Kommune. Areal: 892 kvadratkilometer Indbyggertal: (2013) Ansatte: ca Performance Management moli201 3no.1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommune. Areal: 892 kvadratkilometer Indbyggertal: 44.000 (2013) Ansatte: ca. 4.200. Performance Management moli201 3no.1"

Transkript

1 Kommune Performance Management 3no.1 Areal: 892 kvadratkilometer Indbyggertal: (2013) Ansatte: ca

2 3no. 2 Vilkår og forandringspres Urbanisering: Der bliver færre borgere i kommunen Urbanisering lokalt: Bosætning sker i højere grad i kommunens største byer Globalisering: Produktion flytter ud og arbejdspladserne med Centralisering: Reformer trækker arbejdspladser væk (Udbetaling Danmark, domstolsreform, politireform, sygehusstruktur, skat)

3 3no. 3 Vilkår og forandringspres Antallet af børn og unge falder hurtigere end det samlede befolkningstal Aldring: Befolkningen bliver ældre, flere på pension, færre erhvervsaktive Mange familier er uden tradition for at tage uddannelse Ressourcetung social- og sundhedsprofil Afstanden til videregående uddannelser Mange tomme boliger

4 Styrker 3no. 4 Land-BY afhængighed: Land og by beriger hinanden. Landområderne er et stort aktiv Kysterne er et stort aktiv Arv tradition for industri, landbrug, miljøvenlig teknologi og turisme Motivation - mod til at gå forrest; vilje til at komme igen Billig erhvervsjord og attraktiv geografisk placering Attraktive privat-byggegrunde Infrastrukturinvesteringer for mia.kr

5 3no. 5 Strategi - vi skal genopfinde os selv! Hvordan kan vi med baggrund i vilkårene arbejde bedst med at skabe en god kommune for borgerne? Udvikle på baggrund af et vigende befolkningstal Tilpasse ved at erstatte det, der ikke er tidssvarende med det, der passer til de fremtidige behov Gøre op med de strukturelle forhold der holder vores udvikling tilbage ved at prioritere indsatser der modvirker de negative strukturelle vilkår Sikre langsigtet fysisk planlægning i 10 årigt perspektiv Sikre strategisk planlægning på serviceområderne i lyset af befolkningsudvikling og bosætnings-mønster Løse opgaverne billigere og bedre

6 Fire fokusområder for fremtiden 3no. 6 Job og karriere for alle: Vi vil skabe bedre adgang til arbejdspladser! En stærk næste generation: Vi vil ruste den næste generation til et godt, selvbåret liv! Bedre byer og boliger: Vi vil skabe levende bomiljøer og mødesteder! Kommunal service - kvalitet og rammer for vækst: Vi vil skabe en kommunal service, der passer til egnen og menneskene, og som vi kan være stolte af!

7 3no. 7 dot 4 - Kommunal service kvalitet og rammer for vækst Ny-organisere de kommunale serviceydelser Flytte ressourcer fra administration og bygningsdrift til borgerrettet service Samle de borgernære kommunale serviceydelser i hovedbyer Digitalisere mødet mellem kommune og borger Digitalisere intern sagsbehandling

8 3no. 8 Organisationskulturen Organisationskulturen bygger på værdier, som er tæt forbundet med Kommunes tilblivelse. Værdierne spiller en kritisk rolle i forhold til hvordan vi arbejder og løser opgaver med succes. Vores kultur er en entreprenør-kultur. Vi udvikler og tilpasser ved at sætte ambitiøse, men opnåelige mål som indebærer et højt niveau for opgaveløsningen.

9 Organisationskulturen 3no. 9 Værdier Åbenhed Tillid Fairness (ordentlighed) Medarbejderne Performance Retning Helhedssyn Innovation Resultater Forretningsprincipper Mere selvhjulpen! Bedre og billigere

10 Organisationskulturen 3no.10 Hvad indebærer en performancekultur præget af Retning Helhedssyn Innovation Resultater? En organisation og kultur Som er proaktiv og sætter dagsordenen for udvikling og tilpasning Som lærer og udvikler sig hurtigere end behovene for udvikling og tilpasning melder sig Som er fleksibel i handling og struktur og ikke hænger fast i et bestemt mentalt paradigme Som nærer og vedligeholder sin evne til at skabe værdi for borgere, brugere, medarbejdere og samfund.

11 3no.11 Performance management i denne kontekst hvad kræver det? Strategi med plads til justeringer; løbende ajourførte prognoser En inspirerende overordnet strategisk fortælling, som matcher frontlinie-virkeligheden Fremtidsorientering invitere til proaktivitet i modsætning til reaktivitet Fleksibilitet, smidig og taktisk ressourcefordeling

12 Performance management i denne kontekst hvad kræver det? 3no.12 Sam-skaben hele vejen i værdikæden (inkl borgeren) Samarbejdsorienteret adfærd som en forudsætning for individuel karrieresucces Frontlinie-empowerment fagligt og økonomisk ansvar i ét Kvalificerede ledelsesskøn vertikal og horisontal fleksibilitet

13 moli20 13no.1 3 Ledelsesmodel kvalificeret ledelsesskøn

14 3no.14 Kvalificeret ledelsesskøn Mestre fleksibel ledelse tilpasset den aktuelle ledelsesopgave Tilpasse ledelsesstil horisontalt til forskellige situationer og vertikalt til forskellige ledelsesniveauer. Balancere: Opgave-orientering & relations-orientering Dirigering og facilitering Management og leadership

15 Retning målsætning og feedback 3no.15 Planstrategien sætter retningen! Fra strategien oversætter vi de strategiske effektmål til organisation og teams i form af specifikke resultat-mål. For at levere resultater må vi oversætte de specifikke resultatmål til operationelle mål for team og for individer. Resultater leveres af mennesker. Vores evne til at eksekvere på vores strategi afhænger af vores evne til at afstemme, drive og udvikle individers færdigheder i at levere resultater. Dette kræver klare og velbegrundede produktions -mål for aktiviteter og den enkeltes ydelser til opgaveløsningen. For at sikre engagement og forpligtelse følger vi op med fair bedømmelse af målopfyldelse, feedback & feedforward.

16 Rammer - målsætningsmodel Aktiviteter Ydelser Resultater - Virkninger 3no.16 Effekt: Strategiske målsætninger for Virkninger Specifikke målsætninger for Resultater Produktion: Operationelle målsætninger for Ydelser Operationelle målsætninger for Aktiviteter

17 Retning - Klarhed om jobbet 3no.17 Oversættelsen begynder med at skabe klarhed om jobbet, - hvilken opgave der er forbundet med positionen (ej personen): Formålet med job/position fastlægges, - pligter og ansvar med fokus på rollen i lyset af specifikke resultatmål Job-ansvar og mål prioriteres for job/position, - prioriteter skal være klare i form af operationelle produktionsmål Performancestandard fastlægges for job/position, - niveau og kvalitet for opgaveløsning samt nøgleadfærd

18 Rammer operationelle produktionsmål motiverer 3no.18 Resultater leveres af motiverede mennesker. Operationelle individuelle mål motiverer og gør det muligt at følge progression i arbejdet Mål-sætningspraksis skaber motivation, når den jf. E.A.Locke følger principperne: Klarhed, Udfordring, Forpligtelse, Anerkendt opgave-kompleksitet. Samt kobles med Feedback

19 Rammer produktionsmål uddybet 3no.19 Klarhed: God målsætning kan måles på om det udelukker misforståelser! Den er tydelig om ønsket resultat, adfærd, belønning og konsekvens. Uklare mål demotiverer fordi det skaber usikkerhed om retning. Udfordring: Et mål skal repræsentere en udfordring, dvs. være krævende, men samtidig skal det være opnåeligt. Vurderes det uopnåeligt motiverer det ikke.

20 Rammer produktionsmål uddybet 3no.20 Forpligtelse: Et godt mål motiverer og forpligter i kraft af, at det ligger i forlængelse af gældende forventninger. Et godt mål forpligter, når både leder og medarbejder leverer de tilstrækkelige ressourcer til arbejdet. Kompleksitet: Anerkendelse af kompleksiteten i opgaveløsningen. Hvis ikke kompleksitet og tidsforbrug er anerkendt af både leder og medarbejder skaber det de-motivation.

21 Rammer feedback/feedforward 3no.21 Performance management foregår hele året. Ledetråden er no surprises! for medarbejder og for leder. Performance management kræver feedback/ feedforward, så forventninger afstemmes, ambitionsniveau kommunikeres og adfærd korrigeres. Feedback er en form for proces-afrapportering, som er med til at sikre, at medarbejderen oplever at leve op til forventningerne. Feedforward sikrer, at medarbejdere gør det relevante.

22 Rammer feedback/feedforward 3no.22 Feedback/feedforward sker både løbende uformelt og regelmæssigt formelt i samtaler leder og medarbejder imellem. Feedback/feedforward kan ske gennem et formaliseret feedback system med flere bidragydere / informanter (kolleger, underordnede, overordnede, kunder, samarbejdspartnere), f.eks. via lederevalueringsprocesser.

23 3no.23 Råderum resultater leveres af kompetente medarbejdere Strategien sætter retning! men Hvad er jeg ansvarlig for? Hvorfor er det jeg gør vigtigt? Hvordan performer jeg? Hvad skal jeg udvikle henholdsvis afvikle hos mig? Feedback/feedforward i praksis skal levere svarene!

24 Råderum feedback/feedforward i praksis 3no.24 fra instruktion til facilitering? Instruktion,- give besked Rådgivning,- give eksempler Sparring,- give forslag Spørge,- tænke højt sammen Facilitere,- animere

25 3no.25 Råderum instruere eller facilitere?

26 Relation forstå utilstrækkelig performance 3no.26 Kunne identificere årsager til utilstrækkelig performance og forstå at udnytte potentialet i en person eller i et team. Tænke utilstrækkelig performance som endnu-ikke-realiseret potentiale og se sig selv som en del af løsningen.

27 Relation forstå utilstrækkelig performance 3no.27 Kende typer af barrierer for top-performance, f.eks.: Fravær af de relevante færdigheder, kompetencer Fravær af udfordringer i jobbet Fravær af anerkendelse: Den enkelte føler sig overset Den enkelte kommer dårligt ud af det med kollegerne Den enkelte har personlige problemer Den enkelte har udviklet en negativ attitude og stil

28 3no.28 Balanceret fleksibel ledelse ledelsesskøn & no surprises i balance Klart formål med job God målsætning for produktion Fair bedømmelse af målopfyldning Hyppig opfølgning Balanceret kvalificeret feedback/ feedforward INGEN OVERRASKELSER Giv feedback på performance Revurder mål og plan Afstem forventninger på ny

29 Inspiration 3no.29 Performance Management/ Resultatbaseret styring, Morten Froholdt Performance Management, MTD Training, 2010 Toward a Theory of Task Motivation and Incentives, Edwin A Locke, 1968 Oplæg om Performance Management, Mads Ingholt, Maersk, 2012

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 1 2 forord Kommunikation en del af opgaven Kære medarbejdere Jeg er glad for at kunne præsentere vores nye kommunikationsstrategi, som udgør rammen for Forsvarets

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013 Kommunaldirektøren Byrådssekretariatet Sagsnr. 244459 Brevid. 1736095 Ref. CJUS Dir. tlf. 46 31 80 28 christinajs@roskilde.dk 9. oktober 2013 INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative

Læs mere

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 1 INDHOLD EN FÆLLES RETNING FORORD: EN FÆLLES RETNING... side 3 UDFORDRINGER... side 4 FORANDRINGER... side 6 POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI:

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar Vi ønsker at være med til at fremme en praksis, hvor man evaluerer og rapporterer resultaterne af sociale projekter,

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Når læring lykkes. Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne

Når læring lykkes. Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne Når læring lykkes Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne Når læring lykkes Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne KL og KTO, juni 2008 Projektgruppe Marlene

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

April 2007. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation

April 2007. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation April 2007 Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 19. april 2007 1 Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation Høj kvalitet i den offentlige

Læs mere