Hvor aktive er de aktivt forvaltede fonde egentligt?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvor aktive er de aktivt forvaltede fonde egentligt?"

Transkript

1 København, den 9. januar 2012 Analyse af estimeret active share for danske aktivt forvaltede fonde Hvor aktive er de aktivt forvaltede fonde egentligt? De fleste private investorer har overladt forvaltningen af deres opsparing til investeringsforeningerne. En af de store fordele ved at lade professionelle investorer pleje ens opsparing er at man i en vis udstrækning kan læne sig tilbage i vished om at andre sørger for, at man til enhver tid har de mest attraktive værdipapirer i porteføljen. Hovedparten af de hjemlige fonde er det der kaldes aktivt forvaltet. Det vil sige, at de prøver at give investorerne et afkast, som er mindst ligeså godt og helst bedre end markedsafkastet (udtrykt ved fondenes valgte benchmark). I praksis sker det ved at porteføljerådgiverne overvægter aktier, som de anser for undervurderede og tror, vil klare sig relativt bedre end indekset. Derudover undervægtes de aktier, som rådgiverne forventer, vil klare sig dårligere end det generelle marked. Hvis rådgiverne er dygtige vil de altså tjene penge både ved at købe flere af de aktier, som klarer sig ekstra godt, og købe færre eller helt undgå de aktier, som halter efter markedsindekset. Flere omkostninger til rådgivning Investeringsprocessen i en aktivt forvaltet fond er mere resourcekrævende end hvis fonden blot havde en ambition om at give et afkast på niveau med markedet. Derfor betaler man som investor mere for porteføljeplejen i sådanne fonde. Det større og dyrere setup til rådgivning, analyse m.m. skal meget gerne ende ud i at investorerne belønnes med et merafkast i forhold til benchmark. Så når man nu betaler for det ekstra rådgivningsapparat vil man som investor naturligvis gerne være sikker på at få den vare man har betalt for. Man skal jo nødig ende ud med en fond, der mest af alt blot følger markedsudviklingen, men samtidig tager sig betalt for et dyrt rådgivningsapparat. For at vurdere om en såkaldt aktiv forvaltet fond er hvad den udgiver sig for, eller om den i virkeligheden er en indeksfond, som blot følger markedet, er der i tidens løb blevet udviklet en række nøgletal. Flere af sådanne nøgletal er baseret på fondens historiske afkast sammenholdt med markedsafkastet. Stort overlap af aktier? En anden tilgang er at sammenholde fondens portefølje med porteføljen for det benchmark, som fonden prøver at slå. Hvis porteføljerådgiveren har overvægtet mange aktier og tilsvarende undervægtet andre aktier, ja så vil der blot være en beskeden procentandel af porteføljen i fonden og det tilknyttede benchmark som er identisk. Omvendt hvis rådgiveren ikke har særlig stor tiltro til egne evner, og er usikker på, hvilke aktier han skal købe og sælge, kan det være fristende blot at købe aktierne som er med i benchmarket. Herved sikrer rådgiveren sig at fondens afkast er på niveau med markedsafkastet, og med stor sandsynlighed lidt lavere, når omkostningerne fratrækkes. Det uheldige for investorerne er at man næppe vil få et afkast der er bedre end benchmark. 1

2 Nøgletallet der sammenligner porteføljerne i fond og indeks er udviklet af to herrer fra Yale universitet (K.J.Martijn Cremers & Antti Petajisto) og kaldes Active. Ifølge dem er alle fonde som har en active share på over 60 pct. reelle aktivt forvaltede fonde. Er andelen lavere end 60 pct. er fonden ikke en virkelig aktivt forvaltet fond ifølge de to. Er andelen sågar under 20 pct. er der tale om rene indekstrackers jf. Cremers og Petajisto. Vi har set nærmere på, hvor meget de aktivt forvaltede aktiefonde fra hjemlige investeringsforeninger minder om deres indeks. Vi har lavet en sammenligning af hvor meget fondenes portefølje adskiller sig fra porteføljen i de respektive indeks. Analysen omfatter de fonde, hvor vi har porteføljer på både fondene og deres respektive indeks. Med få undtagelser er anvendt fondenes egne benchmark, som oplyst i prospekterne. I de få situationer, hvor det ikke er tilfældet, er anvendt et relevant alternativ. For fonde som benytter OMXC Copenhagen Cap har vi benyttet OMXC Benchmark Cap i stedet. Skæringsdato for porteføljerne i fond og benchmark er så vidt muligt identisk. Der er tale om et øjebliksbillede af den estimerede active share og active share kan ændre sig over tid. Overordnede kommentarer: 1. Den typiske active share på tværs af alle fonde er 68 pct., men det dækker over en betydelig spredning lige fra tæt ved 100 pct. active share til underkanten af 20 pct. og altså langt fra 60 pct. kriteriet jf. ovenfor. Hovedparten af fondene har en active share over 60 pct. kriteriet. 2. Der er også en vis variation i, hvor aktive fondene er på tværs af foreningerne. Blandt de større investeringsforeninger er fondene fra Sparinvest og Maj Invest generelt blandt dem med størst active share, mens fondene fra Sydinvest, Lån & Spar og Jyske Invest omvendt generelt har laveste gns. active share. 3. I de enkelte foreninger er der generelt også stor spredning i hvor aktive fondene er. Det hænger bl.a. sammen med at active share i en vis udstrækning varierer efter, hvilket investeringsmarked der er tale om. Fx. er den gns. active share for fonde med fokus på danske aktier 35 pct., mens den er 94 pct. for dem med fokus på small cap aktier. 4. En del fonde er mindre aktive end man med rimelighed vil kunne forvente og for flere fonde er active share så lav at investorerne med fordel kan vælge de billigere passive alternativer i stedet. Det gælder fx. nogle af fondene med fokus på kinesiske, indiske og nordiske aktier. Prisen for passiv forvaltning varierer alt efter udbyder og strategi, men vil typisk kunne fås i niveauet 0,5 0,75 pct. i omkostningsprocent, og dermed noget billigere end de aktivt forvaltede fonde, som mest af alt minder om deres benchmark. 5. En meget høj active share kan på den anden side være et udtryk for at fondens valgte benchmark ikke afspejler fondens investeringsunivers og at de valgte aktier ikke indgår i indekset. Er det tilfældet forringes værdien af at evaluere fondens præstationer op i mod det valgte benchmark. 6. Blandt fonde med samme investeringsfokus er variationen i active share ligedes stor. Det ses fx. i europæiske aktier, hvor HandelsInvest nu er den mest aktive fond med en active share på 96 pct., mens Jyske Invest Europæiske Aktier er mindst aktiv med en active share på 46 pct. Samme mønster går igen i flere af de øvrige investeringsuniverser. 2

3 Analysen behandler ikke sammenhængen mellem active share og evnen til at skabe relative resultater, men det skal dog bemærkes at en høj active share ikke nødvendigvis er en forudsætning for at slå markedet, ligesom en høj active share ikke er garanti for et afkast bedre end markedsafkastet. Så aktive er danske aktiefonde indelt efter Investeringsforening indelt efter Investeringsfokus Forening Antal fonde Gns. Active Maks. Active Min. Active Gns. omk.% Nielsen Global Value 1 99% 99% 99% 1.85 Stockrate Invest 1 96% 96% 96% Formuepleje 1 91% 91% 91% 1.24 Investin 5 88% 98% 73% 1.78 Sparinvest 8 88% 97% 51% 1.63 Maj Invest 4 79% 99% 32% 1.16 BankInvest 10 77% 91% 47% 1.62 Danske 27 76% 98% 28% 1.36 Carnegie 5 75% 93% 29% 1.36 Lægernes Pensionsinvestering 6 72% 91% 30% 0.94 Gudme Raaschou Invest 5 71% 87% 42% 1.63 SEB 7 70% 93% 41% 1.68 Alfred Berg 3 67% 90% 27% 1.27 Alm. Brand Invest 3 67% 79% 59% 1.75 Nykredit 22 65% 92% 19% 1.53 Nordea 23 62% 93% 27% 1.22 Handelsbanken 8 62% 96% 33% 2.10 Jyske Invest 19 58% 89% 18% 1.12 Lån & Spar 4 56% 72% 36% 1.65 Sydinvest 13 52% 74% 20% 1.24 Dexia 1 44% 44% 44% Etik Invest 1 23% 23% 23% 1.28 Grand Total % 99% 18% 1.52 Investeringsfokus Antal fonde Gns. Active Analysen omfatter de fonde, hvor vi har porteføljer på både fondene og deres respektive indeks. Med meget få undtagelser er anvendt fondenes egne benchmark, som oplyst i prospekterne. I de få situationer, hvor det ikke er tilfældet, er anvendt et relevant alternativ. For fonde som benytter OMXC Copenhagen Cap har vi benyttet OMXC Benchmark Cap i stedet. Skæringsdato for porteføljerne i fond og benchmark er så vidt muligt identisk. Der er tale om et øjebliksbillede af den estimerede active share og active share kan ændre sig over tid. Maks. Active Min. Active Gns. omk.% Europa - Small Cap 3 94% 97% 93% 1.40 Rusland 1 90% 90% 90% 2.54 Globale Nye Markeder 14 87% 98% 74% 1.34 Global 45 86% 99% 19% 1.42 Setkor - Energi 1 84% 84% 84% 4.74 Latinamerika 6 76% 91% 50% 1.68 Europa 25 75% 96% 46% 1.58 Asien 11 70% 87% 59% 1.54 BRIK 2 69% 70% 68% 1.37 Brasilien 1 67% 67% 67% USA 9 66% 85% 52% 1.45 Europa - Emerging 4 63% 72% 55% 1.58 Japan 7 60% 83% 43% 1.68 Norden 10 48% 77% 23% 1.74 Sektor - Sundhed 3 48% 48% 47% 1.92 Kina 4 47% 64% 27% 1.60 Sektor - Teknologi 5 46% 54% 24% 1.70 Danmark 23 35% 51% 27% 1.28 Indien 2 22% 27% 18% 1.45 Tyskland 1 20% 20% 20% 1.12 Grand Total % 99% 18%

4 Fonde som ikke lever op K.J.Martijn Cremers og AnttiPetajisto kriterie om en active share på mindst 60 pct. Tabel 3: Fonde under 60 pct. kriteriet. Fonde med fokus på danske aktier er udeladt i tabellen. 4

5 Bilag Est. Antal aktier % i top 10 Antal aktier % i top 10 Investeringsfokus Forening Fond Active Anvendt indeks TER (fond) (fond) (bm) (bm) Asien BankInvest BankInvest Asien 87% MSCI AC Asia Ex Japan % % Asien Danske Danske Invest Fjernøsten 83% MSCI AC Asia Ex Japan % % Asien Carnegie Carnegie WorldWide/Asien 81% MSCI AC Asia Ex Japan % % Asien Jyske Invest Jyske Invest Engros Fjernøsten 73% MSCI AC Asia Ex Japan % % Asien Jyske Invest Jyske Invest Fjernøsten 68% MSCI AC Asia Ex Japan % % Asien Nordea Nordea Invest Fjernøsten 68% MSCI AC Far East Ex Japan % % Asien Sydinvest Sydinvest Fjernøsten Inc 66% MSCI AC Far East Ex Japan % % Asien Sydinvest Sydinvest Fjernøsten Acc 66% MSCI AC Far East Ex Japan % % Asien Handelsbanken Handelsinvest Fjernøsten 60% MSCI AC Asia Ex Japan % % Asien Nykredit MMI Pacific - Fidelity 59% MSCI Pacific Free Ex Japan % % Asien Nykredit MMI Pacific - Fidelity Acc 59% MSCI Pacific Free Ex Japan % % Brasilien Jyske Invest Jyske Invest Brasilianske Aktier 67% MSCI Brazil 58 50% 79 60% BRIK Sydinvest Sydinvest BRIK 70% MSCI BRIC % % BRIK Sydinvest Sydinvest BRIK Acc 68% MSCI BRIC % % Danmark Sparinvest Sparinvest Danske Aktier 51% OMXC Benchmark Cap % 42 60% Danmark BankInvest Bankinvest Danmark 47% OMXC Benchmark Cap % 42 60% Danmark Dexia Dexia Invest Fokus Danske Aktier Udb 44% OMXC Benchmark Cap 25 59% 42 60% Danmark Gudme Raaschou Invest Gudme Raaschou Danske Aktier 42% OMXC Benchmark Cap % 42 60% Danmark SEB SEBinvest Danske Aktier Inc 41% OMXC Benchmark Cap % 42 60% Danmark SEB SEBinvest Danske Aktier Acc 41% OMXC Benchmark Cap % 42 60% Danmark Nykredit Nykredit Invest Danske Aktier Udb 40% OMXC Benchmark Cap % 42 60% Danmark Nykredit Nykredit Invest Danske Aktier Akk 39% OMXC Benchmark Cap % 42 60% Danmark Nordea Nordea Invest Special DK Akt Fokus 38% OMXC Benchmark Cap % 42 60% Danmark Lån & Spar Lån & Spar Invest - Danmark 36% OMXC Benchmark Cap % 42 60% Danmark Danske Danske Invest Danmark Fokus 33% OMXC Benchmark Cap % 42 60% Danmark Handelsbanken Handelsinvest Danmark 33% OMXC Benchmark Cap % 42 60% Danmark Jyske Invest Jyske Invest Danske Aktier 33% OMXC Benchmark Cap % 42 60% Danmark Jyske Invest Jyske Invest Danish Equities 33% OMXC Benchmark Cap % 42 60% Danmark Maj Invest Maj Invest Danske Aktier 32% OMXC Benchmark Cap % 42 60% Danmark Nordea Nordea Invest Danske Aktier 31% OMXC Benchmark Cap % 42 60% Danmark Nordea Nordea Invest Danmark 30% OMXC Benchmark Cap % 42 60% Danmark Lægernes Pensionsinvestering LPI Aktier Danmark II 30% OMXC Benchmark Cap % 42 60% Danmark Sydinvest Sydinvest Danmark 30% OMXC Benchmark Cap % 42 60% Danmark Carnegie Carnegie WorldWide/Danske Aktier 29% OMXC Benchmark Cap % 42 60% Danmark Danske Danske Invest Danmark Akkumulerende 29% OMXC Benchmark Cap % 42 60% Danmark Danske Danske Invest Danmark 28% OMXC Benchmark Cap % 42 60% Danmark Alfred Berg Alfred Berg Sektorallokering DK 27% OMXC Benchmark Cap 35 57% 42 60% Europa Handelsbanken Handelsinvest Europa 96% MSCI Europe % % Europa Sparinvest Sparinvest Value Europa 94% MSCI Europe % % Europa Danske Danske Invest Engros Europe Focus 92% MSCI Europe % % Europa Danske Danske Invest Europa Fokus 92% MSCI Europe % % Europa Danske Danske Invest Europa Fokus - Akk KL 92% MSCI Europe 31 44% % Europa Gudme Raaschou Invest Gudme Raaschou Classics 87% EURO STOXX % 50 39% Europa SEB SEBinvest Europa Højt Udbytte 87% MSCI Europe % % Europa Nykredit Nykredit Invest Europæiske Fokusaktier 86% MSCI Europe % % Europa Nykredit Nykredit Invest Europæiske Fokusakt. Akk 86% MSCI Europe % % Europa Nordea Nordea Invest Special Europ Akt Fokus 84% MSCI Europe % % Europa Carnegie Carnegie WorldWide/Europa 82% MSCI Europe % % Europa Danske Danske Invest Europa Valutasikret - Akk 74% MSCI Europe % % Europa Danske Danske Invest Europa 74% MSCI Europe % % Europa BankInvest BankInvest Europæiske Pension 73% MSCI Europe % % Europa BankInvest BankInvest Europæiske Aktier 73% MSCI Europe % % Europa Nykredit MMI Europa - BlackRock 73% MSCI Europe % % Europa Nykredit MMI Europa - BlackRock Acc 73% MSCI Europe % % Europa Nordea Nordea Invest Europa 72% MSCI Europe % % Europa Lån & Spar Lån & Spar Invest - Europa 63% MSCI Europe % % Europa Alm. Brand Invest Alm. Brand Invest Europæiske Aktier 62% MSCI Europe % % Europa Lægernes Pensionsinvestering LPI Aktier Europa IV 60% MSCI Europe % % Europa Nordea Nordea Invest Engros Europæiske Aktier 60% MSCI Europe % % Europa Sydinvest Sydinvest Europa 50% MSCI Europe % % Europa Sydinvest Sydinvest Euroland 46% MSCI EMU % % Europa Jyske Invest Jyske Invest Europæiske Aktier 46% MSCI Europe % % Europa - Emerging Nordea Nordea Invest Østeuropa 72% MSCI EM Europe % 76 53% Europa - Emerging Jyske Invest Jyske Invest Østeuropæiske Aktier 70% MSCI EM Europe % 76 54% Europa - Emerging BankInvest BankInvest Østeuropa Aktier 56% MSCI EM Europe % 76 53% Europa - Emerging Danske Danske Invest Østeuropa 55% MSCI EM Europe % 76 53% Europa - Small Cap Danske Danske Invest Europa Small Cap 97% MSCI Europe Small Cap % % Europa - Small Cap Nordea Nordea Invest Europa Small Cap 93% MSCI Europe Small Cap % % Europa - Small Cap SEB SEB Inst. Europa Small Cap 93% MSCI Europe Small Cap % % Global Maj Invest Maj Invest Miljø & Klima 99% MSCI World % % Global Nielsen Global Value Nielsen Global Value Inc 99% MSCI World % % Global Investin Saxo Invest Stabilt Forbrug 98% MSCI ACWI 18 72% % Global Sparinvest Sparinvest Value Aktier 97% MSCI World % % Global Sparinvest Sparinvest Cumulus Value 97% MSCI World % % Global Stockrate Invest StockRate Invest Globale Aktier Udb 96% MSCI ACWI 50 24% % Global Danske Danske Invest KlimaTrends 95% MSCI World % % Global Danske Danske Invest Global StockPicking 94% MSCI ACWI % % Global Danske Danske Invest Global StockPicking Akk 94% MSCI ACWI % % Global Danske Danske Invest Global StockPicking 2 94% MSCI ACWI % % Global Danske Danske Invest Global Plus 94% MSCI ACWI % % Global Maj Invest Maj Invest Value Aktier 94% MSCI World % % Global Handelsbanken Handelsinvest Verden 94% MSCI World % % Global Danske Danske Invest Engros Global 93% MSCI ACWI % % Global Investin Investin Amber Global Alpha 93% MSCI ACWI 35 36% % Global Carnegie Carnegie WorldWide/Globale Aktier SRI-AK 93% MSCI ACWI 29 49% % Global Sparinvest Sparinvest Momentum Aktier Acc 92% MSCI World % % Global Sparinvest Sparinvest Momentum Aktier 92% MSCI World % % Global Carnegie Carnegie WorldWide/Globale Aktier 92% MSCI ACWI % % Global Nykredit Nykredit Invest Globale SRI Aktier Udb 92% MSCI World % % Global Maj Invest Maj Invest Aktier 92% MSCI World % % Global Lægernes Pensionsinvestering LPI Aktier Globale 91% MSCI World % % Global Investin Saxo Invest Globale Aktier 91% MSCI ACWI 48 39% % Global BankInvest BankInvest Global Equities (Ethical) 91% MSCI ACWI % % Global Formuepleje Formuepleje Invest Globus Udb 91% MSCI World % % Global Nordea Nordea Invest Global Vækst 90% MSCI World Growth % % Global Jyske Invest Jyske Invest Favorit Aktier 89% MSCI ACWI % % Global BankInvest BankInvest Basis Aktier 88% MSCI ACWI % % Global BankInvest BankInvest Basis Pension 88% MSCI ACWI % % Global Gudme Raaschou Invest Gudme Raaschou Selection 87% MSCI World % % Global Nykredit Nykredit Invest Engros Global Opp 87% MSCI ACWI % % Global Nordea Nordea Invest Global Value 87% MSCI World Value % % Global Alfred Berg Alfred Berg Global Minimum Variance 85% MSCI World % % Global Lægernes Pensionsinvestering LPI Aktier Globale V 82% MSCI World % % Global Alm. Brand Invest Alm. Brand Invest Globale Aktier 79% MSCI World % % Global Jyske Invest Jyske Invest Globale Aktier Special 78% MSCI ACWI % % Global Sydinvest Sydinvest Verden 74% MSCI ACWI % % Global Jyske Invest Jyske Invest Aktier Pension 74% MSCI ACWI % % Global Jyske Invest Jyske Invest Globale Aktier 74% MSCI ACWI % % Global Lån & Spar Lån & Spar Invest - Verden 72% MSCI World % % Global BankInvest BankInvest Højt Udbytte Aktier 72% MSCI World High Div Yld 50 21% % Global Nordea Nordea Invest Engros Int. Aktier 64% MSCI World % %

6 Global Nordea Nordea Invest Portefølje Verden 64% MSCI World % % Global Nordea Nordea Invest Verden 64% MSCI World % % Global Nykredit Nykredit Invest Globale Aktier Udb 19% MSCI World % % Globale Nye Markeder Danske Danske Invest Nye Markeder Small Cap 98% MSCI EM Small % % Globale Nye Markeder Sparinvest Sparinvest Value Emerging Markets 95% MSCI EM % % Globale Nye Markeder Danske Danske Invest Nye Markeder Inc 90% MSCI EM % % Globale Nye Markeder Danske Danske Invest Nye Markeder Acc 90% MSCI EM % % Globale Nye Markeder Danske Danske Invest Engros Emerging Markets 90% MSCI EM % % Globale Nye Markeder Nykredit MMI Wells - Nye Aktiemarkeder Udb 90% MSCI EM 95 28% % Globale Nye Markeder Nykredit MMI Wells - Nye Aktiemarkeder Akk 89% MSCI EM 93 27% % Globale Nye Markeder Jyske Invest Jyske Invest Engros EM Aktier 89% MSCI EM % % Globale Nye Markeder Nykredit Nykredit Invest Engros Vækstlande Udb 86% MSCI EM % % Globale Nye Markeder Gudme Raaschou Invest Gudme Raaschou EM Aktier 84% MSCI EM % % Globale Nye Markeder SEB SEB Inst. Emerg Mkt Eq Mondrian 83% MSCI EM % % Globale Nye Markeder Lægernes Pensionsinvestering LPI Aktier Emerging Markets 82% MSCI EM % % Globale Nye Markeder Jyske Invest Jyske Invest Nye Aktiemarkeder 77% MSCI EM % % Globale Nye Markeder Nordea Nordea Invest Emerging Markets 74% MSCI EM % % Indien Nordea Nordea Invest Indien 27% MSCI India 10/ % 72 52% Indien Jyske Invest Jyske Invest Indiske Aktier 18% MSCI India 10/ % 72 52% Japan Sparinvest Sparinvest Value Japan 83% MSCI Japan % % Japan SEB SEB Inst. Japan Hybrid (DIAM) 68% MSCI Japan % % Japan Danske Danske Invest Japan 61% MSCI Japan % % Japan Nykredit MMI Japan - AllianceBernstein Acc 58% MSCI Japan % % Japan Nykredit MMI Japan - AllianceBernstein 58% MSCI Japan % % Japan Nordea Nordea Invest Japan 53% MSCI Japan % % Japan Jyske Invest Jyske Invest Japanske Aktier 43% MSCI Japan % % Kina Danske Danske Invest Kina 64% MSCI AC Golden Dragon % % Kina Nordea Nordea Invest Kina 63% MSCI AC Golden Dragon % % Kina Handelsbanken Handelsinvest Kina 35% MSCI China 10/ % % Kina Jyske Invest Jyske Invest Kinesiske Aktier 27% MSCI China 10/ % % Latinamerika BankInvest BankInvest Latinamerika Aktier 91% MSCI EM Latin America % % Latinamerika Danske Danske Invest Latinamerika 89% MSCI EM Latin America % % Latinamerika Nordea Nordea Invest Latinamerika 84% MSCI EM Latin America % % Latinamerika Handelsbanken Handelsinvest Latinamerika 81% MSCI EM Latin America % % Latinamerika Jyske Invest Jyske Invest Latinamerikanske Aktier 59% MSCI EM Latin America % % Latinamerika Sydinvest Sydinvest Latinamerika 50% MSCI EM Latin America % % Norden SEB SEBinvest Nordiske Aktier 77% MSCI Nordic Countries % 74 42% Norden Investin Investin Amber Nordic Alpha 73% MSCI Nordic Countries % 74 42% Norden Alm. Brand Invest Alm. Brand Invest Nordiske Aktier 59% MSCI Nordic Countries % 74 42% Norden Gudme Raaschou Invest Gudme Raaschou Nordic Alpha 54% MSCI Nordic Countries % 74 42% Norden Nordea Nordea Invest Norden 52% VINX Benchmark Cap % % Norden Danske Danske Invest Norden 46% MSCI Nordic Countries % 74 42% Norden Sydinvest Sydinvest SCANDI 38% VINX Benchmark Cap % % Norden Handelsbanken Handelsinvest Norden 34% MSCI Nordic Countries % 74 42% Norden Jyske Invest Jyske Invest Nordiske Aktier 24% MSCI Nordic Countries % 74 42% Norden Etik Invest Etik Invest Nordiske Aktier, Vælger Inc 23% VINX % 30 56% Rusland Alfred Berg Alfred Berg Rusland 90% MSCI Russia % 25 80% Sektor - Sundhed Nykredit MMI Health Care - BlackRock 48% MSCI World/Health Care % % Sektor - Sundhed Nykredit MMI Health Care - BlackRock Acc 48% MSCI World/Health Care % % Sektor - Sundhed Nordea Nordea Invest HealthCare 47% MSCI World/Health Care % % Sektor - Teknologi Danske Danske Invest Teknologi 54% S&P North American Technology % % Sektor - Teknologi Nordea Nordea Invest Global Teknologi 51% MSCI World/Information Tech % % Sektor - Teknologi Nykredit MMI Teknologi - MFS 51% S&P North American Technology % % Sektor - Teknologi Nykredit MMI Teknologi - MFS Acc 51% S&P North American Technology % % Sektor - Teknologi Sydinvest Sydinvest IT 24% MSCI World/Information Tech % % Setkor - Energi Investin Investin Amber Energy Alpha 84% MSCI World/Energy % % Tyskland Sydinvest Sydinvest Tyskland 20% MSCI Germany % 52 62% USA Lægernes Pensionsinvestering LPI Aktier USA IV 85% MSCI USA % % USA Nykredit MMI USA - RCM 71% S&P % % USA Nykredit MMI USA - RCM Acc 71% S&P % % USA Sydinvest Sydinvest USA 70% MSCI USA % % USA Nordea Nordea Invest USA 65% MSCI USA % % USA Danske Danske Invest USA 65% MSCI USA % % USA Handelsbanken Handelsinvest Nordamerika 64% MSCI North America % % USA Lån & Spar Lån & Spar Invest - Nordamerika 54% S&P % % USA Jyske Invest Jyske Invest USA Aktier DKK 52% MSCI USA % %

Morningstar Research. Active share i danske aktiefonde

Morningstar Research. Active share i danske aktiefonde København, den 11. april 2013 Analyse af estimeret active share for danske aktivt forvaltede fonde share i danske aktiefonde I januar sidste år offentliggjorde Morningstar en analyse af, hvor aktive de

Læs mere

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer)

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer) Absalon Invest Emerging Markets Obligationer Obligationer Emerging markets Obligationer Høj risiko 28 34 51-6,89% 4,52% 11,36% 8,64% 1,46% Absalon Invest High Yield Obligationer Obligationer Non-investment

Læs mere

Afdelingernes median 122,71 OMX København Totalindeks incl. udbytte 125,23 OMX København Totalindeks cap incl. udbytte 122,44

Afdelingernes median 122,71 OMX København Totalindeks incl. udbytte 125,23 OMX København Totalindeks cap incl. udbytte 122,44 Danske aktier Gudme Raaschou Danske Aktier 127,36 LPI Akt Danmark (ak. Forv, OMXCCAPGI) 126,35 Alfred Berg Invest Danske Indeks 126,14 Nordea Invest Danske aktier fokus 125,14 Carnegie WorldWide/Danske

Læs mere

Finansforeningen, 8. juni 2015, Forum for Performancemåling

Finansforeningen, 8. juni 2015, Forum for Performancemåling Finansforeningen, 8. juni 2015, Forum for Performancemåling Active Revolution eller Varm Luft? Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA, Morningstar Denmark Kilde: Morningstar Direct, alle kalenderår opgjort ultimo

Læs mere

Overblik over afkast, omkostninger og risiko

Overblik over afkast, omkostninger og risiko Kategori: Aktier Danmark Overblik over afkast, omkostninger og risiko Date 31.05.2014 Navn 1Investeringsforeninger Realisationsbeskattet BIL Nordic Invest Danske Small Cap aktier Aktiv 52,94 21,40 24,63

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Bilag 4.1 Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger

Bilag 4.1 Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger Bilag 4.1 Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger Reg.nr. Afd.nr. Foreningens navn Afdeling Investeringsforeninger A 11129 1 AL Invest Obligationspleje

Læs mere

Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger

Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger Kapitel 4 Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger Reg.nr. Afd.nr. Foreningens navn Afdeling Investeringsforeninger A B 11080 1 ABN AMRO Invest Danmark

Læs mere

Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger 2010

Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger 2010 Bilag 3.1 Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger 2010 Reg.nr. Afd.nr. Foreningens navn Afdeling Investeringsforeninger A 11129 1 AL Invest Obligationspleje

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

København, den 6. oktober 2014 Analyse af handelsomkostninger i aktiefonde fra hjemlige investeringsforeninger

København, den 6. oktober 2014 Analyse af handelsomkostninger i aktiefonde fra hjemlige investeringsforeninger København, den 6. oktober 2014 Analyse af handelsomkostninger i aktiefonde fra hjemlige investeringsforeninger Handelsomkostninger i danske aktiefonde er blevet mere attraktive Morningstar sætter i denne

Læs mere

København, den 21. juni 2010 Analyse af niveauet for kurtage i aktiefonde fra danske investeringsforeninger:

København, den 21. juni 2010 Analyse af niveauet for kurtage i aktiefonde fra danske investeringsforeninger: København, den 21. juni 2010 Analyse af niveauet for kurtage i aktiefonde fra danske investeringsforeninger: Betydelige forskelle i handelsomkostningerne Morningstar sætter i en helt ny analyse fokus på

Læs mere

Kapitel 4. Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger. Reg.nr. Afd.nr. Foreningens navn Afdeling

Kapitel 4. Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger. Reg.nr. Afd.nr. Foreningens navn Afdeling Kapitel 4 Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger Reg.nr. Afd.nr. Foreningens navn Afdeling Investeringsforeninger A B C D 11129 1 AL Invest Obligationspleje

Læs mere

ISIN Issuer Organisation Name Current Ins. Name

ISIN Issuer Organisation Name Current Ins. Name ISIN Issuer Organisation Name Current Ins. Name DK0016268766 Alfred Berg Invest Emerging Markets Obli ABIEMO DK0010248764 Alfred Berg Invest Global Minimum Varian ABIGLMV DK0016108640 Alfred Berg Invest

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

Pengeinstitutternes anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af ÅOP

Pengeinstitutternes anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af ÅOP Pengeinstitutternes anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af Data er indsamlet i perioden 14. august til 14. september 2009 Danske Bank Jyske Bank Lån og Spar Bank Middelfart Sparekasse Nordea

Læs mere

Investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger. Markedsudvikling 2010

Investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger. Markedsudvikling 2010 Investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger Markedsudvikling 2010 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i foreningernes årsregnskaber... 4 Tabel 1. Uddrag

Læs mere

Provisionsaftaler med investeringsforeninger

Provisionsaftaler med investeringsforeninger Provisionsaftaler med investeringsforeninger Ringkjøbing Landbobank samarbejder med forskellige investeringsforeninger og andre udbydere af finansielle ydelser, og modtager i den forbindelse provisioner

Læs mere

Investeringsforeningen Formuepleje Invest

Investeringsforeningen Formuepleje Invest Investeringsforeningen Formuepleje Invest Situationen Udfordringer Betydning Resultatet Situationen: Konkurrenceredegørelse 2006 Konkurrencen om at sælge investeringsforeningsbeviser er ikke skarp nok

Læs mere

Oversigt over Sydbanks samarbejdspartnere på værdipapirområdet

Oversigt over Sydbanks samarbejdspartnere på værdipapirområdet Oversigt over Sydbanks samarbejdspartnere på værdipapirområdet Vi samarbejder med en række investeringsforeninger og andre udbydere af finansielle ydelser. Som led i samarbejdsaftalen betaler investeringsforeningerne

Læs mere

Folkebørsens fondsliste (193 fonde)

Folkebørsens fondsliste (193 fonde) Se en forklaring til Folkebørsens Fondsliste, samt en ordforklaring på anvendte udtryk på sidste side i dokumentet. Folkebørsens fondsliste (193 fonde) Aktiefonde Asien ex. Japan - Aktier (11 fonde) Central-

Læs mere

København, den 18. november 2013 Analyse af estimeret andel af non-benchmark positioner for danske aktivt forvaltede fonde

København, den 18. november 2013 Analyse af estimeret andel af non-benchmark positioner for danske aktivt forvaltede fonde København, den 18. november 2013 Analyse af estimeret andel af non-benchmark positioner for danske aktivt forvaltede fonde Er høj active share altid sagen? Morningstar i Danmark har et par gange sat fokus

Læs mere

København, den 4. juli 2011 Analyse af omkostningerne i danske investeringsforeninger: Store variationer i investeringsforeningernes omkostninger

København, den 4. juli 2011 Analyse af omkostningerne i danske investeringsforeninger: Store variationer i investeringsforeningernes omkostninger København, den 4. juli 2011 Analyse af omkostningerne i danske investeringsforeninger: Store variationer i investeringsforeningernes omkostninger 1 Indholdsfortegnelse Om analysen... 3 Markedsføringsprovisionen...

Læs mere

Investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger. Markedsudvikling 2013

Investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger. Markedsudvikling 2013 Investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger Markedsudvikling 2013 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i foreningernes årsregnskaber... 4 2.1 Hovedtendenser samlet... 4 Tabel 1. Uddrag

Læs mere

Obligationsfondes performance stækket af finanskrisen

Obligationsfondes performance stækket af finanskrisen København, den 27. april 2010 Analyse af danske obligationsfondes afkast og performance: Obligationsfondes performance stækket af finanskrisen Der er lavet talrige analyser af aktiefondenes afkast i forhold

Læs mere

Markedet for investeringsfonde i 2013

Markedet for investeringsfonde i 2013 Analyse januar 2014 2011 20. januar 2014 Markedet for investeringsfonde i 2013 Gode afkast og store nyindskud sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.385 mia. kroner ultimo

Læs mere

Morningstar Rating Analyse

Morningstar Rating Analyse Morningstar Research December 2015 Morningstar Rating Analyse af danske og europæiske investeringsfonde Forfatter: Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA Indholdsfortegnelse Morningstar Rating analyse november 2015

Læs mere

Provisionsaftaler med investeringsforeninger

Provisionsaftaler med investeringsforeninger Provisionsaftaler med investeringsforeninger Ringkjøbing Landbobank samarbejder med forskellige investeringsforeninger og andre udbydere af finansielle ydelser, og modtager i den forbindelse provisioner

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest og Danske Invest Select navneændring på afdelinger

Investeringsforeningen Danske Invest og Danske Invest Select navneændring på afdelinger København, 4. oktober 2010 Investeringsforeningen Danske Invest og Danske Invest Select navneændring på afdelinger På generalforsamlinger i Investeringsforeningen Danske Invest og Danske Invest Select

Læs mere

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager ErhvervsKvinder Århus Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager Program Kort præsentation Hvem er Sparinvest? Investering generelt Verdensklasse fra en lille dansker Sund fornuft - Investeringsforslag Afslutning

Læs mere

Markedet for investeringsforeninger i 2012

Markedet for investeringsforeninger i 2012 Analyse januar 2013 2011 28. januar 2013 Markedet for investeringsforeninger i 2012 Gode afkast og fortsat medlemstilgang sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.214 mia.

Læs mere

GCF ID SOURCEID INSTRUMENTNAME TICKER ISIN 955988 84180 Formuepleje Globale Aktier FPIGA DK0060337095 955990 84181 Formuepleje Forbrugsaktier FPIFAK

GCF ID SOURCEID INSTRUMENTNAME TICKER ISIN 955988 84180 Formuepleje Globale Aktier FPIGA DK0060337095 955990 84181 Formuepleje Forbrugsaktier FPIFAK GCF ID SOURCEID INSTRUMENTNAME TICKER ISIN 955988 84180 Formuepleje Globale Aktier FPIGA DK0060337095 955990 84181 Formuepleje Forbrugsaktier FPIFAK DK0060337335 20609 24639 Jyske Invest Indiske Aktier

Læs mere

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde MIRANOVA ANALYSE Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde Over 100 mia. kroner er investeret i danske aktive investeringsfonde, der opererer uden et sammenligningsindeks. Investorerne

Læs mere

Provisioner. Tegnings provision. Fondsnavn Fondskode ÅOP Formidling

Provisioner. Tegnings provision. Fondsnavn Fondskode ÅOP Formidling Provisioner Fondsnavn Fondskode ÅOP Formidling Tegnings provision Absalon Inv. Emerging Markets Obl. DK0016268766 1,31% Absalon Inv. Europæiske Aktier DK0010248764 2,26% Absalon Inv. High Yield Bonds DK0016108640

Læs mere

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde Markedsrapport 215 for de danske investeringsfonde Formuen i de danske investeringsfonde steg i 215 til 1.853 mia. kr. Investeringsfonde målrettet privatkunder gav kursgevinster inklusive udbytter på i

Læs mere

Forvaltere af alternative investeringsfonde med tilladelse

Forvaltere af alternative investeringsfonde med tilladelse Forvaltere af alternative investeringsfonde med tilladelse Forvalter med tilladelse CVR NR. Dato for Fondens Alternative investeringsfonde under forvaltning CVR NR. tilladelse hjemland DEAS Property Asset

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

Investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger. Markedsudvikling 2011

Investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger. Markedsudvikling 2011 Investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger Markedsudvikling 2011 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i foreningernes årsregnskaber... 4 Tabel 1. Uddrag af balance og resultatopgørelse,

Læs mere

Performance i danske obligationsfonde Investeringskommentar

Performance i danske obligationsfonde Investeringskommentar Performance i danske obligationsfonde Investeringskommentar December 2016 December 2016 20. december 2016 Danske obligationsfonde underperformer Denne analyse ser på performance i danske obligationsfonde

Læs mere

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik Pr. 30.06.2014 Afdelingsoverblik 1 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger,

Læs mere

Aktiv vs. Passiv forvaltning

Aktiv vs. Passiv forvaltning Aktiv vs. Passiv forvaltning En analyse af større danske forvalteres evne til at slå deres benchmark. Forfatter: Vejleder: Mads Jensen CPR: X Foråret 2016. Side 1 af 81 1 Indhold 1 Indhold... 3 2 Indledning...

Læs mere

Forvaltere af alternative investeringsfonde med tilladelse

Forvaltere af alternative investeringsfonde med tilladelse Forvaltere af alternative investeringsfonde med tilladelse Forvalter med tilladelse CVR NR. Dato for Fondens Alternative investeringsfonde under forvaltning CVR NR. tilladelse hjemland DEAS Property Asset

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016 20. april 2016 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.1: Bond Income Akkumulerende

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv 6 muligheder for investering i basisobligationsafdelinger investeringshorisont Historiske afkast pr. år for Sydinvest

Læs mere

generalforsamling 2010

generalforsamling 2010 Danske Invest Velkommen til Velkommen til generalforsamling 2010 Fælles generalforsamling li for tre foreninger Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Investeringsforeningen

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at:

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at: Kapitalforvaltningen Aktiv eller passiv investering Aktiv eller passiv investering I TryghedsGruppen er vi hverken for eller imod passiv investering. Vi forholder os i hvert enkelt tilfælde til, hvad der

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende BASISOBLIGATIONER International Dannebrog Privat Dannebrog Pension og Erhverv Fonde Danrente BASISAKTIER Euroland Danmark Tyskland SCANDI Europa USA Verden HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Lokal Valuta

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

AfkastRapport LINK INDIVIDUELLE FONDE. Link Individuelle Fonde, Nordea Liv & Pension

AfkastRapport LINK INDIVIDUELLE FONDE. Link Individuelle Fonde, Nordea Liv & Pension Side af 9 AfkastRapport Link Individuelle Fonde, Nordea Liv & Pension LINK INDIVIDUELLE FONDE Opdateret pr. 3. december 2 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse Vestlige Aktiemarkeder Nordea Link Danske Aktier

Læs mere

Sparinvest Nye Aktiemarkeder

Sparinvest Nye Aktiemarkeder Sparinvest Nye Aktiemarkeder Med Sparinvest Nye Aktiemarkeder får du en ny mulighed for at investere bredt i selskaber fra de nye markeder rundt om i verden Sparinvest Nye Aktiemarkeder investerer i 22

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Knowledge at work. Danske Invest. Velkommen til generalforsamling g 2011

Knowledge at work. Danske Invest. Velkommen til generalforsamling g 2011 Danske Invest Velkommen til generalforsamling g 2011 12. april 2011 Fælles generalforsamling for tre foreninger Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Investeringsforeningen

Læs mere

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal København, den 25. oktober 2010 Analyse af Unit Link Pension: Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal Morningstar har analyseret på afkastet i Unit Link pensioner i 3. kvartal af 2010. Analysen

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO FULDTIDSKONTO I LD 110.000 100.000 90.000 80.000000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 Fuldtidskonto i LD Vælger pr. 24. maj. 2011: 101.948

Læs mere

For yderligere information kontakt: Asta Jepsen, Surveillance, tlf

For yderligere information kontakt: Asta Jepsen, Surveillance, tlf København, 10. maj 2017 Investeringsforeningen navneændringer En række navneændringer af afdelinger under Investeringsforeningen gennemføres i børsens systemer med virkning fra den 18. maj 2017. Ændringerne

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Pengeinstitutters anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af ÅOP

Pengeinstitutters anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af ÅOP Pengeinstitutters anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af ÅOP Maj 2010 Pengeinstitutters anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af ÅOP Maj 2010 Publikationen kan hentes på www.pengeogpensionspanelet.dk

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

Omkostningerne i de danske investeringsforeninger er lave i forhold til det øvrige Europa

Omkostningerne i de danske investeringsforeninger er lave i forhold til det øvrige Europa ANALYSE 11. juni 2008 Omkostningerne i de danske investeringsforeninger er lave i forhold til det øvrige Europa På basis af en omkostningsrapport fra det internationalt anerkendte analysefirma Lipper Fitzrovia

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvestering... af 7-08-0 :56 Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvesteringsforeninger Journal nr. /006-000-0007/ISA//JKM

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008

Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008 2008 Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008 13 Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 www.danskeinvest.dk danskeinvest@danskeinvest.com Bestyrelse: Advokat Jørn Ankær Thomsen, formand

Læs mere

SAXO GLOBAL EQUITIES

SAXO GLOBAL EQUITIES SAXO GLOBAL EQUITIES PRODUKT Saxo Global Equities er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Afdelingens mål er over tid at skabe et afkast efter alle omkostninger, der er bedre end MSCI AC World

Læs mere

Investchefen følger ikke altid egne råd

Investchefen følger ikke altid egne råd MANDAG 11. MAJ NR. 88 / 2015 Skal vi regne på dine muligheder? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 Investchefen følger ikke altid egne råd Teis Knuthsen, investeringsdirektør i Saxo Privatbank har

Læs mere

Er det alpha eller bare en style bias?

Er det alpha eller bare en style bias? Er det alpha eller bare en style bias? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Debatten omkring aktiv kontra passiv forvaltning har kørt i mange år uden at nå en håndfast konklusion. Det

Læs mere

Side 1 af 5 Lyset for enden af tunnellen er ikke et modkørende eksprestog 30. marts 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund har i sin portefølje, "Den tekniske investeringsportefølje", skaleret

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND 1.200.000 LDS MEDLEMMER 2006-2016 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 210.270 884.583 229.724 809.676 228.159 743.227 221.511

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Jyske Invest afkast for 1. halvår 2012

Jyske Invest afkast for 1. halvår 2012 Jyske Invest afkast for 1. halvår 2012 Jyske Invest Fund Management A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg CVR-nr. 1550 1839 Side 1/13 Vilkår Oplysningerne i denne præsentation er ikke udtømmende og skal ikke

Læs mere

Afkastkommentar - fra Nordea Liv & Pension

Afkastkommentar - fra Nordea Liv & Pension Afkastkommentar - fra Nordea Liv & Pension XX. kvartal XXXX Økonomi og markeder (overskrift 26 pnkt arial, 80 pct sort) Aktiemarkederne: Den perfekte storm indtraf i 3. kvartal (underoverskrift 18 pntk

Læs mere

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND FULDTIDSKONTO I LD VÆLGER 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1980 1985 1990 1995

Læs mere

Oversigt fusioner og ændringer i Nordea Invest

Oversigt fusioner og ændringer i Nordea Invest Oversigt fusioner og ændringer i Nordea Invest Opdateret 14-09-2016 Indhold Generelle navneændringer... 3 Aktier... 4 Verden... 4 Aktier II... 5 Basis 1... 5 Basis 2... 6 Basis 3... 6 Basis 4... 7 Danmark...

Læs mere

BankInvest Optima. kunsten at spare op.

BankInvest Optima. kunsten at spare op. BankInvest Optima kunsten at spare op www.bankinvest.dk BankInvest Optima - kunsten at spare op Optima er betegnelsen for en familie af blandede fonde, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer

Læs mere

Morningstar Research. Morningstar Danmark Lautrupsgade 7 2100 København Ø. Tel: +45 33 18 6000 Fax: +45 33 18 6001 www.morningstar.

Morningstar Research. Morningstar Danmark Lautrupsgade 7 2100 København Ø. Tel: +45 33 18 6000 Fax: +45 33 18 6001 www.morningstar. København, den 30. august 2011 Analyse af omkostninger og aktiv/passiv forvaltning i danske investeringsforeninger i europæisk perspektiv: Danske investeringsforeninger generelt billigere end den typiske

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal BØH sagde Ben Bernanke, og så var den fest forbi. 2. kvartal 2013 startede ellers lige så optimistisk som 1. kvartal og i øvrigt en fortsættelse

Læs mere