Bankinvest seminar den 2. juni 2005.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bankinvest seminar den 2. juni 2005."

Transkript

1 Bankinvest seminar den 2. juni Emne: Globale politiske og økonomiske trends, fokus på Asien. Af: J. Ørstrøm Møller, Ambassadør, Adjungeret Professor ved Handelshøjskolen i København.

2 I. KINA OG INDIEN TAGER FØRERTRØJEN. Økonomisk tyngde. Teknologi-kultur. Hub konceptet.

3 1. Kinas andel af det globale BNP 2,7% og Indiens 1,2% beregnet med officielle valutakurser. PPP giver 12,4% hhv. 6,2%. Fra 2000 til 2020 firedobles Kinas BNP til US$4000 mia.; gennemsnitlig indkomst pr indbygger lig ca. US$4000. Kina: Verdens næststørste økonomi (PPP). Største modtager af udenlandske direkte investeringer. Verdens værksted, prisfastsætter for traditionelle industrivarer, teknologi. Indien: Fjerdestørste økonomi (PPP). Servicecenter, prisfastsætter for traditionelle serviceydelser, løsninger.

4 2. Universel kommunikation. Nomademennesket. Kina. 330 mio. abonnenter på mobiltelefoni (prognose ultimo 2005 lig 402 mio.), fastlinieabonnenter 313 mio. (prognose for 2005 lig 360 mio.) 80 mio. med internet. Brugere af bredbånd 2005: USA 39 mio. Kina 34mio. Prognose 2007: Kina 57 mio. USA 54 mio. SMS 6 mia. ja MIA på en dag! Indien. 50 mio. abonnenter på mobiltelefoni og 2 mio. flere.hver.måned! År Kina nummer et globalt med 178 mio. PC ere. Indien 80 mio. Cernet2, IPv4 til IPv6. 3G teknologi.

5 3. Hub eller metropolis som trendsætter. Shanghai, Beijing, Guangdong-Hong Kong- Shenzhen, Mumbai, Kolkatta måske Tokyo. Subhubs Bangkok, Saigon, Singapore-Johore, Sydney samt mindst 10 og formentligt flere i Kina.

6 II. ASIEN INDVARSLER EN NY TREND. OUTSOURCING OPAD PÅ VÆRDITILVÆKSTSTIGEN OG OFFSHORING. Outsourcing. Nu tager vi springet fra IT til BPO til KPO dvs. opad værditilvækststigen.

7 Illustration Outsourcing Indien : IT: US$17 mia. med stigning til 2010 til US$57 mia. Vækstrate 20%. BPO: US$7,7 mia. med stigning til US$39,8mia i Vækstrate 36%. KPO: US$1,2 mia. med stigning til US$17 mia. i Vækstrate 46%.

8 KPO domineres af: Data Search and management Biotech and Pharmaceutica, Engineering and design (VLSI, Electronic highways) R & D Remote education and publishing Animation and simulation

9 Risikoen for den politiske tilslutning til økonomisk globalisering. Off-shoring. Store internationale virksomheder (Boeing, Dupont etc.) udbyder R & D opgaver over nettet. De definerer, hvilke opgaver de ønsker løst og modtager løsningsforslag fra hvem om helst, hvorefter de vælger det bedste og billigste.

10 Omkring 100 Lab i Bangalore lever allerede i dag af off-shoring af R & D. For de store virksomheder betyder det besparelser gennem mindre stab, lavere omkostninger, bedre løsninger. Naturligvis er der en grænse for, hvilke R & D opgaver, der udbydes i Offshore. Loyalitet, intellektuel ejendomsret mv. mv. er uløste spørgsmål. Illustration. 7E7 vinger og krop design. Medtronics pacemaker.

11 III. USA STÅR OVER FOR EN ØKONOMISK KRISE. USA forbruger. Asien navnlig Kina producerer. Billig arbejdskraft i Kina og Indien holder inflationen nede. Kina og Japan finansierer hurlumhej. For første gang i verdenshistorien er cirklens kvadratur fundet eller..

12 1) Vi lever i en sæbeboble. Først to japanske omkring aktier og ejendomsmarked. Dernæst aktie- og IT jfr. Nasdaq. Endelig det amerikanske ejendomsmarked holder endnu, men hvor længe.

13 2) USA's økonomiske politik stærkt ekspansiv igennem adskillige år, men uden dækning i produktionen. Resultat: Kæmpegæld, underskud på betalingsbalancen (ca 6,5% af BNP) og de offentlige finanser (ca 4%).

14 2) fortsat For the fun: Website US National Debt Clock. Gælden opgøres løbende. Fx 09 May AM GMT: $ 7,754,261,274, Not so fun: Den stiger med 1,8 milliarder USdollar.hver dag. 8.78% % af US BNP hvert år; 239% af DKs BNP!

15 3) Genopretning af skævhederne. Overførelse af købekraft fra USA med underproduktion til Asien (Kina, Indien) med merproduktion. USA's instrumenter: Finanspolitik? Pengepolitik? Valutakurs evt. kombineret med protektionisme. Vi er allerede i fase tre dvs problemet kastet i hovedet på markedet. Inden spørgsmålet stilles: Hvad med den kinesiske valuta, Yuan? Ja hvad med den?

16 4) Stoppes ved et af følgende to forhold evt. en kombination. Den amerikanske rente når sit skæbnepunkt dvs. lig trendvækst. Asien og navnlig Kina ændrer prioritering i vægtningen mellem produktion og forbrug. Afgørende for om den kommende amerikanske krise bliver global: Er Kina og Indien stærke nok til at overtage trækkraften i den globale økonomi?

17 IV. ASIENS ØKONOMI VEDHÆNG TIL USA ELLER SELVBÆRENDE. Sving fra eksport til indenlandsk efterspørgsel. Privat forbrug. Supply chain.

18 1) Kina. Eksport har været drivkraft. Investeringer for høje med risiko for overkapacitet. Det springende punkt er, om det private forbrug kan stige tilstrækkeligt til at bære den økonomiske vækst.

19 2) Tabel 1 - Forbrug The Consumption Revolution: Massive Expansion of the Middle Class Size of the middle class 2002 (million) 2010 (million) China Hong Kong 6 7 Taiwan Korea Malaysia 7 13 Thailand Indonesia (defined as those earning US$5,000 and more per year)

20 3) Tabel 2 Handel i Asien Intra-Regional Trade - The Pivotal Role of China Exports to Exports to Share of the 2003 China as % China as % US Market (%) of total exports of export growth Hong Kong Taiwan Japan Korea Singapore Thailand Malaysia China

21 4) Delkonklusion: Usikkert om Kina og Indien kan overtage rolle fra USA. Det springende punkt er om det private forbrug i Asien bliver tilstrækkeligt stærkt. Hvad kan gøres for at styrke supply chain internt i Asien og forøge det private forbrug? Den næste STORE ting, hvad der kommer til at sætte sit præg på resten af dette århundrede.

22 V. KINA OG INDIEN. Det er ikke Kina eller Indien. Det er Kina OG Indien.

23 Det politiske imperativ. Hvad siger tallene? Samhandel fra ca US$150 mio. til US$14 mia. på godt 12 år. Hen i mod 100 dobling. Frihandelsaftaler (FTA). Kina-ASEAN. Indien-ASEAN. Kina-Indien. Dvs. trekanten Kina-Indien-ASEAN den STORE VISION, der nu er flyttet fra tegnebordet til forhandlingsbordet - med ca 3 mia. mennesker, en gennemsnitlig vækst på ca 6% og en stærkt stigende middelklasse med privat forbrug.

24 VI. ASIENS INSTITUTIONALISERING. For de enkelte lande, for Asien, for Asiens globale interesser.

25 1) Der er to modeller på bordet. Den japansk inspirerede med løs institutionel struktur, agtpågivenhed over for de enkelte landes nationale økonomiske interesser OG USA's samt Australiens og New Zealands deltagelse. Den kinesisk inspirerede. Stærkere potentiel institutionel struktur, stærkere økonomisk integration, for asiatiske lande OG pegende frem mod noget andet og mere end blot økonomisk samarbejde. 2) Det forestående østasiatiske topmøde. BIGGEST SHOW IN TOWN.

26 3) Det globale scenarium. EU, Nordamerika (NAFTA) evt. udvidet til Den Vestlige halvkugle, Asien. Disse tre regionale byggeklodser er fundamentet for global politisk og økonomisk ledelse. Alternativ: Ingen styring og det vil også være nogles foretrukne model.

27 VII. AFSPORES AF POLITISKE KRISER? De asiatiske politiske systemer er helt overvejende økonomisk fikseret. 1) Nordkorea. Hvad er det for et spil der ruller hen over scenen. Nordkorea, USA, Kina, Sydkorea, Japan. 2) Taiwan. Kina og USA ønsker ikke, SLET IKKE, konflikt. Det kan kun gå galt ved en politisk fejlkalkulation. Kina og Taiwan er økonomisk integreret. Taiwan investeringer i Kina. Taiwan arbejdstager og studerende i Kina. Det farlige punkt: Vurdering af hvem tiden arbejder for! 3) Asiens farligste HOT SPOT: Pakistan!

28 VIII. USA OG JAPAN STÅR FORAN VITALE POLITISE BESLUTNINGER. Skal asiatisk integration skabt af Kina-Indien fremmes, akkviesceres ved eller bremses?

29 1) Japan tabte rollen som skaber i begyndelsen af 1990 erne. Hvad nu. Økonomisk set har Japan ikke noget valg jfr. Japans økonomi der drives af eksport til Kina. Politisk er det svært at affinde sig med andre foran ved rattet. Japans muligheder? 2) Det positive. Et Japan der trods alt finder sig til rette. 3) Det ubehagelige/uhyggelige: Et Japan der bliver nationalistisk måske mere end det og spiller på Taiwan over for Kina og drager USA ind i dette spil. 4) Set fra Tokyo: Et Japan der uanset økonomisk tyngde aldrig rigtigt er accepteret.

30 5) USA kan anlægge mere eller mindre, hvad det gjorde over for den europæiske integration. MEN må akkviescere ved Kina/Indien og ikke Japan i rollen som nummer et. 6) Alternativt kan USA søge den asiatiske integration bremset og bruge Japan (Taiwan!) og Australien hertil. 7) Set fra The Oval Office i Det Hvide Hus: Hvem har løst til at undgå i historien som den præsident, der mistede grebet om USA's førerposition?

31 IX. USA's VALG OG KONSEKVENSEN FOR GLOBALISERING. USA's valg får afgørende betydning for globaliseringen og dermed det globale politiske og økonomiske billede i de næste tiår.

32 1) Verden har været utrolig heldig ved at lande som Kina og Indien har valgt at tilslutte sig og søge indpas i den model, som den vestlige verden skabte i slutningen af 1940 erne.

33 2) Accepterer USA en asiatisk integration under kinesisk/indisk ledelse fastholdes deres engagement. Den nuværende økonomiske model cementeres. Med lidt held konvergerer de politiske systemer hen i mod overskriften demokrati. Kort sagt: Den eksisterende model fasttømres. Prisen bliver større indflydelse for andre end de vestlige lande, men med bibeholdelse af principper og model. Globalisering kan vise sig som plus sum spil for alle.

34 3) Modarbejder USA asiatisk integration under kinesisk/indisk ledelse vil disse to lande på et eller andet tidspunkt Enten politisk udfordre USA og de vestlige landes placering i systemet med en reel konflikt om magt. Et klassisk forløb med fremstormende magters stormløb mod de etablerede magters position. Det er sjældent gået stille af sig. Eller de opstiller hen ad vejen deres egen alternative model baseret på stigende økonomiske tyngde og dermed attråværdig for andre lande.

35 KONKLUSION. Det er spillet om integrationen i Asien, der afgør fremtidens globale politiske system og økonomiske model.

36 X. DE ENKELTE LANDE. Kina. Hård eller blød landing? Indien. Pas på, undervurder ikke landet. Japan. Den sidste samurai han er død! Korea. Mere selvbevidst, dygtig til at udnytte muligheder. Taiwan. Integreres økonomisk i Kina. Eneste vej fremad. Hong Kong. Problemer bliver ikke mindre. Opsuges i cross border region..

37 Vietnam. Nu er miraklet endelig ved at ske. MacDonald s arbejdspladser i det centrale Vietnam, og de strejkede! Thailand. Nu er miraklet endelig ved at slutte Malaysia. På det jævne, men det jævne er rimeligt højt niveau. Singapore. Ved at finde sin niche som Danmark. Indonesien. Ledelse omsider, lys forude. Filippinerne. Tjah.. Australien. Medvind er ved at være slut.

38 Jørgen Ørstrøm Møller

LO/FTF/AC møde den 3. juni 2005.

LO/FTF/AC møde den 3. juni 2005. LO/FTF/AC møde den 3. juni 2005. Emne: Den globale udfordring en ny verdensorden eller slet ingen? Af: J. Ørstrøm Møller, Ambassadør, Adjungeret Professor ved Handelshøjskolen i København. www.oerstroemoeller

Læs mere

Dansk Metal. Torsdag den 16. November 2006.

Dansk Metal. Torsdag den 16. November 2006. Dansk Metal. Torsdag den 16. November 2006. Emne:Globalisering og uddannelser med særlig fokus på Danmarks muligheder. Af: J. Ørstrøm Møller, Visiting Senior Research Fellow, ISEAS, Singapore, Adjungeret

Læs mere

Den danske Finansanalytikerforenings Asien seminar med fokus på Kina og Indien den 1. juni 2005.

Den danske Finansanalytikerforenings Asien seminar med fokus på Kina og Indien den 1. juni 2005. Den danske Finansanalytikerforenings Asien seminar med fokus på Kina og Indien den 1. juni 2005. Emne: Politisk tradition, udvikling muligheder/risici, forskelle/uligheder/demografi. De to landes betydning.

Læs mere

Dansk erhvervslivs placering i globaliseringen

Dansk erhvervslivs placering i globaliseringen Dansk erhvervslivs placering i globaliseringen Magtudredningen Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er, En analyse af demokrati og magt

Læs mere

DEN NY VERDEN 2008:3 Udviklingssamarbejde anno 2020

DEN NY VERDEN 2008:3 Udviklingssamarbejde anno 2020 DEN NY VERDEN 2008:3 Udviklingssamarbejde anno 2020 1 Carsten Staur Globalt samarbejde frem mod 2020 Det globale system FN-systemet, Verdensbanken, IMF og mange andre internationale organisationer er godt

Læs mere

Globalisering som inflationsanker

Globalisering som inflationsanker Globalisering som inflationsanker Fokus på inflationspres Centralbankerne i dilemma Globaliseringens kræfter Deflation i varepriserne Pricing power er afgørende Lavrentemiljøet kan fortsætte D c 26. juni

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Kapitel 5. Underskud og Dollars USA s finansielle hegemoni

Kapitel 5. Underskud og Dollars USA s finansielle hegemoni Kapitel 5. Underskud og Dollars USA s finansielle hegemoni Vi vender os nu og i de to resterende kapitel til USA s udenrigsøkonomi. Dette kapitel er nok lidt vanskeligere end de øvrige. Jeg prøver at forklare

Læs mere

INVESTERING. Mange flere vil have EN BID AF KAGEN 2010-2019: UDFORDRINGERNES ÅRTI TRENDS OG TEMAER I 2010: BRIK, RÅVARER, IT, CLEAN TECH

INVESTERING. Mange flere vil have EN BID AF KAGEN 2010-2019: UDFORDRINGERNES ÅRTI TRENDS OG TEMAER I 2010: BRIK, RÅVARER, IT, CLEAN TECH INVESTERING [FEBRUAR 2010] 2010-2019: UDFORDRINGERNES ÅRTI Mange flere vil have EN BID AF KAGEN TRENDS OG TEMAER I 2010: BRIK, RÅVARER, IT, CLEAN TECH AKTIESTRATEG: AKTIEMARKEDET ER I VENTEPOSITION SMÅ

Læs mere

Euroen og de finansielle markeder i lyset af finanskrisen

Euroen og de finansielle markeder i lyset af finanskrisen Euroen og de finansielle markeder i lyset af finanskrisen ISBN-nummer: 978-87-87803-02-1 Udgivet af: Den Danske Europabevægelse 2009 Produktion/design: HJ Grafik 2 Tidligere udgivelser: 2009 Menneskehandel

Læs mere

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011)

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) 1 Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen, d. 11/12 2011. Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) EU s regeringschefer vedtog, i ugen der gik, et traktatforslag, der vil binde de kontraherende

Læs mere

Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND

Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND Indhold Forord: Kurs mod 2020 - Dansk udenrigspolitik

Læs mere

Indledning... 3. Problemfelt... 5. Metode... 7. Projektstruktur... 7. Afgrænsning... 8. Begrebsafklaring... 9. Valg af empiri...

Indledning... 3. Problemfelt... 5. Metode... 7. Projektstruktur... 7. Afgrænsning... 8. Begrebsafklaring... 9. Valg af empiri... Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 5 Metode... 7 Projektstruktur... 7 Afgrænsning... 8 Begrebsafklaring... 9 Valg af empiri... 10 Valg af teori... 11 Videnskabsteoretiske overvejelser...

Læs mere

Sammendrag Human Development Report 2010. Nationernes sande rigdom: Vejen til menneskelig udvikling

Sammendrag Human Development Report 2010. Nationernes sande rigdom: Vejen til menneskelig udvikling Sammendrag Human Development Report 2010 20 år med HDR - Jubilæumsudgave Nationernes sande rigdom: Vejen til menneskelig udvikling Udgivet for FNs Udviklingsprogram UNDP Human Development Report 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER

DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER 8 DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER Danmark har langt flere direkte investeringer i udlandet, end udlandet har

Læs mere

Ny handelspolitisk strategi

Ny handelspolitisk strategi Ny handelspolitisk strategi Maj 2013 Ny handelspolitisk strategi 3 Forord Det handelspolitiske billede har ændret sig grundlæggende siden lanceringen af den seneste handelspolitiske strategi i 2007. Især

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

Bilforhandleren 2020. Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler

Bilforhandleren 2020. Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Bilforhandleren 2020 Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Bilforhandleren 2020 Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler damvad.com Forord Kære læser, 2.875.777 danskere bruger

Læs mere

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 2. kvartal 2014

BankInvest Asien. Brev til investorerne. Kære investor. Bidrag til afkastet. 2. kvartal 2014 2. kvartal 2014 BankInvest Asien Brev til investorerne Kære investor BankInvest Asien havde i andet kvartal et positivt afkast på 6,5 procent efter omkostnigner. Sammenligningsindekset steg i samme periode

Læs mere

Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international

Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2012... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

Denne rapport præsenterer en tolv-punkts plan, der skal sikre verdens fattigste landmænd bedre adgang bedre viden bedre betingelser.

Denne rapport præsenterer en tolv-punkts plan, der skal sikre verdens fattigste landmænd bedre adgang bedre viden bedre betingelser. Verdens fattigste lande får i stigende grad bedre adgang til de rige landes markeder for landbrugsprodukter. Men selv uden toldsatser og kvoter støder den fattige landmand ind i en lang række barrierer

Læs mere

BRIK-landene: en mulighed eller en trussel for EU?

BRIK-landene: en mulighed eller en trussel for EU? Kandidatafhandling Cand.ling.merc Engelsk og Europæiske Studier Forfatter: Jonna Nørgård Pedersen Vejleder: Erik Lonning Institut for Int. Kultur- og Kommunikationsstudier BRIK-landene: en mulighed eller

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Hvor er beviserne for, at udviklingsbistand hjælper Den Tredje Verden?

Hvor er beviserne for, at udviklingsbistand hjælper Den Tredje Verden? Mach vs. Mchangama i : Hvor er beviserne for, at udviklingsbistand hjælper Den Tredje Verden? Der bliver årligt overført 300 milliarder kroner fra den rige til den fattige verden. Afrika er ifølge den

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

Den økonomiske vækst i Kina

Den økonomiske vækst i Kina Den økonomiske vækst i Kina - - Hvem får flest ris i skålen? Udarbejdet af: Julie Holt Søren Tams Stine Malmskov Sebastian Enemark Mygh Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse, RUC 1 3. Semester 05/06

Læs mere

Nationalbankdirektør Nils Bernsteins tale ved Finansrådets årsmøde, mandag den 30. november 2009

Nationalbankdirektør Nils Bernsteins tale ved Finansrådets årsmøde, mandag den 30. november 2009 DANMARKS NATIONALBANK Nationalbankdirektør Nils Bernsteins tale ved Finansrådets årsmøde, mandag den 30. november 2009 Det talte ord gælder Recessionen i verdensøkonomien ser nu ud til at være slut. Væksten

Læs mere

Kan kriser forudsiges?

Kan kriser forudsiges? 35 Kan kriser forudsiges? Morten Spange, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING I løbet af 28 blev verdensøkonomien ramt af en krise, hvis lige ikke er set siden den store depression i 193'erne.

Læs mere

KINA I AFRIKA. - Ressourcer og politisk magt -

KINA I AFRIKA. - Ressourcer og politisk magt - FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L 2008/2009 Kaptajn Lasse Sand KINA I AFRIKA - Ressourcer og politisk magt - - Med udgangspunkt i Offensiv Realisme foretages en analyse

Læs mere