RESULTATOPGØRELSE OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 30 BALANCE 31 EGENKAPITALOPGØRELSE - KONCERN 33 EGENKAPITALOPGØRELSE - MODERSELSKAB 35 NOTER 38

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESULTATOPGØRELSE OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 30 BALANCE 31 EGENKAPITALOPGØRELSE - KONCERN 33 EGENKAPITALOPGØRELSE - MODERSELSKAB 35 NOTER 38"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2012

2

3 INDHOLD LEDELSESBERETNING SELSKABSOPLYSNINGER 4 HOVED- OG NØGLETAL - KONCERN 5 VIGTIGE BEGIVENHEDER 6 FORRETNINGSOMRÅDERNES UDVIKLING 9 LEDELSE OG EJERFORHOLD M.V. 18 REGNSKABSBERETNING 20 DE FINANSIELLE MARKEDER 24 LEDELSESHVERV 27 ÅRSREGNSKAB RESULTATOPGØRELSE OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 30 BALANCE 31 EGENKAPITALOPGØRELSE - KONCERN 33 EGENKAPITALOPGØRELSE - MODERSELSKAB 35 NOTER 38 PÅTEGNINGER LEDELSESPÅTEGNING 59 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER 60

4 4 MAJ INVEST HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2012 LEDELSESBERETNING SELSKABSOPLYSNINGER MAJ INVEST HOLDING A/S Gammeltorv København K Telefon Telefax CVR-nr Hjemstedskommune: København BESTYRELSE Tommy Pedersen, formand Peter Damgaard Jensen, næstformand Hans Jensen Peter Korsholm Ruth Schade Klaus Bentin (medarbejdervalgt) Ken Bamberg Ernstsen (medarbejdervalgt) Morten Rask Nymark (medarbejdervalgt) DIREKTION Jeppe Christiansen Erik Holm Henrik Parkhøi Steffen Stæhr REVISOR KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab MEDARBEJDERE I MAJ INVEST-KONCERNEN

5 LEDELSESBERETNING 5 HOVED- OG NØGLETAL - KONCERN RESULTATOPGØRELSE (HOVEDPOSTER) kr Bruttoindtægter i alt Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Årets resultat BALANCE Egenkapital Aktiver i alt NØGLETAL M.V. Egenkapitalforrentning før skat 35,8 % 17,4 % 22,1 % 27,2 % 32,1 % Egenkapitalforrentning efter skat 26,9 % 12,9 % 16,6 % 20,4 % 23,8 % Indtjening pr. omkostningskrone 1,47 1,17 1,23 1,27 1,25 Omkostningsprocent 67,9 % 85,4 % 81,0 % 79,0 % 80,0 % Kernekapitalprocent 37,3 % 36,2 % 41,2 % 43,2 % 42,8 % Solvensprocent 48,5 % 49,8 % 56,8 % 62,4 % 65,5 % Basiskapital i forhold til minimumskapitalkrav 6,06 6,23 7,10 7,79 8,19 Nøgletallene er udarbejdet i henhold til Finanstilsynets definitioner.

6 6 MAJ INVEST HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2012 VIGTIGE BEGIVENHEDER ÅRET 2012 Koncernen har i 2012 haft en positiv udvikling i forretningsomfanget og et tilfredsstillende resultat. Følgende hovedpunkter kan fremhæves: Resultatet efter skat udgjorde 63,5 mio. kr. i 2012 mod 26,9 mio. kr. i Egenkapitalen ultimo 2012 var 260,2 mio. kr., og den gennemsnitlige forrentning blev 26,9 pct. efter skat. Basiskapitalen udgjorde 347,4 mio. kr. ultimo 2012, og solvensprocenten er opgjort til 48,5 pct., hvilket er væsentligt over lovens minimumskrav. Maj Invest Asset Management har fortsat tidligere års vækst med tilgang af nye kunder og udvidelse af forretningsomfanget med eksisterende kunder. Indtægterne er i 2012 steget med 25,3 mio. kr. Maj Invest Asset Management har i året øget produktudbuddet. Der blev påbegyndt rådgivning af en ny long-short investeringsfond baseret på neuralt netværksteknologi. Fonden havde på opstartstidspunktet en formue på 1,3 mia. kr. Der er herudover påbegyndt rådgivning om investering i emerging markets-aktier for mere end 1 mia. kr. Investeringsforeningen Maj Invest har fortsat tidligere års fremgang med en vækst i formuen på 32 pct. i Investeringsforeningen Maj Invest fik for fjerde år i træk højeste rating hos Morningstar og har i samtlige måneder af 2012 været den investeringsforening i Danmark med højeste rating hos Morningstar. Maj Invest Equity har haft et højt aktivitetsniveau med rådgivning i forbindelse med succesfuldt salg af to virksomheder samt nyinvesteringer i tre porteføljevirksomheder. Maj Invest Equity International har rådgivet om tre follow-on -investeringer i unoterede aktier i Vietnamfonden, der nu er fuldt investeret. Maj Invest Equity International har tillige rådgivet investeringsfonden inden for mikrofinansiering, som har foretaget en ny investering i året. Resultatet efter skat forventes for 2013 at blive i niveauet mio. kr. inkl. performancerelaterede honorarer.

7 LEDELSESBERETNING 7 KONCERNENS UDVIKLING SIDEN ETABLERINGEN Maj Invest har siden etableringen i maj 2005 vundet markedsandele år for år. Forretningsudviklingen i koncernens aktiviteter fremgår af oversigten med milepæle. Koncernens to hovedforretningsområder, asset management og private equity, har i 2012 fortsat tidligere års fremgang med stigning i de aktiver, der rådgives om, en udvidelse af produktudbuddet samt et øget forretningsomfang med eksisterende kunder. I koncernen er der to hovedforretningsområder: Maj Invest Asset Management og Maj Invest Equity. Disse to hovedforretningsområder består af afdelinger med produkter, som komplementerer hinanden. Maj Invest Equity yder investeringsrådgivning til private equity-fonde, der investerer i unoterede aktier i Danmark og udlandet. I Danmark rådgives fire fonde, ligesom der ydes diskretionær investeringsrådgivning af porteføljer med unoterede aktier. Maj Invest Equity International yder investeringsrådgivning af tre fonde med aktiviteter i Vietnam, inden for mikrofinansiering samt inden for investering i energi- og gødningsfabrikker. I tilknytning hertil leveres administration og rapportering for selskaber, der har aktiviteter relateret til koncernens virke. Maj Invest Asset Management yder rådgivning om aktivallokering samt børsnoteret kapitalforvaltning. Kundegruppen består af institutionelle kunder, en long-short investeringsfond samt Investeringsforeningen Maj Invest. Maj Invest Formueforvaltning yder rådgivning om formueforvaltning for formuende kunder, virksomheder og fonde. Maj Invest Markets forestår børshandel og leverer informationsmateriale til professionelle investorer samt udarbejder salgsunderstøttende produkter til pengeinstitutter. Koncernen har i dag et betydeligt antal storkunder, herunder investorer i de syv private equity-fonde, der rådgives. Der er blandt andet indgået aftaler om investeringsrådgivning med en lang række pensionskasser, fonde, virksomheder, en long-short investeringsfond samt Investeringsforeningen Maj Invest. Den positive tilgang af kunder har medført, at forretningsomfanget er flerdoblet siden etableringen i Den samlede formue under forvaltning er i året steget med 16 pct. og udgjorde cirka 42 mia. kr. ultimo Produktudbuddet samt de serviceydelser, som tilbydes kunderne, tilpasses løbende, og der er i året tilføjet tre NETTO RENTE- OG GEBYRINDTÆGTER SAMT ANDRE DRIFTSINDTÆGTER Mio. kr. 300 EGENKAPITALUDVIKLING Mio. kr

8 8 MAJ INVEST HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2012 MILEPÆLE 20. maj 2005 Modtagelse af tilladelse fra Finanstilsynet. Opstart af Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S 2006 Etablering af equityfonden LD Equity 1 og forretningsområdet Markets 2008 Investeringsforeningen Maj Invest rates første gang af Morningstar 2010 Etablering af equityfonden Danish Microfinance Partners 2012 Etablering af investeringsfonden sinai samt etablering af equityfonden EFIF Etablering af equityfonden LD Equity 2 samt Investeringsforeningen Maj Invest 2007 Overtagelse af aktiviteter fra Dansk Erhvervsinvestering og etablering af equityfonden LD Equity Etablering af forretningsområdet Formueforvaltning og equityfonden LD Invest Vietnam 2011 Etablering af equityfonden Maj Invest Equity 4 nye produkter, som hver især har bidraget med mere end 1 mia. kr. i formue. Med udgangspunkt i de senere års investeringsresultater med afkast, der også i international sammenhæng klarer sig godt, har koncernen defineret en international strategi med henblik på at afsætte udvalgte produkter til internationale kunder. Som følge heraf har koncernen påbegyndt rådgivning af en ny Luxembourg-baseret long-short investeringsfond baseret på neuralt netværksteknologi. Koncernen har i 2012 i gns. beskæftiget 90 medarbejdere, hvilket er mere end en fordobling siden etableringen. DIREKTION - ØKONOMIDIREKTØR STEFFEN STÆHR, DIREKTØR HENRIK PARKHØI, ADM. DIREKTØR JEPPE CHRISTIANSEN, DIREKTØR ERIK HOLM

9 LEDELSESBERETNING 9 FORRETNINGSOMRÅDERNES UDVIKLING INVESTERINGSFILOSOFI Fokus er på langsigtede investeringer til gavn for vores kunder, fordi den kortsigtede udvikling er drevet af uforudsigelige stemningsskift. NETTO RENTE- OG GEBYRINDTÆGTER, KURSREGU- LERING SAMT ANDRE DRIFTSINDTÆGTER Asset Management Equity Equity International Treasury MAJ INVEST ASSET MANAGEMENT Maj Invest Asset Management tilbyder rådgivning om portefølje- og investeringsbeslutninger samt kapitalforvaltning af børsnoterede produkter til større professionelle kunder og institutionelle investorer. Rådgivningen bygger på en langsigtet strategi baseret på analyser af strukturelle forhold og scenarier for de globale finansmarkeder. Nøglebegreber i strategien er risikospredning og risikoanalyse, hvilket også kommer til udtryk i analyser af trends og temaer på finansmarkederne. Mio. kr MAJ INVEST ASSET MANAGEMENT - OBLIGATIONSCHEF PETER MOSBÆK, AKTIECHEF, EMERGING MARKETS PASCAL PIERRE LASNIER, CHEFØKONOM ARVID STENTOFT JAKOBSEN, AKTIECHEF, GLOBALE AKTIER HENRIK EKMAN, AKTIECHEF, DANSKE AKTIER KELD HENRIKSEN, AKTIECHEF GLOBALE VALUE AKTIER & HEDGE KURT KARA

10 10 MAJ INVEST HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2012 Maj Invest Asset Managements produkter har generelt haft en god performance i forhold til benchmark, hvilket har medført, at forretningsområdet i lighed med tidligere år har skabt performance fee for flertallet af de kundeaftaler, som giver mulighed herfor. En øget salgsindsats, et større produktudbud samt en fortsat god performance i eksisterende produkter har medvirket til, at Maj Invest Asset Management i 2012 har oplevet tilvækst i antallet af kunder samt en fortsat udvidelse af forretningsomfanget med eksisterende kunder. Maj Invest Asset Management er i 2012 påbegyndt investeringsrådgivning inden for emerging markets-aktier. Der er i denne forbindelse ansat erfarent personale på seniorniveau med de fornødne kompetencer og en god track record. Maj Invest Asset Management har herudover påbegyndt rådgivning af en international long-short investeringsfond, hjemhørende i Luxembourg. Interessen for produktet, der er nærmere beskrevet i den følgende tekstboks, har været stor og har resulteret i kundetilgang. Den samlede formue under forvaltning i Maj Invest Asset Management udgjorde 35 mia. kr. ultimo 2012, hvilket er en stigning på 17 pct. i forhold til ultimo INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST Maj Invest Asset Management er investeringsrådgiver for Investeringsforeningen Maj Invest, der er Danmarks største uafhængige investeringsforening. Investeringsforeningen Maj Invest består af ni afdelinger. Foreningen cementerede i 2012 sin position som et uafhængigt alternativ til bankernes investeringsforeninger ved at sikre gode investeringsmæssige resultater og et godt salg til såvel eksisterende som nye medlemmer i foreningen. Særligt obligationsafdelingerne og den blandede afdeling Pension gav gode afkast, mens de globale aktieafdelinger drev nysalget. Set i forhold til afdelingernes Morningstar Kategori har samtlige afdelinger haft merperformance på fem års sigt. Morningstar er et internationalt analysehus, der vurderer afkast og risiko i investeringsforeninger og andre fonde. Set over tre år har syv af ni afdelinger skabt merafkast. De gode afkast i 2012 og tidligere år betød, at Investeringsforeningen Maj Invest ved udgangen af året havde fem afdelinger med en Morningstar Rating på fem stjerner: Maj Invest Aktier, Maj Invest Value Aktier, Maj Invest Obligationer, Maj Invest Pension og NY LONG-SHORT INVESTERINGSFOND ANVENDER NEURALT NETVÆRK Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S har i 2012 lanceret en long-short investeringsfond, sinai, der er baseret på neuralt netværksteknologi. sinai er en forkortelse for stock market investing Artificial Intelligence. I forbindelse med etableringen af sinai har en række pensionskasser og andre institutionelle investorer indskudt 1,3 mia. kr. Alle investeringer i fonden foretages gennem et sofistikeret neuralt netværk, som er udviklet i Maj Invest-regi gennem en længere årrække. Det neurale netværk udvælger både korte og lange positioner ved at spotte de mest potente kandidater på det amerikanske aktiemarked. Systemet er i stand til at forstå og lære mønstre fra aktiemarkedet, og sinai rangerer de potentielle investeringsmuligheder efter deres risk-reward-profiler. sinai er at betragte som anden generation af kvantitativ investering. Mange første generations kvantitative modeller er lineære i modsætning til sinai.

11 LEDELSESBERETNING 11 Maj Invest Kontra. Fem stjerner er det højst mulige og betyder, at afdelingen er blandt de ti procent bedste i sin kategori i Europa målt på det risikojusterede afkast efter omkostninger. Afdeling Danske Aktier, afdeling Europa Aktier og afdeling Danske Obligationer blev ratet med fire stjerner, mens afdeling Global Sundhed fik tre stjerner. UDVIKLING I FORMUE OG MEDLEMSTAL Formue, mia. kr. (v.s.) Medlemstal (h.s.) 7, Gennem hele perioden har Investeringsforeningen Maj Invest ligget som nummer et på Morningstars liste over de bedst ratede danske investeringsforeninger. 5, , Medlemstallet i Investeringsforeningen Maj Invest fortsatte gennem 2012 den vækst, der blev grundlagt i Foreningen bød i 2012 således nye medlemmer velkommen, og ved udgangen af 2012 havde foreningen mere end medlemmer i foreningens 0, Perfor- Perfor- mance AFKAST I PROCENT FOR INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST Afkast mance ift. Morsiden siden ningstar start start 5 år Danske Aktier 41,8 4,0-47,7 47,4 26,1-19,8 26,1 45,1 +17,1 +5,1 Europa Aktier 1) - -4,4-38,3 25,9 7,6-6,1 15,6-13,3 +4,4 +4,9 Aktier 7,5 4,0-29,3 30,1 24,4-4,7 8,3 31,9 +20,3 +24,6 Value Aktier 8,7-0,4-36,2 42,3 25,5 0,6 12,0 38,9 +27,3 +35,1 Global Sundhed 2) ,4 41,4 5,5-16,1 13,9 26,4-17,3 +2,1* Danske Obligationer 1,1 1,9 7,9 6,3 5,6 6,6 5,9 40,7 +2,2 +6,4 Obligationer 1,3 1,6 4,5 9,8 6,4 3,9 10,5 44,2 +5,7 +17,6 Pension 3,3 2,2-7,9 12,6 13,3 1,4 10,5 39,3 +30,0 +32,1 Kontra 3) 2,2 1,1 21,7 8,6 12,3 7,3-0,3 64,2 +32,6 +59,0 Noter: Regnskabsåret 2006 omfatter perioden til Performance siden start er i forhold til den enkelte afdelings sammenligningsindeks. Afdeling Pension og afdeling Kontra har ikke et officielt sammenligningsindeks, hvorfor performance i forhold til benchmark er beregnet ud fra 40 pct. MSCI World og 60 pct. EFFAS 1-10 med månedlig rebalancering. Performance i forhold til Morningstar Kategori er beregnet ud fra den sammenlignelige kategori hos (og data fra) Morningstar, der omfatter sammenlignelige afdelinger i Europa. 1) Afkast i 2007 vedrører perioden til Afdelingen ændrede i 2011 navn fra Europa Aktieindeks til Europa Aktier. 2) Afkast i 2008 vedrører perioden til Afdelingen ændrede i feb navn fra Miljø & Klima til Global Sundhed. 3) Afkast i 2006 vedrører perioden til *Performance dækker 3 år, idet afdelingen ikke har eksisteret i 5 år.

12 12 MAJ INVEST HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2012 ni afdelinger. Medlemsvæksten var dog lavere end i de to foregående år efter ændringer i distributørkredsen. Medlemsvæksten og et fornuftigt salg til eksisterende og nye medlemmer samt storkunder i foreningen har gjort, at foreningen i 2012 kunne lægge 1,8 mia. kr. til formuen og således ved årets udgang repræsenterede en samlet formue på 7,3 mia. kr. Markedsudviklingen i 2012 bidrog positivt til formuen med 478 mio. kr. Afkastet var positivt i alle afdelinger, bortset fra afdeling Kontra, der gav et svagt negativt afkast. Formuevæksten på i alt 32 pct. er især sket i afdeling Value Aktier, der voksede fra 1,9 til 3,0 mia. kr. Der var ligeledes pæne stigninger på 263 mio. kr. i afdeling Obligationer, 200 mio. kr. i afdeling Aktier og 113 mio. kr. i afdeling Pension. Afdeling Value Aktier, Aktier og Kontra er fortsat foreningens største afdelinger og udgør tilsammen 72 pct. af den samlede formue. MAJ INVEST FORMUEFORVALTNING Maj Invest Formueforvaltning yder rådgivning til formuende kunder om aktivallokering samt kapitalforvaltning af børsnoterede værdipapirer og fonde. Nøglebegreber er en stringent investeringsproces med solid fokus på risikostyring og en langsigtet formueopsparing for kunderne. Maj Invest Formueforvaltning komplementerer koncernens øvrige områder, og der trækkes på de kapitalforvaltnings- og analysekompetencer, der eksisterer i koncernen, ved rådgivningen af kunderne. Afdelingen har i året haft en positiv udvikling med gode kundeafkast til følge, og der har været en tilfredsstillende stigning i performancehonorarer. Der har været en positiv tilgang af nye kundeaftaler samt en god vækst i formue under forvaltning på 35 pct. Den positive udvikling i afdelingen forventes at fortsætte i de kommende år. FORENINGERNES RANGLISTE I MORNINGSTAR RATING TM DECEMBER 2012 PLACERING PÅ RANGLISTE ULTIMO ÅRET Gns. Antal rating afd Maj Invest 4, Skagene Fondene 4, Danske Invest 3, SEB 3, Sparindex 3, Gudme Raaschou Invest 3, Nordea Invest 3, Jyske Invest 3, Nykredit Invest 3, BankInvest 3,

13 LEDELSESBERETNING 13 MAJ INVEST MARKETS Som handelsberettiget medlem på Nasdaq OMX-børsen handler Maj Invest Markets såvel danske som udenlandske aktier. Forretningsområdet servicerer professionelle investorer. Maj Invest Markets tilbyder professionel rådgivning, der bygger på mange års erfaring inden for investeringsrådgivning og værdipapirhandel med en konkurrencedygtig prisstruktur. Der tilbydes en professionel rådgivning om aktieinvesteringer med udgangspunkt i kundens profil og behov. Dette understøttes af grundige analyser, høj faglig kompetence og en høj service. Der lægges stor vægt på langvarige kunderelationer ved at samarbejde med og skabe værdi for kunden. Kunderne får adgang til informations- og andet rådgivningsmateriale om udviklingen på de finansielle markeder. Gennem aftaler med større internationale investeringsbanker kan Maj Invest Markets også tilbyde rådgivning og børshandel med udenlandske aktier. Som en del af rådgivningen formidles information om Investeringsforeningen Maj Invests afdelinger. Maj Invest Markets er omdrejningspunkt for indgåelse af distributionsaftaler og formidling af information til distributører i relation til Investeringsforeningen Maj Invest. Maj Invest Markets prisstilleraktiviteter er blevet udbygget de senere år. Ud over at være prisstiller i samtlige afdelinger i Investeringsforeningen Maj Invest så er Maj Invest Markets yderligere prisstiller i en anden investeringsforenings ene afdeling samt to børsnoterede selskabers aktier. SENIOR SALES JESPER POULSEN, CHEF FOR FORMUEFORVALTNING PETER STARUP, HEAD OF SALES, INTERNATIONAL CLIENTS CARSTEN HØEGH, CHEF FOR MARKETS PETER BUSK, SENIOR RELATIONSHIP MANAGER ANDERS MØLLER OLESEN, SENIOR RELATIONSHIP MANAGER SØREN HVIDBERG

14 14 MAJ INVEST HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2012 MAJ INVEST EQUITY Maj Invest Equity rådgiver om investeringer i unoterede aktier. Dette sker primært via rådgivningsaftaler med private equity-fondene LD Equity 1, 2 og 3 og Maj Invest Equity 4 samt via rådgivningsmandater for storkunder. I de fire private equity-fonde investeres der i danske unoterede virksomheder (private equity), og investeringsstrategien adskiller sig fra de fleste andre private equity-fonde i Danmark ved også at investere i minoritetsandele, dog minimum 30 pct. Fokus er på mindre og mellemstore virksomheder med en omsætning mellem 100 mio. kr. og 1 mia. kr. inden for industri, handel og service, hvor sektorer som fødevarer, sundhed, miljø/energi og teknologi har særlig prioritet. Der arbejdes ud fra en række investeringskriterier, hvor det centrale er, at Maj Invest Equity kan medvirke til at skabe værdi. Udgangspunktet er, at der skal være et betydeligt potentiale for operationel og industriel værdiskabelse med en stærk, men samtidig forandringsparat ledelse og organisation. Virksomhederne skal være fokuserede på kompetencer, der skaber en konkurrencemæssig fordel i markedet, og der skal være enighed om en solid og gennemtænkt strategi og forretningsplan blandt ejere og ledelse. Partnerskab er et nøgleord i samarbejdet med de øvrige aktionærer, ledelse og erhvervspartnere. Maj Invest Equity har i 2012 rådgivet om to succesfulde salg af porteføljevirksomheder: Bladt Industries A/S og SSG A/S. Maj Invest Equity har oplevet en god interesse for porteføljevirksomhederne samt et stort dealflow. Der er i året rådgivet om køb af tre nye porteføljevirksomheder. Der er ligeledes gennemført tilkøb til flere af virksomhederne i porteføljen. Med købet af Vega Sea A/S primo året foretog den nyeste fond, Maj Invest Equity 4 K/S, den første investering. I forbindelse med anden closing blev investeringstilsagnet forhøjet med 163 mio. kr., således at det samlede tilsagn nu er på 964 mio. kr. ultimo Maj Invest Equity møder positive tilkendegivelser blandt potentielle investorer, danske såvel som udenlandske, og i forbindelse med final closing ultimo februar 2013 er tilsagnet forhøjet med yderligere 250 mio. kr. til i alt mio. kr. MAJ INVEST EQUITY - PARTNER NIELS TOFT, ADM. PARTNER ERIK HOLM, PARTNER NIELS RETBØLL, PARTNER JAN HOVE SØRENSEN

15 LEDELSESBERETNING 15 MAJ INVEST EQUITY INTERNATIONAL Inden for rådgivning af internationale private equityfonde i emerging markets er den positive udvikling fra 2011 fortsat i De internationale aktiviteter udføres i navnet Maj Invest Equity International. Koncernen er rådgiver for LD Invest Vietnam K/S om investeringer i virksomheder i Vietnam. Fonden er med seks gennemførte investeringer fuldt investeret. Der har derfor i 2012 udelukkende været foretaget opfølgende investeringer i tre af porteføljevirksomhederne. Der er skabt en attraktiv og varieret portefølje af investeringer i vietnamesiske selskaber med aktiviteter inden for produktion, service, uddannelse, markedsføring og distribution. For ca. 70 pct. af investeringerne er værdiskabelsen baseret på øget vietnamesisk købekraft, mens de resterede 30 pct. er baseret på eksport til internationale markeder. Koncernens datterselskab Maj Invest Vietnam Management Consultancy LLC er konsulent for Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S vedrørende private equity-investeringer i Vietnam. Kontoret består af en fast stab på fem medarbejdere, som har et stort netværk og et indgående kendskab til det vietnamesiske forretningsmiljø. Der forventes en fortsat økonomisk vækst i Vietnam og yderst attraktive investeringsmuligheder. Det er hensigten, at der i 2013 påbegyndes etablering af en opfølgende private equity-fond, Vietnam 2, med fokus på yderligere investeringer i Vietnam og det sydøstlige Asien. Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S er ligeledes rådgiver for Danish Microfinance Partners K/S. Denne fond investerer direkte eller indirekte i mikrofinansieringsinstitutter i Asien, Afrika og Latinamerika. Mikrofinansieringsinstitutterne tilbyder mindre lån med løbetider på mellem 6 mdr. og op til 24 mdr. Lånene ydes enten til grupper eller til individuelle kunder. Lånene ydes næsten udelukkende til indkomstgenererende aktiviteter. Der er i 2012 foretaget yderligere en ny investering i virksomheden Bancosol SA. Virksomheden yder mi- MAJ INVEST VIETNAM - GENERAL DIRECTOR & PARTNER DOMINGO ALONSO

16 16 MAJ INVEST HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2012 krofinansiering samt lån til små og mellemstore virksomheder i Bolivia. Mikrofinansieringsfonden råder over fire investeringer i alt, hvoraf to er i Indien og to i Latinamerika. Ud over at der forventes et godt afkast, giver de allerede foretagne investeringer i Danish Microfinance Partners K/S mulighed for opfølgende investeringer samt mulighed for at udbygge det nødvendige netværk i branchen. Danish Microfinance Partners K/S forventes at få yderligere investeringsmuligheder i 2013, hvor der vil blive rettet speciel opmærksomhed mod Latinamerika. Ved udgangen af året påbegyndte Maj Invest Equity International rådgivning af sin tredje internationale fond, The Energy and Fertilizer Investment Fund. Fonden er nærmere beskrevet i tekstboksen på næste side. Maj Invest Equity International arbejder også på at etablere en private equity-fond i Brasilien med kontor i Sao Paulo med etablering ultimo 2013 eller primo Fonden vil investere i mellemstore brasilianske virksomheder, der vokser kraftigt pga. øget efterspørgsel på produkter og services fra den brasilianske middelklasse. MAJ INVEST EQUITY INTERNATIONAL - PARTNER TORBEN KJÆR, HEAD OF INVESTMENTS MICROFINANCE JENS OLE PEDERSEN, ADVOKAT, CHEF FOR JURIDISK AFDELING MARIANNE SETTNES, SENIOR INVESTMENT MANAGER KASPER SVARRER, ADVOKAT JAKOB VESTERGAARD

17 LEDELSESBERETNING 17 RÅDGIVNING AF NY PRIVATE EQUITY-FOND, DER INVESTERER I ENERGI- OG GØDNINGSFABRIKKER Maj Invest Equity International har sammen med danske pensionskasser etableret en fond, The Energy and Fertilizer Investment Fund K/S, hvis formål er at investere i energi- og gødningsfabrikker. PKA, PensionDanmark og Pædagogernes Pensionskasse har afgivet et samlet investeringstilsagn på 1 mia. kr., som fonden kan investere for i nye projekter sammen med Haldor Topsøe A/S, der på verdensplan har en ledende position som leverandør og rådgiver på markeder inden for olieraffinaderi, kemisk industri og energisektoren. Et af de vigtigste forretningsområder for Haldor Topsøe A/S er ammoniak (forstadie til gødning), hvor Topsøes teknologi og katalysatorer indgår i produktionen på mere end halvdelen af verdens ammoniakanlæg. Fonden, der forvaltes af Maj Invest Equity International, vil hovedsageligt foretage investeringer i udviklingslande, hvor der i fremtiden forventes et stærkt stigende behov for gødning. Landbrugets adgang til gødning er afgørende for, at verden kan brødføde sin befolkning, og efterspørgslen efter gødning forventes at stige væsentligt som følge af klimatiske problemer, herunder specielt oversvømmelse og tørke, befolkningstilvækst samt øget købekraft. PERFORMANCEAFHÆNGIGT FORVALTNINGSHO- NORAR OG BONUSORDNING I PRIVATE EQUITY- FONDENE Som det er branchekutyme, er der mellem koncernen og kunderne, herunder også investorerne i equityfondene, indgået aftaler om performanceafhængigt forvaltningshonorar. Ordningerne går typisk ud på, at koncernen ud over det faste honorar efter aftale modtager yderligere honorar, hvis der opnås et merafkast i den enkelte fond. Der vil typisk være tale om 20 pct. af den del af afkastet af investeringerne, som overstiger en aftalt hurdle rate på 8 pct. eller højere (afhængig af fonden) i gennemsnitligt årligt afkast over fondens eller kontraktens samlede levetid. Som en del af aftalerne om fondene har koncernen forpligtet sig til at anvende minimum 50 pct. af det performanceafhængige forvaltningshonorar på en incitamentsordning til de Maj Invest Equity-medarbejdere, der arbejder med investeringerne. Udbetalingstidspunktet fra fondene til koncernen varierer. Udbetaling fra incitamentsordningerne til Maj Invest Equity-medarbejderne kan som udgangspunkt tidligst ske i forbindelse med exit samt i den enkelte fonds levetid. Endelig opgørelse af størrelsen af de eventuelle performanceafhængige forvaltningshonorarer kan først ske, når samtlige investeringer i den enkelte fond er afhændet. Der kan således ske reguleringer i såvel opad- som nedadgående retning i hele fondens levetid afhængigt af investeringsafkastet. Da der derfor ikke er sikkerhed for, at oparbejdede performanceafhængige forvaltningshonorarer faktisk kommer til udbetaling til koncernen, optages disse som et eventualaktiv. I regnskabets note 18 er størrelsen af det ikke-realiserede performanceafhængige forvaltningshonorar efter reservation af incitamentsforpligtelser og skat mv. oplyst.

18 18 MAJ INVEST HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2012 LEDELSE OG EJERFORHOLD M.V. Maj Invest Holding A/S er modervirksomhed i Maj Invest-koncernen. En væsentlig del af aktiviteterne ligger i datterselskaberne Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S og Maj Invest Equity A/S. Maj Invest-koncernen består herudover af en række managementselskaber relateret til koncernens aktiviteter inden for forretningsområdet Maj Invest Equity. LEDELSESFORHOLD Bestyrelserne i Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S og modervirksomheden Maj Invest Holding A/S er identiske. Bestyrelsen består af otte medlemmer, hvoraf tre er medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. I foråret udtrådte Gert Kristiansen af bestyrelsen og blev erstattet af Peter Korsholm. Direktionen består af fire personer. Alle fire direktører er tillige direktører i det helejede datterselskab, Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S, og direktionen i de to selskaber er dermed identiske. I regnskabets note 8 er der yderligere information om det udgiftsførte vederlag til bestyrelse, direktion samt ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil (risikotagere). Koncernen har valgt ikke at offentliggøre yderligere i relation til lønpolitik og praksis for bestyrelsen, direktionen og væsentlige risikotagere, idet koncernen falder inden for undtagelsesbestemmelsen om mindre virksomheder i Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder, som gælder for selskaber, der ikke har værdipapirer optaget på et re- KONCERNSTRUKTUR Maj Invest Holding A/S 100% 100% 55% Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Equity A/S 100% Maj Invest Vietnam Management Consultancy LLC Danish Microfinance Partners Management ApS 100% LDE 1 ApS 100% Management Equity Vietnam I ApS 100% Danish Microfinance Partners General Partner ApS 100% LDE 2 ApS 100% LDE 3 ApS 100% General Partner Equity Vietnam ApS 100% EFIF GP ApS Fonden Maj Invest Equity General Partner, der er komplementar til Maj Invest Equity 4 K/S, indgår ikke i koncernen, da fonden er en erhvervsdrivende fond.

19 LEDELSESBERETNING 19 guleret marked og har en balancesum de seneste to på hinanden følgende år under 500 mio. kr. Direktionens og bestyrelsens ledelseshverv fremgår af afsnittet Ledelseshverv. EJERFORHOLD Ansatte i koncernen er blevet tilbudt at købe aktier i Maj Invest Holding A/S. Tilbuddet om køb af aktier skulle ses som led i at opretholde interessesammenfaldet mellem aktionærgrupperne samt at fastholde kompetencerne i organisationen og opretholde medarbejdernes engagement i en konkurrencedygtig finansiel koncern. Ansatte udgør nu den største aktionærgruppe i selskabet. En gruppe ledere og medarbejdere fik tillige tilbud om at købe warrants i Maj Invest Holding A/S. For at sikre en tilstrækkelig afvejning af risikoaspektet kunne ledere og medarbejdere alene købe warrants, hvis der blev købt et tilsvarende antal aktier. Ordningen er en fastholdelsesordning, hvis sigte er at skabe interessesammenfald mellem aktionærgrupperne. Det er endvidere opfattelsen, at ordningen skaber engagement omkring opbygningen af en konkurrencedygtig finansiel koncern. Såvel aktier som warrants er af medarbejderne købt til dagsværdi på det tidspunkt, de er blevet tilbudt, og er dermed ikke et incitamentsprogram. bejdernes kompetencer. Dette er forudsætningen for, at der fortsat kan skabes gode resultater samt ske en udvidelse af forretningsgrundlaget. En meget høj andel af medarbejderne har specialkompetencer inden for særlige investeringsområder. Koncernen søger gennem forskellige tiltag at være en attraktiv arbejdsplads for medarbejderne samt at honorere medarbejderne med en konkurrencedygtig løn bestående af en fast løn og en bonusordning, der blandt andet er fastsat ud fra de opnåede resultater for kunderne. Det er ledelsens opfattelse, at en konkurrencedygtig aflønning er en forudsætning for at tiltrække og fastholde kompetente ledere og medarbejdere. En incitamentsaflønning eller fastholdelsesordning baseret på opnåede resultater kan medvirke til at fremme den forretningsmæssige udvikling til gavn for virksomheden. Endvidere er det vurderingen, at et ejerskab, hvor både ledelse og medarbejdere er aktionærer, yderligere styrker værdiskabelsen. Koncernen beskæftigede i gennemsnit 90 medarbejdere i 2012, hvilket er en stigning på 2 personer i forhold til Stigningen skal ses i sammenhæng med udvidelse af koncernens produktudbud inden for emerging markets-aktier og den nye internationale private equity-fond. Moderselskabets aktier fordeler sig på aktionærgrupperne nedenfor. FORDELING AF AKTIER I MAJ INVEST HOLDING A/S VIDENRESSOURCER Koncernens forretningsgrundlag er baseret på rådgivning inden for handel med og investering i børsnoterede værdipapirer samt unoterede aktier. Dette stiller særlige krav til medarbejdernes kompetencer og specialviden. Der arbejdes kontinuerlig på at tiltrække og fastholde medarbejdere med stort erfaringsgrundlag og faglig kompetence med fokus på løbende at udvikle medar- 2,9% 18,0 14,4% % 17,4 17,2% % 19,8% 20,1 % 45,7% 44,5 % Ansatte PKA Andre institutionelle Øvrige Egne aktier

20 20 MAJ INVEST HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2012 REGNSKABSBERETNING RESULTATUDVIKLING (ÅRETS RESULTAT) Resultat før skat Resultat efter skat Mio. kr MAJ INVEST HOLDING A/S Bruttoindtægterne i form af netto rente- og gebyrindtægter, kursreguleringer og andre driftsindtægter udgør 17,6 mio. kr., hvilket er en stigning på 40 pct. i forhold til Stigningen kan henføres til et forhøjet investeringstilsagn i Maj Invest Equity 4 K/S samt den påbegyndte rådgivning af The Energy and Fertilizer Investment Fund K/S. Herudover har kursreguleringer på selskabets beholdning af værdipapirer været højere end sidste år. Udgifter til personale og administration samt afskrivninger er faldet med 1,6 mio. kr. til 11,1 mio. kr. i Faldet skal blandt andet ses i sammenhæng med et fald i udgifter til husleje og huslejerelaterede udgifter. Selskabet flyttede i 2011 til nye lokaliteter med et lavere huslejeniveau. Den fulde effekt af de lavere huslejeudgifter slår igennem i 2012, ligesom året ikke har været præget af udgifter til selve flytningen, herunder istandsættelse af tidligere lejemål. Koncernen har realiseret et resultat før skat på 84,5 mio. kr. mod 36,3 mio. kr. i Resultatet, der er det bedste siden etableringen i 2005, anses for at være tilfredsstillende. Efter skat udgjorde koncernresultatet 63,5 mio. kr. Resultatet ligger lidt over de forventninger til 2012, der blev meldt ud i halvårsregnskabet Her blev forventningerne til hele 2012 inklusive performancerelaterede poster opjusteret til et resultat efter skat i niveauet mio. kr. Det højere resultat efter skat end forventet skyldes blandt andet højere performancerelaterede honorarer samt en række større kundemandater i andet halvår Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder er steget fra 27,0 mio. kr. i 2011 til 57,5 mio. kr. i Størstedelen af dette resultat kan henføres til Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S. Egenkapitalen er steget med 48,2 mio. kr. til 260,1 mio. kr. Egenkapitalen er positivt påvirket af en konsolidering af årets resultat. Egenkapitalen er negativt påvirket af en regulering af tilbagekøbsforpligtelsen for egne aktier på 10 mio. kr., således at denne udgør 15 mio. kr. i alt. Herudover har der netto været udbetalt udbytte på 7,4 mio. kr. vedrørende regnskabsåret Øvrige egenkapitalposteringer har øget egenkapitalen med 2,1 mio. kr. Moderselskabets balance udgjorde 286,2 mio. kr. ultimo 2012, hvilket er en stigning på 28 pct. i forhold til ultimo sidste år.

RESULTATOPGØRELSE OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 30 BALANCE 31 EGENKAPITALOPGØRELSE - KONCERN 33 EGENKAPITALOPGØRELSE - MODERSELSKAB 35 NOTER 38

RESULTATOPGØRELSE OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 30 BALANCE 31 EGENKAPITALOPGØRELSE - KONCERN 33 EGENKAPITALOPGØRELSE - MODERSELSKAB 35 NOTER 38 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLD LEDELSESBERETNING SELSKABSOPLYSNINGER 4 HOVED- OG NØGLETAL - KONCERN 5 VIGTIGE BEGIVENHEDER 6 FORRETNINGSOMRÅDERNES UDVIKLING 9 LEDELSE OG EJERFORHOLD M.V. 18 REGNSKABSBERETNING

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

PÅTEGNINGER HA LV ÅRS RAPP ORT 2015 1

PÅTEGNINGER HA LV ÅRS RAPP ORT 2015 1 PÅTEGNINGER HALVÅRSRAPPORT 1 INDHOLD LEDELSESBERETNING Selskabsoplysninger 3 Hoved- og nøgletal koncern 4 Vigtige begivenheder 6 Forretningsområdernes udvikling 9 Koncern- og ledelsesforhold m.v. 18 Regnskabsberetning

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 30 BALANCE 31 EGENKAPITALOPGØRELSE - KONCERN 33 EGENKAPITALOPGØRELSE - MODERSELSKAB 35 NOTER 38

RESULTATOPGØRELSE OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 30 BALANCE 31 EGENKAPITALOPGØRELSE - KONCERN 33 EGENKAPITALOPGØRELSE - MODERSELSKAB 35 NOTER 38 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD LEDELSESBERETNING SELSKABSOPLYSNINGER 4 HOVED- OG NØGLETAL - KONCERN 5 VIGTIGE BEGIVENHEDER 6 FORRETNINGSOMRÅDERNES UDVIKLING 9 LEDELSE OG EJERFORHOLD M.V. 18 REGNSKABSBERETNING

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

PÅT Å EG E N G IN I GER E HOL O DIN I G N HALVÅRS R RA R PPOR O T

PÅT Å EG E N G IN I GER E HOL O DIN I G N HALVÅRS R RA R PPOR O T PÅTEGNINGER HOLDING HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2012 2012 1 INDHOLD LEDELSESBERETNING Selskabsoplysninger 3 Hoved- og nøgletal koncern 4 Vigtige begivenheder 5 Forretningsområder 6 Koncern- og ledelsesforhold

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

ld invest holding a/s

ld invest holding a/s årsrapport 2010 ld invest holding a/s DENNE SIDE ER BLANK Indhold PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning 5 den uafhængige revisors påtegning 6 LEDELSESBERETNING Selskabsoplysninger 8 Hoved- og nøgletal koncern

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2013 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2013 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

PÅTEGNINGER ÅRSRAPPORT 2014

PÅTEGNINGER ÅRSRAPPORT 2014 PÅTEGNINGER 4 ÅRSRAPPORT 2014 1 INDHOLD LEDELSESBERETNING Selskabsoplysninger 3 Hoved- og nøgletal 4 Aktiviteter 5 Forretningsområdernes udvikling 6 Ledelse og ejerforhold m.v. 11 Regnskabsberetning 15

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Maj Invest Equity A/S

Maj Invest Equity A/S Maj Invest Equity A/S 27. marts 2015 MS/MAS Lønpolitik med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og pensionspolitik 1. Baggrund Denne lønpolitik er udarbejdet

Læs mere

Basisinformation. Basisinformation 2. Selskabsoplysninger

Basisinformation. Basisinformation 2. Selskabsoplysninger Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Resultatoverblik for 1. halvår 2015 3 Skandia koncernen 3 Hovedaktiviteter 4 Organisering 5 Investeringsfilosofi og strategi 5 Markederne i 1. halvår

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2015 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2015 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S CVR-nr

Investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S CVR-nr Investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S CVR-nr. 34 92 70 14 Halvårsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... 1 Ledelsesberetning... 2 Ledelsespåtegning... 3 Hoved-

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen

Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen Jeudan A/S, CVR nr. 14 24 60 45 Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen den 16. april 2015 Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr

Halvårsrapport 1. halvår ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr Halvårsrapport 1. halvår 2013 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskabspraksis 5 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 29 BALANCE 30 EGENKAPITALOPGØRELSE - KONCERN 32 EGENKAPITALOPGØRELSE - MODERSELSKAB 34 NOTER 37

RESULTATOPGØRELSE OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 29 BALANCE 30 EGENKAPITALOPGØRELSE - KONCERN 32 EGENKAPITALOPGØRELSE - MODERSELSKAB 34 NOTER 37 ÅRSRAPPORT 2016 INDHOLD LEDELSESBERETNING SELSKABSOPLYSNINGER 4 HOVED- OG NØGLETAL - KONCERN 5 VIGTIGE BEGIVENHEDER 6 FORRETNINGSOMRÅDERNES UDVIKLING 9 LEDELSE OG EJERFORHOLD M.V. 17 REGNSKABSBERETNING

Læs mere

ld invest holding a/s

ld invest holding a/s årsrapport 2010 ld invest holding a/s DENNE SIDE ER BLANK Indhold PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning 5 den uafhængige revisors påtegning 6 LEDELSESBERETNING Selskabsoplysninger 8 Hoved- og nøgletal koncern

Læs mere

PÅTEGNINGER HALV ÅRSR APPOR T

PÅTEGNINGER HALV ÅRSR APPOR T PÅTEGNINGER HALVÅRSRAPPORT 2017 1 INDHOLD LEDELSESBERETNING Selskabsoplysninger 3 Hoved- og nøgletal koncern 4 Vigtige begivenheder 6 Forretningsområdernes udvikling 9 Koncern- og ledelsesforhold m.v.

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2015 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Lønpolitik Opdateret pr. 27. marts 2015 MS/MAS med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen

Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen Jeudan A/S, CVR nr. 14 24 60 45 Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen den 20. april 2017 Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017

Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017 Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Lokalinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere