Hvor aktive er de aktivt forvaltede fonde egentligt?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvor aktive er de aktivt forvaltede fonde egentligt?"

Transkript

1 København, den 9. januar 2012 Analyse af estimeret active share for danske aktivt forvaltede fonde Hvor aktive er de aktivt forvaltede fonde egentligt? De fleste private investorer har overladt forvaltningen af deres opsparing til investeringsforeningerne. En af de store fordele ved at lade professionelle investorer pleje ens opsparing er at man i en vis udstrækning kan læne sig tilbage i vished om at andre sørger for, at man til enhver tid har de mest attraktive værdipapirer i porteføljen. Hovedparten af de hjemlige fonde er det der kaldes aktivt forvaltet. Det vil sige, at de prøver at give investorerne et afkast, som er mindst ligeså godt og helst bedre end markedsafkastet (udtrykt ved fondenes valgte benchmark). I praksis sker det ved at porteføljerådgiverne overvægter aktier, som de anser for undervurderede og tror, vil klare sig relativt bedre end indekset. Derudover undervægtes de aktier, som rådgiverne forventer, vil klare sig dårligere end det generelle marked. Hvis rådgiverne er dygtige vil de altså tjene penge både ved at købe flere af de aktier, som klarer sig ekstra godt, og købe færre eller helt undgå de aktier, som halter efter markedsindekset. Flere omkostninger til rådgivning Investeringsprocessen i en aktivt forvaltet fond er mere resourcekrævende end hvis fonden blot havde en ambition om at give et afkast på niveau med markedet. Derfor betaler man som investor mere for porteføljeplejen i sådanne fonde. Det større og dyrere setup til rådgivning, analyse m.m. skal meget gerne ende ud i at investorerne belønnes med et merafkast i forhold til benchmark. Så når man nu betaler for det ekstra rådgivningsapparat vil man som investor naturligvis gerne være sikker på at få den vare man har betalt for. Man skal jo nødig ende ud med en fond, der mest af alt blot følger markedsudviklingen, men samtidig tager sig betalt for et dyrt rådgivningsapparat. For at vurdere om en såkaldt aktiv forvaltet fond er hvad den udgiver sig for, eller om den i virkeligheden er en indeksfond, som blot følger markedet, er der i tidens løb blevet udviklet en række nøgletal. Flere af sådanne nøgletal er baseret på fondens historiske afkast sammenholdt med markedsafkastet. Stort overlap af aktier? En anden tilgang er at sammenholde fondens portefølje med porteføljen for det benchmark, som fonden prøver at slå. Hvis porteføljerådgiveren har overvægtet mange aktier og tilsvarende undervægtet andre aktier, ja så vil der blot være en beskeden procentandel af porteføljen i fonden og det tilknyttede benchmark som er identisk. Omvendt hvis rådgiveren ikke har særlig stor tiltro til egne evner, og er usikker på, hvilke aktier han skal købe og sælge, kan det være fristende blot at købe aktierne som er med i benchmarket. Herved sikrer rådgiveren sig at fondens afkast er på niveau med markedsafkastet, og med stor sandsynlighed lidt lavere, når omkostningerne fratrækkes. Det uheldige for investorerne er at man næppe vil få et afkast der er bedre end benchmark. 1

2 Nøgletallet der sammenligner porteføljerne i fond og indeks er udviklet af to herrer fra Yale universitet (K.J.Martijn Cremers & Antti Petajisto) og kaldes Active. Ifølge dem er alle fonde som har en active share på over 60 pct. reelle aktivt forvaltede fonde. Er andelen lavere end 60 pct. er fonden ikke en virkelig aktivt forvaltet fond ifølge de to. Er andelen sågar under 20 pct. er der tale om rene indekstrackers jf. Cremers og Petajisto. Vi har set nærmere på, hvor meget de aktivt forvaltede aktiefonde fra hjemlige investeringsforeninger minder om deres indeks. Vi har lavet en sammenligning af hvor meget fondenes portefølje adskiller sig fra porteføljen i de respektive indeks. Analysen omfatter de fonde, hvor vi har porteføljer på både fondene og deres respektive indeks. Med få undtagelser er anvendt fondenes egne benchmark, som oplyst i prospekterne. I de få situationer, hvor det ikke er tilfældet, er anvendt et relevant alternativ. For fonde som benytter OMXC Copenhagen Cap har vi benyttet OMXC Benchmark Cap i stedet. Skæringsdato for porteføljerne i fond og benchmark er så vidt muligt identisk. Der er tale om et øjebliksbillede af den estimerede active share og active share kan ændre sig over tid. Overordnede kommentarer: 1. Den typiske active share på tværs af alle fonde er 68 pct., men det dækker over en betydelig spredning lige fra tæt ved 100 pct. active share til underkanten af 20 pct. og altså langt fra 60 pct. kriteriet jf. ovenfor. Hovedparten af fondene har en active share over 60 pct. kriteriet. 2. Der er også en vis variation i, hvor aktive fondene er på tværs af foreningerne. Blandt de større investeringsforeninger er fondene fra Sparinvest og Maj Invest generelt blandt dem med størst active share, mens fondene fra Sydinvest, Lån & Spar og Jyske Invest omvendt generelt har laveste gns. active share. 3. I de enkelte foreninger er der generelt også stor spredning i hvor aktive fondene er. Det hænger bl.a. sammen med at active share i en vis udstrækning varierer efter, hvilket investeringsmarked der er tale om. Fx. er den gns. active share for fonde med fokus på danske aktier 35 pct., mens den er 94 pct. for dem med fokus på small cap aktier. 4. En del fonde er mindre aktive end man med rimelighed vil kunne forvente og for flere fonde er active share så lav at investorerne med fordel kan vælge de billigere passive alternativer i stedet. Det gælder fx. nogle af fondene med fokus på kinesiske, indiske og nordiske aktier. Prisen for passiv forvaltning varierer alt efter udbyder og strategi, men vil typisk kunne fås i niveauet 0,5 0,75 pct. i omkostningsprocent, og dermed noget billigere end de aktivt forvaltede fonde, som mest af alt minder om deres benchmark. 5. En meget høj active share kan på den anden side være et udtryk for at fondens valgte benchmark ikke afspejler fondens investeringsunivers og at de valgte aktier ikke indgår i indekset. Er det tilfældet forringes værdien af at evaluere fondens præstationer op i mod det valgte benchmark. 6. Blandt fonde med samme investeringsfokus er variationen i active share ligedes stor. Det ses fx. i europæiske aktier, hvor HandelsInvest nu er den mest aktive fond med en active share på 96 pct., mens Jyske Invest Europæiske Aktier er mindst aktiv med en active share på 46 pct. Samme mønster går igen i flere af de øvrige investeringsuniverser. 2

3 Analysen behandler ikke sammenhængen mellem active share og evnen til at skabe relative resultater, men det skal dog bemærkes at en høj active share ikke nødvendigvis er en forudsætning for at slå markedet, ligesom en høj active share ikke er garanti for et afkast bedre end markedsafkastet. Så aktive er danske aktiefonde indelt efter Investeringsforening indelt efter Investeringsfokus Forening Antal fonde Gns. Active Maks. Active Min. Active Gns. omk.% Nielsen Global Value 1 99% 99% 99% 1.85 Stockrate Invest 1 96% 96% 96% Formuepleje 1 91% 91% 91% 1.24 Investin 5 88% 98% 73% 1.78 Sparinvest 8 88% 97% 51% 1.63 Maj Invest 4 79% 99% 32% 1.16 BankInvest 10 77% 91% 47% 1.62 Danske 27 76% 98% 28% 1.36 Carnegie 5 75% 93% 29% 1.36 Lægernes Pensionsinvestering 6 72% 91% 30% 0.94 Gudme Raaschou Invest 5 71% 87% 42% 1.63 SEB 7 70% 93% 41% 1.68 Alfred Berg 3 67% 90% 27% 1.27 Alm. Brand Invest 3 67% 79% 59% 1.75 Nykredit 22 65% 92% 19% 1.53 Nordea 23 62% 93% 27% 1.22 Handelsbanken 8 62% 96% 33% 2.10 Jyske Invest 19 58% 89% 18% 1.12 Lån & Spar 4 56% 72% 36% 1.65 Sydinvest 13 52% 74% 20% 1.24 Dexia 1 44% 44% 44% Etik Invest 1 23% 23% 23% 1.28 Grand Total % 99% 18% 1.52 Investeringsfokus Antal fonde Gns. Active Analysen omfatter de fonde, hvor vi har porteføljer på både fondene og deres respektive indeks. Med meget få undtagelser er anvendt fondenes egne benchmark, som oplyst i prospekterne. I de få situationer, hvor det ikke er tilfældet, er anvendt et relevant alternativ. For fonde som benytter OMXC Copenhagen Cap har vi benyttet OMXC Benchmark Cap i stedet. Skæringsdato for porteføljerne i fond og benchmark er så vidt muligt identisk. Der er tale om et øjebliksbillede af den estimerede active share og active share kan ændre sig over tid. Maks. Active Min. Active Gns. omk.% Europa - Small Cap 3 94% 97% 93% 1.40 Rusland 1 90% 90% 90% 2.54 Globale Nye Markeder 14 87% 98% 74% 1.34 Global 45 86% 99% 19% 1.42 Setkor - Energi 1 84% 84% 84% 4.74 Latinamerika 6 76% 91% 50% 1.68 Europa 25 75% 96% 46% 1.58 Asien 11 70% 87% 59% 1.54 BRIK 2 69% 70% 68% 1.37 Brasilien 1 67% 67% 67% USA 9 66% 85% 52% 1.45 Europa - Emerging 4 63% 72% 55% 1.58 Japan 7 60% 83% 43% 1.68 Norden 10 48% 77% 23% 1.74 Sektor - Sundhed 3 48% 48% 47% 1.92 Kina 4 47% 64% 27% 1.60 Sektor - Teknologi 5 46% 54% 24% 1.70 Danmark 23 35% 51% 27% 1.28 Indien 2 22% 27% 18% 1.45 Tyskland 1 20% 20% 20% 1.12 Grand Total % 99% 18%

4 Fonde som ikke lever op K.J.Martijn Cremers og AnttiPetajisto kriterie om en active share på mindst 60 pct. Tabel 3: Fonde under 60 pct. kriteriet. Fonde med fokus på danske aktier er udeladt i tabellen. 4

5 Bilag Est. Antal aktier % i top 10 Antal aktier % i top 10 Investeringsfokus Forening Fond Active Anvendt indeks TER (fond) (fond) (bm) (bm) Asien BankInvest BankInvest Asien 87% MSCI AC Asia Ex Japan % % Asien Danske Danske Invest Fjernøsten 83% MSCI AC Asia Ex Japan % % Asien Carnegie Carnegie WorldWide/Asien 81% MSCI AC Asia Ex Japan % % Asien Jyske Invest Jyske Invest Engros Fjernøsten 73% MSCI AC Asia Ex Japan % % Asien Jyske Invest Jyske Invest Fjernøsten 68% MSCI AC Asia Ex Japan % % Asien Nordea Nordea Invest Fjernøsten 68% MSCI AC Far East Ex Japan % % Asien Sydinvest Sydinvest Fjernøsten Inc 66% MSCI AC Far East Ex Japan % % Asien Sydinvest Sydinvest Fjernøsten Acc 66% MSCI AC Far East Ex Japan % % Asien Handelsbanken Handelsinvest Fjernøsten 60% MSCI AC Asia Ex Japan % % Asien Nykredit MMI Pacific - Fidelity 59% MSCI Pacific Free Ex Japan % % Asien Nykredit MMI Pacific - Fidelity Acc 59% MSCI Pacific Free Ex Japan % % Brasilien Jyske Invest Jyske Invest Brasilianske Aktier 67% MSCI Brazil 58 50% 79 60% BRIK Sydinvest Sydinvest BRIK 70% MSCI BRIC % % BRIK Sydinvest Sydinvest BRIK Acc 68% MSCI BRIC % % Danmark Sparinvest Sparinvest Danske Aktier 51% OMXC Benchmark Cap % 42 60% Danmark BankInvest Bankinvest Danmark 47% OMXC Benchmark Cap % 42 60% Danmark Dexia Dexia Invest Fokus Danske Aktier Udb 44% OMXC Benchmark Cap 25 59% 42 60% Danmark Gudme Raaschou Invest Gudme Raaschou Danske Aktier 42% OMXC Benchmark Cap % 42 60% Danmark SEB SEBinvest Danske Aktier Inc 41% OMXC Benchmark Cap % 42 60% Danmark SEB SEBinvest Danske Aktier Acc 41% OMXC Benchmark Cap % 42 60% Danmark Nykredit Nykredit Invest Danske Aktier Udb 40% OMXC Benchmark Cap % 42 60% Danmark Nykredit Nykredit Invest Danske Aktier Akk 39% OMXC Benchmark Cap % 42 60% Danmark Nordea Nordea Invest Special DK Akt Fokus 38% OMXC Benchmark Cap % 42 60% Danmark Lån & Spar Lån & Spar Invest - Danmark 36% OMXC Benchmark Cap % 42 60% Danmark Danske Danske Invest Danmark Fokus 33% OMXC Benchmark Cap % 42 60% Danmark Handelsbanken Handelsinvest Danmark 33% OMXC Benchmark Cap % 42 60% Danmark Jyske Invest Jyske Invest Danske Aktier 33% OMXC Benchmark Cap % 42 60% Danmark Jyske Invest Jyske Invest Danish Equities 33% OMXC Benchmark Cap % 42 60% Danmark Maj Invest Maj Invest Danske Aktier 32% OMXC Benchmark Cap % 42 60% Danmark Nordea Nordea Invest Danske Aktier 31% OMXC Benchmark Cap % 42 60% Danmark Nordea Nordea Invest Danmark 30% OMXC Benchmark Cap % 42 60% Danmark Lægernes Pensionsinvestering LPI Aktier Danmark II 30% OMXC Benchmark Cap % 42 60% Danmark Sydinvest Sydinvest Danmark 30% OMXC Benchmark Cap % 42 60% Danmark Carnegie Carnegie WorldWide/Danske Aktier 29% OMXC Benchmark Cap % 42 60% Danmark Danske Danske Invest Danmark Akkumulerende 29% OMXC Benchmark Cap % 42 60% Danmark Danske Danske Invest Danmark 28% OMXC Benchmark Cap % 42 60% Danmark Alfred Berg Alfred Berg Sektorallokering DK 27% OMXC Benchmark Cap 35 57% 42 60% Europa Handelsbanken Handelsinvest Europa 96% MSCI Europe % % Europa Sparinvest Sparinvest Value Europa 94% MSCI Europe % % Europa Danske Danske Invest Engros Europe Focus 92% MSCI Europe % % Europa Danske Danske Invest Europa Fokus 92% MSCI Europe % % Europa Danske Danske Invest Europa Fokus - Akk KL 92% MSCI Europe 31 44% % Europa Gudme Raaschou Invest Gudme Raaschou Classics 87% EURO STOXX % 50 39% Europa SEB SEBinvest Europa Højt Udbytte 87% MSCI Europe % % Europa Nykredit Nykredit Invest Europæiske Fokusaktier 86% MSCI Europe % % Europa Nykredit Nykredit Invest Europæiske Fokusakt. Akk 86% MSCI Europe % % Europa Nordea Nordea Invest Special Europ Akt Fokus 84% MSCI Europe % % Europa Carnegie Carnegie WorldWide/Europa 82% MSCI Europe % % Europa Danske Danske Invest Europa Valutasikret - Akk 74% MSCI Europe % % Europa Danske Danske Invest Europa 74% MSCI Europe % % Europa BankInvest BankInvest Europæiske Pension 73% MSCI Europe % % Europa BankInvest BankInvest Europæiske Aktier 73% MSCI Europe % % Europa Nykredit MMI Europa - BlackRock 73% MSCI Europe % % Europa Nykredit MMI Europa - BlackRock Acc 73% MSCI Europe % % Europa Nordea Nordea Invest Europa 72% MSCI Europe % % Europa Lån & Spar Lån & Spar Invest - Europa 63% MSCI Europe % % Europa Alm. Brand Invest Alm. Brand Invest Europæiske Aktier 62% MSCI Europe % % Europa Lægernes Pensionsinvestering LPI Aktier Europa IV 60% MSCI Europe % % Europa Nordea Nordea Invest Engros Europæiske Aktier 60% MSCI Europe % % Europa Sydinvest Sydinvest Europa 50% MSCI Europe % % Europa Sydinvest Sydinvest Euroland 46% MSCI EMU % % Europa Jyske Invest Jyske Invest Europæiske Aktier 46% MSCI Europe % % Europa - Emerging Nordea Nordea Invest Østeuropa 72% MSCI EM Europe % 76 53% Europa - Emerging Jyske Invest Jyske Invest Østeuropæiske Aktier 70% MSCI EM Europe % 76 54% Europa - Emerging BankInvest BankInvest Østeuropa Aktier 56% MSCI EM Europe % 76 53% Europa - Emerging Danske Danske Invest Østeuropa 55% MSCI EM Europe % 76 53% Europa - Small Cap Danske Danske Invest Europa Small Cap 97% MSCI Europe Small Cap % % Europa - Small Cap Nordea Nordea Invest Europa Small Cap 93% MSCI Europe Small Cap % % Europa - Small Cap SEB SEB Inst. Europa Small Cap 93% MSCI Europe Small Cap % % Global Maj Invest Maj Invest Miljø & Klima 99% MSCI World % % Global Nielsen Global Value Nielsen Global Value Inc 99% MSCI World % % Global Investin Saxo Invest Stabilt Forbrug 98% MSCI ACWI 18 72% % Global Sparinvest Sparinvest Value Aktier 97% MSCI World % % Global Sparinvest Sparinvest Cumulus Value 97% MSCI World % % Global Stockrate Invest StockRate Invest Globale Aktier Udb 96% MSCI ACWI 50 24% % Global Danske Danske Invest KlimaTrends 95% MSCI World % % Global Danske Danske Invest Global StockPicking 94% MSCI ACWI % % Global Danske Danske Invest Global StockPicking Akk 94% MSCI ACWI % % Global Danske Danske Invest Global StockPicking 2 94% MSCI ACWI % % Global Danske Danske Invest Global Plus 94% MSCI ACWI % % Global Maj Invest Maj Invest Value Aktier 94% MSCI World % % Global Handelsbanken Handelsinvest Verden 94% MSCI World % % Global Danske Danske Invest Engros Global 93% MSCI ACWI % % Global Investin Investin Amber Global Alpha 93% MSCI ACWI 35 36% % Global Carnegie Carnegie WorldWide/Globale Aktier SRI-AK 93% MSCI ACWI 29 49% % Global Sparinvest Sparinvest Momentum Aktier Acc 92% MSCI World % % Global Sparinvest Sparinvest Momentum Aktier 92% MSCI World % % Global Carnegie Carnegie WorldWide/Globale Aktier 92% MSCI ACWI % % Global Nykredit Nykredit Invest Globale SRI Aktier Udb 92% MSCI World % % Global Maj Invest Maj Invest Aktier 92% MSCI World % % Global Lægernes Pensionsinvestering LPI Aktier Globale 91% MSCI World % % Global Investin Saxo Invest Globale Aktier 91% MSCI ACWI 48 39% % Global BankInvest BankInvest Global Equities (Ethical) 91% MSCI ACWI % % Global Formuepleje Formuepleje Invest Globus Udb 91% MSCI World % % Global Nordea Nordea Invest Global Vækst 90% MSCI World Growth % % Global Jyske Invest Jyske Invest Favorit Aktier 89% MSCI ACWI % % Global BankInvest BankInvest Basis Aktier 88% MSCI ACWI % % Global BankInvest BankInvest Basis Pension 88% MSCI ACWI % % Global Gudme Raaschou Invest Gudme Raaschou Selection 87% MSCI World % % Global Nykredit Nykredit Invest Engros Global Opp 87% MSCI ACWI % % Global Nordea Nordea Invest Global Value 87% MSCI World Value % % Global Alfred Berg Alfred Berg Global Minimum Variance 85% MSCI World % % Global Lægernes Pensionsinvestering LPI Aktier Globale V 82% MSCI World % % Global Alm. Brand Invest Alm. Brand Invest Globale Aktier 79% MSCI World % % Global Jyske Invest Jyske Invest Globale Aktier Special 78% MSCI ACWI % % Global Sydinvest Sydinvest Verden 74% MSCI ACWI % % Global Jyske Invest Jyske Invest Aktier Pension 74% MSCI ACWI % % Global Jyske Invest Jyske Invest Globale Aktier 74% MSCI ACWI % % Global Lån & Spar Lån & Spar Invest - Verden 72% MSCI World % % Global BankInvest BankInvest Højt Udbytte Aktier 72% MSCI World High Div Yld 50 21% % Global Nordea Nordea Invest Engros Int. Aktier 64% MSCI World % %

6 Global Nordea Nordea Invest Portefølje Verden 64% MSCI World % % Global Nordea Nordea Invest Verden 64% MSCI World % % Global Nykredit Nykredit Invest Globale Aktier Udb 19% MSCI World % % Globale Nye Markeder Danske Danske Invest Nye Markeder Small Cap 98% MSCI EM Small % % Globale Nye Markeder Sparinvest Sparinvest Value Emerging Markets 95% MSCI EM % % Globale Nye Markeder Danske Danske Invest Nye Markeder Inc 90% MSCI EM % % Globale Nye Markeder Danske Danske Invest Nye Markeder Acc 90% MSCI EM % % Globale Nye Markeder Danske Danske Invest Engros Emerging Markets 90% MSCI EM % % Globale Nye Markeder Nykredit MMI Wells - Nye Aktiemarkeder Udb 90% MSCI EM 95 28% % Globale Nye Markeder Nykredit MMI Wells - Nye Aktiemarkeder Akk 89% MSCI EM 93 27% % Globale Nye Markeder Jyske Invest Jyske Invest Engros EM Aktier 89% MSCI EM % % Globale Nye Markeder Nykredit Nykredit Invest Engros Vækstlande Udb 86% MSCI EM % % Globale Nye Markeder Gudme Raaschou Invest Gudme Raaschou EM Aktier 84% MSCI EM % % Globale Nye Markeder SEB SEB Inst. Emerg Mkt Eq Mondrian 83% MSCI EM % % Globale Nye Markeder Lægernes Pensionsinvestering LPI Aktier Emerging Markets 82% MSCI EM % % Globale Nye Markeder Jyske Invest Jyske Invest Nye Aktiemarkeder 77% MSCI EM % % Globale Nye Markeder Nordea Nordea Invest Emerging Markets 74% MSCI EM % % Indien Nordea Nordea Invest Indien 27% MSCI India 10/ % 72 52% Indien Jyske Invest Jyske Invest Indiske Aktier 18% MSCI India 10/ % 72 52% Japan Sparinvest Sparinvest Value Japan 83% MSCI Japan % % Japan SEB SEB Inst. Japan Hybrid (DIAM) 68% MSCI Japan % % Japan Danske Danske Invest Japan 61% MSCI Japan % % Japan Nykredit MMI Japan - AllianceBernstein Acc 58% MSCI Japan % % Japan Nykredit MMI Japan - AllianceBernstein 58% MSCI Japan % % Japan Nordea Nordea Invest Japan 53% MSCI Japan % % Japan Jyske Invest Jyske Invest Japanske Aktier 43% MSCI Japan % % Kina Danske Danske Invest Kina 64% MSCI AC Golden Dragon % % Kina Nordea Nordea Invest Kina 63% MSCI AC Golden Dragon % % Kina Handelsbanken Handelsinvest Kina 35% MSCI China 10/ % % Kina Jyske Invest Jyske Invest Kinesiske Aktier 27% MSCI China 10/ % % Latinamerika BankInvest BankInvest Latinamerika Aktier 91% MSCI EM Latin America % % Latinamerika Danske Danske Invest Latinamerika 89% MSCI EM Latin America % % Latinamerika Nordea Nordea Invest Latinamerika 84% MSCI EM Latin America % % Latinamerika Handelsbanken Handelsinvest Latinamerika 81% MSCI EM Latin America % % Latinamerika Jyske Invest Jyske Invest Latinamerikanske Aktier 59% MSCI EM Latin America % % Latinamerika Sydinvest Sydinvest Latinamerika 50% MSCI EM Latin America % % Norden SEB SEBinvest Nordiske Aktier 77% MSCI Nordic Countries % 74 42% Norden Investin Investin Amber Nordic Alpha 73% MSCI Nordic Countries % 74 42% Norden Alm. Brand Invest Alm. Brand Invest Nordiske Aktier 59% MSCI Nordic Countries % 74 42% Norden Gudme Raaschou Invest Gudme Raaschou Nordic Alpha 54% MSCI Nordic Countries % 74 42% Norden Nordea Nordea Invest Norden 52% VINX Benchmark Cap % % Norden Danske Danske Invest Norden 46% MSCI Nordic Countries % 74 42% Norden Sydinvest Sydinvest SCANDI 38% VINX Benchmark Cap % % Norden Handelsbanken Handelsinvest Norden 34% MSCI Nordic Countries % 74 42% Norden Jyske Invest Jyske Invest Nordiske Aktier 24% MSCI Nordic Countries % 74 42% Norden Etik Invest Etik Invest Nordiske Aktier, Vælger Inc 23% VINX % 30 56% Rusland Alfred Berg Alfred Berg Rusland 90% MSCI Russia % 25 80% Sektor - Sundhed Nykredit MMI Health Care - BlackRock 48% MSCI World/Health Care % % Sektor - Sundhed Nykredit MMI Health Care - BlackRock Acc 48% MSCI World/Health Care % % Sektor - Sundhed Nordea Nordea Invest HealthCare 47% MSCI World/Health Care % % Sektor - Teknologi Danske Danske Invest Teknologi 54% S&P North American Technology % % Sektor - Teknologi Nordea Nordea Invest Global Teknologi 51% MSCI World/Information Tech % % Sektor - Teknologi Nykredit MMI Teknologi - MFS 51% S&P North American Technology % % Sektor - Teknologi Nykredit MMI Teknologi - MFS Acc 51% S&P North American Technology % % Sektor - Teknologi Sydinvest Sydinvest IT 24% MSCI World/Information Tech % % Setkor - Energi Investin Investin Amber Energy Alpha 84% MSCI World/Energy % % Tyskland Sydinvest Sydinvest Tyskland 20% MSCI Germany % 52 62% USA Lægernes Pensionsinvestering LPI Aktier USA IV 85% MSCI USA % % USA Nykredit MMI USA - RCM 71% S&P % % USA Nykredit MMI USA - RCM Acc 71% S&P % % USA Sydinvest Sydinvest USA 70% MSCI USA % % USA Nordea Nordea Invest USA 65% MSCI USA % % USA Danske Danske Invest USA 65% MSCI USA % % USA Handelsbanken Handelsinvest Nordamerika 64% MSCI North America % % USA Lån & Spar Lån & Spar Invest - Nordamerika 54% S&P % % USA Jyske Invest Jyske Invest USA Aktier DKK 52% MSCI USA % %

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer)

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer) Absalon Invest Emerging Markets Obligationer Obligationer Emerging markets Obligationer Høj risiko 28 34 51-6,89% 4,52% 11,36% 8,64% 1,46% Absalon Invest High Yield Obligationer Obligationer Non-investment

Læs mere

Afdelingernes median 122,71 OMX København Totalindeks incl. udbytte 125,23 OMX København Totalindeks cap incl. udbytte 122,44

Afdelingernes median 122,71 OMX København Totalindeks incl. udbytte 125,23 OMX København Totalindeks cap incl. udbytte 122,44 Danske aktier Gudme Raaschou Danske Aktier 127,36 LPI Akt Danmark (ak. Forv, OMXCCAPGI) 126,35 Alfred Berg Invest Danske Indeks 126,14 Nordea Invest Danske aktier fokus 125,14 Carnegie WorldWide/Danske

Læs mere

Overblik over afkast, omkostninger og risiko

Overblik over afkast, omkostninger og risiko Kategori: Aktier Danmark Overblik over afkast, omkostninger og risiko Date 31.05.2014 Navn 1Investeringsforeninger Realisationsbeskattet BIL Nordic Invest Danske Small Cap aktier Aktiv 52,94 21,40 24,63

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger

Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger Kapitel 4 Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger Reg.nr. Afd.nr. Foreningens navn Afdeling Investeringsforeninger A B 11080 1 ABN AMRO Invest Danmark

Læs mere

København, den 21. juni 2010 Analyse af niveauet for kurtage i aktiefonde fra danske investeringsforeninger:

København, den 21. juni 2010 Analyse af niveauet for kurtage i aktiefonde fra danske investeringsforeninger: København, den 21. juni 2010 Analyse af niveauet for kurtage i aktiefonde fra danske investeringsforeninger: Betydelige forskelle i handelsomkostningerne Morningstar sætter i en helt ny analyse fokus på

Læs mere

Kapitel 4. Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger. Reg.nr. Afd.nr. Foreningens navn Afdeling

Kapitel 4. Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger. Reg.nr. Afd.nr. Foreningens navn Afdeling Kapitel 4 Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger Reg.nr. Afd.nr. Foreningens navn Afdeling Investeringsforeninger A B C D 11129 1 AL Invest Obligationspleje

Læs mere

ISIN Issuer Organisation Name Current Ins. Name

ISIN Issuer Organisation Name Current Ins. Name ISIN Issuer Organisation Name Current Ins. Name DK0016268766 Alfred Berg Invest Emerging Markets Obli ABIEMO DK0010248764 Alfred Berg Invest Global Minimum Varian ABIGLMV DK0016108640 Alfred Berg Invest

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

København, den 18. november 2013 Analyse af estimeret andel af non-benchmark positioner for danske aktivt forvaltede fonde

København, den 18. november 2013 Analyse af estimeret andel af non-benchmark positioner for danske aktivt forvaltede fonde København, den 18. november 2013 Analyse af estimeret andel af non-benchmark positioner for danske aktivt forvaltede fonde Er høj active share altid sagen? Morningstar i Danmark har et par gange sat fokus

Læs mere

København, den 4. juli 2011 Analyse af omkostningerne i danske investeringsforeninger: Store variationer i investeringsforeningernes omkostninger

København, den 4. juli 2011 Analyse af omkostningerne i danske investeringsforeninger: Store variationer i investeringsforeningernes omkostninger København, den 4. juli 2011 Analyse af omkostningerne i danske investeringsforeninger: Store variationer i investeringsforeningernes omkostninger 1 Indholdsfortegnelse Om analysen... 3 Markedsføringsprovisionen...

Læs mere

Folkebørsens fondsliste (193 fonde)

Folkebørsens fondsliste (193 fonde) Se en forklaring til Folkebørsens Fondsliste, samt en ordforklaring på anvendte udtryk på sidste side i dokumentet. Folkebørsens fondsliste (193 fonde) Aktiefonde Asien ex. Japan - Aktier (11 fonde) Central-

Læs mere

GCF ID SOURCEID INSTRUMENTNAME TICKER ISIN 955988 84180 Formuepleje Globale Aktier FPIGA DK0060337095 955990 84181 Formuepleje Forbrugsaktier FPIFAK

GCF ID SOURCEID INSTRUMENTNAME TICKER ISIN 955988 84180 Formuepleje Globale Aktier FPIGA DK0060337095 955990 84181 Formuepleje Forbrugsaktier FPIFAK GCF ID SOURCEID INSTRUMENTNAME TICKER ISIN 955988 84180 Formuepleje Globale Aktier FPIGA DK0060337095 955990 84181 Formuepleje Forbrugsaktier FPIFAK DK0060337335 20609 24639 Jyske Invest Indiske Aktier

Læs mere

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager ErhvervsKvinder Århus Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager Program Kort præsentation Hvem er Sparinvest? Investering generelt Verdensklasse fra en lille dansker Sund fornuft - Investeringsforslag Afslutning

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

generalforsamling 2010

generalforsamling 2010 Danske Invest Velkommen til Velkommen til generalforsamling 2010 Fælles generalforsamling li for tre foreninger Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Investeringsforeningen

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008

Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008 2008 Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008 13 Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 www.danskeinvest.dk danskeinvest@danskeinvest.com Bestyrelse: Advokat Jørn Ankær Thomsen, formand

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvestering... af 7-08-0 :56 Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvesteringsforeninger Journal nr. /006-000-0007/ISA//JKM

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Investchefen følger ikke altid egne råd

Investchefen følger ikke altid egne råd MANDAG 11. MAJ NR. 88 / 2015 Skal vi regne på dine muligheder? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 Investchefen følger ikke altid egne råd Teis Knuthsen, investeringsdirektør i Saxo Privatbank har

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Afkastrapport - Juli 2015. Aabenraa Kommune

Afkastrapport - Juli 2015. Aabenraa Kommune Afkastrapport - Juli 2015 Aabenraa Kommune Indholdsfortegelse Side: 2 - Indholdsfortegelse Side: 3 - Overblik Side: 4 - Aktie markedskommentar Side: 5 - Obligations markedskommentar Side: 6 - Grafer Side:

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR.

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

Rebild Kommune RAPPORTERING PR. 31. MARTS 2015. Hobrovej 110 9530 Støvring. Kontaktinformation:

Rebild Kommune RAPPORTERING PR. 31. MARTS 2015. Hobrovej 110 9530 Støvring. Kontaktinformation: RAPPORTERING PR. 31. MARTS 2015 Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring Kontaktinformation: Henrik Molsgaard Larsen Danske Capital Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Tel.: [+45] 4513 9600 Rapportering pr.

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Ændrede belåningsgrader for investeringsforeninger

Ændrede belåningsgrader for investeringsforeninger Ændrede belåningsgrader for investeringsforeninger Kortnavn Navn Nuværende belåningsgrad Ny belåningsgrad ABIBAL ABSALON INVEST BALANCE 0% 85% ABIMO ABSALON INVEST MODERAT 80% 85% ABIDA ALF BE INV SEKTORAL

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 4. Kvartal 2014 Fair Value MARKEDSVÆRDI PR. AKTIV KLASSE Dato: 12-31-2014 Aktivklasse Markedsværdi Vægt Kontanter 1,550,941.58 1.0 Akt Inv.for. 3,268,538.16

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest Investerings Investerings Investerings Investeringsforeningen foreningen foreningen foreningen Nykredit Nykredit Nykredit NykreditInvest Invest Invest InvestEngros Engros Engros Engros Halvårsrapport2010

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Investeringsunivers for Sparinvest Emerging Markets Corporate

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA,

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA, Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer

SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer Ny aktiefond Vær med fra start Krøyers hund, Rap, 1898. P.S. Krøyer. Tilhører Skagens Museum (manipuleret/beskåret). SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer Kunsten at anvende sund fornuft Essensen

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

Danske Invest Management Company Société Anonyme 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-28945

Danske Invest Management Company Société Anonyme 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-28945 Société Anonyme 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-28945 Meddelelse til indehavere af investeringsbeviser i Danske Invest Kære investeringsbevisindehaver Luxembourg, 13 Marts

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension Alm Brand Bank Investeringsordning Pension Indhold I denne brochure kan du læse om alle fordelene ved Alm. Brand Investeringsordning 3 4 8 10 11 12 14 17 18 20 24 26 Alm. Brand Investeringsordning Fordele

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Forvalter dropper de defensive aktier

Forvalter dropper de defensive aktier MANDAG 23. MARTS NR. 57 / 2015 Får du nok ud af din formue? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 - pb@landbobanken.dk Forvalter dropper de defensive aktier Fondsforvalter Christian Klarskov, Investeringsrådgivning

Læs mere

DAF kårer de bedste investeringsforeninger

DAF kårer de bedste investeringsforeninger DAF kårer de bedste investeringsforeninger Op mod hver femte dansker sparer op gennem en investeringsforening, for investeringsformen sørger for, at man ikke lægger alle æggene i samme kurv, men spreder

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005 Opdateret 13. april 2005 PLUSINVEST PLUS Global 2007 PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 PLUS 5 Index Basis 2008 PLUS 5 Index Super 2008 PLUS 5 Index Rente 2009 PLUS 5 Index Super 2009 PLUS 5 Index

Læs mere

Sparindex. Passiv investering. Lars Toft Jensen, Analytiker

Sparindex. Passiv investering. Lars Toft Jensen, Analytiker Sparindex Passiv investering Lars Toft Jensen, Analytiker Sparindex Agenda Foreninger og Enkeltaktier Omkostninger ved aktieinvestering Passive og Aktive Strategier Sparindex Det passive supplement Risiko

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012

Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012 Investeringsforeningen Nordea Invest Februar 2012 Nordea Invest en god investering Flere end 800.000 danskere ejer investeringsbeviser. Næsten alle former for opsparing kan placeres i investeringsbeviser.

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Halvårsrapport CVR nr. 29 13 86 13 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 USA... 10 USA Akk.... 11 Europa... 12 Europa Akk... 13

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 Alm. Brand Bestyrelsesrapportering og IR DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 1 Alm. Brand-aktien - Ikke en åbenlys succeshistorie! 180 160 140 120 0 80 60 40 20 0 2007 2008 2009 20 2011 2012 2013 Finanskrisen

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest. Halvårsrapport 2009. CVR nr. 29 13 86 13

Investeringsforeningen Multi Manager Invest. Halvårsrapport 2009. CVR nr. 29 13 86 13 Investeringsforeningen Multi Manager Invest Halvårsrapport CVR nr. 29 13 86 13 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Ledelsesberetning USA USA Akk. Europa Europa Akk. Japan Japan Akk. Health Care Health

Læs mere

Flot start på året for pensionsselskabernes markedsrenteprodukter

Flot start på året for pensionsselskabernes markedsrenteprodukter Morningstar Danmark Lautrupsgade 7 2100 København Ø Tel: +45 33 18 6000 Fax: +45 33 18 6001 www.morningstar.dk København, den 7. maj 2012 Pensionsanalyse af markedsrenteprodukter i den danske pensionsbranche:

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Guide til selvangivelsen

Guide til selvangivelsen 2008 Danske Invest Guide til selvangivelsen Sådan skal avance og tab af Danske Invest-beviser i 2008 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer,

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Aktieudvælgelse i en global verden

Aktieudvælgelse i en global verden Fra heden nord for Skagen. 1885. Udsnit Af P.S. Krøyer, Tilhører Skagens Museum Kunsten at anvende sund fornuft Aktieudvælgelse i en global verden Søren Milo Christensen Porteføljeforvalter, SKAGEN Global

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

Halvårsrapport 2015. Investeringsforeningen Danske Invest

Halvårsrapport 2015. Investeringsforeningen Danske Invest Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Danske Invest 2 INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 Investeringsforeningen Danske Invest CVR-nr. 15 16 15 82 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Guide til at indberette til SKAT Årsopgørelsen (privat frie midler)

Guide til at indberette til SKAT Årsopgørelsen (privat frie midler) Guide til at indberette til SKAT Årsopgørelsen (privat frie midler) I forbindelse med dine investeringer har du pligt til at kontrollere Årsopgørelsen fra SKAT. Her er en guide til, hvordan du bruger afkastrapporten

Læs mere

2. Danmarks Aktiekonjunktur 5. kvartal i Bear marked i Normal værdizone (NZ).

2. Danmarks Aktiekonjunktur 5. kvartal i Bear marked i Normal værdizone (NZ). Asset Management Det Globale Børsklima Årgang 9. Nr. 10 GURU TIPS Knowledge is not necessarily wisdom! Tao, Kina 350 f. Kr. Oktober måned fornægter sig ikke! Som jeg mistænkte gav oktober måned kraftige

Læs mere

Individuel Formuepleje

Individuel Formuepleje Investering Individuel Formuepleje Individuel Formuepleje 1 Individuel Formuepleje En Individuel Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker en individuel investeringsstrategi.

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2015 Kraftigt faldende oliepriser virker som god økonomisk stimulation Faldende oliepriser, anspændte geopolitiske forhold og centralbankernes

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere