INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER Markedskommentar markedet trodser massive nedjusteringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2001. Markedskommentar markedet trodser massive nedjusteringer"

Transkript

1 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 12 DECEMBER 2001 Markedskommentar markedet trodser massive nedjusteringer Bedste investeringsforeninger i 2001 Briefing på november måneds meddelelser og anbefalinger Analyser: Alm. Brand Bavarian Nordic Capinordic Coloplast B Danske Trælast DFDS DLH B Egnsbank Nord Gabriel Holding GN Store Nord Chr. Hansen Holding IC Companys Københavns Lufthavne Neurosearch D/S Norden Sanistål B Small Cap Danmark D/S Svendborg B Østasiatiske Kompagni Aarhus Oliefabrik

2 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 12 DECEMBER 2001 ISSN Udgiver Ansvarlige for redaktionelt indhold og analyser Udgivelsesfrekvens: Copyright Dansk Aktie Analyse A/S (reg. nr ) Strandgade 4 B 1401 København K Tel Cand. polit Peter Falk-Sørensen 2. mandag i hver måned Enhver form for kopiering eller anden gengivelse af materiale fra Dansk Aktie Analyse/Investor Briefing uden skriftlig tilladelse fra udgiveren er forbudt. Analyser, vurderinger og redaktionelt stof er baseret på informationer, offentliggjort via Københavns Fondsbørs eller fra kilder, som vi har fundet troværdige. Vi kan dog ikke garantere for materialets nøjagtighed eller fuldstændighed. Vurderinger er udtryk for Dansk Aktie Analyse A/S' officielle holdninger på tidspunktet for udgivelsen, og det understreges, at vurderingerne kan blive ændret uden varsel. Materialet må ikke forstås som en opfordring til at foretage økonomiske dispositioner, men bør indgå sammen med andet relevant materiale i læserens egne kritiske vurderinger, som alene kan ligge til grund for personlige investeringsbeslutninger.

3 ARTIKLER Markedskommentar markedet trodser massive nedjusteringer De toneangivende internationale aktiemarkeder har fortsat deres fantastiske udvikling i november måned, og frem til den 4/12 er teknologi-indekset Nasdaq på en måned steget med 16,1%, mens det bredere industri-indeks Dow Jones er steget 9,0%. Fra den 21. September, hvor markederne var på det laveste niveau efter terrorangrebene i USA den 11. september, er Nasdaq steget hele 37,9% og Dow Jones 20,1%, hvilket er imponerende i lyset af, at udsigterne for verdensøkonomien næppe er udtalt positive. Det danske KFX-indeks er til sammenligning steget 13,7% siden den 21. september, men med store forskelle i udviklingen de enkelte sektorer imellem... side 3 Bedste investeringsforeninger i 2001 Dansk Aktie Analyse har i samarbejde med Morgenavisen JyllandsPosten udarbejdet en omfattende analyse af de danske investeringsforeningers aktiebaserede afdelinger. Det er de meget fokuserede afdelinger, som kommer bedst ud af den samlede bedømmelse, som er baseret på afdelingernes relative performance i kategorien i år, den langsigtede risikojusterede performance, informationskvaliteten og handels-effektiviteten... side 5 Briefing på november måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Seneste måneds væsentligste børsmeddelelser fra Novo Nordisk, Novozymes, DFDS, Thrane & Thane, DLH/Danske Trælast/Vest-Wood og SimCorp... side 8 ANALYSER Alm. Brand 4030C.ALMB Chr. Hansen Holding 3510C.HANS Bavarian Nordic 3520B.BAVA IC Companys 2520C.ICCO Capinordic 4020C.CAPI Københavns Lufthavne 2030A.KØLU Coloplast 3510A.COLO Neurosearch 3520B.NEUR Danske Trælast 2010C.DATK D/S Norden 2030C.NORD DFDS 2030C.DFDS Sanistål 2010C.SANI DLH 1510C.DLHB Small Cap Danmark 4020C.SMAL Egnsbank Nord 4010C.EGNN D/S Svendborg 2030A.SVEN Gabriel Holding 2520C.GABR Østasiatiske Kompagni 3020C.ØKOM GN Store Nord 4520C.GNST Aarhus Oliefabrik 3020C.ÅRHU 1

4 2

5 MARKEDSKOMMENTAR MARKEDET TRODSER MASSIVE NEDJUSTERINGER De toneangivende internationale aktiemarkeder har fortsat deres fantastiske udvikling i november måned, og fra novembers start til den 5/12 er teknologi-indekset Nasdaq på en måned steget med 21,5%, mens det bredere industri-indeks Dow Jones er steget 11,3%. Fra den 21. September, hvor markederne var på det laveste niveau efter terrorangrebene i USA den 11. september, er Nasdaq steget hele 44,3% og Dow Jones 22,6%, hvilket er imponerende i lyset af, at udsigterne for verdensøkonomien næppe er udtalt positive. Det danske KFX-indeks er til sammenligning steget 14,2% siden den 21. september, men med store forskelle i udviklingen de enkelte sektorer imellem De fleste iagttagere og analytikere håber på en bedring i økonomien, og den meget positive udvikling i aktiemarkedet har da også indregnet, at en vending kommer snart. Den almindelige holdning er nok, at vendingen ventes omkring midten af 2002, men der hersker naturligvis stor usikkerhed. Netop fordi mange iagttagere og analytikere selv, som oftest er stærkt økonomisk afhængige af et opsving, er der grund til at nære en vis sund skepsis om disse forudsigelser, som kan være udtryk for forhåbninger, og ikke mindst fordi, den forudsete vending om ca. 8 måneder løbende er blevet skubbet siden de første amerikanske rentenedsættelser i begyndelsen af De massive stigninger, som har fundet sted på de internationale aktiemarkeder er selvfølgelig også i nogen grad blevet stimuleret af de overraskende hurtige fremskridt, som amerikanerne og deres allierede har opnået i Afghanistan. Alligevel kan der stilles spørgsmåltegn ved, om stigningerne kan forklares ved fundamentale realøkonomiske forbedringer og større politisk stabilitet. En anden ikke uvæsentlig faktor er nemlig udviklingen i pengemængden. De fortsat faldende renter og den generelle tilbageholdenhed fra såvel forbrugere som erhvervsliv til at efterspørge forbrugsvarer og foretage investeringer, samtidig med at opsparing på bankkonti eller i fastforrentede aktiver er blevet relativt mere uinteressant, har betydet massive pengestrømme over mod bl.a. aktiemarkederne. Denne likviditetseffekt er måske i virkeligheden en langt større forklaring til kursstigningerne på aktiemarkederne, end en generel tro blandt investorerne på en snarlig vending i økonomien. Hvis dette er tilfældet og udebliver vendingen, eller forskydes den endnu en gang må man forvente et meget skrøbeligt marked, som kan vise betydelige fald i løbet af Omvendt synes meget af de forventede positive effekter af en vending i økonomien allerede indregnet i kurserne, så det kan betale sig at være på vagt. Hvad revisorerne ikke kan afdække kan en solid økonomisk krise, synes at være en interessant erfaring, som den aktuelle udvikling har givet investorerne. Historiens største økonomiske kolaps for en børsnoteret virksomhed, energiselskabet Enron, kom i hvert fald bag på mange. Enrons fald kan på forskellig vis blive til fordel for de danske vindmølle-selskaber, hvor NEG Micon umiddelbart ser ud til at miste en konkurrent på et større projekt, mens Vestas måske ligefrem er kandidat til at overtage en del af Enrons vindmølleaktiviteter. Vestas har med sit salg af sin andel af det meget succesfulde spanske Gamessa for en pris, som skuffede 3

6 analytikerne noget, måttet se sin kurs styrtdykke. Det forhold, at den mangeårige administrerende direktør Johannes Poulsen tidligere på året meddelte sin afgang og samtidig har solgt ud af sine Vestas-aktier, har dermed fået fornyet perspektiv, og er medvirkende til flugten fra den fortsat højt vurderede aktie. Også i Danmark har man måttet sande, at revisorerne og analytikerne har deres overmand i krisen. En god erfaring er, at selskaber ikke dør af mangel på egenkapital, men når der ikke er flere penge tilbage i kassen. Alle de aktiveringer og reguleringer, som revisorerne de senere år i stigende grad har accepteret anvendt, har reelt sløret billedet og udvandet årsregnskabets anvendelsesmulighed som værktøj. Selv Fondsbørsens største og mest hæderkronede selskaber som Carlsberg og Danisco har været flittige anvendere af denne praksis. Men fra Nyt år træder langt mere restriktive regler i kraft, som forhåbentlig kan medvirke til at give investorerne et mere retvisende billede af den økonomiske effekt af fusioner, opkøb og restruktureringer. Det kunne også tænkes at få indflydelse på de priser, som købende virksomheder vil acceptere at give for overtagelseskandidater. GN Store Nord slipper behændigt af med ca. halvdelen af den aktiverede goodwill ved med et snuptag at nedskrive den som følge af, at de aktuelle markeder ikke længere værdiansætter teknologiselskaber så højt. Photonetics-købet må nok med den efterfølgende udvikling betegnes som et af Danmarks-historiens dyreste fejlkøb. De daværende udsigter til en selvstændig notering af NetTest på de kursniveauer, som dengang kunne forventes opnået på Nasdaq, må været den eneste forklaring. Og honoraret til de finansielle rådgivere på ca. 50 mio. kr. for det, som indtil videre ikke er blevet til noget, kræver også sin mand at forklare set i lyset af den aktuelle markedsværdi og den relativt beskedne indtjening. Nu vælger man den fornuftige Novo Nordisk/Novozymes-model og kunne nok have sparet hovedparten af honoraret ved at have gjort dette først. GN Store Nord er dog ikke alene om, at nedjustere forventningerne. November har i alt budt på 24 nedjusteringer, mens kun TDC, Randers Reb, BHJ og Olicom har opjusteret. Dette står også i modsætning til den positive stemning på aktiemarkedet og er medvirkende til vores vurdering af, at markedsniveauet i dag kan bygge på et relativt skrøbeligt grundlag. Valget har været et tema, som har rykket ved værdiansættelsen på visse aktier. De har især været Nesa, som er månedens højdespringer. Sven Aukens beslutning om, at elforbrugernes betaling via elprisen for forlods afskrivninger mv. til kraftværkerne og til eldistributionsnettet skal tilbagebetales og således må fragå Nesas egenkapital, synes med den nye regering at have udsigt til at blive omstødt. Også vindmølle-aktierne mærkede de nye politiske toner, i form af den nye regerings udmeldinger om, at støtten til vindmølleenergi vil blive reduceret kraftigt. På sektorniveau har udviklingen især været positive for IT-aktier samt for Forbrugsgoder og Finans, mens det var interessant at bemærke, at Københavns Fondsbørs vækstindeks et faldet markant. December vil sandsynligvis være præget af yderligere udmeldinger fra selskaberne om justeringer af forventningerne til årets resultat, og skal man tage de hidtidige udmeldinger som repræsentative, vil hovedparten nok være nedjusteringer. 4

7 BEDSTE INVESTERINGSFORENINGER I 2001 Dansk Aktie Analyse har i samarbejde med Morgenavisen JyllandsPosten udarbejdet en omfattende analyse af de danske investeringsforeningers aktiebaserede afdelinger. Det er de meget fokuserede afdelinger, som kommer bedst ud af den samlede bedømmelse, som er baseret på afdelingernes relative performance i kategorien i år, den langsigtede risikojusterede performance, informationskvaliteten og handelseffektiviteten Alfred Berg Rusland og Sparinvest Danske Provinsbanker kommer ind på en delt førsteplads i den samlede bedømmelse umiddelbart forfulgt af Valueinvest Danmark's globale portefølje. Bankernes store investeringsforeninger befinder sig noget tilbage i feltet, når man ser på, hvorledes gennemsnittet for bedømmelsen af alle repræsenterede afdelinger i hver forening har klaret sig. Medvirkende hertil er, at de er repræsenteret ved langt flere afdelinger, hvoraf en del alene i deres mandat har haft vanskeligt ved at vise resultater, eksempelvis de mange afdelinger, som investerer i IT-aktier og i Fjernøsten. Så der er selvfølgelig også lidt held med i spillet, og det er rimeligt at bemærke, at blandt de 20 bedste afdelinger finder man bl.a. Uniinvest, Danske Invest, Sparinvest, Bank Invest, Jyske Invest og Syd Invest placeret. IT og Fjernøsten har typisk belastet de foreninger, som er repræsenteret i disse kategorier. Gudme Raaschou kommer som forening ind på en samlet førsteplads, hvilket hænger sammen med, at alene Gudme Raaschou Health Care er repræsenteret, og at afkastet for denne afdeling i 2001 har været bedre end de øvrige afdelinger i kategorien. Samlet vurdering Performance år til dato Morningstar Ranking Informationsk valitet Alfred Berg Rusland 4,52 ***** ***** *** ** Sparinvest DK Provinsbanker 4,52 ***** ***** *** ** Valueinvest Danmark, Global 4,42 ***** ***** ** ** Uni-invest Europa 4,36 **** ***** ***** *** Uni-invest USA 4,32 *** ***** ***** ***** Gudme Raaschou Health Care 4,30 **** ***** ** *** Carnegie Worldwide/Globale 4,16 *** ***** *** ** Aktier BankInvest KFX-index forening 4,10 ***** **** *** ***** Sparinvest Globale Valueaktier 4,04 ***** **** *** * Lån&SparRationelDanmark 3,90 **** **** ** **** BankInv. Health Care 3,86 **** **** *** **** Danske Invest Europaindeks 3,84 ***** **** ***** Danske Invest Danmark 3,80 *** **** ***** **** Valueinvest Danmark, Japan 3,78 ***** **** * *** BankInvest Europæiske aktier 3,66 *** **** *** **** Danske Invest Verdensindeks 3,64 **** **** ***** Jyske Invest Fjernøsten 3,60 *** **** **** * Jyske Invest Danske Aktier 3,52 *** **** **** ** Syd Invest Europa 3,52 *** **** **** *** Uni-invest Verden 3,48 *** *** ***** **** Handelseffektivitet Den samlede ranking af investeringsforeningernes afdelinger er foretaget med udgangspunkt i 5

8 4 bedømmelseskriterier: 1) De enkelte afdelingers evne til at generere afkast til investorerne siden årsskiftet 2) De enkelte afdelingers historiske evne til at generere afkast til investorerne over en lang horisont justeret for den risiko, man kan måle ved udsving i afdelingernes løbende afkast 3) Den effektivitet, hvormed man kan handle afdelingernes beviser 4) Den løbende information, investorerne kan beslutte sig på basis af og følge med i dispositioner og strategier Udviklingen i år bedømmes for de enkelte afdelinger på det rene afkast i forhold til kollegerne i samme kategori. Det er af statistiske årsager ikke rimeligt, at foretage en risikojustering efter den af IFR anerkendte metode på så kort en horisont. Den meget turbulente periode betyder, at investeringsstrategien og manøvredygtigheden har været meget vigtig for præstationerne, og derfor bedømmer vi de enkelte afdelinger på deres performance i forhold til kollegerne, som har investeret inden for samme geografiske område eller branche. Denne placering tillægges en vægt på 20% i den samlede bedømmelse. Når vi taler om investering på længere sigt, tillægger vi det noget større vægt i den samlede bedømmelse, nemlig 60%. Det gør vi fordi investering via investeringsforeninger er lagt an på langsigtet investering. Alligevel vægter vi præstationerne de nærmeste år markant højere end i de fjernere år i den valgte metode aftrapper betydningen for afkast for målingerne for 3, 5, 7 og 10 år. Nogle afdelinger har ikke været med så længe. Dem hverken belønner vi eller straffer. Således vil de, som har været med længe have muligheden for at få point, hvis de har gjort det godt i de første år, mens de også risikerer at blive straffet, hvis de ikke har gjort det godt. Man skal således gøre det relativt bedre, hvis man skal kæmpe sig fri af tidligere tiders uheldige investeringer, men de vægter dog kun mindre. Netop fordi der kan være skiftet mandskab og strategi er de seneste præstationer, som tæller absolut mest i vores bedømmelse. Omkostningerne ved at købe sig ind i en investeringsforening og efterfølgende sælge sine bevise er ikke ubetydelige for den samlede investering, specielt når det gælder de mere eksotiske afdelinger. Derfor har vi i bedømmelsen medtaget en effektiv handel med afdelingens beviser, herunder et smalt spread mellem bud- og udbudskurs med en vis om end mindre vægt. Denne karakter tæller med 10% i den samlede bedømmelse. Endelig har vi foretaget en vurdering af den information, som gives til investorerne via Internettet. Den er sammensat af 10 hovedpunkter, bl.a. kvaliteten og opdateringsfrekvensen af informationerne, men også elementer som brugervenlighed, pædagogik og relevans indgår i bedømmelsen, som indgår med en vægt på 10% i den samlede bedømmelse. Grundlæggende foretages enhver investering for at skabe et godt fremtidigt afkast, og et godt historisk afkast er ingen sikkerhed for, at udviklingen vil fortsætte. Alligevel må vi som udgangspunkt se på, hvordan de enkelte forvaltere af formuerne har klaret sig gennem forskellige perioder trods alt er det ikke uvæsentligt, om de ansvarlige for investeringerne har manøvreret godt hidtil eller har været mindre heldige i deres dispositioner. Et af de tilbagevendende synspunkter omkring de højt uddannede og højt betalte økonomer og analytikere, som disponerer over de mange milliarder af investorernes opsparede midler, er, at en abe med en håndfuld dartpile og en kursliste som målskive kan gøre det bedre. Et mere akademisk udtryk for det samme, at det synspunkt, at al tilgængelig information pga. et effektivt marked er afspejlet i kursen på de enkelte papirer, så det ikke er umagen værd at søge ny information. 6

9 I tabellen har vi medtaget de tre bedste afdelinger inden for hver kategori, med mindre kun to, som mindst har 3 års sharpe-ratio. Danske aktier Samlet vurdering Performance år til dato Morningstar Ranking Informations kvalitet Handels effektivitet BankInvest KFX-index forening 4,10 ***** **** *** ***** Lån&SparRationelDanmark 3,90 **** **** ** **** Danske Invest Danmark 3,80 *** **** ***** **** Nordiske aktier Jyske Invest Nordiske Aktier 3,00 *** *** **** * EGNS-INVEST Norden 2,96 *** *** *** ** Uni-invest Nordic Small Cap 2,10 ** ** ***** Europæiske aktier Uni-invest Europa 4,36 **** ***** ***** *** Danske Invest Europaindeks 3,84 ***** **** ***** BankInvest Europæiske aktier 3,66 *** **** *** **** Nordamerikanske aktier Sparinvest S&P 500 3,10 **** *** *** * Uni-invest USA 4,32 *** ***** ***** ***** Globale aktier Valueinvest Danmark, Global 4,42 ***** ***** ** ** Carnegie Worldwide/Globale 4,16 *** ***** *** ** Aktier Sparinvest Globale Valueaktier 4,04 ***** **** *** * Enkeltlande Alfred Berg Rusland 4,52 ***** ***** *** ** BankInvest Thailand 2,50 *** ** *** ***** Uni-invest Tyskland 3,04 * *** ***** **** Latinamerikanske aktier Syd Invest Latinamerika 2,66 *** ** **** ** BankInvest Latinamerika 1,92 * ** *** ***** Fjernøstlige aktier Jyske Invest Fjernøsten 3,60 *** **** **** * Syd Invest Fjernøsten 3,26 ***** *** **** *** Danske Invest Fjernøsten 3,24 *** *** ***** **** Østeuropæiske aktier Uni-invest Østeuropa 2,74 **** ** ***** BankInvest Østeuropa 1,96 ** ** *** **** Emerging Markets aktier Jyske Invest 2,60 * *** **** * Højvækstmarkeder Danske Invest Nye Markeder 2,52 *** ** ***** ***** Japanske aktier Valueinvest Danmark, Japan 3,78 ***** **** * *** Danske Invest Japan 3,46 * **** ***** **** Jyske Invest Japanske aktier 2,80 ** *** **** ** IT-, Internet- og Media-aktier BG Invest IT 2,84 *** *** **** ** BankInvest IT Aktier 2,54 *** ** *** ***** Syd Invest IT 1,98 *** * **** **** Health Care og Biotek aktier Gudme Raaschou Health Care 4,30 **** ***** ** *** BankInv. Health Care 3,86 **** **** *** **** BankInv. Bioteknologi 3,34 *** *** *** ***** 7

10 BRIEFING PÅ NOVEMBER MÅNEDS VÆSENTLIGSTE MEDDELELSER OG ANBEFALINGER Seneste måneds væsentligste børsmeddelelser fra Novo Nordisk, Novozymes, DFDS, Thrane & Thane, DLH/Danske Trælast/Vest-Wood og SimCorp Novo Nordisk ramt af investorernes rotation fra value til vækst-aktier Med en stigning i resultatet efter skat for årets første 9 mdr. på 34% til mio. kr. under en vækst i koncernomsætningen på 16% til mio. kr. kan det fortsat synes vel konservativt, at ledelsen ikke hæver forventningerne til hele året, men blot fastholder, at man venter at kunne leve op til sine langsigtede mål om en vækst i primær drift på 15% p.a.. På halvåret viste dette tal 19%, og det er DAA's vurdering, at 15% målsætningen vil blive overgået. Det vurderes især at være det japanske marked - og valutaen - som giver usikkerhed mht. fremgangens størrelse. Væksten hentes især fra koagulations området, som i årets første 9 mdr udviste en salgsfremgang på 42%. Man har modtaget 250 mio. kr. ved forlig med Aventis, mens Novartis opsigelse af samarbejdet vedr. type-2 diabetes midlet NN622 vækker undren, og medvirkede til en lidt usikker stemning om aktien. Novo Nordisk fører dog selv projektet videre, hvilket kan blive meget omkostningsfuldt. Den relativt svage udvikling i aktien det seneste halve år skal ses i sammenhæng med den globale tendens, hvor defensive aktier som Novo Nordisk er belvet efterspurgt mindre end mere vækstorienterede aktier. Omvendt er det vores vurdering, at aktien vil være mere modstandsdygtig over for et eventuelt tilbageslag, såfremt tidspunktet for en vending i økonomien atter må udskydes. Lillesøster Novozymes er mere træg end Novo Nordisk og ramt af konkurrence til vaskemidler Novozymes er blevet straffet endnu hårdere af investorerne end sin storesøster Novo Nordisk efter et 3. Kvartalsregnskab, som skuffede noget i forhold til markedsforventningerne. Selskabet realiserede i årets første 9 mdr. en vækst på 4% i omsætningen til mio. kr. og en fremgang på den primære drift på 10% til 645 mio. kr., mens resultat før skat steg hele 25% til 611 mio. kr. Dette er dog positivt påvirket af valuta-dispositioner, som gav en gevinst på 18 mio. kr. mod et tab på 60 mio. kr. i Lagertilbagekøb i Japan har kostet en del, idet et joint-venture er indgået med den japanske distributør Mitsui, og lageret herfra er købt tilbage. Salget af tekniske enzymer faldt 3% pga. hård konkurrence i salget til vaskemiddelindustrien, men salget til fødevareindustrien steg 15% og salget af foderenzymer steg 44%. USA og Europa viste pæne vækstrater. Samlede driftsomkostninger steg kun 3%, idet produktivitetsforbedringer har mere end opvejet stigende råmateriale- og energiomkostninger. Distributionen i en række lande er overdraget til Roche Vitamin & Fine Chemicals. Der ventes kun en samlet omsætningsvækst på godt 5% i 2001, bl.a. pga. periodeforskydninger, men den primære drift ventes dog at stige med ca. 10%. Som følge af en positiv effekt af valutakursafdækningen, ventes finansnetto på -40 mio. kr., og med en skattesats på 31%, er det ledelsens forventning, at det samlede nettoresultat vil stige 25%. 8

11 Fundamentalt er udviklingen god, men den underliggende vækst er dog lidt skuffende. Nye skibe samt aktiviteterne på Østersøen er en succes for DFDS Rederiet realiserede i de første 9 måneder af 2001 et ordinært før skat på ca. 188 mio. kr., eksklusiv avancen fra ejendomssalget, mod 66,3 mio. kr. i samme periode året før. Resultatforbedringen er hovedsagelig skabt ved forbedring i finansnetto fra 92,5 mio. kr. til 1,3 mio. kr., men også driftsomkostningerne, der ikke er relateret til skibe, og administrationsomkostningerne er faldet markant. Desuden er domicilet på Sankt Annæ Plads solgt med en avance på 120 mio. kr., som indtægtsføres i år. Udviklingen i resultatet dækker over en tilbagegang for Seaways divisionen, mens TorLine er ved at komme igen efter betydelige underskud. Udbruddet af mund- og klovsyge i England har haft en negativ virkning på trafikken til England, mens indsættelsen af den ny færge på København-Oslo ruten har øget aktiviteten og indtjeningen i Seaways. TorLine har oplevet fremgang på AngloBridge ruten fra Gøteborg til Immingham, og har besluttet at indsætte 3 nye skibe på ruten. Ydermere er resultatet positivt påvirket af de tilkøbte aktiviteter i Østersøen, hvor LISCO har klaret sig bedre end forventet. Hverken Seaways eller TorLine har mærket nogen generel ændring i aktivitetsniveauet efter 11. september, men usikkerheden er naturligvis øget. Dansk Aktie Analyse ser positivt på udviklingen i rederiet, hvilket kombineret med den lave oliepris og lavt prissatte aktie, er årsagen til vurderingen af kurspotentialet på 2, svarende til bedre end markedet. Sikkerheden i aktien vurderes til 3, ensbetydende med neutral. Turbulent efterår for Thrane & Thrane Thrane & Thrane blev noteret på Københavns Fondsbørs i marts 2001 til 120 kr. pr. aktie., men kursen har siden overvejende ligget i et niveau under 100 kr. Kursen nåede i måneden efter offentliggørelsen af årsregnskabet for 2000/01 og forventningerne til 2001/02 det hidtil laveste niveau på 76,20 kr., hvorefter tendensen igen var positiv. Så sent som i august opjusterede selskabet forventningen til omsætningen, hvilket sammen med meddelelsen om erhvervelse af satellitaktiviteter fra Nera ASA, var grobund for en positiv udvikling i aktiekursen frem til første halvdel af november. Overtagelsen af aktiviteterne fra Nera var betinget af en gennemført due diligence, og selvom tidsplanen for denne blev forsinket reagerede aktiekursen ikke i negativ retning. Due diligence blev endelig i november gennemført, omend overtagelsen af aktiviteterne skulle ske på lidt anderledes vilkår. Denne meddelelse blev dog overskygget af en nedjustering af forventningerne, hvilket umiddelbart betød et fald i aktiekursen på små 12 pct. og siden er kursen faldet med yderligere 8,5 pct. til kurs 85. Derimod udeblev en reaktion i aktiekursen helt efter den overraskende meddelelse fra Thrane & Thranes bestyrelse om, at transaktionen alligevel ikke ville blive gennemført efter over 3 måneders tovtrækkeri. Beslutningen betyder at Thrane & Thrane beholder sin største konkurrent inden for satellitsystemer til Inmarsat, ligesom der har været forlydender om et muligt erstatningskrav fra Nera ASA. Pba. af den manglende reaktion i aktiekursen i fbm. frafaldet af transaktionen med Nera vurderer Dansk Aktie Analyse, at markedet har justeret kursen i henhold til den seneste tids negative meddelelser. Derfor vurderes aktien kurspotentiale til 3, hvilket vil sige på niveau med markedet, mens sikkerheden fortsat vurderes til 4, pga. af den generelle usikkerhed på markedet, men også som følge af det mulige erstatningskrav. 9

12 Hårde kår for leverandører til byggeriet og renoveringsmarkedet I november offentliggjorde Vest-Wood meddelelse for 1. kvartal 2001/02, mens DLH og Danske Trælast kom med 3. kvartalsmeddelelser. Fællesnævneren for alle selskaberne, der er eksponeret mod byggerelaterede produkter, var en opbremsning i aktiviteten. DLH var dog eneste selskab der på nuværende tidspunkt så sig nødsaget til igen at nedjustere forventningen til helåret, men både Vest-Wood og Danske Trælast har oplevet faldende omsætning, hvor den stagnerende afsætning på det tyske marked har spillet en stor rolle. Her til skal man være opmærksom på at Danske Trælast i slutningen af august nedjusterede omsætningsforventningen med omkring en fjerdedel. Indtil reboundet i markedet fra slutningen af september lå DLHs performance en del over totalmarkedet målt ved KAX, mens både Danske Trælast og Vest-Wood nogenlunde fulgte totalmarkedet. Efterfølgende har selskabernes aktiekurser ikke været i stand til at følge markedsudviklingen, således at DLH med et afkast i år på 14,5 pct. kun ligger marginalt over totalmarkedet, der er faldet med 17 pct. Desuden er Vest-Wood og Danske Trælast hægtet noget af mht. performance med afkast i år på hhv. 31,7 pct. og 31,0 pct. Dansk Aktie Analyse vurderer dog, at selskabernes aktiekurser med udgangspunkt i det nuværende lave niveau vil udvikle sig på niveau med markedet. Derfor har alle selskaberne vurderingen 3 mht. kurspotentiale, hvorimod den generelle usikkerhed til den økonomiske udvikling også har en væsentlig indvirkning på bygge- og renoveringsmarkedet, hvorfor alle tre selskaber er nedjusteret til 4 mht. sikkerhed. SimCorp fastholder forventningen til resultatet for 2001, men... I regnskabsåret 2000 der var det første for SimCorp som børsnoteret virksomhed, blev markedet i forbindelse med aflæggelse af regnskabsmeddelelser nærmest vandt til, at resultatet lå over de af selskabet udmeldte forventninger. Denne positive trend er ikke fortsat i 2001, selvom de initialt på året stillede forventninger trods afmatningen i markedet, blev fastholdt helt frem til slutningen af august måned, hvor halvårsmeddelelsen offentliggjordes. Indtil denne nedjustering på ca. 30 mio. kr. i omsætningen og ca. 10 mio. kr. i resultatet af den primære drift havde aktiekursen været stabil, og viste i perioden et fald på ca. 6 pct. Inden 11. september var kursen faldet med yderligere 25 pct., men viste efter bunden den 26. september igen positive takter i lighed med vækstaktierne generelt. Denne udvikling blev stoppet af en yderligere og kraftigere nedjustering på ca. 75 mio. kr. i omsætningen og mio. kr. i resultatet af den primære drift i slutningen af oktober. Aktiekursen rutschede til det nuværende niveau på ca. 180 kr., hvilket er godt 5 pct. under den hidtidige bundnotering i september. Selskabet fik ikke indgået nogen nye TMS2000 licensaftaler i 3. kvartal, men fastholder alligevel de to gange nedjusterede forventninger. Indfrielse af forventningen kræver indgåelse af nye licensaftaler i den resterende del af året for 100 mio. kr., inklusiv en aftale der er indgået med Kuwait Investment Office, hvoraf værdien dog ikke er nærmere præciseret. SimCorps omkostningsstruktur er meget lidt variabel, hvilket betyder at fald i aktiviteten stort set slår helt igennem på bundlinien. Denne manglende fleksibilitet i det nuværende marked med lav visibilitet og betydelig usikkerhed øger usikkerheden i aktien. Det er desuden usikkert om, selskabet vil være i stand til at indgå de licensaftaler, som kræves for at forventningen vil blive indfriet, ikke mindst med tanke på situationen hos de finansielle aktører, der er SimCorps kundegruppe. Dansk Aktie Analyse vurderer derfor både aktiens kurspotentiale og sikkerhed til 4, hvilket er under markedsperformance. 10

13 Ændringerne af Dansk Aktie Analyses aktuelle anbefalinger har betydet, at kan følgende aktier anbefales som inspiration for den forsigtige eller konservative investor: Egnsbank Nord Carlsberg Coloplast Sophus Berendsen G. Falbe Hansen Flügger Danisco Novo Nordisk Radiometer Den noget mere risikovillige investor kan finde inspiration blandt nedenstående aktier: DFDS (ny) DSV ØK Rias Nordicom Roblon Topdanmark Blandt de aktier som DAA vurderer vil udvikle sig dårligere end markedet er: AGF Bioscan Columbus IT Partner Greentech Energy Systems i-data Land & Leisure Orion Realinvest.dk Wessel Vett, Magasin du Nord Listen eller dele heraf må ikke videreformidles. Listen er ikke en opfordring til at foretage økonomiske dispositioner og må alene tjene som inspiration for abonnenter på Investor Briefing. Læserne opfordres til at foretage deres egne analyser af aktierne. Listen er udtryk for Dansk Aktie Analyses vurdering på udgivelsestidspunktet, og vurderingerne kan ændres uden varsel. 11

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2007

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2007 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2007 Markedskommentar Ben Bernanke fik atter gydet olie på vandene Briefings på september måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den risikovillige

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2007. Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2007. Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 5 MAJ 2007 Markedskommentar Aktiemarkederne mod nye rekordniveauer Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Både den risikovillige og

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2008. Markedskommentar Reel finanskrise sender de globale aktiemarkeder ned

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2008. Markedskommentar Reel finanskrise sender de globale aktiemarkeder ned DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2008 Markedskommentar Reel finanskrise sender de globale aktiemarkeder ned Briefings på september måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Modelporteføljerne

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2010. Markedskommentar Balancen mellem USA s rebound og Europas gældsproblemer afgør retningen

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2010. Markedskommentar Balancen mellem USA s rebound og Europas gældsproblemer afgør retningen DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 6 JUNI 2010 Markedskommentar Balancen mellem USA s rebound og Europas gældsproblemer afgør retningen Briefings på maj måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2009. Markedskommentar danske aktier fulgte ikke de internationale op i marts

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2009. Markedskommentar danske aktier fulgte ikke de internationale op i marts DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2009 Markedskommentar danske aktier fulgte ikke de internationale op i marts Briefings på marts måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Konservativ

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2011. Markedskommentar Fornyet uro om kendte temaer skaber tvivl om niveauet for aktierne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2011. Markedskommentar Fornyet uro om kendte temaer skaber tvivl om niveauet for aktierne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 7 JULI 2011 Markedskommentar Fornyet uro om kendte temaer skaber tvivl om niveauet for aktierne Briefings på juni måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2012. Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2012. Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 JANUAR 2012 Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den konservative portefølje

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2013

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2013 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 11 NOVEMBER 2013 Markedskommentar Positive tegn i Q3sæsonen og fra USA og Kina men stadig store udfordringer Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2013. Markedskommentar Q2 afsluttet med større usikkerhed oven på den stærke start på året

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2013. Markedskommentar Q2 afsluttet med større usikkerhed oven på den stærke start på året DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 7 JULI 2013 Markedskommentar Q2 afsluttet med større usikkerhed oven på den stærke start på året Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 04 APRIL 2014. Markedskommentar Øget nervøsitet præger de internationale markeder

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 04 APRIL 2014. Markedskommentar Øget nervøsitet præger de internationale markeder DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 04 APRIL 2014 Markedskommentar Øget nervøsitet præger de internationale markeder Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Risikovillig

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2013. Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2013. Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 8 AUGUST 2013 Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 03 MARTS 2014. Markedskommentar Stor risikoappetit gav danske aktier forspring i februar

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 03 MARTS 2014. Markedskommentar Stor risikoappetit gav danske aktier forspring i februar DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 03 MARTS 2014 Markedskommentar Stor risikoappetit gav danske aktier forspring i februar Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Risikoviljen

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2012. Markedskommentar FED lover uendelig Quantitative Easing

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2012. Markedskommentar FED lover uendelig Quantitative Easing DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 9 SEPTEMBER 2012 Markedskommentar FED lover uendelig Quantitative Easing Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Forspringet for Konservative

Læs mere

Rockwool styrer mod opjustering

Rockwool styrer mod opjustering Rockwool styrer mod opjustering Det skal gå usædvanligt dårligt for Rockwool i 2. halvår, hvis selskabet skal undgå at komme med en senere opjustering af årsforventningen. Resultatet ventes at lande på

Læs mere

Vi trækker igen cykliske aktier op ad posen

Vi trækker igen cykliske aktier op ad posen Vi trækker igen cykliske aktier op ad posen På grund af kreditkrisen i den finansielle sektor, nedturen på det danske og internationale boligmarked, stigende olie- og råvarepriser og udsigt til en fortsat

Læs mere

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Globale konsekvenser af det amerikanske boligmarked Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Forord

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

15-12-2008 22. udgave 7. årgang Leveret via e-mail: kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt

15-12-2008 22. udgave 7. årgang Leveret via e-mail: kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt 15-12-2008 22. udgave 7. årgang Leveret via e-mail: kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt Udgivet af: Aktieinfo Kobbelhave 44-6000 Kolding - Tlf. 75 51 02 48 www.aktieinfo.net Redaktion: André Perman,

Læs mere

DEN NÆSTE FASE I AKTIE- MARKEDERNE

DEN NÆSTE FASE I AKTIE- MARKEDERNE DEN NÆSTE FASE I AKTIE- MARKEDERNE KVARTALS- ORIENTERING NR 4 2013 Indholdsfortegnelse 04 Leder 06 Den næste fase i aktiemarkederne 10 Globale Aktier 13 Globale Aktier SRI-AK 15 Europa 18 Danske Aktier

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2013 63. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2013 63. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2013 63. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 11 Profil SmallCap Danmark A/S 16 Aktien og investorerne

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 2006

Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 2006 2 6 Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 26 Indhold Investeringsforeningen BankInvest I CVR-nr. 26 22 92 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 21 København Ø Tlf. 77 3 9 Fax 77 3 91 E-mail info@bankinvest.dk

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Historisk pengeeksperiment er slut

Historisk pengeeksperiment er slut NOVEMBER 214 Olieprisen falder trods uro December byder ofte på positive aktieafkast Historisk pengeeksperiment er slut sydbank investering I august 213 AKTIER I OBLIGATIONER I EMERGING MARKETS I GLOBAL

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra Indholdsfortegnelse Forord 3 Tilbage til normale tilstande

Læs mere

28/02/14. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier

28/02/14. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier 28/02/14 Danske Aktier Anbefalinger Flyvere og dykkere Ændringer af analysedækning Analyser af danske aktier Indholdsfortegnelse Flyvere: Størst potentiale på kort sigt 4 Dykkere: Mindst potentiale på

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 1. kvartal 2007 Verden i perspektiv 2007 Investering i infrastruktur ny drivkraft Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger Forord Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gode muligheder for gevinst i 2015

Gode muligheder for gevinst i 2015 DECEMBER 2014 JANUAR 2015 Gode muligheder for gevinst i 2015 Billig olie er et tveægget sværd for økonomien Kig mod udviklingslandene efter afkast Platinum edition Skelsættende udvikling i Rusland 1 AKTIER

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2012 11. Årgang 3. udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2012 11. Årgang 3. udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2012 11. Årgang 3. udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 2-3: Aktiekommentar: Flere og flere faktorer peger op for

Læs mere

Danske Aktier. Anbefalinger. 20. december 2013. Analyser af danske aktier. Flyvere: Aktier med størst potentiale på kort sigt

Danske Aktier. Anbefalinger. 20. december 2013. Analyser af danske aktier. Flyvere: Aktier med størst potentiale på kort sigt 20. december 2013 Danske Aktier Anbefalinger Analyser af danske aktier Flyvere: Aktier med størst potentiale på kort sigt Dykkere: Aktier med mindst potentiale på kort sigt Indholdsfortegnelse Flyvere:

Læs mere