Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2-3 4-8 9-15 16-28 29-37 38-41"

Transkript

1 5. oktober 212

2 5. 5. oktober 212 INDHOLDSFORTEGNELSE Månedens overblik Månedens konjunkturer Månedens rentemarked Månedens aktiemarked Månedens valutamarked Månedens råvaremarked Næste nummer udkommer 9. november 212 Bemærk venligst, at vi har skiftet udgivelsestidspunkt, så Månedens Trend udkommer i første uge af måneden, hvilket giver os mulighed for at vurdere på ultimo kurserne. Hver fredag i de øvrige uger (undtaget ved helligdage) udkommer UGENS TREND 1

3 5. 5. oktober 212 MÅNEDENS OVERBLIK RENTER og AKTIER Renteindex 3 mdr. langsigtet trend Renteindex 1 år. langsigtet trend 5, 4, 3, 2, 1,,7,6,5 Den korte rente viser fortsat nedtrend under 21 bunden Den korte rente er ikke overraskende fortsat under 21 bunden, der nu er blevet til første modstand ved.46% før.67%, som renten skal holde sig under for at bevare den nedadrettede trend, der altså kan nå endnu lavere. Næste større mål er faktisk under,2%. 5, 4, 3, 2, 1,,7,6,5 4, 3,75 3,5 3,25 3, 2,75 2,5 2,25 2, 1,75 Obligationsenteindexet har ramt 1,5% målet og kan i en periode vise konsolidering og evt. modreaktion op til mellem 1.75% og 1.82%. Kun ved et evt. brud på 1.85% begynder det at ligne en lidt mere vedvarende bund. Efter korrektionen er overstået, kan nedtrenden fortsætte. Stigningerne i den lange rente virker fortsat korrektive 4, 3,75 3,5 3,25 3, 2,75 2,5 2,25 2, 1, Renteindexet viser nedtrend Renten i forhold til trenden og cyklisk indikator Den cykliske indikator drejer i bundzonen Den cykliske indikator er på vej op mod topzonen og der begynder at være divergenser nedad Renten i forhold til trenden og cyklisk indikator MS verdensindex langsigtet trend Aktiemarkedet har igen vist en forbavsende god evne til at holde sig oprejst og over vigtige støtteniveauer. Det betyder derfor, at oplægget til et topmønster ikke er blevet bekræftet, men at verdensindexet holder sig over sin langsigtede trend. Der er således fortsat en mulighed for, at vi endnu ikke har set en endelig top i dette index, og at indexet kan nå zonen først. Men det kræver nu nok, at indexet holder sig til/over 1244 niv., selv om indexet skal under 1137 niv. for at signalere, at topmønstret er udløst, hvilket kan sende markedet videre nedad mod 167.5, 984 og endda 97 niv., der er de næste og vigtige niveauer, før en langsigtet nedtrend træder i karakter. Aktiemarkedet har igen vist en overraskende god evne til at fortsætte opturen Indexet i forhold til trenden og cyklisk indikator 7 5 Den cykliske indikator er på vej opad, og trenden er svagt positiv p.t

4 5. 5. oktober 212 MÅNEDENS OVERBLIK VALUTA og RÅVARER US dollar index langsigtet trend Dollarens nedadrettede tendens gik dybere end først antaget, og dermed blev trenden i første omgang neutraliseret. Det er derfor også vigtigt, at dollaren snart igen viser styrke, hvis der snart igen skal være tale om en opadrettet trend. Ser vi på dollarindexet, så bør denne snart igen blive handlet over niv., hvor trenden er placeret. Brud på 82. vil derefter yderligere bekræfte, at optrenden er tilbage. Det er vigtigt, at markedet viser et solidt fodfæste omkring 78.6 niv. Ellers bliver optrendscenariet yderligere neutraliseret Dollaren gik dybere end ventet og neutraliserer trenden p.t Indexet i forhold til trenden og cyklisk indikator Dollarindexet har neutraliseret trenden omkring nulpunktet, og den cykliske indikator er fortsat på vej nedad CRB raw industrials langsigtet trend Kursen tester vigtig modstandszone mellem den årlige trend (526) og halslinien til det store topmønster (54). Det betyder, at området er en potentiel modstandszone, som bør afvise opad for at bevare oplægget til snarligt nyt gennembrud nedad og dermed genoptagelse af nedturen mod 485, 446 og 41 niv., som er markedets næste vigtige støtteniveauer. Hvis indexet går over 54 bliver oplægget til top neutraliseret, mens yderligere stigning og lukkepris over 579 signalerer ny optrend. Der er fortsat tale om et fuldendt topmønster og en nedadrettet trend under omr Indexet i forhold til trenden og cyklisk indikator Indikatoren korrigerer op mod trenden, og den cykliske indikator drejer opad men før bundzonen

5 5. 5. oktober 212 MÅNEDENS KONJUNKTURER Vendingsfaser i økonomien Som konjunkturanalytiker er det sværeste at forudsige vendingsfaser i økonomien. Statistikken viser, at økonomer generelt forudsiger 2 ud af 34 recessioner. Økonomer er langt bedre til at forudsige konjunkturopsving, hvilket er et meget nemmere og mere velanset synsaf Peter Jensen, Topsignal i indexet for de ledende økonomiske indikatorer advarer om aftagende vækstrater for den amerikanske økonomi. Vi har igennem den seneste tid set tegn på en opbremsning i væksten i den amerikanske økonomi. Det første sted, det er synligt, er i de ledende økonomiske indikatorer, hvor der ses advarsler om en cyklisk top og overgang til aftagende vækstrater. Dermed gives et varsel om, at vækstraterne i den økonomiske aktivitet (BNP) vil være aftagende. Det er kun et spørgsmål om, hvor stor den tidsmæssige forskydning er. USA i en vækstfase. Conference Board i USA opgør et index for de ledende økonomiske indikatorer (LEI), der er sammensat af 1 økonomiske tidsserier. Deriblandt byggetilladelser, nye ordrer, aktiemarkedet og førstegangsansøgere til arbejdsløshedsunderstøttelse. Disse tidsserier giver det tidligste varsel om, hvor den økonomiske udvikling (BNP) er på vej hen. Når der ansøges og godkendes en byggetilladelse, vil der gå noget tid, før byggeriet går i gang og det slår igennem på den økonomiske aktivitet. Det samme gælder i virksomheder fra de modtager en ny ordrer til den sættes i produktion. Derfor sker udviklingen i de ledende økonomiske indikatorer med forsinkelse i BNP og Conference Boards index for coincident indikatorer (COI), hvor industriproduktionen indgår. Der vil være en yderligere forsinkelse fra BNP til virksomhedernes omkostninger og renteudviklingen, der indgår i indexet for de sencykliske økonomiske tidsserier - lagging indicators (LAI). Denne tidsforskydning ses i vores cykliske model for LEI, BNP/COI og LAI i figur 1. I 2. kvartal 211 er LEI brudt over sin nullinie og varslede, at BNP var på vej mod den stærkeste vækstfase. Et år senere i 2. kvartal 212 er BNP cyklussen brudt over nullinien til den stærkeste vækstfase for økonomien og LAI er hurtigt fulgt med i 3. kvartal ,,5, -,5-1, -1,5-2, Kvartalscyklus - Leading Indicators i USA Figur 1 3 1) Stigende vækst 2) Aftagende vækst 3) Negativ eller ingen vækst 4) Tiltagende vækst Kvartalscyklus - BNP i USA Kvartalscyklus - Coincident indicators i USA 1 Kvartalscyklus - Lagging indicators i USA ,, -1, -1,5-2,5-3, ,5,25, -,25 -,5 -,

6 5. 5. oktober 212 MÅNEDENS KONJUNKTURER Kvartalscyklus - Leading Indicators i USA 1, 1,,5, -,5-1, -1,5-2, Figur 2 Kvartalscyklus - BNP i USA Coincident indicators i USA Kvartalscyklus - Lagging indicators i USA, -1, -1,5-2,5-3, ,5,25, -,25 -,5 -, punkt at trænge igennem med. Business cycle systemet har sin styrke i, at det forudsiger alle konjunkturopgange og recessioner. Det giver samtidigt et forvarsel i god tid om, at økonomien bevæger sig fra stigende vækstrater til aftagende vækstrater, så virksomheder og private investorer kan omstille sig i god tid. Med udviklingen i 3. kvartal 212 giver business cycle modellen et signal om en cyklisk top i de ledende økonomiske indikatorer (LEI) og overgang fra stigende- til aftagende vækstrater. Det fremgår af figur 2, hvor et brud over nullinien i cyklussen for lagging indikators (LAI) historisk har været et signal om top i LEI. Det er vist med de sorte pile. Den intuitive forklaring er, at når antallet af byggetilladelser og nye ordrer bliver meget højt, vil det presse lønomkostningerne op og få centralbankerne til at reagere med rentestigninger for at undgå inflation og en overophedning af økonomien. Når renten, som indgår i LAI, bliver sat tilstrækkeligt højt op vil Figur 3 2 Månedscyklus for Leading Indicators i USA Kvartalscyklus for Leading Indicators i USA ,5 1,,5, -,5-1, -1,5-2, Årlig procentvis ændring i Leading Indicators i USA

7 5. 5. oktober 212 MÅNEDENS KONJUNKTURER 4 kvt. 5 kvt. 18 kvt. 21 kvt. 6 kvt. 1,, Antal kvartaler ml. top og recessionsvarsel Kvartalscyklus - Leading Indicators i USA Figur 4 1, 2 kvt. 3 kvt. 2 kvt. 3 kvt. 3 kvt.,5, -1, -1,5-2,5-3,5 5 -,5-1, -1,5 Antal kvartaler mellem recessionsvarsel og recession Kvartalscyklus - BNP i USA Coincident indicators i USA , Kvartalscyklus - Lagging indicators i USA -15,5,25, -,25 -,5 -, det bremse vækstraterne i byggetilladelser og nye ordrer og dermed etablere en cyklisk top i LEI. I den nuværende situation er det ikke inflation og rentestigninger, der tynger LEI. Det er i højere grad store ubalancer i økonomien og tilbageholdende forbruger, der forhindrer et holdbart økonomiske opsving. I figur 3 ses øverste den månedlige cyklus for LEI. Den er netop brudt under sin nullinie. Lignende situationer er vist med de orange pile, hvilket er en yderligere forstærkelse af signalet om en cyklisk top i kvartalscyklussen for LEI Tidsforskydning mellem LEI og BNP cyklus En top i LEI kvartalscyklussen er et varsel om, at BNP med tidsforskydning vil danne en cyklisk top til en periode med aftagende vækstrater. Det kan tage en længere periode, før BNP danner en cyklisk top, da modellerne bygger på kvartalstal. Det næste, der bliver interessant er, hvornår LEI cyklussen bryder under nullinien og varsler recession. I figur 4 har vi øverst vist antallet af kvartaler fra en top i LEI cyklussen til et brud under nullinien og recessionssignal. I 7 erne og i 27 gik der 4-6 kvartaler, mens der i 8 erne og 9erne gik 18 og 21 kvartaler. Vores vurdering er, at den nuværende situation er mest sammenlignelig med 7 erne - altså 4-6 kvartaler. Fra et recessionsvarsel i LEI går der yderligere 2-3 kvartaler, før BNP cyklussen falder under nullinien, hvilket er starten på en recession. Samlet set vil der altså gå 6-9 kvartaler eller mere fra et topsignal i LEI cyklussen til den amerikanske økonomi er i recession. Business cycle modellen og renter Business cycle modellerne er et vigtigt redskab i virksomhedernes strategiske planlægning. Det danner også grundlaget for en strategi på de finansielle markeder og den fornødne disciplin. De finansielle markeder handler på forventninger til fremtiden. Derfor er det netop her vigtigt at få så tidlige signaler om ændringer i den økonomiske udvikling. I figur 5 er rentemarkedet sat i relation til den cykliske udvikling i leading indicators (LEI) og lagging indicators (LAI). Udviklingen er inddelt i farvede områder. Det røde område starter, når LEI cyklussen bryder under nullinien. Det grønne område starter, når LAI cyklussen følger 6

8 5. 5. oktober 212 MÅNEDENS KONJUNKTURER 9 USA 2 årig rente - venstre akse 1,5 1, 8,5 7, Leading Indicators - kvartalscyklus i USA Figur 5 -,5-1, -1,5-2, -2,5-3, 1-3,5 15, 12,5 Lagging Indicators - kvartalscyklus i USA -4,,5,25 1,, 7,5 -,25 5, 2,5, US 3 årig rente - venstre akse US 1 årig rente - venstre akse ,5 -,75-1, Business cycle modellen og aktiemarkedet Aktiemarkedet er en af de 1 tidsserier i indexet for leading indicators (LEI). Derfor har aktiemarkedet en naturlig sammenhæng med LEI. I figur 6 ses S&P5 aktieinmed under nullinien. Det blå område starter, når LEI cyklussen bryder over nullinien, og det hvide område starter, når LAI cyklussen bryder over nullinien. Ved starten af det røde område giver LEI cyklussen varsel om en kommende recession. Det er i denne fase, at de korte renter starter et større fald, som vist med den 2 årige statsrente i USA. Rentefaldet fortsætter ind i det grønne område, der afsluttes, når LEI cyklussen bryder tilbage over nullinien. Det grønne område er den værste vækstfase for LAI, hvor de lange 1 og 3 årige statsrenter mest. I det blå område har vi set de største stigninger i den korte rente og også de fleste større rentestigninger i de lange renter. I det hvide område har renten hovedsageligt været faldende i den nedadgående rentecyklus siden starten af 8 erne, men faldende i den opadgående rentecyklus i 7 erne. Business cyclen er netop trådt ud af det blå område, hvor det er bemærkelsesværdig, at hverken de korteeller lange renter er steget. Det giver nu et hvidt område, hvor tendensen er mere uklar. Vores forventning er, at renten vil forblive på et lavt niveau. Derefter kommer et nyt rødt område, når LEI cyklussen bryder under nullinien og varsler nye rentefald. På denne måde hjælper business cycle modellerne til en systematisk måde at forholde sig til de overordnede linier på rentemarkedet og sortere i forudsigelserne fra medier og økonomer. 7

9 5. 5. oktober 212 MÅNEDENS KONJUNKTURER Kvartalscyklus - Leading Indicators i USA Figur 6 1 Sidelæns bevægelse Sidelæns bevægelse i år S&P5 indexet ) Stigende vækst 2) Aftagende vækst 3) Negativ eller ingen vækst 4) Tiltagende vækst Kvartalscyklus - BNP i USA dexet i forhold til cyklussen for LEI. De røde områder viser perioden fra en cyklisk top i LEI til brud under nullinien, mens de blå områder viser perioden fra brud under nullinien til en cyklisk bund i LEI. Aktuelt står LEI overfor et rødt område. I 2 perioder i 7 erne var de røde områder forbundet med en svag udvikling i S&P5. Ellers har de røde områder været forbundet med kursstigninger. I de blå områder har aktiemarkedet generelt set haft det svært og har vist de største nedture. Det er også her selve økonomien er gået i recession. I det langsigtede billede viste perioden fra 1965 til 1982 en sidelæns bevægelse i år, der blev efterfulgt af års stigninger. Aktiemarkedet ser ud til at være i en ny periode med års sidelæns bevægelse, hvilket vil vare ved frem mod 217. Derfor er den aktuelle situation mest sammenlignelig med perioden fra , hvor aktiemarkedet kan være skrøbelig i de røde områder. Derfor skal et eventuelt brud under 12 måneders gl. gennemsnit i S&P5 tages alvorligt. Foreløbigt må vi dog holde fast i, at optrenden er intakt på det amerikanske aktiemarked. Vi mangler samtidigt en periode med 4 måneder i træk med fald i leading indicators, der ifølge konjunkturøkonomen Zarnowitz er et langsigtet topsignal for aktiemarkedet. Foreløbigt har vi set 1 måned med fald i leading indicators i august. Konklusion: Et signal om en cyklisk top i de ledende økonomiske indikatorer i USA er et varsel om, at den amerikanske økonomi bevæger sig mod aftagende vækstrater og forstadiet for en recession. Historisk kan det tage 6-9 kvartaler eller mere, før USA kommer i recession. Det giver virksomheder mulighed for at indstille sig på en ny økonomiske nedtur i god tid. Rente og aktiemarkedet vil typisk reagere tidligere og starte en større svækkelse 2-3. kvartaler, før øko- 8

10 5. 5. oktober 212 RENTEMARKEDET MÅNEDENS TREND RENTEMARKEDETS TREND af John Yde, Den globale situation viser i øjeblikket flere potentielle hot spots end løsninger. Vi nævner i flæng: Gældskrisen i Europa. De store internationale ubalancer. Forbrugernes ændrede vaner efter finanskrisen. Præsidentvalget i USA. Stridighederne mellem Japan og Kina. Risikoen for et angreb på Irans atominstallationer. Alligevel har aktiemarkedet været i stand til at stige pga. likviditetsdrevne forhold. Obligationsmarkedet har dog på samme tid været i stand til at holde skansen og hver gang komme tilbage efter et kursfald. Det betyder derfor grundlæggende, at den langsigtede optrend i obligationsmarkederne er intakt, og at vi endnu ikke har noget signal om, at vi er ved en langsigtet top. Når det er sagt, så er det også vigtigt at fastslå, at de aktuelle bevægelser efter alt at dømme er part i et langsigtet topmønster. Men som vi tidligere har fastslået, så er det en proces, der kan komme til at strække sig over lang tid - ofte modsat bunde i obligationsmarkedet, som kan være hurtigt overstået. Det er derfor vores indtryk, at kurserne kan forblive på et højt niveau i nogen tid endnu og måske endda fortsat nå nye højder. Det vil i så fald betyde, at vi skal igennem en periode med deflationære tendenser. Det vil realistisk set nok først ske i 213 eller 214, og vil i givet fald være en eftervirkning af en fortsat nedbrydning af gældsboblen. Man er jo kun i mindre omfang gået i gang med at reducere gælden på nationalt og internationalt plan. Indtil videre er gældsproblemerne blevet lappet af ny gæld, og det kan jo kun vinde tid - ikke løse problemerne. En reel, markant nedskrivning af gælden kan udløse nogle helt andre deflationære tendenser, hvorved udskilningen mellem første klasses og anden rangs obligationer på ny vokser markant. I øjeblikket er markedet indstillet på at tage mere risiko for at få et afkast. Hvis vi kommer til en deflationær situation, vil markedet igen søge sikkerhed frem for afkast. Den amerikanske centralbankchef, Ben Bernanke, har for nyligt udtalt, at man vil gøre alt for at afværge en deflation, da den kan være (citat) meget, meget vanskelig at komme ud af. Japan er jo et tydeligt eksempel på dette. Månedens chart Er Sveriges rolle som sikker havn ved at forsvinde? 1 årige rente Sverige PMI index SEK/DKK Vores analyse indikerer, at der er oplæg til yderligere sænkning af Sveriges Riksbanks styrerente, som senest blev reduceret med,25% til 1,25%. Næste møde i Riksbanken er 25. oktober, og det er måske nok usikkert, om banken allerede her vil sænke renten igen - måske snarere til mødet 18. december. Hvis vi kigger på grafen, så er er presset nedad på renten både på baggrund af inflation, PMI index og den markante styrkelse af den svenske krone, som begynder at svide på konkurrenceevnen. Den 1 årige svenske rente er siden 21 Renten i forhold til trenden halveret fra 3,3% til nu under 1,5%. Riksbankens styrerente Sverige BNP vækst 9

11 5. 5. oktober 212 RENTER USA og UK lang rente USA 1 årige rente 5, Der har nu været tale om en test af den lange trend 4,5 4, Den 1 årige amerikanske rente var oppe og snuse til den lange trend ved 1.8%. Ideelt går renten ikke højere end dette niveau, hvis nedtrenden skal holdes intakt. Vi kan dog godt se yderligere sidelæns konsolidering, før nedtrenden igen slår igennem. Det vil i så fald kunne sende renten videre under 1.5%. Brud på 1.8% vil i første omgang genere i forhold til nedtrenden, idet renten skal videre op over 2.3% og 2.33% for i højere grad at neutralisere trenden. En langsigtet trendvending kræver dog brud på også 2.85%. 3,5 3, 2,5 2, Renten i forhold til trenden Renten bliver foreløbig afvist lige under trenden ved nul 1, UK 1 årige rente 5,5 5, 4,5 4, Den 1 årige rente korrigerede op til den lange trend, hvilket netop betød test af vores 1.92%-2.% modstandszone. Det er et perfekt udgangspunkt for en snarlig genoptagelse af nedtrenden. Ideelt vil renten nu blot vise yderligere konsolidering, før nedtrenden fortsætter under 1.5% mod nyt lavpunkt. Brud på 2% niv. truer med at sætte nedtrenden på hold i længere tid, og det taler for en test af næste modstandszone mellem 2.37% og 2.67%. Renten skal dog over 2.97%, før det begynder at ligne en langsigtet bund og dermed et tilsvarende skift i trenden. 3,5 3, 2,5 2, 1,5 Renten i forhold til trenden -25 Renten testede den lange trend ved nulpunktet

12 5. 5. oktober 212 RENTER Tyskland og Japan lang rente Tyskland 1 årige rente 4,5 Der er foreløbig kun tale om konsolidering op til trenden 4, 3,5 Den 1 årige tyske rente har været oppe og snuse til den lange trend på 1.68%, hvilket jo også er lige midt i vores 1.64%-1.72% modstandszonen. Samtidig virker det som om, at rentestigningen er korrektiv, og det taler dermed for, at der kun er tale om en pause, før den langsigtede nedtrend fortsætter. Der er dog mulighed for, at denne trend sættes på hold i en periode, men det indikerer altså, at renten fortsat kan nå under de tidligere bunde ved 1.12%-1.13%. Brud på 1.72% advarer om, at der er behov for en større korrektion, der kan trække renten op til næste modstandszone mellem 2.% og 2.3%. Renten skal dog over 2.6% for at indikere langsigtet trendvending. 3, 2,5 2, 1,5 Renten i forhold til trenden Rente blev afvist ved trenden på nulpunktet Japan 1 årige rente 1,75 1,5 1,25 Den 1 årige japanske rente ser ud til at bøje af igen, før renten når til vores modstandszone mellem.9% og 1.%. Vi vil dog endnu ikke helt udelukke, at korrektionen kan vare ved lidt endnu og måske også nå denne modstandszone. Men der er i hvert i øjeblikket ikke noget, der indikerer, at en langsigtet bund er på plads. Vi forventer derfor at den japanske rente kan fortsætte nedturen, når den aktuelle konsolidering/korrektion er overstået. Det kan derfor fortsat bringe renten lavere og tæt på 23 bunden ved.44%. Brud på 1.15% vil nu advare om, at en mere afgørende, langsigtet bund er etableret. 1,,75,5 Renten i forhold til trenden

13 5. 5. oktober 212 RENTER USA og UK kort rente USA 3 mdrs. interbankrente Den amerikanske centralbank offentliggjorde QE3, hvilket som ventet ikke har ændret på situationen. Centralbanken er nu meldt ud, at man forventer uændrede renter indtil midten af 215, og der er da iflg. vores analyse heller ikke noget, der indikerer, at nogen ændring i renten er på vej. Derfor forventes 3 mdrs. renten at holde sig tæt påpå,25%-,5% og i hvert fald under 1%. US Fed. funds rente 6, 5,5 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 Renten i forhold til trenden UK 3 mdrs. interbankrente Renten i forhold til trenden Bank of England base rate Den korte britiske rente fortsætter nedturen og er ved at bevæge sig under den tidligere bund omkring,5%. Bank of England har sat renten på hold i længere tid, og inflationen er da også godt på vej ned mod centralbankens mål. Den EU harmoniserede inflation er faldet fra over 5% for 1 år siden til nu det halve. Vi forventer fortsat en kort rente i den lave ende af det aktuelle handelsinterval mellem ca.,5% og 1%. Renten viser nedtrend ved bunden af intervallet 6,5 6, 5,5 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,

14 5. 5. oktober 212 RENTER eurozone og Japan kort rente Eurozone 3 mdrs. interbankrente ECB repo rente Vi forventer først, at ECB sætter renten ned sidst på året eller i starten af 213, men det er vores overbevisning, at ECB ikke er færdig med at reducere renten. Foreløbig forhindrer inflationen yderligere rentefald, idet inflationen stædigt holder sig over 2% niv. En inflation ned mod og især under 2% kan få ECB til at reducere renten til,5%. 3 mdrs. renten forventes nu at holde sig under,5%. 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5-25 Renten i forhold til trenden Japan 3 mdrs. interbankrente Den korte japanske rente holder tæt på nulpunktet, og vi kan udmærket se renten nærme sig yderligere dette niveau, idet Bank of Japan vil fastholde en meget lempelig pengepolitik i et forsøg på at styre inflationen op mod 1%. Landet kæmper fortsat med et deflationært pres, og det indikerer faktisk, at modstanden omkring,35% niv. virker ganske langt væk for den korte rente. Bank of Japan styrerente 2,25 2, 1,75 1,5 1,25 1,,75,5,25, Renten i forhold til trenden

15 5. 5. oktober 212 RENTER T-Notes og Bunds US T-Notes (december 212) Kursen er foreløbig bremset op ved en vigtig skillelinie opad ved niv. Brud på dette niveau er nemlig næste skridt på vejen mod den tidligere top og en genoptagelse af den langsigtede optrend. Det er fortsat vores opfattelse, at nedturene fra toppen viser et korrektivt mønster, og det indikerer derfor, at vi endnu ikke har set en langsigtet top i obligationsmarkedet. Men det er vigtigt, at markedet nu finder støtte på højere og højere niveauer, før vi ser næste gennembrud opad. Derfor bør kursen som min. holde sig til for at vise bundsignal, før vi ser gennembrud på med sigte mod og 136 niv. Brud på advarer om, at den positive risikerer at forsvinde og blive vendt. Det bliver særlig alvorlig, hvis også 131 niv. derefter giver slip ,5, Euro Bunds (december 212) Det positive billede fastholdes, idet kursen holdet sig til støttezonen i løbet af september. Vi bør nu se kursen finde støtte på højere og højere niveauer, hvilket indikerer, at min bør bremse kursen nedad, hvis det snart skal blive til et gennembrud opad og dermed en reetablering af den langsigtede optrend. Det kan via føre kursen tilbage til og over toppen fra juli. Vi ser i så fald potentiale helt til zonen på længere sigt. Det er nok altafgørende, at markedet holder for at undgå pres mod bundzonen omkring 138 niv. Brud heraf truer nemlig med at udløse et større dobbelttopmønster, der på en markant måde kan ændre udviklingen og pege ned til 135 og lavere niv ,5, 19/3-2129/4-2123/ / /6-2122/ / /8-2123/ /

16 5. 5. oktober 212 RENTER DK 4% STAT 217 og DK 4% REAL 238 4% Dansk Stat 217 Kursen handles nu omkring 2 dages gl. gns. og skal fortsat højere og tilbage over også 5 dages gl. gns. ved niv. for at bekræfte, at en ny bund er lagt fast. Der er dog tale om en positiv undertone, og chancen for en ny optrend er bestemt til stede, idet brud og lukkepris over peger tilbage mod og endda på sigt også over toppen fra juli måned. Det er vigtigt, at kursen nu holder sig over niv. forinden. Ellers risikerer tendensen at vende til fordel for og måske endda test af niv., før næste bund viser sig. 12, 117,5 115, 112,5 11, 17,5 15, Kursen skal over nulpunktet igen for at vende trenden ,5, -2,5 4% Nykredit 238 Det er vores indtryk, at markedet fortsat holder sig inden for rammerne af det kileformede mønster, der er opbygget over det seneste år, og som er vist i grafen til højre (det lysegule område). Kursen holdt sig netop til vores vigtige støtte på niv. i midten af september og har bevæget sig opad igen. Men det er vigtigt, at vi nu ser kursen holde sig over niv., før vi ser næste gennembrud opad via 14.2, der kan sende kursen tilbage mod nye højder. Vi har et objektiv på 15.85, som endnu ikke er blevet afprøvet. Brud på 13 niv. peger derimod på større nedtur tilbage til området. Divergenserne er opretholdt men ikke udløst ,5, ,5 15

17 5. 5. oktober 212 AKTIEMARKEDET MÅNEDENS TREND AKTIEMARKEDETS TREND af Peter Jensen, Aktiemarkedet lukkede højere i sidste måned, selvom september er en måned, hvor aktiemarkedet historisk set har det ganske svært. Det holder optrenden i gang i det amerikanske aktiemarked, mens det i højere grad ligner en sidelæns bevægelse i det tyske, svenske og japanske aktiemarked. Morgan Stanleys Verdensindex (MSCI) viser samme sidelæns bevægelse det seneste 1½ år. Det er resultatet af et meget uensartet billede på tværs af de globale aktiemarkeder. Det amerikanske aktiemarked er nået et nyt højdepunkt for 212 i september med stigninger på 16-2% for de første 9 måneder af 212. I den anden ende af spektret ligger Kina, der i september er nået et nyt lavpunkt for 212 med en samlet svækkelse for 212 på 5.15%. Samme uensartede billede kan også findes, når vi ser ud over selve aktiemarkedet. Olieprisen og aktiemarkedet følges traditionelt hinanden tæt. I grafen til højere ses imidlertid, at mens S&P5 danner højere og højere toppunkter, danner olieprisen lavere toppunkter siden foråret 211. Et fald i olieprisen og andre råvarer er udtryk for aftagende efterspørgsel. Det stemmer langt bedre overens med, at 8% af de globale PMI index ligger under 5, hvilket advarer om en tilbagegang i produktionssektoren. Derfor ses også en vis dekobling mellem aktiemarkedet og den underliggende økonomi. En af forklaringerne er, at den billige likviditet og et lavt afkast på obligationsmarkedet sender investorerne på jagt efter afkast på råvare og aktiemarkedet. På aktiemarkedet er store stabile virksomheder med udbytte betalinger attraktive i jagten på afkast i usikre tider. Derfor ses en tendens til, at det er de store selskaber, der trækker opsvinget på aktiemarkedet, mens billedet er langt mere blandet i de små og mellemstore virksomheder (se nederst for USA). Det er et advarselstegn for aktiemarkedet i det langsigtede billede. Der er flere og flere indikationer af, at aktiemarkedet er i en afslutningsfase på opturen siden marts 29. Det er imidlertid en proces, der kan stå på i lang tid og kan fortsætte i resten af 212 og ind i 213. Så længe aktiemarkedet begrænser en nedadrettet korrektion i oktober til 5-7%, kan aktiemarkedet nå højere frem mod årsskiftet. S&P5 og Nasdaq Composite skal accelerere nedad med over 7% og lukke oktober under hhv og 1363, hvis det skal udvikle sig til et signal om en langsigtet top og optakten til en markant nedtur S&P5 Crude oil, WTI S&P5 S&P Midcap 4 S&P Small Cap ,5 3, 27,5 25, 22,5 2, 17,5 15, S&P Small Cap / S&P5 S&P Midcap 4 / S&P Aktiemarkedet mister bredden i optrenden i USA Den øverste del af grafen viser et index over de 5 største virksomheder (S&P5), 4 mellemstore - (S&P Midcap 4) og 6 små virksomheder (S&P Small Cap 6) i USA. Det giver et billede af, hvilke virksomheder, der trækker optrenden i aktiemarkedet. I nederste del af grafen er S&P5 divideret med henholdsvis S&P Midcap 4 (rød) og S&P5 Small Cap 6 (blå). Når disse grafer stiger, klarer de små og mellemstore aktier sig bedre end de store virksomheder. Aktie- markedet har typisk de stærkeste optrendperioder, når de små og mellemstore virksomheder klarer sig bedst. Derimod viser de grå områder, at de små og mellemstore selskaber klarer sig dårligere end de store virksomheder i perioden op til toppen i 2 og 27. Det er vist med de grå områder. Samme tendens har vi set siden foråret 211. Det tyder på, at bredden er ved at forsvinde i optrenden, hvor investorerne jagter store stabile virksomheder, der betaler udbytte. Det er et advarselstegn for aktiemarkedet i det langsigtede billede. 16

18 5. 5. oktober 212 AKTIEMARKEDET INVESTERINGSFORENINGER Nordea Invest, USA 1 Markedet har tydeligvis problemer ved 27 toppen og viser svaghedstegn på mellemlang sigt. Der skal brud under 82 for at bekræfte advarslerne og etablere en fast top til en korrektion ned til 76.5 og næste større støtte i Det kan betyde reaktion under den lange trend. Derfor er det vigtigt, at 74.4 støtten holder fast, før et senere comeback over den lange trend. Ellers vil det udvikle en langsigtet top på hele opturen fra foråret 29. Opad kræves en acceleration over 84.4 og for at fjerne tegn på udmattelse og give fornyede kræfter til optrenden. Konklusion: Markedet viser svaghedstegn ved 27 toppen i 84.4 niv. De skal bekræftes med brud på 82, der vil åbne for test af 76.5 og Bank Invest Europa Markedet er brudt over 14 og den orange toplinie. Det er positivt og udvider pladsen opad til 211 toppen i 149. Der er imidlertid bygget udmattelsestegn opad på mellemlang sigt. Derfor kan det blive svært at nå helt op mod 149, før markedet har været igennem en korrektionsfase ned i zonen. Oplægget til korrektion vil bekræftes med brud under 137. Det er vigtigt at holde fast i støtte i 127. Ellers kan markedet opbygge momentum til en større og længerevarende nedtur mod 29 bunden. Konklusion: Markedet viser udmattelsestegn opad. Brud under 137 vil markere top til en korrektion nd i zonen

19 5. 5. oktober 212 AKTIEMARKEDET INVESTERINGSFORENINGER Bank Invest, Danmark Markedet er ramt op i 211 toppen i Her er der stærk modstand, og markedet ser ud til at tøve. Det udvikler udmattelsestegn opad på kort sigt. Der skal brud under 62 for at bekræfte disse advarsler og sætte gang i en bevægelse ned til 58.7 og den stigende lange trend. Markedet skal vise et dynamisk ryk og lukkekurs over 64 for at fjerne svaghedstegnene på kort sigt og vise trendstyrke til at søge videre op mod 7. Konklusion: Markedet rammer 211 toppen i og viser svaghedstegn. Det giver oplæg til korrektion til Bank Invest, Østeuropa Markedet danner udmattelsestegn opad på mellemlang sigt med seneste udsving i toppen af den sidelæns bevægelse mellem de blå linier. Det danner oplæg til i hvert fald en korrektion på opturen siden starten af juni med en målzone i Der er også plads til et sving længere ned mod bunden af den sidelæns bevægelse. Et tilbagefald i skal følges af en dynamisk stigning over 26, hvis det skal bygge op til en langsigtet optrendfase. Konklusion: Markedet viser oplæg til bevægelse ned i zonen og mod bunden af en sidelæns bevægelse mellem 16 og

20 5. 5. oktober 212 AKTIEMARKEDET INVESTERINGSFORENINGER ABN Amro, Rusland 1 Markedet har det seneste uger været i gang med en korrektionsfase af opturen fra starten af juni. Der ses oplæg til at fortsætte korrektionen længere ned i zonen. Det er vigtigt at finde fodfæste i eller over zonen, hvis kursen senere skal bevæge sig op mod den orange toplinie i 124. Det er helt afgørende, at markedet ikke presses under den langsigtede blå støttelinie i 98. Brud under vil nemlig kunne give momentum nedad til brud under en kritisk skillelinie i 9-91 zonen. Konklusion: Markedet viser oplæg til korrektion ned i zonen. Det er vigtigt, at støttelinie p.t. i 98 begrænser nedad Bank Invest, Asien Markedet har fået indhentet alt det tabte i august måned og tester igen i toppen af en modstandszone i Det svarer også til test af den grønne toplinie. Det virker oplagt med en afvisning omkring 69 og tilbage fald mod 66 og ned mod bunden af den sidelæns bevægelse mellem de grønne linier. Markedet skal etableres over 69 for at vise underliggende trendstyrke på kort sigt til at søge videre op mod marts toppen i Der skal over eller under 62 for at bringe markedet ud af den sidelæns bevægelse og giver retningspil for næste større trendbevægelse. Konklusion: Markedet kan med afvisning ved 69 tage et sving tilbage mod bundlinien i den sidelæns bevægelse mellem de grønne linier

21 5. 5. oktober 212 AKTIEMARKEDET INVESTERINGSFORENINGER Sydinvest, Fjernøsten 1 Markedet er oppe og teste 14 niveauet for tredje gang siden marts. Lidt højere venter den langsigtede orange modstandslinie i 142. Det danner en stærk modstandszone i , der skal brydes for at vise opadgående trendstyrke. Der ses oplæg til en modreaktion på seneste 4 måneders optur tilbage til ved den langsigtede grønne støttelinie. Der er vigtigt at denne støttelinie overholdes. Ellers kan det markere et større stemningsskifte, der peger under juni bunden i 124 på vej mod 17 og zonen. Konklusion: Oplæg til en korrektion til den grønne støttelinie. Udbruddet fra zonen bliver vigtig for næste større trendbevægelse Bank Invest, Latinamerika Markedet viser en konsolideringsfase den seneste måned. Det ligner en pause i den nedadrettet bevægelse, der startede i midten af august. Derfor er der oplæg til afsæt under 217 til nedtur og test af støttelinien i Der er det vigtigt med en stabilisering for at fortsætte udviklingen i seneste 1½ års sidelæns bevægelse mellem de orange linier. Markedet skal bryde over eller under intervallet mellem de orange linier for at give en retningspil for næste større trendbevægelse. Konklusion: Markedet viser oplæg til test af bundlinien i 23.5 i den sidelæns bevægelse mellem de orange linier

22 5. 5. oktober 212 AKTIEMARKEDET DANSKE AKTIER A.P. Møller Mærsk B APM er i september brudt over 41., hvilket har stabiliseret til at søge mod toppen af den sidelæns bevægelse mellem de orange linier. APM ventes at blive bremset mellem modstand i 43. og toplinien i 45., forud for bevægelse til bundlinien i 37.. Der skal brud under 41., før det ligner en fast top på opturen siden starten af juni. I det større billede bliver det vigtigt at følge udbruddet af det indsnævrende interval mellem de orange linier, og sekvensen af stigende bundpunkter og faldende toppunkter siden 27 toppen. Det vil give en stærk indikation på næste større trendbevægelse Carlsberg B Carlsberg viser tydelige tegn på tab af momentum i optrendfasen siden starten af juni lige omkring en større modstand i 531. Det er konsekvensen af, at elastikken mellem kursen og den lange trend har været trukket langt ud. De svagt stigende topniveauer de seneste par måneder ligner optakten til en korrektionsfase nedad. Der skal et brud under 511, før oplægget bekræftes og baner vej for bevægelse ned mellem 46 og 49 til test af den lange trend (rød linie). Det er vigtigt at begrænse tilbagefald til den lange trend, hvis Carlsberg skal søge længere op mod 6 efter en korrektion. Ellers kan det åbne op for en skarp nedtrendfase som fra maj til oktober 211, som vist indenfor cirklen

23 5. 5. oktober 212 AKTIEMARKEDET DANSKE AKTIER Coloplast Coloplast bygger videre i optrenden mod toppen af den orange og grønne trendkanal. Den månedlige adfærdsmodel ligger over 93, hvilket er det højeste niveau i Coloplast historie. Det er udtryk for en stærk overkøbt situation, hvilket understreges af, at elastikken melem kursen og trenden er trukket langt ud (se nederste del af grafen). Derfor skal vi være opmærksom på, at når en top etableres, kan det give et stærkt rekyl nedad. Aktuelt er der ingen klare indikationer af en top. Det vil kræve brud under et stigende 5 dages gl. gennemsnit p.t. i 1173 og støtte i Så er vejen banet for en bevægelse ned mellem 935 og 139 til test af den lange trend D/S Norden D/S Norden ligger i en sidelæns bevægelse mellem 14 og 17. Kursen skal på kort sigt stabilisere sig over 148 og bryde over 156 for at etablere en base til at bevæge sig op mod 17. Udbruddet af det zonen er vigtig. Der skal brud over 17 for at afslutte et bundmønster med potentiale i 181, 189 og 25. Falder kursen under støtte i 148, vil fokus i stedet rettes ned mod bunden af det grå område og kritisk støtte i 14. Brud under 14 kan nemlig fuldende et stort topmønster i det grå område, der på længere sigt vil åbne for test af 85.5, 45 og

24 5. 5. oktober 212 AKTIEMARKEDET DANSKE AKTIER GN Store Nord GN Store Nord har indfriet næste mål i i toppen af den stigende trendkanal mellem de orange linier. Den månedlige adfærdsmodel er på det mest overkøbte niveau siden toppen i 2, og kursen handler langt over trenden. Samtidigt opbygges udmattelsestegn i optrenden. Derfor skal der ikke meget til at starte en større nedadrettet korrektion. Brud under en stigende støttelinie i 87.7 kan give startskuddet til en bevægelse ned i zonen. Der skal brud under 77.5, hvis det skal etablere en langsigtet top til test af 7 og senere mellem 54 og Danske Bank Danske Bank er bremset op ved den langsigtede orange modstandslinie i 11 i en overkøbt position. Der er plads til yderligere svækkelse ned mod 1 niveauet. Kursen skal holde sig over 1, hvis den orange modstandslinie i 11 skal udfordres frem mod årsskiftet. I det langsigtede billede viser Danske Bank en svag struktur på opturen det seneste år. Hvis dette billede skal ændres, er det vigtigt med afsæt over 1, før yderligere stigninger. Ellers vil det i første omgang markere top på opturen siden starten af juni med mål i zonen. Det vil endda være med risiko for en langsigtet top, der senere kan sende kursen under

25 5. 5. oktober 212 AKTIEMARKEDET DANSKE AKTIER DSV 1, DSV har konsolideret sig den seneste 1½ måned i intervallet. Det sker ved toppunkterne fra april 211 og marts 212 i zonen. Der ses udmattelsestegn opad på mellemlang sigt. Derfor lægger det op til en top, før en bevægelse mod bundlinien i 117 i den sidelæns bevægelse mellem de grønne linier. En top vil bekræftes med brud under 127. Alternativ kan en acceleration forbi 134 mod den historiske top i 14 afslutte optrendfasen siden midten af juni, og derefter starte en nedadrettet korrektion. Der skal en acceleration og en ugentlig lukkekurs over 14 for at markere afslutningen på den sidelæns bevægelse og fortsætte den langsigtede optrend. 3, 2, 1, 3, 2, 1,, FLSmidth & Co FLS er blevet bremset i midten af modstandszonen af 2 omgange. Det styrker billedet af, at opturen siden midten af juni kun er en korrektionsfase på den forudgående nedtur fra februar toppen. Derfor ligner det optakten til ny nedtrendfase under juni bunden i på vej mod 255 og senere zonen. Dette oplæg vil bestå, så længe zonen begrænser opsiden

26 5. 5. oktober 212 AKTIEMARKEDET DANSKE AKTIER H. Lundbeck 3 2 Lundbeck er på mere tydelig vis brudt under trendkanalen mellem de orange linier og viser et trendbaseret fald fra juli toppen. Det advarer om yderligere svækkelse på længere sigt. Der ses udmattelsestegn i sidste del af seneste 2½ måneds nedtur. Det giver oplæg til en korrektionsfase op til 11 og zonen, før kursen søger videre ned mod næste støtte i 93.5, og Der skal brud over 118 for at neutralisere det nedadrettede pres NKT Holding NKT viser en svag udvikling i seneste 3 måneders opadrettede bevægelse. Det giver test af undersiden af den orange og grønne modstandslinie samt den lange trend (rød linie), hvor der er stærk modstand. Her virker det oplagt med en afvisning, før næste nedtrendfase bygger videre under 175 og 211 bunden i på vej mod zonen. Selv med en zig-zaggende bevægelse højere i zonen, består oplægget til en ny nedtrendfase

27 5. 5. oktober 212 AKTIEMARKEDET DANSKE AKTIER Nordea Nordea har været oppe og genteste august toppen i 58.6, før nyt tilbagefald. Der er fortsat tale om minimum en korrektionsfase af opturen siden maj måned. Det giver plads til en reaktion ned i zonen. Der skal bevægelse under den lange trend (rød linie) i 5, før det advarer om en langsigtet top på hele opturen siden november 211. Det vil i givet fald starte en nedtrendfase med sigte mod 32. Opad møder Nordea modstand i 6-63 zonen Novo Nordisk B Novo Nordisk har de seneste måneder været igennem en korrektionsfase i optrenden, der letter kursen fra et stærkt overkøbt niveau. Dermed bevarer Novo Nordisk muligheden for at nå højere i 212. Når det er sagt, er der flere advarsler om en større topfase, hvilket sker samtidigt med test omkring toplinien i en langsigtet trendkanal. Derfor skal topsignaler eller brud på vigtige støtteniveauer tages ganske alvorligt. Der skal brud under 866.5, før det markerer en fast top til test af 77 ved den lange trend og eventuelt dybere mod

28 5. 5. oktober 212 AKTIEMARKEDET DANSKE AKTIER Novozymes Novozymes konsoliderer sig over det grå område og ved støttezone i Yderligere konsolidering i zonen kan etablere en fast base til at starte en stigning op mod toppen af en bred sidelæns bevægelse mellem 141 og 181. Brud over 166 vil signalere styrke oplægget til at søge højere. Det er betinget af, at støtten i ikke overskrides. Ellers ændrer billedet karakter og kan bringe nyt fokus på kritisk skillelinie i Topdanmark Topdanmark har fastholdt og udbygget bruddet over 27 toppen i 116, hvilket er positivt. Det sender kursen på jagt efter toplinien i 1185 i trendkanalen mellem de orange linier. Den månedlige adfærdsmodel ligger på højeste niveau siden 27 toppen og advarer om en overkøbt position. Derfor kan oppotentialet være begrænset til trendkanalens toplinie, indtil kursen har været igennem en korrektionsfasen. Der skal brud under 1132 for at markere en foreløbig top til test af støtte i 116. Der skal brud under 116, før det etablerer en langtidsholdbar top med sigte ned mod 1 niv

29 5. 5. oktober 212 AKTIEMARKEDET DANSKE AKTIER Vestas Wind Systems Vestas er blevet bremset under den lange trend (rød linie) p.t. i Det har sat gang i en korrektionsfase, der skal finde fodfæste i zonen. Det er betingelsen for at bevare en positiv rytme til senere at udfordre september toppen i og fortsætte den opadrettede bevægelse højere mod zonen. Falder Vestas under 32.5 kan alternativet blive en sidelæns bevægelse i en lidt længere periode med som øvre grænse, før den langsigtede nedtrend er parat til endnu et sving ned mod den historisk bund i William Demant Holding WDH viser en svag udvikling i opturen siden 23. august. Det advarer om, at WDH kun har vist første 2 faser af en nedadrettet bevægelse, der vil søge dybere til zonen. Der skal brud under 43, hvis det skal udvikle sig til en top på hele opturen fra marts 29. Der ser ud til at tegne sig et kilelignende mønster indenfor det grå område. Selv med endnu et opsving i optrenden, kan svingende fortsætte indenfor trendkanalen med et begrænset potentiale over 27 toppen i

30 5. 5. oktober 212 VALUTAMARKEDET MÅNEDENS TREND VALUTAMARKEDETS TREND af John Yde, Der er masser af oplæg til toppe. Der er også fortsat oplæg til langsigtet optrend i dollaren, selv om vi også må konkludere, at dollarens nedtur er blevet lidt større end oprindeligt forventet. Denne nedtur skete efter den amerikanske centralbanks (Feds.) seneste udmelding om, at man endnu en gang har udskudt tidspunktet for en hævning af renten, og at man vil begynde at købe op i boligbaserede obligationer - endda potentielt uendeligt, da der ikke er sat nogen fast slutdato på. I stedet har man på en udefinerlig måde knyttet aktionen sammen med udviklingen i arbejdsløsheden. Finansmarkederne er utrygge ved usikkerheder, og Feds. manglede slutdato er med til at gøre markederne usikre. Omvendt må man jo konkludere, at mens man i USA gør sig store anstrengelser for at afhjælpe problemerne, så kniber det fortsat mere i Europa, hvor situationen er kendetegnet ved de mange forskelligartede meninger. Man forsøger at få det til at ligne enighed, men det europæiske problem er især, at man fører en fælles pengepolitik til uafhængige lande, der i stedet for konvergens viser divergens i udviklingen og skal føre hver sin finanspolitik. Sydeuropa har tabt konkurrenceevne, som man med den fælles valuta ikke kan rette op på ved at devaluere valutaen. Derfor må renten give sig og virke som en ventil for spændingerne. Det har i perioder ført til nogle helt uhørte rentedifferencer. Tyskerne er bange for at give slip på tøjlerne, og den europæiske centralbanks (ECBs) seneste skridt til at starte ulimiterede opkøb af europæiske statsobligationer nærmer sig mange tyskeres værste mareridt. Det er også juridisk fortsat lidt uafklaret, om ECB dermed træder et skridt for langt og starter en statsfinansiering. Man mener dog fra centralbankens side, at det ikke er tilfældet, bare man holder sig til obligationer med op til 3 års løbetid. Sagen, at Feds. skridt i første omgang svækkede dollaren, og at ECBs opkøbsprogram styrkede euroen. Sammenlagt betød det, at dollarens nedadrettede korrektion gik dybere end ventet. Men når tingene falder på plads, så forventer vi igen at se dollaren generobre optrenden. Månedens chart Bundmønster i den mexicanske peso? MXN/DKK (månedlig basis) ,65,625,6,575,55,525,5,475,45,425,4,375 2,25 2, 1,75 1,5 1,25 1,,75, Tæt på fuldendt bundmønster i MXN/DKK Kigger vi på den overordnede udvikling i MXN/DKK i det store månedlige chart, så er der siden 27 tale om en form for konsolidering. Zoomer vi ind på udviklingen i den indsatte figur, så synes denne konsolidering at tage form som et klassisk skulder-hoved-skulder bundmønster inden for det lysegule område. Det er dog vigtigt at understrege, at dette bundmønster foreløbig kun er et oplæg, der mangler at blive bekræftet ved, at halslinien på.4615 niv. bliver brudt. Vi skal nok bruge en ugentlig lukkekurs over dette niveau for at bekræfte bundsignalet, der indikerer et potentiale op til over.6, hvilket naturligvis fortsat i det store billede kun er en lille bevægelse som kan teste den tidligere støtte/modstand fra 1998, som vi finder ved.612 niv. For at fastholde den positive undertone og lægge op til et kommende brud på halslinien skal kursen nu støttes ved eller endnu bedre over.432 niv. Ellers er der endnu ikke signal om en sikker base, og kursen risikerer igen at gå mod og endda også under.39 og.37 niv. 29

31 5. 5. oktober 212 VALUTAMARKEDET VALUTALÅN VALG AF VALUTALÅN af John Yde, Vi håber på at se lidt mere korrektion opad i de såkaldte råvarevalutaer, idet vores analyse indikerer, at disse kan være i en langsigtet topzone. Der er igen oplæg til topsignal i både den svenske- og den norske krone, der begge kan stå overfor yderligere dyk i prisen. Vi noterer i samme forbindelse, at der er stigende uro i Sverige over virkningerne af den markante styrkelse af den svenske krone, og at den seneste del af stigningen ikke kan begrundes i realøkonomiske forhold (se bl.a. analysen nederst på side 9 Pundet viser svaghedstegn, men der er dog endnu ikke for alvor en bekræftelse af top. Derfor reducerer vi nu vores stop til salgsprisen på de 5%, hvilket altså gør positionen risikofri. Vi leder efter tegn på top i yennen, og der er da sand- synligvis også tale om et langsigtet topområde. Men vores analyse viser dog, at der fortsat er mulighed for, at kursen skal lidt højere og måske runde 8 øre, før en langsigtet top bekræftes. Låneporteføljen ser p.t. således ud: * Euro (eller danske kr.): 8% (-5%) Bruges som udlignende buffer. * Canadiske dollar: 5% (uændret) Vi har solgt 5% ved 5.9 med stop i 6.2. * Australske dollar: % (uændret) Vi vil sælge 5% ved reaktion til 6.15 stop 6.3. * Japanske yen: % (uændret) Der er endnu ikke tale om et klart topsignal * Schweizerfranc: % (uændret) Schweizerfrancen er ikke en interessant lånevaluta p.t. * Norske kroner: 5% (+5%) Vi sælger igen 5% omkring 1.5 med stop i 1.3. * Svenske kroner: 1% (uændret) Vi har 1% salg fra.898. Vi flytter stoppet ned til.895. * Engelske pund: 5% (uændret) Vi har 5% salg fra 9.5. Vi flytter stoppet ned til salgsprisen. EUR/DKK,2,1, -,1 -,2 -,3 -,4 -,5 -,6 -,7 -,8 -,9 3 mdrs. EUR/DKK renteforskel 7,46 7,455 7,45 7,445 7,44 7,435 7,43 7,425 7,42,1, -, Har Nationalbanken gjort for meget? Valutabeholdningen vokser ikke længere, men der er da også tale om en rekordstor beholdning, der siden finanskrisen er mere end tredoblet. Men kronen er nu igen svagere og det begynder at ligne en situation, hvor Nationalbanken kan trække en smule i bremsen og indsnævre den historiske rentediffence på -,55 til ECBs reporente. EUR/DKK nærmer sig vigtig modstand ved 7.46 niv., som bør bremse opad. Ellers bliver det lidt mere alvorligt for kronen. Støtte er ved før Forskel ECB og DK repo 1 årig renteforskel DK valutareserver 3

Ingen opdateringer af kalender og nyheder pga. serverproblemer.

Ingen opdateringer af kalender og nyheder pga. serverproblemer. 13. april 212 13. april 212 Oversigt 13. april 212 af Peter Jensen, pj@demetra.dk Cemtralbankchef Ben Bernankes højre hånd Janet Yellen har signalerer, at nulrentepolitikken i USA kan være ved til slutningen

Læs mere

Ingen opdateringer af kalender og nyheder pga. serverproblemer.

Ingen opdateringer af kalender og nyheder pga. serverproblemer. Oversigt 11. april 212 af Peter Jensen, pj@demetra.dk Obligationsmarkedet i Danmark, Tyskland og USA har fået et pænt løft de seneste handelsdage. Det sker i kølvandet på en skuffende arbejdsmarkedsrapport

Læs mere

VALUTAMARKEDET - et ugentligt overblik

VALUTAMARKEDET - et ugentligt overblik 12. oktober 212 12. oktober 212 VALUTAMARKEDET - et ugentligt overblik af John Yde, yde@demetra.dk EUR/USD bliver foreløbig bremset nedad ved 2 dages gl. gns., som er placeret ved 1.282 niv. - altså lige

Læs mere

Ingen opdateringer af kalender og nyheder pga. serverproblemer.

Ingen opdateringer af kalender og nyheder pga. serverproblemer. 12. april 212 12. april 212 Oversigt 12. april 212 af Peter Jensen, pj@demetra.dk Et stille døgn på valutamarkedet, giver ingen væsentlige ændringer for situationen i EUR/USD. Der er tale om en konsolideringsfase

Læs mere

Vigtige nyheder siden sidst

Vigtige nyheder siden sidst Oversigt 3. oktober af John Yde, yde@demetra.dk Den amerikanske centralbank, Federal Reserve System, starter sit dages pengepolitiske møde i dag, der ender med en udmelding i morgen kl..5 dansk tid. De

Læs mere

Valutaanbefalinger Kurs Kurs p.t Stop (lukkepris) -Tab / +gevinst i %

Valutaanbefalinger Kurs Kurs p.t Stop (lukkepris) -Tab / +gevinst i % 19. oktober 212 19. oktober 212 Valutaanbefalinger Kurs Kurs p.t Stop (lukkepris) -Tab / +gevinst i % USD/DKK 61 6 59 GBP/DKK 95 94 58 93 57 92 56 55 91 54 9 Growth cycle 89 Amplituden 15 1 95 88 87 1

Læs mere

Ingen opdateringer af kalender og nyheder pga. serverproblemer.

Ingen opdateringer af kalender og nyheder pga. serverproblemer. 13. april 212 13. april 212 Oversigt 13. april 212 af Peter Jensen, pj@demetra.dk EUR/USD fortsætter de korrektive bevægelser opad på kort sigt til test af modstand i 131.67-132.55 zonen. Aktuelt testes

Læs mere

Ingen opdateringer af kalender og nyheder pga. serverproblemer.

Ingen opdateringer af kalender og nyheder pga. serverproblemer. 12. april 212 12. april 212 Oversigt 12. april 212 af Peter Jensen, pj@demetra.dk Aktiemarkedet er i gang med en korrektionsfase, der udvikler sig forskelligt på tværs af større landeindex. I USA er Dow

Læs mere

Seneste kurs. Seneste opdatering. kurs

Seneste kurs. Seneste opdatering. kurs 23. oktober 212 23. oktober 212 Oversigt 23. oktober 212 af Peter Jensen, pj@demetra.dk Apple har viste et større kursfald den seneste måned, men fik et løft på næsten 4% mandag. Flere andre teknologiaktier

Læs mere

BUSINESS CYCLE & AKTIE STRATEGI. 7. april 2017

BUSINESS CYCLE & AKTIE STRATEGI. 7. april 2017 BUSINESS CYCLE & AKTIE STRATEGI 7. april 2017 OVERBLIK 3 AMERIKANSK ØKONOMI 4 AMERIKANSK ØKONOMI (FORTSAT) De amerikanske konjunkturer er langt fra ligevægt. Stigende renter fører normalt til afslutningen

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Ugen har budt på nye køb i Rockwool og Topdanmark, mens vi er gjort på PP i Royal Unibrew. Med venlig hilsen Aktieinfo

Ugen har budt på nye køb i Rockwool og Topdanmark, mens vi er gjort på PP i Royal Unibrew. Med venlig hilsen Aktieinfo Opdateret den 23-11-2017 Indledning til denne uges tekniske analyser: Det danske indeks ser svagt ud. Til gengæld er oplægget for de tre amerikanske indeks meget opløftende. DAX kæmper med at holde sig

Læs mere

Landmandens Fokus. Produktion Renteudviklingen Råvareprisudvikling

Landmandens Fokus. Produktion Renteudviklingen Råvareprisudvikling Landmandens Fokus Produktion Renteudviklingen Råvareprisudvikling Tilgang til de finansielle markeder 10% tjener penge - 90% leverer Er du bedre end gennemsnittet? Der er ingen nemme penge. (Kommerciel

Læs mere

Med venlig hilsen Aktieinfo

Med venlig hilsen Aktieinfo Opdateret den 03-03-2017 Indledning til denne uges tekniske analyser: Det ser ualmindelig godt ud for alle analyserede indeks, hvor oplæggene entydigt peger mod videre opgang. DAX er brudt over 12.000

Læs mere

I ugens løb har vi taget gevinst i Pandora. Nye køb er gennemført i A.P. Møller Mærsk, FLSmidth, Sydbank, TDC, Tryg, Vestas og Ericsson.

I ugens løb har vi taget gevinst i Pandora. Nye køb er gennemført i A.P. Møller Mærsk, FLSmidth, Sydbank, TDC, Tryg, Vestas og Ericsson. Opdateret den 05-04-2013 Indledning til denne uges tekniske analyser: Helligdagene er ovre og der er nu igen fuld fart på aktierne. De amerikanske indeks ligger alle godt med klare tekniske købssignaler.

Læs mere

Med venlig hilsen Aktieinfo

Med venlig hilsen Aktieinfo Opdateret den 24-02-2012 Indledning til denne uges tekniske analyser: Det har igen været en god uge for aktierne. Trods ugens opgang er kun C20 overkøbt, mens de øvrige indeks alle er i en position til

Læs mere

I ugens løb er vi blevet stoppet ud med tab i Lundbeck, mens der er foretaget nye køb i Coloplast, Sydbank og TDC. Med venlig hilsen Aktieinfo

I ugens løb er vi blevet stoppet ud med tab i Lundbeck, mens der er foretaget nye køb i Coloplast, Sydbank og TDC. Med venlig hilsen Aktieinfo Opdateret den 23-09-2016 Indledning til denne uges tekniske analyser: Alle analyserede indeks er fortsat i optrend. Stærkest er oplægget for Nasdaq. C20 falder i dag, og dermed lægges der pres på 50 dages

Læs mere

A.P. Møller B Indlæg købsordre

A.P. Møller B Indlæg købsordre Opdateret den 09-12-2016 Indledning til denne uges tekniske analyser: Det tyske DAX-indeks er i denne uge steget med hele 7 %. Optimismen er generelt meget stor, og alle indeks bortset fra det danske ligger

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

PROGNOSE december 2016

PROGNOSE december 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Konjunkturerne i Renterne i Aktierne i Valutaerne i Råvarerne i 2 1 16 21 25 Næste nummer udkommer december 1 Marselisborg Havnevej 22, 2., 8 Århus C Tlf. +45 87 22 9 8 www.demetra.dk

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Med venlig hilsen Aktieinfo. A.P. Møller B Købt (imod hovedtrenden)

Med venlig hilsen Aktieinfo. A.P. Møller B Købt (imod hovedtrenden) Opdateret den 16-11-2017 Indledning til denne uges tekniske analyser: I denne uge har vi set en koordineret nedadrettet korrektion på alle indeks. De tre amerikanske indeks ligger dog fortsat i stærkt

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

KvægKongres 2011 Sådan blæser de. økonomiske vinde

KvægKongres 2011 Sådan blæser de. økonomiske vinde KvægKongres 2011 Sådan blæser de økonomiske vinde Konjunktur og renter Jens Schjerning Specialer: Rådgiver & Skribent AgroMarkets Strategi vedr. risikoafdækning Finansiering Afdækning og konvertering lån

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink Handels ERFA LMO Forår 2015 John Jensen og Hans Fink Dagsorden Hjælpepakke fra ECB og presset på den danske krone Opdatering på råvaremarkedet og gødning Korn, soja og rapsfrø El Ninõ Gødning Mælk og Svinemarkedet

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Rentemøde Kolding Herreds Landbrugsforening 22/10 2014. Hans Fink, Chefredaktør AgroMarkets

Rentemøde Kolding Herreds Landbrugsforening 22/10 2014. Hans Fink, Chefredaktør AgroMarkets Rentemøde Kolding Herreds Landbrugsforening 22/10 2014 Hans Fink, Chefredaktør AgroMarkets Dagsorden Verdensøkonomien Vækstprocenter og inflation Japan et skræmmende forbillede BRIKS mulighed eller trussel?

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

Side 1 af Kan teknisk analyse hjælpe dig til at undgå tab? 6. januar 2012 - Af Jesper Lund, direktør for Delfin Invest Man kan som investor få store gevinster, hvis man undgår nogle af de dårligste månedsafkast.

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Analyse af den amerikanske økonomi, og forventninger til 2014

Analyse af den amerikanske økonomi, og forventninger til 2014 Analyse af den amerikanske økonomi, og forventninger til 2014 Jeg har i figur 1 vist henholdsvis Leading, Coincident og Lagging Indicator for den amerikanske økonomi. Data bag graferne er fra Conference

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback?

Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback? Nyhedsbrev Kbh. 2. okt. 2015 Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback? De hårdt prøvede aktie-aktionærer verden over måtte konstatere yderligere fald i september måned, selvom om nøgletallene

Læs mere

Agro Trend. 31. oktober 2011

Agro Trend. 31. oktober 2011 3. oktober 3. oktober INDHOLDSFORTEGNELSE 3-5 Hvede 6-7 Soja 8-9 Svin Raps, Majs, Mælk Renter Valuta 3 Elpriser 4 Brug af cykliske modeller 5 Forklaring og disclaimer 4. november AGRO TREND udkommer hver

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007 Udvikling i 3. kvartal 2007 Aktieindeks Værdi Værdi 29.06.07 28.09.07 Ændring i 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 476,08 485,83 9,75 2,05% 14,74% OMX

Læs mere

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP Finansuro sætter rentestigninger på midlertidig pause Dette er en investeringsanalyse 2014 har budt på den længe ventede konsolidering på aktiemarkedet til dels udløst af uro på emerging markets (EM).

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Agro Trend 9. oktober 2012

Agro Trend 9. oktober 2012 9. oktober 212 9. oktober 212 Overblik Side Emne 2-5 Hvede 6-8 Soja 9-1 Svin 11 Majs 11 Raps 11 Mælk 12 Renter 13 Elpriser 13 Valuta Konklusion Man bør ikke købe på lang sigt på nuværende tidspunkt. Anvend

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Global krise. Verdensøkonomien styrer mod Double Dip. Makrokommentar 9. august 2011. Relaterede publikationer: Investering

Global krise. Verdensøkonomien styrer mod Double Dip. Makrokommentar 9. august 2011. Relaterede publikationer: Investering Makrokommentar 9. august 2011 Global krise Relaterede publikationer: Investering Verdensøkonomien styrer mod Double Dip Kreditvurderingsinstituttet S&P nedsatte fredag aften dansk tid USA s langsigtede

Læs mere

Side 1 af 5 Lyset for enden af tunnellen er ikke et modkørende eksprestog 30. marts 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund har i sin portefølje, "Den tekniske investeringsportefølje", skaleret

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Agro Trend 22. oktober 2013

Agro Trend 22. oktober 2013 22. oktober 213 22. oktober 213 Overblik Side Emne 2-5 Hvede 6-8 Soja 9-1 Svin 11 Majs 11 Raps 11 Mælk 12 Renter 13 Elpriser 13 Valuta Konklusion Vi anbefaler køb ud til februar 214. Toppen i priserne

Læs mere

Side 1 af 7 Signallisten skifter fra storm til ustadigt. Tre nye køb-signaler på listen 3. februar 2012 - Af Jesper Lund, direktør for Delfin Invest Aktiebarometeret stiger til 40. Det øger muligheden

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Business Cycles/Growth Cycles. Aktiemarkederne. Rentemarkederne. Virksomhedsobligationer

Business Cycles/Growth Cycles. Aktiemarkederne. Rentemarkederne. Virksomhedsobligationer Business Cycles/Growth Cycles Aktiemarkederne Rentemarkederne Virksomhedsobligationer Rentemarkedets forecast Business cycle/lagging Indicators Growth Cycles Fødevarepriser Energipriser Aktiemarkedets

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 13. marts 2015, uge 11

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 13. marts 2015, uge 11 13. marts 2015, uge 11 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-1,7% 2.066

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Agro Trend 5. november 2013

Agro Trend 5. november 2013 5. november 213 5. november 213 Overblik Side Emne 2-5 Hvede 6-8 Soja 9-1 Svin 11 Majs 11 Raps 11 Mælk 12 Renter 13 Elpriser 13 Valuta Konklusion Vi anbefaler køb ud til februar 214. Toppen i priserne

Læs mere

Markedskommentar. 4. maj 2010

Markedskommentar. 4. maj 2010 Markedskommentar 4. maj 2010 Afkastforventninger danske aktier (KFX) Indtjening i KFX-indekset Kurs Andel KFX værdi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 pct. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr.

Læs mere

Udvikling i 1. kvartal 2008. Værdi Værdi

Udvikling i 1. kvartal 2008. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 Aktieindeks Udvikling i 1. kvartal 2008 Værdi Værdi 31.12.07 31.03.08 Ændring i 1.kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 446,69 405,55-41,14-9,21% -9,21%

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet!

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! Nyhedsbrev Kbh. 4. maj 2016 Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! April blev som marts en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af stigende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

NYHEDSBREV. Max Drawdown og Duration - Kongetallene

NYHEDSBREV. Max Drawdown og Duration - Kongetallene NYHEDSBREV Max Drawdown og Duration - Kongetallene Kære læser Vi fortsætter i dette nyhedsbrev vores fokus på Risikostyring. I sidste måneds nyhedsbrev beskrev vi hvorfor God risikostyring er afgørende

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte:

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte: F I N A N S U G E N 7. februar 2014, uge 6 Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-1,9% 1.794

Læs mere

MARKET DRIVERS VALUTA

MARKET DRIVERS VALUTA Dagens kommentar I går sendte vi en ny købsanbefaling på USD/JPY på gaden. Vi ser bl.a. potentiale for udvidelse af rentespændet imellem de 2-årige statsrenter i USA og Japan i takt med at stabiliseringen

Læs mere

Rentestigninger: Aflyst eller udskudt?

Rentestigninger: Aflyst eller udskudt? Rentestigninger: Aflyst eller udskudt? I starten af 201 var den gængse opfattelse, at kraftigere vækst og en amerikansk centralbank, der var på vej væk fra lempelser, ville give en tendens til stigende

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

AgroMarkets LandboThy Okt. 2015. v/jens Schjerning

AgroMarkets LandboThy Okt. 2015. v/jens Schjerning AgroMarkets LandboThy Okt. 2015 v/jens Schjerning Kontakt: Jens Schjerning Chef Economist jens@agromarkets.dk 21 42 56 20 Landbrugets udfordring Økonomi svineproduktion Akkumuleret underskud 10 år minus

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2013

Markedskommentar Orientering Q4 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser!

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser! Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Hvis man holdt sommerferie i Danmark i 2015, vil man vide, at vejret var elendigt. Det samme kan siges om stemningen på de finansielle markeder

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere