VILOMIX HOLDING A/S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER A/S HATTING-KS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VILOMIX HOLDING A/S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER A/S HATTING-KS"

Transkript

1 /04614 /SHA, JF, MMW, LIF, LKA, MEF Punkt 2: Rådsmøde den 23. oktober 2013 VILOMIX HOLDING A/S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER A/S HATTING-KS

2 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet

3 Indholdsfortegnelse 1. RESUMÉ AFGØRELSE TILSAGN SAGSFREMSTILLING INDLEDNING PARTERNE I FUSIONEN Vilomix Holding A/S A/S Hatting-KS TRANSAKTIONEN ANMELDELSESPLIGT MARKEDSBESKRIVELSE GENERELT OM MARKEDERNE MARKEDSTEST AF TILSAGN OG HØRING AF MARKEDET Markedstest af tilsagn Offentlig høring MARKEDET FOR DETAILSALG AF VETERINÆRMEDICIN TIL PRODUKTIONSDYR Lovgivning Produktions- og grossistled inden for veterinærmedicin Forhandling af veterinærmedicin MARKEDET FOR DETAILSALG AF PAKKE- OG KATALOGVARER TIL LANDMÆND Leverandørleddet Forhandling af pakke- og katalogvarer MARKEDET FOR PRODUKTION OG SALG AF ORNESÆD Forhandling af ornesæd HØRINGSSVAR VURDERING AFGRÆNSNING AF DE RELEVANTE MARKEDER DE BERØRTE MARKEDER Det relevante produktmarked detailsalg af veterinærmedicin til produktionsdyr Geografisk afgrænsning detailsalg af veterinærmedicin til produktionsdyr

4 5.2.3 Det relevante produktmarked detailsalg af pakke- og katalogvarer til landmænd Geografisk afgrænsning - detailsalg af pakke- og katalogvarer til landmænd Det relevante produktmarked produktion og salg af ornesæd Geografisk afgrænsning produktion og salg af ornesæd Konklusion på markedsafgrænsning KONKURRENCERETLIG VURDERING Vurderingskriterier Horisontale overlap Ensidige virkninger Koordinerede virkninger Konglomerateffekt Effektivitetsgevinster DET KONTRAFAKTISKE SCENARIE Kontrafaktisk scenarie 1 [ ] Kontrafaktisk scenarie 2 Hatting-Vet sælges til anden aktør, som allerede er aktiv på markedet for detailsalg af veterinærmedicin Kontrafaktisk scenarie 3 Status quo-lignende scenarier Konklusion på kontrafaktiske scenarier VURDERING AF MARKEDET FOR DETAILSALG AF VETERINÆRMEDICIN TIL PRODUKTIONSDYR Ensidige virkninger Risikoen for ensidige virkninger Markedsandele og Herfindahl-Hirschman Indekset (HHI) Hatting-Vets rolle på markedet Parternes vurdering af Hatting-Vets rolle Konkurrenter og kunders vurdering af Hatting-Vets rolle Hatting-Vets egen vurdering af virksomhedens rolle Delkonklusion Hatting-Vets rolle Potentiel konkurrence Adgangsbarrierer Entry fra nuværende potentielle konkurrenter Delkonklusion potentiel konkurrence Delkonklusion på ensidige virkninger Koordinerede virkninger Effektivitetsgevinster Konklusion på markedet for detailsalg af veterinærmedicin til produktionsdyr VURDERING AF MARKEDET FOR DETAILSALG AF PAKKE- OG KATALOGVARER TIL LANDMÆND Ensidige virkninger Risikoen for ensidige virkninger Markedsandele og Herfindahl-Hirschman Indekset (HHI) Potentiel konkurrence Adgangsbarrierer

5 Delkonklusion potentiel konkurrence Delkonklusion på ensidige virkninger Koordinerede virkninger Konklusion på markedet for pakke- og katalogvarer til landmænd VURDERING AF MARKEDET FOR PRODUKTION OG SALG AF ORNESÆD Ensidige virkninger Risikoen for ensidige virkninger Koordinerede virkninger Konglomerateffekter Konklusion på markedet for produktion og salg af ornesæd Delkonklusion på markederne TILSAGN Tilsagnets indhold Vurdering af tilsagnet Salg af Hatting-Vet Beskrivelse af 3S og 3S strategi Vurdering af 3S som køber Markedstest af tilsagnet Konklusion vedrørende tilsagnet KONKLUSION KONKLUSION BILAG

6 1. Resumé 1. Vilomix Holding A/S (herefter Vilomix ), der er et datterselskab til grovvareselskabet Danish Agro a.m.b.a. (herefter DA ) anmeldte den 23. maj 2013 erhvervelse af enekontrol over A/S Hatting-KS med underliggende datterselskaber (herefter Hatting-KS ). Hatting- KS er i dag fællesejet af Danish Crown A/S (herefter DC ) og Tican A/S (herefter Tican ). Ved fusionen erhverver Vilomix 100 pct. af aktiekapitalen i Hatting-KS. Anmeldelsen blev erklæret fuldstændig den 24. maj 2013 og overgik til fase II den 27. juli Fusionen er anmeldelsespligtig til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen efter reglerne i konkurrencelovens 12 b, stk. 1, idet parternes omsætning overstiger omsætningstærsklerne i konkurrencelovens 12, stk. 1, nr. 1. Vilomix og moderselskabet DA er aktive i en række lande foruden Danmark. 3. Vilomix beskæftiger sig med fremstilling og salg af vitaminer, premix og mineralblandinger. Via datterselskaberne Vilovet og Vilofarm beskæftiger Vilomix sig ligeledes med detailsalg af veterinærmedicin til produktionsdyr samt detailsalg af pakkeog katalogvarer til landmænd. 4. Hatting-KS beskæftiger sig med produktion og salg af ornesæd samt detailsalg af pakke- og katalogvarer til landmænd. Via datterselskabet Hatting-Vet beskæftiger Hatting-KS sig også med detailsalg af veterinærmedicin til produktionsdyr. 5. Der er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at fusionen berører tre relevante produktmarkeder: 1) markedet for detailsalg af veterinærmedicin til produktionsdyr, 2) markedet for detailsalg af pakke- og katalogvarer til landmænd og 3) markedet for produktion og salg af ornesæd. 6. For så vidt angår markedet for detailsalg af veterinærmedicin til produktionsdyr kan det ikke afvises, at produktmarkedet kan segmenteres yderligere efter medicintype. Dette spørgsmål kan dog stå åbent i nærværende sag, da en sådan segmentering ikke vil ændre den konkurrenceretlige vurdering af fusionen. Til gengæld er det styrelsens vurdering, at en yderligere segmentering på dyregruppeniveau ikke er relevant, da der er fuld udbudssubstitution mellem veterinærmedicin til forskellige dyregrupper. Det geografiske marked for detailsalg af veterinærmedicin til produktionsdyr kan efter styrelsens vurdering afgrænses til Danmark. 7. Der kan endvidere afgrænses et relevant produktmarked for detailsalg af pakke- og katalogvarer til landmænd. Den præcise afgrænsning af produktmarkedet i forhold til de enkelte produkttyper kan efter styrelsens vurdering stå åben, idet den konkurrenceretlige vurdering af fusionen ikke vil ændres betydeligt uanset den endelige afgrænsning af markedet. Det er styrelsens vurdering, at det geografiske marked for detailsalg af pakkeog katalogvarer til landmænd som minimum kan afgrænses til Danmark. Det kan dog ikke afvises, at markedet kan være bredere end nationalt, men til brug for nærværende sag kan den endelige afgrænsning af det geografiske marked stå åben, idet fusionen ikke giver anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder selv ved en national afgræsning af markedet for detailsalg af pakke- og katalogvarer til landmænd. 4

7 8. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har tidligere afgrænset et relevant produktmarked for produktion og salg af ornesæd 1. Efter styrelsens vurdering er der ikke sket væsentlige ændringer på markedet, der kan give anledning til en ændret afgrænsning af dette marked. Det kan ikke afvises, at markedet kan segmenteres yderligere, fx efter avlssystem eller sædtype, men da yderligere segmentering ikke vil ændre den konkurrenceretlige vurdering af fusionen, kan dette spørgsmål stå åbent i nærværende sag. I lighed med tidligere praksis er det styrelsens vurdering, at markedet for produktion og salg af ornesæd kan afgrænses geografisk til Danmark. 9. Den planlagte transaktion giver anledning til horisontale overlap parterne imellem for så vidt angår markedet for detailsalg af veterinærmedicin til produktionsdyr samt markedet for detailsalg af pakke- og katalogvarer til landmænd. For så vidt angår markedet for produktion og salg af ornesæd er der tale om en konglomeratfusion uden horisontalt overlap. Markedsandelene på de relevante produktmarkeder fremgår af Tabel Anmodning fra Landsudvalget for Svin om individuel fritagelse af to aftalesæt efter konkurrencelovens 8. Konkurrencerådsmøde d. 16. juni

8 Tabel 1.1 Markedsandele og HHI Før fusionen Efter fusionen Markedet for detailsalg af veterinærmedicin til produktionsdyr Markedsandele i pct. - Vilovet [30;40] [40;50] - Hatting-Vet [10;20] - - VetPharm Løgstør [10;20] [10;20] - Skanderborg Apotek (pr DLG [5;10] [5;10] Vet) - Vrå Apotek [0;5] [0;5] - Rødding Apotek [0;5] [0;5] - Øvrige [20;30] [20;30] I alt HHI [1.500;1.600] [2.400;2.500] Ændring i HHI (delta) [900;1.000] Markedet for detailsalg af pakke- og katalogvarer til landmænd Markedsandele i pct. - Vilofarm + DA [10;20] [20;30] - Hatting-KS [5;10] - - Grene Agro [20;30] [20;30] - DLG inkl. Vitfoss [20;30] [20;30] - P. Lindberg [10;20] [10;20] - Linds [0;5] [0;5] - Unitron [0;5] [0;5] - Øvrige [5;10] [5;10] I alt HHI [1.800;1.900] [2.000;2.100] Ændring i HHI (delta) [200;300] Markedet for produktion og salg af ornesæd Markedsandele i pct. - Hatting-KS [70;80] [70;80] - Ornestation Mors [10;20] [10;20] - Øvrige [0;5] [0;5] I alt HHI [6.300;6.400] [6.300;6.400] Ændring i HHI (delta) [0;5] Note: Tabellens oplysninger stammer fra anmeldelsen og styrelsens markedsundersøgelse. Anm.: Markedsandelene er beregnet ud fra 2012-data. 10. Ved vurderingen af hvorvidt fusionen vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt, skal konkurrencesituationen efter fusionen sammenlignes med konkurrencesituationen i det kontrafaktiske scenarie, dvs. hvis fusionen ikke gennemføres. I nærværende sag er det Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at det mest sandsynlige kontrafaktiske scenarie er et status quo-lignende scenarie. 11. På baggrund af gennemførte markedsundersøgelser og styrelsens øvrige analyser er det Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at den anmeldte fusion mellem Vilomix 6

9 og Hatting-KS vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt på markedet for detailsalg af veterinærmedicin til produktionsdyr som følge af ensidige virkninger. 12. Der er ved denne vurdering særligt lagt vægt på følgende forhold: i. Fusionen indebærer, at den største (Vilovet) og den tredjestørste (Hatting-Vet) markedsaktør fusionerer. Parterne opnår som følge af fusionen en betydelig markedsandel på [40;50] pct. (før fusionen var Vilovets markedsandel på [30;40] pct.). ii. Fusionen medfører, at HHI efter fusionen er [2.400;2.500] og delta HHI er [900;1.000], hvilket er betydeligt over de af Kommissionen fastlagte grænser for, hvornår det er usandsynligt, at en fusion giver anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder. iii. iv. Fusionen indebærer, at markedets klart største aktør overtager den tredjestørste aktør, som tillige er en meget aktiv konkurrent på markedet, der på knap 3 år har opnået en betydelig markedsandel på [10;20] pct., og som har vundet markedsandele ved at konkurrere aggressivt på prisen. Styrelsens markedsundersøgelser har bekræftet, at Hatting-Vet betragtes som en aktiv konkurrent med fokus på priskonkurrence. Det er efter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering usandsynligt, at der inden for en tilstrækkelig tidshorisont vil ske indtræden på markedet for detailsalg af veterinærmedicin til produktionsdyr af en sådan styrke, at den eller de nye aktører vil kunne erstatte det konkurrencemæssige pres, der forsvinder fra markedet ved Vilomix overtagelse af Hatting-Vet. Det skyldes, at den potentielle konkurrence vurderes at være begrænset. Markedet er præget af betydelige adgangsbarrierer. Adgang til kunderne, indkøbsvolumen, stordriftsfordele og samdistribution er således alle væsentlige konkurrenceparametre, der gør det vanskeligt for nye aktører at etablere sig og vinde markedsandele. Derudover gør lovgivningen på området det vanskeligt for visse aktører at etablere sig på markedet. 13. Det er styrelsens vurdering, at de af parterne anførte effektivitetsgevinster på veterinærområdet ikke er tilstrækkeligt godtgjort, ligesom det ikke i tilstrækkelig grad er godtgjort, at de vil komme forbrugerne til gode. Det er på den baggrund styrelsens vurdering, at effektivitetsgevinsterne ikke vil kunne opveje fusionens konkurrenceskadelige virkninger. 14. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har som led i sin informationsindsamling gennemført en række møder med parterne samt øvrige aktører på markedet og foretaget markedsundersøgelser for særligt at afdække effekterne af de horisontale overlap, der opstår som følge af fusionen, dvs. det horisontale overlap mellem Hatting-Vet og Vilovet inden for detailsalg af veterinærmedicin til produktionsdyr og det horisontale overlap mellem Hatting-KS og Vilofarm på markedet for detailsalg af pakke- og katalogvarer til landmænd. 15. Vilovet vil i kraft af fusionen overtage en forholdsvis ny, aktiv og ellers betydningsfuld konkurrent, der på få år har opnået en betydelig markedsandel, og som har en strategi om fremadrettet netop at ville overtage Vilovets kunder. Fusionen vil således føre til elimineringen af et betydeligt konkurrencemæssigt pres på markedets største aktør, Vilovet. Dette understøttes af, at parterne angiver i anmeldelsen, at [i] forhold til parternes fælles styrke skal det i den forbindelse dog bemærkes, at en væsentlig del af de kunder Hatting-Vet vil/ville erobre er aktuelle Vilovet-kunder. ( ) At Hatting-Vet fremadrettet primært vil/ville erobre kunder fra Vilovet, skyldes det faktum, at Vilovets kunder vurderes 7

10 mere villige til at flytte, ligesom Vilovet qua deres markedsposition vurderes at have en stor andel at Hatting-Vet s target-kunder. 16. Størstedelen af de adspurgte konkurrenter og et betydeligt antal kunder, der har deltaget i markedsundersøgelsen, har tilkendegivet bekymringer forbundet med fusionen, særligt for så vidt angår markedet for detailsalg af veterinærmedicin til produktionsdyr. Markedsaktørerne udtrykker bekymring for den koncentration, der følger af fusionen, samt den styrkelse inden for væsentlige konkurrencemæssige parametre, som parterne vil opnå, herunder adgang til kunderne samt indkøbsstyrke. [ ] responderende indkøbsforeninger og ca. 40 pct. af de responderende landmænd forventer højere priser på markedet for detailsalg af veterinærmedicin til produktionsdyr som følge af fusionen. [ ] indkøbsforeninger forventer ligeledes reduceret konkurrence på markedet, mens det tilsvarende gør sig gældende for 44 pct. af landmændene. 17. Bekymringerne om højere priser som følge af fusionen understøttes af, at Hatting-Vet har udøvet et betydeligt konkurrencemæssigt pres på Vilovet og de øvrige aktører på markedet for detailsalg af veterinærmedicin til produktionsdyr. Hatting-Vet har således ført en aggressiv prispolitik og ageret som maverick på markedet. Denne rolle bekræftes af såvel fusionsparterne som størstedelen af de responderende kunder og konkurrenter. 18. Blandt konkurrenterne på markedet beskrives bl.a., hvordan Hatting-Vet har [presset] rabatniveauet op, at Hatting-Vet har haft et særdeles aggressiv prisniveau, og at selskabet har markedsført sig direkte over for kunden ( ) og skaffet sig kunder næsten for enhver pris Kunderne på markedet anfører bl.a., at Hatting-Vets indtræden på markedet helt sikkert [har] været med til at trykke prisen på veterinærmedicin ned, og at det har medført skarpere konkurrence, bedre priser/rabatter, mulighed for større rabataftaler hos andre samt at priserne faldt markant i markedet Endelig fremgår det af Vilomix/DA s interne fusionspapirer 4, at DA/Vilovet er opmærksom på muligheden for at forøge indtjeningen efter fusionen ved at hæve priserne. Det fremgår således bl.a., at [ ], samt [ ] og [ ]. 21. På baggrund af ovenstående er det styrelsen vurdering, at fusionen uden tilsagn vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt på markedet for detailsalg af veterinærmedicin til produktionsdyr, jf. konkurrencelovens 12 c, stk For at imødekomme Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens betænkeligheder, har DA tilbudt tilsagn, hvorefter Hatting-Vet afhændes. 23. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har vurderet, at en afhændelse af Hatting-Vet vil være egnet til at imødekomme de konkurrenceproblemer, styrelsen har identificeret. Der findes generelt tre måder, hvorpå det kan sikres, at virksomheden afhændes til en egnet køber: 1) virksomheden skal inden for en bestemt frist efter godkendelse af fusionen overføres til en køber, som konkurrencemyndigheden har godkendt, 2) en up-front køber, dvs. fusionen må ikke gennemføres, før der er indgået bindende aftale med en af 2 Konkurrenter i styrelsens markedsundersøgelse. 3 Landmænd i styrelsens markedsundersøgelse. 4 Fusionsrapport version 1.2, bilag 21 til anmeldelsen, udarbejdet af DA/Vilovet. 8

11 konkurrencemyndigheden godkendt køber eller 3) en fix-it-first løsning, hvor parterne indgår bindende aftale med køber, inden fusionen er godkendt Da det har været vigtigt for styrelsen at sikre, at Hatting-Vet også efter fusionen er en aktiv konkurrent på markedet for detailsalg af veterinærmedicin til produktionsdyr, har købers identitet haft afgørende betydning for, hvorvidt et tilsagn om frasalg af Hatting-Vet ville virke effektivt. Styrelsen har således haft betænkeligheder ved, hvorvidt det ville være muligt at finde en egnet køber af Hatting-Vet, der vil være i stand til at drive virksomheden videre med et tilstrækkeligt konkurrencemæssigt pres på de resterende aktører til følge. Dertil kommer, at det har været nødvendigt at sikre, at informationer om kunder, kontrakter mv. ikke tilgår Vilovet. For at imødekomme disse betænkeligheder er der i forbindelse med tilsagnet valgt en fix-it-first løsning, hvor DA har indgået en bindende aftale med køber, inden fusionen godkendes DA har, med henblik på at imødekomme de af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen identificerede konkurrencemæssige betænkeligheder, afgivet tilsagn om, at Vilovet skal overdrage 100 pct. af anpartskapitalen i Hatting-Vet, som inden fusionen ejes af Hatting- KS, til virksomheden 3S A/S straks efter Konkurrencerådets godkendelse af fusionen. 3S er en indkøbsforening ejet blandt andet af Danske Svineproducenter. Virksomheden er ikke i forvejen aktiv på markedet for detailsalg af veterinærmedicin til produktionsdyr. Der vil derfor ikke være noget horisontalt overlap på dette marked som følge af overdragelsen og dermed ikke ske ændringer i markedsandele, HHI og delta HHI i forhold til konkurrencesituationen før fusionens gennemførelse, med mindre 3S strategi om [ ]. I dette tilfælde vil ændring i markedsandele, HHI og delta HHI dog ikke være væsentlige jf. punkt 563. Samtidig vurderes 3S at ville være i stand til at drive virksomheden videre med et tilstrækkeligt konkurrencemæssigt pres på de resterende aktører til følge. Dette understøttes af styrelsens markedstest af tilsagnet, samt at 3S selv har en tro på, at der er et forretningspotentiale i købet. Dette afspejles blandt andet ved, at 3S har betalt [ ] mio. kr. i goodwill samt et beløb svarende til Hatting-Vets egenkapital pr. 30. september 2013 for Hatting-Vet. 26. For at imødekomme styrelsens betænkeligheder i forhold til risikoen for informationsudveksling mellem Hatting-Vet og Vilovet/DA, så har Hatting-KS afgivet en erklæring om, at der forud for Closing foretages en opsplitningsproces bl.a. med henblik på at fjerne data/informationer om Hatting-Vet i Hatting-KS. Tilsvarende har DA forpligtet sig til at træffe samtlige forholdsregler, der sikrer, at DA hverken direkte eller indirekte efter fusionens godkendelse får adgang til fortrolige oplysninger om Hatting-Vet. 27. Styrelsen vurderer på den baggrund, at det af DA afgivne tilsagn løser de konkurrencemæssige betænkeligheder for så vidt angår ensidige virkninger på markedet for detailsalg af veterinærmedicin til produktionsdyr. Med tilsagnet vil fusionen således ikke hæmme den effektive konkurrence betydeligt på dette marked. 28. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har ligeledes undersøgt fusionens betydning på markedet for detailsalg af pakke- og katalogvarer til landmænd samt markedet for produktion og salg af ornesæd. 5 Kommissions meddelelse om løsningsforslag (2008/C 267/01), punkt Kommissions meddelelse om løsningsforslag (2008/C 267/01), punkt

12 29. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at den anmeldte fusion ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt på markedet for detailsalg af pakke- og katalogvarer til landmænd. 30. Der er ved denne vurdering særligt lagt vægt på følgende: i. Der vil fortsat efter fusionen være en række aktører med tilsvarende markedsandele som fusionsparternes, samt at ii. Markedet er præget af beskedne adgangsbarrierer 31. Efter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering medfører ovenstående forhold, at det er usandsynligt at parterne vil kunne hæve priserne som følge af fusionen, idet risikoen for indtræden af nye, væsentlige aktører på markedet ved en prisstigning vurderes at være betydelig. 32. Det er styrelsens vurdering, at fusionen ikke vil give anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder i form af risiko for koordinerede virkninger. Dette skyldes bl.a. (i) at der er mange forhandlere og leverandører af produkterne, (ii) at der er lav gennemsigtighed på markedet, (iii) at markedet er præget af beskedne adgangsbarrierer, og (iv) at der ikke er betydelige kapacitetsbegrænsninger. 33. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at den anmeldte fusion heller ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt på markedet for produktion og salg af ornesæd. 34. Der er ved denne vurdering særligt lagt vægt på, at i. Markedsandele såvel som koncentrationsniveau forbliver uændrede efter fusionen. Der er dermed ikke risiko for ensidige virkninger. ii. iii. Markedsandele såvel som koncentrationsniveau forbliver uændrede efter fusionen. Der er dermed ikke øget risiko for koordinerede virkninger. Fusionen kunne give anledning til konglomerate effekter, hvis DA efter fusionen kunne benytte den erhvervede stærke position inden for produktion og salg af ornesæd som løftestang for salg af andre grovvareprodukter til landmændene (via kombinationssalg af fx ornesæd og foder) med udelukkelse af konkurrenterne på disse øvrige grovvaremarkeder til følge. Det er i nærværende sag styrelsens vurdering, at den fusionerede virksomhed ikke vil have mulighed for at udelukke konkurrenterne ved et sådant kombinationssalg. Der vil således efter styrelsens vurdering kunne forventes reaktioner fra markedets øvrige aktører (fx DLG), der vil kunne imødegå en sådan strategi fra DA/Vilomix side. Der er derfor efter styrelsens vurdering heller ikke risiko for konglomerate effekter på markedet for produktion og salg af ornesæd. Konklusion 35. På baggrund af ovenstående vurderer styrelsen, at det tilbudte tilsagn eliminerer de konkurrencemæssige betænkeligheder, der er identificeret ved fusionen. 10

13 2. AFGØRELSE 36. Vilomix Holding A/S erhvervelse af enekontrol med A/S Hatting-KS godkendes med de af DA afgivne tilsagn, der samtidig gøres til vilkår for fusionens godkendelse, jf. konkurrencelovens 12 e, stk. 1, jf. 12 c, stk. 1 og TILSAGN 37. Tilsagnet består i, at Vilovet skal overdrage 100 pct. af anpartskapitalen i Hatting-Vet, som inden fusionen ejes af Hatting-KS, til virksomheden 3S A/S på tidspunktet for Konkurrencemyndighedens godkendelse af den anmeldte fusion. 38. DA har til styrelsen i forbindelse med afgivelse af tilsagnet fremsendt en anpartsoverdragelsesaftale mellem 3S A/S som køber og Vilovet A/S som sælger. 7 Desuden har 3S A/S indsendt en forretningsplan vedrørende køb af Hatting-Vet. 8 Disse to dokumenter er ikke en del af tilsagnet. Nedenfor er tilsagnet i sin fulde ordlyd gengivet: 7 [ ], jf. bilag 1. 8 [ ], jf. bilag 2. 11

14 12

15 13

16 3. SAGSFREMSTILLING 3.1 INDLEDNING 39. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 23. maj 2013 modtaget en anmeldelse af Vilomix Holding A/S erhvervelse af enekontrol over A/S Hatting-KS. Anmeldelsen blev erklæret fuldstændig den 24. maj PARTERNE I FUSIONEN 40. Den anmeldte fusion omhandler Vilomix erhvervelse af enekontrol over Hatting-KS med underliggende datterselskaber Vilomix Holding A/S 41. DA er moderselskab for Vilomix. DA er en andelsejet grovvarevirksomhed, som har sine hovedaktiviteter inden for bl.a. salg af færdigfoder, gødning, planteværn, såsæd samt foderråvarer til landbruget. Gennem Vilomix driver DA bl.a. aktiviteter med produktion og salg af mineralblandinger, fabriksforblandinger og detailsalg af veterinærmedicin til produktionsdyr. 42. Vilomix har via datterselskaberne Dansk Vilomix A/S, Kvarnbyfoder AB (Sverige), Normin AS (Norge) og Melica Oy (Finland) sin hovedaktivitet inden for produktion, distribution og salg af vitaminer samt premix- og mineralblandinger til produktionsdyr. 43. Herudover er Vilomix via datterselskabet Vilovet A/S aktiv inden for detailsalg af veterinærmedicin til produktionsdyr i Danmark. Vilovet sælger medicin til såvel svine-, kvæg-, fjerkræ-, minkavlere samt til andre dyrebesætninger i Danmark. 44. Endvidere er Vilomix via datterselskabet Vilofarm A/S aktiv inden for detailsalg af pakkeog katalogvarer til landmænd, som dækker over en bred vifte af varegrupper. Vilomix fører over produktnumre A/S Hatting-KS 45. DC er en af to ejere bag Hatting-KS. DC har en ejerandel på knap 92 pct., mens Tican ejer de resterende 8 pct. Hverken DC eller Tican har, som følge af virksomhedens vedtægter, enekontrol over Hatting-KS. DC og Tican har begge sine hovedaktiviteter inden for slagteriog forædlingsvirksomhed. 46. Hatting-KS har sin hovedaktivitet inden for produktion og salg af ornesæd primært til danske sobesætninger. Hatting-KS er endvidere aktiv inden for detailsalg af pakke- og katalogvarer til landmænd og fører mere end produktnumre. Ornesæd og øvrige produkter distribueres gennem Hatting-KS landsdækkende distributionssystem med ca. 45 biler, som alle er indrettet til både almindelig transport og køletransport. 47. Herudover er Hatting-KS via datterselskabet Hatting-Vet ApS aktiv inden for detailsalg og distribution af veterinærmedicin til produktionsdyr i Danmark. Hatting-Vet sælger veterinærmedicin til såvel svine-, kvæg-, fjerkræ-, minkavlere samt til andre dyreproduktioner i Danmark. 14

17 48. Hatting-KS og Hatting-Vet har en række fælles aktiviteter. Således er der mellem Hatting- Vet og Hatting-KS indgået en aftale om, at Hatting-KS varetager administrative opgaver for Hatting-Vet, herunder personaleadministration, lønudbetalinger til ansatte, regnskabs- og faktureringsfunktioner, EDB-funktioner, stiller lokaler og sekretariatsfunktioner til rådighed samt deler salgs- og kundeservicepersonale og ledelse. 49. I relation til EDB-funktionen bemærkes, at Hatting-Vet og Hatting-KS har samme CRMsystem, hvilket vil sige, at Hatting-Vet og Hatting-KS har fælles kundekartotek. Kunderne har ét kundenummer og kan via dette købe ornesæd, veterinærmedicin samt pakke- og katalogvarer. 50. Derudover varetages salget og kundeservicedelen af henholdsvis ornesæd, veterinærmedicin og pakke- og katalogvarer af medarbejdere ansat i Hatting-KS, og Hatting-Vet gør desuden brug af Hatting-KS distributionssystem. 51. Hatting-KS er desuden moderselskab til Schweine-Besamungsstation Nort GmbH, som igen ejer Schweine-Besamungsstation Nort-Ost GmbH. De to tyske KS-stationer 9 beskæftiger sig med produktion og salg af ornesæd i Tyskland. 3.3 TRANSAKTIONEN 52. Fusionen gennemføres som en aktieoverdragelse, hvorved Vilomix erhverver 100 pct. af ejerskabet til aktiekapitalen i Hatting-KS. Ved erhvervelsen opnår Vilomix enekontrol over Hatting-KS. 53. Som en del af aktieoverdragelsesaftalen har Vilomix og DC aftalt, at Hatting-Vet overdrages til Vilovet, og at Hatting-KS aktiviteter inden for pakke- og katalogvarer overdrages til Vilofarm. Herved vil Vilomix efter fusionen eje 100 pct. af Hatting-Vet samt 100 pct. af Hatting-KS pakke- og katalogvareaktiviteter. 54. Der er tale om en transaktion, der er omfattet af fusionsbegrebet i konkurrencelovens 12 a. 55. Af Figur 3.1 ses ejerstrukturen, såfremt fusionen gennemføres uden tilsagn. 9 KS-station: En virksomhed, som producerer ornesæd. 15

18 Figur 3.1 Ejerstrukturen efter fusionen uden tilsagn Kilde: Anmeldelsen. 3.4 ANMELDELSESPLIGT 56. Det følger af konkurrencelovens 12, stk. 1, at en fusion er anmeldelsespligtig, når de deltagende virksomheder: 1) tilsammen har en samlet årlig omsætning i Danmark på mindst 900 mio. kr. og mindst to af de deltagende virksomheder hver især har en samlet årlig omsætning i Danmark på mindst 100 mio. kr. eller 2) mindst én af de deltagende virksomheder har en samlet årlig omsætning i Danmark på mindst 3,8 mia. kr. og mindst én af de øvrige deltagende virksomheder har en samlet årlig omsætning på verdensplan på mindst 3,8 mia. kr. 57. I forbindelse med vurderingen af om en fusion opfylder kravene til omsætningstærsklerne i konkurrenceloven, er det således de deltagende virksomheders koncernomsætning, der er relevant. 16

19 58. Begrebet deltagende virksomheder i konkurrencelovens 12 skal fortolkes i overensstemmelse med EU-Kommissionens praksis, som bl.a. udtrykt i afsnit C.II i Kommissionens jurisdiktionsmeddelelse De deltagende virksomheder er de virksomheder, der direkte gennemfører/deltager i fusionen. 60. I nærværende sag, hvor der foreligger erhvervelse af enekontrol, er de deltagende virksomheder køberen og den overtagne virksomhed. De deltagende virksomheder i nærværende sag er således DA og Hatting-KS. 61. En transaktion er anmeldelsespligtig, når den opfylder kravene til omsætningstærsklerne i konkurrencelovens 12, stk. 1, nr. 1 eller nr. 2, og der er tale om en fusion i henhold til 12 a, stk. 1, nr. 1 eller nr. 2. Parternes respektive omsætning i DKK for det seneste regnskabsår, der for DA udgør perioden 1. januar 31. december 2012, og for Hatting-KS perioden 1. oktober september 2012, er angivet i Tabel 3.1: Tabel 3.1 Parternes omsætning i mio. DKK i seneste regnskabsår A: Danmark B: EU C: Verden DA [ ] [ ] Hatting-KS [ ] [ ] 372 I alt [ ] [ ] Note: Hatting-KS regnskabsår er fra 1. oktober 2011 til 30. september 2012, hvor DA s regnskabsår er Kilde: Parterne. 62. Ifølge det oplyste overstiger de deltagende virksomheders omsætning således tærsklerne i konkurrencelovens 12, stk. 1, nr Der er på baggrund af ovenstående tale om en fusion, der er omfattet af konkurrenceloven. 64. En fusion er anmeldelsespligtig til EU-Kommissionen, såfremt den har fællesskabsdimension. En fusion har fællesskabsdimension, hvis de deltagende virksomheders omsætning overstiger tærsklerne i fusionskontrolforordningens artikel 1, stk. 2 eller stk Parternes omsætning i nærværende fusion overstiger ikke tærskelværdierne i fusionsforordningens artikel 1, stk. 2 eller stk. 3, og fusionen er derfor ikke anmeldelsespligtig til EU-Kommissionen. Fusionen er ifølge parterne heller ikke anmeldelsespligtig i andre lande. 10 Kommissionens konsoliderede meddelelse om jurisdiktion efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsoverdragelser, EUT 2008 C95/1. 11 Rådets Forordning (EF) Nr. 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser. 17

20 4. MARKEDSBESKRIVELSE 4.1 GENERELT OM MARKEDERNE Indledning 66. Fusionen berører tre markeder: 1) Markedet for detailsalg af veterinærmedicin til produktionsdyr, 2) Markedet for detailsalg af pakke- og katalogvarer til landmænd og 3) Markedet for produktion og salg af ornesæd. 67. Nedenfor beskrives hvert af de berørte markeder. 68. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i forbindelse med behandlingen af fusionen indsamlet oplysninger fra fusionsparterne samt fra en række øvrige markedsaktører, herunder leverandører, konkurrenter, potentielle konkurrenter, kunder og indkøbsforeninger. Styrelsen har bl.a. gennemført en spørgeskemaundersøgelse, der har omfattet en række aktører på de relevante markeder. Endvidere er der blevet afholdt møder med konkurrenter og andre aktører. 69. De væsentligste resultater fra markedsundersøgelsen er gengivet løbende i markedsbeskrivelsen under de for hvert marked relevante afsnit. 4.2 MARKEDSTEST AF TILSAGN OG HØRING AF MARKEDET Markedstest af tilsagn 70. Styrelsen har foretaget en markedstest af det afgivne tilsagn. Markedstesten er gennemført blandt tre markedsspecialister, der er uafhængige af de fusionerende parter og uden direkte økonomiske interesser inden for detailsalg af veterinærmedicin til produktionsdyr. De tre specialister 12 er blevet hørt om, hvorvidt det tilbudte tilsagn om et frasalg af Hatting-Vet til tredjemand er en egnet løsning i forhold til de af styrelsen identificerede betænkeligheder, samt hvorvidt 3S anses for en egnet køber af Hatting-Vet. 71. Markedstesten er gennemført under hensyn til, at markedet ikke skal få kendskab til den konkrete køber forud for Konkurrencerådets beslutning den 23. oktober Såvel DA som 3S har således rejst bekymring om, at der kan opstå kraftig konkurrence om Hatting- Vets kunder i perioden fra markedstesten og indtil 3S opnår egentlig råderet over selskabet, såfremt markedsaktørerne bliver vidende om, at ikke DA men en anden aktør vil overtage Hatting-Vet. Dette begrundes med, at DA s sanktionsmuligheder umiddelbart vurderes at være større end 3S. Styrelsen har valgt at imødekomme DA og 3S bekymringer i denne henseende af hensyn til at sikre Hatting-Vets levedygtighed på tidspunktet for kontroloverdragelsen. 72. Som følge heraf har styrelsen i markedstesten forhørt sig om fem alternative potentielle købere, DLG, ATR, Ornestation Mors, 3S og VetPharm Løgstør. Specialisterne er blevet bedt om at vurdere hver af disse aktørers egnethed som købet af Hatting-Vet. 12 Styrelsen har talt med Jysk Landbrugsrådgivning, Svinerådgivning Vest og Videncentret for Landbrug. 18

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Dato: 13. december 2013 Sag: MEDS-13/08705 Sagsbehandler: /SHA Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Konkurrence-

Læs mere

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS Dato: 2. august 2016 Sag: FLID-16/01768 Sagsbehandler: LFI/SSJ Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS 1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

DANISH AGRO A.M.B.A. S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER DAN AGRO HOLDING A/S

DANISH AGRO A.M.B.A. S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER DAN AGRO HOLDING A/S Punkt 3: Rådsmøde den 24. juni 2015 24-06-2015 14/05769 /JF, LCA, LTA, LKA, AKE, STP, HBK, MMW DANISH AGRO A.M.B.A. S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER DAN AGRO HOLDING A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S Dato: 13. november 2017 Sag: MTF-17/11255 Sagsbehandler: /SING/SUPO Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2.

Læs mere

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk 2013 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence-

Læs mere

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S Dato: 20. juli 2015 Sag: FLID-15/06396-18 Sagsbehandler: sbj/mni Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S 1. Transaktionen 1.1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2.

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2. 02-05-2012 BYS 4/0120-0401-0102 /HK og RFW Dagrofa A/S overtagelse af Nærum Stormarked A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 30. marts 2012 en almindelig anmeldelse af Dagrofa A/S overtagelse

Læs mere

Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade København Ø. Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor Group

Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade København Ø. Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor Group Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade 5 2100 København Ø Dato: 19. september 2016 Sag: SIF-16/04482-137 Sagsbehandler: /MAR Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter Dato: 21. september 2015 Sag: BET-15/06305 Sagsbehandler: /AVH/MC Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS

ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS 27-05 2013 12/14481 /MNI PUNKT 4: RÅDSMØDE DEN 29. MAJ 2013 ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark 21.5.2012 ITE 4/0120-8901-2294 /LKH og MOH Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. april 2012 en forenklet anmeldelse

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0060 /LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Chr. Kjærgaard A/S aktiviteter Resumé

Læs mere

Fusionerne mellem DLG/AAA og DA/AAA

Fusionerne mellem DLG/AAA og DA/AAA 26-02-2010 MES 4/0120-0401-0048 4/0120-0401-0049 AWF / EMS / JF / LG / MER SA / TWJ Fusionerne mellem DLG/AAA og DA/AAA 1. Fusionssagerne 1. Den 27. januar 2010 anmeldte Dansk Landbrugs Grovvareselskab

Læs mere

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder.

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder. 02-04-2012 BYS 4/0120-0401-0097 /HK og CHJ Godkendelse af DT Groups overtagelse af Tommerup Trælasthandel på Fyn Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 12. marts 2012 en almindelig anmeldelse af

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning

Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning Fusionsanmeldelser og -gebyrer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-539-0

Læs mere

Punkt 2 Rådsmødet den 23. februar 2011

Punkt 2 Rådsmødet den 23. februar 2011 23-02-2011 Punkt 2 Rådsmødet den 23. februar 2011 MSF 4/0120-0401-0050 LKA/ TMO/ JF Danish Agro a.m.b.a. s overtagelse af Nordjysk Andels Grovvareforening a.m.b.a., samt erhvervelse af enekontrol over

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1 Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Ad. side 14, Figur 2: Beløbene vedr. recepturgebyr, variabel og fast avance fremgår af bekendtgørelse nr. 183 af 20. februar 2012.

Ad. side 14, Figur 2: Beløbene vedr. recepturgebyr, variabel og fast avance fremgår af bekendtgørelse nr. 183 af 20. februar 2012. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kfst@kfst.dk SHA@kfst.dk Dato: 22. maj 2012 Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik

Læs mere

Arcus-gruppens overtagelse af Pernod Ricard Danmark

Arcus-gruppens overtagelse af Pernod Ricard Danmark Søren Bo Rasmussen Arcus-gruppens overtagelse af Pernod Ricard Danmark Agenda 1. Virksomhederne og transaktionen 2. Diversion ratios 3. Det relevante marked 4. Vurdering 5. Tilsagn 6. Lessons learned r

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

Fusionskontrol Vejledning

Fusionskontrol Vejledning Fusionskontrol Vejledning Januar 2017 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen

Læs mere

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 2/10 Konkurrenceforhold Template 2. Oplysningsskema Oplysning 1. Kontaktoplysninger 1.1 Ansøgers navn og

Læs mere

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen godkendte overdragelsen d. 7. februar 2011.

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen godkendte overdragelsen d. 7. februar 2011. 16-04-2012 ITE 4/0120-0401-0099 /MAL Fusionsgodkendelse: Marius Pedersen A/S overtager CPHWASTE A/S Behandlingsdivision Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 23. marts 2012 en almindelig anmeldelse

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Fusion med DLA Agro a.m.b.a. - Tilsagnserklæring

Fusion med DLA Agro a.m.b.a. - Tilsagnserklæring Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att. Søren Bo Rasmussen Advokat: Jesper Altamirano ja@bonnesen.dk Sekretær: Stine Lykkegaard-Madsen Dir. tlf.: 63 14 14 34 slm@bonnesen.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 19-01-2011 BYS 4/0120-0401-0059 /CHJ Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 3. januar 2011

Læs mere

DANISH AGRO A.M.B.A. S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER DLA AGRO A.M.B.A.

DANISH AGRO A.M.B.A. S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER DLA AGRO A.M.B.A. Punkt 4: Rådsmøde den 24. juni 2015 24-06-2015 14/06592 /JF, LCA, LTA, LKA, STP, HBK, MMW DANISH AGRO A.M.B.A. S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER DLA AGRO A.M.B.A. KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs-

Læs mere

Konkurrenceretsforeningen

Konkurrenceretsforeningen Konkurrenceretsforeningen EU-Domstolens dom i Post Danmark II-sagen 1 Sagens baggrund Sagen drejer sig om, hvorvidt Post Danmark A/S har misbrugt en dominerende stilling på markedet for distribution af

Læs mere

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen Dato: 28. september 2012 Sag: BITE-12/14123 Sagsbehandler: / CHJ/HK Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18.

Læs mere

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 4. oktober 2011 MSF 4/0120-0401-0084 /LTA Forenklet godkendelse: Sammenlægning af Danske Automat Spil A/S og Elite Gaming A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ( KFST ) modtog den 30. august 2011 en anmeldelse

Læs mere

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Dato: 6. maj 2013 Sag: MEDS-12/06669-11 Sagsbehandler: MST/ KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Danske Svineproducenters prisportal

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S 21. maj 2012 ITE 4/0120-0401-0101 /MOH/LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg 1 af 5 21-08-2013 16:05 Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg Konkurrencerådet godkendte i april 2002 fusionen mellem Danish Crown og Steff Houlberg[1] på betingelse af en række

Læs mere

Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S

Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S Dato: 22. januar 2016 Sag: FLID-15/08153-24 Sagsbehandler: /LFI/MNI/MST/SBJ Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 28. august

Læs mere

Transaktionen udgør herefter en fusion omfattet af fusionsbegrebet i konkurrencelovens 12a, stk. 1, nr. 2.

Transaktionen udgør herefter en fusion omfattet af fusionsbegrebet i konkurrencelovens 12a, stk. 1, nr. 2. Gorrissen Federspiel H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Dato: 31. januar 2017 Sag: SIF-16/11026-19 Sagsbehandler: /sem AX IV SAIC Holding ApS' køb af Frontmatec Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

----=------ Bonnesen Advokater Hunderopvej 202 5230 Odense M Att.: Adv. Jørn Bonnesen og adv. J esp er Altamirano

----=------ Bonnesen Advokater Hunderopvej 202 5230 Odense M Att.: Adv. Jørn Bonnesen og adv. J esp er Altamirano ----=------ ~ KONKURRENCESTYRELSEN Bonnesen Advokater Hunderopvej 202 5230 Odense M Att.: Adv. Jørn Bonnesen og adv. J esp er Altamirano Kromann Reumert Sundkrogsgade 5 2100 København Ø Att.: Adv. Jens

Læs mere

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Jnr.: 2:802-2/mda Rådet skal tage stilling til MD Foods og Kløver Mælks priser for mælk til det danske

Læs mere

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter 10-03-2011 ITE 4/0120-0401-0064 /MBD Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. februar 2011 en anmeldelse af en fusion

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Bilag 1 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art (hel eller delvis

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S

Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S Dato: 23. november 2016 Sag: FLID-16/06846 Sagsbehandler: LFI og LBH Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 19. oktober 2016

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Journal nr.3:1120-0401-29/infra/lob Resumé 1. Group 4 Falck anmeldte den 13. februar 2002 en planlagt fusion mellem Group 4 Falck og det amerikanske

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S

Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S Journal nr.3:1120-0401-10, ahj/service 28. marts 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Lasse

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU

BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU 21. februar 2003 Af Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU EU-Kommissionen har foreslået en generel revision af EU's fusionskontrolregler, der

Læs mere

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler 1 af 5 C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé C.K. Chokolade har anmeldt sine samhandelsbetingelser og bonusordninger. Aftalerne blev anmeldt 30. juni

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul)

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) 1 af 6 18-06-2012 14:21 Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) Journal nr.2:8032-665 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø 1 af 5 Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Foreningen af Danske Havefrøgrossister har på vegne af tre frøgrossister anmeldt en aftale med

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald 1 af 7 08-08-2012 12:46 Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald J.nr. 2:8032-636/sbr Rådsmødet den 16. december 1998 1. Resumé Duni A/S og Asp-Holmblad A/S har 30. juni 1998 anmeldt

Læs mere

Efter fusionen vil AO eje 100 pct. af anparterne i Billig VVS og vil derved opnå enekontrol med Billig VVS.

Efter fusionen vil AO eje 100 pct. af anparterne i Billig VVS og vil derved opnå enekontrol med Billig VVS. 26. august 2015 BET-15/06306 / KHJ, SAM, CHJ, BFJ Godkendelse af Brødrene A & O Johansen A/S erhvervelse af Billig VVS ApS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 27. juli 2015 en anmeldelse af en

Læs mere

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked.

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked. 25. juni 2009 TIF 4/0120-0401-0038 /TBJ, JKM Actebis Computer A/S overtagelse af Ingram Micro ApS og Ingram Micro AB s danske aktiver Konkurrencestyrelsen har den 31. marts 2009 modtaget endelig anmeldelse

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Danish Agro og Vestjyllands Andel køber aktiemajoriteten i Finlands største grovvareselskab. Galten, 7.

PRESSEMEDDELELSE. Danish Agro og Vestjyllands Andel køber aktiemajoriteten i Finlands største grovvareselskab. Galten, 7. PRESSEMEDDELELSE Danish Agro a.m.b.a. Køgevej 55 4653 Karise www.danishagro.dk Galten, 7. september 2012 Vestjyllands Andel Vesterkær 16 6950 Ringkøbing www.vja.dk Danish Agro og Vestjyllands Andel køber

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr UDKAST Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr I medfør af 202 a, stk. 5 og 6, 202 c, stk. 2, og 272 i sundhedsloven,

Læs mere

Brancheorganisationer for motorkøretøjer

Brancheorganisationer for motorkøretøjer Dato: 24. september 2013 Brancheorganisationer for motorkøretøjer Sag: BITE-12/06340-41 Sagsbehandler: / CHJ Indskærpelse om garantier og årlige kontroleftersyn - vedrørende krav om bilejeres fremmøde

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Dansk Forening for Konkurrenceret 18. maj 2015 Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg,

Læs mere

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller 1 af 6 06-08-2012 15:07 Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller Jnr.: 2:8032-25/k Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Dansk ErhvervsOptik (tidligere Danmarks Optikerforening) har ved anmeldelser

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber. Dato: 13. august 2012 Sag: ITE-12/06453 Sagsbehandler: /MOH, LVS KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Godkendelse af Aktieselskabet af 14.10.2012 s (et selskab i BEST- SELLER-koncernen) erhvervelse af enekontrol med Stylepit A/S

Godkendelse af Aktieselskabet af 14.10.2012 s (et selskab i BEST- SELLER-koncernen) erhvervelse af enekontrol med Stylepit A/S Dato: 10. december 2015 Sag: FLID-15/08441-124 Sagsbehandler: /CWA/LFI KONKURRENCE- OG Godkendelse af Aktieselskabet af 14.10.2012 s (et selskab i BEST- SELLER-koncernen) erhvervelse af enekontrol med

Læs mere

Konkurrencera dets afgørelse den 16. august Imerco Holding A/S' erhvervelse af enekontrol over Inspiration A/S

Konkurrencera dets afgørelse den 16. august Imerco Holding A/S' erhvervelse af enekontrol over Inspiration A/S Konkurrencera dets afgørelse den 16. august 2017 Imerco Holding A/S' erhvervelse af enekontrol over Inspiration A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50

Læs mere

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S.

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S. 12-04-2011 BYS 4/0120-0401-0069 /CHJ Godkendelse af Bygma A/S s overtagelse af Kroers Tømmerhandel A/S. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. marts 2011 en almindelig anmeldelse af en fusion,

Læs mere

TILSAGN AF JUNI 2013

TILSAGN AF JUNI 2013 TILSAGN AF JUNI 2013 A/S Dagbladet Politiken, Jyllands-Posten og Det Berlingske Officin A/S (nu henholdsvis JP/Politikens Hus A/S og Berlingske Media A/S, i det følgende kaldet Parterne ) afgav den 24.

Læs mere

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank J.nr.: 4/0120-0401-0033/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har den 3. oktober 2008 modtaget anmeldelse om, at Nordea Bank Danmark A/S har indgået aftale om

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer - - KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk Dato: 04.03.2013 Sag: 13/0183 Sagsbehandler: BFJ Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr BEK nr 1154 af 22/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1403821 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om anmeldelse af fusioner

Bekendtgørelse om anmeldelse af fusioner BEK nr 1005 af 15/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 13/05879

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov

Læs mere

Lemvigh-Müllers overtagelse af Brdr. A & O Johansen

Lemvigh-Müllers overtagelse af Brdr. A & O Johansen Lemvigh-Müllers overtagelse af Brdr. A & O Johansen Rådsmødet den 14. maj 2008 Ikke fortrolig udgave Indholdsfortegnelse 1. Resumé...6 1.1 Indledning...6 1.2 Markedsafgrænsning...6 1.3 Vurdering...7 1.3.1

Læs mere

Retningslinier for Eksportstart pr. 1. Januar 2010

Retningslinier for Eksportstart pr. 1. Januar 2010 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 65.I.64.a.2.DAN KUR 4. januar 2010 Retningslinier for

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Aftalen medfører en række effektivitetsforbedringer i dansk svineproduktion, idet tilstedeværelsen af en række tabsgivende sygdomme minimeres.

Aftalen medfører en række effektivitetsforbedringer i dansk svineproduktion, idet tilstedeværelsen af en række tabsgivende sygdomme minimeres. 1 af 7 SPF-kontrakten J.nr. 2:8032-35/sbr Rådsmødet den 16. juni 1999 1. Resumé SPF-selskabet har ansøgt om en individuel fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, for en aftale om sundhedsdeklarering

Læs mere

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S 25. februar 2009 4/0120-0401-0036/TIF/TBJ,JKM Konkurrencestyrelsen har modtaget anmeldelse af, at kapitalfonden EQT V Limited har indgået aftale

Læs mere

Konsortieaftaler og joint ventures

Konsortieaftaler og joint ventures 1 Konsortieaftaler og joint ventures Ved Jesper Kaltoft 2 Overblik Joint ventures Typisk et fastere samarbejde end et konsortium, ofte etableret som et separat selskab med egen ledelse Konsortium En sammenslutning

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Vejledning om tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder

Vejledning om tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder UDKAST Vejledning om tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder Indhold 1 Indledning... 2 2 Reglerne... 2 2.1 Anmeldelses- og tilladelsesordningen... 2 2.2 Hvilke virksomheder er omfattet?...

Læs mere