NETVÆRK FOR FÆLLESSKABSAGENTER. Lederdag 1 KL-Huset d Jacqueline Albers Thomasen, Sund By Netværket

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NETVÆRK FOR FÆLLESSKABSAGENTER. Lederdag 1 KL-Huset d.25.2.14 Jacqueline Albers Thomasen, Sund By Netværket"

Transkript

1 NETVÆRK FOR FÆLLESSKABSAGENTER Lederdag 1 KL-Huset d Jacqueline Albers Thomasen, Sund By Netværket

2 Kl Kl PROGRAM Velkommen til Netværk for fælleskabsagenter Velkomst og dagens program Introduktion til projektet og hvad er netværksagenter? Egne overvejelser vedrørende ledelsesarbejdet med fælleskabsagenter Fra New Public Management til New Public Governance Oplæg om bevægelser i offentlig ledelse og NPG sat i relation til arbejdet med fælleskabsagenter Ledelse af det potentielle Kl Kl Kl Kl Frokost Ledelse af det potentielle i praksis Om at bedrive ledelse af det potentielle i praksis og dermed give plads til innovation Undersøgelse af benspænd og muligheder i egen praksis organisatorisk og personligt Visioner som projektafsæt Oplæg om betydning af visioner som afsæt for arbejdet med fælleskabsagenter og eksterne samarbejdspartnere Afdækning af lokale visioner og af hvem, der deler visionen Herfra og videre Afrunding af dagen og konkretisering af egne næste skridt

3 HVAD HANDLER LEDELSE EGENTLIG OM? Ledelse er [ ] at have ansvar for balancen mellem forretning og liv Dissing et al, 2002 Hvordan ser balancen ud i dit lederskab? Forretning Liv

4 I modsætning til mange konventionelle tilgange, arbejder vi med FAprojektet uden foruddefinerede mål andet end opgaven i at opdage hvordan vi kan forbedre den måde borgere forbinder sig til muligheder/tilbud på Sundhedsområdet

5 OPTAGETHEDER Jeg hedder.og kommer fra..kommune Hvad blev du optaget af i novellen af Jann Sonnergaard? Hvordan inspirerer dig dig i dit ledelsesarbejde særligt ift Netværk for fællesskabsagenter?

6

7 ET FORÆLDET ORD Vi er faktisk holdt op med at bruge ordet frivillighed, fordi vi ser den situation, at vi engagerer os, som naturtilstanden. Derfor ser vi ikke borgerens engagement som noget, vi har brug for, fordi pengene ikke slår til. Nej, vi ser borgernes engagement som en stærk livskvalitet. Vi har alle sammen brug for at hjælpe til, at være en del af fællesskaber på måder, hvor det er meningsfuldt og nyttegivende. Skoleområdet er et godt eksempel. Når det er vigtigt, at forældrene engagerer sig og gør en indsats, er det, fordi det giver meningsfyldt samvær, og det påvirker også mentaliteten hos børnene. Når man taler om frivillige, er man stadig i kommunen 2.0. I kommunen 3.0 er det altså et andet udgangspunkt. Lisbeth Binderup, kommunaldirektør i Skanderborg kommune

8 HVILKE FORÆLDEDE ORD BRUGER BRUGES OFTE I JERES ORGANISATIONER? Find 2-3 ord som er genkendelige på tværs af organisationerne og reflekter over betydningen af brugen for det daglige arbejde og det kommende med fællesskabsagenter!

9 Mirakler sker også på Lorteøen Hvad ser I af mirakler i jeres lederhverdag i landets kommuner?

10 AKTUELLE OG POPULÆRE LEDELSESTEKNOLOGIER, LEDELSESPRAKTIKKER OG -VÆRKTØJER Lean Teambaseret ledelse Forandringsledelse Dialogbaseret ledelse Performance Management Værdibaseret ledelse Selvledelse Branding Storytelling HRM Corporate Sociale Responsibility Og mange, mange flere.

11 TO PARADOKSALE IDESTRØMME Afbureaukratisering Udstrakt brug af midlertidige organiseringsformer, kontinuerlig omstilling og organisatorisk sammentrækning horisontalt og vertikalt Dette optræder ofte sammen med Rebureaukratisering Mere vægt på indirekte upersonlig påvirkning gennem brug af formaliserede styringssystemer Kjell Arne Røvik: Trender og translasjoner. Ideer som former det 21. a rhundrets organisasjon

12 HVILKE STRØMNINGER OPLEVER DU I TIDENS MANTRA INDENFOR SUNDHEDSOMRÅDET? Politisk?...Organisatorisk?...Personligt? Hvilke betydninger for det for den måde du bedriver ledelse af sundhed på? Hvilke muligheder giver det dig for ledelse af det potentielle i praksis? Og hvordan kan du/i udnytte dette bedst muligt? Hvilke benspænd giver det dig for ledelse af det potentielle i praksis? Og hvordan kan du/i agere ift til disse?

13 Den formelle forvaltning Den sektor opdelte forvaltning Enhed Hieraki Sektor (fagbureaukrati, profession, faggruppe) Styringslogik Jura, regler Faglig planlægning (via mål, faglige standarder, værktøjer) Genstand Sagen Problemet (midler, proces) Succeskriterium Legalitet Velfærd (almene ydelser) Lederfigur Loyal embedsmand Faglige leder (første blandt ligemænd) Den økonomiske forvaltning Organisation (driftsenhed) Økonomi (kontrakter, konkurrence, selvstyring) Strategien (driftsmål, ressourcer, resultater) Effektivitet, output og resultater Generaliseret professionel leder Den superviserende forvaltning (post NPM) Netværket (partnerskab, tværorganisa-torisk/ flerfagligt samarbejde, projektet) Flerstemmig/ åben (polyfon) Helhedsstrategien (ansvarliggørelse ift fælles udfordring/ opgave, potentialer Inddragelse Samskabelse (aktivt medborgerskab, velfærd, offentlig værdi) Samfundsstrateg (Lederskab tages ved at mobilisere, facilitere, supervisere) Dorte Pedersen, CBS

14 SAMTIDIGHED OG SAMMENSTØD Det er ikke sådan, at den ene form afløser den anden, og der opstår eller udvikles rene former. Tværtimod vil man i de fleste offentlige organisationer kunne se aflejringer af alle ( ) styrings- og organiseringsformer. Det betyder også, at de levende ledere oplever en stigende kompleksitet, et krydspres eller direkte sammenstød mellem de mange principper, der ofte er i spil på en og samme tid. Dorthe Pedersen i Hall og Tabor, 2012

15 You can t connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something your gut, destiny, life, karma, whatever. This approach has never let me down, and it has made all the difference in my life. Steve Jobs, Apple Hvor finder du som leder dit mod eller din tro på at delene nok skal skabe et fint sammenhængende og meningsfuldt mønster?

16 LEDELSE AF VELFÆRD ER IKKE LÆNGERE ET SPØRGSMÅL OM AT FORBINDE IN OG OUT-PUT At man indimellem bliver nødt til at opføre sig som et ordentligt menneske Jann Sonnergaard

17 Ledelse af det potentielle Et guidende spørgsmål bliver: How to continually unlock potential? Med et syn på ledelses af det potentielle, hvor ledelsen af det langstrakte nu transformerer velfærd fra at være en effekt af en plan eller en refleksion, til at blive en affekt, forstået på den velfærd, der bliver til, når vi berører og bliver berørt af andre. Amhøj. 2013

18 BORGEREN FRA KLIENT TIL PRODUCENT I arbejdet med fællesskabsagenter kommer løsninger fra borgere og lokalsamfund, og ikke fra professionelle/specialister Hvad kræver det af jer som ledere, og af jeres medarbejdere? Hvis man vælger at betragte borgere som havende ressourcer eller som ressourcer, så skal man også handle derefter. Det vil sige, at give dem mulighed for at være aktive Hvordan får vi menneske til at aspirere? At gå fra at opfylde deres behov, til at tænde deres aspiration? Hvordan sikrer vi en balance mellem behov og styrker/aktiver?

19 APPRECIATIVE INQUIRY (AI) I enhver organisation er der noget, som virker og det er ofte det meste! Det sprog vi bruger, og det vi vælger at fokusere på, skaber vores virkelighed Det er vores forestillinger om og forventninger til fremtiden, der sætter rammerne for vores nuværende og fremtidige handlinger Værdsættelse skaber et positivt defineret miljø, og øger derved mulighederne for en positiv udvikling Bag ethvert problem skjuler sig en frustreret drøm og drømmen kom først! Undersøgelse og forandring foregår samtidig

20 Problemløsning/mangeltænkning (Fysiske systemer ) Analysere problemet Ressource/værditænkning (Sociale systemer) Udforske emner når det går bedst Finde årsagen Identificere faktorer der skaber succes Identificere løsning Forestille sig det ideelle Implementere løsning Identificere første skridt

21 RESSOURCEFOKUSERET TILGANG Hvordan kan vi bruge de aktiver/ressourcer der er til at løse de problemer vi har? Aktiver kan være sociale, kulturelle og materielle. Og de kan være primære, sekundære og potentielle. Mål at skabe bedre balance mellem at give god service og opbygge fællesskaber/lokalsamfund

22 I stedet for at bundte handicappede i diagnoser og slå dem ned med omsorg tror vi på, at mennesker med forskellige forudsætninger er et aktiv, der kan gøre det samfund, vi bor i, rigere, gladere og mere inspirerende. Alle kan noget. Mikkel Holmbäck, adm. direktør i TV-Glad Fonden

23 ARBEJDSSPØRGSMÅL Hvor er din organisation god til at se ressourcer og sætte dem i spil? Hvor kunne din organisation blive bedre til at se ressourcer og sætte dem i spil? Hvad kan du konkret gøre for at understøtte dette sker? Hvornår/i hvilken sammenhæng har du sidst hørt om borgere/brugere/kunder/samarbejdspartnere, som ville bidrage med noget til dig/din organisation? Hvad skete der? Hvornår har du sidst hørt om borgere/brugere/kunder/samarbejdspartnere, som ville have dig/din organisation til at bidrage med noget? Hvad skete der? Hvilke fremadrettede opmærksomheder har dette givet dig?

24 DEN ORGANISATORISKE KNAGERÆKKE Missionen ( Fundamentet - hvorfor er vi her? ) Værdigrundlaget ( Omdrejningspunktet for måden vi agerer ) Visionen ( Pejlemærke/ledestjerne - hvad vil vi? ) Målene ( Hvad skal der gøres for at opfylde visionen? ) Strategien ( Hvordan og hvornår - for at realisere målene? ) Organiseringen ( Hvordan sammenkobler vi delene til en helhed? ) Kompetencefordelingen/faglighed ( Hvem kan gøre hvad? ) MacMannBerg

25 PÅ OPDAGELSE I VISIONER Hvad er visionen i den kommune/organisation, hvor du er leder? Hvordan afspejler denne vision sig i måden I arbejder på i dit område? Hvordan lyder visionen omsat til sundhedssprog? Hvis den skulle lyde endnu mere lækker for flere, - hvordan kunne den så lyde? Hvem kunne være interesseret i at koble sig på denne vision? og hvem ikke? hvorfor ikke? Hvilke lokale visioner kender du i øvrigt til, som kunne være oplagte for jer at koble sig på? Hvad kunne et første skridt være i forhold til dette?

26 ADVARSEL: UNDGÅ POLYFILLALØSNINGER Polyfilla er en spartelmasse, der bruges til at udfylde huller og sprækker. I en velfærdsammenhæng er polyfilla-tænkning, når vi uden videre forsøger at erstatte én velfærdsressource med en anden hvis for eksempel frivillig arbejdskraft i forholdet 1:1 overtager opgaver, som offentlige medarbejdere tidligere har løst. Det kan i få tilfælde lykkes. I langt de fleste tilfælde skal opgaven defineres på ny af dem, som skal være med til at løse den.

27 KODEKS FOR GOD VELFÆRDSLEDELSE Du er altid nærværende i dit lederskab Du unbosser og arbejder ud fra en klar vision Du skaber platforme, netværk og processer mere end endelige løsninger Du skaber total åbenhed, så alt kan ses og bruges af alle Du ser ressourcer i alle borgere Du har grundlæggende tillid til dine omgivelser Du respekterer og ser værdien i forskellighed Du ser dig som leder af et fællesskab, der ikke kun består af medarbejdere, men også af de borgere din organisation er sat i verden for Du lytter mere, end du taler - og du stiller flere spørgsmål, end du giver svar

28 DIN INDSATS ER VIGTIG Hvad har du særligt hæftet dig ved i dag? 1. Hvad skal du fortsætte med at gøre? 2. Hvad skal du begynde at gøre? 3. Hvad skal du stoppe med at gøre?

Udfordringer Automation Projektledelse Networking

Udfordringer Automation Projektledelse Networking Udfordringer Forsyningsvirksomhedernes udfordringer med anvendelse af it, for at effektivisere forretningen, øge forsyningssikkerheden og øge servicen over for kunderne Proceskonsulent Lene Jensen, COWI

Læs mere

Indholdsfortegnelse--

Indholdsfortegnelse-- Indholdsfortegnelse--!Beskrivelse!af!DSI!NETTET!II! side!2! Organisering!! side!3 Fysiske!rammer side!4!den!recovery>orienterede!rehabiliterende!indsats!side!5! Faglige!redskaber!! side!6! Personaledækning

Læs mere

Eva Sørensen Roskilde Universitet

Eva Sørensen Roskilde Universitet Eva Sørensen Roskilde Universitet En intenderet formning og påvirkning af en gruppes adfærd med henblik på at forfølge og realisere bestemte målsætninger Tre lederskabsfunktioner: Dagsordenssætte et problem

Læs mere

Arrangements kalender 2013

Arrangements kalender 2013 2013 Arrangements kalender 2013 Foreningens medlemsvirksomheder Strategisk ledelse og rådgivning Arrangementer 2013 - side 2 22-01-2013: Nytårskur med Kolding København Den 22. januar ligger vi traditionen

Læs mere

Demokratimodeller og demokratiske udfordringer lokalt.

Demokratimodeller og demokratiske udfordringer lokalt. Demokratimodeller og demokratiske udfordringer lokalt. Sune Johansson, Adjunkt, cand.scient.soc Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi, Roskilde Universitetscenter Forløb Demokrati Livstil eller

Læs mere

E-penge & Mobilbetalinger i Danmark 2015

E-penge & Mobilbetalinger i Danmark 2015 E-penge & Mobilbetalinger i Danmark 2015 22. april 2015 Hos Kromann & Reumert - København Konference om e-penge og betalingstjenester i Danmark I samarbejde med: Hør indlæg fra: 2 Introduktion & konference

Læs mere

Events i den danske oplevelsesøkonomi - den kollektive brusen

Events i den danske oplevelsesøkonomi - den kollektive brusen Jens Nielsen Events i den danske oplevelsesøkonomi - den kollektive brusen Imagine.. Indhold Redaktørernes forord 5 Indledning 15 Formål 18 Teori 19 Émile Durkheim 20 Metode 23 Casestudier 25 Valg af cases

Læs mere

Samarbejdsdrevet Innovation

Samarbejdsdrevet Innovation Samarbejdsdrevet Innovation Jacob Torfing COK, 15. November, 2011 NPM har tabt pusten u New Public Management har givet mere fokus på ledelse, målstyring, resultater og evaluering u Men gode ting er blevet

Læs mere

Ledelse af transformationen - folkeskolereformen i centrum for en læringsreform. Børne- og Kulturchefforeningen 14. November 2013

Ledelse af transformationen - folkeskolereformen i centrum for en læringsreform. Børne- og Kulturchefforeningen 14. November 2013 Ledelse af transformationen - folkeskolereformen i centrum for en læringsreform Børne- og Kulturchefforeningen 14. November 2013 Dikotomier, der spærrer! Færdigheder Læring Undervisning Indhold Lærer Dannelse

Læs mere

Til$Det$Kongelige$teaters$Balletskole$i$Odense$ Jernbanegade$20,$Opg.$C,$2.$sal$ 5000$Odense$C$$ $ $ $ $$$$$$$$$København$30.3.

Til$Det$Kongelige$teaters$Balletskole$i$Odense$ Jernbanegade$20,$Opg.$C,$2.$sal$ 5000$Odense$C$$ $ $ $ $$$$$$$$$København$30.3. TilDetKongeligeteatersBalletskoleiOdense Jernbanegade20,Opg.C,2.sal 5000OdenseC København30.3.2014 AnsøgningsomskolelederpåDetKongeligeTeatersBalletskoleiOdense DetermedstorinteressejegharsetstillingsopslagetsomlederafBalletskoleniOdense.Da

Læs mere

Krav til den gode proces og den gode konsulent. 9. December 2008, Horsens v. Søren Østergaard Pedersen, DMR

Krav til den gode proces og den gode konsulent. 9. December 2008, Horsens v. Søren Østergaard Pedersen, DMR Krav til den gode proces og den gode konsulent 9. December 2008, Horsens v. Søren Østergaard Pedersen, DMR 1 1. Om konsulentbranchen og DMR 2. Det gode konsulentkøb 3. Samspil mellem det offentlige vejlednings

Læs mere

En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar

En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar Jacob Torfing Debatoplæg om dansk forvaltningspolitik Videnscenter for Velfærdsledelse, 28. Juni, 2012 Baggrund for vores debatoplæg

Læs mere

New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation

New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation Jacob Torfing ATU, Roskilde Universitet 26. Marts, 2014 Nye veje i dansk forvaltningspolitik Forvaltningspolitik handler om, hvordan vi

Læs mere

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT- bekendtgørelsen E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse Forskning IKT rådgivning

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse

Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse Hvad er din titel? Student senior it-konsulent It-udviklings- og digitaliseringskonsulent Projektleder IKT-driftchef Projektleder enterprise architect Systemadministrator

Læs mere

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed Gevinstrealisering Hvordan skaber og vedligeholder du en retvisende og realiserbar business case, og samtidigt undgår fælder som dobbelttælling af gevinster og Matadorpenge. Helle Russel Falholt Projektværktøjsdagen

Læs mere

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI i vindervirksomheder Indholdsfortegnelse Om forfatterne 10 Forord 11 1. Hvad er en vindervirksomhed? 15 1.1. Corporate governance: Tilfør ressourcer til strategi 18

Læs mere

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning.

Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning. idq MDM Edition Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning. Hvad er Master Data Management? Master Data

Læs mere

FREMTIDENS SKOLESYSTEM. Baldersbækvej 2 2635 Ishøj Denmark +45 82 30 74 00 info@skemaintra.dk skemaintra.dk

FREMTIDENS SKOLESYSTEM. Baldersbækvej 2 2635 Ishøj Denmark +45 82 30 74 00 info@skemaintra.dk skemaintra.dk 1 Introduktion Der vil være en lettere elektronisk styring for alle lærere, elever og forældre. Det vil være et glimrende værktøj for alle på skolen Skolen vil kunne trække statistikker ud af systemet,

Læs mere

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN V/ Chefkonsulent Morten Hass Tre budskaber Rammearkitekturen er kommunernes fælles krav og infrastruktur Hvert fælles projekt udbygger rammearkitekturen Når ny fælles

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Hele vejen rundt om IFRS

Hele vejen rundt om IFRS Hele vejen rundt om IFRS Kender du det? du ønsker at kende effekten på resultat og nøgletal ved en overgang til IFRS og vil gerne vide, om virksomhedens resultat bliver mere svingende eller ej? du vil

Læs mere

Torben S. Andersen, Skrænten 18, 9800 Hjørring email: ta@tacon.dk / www.tacon.dk

Torben S. Andersen, Skrænten 18, 9800 Hjørring email: ta@tacon.dk / www.tacon.dk Torben S. Andersen, Skrænten 18, 9800 Hjørring email: ta@tacon.dk / www.tacon.dk Bestyrelsesprofil: Jeg har arbejdet med bestyrelser siden 1993, og har i den periode oparbejdet stor erfaring i hvordan

Læs mere

P&I. EMUC Maritim Finans, Kapital og Forsikring 24 april 2009 i. Risikoovervejelser fra rederens perspektiv PIMIC. Danmarks Rederiforening

P&I. EMUC Maritim Finans, Kapital og Forsikring 24 april 2009 i. Risikoovervejelser fra rederens perspektiv PIMIC. Danmarks Rederiforening P&I Risikoovervejelser fra rederens perspektiv EMUC Maritim Finans, Kapital og Forsikring 24 april 2009 i Danmarks Rederiforening Agenda Introduktion Begreber P&I som risk management instrument Gensidig

Læs mere

Curriculum Vitae Henrik Oppenhejm

Curriculum Vitae Henrik Oppenhejm IT Manager/Leadership, Program/project Management, Information Security Management, IT Service Management. Specialitet: Program Management, Digital Strategi og IT Governance Social status: Hedder Henrik

Læs mere