Resultat før skat for 1. halvår 2002 blev på kr. 54,3 mio. Egenkapitalen udgør pr. 30. juni 2002 kr. 405,9 mio. mod kr. 334,8 mio. pr. 30.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultat før skat for 1. halvår 2002 blev på kr. 54,3 mio. Egenkapitalen udgør pr. 30. juni 2002 kr. 405,9 mio. mod kr. 334,8 mio. pr. 30."

Transkript

1 HALVÅRSRAPPORT FONDSBØRSMEDDELELSE 2002 NR. 10 (16 SIDER) Sjælsø Gruppen styrker det forretningsmæssige grundlag, minimerer risici og fastholder resultatforventningerne til Halvårsresultatet før skat blev kr. 54,3 mio. og lever op til forventningerne. SALG AF DFDS-PROJEKT SIDE 4 RAMMEAFTALE MED ROYAL SCANDINAVIA SIDE 5 STRATEGI FOR RADIOHUSET OG TV-BYEN SIDE 6 JOINT VENTURE MED DOUGHTY HANSON SIDE 6 Resultat før skat for 1. halvår 2002 blev på kr. 54,3 mio. Egenkapitalen udgør pr. 30. juni 2002 kr. 405,9 mio. mod kr. 334,8 mio. pr. 30. juni 2001 Joint venture med Doughty Hanson & Co. Real Estate Fund vedr. udvikling af ca m 2 i Havnestad Syd Rammeaftale med Kgl. Porcelæn om køb af porcelænsfabrikkens ejendomme på Frederiksberg m 2 Sjælsø Gruppens joint venture samarbejde giver mulighed for at deltage i flere og større projekter, hvorved indtjeningen øges, samtidig med at risici begrænses for Sjælsø Gruppen Sjælsø Gruppens finansielle strategi medfører solide nøgletal og en stor likviditet til fri disposition samt særdeles små liggeomkostninger i forhold til projektmulighederne I 1. halvår 2002 påbegyndtes opførelsen af nye hovedkontorer til DFDS og Hydro Texaco - begge projekter er solgt til institutionelle investorer Sjælsø Gruppen fastholder et resultat før skat på kr mio. i 2002 og i 2003 forventes nu et resultat på mindst samme niveau Allerød den 19. august 2002 SJÆLSØ GRUPPENS RESULTAT FOR 1. HALVÅR 2002 ANSES FOR TILFREDS- STILLENDE MED FASTHOLDELSE AF FORVENTNINGERNE TIL 2002 Virksomhedernes flytteaktivitet og efterspørgsel efter nye domiciler har vist en svagt stigende tendens i 1. halvår 2002 i forhold til 2. halvår Nogle store forhandlinger har trukket længere ud end forventet. Til gengæld er et par projekter kommet hurtigere frem til realitetsforhandlinger end forventet. Sådanne forskydninger kan være årsag til en ændret fordeling af omsætning og indtjening mellem halvårene. Sjælsø Gruppen konstaterer nu, et øget antal henvendelser fra firmaer der søger andre lokaler eller andet domicil end det nuværende. Samtidig konstateres en øget beslutningsdygtighed. Med en lang række spændende projektudviklingsopgaver til en samlet værdi af ca. kr. 6 mia. - bl.a. TV-Byen, Havnestad, Royal Scandinavia samt det etablerede joint venture med Doughty Hanson - er en række forudsætninger til stede for den forventede fremtidige vækst og indtjening. Bestyrelsen har i dag på sit ordinære møde godkendt selskabets rapport for halvårsperioden 1. januar juni MARKEDSSITUATIONEN SIDE 9 Jørn Meldgaard Bestyrelsesformand Ib Henrik Rønje Adm. direktør Flemming Jensen Direktør Jørgen Junker Direktør Kontaktperson Telefon Side 1 af 16

2 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN i 1000 kr. 6 MDR. 6 MDR. 6 MDR. 12 MDR. 12 MDR MÅL FOR 2002 RESULTATUDVIKLING Omsætning Bruttoresultat Ordinært resultat før skat mio. Periodens resultat efter skat BALANCEUDVIKLING Projektbeholdning i alt 1) Aktiver i alt Sikre aktiver : Likvide beholdninger Tilgodehavender fra salg 2) Aktiver i alt korrigeret 3) Egenkapital 4) NØGLETAL MINDST Soliditet 5) ,8% 56,1% 66,0% 55,8% 40% Egenkapital i forhold til grundbeholdning ,1% 206,3% 318,7% 144,6% 100% ØVRIGE NØGLETAL Bruttoresultat i % af omsætning ,3% 20,1% 20,6% 20,0% Overskudsgrad 6) ,4% 17,3% 16,2% 17,7% Egenkapitalforrentning 7) ,6% 34,3% 18,5% 36,2% AKTIERELATEREDE NØGLETAL 9) Børskurs pr. 30. juni Resultat pr. aktie (EPS) 8) kr ,00 26,50 18,25 Indre værdi pr. aktie kr ,60 156,00 186,18 1) Afholdte projektomkostninger på statustidspunktet (ekskl. igangværende solgte projekter som indgår i tilgodehavender fra salg) 2) Tilgodehavender fra salg inkl. igangværende solgte projekter. 3) Balancesummen reduceret med de sikre aktiver. 4) Den viste egenkapital er reduceret med reservationen for opkøb af egne aktier, og alle nøgletal, hvori egenkapitalen indgår, er således beregnet på baggrund af den reducerede egenkapital. 5) Beregnet på grundlag af egenkapitalen i forhold til balancesummen reduceret med de sikre aktiver. 6) Beregnet ud fra det primære driftsresultat i forhold til omsætningen inkl. andel af primært resultat i ass. virksomheder. Ekskl. andel af primært resultat i ass. virksomheder udgør overskudsgraden 12,3% i 1. halvår 2002, 14,8% i 1. halvår 2001 og uændret i 1. halvår ) Beregnet på grundlag af det ordinære resultat efter skat og den bogførte gennemsnitlige egenkapital, justeret for aktieemission og udbytte. Indregnes tildelte warrants i nøgletallet, bliver egenkapitalforrentningen 17,7% i 1. halvår 2002 og 31,1% i 1. halvår ) Indregnes tildelte warrants i nøgletallet, bliver EPS kr. 17,23 pr. aktie i 1. halvår 2002 og kr. 25,80 pr. aktie i 1. halvår ) Aktierelaterede nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Anbefalinger og Nøgletal udgivet af Den Danske Finansanalytikerforening for Resultat pr. aktie er beregnet på grundlag af det vejede gennemsnit af udstedte aktier. Side 2 af 16

3 Koncernens hovedaktiviteter & styringsmål Koncernens hovedaktiviteter er erhvervsejendomsprojekter baseret på et totalkoncept, hvor der leveres nøglefærdige faciliteter til såvel lejer som investor Karakteristisk for selskabets projekter er, at kunderne, altså lejere og investorer, i øget omfang omfatter store og velrenommerede virksomheder. På nuværende tidspunkt udgør boligprojekter kun en mindre andel af Sjælsø Gruppens aktiviteter. Der spores dog i markedet en stigende interesse for at investere i velbeliggende kvalitetsboliger - dels udlejningsboliger til institutionelle investorer dels ejerlejlighedsprojekter. Sjælsø Gruppen vurderer derfor løbende mulighederne for at deltage i dette segment, og har via projektporteføljen allerede adgang til flere attraktive beliggenheder til boligprojekter. Der lægges vægt på, at Sjælsø Gruppen er et projektudviklingsselskab og ikke et entreprenørselskab eller et ejendomsselskab. ØKONOMISK UDVIKLING Første halvår 2002 viser et resultat før skat på kr. 54,3 mio. mod kr. 81,4 mio. i første halvår Resultatet efter skat blev kr. 37,8 mio. i første halvår 2002 mod et resultat på kr. 57,0 mio. i første halvår Egenkapitalen udgør pr kr. 405,9 mio. svarende til en stigning på 11,1% siden Forrentningen af egenkapitalen i første halvår 2002 svarer til 18,5% p.a. mod 34,3% p.a. i første halvår OMSÆTNING OG BRUTTORESULTAT Omsætning og indtjening fordeler sig anderledes end det forudgående år, idet en række store aftaler forventes endeliggjort i 2. halvår KONCERNENS STYRINGSMÅL Soliditeten, der pr udgjorde 55,8%, er i 1. halvår 2002 forbedret og udgør 66,0% pr Soliditeten er således væsentlig bedre end målet om en soliditet på minimum 40%. For at give et retvisende billede af soliditeten som styringsmål, beregnes denne på baggrund af den samlede balancesum med fradrag af solgte projekter, tilgodehavende fra salg og likvide beholdninger, der alle betragtes som sikre aktiver. Egenkapitalen i forhold til grundbeholdningen udgør pr ,7%. Pr var nøgletallet 144,6%. Målet for nøgletallet er en egenkapital på min. 100% i forhold til grundbeholdningen. Likviditet til fri disposition er pr væsentligt over målet om, at der skal være likviditet til fri disposition, der svarer til mindst ét års kontante driftsomkostninger. Med den positive udvikling i egenkapitalen og likviditeten, sammenholdt med strategien for etablering af joint ventures, er der fortsat basis for ekspansion samtidig med, at de økonomiske styringsmål for selskabet fastholdes. Union Kul, Kalkbrænderihavnen m 2 domicil. Side 3 af 16

4 DFDS (computervisualisering) DFDS s nye domicil på m 2. Solgt til KP Pension. BankInvest A/S, m 2 domicil. Solgt til Lærernes Pension. Plougmann & Vingtoft, m 2 domicil. Solgt til Lærernes Pension. Seneste begivenheder... DFDS-PROJEKT SOLGT TIL KOMMUNERNES PENSIONSFORSIKRING Kommunernes Pensionsforsikring har indgået en aftale med Sjælsø Gruppen om køb af det nye domicil til DFDS på Sundkrogskaj i Kalkbrænderihavnen. Projektet er under opførelse og omfatter i alt m 2 med facade direkte til havnebassinet og med en flot udsigt over Øresund mod øst og selve lystbådehavnen i vest. Projektet er tegnet af arkitekterne Dissing + Weitling og er tilpasset den funktionelle og åbne arkitektur, der præger de øvrige nye bygninger i Kalkbrænderihavnen. Den samlede værdi af projektet udgør ca. kr. 250 mio., og projektet skal stå indflytningsklart i 3. kvartal HYDRO TEXACO-PROJEKT SOLGT TIL AP PENSION AP Pension har indgået aftale med Sjælsø Gruppen om køb af det nye domicil til Hydro Texaco, der opføres i Søborg. Byggeriet omfatter m 2 kontorer tegnet af Mangor & Nagel A/S. Indflytningen skal ske i foråret 2003, og den samlede projektværdi udgør ca. kr. 70 mio. Færdiggørelse af og indflytning i markante domiciler BANKINVEST A/S OG PLOUGMANN & VINGTOFT A/S I foråret har Sjælsø Gruppen afsluttet og afleveret nyt domicil til BankInvest i Sundkrogsgade i alt m 2 kontorer, og som nabo hertil er opført domicil til patentbureauet Plougmann & Vingtoft A/S, der har fået overdraget m 2 kontorer. Begge disse projekter er solgt til Lærernes Pensionskasse til en samlet projektværdi på ca. kr. 250 mio. Side 4 af 16

5 SAP og Tiscali m 2 domicil. Solgt til PFA Pension. RAMMEAFTALE MED ROYAL SCANDINAVIA Royal Scandinavia har indgået betinget aftale med Sjælsø Gruppen om salg af porcelænsfabrikkens ejendomme på hjørnet af Smallegade og Søndre Fasanvej, Frederiksberg. Planen er, at Georg Jensens produktion og administration, porcelænsbutikken samt koncernledelsen fra Royal Scandinavia forbliver som lejere i en del af de nyrenoverede bygninger. Sideløbende forberedes der en udflytning af porcelænsfabrikkens produktion. Sjælsø Gruppen forhandler tillige med Handelshøjskolen i København om indretning af ca m 2 til undervisningsbrug og forskningsformål. Der arbejdes for, at de eksisterende ca m 2 erhverv/boliger på ejendommen fastholdes. Planen er, at genanvende en stor del af de gamle karakteristiske bygninger og nedrive enkelte utidssvarende bygninger og i stedet opføre nybyggeri til erhverv/bolig i takt med udlejning/salg. Der er fra Sjælsø Gruppens side lagt vægt på den attraktive beliggenhed med udsigt til Frederiksberg Have og den tætte kontakt til den nye metrostation. Det samlede projekt forventes at løbe over 4-5 år og vil have en samlet værdi på ca. kr. 1,5 mia. Med aftalen har Royal Scandinavia løst opgaven med realisering af værdierne i de bygningsdele og arealer, der ikke længere er tidssvarende eller er nødvendige for den fremtidige aktivitet. For Sjælsø Gruppen vil de store opgaver med projektudvikling på arealerne være medvirkende til at sikre aktivitetsniveau og vækst i de kommende år. UNION KUL, SUNDKROGSKAJ Sjælsø Gruppen har indgået samarbejdsaftale med Union Kul om udvikling af et kontorprojekt, hvor Union Kul i dag har oplagsplads. Arkitekt Kim Utzon har udarbejdet et skitseforslag til en samlet bebyggelse på m 2. Bygningerne vil blive placeret i u-form, der sikrer, at flest mulige kontorer får udsigt til vandet. Byggeriet kan indrettes til 1, 2 eller 3 lejere, idet der er lagt vægt på en fleksibel indretning. Projektet er det sidste realiserbare byggeri inden for den nuværende lokalplan og vil derfor afslutte bebyggelserne i Kalkbrænderihavnen. Der vil således gå en længere periode, før der er skabt plangrundlag for yderligere byggerier på Sundkrogskaj. SAP OG TISCALI Ligeledes i foråret har SAP overtaget m 2 og Tiscali m 2 i Kalkbrænderihavnen. Det samlede projekt er solgt til PFA, og projektværdien udgør over kr. 300 mio. Georg Jensen, Royal Scandinavia, Fabriksbutikken Handelshøjskolen Frederiksberg Have VUC OG REVA NORD Sjælsø Gruppen i Århus har afleveret 2 projekter til Århus Amt: VUC Centret i Skanderborg og REVA Nord Centret i Århus - i alt m 2. Kgl. Porcelæn m 2 erhverv og boliger. Side 5 af 16

6 Strategi for Radiohuset og TV-Byen Joint venture med Doughty Hanson EFTER 1. JULI 2002 ER DET NU DEFINITIVT, AT DR FLYTTER TIL ØRESTAD 1. juli udløb den periode, hvor DR havde mulighed for at træde tilbage fra salget af Radiohuset og TV-Byen. Derved intensiveres arbejdet med projektudvikling og planlægning af de store ejendomskomplekser. Ejendommene ejes af Mørkhøj Projektudvikling A/S, der er 50/50 ejet af Sjælsø Gruppen A/S og St. Frederikslund Group A/S. RADIOHUSET, ROSENØRNS ALLÉ Når DR fraflytter Radiohuset om ca. 4 år skal bygningen ombygges og tilpasses Musikkonservatoriet. Der er indgået en lejekontrakt med Kulturministeriet på minimum 25 år. Radiohuset er tegnet af arkitekt Vilhelm Lauritzen, og bygningen er fredet som følge af sin meget værdifulde arkitektur og indretning. Ejendommen udbydes til salg i 2. halvår og med en samlet sikret udlejningsperiode på 30 år - og med staten som lejer - er der tale om en meget attraktiv investeringsejendom. I tilslutning til Radiohuset findes en byggeret på m 2. Mørkhøj Projektudvikling A/S er i dialog med Frederiksberg Kommune med henblik på at tilvejebringe en ny lokalplan for dette sted. Det er ikke afgjort, om et nybyggeri skal anvendes til erhverv eller bolig, men det forventes, at der inden for et års tid er vedtaget en lokalplan, således at et byggeri kan iværksættes. Byggeretten vil således blive frastykket i forbindelse med salget af Radiohuset. TV-BYEN Gladsaxe Kommune og Mørkhøj Projektudvikling A/S samarbejder nu om et forslag til lokalplan, der sikrer muligheden for udbygning. Der eksisterer i dag ca m 2 bygninger i TV-Byen, og det er målet, at DR s oprindelige byggeret på yderligere ca m 2 følger ejendommen og således også gælder nuværende ejere. Der udarbejdes skitseforslag til den fremtidige udbygning og disponering af TV-Byen. Det er målet på sigt at skabe en velfungerende Business Park, hvor det forventes, at der inden for de næste 3-5 år vil kunne opføres en række firmadomiciler omkring højhuset i TV-Byen. Efter DR s udflytning til Ørestad om ca. 4-5 år vil de eksisterende bygninger successivt blive ombygget og moderniseret til også at kunne blive domiciler til virksomheder inden for rådgivning, biotek, IT, kommunikation, undervisning o.lign. Med den meget centrale og kendte beliggenhed forventes der at være stor interesse for virksomhedernes placering i området. Sjælsø Gruppen A/S har etableret et langsigtet fiftyfifty joint venture med den internationale Doughty Hanson & Co. Real Estate Fund omkring udviklingen af Havnestad Syd Det 200 mio. Euro store joint venture er det første af sin art i Danmark baseret på et samarbejde mellem en stærk lokal projektudvikler af fast ejendom og en af de mest aktive investeringsfonde i den nordiske region. Havnestad Syd A/S bliver med planlagt opførelse af m 2 moderne kontorog evt. boligbyggeri langs havnefronten et af de største ejendomsprojekter i København. Området tilbyder fordelene af såvel havnefronten som af en moderne og central beliggenhed. Samarbejdet indebærer, at Sjælsø Gruppen får ansvaret for projektudvikling og byggestyring, mens Doughty Hanson får ansvaret for finansiering og investeringsstruktur. Udviklingsog markedsføringsstrategien udføres i samarbejde mellem parterne. I takt med udlejningen og nybyggeriet forventes ejendommene solgt til institutionelle investorer. Danske investorer har traditionelt domineret markedet for ejendomsinvestering i Danmark, men efterspørgslen fra udenlandske investorer er stigende. (fortsættes næste side) TV-Byen, Gladsaxe m 2 forvandles til Business Park. Side 6 af 16

7 (Joint venture med Doughty Hanson fortsat) Strategi for etablering af joint ventures Sjælsø Gruppens adm. direktør Ib Henrik Rønje siger i en kommentar til samarbejdet: Det er en del af Sjælsø Gruppens strategi, at søge samarbejde med kapitalstærke partnere, eksempelvis i form af joint ventures. Det giver os mulighed for endnu bedre at udnytte vores know-how omkring projektudvikling af fast ejendom. Vi har været imponeret af Doughty Hanson s viden om og interesse for det danske marked, og vi ser derfor frem til samarbejdet og gennemførelsen af dette projekt. Jonas Grandér, nordisk ansvarlig for aktiviteterne i Doughty Hanson & Co s Real Estate Fund siger om projektet: Joint venture samarbejdet afspejler vores tillid til Havnestad Syd, til Sjælsø Gruppen og til det københavnske ejendomsmarked. Projektstørrelsen gør det muligt at skabe noget helt unikt i København for både lejere og investorer, danske som internationale. Det langsigtede projekt er i overensstemmelse med Doughty Hanson s interesser på det danske ejendomsmarked. Med den stærke infrastruktur og robuste økonomi har København en særligt lovende fremtid, og den ser vi frem til at blive en del af. STRATEGIEN BAG ETABLERING AF JOINT VENTURES MED KAPITALPARTNERE ER, AT SJÆLSØ GRUPPEN DERIGENNEM HAR MULIGHED FOR AT FÅ ADGANG TIL STØRRE OG FLERE KAPITALKRÆVENDE PROJEKTER, END HVIS SJÆLSØ GRUPPEN SKULLE LØSE DISSE PÅ EGEN HÅND Samtidig opnår Sjælsø Gruppen, at selskabet gennem en begrænset økonomisk binding kan deltage i disse store projekter uden at gå på kompromis med de økonomiske styringsmål - herunder især soliditeten. Det indgår i Sjælsø Gruppens strategi, at råde over et så stort udbud af projekter og beliggenheder som muligt og samtidig skabe et aktivitets- og indtjeningsgrundlag der rækker mange år frem i tiden. Alene de to etablerede joint ventures med Doughty Hanson vedrørende Havnestad Syd og St. Frederikslund omkring TV-Byen og Radiohuset, har skabt projektmuligheder på i alt ca. kr. 5 mia. til gennemførelse inden for de næste 5-10 år. Også fremover vil Sjælsø Gruppen være åben for mulighederne for etablering af joint ventures på kommende større projekter, hvor også samarbejdspartnerens knowhow og kontaktnet i ind- og udland vil være væsentlige og positive bidrag til en succesfuld gennemførelse af projekterne. Det er selvsagt forbundet med en ikke uvæsentlig arbejdsmæssig indsats at etablere og vedligeholde et joint venture, idet kommunikationsmængden forøges væsentligt i forhold til gennemførelse af et projekt, hvor Sjælsø Gruppens medarbejdere alene kan planlægge og disponere. Derfor foretages en nøje vurdering af såvel de frihedsgrader, der opnås gennem et joint venture, som de frihedsgrader der må gives afkald på. En lang række udenlandske aktører og investorer har udtrykt ønske om at etablere sig i Danmark, og derfor forventer Sjælsø Gruppen, at der vil opstå nye muligheder for indgåelse af joint ventures. De fleste udenlandske aktører, der ønsker at etablere sig Danmark, har allerede taget en beslutning om, at dette skal ske i samarbejde med en lokal partner. Sjælsø Gruppen har været i kontakt med en række af disse, og aftalen med Doughty Hanson er et positivt og glædeligt resultat heraf. Colliers Hans Vestergaard A/S har rådgivet joint venture-parterne. Doughty Hanson s Real Estate Fund er en af Europas største af sin art med en egenkapital på over 700 mio. Euro Fondens ejendomsteam arbejder via syv europæiske kontorer og har over 100 års erfaring omkring fast ejendom i Europa. Gengivelse af fondsbørsmeddelelse dateret 30. maj Havnestad Syd Et af de mange forslag til hvordan området kunne komme til at se ud... Side 7 af 16

8 Side 8 af 16 SAP og Tiscali, Kalkbrænderihavnen m 2 domicil til hhv. SAP m 2 og Tiscali m 2, som begge netop har taget deres nye domicil i brug. Solgt til PFA Pension.

9 Virksomhedernes flyttefrekvens SJÆLSØ GRUPPEN LEVER AF AT VIRKSOMHEDERNE FLYTTER Det faktum, at dynamikken i dansk erhvervsliv konstant medfører behov for flytning af virksomhederne, er den vigtigste hjørnesten i Sjælsø Gruppens aktiviteter. Forandringerne i virksomhederne afstedkommer konstant nye behov for andre lokaler. Om behovet er større lokaler, mindre lokaler, nye lokaler eller gamle lokaler er underordnet for Sjælsø Gruppens totalkoncept. Selve flyttebehovet skaber forretningsgrundlaget for Sjælsø Gruppen. Hvor længe bor en virksomhed samme sted? På baggrund af Sjælsø Gruppens kendskab til branchen vurderer selskabet, at flyttefrekvensen er 15 år. Dette medfører, at 7% af Danmarks virksomheder hvert år skal skifte adresse. Netop dette adresseskift udløser en forretningsmulighed for Sjælsø Gruppen, hvor der kan tilbydes en nybygning eller en tilpasning/renovering af en eksisterende bygning til virksomheden. Med en større internationalisering af virksomhederne og den øgede allokering af kapital til produktudvikling og produktionsanlæg fremfor investering i ejendomme, bliver projektudvikleren/den professionelle udlejer en stadig vigtigere samarbejdspartner for virksomhederne. For internationale koncerner placeret i USA og UK er det mere reglen end undtagelsen, at man løser lokalebehov i samarbejde med en developer. Markedssituationen EJENDOMSMARKEDET I HOVEDSTADEN Virksomhedernes flytteaktivitet og efterspørgsel efter nye domiciler har vist en svagt stigende tendens i 1. halvår 2002 i forhold til 2. halvår Udlejningsmarkedet på kontorer i hovedstadsområdet har i 1. halvår 2002 været noget afventende og som følge deraf, har aktivitetsniveauet ved udlejning af såvel nye som gamle bygninger været lavt. Fremtidsudsigter SOM ALLEREDE OMTALT FASTHOLDER SJÆLSØ GRUPPEN RESULTATFOR- VENTNINGERNE FOR INDEVÆRENDE ÅR PÅ KR MIO. FØR SKAT OG FORVENTER NU ET RESULTAT FOR 2003 PÅ MINDST SAMME NIVEAU At se længere frem er naturligvis forbundet med en vis usikkerhed, men det er stadigvæk selskabets klare mål også fremover at udvise en for aktionærerne tilfredsstillende vækst. Sjælsø Gruppen har til stadighed haft kraftig fokus på at sikre kapitalberedskabet samt den nødvendige kapacitet blandt medarbejdere til såvel projektudvikling som gennemførelse af byggerierne. Derudover har Sjælsø Gruppen sikret sig rettighederne og mulighederne for meget store og spændende projektudviklingsopgaver, som kan sikre omsætning og indtjening i mange år frem. Markedsføringen af og kendskabet til Sjælsø Gruppens totalkoncept vil gradvist indebære, at erhvervslivet ser de fordele, det medfører at indgå en lejeaftale med en professionel developer som partner. Imidlertid er der forespørgsler fra og dialog med en lang række virksomheder om fremtidige domicilmuligheder. Det tolkes som et tegn på, at der er behov og planer om udflytning, men den endelige beslutning afventer ofte nogle afklarende faktorer. Den samlede portefølje udgør nu ca m 2 i Storkøbenhavn og Århus. Den samlede værdi af disse fremtidige opgaver udgør kr. 6-8 mia. Side 9 af 16

10 OLUF PALMES ALLE m2 OLUF PALMES ALLE m2 SLET PARKVEJ m2 ÅRHUS Sjælsø Gruppens aktuelle projektpotentiale ENGHOLM, ALLERØD på ca m m2 NY ALLERØDGAARD m2 ROSMOSEGÅRD, BLOVSTRØD Sjælsø Gruppens domicil MEJERIBAKKEN, LYNGE m2 FREDERIKSSUNDSVEJ, ØLSTYKKE LUNDTOFTEVEJ, LYNGBY m m2 MÅLØV BYVEJ, MÅLØV m2 TV-BYEN, GLADSAXE HASSELLUNDEN, SMØRUM m m2 (nybyggeri) 2 SØBORG BORUPVANG, BALLERUP m m KALKBRÆNDERIHAVNEN m2 METERBUEN, SKOVLUNDE m2 2 RADIOHUSET, FRB m2 RØDOVRE KGL. PORCELÆNSFABRIK, FRB m m2 GL. KØGE LANDEVEJ, VALBY m2 HAVNESTAD m2 MIDTAGER 20, BRØNDBY m2 SLUSEHOLMEN, KØBENHAVN SV m2 STAMHOLMEN, HVIDOVRE m2 Side 10 af 16

11 Større fremtidige kendte projekter - værdi kr. 5-6 mia. Større igangværende solgte projekter - værdi kr. 500 mio. Større igangværende ikke solgte projekter - værdi kr. 400 mio. TV-BYEN, GLADSAXE m 2 domicil ROYAL SCANDINAVIA, FREDERIKSBERG m 2 erhverv & boliger HAVNESTAD SYD, KØBENHAVN m 2 domicil RADIOHUSET DR/KULTURMINISTERIET, FREDERIKSBERG Ca m 2 administration/ undervisning m 2 byggeret DFDS, KALKBRÆNDERIHAVNEN m 2 domicil Dissing + Weitling Solgt til KP Pension AMERIKAKAJ, KØBENHAVN 78 attraktive lejeboliger m 2 3 x Nielsen Arkitektfirma Solgt til Tryg, der selv forestår udlejningen AMTSGÅRDEN, ÅRHUS m 2 udvidelse Solgt til Århus Amt BLOK B, HAVNESTAD m 2 renovering /nybyggeri af den tidligere sojakagefabrik på Islands Brygge FRØLAGERET, ODENSE 75 attraktive boliger m 2 storbutik FREGATTEN, EBELTOFT 31 attraktive boliger 3 butikker KALKBRÆNDERIHAVNEN, KØBENHAVN m 2 domicil GLENTEGÅRDEN, SØBORG m 2 domicil HYDRO TEXACO, SØBORG m 2 domicil Mangor & Nagel Solgt til AP Pension MIDTAGER, BRØNDBY m 2 domicil UNION KUL, KALKBRÆNDERIHAVNEN m 2 domicil Hydro Texaco, Søborg Hydro Texaco s nye domicil på m 2. Solgt til AP Pension. Blok B, Havnestad m 2 nybyggeri/renovering af den tidligere sojakagefabrik. Side 11 af 16

12 RESULTATOPGØRELSE FOR HALVÅRET 1. JANUAR JUNI 2002 i kr. 1. HALVÅR 1. HALVÅR 1. HALVÅR Omsætning Direkte udgifter ( ) ( ) ( ) Bruttoresultat Personaleudgifter (13.309) (16.835) (20.787) Afskrivninger på anlægsaktiver (856) (1.578) (1.287) Andre driftsudgifter (7.074) (9.124) (7.813) Resultat af primær drift Resultat af associeret virksomhed Finansielle indtægter Finansielle udgifter (2.309) (5.365) (3.149) Ordinært resultat før skat Skat af ordinært resultat (16.602) (24.413) (16.544) Periodens resultat efter skat Den nye årsregnskabslov Sjælsø Gruppens halvårsrapport er udarbejdet i overensstemmelse med den nye årsregnskabslov Overgangen til regnskabsaflæggelse efter den nye årsregnskabslov har ikke haft betydende indvirkning på koncernens resultat og egenkapital. Bl.a. er følgende områder vurderet: Regnskabsmæssig behandling af eget ressourceforbrug (indirekte omkostninger) Præsentation af projektbeholdninger Regnskabsmæssig behandling af leasingkontrakter Regnskabsmæssig behandling af finansielle aktiver og passiver Indirekte omkostninger udgør i Sjælsø Gruppen en forholdsvis lille andel af den samlede projektbeholdning og har ikke tidligere været tillagt nogen væsentlig betydning for den økonomiske stilling i Sjælsø Gruppen. I henhold til bestemmelserne i den nye årsregnskabslov skal eget ressourceforbrug (indirekte omkostninger) nu indregnes i projektbeholdningerne, og der er på denne baggrund foretaget en nærmere analyse af den seneste 5 års periode. Det er herefter vurderet, at der på igangværende ikke solgte projekter pr er anvendt indirekte omkostninger for i alt ca. kr. 4,0 mio., hvilket er indregnet i balancen pr Egenkapitalen pr er som følge heraf forøget med kr. 2,8 mio. Indregning af indirekte omkostninger på ikke solgte projekter har endvidere medført en forøgelse af periodens resultat med kr. 0,4 mio. og en forøgelse af egenkapitalen pr med kr. 3,2 mio. Ved udarbejdelsen af halvårsrapporten er finansielle leasingaftaler behandlet i overensstemmelse med den nye årsregnskabslov, idet værdien af de leasede aktiver er indregnet i anlægsaktiverne, og leasingforpligtelserne er indregnet under anden gæld i balancen. Side 12 af 16 (fortsættes næste side)

13 BALANCE PR. 30. JUNI 2002 i 1000 kr. AKTIVER 30. JUNI 30. JUNI Koncernens domicil Driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver i alt Kapitalandele i associerede virksomheder Ansvarlig kapital i associerede virksomheder Pante- og gældsbreve Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Ejendomme til videresalg Igangværende projekter, egen regning Projektbeholdning i alt Tilgodehavender fra salg Igangværende solgte projekter Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Værdipapirer Likvide beholdninger ialt Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Den nye årsregnskabslov (fortsat) Koncernen har kun i begrænset omfang indgået finansielle leasingaftaler, og da løbetiderne på kontrakterne er i overensstemmelse med de af koncernen anvendte afskrivningsperioder for de underliggende aktiver, har den ændrede regnskabspraksis ikke påvirket resultatet eller egenkapitalen. Værdipapirer og gæld til kreditinstitutter indgår i en handelsbeholdning, idet koncernen til stadighed optimerer sin finansieringsstruktur gennem låneomlægninger m.m. Værdiansættelsen (målingen) af disse poster sker derfor til handelsværdi. Øvrige finansielle aktiver og forpligtelser har løbetider på mindre end 1 år, hvorefter indregning til amortiseret kostpris er vurderet til at svare til den nominelle værdi. Den ændrede regnskabspraksis har ikke påvirket resultat eller egenkapital. Indvirkning af den ændrede regnskabspraksis på ovennævnte områder er vurderet såvel individuelt som samlet til ikke at have væsentlig betydning for de realiserede resultater i den seneste 5 års periode. Der er derfor ikke foretaget tilpasninger af sammenligningstal. I modsætning til tidligere år indgår igangværende solgte projekter under tilgodehavender i balancen. Sammenligningstallene er tilpasset den ændrede praksis. På øvrige områder er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til Side 13 af 16

14 BALANCE PR. 30. JUNI 2002 i 1000 kr. PASSIVER 30. JUNI 30. JUNI Aktiekapital Overkurs ved emission Reserve for nettoopskrivning af associerede virksomheder Overført resultat Egenkapital efter reservation til opkøb af egne aktier Reserveret til opkøb af egne aktier Heraf udnyttet til anskaffelseskurs (7.924) (34.213) Egenkapital i alt Hensat udskudt skat Hensat vedrørende lejegarantier Andre hensættelser Hensatte forpligtelser i alt Gæld (kort- og langfristet) Kreditinstitutter: Projektfinansiering Andet Kreditinstitutter i alt Skyldig købesum ejendomme Leverandører af varer og tjenesteydelser Skyldig selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter (igangværende solgte projekter) Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt UDVIKLINGEN I KONCERNENS EGENKAPITAL 30. JUNI 2002 Egenkapital Regulering af egenkapital vedrørende indregning af indirekte omkostninger (den nye årsregnskabslov) Egenkapital pr i alt Provenue ved kapitaludvidelse Periodens resultat Køb af egne aktier i 1. halvår 2002 der herefter er nedskrevet til kr (18.940) Regulering vedrørende udbytte af egne aktier Egenkapital Side 14 af 16

15 BankInvest og Plougmann & Vingtoft, Kalkbrænderihavnen Nyt domcil til hhv. BankInvest, m 2 og Plougmann & Vingtoft, m 2. Solgt til Lærernes Pension.

16 FONDSBØRSMEDDELELSER SIDEN 1. JANUAR 2002 Nr Finanskalender for år 2002 Nr Tildeling af warrants til medarbejdere Nr Opkøb af egne aktier Nr Sjælsø Gruppen har erhvervet egne aktier Nr Medarbejdere tegner aktier i Sjælsø Gruppen ved udnyttelse af tildelte warrants Nr Kvartalsnyt april 2002 Nr Opkøb af egne aktier Nr Sjælsø Gruppen i joint venture med Doughty Hanson omkring Havnestad Syd Nr Sjælsø Gruppen har solgt DFDS-projektet til Kommunernes Pensionsforsikring A/S Indholdet af børsmeddelelserne kan ses på FINANSKALENDER Ejerforhold Brdr. Rønje Holding A/S, Allerød: 30,6% 19. august 2002 kl. 15:00, Københavns Fondsbørs Præsentation af Sjælsø Gruppen og halvårsresultatet, arrangeret af Københavns Fondsbørs. Præsentationen vil kunne ses på Henderson Investors Ltd., London: 22,7% Herudover ejer ledende medarbejdere i Sjælsø Gruppen tilsammen ca. 10%. London, august 2002 Præsentation af Sjælsø Gruppen for investorer, aktieanalytikere og banker. Ultimo oktober 2002 Udsendelse af kvartalsnyhedsbrev. KØBENHAVN Rosmosegård, Byagervej Allerød Telefon , Fax ÅRHUS Søndergade 70, 2. sal 8000 Århus C Telefon , Fax Side 16 af 16

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

SJÆLSØ GRUPPENS ÅRSRAPPORT 2002 21. regnskabsår

SJÆLSØ GRUPPENS ÅRSRAPPORT 2002 21. regnskabsår Side 1 af 47 SJÆLSØ GRUPPENS ÅRSRAPPORT 2002 21. regnskabsår FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2. 2003 ABSOLUT TILFREDSSTILLENDE VÆKST OG RESULTATUDVIKLING I 2002 Resultatet før skat steg med 11,8% til kr. 204,8

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

I forhold til samme periode for sidste år, udviser regnskabet ligeledes en forbedring på tkr. 3.125.

I forhold til samme periode for sidste år, udviser regnskabet ligeledes en forbedring på tkr. 3.125. Københavns Fondsbørs Århus den 28. februar 2007 Meddelelse nr. 01/2007 Cvr. nr. 83839910 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2006/07 Halvårsrapporten for Moderselskabet Århus Elite A/S samt fodbolddivisionen

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2000/2001

Årsregnskabsmeddelelse 2000/2001 Telefax nr. 33 12 86 13 Københavns Fondsbørs A/S Nicolai Plads 6 1067 København K Søborg, den 28. september 2001 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/01 Årsregnskabsmeddelelse 2000/2001 Bestyrelsen for Akademisk

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere