Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn den 7. januar 2014 kl Dagsorden. Adresse: Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn den 7. januar 2014 kl. 11.00-13.00. Dagsorden. Adresse: Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg"

Transkript

1 Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn den 7. januar 2014 kl Adresse: Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Tilstede: Peter Enevold, Arne Jakobsen, Søren Weis Sørensen, Søren Skovbølling, Carsten Fich, Erland Porsmose, Tom Pelle Jensen, Claus Larsen, Martin Rasmussen, Anker Boye, Søren Steen Andersen, Christian Thygesen, Lars Erik Hornemann, Kenneth Muhs, Henrik Christoffersen-Thorsen, Marianne Storch Uden stemmeret: Mads Graves Larsen, Jørgen Clausen, Rasmus Hessum Hansen, Maria Hunosøe, Anders Steenhold (referent) Afbud: Jacob Schmidt, Kristian Madsen, Jørgen Dirksen, Laura Ricks, Clas Nylandsted Andersen Udvikling Fyn Forskerparken 10 Dagsorden 5230 Odense M Tlf Velkommen og program for dagen 1. Referat fra bestyrelsesmøde den 27. november Forventning til årets resultat Status på Udvikling Fyn Oversigt over Udviklingsmidler Årshjul 2014 for bestyrelsen Dato: 24. december 2013 Ref.: MAGL DATO REF. mmjo 6. af medlemmer til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense Kommune 7. Eventuelt 1

2 Bilagsoversigt: Bilag 1: Referat fra bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn, 27. november 2013 Bilag 2: Årshjul

3 Dagsordenens punkt 0: Velkommen og program for dagen Direktør og formand byder velkommen, og orienterer bestyrelsen om generalforsamlingen afholdt forud for bestyrelsesmødet, samt program for dagen. 1. Dagsorden Generalforsamling a. Valg af dirigent b. Forslag om omdannelse af Udvikling Fyn A/S til et partnerselskab c. Valg af bestyrelsesmedlemmer d. Eventuelt 2. Program for dagen Kl : Kl : Kl : Kl : Bestyrelsesmøde Frokost Fotografering af bestyrelsen Nytårskur Program for nytårskur Velkomst v. borgmester Kenneth Muhs, Nyborg Kommune Året der gik, og året der kommer v. bestyrelsesformand Søren Skovbølling Hvad kan vi fynboer? V. chefredaktør Anders Krab Johansen, Børsen Netværk, buffet og musik 3

4 Dagsordenens punkt 1: Godkendelse af referat Direktøren anbefaler, at bestyrelsen godkender fremsendte referat og underskriver forhandlingsprotokollen fra bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn den 27. november Se referatet i bilag 1. Referat fra bestyrelsesmøde den 27. november 2013 er fremsendt til bestyrelsen. Nedenfor fremgår orientering om seneste status på referatets punkt 2a Afrapportering på perioderegnskab (projektøkonomi). Derudover fremgår orientering om tilførsel af statslige midler til udvikling af UAS-feltet. Orientering vedr. afrapportering på projektøkonomi På seneste møde blev bestyrelsen orienteret om, at modellen for overblik over projektøkonomien ikke kan leveres af Odense Kommune alene, men udarbejdes og implementeres hurtigst muligt i samarbejde med KPMG. Siden seneste bestyrelsesmøde, den 27. november 2013, har Odense Kommune været i dialog med KPMG og har udarbejdet forslag til rapportering til bestyrelsen vedrørende projekter. I samråd med revisionen er anbefalingen, at bestyrelsen præsenteres for en status på de eksternt finansierede projekter (Strukturfonds- og Interregprojekter) to gange årligt, i forbindelse med de årlige opgørelser som Udvikling Fyn udformer til tilsagnsgiver på disse projekter. De specifikke datoer for afrapportering fremgår af Årshjul 2014 for bestyrelsen i dagsordenens punkt 5. Orientering om tilførsel af statslige midler til udvikling af UAS-feltet Udvikling Fyns bestyrelse støtter - via udlån af en konsulent - udviklingen af en national UASklynge i tilknytning til H. C. Andersen Airport i Beldringe. Nu får hele området yderligere, statslig opbakning i form af oprettelsen af to store forskningspuljer på i alt 51 mio. kr. til udvikling af danske, strategiske teknologiområder med vækstpotentiale - herunder udviklingen af drone-anvendelse til civile formål. Som et af de første skridt igangsættes nu en kortlægning og teknologivurdering af igangværende og planlagte civile aktørers anvendelse af droner i Danmark. 4

5 Dagsordenens punkt 2: Forventning til årets resultat Direktøren anbefaler, at bestyrelsen tager orientering om forventning til årets resultat, på regnskab og effekter, til efterretning. De endelige resultater på regnskab og effekter i 2013 forelægges bestyrelsen på møde den 26. marts Nedenfor fremgår direktørens forventning til årets resultat. a. Regnskab 2013 På seneste bestyrelsesmøde blev bestyrelsen præsenteret for et forventet resultat på minus 1,6 mio. kr. På mødet den 7. januar 2014 præsenteres bestyrelsen for det foreløbige billede af regnskab Det endelige årsregnskab for 2013 (Årsrapport 2013) udarbejdes i samarbejde med KPMG, og præsenteres på bestyrelsesmødet den 26. marts 2014, hvorefter det godkendes af generalforsamlingen den 11. april b. Resultattavle 2013 På seneste bestyrelsesmøde blev bestyrelsen præsenteret for resultattavlen pr. 30. september Nedenfor fremgår en opsummering af forventningerne til årets resultat for Det samlede resultat for 2013 opgøres i løbet af januar 2014, og præsenteres med Årsrapport 2013 på bestyrelsesmødet den 26. marts har været første periode i Udvikling Fyns levetid, hvor der har været løbende opfølgning på KPI er og effekter, hvilket har haft en positiv indflydelse på performance i organisationen. I efteråret 2013 er der gennemført et forløb, som har styrket metoder og kompetencer til at drive performance management i Udvikling Fyn. Implementeringen af performance management vil fortsat være i fokus i 2014, i tæt samspil med resultater og anbefalinger fra Udvikling Fyn 2.0-projektet. En samlet optælling medio december viser, at syv ud af ni mål er indfriet et par af dem så vel rigeligt. Bid især mærke i resultatet for nyetableringer, der pga. en massiv og vedholdende indsats fra primært iværksætterteamet er væsentligt over forventningerne. Med de meget store organisatoriske forandringer både i fht. HR og strategi/indsatser, der er sat i gang omkring sommerferien og ikke er afsluttet endnu vurderes det at være meget tilfredsstillende resultater. Det forventes, at følgende mål realiseres: 70 % af virksomheder, der har modtaget ydelser fra Udvikling Fyn, angiver, at det har haft eller vil få en positiv effekt på virksomhedens konkurrenceevne Seneste opgørelse viste et resultat på 70 %. 5

6 32 mio. i værditilvækst genereret på baggrund af events afviklet af Udvikling Fyn Seneste opgørelse viste et resultat på 13,7 mio. (33,9 mio. kr. pr , hvilket primært tilskrives JBK Horseshow og Denmark Open i oktober). 70 % af deltagende virksomheder i Udvikling Fyns innovations- og kompetenceudviklingsforløb angiver, at de efterfølgende er bedre rustet til innovationsprocesser Seneste opgørelse viste et resultat på 87 %. 215 skabte videnjob (must-win-battle) Seneste opgørelse viste et resultat på 182,5 (85 % af årets målsætning), og vi forventer at realisere målet inden årets udgang (en manuel optælling pr viser, at der er skabt 208 videnjob). 110 virksomhedsetableringer blandt de iværksættere, der har deltaget i iværksætterindsatser Seneste opgørelse viste 22 virksomhedsetableringer i halvår På dette mål har vi været udfordret på opfølgningsmetoden. Opfølgning på 2. halvår 2013 sker med afsæt i erfaringer fra første opfølgning. En opfølgning pr. 1. december viser, at der er sket i alt 131 nyetableringer, blandt de iværksættere der har deltaget i Udvikling Fyn-aktiviteter. En simulering på de virksomheder, der endnu ikke er fulgt op på giver en forventning om i alt cirka 170 nyetableringer. Det flotte resultat tilskrives en markant øget aktivitet på iværksætterområdet. Især indsatsen omkring uge 47 og ikke mindst forberedelsen heraf har haft en stærk effekt. 200 partnere i Destination Fyn-projektet (must-win-battle) Seneste opgørelse viste at målet er realiseret (203 partnere pr ). 1,2 mio. kr. i medfinansiering til turismemarkedsføring fra private partnere Seneste opgørelse viste, at vi har skabt et særdeles godt resultat på 2,2 mio. kr. i medfinansiering fra private partnere. Det forventes ikke at følgende mål realiseres: 70 % af virksomheder, der har modtaget ydelser fra Udvikling Fyn, angiver, at det har haft eller forventes at få en positiv effekt på antallet af arbejdspladser i virksomheden Seneste opgørelse viste et resultat på 37 %, hvilket er langt under målet og betragtes som ikke tilfredsstillende. Trods forbedret resultat i 3. kvartal, har 6

7 tendensen været ens hele Målet vurderes som meget ambitiøst, og sammenligner vi det forventede resultat med virksomhedernes forventning til at ansætte i 2013 i andre undersøgelser, er resultatet mere tilfredsstillende. Kendskabsanalysen for Udvikling Fyn fra maj 2013 viste fx, at 30 % af de adspurgte virksomheder forventede at ansætte flere i løbet af De 8 Udvikling Fyn-kommuner rykker i gennemsnit 10 pladser frem i DI s måling af erhvervsklimaet fra 2012 til 2013 (must-win-battle) De 8 UF-kommuner endte med en lille gennemsnitlig fremgang på 2 pladser i DI's måling fra 2012 til Altså langt under must-win på gennemsnitlig fremgang på 10 pladser. 7

8 Dagsordenens punkt 3: Status på Udvikling Fyn 2.0 Direktøren anbefaler, at bestyrelsen drøfter status på Udvikling Fyn 2.0. På seneste bestyrelsesmøde blev bestyrelsen præsenteret for projekt Udvikling Fyn 2.0 proces, tidsplan og leverancer ved Bettina Eriksen, Beacon Group. Bettina Eriksen deltager på mødet den 7. januar 2014, og giver status på fremdrift og leverancer i projektet. Første milepæl i projektet falder den 8. januar 2014, hvor styregruppen behandler oplæg til strategiske indsatsområder. 8

9 Dagsordenens punkt 4: Oversigt over Udviklingsmidler Direktøren anbefaler, at bestyrelsen tager oversigt over Udviklingsmidler i perioden til efterretning. Bestyrelsen har løbende behandlet indkomne ansøgninger og bevilget midler til et antal projekter og events. Der er ikke indkommet ansøgninger til bestyrelsesmødet den 7. januar Nedenfor fremgår oversigt over udviklingsmidler og bevilgede projekter i perioden Budgettet for Udviklingsmidlerne i 2014 udgør samlet set kr , heraf er kr overført fra På seneste møde behandlede bestyrelsen Bestillerfunktionen, og godkendte en indfasningsmodel med Odense Kommune som test-kommune på 1-2 mio. kr. i Det fremgår nedenfor, at dette beløb er disponeret fra Udviklingsmidlerne Posteringer Indtægter Udgifter Budget Bestyrelsesseminar Møder, repræsentation mv Nytårskur Denmark Open World Cup i Dressur Strategisk Generations- og ejerskifte Robot- og velfærdsteknologi Dansk Melodi Grand Prix og MGP Forskningens Døgn Virksom Viden Dansk Bridgefestival ESPBC Disponeret til bestillerfunktionen 2014 (indfasningsmodel) Resterende udviklingsmidler for Indtægter Udgifter Budget Bestyrelsesseminar Møder, repræsentation mv Nytårskur Denmark Open VM trampolin World Cup i Dressur Strategisk Generations- og ejerskifte Robot- og velfærdsteknologi Dansk Bridgefestival Resterende udviklingsmidler for

10 2016 Indtægt Beløb Budget Bestyrelsesseminar Møder, repræsentation mv Nytårskur Denmark Open World Cup i Dressur Dansk Bridgefestival Resterende udviklingsmidler for Indtægt Beløb Budget Bestyrelsesseminar Møder, repræsentation mv Nytårskur Denmark Open Resterende udviklingsmidler for

11 Dagsordenens punkt 5: Årshjul 2014 for bestyrelsen Direktøren anbefaler, at bestyrelsen godkender Årshjul 2014 for bestyrelsen. Der er planlagt fire ordinære bestyrelsesmøder og et bestyrelsesseminar i løbet af Årsrapport for regnskab og effekter 2013 vil blive præsenteret på bestyrelsesmøde den 26. marts Perioderegnskab og resultattavler vil blive forelagt bestyrelsen pr. kvartal, første gang i forbindelse med bestyrelsesseminar den maj Se Årshjul for bestyrelsen i bilag 2. Perioderegnskab og projektøkonomi Perioderegnskabet indeholder overordnet rapportering på økonomien i Udvikling Fyn. Derudover vil bestyrelsen modtage særskilt rapportering for eksternt finansierede projekter på førstkommende møde efter de to årlige opgørelser, dvs. på bestyrelsesmøderne den 7. maj og den 18. november Perioderegnskab samt afrapportering på projektøkonomien, leveres af Odense Kommune. Resultattavle 2014 fremmod Udvikling Fyn 2.0 I forbindelse med Udvikling Fyn 2.0-projektet forventes det, at der defineres nye målsætninger for Udvikling Fyns aktiviteter. Indtil nye mål er defineret, vurderes Udvikling Fyns aktiviteter ud fra nedenstående must-win-battles 2014, som er udarbejdet med afsæt i to overordnede mål om øget omsætning og flere virksomheder. 120 mio. kr. i øget omsætning (værditilvækst) 350 videnjob 150 nyetablerede virksomheder Det er disse tre parametre, som der kvartalvis afrapporteres til bestyrelsen på forventeligt kun på møderne den 26. marts og den maj. Herefter afrapporteres der på de indsatser, der besluttes som en konsekvens af den strategi, der etableres med Udvikling Fyn 2.0. Internt styres efter følgende: Salgsfremmende aktiviteter, der skal øge omsætningen med minimum 10 pct. Innovations- og effektiviseringsaktiviteter, der forbedrer indtjeningen Øvrige vejledningsforløb (SMV og iværksættere) Der foretages tilfredshedsmålinger løbende, som også inkluderes i bestyrelsesrapporteringen. Ovenstående mål blev defineret i efterårets arbejde med handlingsplan I forbindelse med igangsættelse af Udvikling Fyn 2.0-projektet blev udvikling af nye aktiviteter sat på hold. Handlingsplan 2014 består indtil videre af eksisterende, skærpede aktiviteter, der bidrager til realiseringen af ovenstående must-win-battles, og som forventes at blive skærpet yderligere som følge af anbefalingerne fra Udvikling Fyn

12 Dagsordenens punkt 6: af medlemmer til LBR Odense Direktøren anbefaler, at bestyrelsen tager orientering om indstillingen af Camilla Haustrup Hermansen og Marlene Witt som Udvikling Fyns repræsentanter i det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) Odense, til efterretning Udvikling Fyn er blevet anmodet om at indstille kandidat og stedfortræder til det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) Odense. Om LBR Odense: Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR Odense) har (efter lovgivningen) to hovedopgaver: Rådgivning af de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Odense. I Odense Kommune er det Arbejdsmarkedsudvalget og i sidste instans Byrådet. Samordning og udvikling af den lokale forebyggende indsats for borgere, der har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet. LBR Odense modtager årligt en bevilling fra Staten til finansiering af nytænkende projekter, der støtter indsatsen for at skabe større rummelighed på lokale arbejdspladser og det lokale arbejdsmarked. LBR Odense er (d.d.) sammensat af repræsentanter for lønmodtagere, arbejdsgivere, praktiserende læger, invalideorganisationer, kommunalbestyrelsen, integrationsrådet, a- kasseudvalget og Udvikling Fyn. Udvikling Fyn har på vegne af bestyrelsen indstillet nedenstående kandidater. Camilla Haustrup Hermansen, HR & Marketing Manager - Plus Pack Marlene Witt, HR konsulent - Kwintet 12

Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn den 7. maj 2014 kl. 11.30-12.30. Dagsorden. Adresse: Hotel Stella Maris, Kogtvedvænget 3, 5700 Svendborg

Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn den 7. maj 2014 kl. 11.30-12.30. Dagsorden. Adresse: Hotel Stella Maris, Kogtvedvænget 3, 5700 Svendborg Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn den 7. maj 2014 kl. 11.30-12.30 Adresse: Hotel Stella Maris, Kogtvedvænget 3, 5700 Svendborg Tilstede: Anker Boye, Arne Jakobsen, Carsten Fich, Christian Thygesen,

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder, Borgmester

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 12. marts 2014 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64 - Rådhuset NB. Fraværende Cai Møller, Lars Hostrup, David Nordstrøm Stedfortræder Medlemmer Cai Møller

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. sal, indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Anne Marie Gamtofte, Freddy Nymark Knecht,

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 08-09-2014 10:00 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Dagsorden. Det lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Den 9. oktober 2012, kl. 15:00 holder Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i Mødelokale 3, Landemærket 26, 3700 Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 26 Mødet slut kl. Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt...

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt... Referat Byrådet Tid Onsdag den 25. juni 2014 Sted Afbud Byrådssalen Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2 2. 08/34858 2. behandling af ændring

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Årsplan for dialogtemaer om

Læs mere

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, 27-11-2013 Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. november 2013 Mødested: KompetenceCenter

Læs mere

#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Aalborg Erhvervsråd. Tid 20. april 2015, kl. 11.00-14.00

#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Aalborg Erhvervsråd. Tid 20. april 2015, kl. 11.00-14.00 #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Aalborg Erhvervsråd Tid 20. april 2015, kl. 11.00-14.00 Sted Metal Aalborg, Hadsundvej 184, 9000 Aalborg Deltagere Peter Rindebæk Torben

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 14. maj 2014 kl. 10:00 Kragerup Gods, 4291 Ruds Vedby. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 14. maj 2014 kl. 10:00 Kragerup Gods, 4291 Ruds Vedby. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 14. maj 2014 kl. 10:00 Kragerup Gods, 4291 Ruds Vedby Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder,

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-08-2015 10:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer Karin

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Der afholdes DUR-møde torsdag den 10. december 2009 kl. 10-12.00 på Grenaa Rådhus. Dagsorden fremgår af nedenstående.

Der afholdes DUR-møde torsdag den 10. december 2009 kl. 10-12.00 på Grenaa Rådhus. Dagsorden fremgår af nedenstående. Torben Jensen, borgmester Norddjurs Kommune Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør Norddjurs Kommune Peter Hjulmand Nielsen, direktør for kultur, udvikling og sundhed Norddjurs Kommune Lars Møller, politiker

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 20. november 2012 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 9 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 22-04-2009 Mødested: Kløvervænget 26, Kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Ejner Skytte Ankersen,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 4. december 2013 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64, Rådhuset 1. sal NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Jytte Møller Pedersen, Kurt Nielsen, Lingathasan

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 10. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/2364 Resultater af

Læs mere

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET BESLUTNINGER Erhvervs- og vækstudvalget - mødesager ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 24-03-2015 19:00 MØDESTED Rigshospitalet. 1 del: Opgang 4, 3. sal, afsnit 4031, konferencerum 2. 2 del: Opgang

Læs mere

Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S

Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 6. juni 2007 Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 Sted: Forskerparken, Kullinggade 31E, 5700 Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl. 13 15.

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl. 13 15. Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008,

Læs mere