Hvor aktive er de aktivt forvaltede fonde egentligt?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvor aktive er de aktivt forvaltede fonde egentligt?"

Transkript

1 København, den 9. januar 2012 Analyse af estimeret active share for danske aktivt forvaltede fonde Hvor aktive er de aktivt forvaltede fonde egentligt? De fleste private investorer har overladt forvaltningen af deres opsparing til investeringsforeningerne. En af de store fordele ved at lade professionelle investorer pleje ens opsparing er at man i en vis udstrækning kan læne sig tilbage i vished om at andre sørger for, at man til enhver tid har de mest attraktive værdipapirer i porteføljen. Hovedparten af de hjemlige fonde er det der kaldes aktivt forvaltet. Det vil sige, at de prøver at give investorerne et afkast, som er mindst ligeså godt og helst bedre end markedsafkastet (udtrykt ved fondenes valgte benchmark). I praksis sker det ved at porteføljerådgiverne overvægter aktier, som de anser for undervurderede og tror, vil klare sig relativt bedre end indekset. Derudover undervægtes de aktier, som rådgiverne forventer, vil klare sig dårligere end det generelle marked. Hvis rådgiverne er dygtige vil de altså tjene penge både ved at købe flere af de aktier, som klarer sig ekstra godt, og købe færre eller helt undgå de aktier, som halter efter markedsindekset. Flere omkostninger til rådgivning Investeringsprocessen i en aktivt forvaltet fond er mere resourcekrævende end hvis fonden blot havde en ambition om at give et afkast på niveau med markedet. Derfor betaler man som investor mere for porteføljeplejen i sådanne fonde. Det større og dyrere setup til rådgivning, analyse m.m. skal meget gerne ende ud i at investorerne belønnes med et merafkast i forhold til benchmark. Så når man nu betaler for det ekstra rådgivningsapparat vil man som investor naturligvis gerne være sikker på at få den vare man har betalt for. Man skal jo nødig ende ud med en fond, der mest af alt blot følger markedsudviklingen, men samtidig tager sig betalt for et dyrt rådgivningsapparat. For at vurdere om en såkaldt aktiv forvaltet fond er hvad den udgiver sig for, eller om den i virkeligheden er en indeksfond, som blot følger markedet, er der i tidens løb blevet udviklet en række nøgletal. Flere af sådanne nøgletal er baseret på fondens historiske afkast sammenholdt med markedsafkastet. Stort overlap af aktier? En anden tilgang er at sammenholde fondens portefølje med porteføljen for det benchmark, som fonden prøver at slå. Hvis porteføljerådgiveren har overvægtet mange aktier og tilsvarende undervægtet andre aktier, ja så vil der blot være en beskeden procentandel af porteføljen i fonden og det tilknyttede benchmark som er identisk. Omvendt hvis rådgiveren ikke har særlig stor tiltro til egne evner, og er usikker på, hvilke aktier han skal købe og sælge, kan det være fristende blot at købe aktierne som er med i benchmarket. Herved sikrer rådgiveren sig at fondens afkast er på niveau med markedsafkastet, og med stor sandsynlighed lidt lavere, når omkostningerne fratrækkes. Det uheldige for investorerne er at man næppe vil få et afkast der er bedre end benchmark. 1

2 Nøgletallet der sammenligner porteføljerne i fond og indeks er udviklet af to herrer fra Yale universitet (K.J.Martijn Cremers & Antti Petajisto) og kaldes Active. Ifølge dem er alle fonde som har en active share på over 60 pct. reelle aktivt forvaltede fonde. Er andelen lavere end 60 pct. er fonden ikke en virkelig aktivt forvaltet fond ifølge de to. Er andelen sågar under 20 pct. er der tale om rene indekstrackers jf. Cremers og Petajisto. Vi har set nærmere på, hvor meget de aktivt forvaltede aktiefonde fra hjemlige investeringsforeninger minder om deres indeks. Vi har lavet en sammenligning af hvor meget fondenes portefølje adskiller sig fra porteføljen i de respektive indeks. Analysen omfatter de fonde, hvor vi har porteføljer på både fondene og deres respektive indeks. Med få undtagelser er anvendt fondenes egne benchmark, som oplyst i prospekterne. I de få situationer, hvor det ikke er tilfældet, er anvendt et relevant alternativ. For fonde som benytter OMXC Copenhagen Cap har vi benyttet OMXC Benchmark Cap i stedet. Skæringsdato for porteføljerne i fond og benchmark er så vidt muligt identisk. Der er tale om et øjebliksbillede af den estimerede active share og active share kan ændre sig over tid. Overordnede kommentarer: 1. Den typiske active share på tværs af alle fonde er 68 pct., men det dækker over en betydelig spredning lige fra tæt ved 100 pct. active share til underkanten af 20 pct. og altså langt fra 60 pct. kriteriet jf. ovenfor. Hovedparten af fondene har en active share over 60 pct. kriteriet. 2. Der er også en vis variation i, hvor aktive fondene er på tværs af foreningerne. Blandt de større investeringsforeninger er fondene fra Sparinvest og Maj Invest generelt blandt dem med størst active share, mens fondene fra Sydinvest, Lån & Spar og Jyske Invest omvendt generelt har laveste gns. active share. 3. I de enkelte foreninger er der generelt også stor spredning i hvor aktive fondene er. Det hænger bl.a. sammen med at active share i en vis udstrækning varierer efter, hvilket investeringsmarked der er tale om. Fx. er den gns. active share for fonde med fokus på danske aktier 35 pct., mens den er 94 pct. for dem med fokus på small cap aktier. 4. En del fonde er mindre aktive end man med rimelighed vil kunne forvente og for flere fonde er active share så lav at investorerne med fordel kan vælge de billigere passive alternativer i stedet. Det gælder fx. nogle af fondene med fokus på kinesiske, indiske og nordiske aktier. Prisen for passiv forvaltning varierer alt efter udbyder og strategi, men vil typisk kunne fås i niveauet 0,5 0,75 pct. i omkostningsprocent, og dermed noget billigere end de aktivt forvaltede fonde, som mest af alt minder om deres benchmark. 5. En meget høj active share kan på den anden side være et udtryk for at fondens valgte benchmark ikke afspejler fondens investeringsunivers og at de valgte aktier ikke indgår i indekset. Er det tilfældet forringes værdien af at evaluere fondens præstationer op i mod det valgte benchmark. 6. Blandt fonde med samme investeringsfokus er variationen i active share ligedes stor. Det ses fx. i europæiske aktier, hvor HandelsInvest nu er den mest aktive fond med en active share på 96 pct., mens Jyske Invest Europæiske Aktier er mindst aktiv med en active share på 46 pct. Samme mønster går igen i flere af de øvrige investeringsuniverser. 2

3 Analysen behandler ikke sammenhængen mellem active share og evnen til at skabe relative resultater, men det skal dog bemærkes at en høj active share ikke nødvendigvis er en forudsætning for at slå markedet, ligesom en høj active share ikke er garanti for et afkast bedre end markedsafkastet. Så aktive er danske aktiefonde indelt efter Investeringsforening indelt efter Investeringsfokus Forening Antal fonde Gns. Active Maks. Active Min. Active Gns. omk.% Nielsen Global Value 1 99% 99% 99% 1.85 Stockrate Invest 1 96% 96% 96% Formuepleje 1 91% 91% 91% 1.24 Investin 5 88% 98% 73% 1.78 Sparinvest 8 88% 97% 51% 1.63 Maj Invest 4 79% 99% 32% 1.16 BankInvest 10 77% 91% 47% 1.62 Danske 27 76% 98% 28% 1.36 Carnegie 5 75% 93% 29% 1.36 Lægernes Pensionsinvestering 6 72% 91% 30% 0.94 Gudme Raaschou Invest 5 71% 87% 42% 1.63 SEB 7 70% 93% 41% 1.68 Alfred Berg 3 67% 90% 27% 1.27 Alm. Brand Invest 3 67% 79% 59% 1.75 Nykredit 22 65% 92% 19% 1.53 Nordea 23 62% 93% 27% 1.22 Handelsbanken 8 62% 96% 33% 2.10 Jyske Invest 19 58% 89% 18% 1.12 Lån & Spar 4 56% 72% 36% 1.65 Sydinvest 13 52% 74% 20% 1.24 Dexia 1 44% 44% 44% Etik Invest 1 23% 23% 23% 1.28 Grand Total % 99% 18% 1.52 Investeringsfokus Antal fonde Gns. Active Analysen omfatter de fonde, hvor vi har porteføljer på både fondene og deres respektive indeks. Med meget få undtagelser er anvendt fondenes egne benchmark, som oplyst i prospekterne. I de få situationer, hvor det ikke er tilfældet, er anvendt et relevant alternativ. For fonde som benytter OMXC Copenhagen Cap har vi benyttet OMXC Benchmark Cap i stedet. Skæringsdato for porteføljerne i fond og benchmark er så vidt muligt identisk. Der er tale om et øjebliksbillede af den estimerede active share og active share kan ændre sig over tid. Maks. Active Min. Active Gns. omk.% Europa - Small Cap 3 94% 97% 93% 1.40 Rusland 1 90% 90% 90% 2.54 Globale Nye Markeder 14 87% 98% 74% 1.34 Global 45 86% 99% 19% 1.42 Setkor - Energi 1 84% 84% 84% 4.74 Latinamerika 6 76% 91% 50% 1.68 Europa 25 75% 96% 46% 1.58 Asien 11 70% 87% 59% 1.54 BRIK 2 69% 70% 68% 1.37 Brasilien 1 67% 67% 67% USA 9 66% 85% 52% 1.45 Europa - Emerging 4 63% 72% 55% 1.58 Japan 7 60% 83% 43% 1.68 Norden 10 48% 77% 23% 1.74 Sektor - Sundhed 3 48% 48% 47% 1.92 Kina 4 47% 64% 27% 1.60 Sektor - Teknologi 5 46% 54% 24% 1.70 Danmark 23 35% 51% 27% 1.28 Indien 2 22% 27% 18% 1.45 Tyskland 1 20% 20% 20% 1.12 Grand Total % 99% 18%

4 Fonde som ikke lever op K.J.Martijn Cremers og AnttiPetajisto kriterie om en active share på mindst 60 pct. Tabel 3: Fonde under 60 pct. kriteriet. Fonde med fokus på danske aktier er udeladt i tabellen. 4

5 Bilag Est. Antal aktier % i top 10 Antal aktier % i top 10 Investeringsfokus Forening Fond Active Anvendt indeks TER (fond) (fond) (bm) (bm) Asien BankInvest BankInvest Asien 87% MSCI AC Asia Ex Japan % % Asien Danske Danske Invest Fjernøsten 83% MSCI AC Asia Ex Japan % % Asien Carnegie Carnegie WorldWide/Asien 81% MSCI AC Asia Ex Japan % % Asien Jyske Invest Jyske Invest Engros Fjernøsten 73% MSCI AC Asia Ex Japan % % Asien Jyske Invest Jyske Invest Fjernøsten 68% MSCI AC Asia Ex Japan % % Asien Nordea Nordea Invest Fjernøsten 68% MSCI AC Far East Ex Japan % % Asien Sydinvest Sydinvest Fjernøsten Inc 66% MSCI AC Far East Ex Japan % % Asien Sydinvest Sydinvest Fjernøsten Acc 66% MSCI AC Far East Ex Japan % % Asien Handelsbanken Handelsinvest Fjernøsten 60% MSCI AC Asia Ex Japan % % Asien Nykredit MMI Pacific - Fidelity 59% MSCI Pacific Free Ex Japan % % Asien Nykredit MMI Pacific - Fidelity Acc 59% MSCI Pacific Free Ex Japan % % Brasilien Jyske Invest Jyske Invest Brasilianske Aktier 67% MSCI Brazil 58 50% 79 60% BRIK Sydinvest Sydinvest BRIK 70% MSCI BRIC % % BRIK Sydinvest Sydinvest BRIK Acc 68% MSCI BRIC % % Danmark Sparinvest Sparinvest Danske Aktier 51% OMXC Benchmark Cap % 42 60% Danmark BankInvest Bankinvest Danmark 47% OMXC Benchmark Cap % 42 60% Danmark Dexia Dexia Invest Fokus Danske Aktier Udb 44% OMXC Benchmark Cap 25 59% 42 60% Danmark Gudme Raaschou Invest Gudme Raaschou Danske Aktier 42% OMXC Benchmark Cap % 42 60% Danmark SEB SEBinvest Danske Aktier Inc 41% OMXC Benchmark Cap % 42 60% Danmark SEB SEBinvest Danske Aktier Acc 41% OMXC Benchmark Cap % 42 60% Danmark Nykredit Nykredit Invest Danske Aktier Udb 40% OMXC Benchmark Cap % 42 60% Danmark Nykredit Nykredit Invest Danske Aktier Akk 39% OMXC Benchmark Cap % 42 60% Danmark Nordea Nordea Invest Special DK Akt Fokus 38% OMXC Benchmark Cap % 42 60% Danmark Lån & Spar Lån & Spar Invest - Danmark 36% OMXC Benchmark Cap % 42 60% Danmark Danske Danske Invest Danmark Fokus 33% OMXC Benchmark Cap % 42 60% Danmark Handelsbanken Handelsinvest Danmark 33% OMXC Benchmark Cap % 42 60% Danmark Jyske Invest Jyske Invest Danske Aktier 33% OMXC Benchmark Cap % 42 60% Danmark Jyske Invest Jyske Invest Danish Equities 33% OMXC Benchmark Cap % 42 60% Danmark Maj Invest Maj Invest Danske Aktier 32% OMXC Benchmark Cap % 42 60% Danmark Nordea Nordea Invest Danske Aktier 31% OMXC Benchmark Cap % 42 60% Danmark Nordea Nordea Invest Danmark 30% OMXC Benchmark Cap % 42 60% Danmark Lægernes Pensionsinvestering LPI Aktier Danmark II 30% OMXC Benchmark Cap % 42 60% Danmark Sydinvest Sydinvest Danmark 30% OMXC Benchmark Cap % 42 60% Danmark Carnegie Carnegie WorldWide/Danske Aktier 29% OMXC Benchmark Cap % 42 60% Danmark Danske Danske Invest Danmark Akkumulerende 29% OMXC Benchmark Cap % 42 60% Danmark Danske Danske Invest Danmark 28% OMXC Benchmark Cap % 42 60% Danmark Alfred Berg Alfred Berg Sektorallokering DK 27% OMXC Benchmark Cap 35 57% 42 60% Europa Handelsbanken Handelsinvest Europa 96% MSCI Europe % % Europa Sparinvest Sparinvest Value Europa 94% MSCI Europe % % Europa Danske Danske Invest Engros Europe Focus 92% MSCI Europe % % Europa Danske Danske Invest Europa Fokus 92% MSCI Europe % % Europa Danske Danske Invest Europa Fokus - Akk KL 92% MSCI Europe 31 44% % Europa Gudme Raaschou Invest Gudme Raaschou Classics 87% EURO STOXX % 50 39% Europa SEB SEBinvest Europa Højt Udbytte 87% MSCI Europe % % Europa Nykredit Nykredit Invest Europæiske Fokusaktier 86% MSCI Europe % % Europa Nykredit Nykredit Invest Europæiske Fokusakt. Akk 86% MSCI Europe % % Europa Nordea Nordea Invest Special Europ Akt Fokus 84% MSCI Europe % % Europa Carnegie Carnegie WorldWide/Europa 82% MSCI Europe % % Europa Danske Danske Invest Europa Valutasikret - Akk 74% MSCI Europe % % Europa Danske Danske Invest Europa 74% MSCI Europe % % Europa BankInvest BankInvest Europæiske Pension 73% MSCI Europe % % Europa BankInvest BankInvest Europæiske Aktier 73% MSCI Europe % % Europa Nykredit MMI Europa - BlackRock 73% MSCI Europe % % Europa Nykredit MMI Europa - BlackRock Acc 73% MSCI Europe % % Europa Nordea Nordea Invest Europa 72% MSCI Europe % % Europa Lån & Spar Lån & Spar Invest - Europa 63% MSCI Europe % % Europa Alm. Brand Invest Alm. Brand Invest Europæiske Aktier 62% MSCI Europe % % Europa Lægernes Pensionsinvestering LPI Aktier Europa IV 60% MSCI Europe % % Europa Nordea Nordea Invest Engros Europæiske Aktier 60% MSCI Europe % % Europa Sydinvest Sydinvest Europa 50% MSCI Europe % % Europa Sydinvest Sydinvest Euroland 46% MSCI EMU % % Europa Jyske Invest Jyske Invest Europæiske Aktier 46% MSCI Europe % % Europa - Emerging Nordea Nordea Invest Østeuropa 72% MSCI EM Europe % 76 53% Europa - Emerging Jyske Invest Jyske Invest Østeuropæiske Aktier 70% MSCI EM Europe % 76 54% Europa - Emerging BankInvest BankInvest Østeuropa Aktier 56% MSCI EM Europe % 76 53% Europa - Emerging Danske Danske Invest Østeuropa 55% MSCI EM Europe % 76 53% Europa - Small Cap Danske Danske Invest Europa Small Cap 97% MSCI Europe Small Cap % % Europa - Small Cap Nordea Nordea Invest Europa Small Cap 93% MSCI Europe Small Cap % % Europa - Small Cap SEB SEB Inst. Europa Small Cap 93% MSCI Europe Small Cap % % Global Maj Invest Maj Invest Miljø & Klima 99% MSCI World % % Global Nielsen Global Value Nielsen Global Value Inc 99% MSCI World % % Global Investin Saxo Invest Stabilt Forbrug 98% MSCI ACWI 18 72% % Global Sparinvest Sparinvest Value Aktier 97% MSCI World % % Global Sparinvest Sparinvest Cumulus Value 97% MSCI World % % Global Stockrate Invest StockRate Invest Globale Aktier Udb 96% MSCI ACWI 50 24% % Global Danske Danske Invest KlimaTrends 95% MSCI World % % Global Danske Danske Invest Global StockPicking 94% MSCI ACWI % % Global Danske Danske Invest Global StockPicking Akk 94% MSCI ACWI % % Global Danske Danske Invest Global StockPicking 2 94% MSCI ACWI % % Global Danske Danske Invest Global Plus 94% MSCI ACWI % % Global Maj Invest Maj Invest Value Aktier 94% MSCI World % % Global Handelsbanken Handelsinvest Verden 94% MSCI World % % Global Danske Danske Invest Engros Global 93% MSCI ACWI % % Global Investin Investin Amber Global Alpha 93% MSCI ACWI 35 36% % Global Carnegie Carnegie WorldWide/Globale Aktier SRI-AK 93% MSCI ACWI 29 49% % Global Sparinvest Sparinvest Momentum Aktier Acc 92% MSCI World % % Global Sparinvest Sparinvest Momentum Aktier 92% MSCI World % % Global Carnegie Carnegie WorldWide/Globale Aktier 92% MSCI ACWI % % Global Nykredit Nykredit Invest Globale SRI Aktier Udb 92% MSCI World % % Global Maj Invest Maj Invest Aktier 92% MSCI World % % Global Lægernes Pensionsinvestering LPI Aktier Globale 91% MSCI World % % Global Investin Saxo Invest Globale Aktier 91% MSCI ACWI 48 39% % Global BankInvest BankInvest Global Equities (Ethical) 91% MSCI ACWI % % Global Formuepleje Formuepleje Invest Globus Udb 91% MSCI World % % Global Nordea Nordea Invest Global Vækst 90% MSCI World Growth % % Global Jyske Invest Jyske Invest Favorit Aktier 89% MSCI ACWI % % Global BankInvest BankInvest Basis Aktier 88% MSCI ACWI % % Global BankInvest BankInvest Basis Pension 88% MSCI ACWI % % Global Gudme Raaschou Invest Gudme Raaschou Selection 87% MSCI World % % Global Nykredit Nykredit Invest Engros Global Opp 87% MSCI ACWI % % Global Nordea Nordea Invest Global Value 87% MSCI World Value % % Global Alfred Berg Alfred Berg Global Minimum Variance 85% MSCI World % % Global Lægernes Pensionsinvestering LPI Aktier Globale V 82% MSCI World % % Global Alm. Brand Invest Alm. Brand Invest Globale Aktier 79% MSCI World % % Global Jyske Invest Jyske Invest Globale Aktier Special 78% MSCI ACWI % % Global Sydinvest Sydinvest Verden 74% MSCI ACWI % % Global Jyske Invest Jyske Invest Aktier Pension 74% MSCI ACWI % % Global Jyske Invest Jyske Invest Globale Aktier 74% MSCI ACWI % % Global Lån & Spar Lån & Spar Invest - Verden 72% MSCI World % % Global BankInvest BankInvest Højt Udbytte Aktier 72% MSCI World High Div Yld 50 21% % Global Nordea Nordea Invest Engros Int. Aktier 64% MSCI World % %

6 Global Nordea Nordea Invest Portefølje Verden 64% MSCI World % % Global Nordea Nordea Invest Verden 64% MSCI World % % Global Nykredit Nykredit Invest Globale Aktier Udb 19% MSCI World % % Globale Nye Markeder Danske Danske Invest Nye Markeder Small Cap 98% MSCI EM Small % % Globale Nye Markeder Sparinvest Sparinvest Value Emerging Markets 95% MSCI EM % % Globale Nye Markeder Danske Danske Invest Nye Markeder Inc 90% MSCI EM % % Globale Nye Markeder Danske Danske Invest Nye Markeder Acc 90% MSCI EM % % Globale Nye Markeder Danske Danske Invest Engros Emerging Markets 90% MSCI EM % % Globale Nye Markeder Nykredit MMI Wells - Nye Aktiemarkeder Udb 90% MSCI EM 95 28% % Globale Nye Markeder Nykredit MMI Wells - Nye Aktiemarkeder Akk 89% MSCI EM 93 27% % Globale Nye Markeder Jyske Invest Jyske Invest Engros EM Aktier 89% MSCI EM % % Globale Nye Markeder Nykredit Nykredit Invest Engros Vækstlande Udb 86% MSCI EM % % Globale Nye Markeder Gudme Raaschou Invest Gudme Raaschou EM Aktier 84% MSCI EM % % Globale Nye Markeder SEB SEB Inst. Emerg Mkt Eq Mondrian 83% MSCI EM % % Globale Nye Markeder Lægernes Pensionsinvestering LPI Aktier Emerging Markets 82% MSCI EM % % Globale Nye Markeder Jyske Invest Jyske Invest Nye Aktiemarkeder 77% MSCI EM % % Globale Nye Markeder Nordea Nordea Invest Emerging Markets 74% MSCI EM % % Indien Nordea Nordea Invest Indien 27% MSCI India 10/ % 72 52% Indien Jyske Invest Jyske Invest Indiske Aktier 18% MSCI India 10/ % 72 52% Japan Sparinvest Sparinvest Value Japan 83% MSCI Japan % % Japan SEB SEB Inst. Japan Hybrid (DIAM) 68% MSCI Japan % % Japan Danske Danske Invest Japan 61% MSCI Japan % % Japan Nykredit MMI Japan - AllianceBernstein Acc 58% MSCI Japan % % Japan Nykredit MMI Japan - AllianceBernstein 58% MSCI Japan % % Japan Nordea Nordea Invest Japan 53% MSCI Japan % % Japan Jyske Invest Jyske Invest Japanske Aktier 43% MSCI Japan % % Kina Danske Danske Invest Kina 64% MSCI AC Golden Dragon % % Kina Nordea Nordea Invest Kina 63% MSCI AC Golden Dragon % % Kina Handelsbanken Handelsinvest Kina 35% MSCI China 10/ % % Kina Jyske Invest Jyske Invest Kinesiske Aktier 27% MSCI China 10/ % % Latinamerika BankInvest BankInvest Latinamerika Aktier 91% MSCI EM Latin America % % Latinamerika Danske Danske Invest Latinamerika 89% MSCI EM Latin America % % Latinamerika Nordea Nordea Invest Latinamerika 84% MSCI EM Latin America % % Latinamerika Handelsbanken Handelsinvest Latinamerika 81% MSCI EM Latin America % % Latinamerika Jyske Invest Jyske Invest Latinamerikanske Aktier 59% MSCI EM Latin America % % Latinamerika Sydinvest Sydinvest Latinamerika 50% MSCI EM Latin America % % Norden SEB SEBinvest Nordiske Aktier 77% MSCI Nordic Countries % 74 42% Norden Investin Investin Amber Nordic Alpha 73% MSCI Nordic Countries % 74 42% Norden Alm. Brand Invest Alm. Brand Invest Nordiske Aktier 59% MSCI Nordic Countries % 74 42% Norden Gudme Raaschou Invest Gudme Raaschou Nordic Alpha 54% MSCI Nordic Countries % 74 42% Norden Nordea Nordea Invest Norden 52% VINX Benchmark Cap % % Norden Danske Danske Invest Norden 46% MSCI Nordic Countries % 74 42% Norden Sydinvest Sydinvest SCANDI 38% VINX Benchmark Cap % % Norden Handelsbanken Handelsinvest Norden 34% MSCI Nordic Countries % 74 42% Norden Jyske Invest Jyske Invest Nordiske Aktier 24% MSCI Nordic Countries % 74 42% Norden Etik Invest Etik Invest Nordiske Aktier, Vælger Inc 23% VINX % 30 56% Rusland Alfred Berg Alfred Berg Rusland 90% MSCI Russia % 25 80% Sektor - Sundhed Nykredit MMI Health Care - BlackRock 48% MSCI World/Health Care % % Sektor - Sundhed Nykredit MMI Health Care - BlackRock Acc 48% MSCI World/Health Care % % Sektor - Sundhed Nordea Nordea Invest HealthCare 47% MSCI World/Health Care % % Sektor - Teknologi Danske Danske Invest Teknologi 54% S&P North American Technology % % Sektor - Teknologi Nordea Nordea Invest Global Teknologi 51% MSCI World/Information Tech % % Sektor - Teknologi Nykredit MMI Teknologi - MFS 51% S&P North American Technology % % Sektor - Teknologi Nykredit MMI Teknologi - MFS Acc 51% S&P North American Technology % % Sektor - Teknologi Sydinvest Sydinvest IT 24% MSCI World/Information Tech % % Setkor - Energi Investin Investin Amber Energy Alpha 84% MSCI World/Energy % % Tyskland Sydinvest Sydinvest Tyskland 20% MSCI Germany % 52 62% USA Lægernes Pensionsinvestering LPI Aktier USA IV 85% MSCI USA % % USA Nykredit MMI USA - RCM 71% S&P % % USA Nykredit MMI USA - RCM Acc 71% S&P % % USA Sydinvest Sydinvest USA 70% MSCI USA % % USA Nordea Nordea Invest USA 65% MSCI USA % % USA Danske Danske Invest USA 65% MSCI USA % % USA Handelsbanken Handelsinvest Nordamerika 64% MSCI North America % % USA Lån & Spar Lån & Spar Invest - Nordamerika 54% S&P % % USA Jyske Invest Jyske Invest USA Aktier DKK 52% MSCI USA % %

København, den 4. juli 2011 Analyse af omkostningerne i danske investeringsforeninger: Store variationer i investeringsforeningernes omkostninger

København, den 4. juli 2011 Analyse af omkostningerne i danske investeringsforeninger: Store variationer i investeringsforeningernes omkostninger København, den 4. juli 2011 Analyse af omkostningerne i danske investeringsforeninger: Store variationer i investeringsforeningernes omkostninger 1 Indholdsfortegnelse Om analysen... 3 Markedsføringsprovisionen...

Læs mere

Folkebørsens fondsliste (193 fonde)

Folkebørsens fondsliste (193 fonde) Se en forklaring til Folkebørsens Fondsliste, samt en ordforklaring på anvendte udtryk på sidste side i dokumentet. Folkebørsens fondsliste (193 fonde) Aktiefonde Asien ex. Japan - Aktier (11 fonde) Central-

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

Overblik over afkast, omkostninger og risiko

Overblik over afkast, omkostninger og risiko Kategori: Aktier Danmark Overblik over afkast, omkostninger og risiko Date 31.05.2014 Navn 1Investeringsforeninger Realisationsbeskattet BIL Nordic Invest Danske Small Cap aktier Aktiv 52,94 21,40 24,63

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012

Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012 Investeringsforeningen Nordea Invest Februar 2012 Nordea Invest en god investering Flere end 800.000 danskere ejer investeringsbeviser. Næsten alle former for opsparing kan placeres i investeringsbeviser.

Læs mere

DAF kårer de bedste investeringsforeninger

DAF kårer de bedste investeringsforeninger DAF kårer de bedste investeringsforeninger Op mod hver femte dansker sparer op gennem en investeringsforening, for investeringsformen sørger for, at man ikke lægger alle æggene i samme kurv, men spreder

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Performanceanalyse af aktive og passive investeringsafdelinger

Performanceanalyse af aktive og passive investeringsafdelinger Performanceanalyse af aktive og passive investeringsafdelinger Gruppe nr: 4 Hold: 7fbaa Udarbejdet af Tobias Kristensen og Christian Davids University College Nordjylland Finansbacheloruddannelsen 7FBA

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr. 21 00 49 79

Halvårsrapport 2013. Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr. 21 00 49 79 Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen SEBinvest CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger.... 2 Ledelsesberetning.... 3 Ledelsespåtegning...................................

Læs mere

Gennemsnitsrente produkter i den danske pensionsbranche

Gennemsnitsrente produkter i den danske pensionsbranche København, den 26. juni 2012 Morningstar sætter fokus på den danske pensionsbranches gennemsnitsrente produkter: Gennemsnitsrente produkter i den danske pensionsbranche Morningstar har igennem en længere

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

GCF ID SOURCEID INSTRUMENTNAME TICKER ISIN 955988 84180 Formuepleje Globale Aktier FPIGA DK0060337095 955990 84181 Formuepleje Forbrugsaktier FPIFAK

GCF ID SOURCEID INSTRUMENTNAME TICKER ISIN 955988 84180 Formuepleje Globale Aktier FPIGA DK0060337095 955990 84181 Formuepleje Forbrugsaktier FPIFAK GCF ID SOURCEID INSTRUMENTNAME TICKER ISIN 955988 84180 Formuepleje Globale Aktier FPIGA DK0060337095 955990 84181 Formuepleje Forbrugsaktier FPIFAK DK0060337335 20609 24639 Jyske Invest Indiske Aktier

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2011... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

Kvartalsrapporten. Aktiemarkedets talentspejder s. 10 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value.

Kvartalsrapporten. Aktiemarkedets talentspejder s. 10 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value. Kvartalsrapporten Aktiemarkedets talentspejder s. 1 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value. Pas på staterne s. 13 Statsobligationer giver i værste tilfælde ikke noget afkast. 2. k v a r ta l 2 5 2K

Læs mere

Kvartalsrapporten. Aktier kan reducere risikoen s. 6 Der er sund fornuft i at spæde obligationsopsparingen op med en portion aktier.

Kvartalsrapporten. Aktier kan reducere risikoen s. 6 Der er sund fornuft i at spæde obligationsopsparingen op med en portion aktier. Kvartalsrapporten Aktier kan reducere risikoen s. 6 Der er sund fornuft i at spæde obligationsopsparingen op med en portion aktier. Markederne s. 1 Fortsat gode udsigter for de globale aktier. 3. k v a

Læs mere

ÅOP og ÅOK. metodebeskrivelse 2014. Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen 45 13 14 14

ÅOP og ÅOK. metodebeskrivelse 2014. Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen 45 13 14 14 ÅOP og ÅOK metodebeskrivelse 2014 Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen 45 13 14 14 9. april 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Overblik... 3 3 ÅOK - opsparing... 4 3.1 Direkte omkostninger...

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2014 Midt ude i Nordatlanten løber en kløft, hvor den nordamerikanske kontinentalplade møder den eurasiske kontinentalplade. De to plader,

Læs mere

Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2015

Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2015 Positive aktiemarkeder i 1. halvår Aktiemarkederne startede 2015 med imponerende afkast på 15-20 pct. i første kvartal, men stigende obligationsrenter

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 2006

Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 2006 2 6 Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 26 Indhold Investeringsforeningen BankInvest I CVR-nr. 26 22 92 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 21 København Ø Tlf. 77 3 9 Fax 77 3 91 E-mail info@bankinvest.dk

Læs mere

ÅOP og ÅOK. metodebeskrivelse 2013. Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen 45 13 14 14

ÅOP og ÅOK. metodebeskrivelse 2013. Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen 45 13 14 14 ÅOP og ÅOK metodebeskrivelse 2013 Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen 45 13 14 14 20. marts 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Overblik... 3 3 ÅOK - opsparing... 4 3.1 Direkte omkostninger...

Læs mere

Kvartalsrapporten. Mere sikkerhed i International s. 8 Vi ændrer strategien i afdeling International for at opnå mere stabile afkast.

Kvartalsrapporten. Mere sikkerhed i International s. 8 Vi ændrer strategien i afdeling International for at opnå mere stabile afkast. Kvartalsrapporten Mere sikkerhed i International s. 8 Vi ændrer strategien i afdeling International for at opnå mere stabile afkast. Big is beautiful s. 12 Måske er det nu, du skal købe Euro Stocks 5 og

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Jyske Invest Generalforsamling 17. marts 2009 Bestyrelsens beretning 2008 var uden al tvivl det værste år i Jyske Invests historie, ja det er formentlig det værste år i nyere dansk økonomisk historie.

Læs mere

Årsrapport 2007 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kunsten at vælge fra

Årsrapport 2007 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kunsten at vælge fra Årsrapport 2007 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Årsrapport 2007 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Forord................................................................

Læs mere

KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK. INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER

KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK. INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER Børshandlede fonde (ETF er) har revolutioneret den måde, som investorerne forvalter deres porteføljer på. ETF er er enkle, fleksible,

Læs mere

Årsrapport 2013. BI Private Equity f.m.b.a. CVR-nr. 30 49 56 83. Årsrap

Årsrapport 2013. BI Private Equity f.m.b.a. CVR-nr. 30 49 56 83. Årsrap Årsrap Årsrapport 2013 CVR-nr. 30 49 56 83 CVR-nr. 30 49 56 83 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77 30 90 00 Fax 77 30 91 00 E-mail info@bankinvest.dk www.bankinvest.dk Bestyrelse

Læs mere

Forvalter dropper de defensive aktier

Forvalter dropper de defensive aktier MANDAG 23. MARTS NR. 57 / 2015 Får du nok ud af din formue? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 - pb@landbobanken.dk Forvalter dropper de defensive aktier Fondsforvalter Christian Klarskov, Investeringsrådgivning

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2013 Offentliggjort 22. august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Ledelsesberetning... 3 Generelt og fælles for afdelingerne...

Læs mere