System Integration I dag og i fremtiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "System Integration I dag og i fremtiden"

Transkript

1 SESAM seminar 30. september 2015 System Integration I dag og i fremtiden Seminaret afholdes hos: Schneider Electric A/S Lautrupvang Ballerup Seminaret er udarbejdet i samarbejde med foredragsholderne

2 System Integration - I dag og i fremtiden Registrering Velkomst og introduktion Carsten Nøkleby, SESAM-World 09:35-09:45 Introduktion til Schneider Electric Jan Kaihøj, Vice President, Schneider Electric A/S Kort introduktion til Schneider Electric og deres forretning. Hvilke forretningsområder inden for automation og produktions it bliver varetaget af Schneider? Orientering om Schneiders Electrics hovedkontor Praktiske detaljer for opholdet hos Schneider Electric Hvad er OPC UA? og hvad er erfaringerne? Michael Nielsen, Beckhoff OPC foundation er standarden for vertikal og horisontal kommunikation. OPC AU er den nye standard, som sikre pålidelig, sikker og krypteret data kommunikation mellem server og clienter. Fra controller og sensor via internettet og cloud baseret løsninger transporteres date. OPC UA er designet til INDUSTRY 4.0, og matcher perfekt ind i den nye tanke gang og data udveksling. Hør om de muligheder som OPC UA giver i forhold til nuværende system integrations løsninger. Hvilke krav opfylder OPC UA når der skal skabes integrerede løsninger i produktionen: Robusthed, hastighed, fleksibilitet, sikkerhed, mm Pause & networking :45 Anvendelse af Integrations Standarder i større projekter Henrik Dybdahl Andersen, Wonderware by Schneider Electric Behovet for udveksling af data mellem systemer i dag er vokset støt de senere år! Hvordan bruges integrations standarder på de forskellige niveauer som: Level 1 & 2 som er Controller/HMI Level 3 som er avancereret SCADA, MES, Batch systemer Level 4 som er Integration til oppe liggende systemer som ERP systems og Business Planning & Logistics systems Hvordan arbejder vi med integration ved f.eks Region Hovedstadens Sygehus fællesskab og Arla. 11: OPC UA - Evolution Not Revolution Bo Nordleif, Frontmatec Frontmatec har være medlem af OPC Foundation i mange år og deltaget aktivt i at skabe et fundament for fremtidens system integration. Få et billede af hvad Frontmatecs forventninger er til den fremtidige system integration. Præsentationen vil fokuser på følgende hoved områder: Hvad har vi af integrations standarder? Hvorfor OPC? Og Hvorfor OPC UA? Hvorledes konverteres fra tidligere versioner af OPC til OPC UA? Hvad er udfordringerne i standarderne? OPC UA strategi - Step 1 wrap, Step 2 migrate og Step 3 new features OPC Foundation grafer omkring OPC UA issuses

3 Schneider Electric A/S 30. september : Frokost og networking Region Hovedstadens anvendelse af Integrations Standarder Glenn Petersen, Region Hovedstaden / 7N Behovet for udveksling af data mellem systemer i dag er vokset støt de senere år! Hvad er bevæggrunden hos Region Hovedstaden i deres valg af platforme og standarder? Kort introduktion til Sterilcentral og varelogistik projektet Referencearkitektur for logistik og sterilcentraler Integrationer mellem MES og Sterilcentralsystemet (data og services) 14:15-15:00 Integrations standarder i dag og i fremtiden Niki Nicolas Grigoriou, Intelligent Systems Få et billede af de erfaringer som Intelligent Systems har med system integration. Hvad er udfordringerne i dag i forhold til de krav kunderne stiller til data og frekvens for visning af data mm.? Hvilke løsninger anvendes i dag og hvorfor disse valg: TCP/IP, OPC, OPC UA, m.fl.? Hvad er forventningerne til fremtidens integrations standard til automation? Er en standard tilstrækkeligt ift. de krav vi har i industri applikationer? Hvorledes ser vi opbygningen af integrerede produktionssystemer og anvendelsen af integrations standarden OPC UA 15: Pause og networking Eksempler på hvordan Beijer Electronics anvender OPC UA i automationsapplikationer Rickard Andersson, Produktchef, Beijer Electronics Fordelene ved OPC/UA ift. automations applikationer? Implementering af OPC/UA Anvendelse og projektimplementering Hvorfor anvende OPC UA i automations applikationer Hvor er OPC UA optimal ift. system integration - HMI, SCADA, PLC, PC? Hvordan kan man komme i gang med OPC UA: Netværkskonfiguration, Definition af tags, mm. 16: Integrations standarder. I dag og i fremtiden Sverre Faureholm Praktisk brug af OPC-UA samt fremtidens kommunikationsformer. 16: SESAMs fremtidige fokus - INDUSTRI 4.0 Carsten Nøkleby, SESAM-World SESAMs bestyrelse har netop afholdt et heldags bestyrelsesmøde og vedtaget, at SESAM for en periode skal have fokus på IN- DUSTRI 4.0. I den forbindelse vil bestyrelsen gerne have så mange input som muligt for at kunne sammensætte flere sammenhængende seminarer og workshops i Danmark, Sverige og måske også et enkelt internationalt seminar. Målet med denne session er at få input fra deltagerne ift. det fremtidige fokus på INDUSTRI 4.0. Se en kort beskrivelse af Industri 4.0 på side 6 i denne her folder. Kort orientering om INDUSTRI 4.0. Workshop & Præsentation af udvalgte emner. Opsamling af alle input 17:00 Afslutning

4 System Integration - I dag og i fremtiden Fremtidens krav til sammenkobling af udstyr Hvad stiller det af krav til standarder? og hvad har vi af standarder i dag og hvad kan bliver den førende standard? Der viser sig et stigende behov for data udveksle mellem IT systemerne i produktionen for at give mulighed for optimal produktivitet, kvalitet og energiforbrug. Der er behov for vertikale og horisontale informationsudveksling mellem PLC, DCS, SCADA, MES, Database systemer og mange flere systemer. På seminaret vil vi se på hvad der kan blive fremtidens system integration, standard for udveksling af data vertikalt og horisontalt mellem systemerne. Få et billede at de krav der kommer til data udveksling og hvad det vil stille af krav til system integration mellem flere og flere systemer i produktionen. Målet med mødet er at hør om system integration, standarder og udbredelsen af blandt andet OPC UA standarden. Hør blandt andet om hvorledes OPC UA (IEC 62541) anvendes af maskinbygger, system integratorer og producerende virksomheder for at opnå en standardiseret data udveksling mellem applikationerne. Hør hvorledes der kan konverteres fra tidligere versioner af OPC til OPC UA. Får en forståelse for standarden og hvorledes standarden kan anvendes med succes. Få et billede af hvor mange automations platforme der supporterer OPC UA. På mødet vil der være mulighed for at få et billede af de muligheder der er for system integration i produktionen blandt andet med anvendelse af OPC UA. Deltag i mødet se hvor moden OPC UA teknologien er i forhold til at skabe en leverandør uafhængig system integration. OPC Unified Architecture OPC Unified Architecture (UA) er den seneste Object Linking and Embedding for Process Control (OPC) specifikation fra OPC Foundation, og specifikationen adskiller sig fra sine forgængere. De vigtigste karakteristika ved denne version af OPC er: Multi-platform gennemførelse, herunder bærbare ANSI C, Java og.net implementeringer Skalerbarhed: fra intelligente sensorer og intelligente aktuatorer til mainframes Multi-threaded, samt singlethreaded/single-task operationer nødvendige for portering til indlejrede enheder Sikkerhed, baseret på nye standarder Konfigurerbare timeouts for hver tjeneste Chunking - håndtering af store data telegrammer OPC UA arkitekturen er en service orienteret arkitektur (SOA) og er baseret på forskellige logiske niveauer. Krav til dataudveksling Performance Management Data (F.eks. OEE) Energy Management Data Quality Management Data Order Management Data Job MAanagement Data Machine Control Data Etc.

5 Schneider Electric A/S 30. september 2015 Krav til implementering Integrations- og projektomkostninger reducers Mulighed for redundante miljøer Bedre IT sikkerhed for data transmission Reduceret programmeringstid Certificerede produkter og løsninger Styret adgang til data på maskiner, linjer og fabrikker Konfiguration af kommunikationsmoduler mod maskiner og systemer i produktionen. System integration omhandler flere faglige områder som IT infrastruktur, netværks protokoller, interface standarder m.m. Deltag i seminaret og få et billede af hvorledes forskellige virksomheder skaber system integration og på hvilke stander og hør hvorledes de forventer denne system integration vil kunne varetages i fremtiden. Hør om de krav der ofte skabe problematikker i forhold til administrativ system integration. Vel mødt den 30. september 2015 Tilmelding eller telefon

6 INDUSTRY 4.0 Industri 4.0 er i fokus for SESAM i Danmark & Sverige Lad det ikke INDUSTRY 4.0 blive en revolution, men en proces vi vil følger i SESAM. Dermed kan INDUSTRY 4.0 bliver en naturlig del af jeres strategi for den fremtidige digitalisering af produktionen for at opnå optimal produktion. SESAM vil fremadrettet have fokus på INDUSTRY 4.0 og vil prøve at anskue denne nye revolution eller måske evolution fra fire forskellige synsvinkler: Hvilke teknologier Hvad får det af indflydelse på forretningsprocesserne Hvad kommer det til at betyde for organisationer og kulturen. Hvilken indflydelse vil der være på ressourceforbrug Energi Materiale Human INDUSTRY4.0 er næste skridt i digitaliseringen af forretningsprocesserne i industrien. Et middel til at optimere produktionsprocesser og skabe nye produkter og services, der skal være med til at sikre produktion i Europa og Danmark. En sådan INDUSTRY 4.0 revolution eller digitaliserings bølge vil få stor indflydelse på de nuværende virksomheder, da det vil kræve at der introduceres nye teknologier og tilhørende medarbejdere med nye kompetencer. Bliver fremtidens krav til automationsteknikere og ingeniører, at de i mindre grad er fokuseret på teknologi men mere får et holistisk syn på de løsninger, der skal skabes? Altså bliver bedre til at få forståelsen for samspillet mellem teknologi, forretningsprocesser og organisationen & kulturen. Eller er der behov for nye uddannelser hvor Teknologi og Business kombineres. En uddannelse der kan skabes på forskellige faglige niveauer, for dermed kan der bedre skabes en kultur i virksomhederne fremadrettet. Nogle af de svar vi vil prøve at få svar på er angivet nedenfor. Vi igangsætter en proces for at fastlægge disse temaer på de kommende SESAM møder. Udviklingsstadier af industriel produktion Der har være tre industrielle revolutioner og den fjerde industrielle revolution er på vej:. Første industrielle revolution var indførelsen af mekaniske produktionsanlæg med vand og damp som energikilde. Anden industrielle revolution var indførelsen af masseproduktion med hjælp af elektrisk energi. Tredje industrielle revolution var introduktion af elektronik og it for større automatisering af produktionen. Fjerde industrielle revolution der er på vej er cyber fysiske systemer - nye vindere - nye tabere. Hvad kommer til at kendetegne fremtidens succesfulde virksomheder? Teknologi fokuseret Forretningsprocesser fokuseret Kultur fokuseret Ressource fokuseret Eller er det dem der kan få de fire elementer til at balancere. Den modne virksomhed (CMMI) M.fl. Hvilke teknologier skal vi have i fokus fremadrettet? Internet Netværk og infrastruktur RFID Protokoller M.fl. Hvilke forretningsprocesser må være i fokus? Indkøb af udstyr og IT system Projekt gennemførelse Service Teknologi implementering M.fl. Hvad kommer til at kendetegne fremtidens automationsleverandør og de produkter og services der skal leveres? Interfaces der støtter op om Plug & Produce Store anvendelse af IT M.fl. Hvad skal virksomheder gøre for at skabe succesfuld produktion? Hvad er virksomhedernes modenhed? Kan innovationsniveauet øges ved at lade kompetencer brydes (it, software, hardware, netværk, mekanik, mm)? Deltag i seminaret 30. september og kom med dine input til SESAM fokusområder i fremtiden.

7 Industri Kommende arrangementer Identificerede temaer SESAM-DANMARK Der er i fremtiden flere spændende arrangementer under planlægning i Danmark med fokus på INDU- STRY 4.0. Der vil komme et spørgeskema ud til alle medlemsvirksomheder. Her bliver det muligt at angive hvilke temaer, som I ønsker SESAM skal varetage fremadrettet. Vi vil gerne have en tættere dialog med netværket, for at sikre at jeres behov dækkes. SESAM-SVERIGE Der er i fremtiden flere spændende arrangementer under planlægning i Sverige og med fokus på INDU- STRY 4.0. Aktiviteterne vil blive koordineret med SESAM Danmark, og der søges en større samspil mellem de Danske og Svenske aktiviteter. 1. IIOT- Internet of Things (Industry 4.0) 2. PackML standard - Standard kontra ikke standard 3. OPC UA 4. Strategi for Automation 5. Strategi for Automations IT 6. Strategi for automationsleverandører og system integratorer 7. MES leverance for automationsleverandører eller IT leverandører 8. Energimanagement 9. Safety traditionelt kontra SafePLC 10. Performance measurement, OEE Line OEE kontra maskine OEE 11. Automation i skyen 12. IT sikkerhed 13. Mobility i produktionen - er det pop? 14. Infrastruktur trådløs kommunikation 15. Hvorledes undgås 3. parts produkt i produktionen? X-ray, metaldetektor mm. 16. Stregkoder kontra RFID 17. Projektledelse GAPP 18. Line controller standard kontra egn udvikling 19. Fremtidens automations platform Arduino, Zigbee, sensor & Raspberry Pi Minicomputer 20. Opbygning af maskinstyring 21. ISA88 kontra egen udvikling 22. Printerintegration 23. Integration af periferi equipment printer, check weight, scanner mm. 24. Hvordan kan bilindustrien automatiseres? Besøg BMW, Audi, Volkswagen, Opel 25. Partnerskabs modellen inden for automation Trusted vendor setup 26. Hvordan opbygges pakkelinjer? Medlemskab af SESAM Et års medlemskab koster for en virksomhed 7.500,- kr. excl. moms og 2.000,- kr. excl. moms for læreanstalter og enkeltmandsvirksomheder. Der tegnes én kontaktperson for hele virksomheden. Alle medarbejdere fra virksomheden er velkomne til at deltage til SESAM arrangementerne for medlemspris. Ved indmeldelse i løbet af året, beregnes medlemskontingentet for den resterende periode ved at gange antal resterende måneder frem til 31. august med 1/12 af kontingentet. Praktiske oplysninger Seminar afholde hos Schneider Electric A/S Lautrupvang Ballerup Tilmelding Bekræftelse og faktura udsendes umiddelbart efter tilmeldingen. Sidste tilmeldingsfrist Mandag den Pris Pris for deltagelse kr. ekskl. moms (*) for medlemmer af SESAM kr. ekskl. moms for ikke medlemmer. Networking på seminaret Benyt pauserne til at få en dialog med kollegaer og specialiser inden for fagområdet. Afmelding Ingen refusion ved afmeldinger senere end 1 uge før afviklingen. Ønsker du at blive medlem af SESAM, og/eller ønsker du yderligere oplysninger, så kontakt os venligst SESAM-WORLD Mommarkvej Silkeborg Denmark Tel (*) Prisen gælder alle Danske og Sverige medlemmer af SESAM.

8

Produktions it & Automation

Produktions it & Automation Produktions it & Automation Strategisk, taktisk og operationelt Hvorledes udarbejdes en produktions it strategi? Hvorledes implementeres en produktions it strategi? Hvad er der af muligheder for at digitaliser

Læs mere

Business Intelligence og Industriel Automation

Business Intelligence og Industriel Automation SESAM seminar nr. 99 14. juni 2012 Business Intelligence og Industriel Automation Seminaret afholdes hos: Chr. Hansen A/S Jernholmen 1-27 Avedøre 2650 Hvidovre Seminaret er udarbejdet i samarbejde med

Læs mere

information om automationsteknologier,

information om automationsteknologier, SESAM sekretariatet S E S A M - N Y T N R. 8 September 2007 I D E T T E N U M M E R : SESAM samler aktiviteterne IT integration - Hvorfor er IT integration interessant? Udpluk fra el-kurser 5 Hvad er GAPP?

Læs mere

Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg?

Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg? Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg? Hvorledes kan små og mellemstore virksomheder få et setup til at

Læs mere

Automationsleverandører. Producent. Automationsprojekt. System integratorer. IT leverandører

Automationsleverandører. Producent. Automationsprojekt. System integratorer. IT leverandører S E S A M - N Y T April 2008 Automation Projektledelse Networking I D E T T E N U M M E R : Forøg innovationen gennem netværk Make2Pack - SESAM møde nr. 79 Sådan fik vi MES til at fungere med SAP Strategi

Læs mere

Brugergrænseflader til IT og systemer i produktionen

Brugergrænseflader til IT og systemer i produktionen Automation Projektledelse Networking Brugergrænseflader til IT og systemer i produktionen SESAM nr. 85 møde 17. september 2009 Brugergrænseflader til udstyr og systemer - Hvorledes monitoreres organisation

Læs mere

LEAN & Automation. Hvorledes kan automation hjælpe i en LEAN proces? SESAM seminar nr. 96 22. november 2011. Lemvigh-Müller A/S

LEAN & Automation. Hvorledes kan automation hjælpe i en LEAN proces? SESAM seminar nr. 96 22. november 2011. Lemvigh-Müller A/S LEAN & Automation Hvorledes kan automation hjælpe i en LEAN proces? Fra blyant og papir til digitalisering. SESAM seminar nr. 96 22. november 2011 Seminaret afholdes hos: Lemvigh-Müller A/S Nordager 1

Læs mere

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking Energi & forsyning Energi & Forsyning SRO standardisering i forsyningsvirksomheder Økonomisystem Kundecentersystem Dokument & projektstyringssystem Portal og kommunikation Ledelsesrapporteringssystem Asset

Læs mere

Automation og vedligehold

Automation og vedligehold Automation Projektledelse Networking Automation og vedligehold Hvorledes fastlægges en vedligeholdelsesstrategi i forhold til produktionsprincipper & teknologier, og på baggrund af Life Cycle Cost SESAM

Læs mere

TEMA! Automation ned på fabriksgulvet TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2012 MAJ

TEMA! Automation ned på fabriksgulvet TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2012 MAJ 02 2012 MAJ TEMA! Automation ned på fabriksgulvet 2 IT i automation er kommet for at blive 3 Trends der påvirker automation & IT 4 Tiden moden til automation i skyen 5 Robotterne kommer for at redde dansk

Læs mere

Fremtidens IT platform

Fremtidens IT platform Automation Projektledelse Networking Fremtidens IT platform Hvad betyder fremtidens IT platform for udviklingen af automatiserings applikationer? ERP SESAM nr. 83 møde 15. januar 2009 PLC......... MES

Læs mere

Service Desken anno 2013

Service Desken anno 2013 N Målgruppe: U PÅ Medarbejdere inden for Service Desk, Helpdesk og IT-support, hotline og diverse kundesupportafdelinger. 8. Å Årets store mødeplads over 120 deltagere sidste år Service Desken anno 2013

Læs mere

Industry Information. Deltag på Innovation Tour

Industry Information. Deltag på Innovation Tour Industry Information Nyheder fra Siemens Industry Technologies i Danmark Nr. 3 september 2009 PLC er til svin Danish Crown har valgt at standardisere auto - mationen Deltag på Innovation Tour Læs om temaerne:

Læs mere

White Paper. Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing?

White Paper. Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing? White Paper Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing? Udarbejdet for KMD af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow Carsten Schmidt, Managing Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010

Læs mere

Industry Information. TIA-portalen. - et integreret engineeringværktøj som redefinerer engineering DKK 8.510,- TIA-portalen

Industry Information. TIA-portalen. - et integreret engineeringværktøj som redefinerer engineering DKK 8.510,- TIA-portalen Industry Information Særudgave fra Siemens Industry Technologies i Danmark Januar 2011 TIA-portalen - et integreret engineeringværktøj som redefinerer engineering TIA-portalen introduceret på SPS/IPC &

Læs mere

Analyse. @gmail.comm. Projektperiode:

Analyse. @gmail.comm. Projektperiode: Analyse af HMI applikationer hvad kendetegner et vellykket Human Machine Interface? Et speciale af Thomas Bo Jensen grafiskviden@ @gmail.comm IT Universitetett E Business linien Vejleder: Mads Bødker Projektperiode:

Læs mere

InTEllIGEnT JERn. Innovation med ny teknologi. Provinsindustriens A rbejdsgiverforening. Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI

InTEllIGEnT JERn. Innovation med ny teknologi. Provinsindustriens A rbejdsgiverforening. Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI InTEllIGEnT JERn Innovation med ny teknologi Provinsindustriens A rbejdsgiverforening Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI 2 SÅdAn Udgivet af ITEK, Provinsindustriens Arbejdsgiverforening

Læs mere

Bæredygtig omstilling. Et samspil mellem mennesker, teknologi og bæredygtighed

Bæredygtig omstilling. Et samspil mellem mennesker, teknologi og bæredygtighed Bæredygtig omstilling Et samspil mellem mennesker, teknologi og bæredygtighed Teknologi alene skaber ikke bæredygtig omstilling Det gør samspillet mellem mennesker og teknologi Vi udvikler innovative og

Læs mere

GAPP Projektmodel. Gode Automations Projekt Processer. SESAM World Mommarkvej 2 8600 Silkeborg Danmark www.sesam-world.dk

GAPP Projektmodel. Gode Automations Projekt Processer. SESAM World Mommarkvej 2 8600 Silkeborg Danmark www.sesam-world.dk Gode Automations Projekt Processer Danmark www.sesam-world.dk Gode Automations Projekt Processer GAPP Beskrivelse af hvorledes automationsprojekter kan afvikles i industrien. Projektmodel v0 2 af 46 Gode

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

BIM University 2012 23.-24. april. Forside

BIM University 2012 23.-24. april. Forside BIM University 2012 23.-24. april Forside Velkommen Ses vi i København den 23. - 24. april? NTI CADcenter i Danmark, Sverige og Norge arrangerer BIM University i København 23. og 24. april 2012. En effektiv

Læs mere

TemA! remote access er en døråbner til en verden af muligheder side 8 TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2011 MAJ

TemA! remote access er en døråbner til en verden af muligheder side 8 TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2011 MAJ 02 2011 MAJ TemA! remote access er en døråbner til en verden af muligheder side 8 2 remote access automation i en global verden 3 uvidenhed og mangel på vision koster kunderne dyrt 4 ErFa Gruppe om SaFETY

Læs mere

SESAM-FOOD NYHEDSBREV

SESAM-FOOD NYHEDSBREV SESAM sek retariatet SESAM sekretariatet SESAM-FOOD NYHEDSBREV SESAM-FOOD nr. 2 Oktober 2006 Vil branchen kvalitet? Ved Carsten Nøkleby, Formand SESAM-FOOD Jeg vil tillade mig at stille spørgsmålstegn

Læs mere

GÅ LIDT FØR, OG FÅ NOGET MED HJEM... BUSINESS BRIEFINGS hos Platon www.platon.net/bb jmo@platon.net

GÅ LIDT FØR, OG FÅ NOGET MED HJEM... BUSINESS BRIEFINGS hos Platon www.platon.net/bb jmo@platon.net s Intelligence Information Management Business A ORMAION LIECYCLE MANAGEMEN Datakvalitet Busi gement Business Intelligence Information Manage ustomer Relationship Management Integration Dat ess Intelligence

Læs mere

DAU- BLADET Tidsskrift for Dansk Automationsselskab

DAU- BLADET Tidsskrift for Dansk Automationsselskab AFSENDER: Dansk Automationsselskab Hans Edvard Teglers Vej 5 2920 Charlottenlund Returneres ved varig adresseændring B 04/ 2010/ NOVEMBER ISSN 16 01-6750 Har I også lyst at være med til at sponsorere DAu

Læs mere

SKABER FORBINDELSE MELLEM MENNESKER OG FORRETNING

SKABER FORBINDELSE MELLEM MENNESKER OG FORRETNING Hvordan finder jeg mere information om DM Software? Brochurer som denne tjener deres formål. Men dialog er nu en gang bedst, når den foregår mellem levende mennesker. Derfor er du meget velkommen til at

Læs mere

Fast Moving Consumer Goods i dag og i morgen!

Fast Moving Consumer Goods i dag og i morgen! UDGIVET AF GS1 DENMARK NR. 2. AUGUST 2012 TEMA Fast Moving Consumer Goods i dag og i morgen! Stregkoder sætter smag på osten side 4 Undgå madspild og få større salg med smart styring af udløbsdata side

Læs mere

valgfrie indlæg mod 2020 Vind en Nokia Lumia telefon Rungsted Tirsdag den 11. november 2014 Dynamics ERP og Microsoft-universet

valgfrie indlæg mod 2020 Vind en Nokia Lumia telefon Rungsted Tirsdag den 11. november 2014 Dynamics ERP og Microsoft-universet Horsens Torsdag den 6. november 2014 Rungsted Tirsdag den 11. november 2014 Microsoft dagen 2014 Indlæg 1+14 klar til fremtidens arbejdsplads? Dynamics ERP og Microsoft-universet Invitation Indlæg 15 Har

Læs mere

Spar tid ved komponent placering

Spar tid ved komponent placering Spar tid ved komponent placering CircuitSpace er et prisbelønnet værktøj, der effektiviserer komponent placeringen og revolutionerer design reuse konceptet. CircuitSpace er integreret direkte ind i OrCAD/Allegro

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere