Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for"

Transkript

1 Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvestering... af :56 Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvesteringsforeninger Journal nr. / /ISA//JKM I kapitel i KR 006 har Konkurrencestyrelsen foretaget et skøn over detailinvesteringsforeningers samlede omkostninger i 00 samt et potentiale for, hvor meget foreningerne kan spare, hvis alle foreninger havde samme omkostningsniveau, som de billigste foreninger. De samlede omkostninger fremgår af tabel. Analysen af besparelsespotentialet er foretaget på baggrund af foreningernes regnskabstal for 00 hentet fra Finanstilsynet. Tabel : Detailforeningers samlede omkostninger 00, mio. kr. Investeringsrådgivning 65 Direkte handelsomkostninger 0 Indirekte handelsomkostninger 555 Depotbank 79 Almindelig administration 7 Beholdningsprovision.67 Emission og indløsning 9 I alt.05 Note : Skøn, jf. tabel.8 i kapitel i KR 006. Foreningernes formue ultimo 00 er sat i forhold til satser for handelsomkostninger for 005. Note : Beregnet som 0,0 pct. af detailforeningernes samlede formue ultimo 00 på ca. mia. kr. Se også afsnittet om emissionstillæg og indløsningsfradrag i kapitel. Anm: Følgende foreninger indgår ikke i beregningerne: ) fåmandsforeninger, ) foreninger, der efterfølgende er blevet omdannet til fåmandsforeninger, ) engrosforeninger samt ) foreninger, der udelukkende henvender sig til boligselskaber. Kilde: Tal fra Finanstilsynet, IFR omkostningsstatistik 005, Bankinvest årsrapport 005, Danske Invest årsrapport 005. Se i øvrigt kapitel i KR 006. Som det fremgår af noterne til tabellen, har styrelsen foretaget et skøn over direkte og indirekte omkostninger ved handel med værdipapirer samt for emission og indløsning. Det er i den forbindelse antaget, at omkostningerne ved disse tre aktiviteter en ens for alle investeringsforeningerne. Denne antagelse medfører samtidig, at handelsomkostninger og omkostninger ved emission og indløsning ikke indgår i beregningen af besparelsespotentialet, da det giver dårlig mening at lave benchmark på en omkostning, der er ens for alle de afdelinger, der indgår i analysen. Der er således kun foretaget benchmark for de omkostninger, der fremkommer som følge af aktiviteterne: investeringsrådgivning, depotbankfunktion, almindelig administration samt markedsføring og distribution (beholdningsprovision). De samlede omkostninger ved disse fire aktiviteter fremgår af investeringsforeningsafdelingernes regnskaber under posten administrationsomkostninger. De samlede omkostninger udgjorde,88 mia. kr. i 00 for de

2 Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvestering... af :56 detailforeninger, der indgår i analysen. Det er dette beløb, der bliver foretaget benchmark på. Fordeling af afdelinger i risikokategorier Der er i analysen taget hensyn til, at de forskellige afdelinger har forskellige risici, og at omkostningerne afhænger af risici. Investeringsforeningerne har den antagelse, at især omkostninger til investeringsrådgivning og markedsføring og distribution (beholdningsprovision) og i nogen grad depotbankomkostninger afhænger af de risici, som afdelingerne tager. Sagt på en anden måde er aktieafdelinger generelt dyrere end obligationsafdelinger, og afdelinger med fx asiatiske aktier er generelt dyrere end afdelinger med danske aktier. Antallet af detailafdelinger, der indgår i analyserne i kapitel er 86. Ved beregning af besparelsespotentialet er de detailafdelinger, der opstartede i 00 (og derfor antageligvis har lavere omkostninger end andre afdelinger) taget ud. Hvis de nystartede detailafdelinger indgik i benchmark, ville de øvrige afdelinger uretmæssigt blive målt i forhold til afdelinger med lavere omkostninger. Der var 0 nystartede afdelinger i 00, hvilket reducerer antallet af afdelinger til 6. Disse 6 afdelinger er i første omgang fordelt efter om der er tale om aktieafdelinger (), obligationsafdelinger () eller blandede afdelinger (). Herefter er de fordelt efter de kategorier, som Morningstar arbejder med. Det har resulteret i, at aktieafdelinger og obligationsafdelinger bliver fordelt i 8 forskellige Morningstar-kategorier. Det har herunder ikke været muligt at placere aktieafdelinger, og de er følgelig taget ud af analysen. Der indgår således samlet afdelinger i analysen af besparelsespotentialet. Efter denne fordeling vil enkelte af Morningstar-kategorierne dog komme til at indeholde så få afdelinger, at et benchmark ikke er muligt. Det er derfor besluttet at arbejde videre med 9 kategorier, hvor afdelingerne bliver fordelt efter risici. Som udtryk for risici, er her anvendt standardafvigelse på afkastet. For hver af de 8 Morningstar-kategorier er der anvendt den gennemsnitlige standardafvigelse på afdelingernes afkast (tallet kan findes på Morningstars hjemmeside). Herefter er hver Morningstar-kategori (med de underliggende afdelinger) blevet fordelt i de 9 kategorier, der fremgår af tabel. Af tabellen fremgår desuden hvilket spænd for standardafvigelse, der bliver anvendt ved forskellige kategorier, ligesom det fremgår hvor mange afdelinger, der er havnet i den enkelte kategori. Tabel : De 9 risikokategorier anvendt i analysen Risikokategori Standardafvigelse Antal afdelinger Danske aktier 9 9,75-,9 9,9-6,09 6 6,09-9,6 9,6-,

3 Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvestering... af :56 risiko grp.,7-,89 8 risiko grp.,89-,60 risiko grp.,60-6, 9 Blandede afdelinger Af bilaget fremgår de 8 Morningstar kategorier, den gennemsnitlige standardafvigelse på afkastet indenfor hver Morningstar-kategori, antallet af afdelinger i den enkelte Morningstar-kategori, samt i hvilken af de 9 kategorier i tabel afdelingerne er blevet fordelt. Udpegning af benchmark i de 9 risikokategorier Indenfor hver af de 9 risikokategorier har afdelingerne fået udregnet en omkostningsprocent. Den er beregnet som administrationsomkostningerne divideret med medlemmernes formue (ultimo 00) ganget med 00. Afdelingerne er herefter rangordnet efter størrelsen på omkostningsprocenten. Benchmark er herefter udpeget som 0 pct. fraktilen indenfor hver kategori. 0 pct. fraktilen er anvendt i stedet for den absolut billigste afdeling for at undgå at afdelinger, der af en eller anden grund har urealistisk lave omkostninger, bliver udpeget som benchmark. Hvis der i en kategori eksempelvis er afdelinger, er det den 5. billigste afdeling, der er udpeget som benchmark. Af tabel fremgår omkostningsprocenten for henholdsvis den billigste afdeling, den dyreste afdeling samt benchmark afdelingen indenfor hver kategori. Tabel : Omkostningsprocenter i de 9 risikokategorier, pct. Risikokategori Billigste Dyreste Benchmark Danske aktier 0,8,75 0,0 0,,60 0,75 0,8, 0,5 0, 6,5 0,99 0,5,59,0 risiko grp. 0,, 0, risiko grp. 0,, 0,8

4 Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvestering... af :56 risiko grp. 0,6,7 0,6 Blandede afdelinger 0,8,87 0,8 Beregning af besparelsespotentiale De afdelinger, der har højere omkostningsprocent end benchmark afdelingen, får beregnet en ideel administrationsomkostning. Denne omkostning beregnes som omkostningsprocenten for benchmark afdelingen ganget med medlemmernes formue i den enkelte afdeling. For benchmark afdelingen samt de afdelinger, der er billigere, svarer den ideelle administrationsomkostning til den faktiske administrationsomkostning. Indenfor hver kategori bliver de ideelle administrationsomkostninger for alle afdelinger herefter lagt sammen. Besparelsespotentialet kan endelig beregnes som forskellen på de ideelle administrationsomkostninger for alle 9 risikokategorier minus de faktiske administrationsomkostninger. Af tabel fremgår de ideelle og faktiske administrationsomkostninger samt besparelsespotentialet for de 9 risikokategorier og samlet. Tabel : Samlet beregning af besparelsespotentiale, mio. kr. Risikokategori Faktiske adm. omkostninger Idelle adm. omkostninger Besparelsespotentiale Danske aktier risiko grp risiko grp risiko grp. 5 9

5 Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvestering... 5 af :56 Blandede afdelinger I alt Ud af de omkostningsdele, som det har været muligt at benchmarke (.7 mio. kr.), kan investorerne altså spare en tredjedel (778 mio. kr.). Bilag Morningstarkategori Gennemsnitlig standardafvigelse på afkast Antal afdelinger Risikokategori, jf. tabel Aktier Danske aktier,86 9 Danske aktier Norden,66 9 Europa large cap blend 0,9 0 Europa large cap growth 0,65 Europa large cap value,8 Europa mid cap,76 Europa small cap,6 Europa nye markeder, 7 Euroland large cap, EUR høj risiko 6, Global large cap blend 0,

6 Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvestering... 6 af :56 Global large cap growth,8 Global large cap value 8,8 Global mid-small cap 0,9 5 Global nye markeder 8,9 Nordamerika large cap blend 0, 8 Nordamerika large cap growth,8 Nordamerika large cap value 0,6 Nordamerika small cap,78 Latinamerika 9,5 8 Asien incl. Japan,8 Asien excl. Japan 6,55 0 Asien nye markeder enkelt land,6 Japan large cap 8,7 9 Japan mid-small cap, Kina 9,6 Bioteknologi 7,88 Sundhed 9,75 9

7 Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvestering... 7 af :56 Teknologi 7,7 5 Forbrugsvarer, DKK korte obl.,7 9 Obl. risiko grp. DKK øvrige obl., 5 Obl. risiko grp. EUR højrente, 8 Obl. risiko grp. EUR global,6 8 Obl. risiko grp. EUR øvrige,78 0 Obl. risiko grp. Europæiske,5 7 Obl. risiko grp. Nye markeder 6, 9 Obl. risiko grp. Øvrige,55 7 Obl. risiko grp.

København, den 4. juli 2011 Analyse af omkostningerne i danske investeringsforeninger: Store variationer i investeringsforeningernes omkostninger

København, den 4. juli 2011 Analyse af omkostningerne i danske investeringsforeninger: Store variationer i investeringsforeningernes omkostninger København, den 4. juli 2011 Analyse af omkostningerne i danske investeringsforeninger: Store variationer i investeringsforeningernes omkostninger 1 Indholdsfortegnelse Om analysen... 3 Markedsføringsprovisionen...

Læs mere

Folkebørsens fondsliste (193 fonde)

Folkebørsens fondsliste (193 fonde) Se en forklaring til Folkebørsens Fondsliste, samt en ordforklaring på anvendte udtryk på sidste side i dokumentet. Folkebørsens fondsliste (193 fonde) Aktiefonde Asien ex. Japan - Aktier (11 fonde) Central-

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

Aktieoptur med negative afkast

Aktieoptur med negative afkast 3. juni 2008 Aktieoptur med negative afkast Set på overfladen har danske private investorer fået ganske pæne afkast i de forgangne år Korrigerer man for, hvornår der købes og sælges aktier i forhold til

Læs mere

...det passive supplement. Halvårsrapport 08

...det passive supplement. Halvårsrapport 08 ...det passive supplement Halvårsrapport 08 Sparindex Halvårsrapport Halvåret i overskrifter Sparindex påvirket af fortsat uro på aktiemarkederne Krisen på de globale aktiemarkeder fortsatte i 1. halvår

Læs mere

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal.

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal. Finanstilsynet 21. juni 2007 FOIN/FORM J.nr.5460-0002 aba Rapport om indførelse af et ÅOP lignende nøgletal for investeringsforeninger. Men baggrund i anbefaling i Konkurrenceredegørelsen fra 2006 om at

Læs mere

ÅOP og ÅOK. metodebeskrivelse 2014. Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen 45 13 14 14

ÅOP og ÅOK. metodebeskrivelse 2014. Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen 45 13 14 14 ÅOP og ÅOK metodebeskrivelse 2014 Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen 45 13 14 14 9. april 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Overblik... 3 3 ÅOK - opsparing... 4 3.1 Direkte omkostninger...

Læs mere

Årsrapport 2013 Hedgeforeningen HP

Årsrapport 2013 Hedgeforeningen HP Årsrapport 2013 Hedgeforeningen HP Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den... uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning... 5... Udviklingen i foreningen i 2013

Læs mere

H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 5

H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 5 HALVÅRSRAPPORT 2015 2 INDHOLD Foreningsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Udvikling og forventninger 5 Risici og risikostyring 8 Påtegninger 11 Ledelsespåtegning 11 Beretning og halvårsregnskab: 1. januar

Læs mere

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SEBinvest (CVR-nr.: 21 00 49 79) (FT-nr.: 11.107) AFDELING Korte Danske Obligationer (den ophørende enhed) (SE-nr.:

Læs mere

ÅOP og ÅOK. metodebeskrivelse 2013. Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen 45 13 14 14

ÅOP og ÅOK. metodebeskrivelse 2013. Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen 45 13 14 14 ÅOP og ÅOK metodebeskrivelse 2013 Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen 45 13 14 14 20. marts 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Overblik... 3 3 ÅOK - opsparing... 4 3.1 Direkte omkostninger...

Læs mere

Årsrapport 2012. Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48. Årsrap

Årsrapport 2012. Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48. Årsrap Årsrap Årsrapport 2012 Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48 Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere

Årsrapport 2012. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. Årsrapport 2014. Kapitalforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Årsrapport 2012. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. Årsrapport 2014. Kapitalforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Årsrapport 2012 Hedgeforeningen Mermaid Nordic Årsrapport 2014 Kapitalforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsens beretning 2 Bestyrelsens tillidshverv

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Årsrapport 2011. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Årsrapport 2011. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Årsrapport 2011 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsens beretning for 2011 2 Bestyrelsens tillidshverv 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Prospekt for Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest August 2015 Indholdsfortegnelse: Ansvar for prospektet... 2 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 3 2. Foreningens formål... 3 3. Foreningens

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

Nielsen Global Value

Nielsen Global Value 1/20 Prospekt for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen Nielsen Global Value, afdeling Nielsen Global Value. Ansvar for prospektet

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Danmark Akkumulerende 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

DAF kårer de bedste investeringsforeninger

DAF kårer de bedste investeringsforeninger DAF kårer de bedste investeringsforeninger Op mod hver femte dansker sparer op gennem en investeringsforening, for investeringsformen sørger for, at man ikke lægger alle æggene i samme kurv, men spreder

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2008 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

Likvider... 24 Kapitalandele og obligationer... 24 Afledte finansielle instrumenter... 24 REPO-forretninger... 24 Andre aktiver...

Likvider... 24 Kapitalandele og obligationer... 24 Afledte finansielle instrumenter... 24 REPO-forretninger... 24 Andre aktiver... Indhold Foreningsoplysninger... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Ledelsesberetning for Kapitalforeningen... 6 Resultat og formue... 6 Ændringer og nyheder... 6 Væsentlige markedsbegivenheder i

Læs mere

Investeringsforeningen CPH Capital

Investeringsforeningen CPH Capital Investeringsforeningen CPH Capital Afdeling Globale Aktier - KL Afdeling Forbrugsaktier - KL Prospekt Offentliggjort den 4. september 2013 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Halvårsrapport 2008. Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2008. Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2008... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 4 Anvendt regnskabspraksis... 8 Jyske

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Halvårsrapport 2006 CVR. nr. 25 16 02 58 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger s. 2 Ledelsesberetning s. 3 Hoved- og nøgletalsoversigt s. 7 Afdeling Eurokredit

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 1. halvår 2015... 4 Halvåret i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere