MENS VI VENTER TEMA LAD OS NU DISKUTERE MÅNEDSAVIS OM DANSK UDVIKLINGSBISTAND. December/Nr. 09/2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MENS VI VENTER TEMA LAD OS NU DISKUTERE MÅNEDSAVIS OM DANSK UDVIKLINGSBISTAND. December/Nr. 09/2006"

Transkript

1 VI SKAL HOLDE OP MED AT SE AFRIKANERNE SOM OFRE, SIGER NIELS KASTFELT, CHEF FOR CENTER FOR AFRIKASTUDIER. LÆS INTERVIEW SIDE DEN VESTLIGE VERDENS BRAND VAR IKKE I HØJ INTERNATIONAL KURS, KONKLUDERER KNUD VILBY I SIT TILBAGEBLIK PÅ LÆS SIDE Foto: Th. Marott. MÅNEDSAVIS OM DANSK UDVIKLINGSBISTAND LAD OS NU DISKUTERE TEMA December/Nr. 09/2006 Et større dansk og internationalt fokus på Afrika. Et antal nye udfordringer på kontinentet. Og markant flere danske kroner til Afrika. Det er hoved - årsagerne til, at Danmark nu skal have ny Afrika-politik to år efter, at den sidste blev vedtaget. Siden 2004 har det internationale samfund taget store skridt hen imod at effektivisere og harmonisere udviklingsbistanden. Der er tegn på klimaændringer i Afrika. Arbejdsløsheden er gigantisk og kan skabe social uro. Svage stater udgør en trussel for sikkerheden. Endeligt er Afrika er i stigende grad blevet attraktiv for nye aktører som Indien og Kina. Afrika er i forandring. Udenrigsministeriet har derfor for nylig lavet et debatoplæg om en række af de udfordringer, som dansk udviklingspolitik meget snart kom mer til at stå over for. Og til foråret skal det munde ud i en ny dansk Afrika-politik. Direktøren DIIS, Nanna Hvidt, sparker i dette nummer af udvikling debatten i gang med en opfordring om at u-landsmiljøet skal turde debattere de hellige doktriner i udviklingsbistanden: Hverken NGO erne, der virker bange for at tage bladet fra munden, eller politikerne tager for alvor fat i debatten herhjemme. Direktøren mener, det er på tide, at miljøet diskuterer, om Danmark gør det rigtige i Afrika. Læs om bistandsjunkier, vigende støtte til multilaterale organisationer og om det manglende fokus på svage stater på side Kom med til Danmarks nye programsamarbejdsland, Mali. Her ventende i byen Sikaso. Foto: Klaus Holsting. MENS VI VENTER... på ministeren og en bedre fremtid for Mali, verdens fjerde fattigste land. Ørkensand og kameler så langt øjet rækker. Ud af ingenting dukker der med ét en teltlejr op, pulserende musik og sang finder vej til øregangene og malisk gæstfrihed møder dansk diplomati. Og sådan er det i Mali. Det er alt eller intet for befolkningen, der lever på fattigdommens yderste grænse. Danmarks nye programsamarbejdsland byder på alt lige fra hjerteskærende håbløshed til legende let livsglæde. Vi har sat fokus på Mali og den befolkning, der over de næste fem år vil modtage godt 800 mio. danske skattekroner, der hovedsageligt skal gå til vand, landbrug og erhvervsfremme i Mali. En rejse rundt om i landet har givet inspiration til dette nummers tema. /mb Læs mere om Mali-tema side

2 NR. 09/2006 NYHEDER SIDE 2 INDHOLD NYHEDER Ged i miljøet. FAO-rapport om den store husdyrrevolution Chan får travlt. Store udfordringer venter den ny WHO-chef Vejen til et sikkert job. Der er bud efter Mellemøst-kandidater Afgørelsens time i Priština. Kosovos klemte serbere FN på slankekur. Ny rapport om FN-reformer Ikke nogen etisk fond. Investeringsforeninger ser mod syd AFRIKA Uganda-evaluering: 20 års ambitiøs og effektiv bistand Congo efter valget: Fra vildnis til stat forhåbentlig Den evige konsensus forbandelse. Interview med Nanna Hvidt Tema: Mali Fem sider med indtryk fra Danmarks nye programsamarbejdsland i Vestafrika. udvikling var med på turen rundt i et fattigt, men optimistisk Mali. Foto: Klaus Holsting. DEBAT Behov for nytænkning. Ikke latterliggørelse Når alt bliver en prioritet. Danidas store kludetæppe Ikke støvede redegørelser. Svar fra Ulla Tørnæs set med u-landsbriller. Knud Vilby kommenterer året der gik NAVNE Mr Kastfelt, I presume? Ny chef for Center for Afrikastudier Nyt om Navne JULEQUIZ Afrikas mindste land? Unyttig paratviden for u-landsaficionados Udgives af Danida, Udenrigsministeriet, Kommunikationsenheden, Asiatisk Plads 2, 1448 København K Telefon , Fax årgang. Udkommer ni gange om året. Trykoplag: ISBN nr (papirversion) ISBN nr (netversion) ISSN nr Abonnement (gratis), adresseændringer og udsendelse eller kontakt Schultz Distribution: Telefon , Redaktion Redaktør: Stefan Katić (sk) Journalist: Morten Østervang (mø) Journalistpraktikanter: Mira Borggreen og Mads Rasmussen Mariegaard Ansvarshavende ifl g. presseloven: Kontorchef Eva Egesborg Hansen. Redaktionen afsluttet den 14. december Nyt om navne Irene D. Josephsen Design, layout og illustration: 1508 A/S Tryk: Skive Folkeblad. Trykt på svanemærket papir med miljøvenlige farver. Hjemmeside Her fi ndes bl.a. tidligere numre og artikel-arkiv. Tidligere numre på tryk kan rekvireres fra Netboghandelen på: eller hos DBK Logistik Service på telefon Artikler i månedsavisen udvikling udtrykker ikke nødvendigvis Udenrigsministeriets synspunkter. NYT FRA STYRELSEN TANZANIA: FARVEL TIL LANDBRUG OG VEJE Af Stefan Katić Når Danmark snart udfaser to sektorprogrammer i Tanzania, landbrug og transport, så er det også farvel til et gedigent stykke dansk bistandshistorie. Tanzaniske bønder, der svinger hakken i marken og kvinder, der bærer vand på hovedet, har i al fald i flere årtier optrådt som fast element i Danidas publikationer. En ny strategi for Danmarks udviklingssamarbejde med Tanzania var hovedpunktet ved forrige møde i Danidas Styrelse. Af den fremgik det, at den danske støtte til det østafrikanske land fremover vil være koncentreret om de tre tilbageværende sektorprogrammer: miljø, sundhed og erhverv. Tak for kaffe, kunne man foranlediges til at tænke. Farvel til landbrug og transport. Lader vi nu de tanzaniske bønder og vejfarende i stikken? Næppe. For det første vil Belgien, Irland, Japan, Storbritannien, Den afrikanske Udviklingsbank, EU-Kommissionen, Verdensbanken og FN-organisationerne UNDP, FAO, ILO, UNIDO og IFAD plus en palet af NGO er fortsat være til stede inden for landbruget i det østafrikanske land. Så Tanzania har fortsat adskillige donorer at få bistand fra og dermed også at skulle forhandle med. I øvrigt vil Danidas erhvervssektorprogram fremover også yde støtte til det tanzaniske landbrug vægten forskydes bare nu fra dyrkning og over til forarbejdning og markedsføring af landbrugsprodukter. For det andet vil Danidas samlede bistandsvolumen til Tanzania fortsat ligge i omegnen af 500 mio. kr. om året. At to sektorprogrammer udfases, betyder derfor blot flere penge til de tre resterende programmer. For det tredje og nok så interessant så bunder beslutningen om færre sektorer i et direkte ønske fra Tanzanias regering. Danmark og Tanzania har udarbejdet en fælles udviklingsstrategi (Joint Assistance Strategy), der anbefaler donorerne at koncentrere indsatsen om færre sektorer. Det er nemlig ikke nemt at være embedsmand i Dar es Salaam og sidde med for eksempel vejbyggeri som ansvar. For pengene og projekterne skal indhentes hos en lang række donorer, der naturligvis har hver deres formater for indrapportering, regnskabs - krav, etc. Desuden trækker Danida sig nu ud af banken CRDB i Tanzania. Den skrantende bank blev i sin tid reddet med Danida-penge og har i løbet af de seneste 10 år udviklet sig til at blive en af de største, mest profitable og veldrevne banker i det østafrikanske land. Gennem sit tætte netværk af filialer yder banken i dag især lån i form af mikrokreditter til småsparere. Danida købte i sin tid aktier i banken for 20 mio. kr. at de i dag formodentlig kan sælges for 150 mio. kr. vidner om den udvikling, CRDB har gennemgået i de forløbne år. Aktiesalget sker med den servitut, at pengene skal bruges i Tanzania. Men udviklingen kan ikke kaldes rivende på alle områder. Reformprocessen i landet kører i meget ujævn takt, kunne ambassadør Claus Nilaus Pedersen rapportere pr. videoskærm fra ambassaden i Dar es Salaam. Specielt inden for retsområdet halter det med reformer. Og Tanzanias regering har ikke som lovet fremsat et lovforslag om korruptionsbekæmpelse. Derfor vælger Danmark nu som den eneste donor at spille med den finansielle muskel. 15 mio. kr. af årets udviklingshjælp til Tanzania indefryses nu som følge af at dette løfte ikke blev overholdt. Tempoet i reformprocessen og korruptionen er ikke eneste tidsel i hibiscus-bedet: Arven fra tiden med ét-parti-systemet vejer fortsat tungt, og det er derfor svært at få et flerpartisystem til at fungere. Og landets struktur er svag, når det kommer til administration og institutioner. Hertil kommer så den permanente risiko for politisk ustabilitet på øen Zanzibar en lang og speget historie, der ikke kan kortlægges på otte linjer. Men nu til noget helt andet: Græshopper! Umiddelbart kan det måske virke eksotisk, at én af Biblens syv plager finder vej til Styrelsens dagsorden, men baggrunden er nok så jordnær: Græshopper har en voldsom appetit på hirsehøsten i Sahel-området. Og konventionelle insekt-bekæmpelsesmidler har ikke løst problemet med store græshoppesværme. Det er baggrunden for, at Danida nu bevilliger 15 mio. kr. til et regionalt samarbejde i Sahel. Pengene går blandt andet til overvågning via it-systemer, som skal kunne varsle græshoppesværme, og miljøskånsomme biopesticider, som skal aflive græshoppen med svampesporer i stedet for kemi. Så måske er det ikke det sidste, læserne har hørt til Oedaleus senegalensis bedre kendt som Senegal-græshoppen i dette blad! Stefan Katić er redaktør for udvikling. TILTRÅDTE BEVILLINGER I NOVEMBER > Nepal: Energisektorprogram, fase II (154,5 mio. kr.) > Mozambique: Støtte til reform af offentlig økonomiforvaltning fase II. (95 mio. kr.) > Benin: Ekstrabevilling til hovedvej under Transportsektorprogram (83,6 mio. kr.) > Støtte til danske organisationers udviklingsprojekter (78,7 mio. kr.) > Støtte til det Internationale Aids-Vaccine Initiativ (IAVI) (30 mio. kr.) > Miljøvenlig græshoppekontrol i Sahel (15 mio. kr.) Styrelsen for Internationalt Udviklingssamarbejde er rådgivende organ for udviklingsministeren. I praksis forelægges Styrelsen alle nye bilaterale og multilaterale projekter og programmer på over 10 mio. kr. samt oplæg til nye strategier og handlingsplaner.

3 NR. 09/2006 NYHEDER SIDE 3 DER GÅR GED I MILJØET Af Hanne Mølby Henriksen Køer, svin og høns slider på miljøet. Faktisk udsender produktionen af husdyr flere drivhusgasser end verdens samlede transportsektor. Samtidig stiger efterspørgslen på animalske produkter som kød, mælk og æg kraftigt i flere u-lande kineserne alene har fordoblet deres indtag af æg og mælk på ti år. Miljøproblemerne til vands, på land og i luften vil derfor blive dramatisk meget værre, medmindre der tages forholdsregler. Det er hovedbudskabet i en ny bog Livestock s Long Shadow. Problemerne er store, og udviklingen går meget hurtigt. Derfor skal der gøres noget nu, siger professor Jørgen Madsen fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (KVL). Han sidder med i styregruppen bag en international gruppe af eksperter, der har brugt ti år på at udrede forholdet mellem husdyr og miljø og altså nu præsenterer deres konklusioner og anbefalinger i bogform. Initiativet Livestock, Environment And Development (LEAD) er et samarbejde mellem blandt andre Verdensbanken, FN s fødevareog landsbrugsorganisation FAO og Danida, der som hoveddonor har bidraget med godt 20 mio. kr. i årenes løb. Formålet med udredningen er at hjælpe verdens bønder til at udnytte den stigende efterspørgsel på animalske produkter, uden at det går ud over miljøet. Gyllekanaler ender i Det Kinesiske Hav Når kineserne allerede nu spiser halvdelen af alt det kød, der fortæres i samtlige u-lande, og produktionen af svin er eksploderet i Asien, kommer det en masse bønder til gavn. Men uden miljøregler har flere af Kinas floder samtidig forvandlet sig til de rene gyllekanaler, der munder direkte ud i Det Kinesiske Hav. Også grundvandet vil blive ødelagt, inden kineserne selv bliver opmærksomme på problemet, mener Jørgen Madsen. Han påpeger, at husdyrenes negative effekt ikke kun skaber lokale problemer som her for kineserne. 2/3 af jordens landbrugsareal bruges i dag til græsning af husdyr. 1/3 af det samlede, dyrkede areal bruges til at dyrke husdyrenes foder. Så når bønderne i Latinamerika vil have plads til stadig flere græsningsarealer og afgrøder, der kan sælges som foder, går de på hugst i regnskoven. Fældningen af træer får den globale opvarmning til at accellerere. Og dermed bliver bøndernes gøren og laden pludselig et globalt problem. Vi må hjælpe landene med at få sat regler op for deres husdyrproduktion. Både for deres og vores egen skyld. Vi ønsker jo ikke at afskaffe husdyrene. Vi skal blot have reguleret og nedsat deres negative påvirkning af miljøet, siger Jørgen Madsen, der i 30 år har undervist i kvægproduktion på KVL og de seneste 10 fungeret som Danidas repræsentant i LEAD s styregruppe. Han forklarer, at husdyr udgør en vigtig del af mange millioner familiers overlevelse, hverdag og udvikling verden over. Og det er nødvendigt at tage Man kan se ligheder mellem biler og husdyr, mener Jørgen Madsen. I starten handlede det om at få dem til at yde, yde og yde. Nu handler det om at få gjort dem mere effektive og mindre forurenende. Vi vil under ingen omstændigheder undvære dem. De giver status, kan anvendes som sikkerhed, og så kan vi lide dem, siger han. Foto: Polfoto/Workbook Stock Verdens miljø og klima lider under en stigende produktionen af svin, køer og høns. En international arbejdsgruppe med Danida som hovedsponsor står parat med en stribe løsningsmodeller, som kan mindske landbrugets udslip og hjælpe miljøet. udvikling har talt med professor Jørgen Madsen fra KVL om vejen ud af svineriet. hensyn til denne afhængighed, hvis man ønsker at fremme udviklingen i de fattigste lande. Svinene skal selv betale regningen Et godt udgangspunkt vil ifølge professoren være at indføre nogle generelle principper, hvor folk skal betale, hvis de forurener miljøet, som svinebønderne i Asien for eksempel gør. Og omvendt skal de belønnes, hvis de forbedrer miljøet, som bønderne i Costa Rica for eksempel bliver, når de undlader at fælde regnskoven. Derudover kan man i verdens fattige lande nå langt ved at øge husdyrenes produktivitet det vil sige deres kød- eller mælkeproduktion pr. kg. foder, de æder. Af husdyrproduktionens samlede udslip af metangas kommer ¾ fra u-landene, hvor husdyrene er talrige og ikke særligt produktive. Men ved at ændre på deres foder, kan man øge dyrenes produktivitet og dermed mindske udslippet af drivhusgasser. Ressourcerne skal simpelthen udnyttes mere effektivt. Vi skal udbrede kendskabet til miljøvenlige produktionsmetoder og miljøvenlig teknik, siger Jørgen Madsen og peger videre på biogasanlæg som en oplagt løsning til at få styr på især Asiens problemer med gyllen og dens gasser, der får lov at stige frit til vejrs. Med hjælp fra LEAD har den sydkinesiske provins Guangdong allerede ændret sin politik og er begyndt at forvandle gylle til energi. Kunsten består nu i at få systemet udbredt til resten af Kinas og verdens svinebønder. Hurtigst muligt. KINA: GYLLE KAN SÆLGES Flere hundrede svinebønder fra Guangdongprovinsen er fl yttet fra byen ud på landet, hvor gyllen kan bruges som næring til planter. Samtidig har de etableret fl ere tusinde biogasanlæg, der kan forvandle gylle til energi. Det koster penge. Men bønderne har gennem LEAD fået starthjælp fra fonden Global Environmental Facility (GEF), og desuden har de fået støtte fra japanerne, der som følge af Kyoto-aftalen har forpligtet sig til at købe CO2- kvoter for eksempel ved at betale kinesiske svinebønder for at mindske deres udledning af CO2. LATINAMERIKA: TÆNDSTIKKERNE VÆK FRA REGNSKOVEN 378 bønder i Costa Rica, Nicaragua og Colombia har fået hjælp til at plante træer og i det hele taget gøre deres jord mere frugtbar. Med penge fra GEF behøver de ikke længere drive gammeldags svedjebrug, hvor de fælder regnskoven, brænder jorden af og rykker videre, når jorden er udpint efter ti år. Markerne er klassifi ceret på baggrund af deres frugtbarhed og biodiversitet, og kan bønderne bringe deres jord op i en højere klasse, får de penge for det. Ved at dyrke frugtbarheden i stedet for at udpine jorden og lade den blive til ørken eller steppe binder man kulstof til planternes rødder, og det virker ligeså godt som at lade være med at fælde regnskoven. Kan lære af Vestens fejl Der er næsten ligeså mange løsningsmodeller, som problemer. De ligger for tiden på LEAD s hjemmeside i russiske, engelske, kinesiske, spanske, franske versioner og venter bare på at blive brugt. Men hvis udviklingen for alvor skal vendes, kræver det politisk vilje, lyder det i Livestock s Long Shadow. Eller med Jørgen Madsens ord: Politikerne skal indse, at u-landene ikke kan finde løsningerne selv. Han forklarer, at bønder og beslutningstagere i den tredje verden bliver nødt til at trække på erfaringerne fra de lande, der allerede har været udviklingen igennem. Det er ikke nok bare at sende penge, mener professoren. Teknisk, organisatorisk og politisk bistand er også nødvendig for at løse disse problemer. Initiativet LEAD præsenterede den nye bog Livestocks Long Shadow på KVL den 18/ Allerede nu er forfatterne i gang med at indsamle materiale til en to er med titlen Livestock in a Changing Landscape, der udkommer i august Hanne Mølby Henriksen er freelancejournalist og skriver jævnligt for udvikling. Læs mere på

4 NR. 09/2006 NYHEDER SIDE 4 CHAN FÅR TRAVLT WHO s nye generaldirektør Margaret Chan kommer fra det Asien, hvor SARS og fugleinfluenza har sit udspring. Store udfordringer venter den nye WHO-chef. Af Poul Birch Eriksen I begyndelsen af marts 2003 indlogerede en mand sig på et hotel i Hong Kong. Han var lidt sløj af en snue, han havde pådraget sig på det kinesiske fastland, hvor han kom fra. En række andre gæster, der boede på samme etage, begyndte også snart at få snue. Dog ikke værre end at nogle af dem kunne rejse videre med deres planlagte fly til Singapore og Toronto i Canada. Dermed var de, uden at vide det, medvirkende til at gøre et lokalt sygdomsudbrud til et globalt sundhedsproblem. SARS eller den akutte, alvorlige luftvejsinfektion, som det handlede om, var på mange måder en øjenåbner. Udbruddet, der varede fra november 2002 og ni måneder frem, kan derfor være et godt udgangspunkt til forståelse af nogle af de vanskeligheder, en globaliseret verden stiller sundhedsområdet over for. Selv om verden dengang slap med skrækken, er der ikke mange særlig ikke i disse fugleinfluenza-tider som tager det for givet, at det også vil gå godt, næste gang en ny smitsom sygdom dukker op og udvikler sig til en pandemi. SARS gjorde det meget tydeligt, at uden et velfungerende, internationalt samarbejde kan en smitte, der ikke respekterer landegrænser, ikke bekæmpes. Ligesom det også blev indlysende, hvor sårbar smitsomme sygdomme kan gøre ikke bare lande og regioner men hele den globale økonomi. En opgørelse fra tidsskriftet Far Eastern Economic Review opererer med et tab for de asiatiske landes økonomier på 75 mia. kr. Hertil kommer de tab, luftfarten led ved at flyve med næsten tomme maskiner. Selvfølgelig kan det diskuteres, om ikke det var noget, man godt vidste i forvejen, men om ikke andet var udbruddet med til at hente en række oversete, om end stadig relevante erkendelser frem fra glemmebogen. Blandt dem, at gammelkendte, sygdomsbekæmpende foranstaltninger som karantæne trods en strøm af medicinske fremskridt fortsat kan have en berettigelse. Margarat Chan kan sine smitsomme sygdomme men som generaldirektør skal hun også finde måder at forene medlemslandenes forskellige dagsordener på områder som familieplanlægning. Foto: Scanpix/Reuters/Denis Balibouse. Chefskifte SARS og truslen fra nye, smitsomme sygdomme kan også bruges som forklaringsmodel for valget af Margaret Chan som ny leder for verdenssundhedsorganisationen WHO. Hun afløser sydkoreaneren Lee Jong-Wook, der døde i maj måned, tre år inde i sin femårige embedsperiode. SARS var med til at henlede opmærksomheden på Hong Kongs daværende medicinaldirektør, Margaret Chan. Hun blev, da udbruddet blev erklæret ovre, hentet til en international karriere i WHO s hovedkvarter i Genève af den da nytiltrådte Lee. Her blev hun hurtigt vice-generaldirektør med ansvar for smitsomme sygdomme, herunder fugleinfluenza. Netop med fugleinfluenza er man, mens hun har haft ansvaret for området, holdt op med at tale om hvis et alvorligt udbrud kommer. I stedet forbereder man sig på, når det kommer. I øvrigt var SARS noget af et vendepunkt for WHO. Den berøringsangst med at blande sig for meget i medlemslandenes indre anliggender, organisationen traditionelt har været præget af, er blevet mindre. Mange af de fejl herunder tiltag der ikke blev iværksat som blev begået i den tidlige del af hiv/aids-pandemien, blev ikke gentaget med SARS, men blev denne gang gjort rigtigt fra begyndelsen. De mange aktører på sundhedsområdet med hver deres dagsorden kan på sigt betyde en indskrænkning af WHO s råderum. Rugekasse Indsatsen mod udbruddet kom dog ikke godt fra start. SARS skyldes et coronavirus, der er i familie med det almindelige influenzavirus, blot med den forskel, at dette virus har flere ligheder med dyre- end menneskeinfluenza. I områder af verden, hvor mennesker og husdyr bor meget tæt, er risikoen for, at en mutation krydser artsbarrieren stor. En sådan rugekasse er den kinesiske Guangdong-provins, hvor de første tilfælde dukkede op i november Imidlertid glemte Kina at fortælle WHO om denne ny form for influenza med høj dødelighed i Guangdong-provinsen. Først i februar 2003, efter en amerikansk forretningsmand under en mellemlanding i Hanoi døde af influenzaen, og inden da nåede at få smittet en del af hospitalspersonalet, blev WHO klar over at noget var galt. Hong Kong så sine første tilfælde i midten af marts måned med hotelgæsten, der på det kinesiske fastland havde været i kontakt med smittede. Af de i alt 1.755, der blev smittet i Hong Kong, døde de 299 eller 17 procent. Til sammenligning er dødeligheden ved almindelig influenza omkring én procent. I et forsøg på at dæmme op for smittespredningen tyede man til karantæne og internerede over 1.200, først på hospitaler og siden, da der ikke længere var plads, blev hele boligblokke afspærrede. Det var det bedste, man kunne gøre, da man ikke havde medicinske midler til at hindre en sygdom som SARS, der overføres ved dråbesmitte (det vil sige ved nys) i at sprede sig yderligere. Kritik Efterfølgende blev Margaret Chan skarpt kritiseret af Hong Kongs lovgivende forsamling. Hun havde ikke bare handlet for langsomt, men også været for godtroende over for de officielle kinesiske forklaringer. De gik på, at der ikke var problemer af betydning i Guangdong-provinsen, der grænser op til Hong Kong. Billedet er dog nok mere nuanceret end som så, for i kulisserne arbejdede Maragret Chan ihærdigt, og i tæt samarbejde med WHO, for at presse Beijing til at fremlægge de nødvendige oplysninger. Hvad der i sidste ende førte til løfter om bod og bedring og til, at den kinesiske sundhedsminister og Beijings borgmester måtte træde tilbage. Hertil kommer, at Hong Kong politikerne i bogstaveligste forstand havde en høne at plukke med deres medicinaldirektør. Under et udbrud i 1997 af fugleinfluenza af den type H5N1, der også har været på spil i de danske tilfælde, beordrede Margaret Chan alt fjerkræ i den daværende kronkoloni slået ned. Trods kraftig politisk modstand stod hun fast, og 1,5 mio. stykker fjerkræ måtte lade livet. Meget taler for, at hun derved forhindrede udbruddet i at sprede sig og blive til den pandemi, man venter vil komme på et tidspunkt. I betragtning af de skærmydsler, der i 2003 må have været mellem Margaret Chan og Beijing, kan det vanskeligt udlægges som andet end storsind, at Kina gjorde hende til sin kandidat til den ledige post som generaldirektør. Da det samtidig er Kinas første FNtoppost, bortset fra den permanente plads i Sikkerhedsrådet, må det også ses som et signal om Kinas villighed til at være en mere global aktør. Omend det kan være sin sag at lægge gamle uvaner på hylden: Så sent som ugen før Margaret Chan blev valgt, gav WHO Kina endnu en skarp påtale for manglende åbenhed om fugleinfluenza i landet. Snilde Den 59-årige Margaret Chan, der er uddannet i Canada og Singapore, får brug for al sin snilde, når hun tiltræder i januar For ud over udsigten til mulige influenza-pandemier og udbrud af andre smitsomme sygdomme, er der alle de andre sager, der hører med til jobbet. Chan forventes at fremlægge sin vision på den kommende verdenssundhedsforsamling i maj Og udfordringer er der nok af: I helt uprioriteret rækkefølge kan nævnes spørgsmål som, hvordan man sikrer, at be-

5 NR. 09/2006 NYHEDER SIDE 5 TIDLIGERE WHO- GENERALDIREKTØRER: KAMPEN OM KANDIDATERNE > Dr Brock Chisholm, Canada ( ) > Dr Marcolino Gomes Candau, Brasilien ( ) > Dr Halfdan Mahler, Danmark ( ) > Dr Hiroshi Nakajima, Japan ( ) > Dr Gro Harlem Brundtland, Norge ( ) > Dr Lee Jong-Wook, Sydkorea ( ) handling af hiv/aids, tuberkulose og malaria kommer derud, hvor der er brug for den? Hvad man skal stille op mod rygning, der bare vokser og vokser i u-lande? Hvad der kan gøres ved den massive mangel på sundhedspersonale? De generelt stigende sundhedsudgifter? Om WHO skal og kan blande sig i det niveau, de enkelte medlemslande vælger for deres sundhedsydelser? Hvilke sygdomme WHO skal tage sig af: Mange af 2015 Målene handler om smitsomme sygdomme, men er det tilstrækkeligt, når også lav- og mellemindkomstlande ser en stigning af kroniske og livsstilssygdomme? Som om det ikke var nok, kommer Margaret Chan ikke uden om også at skulle forholde sig til, hvad WHO kan inden for rammerne af det budget, der nu engang er til rådighed. Vil der fortsat være råd og kapacitet til, at WHO optræder i marken, i for eksempel vaccinationskampagner, eller skal organisationen koncentrere sig om at levere rådgivning på ekspertniveau? Og, for at nævne en anden påtrængende opgave, at sætte de standarder, de mange, der leverer sundhed, fra Verdensbanken til græsrodsorganisationer, skal gøre det efter. De mange aktører på sundhedsområdet med hver deres dagsorden kan på sigt betyde en indskrænkning af WHO s råderum. Fra såvel donorer som muslimske lande har der i nogen tid kunnet ses en stigende modvilje mod at støtte området reproduktiv sundhed, hvortil hører familieplanlægning. I stedet går pengene til programmer, som donorerne skønner bedre fremmer deres egne politiske mål. Som det for eksempelvis har kunnet ses i den amerikanske regerings omdirigering af støtte via internationale organisationer til bilaterale projekter, der promoverer ABC-tankegangen: Abstinence, Be faithful, Condoms afholdenhed, vær trofast og kondomer i nævnte rækkefølge. Hvis WHO fortsat skal holde de overordnede mål for øje, må Margaret Chan finde måder at navigere sig igennem politiske spil. Ellers kan det let komme til at gå som med Den Globale Fond til bekæmpelse af aids, tuberkulose og malaria. Fonden skulle have valgt ny direktør nogenlunde samtidigt med WHO, men måtte opgive, fordi ingen af de fem indstillede kandidater kunne honorere den lange liste af krav, diverse interessenter efterhånden havde stillet til den nye direktør. Så det eneste, man kunne enes om, var at begynde udvælgelsesproceduren helt forfra og håbe på at have fundet en ny direktør til april Poul Birch Eriksen er journalist tilknyttet Orientering på DR s P1 og har siden 1984 beskæftiget sig med hiv/aids. Der er i stigende grad mangel på eksperter i mellemøstlige forhold. Spændingerne i Mel lemøsten skaber gode jobmuligheder for specialister i regionens sprog og kultur. Af Mads Mariegaard Indgående kendskab til mellemøstlig kultur. Sprogkundskaber i arabisk, persisk, hebræisk eller tyrkisk. Og erfaringer med NGO-arbejde. Har man alle tre egenskaber, er man så godt som sikker på et job i en dansk eller international NGO. Der er mere rift om folk med de kompetencer. Det er blevet sværere at rekruttere, fordi NGO erne kæmper om de samme folk, siger Marit Flø Jørgensen, programleder i Euro-Mediterranean Human Rights Network, et netværk af 82 menneskerettighedsorganisationer i Europa og middelhavsregionen. Arabisk Initiativ skaber jobs Det er begivenheder som 11. september, Irak-krigen og tegningesagen, der har sat udviklingen i gang. Spændingerne mellem den vestlige og den arabiske verden fik for tre år siden Udenrigsministeriet til at oprette Det Arabiske Initiativ, som skal skabe dialog og styrke reformprocesser i Mellemøsten blandt andet i Yemen, Jordan, Marokko og Egypten. Og det er under Det Arabiske Initiativ, mange af de nye jobs er skabt. Det Arabiske Initiativ betyder, at NGO erne er blevet bedt om at arbejde i nogle områder, hvor de ikke har arbejdet før. Der er blevet mange flere muligheder for os, siger Marit Flø Jørgensen, der selv har en kandidatgrad i mellemøststudier. Mellemfolkeligt Samvirke oplever samme udvikling. I slutningen af 2005 åbnede NGO en et dialogcenter i Jordans hovedstad Amman, finansieret af Det Arabiske Initiativ. Der kommer flere og flere stillinger, men medarbejdere, som forstår den mellemøstlige kultur og taler sprogene, er en knap ressource. Vi har været ude for at miste medarbejdere, som har fået jobs andre steder, siger Lars Juul Nielsen, sektionsleder i Mellemfolkeligt Samvirkes personaleafdeling og fortsætter: Mange har de faglige kompetencer, men når man også skal kunne sproget, snævrer ansøgerfeltet ind. Vi kan godt give medarbejderne sprogkurser, men det er svært at begå sig i intellektuelle miljøer efter et to måneders kursus. Får jobs før endt uddannelse Det store fokus på Mellemøsten og formentlig også det lukrative jobmarked har fået flere til at søge ind på studier om mellemøstlig kultur og sprog og universiteterne til at oprette flere pladser. For ti år siden søgte 91 ind på arabisk på Københavns Universitet, og 30 blev optaget. Mellemøststudier: Vejen til et spændende job og til at møde regionens befolkning her til sød the med kamelmælk hos beduinerne i Saudi-Arabien. Foto: Niels Hougaard/Polfoto. I år søgte 174 ind 50 blev optaget. Og nogle af dem, der allerede går der, behøver ikke engang at gennemføre uddannelsen: Vi oplever, at kandidatstuderende får job, inden de er færdige med uddannelsen, fortæller Ingolf Thuesen, leder af Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier. Ingolf Thuesen understreger, at kombinationen af faglig viden og sproglige kompetencer er afgørende ikke kun, når man skal søge job, men også under uddannelsen. En kandidat, der vil uddanne sig som specialist i Saudi-Arabien, skal også kunne arabisk. Det er vigtigt, at han kan arbejde med primære kilder og landenes medier, siger Ingolf Thuesen. Peter Seeberg, leder af center for mellemøststudier på Syddansk Universitet, er enig. I mange sammenhænge er det en stor fordel at have en sproglig kompetence, og vi bestræber os på, at de ansatte mestrer et eller flere mellemøstlige sprog, siger han. Peter Seeberg oplever også, at de nye job, der bliver skabt blandt andet inden for rammerne af Det Arabiske Initiativ er med til at påvirke indholdet af uddannelsen. Der er en vekselvirkning. Når fænomener som migration, flygtninge og menneskerettigheder får større betydning, afspejler det sig i uddannelsen ved, at de elementer bliver forstærket, siger han. Flere jobmuligheder på vej Der er ingen tegn på, at udviklingen i Mellemøsten får mindre fokus de kommende år, men hvis mellemøst-specialisterne alligevel kommer til at mangle job, er erhvervslivet næste mulighed, vurderer Ingolf Thuesen. Vi vil gerne have, at de bliver konsulenter i erhvervslivet og hjælper virksomheder med at undgå kulturelle og religiøse misforståelser. Vi fodrer ikke erhvervslivet med kandidater endnu, men vi vurderer, at der vil blive et stort marked for det, siger han. Også Udenrigsministeriet kan blive et ansættelsessted for personer med kendskab til Mellemøsten. For nyligt ansatte ministeriet en specialist i arabisk sprog og kultur, og i den globaliseringsanalyse, Udenrigsministeriet præsenterede i oktober, foreslås nye ambassader i Libanon og Jordan, samt et handelskontor i Qatar, og en markant opgradering af Udenrigsministeriets sprogprogram i forhold til Mellemøsten. Vi skal lære at agere i fremmede kulturer. Først og fremmest den kinesiske og arabiske, sagde udenrigsminister Per Stig Møller ved lanceringen af analysen. Også politiets og forsvarets efterretningstjenester ansætter i stigende grad medarbejdere med kendskab til mellemøstlig sprog og kultur. Du kan se nye jobs inden for området i nyhedsbrevet Netværket omkring Det Arabiske Initiativ, udgivet af EuroMed Menneskerettighedsnetværket (EMHRN), som du kan abonnere på ved at skrive til

KENDER DU NAVNET PÅ VERDENS VIGTIGSTE DANSKER?

KENDER DU NAVNET PÅ VERDENS VIGTIGSTE DANSKER? BLODBAD I UGANDA Fremragende, skriver tegneserieguruen Jakob Stegelmann om Unknown Soldier en ny, amerikansk tegneserie om borgerkrigen i Uganda i 2002. Læs anmeldelse på side 19. NY KURS FOR DANIDA Når

Læs mere

1.000 kr. vækst = 8 kr. til u-landene

1.000 kr. vækst = 8 kr. til u-landene Operation Dagsværk 2006 Unge i Sydafrikas slumkvarterer får glæde af årets indsamling BLANDT DANSKE GYMNASIE ELEVER. SIDE 8 Foto: Helle L. Severinsen / OD. CongoS LILLE MIRAKEL Millioner af vælgere stemte

Læs mere

FJERNSYN FOR STORE (NGO ER) NYHEDER OG DEBAT OM UDVIKLINGSBISTAND. Oktober/Nr. 06/2007 SIDSTE ÅRS DAGSVÆRK-PENGE TIL SYDAFRIKA SAMLER STØV

FJERNSYN FOR STORE (NGO ER) NYHEDER OG DEBAT OM UDVIKLINGSBISTAND. Oktober/Nr. 06/2007 SIDSTE ÅRS DAGSVÆRK-PENGE TIL SYDAFRIKA SAMLER STØV Foto: AP Photo/ Tsvangirayi Mukwazhi EXIT MUGABE ENTER DENMARK DONORERNE FORBEREDER AT RYKKE IND I ZIMBABWE EFTER ET REGIMESKIFTE. DANSK FACT FINDING MISSION TIL ZIMBABWE FOR AT FINDE FREMTIDENS SAMARBEJDSPARTNERE.

Læs mere

MISS LANDMINE 2007 NYHEDER OG DEBAT OM UDVIKLINGSBISTAND. Juli/Nr. 04/2007 GOD SOMMER!

MISS LANDMINE 2007 NYHEDER OG DEBAT OM UDVIKLINGSBISTAND. Juli/Nr. 04/2007 GOD SOMMER! George W. Bush har næsten tredoblet USA s bistand til Afrika i løbet af sin embedsperiode. Motivet går fra terrorbekæmpelse til kristen næstekærlighed. Læs side 9. Tilgiv mig, Sydafrika Interview med den

Læs mere

Tema: 2015 Målene. UDVIKLING Danmark og u-landene 3/03 august 2003 Tema: 2015 Målene

Tema: 2015 Målene. UDVIKLING Danmark og u-landene 3/03 august 2003 Tema: 2015 Målene Tema: 2015 Målene UDVIKLING Danmark og u-landene 3/03 august 2003 Tema: 2015 Målene Tema: 2015 Målene Danida i Nicaragua udvikling og miljø - et nyt gratis undervisningsmateriale Ny video og cd-rom til

Læs mere

SAMMENLAGTE INSTITUTTER: Ulykkeligt politisk tvangsægteskab. Det tvungne bryllup mellem to forskningsinstitutioner giver ikke glade børn.

SAMMENLAGTE INSTITUTTER: Ulykkeligt politisk tvangsægteskab. Det tvungne bryllup mellem to forskningsinstitutioner giver ikke glade børn. SAMMENLAGTE INSTITUTTER: Ulykkeligt politisk tvangsægteskab Det tvungne bryllup mellem to forskningsinstitutioner giver ikke glade børn. Af Poul Kjar - Der er en konflikt indbygget i ægteskabet mellem

Læs mere

Danidas årsberetnin g

Danidas årsberetnin g 04 Danidas årsberetnin g Produktion 2005 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK 1448 København K Danmark Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 Email: um@um.dk Internet:www.um.dk Design og tryk: Schultz

Læs mere

TEMA: U-LANDS(P)OPLYSNING NYHEDER OG DEBAT OM UDVIKLINGSBISTAND. Februar Nr. 01/2008

TEMA: U-LANDS(P)OPLYSNING NYHEDER OG DEBAT OM UDVIKLINGSBISTAND. Februar Nr. 01/2008 HOLGER BERNT HANSEN: DERFOR VIRKER BISTANDEN. HAN HAR GODKENDT FLERE BISTANDSPROGRAMMER END NOGEN ANDEN, OG KENDER GUD OG HVER MAND I AFRIKA. I 20 ÅR HAR HAN SAT SIT PRÆG PÅ DANSK BISTAND SOM MEDLEM AF

Læs mere

VINDER AFRIKA VM? Maj/juni nr. 3/2010 NYHEDER OG DEBAT OM UDVIKLINGSSAMARBEJDE NY STRATEGI TÆT PÅ MÅL FLYGTNINGE BYGGER BOLIG. Side 22-24. Side 8-10.

VINDER AFRIKA VM? Maj/juni nr. 3/2010 NYHEDER OG DEBAT OM UDVIKLINGSSAMARBEJDE NY STRATEGI TÆT PÅ MÅL FLYGTNINGE BYGGER BOLIG. Side 22-24. Side 8-10. FLYGTNINGE BYGGER BOLIG Georgiens regering er begyndt at tale åbent om, at landets flere end 200.000 internt fordrevne ikke kan vende tilbage foreløbig. Nu skal flygtningenes forhold forbedres. Side 8-10.

Læs mere

KUNSTVÆRK I KRISE NYHEDER OG DEBAT OM UDVIKLINGSBISTAND. November/Nr. 07/2007

KUNSTVÆRK I KRISE NYHEDER OG DEBAT OM UDVIKLINGSBISTAND. November/Nr. 07/2007 Foto: Peter Tygesen SLAVEMUSEUM INDVIET I GHANA FREDERIKSGAVE PLANTATION AND HERITAGE SITE. NAVNET LYDER MÅSKE ROMANTISK OG SMUKT, MEN DET ER ET NYT MUSEUM FOR PLANTAGEDRIFT MED BRUG AF SLAVER I 1800-TALLETS

Læs mere

Marts/april nr. 2/2010 NEJ, HAN VIL IKKE NEDLÆGGE FN TØRSTIGE TVILLINGEBYER

Marts/april nr. 2/2010 NEJ, HAN VIL IKKE NEDLÆGGE FN TØRSTIGE TVILLINGEBYER Mike Kolöffel/Danida TØRSTIGE TVILLINGEBYER Global opvarmning dræner drikkevandet i de bolivianske dobbeltbyer La Paz og El Alto. Befolkningen må drikke snavset spildevand og håbe på en klimaaftale ved

Læs mere

En historie om mejeriprojekter, mudderveje og ministerskift, om velvilje og vandpumper, om succeser og skæverter og enkelte hvide elefanter

En historie om mejeriprojekter, mudderveje og ministerskift, om velvilje og vandpumper, om succeser og skæverter og enkelte hvide elefanter En historie om mejeriprojekter, mudderveje og ministerskift, om velvilje og vandpumper, om succeser og skæverter og enkelte hvide elefanter 1962-2012 Med en befolkning på omkring 150 millioner på et areal

Læs mere

Side 12-13 TEMA: DANMARK RUNDT

Side 12-13 TEMA: DANMARK RUNDT FRIT SYDSUDAN? Kort efter nytår stemmer sydsudaneserne om selvstændighed. Men vil Sudans regering og verdenssamfundet anerkende resultatet? Side 12-13 STUEREN VERDENSBANK På 10 år er de folkelige protester

Læs mere

Nov. nr. 7/2009 NYHEDER OG DEBAT OM UDVIKLINGSSAMARBEJDE FRA TYFON TIL TSUNAMI ØKOLOGI PÅ BOLIVIANSK. Side 5. Side 16-17.

Nov. nr. 7/2009 NYHEDER OG DEBAT OM UDVIKLINGSSAMARBEJDE FRA TYFON TIL TSUNAMI ØKOLOGI PÅ BOLIVIANSK. Side 5. Side 16-17. ØKOLOGI PÅ BOLIVIANSK Prisen på økologisk quinoa er i top, så nu køber Bolivias øko-bønder traktorer med redskaber, der ødelægger jorden. Udvikling ser på øko-landbrug i u-landene. Side 16-17. FRA TYFON

Læs mere

Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde

Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde DANIDAS ÅRSBERETNING 2007 Juni 2008 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail:

Læs mere

UDVIKLING Danmark og u-landene 4/02 november 2002 Nye veje

UDVIKLING Danmark og u-landene 4/02 november 2002 Nye veje UDVIKLING Danmark og u-landene 4/02 november 2002 Nye veje 2 Udvikling 4/02 Nye veje til bekæmpelse af fattigdom i udviklingslandene er temaet for dette nummer af Udvikling. Der er bl.a. artikler med forslag

Læs mere

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister Fra MÅL til resultater i dansk udviklingsbistand Regeringen har gjort det til sin mærkesag at opnå bedre resultater for hver bistandskrone. Det handler i høj grad om at effektivisere og fokusere bistanden.

Læs mere

25.000. ØEN, HVOR STATEN STJÆLER Reportage fra Cuba: Dansk bileventyr endte i grøften s.46 /

25.000. ØEN, HVOR STATEN STJÆLER Reportage fra Cuba: Dansk bileventyr endte i grøften s.46 / EU OG PALÆSTINA NYTTER HJÆLPEN? Vi kan ikke lade selvstyret kollapse, siger Villy Søvndal s.6 / ERHVERV ØEN, HVOR STATEN STJÆLER Reportage fra Cuba: Dansk bileventyr endte i grøften s.46 / FOREIGN AFFAIRS

Læs mere

SPORLØS? Juli nr. 4/2009

SPORLØS? Juli nr. 4/2009 EFTER DEN ORANGE REVOLUTION Som nummer 134 på Transparency Internationals korruptionsindeks ligger landet i selskab med Pakistan, Nicaragua og Comorerne. Tema om Ukraine en topprioritet i den danske øststøtte.

Læs mere

bistandskronen 2009, mio. kr. *

bistandskronen 2009, mio. kr. * Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde 2009 bistandskronen 2009, mio. kr. * BISTAND I ALT: 15.022 MIO. KR. BILATERAL BISTAND 68 % 10.188 MIO. KR. MULTILATERAL BISTAND 32 % 4.834

Læs mere

DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet

DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet 1 DEN NY VERDEN 2005:1 Kolofon Faglig redaktion på dette nummer: Jannik Boesen, Stig Jensen og Henrik Nielsen Ansvarshavende redaktør: Jesper Linell Layout:

Læs mere

Diplomati med social slagside 21

Diplomati med social slagside 21 kontrast Januar 2007 Globalisering Faglige rettigheder Solidaritet Udvikling International handel Regeringen sminker ulandsstøtte med gældseftergivelse En halv milliard til ulandsbistand bruges til eftergivelse

Læs mere

DAGLIGDAG I DIKTATURET

DAGLIGDAG I DIKTATURET BRASILIEN VM I VÆKST Forsinkede VM- og OLværter skriger efter grøn ekspertise s.35 / FINANS GUD FORBYDER RENTER Islamiske banker vinder indpas også uden for den muslimske verden s.6 / FOREIGN AFFAIRS ZOELLICK:

Læs mere

NÅR KATASTROFEN RAMMER

NÅR KATASTROFEN RAMMER NÅR KATASTROFEN RAMMER FEBRUAR 2004 NR. 67 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL: asf@asf.dk HJEMMESIDE: www.asf.dk Læs mere om vores internationale

Læs mere

EN BLODIG TRADITION NEPALS LOKALE VAGTHUNDE IKKE NOGEN KØN AFFÆRE CIA'S DUNKLE ROLLE I CONGO MIDT I EN GAS-TID DANMARKS GLOBALE MAGASIN

EN BLODIG TRADITION NEPALS LOKALE VAGTHUNDE IKKE NOGEN KØN AFFÆRE CIA'S DUNKLE ROLLE I CONGO MIDT I EN GAS-TID DANMARKS GLOBALE MAGASIN BUSINESS MIDT I EN GAS-TID Kæmpe naturgasfund i Mozambique får investorer til at strømme til landet s.6 / BISTAND NEPALS LOKALE VAGTHUNDE Politisk strid og borgerkrig har givet græsrødder nye roller i

Læs mere

DEN NY VERDEN 2008:3 Udviklingssamarbejde anno 2020

DEN NY VERDEN 2008:3 Udviklingssamarbejde anno 2020 DEN NY VERDEN 2008:3 Udviklingssamarbejde anno 2020 1 DEN NY VERDEN 2008:3 Kolofon Faglig redaktion på dette nummer: Lars Engberg-Pedersen Ansvarshavende redaktør: Jesper Linell Layout: Allan Lind Jørgensen

Læs mere

U L A N D S M A G A S I N E T

U L A N D S M A G A S I N E T U L A N D S M A G A S I N E T A P R I L 2 0 0 5 F A G B E V Æ G E L S E N I U D V I K L I N G S L A N D E N E Fagbevægelsen kæmper mod fattigdom En stærk fagbevægelse, som slås for ordentlige løn- og arbejdsforhold,

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

PARIS, MILANO, DAR ES SALAAM

PARIS, MILANO, DAR ES SALAAM ØKONOMI AFRO EN ER NÆR PSYKIATRI PSYKISK SYG I AFRIKA HANDEL KOMMUNISTER ER KOMMET I EKSKLUSIVT SELSKAB Mens Euro en gisper, har Afrika planer om en fælles møntunion s. 56 / I u-lande kommer sindslidende

Læs mere

RADIKAL POLITIK 617. Ambitiøs plan for bæredygtig energi. Energiforbruget skal halveres, og 80 pct. af de fossile brændstoffer skal skæres væk

RADIKAL POLITIK 617. Ambitiøs plan for bæredygtig energi. Energiforbruget skal halveres, og 80 pct. af de fossile brændstoffer skal skæres væk RADIKAL POLITIK 617. maj 2006 Ambitiøs plan for bæredygtig energi Energiforbruget skal halveres, og 80 pct. af de fossile brændstoffer skal skæres væk FO R MAN D E N S K R I V E R Teatertorden, seismografer

Læs mere