Budgetproces 2007 og overslagsår Overordnede ECO-nøgletal. Et bæredygtigt Stevns

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetproces 2007 og overslagsår Overordnede ECO-nøgletal. Et bæredygtigt Stevns"

Transkript

1 Budgetproces 2007 og overslagsår Overordnede ECO-nøgletal Et bæredygtigt Stevns Marts

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord og læsevejledning. side 3 Generelle nøgletal. side 4 - Udskrivningsprocent - Grundskyldspromille - Skattefinansierede bruttoudgifter pr. indbygger - Likvide aktiver pr. indbygger - Langfristet gæld pr. indbygger Økonomiudvalgets område konto 6. Side 6 - Politisk organisation, administrationsbygninger, diverse, - Diverse, herunder turisme og erhverv - Sekretariat og forvaltninger - Samlede udgifter for hele administrationsområdet - ECO-nøgletalstabel 9.40, Administration Økonomiudvalgets område konto 5. Side 9 - Kontanthjælp og beskæftigelse, Sygedagpenge - Revalidering og løntilskud/flexjob - ECO-nøgletalstabel 8.10, Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanst. - ECO-nøgletalstabel 8.20, Sygedagpenge - ECO-nøgletalstabel 8.90, Revalidering og løntilskud Børneudvalgets område side 14 - Børnepasning og folkeskole - ECO-nøgletalstabel 5.10, Børnepasning - ECO-nøgletalstabel 6.10, Folkeskolen - ECO-nøgletalstabel 8,60, Børn og unge med særlige behov Socialudvalgets område. side 19 - Overførsler - Sundhedsudgifter samt voksne med særlige behov - Hjemmesygepleje, forebyggende indsats, plejehjem og beskyttede boliger, løn og plejevederlag til pårørende og hjælpemidler - Pleje og omsorg i øvrigt - Tilbud til ældre udgifter i alt - Genoptræning, sundhedsfremme og forebyggelse m.v. - ECO-nøgletalstabel 8.30, Førtidspensioner - ECO-nøgletalstabel 8.40, Personlige tillæg - ECO-nøgletalstabel 7.10, Tilbud til ældre - ECO-nøgletalstabel 8.50, Boligsikring - ECO-nøgletalstabel 8.60, Sundhedspleje og tandpleje - ECO-nøgletalstabel 8.70, Tilbud til voksne med særlige behov - ECO-nmøgletalstabel 9.70, Sundhedsfremme, aktivitetsbestemte udgifter - ECO-nøgletalstabel 8.80, Tilbud til udlændinge Plan- og Teknikudvalgets og Natur- Fritids- og Kulturudvalgets område side 32 - Vejvæsen, redningsberedskab samt natur- og miljøbeskyttelse - Fritid, biblioteksvæsen samt kultur - ECO-nøgletalstabel 9.20, Vejvæsen - ECO-nøgletalstabel 9.50, Natur- og miljøbeskyttelse - ECO-nøgletalstabel 9.10, Grønne områder, idrætsanlæg m.v. - ECO-nøgletalstabel 9.11, Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v. Oversigtsskema Besparelse: Hvis Stevns = sammenligningsgruppen side 38 2

3 FORORD Som en del af projekt Bæredygtigt Stevns er det besluttet, at der hvert år skal gennemføres en analyse af budgettet. Til brug for budgetanalysen er udarbejdet et overblik over de overordnede nøgletal dels nogle generelle nøgletal (ikke tilgængelige for 2010 endnu) og dels en række overordnede nøgletal fordelt på de enkelte fagudvalg. Nøgletallene er opgivet som nettodriftsudgifter. Materialet er udarbejdet med udgangspunkt i ECO-nøgletal, som Stevns Kommune abonnerer på. ECO-nøgletallene går generelt et spadestik dybere end f.eks. IM s nøgletal, ligesom der foretages sammenligninger med kommuner, som er sammenlignelige i forhold til demografi, socioøkonomiske forhold m.v. Eco-nøgletallene kan være medvirkende til at indikere, på hvilke områder, der skal igangsættes en dybere budgetanalyse. Til uddybning af de overordnede nøgletal, er der - efter den skematiske og visuelle oversigt over de overordnede nøgletal for området - indsat nogle mere deltaljerede nøgletal i den udstrækning, hvor de foreligger på nuværende tidspunkt (ultimo februar 2010). Disse oplysninger er direkte overført fra ECO-nøgletal og ikke bearbejdet på nogen måde. Sammenligningsgruppernes størrelse og sammensætning er forskellig fra driftsområde til driftsområde, idet sammenligningsgruppen er valgt af udbyderen på grundlag af behovsstrukturen på de enkelte områder samt kommunens ressourcesituation. Uddybende forklaringer til Stevns Kommunes nøgletal vil først blive udarbejdet i forbindelse med en dyberegående analyse af udvalgte områder. Slutteligt i rapporten er udarbejdet et skema der viser, hvad der ville være at spare, hvis udgifterne i Stevns Kommune kom ned på niveauet for sammenligningskommunerne. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der kan være lokale forhold der taler for, at der vil være større udgifter i Stevns Kommune på nogle områder. Derudover kan det være af betydning hvordan området er organiseret i en kommune, som f.eks. klubområdet, der i Stevns Kommune er organiseret under ungdomsskolen. I nogle kommuner er den organiseret efter Serviceloven og i andre kommuner efter Folkeskoleloven. LÆSEVEJLEDNING Det ville have været meget relevant at have regnskabstallene for 2009 med i nøgletallene. Disse er dog først klar til udgivelse fra Danmarks Statistik i løbet af foråret og ECO-nøgletal forventer at kunne udgive tallene ultimo juni I stedet for kolonnen med regnskabstal for 2009 er indsat oprindeligt budget for For sammenlignelighedens skyld, er budgettallene for 2009 omregnet til 2010-prisniveau, jfr. budgetvejledningen for 2010, hvor KL s reviderede pris- og lønskøn viser en stigning på 3,1% fra 2009 til For hvert område er indsat en tabel med Stevns Kommunes budget 2009, Stevns kommunes budget 2010, sammenligningskommunernes budget 2010, regionens budget i 2010 og budgettet på landsplan i De overordnede nøgletal er vist i diagrammer, som visuelt viser hvor Stevns Kommunes udgiftsniveau i budget 2010 er i forhold til sammenligningsgruppen og i forhold til regionen og på landsplan. De mere detaljerede nøgletal er ikke vist i diagrammer med udelukkende i skematisk form. Der er i stedet for sat en markering med gult, der hvor Stevns Kommunes tal er forholdsvis høje. 3

4 GENERELLE NØGLETAL (ikke ajourført til 2010, idet ECO-nøgletallene vedr. tabellerne 3.10, 3.30, 3.40, 4.20 og 4.22 først foreligger i perioden ultimo marts til ultimo juni 2010). Generelle nøgletal Stevns Stevns Sml.gr. Regionen Landet B08 B09 B09 B09 B09 Udskrivningsprocent ,58 25,36 24,82 Grundskyldspromille landbrug 11,82 11,82 11,31 11,65 11,76 Grundskyldspromille øvrige 21,52 21,52 22,78 25,41 25,61 Skattefinansierede bruttodriftsudgifter pr. indbygger Likvide aktiver pr. indbygger ** pr. ultimo 2007 Langfristet gæld pr. indbygger excl. gæld vedr. ældreboliger pr. ultimo ** ** statustal pr. januar 2009 udsendes først fra ECO-nøgletal ultimo juni Kilde: ECO-nøgletal g 2009: 3.10, 3.30, 3.40, 4.20 og 4.22 Sammenligningsgruppens størrelse og sammensætning er forskellig fra område til område, idet sammenligningsgruppen er valgt på grundlag af behovsstrukturen på det enkelte område samt kommunens ressourcesituation. Der henvises til de mere detaljerede tabeller samt oversigterne over sammenligningsgrupperne Generelle nøgletal Udskrivning / grundskyld Procent/promille Udskrivningsprocent Grundskyldspromille landbrug Grundskyldspromille øvrige Stevns B08 Stevns B09 Sml.gr. B09 Regionen B09 Landet B09 4

5 Generelle nøgletal Skattefinansierede bruttoudgifter pr. indbygger Hele kr Stevns B08 Stevns B09 Sml.gr. B09 Regionen B09 Landet B Generelle nøgletal Likviditet / langfristet gæld Hele kr Likvide aktiver pr. indbygger ultimo 2007 Langfristet gæld pr. indbygger ult Stevns B08 Stevns B09 Sml.gr. B09 Regionen B09 Landet B09 5

6 ØKONOMIUDVALGET konto 6 Nettodriftsudgifter kr. pr. indbygger Stevns Stevns Sml.gr. Regionen Landet B09 B10 B10 B10 B10 Politisk organisation (6.40, 6.41 og 6.42) Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger incl. jobcentre m.v. ( ) Diverse incl. turisme og erhvervsservice ( ) I alt konto 6 excl. løn- og barselspuljer samt tjenestemandspension Kilde: ECO-nøgletal: 9.40 Udgiftsbehovet er målt ved hjælp af følgende kriterier: Beregnet rejsetid pr. indbygger, Ø-kommune, andel af børn af enlige forsørgere, boligtallet samt folketal. Udgiftsbehovet i gruppen er højt.. Ressourcepresset er moderat. Sammenligningsgruppen er: Fåborg-Midtfyn Syddjurs Åbenrå Ringsted Stevns Bornholm Norddjurs Kalundborg 6

7 Økonomiudvalget Politisk organisation, adm.bygninger, turisme og erhverv Hele kr. pr. indbygger Politisk organisation (6.40, 6.41 og 6.42) Administrationsbygninger Diverse incl., turisme og erhvervsservice ( ) Stevns B09 Stevns B10 Sml.gr. B10 Regionen B10 Landet B10 Økonomiudvalget Sekretariat og forvaltning incl. jobcentre m.v Hele kr. pr. indbygger Stevns B09 Stevns B10 Sml.gr. B10 Regionen B10 Landet B10 Økonomiudvalget I alt hele konto 6 excl. løn- og barselspuljer samt tjenestemandspension Hele kr. pr. indbygger Stevns B09 Stevns B10 Sml.gr. B10 Regionen B10 Landet B10 7

8 ADMINISTRATION 9.40 Stevns Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BUDGET 2010 Alle udgifter er beregnet i kr. pr. indbygger Fællesformål (politisk organisation) Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Administration vedr. naturbeskyttelse Administration vedr. miljøbeskyttelse Div. indtægter/udgifter efter forsk. lov Vækstfora Turisme Udvikling af menneskelige ressourcer Innovation og ny teknologi Erhvervsservice og iværksætteri Udv. af yder- og landdistriktsområder Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Korrektion for "husleje" pga. "Sælg og lej tilbage" (indberettet af kommunen direkte til ECO) I alt kr. indb I alt ekskl. løn- og barselspuljer I alt ekskl. løn-/barselspuljer og tjenestemandspension Udgiftsniveau, indeks 97,8 104,1 101,6 100,0 Beregnet udgiftsbehov (2008), indeks 108,3 108,4 107,9 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 90,2 96,0 94,2 100,0 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Stevns er: 8 ---> 9.49 Udgiftsbehovet i gruppen er højt Ressourcepresset er moderat 8

9 ØKONOMIUDVALGET konto 5 - beskæftigelsesområdet Nettodriftsudgifter Stevns Stevns Sml.gr. Regionen Landet B09 B10 B10 B10 B10 Kontanthjælp og beskæftigelse kr. pr årig Sygedagpenge kr. pr årig Nettodriftsudgifter Stevns B09 Stevns B10 Sml.gr. B10 Regionen B10 Landet B10 Revalidering Lønstilskud / flexjob Kilde: ECO-nøgletal: 1.30 og 8.90 For 1.3o omfatter gruppen kommuner med under indbyggere. Ressourcepresset er moderat. Sammenligningsgruppen er for 1.30: Ringsted Stevns Middelfart Billund Norddjurs Odder Ikast-Brande Brønderslev Rebild Sammenligningsgruppen er for 8.90: Vejle Stevns Silkeborg Ringsted Faurskov Kolding Kalundborg Rebild Herning Horsens Viborg Middelfart Syddjurs Holstebro Bornholm Fredericia Brønderslev Randers 9

10 Kontanthjælp/beskæftigelse og sygedagpenge Hele k r Stevns B09 Stevns B10 Sml.gr. B10 Regionen B10 Landet B10 Kontanthjælp og beskæftigelse kr. pr årig Sygedagpenge kr. pr årig Revalidering og løntilskud/flexjob pr årig Hele kr Stevns B09 Stevns B10 Sml.gr. B10 Regionen B10 Landet B10 Revalidering Lønstilskud / flexjob 10

11 KONTANTHJÆLP OG ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 8.10 Stevns Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BUDGET 2010 Alle nøgletal er beregnet i kroner pr årig Sociale formål Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Kontanthjælp i alt kr. pr årig Jobcentre Pilotjobcentre Løntilskud til ledige ansat i kommuner Servicejob Seniorjob til 55+ årige Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt kr årig Kontanthjælp og Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt kr årig Kontanthjælp og Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt ekskl. Jobcentre og Pilotjobcentre Udgiftsniveau, indeks 80,1 54,6 91,2 100,0 Beregnet udgiftsbehov (2008), indeks 63,3 56,7 93,2 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 126,6 96,6 99,7 100,0 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Stevns er: > 8.19 Udgiftsbehovet i gruppen er lavt 11

12 SYGEDAGPENGE 8.20 Stevns Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BUDGET Sygedagpenge kr. pr årig Udgiftsniveau, indeks 94,2 105,8 100,6 100,0 Beregnet udgiftsbehov (2008), indeks 102,4 105,5 103,4 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 92,0 100,3 98,2 100,0 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Stevns er: > 8.29 Udgiftsbehovet i gruppen er middel Ressourcepresset er moderat 12

13 REVALIDERING OG LØNSTILSKUD MV Stevns Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BUDGET 2010 Alle nøgletal er beregnet i kroner pr årig Revalidering Heraf: Revalideringsydelse m. 65 pct. ref Tillægsydelser under revalidering med 50 pct. refusion Driftsudgifter ifm. revalidering Løntilskud ifm. revalidenders ansættelse med løntilskud med 65 pct. refusion Revalideringsydelse ifm. virksomhedspraktik med 65 pct. refusion Sum af øvrige og uautoriserede grupperinger Statsrefusion Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger Heraf: Driftsudg. pers. på ledighedsydelse Løntilskud pers. i løntilskudsstillinger Driftsudgifter for personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger og handicappede personer Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion Løntilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. ref Løntilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. ref Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 35 pct. refusion Ledighedsydelse mellem fleksjob med 35 pct. refusion Sum af øvrige og uautoriserede grupperinger Statsrefusion Revalidering og løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger i alt Udgiftsniveau, indeks 135,1 119,4 98,4 100,0 Beregnet udgiftsbehov (2008), indeks 102,9 112,7 99,3 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 131,3 106,0 98,5 100,0 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Stevns er: > 8.99 Udgiftsbehovet i gruppen er middel, Ressourcepresset er moderat 13

14 BØRNEUDVALGET Nettodriftsudgifter Stevns Stevns Sml.gr. Regionen Landet B09 B10 B10 B10 B10 Børnepasning kr. pr. 0-5 årig Folkeskolen kr. pr årig ** Børn og unge med særlige behov kr. pr årig *) *) Aldersgruppen er ændret fra 0-18 årige til 0-22 årige: ** Nøgletallene er ubrugelige, idet nettodriftsudgifterne vedr. de institutioner, som kommunen driver, er indregnet i nøgletallene. For en række kommuners vedkommende er der tale om et budgetteret nettooverskud eller et forholdsvis for lille nettodriftsbudget, idet tidligere års underskud er indregnet i betalingen for pladser og dermed som en indtægt i 2010 og dermed påvirker nettodriftsudgifterne i ovenstående nøgletal. Stevns Kommune henvendte sig i foråret 2008 til Kommunernes Revision og ECO-nøgletal med med problematikken som kan løses, ved en ændring i IM's konteringsvejledning, sådan at driften af egne døgninstitutioner ikke konteres på 5.23 men får sin egen funktion (eget kontoområde). Stevns Kommune har igen her i foråret 2009 henvendt sig til KL for at få ændret konteringsreglerne på området med henblik på fremover at få nogle anvendelige nøgletal. Status februar 2010: Der er tilsyneladende ingen der har taget initiativ til at få ændret konteringsvejledningen. Kilde: ECO-nøgletal: 1.30 Gruppen omfatter kommuner med under indbyggere. Ressourcepresset er moderat. Sammenligningsgruppen er: Ringsted Stevns Middelfart Billund Norddjurs Odder Ikast-Brande Brønderslev Rebild 14

15 Børneudvalget Børnepasning og folkeskole Hele kr Børnepasning kr. pr. 0-5 årig Folkeskolen kr. pr årig Stevns B09 Stevns B10 Sml.gr. B10 Regionen B10 Landet B10 15

16 BØRNEPASNING 5.10 Stevns Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BUDGET Fælles formål kr. 0-5 årig Dagpleje kr. 0-5 årig Vuggestuer kr. 0-2 årig Børnehaver kr. 3-5 årig Integrerede daginst. (skønnede udgifter til 0-5 årige), kr. 0-5 årig Særlige dagtilbud og særlige klubber kr. 0-5 årig Åbne pæd. tilbud, legesteder mv. kr. 0-5 årig Tilskud til priv. inst., dagpleje, fritidshjem klubber og puljeord. kr. 0-5 årig Korrektion for "Husleje" pga. "Sælg og lej tilbage" (indberettet direkte til ECO) pr. 0-5 årig Børnepasning, excl og kr. pr. 0-5 årig Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 årig Udgiftsniveau, indeks 89,7 85,2 95,4 100,0 Beregnet udgiftsbehov (2008), indeks 91,1 89,5 96,8 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 98,4 95,2 98,9 100,0 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Stevns er: > 5.99 Udgiftsbehovet i gruppen er lavt Ressourcepresset er moderat 16

17 Stevns Smnl. Region Hele FOLKESKOLEN Kommune gruppen Sjælland landet BUDGET Folkeskoler kr årig Fællesudgifter for kom. samlede skolevæsen kr årig Syge- og hjemmeunderv. kr årig Pædagogisk psyk. rådg. kr årig Befordring af elever i grundskolen kr årig Specialunderv. i regionale tilbud kr årig Kommunale specialskoler kr årig Bidrag til statslige og private skoler kr årig Efterskoler og ungd.kostskoler kr årig I alt Ungdommens Uddannelsesvejledning kr årig Skolefritidsordning kr årig Integrerede daginst. (skønnede udgifter til 6 årige og derover), kr årig Fritidshjem kr årig Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud kr årig Korrektion for Sælg-og-lej-tilbage pr årig I alt kr årig Udgiftsniveau, indeks 91,9 95,8 99,4 100,0 Beregnet udgiftsbehov (2008), indeks 98,4 96,9 99,9 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 93,4 98,9 99,5 100,0 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Stevns er: > 6.99 Udgiftsbehovet i gruppen er middel Ressourcepresset er moderat 17

18 BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 Stevns Kommune Smnl. Region Hele gruppen Sjælland landet BUDGET Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr årig Døgninstitutioner for børn og unge, kr årig *) Sikrede døgninstitutioner for børn og unge, kr årig I alt kr årig *) *) Nøgletal ikke korrekte for så vidt angår døgninstitutioner og dermed også totalen se bemærkninger i indledningen til Børneudvalgets område. Udgiftsniveau, indeks 87,9 81,8 111,8 100,0 Beregnet udgiftsbehov (2008), indeks 87,0 82,1 107,5 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 101,0 99,8 105,6 100,0 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Stevns er: 14 Udgiftsbehovet i gruppen er lavt Ressourcepresset er moderat --->

19 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Nettodriftsudgifter Stevns Stevns Sml.gr. Regionen Landet B09 B10 B10 B10 B10 Førtidspensioner Personlige tillæg m.v. pr. pensionist Boligsikring pr årig Tilskud til udlændinge (brutto.udg.) Nettodriftsudgifter Stevns Stevns Sml.gr. Regionen Landet B09 B10 B10 B10 B10 Sundhedspleje og tandpleje kr. pr årig Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse kr. pr. indb Voksne med særlige behov Kr. pr. 18 årig og derover Tilbud til ældre (excl. ældreboliger) kr. pr. 65 årig og derover ) *) I 2010 er aldersgruppen ændret fra årige til årige. Kilde: ECO-nøgletal: 1.30 Gruppen omfatter kommuner med under indbyggere. Ressourcepresset er moderat. Sammenligningsgruppen er: Ringsted Stevns Middelfart Billund Norddjurs Odder Ikast-Brande Brønderslev Rebild 19

20 Stevns B09 Stevns B10 Sml.gr. B10 Regionen B10 Landet B10 Hjemmesygepleje Forebyggende indsats Plejehjem og beskyttede boliger Løn og plejevederlag til pårørende Hjælpemidler Stevns Stevns Sml.gr. Regionen Landet B09 B10 B10 B10 B10 Pleje og omsorg i øvrigt *) I 2010 er aldersgruppen ændret fra + 67 årige til +65 årige.. Kilde: ECO-nøgletal: 7.10 Gruppen omfatter kommuner med lavt udgiftsbehov. Ressourcepresset er moderat. Sammenligningsgruppen er: Skanderborg Fauerskov Stevns Åbenrå Esbjerg Odder Holstebro Fredericia Ikast-Brande Helsingør Kolding Kalundborg Hedensted Nettodriftsudgifter Stevns Stevns Sml.gr. Regionen Landet B09 B10 B10 B10 B10 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter

21 Kilde: ECO-nøgletal: 9.70 Udgiftsbehovet i gruppen er lavt.. Ressourcepresset er moderat. Sammenligningsgruppen er: Favrskov Skanderborg Hedensted Odder Ikast-Brande Silkeborg Stevns kommune Herning Syddjurs Holstebro Socialudvalget Overførsler Hele kr Førtidspensioner Personlige tillæg m.v. pr. pensionist Boligsikring pr årig Tilskud til udlændinge (bruttoudg.) Stevns B09 Stevns B10 Sml.gr. B10 Regionen B10 Landet B10 Hele kr Sundhedspleje og tandpleje kr. pr årig Socialudvalget Sundhedsudgifter samt voksne med særlige behov Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse kr. pr. indb. Voksne med særlige behov kr. pr. +18 årig Stevns B09 Stevns B10 Sml.gr. B10 Regionen B10 Landet B10 21

22 Tilbud til ældre Udgift pr. +65 årig (i 2009 pr. +67 årig) Hele kr Hjemmesygepleje Forebyggende indsats Plejehjem og beskyttede boliger Løn og plejevederlag til pårørende Hjælpemidler Stevns B09 Stevns B10 Sml.gr. B10 Regionen B10 Landet B10 Pleje og omsorg i øvrigt (praktisk og personlig hjælp m.v.) Udgift pr. +65 årig (i 2009 pr. +67 årig) Hele kr Stevns B09 Stevns B10 Sml.gr. B10 Regionen B10 Landet B10 Hele kr Socialudvalget Tilbud til ældre i alt (excl. ældreboliger) kr. pr + 67 årig Stevns B08 Stevns B10 Sml.gr. B10 Regionen B10 Landet B10 22

23 Sundhedsudgifter Genoptræning, sundhedsfremme, forebyggelse m.v Udgifter pr. indbygger Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunalgenoptræning og vedl. Træning Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Stevns B09 Stevns B10 Sml.gr. B10 Regionen B10 Landet B10 23

24 FØRTIDSPENSIONER 8.30 Stevns Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BUDGET Førtidspension med 50% refusion kr årig Førtidspension med 35% refusion tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003, kr årig Førtidspension med 35% refusion tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003, kr årig Førtidspensioner i alt kr årig Udgiftsniveau, indeks 98,5 111,7 108,2 100,0 Beregnet udgiftsbehov (2008), indeks 105,6 106,6 110,1 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 93,2 104,8 97,2 100,0 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Stevns er: > 8.39 Udgiftsbehovet i gruppen er middel Ressourcepresset er moderat 24

25 PERSONLIGE TILLÆG MV Stevns Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BUDGET 2010 Alle nøgletal er opgjort pr. pensionist (folke- og førtidspensionister + modtagere af invaliditetsydelse) 5.67 grp. 001 Briller, personlige tillæg grp. 002 Medicin, personlige tillæg grp. 003 Tandlægebeh, personlige tillæg grp. 004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor og psykologbehandling, personlige tillæg grp. 005 Suppl. til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg grp. 006 Andre personlige tillæg grp. 007 Briller, helbredstillæg grp. 008 Medicin, hedbredstillæg grp. 009 Tandlægebeh., helbredstillæg grp. 010 Tandprotese, helbredstillæg grp. 011 Fysioterapi, fodterapi, kiroprak. og psykologbehandling, helbredstillæg grp. 012 Fodbehandling, helbredstillæg grp. 013 Varmetillæg med 75 pct. refusio I alt grp Grp. 93 og 94 + uautoriserede grupperinger Refusion og berigtigelser Personlige tillæg mv. i alt kr. pr. pensionist Udgiftsniveau, indeks 84,0 83,7 93,6 100,0 Beregnet udgiftsbehov (2008), indeks 84,3 82,1 95,4 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 99,6 102,1 98,2 100,0 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Stevns er: > 8.49 Udgiftsbehovet i gruppen er lavt Ressourcepresset er moderat 25

26 TILBUD TIL ÆLDRE 7.10 Stevns Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BUDGET 2010 Alle beløb er beregnet som kr. pr. indb. på 65+ år Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Heraf: Komm.s lev. af pers. og praktisk hjælp Tilskud til pers. og praktisk hjælp mv., som modtageren selv antager Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne Hjemmesygepleje Private lev. af pers. og praktisk hjælp Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør Beboer- og brugerbetalinger Sum af uautoriserede grupperinger Refusion Forebygg. indsats for ældre og handic Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Løn og plejevederlag til pårørende Korrektion for "Husleje" pga. "Sælg og lej tilbage Pleje og hjælpemidler i alt Boligydelser til pensionister I alt ekskl. ældreboliger kr. pr. 65+ årig Ældreboliger I alt inkl Ældreboliger, kr. pr. 65+ årig Udgiftsniveau (ekskl. ældreboliger), indeks 79,8 96,0 87,1 100,0 Beregnet udgiftsbehov (2008), indeks 94,6 95,7 95,9 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 84,4 100,4 91,0 100,0 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Stevns er: > 7.99 Udgiftsbehovet i gruppen er lavt 26

27 BOLIGSIKRING 8.50 Stevns Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BUDGET Boligsikring kr årig Udgiftsniveau, indeks 70,1 65,1 93,9 100,0 Beregnet udgiftsbehov (2008), indeks 59,4 67,5 88,1 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 118,1 97,8 108,0 100,0 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Stevns er: > 8.59 Udgiftsbehovet i gruppen er lavt Ressourcepresset er moderat 27

28 SUNDHEDSPLEJE OG TANDPLEJE 9.60 Stevns Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BUDGET Kommunal tandpleje kr årig Heraf pr årig: Grp. 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker Grp. 002 Tandpleje for 0-18 årige hos øvrige udbydere Grp. 003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker Grp. 004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere Grp. 005 Støtte til tandproteser Ikke autoriserede grupperinger Grupperinger i alt Kommunal sundhedstjeneste kr. pr årig I alt kr. pr årig Udgiftsniveau, indeks 89,0 101,1 94,8 100,0 Beregnet udgiftsbehov (2008), indeks 96,9 98,0 99,0 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 91,9 103,1 95,6 100,0 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Stevns er: > 9.69 Udgiftsbehovet i gruppen er middel Ressourcepresset er moderat 28

29 SUNDHEDSVÆSENET AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANANSIERING 9.70 Stevns Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BUDGET Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Heraf: Grp. 002 Stationær somatik Grp. 003 Ambulant somatik Grp. 004 Stationær psykiatri Grp. 005 Ambulant psykiatri Grp. 006 Prasissektoren (Sygesikring) Grp. 007 Genoptræning under indlæggel Ikke autoriserede grupperinger Grupperinger i alt Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse i alt kr. pr. indb Udgiftsniveau, indeks 111,7 91,1 101,2 100,0 Beregnet udgiftsbehov (2008), indeks 94,5 92,1 98,4 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 118,2 98,8 103,1 100,0 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Stevns er: > 9.79 Udgiftsbehovet i gruppen er lavt Ressourcepresset er moderat 29

30 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV 8.70 Stevns Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BUDGET 2010 Alle nøgletal er opgjort pr. 18+ årig Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Tilbud til voksne med særlige behov i alt kr. pr. 18+ årig Udgiftsniveau, indeks 81,5 85,3 97,8 100,0 Beregnet udgiftsbehov (2008), indeks 84,9 84,9 98,5 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 96,0 100,5 99,3 100,0 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Stevns er: > 8.79 Udgiftsbehovet i gruppen er lavt Ressourcepresset er moderat 30

31 TILBUD TIL UDLÆNDINGE 8.80 Stevns Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BUDGET 2010 Alle nøgletal er opgjort pr. 18+ årig Nettodriftsudgifter: Introduktionsprogram mv Introduktionsydelse Repatriering Nettodriftsudgifter i alt pr. 18+ årig Bruttodriftsudgifter: Introduktionsprogram mv Introduktionsydelse Repatriering Bruttodriftsudgifter i alt pr. 18+ årig Udgiftsniveau, indeks 95,7 84,4 84,8 100,0 Beregnet udgiftsbehov (2008), indeks 57,3 63,6 79,3 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 167,1 133,7 108,7 100,0 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Stevns er: > 8.89 Udgiftsbehovet i gruppen er lavt Ressourcepresset er moderat 31

32 PLAN- OG TEKNIKUDVALGET NATUR- FRITID- OG KULTURUDVALGET Nettodriftsudgifter Stevns Stevns Sml.gr. Regionen Landet B09 B10 B10 B10 B10 Vejvæsen kr. pr. indbygger Redningsberedskab kr. pr. indbygger Natur- og miljøbeskyttelse kr. pr. indbygger Stevns B09 Stevns B10 Sml.gr. B10 Regionen B10 Landet B10 Fritid, bibliotek, kultur m.v. kr./indbygger Kilde: ECO-nøgletal: 1.30 Gruppen omfatter kommuner med under indbyggere. Ressourcepresset er moderat. Sammenligningsgruppen er: Ringsted Stevns Middelfart Billund Norddjurs Odder Ikast-Brande Brønderslev Rebild 32

33 1200 Plan- og Teknik- og miljøområdet Vejvæsen, Beredskab og Natur/Miljøbeskyttelse Hele kr Vejvæsen kr. pr. indbygger Redningsberedskab kr. pr. indbygger Natur- og miljøbeskyttelse pr. indbygger Stevns 09 Stevns B10 Sml.gr. B10 Regionen B10 Landet B10 Natur- Fritid- og Kulturudvalget Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v. pr. indbygger Hele kr Stevns B09 Stevns B10 Sml.gr. B10 Regionen B10 Landet B10 Stevns B09 Stevns B10 Sml.gr. B10 Regionen B10 Landet B10 33

34 VEJVÆSEN 9.20 Stevns Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BUDGET 2010 Alle udgifter er angivet i kroner pr. indbygger Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser korrektion for "sælg og lej-tilbage" Vejvedligeholdelse m.v Belægninger Vintertjeneste I alt kroner pr. indbygger I alt kroner pr. indbygger ekskl Vintertjeneste I alt kroner pr. meter vej 59,9 47,3 87,5 71,4 Vejlængde jan pr. indb. 18,1 24,3 14,9 12,6 Udgiftsniveau, indeks 121,3 124,4 116,5 100,0 Beregnet udgiftsbehov (2008), indeks 139,1 138,6 116,7 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 87,1 90,1 100,2 100,0 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Stevns er: > 9.29 Udgiftsbehovet i gruppen er højt Ressourcepresset er moderat 34

35 NATUR- OG MILJØBESKYTTELSE 9.50 Stevns Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BUDGET 2010 Alle udgifter er beregnet i kr. pr. indbygger Naturforvaltningsprojekter (naturbeskyttelse) Natura Fredningserstatninger Skove Sandflugt Fælles formål (vandløbsvæsen) Vedligeholdelse af vandløb Bidrag for vedligeh.arbejde m.v Fælles formål (miljøforanstaltninger) Jordforurening Råstoffer Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planl., undersøgelser, tilsyn mv Natur- og miljøbeskyttelse i alt, kroner pr. indbygger Udgiftsniveau, indeks 115,4 92,8 107,8 100,0 Beregnet udgiftsbehov (2008), indeks 80,3 85,3 100,1 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 143,6 108,8 107,7 100,0 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Stevns er: 14 Udgiftsbehovet i gruppen er lavt Ressourcepresset er moderat --->

36 FRITID, BIBLIOTEKSVÆSEN, KULTUR M.V Stevns Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BUDGET Grønne områder og naturpladser kr. pr. indbygger Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller, kr. pr. indbygger korrektion for "Husleje" pga. "Sælg og lej tilbage" (indberettet direkte til ECO) Andre fritidsfaciliteter kr. pr. indbygger Overføres til tabel 9.11, kr. indb Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Stevns er: 18 Udgiftsbehovet i gruppen er lavt Ressourcepresset er moderat --->

37 FRITID, BIBLIOTEKSVÆSEN, KULTUR M.V Stevns Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BUDGET 2010 (fortsat) Overført fra tabel 9.10, kr. indb Folkebiblioteker kr. indb korrektion for "sælg og lej-tilbage" Museer kr. indb Biografer kr. indb Teatre kr. indb Musikarrangementer kr. indb Andre kulturelle opgaver kr. indb korrektion for "sælg og lej-tilbage" Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.) kr. indb korrektion for "sælg og lej-tilbage" Folkeoplys. voksenunderv. kr. indb Frivilligt folkeoplys. foreningsarb. - kr. indb Lokaletilskud kr. indb Fritidsakt. uden for folkeopl.loven - kr. indb Ungdomsskolevirks. kr årig Daghøjskoler kr. 18+ årig Kommunale tilskud til statsligt finans. selvej. uddannelsesinst. kr årig ( Folkeoplysning ialt, kr. indb I alt kr. pr. indb Udgiftsniveau, indeks 87,1 83,8 85,0 100,0 Beregnet udgiftsbehov (2008), indeks 80,8 84,3 93,6 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 107,8 99,6 92,5 100,0 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Stevns er: > 9.19 Udgiftsbehovet i gruppen er lavt Ressourcepresset er moderat Ressourcepresset er moderat 37

38 Pol. Udgiftsområde Stevns Sml. Gr. Region Lands- Besparelse plan hvis Stevns = Sml. Gruppen ØU TABEL 9.40 ADMINISTRATION Nettodriftsudgifter i kroner pr. indbygger Kommunalbestyrelsesmedlemmer Diverse indtægter/udgifter -forsk. love TABEL 8.10 KONTANTHJÆLP OG ARBEJDSMARKEDSFOR. Nettodriftsudgifter pr årig 5.57 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Arbejdsmarkedsforanstaltnninger TABEL 8.90 REVALIDERING OG LØNTILSKUD Nettodriftsudgifter pr årig Revalidering og løntilskud BU TABEL 5.10 / 9.11 BØRNEPASNING OG UNGDOMSSKOLE Nettodriftsudgifter i kr. pr. 0-5 årig vedr. børnepas. Nettodriftsudgfter pr årig vedr. ungdomsskole, UUV 5.25 og 3.22 Børnepasning Ungdomsskole incl. fritidsklubber Ungdommens uddannelssvejledning Skolefritidsordninger pr årig SU TABEL 8.80 TILBUD TIL UDLÆNDINGE Bruttodriftsudgifter pr. +18 årig 5.46 Tilbud til udlændinge Sudnhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse PTU TABEL 9.20 VEJVÆSEN Driftsudgifter pr. indbygger Fælles formål Belægninger TABEL 9.50 NATUR- OG MILØBSKYTTESE Driftsudgifter pr. indbygger 0.38, 0.48, 052 Natur- og Miljøbeskyttelse i alt NFK TABEL 9.10 FRITID, BIBLIOTEKSER, KULTUR M.V. Driftsudgifter pr. indbygger Grønne områder, naturlegepladser, stadions, idrætsanlæg, svømmehaller m.v Folkebiblioteker I alt Anvendte befolkningsgrupper: antal borgere i hver gruppe se næste side 38

39 Befolkningstal pr. 1. januar 2010: 0-5 årige: årige: årige: årige: årige: årige: årige: årige: Antal pensionister pr. 1. januar 2009:

ECO-nøgletal. Budget 2016 Stevns Kommune. Indhold. Økonomi, HR & IT

ECO-nøgletal. Budget 2016 Stevns Kommune. Indhold. Økonomi, HR & IT ECOnøgletal Budget 2016 Stevns Kommune Indhold ECOnøgletal Budget 2016 Totaler Alle Udvalg Indeks (Landet = indeks 100)... 2 ECOnøgletal Budget 2016 Totaler Alle Udvalg Kr. pr. område... 4 BU Børneudvalget

Læs mere

ECO-nøgletal. Budget Stevns Kommune. Indhold

ECO-nøgletal. Budget Stevns Kommune. Indhold ECOnøgletal Budget 2016 Stevns Kommune Indhold ECOnøgletal Budget 2016 Totaler Alle Udvalg Indeks (Landet = indeks 100)... 2 ECOnøgletal Budget 2016 Totaler Alle Udvalg Kr. pr. område... 4 Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL o Overordnede nøgletal 2012 Tabel 1.10 o Udfordringsbarometer 2012 Tabel 1.15 o Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Budget 2012 Tabel 1.30 o Ressourceforbruget

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Børnepasning... 9. Folkeskolen... 11. Tilbud til ældre... 13. Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger... 17. Sygedagpenge...

Børnepasning... 9. Folkeskolen... 11. Tilbud til ældre... 13. Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger... 17. Sygedagpenge... Eco-nøgletal Regnskab 2014 og budget 2015 2 Indholdsfortegnelse Forbruget på 19 større udgiftsområder 4 Generelle Nøgletal. 6 Børnepasning... 9 Folkeskolen... 11 Tilbud til ældre... 13 Kontanthjælp og

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Budget ECO-nøgletal - Budget 2014 Stevns Kommune

Budget ECO-nøgletal - Budget 2014 Stevns Kommune Budget 2014 ECO-nøgletal - Budget 2014 Stevns Kommune Indhold Baggrund... 3 ering og opdeling på fagområder... 4 Generelt om nøgletal... 4 Overordnede nøgletal... 5 Ressourceforbruget på 19. udgiftsområder...

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4043 4414 5206 3730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Sociale formål Indtægter fra central refusionsordn., grp

Sociale formål Indtægter fra central refusionsordn., grp KONTANTHJÆLP OG ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 8.10 Alle nøgletal er beregnet i kroner pr. 17-64 årig 5.57.72 Sociale formål 252 355 449 412 Indtægter fra central refusionsordn., grp. 018 0 0-46 -7 5.57.73

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Børnepasning Folkeskolen Tilbud til ældre Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger Sygedagpenge...

Børnepasning Folkeskolen Tilbud til ældre Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger Sygedagpenge... Eco-nøgletal Regnskab 2012 og budget 2013 779-2011-171750 2 Indholdsfortegnelse Forbruget på 19 større udgiftsområder.4 Børnepasning... 9 Folkeskolen... 11 Tilbud til ældre... 13 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger...

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Nøgletal for Lejre Kommune

Nøgletal for Lejre Kommune Nøgletal for Lejre Kommune Opdateret med nyeste sammenligningstal Materiale til Budgetseminar d. 22. juni 2016 Indhold Dette materiale er en opdateret udgave af det nøgletalsmateriale, der blev præsenteret

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

ECO Nøgletal. Budget Skive Det er RENT LIV

ECO Nøgletal. Budget Skive Det er RENT LIV ECO Nøgletal Budget 2017 Indhold Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder... 3 Udgiftsudviklingen på 19 områder... 4 Generelle nøgletal... 5 Sociale forhold... 8 Børnepasning... 9 Folkeskolen... 10 Tilbud

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent Nøgletalsrapport 2005 Teknisk specifikationsliste Generelle bemærkninger I rapporten indgår regnskabstal for år 2002, 2003 og 2004. Regnskabstallene er omregnet til år 2004 prisniveau. Hertil er benyttet

Læs mere

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2014 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 3875 4785 5123 3770 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v.

Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v. 9.103 Faaborg-Midtfyn Kommune Udgifter i løbende og faste priser Løbende priser 2016-priser Faaborg-Midtfyn Kommune Sml.- gruppen Region Syddanmark Hele landet Faaborg-Midtfyn Kommune Sml.- gruppen Region

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Kapitel 3: Analysens resultater.

Kapitel 3: Analysens resultater. 16 Kapitel 3: Analysens resultater. 3.1 Indtægter. 3.1.1 Skatteindtægter, tilskud og udligning. Tabel 1 Skatteindtægter, tilskud og udligning pr. indbygger inkl. kommunale bidrag til regionerne Holstebro

Læs mere

Befolkning

Befolkning RESSOURCEFORBRUGET PÅ 19 UDGIFTSOMRÅDER Bilag til budgetmappen vedr. budget 2017, Svendborg kommune ECO-nøgletal Befolkning 01.01.2015 Svendborg Kommune Saml. Gruppe Syd Svendborg vs. syd Udgiftsbehov

Læs mere

Børn og unge med særlige behov

Børn og unge med særlige behov 1 of 8 Børn og unge med særlige behov Udgiftsniveau Børn og unge med særlige behov pr. 0-22 årig 2009-2014 (2014-priser) 11500 Syddjurs Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet 11000 10500 Kr. pr. 0-22

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Budget 2017 Budgetproces og input

Budget 2017 Budgetproces og input Budget 2017 Budgetproces og input Børneudvalget den 8. marts Budgetproces 2017 Overordnet serviceramme i 2016 Politikområder r 2017 (foreløbige) Handlemuligheder Nøgletal Børneudvalgets input til budgetseminaret

Læs mere

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg Bevillingsomr der 1 konomiudvalget 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg 1 Skole 3 Błrn 0-6 r 4 Familie 3 Arbejdsmarkedsudvalg

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi Opfølgning på Bæredygtighedsstrategi Marts 2011 Introduktion Som optakt til budgetlægningen for 2011 og overslagsårene 2012-14 vedtog byrådet den 26. april 2010 en bæredygtighedsstrategi. I bæredygtighedsstrategien

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Dato: Sagsnummer: Sagsbehandler: Afdeling: /9166 Tommy Pedersen Økonomisk Sekretariat

Dato: Sagsnummer: Sagsbehandler: Afdeling: /9166 Tommy Pedersen Økonomisk Sekretariat Dato: Sagsnummer: Sagsbehandler: Afdeling: 28-06-2016 16/9166 Tommy Pedersen Økonomisk Sekretariat Notat Overordnet nøgletalsanalyse baseret på ECO-nøgletal fra KORA. Der er udarbejdet en overordnet nøgletalsanalyse

Læs mere

Allerød Kommune NOTAT. Benchmarking på det sociale område

Allerød Kommune NOTAT. Benchmarking på det sociale område NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Benchmarking på det sociale område I budgetforliget for 2014 2017 indgår, at der skal gennemføres en analyse i form af en benchmarking

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

budget 2008 Bemærkninger

budget 2008 Bemærkninger Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Bilag 1 Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet d. 24. april 2013, her med foreslåede korrektioner marts 2014) Økonomi / Innovation og IT marts 2014 Ændringsforslag er tilføjet med rødt Skanderborg

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

NØGLETAL 2008 HOLSTEBRO HORSENS SILKEBORG RANDERS HERNING VIBORG SKIVE

NØGLETAL 2008 HOLSTEBRO HORSENS SILKEBORG RANDERS HERNING VIBORG SKIVE NØGLETAL 28 HERNING HOLSTEBRO HORSENS RANDERS SILKEBORG SKIVE VIBORG MAJ 28 Nøgletal 28 Forord For første gang udsender Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive og Viborg sammen en nøgletalspublikation

Læs mere

Nøgletalsoversigt 2015

Nøgletalsoversigt 2015 Rødovre Kommune Økonomi og Personaleforvaltningen Nøgletalsoversigt 2015 juli 2015 Indhold Hvor forskellige er kommunerne betingelser og rammevilkår... 5 Samlet udgiftsbehov pr. borger i 2015... 5 Socioøkonomisk

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Beskatning og Udligning 2010 2011 2012 Udskrivningsprocent 706 Syddjurs Kommune 25,40 25,40 25,30 707 Norddjurs Kommune 24,60 24,60 25,10 710 Favrskov

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HORSENS 85,7 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,7 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Hvilke kommunale opgaver kan konkurrenceudsættes?

Hvilke kommunale opgaver kan konkurrenceudsættes? Hvilke kommunale kan konkurrenceudsættes? 1 FORMÅL I DI s årlige faktaark om kommunernes konkurrenceudsættelse foretages der en kortlægning af kommunernes konkurrenceudsættelse i det senest afsluttede

Læs mere

FAVRSKOV. 29,0 MIO. KR. Så meget kan Favrskov Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

FAVRSKOV. 29,0 MIO. KR. Så meget kan Favrskov Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: FAVRSKOV 29,0 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,4 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

BUDGET. Bilag Bevillingsoversigt

BUDGET. Bilag Bevillingsoversigt BUDGET Bilag Bevillingsoversigt Indholdsfortegnelse Sider: Bevillingsoversigter Politikområde/Funktion/Gruppering 3 Tønder Kommune overordnet/artskonto 24 IM Art 27 Bevillingsoversigt Bevillingsoversigt

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

VIBORG. 70,2 MIO. KR. Så meget kan Viborg Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

VIBORG. 70,2 MIO. KR. Så meget kan Viborg Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: VIBORG 70,2 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

5 Social- og sundhedsvæsen

5 Social- og sundhedsvæsen Budget- og regnskabssystem 3.5 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 5 Social- og sundhedsvæsen KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING M.V. 5.01 Kontanthjælp 01 Løntilskud ved optræning eller

Læs mere

RANDERS. 64,4 MIO. KR. Så meget kan Randers Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

RANDERS. 64,4 MIO. KR. Så meget kan Randers Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: RANDERS 64,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

MARIAGERFJORD 22,4 PCT. Konkurrenceudsættelse i Mariagerfjord Kommune

MARIAGERFJORD 22,4 PCT. Konkurrenceudsættelse i Mariagerfjord Kommune MARIAGERFJORD 36,8 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,6 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

FREDERICIA 38,4 MIO. KR.

FREDERICIA 38,4 MIO. KR. FREDERICIA 38,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

I det følgende analyseres en række væsentlige nøgletal, dels overordnede nøgletal og dels nøgletal for kommunens enkelte sektorer.

I det følgende analyseres en række væsentlige nøgletal, dels overordnede nøgletal og dels nøgletal for kommunens enkelte sektorer. Benchmarkanalyse I det følgende analyseres en række væsentlige nøgletal, dels overordnede nøgletal og dels nøgletal for kommunens enkelte sektorer. Analysen er udarbejdet som en benchmarkanalyse, hvor

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025

Læs mere

KOLDING. 57,7 MIO. KR. Så meget kan Kolding Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

KOLDING. 57,7 MIO. KR. Så meget kan Kolding Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: KOLDING 57,7 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,4 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere