VILOMIX HOLDING A/S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER A/S HATTING-KS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VILOMIX HOLDING A/S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER A/S HATTING-KS"

Transkript

1 /04614 /SHA, JF, MMW, LIF, LKA, MEF Punkt 2: Rådsmøde den 23. oktober 2013 VILOMIX HOLDING A/S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER A/S HATTING-KS

2 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet

3 Indholdsfortegnelse 1. RESUMÉ AFGØRELSE TILSAGN SAGSFREMSTILLING INDLEDNING PARTERNE I FUSIONEN Vilomix Holding A/S A/S Hatting-KS TRANSAKTIONEN ANMELDELSESPLIGT MARKEDSBESKRIVELSE GENERELT OM MARKEDERNE MARKEDSTEST AF TILSAGN OG HØRING AF MARKEDET Markedstest af tilsagn Offentlig høring MARKEDET FOR DETAILSALG AF VETERINÆRMEDICIN TIL PRODUKTIONSDYR Lovgivning Produktions- og grossistled inden for veterinærmedicin Forhandling af veterinærmedicin MARKEDET FOR DETAILSALG AF PAKKE- OG KATALOGVARER TIL LANDMÆND Leverandørleddet Forhandling af pakke- og katalogvarer MARKEDET FOR PRODUKTION OG SALG AF ORNESÆD Forhandling af ornesæd HØRINGSSVAR VURDERING AFGRÆNSNING AF DE RELEVANTE MARKEDER DE BERØRTE MARKEDER Det relevante produktmarked detailsalg af veterinærmedicin til produktionsdyr Geografisk afgrænsning detailsalg af veterinærmedicin til produktionsdyr

4 5.2.3 Det relevante produktmarked detailsalg af pakke- og katalogvarer til landmænd Geografisk afgrænsning - detailsalg af pakke- og katalogvarer til landmænd Det relevante produktmarked produktion og salg af ornesæd Geografisk afgrænsning produktion og salg af ornesæd Konklusion på markedsafgrænsning KONKURRENCERETLIG VURDERING Vurderingskriterier Horisontale overlap Ensidige virkninger Koordinerede virkninger Konglomerateffekt Effektivitetsgevinster DET KONTRAFAKTISKE SCENARIE Kontrafaktisk scenarie 1 [ ] Kontrafaktisk scenarie 2 Hatting-Vet sælges til anden aktør, som allerede er aktiv på markedet for detailsalg af veterinærmedicin Kontrafaktisk scenarie 3 Status quo-lignende scenarier Konklusion på kontrafaktiske scenarier VURDERING AF MARKEDET FOR DETAILSALG AF VETERINÆRMEDICIN TIL PRODUKTIONSDYR Ensidige virkninger Risikoen for ensidige virkninger Markedsandele og Herfindahl-Hirschman Indekset (HHI) Hatting-Vets rolle på markedet Parternes vurdering af Hatting-Vets rolle Konkurrenter og kunders vurdering af Hatting-Vets rolle Hatting-Vets egen vurdering af virksomhedens rolle Delkonklusion Hatting-Vets rolle Potentiel konkurrence Adgangsbarrierer Entry fra nuværende potentielle konkurrenter Delkonklusion potentiel konkurrence Delkonklusion på ensidige virkninger Koordinerede virkninger Effektivitetsgevinster Konklusion på markedet for detailsalg af veterinærmedicin til produktionsdyr VURDERING AF MARKEDET FOR DETAILSALG AF PAKKE- OG KATALOGVARER TIL LANDMÆND Ensidige virkninger Risikoen for ensidige virkninger Markedsandele og Herfindahl-Hirschman Indekset (HHI) Potentiel konkurrence Adgangsbarrierer

5 Delkonklusion potentiel konkurrence Delkonklusion på ensidige virkninger Koordinerede virkninger Konklusion på markedet for pakke- og katalogvarer til landmænd VURDERING AF MARKEDET FOR PRODUKTION OG SALG AF ORNESÆD Ensidige virkninger Risikoen for ensidige virkninger Koordinerede virkninger Konglomerateffekter Konklusion på markedet for produktion og salg af ornesæd Delkonklusion på markederne TILSAGN Tilsagnets indhold Vurdering af tilsagnet Salg af Hatting-Vet Beskrivelse af 3S og 3S strategi Vurdering af 3S som køber Markedstest af tilsagnet Konklusion vedrørende tilsagnet KONKLUSION KONKLUSION BILAG

6 1. Resumé 1. Vilomix Holding A/S (herefter Vilomix ), der er et datterselskab til grovvareselskabet Danish Agro a.m.b.a. (herefter DA ) anmeldte den 23. maj 2013 erhvervelse af enekontrol over A/S Hatting-KS med underliggende datterselskaber (herefter Hatting-KS ). Hatting- KS er i dag fællesejet af Danish Crown A/S (herefter DC ) og Tican A/S (herefter Tican ). Ved fusionen erhverver Vilomix 100 pct. af aktiekapitalen i Hatting-KS. Anmeldelsen blev erklæret fuldstændig den 24. maj 2013 og overgik til fase II den 27. juli Fusionen er anmeldelsespligtig til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen efter reglerne i konkurrencelovens 12 b, stk. 1, idet parternes omsætning overstiger omsætningstærsklerne i konkurrencelovens 12, stk. 1, nr. 1. Vilomix og moderselskabet DA er aktive i en række lande foruden Danmark. 3. Vilomix beskæftiger sig med fremstilling og salg af vitaminer, premix og mineralblandinger. Via datterselskaberne Vilovet og Vilofarm beskæftiger Vilomix sig ligeledes med detailsalg af veterinærmedicin til produktionsdyr samt detailsalg af pakkeog katalogvarer til landmænd. 4. Hatting-KS beskæftiger sig med produktion og salg af ornesæd samt detailsalg af pakke- og katalogvarer til landmænd. Via datterselskabet Hatting-Vet beskæftiger Hatting-KS sig også med detailsalg af veterinærmedicin til produktionsdyr. 5. Der er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at fusionen berører tre relevante produktmarkeder: 1) markedet for detailsalg af veterinærmedicin til produktionsdyr, 2) markedet for detailsalg af pakke- og katalogvarer til landmænd og 3) markedet for produktion og salg af ornesæd. 6. For så vidt angår markedet for detailsalg af veterinærmedicin til produktionsdyr kan det ikke afvises, at produktmarkedet kan segmenteres yderligere efter medicintype. Dette spørgsmål kan dog stå åbent i nærværende sag, da en sådan segmentering ikke vil ændre den konkurrenceretlige vurdering af fusionen. Til gengæld er det styrelsens vurdering, at en yderligere segmentering på dyregruppeniveau ikke er relevant, da der er fuld udbudssubstitution mellem veterinærmedicin til forskellige dyregrupper. Det geografiske marked for detailsalg af veterinærmedicin til produktionsdyr kan efter styrelsens vurdering afgrænses til Danmark. 7. Der kan endvidere afgrænses et relevant produktmarked for detailsalg af pakke- og katalogvarer til landmænd. Den præcise afgrænsning af produktmarkedet i forhold til de enkelte produkttyper kan efter styrelsens vurdering stå åben, idet den konkurrenceretlige vurdering af fusionen ikke vil ændres betydeligt uanset den endelige afgrænsning af markedet. Det er styrelsens vurdering, at det geografiske marked for detailsalg af pakkeog katalogvarer til landmænd som minimum kan afgrænses til Danmark. Det kan dog ikke afvises, at markedet kan være bredere end nationalt, men til brug for nærværende sag kan den endelige afgrænsning af det geografiske marked stå åben, idet fusionen ikke giver anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder selv ved en national afgræsning af markedet for detailsalg af pakke- og katalogvarer til landmænd. 4

7 8. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har tidligere afgrænset et relevant produktmarked for produktion og salg af ornesæd 1. Efter styrelsens vurdering er der ikke sket væsentlige ændringer på markedet, der kan give anledning til en ændret afgrænsning af dette marked. Det kan ikke afvises, at markedet kan segmenteres yderligere, fx efter avlssystem eller sædtype, men da yderligere segmentering ikke vil ændre den konkurrenceretlige vurdering af fusionen, kan dette spørgsmål stå åbent i nærværende sag. I lighed med tidligere praksis er det styrelsens vurdering, at markedet for produktion og salg af ornesæd kan afgrænses geografisk til Danmark. 9. Den planlagte transaktion giver anledning til horisontale overlap parterne imellem for så vidt angår markedet for detailsalg af veterinærmedicin til produktionsdyr samt markedet for detailsalg af pakke- og katalogvarer til landmænd. For så vidt angår markedet for produktion og salg af ornesæd er der tale om en konglomeratfusion uden horisontalt overlap. Markedsandelene på de relevante produktmarkeder fremgår af Tabel Anmodning fra Landsudvalget for Svin om individuel fritagelse af to aftalesæt efter konkurrencelovens 8. Konkurrencerådsmøde d. 16. juni

8 Tabel 1.1 Markedsandele og HHI Før fusionen Efter fusionen Markedet for detailsalg af veterinærmedicin til produktionsdyr Markedsandele i pct. - Vilovet [30;40] [40;50] - Hatting-Vet [10;20] - - VetPharm Løgstør [10;20] [10;20] - Skanderborg Apotek (pr DLG [5;10] [5;10] Vet) - Vrå Apotek [0;5] [0;5] - Rødding Apotek [0;5] [0;5] - Øvrige [20;30] [20;30] I alt HHI [1.500;1.600] [2.400;2.500] Ændring i HHI (delta) [900;1.000] Markedet for detailsalg af pakke- og katalogvarer til landmænd Markedsandele i pct. - Vilofarm + DA [10;20] [20;30] - Hatting-KS [5;10] - - Grene Agro [20;30] [20;30] - DLG inkl. Vitfoss [20;30] [20;30] - P. Lindberg [10;20] [10;20] - Linds [0;5] [0;5] - Unitron [0;5] [0;5] - Øvrige [5;10] [5;10] I alt HHI [1.800;1.900] [2.000;2.100] Ændring i HHI (delta) [200;300] Markedet for produktion og salg af ornesæd Markedsandele i pct. - Hatting-KS [70;80] [70;80] - Ornestation Mors [10;20] [10;20] - Øvrige [0;5] [0;5] I alt HHI [6.300;6.400] [6.300;6.400] Ændring i HHI (delta) [0;5] Note: Tabellens oplysninger stammer fra anmeldelsen og styrelsens markedsundersøgelse. Anm.: Markedsandelene er beregnet ud fra 2012-data. 10. Ved vurderingen af hvorvidt fusionen vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt, skal konkurrencesituationen efter fusionen sammenlignes med konkurrencesituationen i det kontrafaktiske scenarie, dvs. hvis fusionen ikke gennemføres. I nærværende sag er det Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at det mest sandsynlige kontrafaktiske scenarie er et status quo-lignende scenarie. 11. På baggrund af gennemførte markedsundersøgelser og styrelsens øvrige analyser er det Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at den anmeldte fusion mellem Vilomix 6

9 og Hatting-KS vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt på markedet for detailsalg af veterinærmedicin til produktionsdyr som følge af ensidige virkninger. 12. Der er ved denne vurdering særligt lagt vægt på følgende forhold: i. Fusionen indebærer, at den største (Vilovet) og den tredjestørste (Hatting-Vet) markedsaktør fusionerer. Parterne opnår som følge af fusionen en betydelig markedsandel på [40;50] pct. (før fusionen var Vilovets markedsandel på [30;40] pct.). ii. Fusionen medfører, at HHI efter fusionen er [2.400;2.500] og delta HHI er [900;1.000], hvilket er betydeligt over de af Kommissionen fastlagte grænser for, hvornår det er usandsynligt, at en fusion giver anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder. iii. iv. Fusionen indebærer, at markedets klart største aktør overtager den tredjestørste aktør, som tillige er en meget aktiv konkurrent på markedet, der på knap 3 år har opnået en betydelig markedsandel på [10;20] pct., og som har vundet markedsandele ved at konkurrere aggressivt på prisen. Styrelsens markedsundersøgelser har bekræftet, at Hatting-Vet betragtes som en aktiv konkurrent med fokus på priskonkurrence. Det er efter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering usandsynligt, at der inden for en tilstrækkelig tidshorisont vil ske indtræden på markedet for detailsalg af veterinærmedicin til produktionsdyr af en sådan styrke, at den eller de nye aktører vil kunne erstatte det konkurrencemæssige pres, der forsvinder fra markedet ved Vilomix overtagelse af Hatting-Vet. Det skyldes, at den potentielle konkurrence vurderes at være begrænset. Markedet er præget af betydelige adgangsbarrierer. Adgang til kunderne, indkøbsvolumen, stordriftsfordele og samdistribution er således alle væsentlige konkurrenceparametre, der gør det vanskeligt for nye aktører at etablere sig og vinde markedsandele. Derudover gør lovgivningen på området det vanskeligt for visse aktører at etablere sig på markedet. 13. Det er styrelsens vurdering, at de af parterne anførte effektivitetsgevinster på veterinærområdet ikke er tilstrækkeligt godtgjort, ligesom det ikke i tilstrækkelig grad er godtgjort, at de vil komme forbrugerne til gode. Det er på den baggrund styrelsens vurdering, at effektivitetsgevinsterne ikke vil kunne opveje fusionens konkurrenceskadelige virkninger. 14. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har som led i sin informationsindsamling gennemført en række møder med parterne samt øvrige aktører på markedet og foretaget markedsundersøgelser for særligt at afdække effekterne af de horisontale overlap, der opstår som følge af fusionen, dvs. det horisontale overlap mellem Hatting-Vet og Vilovet inden for detailsalg af veterinærmedicin til produktionsdyr og det horisontale overlap mellem Hatting-KS og Vilofarm på markedet for detailsalg af pakke- og katalogvarer til landmænd. 15. Vilovet vil i kraft af fusionen overtage en forholdsvis ny, aktiv og ellers betydningsfuld konkurrent, der på få år har opnået en betydelig markedsandel, og som har en strategi om fremadrettet netop at ville overtage Vilovets kunder. Fusionen vil således føre til elimineringen af et betydeligt konkurrencemæssigt pres på markedets største aktør, Vilovet. Dette understøttes af, at parterne angiver i anmeldelsen, at [i] forhold til parternes fælles styrke skal det i den forbindelse dog bemærkes, at en væsentlig del af de kunder Hatting-Vet vil/ville erobre er aktuelle Vilovet-kunder. ( ) At Hatting-Vet fremadrettet primært vil/ville erobre kunder fra Vilovet, skyldes det faktum, at Vilovets kunder vurderes 7

10 mere villige til at flytte, ligesom Vilovet qua deres markedsposition vurderes at have en stor andel at Hatting-Vet s target-kunder. 16. Størstedelen af de adspurgte konkurrenter og et betydeligt antal kunder, der har deltaget i markedsundersøgelsen, har tilkendegivet bekymringer forbundet med fusionen, særligt for så vidt angår markedet for detailsalg af veterinærmedicin til produktionsdyr. Markedsaktørerne udtrykker bekymring for den koncentration, der følger af fusionen, samt den styrkelse inden for væsentlige konkurrencemæssige parametre, som parterne vil opnå, herunder adgang til kunderne samt indkøbsstyrke. [ ] responderende indkøbsforeninger og ca. 40 pct. af de responderende landmænd forventer højere priser på markedet for detailsalg af veterinærmedicin til produktionsdyr som følge af fusionen. [ ] indkøbsforeninger forventer ligeledes reduceret konkurrence på markedet, mens det tilsvarende gør sig gældende for 44 pct. af landmændene. 17. Bekymringerne om højere priser som følge af fusionen understøttes af, at Hatting-Vet har udøvet et betydeligt konkurrencemæssigt pres på Vilovet og de øvrige aktører på markedet for detailsalg af veterinærmedicin til produktionsdyr. Hatting-Vet har således ført en aggressiv prispolitik og ageret som maverick på markedet. Denne rolle bekræftes af såvel fusionsparterne som størstedelen af de responderende kunder og konkurrenter. 18. Blandt konkurrenterne på markedet beskrives bl.a., hvordan Hatting-Vet har [presset] rabatniveauet op, at Hatting-Vet har haft et særdeles aggressiv prisniveau, og at selskabet har markedsført sig direkte over for kunden ( ) og skaffet sig kunder næsten for enhver pris Kunderne på markedet anfører bl.a., at Hatting-Vets indtræden på markedet helt sikkert [har] været med til at trykke prisen på veterinærmedicin ned, og at det har medført skarpere konkurrence, bedre priser/rabatter, mulighed for større rabataftaler hos andre samt at priserne faldt markant i markedet Endelig fremgår det af Vilomix/DA s interne fusionspapirer 4, at DA/Vilovet er opmærksom på muligheden for at forøge indtjeningen efter fusionen ved at hæve priserne. Det fremgår således bl.a., at [ ], samt [ ] og [ ]. 21. På baggrund af ovenstående er det styrelsen vurdering, at fusionen uden tilsagn vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt på markedet for detailsalg af veterinærmedicin til produktionsdyr, jf. konkurrencelovens 12 c, stk For at imødekomme Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens betænkeligheder, har DA tilbudt tilsagn, hvorefter Hatting-Vet afhændes. 23. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har vurderet, at en afhændelse af Hatting-Vet vil være egnet til at imødekomme de konkurrenceproblemer, styrelsen har identificeret. Der findes generelt tre måder, hvorpå det kan sikres, at virksomheden afhændes til en egnet køber: 1) virksomheden skal inden for en bestemt frist efter godkendelse af fusionen overføres til en køber, som konkurrencemyndigheden har godkendt, 2) en up-front køber, dvs. fusionen må ikke gennemføres, før der er indgået bindende aftale med en af 2 Konkurrenter i styrelsens markedsundersøgelse. 3 Landmænd i styrelsens markedsundersøgelse. 4 Fusionsrapport version 1.2, bilag 21 til anmeldelsen, udarbejdet af DA/Vilovet. 8

11 konkurrencemyndigheden godkendt køber eller 3) en fix-it-first løsning, hvor parterne indgår bindende aftale med køber, inden fusionen er godkendt Da det har været vigtigt for styrelsen at sikre, at Hatting-Vet også efter fusionen er en aktiv konkurrent på markedet for detailsalg af veterinærmedicin til produktionsdyr, har købers identitet haft afgørende betydning for, hvorvidt et tilsagn om frasalg af Hatting-Vet ville virke effektivt. Styrelsen har således haft betænkeligheder ved, hvorvidt det ville være muligt at finde en egnet køber af Hatting-Vet, der vil være i stand til at drive virksomheden videre med et tilstrækkeligt konkurrencemæssigt pres på de resterende aktører til følge. Dertil kommer, at det har været nødvendigt at sikre, at informationer om kunder, kontrakter mv. ikke tilgår Vilovet. For at imødekomme disse betænkeligheder er der i forbindelse med tilsagnet valgt en fix-it-first løsning, hvor DA har indgået en bindende aftale med køber, inden fusionen godkendes DA har, med henblik på at imødekomme de af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen identificerede konkurrencemæssige betænkeligheder, afgivet tilsagn om, at Vilovet skal overdrage 100 pct. af anpartskapitalen i Hatting-Vet, som inden fusionen ejes af Hatting- KS, til virksomheden 3S A/S straks efter Konkurrencerådets godkendelse af fusionen. 3S er en indkøbsforening ejet blandt andet af Danske Svineproducenter. Virksomheden er ikke i forvejen aktiv på markedet for detailsalg af veterinærmedicin til produktionsdyr. Der vil derfor ikke være noget horisontalt overlap på dette marked som følge af overdragelsen og dermed ikke ske ændringer i markedsandele, HHI og delta HHI i forhold til konkurrencesituationen før fusionens gennemførelse, med mindre 3S strategi om [ ]. I dette tilfælde vil ændring i markedsandele, HHI og delta HHI dog ikke være væsentlige jf. punkt 563. Samtidig vurderes 3S at ville være i stand til at drive virksomheden videre med et tilstrækkeligt konkurrencemæssigt pres på de resterende aktører til følge. Dette understøttes af styrelsens markedstest af tilsagnet, samt at 3S selv har en tro på, at der er et forretningspotentiale i købet. Dette afspejles blandt andet ved, at 3S har betalt [ ] mio. kr. i goodwill samt et beløb svarende til Hatting-Vets egenkapital pr. 30. september 2013 for Hatting-Vet. 26. For at imødekomme styrelsens betænkeligheder i forhold til risikoen for informationsudveksling mellem Hatting-Vet og Vilovet/DA, så har Hatting-KS afgivet en erklæring om, at der forud for Closing foretages en opsplitningsproces bl.a. med henblik på at fjerne data/informationer om Hatting-Vet i Hatting-KS. Tilsvarende har DA forpligtet sig til at træffe samtlige forholdsregler, der sikrer, at DA hverken direkte eller indirekte efter fusionens godkendelse får adgang til fortrolige oplysninger om Hatting-Vet. 27. Styrelsen vurderer på den baggrund, at det af DA afgivne tilsagn løser de konkurrencemæssige betænkeligheder for så vidt angår ensidige virkninger på markedet for detailsalg af veterinærmedicin til produktionsdyr. Med tilsagnet vil fusionen således ikke hæmme den effektive konkurrence betydeligt på dette marked. 28. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har ligeledes undersøgt fusionens betydning på markedet for detailsalg af pakke- og katalogvarer til landmænd samt markedet for produktion og salg af ornesæd. 5 Kommissions meddelelse om løsningsforslag (2008/C 267/01), punkt Kommissions meddelelse om løsningsforslag (2008/C 267/01), punkt

12 29. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at den anmeldte fusion ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt på markedet for detailsalg af pakke- og katalogvarer til landmænd. 30. Der er ved denne vurdering særligt lagt vægt på følgende: i. Der vil fortsat efter fusionen være en række aktører med tilsvarende markedsandele som fusionsparternes, samt at ii. Markedet er præget af beskedne adgangsbarrierer 31. Efter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering medfører ovenstående forhold, at det er usandsynligt at parterne vil kunne hæve priserne som følge af fusionen, idet risikoen for indtræden af nye, væsentlige aktører på markedet ved en prisstigning vurderes at være betydelig. 32. Det er styrelsens vurdering, at fusionen ikke vil give anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder i form af risiko for koordinerede virkninger. Dette skyldes bl.a. (i) at der er mange forhandlere og leverandører af produkterne, (ii) at der er lav gennemsigtighed på markedet, (iii) at markedet er præget af beskedne adgangsbarrierer, og (iv) at der ikke er betydelige kapacitetsbegrænsninger. 33. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at den anmeldte fusion heller ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt på markedet for produktion og salg af ornesæd. 34. Der er ved denne vurdering særligt lagt vægt på, at i. Markedsandele såvel som koncentrationsniveau forbliver uændrede efter fusionen. Der er dermed ikke risiko for ensidige virkninger. ii. iii. Markedsandele såvel som koncentrationsniveau forbliver uændrede efter fusionen. Der er dermed ikke øget risiko for koordinerede virkninger. Fusionen kunne give anledning til konglomerate effekter, hvis DA efter fusionen kunne benytte den erhvervede stærke position inden for produktion og salg af ornesæd som løftestang for salg af andre grovvareprodukter til landmændene (via kombinationssalg af fx ornesæd og foder) med udelukkelse af konkurrenterne på disse øvrige grovvaremarkeder til følge. Det er i nærværende sag styrelsens vurdering, at den fusionerede virksomhed ikke vil have mulighed for at udelukke konkurrenterne ved et sådant kombinationssalg. Der vil således efter styrelsens vurdering kunne forventes reaktioner fra markedets øvrige aktører (fx DLG), der vil kunne imødegå en sådan strategi fra DA/Vilomix side. Der er derfor efter styrelsens vurdering heller ikke risiko for konglomerate effekter på markedet for produktion og salg af ornesæd. Konklusion 35. På baggrund af ovenstående vurderer styrelsen, at det tilbudte tilsagn eliminerer de konkurrencemæssige betænkeligheder, der er identificeret ved fusionen. 10

13 2. AFGØRELSE 36. Vilomix Holding A/S erhvervelse af enekontrol med A/S Hatting-KS godkendes med de af DA afgivne tilsagn, der samtidig gøres til vilkår for fusionens godkendelse, jf. konkurrencelovens 12 e, stk. 1, jf. 12 c, stk. 1 og TILSAGN 37. Tilsagnet består i, at Vilovet skal overdrage 100 pct. af anpartskapitalen i Hatting-Vet, som inden fusionen ejes af Hatting-KS, til virksomheden 3S A/S på tidspunktet for Konkurrencemyndighedens godkendelse af den anmeldte fusion. 38. DA har til styrelsen i forbindelse med afgivelse af tilsagnet fremsendt en anpartsoverdragelsesaftale mellem 3S A/S som køber og Vilovet A/S som sælger. 7 Desuden har 3S A/S indsendt en forretningsplan vedrørende køb af Hatting-Vet. 8 Disse to dokumenter er ikke en del af tilsagnet. Nedenfor er tilsagnet i sin fulde ordlyd gengivet: 7 [ ], jf. bilag 1. 8 [ ], jf. bilag 2. 11

14 12

15 13

16 3. SAGSFREMSTILLING 3.1 INDLEDNING 39. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 23. maj 2013 modtaget en anmeldelse af Vilomix Holding A/S erhvervelse af enekontrol over A/S Hatting-KS. Anmeldelsen blev erklæret fuldstændig den 24. maj PARTERNE I FUSIONEN 40. Den anmeldte fusion omhandler Vilomix erhvervelse af enekontrol over Hatting-KS med underliggende datterselskaber Vilomix Holding A/S 41. DA er moderselskab for Vilomix. DA er en andelsejet grovvarevirksomhed, som har sine hovedaktiviteter inden for bl.a. salg af færdigfoder, gødning, planteværn, såsæd samt foderråvarer til landbruget. Gennem Vilomix driver DA bl.a. aktiviteter med produktion og salg af mineralblandinger, fabriksforblandinger og detailsalg af veterinærmedicin til produktionsdyr. 42. Vilomix har via datterselskaberne Dansk Vilomix A/S, Kvarnbyfoder AB (Sverige), Normin AS (Norge) og Melica Oy (Finland) sin hovedaktivitet inden for produktion, distribution og salg af vitaminer samt premix- og mineralblandinger til produktionsdyr. 43. Herudover er Vilomix via datterselskabet Vilovet A/S aktiv inden for detailsalg af veterinærmedicin til produktionsdyr i Danmark. Vilovet sælger medicin til såvel svine-, kvæg-, fjerkræ-, minkavlere samt til andre dyrebesætninger i Danmark. 44. Endvidere er Vilomix via datterselskabet Vilofarm A/S aktiv inden for detailsalg af pakkeog katalogvarer til landmænd, som dækker over en bred vifte af varegrupper. Vilomix fører over produktnumre A/S Hatting-KS 45. DC er en af to ejere bag Hatting-KS. DC har en ejerandel på knap 92 pct., mens Tican ejer de resterende 8 pct. Hverken DC eller Tican har, som følge af virksomhedens vedtægter, enekontrol over Hatting-KS. DC og Tican har begge sine hovedaktiviteter inden for slagteriog forædlingsvirksomhed. 46. Hatting-KS har sin hovedaktivitet inden for produktion og salg af ornesæd primært til danske sobesætninger. Hatting-KS er endvidere aktiv inden for detailsalg af pakke- og katalogvarer til landmænd og fører mere end produktnumre. Ornesæd og øvrige produkter distribueres gennem Hatting-KS landsdækkende distributionssystem med ca. 45 biler, som alle er indrettet til både almindelig transport og køletransport. 47. Herudover er Hatting-KS via datterselskabet Hatting-Vet ApS aktiv inden for detailsalg og distribution af veterinærmedicin til produktionsdyr i Danmark. Hatting-Vet sælger veterinærmedicin til såvel svine-, kvæg-, fjerkræ-, minkavlere samt til andre dyreproduktioner i Danmark. 14

17 48. Hatting-KS og Hatting-Vet har en række fælles aktiviteter. Således er der mellem Hatting- Vet og Hatting-KS indgået en aftale om, at Hatting-KS varetager administrative opgaver for Hatting-Vet, herunder personaleadministration, lønudbetalinger til ansatte, regnskabs- og faktureringsfunktioner, EDB-funktioner, stiller lokaler og sekretariatsfunktioner til rådighed samt deler salgs- og kundeservicepersonale og ledelse. 49. I relation til EDB-funktionen bemærkes, at Hatting-Vet og Hatting-KS har samme CRMsystem, hvilket vil sige, at Hatting-Vet og Hatting-KS har fælles kundekartotek. Kunderne har ét kundenummer og kan via dette købe ornesæd, veterinærmedicin samt pakke- og katalogvarer. 50. Derudover varetages salget og kundeservicedelen af henholdsvis ornesæd, veterinærmedicin og pakke- og katalogvarer af medarbejdere ansat i Hatting-KS, og Hatting-Vet gør desuden brug af Hatting-KS distributionssystem. 51. Hatting-KS er desuden moderselskab til Schweine-Besamungsstation Nort GmbH, som igen ejer Schweine-Besamungsstation Nort-Ost GmbH. De to tyske KS-stationer 9 beskæftiger sig med produktion og salg af ornesæd i Tyskland. 3.3 TRANSAKTIONEN 52. Fusionen gennemføres som en aktieoverdragelse, hvorved Vilomix erhverver 100 pct. af ejerskabet til aktiekapitalen i Hatting-KS. Ved erhvervelsen opnår Vilomix enekontrol over Hatting-KS. 53. Som en del af aktieoverdragelsesaftalen har Vilomix og DC aftalt, at Hatting-Vet overdrages til Vilovet, og at Hatting-KS aktiviteter inden for pakke- og katalogvarer overdrages til Vilofarm. Herved vil Vilomix efter fusionen eje 100 pct. af Hatting-Vet samt 100 pct. af Hatting-KS pakke- og katalogvareaktiviteter. 54. Der er tale om en transaktion, der er omfattet af fusionsbegrebet i konkurrencelovens 12 a. 55. Af Figur 3.1 ses ejerstrukturen, såfremt fusionen gennemføres uden tilsagn. 9 KS-station: En virksomhed, som producerer ornesæd. 15

18 Figur 3.1 Ejerstrukturen efter fusionen uden tilsagn Kilde: Anmeldelsen. 3.4 ANMELDELSESPLIGT 56. Det følger af konkurrencelovens 12, stk. 1, at en fusion er anmeldelsespligtig, når de deltagende virksomheder: 1) tilsammen har en samlet årlig omsætning i Danmark på mindst 900 mio. kr. og mindst to af de deltagende virksomheder hver især har en samlet årlig omsætning i Danmark på mindst 100 mio. kr. eller 2) mindst én af de deltagende virksomheder har en samlet årlig omsætning i Danmark på mindst 3,8 mia. kr. og mindst én af de øvrige deltagende virksomheder har en samlet årlig omsætning på verdensplan på mindst 3,8 mia. kr. 57. I forbindelse med vurderingen af om en fusion opfylder kravene til omsætningstærsklerne i konkurrenceloven, er det således de deltagende virksomheders koncernomsætning, der er relevant. 16

19 58. Begrebet deltagende virksomheder i konkurrencelovens 12 skal fortolkes i overensstemmelse med EU-Kommissionens praksis, som bl.a. udtrykt i afsnit C.II i Kommissionens jurisdiktionsmeddelelse De deltagende virksomheder er de virksomheder, der direkte gennemfører/deltager i fusionen. 60. I nærværende sag, hvor der foreligger erhvervelse af enekontrol, er de deltagende virksomheder køberen og den overtagne virksomhed. De deltagende virksomheder i nærværende sag er således DA og Hatting-KS. 61. En transaktion er anmeldelsespligtig, når den opfylder kravene til omsætningstærsklerne i konkurrencelovens 12, stk. 1, nr. 1 eller nr. 2, og der er tale om en fusion i henhold til 12 a, stk. 1, nr. 1 eller nr. 2. Parternes respektive omsætning i DKK for det seneste regnskabsår, der for DA udgør perioden 1. januar 31. december 2012, og for Hatting-KS perioden 1. oktober september 2012, er angivet i Tabel 3.1: Tabel 3.1 Parternes omsætning i mio. DKK i seneste regnskabsår A: Danmark B: EU C: Verden DA [ ] [ ] Hatting-KS [ ] [ ] 372 I alt [ ] [ ] Note: Hatting-KS regnskabsår er fra 1. oktober 2011 til 30. september 2012, hvor DA s regnskabsår er Kilde: Parterne. 62. Ifølge det oplyste overstiger de deltagende virksomheders omsætning således tærsklerne i konkurrencelovens 12, stk. 1, nr Der er på baggrund af ovenstående tale om en fusion, der er omfattet af konkurrenceloven. 64. En fusion er anmeldelsespligtig til EU-Kommissionen, såfremt den har fællesskabsdimension. En fusion har fællesskabsdimension, hvis de deltagende virksomheders omsætning overstiger tærsklerne i fusionskontrolforordningens artikel 1, stk. 2 eller stk Parternes omsætning i nærværende fusion overstiger ikke tærskelværdierne i fusionsforordningens artikel 1, stk. 2 eller stk. 3, og fusionen er derfor ikke anmeldelsespligtig til EU-Kommissionen. Fusionen er ifølge parterne heller ikke anmeldelsespligtig i andre lande. 10 Kommissionens konsoliderede meddelelse om jurisdiktion efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsoverdragelser, EUT 2008 C95/1. 11 Rådets Forordning (EF) Nr. 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser. 17

20 4. MARKEDSBESKRIVELSE 4.1 GENERELT OM MARKEDERNE Indledning 66. Fusionen berører tre markeder: 1) Markedet for detailsalg af veterinærmedicin til produktionsdyr, 2) Markedet for detailsalg af pakke- og katalogvarer til landmænd og 3) Markedet for produktion og salg af ornesæd. 67. Nedenfor beskrives hvert af de berørte markeder. 68. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i forbindelse med behandlingen af fusionen indsamlet oplysninger fra fusionsparterne samt fra en række øvrige markedsaktører, herunder leverandører, konkurrenter, potentielle konkurrenter, kunder og indkøbsforeninger. Styrelsen har bl.a. gennemført en spørgeskemaundersøgelse, der har omfattet en række aktører på de relevante markeder. Endvidere er der blevet afholdt møder med konkurrenter og andre aktører. 69. De væsentligste resultater fra markedsundersøgelsen er gengivet løbende i markedsbeskrivelsen under de for hvert marked relevante afsnit. 4.2 MARKEDSTEST AF TILSAGN OG HØRING AF MARKEDET Markedstest af tilsagn 70. Styrelsen har foretaget en markedstest af det afgivne tilsagn. Markedstesten er gennemført blandt tre markedsspecialister, der er uafhængige af de fusionerende parter og uden direkte økonomiske interesser inden for detailsalg af veterinærmedicin til produktionsdyr. De tre specialister 12 er blevet hørt om, hvorvidt det tilbudte tilsagn om et frasalg af Hatting-Vet til tredjemand er en egnet løsning i forhold til de af styrelsen identificerede betænkeligheder, samt hvorvidt 3S anses for en egnet køber af Hatting-Vet. 71. Markedstesten er gennemført under hensyn til, at markedet ikke skal få kendskab til den konkrete køber forud for Konkurrencerådets beslutning den 23. oktober Såvel DA som 3S har således rejst bekymring om, at der kan opstå kraftig konkurrence om Hatting- Vets kunder i perioden fra markedstesten og indtil 3S opnår egentlig råderet over selskabet, såfremt markedsaktørerne bliver vidende om, at ikke DA men en anden aktør vil overtage Hatting-Vet. Dette begrundes med, at DA s sanktionsmuligheder umiddelbart vurderes at være større end 3S. Styrelsen har valgt at imødekomme DA og 3S bekymringer i denne henseende af hensyn til at sikre Hatting-Vets levedygtighed på tidspunktet for kontroloverdragelsen. 72. Som følge heraf har styrelsen i markedstesten forhørt sig om fem alternative potentielle købere, DLG, ATR, Ornestation Mors, 3S og VetPharm Løgstør. Specialisterne er blevet bedt om at vurdere hver af disse aktørers egnethed som købet af Hatting-Vet. 12 Styrelsen har talt med Jysk Landbrugsrådgivning, Svinerådgivning Vest og Videncentret for Landbrug. 18

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S Dato: 20. juli 2015 Sag: FLID-15/06396-18 Sagsbehandler: sbj/mni Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S 1. Transaktionen 1.1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Punkt 2 Rådsmødet den 23. februar 2011

Punkt 2 Rådsmødet den 23. februar 2011 23-02-2011 Punkt 2 Rådsmødet den 23. februar 2011 MSF 4/0120-0401-0050 LKA/ TMO/ JF Danish Agro a.m.b.a. s overtagelse af Nordjysk Andels Grovvareforening a.m.b.a., samt erhvervelse af enekontrol over

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Bilag 1 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art (hel eller delvis

Læs mere

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen Dato: 28. september 2012 Sag: BITE-12/14123 Sagsbehandler: / CHJ/HK Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18.

Læs mere

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 4. oktober 2011 MSF 4/0120-0401-0084 /LTA Forenklet godkendelse: Sammenlægning af Danske Automat Spil A/S og Elite Gaming A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ( KFST ) modtog den 30. august 2011 en anmeldelse

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked.

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked. 25. juni 2009 TIF 4/0120-0401-0038 /TBJ, JKM Actebis Computer A/S overtagelse af Ingram Micro ApS og Ingram Micro AB s danske aktiver Konkurrencestyrelsen har den 31. marts 2009 modtaget endelig anmeldelse

Læs mere

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank J.nr.: 4/0120-0401-0033/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har den 3. oktober 2008 modtaget anmeldelse om, at Nordea Bank Danmark A/S har indgået aftale om

Læs mere

Lemvigh-Müllers overtagelse af Brdr. A & O Johansen

Lemvigh-Müllers overtagelse af Brdr. A & O Johansen Lemvigh-Müllers overtagelse af Brdr. A & O Johansen Rådsmødet den 14. maj 2008 Ikke fortrolig udgave Indholdsfortegnelse 1. Resumé...6 1.1 Indledning...6 1.2 Markedsafgrænsning...6 1.3 Vurdering...7 1.3.1

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer - - KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk Dato: 04.03.2013 Sag: 13/0183 Sagsbehandler: BFJ Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S 25. februar 2009 4/0120-0401-0036/TIF/TBJ,JKM Konkurrencestyrelsen har modtaget anmeldelse af, at kapitalfonden EQT V Limited har indgået aftale

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet Dato: 25. oktober o 2013 Sag: MEDS-13/05331 Sagsbehandler: /STP/MNI/MST NorgesGruppen Danmark ApS erhvervelsee af fælless kon- Dag- trol sammen med KFI Erhvervsdrivende Fond overr rofa ApS Konkurrence-

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Danish Agro og Vestjyllands Andel køber aktiemajoriteten i Finlands største grovvareselskab. Galten, 7.

PRESSEMEDDELELSE. Danish Agro og Vestjyllands Andel køber aktiemajoriteten i Finlands største grovvareselskab. Galten, 7. PRESSEMEDDELELSE Danish Agro a.m.b.a. Køgevej 55 4653 Karise www.danishagro.dk Galten, 7. september 2012 Vestjyllands Andel Vesterkær 16 6950 Ringkøbing www.vja.dk Danish Agro og Vestjyllands Andel køber

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Dansk Forening for Konkurrenceret 18. maj 2015 Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg,

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Dato: 28. juni 2012 Sag: BYS-12/07987 Sagsbehandler: /RFW, HK, MAG Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. maj 2012

Læs mere

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen.

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen. Dato: 21. januar 2013 Sag: BITE-12/16972-30 Sagsbehandler: /lkh/mal/awi Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af EnergiMidt Infrastruktur A/S overtagelse af andelsselskabet ELROs aktiviteter

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA

SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA Dato: 8. februar 2013 Sag: BITE-13/00442 Sagsbehandler: / SAH, CARF og CHJ KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTE- RIET 1. TRANSAKTIONEN Indledning

Læs mere

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S 18. juli 2008 Journalnr. 4/0120-0401-0030/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen vedrørende Nordic Capital Fond VII s (i

Læs mere

Aftale om levering af økologisk mælk

Aftale om levering af økologisk mælk Aftale om levering af økologisk mælk Journal nr. 3:1120-0388-28/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. MD Foods (nu Arla Foods) har anmeldt selskabets aftale med andelshaverne om

Læs mere

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen.

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen. Oversigt over de enkelte kategorier af strafbare forhold i lovforslag L 90/2005 lov om hold af dyr og lov om dyrlæger Bødestørrelserne omtalt i denne oversigt finder anvendelse på overtrædelser begået

Læs mere

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG Dato: 4. september 2013 Sag: TIFS-13/07203-14 Sagsbehandler: /SAM/KVE/JKM/TFL Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Vejledning om tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder

Vejledning om tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder UDKAST Vejledning om tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder Indhold 1 Indledning... 2 2 Reglerne... 2 2.1 Anmeldelses- og tilladelsesordningen... 2 2.2 Hvilke virksomheder er omfattet?...

Læs mere

Afgørelse Fusionen kan godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3.

Afgørelse Fusionen kan godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3. 21. maj 2010 TIF 4/0120-0401-0411 /LD/JFL Baggrundsnotat: JN Datas partnerskab med Nordisk Finans IT om it-drift JN Data A/S (JN Data) har indgået samarbejde med Nordisk Finans IT P/S (NFIT) om varetagelse

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC vil opnå enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC vil opnå enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 26. juli 2011 BYS 4/0120-0401-0074 CHJ, HK, MEM PwC s overtagelse af Grant Thornton Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 24. maj 2011 en anmeldelse af en fusion mellem revisionsselskaberne PwC

Læs mere

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S 18/11/12 Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K 23. september 2005 Journal nr. 3/1120-0401-0075/ CGA/FI Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 1411 Offentligt HØRING MAJ 2015 UDKAST Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler I medfør af 44 og 72, stk. 2, i lov

Læs mere

[...]. Aleris A/S er i dialog med de øvrige minoritetsaktionærer i Privathospitalet Hamlet A/S om erhvervelse af deres aktiepost.

[...]. Aleris A/S er i dialog med de øvrige minoritetsaktionærer i Privathospitalet Hamlet A/S om erhvervelse af deres aktiepost. 5. juli 2011 MSF 4/0120-0401-0076 //MER /MNI Forenklet godkendelse af Aleris A/S erhvervelse af kontrol med Privathospitalet Hamlet A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (herefter KFST) modtog den 1.

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

JYSKS ERHVERVELSE AF ENEKONTROL MED IDDESIGN A/S

JYSKS ERHVERVELSE AF ENEKONTROL MED IDDESIGN A/S 25-09 2013 13/05691 / AJE, ASJ, LKA, MEM, NVH, SUPO, UHL Punkt 3: Rådsmøde den 25. september 2013 JYSKS ERHVERVELSE AF ENEKONTROL MED IDDESIGN A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet

Læs mere

Branchegruppen for Life Sciences

Branchegruppen for Life Sciences Den 1. juli 2014 Nyhedsbrev Branchegruppen for Life Sciences Nye regler for samarbejde (tilknytning og modtagelse af økonomiske fordele) mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien samt

Læs mere

--------- --------- r:s!lj. KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen

--------- --------- r:s!lj. KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen ~ r:s!lj --------- --------- KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen NOTAT 29-06-2011 ITE 4/0120-0402-0072 /ASUMAL Godkendelse: Forsyning Helsingør AIS' erhvervelse af enekontrol over Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K. Att.: Svend Pedersen. Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik

Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K. Att.: Svend Pedersen. Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K Att.: Svend Pedersen Dato: 5. marts 2015 Sag: BITE-14/08045-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt!

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! Status for året 2012 Et succesfuldt år 2012 for Danish Agro-koncernen Her ved

Læs mere

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S Journal nr. 3:1120-0401-34/Energi2/CP Rådsmødet den 29. maj 2002 Resumé 1. DONG E&P A/S anmeldte den 30. april 2002 selskabets betingede køb af aktiverne

Læs mere

FAI euro LAK kalkalutionssytem

FAI euro LAK kalkalutionssytem 1 af 7 03-07-2012 13:33 FAI euro LAK kalkalutionssytem Journal nr.3:1120-0389-6/aj/industri Rådsmødet den 19. december 2001 Resumé 1. Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI) anmeldte den 22. april

Læs mere

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret 7. november 2000 Journal nr.2 8034-2, hgo Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Johannus Egholm

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2

Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2 Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø 4. juli 2007 Sag 4/0120-0401-0016 / FIB / MIK Deres ref. 70035618 GHO/MBU Telenors overtagelse af Tele 2 Telenor Danmark har med

Læs mere

Danske Havnes standardlejekontrakt

Danske Havnes standardlejekontrakt Danske Havnes standardlejekontrakt Journal nr. 4/0120-0389-0008/ISA/KHS Rådsmødet den 29. november 2006 Resumé 1. Ved skrivelse af 20. december 2005 har Brancheforeningen Danske Havne anmeldt foreningens

Læs mere

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse.

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse. Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Att.: Hans Madsen Sørensen Dato: 17. august 2015 Sag: BET-14/04588 Sagsbehandler: /CHJ/MC Bemærk: Dette brev er kun

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

DISCOVERYS OVERTAGELSE AF CANAL 8 SPORT OG CANAL 9

DISCOVERYS OVERTAGELSE AF CANAL 8 SPORT OG CANAL 9 20-05 2015 14/11313 /ABR /HBF /NVH /UHL Punkt 2: Rådsmøde den 27. maj 2015 DISCOVERYS OVERTAGELSE AF CANAL 8 SPORT OG CANAL 9 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

EY S OVERTAGELSE AF KPMG DANMARK

EY S OVERTAGELSE AF KPMG DANMARK 22-05 2014 13/13057 /LJE/MSE/CHM /KB/LKA Punkt 2: Rådsmødet den 28. maj 2014 EY S OVERTAGELSE AF KPMG DANMARK KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse 1. RESUMÉ...

Læs mere

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Medicinkontrol og supervision af dyrlæger 2010 J.nr.: 2010-V4-74- / (journaliseres) (initialer) Stamoplysninger Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Internt arbejdsdokument til brug for 1 Besøgsdato:

Læs mere

Post Danmarks fremtidige prissætning

Post Danmarks fremtidige prissætning Post Danmarks fremtidige prissætning Journal nr. 1120-0289-0076/ISA/twa/chj Rådsmødet den 23. februar 2005 Resumé 1. I anledning af en klage fra Forbruger-Kontakt traf Konkurrencerådet den 29. september

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

Screening for regeloverholdelse hos 50 smådyrspraktiserende dyrlæger med fokus på anvendelse og udlevering af receptpligtige lægemidler til dyr

Screening for regeloverholdelse hos 50 smådyrspraktiserende dyrlæger med fokus på anvendelse og udlevering af receptpligtige lægemidler til dyr KAMPAGNER OG PROJEKTER SLUTRAPPORT til DDD Screening for regeloverholdelse hos 50 smådyrspraktiserende dyrlæger med fokus på anvendelse og udlevering af receptpligtige lægemidler til dyr J. nr.: 2013-13-795-00007

Læs mere

Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin.

Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin. Andelshavernummer: Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin. Undertegnede anerkender forpligtelserne i henhold

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S 1 af 5 21-08-2013 16:07 Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S Fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S blev godkendt at Konkurrencerådet 28. februar

Læs mere

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 1 N Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-35.305 Elbodan a.m.b.a. (advokat Martin André Dittmer) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Baggrund Baggrund Rådets 2007 afgørelse - I 2007 afgav Divisionsforeningen/Superligaen A/S/DBU

Læs mere

Bekendtgørelse om distribution af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om distribution af lægemidler 1) BEK nr 1243 af 12/12/2005 Gældende Offentliggørelsesdato: 16-12-2005 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 186 af 22/02/2007 BEK nr 1100 af 12/11/2008 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN. KMD har 4 helejede datterselskaber og beskæftiger mere end 3000 medarbejdere.

KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN. KMD har 4 helejede datterselskaber og beskæftiger mere end 3000 medarbejdere. KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN NOTAT 30-08-2011 TIF 4/0120-0402-0077 /TBJ, JKM KMD A/S's erhvervelse af Rambøll Informatik AIS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 27. juli 2011 en anmeldelse

Læs mere

Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S

Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S 4/0120-0401-0031/TIF/ Den 24. august 2008 meddelte Roskilde Bank A/S, at Danmarks Nationalbank (i det følgende Nationalbanken)

Læs mere

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder KAMPAGNE - SLUTRAPPORT Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder BAGGRUND OG FORMÅL Fødevarestyrelsen kontrollerer løbende markedsføring, herunder bl.a. mærkning og anprisning

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONENS ANMELDEORDNING

DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONENS ANMELDEORDNING 18.12.2013 13/05235 BFJ & KRM DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONENS ANMELDEORDNING KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUME... 1 2 AFGØRELSE... 4 2.1 Tilsagn...

Læs mere

KONKURRENCEBEGRÆNSENDE VEDTAGELSE I A-APOTEKET

KONKURRENCEBEGRÆNSENDE VEDTAGELSE I A-APOTEKET 26-06 2013 12/05103 LIF/UHL PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 26. JUNI 2013 KONKURRENCEBEGRÆNSENDE VEDTAGELSE I A-APOTEKET KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ...

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Oktober 2010 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på fastnettelefoni hos TDC,

Læs mere