Det siger FOAs medlemmer om julen 2012 og deres forventninger til forbrug

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det siger FOAs medlemmer om julen 2012 og deres forventninger til forbrug"

Transkript

1 FOA Kampagne og Analyse 22. november 2012 Det siger FOAs medlemmer om julen 2012 og deres forventninger til forbrug FOA har i perioden november 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om medlemmernes forventninger til deres forbrug i forbindelse med julen I alt medlemmer har medvirket helt eller delvist i denne undersøgelse, som var del af en større undersøgelse med flere andre emner. Svarprocenten i undersøgelsen om jul er 60 procent. Hovedresultaterne af undersøgelsen er: 19 procent af FOAs medlemmer svarer, at julen i år skal koste mindre end. 72 procent svarer, at julen må koste det samme som. For 5 procent af medlemmerne må julen koste mere end. 14 procent af FOAs medlemmer regner med, at årets jul bliver økonomisk vanskelig for dem. Samlet set regner 12 procent af FOAs medlemmer med at købe på kredit eller låne til forbrug i forbindelse med årets jul. Blandt medlemmer, der forventer, at julen bliver økonomisk vanskelig er det 29 procent, der forventer at købe på kredit eller optage lån til indkøb i forbindelse med julen. Disse medlemmer forventer især at benytte kassekredit (19 procent). Samlet set svarer 30 procent af de adspurgte medlemmer, at de forventer at spare på gaver denne jul. Blandt medlemmer, hvor julen skal koste mindre end, er det 85 procent, der regner med at spare på årets julegaver. 22 procent af medlemmerne forventer at spare på mad, drikkevarer, juleknas og/eller pynt. Blandt medlemmer, hvis jul skal koste mindre end, svarer 62 procent, at de forventer at spare på mad, drikkevarer, knas og pynt. Blandt årsagerne til, at medlemmerne sparer på en eller flere udgifter denne jul, er en lavere husstandsindkomst (35 procent), et ønske om at bruge pengene på noget andet (22 procent), ændret familiesituation (15 procent), ledighed hos medlemmet og/eller samlever (11 procent) og frygt for ledighed (10 procent). I de åbne svar nævner flere medlemmer også pris- og lønudviklingen og købekraft som årsag til besparelserne i julen. Mange medlemmer skriver også, at de skal arbejde i julen eller holder jul hos andre, og at deres udgifter til jul derfor er lavere i år. Svarene på de enkelte spørgsmål kan ses på de følgende sider. Undersøgelsens metode er beskrevet til sidst i dette notat. Side 1 af 8

2 For næsten hvert femte FOA-medlem skal julen koste mindre i år end 19 procent af FOAs medlemmer svarer i en ny medlemsundersøgelse, at julen i år skal koste mindre end. For 72 procent af medlemmerne må julen i år ikke koste mere i år end. Kun 5 procent af medlemmer angiver, at julen i år må koste mere end. Figur 1. Hvad må julen koste for dig i år? - Tænk på alle udgifter i forbindelse med julen - mad og drikke, julegaver, juletræ, julepynt, evt. transportudgifter m.m % Mindre end sidste år Det samme som 1% Mere end Jeg fejrer ikke jul 4% Anm.: besvarelser 14 procent af FOAs medlemmer forventer, at julen bliver økonomisk svær i år 14 procent af FOAs medlemmer angiver, at de forventer, at julen i år bliver økonomisk vanskelig for dem. 78 procent af medlemmerne forventer ikke, at det bliver økonomisk vanskeligt for dem at holde jul i år. 8 procent af medlemmerne svarer til spørgsmålet. Figur 2. Regner du med, at julen bliver økonomisk vanskelig for dig i år? 8% 14% Ja Nej 78% Anm.: besvarelser. Spørgsmålet er ikke stillet til medlemmer, der tidligere har angivet, at de ikke fejrer jul. Side 2 af 8

3 12 procent regner med at købe på kredit eller låne i forbindelse med julen Samlet set angiver 12 procent 1 af de adspurgte medlemmer, at de forventer at købe på kredit eller optage lån til indkøb og andre udgifterne i forbindelse med julen i år. Figur 3. Regner du med at benytte dig af nogle af de følgende muligheder i forbindelse med indkøb og andre udgifter i forbindelse med julen i år? - Du kan vælge flere svar. Fordelt på medlemmer der forventer/ikke forventer at julen 2012 bliver økonomisk vanskelig Kontokort som Magasinkort, FONAkort og lignende 3% 1% Forventer at julen bliver økonomisk vanskelig Kassekredit Optage forbrugslån i banken Optage forbrugslån andre steder 1% 19% Forventer ikke at julen bliver ikke økonomisk vanskelig I alt Kreditkort (fx MasterCard) 11% 7% Nej, ingen af ovenstående 64% 9 87% 7% Anm.: besvarelser, heraf 254 medlemmer, der forventer at julen 2012 bliver økonomisk vanskelig og medlemmer, der ikke forventer at julen 2012 bliver økonomisk vanskelig. Spørgsmålet er ikke stillet til medlemmer, der tidligere har angivet, at de ikke fejrer jul. Af figuren ses ikke en fordeling blandt medlemmer, der har svaret til spørgsmålet om, hvorvidt julen 2012 bliver økonomisk vanskelig, disse besvarelser indgår i tallet I alt. Anm.: Spørgsmålet er multipelt, derfor summerer figuren ikke til 100 procent. Det har ikke været muligt at angive Nej, ingen af ovenstående og sammen med andre svar. Af figur 3 ses, at andelen af medlemmer, der forventer at købe på kredit eller optage lån i forbindelse med julen er markant højere blandt medlemmerne, der forventer, at julen i år bliver økonomisk vanskelig. I alt 29 procent af medlemmer, der angiver, at de forventer, at julen i år bliver økonomisk svær for dem, regner med at købe på kredit eller optage lån i forbindelse med indkøb og andre udgifter til årets jul. Disse medlemmer forventer især at bruge kassekredit (19 procent) og kreditkort som fx MasterCard (11 procent). 1 Spørgsmålet er multipelt, og de 12 procent fremkommer ved at lægge procentandelene for svarkategorierne Ved ikke og Nej, ingen af ovenstående sammen og trække det fra 100 procent, dvs (1,9 procent + 86,5 procent Nej ingen af ovenstående) = 11,6 procent. Denne fremgangsmåde kan anvendes, da de to svarkategorier ikke har kunnet vælges samtidig med andre svar. Side 3 af 8

4 Samlet set regner 30 procent af FOAs medlemmer med at spare på årets julegaver Samlet set angiver 30 procent af FOAs medlemmer, at de forventer at spare på gaverne i forbindelse med julen i år. Det viser figur 4. Der ses dog store forskelle blandt medlemmer, hvis jul skal koste mindre end, og medlemmer, hvis jul må koste det samme eller mere end. Blandt medlemmer, hvor julen i år skal koste mindre er det hele 85 procent, der angiver, at de forventer at spare på julegaverne i år. Figur 4. Hvis du regner med at spare på julen i år i forhold til, hvad vil du så spare på i år? - Du kan vælge flere svar. (Omkodet til 4 kategorier) Fordelt på hvad julen i år må koste i forhold til % 13% 13% 13% Gaver (herunder julegaver til børn og andre, kalendergaver og adventsgaver) Mad, drikkevarer, knas og julepynt 4% 1% Andet % Jeg regner ikke med at spare på julen i år Julen skal koste mindre end sidste år Julen skal koste det samme som sidste år Julen må koste mere end I alt Anm.: besvarelser, heraf 331 medlemmer, hvis jul skal koste mindre end, medlemmer, hvis jul skal koste det samme år som og 93 medlemmer, hvis jul må koste mere end. Spørgsmålet er ikke stillet til medlemmer, der tidligere har angivet, at de ikke fejrer jul. Af figuren ses ikke en fordeling blandt medlemmer, der har svaret til spørgsmålet om, hvad julen 2012 må koste. Disse besvarelser indgår i tallet I alt. svar på spørgsmålet om, hvad medlemmerne vil svare på udgør samlet set 2 procent, og fremgår heller ikke af figuren. Anm.: Spørgsmålet er multipelt, derfor summerer figuren ikke til 100 procent. Det har ikke været muligt at angive Jeg regner ikke med at spare på julen i år og sammen med andre svar. Anm.: Figuren repræsenter en omkodet version af spørgsmålet. I omkodningen er svarkategorien gaver en samlet kategori af svarmulighederne: julegaver til børn, julegaver til andre, kalender og adventsgaver. Svarkategorien mad, drikkevarer, knas og julepynt er en samlet kategori for de fire udgifter, der oprindeligt havde hver deres svarkategorier. De oprindelige spørgsmål og dets svarfordelingen kan ses af Bilag A. Af figur 4 ses, at 41 procent 2 af medlemmerne samlet set angiver, at de vil spare på en eller flere af følgende udgifter til julen i år: Gaver, mad, drikkevarer, knas, pynt eller andet. Dette tal er højere end de 19 procent, hvis jul skal koste mindre end og de 14 procent, der forventer at julen bliver økonomisk vanskelig at komme igennem. Dette skyldes blandt andet, som det fremgår af figuren, at medlemmerne vælger at spare på en eller flere poster ved årets jul, selvom deres jul i år må koste det samme eller mere end. 2 Spørgsmålet er multipelt, men svarkategorien Jeg regner ikke med at spare på julen i år har ikke kunnet vælges sammen med andre svar. De 41 procent fremkommer derfor ved at trække de 59 procent, der svarer Jeg regner ikke med at spare på julen i år fra 100 procent. Herved ses procentandelen, der vil spare på en eller flere ting i forbindelse med årets jul. Side 4 af 8

5 Den større andel af medlemmer, der forventer at spare på en eller flere udgifter i forbindelse med årets jul, kan også skyldes, at medlemmerne fx vil spare på julepynt og knas, men samtidig vil bruge flere penge på andre poster fx gaver, mad eller transport. Hermed kommer de til at tælle med blandt de 41 procent, der vil spare på én eller flere udgifter til julen (bemærk, at figur 4 viser en omkodet version af spørgsmålet, hvor flere svarkategorier er lagt sammen. Det oprindelige spørgsmål og dets svarfordeling ses af bilag A). Figur 4 viser også, at 22 procent af medlemmerne samlet set forventer at spare på mad, drikkevarer, juleknas og pynt. Også for disse poster ses, at medlemmer, hvis jul skal koste mindre end, i højere grad vil spare her. 62 procent af medlemmer, hvis jul skal koste mindre end, forventer at spare på mad, drikkevarer, knas og/eller pynt i år. Årsager til at medlemmerne sparer på en eller flere udgifter i forbindelse med julen Af tabel 1 ses, hvilke årsager medlemmer angiver til at de skal/vil spare på en eller flere udgifter i forbindelse med julen i år. Årsagerne er i tabellen krydset med, hvad medlemmernes jul må koste i år i forhold til. Tabel 1. Hvad er årsagen til, at du regner med at spare på julen i år i forhold til? - Du kan vælge flere svar. Krydset med spørgsmålet Hvad må julen koste for dig sammenlignet med? Julen skal koste mindre end Julen skal koste det samme som Ledighed hos mig selv eller samlever 15 % 8 % 11 % Frygt for ledighed 11 % 8 % 10 % Jeg vil hellere bruge penge på noget andet 16 % 29 % 22 % Jeg/vi har en lavere indkomst nu 42 % 29 % 35 % Ændret familiesituation 19 % 12 % 15 % Andet 25 % 20 % 23 % 8% I alt Anm.: Spørgsmålet er alene stillet til medlemmer, der forventer at spare på en eller flere udgifter i forbindelse med julen. Af tabellen ses ikke en fordeling blandt medlemmer, der har svaret eller Julen må koste mere end på spørgsmålet om, hvad julen 2012 må koste. Disse besvarelser indgår i tallet I alt. Grunden til, at fordelingen for medlemmer, hvis jul må koste mere end ikke figurerer i tabellen, er, at denne gruppe alene omfatter 15 personer og dermed et for lille datagrundlag til meningsfulde procentandele. Anm.: Spørgsmålet er multipelt, derfor summerer figuren ikke til 100 procent. Det har ikke været muligt at angive sammen med andre svar. Af tabel 1 ses, at 35 procent af medlemmer, der forventer at spare på én eller flere udgifter i forbindelse med årets jul, angiver, at besparelserne skyldes, at medlemmerne har en lavere husstandsindkomst nu end tidligere. 22 procent af medlemmerne svarer, at de vil spare, fordi de hellere vil bruge pengene på noget andet, og 15 procent begrunder besparelserne med en ændret familiesituation (fx skilsmisse, flere børn/børnebørn, dødsfald). 11 procent begrunder julebesparelserne med ledighed hos dem selv og/eller samlever eller ægtefælle, og 10 procent angiver frygt for ledighed som årsag til at spare på julens udgifter. Af tabel 1 ses også, at der er store forskelle i årsagerne til, hvorfor medlemmerne forventer at spare på udgifterne til årets jul blandt medlemmer, hvis jul skal koste mindre end og medlemmer, hvis jul må koste det samme som. Blandt medlemmer, hvis jul skal koste mindre end, angiver færre årsagen Jeg vil hellere bruge pengene på noget andet end de øvrige medlemmer, og flere angiver årsager som lavere indkomst og ledighed. Fx svarer 42 procent af medlemmer, hvis jul skal koste mindre end, at en af årsagerne til at de forventer at spare på julen i år er en lavere husstandsindkomst og 15 procent begrunder besparelserne med ledighed hos dem selv eller sam- I alt Side 5 af 8

6 lever. Blandt medlemmer, hvis jul må koste det samme som, er det 29 procent, der angiver lavere husstandsindkomst som en af årsagerne til, at de forventer at spare på udgifterne til jul og 8 procent, der angiver ledighed som årsag. Andre begrundelser for, at medlemmerne vil spare på julen i år Af tabel 1 ses også, at 23 procent af medlemmerne har angivet en anden årsag til, at de forventer at spare på julen i år. Her har medlemmerne har mulighed for at skrive, hvilken anden årsag der er tale om, det har 150 medlemmer benyttet sig af. Blandt de åbne svar ses mange svar, der handler om økonomi som årsag til at spare på julen, inden for åbne svar om økonomiske årsager ses bl.a.: Pris- og lønudviklingen/købekraft: Et medlem skriver: Alt er jo steget i pris, og man får ikke så meget for sine penge! Men vi har ikke fået flere penge, så derfor. Og et andet medlem skriver: Jeg kan købe mindre for de samme penge som Lavere indkomst og rådighedsbeløb Uventede udgifter Usikkerhed omkring økonomien i fremtiden: Et medlemmer skriver: Jeg er usikker på hvordan økonomien hænger sammen i fremtiden. Når man ikke helt ved hvad der bliver dyrere f.eks. varme, el, mad mm. At medlemmer vælger at spare pengene op til fx ny bil, hus eller rejser. At der er kommet flere børn eller børnebørn til, som skal have gaver At børnene er blevet voksne, så der giver mindre eller ingen gaver Flere nævner også forskellige omstændigheder ved årets jul, der gør, at de forventer at få lavere udgifter, fx beskriver en del medlemmer, at de skal arbejde i julen, og derfor forventer at bruge færre penge. Flere medlemmer beskriver også, at de holder jul hos andre, og at det gør, at de selv har færre udgifter til julen. Der ses også en række mere ideologiske begrundelser for at medlemmerne forventer at spare på udgifterne til julen i år blandt de åbne svar, fx: At undgå madspild og overforbrug: Et medlemmer skriver: Jeg har valgt at skrue ned for forbruget pga. gentagne gange at have overflod af rester af mad, knas m.m. som egentligt ikke er nødvendigt Og et andet medlem skriver: Jeg synes bare at forbruget nogen gange bliver lidt for højt At ville skrue ned for gaveræset eller give de, der har mest brug for gaverne: Et medlem skriver: Vi har aftalt med de voksne børn, at vi stopper gavebytteriet. Et andet medlem skriver: Jeg har besluttet at give til dem, jeg kender, der har mere brug for "gaver", og dem, der selv har råd, får en flaske eller noget andet småt. Og et tredje medlem skriver: Vi har aldrig brugt store beløb på julegaver, i vores familie aftaler vi, hvad gaverne må koste år for år, det er rigtigt dejligt, at vi ikke bruger formuer på det. Et fjerde medlem skriver: Jeg vil hellere bruge penge på hygge sammen med familien, end gaver til de voksne. Side 6 af 8

7 Hvilke gaver regner FOAs medlemmer med at give i år? I medlemsundersøgelsen om julen er medlemmerne også blevet spurgt om, hvilke typer af julegaver de forventer at give i år. Af figur 5 næste side ses, at 82 procent forventer at give gaver, som folk ønsker sig. 32 procent angiver, at de vil give gaver, som de synes, modtageren har brug for. Oplevelsesgaver er også populære, 18 procent af medlemmerne forventer at give en eller flere oplevelsesgaver i år, som fx massage, spa-ophold, teater- eller koncertbilletter. Figur 5. Hvilke typer af julegaver giver du? - Du kan vælge flere svar Jeg køber det, folk ønsker sig 8 Jeg køber det, jeg synes folk har brug for 3 Jeg laver gaverne selv, fx hjemmestrik, hjemmebag osv. Jeg køber brugt, fx på loppemarkeder, genbrugsbutikker, internettet Jeg giver oplevelser, fx massage, spaophold, teater, koncertbilletter osv. Jeg giver noget af min tid, fx gavekort til børnepasning, havehjælp, rengøring 3% 8% 18% Andre gaver Jeg giver ikke nogen julegaver Anm.: besvarelser. Spørgsmålet er ikke stillet til medlemmer, der ikke fejrer jul. Spørgsmålet er multipelt, derfor summerer figuren ikke til 100 procent. Det har ikke været muligt at angive Jeg giver ikke nogen julegaver og sammen med andre svar. Side 7 af 8

8 Undersøgelsens metode Undersøgelsen om medlemmernes forventninger til deres udgifter og forbrug i forbindelse med julen 2012 er gennemført i perioden november 2012 via forbundets elektroniske medlemspanel. Medlemmerne fik én påmindelse i indsamlingsperioden. Undersøgelsen om julen var en del af en større undersøgelse, der også indeholdt andre emner (bl.a. frivilligt socialt arbejde). Spørgsmålene om julen 2012 er stillet til alle medlemstyper, dvs. både elever, erhvervsaktive, efterlønsmodtagere og pensionister. I alt medlemmer har medvirket i denne del af undersøgelsen 32 elever, erhvervsaktive medlemmer, 97 efterlønsmodtagere og 95 pensionister. Af de medlemmer angav i alt 20 medlemmer, at de ikke fejrer jul, og de har derfor alene fået det første spørgsmål om jul. Deltagerne i medlemspanelet er sammensat af medlemmer, der har meldt sig til panelet via forbundets hjemmeside, og medlemmer, der - tilfældigt eller via undersøgelser uden for panelet er hvervet for at sikre en bred repræsentation fra forbundets sektorer mv. I alt medlemmer blev inviteret til at deltage i undersøgelsen. 42 mails kunne ikke afleveres, så det reelle antal inviterede var medlemmer medlemmer har gennemført den samlede undersøgelse fuldt ud, og 48 medlemmer har afgivet nogen svar. Det svarer til henholdsvis 59,5 procent og 1,6 procent af de inviterede. Den samlede svarprocent i undersøgelsen (61,1 procent inkl. ikke fuldt gennemførte interview) ligger på linje med andre undersøgelser via medlemspanelet. Svarene fra ikke-fuldt gennemførte interview er inkluderet i analyserne i dette notat. Data er ikke vægtet. Bilag A Tabel 2. Hvis du regner med at spare på julen i år i forhold til, hvad vil du så spare på i år? - Du kan vælge flere svar. Krydset med: Hvad må julen koste for dig i år? Julen skal koste mindre end Julen skal koste det samme som Julen må koste mere end Julegaver til børn i min familie/omgangskreds 47 % 4 % 4 % 5 % 12 % Julegaver til andre 50 % 10 % 10 % 9 % 17 % Kalendergaver/adventsgaver 44 % 10 % 10 % 8 % 16 % Mad 32 % 3 % 8 % 3 % 9 % Drikkevarer 32 % 4 % 6 % 0 % 10 % Knas 44 % 8 % 5 % 3 % 15 % Træ og pynt 31 % 5 % 6 % 6 % 10 % Andet 5 % 2 % 1 % 3 % 2 % Jeg regner ikke med at spare på julen i år 4 % 72 % 80 % 45 % 59 % 2 % 4 % 4 % 27 % 5 % Svarpersoner I alt Side 8 af 8

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA Kampagne og Analyse 19. oktober 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA har i perioden 22. august til 30. august 2011 gennemført en undersøgelse blandt FOA-medlemmer,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA har i perioden 30. marts til 11. april 2012 gennemført en undersøgelse af medlemmernes faglige stolthed via forbundets

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA Kampagne og Analyse November 2010 Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA har i november 2010 gennemført en medlemsundersøgelse om en række emner, herunder arbejdstid. 1.884 medlemmer af forbundets

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA Kampagne og Analyse Januar 2013 Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA har i perioden i perioden 6.-13. november 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA Kampagne og Analyse September 2012 Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA har i perioden 28. august - 6. september 2012 gennemført

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud

Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud FOA Kampagne og Analyse September 2011 Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud FOA har i perioden 22.august 2011 til 30. august 2011 gennemført et rundspørge om bl.a. børns madvaner

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde

Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde FOA Kampagne og Analyse 2. marts 2012 Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde FOA har i perioden 31. januar til 8. februar gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om mer-/overarbejde

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker)

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA har i perioden 22. marts - 8. april

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere

Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere FOA har i perioden 13.-20. december 2011 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid FOA Kampagne og Analyse 7. september 2011 Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid FOA har i perioden 2. september til 5. september 2011 gennemført en undersøgelse om FOA-medlemmernes holdninger til arbejdstid.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø FOA Kampagne og Analyse 28. november 2012 Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø Medlemmerne er blevet spurgt om forskellige aspekter omkring deres arbejdsmiljø i to undersøgelser i 2012.

Læs mere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om bistand til vedligeholdelse og drift af ældre borgeres høreapparater

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om bistand til vedligeholdelse og drift af ældre borgeres høreapparater FOA Kampagne og Analyse Februar 2013 Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om bistand til vedligeholdelse og drift af ældre borgeres høreapparater FOA har i perioden 6.-13. november 2012

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 8. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Drømme og opsparing medlemmernes økonomi

Drømme og opsparing medlemmernes økonomi 16. juni 2016 Drømme og opsparing medlemmernes økonomi Mindst 60 procent af FOAs medlemmer sparer op hver måned, og de sparer oftest op til ferier/rejser, uforudsete udgifter eller pension. Det viser en

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA Kampagne og Analyse December 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering 23. januar 2014 Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden den 7. oktober til den 22. oktober 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel Medlemspulsen.

Læs mere

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA Kampagne og Analyse 25. oktober 2012 Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA har i perioden 28. august til 6. september 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje 16. april 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om fordeling af barselsorlov

Det siger FOAs medlemmer om fordeling af barselsorlov FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 Det siger FOAs medlemmer om fordeling af barselsorlov FOA har i perioden 30. marts 11. april 2012 gennemført en undersøgelse om barselsorlov via forbundet elektroniske

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering FOA Kampagne og Analyse Februar 2013 Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden 5.-13. februar 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Julegaver fra arbejdsgiveren

Julegaver fra arbejdsgiveren 8. december 2016 Julegaver fra arbejdsgiveren Mere end hvert andet FOA-medlem plejer at få en julegave fra deres arbejdsgiver. Det er markant flere end i 2007, hvor kun 27 procent svarede dette. Det viser

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen 6. februar 2014 Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen FOA har i perioden d. 1.-11. november 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om sundhedstilbud

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA Kampagne og Analyse 29.04.13 Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene 4. juni 2015 Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene FOA har i maj 2015 spurgt en række medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller

Læs mere

Vejtid i hjemmeplejen

Vejtid i hjemmeplejen 3. juni 2014 Vejtid i hjemmeplejen I perioden 24. januar til 2. februar 2014 gennemførte FOA en undersøgelse om vejtid i hjemmeplejen via forbundets elektroniske medlemspanel. 393 medlemmer deltog. Undersøgelsen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 28. februar 2011 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA undersøgte i januar 2011 medlemmernes oplevelser med mobning på arbejdspladsen. Undersøgelsen belyser,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA Kampagne og Analyse 19. april 2012 Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA har i perioden 12. marts til 23. marts gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om spise-/frokostpauser.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstøj

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstøj FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOAs medlemmer om arbejdstøj Dette notat bygger på en spørgeskemaundersøgelse foretaget via FOAs elektroniske medlemspanel i perioden 5. - 13. februar 2013.

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om uddannelse

Det siger FOAs medlemmer om uddannelse Det siger FOAs medlemmer om uddannelse FOA Kampagne og Analyse 23. april 2012 Undersøgelsen er gennemført i perioden 12.-23. marts 2012 ved en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt 3.490 FOA-medlemmer.

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud 26. januar 2016 Tosprogede børn i dagtilbud 4 ud af 5 medlemmer i dagtilbud har inden for de seneste to år haft tosprogede børn i deres børnegruppe. Blandt disse medlemmer er hver tredje helt eller delvist

Læs mere

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne.

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne. 25. september 2014 Gaver fra borgere I perioden 24. januar til 2. februar gennemførte FOA en undersøgelse om modtagelse af gaver fra borgere. Undersøgelsen blev foretaget via FOAs elektroniske medlemspanel

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere

Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere FOA Kampagne og Analyse Februar 12 Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere FOA har i perioden fra 13.-. december 12

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om skat

Det siger FOAs medlemmer om skat FOA Kampagne og Analyse 28. november 2008 Det siger FOAs medlemmer om skat FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om skat via forbundets elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 12. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

Arbejde i julen og nytåret

Arbejde i julen og nytåret 21. december 2016 Arbejde i julen og nytåret I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af, hvor meget medlemmerne arbejder i julen og nytåret. Spørgsmålene blev stillet

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om rygsmerter

Det siger FOAs medlemmer om rygsmerter 1. november 2012 Det siger FOAs medlemmer om rygsmerter Strategien for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 indeholder et mål om, at antallet med overbelastning af muskel- og skelet f.eks. ondt i ryggen

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende 10. juni 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende Knap 6 ud af 10 af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to år fået mindre tid til

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdstid

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdstid FOA Kampagne og Analyse 16. april 2012 Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdstid Undersøgelsen er gennemført fra d. 30. marts til den 11. april 2012 via en spørgeskemaundersøgelse i FOAs elektroniske

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater FOA - Analysesektionen Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater 31. januar 2007 Regeringen afholder den 8. februar sit tredje temamøde om kvalitetsreformen. FOA er inviteret til mødet. Emnet,

Læs mere

Frivilligt arbejde. 27. april 2016

Frivilligt arbejde. 27. april 2016 27. april 2016 Frivilligt arbejde 4 ud af 10 af FOAs medlemmer svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdspladser. Det er på niveau med tilsvarende undersøgelser blandt FOAs medlemmer fra

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen 10. oktober 2017 Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen To ud af tre ansatte i hjemmeplejen oplever, at der ikke er afsat tilstrækkelig tid til transport mellem besøgene i deres kørelister.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn FOA, Analysesektionen 8. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via

Læs mere

Det siger medlemmer af FOAs Social- og Sundhedssektor om velfærdsteknologi

Det siger medlemmer af FOAs Social- og Sundhedssektor om velfærdsteknologi FOA Kampagne og Analyse 9. december 2009 Det siger medlemmer af FOAs Social- og Sundhedssektor om velfærdsteknologi FOA har i perioden 24. november 2009 til 2. december 2009 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Forebyggelseskultur på arbejdspladser

Forebyggelseskultur på arbejdspladser 27. juli 2016 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 67 procent af FOAs medlemmer har mange tunge løft/forflytninger i deres arbejde, og halvdelen af medlemmerne har været begrænset i deres arbejde på grund

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem.

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem. 8. juni 2015 Ludomani 7 procent af FOAs medlemmer har oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem inden for de seneste 5 år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt medlemmerne

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om Facebook

Det siger FOAs medlemmer om Facebook FOA Kampagne og Analyse 12. september 2013 Det siger FOAs medlemmer om Facebook FOA har i perioden d 6.-18. august foretaget en undersøgelse om medlemmernes brug af Facebook via forbundets elektroniske

Læs mere

Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere

Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere FOA Fag og Arbejde Analysesektionen, 7. juni 2007 Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere FOA har gennemført en medlemsundersøgelse fra d. 25. maj til d. 3. juni 2007

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om medicingivning

Det siger FOAs medlemmer om medicingivning Kampagne og Analyse 11. februar 2010 Det siger FOAs medlemmer om medicingivning FOA undersøgte i december 2009, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i dagplejen om grædebørn

Det siger FOAs medlemmer i dagplejen om grædebørn Kampagne og Analyse 23. august 2013 Det siger FOAs medlemmer i dagplejen om grædebørn FOA har i perioden d 6.-18. august gennemført en undersøgelse om grædende børn (grædebørn) i dagplejen via forbundets

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen

Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen 3. marts 2014 Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen FOA har i februar 2014 spurgt medlemmer i hjemmeplejen og landets ældrechefer om tidsregistrering i hjemmeplejen. Undersøgelserne viser bl.a., at omfanget

Læs mere

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere.

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere. 16. marts 2016 Ledelse Ifølge FOAs medlemmer er den vigtigste lederegenskab, at den nærmeste leder har føling med, hvad der rører sig blandt medarbejderne. Det mener 60 procent af FOAs medlemmer. Det viser

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse Marts 2013 Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen FOA har i perioden fra 5. - 14. februar 2013 gennemført en undersøgelse gennem forbundets

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen

Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse Maj 2012 Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen FOA har i perioden 12.-22. marts 2012 gennemført en undersøgelse om dufte på arbejdspladsen via forbundets elektroniske

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. 04-11-2015 Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en undersøgelse,

Læs mere

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde FOA Kampagne & Analyse Oktober 2009 Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde Denne undersøgelse er gennemført blandt FOA-medlemmer tilmeldt forbundets elektroniske medlemspanel, MedlemsPulsen, i perioden

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar FOA - analysesektionen 29. november 2006 Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar Regeringen afholder den 30. november sit første temamøde om kvalitetsreformen. FOA

Læs mere