Danish Meteorological Institute Ministry of Transport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danish Meteorological Institute Ministry of Transport"

Transkript

1 Ministry of Transport DMI Annual Climate Data Collection , Denmark, The Faroe Islands and Greenland - with Graphics and Danish Abstracts John Cappelen Copenhagen page 1 of 21

2 Colophon Serial title: Title: DMI Annual Climate Data Collection , Denmark, The Faroe Islands and Greenland Subtitle: - with Graphics and Danish Abstracts Author(s): John Cappelen Other contributors: Responsible institution: The Danish Meteorological Institute Language: English (Danish summary in every chapter) Keywords: Annual Climate Data, Time series, Temperature, Precipitation, Hours of Bright Sunshine, Cloud Cover, Graphics, Denmark, The Faroe Islands, Greenland. Url: ISSN: Version: Website: Copyright: The Danish Meteorological Institute. It is allowed to copy and extract from the publication with a specification of the source material. Front cover: Tórshavn at The Faroe Islands 9 May clear sky and sunshine. Photo: Cappelen. page 2 of 21

3 Content: Abstract...4 Resumé...4 Introduction...5 Annual mean temperature for selected meteorological stations in Denmark, the Faroe Islands and Greenland...6 Annual mean temperature, precipitation, hours of bright sunshine and cloud cover for Denmark as a whole...10 File formats - Annual mean temperature for selected meteorological stations in Denmark, the Faroe Islands and Greenland...18 File formats - Annual mean temperature, precipitation, hours of bright sunshine and cloud cover for Denmark as a whole...19 References...21 Previous reports page 3 of 21

4 Abstract Different annual climate data (plus graphics ) from Denmark, The Faroe Islands and Grenland respectively in the period are published in this report. Resumé Forskellige årlige klimaværdier med tilhørende grafik fra henholdsvis Danmark, Færøerne og Grønland i perioden er publiceret i denne rapport. page 4 of 21

5 Introduction The purpose of this report is to publish different annual climate data together with relevant graphics. That is: Annual mean temperatures for selected meteorological stations in Denmark, the Faroe Islands and Greenland; Annual mean temperature, precipitation, hours of bright sunshine and cloud cover for Denmark as a whole; Annual values of these parameters regularly forms part (graphical) of the yearly publication Danmarks Klima, as well as other publications. This report (pdf-format) and the matching data set can be downloaded from the publication part of DMI web pages. Dansk Resumé Formålet med denne rapport er at publicere forskellige årlige klimaværdier for perioden samt tilhørende grafik. Det drejer sig om henholdsvis 1) Årsmiddeltemperaturer for udvalgte meteorologiske stationer i Danmark, på Færøerne og i Grønland for perioden og 2) Landstal for temperatur, nedbør, solskinstimer og skydække for Danmark. Årsværdier af disse landstal indgår regelmæssigt (grafisk) i årbøgerne Danmarks Klima samt i forskellige andre publikations-sammenhænge. Denne rapport (pdf-format) og tilhørende data kan hentes på DMI s Internetsider under DMI - publikationer. page 5 of 21

6 Annual mean temperature for selected meteorological stations in Denmark, the Faroe Islands and Greenland A number of meteorological stations have been operated in Denmark, the Faroe Islands and Greenland since the 19th century. Some of them have digitised records back to 1873 (the Danish Meteorological Institute (DMI) was established 1872), others from a later date. In table 1 stations used in this report are listed together with a start year. Station number Name First year Pituffik Upernavik Ilulissat Nuuk Narsarsuaq Danmarkshavn Tasiilaq Tórshavn København 1873 Table 1. The meteorological stations and the start year. Nearly all stations have been relocated several times since the start, new station names have been attached, new instruments and new observers have been introduced. The latter have obviously been replaced many times. It is also obvious that the quality and homogeneity of the series have been affected in various degrees. The series have been corrected in the best possible way i.e. in connection with the development of the North Atlantic Climatological Dataset (DMI Scientific Report 96-1: North Atlantic Climatological Dataset (NACD Version 1) - Final report.) and publication of the DMI Monthly Data Collection (newest one to be published in 2005 is DMI Technical Report 05-05: DMI Monthly Climate Data Collection , Denmark, Faroe Island and Greenland. An update of: NACD, REWARD, NORDKLIM and NARP datasets). The station numbers and names in the table on the next page refer to the present situation. At the end of this chapter the different temperature time series are shown as graphs. The first graph shows annual mean temperatures for selected stations in Denmark, the Faroe Islands and West Greenland. The second graph shows annual mean temperatures for selected stations in Denmark, the Faroe Islands and East Greenland. A Gauss filter with filter width (standard deviation) 9 years have been used to create the bold smooth curves. A Gauss filter with standard deviation 9 years are comparable to a 30-years running mean. However, the filter gives a more smooth curve than a running mean, as temperatures from central years are given larger weight than temperatures from periferal years. Filter values are also page 6 of 21

7 calculated for the years at either end of the series. It should be noted that these values are computed from one-sided Gauss filters, and that values from later years will change, when the series is updated. Dansk resumé: Forskellige meteorologiske stationer i Danmark, på Færøerne og i Grønland har opereret siden forrige århundrede. Nogle af dem har digitaliserede data tilbage til 1873 (Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) blev oprettet 1872) og andre fra en senere dato. Mange af stationerne har været flyttet adskillige gange siden de blev etablerede og de har fået nye navne, instrumenter samt observatorer. De sidste er selvsagt blevet udskiftet mange gange under forløbet. Det har selvfølgelig påvirket kvaliteten og homogeniteten af dataserierne, men disse er rettet op så godt som muligt bl.a. i forbindelse med udviklingen af det nordatlantiske datasæt: North Atlantic Climatological Dataset (NACD Version 1) - Final report. DMI Scientific Report 96-1 samt udgivelse af DMI Monthly Data Collection (nyeste version der planlægges publiceret i 2005 er DMI Technical Report 05-05). I slutningen af dette kapitel er de forskellige tidsserier af temperatur vist grafisk. Den første graf viser årsmiddeltemperatur for udvalgte stationer i Danmark, på Færøene og Vestgrønland. Den anden graf viser årsmiddeltemperatur for udvalgte stationer i Danmark, på Færøene og Østgrønland. Et gaussfilter med filterbredden (standardafvigelse) 9 år er anvendt til de fede udjævnede kurver. Et gaussfilter med standardafvigelse på 9 år, der nogenlunde kan sammenlignes med 30 års glidende gennemsnit, er god til at vise den tidslige udvikling. Gaussfilteret udjævner mere end et glidende gennemsnit, da værdier i midten af filteret får større vægt end i udkanten af filteret. Værdierne i tidsseriens ender bliver også filteret, dog med et ensidigt filter. Ved fremtidig opdatering vil filterværdierne i slutningen af tidsserien derved ændres. page 7 of 21

8 12 10 C Annual mean temperatures Denmark, The Faroe Islands and West Greenland København Tórshavn Narsarsuaq Nuuk Illulissat Upernavik Pituffik Year Figure 1. Annual mean temperatures , Denmark, The Faroes and West Greenland. page 8 of 21

9 Annual mean temperatures C Denmark, The Faroe Islands and East Greenland København Tórshavn Tasiilaq Danmarkshavn Year Figure 2. Annual mean temperatures , Denmark, The Faroes and East Greenland. page 9 of 21

10 Annual mean temperature, precipitation, hours of bright sunshine and cloud cover for Denmark as a whole Meteorological parameters for Denmark as a whole have been published on a monthly basis since the start of the Danish Meteorological Institute in Every year since 1873 meteorological means for Denmark as a whole have been calculated using a selection of stations. In this report annual values for Denmark as a whole for the period and for the parameters mentioned in table 2 are included: Parameter First year Temperature 1873 Precipitation 1874 Hours of bright sunshine 1920 Cloud cover 1874 Table 2. Parameters and year of first appearance. Looking back in history the calculations of the different parameters always have been based upon the existing station- and data availability at that specific time. Furthermore different methods of data weighting have been used. The selection of stations back in time and the different methods of the calculations have never been published and for that reason the exact details concerning the meteorological parameters for the country as a whole partly are unknown. Since 1950s it is however known, that methods and data more or less look like today what concerns the area weighting data from Jutland are weighted with 7/10 and data from the islands with 3/10. The last years the methods and data are well known and described in details. In the report Danmarks Klima 1991, published by DMI in 1992, an examination of temperature for Denmark as a whole is described on page 40 in the chapter Danmarks middeltemperatur i perspektiv. The examination pointed out, that in order to compare values of that parameter on a time scale, it would be necessary to correct the values in periods where a different area weighting has been used. In the period the mean temperatures for Denmark as a whole have been calculated using 25 well distributed stations, one half in Jutland and the rest on the Islands. Thus the area weighting at that time was 5/10 for both Jutland and the Islands. In 1957 there was a change. From that year and until 1975; 20 stations was used in Jutland and 10 from the Islands. In the period the basis was about 100 stations, where Jutland was weighted with 7/10 and the Islands 3/10. This area weighting reflects that the area of Jutland accounts for about 7/10 of Denmark. page 10 of 21

11 Since 1987 a area weighting using about 20 stations in Jutland and 10 stations on the Islands once more have been used. Nevertheless the examination described above concluded that only the change in 1957 requires a correction. By comparing the figures before and after 1956/1957, correction factors (in degrees Celsius) was given, which can be added to mean temperatures for Denmark in the period (see the table below). The correction factors have been added to the temperature series in some cases, but not all. Consequently the Danish temperature series from 1873 since the beginning of the 1990s have existed in 2 versions one with correction and one without. In general corrected data have been used in all presentations of the temperature series on a time scale, while the uncorrected data have been used in all the cases, where it was important to compare the values with already published data in yearbooks back in time. In this report both the corrected and the uncorrected temperature series have been included. In the future it is strongly recommended that it is clearly marked, which data set has been used. Besides the temperature series also the sunshine series have been corrected compared to earlier published material. The instruments for registration of hours of bright sunshine have been changed several times since In 2002 DMI converted to a new, automatic and more precise measuring method. That introduced a very large gap between old and new measurements. At he same time the opportunity to correct all the old sunshine values also was exploited in such a way so the time series of hours of bright sunshine now can be compared from 1920 to now. This report contains this new data set of hours of bright sunshine. The correction of hours of bright sunshine are also described in details in DMI Technical Report 03-19, At the end of this chapter the different time series are shown as graphs. jan Feb mar Apr may Jun jul aug sep Oct nov dec Year -0,06-0,01-0,04-0,07-0,09-0,20-0,21-0,18-0,14-0,15-0,14-0,15-0,12 Table 3. Correction factors (in degrees Celsius), which can be added to the mean temperatures for Denmark in the period Dansk Resumé: Landstal for Danmark er månedsvis blevet publiceret siden Danmarks Meteorologiske Institut s oprettelse i Således er der hvert år siden 1873 beregnet landsgennemsnit på basis af et antal udvalgte stationer. I denne rapport er medtaget årsværdier af landstal for temperatur, nedbør, solskinstimer og skydække. Landstallene er igennem tiderne beregnet på det til enhver tid eksisterende stations- og datagrundlag og der er benyttet forskellige vægtninger af data. Stationsgrundlaget og de forskellige beregningsmetoder er ikke publiceret eller rapporteret særligt godt og det er derfor ikke muligt at afdække, hvordan landstallene nøjagtigt er fremkommet. Siden engang i 1950 erne vides det dog, at man har benyttet data og metoder, således at arealvægtningen nogenlunde har lignet den nuværende - data fra Jylland vægtes med 7/10 og data fra page 11 of 21

12 Øerne med 3/10. De sidste år er datagrundlaget for landstallene endvidere kendt og velbeskrevet. I Danmarks Klima 1991, udgivet af DMI i 1992, er på side 40 beskrevet en undersøgelse af landstal for temperatur i kapitlet Danmarks middeltemperatur i perspektiv. Det blev i denne artikel påpeget, at for at sammenligne landstal af temperaturer tilbage i tiden, er det nødvendigt at korrigere den beregnede landsmiddeltemperatur i de år, hvor stationsgrundlaget ikke svarer til det udvalg af stationer, der anvendes i dag. For årene er landsmiddeltemperaturen beregnet ud fra 25 velfordelte stationer, hvoraf ca. halvdelen lå i Jylland og resten lå på Øerne, dvs. tallene blev så at sige vægtet med 5/10 for Jylland og 5/10 for Øerne. I 1957 ændredes stationsudvalget således, at der indgik 20 stationer i Jylland og 10 stationer på Øerne. Dette stationsgrundlag anvendtes frem til og med I årene blev landsmiddeltemperaturen beregnet på grundlag af ca. 100 stationer, hvor Jyllands middeltemperatur blev vægtet 7/10 i forhold til Øernes middeltemperatur, der blev vægtet 3/10. Denne vægtning afspejlede, at Jyllands areal udgør ca. 7/10 af Danmarks samlede landareal. Siden 1987 er der igen anvendt ca. 20 stationer i Jylland og 10 stationer på Øerne. Til trods for at stationsudvalget ikke har kunnet holdes konstant, konkluderede den ovenfor beskrevne undersøgelse, at kun ændringen i 1957 krævede korrektion. En sammenligning af stationsudvalget før og efter 1956/57 gav korrektionsfaktorer ( C), der kan påføres landstal af temperatur i perioden Disse korrektioner er siden blevet påført landstals-serien af temperatur i nogle sammenhænge, men ikke alle. Det har bevirket, at landstal af temperatur i en årrække har eksisteret i 2 versioner - en med korrektioner og en uden korrektioner. Generelt er korrigerede data blevet anvendt ved alle præsentationer af udviklingen i landsmiddeltemperatur fra 1873, mens de ukorrigerede data er blevet anvendt, hvor det har været vigtigt, at temperaturerne kunne sammenholdes med allerede publicerede data gennem tiderne. I denne rapport er begge landstal-serier af temperatur medtaget. Det må anbefales, at der i fremtiden klart markeres, hvilke sæt af landsmiddeltemperaturer, der i en given situation bruges. Udover landstal af temperaturer er også landstal af solskinstimer korrigeret i forhold til tidligere publiceret materiale. Igennem tiderne er instrumenterne til registrering af solskinstimer ændret. I 2002 gik DMI over til en ny, automatisk og mere præcis målemetode. Dette betød et meget stort brud i forhold til de gamle målinger og i forbindelse med overgangen benyttede man lejligheden til at korrigere alle gamle landstalsmånedsværdier af solskinstimer således at de nu er sammenlignelige på det nye niveau. Det er dette nye talsæt for solskinstimer, fra 1920 og op til i dag, der er med i denne rapport. Korrigering af soltimer er tillige beskrevet i detaljer i DMI Teknisk Rapport 03-19, page 12 of 21

13 C 9.5 Annual mean temperature, Denmark Published values Year Figure 3. Annual mean temperature, Denmark , published values. A Gauss filter with filter width (standard deviation) 9 years have been used to create the bold smooth curve. A Gauss filter with standard deviation 9 years are comparable to a 30-years running mean. However, the filter gives a more smooth curve than a running mean, as temperature values from central years are given larger weight than temperature values from periferal years. Filter values are also calculated for the years at either end of the series. It should be noted that these values are computed from one-sided Gauss filters, and that values from later years will change when the series is updated. page 13 of 21

14 C 9.5 Annual mean temperature, Denmark Corrected values Year Figure 4. Annual mean temperature, Denmark , corrected values. A Gauss filter with filter width (standard deviation) 9 years have been used to create the bold smooth curve. A Gauss filter with standard deviation 9 years are comparable to a 30-years running mean. However, the filter gives a more smooth curve than a running mean, as temperature values from central years are given larger weight than temperature values from periferal years. Filter values are also calculated for the years at either end of the series. It should be noted that these values are computed from one-sided Gauss filters, and that values from later years will change when the series is updated. page 14 of 21

15 mm 950 Annual accumulated precipitation, Denmark Year Figure 5. Annual accumulated precipitation, Denmark A Gauss filter with filter width (standard deviation) 9 years have been used to create the bold smooth curve. A Gauss filter with standard deviation 9 years are comparable to a 30-years running mean. However, the filter gives a more smooth curve than a running mean, as precipitation values from central years are given larger weight than precipitation values from periferal years. Filter values are also calculated for the years at either end of the series. It should be noted that these values are computed from one-sided Gauss filters, and that values from later years will change when the series is updated. page 15 of 21

16 timer 1900 Annual accumulated hours of bright sunshine, Denmark År Figure 6. Annual accumulated hours of bright sunshine, Denmark A Gauss filter with filter width (standard deviation) 9 years have been used to create the bold smooth curve. A Gauss filter with standard deviation 9 years are comparable to a 30-years running mean. However, the filter gives a more smooth curve than a running mean, as sunshine values from central years are given larger weight than sunshine values from periferal years. Filter values are also calculated for the years at either end of the series. It should be noted that these values are computed from one-sided Gauss filters, and that values from later years will change when the series is updated. page 16 of 21

17 % Annual mean cloud cover, Denmark Year Figure 7. Annual mean cloud cover, Denmark A Gauss filter with filter width (standard deviation) 9 years have been used to create the bold smooth curve. A Gauss filter with standard deviation 9 years are comparable to a 30-years running mean. However, the filter gives a more smooth curve than a running mean, as cloud cover values from central years are given larger weight than cloud cover values from periferal years. Filter values are also calculated for the years at either end of the series. It should be noted that these values are computed from one-sided Gauss filters, and that values from later years will change when the series is updated. page 17 of 21

18 File formats - Annual mean temperature for selected meteorological stations in Denmark, the Faroe Islands and Greenland Data are included in this report also as a EXCEL worksheet and a ASCII file. Besides years the files contains the annual mean temperatures in degrees Celsius to one decimal place (the variable is specified with a T followed by a station number) and a Gaussian filtered value to 2 decimal places (the variable is specified with a F followed by a station number). Description of the data format: Variable Type Start End Format YEAR YEAR 1 4 F4.0 T04202 TEMP 5 12 F8.1 F04202 FILTER F8.2 T04211 TEMP F8.1 F04211 FILTER F8.2 T04221 TEMP F8.1 F04221 FILTER F8.2 T04250 TEMP F8.1 F04250 FILTER F8.2 T04270 TEMP F8.1 F04270 FILTER F8.2 T04320 TEMP F8.1 F04320 FILTER F8.2 T04360 TEMP F8.1 F04360 FILTER F8.2 T06011 TEMP F8.1 F06011 FILTER F8.2 T06186 TEMP F8.1 F06186 FILTER F8.2 Dansk resumé: Datamaterialet medfølger denne rapport i et EXCEL regneark og i en ASCII fil. Udover årstal er angivet årsmiddeltemperaturen i grader celsius med 1 decimal (variablen er angivet med et T efterfulgt af stationsnummer) og en Gauss-filtreret værdi med 2 decimaler (variablen er angivet med et F efterfulgt af stationsnummer). page 18 of 21

19 File formats - Annual mean temperature, precipitation, hours of bright sunshine and cloud cover for Denmark as a whole Data are included in this report also as a EXCEL worksheet and a ASCII file. Besides years the files contains: 1. uncorrected Published annual mean temperature for Denmark as a whole in degrees Celsius to one decimal place (the variable is specified with a T followed by a DK ) and a Gaussian filtered value to 2 decimal places (the variable is specified with a F ). 2. corrected annual mean temperature for Denmark as a whole in degrees Celsius to one decimal place (the variable is specified with a T followed by a DK and a K ) and a Gaussian filtered value to 2 decimal places (the variable is specified with a F ). 3. Annual accumulated precipitation for Denmark as a whole in millimetres (the variable is specified with a P followed by a DK ) and a Gaussian filtered value to 2 decimal places (the variable is specified with a F ). 4. Annual accumulated hours of bright sunshine for Denmark as a whole in hours (the variable is specified with a S followed by a DK ) and a Gaussian filtered value to 2 decimal places (the variable is specified with a F ). 5. Annual mean cloud cover for Denmark as a whole in % (the variable is specified with a C followed by a DK ) and a Gaussian filtered value to 2 decimal places (the variable is specified with a F ). Description of the data format: Variable Type Start End Format YEAR YEAR 1 4 F4.0 T_DK TEMP 5 12 F8.1 FT_DK FILTER F8.2 T_DK_K TEMP F8.1 FT_DK_K FILTER F8.2 P_DK PREC F8.0 FP_DK FILTER F8.2 S_DK SUN F8.0 FS_DK FILTER F8.2 C_DK CLOUD F8.0 FC_DK FILTER F8.2 Dansk resumé: Datamaterialet medfølger denne rapport i et EXCEL regneark og i en ASCII fil. Udover årstal indeholder filerne: 1. ukorrigerede landstal af årsmiddeltemperatur i grader celsius med 1 decimal (variablen er angivet med et T efterfulgt af et DK ) og en Gauss-filtreret værdi med 2 decimaler (variablen er angivet med et foranstillet F ). page 19 of 21

20 2. korrigerede landstal af årsmiddeltemperatur i grader celsius med 1 decimal (variablen er angivet med et T efterfulgt af et DK og et K for korrigeret) og en Gauss-filtreret værdi med 2 decimaler (variablen er angivet med et foranstillet F ). 3. landstal af den akkumulerede årsnedbør i hele millimeter (variablen er angivet med et P efterfulgt af et DK ) og en Gauss-filtreret værdi med 2 decimaler (variablen er angivet med et foranstillet F ). 4. landstal af det akkumulerede soltimeantal i hele timer (variablen er angivet med et S efterfulgt af et DK ) og en Gauss-filtreret værdi med 2 decimaler (variablen er angivet med et foranstillet F ). 5. landstal af det årlige middelskydække i % (variablen er angivet med et C efterfulgt af et DK ) og en Gauss-filtreret værdi med 2 decimaler (variablen er angivet med et foranstillet F ). page 20 of 21

21 References DMI Scientific Report No Povl Frich (co-ordinator), H. Alexandersson, J. Ashcroft, B. Dahlström, G.R. Demarée, A. Drebs, A. F. V. van Engelsen, E. J. Førland, I. Hanssen-Bauer, R. Heino, T. Jónsson, K. Jonasson, L. Keegan, P.Ø. Nordli, T. Scmith, P. Steffensen, H. Toumenvirta, O. E. Tveito: North Atlantic Climatological Dataset (NACD Version 1) - Final Report. DMI Technical Report 03-26: Peter Viskum Jørgensen and Ellen Vaarby Laursen: DMI Monthly Climate Data Collection , Denmark, Faroe Island and Greenland. An update of: NACD, REWARD, NORDKLIM and NARP datasets - Version 1. DMI Technical Report 05-03: John Cappelen and Bent Vraae Jørgensen: The Climate of Denmark 2004 with The Faroe Islands and Greenland. DMI Technical Report 05-05: John Cappelen: DMI Monthly Climate Data Collection , Denmark, Faroe Island and Greenland. An update of: NACD, REWARD, NORDKLIM and NARP datasets. Previous reports Previous reports from the Danish Meteorological Institute can be found on: page 21 of 21

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 02-07

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 02-07 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 02-07 Årlige landstal af temperatur, nedbør, solskinstimer og skydække for Danmark; 1873-2001 Yearly Temperature, Precipitation, Hours

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 03-05

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 03-05 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 03-05 Årlige middeltemperaturer for udvalgte meteorologiske stationer i Danmark, på Færøerne og i Grønland; 1873-2002 Yearly Mean

Læs mere

Technical Report 08-03 DMI Annual Climate Data Collection 1873-2007, Denmark, The Faroe Islands and Greenland - with graphics and Danish summary

Technical Report 08-03 DMI Annual Climate Data Collection 1873-2007, Denmark, The Faroe Islands and Greenland - with graphics and Danish summary DMI Annual Climate Data Collection 1873-2007, Denmark, The Faroe Islands and Greenland - with graphics and Danish summary John Cappelen Copenhagen 2008 www.dmi.dk/dmi/tr08-03 page 1 of 23 Colophon Serial

Læs mere

Technical Report 11-04 DMI Annual Climate Data Collection 1873-2010, Denmark, The Faroe Islands and Greenland - with graphics and Danish summary

Technical Report 11-04 DMI Annual Climate Data Collection 1873-2010, Denmark, The Faroe Islands and Greenland - with graphics and Danish summary DMI Annual Climate Data Collection 1873-2010, Denmark, The Faroe Islands and Greenland - with graphics and Danish summary John Cappelen Copenhagen 2011 www.dmi.dk/dmi/tr11-04 page 1 of 23 Colophon Serial

Læs mere

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen København 2006 www.dmi.dk/dmi/tr06-02

Læs mere

John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen. København 2011. www.dmi.dk/dmi/tr11-02 side 1 af 10

John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen. København 2011. www.dmi.dk/dmi/tr11-02 side 1 af 10 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret - with English translations John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen København 2011 www.dmi.dk/dmi/tr11-02

Læs mere

Referenceværdier: Måneds- og årskort 2001-2010, Danmark for temperatur, relativ luftfugtighed, vindhastighed, globalstråling og nedbør

Referenceværdier: Måneds- og årskort 2001-2010, Danmark for temperatur, relativ luftfugtighed, vindhastighed, globalstråling og nedbør Teknisk Rapport 12-23 Referenceværdier: Måneds- og årskort 2001-2010, Danmark for temperatur, relativ luftfugtighed, vindhastighed, globalstråling og nedbør Peter Riddersholm Wang København 2013 Teknisk

Læs mere

Teknisk Rapport 12-22

Teknisk Rapport 12-22 Teknisk Rapport 12-22 Referenceværdier: Døgn-, måneds- og årsværdier for regioner og hele landet 2001-2010, Danmark for temperatur, relativ luftfugtighed, vindhastighed, globalstråling og nedbør Peter

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 03-15

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 03-15 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 03-15 The Climate of Denmark - Key Climatic Figures 1980-1989 John Cappelen Copenhagen 2003 Front cover: The picture was taken a summer

Læs mere

Teknisk rapport DMI Klimaoversigter John Cappelen (ed) - Års-, Måneds-, Sæson- og Ugeberetning januar december 2010

Teknisk rapport DMI Klimaoversigter John Cappelen (ed) - Års-, Måneds-, Sæson- og Ugeberetning januar december 2010 DMI Klimaoversigter 2003-2010 - Års-, Måneds-, Sæson- og Ugeberetning januar 2004 - december 2010 - Årets, Sæsonens og Månedens vejr august 2003 - december 2010 - International Klimarapportering CLIMAT

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT (ONLINE) 00-08

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT (ONLINE) 00-08 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY O TRANSPORT TECHNICAL REPORT (ONLINE) 00-08 The Climate of Denmark - Key Climatic igures, 1990-99 John Cappelen Copenhagen 2000 Front cover: Nordfalster on a sunny

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 02-02

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 02-02 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 02-02 The Climate of Denmark - Key Climatic Figures 2000-2001 John Cappelen Copenhagen 2002 Front cover: View from Egernsund towards

Læs mere

Teknisk Rapport 13-10. Referenceværdier: Antal graddage pr. måned og år for stationer 2001 2010, Danmark. Peter Riddersholm Wang

Teknisk Rapport 13-10. Referenceværdier: Antal graddage pr. måned og år for stationer 2001 2010, Danmark. Peter Riddersholm Wang Teknisk Rapport 13-10 Referenceværdier: Antal graddage pr. måned og år for stationer 2001 2010, Danmark Peter Riddersholm Wang København 2013 Teknisk Rapport 13-10 Kolofon Serietitel: Teknisk Rapport 13-10

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT (ONLINE) 99-3

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT (ONLINE) 99-3 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT (ONLINE) 99-3 The Climate of Denmark - Key Climatic Figures 994-998 John Cappelen COPENHAGEN 999 Front cover: Nordfalster on a sunny

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 03-14

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 03-14 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 03-14 The Climate of Denmark - Key Climatic Figures 1970-1979 John Cappelen Copenhagen 2003 Front cover: The picture was taken a summer

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Teknisk Rapport Klimagrid Danmark Referenceværdier Peter Riddersholm Wang

Teknisk Rapport Klimagrid Danmark Referenceværdier Peter Riddersholm Wang Teknisk Rapport 13-09 Klimagrid Danmark Referenceværdier 2001-2010 Måneds- og årsværdier for temperatur, relativ luftfugtighed, vindhastighed og globalstråling 20x20 km samt nedbør 10x10 km Peter Riddersholm

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters 0 Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 03-07

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 03-07 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 03-07 The Climate of Denmark - Key Climatic Figures 2000-2002 John Cappelen Copenhagen 2003 Front cover: The picture was taken a summer

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 12. juli årgang SØKORTRETTELSER 27 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 12. juli årgang SØKORTRETTELSER 27 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 12. juli 2002 14. årgang SØKORTRETTELSER 27 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 189-195 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 04-05

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 04-05 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 04-05 The Climate of Denmark - Key Climatic Figures 2000-2003 John Cappelen Copenhagen 2004 Front cover: The picture was taken a summer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter samt

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 2. december 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 47 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 503-521 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 05-01

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 05-01 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 5-1 The Climate of Denmark 2 with The Faroe Islands and Greenland - with Danish translations John Cappelen and Bent Vraae Jørgensen

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 28. marts 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 28. marts 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 28. marts 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 74-82 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 04-02

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 04-02 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT -2 The Climate of Denmark 23 with The Faroe Islands and Greenland Danmarks klima 23 med Færøerne og Grønland John Cappelen and Bent

Læs mere

Teknisk rapport Vindstatistik for danske kyststationer Hyppighed af stiv kuling og derover

Teknisk rapport Vindstatistik for danske kyststationer Hyppighed af stiv kuling og derover Vindstatistik for danske kyststationer 2001-2010 - Hyppighed af stiv kuling og derover John Cappelen København 2012 www.dmi.dk/dmi/tr12-07 side 1 af 13 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 12-07 Titel:

Læs mere

Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler

Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler Dansk Standard Tillæg DS/ISO/IEC 10746-4/Amd.1 1. udgave 2002-06-04 Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler Information

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

EA evaluering af DANAK Maj Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016

EA evaluering af DANAK Maj Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016 EA evaluering af DANAK Maj 2016 Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016 1 Omfang af peer evaluering for laboratorieområdet - 2 prøvningslaboratorier (1 aflyst pga. sygdom) - 2 kalibreringslaboratorier - 1

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 15. august 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 32 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 15. august 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 32 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 15. august 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 32 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 195-201 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 20. juni 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 24 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 20. juni 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 24 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 20. juni 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 24 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 131-141 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 12. marts 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 9 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 12. marts 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 9 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 12. marts 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 9 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 55-63 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter samt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 12. december årgang SØKORTRETTELSER 49 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 12. december årgang SØKORTRETTELSER 49 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 12. december 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 49 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 326-333 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Teknisk rapport 11-11 Ekstremværdianalyse af nedbør i Danmark 1874-2010. Sisse Camilla Lundholm. www.dmi.dk/dmi/tr11-11 side 1 af 14

Teknisk rapport 11-11 Ekstremværdianalyse af nedbør i Danmark 1874-2010. Sisse Camilla Lundholm. www.dmi.dk/dmi/tr11-11 side 1 af 14 Ekstremværdianalyse af nedbør i Danmark 1874-2010 Sisse Camilla Lundholm www.dmi.dk/dmi/tr11-11 side 1 af 14 København 2011 www.dmi.dk/dmi/tr11-11 side 2 af 14 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 11-11

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

SØKORTRETTELSER CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 5. februar 1999 11. årgang SØKORTRETTELSER CHART CORRECTIONS 4/99 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Løbenr. / Serial No. Kort / Chart 21 95(INT1451), 60,61 Skallingen S Tilføj

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 03-34

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 03-34 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 03-34 World Weather Records 1991-2000 - Denmark, The Faroe Islands and Greenland World Weather Records 1991-2000 - Danmark, Færøerne

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen Teknisk Rapport 12-17 2001 2010 Design Reference Year for Denmark - Datasæt til teknisk dimensionering, udarbejdet under EUDPprojektet Solar Resource Assesment in Denmark for parametrene globalstråling,

Læs mere

Teknisk Rapport 13-08

Teknisk Rapport 13-08 Teknisk Rapport 13-08 Referenceværdier: Måneds- og årsværdier for stationer 2001-2010, Danmark for temperatur, relativ luftfugtighed, vindhastighed, globalstråling og nedbør Peter Riddersholm Wang København

Læs mere

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72)

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet, Odense Onsdag den 18. januar 2006 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.),

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 27. september 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 38 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 408-425 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 3. marts 2017 29. årgang SØKORTRETTELSER 8 DANISH CHART CORRECTIONS 2017 Rettelse nr. / Correction no. 62-68 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61 62

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

SØKORTRETTELSER 14. Rettelse nr. / Correction no. 141-148 189 (INT1336) 1213. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.

SØKORTRETTELSER 14. Rettelse nr. / Correction no. 141-148 189 (INT1336) 1213. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms. 15. april 2011 23. årgang SØKORTRETTELSER 14 DANISH CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 141-148 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 109 (INT

Læs mere

Teknisk rapport 05-18 Solskinstimer i Pituffik Verifikation af metode til beregning af solskinstimer ud fra globalstrålingsdata

Teknisk rapport 05-18 Solskinstimer i Pituffik Verifikation af metode til beregning af solskinstimer ud fra globalstrålingsdata Solskinstimer i Pituffik Verifikation af metode til beregning af solskinstimer ud fra globalstrålingsdata Maja Kjørup Nielsen December 2005 København 2005 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 05-18 Titel:

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 422-429

Rettelse nr. / Correction no. 422-429 14. december 2012 24. årgang SØKORTRETTELSER 49 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 422-429 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

SØKORTRETTELSER 52-53

SØKORTRETTELSER 52-53 Kort & Matrikelstyrelsen 14. januar 2005 16. årgang SØKORTRETTELSER 52-53 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 336-342 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Sammenligning af adresser til folkeregistrering (CPR) og de autoritative adresser

Sammenligning af adresser til folkeregistrering (CPR) og de autoritative adresser Sammenligning af adresser til folkeregistrering (CPR) og de autoritative adresser Comparison of addresses used in the population register and the authentic addresses Side 1 Formål Purpose Undersøge omfanget

Læs mere

Teknisk rapport 10-01 Danmarks klima 2009 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English Summary

Teknisk rapport 10-01 Danmarks klima 2009 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English Summary Danmarks klima 2009 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English Summary John Cappelen København 2010 www.dmi.dk/dmi/tr10-01 side 1 af 66 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 10-01 Titel: Danmarks

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS).

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitters and inline s intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Dette bilag udgør bilag 8 til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 2. april 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 13 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 2. april 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 13 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 2. april 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 13 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 105-110 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 6. december 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 48 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 553-570 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10 + Bachelorprojekt Forår 2013 DMD10 +! 1. Om at skrive bachelorprojekt! 2. Typer af bachelorprojekter! 3. To eksempler på DMD-projekter! 4. Overvejelser over samarbejdsformer, proces, sprog! 5. ITUs generelle

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 22. december 2000 12. årgang SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 340-343 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere