Lederforum mandag 26. januar Målstyring og performancekultur Mål eller selvmål?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "27-01-2015. Lederforum mandag 26. januar 2015. Målstyring og performancekultur Mål eller selvmål?"

Transkript

1 Lederforum mandag 26. januar 2015 Målstyring og performancekultur Mål eller selvmål? 1

2 Eftermiddagens program Velkomst ved Jørgen Beck, Ledelsesakademiet Oplæg ved Jan Rohwedder, Ledelsesakademiet Pause, snak og kaffe Oplæg ved Lars Andersen, COOP Kvickly Spørgsmål til Lars og Jan Afrunding ved Jørgen Beck, Ledelsesakademiet Hvorfor dog dette tema? Vender bølgen? Berlingske Tidende 5. oktober 2014 Performance-kulturen ødelægger relationen mellem mennesker (Jan Molin, dekan på CBS) Jyllands Posten 21. oktober 2014 Et performancedyr er sluppet løs i Lego (Mads Nipper, tidligere koncernchef i Lego) Mandag Morgen, 22. september 2014: Resultatmål tynger offentlige ansatte (Peter Dahler Larsen, KU og Signe Pihl-Thingvad, SDU) Jyllands Posten : Systematiserede resultatmålinger og mere præstationsledelse er ingredienserne til en model for god arbejdsgiveradfærd i staten 2

3 Er der virkelig tale om en Schweizerkniv? Hvad kan målstyring og performance management give os i organisationerne? Og hvad kan det ikke? Hvad abonnerer du på? A. Adfærd styres af, konsekvenser Resulterer en adfærd i belønning forstærkes den vi er villige til at gentage adfærden. Resulterer en adfærd i ingenting - ignoreres den så vil den med tiden ophøre. Resulterer en adfærd i straf, vil den aflæres (ofte uhensigtsmæssige reaktioner i form af undgåelsesstrategier, usikkerhed og passivitet). 3

4 Hvad abonnerer du på? B. Mennesket har en fri vilje og søger at tage ansvar for sig selv. Mennesket er i stand til at forme sit eget liv og sin egen personlighed. Mennesket er født med nogle grundlæggende behov, som det stræber efter at få opfyldt. Vi foretager valg, som er i overensstemmelse med behovene. Hvad er målstyring? Ledelsesretning med fokus på: At opstille mål og systematisk samle data At følge op på resultater og sætte kollektive og individuelle præstationer i forhold til målene Antagelse: Vil understøtte kontinuerlig individuel og organisatoriske læring og udvikling. Med andre ord: Vi får, hvad vi måler på! Corydon: Hvem vil ikke gerne have en dygtigere leder? 4

5 Performance Management, en definition "En proces som muliggør, at medarbejderne gennem optimal anvendelse af deres evner, kan udfylde deres rolle i organisationen. Formålet er at opfylde fastlagte mål og standarder, som er direkte forbundet med organisationens overordnede mål (strategi). PM er en strategisk styringsteknologi, som understøtter organisationens overordnede forretningsmål gennem at forbinde det enkelte individs arbejdsmål med organisationens overordnede mission (Costello, 1994, Sparrow & Hilltop, 1994 i Collings & Wood, 2009). Performance Management, i praksis hos jer... Jeg har startet listen.., hvordan ser det ud hos jer? Resultatkontrakter? Præstationsmålinger? Bonusser? 5

6 Performance Managements formål Læringsperspektiv Styringsperspektiv Kontrolperspektiv Faldgrubbe: Ofte kommunikerer ledelsen læringsperspektivet mens mellemledere og medarbejdere primært oplever kontrol og styring! Dagens JP: Meget overarbejde i Banedanmark Vi skal have negative resultatlønskontrakter til lederne (politisk udmelding, ganske vist ) (Van Doren m.fl., 2010) Hvad kom først - Hønen eller ægget? Er motivation forudsætningen for den gode præstation eller er den gode præstation forudsætningen for motivation? 6

7 Motivationsteorien bag målstyring og PM Hviler på målsætningsteorien (Locke & Latham), de taler også om en High Performance cyklus Målsætningsteorien: Motivation og jobtilfredshed er en konsekvens af at opstille udfordrende mål som igen medfører høje præstationer. Altså: Motivation som følge af præstation. Forskel mellem nuværende og ønsket præstation. Skaber en konstruktiv utilfredshed (kognitiv dissonans), som er drivkraften mod at nå målet. Sammenhængen til motivation den jyske * Realistiske * Høj selfefficacy Tilfredshed Motivation Mål* Den gode og den onde cirkel * Specifikke og udfordrende Præsta- tion * Høj selfefficacy Beløn- ning Scor på 2/3! 7

8 Væsentlige pointer fra målsætningsteorien ) Temaer som påvirker sammenhængen mellem målene og præstationen: Målforpligtelsen (målet skal være vigtigt og vi skal tro på, at vi kan nå det) Involvering i HVORDAN vi kan nå målet og være meningsfuldt (IKKE fastsættelsen af målet ) Opgavekompleksiteten (simple opgaver god sammenhæng, komplekse opgaver dårlig sammenhæng) Udfordrende resultatmål og udfordrende læringsmål (holder den??? udfordrende er nøgleordet) Hvad kan målsætningsteorien så for alvor? Mål skaber retning, fokuserer opmærksomhed og indsats mod målopfyldende adfærd og aktivitet (og væk fra ikke-målopfyldende aktiviteter) Mål giver energi, højere mål skaber en større indsats end lave mål. Der bliver større vedholdenhed i opgaveløsningen. Mål fungerer specielt godt når opgaverne ikke er for komplekse. Men ikke godt når der skal tænkes ud af boksen, findes nye veje, eller når man skal få øje på nye kombinationsmuligheder ) 8

9 En lille konkurrence Hvor mange gange når det hvide hold, at aflevere bolden inden jeg stopper videoen? Hvad får man øje på, når man ser verden igennem en kikkert eller et nøglehul??? 9

10 Hvad får man IKKE øje på??? Og kunne det også have/skabe værdi??? Hvad nu, hvis det virkeligt vigtige IKKE er blevet målfastsat? Hvad nu, hvis opgaverne er meget komplekse? Hvem er i stand til at fastsætte de vigtige og relevante mål? Hvad nu, hvis man holdes ansvarlig for andres præstationer? OG et vigtigt spørgsmål: Hvordan skabes forpligtelse? Målstyring og performancekultur - Mål eller selvmål? Anbefalinger til ledere Arbejd stenhårdt på at understøtte det personlige ejerskab Hjælp med at sikre mestringsevnen hos medarbejderne Giv kontinuerlig, konstruktiv og konkret feedback Vær opmærksom på de værdiskabende opgaver, som ikke er målsatte Vær opmærksom på opgavetyperne (kompleksiteten) Pas godt på samarbejdet og vær opmærksom på subkulturer 10

11 Hvordan er sammenhængen mellem økonomiske (og lignende) incitamenter og motivation når målstyring/pm anvendes? Økonomiske incitamenter - målsætningsteorien Er virkningsfulde til at øge målforpligtelsen som påvirker præstationen Umiddelbart er sammenhængen lineær: Flere penge øger forpligtelsen! Hvis målene bliver for udfordrende, kan præstationen dog falde 11

12 Økonomiske incitamenter lidt kritiske kommentarer Ydre belønninger kan virke motiverende, men hvis de anvendes på opgaver som I SIG SELV er interessante, meningsfulde, kreative eller ædle, kan belønninger være demotiverende Belønninger er vanedannende, forventes gentagede og forventes øgede over tid Belønninger udløser dopamin. Kan medføre risikable valg og risikosøgende fejl (Brian Knutson, Stanford Uni, Ordóñez m.fl.) Ydre belønninger betyder ofte, at vi kun arbejder til belønningen udløses når incitamenterne fjernes, ophører den ønskede adfærd Et radikalt anderledes bud på motivation Selvbestemmelsesteorien (Deci & Ryan) 12

13 Grundtænkningen i selvbestemmelsesteorien Antagelse: Mennesket er nysgerrigt, har lyst til at lære og udvikle sig og er selvmotiverende. Vi har 3 medfødte psykologiske behov Autonomi (mening, mål/værdier. Fravær af hårdt ydre pres mod bestemte tænkemåder = frihed og valgmuligheder) Kompetence (mestringsevne, leve op til kravene flow, uddannelse) Social tilknytning ( høre til, forbundet med andre, tryghed, omsorg) Grundtænkningen i selvbestemmelsesteorien Når behovene tilfredsstilles opstår selv-motivation (autonom motivation) og derefter trives vi og præsterer godt: Her kommer motivation altså FØR præstation. Autonom motivation: Både indre motivation og ydre motivation, hvor denne er i overensstemmelse med mine værdier og jeg kan se meningen. Autonom motivation giver større engagement og selvtillid dette medfører bedre præstation, udholdenhed og kreativitet 13

14 En væsentlig pointe i forhold til kreativitet Udgangspunkt: Indre motivation bidrager til kreativitet, kontrollerende ydre motivation hæmmer! Og dog: Hvis der kan skabes et miljø, hvor det er muligt at koble den ydre regulering til egne holdninger og værdier, kan jeg være ydre motiveret og samtidig se mig selv som autentisk jeg har taget det ydre til mig Økonomiske incitamenter - Selvbestemmelsesteorien Ved simple, ikke komplekse opgaver virker økonomiske incitamenter som i målsætningsteorien Men: Effekten er negativ ved komplekse opgaver. Antagelse: Belønningerne påvirker den autonome motivation i retning mod kontrolleret, ydre motivation (fra moralsk, holdningsmæssig forpligtelse til transaktion). 14

15 Kan du huske, hvad du abonnerede på A eller B? Motivationsteorier B: Selvbestemmelsesteori Universelle behov Humanistisk psykologi (værdier, mening, potentiale) Leadership HR paradigme INDRE/ydre Motivation før præstation A: Målsætningsteori Rationelle, fornuftsbaserede mål, kausale sammenhænge Behaviorisme (stimulus-respons) Management Forretningsledelses paradigme YDRE/indre Præstation før motivation Sammenfattende At opstille specifikke mål og kontrollere præstationen gennem belønning og straf, virker fint ved simple, ikke-komplekse opgaver. Det understøtter den ydre-regulerede motivation. Det giver fokus og en stor arbejdsindsats. Økonomiske belønninger virker. Det svækker den indre motivation, som er væsentlig ved komplekse opgaver og når der skal innoveres og tænkes kreativt. Her kan i stedet arbejdes med at tilfredsstille behovene for autonomi, kompetence og social tilknytning. 15

16 Litteratur Collings, D.G. & Wood, G. (2009). Human Ressource Management - a critical approach. Routledge. Drucker, P.F. (1999). Knowledge-Worker Productivity: The Biggest Challenge. California Management Review XLI:2 (Winter 1999), Gagné, M. & Deci, E. (2005). Self-determination theory and work motivation. Journal of Organizational Behavior, 26, Gagné, M. & Forest, J. (2008). The Study of Compensation Systems Through the Lens of Self- Determination Theory: Reconciling 35 Years of Debate. Canadian Psychology, vol. 49, No. 3, Hein, H.H. (2009). Motivation Motivationsteori og praktisk anvendelse. Hans Reitzels Forlag. Høpner m.fl. (2007). Motivation - driftsbestemt eller bevidst kalkuleret adfærd i Høpner, J., Jørgensen, T.B., Andersen T. og Sørensen, H. Modstillinger i organisations- og ledelsesteori. Forlaget Academica (Side 29-42). Locke, E. A. & Latham, G. P. (2002). Building a Practically Useful Theory of Goal Setting and Task Motivation - A 35-Year Odyssey. American Psychologist, Vol. 57, No. 9, Locke, E. A. & Latham, G. P. (2006). New Directions in Goal-Setting Theory. Current Directions in Psychological Science, 2006, 15, Ordóñez, L., Schweitzer, M.E., Galinsky, A.D. & Bazerman, M. H. (2009). Goals Gone Wild: The Systematic Side Effects of Over-Prescribing Goal Setting. Harward Business School, Working Paper Pink, D. H. (2011). Motivation - den overraskende sandhed om hvad der motiverer os. L & R Business. Ryan, R.M. & Deci, E.L. (2000). Self-determination Theory and the Facilitation of intrinsic motivation, Social Development, and Well-Being. American Psychologist, vol. 55, No. 1, Ryan, R.M. & Deci, E.L. (2008). Self-determination Theory: A Macrotheory of Human Motivation, Development, and Health. Canadian Psychology, vol. 49, No. 3, Næste Lederforum Tirsdag den 12. maj kl Tak for i dag og på gensyn! 16

Projektopgave i Ledelses- og organisationspsykologi, LOOP, 3. semester

Projektopgave i Ledelses- og organisationspsykologi, LOOP, 3. semester Indhold Indledning... 2 Personlig motivation for emnefeltet... 3 Kort præsentation af vores egen ledelsesmæssige kontekst... 3 Problemformulering... 4 Begrebsafklaring... 4 Motivation... 4 Kreativitet

Læs mere

Ledelse i udvikling. Lykkelige organisationer? TEMA

Ledelse i udvikling. Lykkelige organisationer? TEMA 2 2015 Ledelse i udvikling TEMA Skab motivation hver dag Nøglen til de bedste resultater findes blandt motiverede medarbejdere Pernille Erichsen, Implement Consulting Group side 6 Lykkelige organisationer?

Læs mere

MOTIVATION Motivationsteori og praktisk anvendelse

MOTIVATION Motivationsteori og praktisk anvendelse Helle Hedegaard Hein (2009) MOTIVATION Motivationsteori og praktisk anvendelse den 09-03-2012 kl. 8:52 Søren Moldrup side 1 af 15 sider Forord Ledere har et næsten umenneskeligt stort ansvar for de mennesker,

Læs mere

Frisættende Ledelse. Kan medarbejdere medproducere ledelse?

Frisættende Ledelse. Kan medarbejdere medproducere ledelse? Paper til DDLAs ledelseskonference 2014 Frisættende Ledelse Kan medarbejdere medproducere ledelse? Af Lykke Cecilie Mose, cand. psych., Perspektivgruppen 1 "Ressourcerne er knappe og kravene mange. Meget

Læs mere

Peter Holdt Christensen. Motivation i organisationer

Peter Holdt Christensen. Motivation i organisationer Peter Holdt Christensen Motivation i organisationer Peter Holdt Christensen Motivation i organisationer Peter Holdt Christensen Motivation i organisationer 1. udgave 2013 Samfundslitteratur og forfatteren

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Dialog til en forandring

Dialog til en forandring Dialog til en forandring Charlotte Køhlert Dialog til en forandring gør vanskelige samtaler til konstruktive og udviklende dialoger Samfundslitteratur Charlotte Køhlert Dialog til en forandring gør vanskelige

Læs mere

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER Ditte Brændgaard Hansen & Lise Tillge DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER The motivated employee / Den motiverede medarbejder Copenhagen Business School Cand.merc. Human Ressource Management November 2009 Vejleder:

Læs mere

HD-O Hovedopgave 2011 Strategiimplementering Morten Jensen. Bilag 1: Referat af Topleder interview med Henrik Iversen... 2

HD-O Hovedopgave 2011 Strategiimplementering Morten Jensen. Bilag 1: Referat af Topleder interview med Henrik Iversen... 2 Indholdsfortegnelse Bilag 1: Referat af Topleder interview med Henrik Iversen... 2 Bilag 2: Referat af Topleder interview med Erik Holm... 6 Bilag 2a: Interview af Erik Holm, lydfil... 11 Bilag 3: Referat

Læs mere

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet.

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet. Emne: Nye vinkler til forandringsledelse Af: Niels Sparre, Partner i Mindbiz ApS Formål Mange har prøvet at være en del af en forandring, der ikke har været succesfuld. Denne artikel har til formål at

Læs mere

Toplederens egen kompetenceudvikling

Toplederens egen kompetenceudvikling Toplederens egen kompetenceudvikling En guide til aktionslæring 1 Toplederens egen kompetenceudvikling en guide til aktionslæring Udgiver Væksthus for Ledelse Projektledelse Søren Bjerregaard Kjær, Djøf

Læs mere

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

Implementering af forandringsprojekter i organisationer

Implementering af forandringsprojekter i organisationer Implementering af forandringsprojekter i organisationer Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 2009 Indholdsfortegnelse 1.1 Indledning.... 3 1.2 Problemformulering.... 3 1.3 Afgrænsning.... 3 1.4 Metode....

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

Motivation når ledelsen ikke motiverer

Motivation når ledelsen ikke motiverer Motivation når ledelsen ikke motiverer Bacheloropgave HA 6.semester 2011 Søren Riisager Gruppe nr. 61 1 Motivation når ledelsen ikke motiverer Af Søren Riisager Erhvervsøkonomisk Bachelorprojekt 2011 Aalborg

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da MANNAZ UPDATE Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da Motivation og produktivitet. Kender du rækkefølgen? Vidensmedarbejderen anno 2014 sætter sine

Læs mere

Hvordan motiveres, ledes og fastholdes videnmedarbejdere med fokus på kreative resultater?

Hvordan motiveres, ledes og fastholdes videnmedarbejdere med fokus på kreative resultater? Hvordan motiveres, ledes og fastholdes videnmedarbejdere med fokus på kreative resultater? How to motivate, manage and retain knowledgeworkers while focusing on creative outputs? Cand.merc.(psyk.) Copenhagen

Læs mere

Hvad motiverer den sundhedsprofessionelle til at yde god kvalitet i pleje og behandling?

Hvad motiverer den sundhedsprofessionelle til at yde god kvalitet i pleje og behandling? Hvad motiverer den sundhedsprofessionelle til at yde god kvalitet i pleje og behandling? Årsmøde i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Hotel Nyborg Strand d. 13. 14. januar 2012 Christian Bøtcher

Læs mere

Skolen i Morgen Tidsskrift for skoleledelse

Skolen i Morgen Tidsskrift for skoleledelse Skolen i Morgen Tidsskrift for skoleledelse Nr. 8 maj 2013 16. årgang Tema: Ny skoleledelse Nu skal der ledes Af forlagschef Peter Andersen Efter regeringsindgrebet er ledelsesretten kommet derhen, hvor

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv

Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv Et personligt afklaringsværktøj til medarbejdere i staten Indhold Forord 3 Indledning 4 Kapitel 1: Hvad har du med? 5 Dine kompetencer 6 Dit

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling Vækst gennem viden Vækst gennem viden af partner Ole Steen Andersen, osa@implement.dk, Implement og dekan, ph.d. Søren Barlebo Rasmussen, sbr.spfak@cbs.dk, CBS Handelshøjskolen i København Denne artikel

Læs mere

Motivation og ledelse af højtspecialiserede kreative medarbejdere

Motivation og ledelse af højtspecialiserede kreative medarbejdere Motivation og ledelse af højtspecialiserede kreative medarbejdere Af Helle Hedegaard Hein Resumé Den vigtigste ressource i vidensøkonomien, den kreative økonomi og oplevelsesøkonomien er de højtspecialiserede

Læs mere

STÆRK INDEFRA med WARRIORMIND UDVIKLINGSPROGRAMMER FOR. PERSONLIG UDVIKLING LEADERSKAB OG STÆRKE BÆREDYGTIGE TEAMS udviklingsprogram april 2015

STÆRK INDEFRA med WARRIORMIND UDVIKLINGSPROGRAMMER FOR. PERSONLIG UDVIKLING LEADERSKAB OG STÆRKE BÆREDYGTIGE TEAMS udviklingsprogram april 2015 STÆRK INDEFRA med WARRIORMIND UDVIKLINGSPROGRAMMER FOR PERSONLIG UDVIKLING LEADERSKAB OG STÆRKE BÆREDYGTIGE TEAMS udviklingsprogram april 2015 Udarbejdet af Lars Møller 1 GENERELT (dette tror Jeg på) Jeg

Læs mere

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland I denne artikel vil jeg beskrive hvad innovation kan være, når man bevæger

Læs mere

Primadonna. ledelse. Af seniorforsker Helle Hedegaard Hein, cand.merc. og ph.d., Copenhagen Business School

Primadonna. ledelse. Af seniorforsker Helle Hedegaard Hein, cand.merc. og ph.d., Copenhagen Business School Primadonna ledelse Af seniorforsker Helle Hedegaard Hein, cand.merc. og ph.d., Copenhagen Business School Indholdsfortegnelse Primadonna ledelse! 4 Primadonnaen, præstations-tripperen, pragmatikeren og

Læs mere

ARTIKEL. Effektfuld træning. Praktiske metoder til design og gennemførelse af træningsforløb

ARTIKEL. Effektfuld træning. Praktiske metoder til design og gennemførelse af træningsforløb ARTIKEL Effektfuld træning Praktiske metoder til design og gennemførelse af træningsforløb EFFEKTFULD TRÆNING ARTIKEL Effektfuld træning Af Cecilie van Loon, Implement Consulting Group Indledning Kender

Læs mere