Ledelse af organisationer i psykologiske perspektiver. v. Chefkonsulent og ekstern lektor Annette Højmann Kristensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelse af organisationer i psykologiske perspektiver. v. Chefkonsulent og ekstern lektor Annette Højmann Kristensen ahk@amcentret."

Transkript

1 Ledelse af organisationer i psykologiske perspektiver v. Chefkonsulent og ekstern lektor Annette Højmann Kristensen *

2 Velkommen til ekspedition i lederskabets jungle

3 Målet med ledelse Mål afhænger af øjet, der ser.. Målbare mål kpi, lønsomhed, effektivitet, organisatoriske, afdelingsmæssige, personlige Resultatmål Effektmål Produktionsmål Bløde mål

4 Ledelse i organisationspsykologiske perspektiver Ledelsesopgaven er for mange kendetegnet ved høj kompleksitet og modsætninger. Når kerneopgaven skal løses, er det naturligt for lederen at fokusere på målbare effekter af arbejdet - ressourcer, tid, effektivitet, struktur mm. Annette Højmann Kristensen vil komme med bud på, hvordan fokus på de mindre synlige elementer i en organisations liv, kan være med til at forbedre kvaliteten af ledelse og arbejdet med kerneopgaven.

5 Kompleksitet i ledelse mulige forståelser Kompleksitet skal i ledelsessammenhæng forstås som et begreb, der bygger på følgende grundpræmis: 1. En leder ikke kan overskue sin organisation i én og samme bevægelse eller fra ét perspektiv. 2. Overblik er en midlertidig konstruktion med en midlertidig gyldighed. 3. Håndtering af kompleksitet har til formål at forstå samspillet i organisationen og muliggøre handlinger 4. Samspillet/handlinger rummer en dobbelthed; ledere/medarbejderes uforudsigelighed i handlinger/kommunikation vs. den indbyggede strukturering af handlinger / kommunikation. 5. Den klassiske management

6 Konkret og komplekst 4 virkeligheder for organisationen

7 Mellem det konkrete og det komplekse Konkret og formel 1. Strategier 2. Struktur 3. Arbejdsprocesser 4. Styringsværktøjer 5. Regler, retningslinjer 6. Søjler, kasser, design Kompleks og uformel 1. Relationer 2. Magt og indflydelse 3. Kommunikation/dialoger 4. Kulturelle aspekter 5. Organisationspsykologiske perspektiver Skriftliggjorte og refererbare aspekter af en organisation Ukodificeret og ikke-refererbare aspekter af en organisation

8 Konkret og formel ledelse Ledelse i og gennem kommandoveje Ledelse af systemer Ledelsesrollen som formaliseret i det organisationens design Strategisk ledelse Driftsledelse Ledelse mod mål og resultater Ledelse som en management kompetence

9 Kompleks og uformel ledelse Ledelse gennem og med mennesker Relationsskabelse som en kompetence og egenskab ved lederen Ledelse som en meningsskabende proces Ledelse som distribueret og diskursivt Ledelse som en organisationspsykologisk kompetence

10 Der findes ledere og ledelse 1. Ledere som personer 2. Ledelse som opgave, funktion, position Ledelse som person Ledelse udøves af mange, og er ikke længere forbeholdt de få Ledelse som varetagelse af opgaver, funktion Ledelse udøves overalt i organisationen på tværs af organisation og hierarki

11 Bud på forståelser Person tilgangen Væsentlige behov på det personlige plan Træk, type og personlighed Muligheder for trivsel, bl.a. dialoger, støtte, rådgivning, sparring Feedback og responser fra organisationen Touchpoints Relationsorienteret Psykologiske teorier Opgave, funktion, position tilgang Kerneopgave /hovedopgave Sammenhængskraft op, ned, på tværs Prioritering af og klarhed over hvem, der ejer opgaver og positioner Momenter af overblik og indsigt Håndtering af problemoplevelser, adskillelse af opgave/funktion og person Management /organisationsteorier

12 De psykologiske perspektiver tilbyder Et univers af muligheder og forståelser af begrebet ledelse Et supplement til klassiske management forståelser Forståelser af ledelse på 3 niveauer; det individuelle, gruppeorienterede og organisatoriske niveau. Medtænker mennesket i lederen og de relationelle aspekter af ledelse Gør det muligt at medtænke psykologiske perspektiver på ledelse i den organisatoriske/strukturelle ramme

13 Perspektiver på ledelse I 1. Ledelse som individuelle træk og personlige egenskaber ved lederen med fokus på det, der fremmer en bestemt type lederadfærd (individualpsykologi, personligheds- og adfærdsredskaber) 2. Ledelse som social indlæring med fokus på ønskelig adfærd, anerkendelse og belønning af effektivitet og resultater (behaviorismen, social læringsteori)

14 Perspektiver på ledelse II 3. Ledelse som refleksionskompetence med fokus på at fortolke opgaven og den situation, som organisationen står i med henblik på at skabe mening og handlemuligheder (kognitiv psykologi, socialkonstruktivistisk grundlag, læring og ledelse) 4. Ledelse som relationsskabende og sociale processer mellem leder og medarbejdere med fokus på, hvordan lederen bygger tillidsfulde og effektive arbejdsfællesskaber. Gensidig og cirkulære sociale processer (humanistisk psykologi, systemisk grundlag)

15 Perspektiver på ledelse III 4. Ledelse som gruppedynamisk proces. Ledelse i et gruppeperspektiv med fokus på at undersøge de psykodynamikker, som en organisation rummer (psykodynamisk grundlag) 5. Ledelse som en fortælling om lederen, organisationen og kerneopgaven. Arbejde med karismatiske fortællinger (narrativt grundlag, diskursanalyse) 6. Ledelse som positiv tænkning, med fokus på styrker og potentialer i organisationen og aktive valg af det optimistiske syn på ledelse og organisering (humanistisk psykologi, positiv psykologi)

16 Gruppedrøftelse 1. Hvilken af disse tilgange kan du nikke genkendende til? 2. Hvad er muligt for dig som leder? 3. Hvilke forventninger har din organisation til dig som leder? 4. Hvilken ledelsesadfærd er muligt i din organisation? 5. Er du leder? Hvad vil du gerne som leder og hvad forventer andre af dig er der overensstemmelse/modsætninger, hvordan håndterer du dette?

17 Ledelse i organisationer Behaviorisme og ledelse Performance management lederstil belønningssystemer Det betydningsfulde kobles til adfærd Færdighedstræning Performance coaching Lederevaluering som 360 gr. feedback Psykodynamik og ledelse Relationsorienteret ledelsesstil Undersøge organisationens dynamikker Undersøge de positioner man indtager Erkende skjulte sider i den enkelte Adressere den følelsesmæssige side af organisationen Anerkende følelser, tanker, bekymringer, modstand m.m. Kognitiv psykologi og ledelse Resultatorienteret ledelsesstil Synlige strategier og skemaer Resultatorienteret coaching Overbevisninger, attituder og kulturel intervention Visualiseringer af trivsel/motivation Meningsfuldhed Humanistisk psykologi og ledelse Værdibaseret ledelsesstil Handlinger som værdidrevne Den lærende organisation Adressere behovene for udvikling Adressere følelser Accept og modtagelighed Relationer baseret på tillid og respekt

18 1. Ledelse som individuelle træk Individuelle træk, følelser og tanker hos lederen påvirker lederens og medarbejderens adfærd i organisationen. Lederens adfærd påvirker og har betydning for de sociale og relationelle processer i organisationen og beslutningers gyldighed. Centrale spørgsmål er, hvordan analyserer vi ledelsesadfærd og hvilke værktøjer hjælper os med at afkode adfærden. Hvordan gøres dette syn på ledelse håndgribeligt og praksisorienteret?

19 2. Ledelse som social indlæring Lederen tilegner sig lederrollen gennem en social indlæring i organisationen. Ledelse læres gennem en kontinuerlig socialiseringsproces i organisationen. Belønning og straf Efterfølgerprogrammer Talentprogrammer Anerkendelse godbidder Eksklusion og individualisering af fejllæring

20 3. Ledelse som refleksionskompetence skemata-tænkningen en kognitiv model Assimilativ læring Akkomodativ læring Overskridende læring Omstrukturering af mentale skemaer Transformativ læring Signifikant læring Nye altomfattende skemaer Kumulativ læring Tilføjende læring Udvikling af mentale skemaer Mekanisk læring Manglende mentale skemaer Inspiration til denne model er hentet hos illeris, Nissen og Piaget

21 3. Ledelse som refleksionskompetence Det erfaringsbaserede udgangspunkt Konkret oplevelse Begribelse via opfattelse Aktiv eksperimenteren Akkomodativ Erkendelse (omstrukturering) Omdannelse via ekspansion Divergent Erkendelse (Mangetydig) Omdannelse via meningstilskrivelse Reflekterende observation Konvergent Erkendelse (entydig) Assimilativ Erkendelse (eksisterende) Begribelse via forståelse Abstrakt begrebsliggørelse Illeris, p. 69

22 4. Ledelse som gruppedynamisk proces Formelle/synlige elementer i en organisation det målrationelle felt struktur, organisering, mål, normering, krav, faktuelle elementer, logisk, entydighed, 2+2=4, bevidste/synlige mønstre for handling, sproglige aktiviteter, kultur, stemning, ukonkret, abstrakt, flertydighed, ulogisk, usynlig (kræver oversættelse), 2+2=?, ikke bevidste/synlige mønstre, at blive truet på sin selvforståelse Uformelle/mindre synlige elementer i en organisation Det emotionelle felt

23 5. Ledelse og narrativitet Fortællinger og sprog skaber organisationen Sætte den sproglige scene og definere konteksten sprogligt Meningsskabelse og dialog som omdrejningspunkt for fortællingen Domænetænkning

24 6. Ledelse som positiv tænkning Positiv tænkning udgangspunkt Traditionelt udgangspunkt 1. Formulere ønske bag problem 2. Udforske emnet, når det fungerer bedst 3. Identificere faktorer, der skaber succes 4. Forestille sig det ideelle 5. Identificere første skridt 1. Identifikation af problem 2. Finde årsager 3. Identificere løsning 4. Implementere løsning

25 Modstillinger i ledelse 1. Ledertræk som en vuggegave eller adfærd, der kan læres Færdigudviklet eller i kontinuerlig udvikling med sig selv? 2. Hierarkiske vs. fællesskabsorienterede ledelsesmodeller Den karismatiske kransekagefigur eller den følsomme teamplayer? 3. Rollebaseret vs. personbaseret autoritet Er adfærden legitim i kraft af en organisatorisk rolle eller i kraft af anerkendelse, relationsskabelse, medinddragelse? 4. Ledelsesværdier som personlige vs. organisatoriske Personlige værdier styrer perceptioner, fortolkninger og handlinger, mens organisatoriske værdier er bundet til et virksomhedsgrundlag?

26 Virksomhedspræsentation Landsdækkende autoriseret arbejdsmiljørådgiver Rådgivning, påbud, vejledning ift. lovgivning, proceskonsultation, org. og lederudvikling, undervisning, samtaler, supervision 22 medarbejdere indenfor: Helbred, sundhed og ergonomi Psykisk trivsel, organisation og ledelse Tek. arbejdsmiljø, indeklima og eksternt miljø Kemisk arbejdsmiljø

27 Kontaktoplysninger Jylland: Engelsholmvej 26, 8940 Randers SV Sjælland: Kirkebjerg Allé 84, 2605 Brøndby

28 Annette Højmann Kristensen chefkonsulent og ekstern lektor * Arbejder med Organisationsudvikling Lederudvikling Proceskonsultation Coaching og sparring Undervisning Rådgivning Baggrund Cand. Mag, komm. og tysk, AAU 3 årlig psykologiuddannelse, AAU Proceskonsulent uddannet Coachuddannet Erhvervsøkonomiuddannet Bestyrelsesarbejde Analyser Artikelskrivning Konceptudvikling

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

SYSTEMISK LEDELSE. Thorkil Molly-Søholm, Nikolaj Stegeager & Søren Willert (red) (2012) SYSTEMISK LEDELSE

SYSTEMISK LEDELSE. Thorkil Molly-Søholm, Nikolaj Stegeager & Søren Willert (red) (2012) SYSTEMISK LEDELSE Thorkil Molly-Søholm, Nikolaj Stegeager & Søren Willert (red) (2012) SYSTEMISK LEDELSE den 24-03-2012 kl. 4:00 Søren Moldrup side 1 af 18 sider DEL 1: Introduktion til systemisk ledelse 1. Den systemiske

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

Konflikter skal ses i deres kontekst - et bud på en organisationspsykologisk tilgang til konflikthåndtering i organisationer

Konflikter skal ses i deres kontekst - et bud på en organisationspsykologisk tilgang til konflikthåndtering i organisationer Konflikter skal ses i deres kontekst - et bud på en organisationspsykologisk tilgang til konflikthåndtering i organisationer Klaus Stagis og Annemette Hasselager Vi har i længere tid set en stigende efterspørgsel

Læs mere

LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT

LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT INDHOLD 05 06 09 09 10 12 15 18 22 26 29 30 Forord LOKE - Ny uddannelse for ledelser Bag om LOKE Deltagere i LOKE LOKE

Læs mere

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag 22. februar 2013 Indhold 1. Formål med beskrivelse af radiografuddannelsens pædagogiske grundlag... 3 2. s pædagogiske grundlag... 3 2.1 Uddannelsesmål... 4 2.2 Læring... 5 2.2.1 Et konstruktivistisk perspektiv

Læs mere

COACHING - en introduktion til læring og udvikling

COACHING - en introduktion til læring og udvikling Elsebet Frydendal Pedersen COACHING - en introduktion til læring og udvikling DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-127 2005 ISBN 87-7877-197-8 COACHING - en introduktion til læring og udvikling

Læs mere

Anerkendende HR og Organisationsudikling

Anerkendende HR og Organisationsudikling (2008) Maja Louise Haslebo & Danielle Bjerre Lyndgaard Anerkendende HR og Organisationsudikling Den 09-03-2012 Søren Moldrup side 1 af 14 sider 1: INDLEDNING Denne bog er en praksisorienteret brugsbog

Læs mere

Narrativ coaching en ny fortælling. Sanne Kit Nielsen i samarbejde med Maria Klinke og Jesper Gregersen (2010) NARRATIV COACHING

Narrativ coaching en ny fortælling. Sanne Kit Nielsen i samarbejde med Maria Klinke og Jesper Gregersen (2010) NARRATIV COACHING Sanne Kit Nielsen i samarbejde med Maria Klinke og Jesper Gregersen (2010) NARRATIV COACHING den 09-03-2012 kl. 10:11 Søren Moldrup side 1 af 15 sider INTRODUKTION Begrebet narrativ defineres som en fortælling

Læs mere

DPL kursusdag 2. Det personlige lederskab er jeg værd at følge?

DPL kursusdag 2. Det personlige lederskab er jeg værd at følge? DPL kursusdag 2 Det personlige lederskab er jeg værd at følge? Det er i dag et vejr Det er i dag et vejr, et solskinsvejr! O søde vår, så er du atter nær! Nu vil jeg glemme rent, at det var vinter, nu

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Erhvervspsykologi i praksis Metoder til fælles bevægelse

Erhvervspsykologi i praksis Metoder til fælles bevægelse Erhvervspsykologi i praksis Metoder til fælles bevægelse Gitte Haslebo & Kit Sanne Nielsen Fag: HRM Forord: Referatet skal læses som overordnede gengivelser af de enkelte kapitlers hovedteser og refleksioner.

Læs mere

Titelblad, Godt Begyndt

Titelblad, Godt Begyndt Titelblad, Godt Begyndt Kirsten Arriens, 20070985 Mona Lise Nørgaard Nielsen, 20070994 Lise Brøchner Nielsen, 20070984 Specialerapport, 10. semester Afleveret 30/07-2009 Aalborg Universitet, Institut for

Læs mere

SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker

SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker Carsten Hornstrup m.fl. (2005) SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker den 09-03-2012 kl. 8:53 Søren Moldrup side 1 af 12 sider del 1: Tankeværktøjer 1. Autopoiese Et helt grundlæggende element i

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Spørgsmålstyper genfortolket

Spørgsmålstyper genfortolket Spørgsmålstyper genfortolket Artiklen indeholder et bud på hvordan Karl Tomm's arbejde med at opdele og definere forskellige spørgsmålstyper, 1 kan anvendes i en organisatorisk kontekst. Forfatterne tilføjer

Læs mere

Om ledelsesmodellen Ontario s Leadership Framework

Om ledelsesmodellen Ontario s Leadership Framework Find vejen frem VIA Efter- og videreuddannelse Om ledelsesmodellen Ontario s Leadership Framework 2 3 Forord VIA Efteruddannelse har med tilladelse fra The Institute for Education Leadership (IEL) fornøjelsen

Læs mere

DPL kursusdag 3. Det personlige lederskab er jeg værd at følge?

DPL kursusdag 3. Det personlige lederskab er jeg værd at følge? DPL kursusdag 3 Det personlige lederskab er jeg værd at følge? Ledelsesrummet magt, autoritet og kraft Ledelsesrummet Ledelsesmagt det formelle ledelsesmæssige mandat Ledelseskraft den faktiske ledelsesudøvelse

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

RELATIONER I ORGANISATIONER

RELATIONER I ORGANISATIONER Gitte Haslebo (2004) RELATIONER I ORGANISATIONER den 09-03-2012 kl. 8:33 Søren Moldrup side 1 af 20 sider 1. INDLEDNING I realismen baserer vi os på en antagelse om eller en tro på, at viden er objektiv.

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Tydelig start og slut - positiv ledelse. Tykning af foretrukne fortællinger. Adskille følelse, tanke og handling. Sociale historier, Kat-kassen

Tydelig start og slut - positiv ledelse. Tykning af foretrukne fortællinger. Adskille følelse, tanke og handling. Sociale historier, Kat-kassen BEHANDLINGSTILGANG TANKER OM UDVIKLING PÆDAGOGISKE METODER Kerneopgaven: Læring Trivsel Udvikling LEVEDE VÆRDIER VÆRDIER Værdier: Individuelle hensyn Nærvær Tillid Ansvarlighed Anerkendelse HIMMELEV modellen

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

Billeder af organisation

Billeder af organisation Billeder af organisation En introduktion til Gareth Morgan s Images of Organization (1997) ved Michael Wolffhechel Introduktion Hvilke billeder dukker op, når du tænker på organisation? Hvilke metaforer

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com MANNAZ UPDATE Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com Lederudvikling hos Mannaz Vejen til succes går gennem ny viden og nye kompetencer. Hos Mannaz udbyder vi lederforløb,

Læs mere

Dit ledelseshus - hjælp til at reflektere over din ledelse

Dit ledelseshus - hjælp til at reflektere over din ledelse Dit ledelseshus - hjælp til at reflektere over din ledelse Af Kresten Kragh-Schmidt, Helene Riis Lindholm og Pernille Aagaard Illustreret af Marianne Jespersen og layoutet af Karina Rask Nordtorp 2 Tilbage

Læs mere

LE D E R E I N ETVÆ R K - E N LE D E LS E SSTR ATE G I

LE D E R E I N ETVÆ R K - E N LE D E LS E SSTR ATE G I LE D E R E I N ETVÆ R K - E N LE D E LS E SSTR ATE G I PROJEKTLEDELSE Flemming Blønd, KL Jørn Kjølseth Møller, BUPL PROJEKTGRUPPE Konsulent Torsten Petersen, KL Konsulent Jesper Mathisen, KL Konsulent

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere