Strategidagen den 25. april 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategidagen den 25. april 2008"

Transkript

1 Lean Six Sigma Strategidagen den 25. april 2008 Annette Kjærgaard Center for kvalitets- Center og for miljøledelse Produktion

2 Kort introduktion til Lean Highland Park 1913 Henry Ford grundlægger produktionslinien Medarbejderstaben b kan reduceres med 90% Masseproduktionen er født Det klassiske Henry Ford citat: You can get it in any color you want as long as it is black

3 Anden verdenskrig Burning platform Burning platform i ordet egentligste forstand: Operatør kvalitets sikring udvikles Statisk proces kontrol udvikles PDCA introduceres i produktionen TAKT udvikles ved Boeing Takt tiden 1,3 timer eller 16 fly pr. dag. Efter krigen vender man tilbage til normal. De kvantespring, der blev opnået under krigsproduktionen på flow og kvalitetssikring, bliver ikke fastholdt.

4 Omme på den anden side af kloden Post war krise Toyota har enorme udfordringer med lille produktions volumen og stort antal varianter 25% af medarbejdere må afskediges Strejke ny ledelse træder til Der garanteres livslang ansættelse og medarbejderne bliver en del af Toyota. Masseproduktionen er født

5 Toyota Produktions System grundlægges Chefingeniør Taichi Ohno bliver en central person ved Toyota produktion Meget begrænsede ressourcer kræver optimal udnyttelse af produktionskapaciteten SMED opstår drevet frem af behov for hyppige omstillinger på gamle Ford presser. Kvalitetsprincipper introduceres som en del af genopbygnings programmet for Japan PDCA bliver den drivende kraft i driften af Toyota

6 Toyota i dag Verdens mest effektive bilproducent Laveste reklamationsprocent Hurtigste udvikling Højeste afkast Stor medarbejder tilfredshed

7 Lean i fem trin Indføring af Lean Produktion gennem fem trin (Womack og Jones, 1996): 1. Identificér de værdiskabende aktiviteter 2. Kortlæg værdistrømmen og reducer ikke værdiskabende d aktiviteter it t 3. Skab flow i værdistrømmen 4. Indfør trækproduktion (Pull) 5. Stræb efter det perfekte Lær at se spild

8 Spild er alt andet end minimum i af: Udstyr Materialer Tilbehør Plads Arbejdstid Gennemløbstid Som er absolut nødvendigt, for at tilføre værdi til produktet

9 Syv former for spild Overproduktion Ventetid Transport Processer Lager Håndtering Fejl

10 Lean - Værktøjer og teknikker Od Orden og ryddelighed d- 5S Omstillingstidsreduktion SMED Automatiseringer Standardiseret arbejde Flow-/celle layout Fejlsikringer - Poka-Yoke Ingen nedbrud, systematisk vedligehold - TPM Træk-produktion - Kanban Målstyring -Tavler Løbende forbedringer - Kaizen Proces- og værdiforståelse Value Stream Mapping

11 Kort introduktion til Six Sigma Six Sigma startede som et forbedringsprogram g hos Motorola i Motorola havde brug for et nyt analytiske redskab, der kunne hjælpe dem med at reducere omkostninger og øge kvaliteten.

12 Historien om Six Sigma General Electric fortsatte tt udviklingen af Six Sigma efter Motorola og standardiserede metoden. GE s metode er i dag den mest anvendte og her fokuseres på 5 faser: DEFINE identificer mulighed for forbedring MEASURE redegør for udgangssituationen g ANALYZE find de grundlæggende årsager IMPROVE forbedring af processen CONTROL fasthold forbedringen

13 Hvad er Six Sigma? Sigma (σ) Et græsk bogstav, der definere en populations standardafvigelse. d Standardafvigelsen d måler variationen eller spredningen i data. Six Sigma Er også et mål for variationen. Sigma måler, hvor godt dataene, der beskriver kvalitet falder indenfor grænserne af fkundens specifikationer. Jo højere sigma, jo større del af produktet/ydelsen opfylder specifikationerne.

14 Reduktion af variation Six Sigma handler om at reducere variation: At komme herfra og her til

15 Hvad er Six Sigma? Six Sigma handler om: Få styr på kundens behov. Styre efter kundens behov. Fjerne den variation, der forhindrer virksomheden i at opfylde kundens behov. Reducere fejl. Faktuel beslutningstagen. Medarbejderinddragelse.

16 Midlerne En projektmodel (DMAIC), der sikre at projekter gennemføres på en struktureret, objektiv og systematisk måde.

17 DMAIC Projektle edelse DEFINE MEASURE ANALYZE Definer og afgræns projektet: Projektformål og afgrænsning, forventet resultat, ressourcer, tid. Proceskortlægning. Kundefokus. Indsamling af data på hvordan udgangssituationen ser ud. Beregning af nuværende proces sigma. Test af dataopsamlingssystem. Analyse af data. Identificere og bevise grundlæggende årsager. Hvad kan gøres bedre? IMPROVE Stil diagnosen beslut medicinen. Sæt forbedringerne i gang og mål på dem. CONTROL Opfølgning på om medicinen virkede. Etablering af fast system omkring forbedringen (standardisering).

18 Hvad indgår i DMAIC? DMAIC består af en række mere eller mindre kendte værktøjer som f.eks.: Proceskortlægning Forskellige Management Tools Anvendt statistik Statistisk proceskontrol MSA (Measurement system analysis) FMEA Design of Experiment Hypotesetest

19 Six Sigma er En metode til at gennemføre forbedrings- eller problemløsningsprojekter, hvor udgangspunktet er kendskab til kundens behov. En væsentlig forudsætning i Six Sigma er at alle beslutninger træffes på et objektivt grundlag. DMAIC sikre at: projekterne defineres og afgrænses, der etableres valide målinger, data analyseres, den/de grundlæggende d årsager findes og verificeres, aktiviteter, der fjerner de grundlæggende årsager iværksættes og, der følges op på om forbedringen fastholdes.

20 Ligheder Six Sigma Lean Problemløsnings Fakta baseret Målinger, der skabe Dataindsamling på tilgang (årsag-virkning) valide data. åstedet. Viden frembringelse Krav til inputdata Ekspert sammen med medarbejdere. Høj niveau af validitet over tid Medarbejderbaseret. Fra åstedet, øjebliksbillede Prioritering Fokus på Kundens behov Kundeværdi kunden Fremgangsmåde for problemløsning Stabile processer DMAIC Reduktion af variation. PDCA - indbygget i tavlestruktur. Takttid, Flow, Pull. Løsningsprincipper Forstå årsag til Takttid, Flow, variation. Pacemaker etc. Ledelsesopgaven Link til strategien. Synlig ledelse i det daglige Robusthed over for Svagere Stærk foranderlighed

21 Lean Six Sigma Lean Six Sigma Kombinér Six Sigma kvalitet t med Lean speed. Tilfredsstil kunder Forbedring af processer Proces flow Variation & Fejl Tid Kvalitet Teamwork Data og Fakta

22 Six Sigma og Lean Lean fokuserer på gennemløbstid og flow. Six Sigma fokuserer på kvalitet gennem reduktion af procesvariation. Problemløsning og forbedringsprojekter hviler på at beslutninger træffes på et objektivt grundlag.

23 Synergien mellem Lean og Six Sigma Six Sigma beskæftiger sig ikke direkte med gennemløbstid eller hastighed. Lean fokuserer på gennemløbstid, men kan ikke fjerne procesvariationen. Virksomheder, der arbejder med Lean eller Six Sigma løber ofte ind i, at de under processen opfinder den af metoderne, de ikke arbejder med.

24 Hvordan kommer vi i gang? 1. Identifikation af forandrings rationale 2. Rammer for Lean Six Sigma Performance Management Organisering i Masterplan Roadmap 3. Træning / kompetenceløft 4. Implementering og forankring

25 Forandringsrationale Seminar i ledergruppen, hvor de ansvarlige ledere samarbejder om at identificere og prioritere de største problemer med udgangspunkt i strategien. Screening af produktionen.

26 Performance management Etablering af tavler og opstart af forbedringshjulet.

27

28 Organisering Sponsor Champion Topledelse Projektleder Master black belt Forbedringsteam

29 Masterplan I Planlægning Pilotforsøg P Økonomi I D Undersøge U I I B Måned

30 Roadmap Til gennemførelse af Lean Six Sigma projekter benyttes DMAIC, der består af 5 projektfase der logisk leder forbedringsteamet fra definition af problemet, over implementering af løsning til fastholdelse af forbedringen. Visualisering

31 Kompetence løft

32 Forankring Kombinationen i mellem forbedringstavlerne og de ansattes kompetence sikre at både metoden (kulturen) og de gennemførte forbedringer forankres.

33 Virksomheder, der: Målgruppen har vækst, men får for lidt på bundlinien mangler personale har store kvalitetsomkostninger

Revisionsdato: 6. maj 2011 Side 1 af 5

Revisionsdato: 6. maj 2011 Side 1 af 5 LEAN ORDBOG Begreb 5S 5 x Hvorfor Andon Brown Paper Chaku-chaku Line Cyklustid FIFO Fiskebensdiagram Flow Gennemløbstid, i alt Heijunka Jikoda Just in time Kaikadu Forklaring 5S er en metode til disciplineret

Læs mere

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG PERFEKTE PROCESSER RUNE JOSEFSEN KRISTIAN STEEN HOLME JOAKIM BÆKGAARD PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG Perfekte processer 2014 Praktisk Forlag 1. Udgave, reviderede udgave 2014 Omslag: Marta Podolska

Læs mere

og medarbejderindflydelse

og medarbejderindflydelse L ea og medarbejderindflydelse n Lean Lean og medarbejderindflydelse Udgivet af CO-industri Vester Søgade 12, 2. 1790 København V Telefon 33 63 80 00 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September

Læs mere

Lean Six Sigma Black Belt

Lean Six Sigma Black Belt Lean Six Sigma Black Belt Six Sigma Lean Black Belt Master Class Teknologisk Institut tilbyder nu uddannelse til Lean Six Sigma Black Belt på Danmarks eneste Master Class uddannelse, der kombinerer Lean

Læs mere

IBC Innovationsfabrikken. Six Sigma

IBC Innovationsfabrikken. Six Sigma IBC Innovationsfabrikken Lær at spare tid, penge og ressourcer med, - en internationalt anerkendt og førende metode til forbedringsarbejde på tværs af brancher og virksomheder. Lær at spare tid, penge

Læs mere

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean LEANREJSEN - En guide til leanledelse Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean HÆFTE 1 Leanrejsen En guide til leanledelse, er et udviklingsprojekt, der styrker produktiviteten i Danmark. Projektet er etableret

Læs mere

Lean Six Sigma Lektion 5

Lean Six Sigma Lektion 5 Lean Six Sigma Lektion 5 Agenda Design for Six Sigma (DFSS) DMADV - D Kano modellen - M - DOE - A Design FMEA & Regressionsanalyse - D Design for X - V Six Sigma organisering, bælter og implementering

Læs mere

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere

Lean Six Sigma i forretningsprocesser

Lean Six Sigma i forretningsprocesser Page 1 06/01/10 Lean6Sigma.eu Lean Six Sigma Management, PhD Six Sigma Master Black Belt Lean Six Sigma i forretningsprocesser IDA Seminar 8. marts 2010, PhD, Master Black Belt Lean6Sigma.eu ApS Østergade

Læs mere

Dag 2. Review dag 1 Flere Værktøjer Pause Værdistrømsanalyse To Be Frokost Værdistrømsanalyse To Be Lean Ledelse Slut: 16:00.

Dag 2. Review dag 1 Flere Værktøjer Pause Værdistrømsanalyse To Be Frokost Værdistrømsanalyse To Be Lean Ledelse Slut: 16:00. Dag 2 Review dag 1 Flere Værktøjer Pause Værdistrømsanalyse To Be Frokost Værdistrømsanalyse To Be Lean Ledelse Slut: 16:00 Flere Værktøjer Flere Værktøjer Flere værktøjer Værktøjskassen Værktøjerne hjælper

Læs mere

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET LEAN. - en LEAN guide xxx LEDELSE LEAN I SERVICE & ADMINISTRATION LEAN CONSTRUCTION SIX SIGMA

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET LEAN. - en LEAN guide xxx LEDELSE LEAN I SERVICE & ADMINISTRATION LEAN CONSTRUCTION SIX SIGMA ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET LEAN ANNONCE - en LEAN guide xxx LEDELSE LEAN I SERVICE & ADMINISTRATION LEAN CONSTRUCTION SIX SIGMA APRIL 2007 Lean som løftestang til vækst Med

Læs mere

INDHOLD. Forord 4 Forfatternes forord 7 Kapitel 1 9 Hvorfor Lean på Hospitalet? Kapitel 2 17 Princip 1: Værdi for kunden

INDHOLD. Forord 4 Forfatternes forord 7 Kapitel 1 9 Hvorfor Lean på Hospitalet? Kapitel 2 17 Princip 1: Værdi for kunden INDHOLD Forord 4 Forfatternes forord 7 Kapitel 1 9 Hvorfor Lean på Hospitalet? Kapitel 2 17 Princip 1: Værdi for kunden Kapitel 3 23 Princip 2: Kortlæg værdistrømmen Kapitel 4 29 Princip 3: Skab flow Kapitel

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MILJØ OG ENERGI 10 ARBEJDSMILJØ 11 VOKSENUDDANNELSE FOR ALLE

Læs mere

EUC Nordvestsjælland Tlf. 59 45 51 00. AMU Nordjylland Tlf. 96 33 22 11. Erhvervsskolen Nordsjælland Tlf. 48 29 00 00. AMU-Fyn Tlf.

EUC Nordvestsjælland Tlf. 59 45 51 00. AMU Nordjylland Tlf. 96 33 22 11. Erhvervsskolen Nordsjælland Tlf. 48 29 00 00. AMU-Fyn Tlf. Sådan kommer du igang Følgende skoler er udbyder 2012 udgave NOTE: Dette skæres af Hvor foregår kurserne? Arbejdsmarkedsuddannelserne udbydes via 16 skoler, se bagsiden. Undervis ningen kan også foregå

Læs mere

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MILJØ OG ENERGI 11 ARBEJDSMILJØ 12 DET HANDLER OM... LEAN At

Læs mere

Flyt din bundlinje med LEAN Præsentation i Max Bank. 26. maj 2010. www.lasseahm.dk 1. Udsigt & Indsigt. Konsulenthuset Solbakkevej 2 i Vordingborg.

Flyt din bundlinje med LEAN Præsentation i Max Bank. 26. maj 2010. www.lasseahm.dk 1. Udsigt & Indsigt. Konsulenthuset Solbakkevej 2 i Vordingborg. Flyt din bundlinje med LEAN ved Lasse Ahm Lasse Ahm Consult Lasse Ahm Consult - Vordingborg Er en moderne rådgivningsvirksomhed med hjemsted i Vordingborg på Sydsjælland. Jeg er 46 år, uddannet Lead Auditor

Læs mere

Lean Thinking i produktudvikling

Lean Thinking i produktudvikling Lean Thinking i produktudvikling Søren Madsen er kemiingeniør og MBA i teknologiledelse. Søren har 10 års erhvervserfaring med produktudvikling inden for fødevareindustrien og 4 års erfaring som virksomhedskonsulent.

Læs mere

Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som i trafikken. Lean ideen. service og administration. Manager Bo Nielsen Rambøll Management

Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som i trafikken. Lean ideen. service og administration. Manager Bo Nielsen Rambøll Management Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som den grønne bølge b i trafikken Lean ideen service og administration Manager Bo Nielsen Lean i service og administration Lean er oprindeligt

Læs mere

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MILJØ OG ENERGI 11 ARBEJDSMILJØ 12 DET HANDLER OM... At udvikle

Læs mere

LEAN. En guide til tilpasning og effektivisering. Maj 2008

LEAN. En guide til tilpasning og effektivisering. Maj 2008 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Maj 2008 LEAN En guide til tilpasning og effektivisering Lean bedst for produktiviteten Ifølge helt nye tal fra DI er det især virksomheder,

Læs mere

Lean Six Sigma Sponsoruddannelse

Lean Six Sigma Sponsoruddannelse Lean Six Sigma Sponsoruddannelse For dig, der skal til at fungere som sponsor på et Lean Six Sigma forbedringsprojekt og er interesseret i at være klædt bedst muligt på til denne nye rolle. Baggrund Vores

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

Christian Braad. Performance Management i et administrativt LEAN-miljø

Christian Braad. Performance Management i et administrativt LEAN-miljø Christian Braad Performance Management i et administrativt LEAN-miljø Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Maj 2012 Performance Management i et administrativt LEAN-miljø Indhold

Læs mere

Noter til underviser

Noter til underviser Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser Det er en forudsætning, at der i forvejen er lavet 5S og flow for området. Hvis 5S ikke er vedligeholdt og har en

Læs mere

Inspirasjonsdag. IHR-Studier. 3. oktober 2011

Inspirasjonsdag. IHR-Studier. 3. oktober 2011 Inspirasjonsdag IHR-Studier 3. oktober 2011 Agenda 1. Innledning - Roller, mål og hensikt med dagen 2. Presentasjon av delprosjektene v/arbeidsgruppene (gjennomgang av prosjekt A3 + underliggende data)

Læs mere

WHITE PAPER. Introduktion til lean sagsbehandling i forbund og a-kasser

WHITE PAPER. Introduktion til lean sagsbehandling i forbund og a-kasser WHITE PAPER Introduktion til lean sagsbehandling i forbund og a-kasser LEAN SAGSBEHANDLING GJORT ENKELT Flere undersøgelser viser, at a-kassernes top 5 udfordringer er og i lang tid har været: Øget omkostningsbevidsthed

Læs mere

Lean i et revisionsfirma

Lean i et revisionsfirma Lean i et revisionsfirma Fokus på team samarbejde i et revisionsfirma 01-12-2011 Handelshøjskolen Århus Hovedopgave HDR Vejleder: Bent Høgsted Indholdsfortegnelse 1. English Summary... 1 2. Indledning...

Læs mere

RUC Roskilde Universitet

RUC Roskilde Universitet Hvordan går det, ProjektDanmark? Projektlederundersøgelsen 2014 www.ruc.dk www.mannaz.com RUC Roskilde Universitet Top fem udfordringer for projektlederne 1At få tilstrækkeligt med ressourcer 4til projektet

Læs mere