INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER Markedskommentar markedet trodser massive nedjusteringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2001. Markedskommentar markedet trodser massive nedjusteringer"

Transkript

1 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 12 DECEMBER 2001 Markedskommentar markedet trodser massive nedjusteringer Bedste investeringsforeninger i 2001 Briefing på november måneds meddelelser og anbefalinger Analyser: Alm. Brand Bavarian Nordic Capinordic Coloplast B Danske Trælast DFDS DLH B Egnsbank Nord Gabriel Holding GN Store Nord Chr. Hansen Holding IC Companys Københavns Lufthavne Neurosearch D/S Norden Sanistål B Small Cap Danmark D/S Svendborg B Østasiatiske Kompagni Aarhus Oliefabrik

2 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 12 DECEMBER 2001 ISSN Udgiver Ansvarlige for redaktionelt indhold og analyser Udgivelsesfrekvens: Copyright Dansk Aktie Analyse A/S (reg. nr ) Strandgade 4 B 1401 København K Tel Cand. polit Peter Falk-Sørensen 2. mandag i hver måned Enhver form for kopiering eller anden gengivelse af materiale fra Dansk Aktie Analyse/Investor Briefing uden skriftlig tilladelse fra udgiveren er forbudt. Analyser, vurderinger og redaktionelt stof er baseret på informationer, offentliggjort via Københavns Fondsbørs eller fra kilder, som vi har fundet troværdige. Vi kan dog ikke garantere for materialets nøjagtighed eller fuldstændighed. Vurderinger er udtryk for Dansk Aktie Analyse A/S' officielle holdninger på tidspunktet for udgivelsen, og det understreges, at vurderingerne kan blive ændret uden varsel. Materialet må ikke forstås som en opfordring til at foretage økonomiske dispositioner, men bør indgå sammen med andet relevant materiale i læserens egne kritiske vurderinger, som alene kan ligge til grund for personlige investeringsbeslutninger.

3 ARTIKLER Markedskommentar markedet trodser massive nedjusteringer De toneangivende internationale aktiemarkeder har fortsat deres fantastiske udvikling i november måned, og frem til den 4/12 er teknologi-indekset Nasdaq på en måned steget med 16,1%, mens det bredere industri-indeks Dow Jones er steget 9,0%. Fra den 21. September, hvor markederne var på det laveste niveau efter terrorangrebene i USA den 11. september, er Nasdaq steget hele 37,9% og Dow Jones 20,1%, hvilket er imponerende i lyset af, at udsigterne for verdensøkonomien næppe er udtalt positive. Det danske KFX-indeks er til sammenligning steget 13,7% siden den 21. september, men med store forskelle i udviklingen de enkelte sektorer imellem... side 3 Bedste investeringsforeninger i 2001 Dansk Aktie Analyse har i samarbejde med Morgenavisen JyllandsPosten udarbejdet en omfattende analyse af de danske investeringsforeningers aktiebaserede afdelinger. Det er de meget fokuserede afdelinger, som kommer bedst ud af den samlede bedømmelse, som er baseret på afdelingernes relative performance i kategorien i år, den langsigtede risikojusterede performance, informationskvaliteten og handels-effektiviteten... side 5 Briefing på november måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Seneste måneds væsentligste børsmeddelelser fra Novo Nordisk, Novozymes, DFDS, Thrane & Thane, DLH/Danske Trælast/Vest-Wood og SimCorp... side 8 ANALYSER Alm. Brand 4030C.ALMB Chr. Hansen Holding 3510C.HANS Bavarian Nordic 3520B.BAVA IC Companys 2520C.ICCO Capinordic 4020C.CAPI Københavns Lufthavne 2030A.KØLU Coloplast 3510A.COLO Neurosearch 3520B.NEUR Danske Trælast 2010C.DATK D/S Norden 2030C.NORD DFDS 2030C.DFDS Sanistål 2010C.SANI DLH 1510C.DLHB Small Cap Danmark 4020C.SMAL Egnsbank Nord 4010C.EGNN D/S Svendborg 2030A.SVEN Gabriel Holding 2520C.GABR Østasiatiske Kompagni 3020C.ØKOM GN Store Nord 4520C.GNST Aarhus Oliefabrik 3020C.ÅRHU 1

4 2

5 MARKEDSKOMMENTAR MARKEDET TRODSER MASSIVE NEDJUSTERINGER De toneangivende internationale aktiemarkeder har fortsat deres fantastiske udvikling i november måned, og fra novembers start til den 5/12 er teknologi-indekset Nasdaq på en måned steget med 21,5%, mens det bredere industri-indeks Dow Jones er steget 11,3%. Fra den 21. September, hvor markederne var på det laveste niveau efter terrorangrebene i USA den 11. september, er Nasdaq steget hele 44,3% og Dow Jones 22,6%, hvilket er imponerende i lyset af, at udsigterne for verdensøkonomien næppe er udtalt positive. Det danske KFX-indeks er til sammenligning steget 14,2% siden den 21. september, men med store forskelle i udviklingen de enkelte sektorer imellem De fleste iagttagere og analytikere håber på en bedring i økonomien, og den meget positive udvikling i aktiemarkedet har da også indregnet, at en vending kommer snart. Den almindelige holdning er nok, at vendingen ventes omkring midten af 2002, men der hersker naturligvis stor usikkerhed. Netop fordi mange iagttagere og analytikere selv, som oftest er stærkt økonomisk afhængige af et opsving, er der grund til at nære en vis sund skepsis om disse forudsigelser, som kan være udtryk for forhåbninger, og ikke mindst fordi, den forudsete vending om ca. 8 måneder løbende er blevet skubbet siden de første amerikanske rentenedsættelser i begyndelsen af De massive stigninger, som har fundet sted på de internationale aktiemarkeder er selvfølgelig også i nogen grad blevet stimuleret af de overraskende hurtige fremskridt, som amerikanerne og deres allierede har opnået i Afghanistan. Alligevel kan der stilles spørgsmåltegn ved, om stigningerne kan forklares ved fundamentale realøkonomiske forbedringer og større politisk stabilitet. En anden ikke uvæsentlig faktor er nemlig udviklingen i pengemængden. De fortsat faldende renter og den generelle tilbageholdenhed fra såvel forbrugere som erhvervsliv til at efterspørge forbrugsvarer og foretage investeringer, samtidig med at opsparing på bankkonti eller i fastforrentede aktiver er blevet relativt mere uinteressant, har betydet massive pengestrømme over mod bl.a. aktiemarkederne. Denne likviditetseffekt er måske i virkeligheden en langt større forklaring til kursstigningerne på aktiemarkederne, end en generel tro blandt investorerne på en snarlig vending i økonomien. Hvis dette er tilfældet og udebliver vendingen, eller forskydes den endnu en gang må man forvente et meget skrøbeligt marked, som kan vise betydelige fald i løbet af Omvendt synes meget af de forventede positive effekter af en vending i økonomien allerede indregnet i kurserne, så det kan betale sig at være på vagt. Hvad revisorerne ikke kan afdække kan en solid økonomisk krise, synes at være en interessant erfaring, som den aktuelle udvikling har givet investorerne. Historiens største økonomiske kolaps for en børsnoteret virksomhed, energiselskabet Enron, kom i hvert fald bag på mange. Enrons fald kan på forskellig vis blive til fordel for de danske vindmølle-selskaber, hvor NEG Micon umiddelbart ser ud til at miste en konkurrent på et større projekt, mens Vestas måske ligefrem er kandidat til at overtage en del af Enrons vindmølleaktiviteter. Vestas har med sit salg af sin andel af det meget succesfulde spanske Gamessa for en pris, som skuffede 3

6 analytikerne noget, måttet se sin kurs styrtdykke. Det forhold, at den mangeårige administrerende direktør Johannes Poulsen tidligere på året meddelte sin afgang og samtidig har solgt ud af sine Vestas-aktier, har dermed fået fornyet perspektiv, og er medvirkende til flugten fra den fortsat højt vurderede aktie. Også i Danmark har man måttet sande, at revisorerne og analytikerne har deres overmand i krisen. En god erfaring er, at selskaber ikke dør af mangel på egenkapital, men når der ikke er flere penge tilbage i kassen. Alle de aktiveringer og reguleringer, som revisorerne de senere år i stigende grad har accepteret anvendt, har reelt sløret billedet og udvandet årsregnskabets anvendelsesmulighed som værktøj. Selv Fondsbørsens største og mest hæderkronede selskaber som Carlsberg og Danisco har været flittige anvendere af denne praksis. Men fra Nyt år træder langt mere restriktive regler i kraft, som forhåbentlig kan medvirke til at give investorerne et mere retvisende billede af den økonomiske effekt af fusioner, opkøb og restruktureringer. Det kunne også tænkes at få indflydelse på de priser, som købende virksomheder vil acceptere at give for overtagelseskandidater. GN Store Nord slipper behændigt af med ca. halvdelen af den aktiverede goodwill ved med et snuptag at nedskrive den som følge af, at de aktuelle markeder ikke længere værdiansætter teknologiselskaber så højt. Photonetics-købet må nok med den efterfølgende udvikling betegnes som et af Danmarks-historiens dyreste fejlkøb. De daværende udsigter til en selvstændig notering af NetTest på de kursniveauer, som dengang kunne forventes opnået på Nasdaq, må været den eneste forklaring. Og honoraret til de finansielle rådgivere på ca. 50 mio. kr. for det, som indtil videre ikke er blevet til noget, kræver også sin mand at forklare set i lyset af den aktuelle markedsværdi og den relativt beskedne indtjening. Nu vælger man den fornuftige Novo Nordisk/Novozymes-model og kunne nok have sparet hovedparten af honoraret ved at have gjort dette først. GN Store Nord er dog ikke alene om, at nedjustere forventningerne. November har i alt budt på 24 nedjusteringer, mens kun TDC, Randers Reb, BHJ og Olicom har opjusteret. Dette står også i modsætning til den positive stemning på aktiemarkedet og er medvirkende til vores vurdering af, at markedsniveauet i dag kan bygge på et relativt skrøbeligt grundlag. Valget har været et tema, som har rykket ved værdiansættelsen på visse aktier. De har især været Nesa, som er månedens højdespringer. Sven Aukens beslutning om, at elforbrugernes betaling via elprisen for forlods afskrivninger mv. til kraftværkerne og til eldistributionsnettet skal tilbagebetales og således må fragå Nesas egenkapital, synes med den nye regering at have udsigt til at blive omstødt. Også vindmølle-aktierne mærkede de nye politiske toner, i form af den nye regerings udmeldinger om, at støtten til vindmølleenergi vil blive reduceret kraftigt. På sektorniveau har udviklingen især været positive for IT-aktier samt for Forbrugsgoder og Finans, mens det var interessant at bemærke, at Københavns Fondsbørs vækstindeks et faldet markant. December vil sandsynligvis være præget af yderligere udmeldinger fra selskaberne om justeringer af forventningerne til årets resultat, og skal man tage de hidtidige udmeldinger som repræsentative, vil hovedparten nok være nedjusteringer. 4

7 BEDSTE INVESTERINGSFORENINGER I 2001 Dansk Aktie Analyse har i samarbejde med Morgenavisen JyllandsPosten udarbejdet en omfattende analyse af de danske investeringsforeningers aktiebaserede afdelinger. Det er de meget fokuserede afdelinger, som kommer bedst ud af den samlede bedømmelse, som er baseret på afdelingernes relative performance i kategorien i år, den langsigtede risikojusterede performance, informationskvaliteten og handelseffektiviteten Alfred Berg Rusland og Sparinvest Danske Provinsbanker kommer ind på en delt førsteplads i den samlede bedømmelse umiddelbart forfulgt af Valueinvest Danmark's globale portefølje. Bankernes store investeringsforeninger befinder sig noget tilbage i feltet, når man ser på, hvorledes gennemsnittet for bedømmelsen af alle repræsenterede afdelinger i hver forening har klaret sig. Medvirkende hertil er, at de er repræsenteret ved langt flere afdelinger, hvoraf en del alene i deres mandat har haft vanskeligt ved at vise resultater, eksempelvis de mange afdelinger, som investerer i IT-aktier og i Fjernøsten. Så der er selvfølgelig også lidt held med i spillet, og det er rimeligt at bemærke, at blandt de 20 bedste afdelinger finder man bl.a. Uniinvest, Danske Invest, Sparinvest, Bank Invest, Jyske Invest og Syd Invest placeret. IT og Fjernøsten har typisk belastet de foreninger, som er repræsenteret i disse kategorier. Gudme Raaschou kommer som forening ind på en samlet førsteplads, hvilket hænger sammen med, at alene Gudme Raaschou Health Care er repræsenteret, og at afkastet for denne afdeling i 2001 har været bedre end de øvrige afdelinger i kategorien. Samlet vurdering Performance år til dato Morningstar Ranking Informationsk valitet Alfred Berg Rusland 4,52 ***** ***** *** ** Sparinvest DK Provinsbanker 4,52 ***** ***** *** ** Valueinvest Danmark, Global 4,42 ***** ***** ** ** Uni-invest Europa 4,36 **** ***** ***** *** Uni-invest USA 4,32 *** ***** ***** ***** Gudme Raaschou Health Care 4,30 **** ***** ** *** Carnegie Worldwide/Globale 4,16 *** ***** *** ** Aktier BankInvest KFX-index forening 4,10 ***** **** *** ***** Sparinvest Globale Valueaktier 4,04 ***** **** *** * Lån&SparRationelDanmark 3,90 **** **** ** **** BankInv. Health Care 3,86 **** **** *** **** Danske Invest Europaindeks 3,84 ***** **** ***** Danske Invest Danmark 3,80 *** **** ***** **** Valueinvest Danmark, Japan 3,78 ***** **** * *** BankInvest Europæiske aktier 3,66 *** **** *** **** Danske Invest Verdensindeks 3,64 **** **** ***** Jyske Invest Fjernøsten 3,60 *** **** **** * Jyske Invest Danske Aktier 3,52 *** **** **** ** Syd Invest Europa 3,52 *** **** **** *** Uni-invest Verden 3,48 *** *** ***** **** Handelseffektivitet Den samlede ranking af investeringsforeningernes afdelinger er foretaget med udgangspunkt i 5

8 4 bedømmelseskriterier: 1) De enkelte afdelingers evne til at generere afkast til investorerne siden årsskiftet 2) De enkelte afdelingers historiske evne til at generere afkast til investorerne over en lang horisont justeret for den risiko, man kan måle ved udsving i afdelingernes løbende afkast 3) Den effektivitet, hvormed man kan handle afdelingernes beviser 4) Den løbende information, investorerne kan beslutte sig på basis af og følge med i dispositioner og strategier Udviklingen i år bedømmes for de enkelte afdelinger på det rene afkast i forhold til kollegerne i samme kategori. Det er af statistiske årsager ikke rimeligt, at foretage en risikojustering efter den af IFR anerkendte metode på så kort en horisont. Den meget turbulente periode betyder, at investeringsstrategien og manøvredygtigheden har været meget vigtig for præstationerne, og derfor bedømmer vi de enkelte afdelinger på deres performance i forhold til kollegerne, som har investeret inden for samme geografiske område eller branche. Denne placering tillægges en vægt på 20% i den samlede bedømmelse. Når vi taler om investering på længere sigt, tillægger vi det noget større vægt i den samlede bedømmelse, nemlig 60%. Det gør vi fordi investering via investeringsforeninger er lagt an på langsigtet investering. Alligevel vægter vi præstationerne de nærmeste år markant højere end i de fjernere år i den valgte metode aftrapper betydningen for afkast for målingerne for 3, 5, 7 og 10 år. Nogle afdelinger har ikke været med så længe. Dem hverken belønner vi eller straffer. Således vil de, som har været med længe have muligheden for at få point, hvis de har gjort det godt i de første år, mens de også risikerer at blive straffet, hvis de ikke har gjort det godt. Man skal således gøre det relativt bedre, hvis man skal kæmpe sig fri af tidligere tiders uheldige investeringer, men de vægter dog kun mindre. Netop fordi der kan være skiftet mandskab og strategi er de seneste præstationer, som tæller absolut mest i vores bedømmelse. Omkostningerne ved at købe sig ind i en investeringsforening og efterfølgende sælge sine bevise er ikke ubetydelige for den samlede investering, specielt når det gælder de mere eksotiske afdelinger. Derfor har vi i bedømmelsen medtaget en effektiv handel med afdelingens beviser, herunder et smalt spread mellem bud- og udbudskurs med en vis om end mindre vægt. Denne karakter tæller med 10% i den samlede bedømmelse. Endelig har vi foretaget en vurdering af den information, som gives til investorerne via Internettet. Den er sammensat af 10 hovedpunkter, bl.a. kvaliteten og opdateringsfrekvensen af informationerne, men også elementer som brugervenlighed, pædagogik og relevans indgår i bedømmelsen, som indgår med en vægt på 10% i den samlede bedømmelse. Grundlæggende foretages enhver investering for at skabe et godt fremtidigt afkast, og et godt historisk afkast er ingen sikkerhed for, at udviklingen vil fortsætte. Alligevel må vi som udgangspunkt se på, hvordan de enkelte forvaltere af formuerne har klaret sig gennem forskellige perioder trods alt er det ikke uvæsentligt, om de ansvarlige for investeringerne har manøvreret godt hidtil eller har været mindre heldige i deres dispositioner. Et af de tilbagevendende synspunkter omkring de højt uddannede og højt betalte økonomer og analytikere, som disponerer over de mange milliarder af investorernes opsparede midler, er, at en abe med en håndfuld dartpile og en kursliste som målskive kan gøre det bedre. Et mere akademisk udtryk for det samme, at det synspunkt, at al tilgængelig information pga. et effektivt marked er afspejlet i kursen på de enkelte papirer, så det ikke er umagen værd at søge ny information. 6

9 I tabellen har vi medtaget de tre bedste afdelinger inden for hver kategori, med mindre kun to, som mindst har 3 års sharpe-ratio. Danske aktier Samlet vurdering Performance år til dato Morningstar Ranking Informations kvalitet Handels effektivitet BankInvest KFX-index forening 4,10 ***** **** *** ***** Lån&SparRationelDanmark 3,90 **** **** ** **** Danske Invest Danmark 3,80 *** **** ***** **** Nordiske aktier Jyske Invest Nordiske Aktier 3,00 *** *** **** * EGNS-INVEST Norden 2,96 *** *** *** ** Uni-invest Nordic Small Cap 2,10 ** ** ***** Europæiske aktier Uni-invest Europa 4,36 **** ***** ***** *** Danske Invest Europaindeks 3,84 ***** **** ***** BankInvest Europæiske aktier 3,66 *** **** *** **** Nordamerikanske aktier Sparinvest S&P 500 3,10 **** *** *** * Uni-invest USA 4,32 *** ***** ***** ***** Globale aktier Valueinvest Danmark, Global 4,42 ***** ***** ** ** Carnegie Worldwide/Globale 4,16 *** ***** *** ** Aktier Sparinvest Globale Valueaktier 4,04 ***** **** *** * Enkeltlande Alfred Berg Rusland 4,52 ***** ***** *** ** BankInvest Thailand 2,50 *** ** *** ***** Uni-invest Tyskland 3,04 * *** ***** **** Latinamerikanske aktier Syd Invest Latinamerika 2,66 *** ** **** ** BankInvest Latinamerika 1,92 * ** *** ***** Fjernøstlige aktier Jyske Invest Fjernøsten 3,60 *** **** **** * Syd Invest Fjernøsten 3,26 ***** *** **** *** Danske Invest Fjernøsten 3,24 *** *** ***** **** Østeuropæiske aktier Uni-invest Østeuropa 2,74 **** ** ***** BankInvest Østeuropa 1,96 ** ** *** **** Emerging Markets aktier Jyske Invest 2,60 * *** **** * Højvækstmarkeder Danske Invest Nye Markeder 2,52 *** ** ***** ***** Japanske aktier Valueinvest Danmark, Japan 3,78 ***** **** * *** Danske Invest Japan 3,46 * **** ***** **** Jyske Invest Japanske aktier 2,80 ** *** **** ** IT-, Internet- og Media-aktier BG Invest IT 2,84 *** *** **** ** BankInvest IT Aktier 2,54 *** ** *** ***** Syd Invest IT 1,98 *** * **** **** Health Care og Biotek aktier Gudme Raaschou Health Care 4,30 **** ***** ** *** BankInv. Health Care 3,86 **** **** *** **** BankInv. Bioteknologi 3,34 *** *** *** ***** 7

10 BRIEFING PÅ NOVEMBER MÅNEDS VÆSENTLIGSTE MEDDELELSER OG ANBEFALINGER Seneste måneds væsentligste børsmeddelelser fra Novo Nordisk, Novozymes, DFDS, Thrane & Thane, DLH/Danske Trælast/Vest-Wood og SimCorp Novo Nordisk ramt af investorernes rotation fra value til vækst-aktier Med en stigning i resultatet efter skat for årets første 9 mdr. på 34% til mio. kr. under en vækst i koncernomsætningen på 16% til mio. kr. kan det fortsat synes vel konservativt, at ledelsen ikke hæver forventningerne til hele året, men blot fastholder, at man venter at kunne leve op til sine langsigtede mål om en vækst i primær drift på 15% p.a.. På halvåret viste dette tal 19%, og det er DAA's vurdering, at 15% målsætningen vil blive overgået. Det vurderes især at være det japanske marked - og valutaen - som giver usikkerhed mht. fremgangens størrelse. Væksten hentes især fra koagulations området, som i årets første 9 mdr udviste en salgsfremgang på 42%. Man har modtaget 250 mio. kr. ved forlig med Aventis, mens Novartis opsigelse af samarbejdet vedr. type-2 diabetes midlet NN622 vækker undren, og medvirkede til en lidt usikker stemning om aktien. Novo Nordisk fører dog selv projektet videre, hvilket kan blive meget omkostningsfuldt. Den relativt svage udvikling i aktien det seneste halve år skal ses i sammenhæng med den globale tendens, hvor defensive aktier som Novo Nordisk er belvet efterspurgt mindre end mere vækstorienterede aktier. Omvendt er det vores vurdering, at aktien vil være mere modstandsdygtig over for et eventuelt tilbageslag, såfremt tidspunktet for en vending i økonomien atter må udskydes. Lillesøster Novozymes er mere træg end Novo Nordisk og ramt af konkurrence til vaskemidler Novozymes er blevet straffet endnu hårdere af investorerne end sin storesøster Novo Nordisk efter et 3. Kvartalsregnskab, som skuffede noget i forhold til markedsforventningerne. Selskabet realiserede i årets første 9 mdr. en vækst på 4% i omsætningen til mio. kr. og en fremgang på den primære drift på 10% til 645 mio. kr., mens resultat før skat steg hele 25% til 611 mio. kr. Dette er dog positivt påvirket af valuta-dispositioner, som gav en gevinst på 18 mio. kr. mod et tab på 60 mio. kr. i Lagertilbagekøb i Japan har kostet en del, idet et joint-venture er indgået med den japanske distributør Mitsui, og lageret herfra er købt tilbage. Salget af tekniske enzymer faldt 3% pga. hård konkurrence i salget til vaskemiddelindustrien, men salget til fødevareindustrien steg 15% og salget af foderenzymer steg 44%. USA og Europa viste pæne vækstrater. Samlede driftsomkostninger steg kun 3%, idet produktivitetsforbedringer har mere end opvejet stigende råmateriale- og energiomkostninger. Distributionen i en række lande er overdraget til Roche Vitamin & Fine Chemicals. Der ventes kun en samlet omsætningsvækst på godt 5% i 2001, bl.a. pga. periodeforskydninger, men den primære drift ventes dog at stige med ca. 10%. Som følge af en positiv effekt af valutakursafdækningen, ventes finansnetto på -40 mio. kr., og med en skattesats på 31%, er det ledelsens forventning, at det samlede nettoresultat vil stige 25%. 8

11 Fundamentalt er udviklingen god, men den underliggende vækst er dog lidt skuffende. Nye skibe samt aktiviteterne på Østersøen er en succes for DFDS Rederiet realiserede i de første 9 måneder af 2001 et ordinært før skat på ca. 188 mio. kr., eksklusiv avancen fra ejendomssalget, mod 66,3 mio. kr. i samme periode året før. Resultatforbedringen er hovedsagelig skabt ved forbedring i finansnetto fra 92,5 mio. kr. til 1,3 mio. kr., men også driftsomkostningerne, der ikke er relateret til skibe, og administrationsomkostningerne er faldet markant. Desuden er domicilet på Sankt Annæ Plads solgt med en avance på 120 mio. kr., som indtægtsføres i år. Udviklingen i resultatet dækker over en tilbagegang for Seaways divisionen, mens TorLine er ved at komme igen efter betydelige underskud. Udbruddet af mund- og klovsyge i England har haft en negativ virkning på trafikken til England, mens indsættelsen af den ny færge på København-Oslo ruten har øget aktiviteten og indtjeningen i Seaways. TorLine har oplevet fremgang på AngloBridge ruten fra Gøteborg til Immingham, og har besluttet at indsætte 3 nye skibe på ruten. Ydermere er resultatet positivt påvirket af de tilkøbte aktiviteter i Østersøen, hvor LISCO har klaret sig bedre end forventet. Hverken Seaways eller TorLine har mærket nogen generel ændring i aktivitetsniveauet efter 11. september, men usikkerheden er naturligvis øget. Dansk Aktie Analyse ser positivt på udviklingen i rederiet, hvilket kombineret med den lave oliepris og lavt prissatte aktie, er årsagen til vurderingen af kurspotentialet på 2, svarende til bedre end markedet. Sikkerheden i aktien vurderes til 3, ensbetydende med neutral. Turbulent efterår for Thrane & Thrane Thrane & Thrane blev noteret på Københavns Fondsbørs i marts 2001 til 120 kr. pr. aktie., men kursen har siden overvejende ligget i et niveau under 100 kr. Kursen nåede i måneden efter offentliggørelsen af årsregnskabet for 2000/01 og forventningerne til 2001/02 det hidtil laveste niveau på 76,20 kr., hvorefter tendensen igen var positiv. Så sent som i august opjusterede selskabet forventningen til omsætningen, hvilket sammen med meddelelsen om erhvervelse af satellitaktiviteter fra Nera ASA, var grobund for en positiv udvikling i aktiekursen frem til første halvdel af november. Overtagelsen af aktiviteterne fra Nera var betinget af en gennemført due diligence, og selvom tidsplanen for denne blev forsinket reagerede aktiekursen ikke i negativ retning. Due diligence blev endelig i november gennemført, omend overtagelsen af aktiviteterne skulle ske på lidt anderledes vilkår. Denne meddelelse blev dog overskygget af en nedjustering af forventningerne, hvilket umiddelbart betød et fald i aktiekursen på små 12 pct. og siden er kursen faldet med yderligere 8,5 pct. til kurs 85. Derimod udeblev en reaktion i aktiekursen helt efter den overraskende meddelelse fra Thrane & Thranes bestyrelse om, at transaktionen alligevel ikke ville blive gennemført efter over 3 måneders tovtrækkeri. Beslutningen betyder at Thrane & Thrane beholder sin største konkurrent inden for satellitsystemer til Inmarsat, ligesom der har været forlydender om et muligt erstatningskrav fra Nera ASA. Pba. af den manglende reaktion i aktiekursen i fbm. frafaldet af transaktionen med Nera vurderer Dansk Aktie Analyse, at markedet har justeret kursen i henhold til den seneste tids negative meddelelser. Derfor vurderes aktien kurspotentiale til 3, hvilket vil sige på niveau med markedet, mens sikkerheden fortsat vurderes til 4, pga. af den generelle usikkerhed på markedet, men også som følge af det mulige erstatningskrav. 9

12 Hårde kår for leverandører til byggeriet og renoveringsmarkedet I november offentliggjorde Vest-Wood meddelelse for 1. kvartal 2001/02, mens DLH og Danske Trælast kom med 3. kvartalsmeddelelser. Fællesnævneren for alle selskaberne, der er eksponeret mod byggerelaterede produkter, var en opbremsning i aktiviteten. DLH var dog eneste selskab der på nuværende tidspunkt så sig nødsaget til igen at nedjustere forventningen til helåret, men både Vest-Wood og Danske Trælast har oplevet faldende omsætning, hvor den stagnerende afsætning på det tyske marked har spillet en stor rolle. Her til skal man være opmærksom på at Danske Trælast i slutningen af august nedjusterede omsætningsforventningen med omkring en fjerdedel. Indtil reboundet i markedet fra slutningen af september lå DLHs performance en del over totalmarkedet målt ved KAX, mens både Danske Trælast og Vest-Wood nogenlunde fulgte totalmarkedet. Efterfølgende har selskabernes aktiekurser ikke været i stand til at følge markedsudviklingen, således at DLH med et afkast i år på 14,5 pct. kun ligger marginalt over totalmarkedet, der er faldet med 17 pct. Desuden er Vest-Wood og Danske Trælast hægtet noget af mht. performance med afkast i år på hhv. 31,7 pct. og 31,0 pct. Dansk Aktie Analyse vurderer dog, at selskabernes aktiekurser med udgangspunkt i det nuværende lave niveau vil udvikle sig på niveau med markedet. Derfor har alle selskaberne vurderingen 3 mht. kurspotentiale, hvorimod den generelle usikkerhed til den økonomiske udvikling også har en væsentlig indvirkning på bygge- og renoveringsmarkedet, hvorfor alle tre selskaber er nedjusteret til 4 mht. sikkerhed. SimCorp fastholder forventningen til resultatet for 2001, men... I regnskabsåret 2000 der var det første for SimCorp som børsnoteret virksomhed, blev markedet i forbindelse med aflæggelse af regnskabsmeddelelser nærmest vandt til, at resultatet lå over de af selskabet udmeldte forventninger. Denne positive trend er ikke fortsat i 2001, selvom de initialt på året stillede forventninger trods afmatningen i markedet, blev fastholdt helt frem til slutningen af august måned, hvor halvårsmeddelelsen offentliggjordes. Indtil denne nedjustering på ca. 30 mio. kr. i omsætningen og ca. 10 mio. kr. i resultatet af den primære drift havde aktiekursen været stabil, og viste i perioden et fald på ca. 6 pct. Inden 11. september var kursen faldet med yderligere 25 pct., men viste efter bunden den 26. september igen positive takter i lighed med vækstaktierne generelt. Denne udvikling blev stoppet af en yderligere og kraftigere nedjustering på ca. 75 mio. kr. i omsætningen og mio. kr. i resultatet af den primære drift i slutningen af oktober. Aktiekursen rutschede til det nuværende niveau på ca. 180 kr., hvilket er godt 5 pct. under den hidtidige bundnotering i september. Selskabet fik ikke indgået nogen nye TMS2000 licensaftaler i 3. kvartal, men fastholder alligevel de to gange nedjusterede forventninger. Indfrielse af forventningen kræver indgåelse af nye licensaftaler i den resterende del af året for 100 mio. kr., inklusiv en aftale der er indgået med Kuwait Investment Office, hvoraf værdien dog ikke er nærmere præciseret. SimCorps omkostningsstruktur er meget lidt variabel, hvilket betyder at fald i aktiviteten stort set slår helt igennem på bundlinien. Denne manglende fleksibilitet i det nuværende marked med lav visibilitet og betydelig usikkerhed øger usikkerheden i aktien. Det er desuden usikkert om, selskabet vil være i stand til at indgå de licensaftaler, som kræves for at forventningen vil blive indfriet, ikke mindst med tanke på situationen hos de finansielle aktører, der er SimCorps kundegruppe. Dansk Aktie Analyse vurderer derfor både aktiens kurspotentiale og sikkerhed til 4, hvilket er under markedsperformance. 10

13 Ændringerne af Dansk Aktie Analyses aktuelle anbefalinger har betydet, at kan følgende aktier anbefales som inspiration for den forsigtige eller konservative investor: Egnsbank Nord Carlsberg Coloplast Sophus Berendsen G. Falbe Hansen Flügger Danisco Novo Nordisk Radiometer Den noget mere risikovillige investor kan finde inspiration blandt nedenstående aktier: DFDS (ny) DSV ØK Rias Nordicom Roblon Topdanmark Blandt de aktier som DAA vurderer vil udvikle sig dårligere end markedet er: AGF Bioscan Columbus IT Partner Greentech Energy Systems i-data Land & Leisure Orion Realinvest.dk Wessel Vett, Magasin du Nord Listen eller dele heraf må ikke videreformidles. Listen er ikke en opfordring til at foretage økonomiske dispositioner og må alene tjene som inspiration for abonnenter på Investor Briefing. Læserne opfordres til at foretage deres egne analyser af aktierne. Listen er udtryk for Dansk Aktie Analyses vurdering på udgivelsestidspunktet, og vurderingerne kan ændres uden varsel. 11

14 DANSK AKTIE ANALYSES SELSKABSNUMMERERING December 2001 De 4 første karakterer angiver, hvilken af Københavns Fondsbørs' sektorer aktien hører under Materialer 2530 Hotel & Underholdning 4010 Banker 2010 Industrivarer 2540 Medier 4020 Finansiering 2020 Kommercielle servicelev Detailsalg 4040 Ejendom 2030 Transport 3010 Fødevarer & Med Software/service 2510 Biler og udstyr 3020 Føde- drikkevarer & tobak 4520 Hardware 2520 Forbrugsgoder 3510 Sundhedsartikler 5010 Telecom 2520 Beklædning mv Medicin & Bioteknologi 5510 Forsyning 5. karakter angiver om aktien hører under Københavns Fondsbørs' opdeling mellem KFXaktier (A), KVX-aktier (højvækstaktier B) eller Øvrige Aktier (C). De 4 sidste karakterer efter punktum angiver de bogstaver fra navnet, der er anvendt for at bestemme aktiens placering i kurslisten efter alfabetisk orden. måned for udgivelse 2M INVEST 8/ B.AATM AB 7/ C.ABBO AGF KONTRAKTFODBOLD 8/ C.AGFB ALBANI BRYGGERIERNE B 11/ C.ALBA ALM. BRAND 12/ C.ALMB AMAGERBANKEN 2/ C.AMAR AMBU INTERNATIONAL B 1/ C.AMBU AMTSSPAREKASSEN FYN 3/ C.AMTS ANDERSEN & MARTINI B 2/ C.ANDE OVE ARKIL B 6/ C.ARKI ASGAARD DEVELOPMENT 1/ C.ASGÅ AURIGA INDUSTRIES B 6/ C.AURI BANG & OLUFSEN B 11/ C.BANG BAVARIAN NORDIC 12/ C.BAVA SOPHUS BERENDSEN B 11/ C.BERE BHJ GRUPPEN 8/ C.BHJG BIOSCAN 2/ C.BIOS BODILSEN HOLDING 7/ C.BODI F.E. BORDING B 6/ C.BORD BRANDTS VENTURES 10/ C.BRAN BRITANNIA INVEST 8/ C.BRIT BRYGGERIGRUPPEN 11/ C.BRYG BRØNDBY I.F. B 4/ C.BRØN CAPINORDIC 12/ C.CAPI CARLSBERG B 9/ A.CARL CHEMITALIC B 6/ C.CHMT CODAN FORSIKRING 9/ C.COFO COLOPLAST B 12/ A.COLO COLOR PRINT 8/ C.COLP COLUMBUS 3/ B.COLU CONSENTA HOLDING B 8/ C.CONS DAN-EJENDOMME HOLDING 10/ C.DABA DAI HOLDING 7/ B.DAAI DANIONICS 11/ B.DACA DANISCO 5/ A.DACO DANSK INDUSTRI INVEST 6/ C.DAII DANSK KAPITALANLÆG 4/ C.DAKA DANSKE BANK 10/ A.DANB DANSKE TRÆLAST 12/ C.DATK DANTAX B 10/ C.DATX DANTRUCK-HEDEN 4/ C.DANT DANWARE 7/ B.DANW DENKA HOLDING B 7/ C.DENK DFDS 12/ C.DFDS DJURSLANDS BANK 8/ C.DJUR DLH B 12/ C.DLHB DSV B 11/ C.DSVB EDB GRUPPEN 1/ C.EDBG EGETÆPPER B 8/ C.EGET EGNSBANK NORD 12/ C.EGNN ENERGY SOLUTIONS 2/ C.ENSO EUROCOM INDUSTRIES 1/ C.EURO EXPEDIT B 9/ C.EXPE FALBE-HANSEN C 6/ C.FALB FLS INDUSTRIES 11/ C.FLSB FLÜGGER B 10/ C.FLUG FORAS HOLDING 6/ C.FORA FORSTÆDERNES BANK 1/ C.FORS FREDGAARD RADIO 7/ C.FRED FUNKI 3/ C.FUNK SPAREKASSEN FAABORG 3/ C.FÅBO GABRIEL HOLDING 12/ C.GABR GENMAB 8/ B.GENB GLUNZ & JENSEN INT. B 9/ C.GLUN GN STORE NORD 12/ A.GNST GPV INDUSTRI B 11/ C.GPVI GREENTECH ENERGY SYSTEMS 2/ C.GREE GROUP 4 FALCK 6/ A.FALK GRØNLANDSBANKEN 6/ C.GRØN GYLDENDAL B 4/ C.GYLD HAFSLUND B 10/ C.HAFS CHR. HANSEN HOLDING B 12/ C.HANS HARBOES BRYGGERI B 8/ C.HARB BRDR. HARTMANN B 4/ C.HART HEDEGAARD 4/ C.HEDE HELLEBÆK FABRIKER 10/ C.HELL H+H INTERNATIONAL 11/ C.HENB HØJGAARD HOLDING B 5/ C.HØJG

15 I-DATA 9/ B.IATA IC COMPANYS 12/ C.ICCO INCENTIVE 2/ C.INCE INVEST. SELSKABET AF / C.INVB IPF A 5/ C.IPFA ISS B 9/ A.ISSB ITH INDUSTRI INVEST 10/ C.ITHB JENSEN & MØLLER INVEST 10/ C.JENS JEUDAN 9/ C.JEUD BRDR. A & O JOHANSEN PR. 4/ C.JOHA JULIUS KOCH GRUPPEN B 8/ C.JULI F. JUNCKERS INDUSTRIER 6/ C.JUNC JYSKE BANK 8/ A.JYBA KEOPS 1/ C.KEOP BRD. KLEE 9/ C.KLEE KOMPAN B 11/ C.KOMP KORN OG FODERSTOF KOMP. 2/ C.KORN KØBENHAVNS LUFTHAVNE 12/ A.KØLU LAND & LEISURE B 07/ C.LALE LASTAS 2/ C.LAST H. LUNDBECK 10/ A.LUND LUXOR B 4/ C.LUXO LÅN & SPAR BANK 6/ C.LÅNS MACONOMY 8/ B.MAMY MIDTBANK 5/ C.MIDT MIGATRONIC B 4/ C.MIGA MOLS-LINIEN 9/ C.MOLS MONBERG & THORSEN HOLD. B 5/ C.MONB NATIONAL INDUSTRI 1/ C.NATI NAVISION 2/ A.NAVI NEG MICON 9/ A.NEGM NESA 11/ C.NESA NEUROSEARCH 12/ B.NEUR D/S 1912 B 11/ A.NITT NKT HOLDING 8/ C.NKTH SPAR NORD BANK 7/ C.NOHO D/S NORDEN 12/ C.NORD NORDEA 11/ A.NORE NORDICOM 10/ C.NORI NORDISK SOLAR B 9/ C.NOSO NOVO-NORDISK B 10/ A.NOVO NOVOZYMES 7/ A.NOVZ NOWACO 1/ C.NOWA NTR HOLDING B 1/ C.NTRH NØRHAVEN B 3/ C.NØRH NØRRESUNDBY BANK 3/ C.NØRR OBJECTIVE B 3/ C.OBJE OBTEC B 5/ C.OBTE OLICOM 9/ C.OLIC ORION B 7/ C.ORIO PARKEN SPORT & ENT. 10/ C.PARK PHARMEXA 7/ B.PHAR POTAGUA B 8/ C.POTA RADIOMETER B 10/ C.RADI RANDERS REBSLAAERI PR. 9/ C.RAND REALINVEST.DK 6/ C.REAI REGIONAL INVEST FYN 3/ C.REIN RIAS B 6/ C.RIAS RINGKJØBING BANK 9/ C.RING RINGKJØBING LANDBOBANK 11/ C.RINL ROBLON B 7/ C.ROBL ROCKWOOL INTERNATIONAL 10/ C.ROCK ROSKILDE BANK 9/ C.ROSK RTX TELECOM 1/ B.RTXT SAMSON GROUP 6/ C.SAMS SANISTÅL B 12/ C.SANI SAS 10/ C.SASA SATAIR 9/ C.SATA SCHOUW & CO. A 11/ C.SCHO SDC DANDISC 3/ C.SDCD SE 2000 B 8/ C.SESE SIF FODBOLD SUPPORT 9/ C.SIFB SIMCORP 11/ B.SIMC SIS INTERNATIONAL 11/ C.SISI SJÆLSØ GRUPPEN 9/ C.SJÆL SKAKO B 10/ C.SKAK SKANDIA 7/ C.SKAN SMALL CAP DANMARK 12/ C.SMAL SP GROUP 4/ C.SPGR SPARBANK VEST 5/ C.VESB SPÆNCOM B 5/ C.SPÆN D/S SVENDBORG B 12/ A.SVEN SYDBANK 7/ C.SYDS SØNDAGSAVISEN 10/ C.SØNA TDC 8/ A.TELE THEODOR EJENDOMSINVEST B 7/ C.THEO THRANE & THRANE 6/ B.THRA TIVOLI 11/ C.TIVO TK DEVELOPMENT 8/ C.TKDE TOPDANMARK 1/ C.TOPD TOPSIL B 8/ C.TOPS D/S TORM 6/ C.TORM TORSANA B 7/ C.TORS U.I.E. 5/ C.UNIE UNITED PLANTATIONS BERHAD 3/ C.UPBE UNITED PLANTATIONS AFRICA 5/ C.UPSA VEJEN TRÆLASTHANDEL 1/ C.VETR VESTAS 10/ A.VESS VESTJYSK BANK 8/ C.VEST VEST-WOOD 10/ C.VESW VICTOR INTERNATIONAL 10/ C.VIIN VT HOLDING B 11/ C.VOJE WESSEL & VETT 11/ C.WESS WEWERS TEGLVÆRKER 6/ C.WEWE WILLIAM DEMANT HOLDING 9/ A.WILD ØK 12/ C.ØKOM AARHUS OLIEFABRIK B 12/ C.ÅRHU AALBORG BOLDSPILKLUB 9/ C.ÅBKL PER AARSLEFF B 1/ C.ÅRSL

16 KØBENHAVNS FONDSBØRS'S INDEKS KFX KBX KAX VI

17 KØBENHAVNS FONDSBØRS'S INDEKS KVX KFMX CARNEGIE SMALL CAP VII

18 KØBENHAVNS FONDSBØRS'S INDEKS MATERIALER INDUSTRI FORBRUGSGODER VIII

19 KØBENHAVNS FONDSBØRS'S INDEKS KONSUMENTVARER SUNDHEDSPLEJE FINANS IX

20 KØBENHAVNS FONDSBØRS'S INDEKS IT TELEKOMMUNIKATION FORSYNING X

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2003. Markedskommentar Rentenedsættelse. overskygger latente risici

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2003. Markedskommentar Rentenedsættelse. overskygger latente risici DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 7 JULI 2003 Markedskommentar Rentenedsættelse og optimisme overskygger latente risici God performance for inspirationsporteføljerne det seneste år Kvartalsrating

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Large Cap. Dividend. Earnings Yield

Large Cap. Dividend. Earnings Yield Large Cap i alt GF-dato Topdanmark 170,6 12,5 13,65 7,3% 0 0,0% 0 15,6 9,1% 9,1% 10-04-2014 Tryg 566,5 39,4 14,38 7,0% 27 4,8% 69 13,5 2,4% 7,1% 03-04-2014 TDC 56,2 3,9 14,41 6,9% 3,7 6,6% 95 0 0,0% 6,6%

Læs mere

Large Cap. Dividend. Earnings Yield

Large Cap. Dividend. Earnings Yield Large Cap i alt GF-dato TDC 50,35 4,48 11,2 8,9% 4,6 9,1% 103% 0,9 1,8% 10,9% 07-03-2013 Kbnh.Lufth. 2749 205,8 13,4 7,5% 205,8 7,5% 100% 0 0,0% 7,5% 09-04-2013 GN 127 1,66 76,5 1,3% 0,49 0,4% 30% 8 6,3%

Læs mere

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 næst Deltager bestyrelsen i (instrumenter som fx optioner) A.P. Møller-Mærsk A/S 12,00 1,667 Nej I (R,V) Inkl. (I)/ Ekskl. (E) komitéarbejde Carlsberg A/S 14,00

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 06 JUNI 2004

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 06 JUNI 2004 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 06 JUNI 2004 Markedskommentar Flad udvikling i maj med fokus på forventede rentestigninger Bred fokus giver ensartet afkast i investeringsforeningerne Briefings

Læs mere

Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen. 19. april 2016

Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen. 19. april 2016 Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen 19. april 2016 Ledelsesudvalg Hvad siger loven og anbefalingerne? Udvalg Antal medlemmer Uafhængige medlemmer Formanden for bestyrelsen kan være

Læs mere

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 02 FEBRUAR 2004

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 02 FEBRUAR 2004 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 02 FEBRUAR 2004 Markedskommentar Beta- og Smallcap-rally ventes afløst af fokus på kvalitet Investeringsforeningernes porteføljer præget af lavere vægt i A.P.

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Nyhedsbrev for aktiespareklubben PointFigure.Dk Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Kommentarer siden sidst USA s jobmarked skaber ikke så mange nye arbejdspladser, som markederne havde

Læs mere

Krisekommunikation og issues management

Krisekommunikation og issues management Krisekommunikation og issues management Undersøgelse blandt 54 af Danmarks førende børsnoterede selskaber 2. november 2007 Copyright Reliance A/S Indhold 1. Undersøgelsens formål 2. Definitioner 3. Baggrund

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

INVESTOR RELATIONS FORENING. Regnskab. for. Aret 1. juli 2006-30. juni 2007. 19. foreningsår

INVESTOR RELATIONS FORENING. Regnskab. for. Aret 1. juli 2006-30. juni 2007. 19. foreningsår DIRF DANSK INVESTOR RELATIONS FORENING Regnskab for Aret 1. juli 2006-30. juni 2007 19. foreningsår Resultatopgørelse for perioden 1.juli 2006-30.juni 2007 Indtægter: Note 2006/07 2005/06 Medlemskontingenter

Læs mere

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer)

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer) Absalon Invest Emerging Markets Obligationer Obligationer Emerging markets Obligationer Høj risiko 28 34 51-6,89% 4,52% 11,36% 8,64% 1,46% Absalon Invest High Yield Obligationer Obligationer Non-investment

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Aktiekurser 1993. Bk. for Vordingborg & Omegn Østjydsk Bank Aabenraa Kreditbank. Amtsspar Fyn Holding Sparekassen Bikuben. 2.

Aktiekurser 1993. Bk. for Vordingborg & Omegn Østjydsk Bank Aabenraa Kreditbank. Amtsspar Fyn Holding Sparekassen Bikuben. 2. Aktiekurser 1993 Nedenstående er uddrag af Københavns Fondsbørs' Officiel Kursliste udgivet den 20. maj 1993 nr. 95 for børsdagen onsdag den 19. maj 1993: 1. Pengeinstitutter Amagerbanken Amtsspar Fyn

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

DAA RANKING KURSPOTENTIALE & SIKKERHED

DAA RANKING KURSPOTENTIALE & SIKKERHED DAA RANKING KURSPOTENTIALE & SIKKERHED DAAnr. Fondskode Kurs Navn Marketcap P/E P/CE K/IV Yield Potentiale Sikkerhed 2010D.ARKI DK 00 10 02 51 1 900,0 Arkil Holding 442.190.700 13,4 4,8 1,1 1,3 2 3 2010D.KLEE

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 07 JULI 2005. Markedskommentar Sommeroptimismen. terrorbomber. Kvartalsrating af kurspotentiale og sikkerhed

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 07 JULI 2005. Markedskommentar Sommeroptimismen. terrorbomber. Kvartalsrating af kurspotentiale og sikkerhed DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 07 JULI 2005 Markedskommentar Sommeroptimismen afbrudt af terrorbomber Kvartalsrating af kurspotentiale og sikkerhed Briefings på juni måneds væsentligste meddelelser

Læs mere

Ugen har budt på nye køb i Rockwool og Topdanmark, mens vi er gjort på PP i Royal Unibrew. Med venlig hilsen Aktieinfo

Ugen har budt på nye køb i Rockwool og Topdanmark, mens vi er gjort på PP i Royal Unibrew. Med venlig hilsen Aktieinfo Opdateret den 23-11-2017 Indledning til denne uges tekniske analyser: Det danske indeks ser svagt ud. Til gengæld er oplægget for de tre amerikanske indeks meget opløftende. DAX kæmper med at holde sig

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

NO. 4 APRIL 2006. A.P. Møller - Mærsk og Vestas - modelporteføljernes store udfordring den sidste uge i marts Analyser:

NO. 4 APRIL 2006. A.P. Møller - Mærsk og Vestas - modelporteføljernes store udfordring den sidste uge i marts Analyser: DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2006 Markedskommentar OMXC20 hægtet af de internationale aktiers fremgang i marts Briefings på marts måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger A.P.

Læs mere

Bilag 1 Bestyrelsen og omverdenen

Bilag 1 Bestyrelsen og omverdenen Bilag Bilag 1: Bestyrelsen og omverdenen Bilag 2: Bestyrelsen og virksomheden Bilag 3: Oversigt over informationer hentet via Format i Orbis Bilag 4: Oversigt over virksomheder anvendt i analysen Bilag

Læs mere

Præsentation af analysen C20 by Numbers 2017

Præsentation af analysen C20 by Numbers 2017 Præsentation af analysen C0 by Numbers 017 Juni 017 1 PwC s analyse C0 by Numbers PwC har for femte år i træk lavet analysen C0 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene for

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Markedskommentar. 4. maj 2010

Markedskommentar. 4. maj 2010 Markedskommentar 4. maj 2010 Afkastforventninger danske aktier (KFX) Indtjening i KFX-indekset Kurs Andel KFX værdi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 pct. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr.

Læs mere

Pengeinstitutternes anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af ÅOP

Pengeinstitutternes anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af ÅOP Pengeinstitutternes anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af Data er indsamlet i perioden 14. august til 14. september 2009 Danske Bank Jyske Bank Lån og Spar Bank Middelfart Sparekasse Nordea

Læs mere

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat juli, august og september 2001 side 3 Resultat for 01.01. til 30.09.2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde Markedsrapport 215 for de danske investeringsfonde Formuen i de danske investeringsfonde steg i 215 til 1.853 mia. kr. Investeringsfonde målrettet privatkunder gav kursgevinster inklusive udbytter på i

Læs mere

Individuel Formuepleje

Individuel Formuepleje Investering Individuel Formuepleje Individuel Formuepleje 1 Individuel Formuepleje En Individuel Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker en individuel investeringsstrategi.

Læs mere

Puljenyt 3. kvartal 2017

Puljenyt 3. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar I årets tredje kvartal har aktiemarkederne leveret pæne afkast som følge af et stærkere makroøkonomisk billede, og mens danske statsobligationer ikke har flyttet sig meget i kvartalet,

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

Børsmeddelelse nr Delårsrapport 1. kvartal 2004

Børsmeddelelse nr Delårsrapport 1. kvartal 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K København, d. 21.04.2004 Børsmeddelelse nr. 11.2004 Delårsrapport 1. kvartal 2004 Bestyrelsen for SmallCap Danmark har d.d. behandlet

Læs mere

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal København, den 25. oktober 2010 Analyse af Unit Link Pension: Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal Morningstar har analyseret på afkastet i Unit Link pensioner i 3. kvartal af 2010. Analysen

Læs mere

Puljenyt 2. kvartal 2017

Puljenyt 2. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar Årets andet kvartal har budt på en fortsættelse af de allerede igangværende positive tendenser i europæisk økonomi. Samtidig er den politiske risiko i Europa blevet mindre efter

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Side 1 af 5 Lyset for enden af tunnellen er ikke et modkørende eksprestog 30. marts 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund har i sin portefølje, "Den tekniske investeringsportefølje", skaleret

Læs mere

Investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger. Markedsudvikling 2010

Investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger. Markedsudvikling 2010 Investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger Markedsudvikling 2010 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i foreningernes årsregnskaber... 4 Tabel 1. Uddrag

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Regnskab. for. Året 1. juli 2007-30. juni 2008

Regnskab. for. Året 1. juli 2007-30. juni 2008 Regnskab for Året 1. juli 2007-30. juni 2008 20. foreningsår Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 Indtægter: Note 2007/08 2006/07 Medlemskontingenter 1 577.330,00 497.500,00 Sponsorater

Læs mere

Puljenyt. Indhold. Hvorfor pensionsordning? Nr. 2. Maj 2003

Puljenyt. Indhold. Hvorfor pensionsordning? Nr. 2. Maj 2003 1 Puljenyt Nr. 2 Maj 23 Indhold Hvorfor pensionsordning?... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side 4 Gruppe 2... side Gruppe 3... side 6 Gruppe

Læs mere

EY Center for Board Matters. Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014

EY Center for Board Matters. Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014 EY Center for Board Matters Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014 EY Center for Board Matters Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014 2 Analyse

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr Eksklusiv Formuepleje

Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr Eksklusiv Formuepleje Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr. 31843219 Eksklusiv Formuepleje Eksklusiv Formuepleje En Eksklusiv Formuepleje-aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

LudInvest - status ultimo 2013

LudInvest - status ultimo 2013 LudInvest - status ultimo 2013 2013 har været et fint LI år med en stigning på ca. 40% imod sølle 27% for C20 vi kan således takke vores egen genialitet (og en anelse held) for de ca. DKK 15.000.- ekstra

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2006. Markedskommentar Generelt stærke kvartalsrapporter tikker ind i maj

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2006. Markedskommentar Generelt stærke kvartalsrapporter tikker ind i maj DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 5 MAJ 2006 Markedskommentar Generelt stærke kvartalsrapporter tikker ind i maj Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Fremgang for

Læs mere

KVINDER Døde Tab af erhvervsevne Aktive

KVINDER Døde Tab af erhvervsevne Aktive Puljenyt Nr. 2 April 24 Opnå overblik Som vi skrev om i sidste nummer af Puljenyt, vil vi i dette og de kommende numre af Puljenyt kort beskrive, hvordan du bedst sikrer, at dine pensions- og forsikringsforhold

Læs mere

WEEKENDINFO uge 18, 2017 SEHESTED & RAAHEDE

WEEKENDINFO uge 18, 2017 SEHESTED & RAAHEDE WEEKENDINFO gennemgår 6 markeder Bedste nordiske marked? 10 industri- indeks Bedste nordiske industri- indeks? 200 aktier Bedste nordiske aktier? Tilsammen et godt overblik og beslutningsgrundlag i samarbejdet

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Eksklusiv Formuepleje

Eksklusiv Formuepleje Eksklusiv Formuepleje Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr. 31843219 Eksklusiv Formuepleje 1 Eksklusiv Formuepleje En Eksklusiv Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende

Læs mere

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager ErhvervsKvinder Århus Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager Program Kort præsentation Hvem er Sparinvest? Investering generelt Verdensklasse fra en lille dansker Sund fornuft - Investeringsforslag Afslutning

Læs mere

Overblik over afkast, omkostninger og risiko

Overblik over afkast, omkostninger og risiko Kategori: Aktier Danmark Overblik over afkast, omkostninger og risiko Date 31.05.2014 Navn 1Investeringsforeninger Realisationsbeskattet BIL Nordic Invest Danske Small Cap aktier Aktiv 52,94 21,40 24,63

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017 Korte obligationer Obligationer Unikredit 6% 07-01-2019 RO 1 161.697 0,0% Unikredit 6% 07-01-2029 RO 1 12.670.042 0,2% Unikredit 5% 07-01-2029 RO 1 82.885 0,0%

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

Oversigt over Sydbanks samarbejdspartnere på værdipapirområdet

Oversigt over Sydbanks samarbejdspartnere på værdipapirområdet Oversigt over Sydbanks samarbejdspartnere på værdipapirområdet Vi samarbejder med en række investeringsforeninger og andre udbydere af finansielle ydelser. Som led i samarbejdsaftalen betaler investeringsforeningerne

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

Side 1 af 7 Signallisten skifter fra storm til ustadigt. Tre nye køb-signaler på listen 3. februar 2012 - Af Jesper Lund, direktør for Delfin Invest Aktiebarometeret stiger til 40. Det øger muligheden

Læs mere

NYHEDSBREV APRIL 2014

NYHEDSBREV APRIL 2014 NYHEDSBREV APRIL 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV APRIL 2014 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2014 USA: INGEN UDSIGT TIL RENTESTIGNINGER FORELØBIG EUROPA: FOKUS PÅ BEKYMRENDE LAV INFLATION EMERING MARKETS: FALDENDE

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 307.401.806 3,59% 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 583.382 0,01% 10,00 Krf.

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Regnskab. for. Året 1. juli 2008-30. juni 2009

Regnskab. for. Året 1. juli 2008-30. juni 2009 Regnskab for Året 1. juli 2008-30. juni 2009 21. foreningsår CVR 29022801 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2008-30. juni 2009 Indtægter: Note 2008/09 2007/08 Medlemskontingenter 1 592.500,00 577.330,00

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

Danske investeringer i Central- og Østeuropa

Danske investeringer i Central- og Østeuropa Danske investeringer i Central- og Østeuropa I løbet af de seneste tre år er antallet af danske investeringerne i de central- og østeuropæiske lande steget støt, og specielt investeringer i servicesektoren

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Afdelingernes median 122,71 OMX København Totalindeks incl. udbytte 125,23 OMX København Totalindeks cap incl. udbytte 122,44

Afdelingernes median 122,71 OMX København Totalindeks incl. udbytte 125,23 OMX København Totalindeks cap incl. udbytte 122,44 Danske aktier Gudme Raaschou Danske Aktier 127,36 LPI Akt Danmark (ak. Forv, OMXCCAPGI) 126,35 Alfred Berg Invest Danske Indeks 126,14 Nordea Invest Danske aktier fokus 125,14 Carnegie WorldWide/Danske

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.402.816 0,0% 2,00 DLR kredit 2017 S 112.522.300 1,3% 2,00 DLR

Læs mere

LDs fremtid og udfordringer. Folketingets arbejdsmarkedsudvalg d. 28. oktober 2009

LDs fremtid og udfordringer. Folketingets arbejdsmarkedsudvalg d. 28. oktober 2009 Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 20 Offentligt LDs fremtid og udfordringer Folketingets arbejdsmarkedsudvalg d. 28. oktober 2009 Agenda LDs historie Medlemmer LDs omdannelse og fremtid

Læs mere

Obligationsfondes performance stækket af finanskrisen

Obligationsfondes performance stækket af finanskrisen København, den 27. april 2010 Analyse af danske obligationsfondes afkast og performance: Obligationsfondes performance stækket af finanskrisen Der er lavet talrige analyser af aktiefondenes afkast i forhold

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

C20+ by Numbers 2016. Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, PwC. C20+ Regnskabsprisen 2016 PwC. Juni 2016 1

C20+ by Numbers 2016. Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, PwC. C20+ Regnskabsprisen 2016 PwC. Juni 2016 1 Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, C0+ Regnskabsprisen 0 s analyse C0+ by Numbers har for fjerde år i træk lavet analysen C0+ by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene

Læs mere

Side 1 af Kan teknisk analyse hjælpe dig til at undgå tab? 6. januar 2012 - Af Jesper Lund, direktør for Delfin Invest Man kan som investor få store gevinster, hvis man undgår nogle af de dårligste månedsafkast.

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 næst Deltager bestyrelsen i incitamentsprogrammer (instrumenter som fx optioner) A.P. Møller-Mærsk A/S 12,00 1,884 Nej I (R,V) Inkl. (I)/ Ekskl. (E) komité arbejde

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere