(Træder i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der slutter begynder den 15. december eller senere) INDHOLDSFORTEGNELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(Træder i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der slutter begynder den 15. december eller senere) INDHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1 INTERNATIONAL STANDARD OM REVISION 805 (AJOURFØRT) SÆRLIGE OVERVEJELSER - REVISION AF BESTANDDELE AF ET REGNSKAB SAMT SPECIFIKKE ELEMENTER, KONTI ELLER POSTER, DER INDGÅR I ET REGNSKAB (Træder i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der slutter begynder den 15. december eller senere) INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit Indledning Omfanget af denne ISA Ikrafttrædelsesdato... 4 Mål Definitioner... 6 Krav Overvejelser ved accept af opgaven Overvejelser ved planlægning og udførelse af revisionen Udformning af en konklusion samt overvejelser ved afgivelse af erklæring Vejledning og andet forklarende materiale Omfanget af denne ISA... A1-A4 Overvejelser ved accept af opgaven... A5-A9 Overvejelser ved planlægning og udførelse af revisionen... A10-A1415 Udformning af en konklusion samt overvejelser ved afgivelse af erklæring... A1516-A1828 Bilag 1: Eksempler på specifikke elementer, konti eller poster, der indgår i et regnskab Bilag 2: Eksempler på revisors erklæringer om en bestanddel af og om et specifikt element, der indgår i et regnskab., Særlige overvejelser revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster, der indgår i et regnskab, bør læses i sammenhæng med ISA 200, Den uafhængige revisors overordnede mål og revisionen gennemførelse i overensstemmelse med Internationale Standarder om Revision.

2 Indledning Omfang af denne ISA 1. ISA gælder for revision af et regnskab og skal tilpasses som nødvendigt efter omstændighederne, når de anvendes ved revisioner af andre historiske finansielle oplysninger. Denne ISA omhandler særlige overvejelser, når disse ISA anvendes ved en revision af en bestanddel eller et specifikt element, en konto eller post, der indgår i et regnskab. Bestanddelen, det specifikke element, kontoen eller posten, der indgår i et regnskab, kan være udarbejdet i overensstemmelse med en begrebsramme med generelt eller særligt formål. Hvis den er udarbejdet i overensstemmelse med en begrebsramme med særligt formål, gælder ISA 800 (ajourført) 1 også for revisionen. (jf. afsnit A1-A4) 2. Denne ISA gælder ikke for en komponentrevisors erklæring, der afgives som resultat af arbejde udført på en komponents finansielle oplysninger efter anmodning fra koncernopgaveteamet til brug for en revision af et koncernregnskab (se ISA ). 3. Denne ISA tilsidesætter ikke kravene i andre ISA; den omhandler heller ikke alle særlige overvejelser, der kan være relevante under hensyntagen til opgavens omstændigheder. Ikrafttrædelsesdato 4. Denne ISA træder i kraft for revisioner af bestanddele, specifikke elementer, konti eller poster for perioder, der begynderslutter den 15. december eller senere. Når det drejer sig om revisioner af bestanddele af eller specifikke elementer, konti eller poster, der indgår i et regnskab pr. en bestemt dato, træder denne ISA i kraft for revisioner af sådanne oplysninger som er udarbejdet pr. 15. december eller senere. Mål 5. Det er revisors mål ved anvendelsen af ISA ved en revision af en bestanddel af eller et specifikt element, en konto eller post, der indgår i et regnskab på passende vis at behandle de særlige overvejelser, der er relevante for: (a) accept af opgaven (b) (c) Definitioner planlægning og udførelse af den pågældende opgave, og udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om bestanddelen eller på det specifikke element, kontoen eller posten, der indgår i et regnskab. 6. I denne ISA henvises til: (a) element, der indgår i et regnskab eller element, hvilket betyder et element, en konto eller en post, der indgår i et regnskab 1 ISA 800 (ajourført), Særlige overvejelser Revision af regnskaber udarbejdet i overensstemmelse med begrebsrammer med særligt formål. 2 ISA 600, Særlige overvejelser Revision af koncernregnskaber (herunder komponentrevisorernes arbejde). 1

3 Krav (b) (c) International Financial Reporting Standards, hvilket betyder, International Financial Reporting Standards (IFRS) udstedt af International Accounting Standards Board, og en bestanddel af eller et specifikt element, der indgår i et regnskab, hvilket omfatter tilhørende noter. (jf. afsnit A2). Tilhørende noter omfatter normalt anvendt regnskabspraksis og andre forklarende oplysninger, som er relevante for bestanddelen eller for elementet. Overvejelser ved accept af opgaven Anvendelse af ISA 7. ISA 200 kræver, at revisor overholder alle ISA, der er relevante for revisionen 3. Ved revision af en bestanddel af eller et specifikt element, der indgår i et regnskab, gælder dette krav, uanset om revisor også har til opgave at revidere virksomhedens fuldstændige regnskab. Har revisor ikke samtidig til opgave at revidere virksomhedens fuldstændige regnskab, skal revisor fastslå, om det er muligt at revidere en bestanddel af eller et specifikt element, der indgår i dette regnskab, i overensstemmelse med ISA. (jf. afsnit A5-A6) En acceptabel regnskabsmæssig begrebsramme 8. ISA 210 kræver, at revisor fastslår, om den regnskabsmæssige begrebsramme, der anvendes ved udarbejdelsen af et regnskab, er acceptabel 4. Ved en revision af en bestanddel af eller et specifikt element, der indgår i et regnskab, skal dette omfatte, om anvendelsen af den regnskabsmæssige begrebsramme vil resultere i en præsentation, der giver fyldestgørende oplysning, der gør det muligt for de tiltænkte brugere at forstå informationen, der formidles i bestanddelen eller i elementet, samt indvirkningen af væsentlige transaktioner og begivenheder på de oplysninger, som formidles i bestanddelen eller elementet. (jf. afsnit A7) Konklusionens form 9. ISA 210 stiller krav om, at de aftalte vilkår for revisionsopgaven omfatter den forventede form af enhver erklæring, som revisor skal afgive 5. Når der er tale om revision af en bestanddel af eller et specifikt element, der indgår i et regnskab, skal revisor overveje, om den forventede form for konklusion er passende efter omstændighederne. (jf. afsnit A8-A9) Overvejelser ved planlægning og udførelse af revisionen 10. ISA 200 anfører, at ISA er skrevet i relation til revision af regnskaber; de skal tilpasses som nødvendigt efter omstændighederne, når de anvendes ved revision af 3 ISA 200, Den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens gennemførelse i overensstemmelse med Internationale Standarder om Revision, afsnit ISA 210, Aftale om vilkår for revisionsopgaver, afsnit 6(a). 5 ISA 210, Aftale om vilkår for revisionsopgaver, afsnit 10 (e). 2

4 andre historiske finansielle oplysninger 6,7. Når revisor planlægger og udfører revisionen af en bestanddel af eller et specifikt element, der indgår i et regnskab, skal revisor tilpasse alle ISA, som er relevante for revisionen, som nødvendigt efter opgavens omstændigheder. (jf. afsnit A10-A1415) Udformning af en konklusion og overvejelser ved afgivelse af erklæring 11. Når revisor udformer en konklusion og afgiver erklæring om en bestanddel af eller et specifikt element, der indgår i et regnskab, skal revisor overholde kravene i ISA 700 (ajourført) 8, og når det er relevant ISA 800 (ajourført), tilpasset som nødvendigt efter opgavens omstændigheder. (jf. afsnit A1516-A1622) Afgivelse af erklæring om virksomhedens fuldstændige regnskab og på en bestanddel af eller et specifikt element, der indgår i dette regnskab 12. Hvis revisor påtager sig en opgave om at afgive erklæring om en bestanddel af eller på et specifikt element, der indgår i et regnskab i forbindelse med en opgave om at revidere virksomhedens fuldstændige regnskab, skal revisor udtrykke en særskilt konklusion for hver opgave. 13. Den reviderede t bestanddel af eller det reviderede t specifikke element, der indgår i et regnskab, kan offentliggøres sammen med virksomhedens reviderede fuldstændige regnskab. Hvis revisor konkluderer, at præsentationen af bestanddelen eller det specifikke element, der indgår i et regnskab, ikke er tilstrækkelig adskilt fra det fuldstændige regnskab, skal revisor anmode ledelsen om at afhjælpe situationen. Ifølge afsnit 15 og 16 skal revisor også adskille konklusionen om bestanddelen eller det specifikke element, der indgår i et regnskab, fra konklusionen om det fuldstændige regnskab. Revisor må ikke afgive erklæring med konklusion om bestanddelen eller om det specifikke element, der indgår i et regnskab, før revisor er tilfreds med adskillelsen. Modificeret konklusion, supplerende oplysning vedrørende forståelse af regnskabet eller supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen i revisors erklæring om virksomhedens fuldstændige regnskab Overvejelser af indvirkningen af visse forhold indeholdt i revisors erklæring om en virksomheds fuldstændige regnskab på revisionen af en bestanddel af eller et specifikt element, der indgår i et regnskab, og på revisors erklæring derom 14. Hvis konklusionen i revisors erklæring om en virksomheds fuldstændige regnskab indeholder: (a) En modificeret konklusion med forhold i overensstemmelse med ISA 705 (ajourført) 9 6 ISA 200, Den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens gennemførelse i overensstemmelse med Internationale Standarder om Revision, afsnit 2. 7 ISA 200, Den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens gennemførelse i overensstemmelse med Internationale Standarder om Revision, afsnit 13 (f) forklarer, at udtrykket regnskab normalt henviser til et fuldstændigt regnskab som fastsat af kravene i den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. 8 ISA 700 (ajourført), Udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om et regnskab. 9 ISA 705 (ajourført), Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring 3

5 (b) (c) (d) (e) Eller erklæringen indeholder e En supplerende oplysning vedrørende forståelse af regnskabet eller en supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen i overensstemmelse med ISA 706 (ajourført) 10 Et afsnit om væsentlig usikkerhed vedrørende forstsat drift i overensstemmelse med ISA 570 (ajourført) 11 Kommunikation af centrale forhold ved revisionen i overensstemmelse med ISA , eller En udtalelse, der beskriver en ikke-rettet væsentlige fejlinformation i Andre Oplysninger i overensstemmelse med ISA 720 (ajourført) 13 skal revisor fastslå overveje de eventuelle indvirkninger, som detteisse forhold har på erklæring revisionen af om en bestanddelen eller det specifikke element, der indgår i et regnskab, samt på revisors erklæring herom. Når det anses passende, skal revisor tilsvarende afgive en konklusion med modifikation på bestanddelen eller det specifikke element, der indgår i et regnskab, eller medtage en supplerende oplysning vedrørende forståelse af regnskabet eller en supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen i revisors erklæring. (jf. afsnit A2317-A27) Afkræftende konklusion eller manglende konklusion i revisors erklæring om virksomhedens fuldstændige regnskab 15. Hvis revisor konkluderer, at det er nødvendigt at udtrykke en afkræftende konklusion eller en manglende konklusion om virksomhedens fuldstændige regnskab som helhed, tillader ISA 705 (ajourført) ikke, at revisor i den samme erklæring medtager en konklusion uden modifikation om en bestanddel af eller på et specifikt element der indgår i dette regnskab 14. Årsagen er, at en sådan konklusion uden modifikation vil modsige den afkræftende konklusion eller den manglende konklusion om virksomhedens fuldstændige regnskab som helhed. (jf. afsnit A128) 16. Hvis revisor konkluderer, at det er nødvendigt at udtrykke en afkræftende konklusion eller en manglende konklusion om virksomhedens fuldstændige regnskab som helhed, men revisor alligevel i relation til en separat revision af et specifikt element der indgår i det pågældende regnskab finder det passende at udtrykke en konklusion uden modifikation om det pågældende element, skal revisor kun gøre dette, hvis: (a) (b) lov eller øvrig regulering ikke forbyder revisor at gøre dette konklusionen udtrykkes i en erklæring, der ikke offentliggøres sammen med den erklæring, der indeholder den afkræftende konklusion, eller manglende konklusion, og 10 ISA 706 (ajourført), Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet og supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen i den uafhængige revisors erklæring. 11 ISA 570 (ajourført), Fortsat drift (Going concern), afsnit ISA 701, Kommunikation af centrale forhold ved revisionen i den uafhængige revisors erklæring, afsnit ISA 720 (ajourført), Revisors ansvar i forbindelse med Andre Oplysninger, afsnit 22 (e)(ii). 14 ISA 705 (ajourført), Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring afsnit 15. 4

6 (c) det specifikke elementet ikke udgør en større del af virksomhedens fuldstændige regnskab. 17. Revisor skal ikke udtrykke en konklusion uden modifikationer om en bestanddel af et fuldstændigt regnskab, hvis revisor har afgivet en afkræftende konklusion eller en manglende konklusion om det fuldstændige regnskab som helhed. Dette er tilfældet, selvom revisors erklæring om bestanddelen ikke offentliggøres sammen med den erklæring, som indeholder den afkræftende konklusion, eller manglende konklusion. Årsagen er, at en bestanddel af et regnskab anses for at udgøre en væsentlig del af dette regnskab. *** Vejledning og andet forklarende materiale Omfanget af denne ISA (jf. afsnit 1, 6(c)) A1. ISA 200 definerer begrebet historiske finansielle oplysninger som oplysninger primært fra en virksomheds regnskabssystem udtrykt i finansielle termer i relation til denne bestemte virksomhed, om økonomiske begivenheder fra tidligere perioder eller økonomiske forhold eller omstændigheder på tidspunkter bagud i tid 15. A2. ISA 200 definerer begrebet regnskab som en struktureret fremstilling af historiske finansielle oplysninger, herunder tilhørende noter, der har til formål at informere om en virksomheds økonomiske ressourcer eller forpligtelser på et bestemt tidspunkt eller om ændringerne deri for en periode i overensstemmelse med en regnskabsmæssig begrebsramme. Begrebet regnskab dækker normalt over et fuldstændigt regnskab som fastsat af kravene i den relevante regnskabsmæssige begrebsramme, men kan også være en bestanddel af et regnskab. Noter omfatter forklaringer og beskrivelser angivet i regnskabet eller indarbejdet ved brug af krydsreferencer, som det er krævet, udtrykkeligt tilladt eller på anden måde accepteret i henhold til den relevante regnskabsmæssige begrebsramme 16. Som anført i afsnit 6(c) omfatter en bestanddel af eller et element i et regnskab også de tilhørende noter. A3. ISA er målrettet revision af regnskaber 17 ; de skal tilpasses som nødvendigt efter omstændighederne, når de anvendes ved en revision af andre historiske finansielle oplysninger såsom en bestanddel af eller et specifikt element, der indgår i et regnskab. Denne ISA giver vejledning i denne henseende. (Bilag 1 indeholder eksempler på sådanne andre historiske finansielle oplysninger.) A4. En erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed, som ikke er en revision af historiske finansielle oplysninger, udføres i overensstemmelse med ISAE 3000 (ajourført) ISA 200, Den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens gennemførelse i overensstemmelse med Internationale Standarder om Revision, afsnit 13(g). 16 ISA 200, Den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens gennemførelse i overensstemmelse med Internationale Standarder om Revision, afsnit 13(f). 17 ISA 200, Den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens gennemførelse i overensstemmelse med Internationale Standarder om Revision, afsnit ISAE 3000 (ajourført), Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger. 5

7 Overvejelser ved accept af opgaven Anvendelse af ISA (jf. afsnit 7) A5. ISA 200 kræver, at revisor overholder (a) relevante etiske krav, herunder kravene vedrørende uafhængighed i forbindelse med opgaver om revision af regnskaber og (b) alle ISA, som er relevante for revisionen. ISA 200 stiller også krav om, at revisor skal overholde ethvert krav i en ISA, medmindre omstændighederne ved revisionen gør, at hele ISAen ikke er relevant, eller at kravet ikke er relevant, fordi det er betinget, og betingelsen ikke eksisterer. Revisor kan under usædvanlige omstændigheder vurdere det nødvendigt at afvige fra et relevant krav i en ISA ved at udføre alternative revisionshandlinger for at opnå målet med det pågældende krav 19. A6. Det er måske ikke muligt at overholde kravene i ISA, som er relevante for revisionen af en bestanddel af eller et specifikt element, der indgår i et regnskab, når revisor ikke samtidig har som opgave at revidere virksomhedens fuldstændige regnskab. I sådanne tilfælde vil revisor ofte ikke have den samme forståelse af virksomheden og dens omgivelser, herunder dens interne kontrol, som en revisor, der også reviderer virksomhedens fuldstændige regnskab. Revisor har heller ikke det revisionsbevis for den generelle kvalitet af regnskabsmaterialet eller anden regnskabsinformation, som ville være krævet ved en revision af virksomhedens fuldstændige regnskab. Revisor kan derfor have behov for yderligere bevis for at underbygge det revisionsbevis, der er anskaffet via regnskabsmaterialet. Ved revision af et specifikt element, der indgår i et regnskab, kræver visse ISA revisionsarbejde, der kan stå i misforhold til det element, der revideres. Selvom kravene i ISA 570 (ajourført) 20 f.eks. sandsynligvis er relevante ved revision af en opgørelse over tilgodehavender, er det muligvis ikke praktisabelt at overholde disse krav som følge af den revisionsindsats, det kræver. Hvis revisor konkluderer, at en revision af en bestanddel af eller et specifikt element, der indgår i et regnskab, i overensstemmelse med ISA måske ikke er praktisk mulig, kan revisor drøfte med den daglige ledelse, om en anden type opgave måske kan være mere praktisk mulig. En acceptabel regnskabsmæssig begrebsramme (jf. afsnit 8) A7. En bestanddel af eller et specifikt element, der indgår i et regnskab, kan være udarbejdet i overensstemmelse med en relevant regnskabsmæssig begrebsramme, der er baseret på en regnskabsmæssig begrebsramme udstedt af en organisation, som er autoriseret eller anerkendt til at udstede standarder til brug for udarbejdelsen af fuldstændige regnskaber (f.eks. International Financial Reporting Standards IFRS). Hvis dette er tilfældet, kan fastsættelsen af, om den anvendte regnskabsmæssige begrebsramme er acceptabel, omfatte overvejelser om, hvorvidt begrebsrammen indeholder alle kravene i den begrebsramme, som den er baseret på, som er relevante for præsentationen af en bestanddel af eller et specifikt element, der indgår i et regnskab, der giver fyldestgørende oplysninger. Konklusionens form (jf. afsnit 9) 19 ISA 200, Den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens gennemførelse i overensstemmelse med Internationale Standarder om Revision, afsnit 14,18 og ISA 570, Fortsat drift (Going Concern) 6

8 A8. Formen af konklusion, som revisor skal udtrykke, afhænger af den relevante regnskabsmæssige begrebsramme samt eventuelle gældende love eller øvrige reguleringer 21. I overensstemmelse med ISA 700 (ajourført) 22 : (a) når der udtrykkes en konklusion uden modifikationer om et fuldstændigt regnskab, der er udarbejdet i overensstemmelse med en begrebsramme for et regnskab, som giver et retvisende billede, skal revisors konklusion, medmindre andet er krævet ved lov eller øvrig regulering, indeholde en af følgende formulering: i) regnskabet i alle væsentlige henseender giver en rimelig præsentation i overensstemmelse med den [relevante regnskabsmæssige begrebsramme], eller ii) regnskabet giver et retvisende billede i overensstemmelse med den [relevante regnskabsmæssige begrebsramme] (b) når der udtrykkes en konklusion uden modifikationer på et fuldstændigt regnskab, der er udarbejdet i overensstemmelse med en begrebsramme, der ikke kan fraviges, skal revisors konklusion angive, at regnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med [den relevante regnskabsmæssige begrebsramme]. A9. Når der er tale om en bestanddel af eller et specifikt element, der indgår i et regnskab, behandler den relevante regnskabsmæssige begrebsramme muligvis ikke udtrykkeligt præsentationen af bestanddelen eller det specifikke element, der indgår i regnskabet. Dette kan være tilfældet, når den relevante regnskabsmæssige begrebsramme er baseret på en regnskabsmæssig begrebsramme, som er udstedt af en organisation, der er autoriseret eller anerkendt til at udstede standarder til brug for udarbejdelse af et fuldstændigt regnskab (f.eks., International Financial Reporting Standards IFRS). Revisor overvejer derfor, om den forventede form for konklusion er passende set i lyset af den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Faktorer, som kan påvirke revisors overvejelser om, hvorvidt formuleringen i alle henseender giver en rimelig præsentation eller giver et retvisende billede skal bruges i revisors konklusion, omfatter: om den relevante regnskabsmæssige begrebsramme eksplicit eller implicit begrænser sig til udarbejdelsen af et fuldstændigt regnskab om bestanddelen af eller det specifikke element, der indgår i et regnskab: fuldt ud opfylder ethvert af de krav i begrebsrammen, der er relevant for den bestemte bestanddel eller element, og om præsentationen af bestanddelen eller det specifikke elementet i et regnskab omfatter tilhørende noter 21 ISA 200, Den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens gennemførelse i overensstemmelse med Internationale Standarder om Revision, afsnit ISA 700 (ajourført), Udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om et regnskab, afsnit

9 hvis det er nødvendigt for at opnå et retvisende billede, giver oplysninger ud over de, som begrebsrammen specifikt kræver, eller i usædvanlige situationer afviger fra kravene i begrebsrammen. Revisors beslutning om den forventede form for konklusion er et spørgsmål om faglig vurdering. Beslutningen kan påvirkes af, hvorvidt formuleringen i alle væsentlige henseender giver en rimelig præsentation eller giver et retvisende billede i revisors konklusion om en bestanddel af eller et specifikt element, der indgår i et regnskab, som er udarbejdet i overensstemmelse med en begrebsramme for aflæggelse af et regnskab, der giver et retvisende billede, er almindeligt anerkendt i den pågældende jurisdiktion. Overvejelser ved planlægning og udførelse af revisionen (jf. afsnit 10) A10. Relevansen af hver enkelt ISA kræver omhyggelige overvejelser. Selv når kun et specifikt element, der indgår i et regnskab, er genstand for revision, er ISAer som ISA , ISA og ISA 570 (ajourført) i princippet relevante. Årsagen er, at elementet kunne være fejlopgjort, som følge af besvigelser, indvirkningen af transaktioner med nærtstående parter eller ukorrekt anvendelse af forudsætningen regnskabsprincippet om fortsat drift ifølge den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. A11. ISA 260 (ajourført) kræver, at revisor fastslår, hvilke(n) person(er) inden for virksomhedens ledelsesstruktur det er passende at kommunikere med 25. ISA 260 (ajourført) anfører, at i nogle tilfælde deltager alle medlemmer af den øverste ledelse i virksomhedens daglige ledelse, og anvendelsen af krav til kommunikationen tilpasses, så der bliver taget højde herfor 26. Når virksomheden også udarbejder et fuldstændigt regnskab, er de(n), der er ansvarlig(e) for at føre tilsyn med udarbejdelsen af bestanddelen eller elementet, ikke nødvendigvis de(n) samme, som dem fra den øverste ledelse, der er ansvarlige for at føre tilsyn med udarbejdelsen af det fuldstændige regnskab. A12. Herudover er ISA skrevet i forbindelse med revision af regnskaber; og skal tilpasses som nødvendigt efter omstændighederne, når de anvendes ved revision af en bestanddel af 27 eller et specifikt element, der indgår i et regnskab Den daglige ledelses skriftlige udtalelser om det fuldstændige regnskab ville eksempelvis blive erstattet af skriftlige udtalelser om præsentationen af bestanddelen eller elementet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. A13. Forhold, der indgår i revisors erklæring på det fuldstændige regnskab, kan have indvirkning på revisionen af en bestanddel af eller et element, der indgår i et regnskab (se afsnit 14). Ved planlægning og udførelse af en revision af en bestanddel 23 ISA 240, Revisors overvejelser om besvigelser ved revision af regnskaber. 24 ISA 550, Nærtstående parter. 25 ISA 260 (ajourført), Kommunikation med den øverste ledelse, afsnit ISA 260 (ajourført), Afsnit 10(b), 13, A1 (punkt 3), A2 og A8. 27 ISA 200, Den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens gennemførelse i overensstemmelse med Internationale Standarder om Revision, afsnit 2 28 ISA 200, Den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens gennemførelse i overensstemmelse med Internationale Standarder om Revision, afsnit 2 8

10 af eller et specifikt element, der indgår i et regnskab, i forbindelse med revisionen af virksomhedens fuldstændige regnskab, kan revisor muligvis være i stand til at bruge revisionsbevis, der er opnået som led i revisionen af virksomhedens fuldstændige regnskab, ved revisionen af bestanddelen eller elementet. ISAer kræver dog, at revisor planlægger og udfører revisionen af bestanddelen eller elementet med henblik på at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, som skal danne grundlag for konklusionen om bestanddelen eller om elementet. A14. De enkelte bestanddele, der udgør et fuldstændigt regnskab, og mange af de specifikke elementer i dette regnskab, herunder de tilhørende noter, er indbyrdes forbundne. Ved revision af en bestanddel af eller et specifikt element, der indgår i et regnskab, er revisor derfor måske ikke i stand til isoleret at overveje bestanddelen eller elementet. Revisor kan som følge heraf være nødsaget til at udføre handlinger vedrørende de indbyrdes forbundne poster for at opfylde målet med revisionen. A15. Væsentlighed, der fastsættes for en bestanddel af eller et specifikt element, der indgår i et regnskab, kan desuden være lavere end den væsentlighed, der er fastsat for virksomhedens fuldstændige regnskab; dette vil påvirke arten, den tidsmæssige placering og omfanget af revisionshandlingerne og vurderingen af ikke-korrigerede fejlinformationer. Udformning af en konklusion og overvejelser ved afgivelse af erklæring (jf. afsnit 11) A16. ISA 700 (ajourført) kræver, at revisor ved udformning af en konklusion vurderer, om regnskabet giver fyldestgørende oplysninger, som gør det muligt for de tiltænkte brugere at forstå indvirkningen af væsentlige transaktioner og begivenheder på den information, som formidles i regnskabet 29. Drejer det sig om en bestanddel af eller et specifikt element, der indgår i et regnskab, er det vigtigt, at bestanddelen eller elementet, herunder de tilhørende noter under hensyntagen til kravene i den relevante regnskabsmæssige begrebsramme giver fyldestgørende oplysninger, der gør det muligt for de tiltænkte brugere at forstå den information, der formidles i bestanddelen eller elementet, og indvirkningen af væsentlige transaktioner og begivenheder på den information, der formidles i bestanddelen eller elementet. A17. Bilag 2 til denne ISA indeholder eksempler på den uafhængige revisors erklæringer på en bestanddel af og på et specifikt element, der indgår i et regnskab. Andre eksempler på revisors erklæringer kan være relevante for at afgive erklæring om en bestanddel af eller et specifikt element, der indgår i et regnskab (se eksempelvis bilagene til ISA 700 (ajourført), ISA 705 (ajourført), ISA 570 (ajourført), ISA 720 (ajourført) og ISA 706 (ajourført)). Anvendelse af ISA 700 (ajourført) ved afgivelse af erklæring på en bestanddel af eller et specifikt element, der indgår i et regnskab A18. Afsnit 11 i denne ISA forklarer, at revisor skal anvende ISA 700 (ajourført), tilpasset som nødvendigt efter opgavens omstændigheder, når der udformes en konklusion og afgives en erklæring om en bestanddel af eller et specifikt element, der indgår i et regnskab. I den forbindelse kræves det også, at revisor anvender kravene til 29 ISA 700 (ajourført), Udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om et regnskab, afsnit 13(e). 9

11 rapportering i andre ISA, tilpasset som nødvendigt efter omstændighederne, i hvilken forbindelse de overvejelser, der er omtalt i afsnit A19-A21, kan være en hjælp. Going Concern A19. Beskrivelsen i revisors erklæring om ledelsens ansvar 30 for fortsat drift skal tilpasses efter behov afhængig af den regnskabsmæssige begrebsramme, der anvendes ved udarbejdelsen af bestanddelen af eller det specifikke element, som indgår i et regnskab. Det kan også være nødvendigt at tilpasse beskrivelsen i revisors erklæring af revisors ansvar 31 afhængigt af, hvordan ISA 570 (ajourført) gælder under hensyntagen til omstændighederne ved opgaven. Centrale forhold ved revisionen A20. Ved revision af fuldstændige regnskaber med generelt formål for børsnoterede virksomheder pålægger ISA 700 (ajourført) revisor at kommunikere centrale forhold ved revisionen i overensstemmelse med ISA Ved revision af en bestanddel af eller et specifikt element, der indgår i et regnskab, gælder ISA 701 kun i de tilfælde, hvor lov eller øvrig regulering kræver kommunikation i revisors erklæring af centrale forhold ved revisionen, eller når revisor på anden vis beslutter at kommunikere centrale forhold ved revisionen. Når centrale forhold ved revisionen kommunikeres i revisors erklæring om en bestanddel af eller et specifikt element, der indgår i et regnskab, gælder ISA 701 i sin helhed 33. Andre Oplysninger A21. ISA 720 (ajourført) omhandler revisors ansvar i forbindelse med Andre Oplysninger. I forbindelse med denne ISA anses rapporter, der indeholder eller ledsager bestanddelen af eller det specifikke element, der indgår i et regnskab og har som formål at give ejere (eller lignende interessenter) informationer om forhold, der er præsenteret i bestanddelen af eller det specifikke element, der indgår i et regnskab for at være årsrapporter i relation til anvendelse af ISA 720 (ajourført). Når revisor fastslår, at virksomheden planlægger at udgive en sådan rapport, gælder kravene i ISA 720 (ajourført) ved revisionen af bestanddelen eller elementet. Den opgaveansvarlige partners navn A22. Kravet til revisor i ISA 700 (ajourført) om at medtage den opgaveansvarlige partners navn i revisors erklæring gælder også ved revision af bestanddele af eller specifikke elementer, der indgår i regnskaber for børsnoterede virksomheder 34. Lov eller øvrig regulering kan pålægge revisor at medtage navnet på den opgaveansvarlige revisor i revisors erklæring, eller revisor kan på anden vis vælge at gøre dette, ved 30 Se ISA 700 (ajourført), Udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om et regnskab, afsnit 34(b) og A Se ISA 700 (ajourført), Udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om et regnskab, afsnit 39(b)(iv). 32 ISA 700 (ajourført), Udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om et regnskab, afsnit ISA 700 (ajourført), Udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om et regnskab, afsnit Se ISA 700 (ajourført) Udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om et regnskab, afsnit 46 og A56-A58. 10

12 rapporteringen på en bestanddel af eller på et element, der indgår i et regnskab, for virksomheder, der ikke er børsnoterede. Modificeret konklusion, supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet eller supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen i revisors e Erklæring om virksomhedens fuldstændige regnskab og om en bestanddel af eller et specifikt element, der indgår i et regnskab (jf. afsnit 14-15) Overvejelser af indvirkningen af visse forhold, der indgår i revisors erklæring på det fuldstændige regnskab, på revisionen af bestanddelen af eller det specifikke element, der indgår i et regnskab, og på revisors erklæring herom. A23. Afsnit 14 pålægger revisor at overveje, hvilken eventuel indvirkning visse forhold i revisors erklæring på det fuldstændige regnskab kan have på revisionen af bestanddelen af eller det specifikke element, der indgår i et regnskab, og på revisors erklæring herom. Overvejelsen af, om et forhold i revisors erklæring på det fuldstændige regnskab er relevant i forbindelse med opgaven om at afgive erklæring på en bestanddel af eller et specifikt element, der indgår i et regnskab, involverer faglig vurdering. A24. Faktorer, som kan være relevante ved overvejelser af disse indvirkninger, omfatter: Arten af de(t) forhold, der er omtalt i revisors erklæring på det fuldstændige regnskab, og i hvilket omfang de(t) relaterer sig til indholdet i bestanddelen af eller et specifikt element, der indgår i et regnskab Hvor gennemgribende de(t) forhold er, som er omtalt i revisors erklæring på det fuldstændige regnskab Arten og omfanget af forskellene mellem de relevante regnskabsmæssige begrebsrammer Hvor stor forskellen er mellem de(n) periode(r), der er dækket af det fuldstændige regnskab, og de(n) periode(r) eller datoer for bestanddelen af eller elementet, der indgår i et regnskab Tiden, der er forløbet siden datoen for revisors erklæring om det fuldstændige regnskab. A25. Når der eksempelvis er afgivet en konklusion med forbehold for debitorer i revisors erklæring om det fuldstændige regnskab, og bestanddelen indeholder tilgodehavender eller det specifikke element, der indgår i et regnskab, vedrører tilgodehavender, er det sandsynligt, at det vil have indvirkning på revisionen. Hvis konklusionen med forbehold i revisors erklæring om det fuldstændige regnskab omhandler klassifikation af langfristet gæld, er det derimod mindre sandsynligt, at det vil have indvirkning på en revision af en bestanddel i form af en resultatopgørelse eller på en revision, når det specifikke element, som indgår i regnskabet, vedrører debitorer. A26. Centrale forhold ved revisionen, som er kommunikeret i revisors erklæring på det fuldstændige regnskab, kan have indvirkning på en revision af en bestanddel af eller det specifikke element, der indgår i regnskabet. Informationen i afsnittet om centrale forhold ved revisionen om, hvordan forholdet blev imødegået ved revisionen af det fuldstændige regnskab, kan være nyttig i forbindelse med revisors fastlæggelse af, 11

13 hvordan forholdet skal adresseres, når det er relevant for revisionen af bestanddelen af eller det specifikke element, som indgår i regnskabet. Medtagelse af en reference til revisors erklæring på et fuldstændigt regnskab med generelt formål. A27. Selv når visse forhold i revisors erklæring om det fuldstændige regnskab ikke har indvirkning på revisionen af, eller erklæringen om, en bestanddel eller det specifikke element, der indgår i regnskabet, en konklusion med modifikationer på virksomhedens fuldstændige regnskab, en supplerende oplysning vedrørende forståelse af regnskabet eller en supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen ikke relaterer sig til den reviderede bestanddel eller det reviderede element, kan revisor stadig anse det passende at henvise til modifikationen forholdene i en supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen i revisors erklæring om den enkelte bestanddel af regnskabet eller det specifikke elementet, der indgår i regnskabet, hvis revisor anser, det er relevant for brugernes forståelse af den reviderede bestanddel eller det reviderede element eller den tilhørende erklæring (jf. ISA 706 (ajourført) 35. Eksempelvis kan revisor finde det passende at referere i revisors erklæring om bestanddelen af eller det specifikke element, der indgår i et regnskab, til et afsnit om væsentlig usikkerhed om fortsat drift i revisors erklæring om det fuldstændige regnskab. Afkræftende konklusion eller manglende konklusion om virksomhedens fuldstændige regnskab (jf. afsnit 15) A28. I revisors erklæring om en virksomheds fuldstændige regnskab er det tilladt, hvor det er relevant, at afgive en manglende konklusion om aktiviteter og pengestrømme, og udtrykke en konklusion uden modifikationer om virksomhedens finansielle stilling, da den manglende konklusion alene vedrører resultatet af aktiviteter og pengestrømme og ikke regnskabet som helhed ISA 706 (ajourført), Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet og supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen i den uafhængige revisors erklæring, afsnit ISA 510, Førstegangsrevision primobalancer, afsnit A8, og ISA 705 (ajourført), Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring, afsnit A16. 12

14 Bilag 1 (jf. afsnit A3) Eksempler på specifikke elementer, konti eller poster, der indgår i et regnskab Tilgodehavender, hensættelser vedrørende dubiøse tilgodehavender, varebeholdninger, forpligtelsen vedrørende optjente pensionsydelser under en privat pensionsordning, den bogførte værdi af identificerede immaterielle aktiver eller forpligtelsen vedrørende opståede, men ikke anmeldte krav i en forsikringsportefølje, herunder tilhørende noter En opgørelse over eksternt administrerede aktiver og indtægter fra en privat pensionsordning, herunder tilhørende noter En opgørelse over nettoværdien af materielle aktiver, herunder tilhørende noter En opgørelse over udbetalinger vedrørende leje af ejendomme, herunder forklarende noter En opgørelse over overskudsandele eller medarbejderbonus, herunder forklarende noter. 13

15 Bilag 2 (jf. afsnit A16) Eksempler på den uafhængige revisors erklæringer om en bestanddel af og om et specifikt element, der indgår i et regnskab Eksempel 1: Revisors erklæring på en bestanddel af et regnskab for en virksomhed, der ikke er børsnoteret, udarbejdet i overensstemmelse med en regnskabsmæssig begrebsramme med generelt formål (i dette eksempel en begrebsramme for regnskaber, der giver et retvisende billede. Eksempel 2: Revisors erklæring på en bestanddel af et regnskab for en virksomhed, der ikke er børsnoteret, udarbejdet i overensstemmelse med en begrebsramme med særligt formål (i dette eksempel en begrebsramme for regnskaber, der giver et retvisende billede. Eksempel 3: Revisors erklæring om et specifikt element, en konto eller post, der indgår i et regnskab for en børsnoteret virksomhed udarbejdet i overensstemmelse med en begrebsramme med særligt formål (i dette eksempel en begrebsramme, der ikke må fraviges). 14

16 Eksempel 1: Revisors erklæring på en bestanddel af et regnskab for en virksomhed, der ikke er børsnoteret, udarbejdet i overensstemmelse med en regnskabsmæssig begrebsramme med generelt formål (i dette eksempel en begrebsramme for regnskaber, der giver et retvisende billede. I dette eksempel på revisors erklæring antages følgende O omstændighederne omfatter følgende at være til stede: Revision af en balance (det vil sige en bestanddel af et regnskab). Balancen er udarbejdet af virksomhedens ledelse i overensstemmelse med kravene i den regnskabsmæssige begrebsramme i jurisdiktion X, som er relevant for udarbejdelsen af en balance. Den relevante regnskabsmæssige begrebsramme er en begrebsramme for aflæggelse af et regnskab, som giver et retvisende billede, udformet for at opfylde det almindelige behov for finansielle oplysninger hos en bred kreds af brugere. Vilkårene for revisionsopgaven afspejler beskrivelsen i ISA 210 af ledelsens ansvar for regnskabet. Revisor har fastlagt, at det er passende at anvende formuleringen i alle væsentlige henseender giver en rimelig præsentation (eller giver et retvisende billede i revisors konklusion. De relevante etiske krav, der gælder for revisionen, er jurisdiktionens etiske krav. Revisor har på grundlag af det opnåede revisionsbevis konkluderet, at der er en væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der vil kunne skabe betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften i overensstemmelse med ISA 570 (ajourført). Oplysningen i bestanddelen af regnskabet om den væsentlige usikkerhed er fyldestgørende. Revisor er ikke pålagt og har ikke på anden vis besluttet at kommunikere centrale forhold ved revisionen af balancen i overensstemmelse med ISA 701. Revisor har afgjort, at der ikke er Andre Oplysninger (det vil sige, at kravene i ISA 720 (ajourført) ikke er relevante). De personer, der er ansvarlige for at føre tilsyn med regnskabet, er ikke de samme personer som dem, der er ansvarlige for at udarbejde regnskabet. Revisor har ingen andre erklæringsforpligtelser efter lokal lov eller øvrig regulering. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING [Passende adressat] Konklusion Vi har revideret medfølgende balance for ABC Selskab (selskabet), pr. 31. december 20x1 samt noter til balancen, herunder anvendt regnskabspraksis og andre forklarende oplysninger. (Tilsammen benævnt regnskabet). Det er vores opfattelse, at det medfølgende regnskabet giver et retvisende billede af selskabets finansielle stilling pr. 31 december 20x1i overensstemmelse med de krav i den 15

17 regnskabsmæssige begrebsramme i Jurisdiktion X, der er relevante for udarbejdelsen af et sådant regnskab. [Konklusionsafsnittet er placeret først som krævet i ISA 700 (ajourført).] Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision (ISA). Vores ansvar ifølge disse standarder er nærmere beskrevet i erklæringens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med de etiske regler, der er relevante for vores revision af regnskabet i (jurisdiktion), og vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i overensstemmelse med disse krav. Vi mener, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet for vores konklusion. [Første og sidste linje i dette afsnit var tidligere indeholdt i afsnittet om Revisors ansvar. Afsnittet Grundlag for konklusion er også placeret efter konklusionsafsnittet som krævet i ISA 700 (ajourført).] Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift Vi gør opmærksom på note 6 i regnskabet, hvoraf der fremgår, at selskabet har haft et nettotab på ZZZ for året, der sluttede xx. xxxx 201x, og at selskabets kortfristede forpligtelser pr. denne dato oversteg selskabets samlede aktiver med YYY. Som anført i note 6 indikerer disse begivenheder eller forhold sammen med andre forhold, som er beskrevet i note 6, at der er en væsentlig usikkerhed, som kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Dette forhold har ikke medført modifikation til vores konklusion. Den daglige ledelses og den øverste ledelses Ledelsens 37 ansvar for regnskabet 38 Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen og det retvisende billede af regnskabet i overensstemmelse med de krav i den regnskabsmæssige begrebsramme i Jurisdiktion X, der er relevante for udarbejdelsen af et sådan regnskab, og for sådan intern kontrol, som ledelsen fastsætter er nødvendig for udarbejdelsen af et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at anvende regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Den øverste ledelse er ansvarlig for at føre tilsyn med selskabets proces for regnskabsaflæggelse. Revisors ansvar for revisionen af regnskabet Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om regnskabet på grundlag af vores revision Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisorerklæring, der omfatter vores konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af 37 Eller et andet udtryk,som er passende i relation til den juridiske begrebsramme i den særlige juriskdiktion. 38 I disse eksempler kan der være behov for at erstatte begreberne den øverste ledelse og den daglige ledelse med andre begreber, der er passende i relation til den lovmæssige begrebsramme i den pågældende jurisdiktion. 16

18 sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med ISA, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, hvor en sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller tilsammen har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugere træffer på grundlag af dette regnskab. I afsnit 41(b) i ISA 700 (ajourført) forklares det, at de gråtonede afsnit nedenfor kan medtages i et bilag til revisors erklæring. I afsnit 41(c) i ISA 700 (ajourført) forklares det, at hvor lov, øvrig regulering eller nationale revisionsstandarder udtrykkeligt tillader det, kan der henvises til en passende myndigheds hjemmeside, der indeholder beskrivelsen af revisors ansvar, frem for at medtage sådan beskrivelse i revisors erklæring, forudsat at beskrivelsen på hjemmesiden omhandler og ikke er inkonsistent med beskrivelsen af revisors ansvar som beskrevet nedenfor. Vi har udført vores Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med de internationale standarder om revision ISA, udøver vi faglig vurdering og opretholder professionel skepsis under revisionen. Disse standarder kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter Herudover: udførelse af handlinger for at opnå revisionsbevis for beløbene og oplysningerne i regnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for væsentlig fejlinformation i regnskabet, Identificerer og vurderer vi risiciene for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om disse skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører vi revisionshandlinger som reaktion på disse risici og opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation, der skyldes besvigelser, er højere end ved væsentlig fejlinformation, der skyldes fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, forkert præsentation eller tilsidesættelse af intern kontrol. Ved disse risikovurderinger overvejer revisor Opnår vi en forståelse for intern kontrol, der er relevant for revisionen virksomhedens udarbejdelse af et regnskab, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets virksomhedens interne kontrol 39. En revision omfatter endvidere vurdering af Tager vi stilling til, om den anvendte regnskabspraksis er passende, og om de eventuelle regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, og om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder og forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis 39 Sætningen vil skulle tilpasses i situationer, hvor revisor også har ansvar for at udtrykke en konklusion om effektiviteten af intern kontrol. I situationer, hvor revisor også har ansvar for at udtrykke en konklusion om effektiviteten af intern kontrol i forbindelse med revisionen af bestanddelen, vil sætningen blive formuleret således: "Ved disse risikovurderinger overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af en bestanddel, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne 17

19 vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores erklæring gøre opmærksom på de tilknyttede oplysninger i regnskabet eller, hvis de tilknyttede oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion, Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen på vores revisorerklæring. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften. Såvel som stillingtagen Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder oplysningerne, og om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives en rimelig præsentation heraf. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Vi kommunikerer blandt andre forhold med den øverste ledelse om det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi måtte konstatere under vores revision. Revisors u Underskrift på revisionsfirmaets vegne, revisors navn eller begge dele, alt efter hvad der er relevant for den bestemte jurisdiktion. [Revisors adresse] [Der er byttet om på placeringen af dato og adresse] [Dato på revisors erklæring] 18

20 Eksempel 2: Revisors erklæring på en bestanddel af et regnskab for en virksomhed, der ikke er børsnoteret, udarbejdet i overensstemmelse med en begrebsramme med særligt formål (i dette eksempel en begrebsramme for regnskaber, der giver et retvisende billede. I dette eksempel på revisors erklæring antages følgende O omstændighederne omfatter følgende at være til stede: Revision af en opgørelse over kontante ind- og udbetalinger (det vil sige en bestanddel af et regnskab), for en ikke børsnoteret virksomhed. Der er ikke afgivet en revisorerklæring om et fuldstændigt regnskab med generelt formål. Regnskabet Bestanddelen er udarbejdet af virksomhedens ledelse i overensstemmelse med regnskabspraksis for ind - og udbetalinger som svar på en kreditors anmodning om information om pengestrømme. Ledelsen kan selv vælge den regnskabsmæssige begrebsramme. Den relevante regnskabsmæssige begrebsramme er en begrebsramme for aflæggelse af et regnskab, der giver et retvisende billede, udformet for at opfylde behovet for finansielle oplysninger hos specifikke brugere 40. Revisor har på grundlag af det opnåede revisionsbevis konkluderet, at det er passende med en konklusion uden modifikationer (dvs. en blank konklusion). Revisor har fastslået, at det er passende at bruge formuleringen i alle væsentlige henseender giver en rimelig præsentation (eller giver et retvisende billede ) i revisors konklusion. De relevante etiske krav, der gælder for revisionen, er jurisdiktionens etiske krav. Distribution eller anvendelse af revisors erklæring er ikke begrænset. Revisor har på grundlag af det opnåede revisionsbevis konkluderet, at der ikke er en væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der vil kunne skabe betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften i overensstemmelse med ISA 570 (ajourført). Revisor er ikke pålagt og har ikke på anden vis besluttet at kommunikere centrale forhold ved revisionen i overensstemmelse med ISA 701 i forbindelse med revisionen af opgørelse over kontante ind og udbetalinger. Revisor har afgjort, at der ikke er Andre Oplysninger (det vil sige, at kravene i ISA 720 (ajourført) ikke er relevante). Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af regnskabet og tilsynet med processen for aflæggelsen for udarbejdelsen af dette regnskab. Revisor har ingen andre erklæringsforpligtelser efter lokal lov eller øvrig regulering DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING 40 ISA 800 (ajourført) indeholder krav og vejledning til formen og indholdet af regnskaber udarbejdet i overensstemmelse med en begrebsramme med særligt formål. 19

ISA 805 Særlige overvejelser revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster, der indgår i et regnskab

ISA 805 Særlige overvejelser revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster, der indgår i et regnskab International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Særlige overvejelser revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster,

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 Regulerede institutioner Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af statens

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål REVU s udtalelse om ISA 700 Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål Revisionsudtalelsen er opdateret som følge af: ændringer til revisorloven

Læs mere

ISA 510 Førstegangsrevisionsopgaver

ISA 510 Førstegangsrevisionsopgaver International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Førstegangsrevisionsopgaver - primobalancer Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing

Læs mere

ISA 710 Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning

ISA 710 Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

ISA 705 Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring

ISA 705 Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

Læs mere

Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S

Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S CVR nr. 15 46 59 72 Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S

Læs mere

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. CVR-nr

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.  CVR-nr STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere www.beierholm.dk CVR-nr. 32 89 54 68

Læs mere

HASSERIS GRUNDEJERFORENING ÅRSREGNSKAB 2016

HASSERIS GRUNDEJERFORENING ÅRSREGNSKAB 2016 ÅRSREGNSKAB 2016 Til medlemmerne i Hasseris Grundejerforening Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Hasseris Grundejerforening for regnskabsåret 1. januar 2016-31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

G/F Sophienlund. Vinkelvej Roskilde CVR-nr

G/F Sophienlund. Vinkelvej Roskilde CVR-nr G/F Sophienlund Vinkelvej 3 4000 Roskilde CVR-nr. 32 90 24 80 Årsrapport for 2016 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Indehavernes påtegning 1 Den uafhængige revisors revisionspåtegning 2 Indehaverberetning

Læs mere

Falcks Seniorforening CVR-nr.: Polititorvet København V. Årsregnskab 2016

Falcks Seniorforening CVR-nr.: Polititorvet København V. Årsregnskab 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Falcks Seniorforening CVR-nr.:

Læs mere

Himmerland Golf Klub Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø

Himmerland Golf Klub Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø CVR-nr. 10 66 62 95 Årsrapport for 2016 Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.04.17 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Hvad nu Roskilde v/roskilde Foreningen Roskilde Festival Regnskab for indsamling i perioden 20. november august 2016

Hvad nu Roskilde v/roskilde Foreningen Roskilde Festival Regnskab for indsamling i perioden 20. november august 2016 Hvad nu Roskilde v/roskilde Foreningen Roskilde Festival Regnskab for indsamling i perioden 20. november 2015-1. august 2016 Indsamlingsnævnet, Journal nr. 15-920-01201 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning

Læs mere

Regnskab for TTH- Ungdoms lotteri "Vind en bil" 2017

Regnskab for TTH- Ungdoms lotteri Vind en bil 2017 Regnskab for TTH- Ungdoms lotteri "Vind en bil" 2017 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning i Den uafhængige revisors erklæring 2 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Noter til årsregnskabet

Læs mere

ÅRSRAPPORT. 1. januar december 2016 COHEBO HOLDING APS. Møllelodden Dragør. CVR-nr regnskabsår

ÅRSRAPPORT. 1. januar december 2016 COHEBO HOLDING APS. Møllelodden Dragør. CVR-nr regnskabsår ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 COHEBO HOLDING APS Møllelodden 1 2791 Dragør CVR-nr. 33 14 62 72 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 11.

Læs mere

VVS.DK ApS. Blokken Birkerød. Årsrapport 1. januar december 2016

VVS.DK ApS. Blokken Birkerød. Årsrapport 1. januar december 2016 VVS.DK ApS Blokken 69 3460 Birkerød Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/05/2017 Bo Jacobsen Dirigent Side 2

Læs mere

CVR-nr Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia. Årsregnskab 2016

CVR-nr Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia. Årsregnskab 2016 CVR-nr. 11 77 06 49 Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia Årsregnskab 2016 Indholdsfortegnelse Påtegninger Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2-3 Årsregnskab

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Økonomi & Service J.nr. 0411-00072 Den 11. maj 2017 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

EDC Erhverv Poul Erik Bech P/S Bremerholm 29, 1069 København K CVR-nr

EDC Erhverv Poul Erik Bech P/S Bremerholm 29, 1069 København K CVR-nr Bremerholm 29, 1069 København K CVR-nr. 36 02 77 62 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 22.03.17 Steen Lundbye Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven

Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven April 2013 Revisionsteknisk Udvalg FSR - danske revisorer 2013 Revisionsteknisk Udvalg Standard om udvidet gennemgang

Læs mere

Revisors ansvar i forbindelse med Andre Oplysninger

Revisors ansvar i forbindelse med Andre Oplysninger Endelig udgave April, December 2015 ISA 720 International standard om revision Revisors ansvar i forbindelse med Andre Oplysninger Denne standard er udarbejdet og godkendt af International Auditing and

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52 9700 Brønderslev CVR-nr.: 50 56 70 28 Tiltrædelsesprotokollat Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Revisionens formål og omfang... 1 3. Revisors ansvar...

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Yderligere gennemgangshandlinger, når revisor bliver opmærksom årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation... 44

Yderligere gennemgangshandlinger, når revisor bliver opmærksom årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation... 44 årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven - UDKAST * ** Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Indledning Omfanget af denne standard... 1-3 Omfanget af denne standard... 1-2 Udvidet

Læs mere

Kreds Nordea. Årsrapport for Hvidovrevej 59A, 2.sal Postboks København C CVR-nr

Kreds Nordea. Årsrapport for Hvidovrevej 59A, 2.sal Postboks København C CVR-nr Kreds Nordea Ri Skagensgade 1 2630 Taastrup P: +45 43 50 50 50 CVR-nr. 53 37 19 14 W: www.ri.dk Årsrapport for 2016 Hvidovrevej 59A, 2.sal Postboks 850 0900 København C CVR-nr. 10 51 38 98 Årsrapporten

Læs mere

Biludan Finans A/S. Årsrapport for 2016

Biludan Finans A/S. Årsrapport for 2016 Biludan Finans A/S c/o Biludan Gruppen, Kristianiagade 16, 2100 København Ø Årsrapport for 2016 CVR-nr. 24 22 61 31 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05

Læs mere

De seneste standarder og vejledninger

De seneste standarder og vejledninger De seneste standarder og vejledninger Dagsorden Clarity-projektet mv. Præmissen og kommunikation med ledelsen Den nye revisionspåtegning 2 08. De seneste September standarder 2010 og Mastersæt. vejledninger

Læs mere

ISA 580 Skriftlige udtalelser

ISA 580 Skriftlige udtalelser International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Skriftlige udtalelser Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing and Assurance Standards

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2016 FREMSTILLINGSINDUSTRIEN

ÅRSRAPPORT 2016 FREMSTILLINGSINDUSTRIEN ÅRSRAPPORT 2016 FREMSTILLINGSINDUSTRIEN DI nr.: 509-510 CVR-nr.: 28 35 07 40 Hoveddiagram pr. 31. december 2016. Beløb i t.kr. Fremstillingsindustrien Balance 198.491 Egenkapital 170.417 Resultat (7.514)

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet

Læs mere

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56 Fynsland Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ CVR 33 60 45 56 ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013 8. regnskabsår 526/7/25pl INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Anne Birgitte Gammeljord Advokat Holding ApS Poul Ankers Gade København K CVR-nr Årsrapport 2016

Anne Birgitte Gammeljord Advokat Holding ApS Poul Ankers Gade København K CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anne Birgitte Gammeljord Advokat

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening. samt. Strandfonden. Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008

Solrød Strands Grundejerforening. samt. Strandfonden. Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 1 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse har dags dato aflagt årsrapporten for tiden 1. januar -

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Solid dansk vækst med robust revision. Revisordøgnet* oktober Hotel Nyborg Strand Side 1

Solid dansk vækst med robust revision. Revisordøgnet* oktober Hotel Nyborg Strand Side 1 Solid dansk vækst med robust revision Revisordøgnet*2011 27.-28. oktober 2011 - Hotel Nyborg Strand Side 1 De seneste standarder og vejledninger Anders Bisgaard, Beierholm Dagsorden Clarity-projektet Præmissen

Læs mere

J. E. DISTRIBUTION ApS

J. E. DISTRIBUTION ApS J. E. DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015 Dennis Erik Andersen Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S Ejendomsselskabet Slotsgården A/S CVR-nr. 25 67 54 87 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/16 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 71 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 71 3 Revisionen

Læs mere

Aulum Vandværk a.m.b.a. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2016

Aulum Vandværk a.m.b.a. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2016 REGISTREREDE REVISORER Aulum Vandværk a.m.b.a. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2016 Generalforsamling afholdes den 25/4 2017 kl. 19.15 i Aulum Fritidscenter. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

S Godkendt pa selskabets/ordinære generalforsamling den / tj 2017

S Godkendt pa selskabets/ordinære generalforsamling den / tj 2017 m S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Advokat Svend-Aage Dreist Hansen ApS Bag Haverne 32-50 4600 Køge (CVR-nr. 37 13 41 55) Årsrapport for 2016 S Godkendt pa

Læs mere

Resultatopgørelse for 2012

Resultatopgørelse for 2012 Resultatopgørelse for 2012 Provisioner 4.722.385 4.340 Administrationstilskud m.v. 1.895.002 1.581 Kontingenter 512.404 492 Regulering medlemsindskud 166.100 130 Transportregnskab -36.358-61 Indtægter

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

K/S Mountain Invest Strandvejen 102 E, 6., 2900 Hellerup

K/S Mountain Invest Strandvejen 102 E, 6., 2900 Hellerup Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk K/S Mountain Invest Strandvejen 102 E, 6., 2900 Hellerup

Læs mere

Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er. Revisorevent 2017

Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er. Revisorevent 2017 Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er Revisorevent 2017 ISA 230 Revisionsdokumentationens form, indhold og omfang 1:3 2. Revisionsdokumentation skal give Bevis for revisors

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 36 07 12 22 Årsrapport 21. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Resultatopgørelse for 2015

Resultatopgørelse for 2015 Resultatopgørelse for 2015 Provisioner 6.066.832 4.626 Administrationstilskud m.v. 1.617.191 1.644 Kontingenter 541.978 538 Regulering medlemsindskud 219.900 162 Transportregnskab 146.726 73 Indtægter

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr Thorsø Vandværk I/S Administration: EnergiMidt A/S Thorsølundvej 46 Tietgensvej 2-4 8881 Thorsø 8600 Silkeborg Telefon 87 22 89 38 Thorsø Vandværk I/S CVR-nr. 23 41 88 19 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SELANDIA AUTOMOBILER FINANS APS HUGINSVEJ 25, 4100 RINGSTED 1. JANUAR DECEMBER 2016

SELANDIA AUTOMOBILER FINANS APS HUGINSVEJ 25, 4100 RINGSTED 1. JANUAR DECEMBER 2016 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 SELANDIA AUTOMOBILER FINANS APS HUGINSVEJ 25, 4100

Læs mere

Strib Vandværk A.m.b.c. Årsropport åan

Strib Vandværk A.m.b.c. Årsropport åan Strib Vandværk A.m.b.c. Årsropport åan Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 2011 for Andelsselskabet Strib Vandværk. Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

The Social Media Company ApS Grønningen 23, København K CVR-nr Årsrapport 2016

The Social Media Company ApS Grønningen 23, København K CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk The Social Media Company ApS Grønningen

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr. 32251897 ÅRSRAPPORT FOR 2013

Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr. 32251897 ÅRSRAPPORT FOR 2013 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr.

Læs mere

I/S Difko XXXV i likvidation CVR-nr Endeligt likvidationsregnskab for perioden

I/S Difko XXXV i likvidation CVR-nr Endeligt likvidationsregnskab for perioden Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk I/S Difko XXXV i likvidation CVR-nr. 72

Læs mere

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S CVR-nr. 25 67 52 82 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 67 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 67

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

K/S ASGAARD HOLBÆK. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

K/S ASGAARD HOLBÆK. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den K/S ASGAARD HOLBÆK Årsrapport 1. oktober 2011-30. september 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2013 Søren Stensdal Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Rødskebølle Skydebaneforening. Bodøvej Svendborg

Rødskebølle Skydebaneforening. Bodøvej Svendborg Rødskebølle Skydebaneforening Bodøvej 22 5700 Svendborg Årsrapport for perioden 1. januar 31. december 2016 2 Bestyrelsens erklæring: Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for år 2016 for Rødskebølle

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør ES ÅRSRAPPORT 2012 Guldklumpen Holding ApS Fælledvej 200 2791 Dragør CVR nr. 32148050 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

Egedal Fjernvarme A/S. Vurderingsberetning med tilhørende åbningsbalance

Egedal Fjernvarme A/S. Vurderingsberetning med tilhørende åbningsbalance Egedal Fjernvarme A/S Vurderingsberetning med tilhørende åbningsbalance pr. 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter 1 Vurderingsberetning afgivet af uafhængig revisor

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tage Thomsen Holding ApS Østervangsvej 1, Fausing, 8961 Allingåbro

Tage Thomsen Holding ApS Østervangsvej 1, Fausing, 8961 Allingåbro Tage Thomsen Holding ApS Østervangsvej 1, Fausing, 8961 Allingåbro CVR-nr. 21 27 74 44 Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk TIGOSTFONR ApS CVR-nr. 32471927

Læs mere

Ingvar Petersen Rådgivende El-ingeniør ApS. Årsrapport for 2016

Ingvar Petersen Rådgivende El-ingeniør ApS. Årsrapport for 2016 Ingvar Petersen Rådgivende El-ingeniør ApS Munkebakken 27, 8400 Ebeltoft Årsrapport for 2016 CVR-nr. 10 26 40 30 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/2 2017

Læs mere

Junget Holding A/S Sigma Hinnerup CVR-nr Årsrapport

Junget Holding A/S Sigma Hinnerup CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk Junget Holding A/S Sigma 3 8382 Hinnerup CVR-nr.

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

REVU s UDTALELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER I DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

REVU s UDTALELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER I DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING (REVU har i juli 2012 foretaget enkelte præciseringer i den oprindelige udtalelse fra januar 2012. De berørte afsnit er markeret med *) Afledt af ikrafttrædelsen af de internationale standarder om revision

Læs mere

ISA 265 Kommunikation om mangler i intern kontrol til den øverste ledelse og den daglige ledelse

ISA 265 Kommunikation om mangler i intern kontrol til den øverste ledelse og den daglige ledelse International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Kommunikation om mangler i intern kontrol til den øverste ledelse og den daglige ledelse Foreningen af

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Ringe Boligselskab. Regnskab for Sideaktivitetsafdelinger. Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2015

Ringe Boligselskab. Regnskab for Sideaktivitetsafdelinger. Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2015 Ringe Boligselskab Regnskab for Sideaktivitetsafdelinger Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2015 2. Balance Kontonr. Note Specifikation Regnskab Regnskab 2015 2014 (1.000 kr) Aktiver Anlægsaktiver

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2017. Jan

Læs mere

ISA 570 Fortsat drift (Going concern)

ISA 570 Fortsat drift (Going concern) International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Fortsat drift (Going concern) Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing and Assurance

Læs mere