Resultat før skat for 1. halvår 2002 blev på kr. 54,3 mio. Egenkapitalen udgør pr. 30. juni 2002 kr. 405,9 mio. mod kr. 334,8 mio. pr. 30.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultat før skat for 1. halvår 2002 blev på kr. 54,3 mio. Egenkapitalen udgør pr. 30. juni 2002 kr. 405,9 mio. mod kr. 334,8 mio. pr. 30."

Transkript

1 HALVÅRSRAPPORT FONDSBØRSMEDDELELSE 2002 NR. 10 (16 SIDER) Sjælsø Gruppen styrker det forretningsmæssige grundlag, minimerer risici og fastholder resultatforventningerne til Halvårsresultatet før skat blev kr. 54,3 mio. og lever op til forventningerne. SALG AF DFDS-PROJEKT SIDE 4 RAMMEAFTALE MED ROYAL SCANDINAVIA SIDE 5 STRATEGI FOR RADIOHUSET OG TV-BYEN SIDE 6 JOINT VENTURE MED DOUGHTY HANSON SIDE 6 Resultat før skat for 1. halvår 2002 blev på kr. 54,3 mio. Egenkapitalen udgør pr. 30. juni 2002 kr. 405,9 mio. mod kr. 334,8 mio. pr. 30. juni 2001 Joint venture med Doughty Hanson & Co. Real Estate Fund vedr. udvikling af ca m 2 i Havnestad Syd Rammeaftale med Kgl. Porcelæn om køb af porcelænsfabrikkens ejendomme på Frederiksberg m 2 Sjælsø Gruppens joint venture samarbejde giver mulighed for at deltage i flere og større projekter, hvorved indtjeningen øges, samtidig med at risici begrænses for Sjælsø Gruppen Sjælsø Gruppens finansielle strategi medfører solide nøgletal og en stor likviditet til fri disposition samt særdeles små liggeomkostninger i forhold til projektmulighederne I 1. halvår 2002 påbegyndtes opførelsen af nye hovedkontorer til DFDS og Hydro Texaco - begge projekter er solgt til institutionelle investorer Sjælsø Gruppen fastholder et resultat før skat på kr mio. i 2002 og i 2003 forventes nu et resultat på mindst samme niveau Allerød den 19. august 2002 SJÆLSØ GRUPPENS RESULTAT FOR 1. HALVÅR 2002 ANSES FOR TILFREDS- STILLENDE MED FASTHOLDELSE AF FORVENTNINGERNE TIL 2002 Virksomhedernes flytteaktivitet og efterspørgsel efter nye domiciler har vist en svagt stigende tendens i 1. halvår 2002 i forhold til 2. halvår Nogle store forhandlinger har trukket længere ud end forventet. Til gengæld er et par projekter kommet hurtigere frem til realitetsforhandlinger end forventet. Sådanne forskydninger kan være årsag til en ændret fordeling af omsætning og indtjening mellem halvårene. Sjælsø Gruppen konstaterer nu, et øget antal henvendelser fra firmaer der søger andre lokaler eller andet domicil end det nuværende. Samtidig konstateres en øget beslutningsdygtighed. Med en lang række spændende projektudviklingsopgaver til en samlet værdi af ca. kr. 6 mia. - bl.a. TV-Byen, Havnestad, Royal Scandinavia samt det etablerede joint venture med Doughty Hanson - er en række forudsætninger til stede for den forventede fremtidige vækst og indtjening. Bestyrelsen har i dag på sit ordinære møde godkendt selskabets rapport for halvårsperioden 1. januar juni MARKEDSSITUATIONEN SIDE 9 Jørn Meldgaard Bestyrelsesformand Ib Henrik Rønje Adm. direktør Flemming Jensen Direktør Jørgen Junker Direktør Kontaktperson Telefon Side 1 af 16

2 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN i 1000 kr. 6 MDR. 6 MDR. 6 MDR. 12 MDR. 12 MDR MÅL FOR 2002 RESULTATUDVIKLING Omsætning Bruttoresultat Ordinært resultat før skat mio. Periodens resultat efter skat BALANCEUDVIKLING Projektbeholdning i alt 1) Aktiver i alt Sikre aktiver : Likvide beholdninger Tilgodehavender fra salg 2) Aktiver i alt korrigeret 3) Egenkapital 4) NØGLETAL MINDST Soliditet 5) ,8% 56,1% 66,0% 55,8% 40% Egenkapital i forhold til grundbeholdning ,1% 206,3% 318,7% 144,6% 100% ØVRIGE NØGLETAL Bruttoresultat i % af omsætning ,3% 20,1% 20,6% 20,0% Overskudsgrad 6) ,4% 17,3% 16,2% 17,7% Egenkapitalforrentning 7) ,6% 34,3% 18,5% 36,2% AKTIERELATEREDE NØGLETAL 9) Børskurs pr. 30. juni Resultat pr. aktie (EPS) 8) kr ,00 26,50 18,25 Indre værdi pr. aktie kr ,60 156,00 186,18 1) Afholdte projektomkostninger på statustidspunktet (ekskl. igangværende solgte projekter som indgår i tilgodehavender fra salg) 2) Tilgodehavender fra salg inkl. igangværende solgte projekter. 3) Balancesummen reduceret med de sikre aktiver. 4) Den viste egenkapital er reduceret med reservationen for opkøb af egne aktier, og alle nøgletal, hvori egenkapitalen indgår, er således beregnet på baggrund af den reducerede egenkapital. 5) Beregnet på grundlag af egenkapitalen i forhold til balancesummen reduceret med de sikre aktiver. 6) Beregnet ud fra det primære driftsresultat i forhold til omsætningen inkl. andel af primært resultat i ass. virksomheder. Ekskl. andel af primært resultat i ass. virksomheder udgør overskudsgraden 12,3% i 1. halvår 2002, 14,8% i 1. halvår 2001 og uændret i 1. halvår ) Beregnet på grundlag af det ordinære resultat efter skat og den bogførte gennemsnitlige egenkapital, justeret for aktieemission og udbytte. Indregnes tildelte warrants i nøgletallet, bliver egenkapitalforrentningen 17,7% i 1. halvår 2002 og 31,1% i 1. halvår ) Indregnes tildelte warrants i nøgletallet, bliver EPS kr. 17,23 pr. aktie i 1. halvår 2002 og kr. 25,80 pr. aktie i 1. halvår ) Aktierelaterede nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Anbefalinger og Nøgletal udgivet af Den Danske Finansanalytikerforening for Resultat pr. aktie er beregnet på grundlag af det vejede gennemsnit af udstedte aktier. Side 2 af 16

3 Koncernens hovedaktiviteter & styringsmål Koncernens hovedaktiviteter er erhvervsejendomsprojekter baseret på et totalkoncept, hvor der leveres nøglefærdige faciliteter til såvel lejer som investor Karakteristisk for selskabets projekter er, at kunderne, altså lejere og investorer, i øget omfang omfatter store og velrenommerede virksomheder. På nuværende tidspunkt udgør boligprojekter kun en mindre andel af Sjælsø Gruppens aktiviteter. Der spores dog i markedet en stigende interesse for at investere i velbeliggende kvalitetsboliger - dels udlejningsboliger til institutionelle investorer dels ejerlejlighedsprojekter. Sjælsø Gruppen vurderer derfor løbende mulighederne for at deltage i dette segment, og har via projektporteføljen allerede adgang til flere attraktive beliggenheder til boligprojekter. Der lægges vægt på, at Sjælsø Gruppen er et projektudviklingsselskab og ikke et entreprenørselskab eller et ejendomsselskab. ØKONOMISK UDVIKLING Første halvår 2002 viser et resultat før skat på kr. 54,3 mio. mod kr. 81,4 mio. i første halvår Resultatet efter skat blev kr. 37,8 mio. i første halvår 2002 mod et resultat på kr. 57,0 mio. i første halvår Egenkapitalen udgør pr kr. 405,9 mio. svarende til en stigning på 11,1% siden Forrentningen af egenkapitalen i første halvår 2002 svarer til 18,5% p.a. mod 34,3% p.a. i første halvår OMSÆTNING OG BRUTTORESULTAT Omsætning og indtjening fordeler sig anderledes end det forudgående år, idet en række store aftaler forventes endeliggjort i 2. halvår KONCERNENS STYRINGSMÅL Soliditeten, der pr udgjorde 55,8%, er i 1. halvår 2002 forbedret og udgør 66,0% pr Soliditeten er således væsentlig bedre end målet om en soliditet på minimum 40%. For at give et retvisende billede af soliditeten som styringsmål, beregnes denne på baggrund af den samlede balancesum med fradrag af solgte projekter, tilgodehavende fra salg og likvide beholdninger, der alle betragtes som sikre aktiver. Egenkapitalen i forhold til grundbeholdningen udgør pr ,7%. Pr var nøgletallet 144,6%. Målet for nøgletallet er en egenkapital på min. 100% i forhold til grundbeholdningen. Likviditet til fri disposition er pr væsentligt over målet om, at der skal være likviditet til fri disposition, der svarer til mindst ét års kontante driftsomkostninger. Med den positive udvikling i egenkapitalen og likviditeten, sammenholdt med strategien for etablering af joint ventures, er der fortsat basis for ekspansion samtidig med, at de økonomiske styringsmål for selskabet fastholdes. Union Kul, Kalkbrænderihavnen m 2 domicil. Side 3 af 16

4 DFDS (computervisualisering) DFDS s nye domicil på m 2. Solgt til KP Pension. BankInvest A/S, m 2 domicil. Solgt til Lærernes Pension. Plougmann & Vingtoft, m 2 domicil. Solgt til Lærernes Pension. Seneste begivenheder... DFDS-PROJEKT SOLGT TIL KOMMUNERNES PENSIONSFORSIKRING Kommunernes Pensionsforsikring har indgået en aftale med Sjælsø Gruppen om køb af det nye domicil til DFDS på Sundkrogskaj i Kalkbrænderihavnen. Projektet er under opførelse og omfatter i alt m 2 med facade direkte til havnebassinet og med en flot udsigt over Øresund mod øst og selve lystbådehavnen i vest. Projektet er tegnet af arkitekterne Dissing + Weitling og er tilpasset den funktionelle og åbne arkitektur, der præger de øvrige nye bygninger i Kalkbrænderihavnen. Den samlede værdi af projektet udgør ca. kr. 250 mio., og projektet skal stå indflytningsklart i 3. kvartal HYDRO TEXACO-PROJEKT SOLGT TIL AP PENSION AP Pension har indgået aftale med Sjælsø Gruppen om køb af det nye domicil til Hydro Texaco, der opføres i Søborg. Byggeriet omfatter m 2 kontorer tegnet af Mangor & Nagel A/S. Indflytningen skal ske i foråret 2003, og den samlede projektværdi udgør ca. kr. 70 mio. Færdiggørelse af og indflytning i markante domiciler BANKINVEST A/S OG PLOUGMANN & VINGTOFT A/S I foråret har Sjælsø Gruppen afsluttet og afleveret nyt domicil til BankInvest i Sundkrogsgade i alt m 2 kontorer, og som nabo hertil er opført domicil til patentbureauet Plougmann & Vingtoft A/S, der har fået overdraget m 2 kontorer. Begge disse projekter er solgt til Lærernes Pensionskasse til en samlet projektværdi på ca. kr. 250 mio. Side 4 af 16

5 SAP og Tiscali m 2 domicil. Solgt til PFA Pension. RAMMEAFTALE MED ROYAL SCANDINAVIA Royal Scandinavia har indgået betinget aftale med Sjælsø Gruppen om salg af porcelænsfabrikkens ejendomme på hjørnet af Smallegade og Søndre Fasanvej, Frederiksberg. Planen er, at Georg Jensens produktion og administration, porcelænsbutikken samt koncernledelsen fra Royal Scandinavia forbliver som lejere i en del af de nyrenoverede bygninger. Sideløbende forberedes der en udflytning af porcelænsfabrikkens produktion. Sjælsø Gruppen forhandler tillige med Handelshøjskolen i København om indretning af ca m 2 til undervisningsbrug og forskningsformål. Der arbejdes for, at de eksisterende ca m 2 erhverv/boliger på ejendommen fastholdes. Planen er, at genanvende en stor del af de gamle karakteristiske bygninger og nedrive enkelte utidssvarende bygninger og i stedet opføre nybyggeri til erhverv/bolig i takt med udlejning/salg. Der er fra Sjælsø Gruppens side lagt vægt på den attraktive beliggenhed med udsigt til Frederiksberg Have og den tætte kontakt til den nye metrostation. Det samlede projekt forventes at løbe over 4-5 år og vil have en samlet værdi på ca. kr. 1,5 mia. Med aftalen har Royal Scandinavia løst opgaven med realisering af værdierne i de bygningsdele og arealer, der ikke længere er tidssvarende eller er nødvendige for den fremtidige aktivitet. For Sjælsø Gruppen vil de store opgaver med projektudvikling på arealerne være medvirkende til at sikre aktivitetsniveau og vækst i de kommende år. UNION KUL, SUNDKROGSKAJ Sjælsø Gruppen har indgået samarbejdsaftale med Union Kul om udvikling af et kontorprojekt, hvor Union Kul i dag har oplagsplads. Arkitekt Kim Utzon har udarbejdet et skitseforslag til en samlet bebyggelse på m 2. Bygningerne vil blive placeret i u-form, der sikrer, at flest mulige kontorer får udsigt til vandet. Byggeriet kan indrettes til 1, 2 eller 3 lejere, idet der er lagt vægt på en fleksibel indretning. Projektet er det sidste realiserbare byggeri inden for den nuværende lokalplan og vil derfor afslutte bebyggelserne i Kalkbrænderihavnen. Der vil således gå en længere periode, før der er skabt plangrundlag for yderligere byggerier på Sundkrogskaj. SAP OG TISCALI Ligeledes i foråret har SAP overtaget m 2 og Tiscali m 2 i Kalkbrænderihavnen. Det samlede projekt er solgt til PFA, og projektværdien udgør over kr. 300 mio. Georg Jensen, Royal Scandinavia, Fabriksbutikken Handelshøjskolen Frederiksberg Have VUC OG REVA NORD Sjælsø Gruppen i Århus har afleveret 2 projekter til Århus Amt: VUC Centret i Skanderborg og REVA Nord Centret i Århus - i alt m 2. Kgl. Porcelæn m 2 erhverv og boliger. Side 5 af 16

6 Strategi for Radiohuset og TV-Byen Joint venture med Doughty Hanson EFTER 1. JULI 2002 ER DET NU DEFINITIVT, AT DR FLYTTER TIL ØRESTAD 1. juli udløb den periode, hvor DR havde mulighed for at træde tilbage fra salget af Radiohuset og TV-Byen. Derved intensiveres arbejdet med projektudvikling og planlægning af de store ejendomskomplekser. Ejendommene ejes af Mørkhøj Projektudvikling A/S, der er 50/50 ejet af Sjælsø Gruppen A/S og St. Frederikslund Group A/S. RADIOHUSET, ROSENØRNS ALLÉ Når DR fraflytter Radiohuset om ca. 4 år skal bygningen ombygges og tilpasses Musikkonservatoriet. Der er indgået en lejekontrakt med Kulturministeriet på minimum 25 år. Radiohuset er tegnet af arkitekt Vilhelm Lauritzen, og bygningen er fredet som følge af sin meget værdifulde arkitektur og indretning. Ejendommen udbydes til salg i 2. halvår og med en samlet sikret udlejningsperiode på 30 år - og med staten som lejer - er der tale om en meget attraktiv investeringsejendom. I tilslutning til Radiohuset findes en byggeret på m 2. Mørkhøj Projektudvikling A/S er i dialog med Frederiksberg Kommune med henblik på at tilvejebringe en ny lokalplan for dette sted. Det er ikke afgjort, om et nybyggeri skal anvendes til erhverv eller bolig, men det forventes, at der inden for et års tid er vedtaget en lokalplan, således at et byggeri kan iværksættes. Byggeretten vil således blive frastykket i forbindelse med salget af Radiohuset. TV-BYEN Gladsaxe Kommune og Mørkhøj Projektudvikling A/S samarbejder nu om et forslag til lokalplan, der sikrer muligheden for udbygning. Der eksisterer i dag ca m 2 bygninger i TV-Byen, og det er målet, at DR s oprindelige byggeret på yderligere ca m 2 følger ejendommen og således også gælder nuværende ejere. Der udarbejdes skitseforslag til den fremtidige udbygning og disponering af TV-Byen. Det er målet på sigt at skabe en velfungerende Business Park, hvor det forventes, at der inden for de næste 3-5 år vil kunne opføres en række firmadomiciler omkring højhuset i TV-Byen. Efter DR s udflytning til Ørestad om ca. 4-5 år vil de eksisterende bygninger successivt blive ombygget og moderniseret til også at kunne blive domiciler til virksomheder inden for rådgivning, biotek, IT, kommunikation, undervisning o.lign. Med den meget centrale og kendte beliggenhed forventes der at være stor interesse for virksomhedernes placering i området. Sjælsø Gruppen A/S har etableret et langsigtet fiftyfifty joint venture med den internationale Doughty Hanson & Co. Real Estate Fund omkring udviklingen af Havnestad Syd Det 200 mio. Euro store joint venture er det første af sin art i Danmark baseret på et samarbejde mellem en stærk lokal projektudvikler af fast ejendom og en af de mest aktive investeringsfonde i den nordiske region. Havnestad Syd A/S bliver med planlagt opførelse af m 2 moderne kontorog evt. boligbyggeri langs havnefronten et af de største ejendomsprojekter i København. Området tilbyder fordelene af såvel havnefronten som af en moderne og central beliggenhed. Samarbejdet indebærer, at Sjælsø Gruppen får ansvaret for projektudvikling og byggestyring, mens Doughty Hanson får ansvaret for finansiering og investeringsstruktur. Udviklingsog markedsføringsstrategien udføres i samarbejde mellem parterne. I takt med udlejningen og nybyggeriet forventes ejendommene solgt til institutionelle investorer. Danske investorer har traditionelt domineret markedet for ejendomsinvestering i Danmark, men efterspørgslen fra udenlandske investorer er stigende. (fortsættes næste side) TV-Byen, Gladsaxe m 2 forvandles til Business Park. Side 6 af 16

7 (Joint venture med Doughty Hanson fortsat) Strategi for etablering af joint ventures Sjælsø Gruppens adm. direktør Ib Henrik Rønje siger i en kommentar til samarbejdet: Det er en del af Sjælsø Gruppens strategi, at søge samarbejde med kapitalstærke partnere, eksempelvis i form af joint ventures. Det giver os mulighed for endnu bedre at udnytte vores know-how omkring projektudvikling af fast ejendom. Vi har været imponeret af Doughty Hanson s viden om og interesse for det danske marked, og vi ser derfor frem til samarbejdet og gennemførelsen af dette projekt. Jonas Grandér, nordisk ansvarlig for aktiviteterne i Doughty Hanson & Co s Real Estate Fund siger om projektet: Joint venture samarbejdet afspejler vores tillid til Havnestad Syd, til Sjælsø Gruppen og til det københavnske ejendomsmarked. Projektstørrelsen gør det muligt at skabe noget helt unikt i København for både lejere og investorer, danske som internationale. Det langsigtede projekt er i overensstemmelse med Doughty Hanson s interesser på det danske ejendomsmarked. Med den stærke infrastruktur og robuste økonomi har København en særligt lovende fremtid, og den ser vi frem til at blive en del af. STRATEGIEN BAG ETABLERING AF JOINT VENTURES MED KAPITALPARTNERE ER, AT SJÆLSØ GRUPPEN DERIGENNEM HAR MULIGHED FOR AT FÅ ADGANG TIL STØRRE OG FLERE KAPITALKRÆVENDE PROJEKTER, END HVIS SJÆLSØ GRUPPEN SKULLE LØSE DISSE PÅ EGEN HÅND Samtidig opnår Sjælsø Gruppen, at selskabet gennem en begrænset økonomisk binding kan deltage i disse store projekter uden at gå på kompromis med de økonomiske styringsmål - herunder især soliditeten. Det indgår i Sjælsø Gruppens strategi, at råde over et så stort udbud af projekter og beliggenheder som muligt og samtidig skabe et aktivitets- og indtjeningsgrundlag der rækker mange år frem i tiden. Alene de to etablerede joint ventures med Doughty Hanson vedrørende Havnestad Syd og St. Frederikslund omkring TV-Byen og Radiohuset, har skabt projektmuligheder på i alt ca. kr. 5 mia. til gennemførelse inden for de næste 5-10 år. Også fremover vil Sjælsø Gruppen være åben for mulighederne for etablering af joint ventures på kommende større projekter, hvor også samarbejdspartnerens knowhow og kontaktnet i ind- og udland vil være væsentlige og positive bidrag til en succesfuld gennemførelse af projekterne. Det er selvsagt forbundet med en ikke uvæsentlig arbejdsmæssig indsats at etablere og vedligeholde et joint venture, idet kommunikationsmængden forøges væsentligt i forhold til gennemførelse af et projekt, hvor Sjælsø Gruppens medarbejdere alene kan planlægge og disponere. Derfor foretages en nøje vurdering af såvel de frihedsgrader, der opnås gennem et joint venture, som de frihedsgrader der må gives afkald på. En lang række udenlandske aktører og investorer har udtrykt ønske om at etablere sig i Danmark, og derfor forventer Sjælsø Gruppen, at der vil opstå nye muligheder for indgåelse af joint ventures. De fleste udenlandske aktører, der ønsker at etablere sig Danmark, har allerede taget en beslutning om, at dette skal ske i samarbejde med en lokal partner. Sjælsø Gruppen har været i kontakt med en række af disse, og aftalen med Doughty Hanson er et positivt og glædeligt resultat heraf. Colliers Hans Vestergaard A/S har rådgivet joint venture-parterne. Doughty Hanson s Real Estate Fund er en af Europas største af sin art med en egenkapital på over 700 mio. Euro Fondens ejendomsteam arbejder via syv europæiske kontorer og har over 100 års erfaring omkring fast ejendom i Europa. Gengivelse af fondsbørsmeddelelse dateret 30. maj Havnestad Syd Et af de mange forslag til hvordan området kunne komme til at se ud... Side 7 af 16

8 Side 8 af 16 SAP og Tiscali, Kalkbrænderihavnen m 2 domicil til hhv. SAP m 2 og Tiscali m 2, som begge netop har taget deres nye domicil i brug. Solgt til PFA Pension.

9 Virksomhedernes flyttefrekvens SJÆLSØ GRUPPEN LEVER AF AT VIRKSOMHEDERNE FLYTTER Det faktum, at dynamikken i dansk erhvervsliv konstant medfører behov for flytning af virksomhederne, er den vigtigste hjørnesten i Sjælsø Gruppens aktiviteter. Forandringerne i virksomhederne afstedkommer konstant nye behov for andre lokaler. Om behovet er større lokaler, mindre lokaler, nye lokaler eller gamle lokaler er underordnet for Sjælsø Gruppens totalkoncept. Selve flyttebehovet skaber forretningsgrundlaget for Sjælsø Gruppen. Hvor længe bor en virksomhed samme sted? På baggrund af Sjælsø Gruppens kendskab til branchen vurderer selskabet, at flyttefrekvensen er 15 år. Dette medfører, at 7% af Danmarks virksomheder hvert år skal skifte adresse. Netop dette adresseskift udløser en forretningsmulighed for Sjælsø Gruppen, hvor der kan tilbydes en nybygning eller en tilpasning/renovering af en eksisterende bygning til virksomheden. Med en større internationalisering af virksomhederne og den øgede allokering af kapital til produktudvikling og produktionsanlæg fremfor investering i ejendomme, bliver projektudvikleren/den professionelle udlejer en stadig vigtigere samarbejdspartner for virksomhederne. For internationale koncerner placeret i USA og UK er det mere reglen end undtagelsen, at man løser lokalebehov i samarbejde med en developer. Markedssituationen EJENDOMSMARKEDET I HOVEDSTADEN Virksomhedernes flytteaktivitet og efterspørgsel efter nye domiciler har vist en svagt stigende tendens i 1. halvår 2002 i forhold til 2. halvår Udlejningsmarkedet på kontorer i hovedstadsområdet har i 1. halvår 2002 været noget afventende og som følge deraf, har aktivitetsniveauet ved udlejning af såvel nye som gamle bygninger været lavt. Fremtidsudsigter SOM ALLEREDE OMTALT FASTHOLDER SJÆLSØ GRUPPEN RESULTATFOR- VENTNINGERNE FOR INDEVÆRENDE ÅR PÅ KR MIO. FØR SKAT OG FORVENTER NU ET RESULTAT FOR 2003 PÅ MINDST SAMME NIVEAU At se længere frem er naturligvis forbundet med en vis usikkerhed, men det er stadigvæk selskabets klare mål også fremover at udvise en for aktionærerne tilfredsstillende vækst. Sjælsø Gruppen har til stadighed haft kraftig fokus på at sikre kapitalberedskabet samt den nødvendige kapacitet blandt medarbejdere til såvel projektudvikling som gennemførelse af byggerierne. Derudover har Sjælsø Gruppen sikret sig rettighederne og mulighederne for meget store og spændende projektudviklingsopgaver, som kan sikre omsætning og indtjening i mange år frem. Markedsføringen af og kendskabet til Sjælsø Gruppens totalkoncept vil gradvist indebære, at erhvervslivet ser de fordele, det medfører at indgå en lejeaftale med en professionel developer som partner. Imidlertid er der forespørgsler fra og dialog med en lang række virksomheder om fremtidige domicilmuligheder. Det tolkes som et tegn på, at der er behov og planer om udflytning, men den endelige beslutning afventer ofte nogle afklarende faktorer. Den samlede portefølje udgør nu ca m 2 i Storkøbenhavn og Århus. Den samlede værdi af disse fremtidige opgaver udgør kr. 6-8 mia. Side 9 af 16

10 OLUF PALMES ALLE m2 OLUF PALMES ALLE m2 SLET PARKVEJ m2 ÅRHUS Sjælsø Gruppens aktuelle projektpotentiale ENGHOLM, ALLERØD på ca m m2 NY ALLERØDGAARD m2 ROSMOSEGÅRD, BLOVSTRØD Sjælsø Gruppens domicil MEJERIBAKKEN, LYNGE m2 FREDERIKSSUNDSVEJ, ØLSTYKKE LUNDTOFTEVEJ, LYNGBY m m2 MÅLØV BYVEJ, MÅLØV m2 TV-BYEN, GLADSAXE HASSELLUNDEN, SMØRUM m m2 (nybyggeri) 2 SØBORG BORUPVANG, BALLERUP m m KALKBRÆNDERIHAVNEN m2 METERBUEN, SKOVLUNDE m2 2 RADIOHUSET, FRB m2 RØDOVRE KGL. PORCELÆNSFABRIK, FRB m m2 GL. KØGE LANDEVEJ, VALBY m2 HAVNESTAD m2 MIDTAGER 20, BRØNDBY m2 SLUSEHOLMEN, KØBENHAVN SV m2 STAMHOLMEN, HVIDOVRE m2 Side 10 af 16

11 Større fremtidige kendte projekter - værdi kr. 5-6 mia. Større igangværende solgte projekter - værdi kr. 500 mio. Større igangværende ikke solgte projekter - værdi kr. 400 mio. TV-BYEN, GLADSAXE m 2 domicil ROYAL SCANDINAVIA, FREDERIKSBERG m 2 erhverv & boliger HAVNESTAD SYD, KØBENHAVN m 2 domicil RADIOHUSET DR/KULTURMINISTERIET, FREDERIKSBERG Ca m 2 administration/ undervisning m 2 byggeret DFDS, KALKBRÆNDERIHAVNEN m 2 domicil Dissing + Weitling Solgt til KP Pension AMERIKAKAJ, KØBENHAVN 78 attraktive lejeboliger m 2 3 x Nielsen Arkitektfirma Solgt til Tryg, der selv forestår udlejningen AMTSGÅRDEN, ÅRHUS m 2 udvidelse Solgt til Århus Amt BLOK B, HAVNESTAD m 2 renovering /nybyggeri af den tidligere sojakagefabrik på Islands Brygge FRØLAGERET, ODENSE 75 attraktive boliger m 2 storbutik FREGATTEN, EBELTOFT 31 attraktive boliger 3 butikker KALKBRÆNDERIHAVNEN, KØBENHAVN m 2 domicil GLENTEGÅRDEN, SØBORG m 2 domicil HYDRO TEXACO, SØBORG m 2 domicil Mangor & Nagel Solgt til AP Pension MIDTAGER, BRØNDBY m 2 domicil UNION KUL, KALKBRÆNDERIHAVNEN m 2 domicil Hydro Texaco, Søborg Hydro Texaco s nye domicil på m 2. Solgt til AP Pension. Blok B, Havnestad m 2 nybyggeri/renovering af den tidligere sojakagefabrik. Side 11 af 16

12 RESULTATOPGØRELSE FOR HALVÅRET 1. JANUAR JUNI 2002 i kr. 1. HALVÅR 1. HALVÅR 1. HALVÅR Omsætning Direkte udgifter ( ) ( ) ( ) Bruttoresultat Personaleudgifter (13.309) (16.835) (20.787) Afskrivninger på anlægsaktiver (856) (1.578) (1.287) Andre driftsudgifter (7.074) (9.124) (7.813) Resultat af primær drift Resultat af associeret virksomhed Finansielle indtægter Finansielle udgifter (2.309) (5.365) (3.149) Ordinært resultat før skat Skat af ordinært resultat (16.602) (24.413) (16.544) Periodens resultat efter skat Den nye årsregnskabslov Sjælsø Gruppens halvårsrapport er udarbejdet i overensstemmelse med den nye årsregnskabslov Overgangen til regnskabsaflæggelse efter den nye årsregnskabslov har ikke haft betydende indvirkning på koncernens resultat og egenkapital. Bl.a. er følgende områder vurderet: Regnskabsmæssig behandling af eget ressourceforbrug (indirekte omkostninger) Præsentation af projektbeholdninger Regnskabsmæssig behandling af leasingkontrakter Regnskabsmæssig behandling af finansielle aktiver og passiver Indirekte omkostninger udgør i Sjælsø Gruppen en forholdsvis lille andel af den samlede projektbeholdning og har ikke tidligere været tillagt nogen væsentlig betydning for den økonomiske stilling i Sjælsø Gruppen. I henhold til bestemmelserne i den nye årsregnskabslov skal eget ressourceforbrug (indirekte omkostninger) nu indregnes i projektbeholdningerne, og der er på denne baggrund foretaget en nærmere analyse af den seneste 5 års periode. Det er herefter vurderet, at der på igangværende ikke solgte projekter pr er anvendt indirekte omkostninger for i alt ca. kr. 4,0 mio., hvilket er indregnet i balancen pr Egenkapitalen pr er som følge heraf forøget med kr. 2,8 mio. Indregning af indirekte omkostninger på ikke solgte projekter har endvidere medført en forøgelse af periodens resultat med kr. 0,4 mio. og en forøgelse af egenkapitalen pr med kr. 3,2 mio. Ved udarbejdelsen af halvårsrapporten er finansielle leasingaftaler behandlet i overensstemmelse med den nye årsregnskabslov, idet værdien af de leasede aktiver er indregnet i anlægsaktiverne, og leasingforpligtelserne er indregnet under anden gæld i balancen. Side 12 af 16 (fortsættes næste side)

13 BALANCE PR. 30. JUNI 2002 i 1000 kr. AKTIVER 30. JUNI 30. JUNI Koncernens domicil Driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver i alt Kapitalandele i associerede virksomheder Ansvarlig kapital i associerede virksomheder Pante- og gældsbreve Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Ejendomme til videresalg Igangværende projekter, egen regning Projektbeholdning i alt Tilgodehavender fra salg Igangværende solgte projekter Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Værdipapirer Likvide beholdninger ialt Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Den nye årsregnskabslov (fortsat) Koncernen har kun i begrænset omfang indgået finansielle leasingaftaler, og da løbetiderne på kontrakterne er i overensstemmelse med de af koncernen anvendte afskrivningsperioder for de underliggende aktiver, har den ændrede regnskabspraksis ikke påvirket resultatet eller egenkapitalen. Værdipapirer og gæld til kreditinstitutter indgår i en handelsbeholdning, idet koncernen til stadighed optimerer sin finansieringsstruktur gennem låneomlægninger m.m. Værdiansættelsen (målingen) af disse poster sker derfor til handelsværdi. Øvrige finansielle aktiver og forpligtelser har løbetider på mindre end 1 år, hvorefter indregning til amortiseret kostpris er vurderet til at svare til den nominelle værdi. Den ændrede regnskabspraksis har ikke påvirket resultat eller egenkapital. Indvirkning af den ændrede regnskabspraksis på ovennævnte områder er vurderet såvel individuelt som samlet til ikke at have væsentlig betydning for de realiserede resultater i den seneste 5 års periode. Der er derfor ikke foretaget tilpasninger af sammenligningstal. I modsætning til tidligere år indgår igangværende solgte projekter under tilgodehavender i balancen. Sammenligningstallene er tilpasset den ændrede praksis. På øvrige områder er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til Side 13 af 16

14 BALANCE PR. 30. JUNI 2002 i 1000 kr. PASSIVER 30. JUNI 30. JUNI Aktiekapital Overkurs ved emission Reserve for nettoopskrivning af associerede virksomheder Overført resultat Egenkapital efter reservation til opkøb af egne aktier Reserveret til opkøb af egne aktier Heraf udnyttet til anskaffelseskurs (7.924) (34.213) Egenkapital i alt Hensat udskudt skat Hensat vedrørende lejegarantier Andre hensættelser Hensatte forpligtelser i alt Gæld (kort- og langfristet) Kreditinstitutter: Projektfinansiering Andet Kreditinstitutter i alt Skyldig købesum ejendomme Leverandører af varer og tjenesteydelser Skyldig selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter (igangværende solgte projekter) Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt UDVIKLINGEN I KONCERNENS EGENKAPITAL 30. JUNI 2002 Egenkapital Regulering af egenkapital vedrørende indregning af indirekte omkostninger (den nye årsregnskabslov) Egenkapital pr i alt Provenue ved kapitaludvidelse Periodens resultat Køb af egne aktier i 1. halvår 2002 der herefter er nedskrevet til kr (18.940) Regulering vedrørende udbytte af egne aktier Egenkapital Side 14 af 16

15 BankInvest og Plougmann & Vingtoft, Kalkbrænderihavnen Nyt domcil til hhv. BankInvest, m 2 og Plougmann & Vingtoft, m 2. Solgt til Lærernes Pension.

16 FONDSBØRSMEDDELELSER SIDEN 1. JANUAR 2002 Nr Finanskalender for år 2002 Nr Tildeling af warrants til medarbejdere Nr Opkøb af egne aktier Nr Sjælsø Gruppen har erhvervet egne aktier Nr Medarbejdere tegner aktier i Sjælsø Gruppen ved udnyttelse af tildelte warrants Nr Kvartalsnyt april 2002 Nr Opkøb af egne aktier Nr Sjælsø Gruppen i joint venture med Doughty Hanson omkring Havnestad Syd Nr Sjælsø Gruppen har solgt DFDS-projektet til Kommunernes Pensionsforsikring A/S Indholdet af børsmeddelelserne kan ses på FINANSKALENDER Ejerforhold Brdr. Rønje Holding A/S, Allerød: 30,6% 19. august 2002 kl. 15:00, Københavns Fondsbørs Præsentation af Sjælsø Gruppen og halvårsresultatet, arrangeret af Københavns Fondsbørs. Præsentationen vil kunne ses på Henderson Investors Ltd., London: 22,7% Herudover ejer ledende medarbejdere i Sjælsø Gruppen tilsammen ca. 10%. London, august 2002 Præsentation af Sjælsø Gruppen for investorer, aktieanalytikere og banker. Ultimo oktober 2002 Udsendelse af kvartalsnyhedsbrev. KØBENHAVN Rosmosegård, Byagervej Allerød Telefon , Fax ÅRHUS Søndergade 70, 2. sal 8000 Århus C Telefon , Fax Side 16 af 16

Absolut tilfredsstillende resultat første halvår 2001 FORTSAT STOR VÆKST I SJÆLSØ GRUPPENS OMSÆTNING OG INDTJENING I 1.

Absolut tilfredsstillende resultat første halvår 2001 FORTSAT STOR VÆKST I SJÆLSØ GRUPPENS OMSÆTNING OG INDTJENING I 1. HALVÅRSRAPPORT FONDSBØRSMEDDELELSE 2001 NR. 8 (12 SIDER) Absolut tilfredsstillende resultat første halvår 2001 FORTSAT STOR VÆKST I SJÆLSØ GRUPPENS OMSÆTNING OG INDTJENING I 1. HALVÅR 2001 Resultat før

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Sjælsø Gruppens markedsposition FONDSBØRSMEDDELELSE 2003 NR. 18 (16 SIDER)

HALVÅRSRAPPORT. Sjælsø Gruppens markedsposition FONDSBØRSMEDDELELSE 2003 NR. 18 (16 SIDER) HALVÅRSRAPPORT FONDSBØRSMEDDELELSE 2003 NR. 18 (16 SIDER) Sjælsø Gruppens markedsposition styrkes fortsat Tilfredsstillende resultatudvikling i 1. halvår 2003. Effekten af Sjælsø Gruppens strategi om at

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

EjendomsSelskabet Norden A/S

EjendomsSelskabet Norden A/S Den 15. maj 2000 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 EjendomsSelskabet Norden A/S Kvartalsmeddelelse for perioden 1. januar 31. marts 2000 Resultat før skat

Læs mere

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005. Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Hermed følger koncernens halvårsrapport for perioden Med venlig hilsen Schaumann Boligudvikling K/S.

Hermed følger koncernens halvårsrapport for perioden Med venlig hilsen Schaumann Boligudvikling K/S. Schaumann Boligudvikling K/S, halvårsrapport. Side 1 af 6 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 København K. København, den 31. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 / 2007 fra Schaumann Boligudvikling

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT FOR 1. JANUAR JUNI Sjælsø Gruppen A/S har opnået et særdeles tilfredsstillende resultat i 1. halvår 2000.

HALVÅRSRAPPORT FOR 1. JANUAR JUNI Sjælsø Gruppen A/S har opnået et særdeles tilfredsstillende resultat i 1. halvår 2000. HALVÅRSRAPPORT FOR 1. JANUAR - 30. JUNI 2000 FONDSBØRSMEDDELELSE 2000 nr. 14 10 sider har opnået et særdeles tilfredsstillende resultat i 1. halvår 2000. Bestyrelsen for har i dag på sit ordinære møde

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Sjælsø Gruppen. Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007

Sjælsø Gruppen. Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007 Sjælsø Gruppen Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007 1 AGENDA Forretningsplatform Køb af IBI og etablering i Polen Retail i Norden Boligprojekter i Sverige Polen Boligmarkedet i Danmark Erhvervsmarkedet

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Side 1 af 11 sider OMX Den Nordiske Børs A/S Meddelelse nr. 19/2008 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 Delårsrapport

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015 2200 HOLDING IVS Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N Årsrapport 4. december 2014-3. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2016 Mads Clausen

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/06/2015 Gry Hafstrøm Dirigent Side 2 af

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport 2016 2014 REGNSKABSMEDDELELSE Halvårsrapport H1 LEDELSENS KOMMENTAR Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2016 et resultat før skat på 55,356 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.314

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Gyldendal-koncernens hovedtal

Halvårsrapport 1. januar juni Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Gyldendal-koncernens hovedtal Halvårsrapport 1. januar2004-30. juni 2004 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Gyldendal-koncernens hovedtal 2002 2003 2004 Nettoomsætning 292,7 264,2 287,7 Resultat af primær drift 8,0 3,7 11,3

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 8 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 1 Indberettet til Dansk AMP den 31. august 2006 Bestyrelsen i har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets halvårsrapport blev behandlet. Rapporten er vedlagt.

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

Nordicom A/S. Q2 rapport 2005

Nordicom A/S. Q2 rapport 2005 17. august Q2 rapport Nordicom A/S Q2 rapport Nordicoms halvårsresultat udgør 113,6 mio. kr. før skat, hvilket er en fremgang på 78 mio. kr. fra 2004 ( 2004 35,6 mio. kr.), svarende til en forbedring på

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

HVIDOVRE VVS SERVICE ApS

HVIDOVRE VVS SERVICE ApS HVIDOVRE VVS SERVICE ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/04/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016 Stampe Invest ApS Nygårdparken 43 7400 Herning Årsrapport 16. juni 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/01/2017 Hanne Thomsen Dirigent

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Din Revisor Partner ApS

Din Revisor Partner ApS Din Revisor Partner ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 Svend Erik Underbjerg Dirigent Side 2 af

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

ICOMON ApS. Hobrovej Aalborg SV. Årsrapport 1. januar december 2015

ICOMON ApS. Hobrovej Aalborg SV. Årsrapport 1. januar december 2015 ICOMON ApS Hobrovej 372 9200 Aalborg SV Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2016 Bjarne Bilenberg Dirigent

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Dansk Bygningskontrol Midtsjælland A/S 1. Indholdsfortegnelse. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer på årsregnskabet 3

Dansk Bygningskontrol Midtsjælland A/S 1. Indholdsfortegnelse. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer på årsregnskabet 3 Dansk Bygningskontrol Midtsjælland A/S 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning

Læs mere

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016 MC REVISION A/S Havnegade 26 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2016 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

K/S ASGAARD HOLBÆK. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

K/S ASGAARD HOLBÆK. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den K/S ASGAARD HOLBÆK Årsrapport 1. oktober 2011-30. september 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2013 Søren Stensdal Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

ABSOLUT TILFREDSSTILLENDE VÆKST OG RESULTATUDVIKLING I 2001 DEN POSITIVE VÆKST OG RESULTAT-UDVIKLING FORVENTES AT FORTSÆTTE I 2002 OG 2003

ABSOLUT TILFREDSSTILLENDE VÆKST OG RESULTATUDVIKLING I 2001 DEN POSITIVE VÆKST OG RESULTAT-UDVIKLING FORVENTES AT FORTSÆTTE I 2002 OG 2003 Side 1 af 41 SJÆLSØ GRUPPENS KONCERN OG ÅRSREGNSKAB 2001 20. REGNSKABSÅR FONDSBØRSMEDDELELSE 2002 NR. 4 - (41 SIDER) ABSOLUT TILFREDSSTILLENDE VÆKST OG RESULTATUDVIKLING I 2001 Resultatet før skat steg

Læs mere

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 FRANDS HAAHR ApS Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2016

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2005

Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/9 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere