Cranet HRM Konferencen Torsdag den 30. august CBS, Copenhagen Business School CBS-SIMI Executive NOCA, Network of Corporate Academies

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cranet HRM Konferencen Torsdag den 30. august 2012. CBS, Copenhagen Business School CBS-SIMI Executive NOCA, Network of Corporate Academies"

Transkript

1 Cranet HRM Konferencen Torsdag den 30. august 2012 CBS, Copenhagen Business School CBS-SIMI Executive NOCA, Network of Corporate Academies Når HRM baner vejen forskning, praksis og forretning

2 Velkommen til årets Cranet konference, som præsenterer tre af de største internationale navne inden for HRM Deb Cohen, der er Vice president i Society for Human Resource Management en organisation med HR-professionelle som medlemmer. Hun giver en knivskarp analyse af, hvor HRM står i dag, og hvilke udfordringer, der venter. Professor Wolfgang Mayrhofer fra Wirtschaftsuniversität Wien, der har indgående kendskab til, hvordan HR-strategi og -praksis udfoldes i forskellige lande, sætter dansk HRM i relation til globale udfordringer og erfaringer med HRM. Professor Paul Evans fra INSEAD dokumenterer, at talent management er en af de højest prioriterede udfordringer inden for global HRM, men også at virksomhederne i høj grad mangler erkendelse, viden og værktøjer for at leve op til kravene. Desuden har du mulighed for at deltage i 12 spændende workshops. Her retter kompetente oplægsholdere primært praktikere projektøren mod seks hovedområder, der på samme tid repræsenterer kronjuvelerne inden for HRM og nogle af de vigtigste udfordringer: Performance: Hvordan sikrer vi, at indsatsen inden for HRM giver pote på bundlinjen? People: Er HRM gearet til at håndtere de modstridende krav, som videnvirksomheder rummer? Partner: Hvordan skaber man et tæt partnerskab mellem HR og linjeorganisationen, uden at HR bliver kvalt i sin egen succes? Profession: Hvad er HR-folks professionelle identitet, og hvordan ændrer HRM som fagområde sig? Problems: Hvordan konverteres en brændende platform til innovativ HRM-praksis? Planet: Hvilken rolle spiller HR-funktionen, når kravene til CSR og citizenship stiger? Du modtager ved konferencen et eksemplar af den netop udkomne Cranet-undersøgelse: International Executive Report (ca. 100 sider), der sammenligner HR-strategi og -praksis i Danmark med 31 andre lande. Cranet konferencen er det unikke mødested for HR-professionelle, der ønsker at holde sig opdateret på nye landvindinger inden for forskning og praksis.

3 Kl Velkomst Kl A critical view on contemporary HRM and a pathway to the future Senior Vice president Deb Cohen Kl Challenges and pathfinders in global HRM Professor Wolfgang Mayrhofer Kl Paneldiskussion mellem oplægsholderne og debat med deltagerne Kl Pause Workshop I - mellem kl og Tema 1: Performance Lock Ness-uhyret i HRM. Tema 2: People Talentfuld talent management. Tema 3: Partner HR-partner i den offentlige sektor. Tema 4: Profession Employer branding og de svære valg. Tema 5: Problems Ejerskab til arbejdsmiljø. Tema 6: Planet Mangfoldighed og bundlinje. Professor Allan Hansen CBS Professor Henrik Holt Larsen CBS HR-direktør Charlotte Boysen- Schmidt og HR-partner Bo Gøtz, DTU Senior Specialist Birgitte Brix Andersen Vestas Arbejdsmiljøkonsulent Svend-Erik Hermansen HK/Privat HR-chef Lotte Andersen ISS Kl Frokost og uformel networking Workshop II - mellem kl og Tema 1: Performance Medarbejdernes adfærd og salg. Tema 2: People Ledelse af den nye generation. Tema 3: Partner HR partner: Kvalt i egen succes? Tema 4: Profession HRM og kommunikation. Tema 5: Problems Ikke råd til dårlig ledelse. Tema 6: Planet Skalérbar kultur en god idé? HR director Thor Palmhøj Magasin Business Psychologist Mirja Olesen Mannaz Vice president Mads Kamp Oticon Senior Vice president Anders Monrad Rendtorff Coloplast Partner/Director Marjanne Grønhøj Grundfos Vice president Mette Aagaard Novo Nordisk Kl Pause Kl Global challenges in talent management Professor Paul Evans Kl Afslutning og tak for i dag

4 Oplæg i plenum 9.15 A critical view on contemporary HRM and a pathway to the future What have we learned after 25 years with HRM as a field of research and practice? What have we achieved, and where have we got trapped by our own success? Is there still a lot of mileage in the HRM concept, or is there a need for an HRM 2.0? Senior Vice president Deb Cohen, Society for Human Resource Management, USA, is at the very core of HRM research and practice in the US and will provide a thought-provoking overview Challenges and pathfinders in global HRM Organizations have to think global and act local, but which are the key trends in global HRM? The Cranet survey is an x-ray of HR strategy and practice in 50 countries. What is the common picture, the most significant challenges and where does it put Danish HRM? Professor Wolfgang Mayrhofer, Wirtschaftsuniversitët Wien, Austria, is a leading expert within global HRM and puts Denmark on the global HRM map Paneldiskussion mellem oplægsholderne og debat med deltagerne Globale udfordringer i talent management Talent management har meget høj prioritet i virksomhederne, men praksis er slet ikke innovativ nok og tackler ikke de mange dilemmaer, der findes. Den globale videnøkonomi stiller helt nye krav til talent management samtidig med, at talenterne også stiller nye krav. Hvordan kan disse krav forenes, når talentudviklingen samtidig skal understøtte forretningsstrategien? Professor Paul Evans, INSEAD, udfordrer traditionel talent management, perspektiverer globale og lokale tendenser og viser nye veje for talentudviklingen.

5 Tema 1 Performance Handler det kun om bundlinje og at sætte pris på medarbejderen? HRM er ikke et mål i sig selv. HRM bidrager til opnåelse af organisatoriske mål. Derfor er lakmusprøven på god HRM, at det bidrager til bundlinje og effektivitet. Topledelsen er ikke interesseret i maskinrummet inden for HRM. Fokus er i stedet på: Hvad kommer der ud af det? Lock Ness-uhyret i HRM: Giver HRM value for money? HRM-professionelle har i årtier kæmpet for at bevise relationen mellem HRM og performance. Hvad ved vi i dag herom: Hvordan påvirker konkret HRMpraksis virksomhedens økonomiske resultater? Hvad kan performance management og incitamentssystemer bidrage med, og hvad er konsekvenserne for medarbejdernes motivation? Professor Allan Hansen, CBS Kan man måle sammenhængen mellem medarbejdernes konkrete adfærd i kundekontakten og bedre salg? Magasin har sat fokus på hvilken specifik adfærd, der fører til øget salg overfor forskellige målgrupper. Hør, hvordan målinger gennemføres og korrelationer dokumenteres, samt hvordan medarbejderne trænes og motiveres. HR Director Thor Palmhøj, Magasin

6 Tema 2 People Er arbejdslivet gearet til de nye medarbejdere? Kerneydelsen i HRM er tiltrækning, fastholdelse og udvikling af menneskelige ressourcer, men udfordringerne har aldrig været større end nu. Hvordan matcher vi aktuelle kvalifikationer med kompetencekrav? Hvordan styrker vi engagement, uden at det ender i stress, fravær og udbrændthed? Hvordan knækker vi koden for, hvordan de nye generationer skal ledes? Talentfuld talent management: Dilemmaernes holdeplads Traditionel ledelseskarriere viger i stigende grad pladsen for flersporede talentprogrammer. Hvad der i en given virksomhed kan anses for talent, afhænger af dens specifikke strategiske behov. Et aktuelt forskningsprojekt har identificeret 20 dilemmaer inden for talent management og anviser veje til at løse dem. Professor Henrik Holt Larsen, CBS Ledelse af den nye generation: Innovation og nye samarbejdsformer Ikke blot stiller den nye generation andre krav til arbejdslivet. Disse krav skærpes også af teknologien. Lige nu foregår den digitale udveksling mest i fritiden, for virksomhederne er ikke tilstrækkeligt gearet til at understøtte autonomt samarbejde, innovation og læring. Hvorfor er det kun efter arbejdstid, at man får lov til at være agil, selvledende og udfolde sit potentiale? Business Psychologist Mirja Olesen, Mannaz

7 Tema 3 Partner Er symbiosen mellem HR og linjelederne en myte - og en god idé? HR-funktionen kan kun få indflydelse, hvis den af linjen bliver opfattet som en troværdig og professionel samarbejdspartner. Det er dog fyldt med dilemmaer at spille denne rolle. Mister man sin HR-identitet, og/eller bliver man suget ned i løsning af enkeltsager og problemer, hvis HR er en god business partner? Implementering af en HR-partner-organisation i den offentlige sektor Hør historien om, hvordan DTU har implementeret sin HR-partner struktur i en stærkt fagligt fokuseret organisation og hvor HR ikke altid er det øverste punkt på lederens agenda. Er HR-partneren som en strategisk sparringspartner for ledelsen myte eller virkelighed? HR-direktør Charlotte Boysen-Schmidt og HR-partner Bo Gøtz, DTU HR business-partner: Hvordan undgår man at blive kvalt i sin egen succes? Oticon har i fire år arbejdet med en HR business-partnerstruktur. Efter nogle indledende problemer har man nu givet partnerne stor autonomi i forhold til forretningsområderne. Det giver nærhed til forretningen og god eksekveringsevne. Til gengæld er det en udfordring at sikre koordination og konsistens i arbejdet med strategisk HR samt at styre belastningen, så partnerne ikke drukner i operationelle opgaver. Vice president Mads Kamp, Oticon

8 Tema 4 Profession Er det BEST PRACTICE at gå i andres fodspor? HRM er en selvstændig fagdisciplin, men grænserne til andre fagområder smuldrer i disse år. Således er HRM og kommunikation hinandens forudsætning. Employer branding er et eksempel på, at flere og flere HRM-opgaver handler om virksomhedens samspil med omgivelserne frem for kun dens indre liv Employer branding og de svære fravalg Hvilke rekrutteringskanaler skal man vælge for at opnå optimal Return On Investment? Hvordan og hvor skal man kommunikere for at bygge langvarige relationer med sine strategiske målgrupper? Hvordan måler man effekten af Employer Branding-indsatsen, og hvordan fravælger man de aktiviteter, som skaber mindst værdi, men måske er noget, man altid har gjort? Senior Specialist Birgitte Brix Andersen, Vestas HRM og kommunikation: Modsætninger mødes, og sød musik opstår? HR-folk undervurderer massivt behovet for at tænke kommunikation ind i deres arbejde. Hvis man kan forene HR og kommunikation, er man meget bedre rustet til at løse ledelses- og forandringsudfordringer. Topledelsen er grundlæggende ikke interesseret i fagligheder eller baggrund den vil bare have professionel hjælp, og det kræver tværfaglig indsats. Senior vice president Anders Monrad Rendtorff, Coloplast

9 Tema 5 Problems Når der er modvind på HR-cykelstien HRM handler ikke blot om at finde de rigtige svar, men også og måske især om at stille de rigtige spørgsmål. Hvordan sikrer man sig, at virksomheder har lyst og evne til at foretage nye landvindinger inden for HRM-metoder, når disse ofte repræsenterer et paradigmeskift i forhold til traditionelle HRM-metoder og dermed problematiserer forudsætningerne for disse? Hvordan skaber vi et ejerskab til et godt arbejdsmiljø, og hvilken rolle spiller HR? Det er endnu ikke lykkedes at få skabt et godt, sikkert og udviklende arbejdsmiljø, selv om Arbejdsmiljøloven blev vedtaget i 1975! Har HR-afdelinger svigtet ved bl.a. at blande sig i noget, de ikke har forstand på eller lave hovedløse trivselsundersøgelser? Arbejdsmiljøkonsulent Svend-Erik Hermansen, HK/Privat Vi har ikke råd til dårlig ledelse og tager hånd om det Grundfos har fundet en formel til at udregne, hvad dårlig ledelse koster i engagement og effektivitet blandt medarbejderne. Derfor kortlægger man nu det aktuelle lederskab, identificerer mørke pletter og sætter massivt ind med ledelsesudvikling, revitalisering af værdier og et nyt mindset. Partner/Director Marjanne Grønhøj, Grundfos

10 Tema 6 Planet CSR og virksomheden som samfundsborger De dage er forbi, hvor en virksomhed kunne være en stat i staten, og hvor HRM kun handlede om virksomhedens indre liv. Virksomheder har både et samfundsansvar og spiller en rolle i sikringen af global bæredygtighed. HRM er en vigtig partner i dialogen og samspillet med det omgivende samfund, men hvordan undgås dissonans mellem intern HR-strategi/-praksis og CSRbetingede eksterne krav? Mangfoldighed giver markant bedre bundlinje Mangfoldighed betaler sig, viser en omfattende undersøgelse gennemført af ISS. Indtjeningen er markant højere i teams, der er sammensat af medarbej dere med forskelligt køn, kulturel baggrund og alder. Hør, hvordan man konkret har arbejdet med mangfoldighed som en vigtig del af HR-strategien; og ikke mindst om udfordringerne, resultaterne, og hvorfor kommunikation er så vigtig. HR-chef Lotte Andersen, ISS Skalérbar kultur: Arrogant, naivt eller en rigtig god idé? I Novo Nordisk mener vi, at vores stærke kultur og værdier er en del af opskriften på virksomhedens succes. Når vi de kommende år forventer at skulle ansætte over medarbejdere om året størstedelen langt fra Danmark er der en reel risiko for, at værdier og kultur ændrer sig markant. Og det ønsker vi ikke. Derfor skal The Novo Nordisk Way skaleres. Hvilken rolle kan/skal HR-processer helt konkret spille i den sammenhæng? Vice president Mette Aagaard, Novo Nordisk

11 Cranet HRM Konferencen 2012 CBS, SOLBJERG PLADS 3, 2000 FREDERIKSBERG TORSDAG DEN 30. AUGUST 2012, Kl til Cranet-projektet er et internationalt HRM-forskningsprojekt. Det undersøger og evaluerer løbende HRM-strategi og -praksis i ca. 50 lande og danner dermed et solidt afsæt for udvikling, forskning og benchmarking, som muliggør systematiske komparative analyser af HRM i private og offentlige virksomheder. Cranet-undersøgelsen er den største og mest repræsentative, uafhængige undersøgelse af HRM-politikker og -praksis i verden. Cranet-projektet er i Danmark forankret hos CBS og CBS-SIMI Executive med NOCA som associeret partner. Konferencepris: kr ex moms Ved tilmelding senest den 31. juli: kr ex moms Ved samlet tilmelding af flere personer fra samme virksomhed gives en rabat på: 500 kr. pr. deltager Tilmelding: Henvendelse eller spørgsmål kan rettes til: CBS-SIMI Executive Programkoordinator Signe Wheatley Rasch, , Programdirektør Louise Rygaard Jonas, , KONFERENCEORGANISATION Professor Henrik Holt Larsen, CBS Programdirektør Louise Rygaard Jonas, CBS-SIMI Executive Programdirektør Stine Staffeldt, CBS-SIMI Executive Direktør Per Geisler Hansen, NOCA CBS Institut for Organisation Kilevej 14A 2000 Frederiksberg CBS-SIMI Executive Råvarebygningen Porcelænshaven Frederiksberg NOCA Network of Corporate Academies Fiolstræde København K

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager JPHumanResource 03. udgave aug. 2011 Vis jeres værd HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager HR som strategisk ressource Mindre danske virksomheder

Læs mere

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling Talentudfordringer - 13 historier om virkelighedens talentudvikling KOLOFON Casesamlingen er udarbejdet af: Frances Jørgensen, ASB, Anna Gerstrøm, ASB, Thorkil Molly-Søholm, AAU, Lotte Pedersen, Odense

Læs mere

SAMFUNDS- RELEVANT FORSKNING PÅ CBS

SAMFUNDS- RELEVANT FORSKNING PÅ CBS SAMFUNDS- RELEVANT FORSKNING PÅ CBS 14 UDVALGTE CASES AMFU DSRELE ANTFOR KNING ÅCBS SAMFUNDSRELEVANT FORSKNING PÅ CBS 14 udvalgte cases DENNE PUBLIKATION BYGGER PÅ EN RAPPORT UDARBEJDET AF OPERATE A/S

Læs mere

Effektive læringsformer

Effektive læringsformer Effektive læringsformer der skaber bedre resultater for din virksomhed En guide til praktikeren Bag guiden Indhold I foråret 2010 nedsatte DEA, NOCA og Mannaz A/S sammen en ekspertgruppe, der skulle hjælpe

Læs mere

KoNFERENcE FoR. 24. maj 2011 TEKNoloGIsK INsTITuT TAAsTRuP. Sebastian Nybo. Tania ellis. finn lund Andersen. kjeld fredens

KoNFERENcE FoR. 24. maj 2011 TEKNoloGIsK INsTITuT TAAsTRuP. Sebastian Nybo. Tania ellis. finn lund Andersen. kjeld fredens hr-dagen 2011 24. maj 2011 TEKNoloGIsK INsTITuT TAAsTRuP Gitte Mandrup Torben Andersen Sebastian Nybo kim Møller Tania ellis finn lund Andersen årets KoNFERENcE FoR hr-professionelle kjeld fredens inge

Læs mere

Effektiv talentudvikling praksis for praktikere

Effektiv talentudvikling praksis for praktikere Effektiv talentudvikling praksis for praktikere Effektiv talentudvikling praksis for praktikere Dato for udgivelse: Juni 2010 Forfattere: Maria Lindorf og Julie Lynge Udgiver: DEA Foto: Søren M. Osgood

Læs mere

Strategic HR & Business Summit CPH 2013

Strategic HR & Business Summit CPH 2013 Strategic HR & Business Summit CPH 2013 Konferencekatalog Få ny viden om strategisk HR og inspiration til, hvordan forbindelsen mellem HR og din virksomheds forretningsstrategi kan styrkes. Den 5. december

Læs mere

NOCA Årsberetning 2011

NOCA Årsberetning 2011 NOCA - NETWORK OF CORPORATE ACADEMIES NOCA Årsberetning 2011 Formand i NOCA, Henrik Jespersen, CorporateVice- President, Fertin, beretter om NOCA-året 2011 NOCAs Generalforsamling, torsdag den 19. april

Læs mere

Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august

Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august Forskningsbaseret efteruddannelse - intensive sommerskolekurser Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august Dalgas Have 15 2000 Frederiksberg Redaktion: Sommerskoleansvarlig

Læs mere

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Projektlederens nutid og fremtid Internationalisering, forandringsledelse og kommunikation Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Synspunkt Hvordan bliver vi en

Læs mere

Store forandringer for HR

Store forandringer for HR 22. august 2011 I 12 Årgang 21 Human Resources NYT OM VIDEREUDDANNELSE, LEDELSE OG LÆRING Kanindrab spøger stadig i branchen for teambuilding FOKUS Læs om kaniner nej tak, kompetencer ja tak på side 2-3

Læs mere

Svarprocenten viser sundhedstilstanden. Case: SAS. HR-chefen ind på direktionsgangen. Case: Pensam. 7 gode råd til at få en høj svarprocent / s.

Svarprocenten viser sundhedstilstanden. Case: SAS. HR-chefen ind på direktionsgangen. Case: Pensam. 7 gode råd til at få en høj svarprocent / s. A c t u p o n k n o w l e d g e O k t o b e r 2 0 1 0 / N o 1 0 D a n m a r k Svarprocenten viser sundhedstilstanden 7 gode råd til at få en høj svarprocent / s. 4-5 Case: SAS Engagerede medarbejdere i

Læs mere

Er du motiveret? HR & LEDELSESDAGEN. inden for ledelse, der giver deres bud på moderne lederstil 2014.

Er du motiveret? HR & LEDELSESDAGEN. inden for ledelse, der giver deres bud på moderne lederstil 2014. HR & LEDELSESDAGEN 22. MAJ 2014 KL. 8.00 17.00 I KUPPELSALEN - NORDJYSKE MEDIER Annoncetillæg til NORDJYSKE Stiftstidende 4. maj 2014. Er du motiveret? Motivation af medarbejdere kræver god ledelse. Chris

Læs mere

HR OG KOMMUNIKATION DE AMBIVALENTE SØSKENDE / TALENTKRIGEN RASER KOMMUNIKATION ER VIGTIG NÅR MAN SÆLGER MENNESKELIG ADFÆRD

HR OG KOMMUNIKATION DE AMBIVALENTE SØSKENDE / TALENTKRIGEN RASER KOMMUNIKATION ER VIGTIG NÅR MAN SÆLGER MENNESKELIG ADFÆRD magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer otteogtyve / januar / totusindeogotte HR OG KOMMUNIKATION DE AMBIVALENTE SØSKENDE / TALENTKRIGEN RASER KOMMUNIKATION ER VIGTIG NÅR MAN SÆLGER MENNESKELIG

Læs mere

Sammensæt dit eget program! Vælg mellem 16 forskellige spor. Mød fremtrædende talere fra Microsoft, IKEA, Danske Bank, Vestas og mange flere

Sammensæt dit eget program! Vælg mellem 16 forskellige spor. Mød fremtrædende talere fra Microsoft, IKEA, Danske Bank, Vestas og mange flere vir T ks ilm om e he ld 4 d o fr gb as eta am l k me un for 3 2009 HR-dagen Deltag på årets konference for alle HR-professionelle Sammensæt dit eget program! Vælg mellem 16 forskellige spor Kenneth Plummer,

Læs mere

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Selv de dygtigste kan blive bedre Jeg fik bekræftet mine styrker og udfordringer Side 10 Træd et skridt tilbage

Læs mere

Talent Management & Succession Planning Fornyet fokus i en tid med manglende arbejdskraft

Talent Management & Succession Planning Fornyet fokus i en tid med manglende arbejdskraft SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 10. oktober Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/talent K ø b e n h a v n 3. 4. d e c e m b e r W o r k s h o p 2. december 2 0 0 8 Talent Management

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Effektiv intern kommunikation fokus på nye tendenser inden for strategisk lederkommunikation

Effektiv intern kommunikation fokus på nye tendenser inden for strategisk lederkommunikation Konference Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/intern K ø b e n h a v n 25. og 26. F e b r u a r SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 16. januar W o r k s h o p 27. februar 2 0 0 9 Effektiv intern

Læs mere

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET KOMPETENCE- UDVIKLING

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET KOMPETENCE- UDVIKLING Kompetence opdatering Få opdateret virksomhedens kompetencer DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Decentralisering af HR Opnå fordele med decentrale løsninger af HR KOMPETENCE- Nr. 1 / Maj 09 UDVIKLING

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

STIFINDER PROGRAMMET. Transformativ lederudvikling siden 1994

STIFINDER PROGRAMMET. Transformativ lederudvikling siden 1994 STIFINDER PROGRAMMET Transformativ lederudvikling siden 1994 Indhold 4 Forord Der ligger altid noget, der venter på at blive fundet 6 Transformativ lederudvikling siden 1994 Hvad adskiller fra anden lederudvikling

Læs mere

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling INDHOLD Indhold Forord Om analysen 02 03 04 KAPITEL 3: OM ORGANISATIONEN

Læs mere

FREMTIDENS CFO. Netværk. Hvorfor? Fra strategisk sparringspartner til driftsmester. Customer Relationship Economics - er loyale kunder lønsomme?

FREMTIDENS CFO. Netværk. Hvorfor? Fra strategisk sparringspartner til driftsmester. Customer Relationship Economics - er loyale kunder lønsomme? FREMTIDENS CFO Netværk. Hvorfor? SIDE 8 Fra strategisk sparringspartner til driftsmester SIDE 3 Customer Relationship Economics - er loyale kunder lønsomme? SIDE 6 1 NETWORK DIRECTOR PER NIKOLAJ BUKH Per

Læs mere

Deloitte Consulting. Fælles HR-funktioner i staten Inspiration til effektiv og værdiskabende praksis

Deloitte Consulting. Fælles HR-funktioner i staten Inspiration til effektiv og værdiskabende praksis Deloitte Consulting Fælles HR-funktioner i staten Inspiration til effektiv og værdiskabende praksis HR i staten et område med uudnyttet potentiale Statens HR-funktioner spiller en central rolle i arbejdet

Læs mere

Ledelse i udvikling. Lykkelige organisationer? TEMA

Ledelse i udvikling. Lykkelige organisationer? TEMA 2 2015 Ledelse i udvikling TEMA Skab motivation hver dag Nøglen til de bedste resultater findes blandt motiverede medarbejdere Pernille Erichsen, Implement Consulting Group side 6 Lykkelige organisationer?

Læs mere

HR & personale. DI s HR- uddannelse- Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje!

HR & personale. DI s HR- uddannelse- Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! HR & personale DI s HR- uddannelse- 2012 Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! 2 DI S hr-uddannelse 2012 DI s HR-uDdannelse hele vejen rundt om HR-opgaverne For at virksomheden

Læs mere

Human Resources. Ubrugt HRpotentiale. nye medier. Møder er spild af tid. Skat på aftenskole. Apple gør det igen. Indflydelse og indsigt

Human Resources. Ubrugt HRpotentiale. nye medier. Møder er spild af tid. Skat på aftenskole. Apple gør det igen. Indflydelse og indsigt 5. september 2011 I Nr: 13 Årgang 21 Human Resources NYT OM VIDEREUDDANNELSE, LEDELSE OG LÆRING Ubrugt HRpotentiale i nye medier FOKUS: Sociale medier er et område i vækst ude i virksomhederne. Samtidig

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt)

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt) Networked business FACTBOOK EU-DK 2012 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF: SOCIALE MEDIER (Internt/Eksternt) PR & Kommunikation Salg & Marketing (inkl. web) Service & Support Innovation (R&D, produkt- & procesudvikling)

Læs mere