Evaluering af statslige evalueringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af statslige evalueringer"

Transkript

1 Evaluering af statslige evalueringer

2 Agenda Baggrund Undersøgelse af statslige evalueringer Effektundersøgelser Nogle eksempler Aktuelle udfordringer hvor er vi på vej hen? 2

3 Revisionsordningen i Danmark Folketinget Finansudvalget Øvrige politiske udvalg De af Folketinget valgte statsrevisorer Rigsrevisionen rigsrevisor

4 Evaluering og performance management Good governance Performance management og accountability Monitorering og evaluering Performance audit 4

5 Undersøgelse af statslige evalueringer Undersøgelsens design og afgrænsning metode: gennemgang af dokumenter søgning på internettet tekstanalyse omkostningsanalyse elektronisk spørgeskema interview

6 Ledelsesværktøj Ikke veldefineret anvendelse i ledelse På nogle områder er der lovkrav til evaluering Manglende overblik på ministerområderne Gennemføres dels ad hoc, dels ud fra samlede strategiske overvejelser Evalueringer gennemføres primært af faglige og politiske hensyn Hvis formålet er kontrol, bør der anvendes andre værktøjer end evaluering, fx controlling og monitorering 6

7 Kvaliteten Kvaliteten er generelt tilfredsstillende, og evalueringerne har en faglig kvalitet, der gør dem egnede som grundlag for beslutninger administrative og politiske beslutninger Kvaliteten kan forbedres: vurdere relevansen af de enkelte evalueringsspørgsmål beskrive fordele og ulemper ved de anvendte metoder, grænserne for tolkningen af data samfundsmæssige effekter bør omtales i evalueringen evalueringskriterierne bør fremgå af evalueringerne

8 Anvendelse Kvalificerer primært eksisterende viden, mens de i mindre grad producerer ny viden Evalueringer har på nogle områder et rutinemæssigt præg Anbefalingerne er ofte udgiftsforøgende, og kan ikke implementeres umiddelbart, uden at anbefalingerne konkretiseres, og økonomien analyseres nærmere Visse anbefalinger går igen i mange af rapporterne, fx forbedre samarbejdet forbedre planlægning udarbejde vejledninger Evalueringerne bør offentliggøres på Internettet

9 Sparsommelighed Udbudsregler overholdt For indkøb, der ikke er omfattet af udbudsreglerne, er det god indkøbsskik med jævne mellemrum at indhente alternative tilbud. Nogle evalueringer har været unødigt belastende for de evaluerede. Indirekte omkostninger udgør ca. 25% ekstra Nogle evalueringer virker rutineprægede (eks spørgeskemaer)

10 Det videre forløb Der er behov for retningslinjer der præciserer, hvad en evaluering er, og hvad den kan indeholde Hensyn til forskelligheder Beretningssagen afsluttet Evalueringer i dag Evalueringsinstitutter

11 Strategiske initativer i Rigsrevisionen Mindre fokus på proces og mere fokus på effektivitet Interne vejledninger og oprettet et effektkontor Strategi for større undersøgelser Dialog med ministerier Modenhedsanalyser på ministerområder og styrelser: Ledelsesfokus og indsatsområder Målsætninger og forandringsteori Metoder og data Anvendelse 11

12 Integration af nyankomne udlændinge (2008) Ikke opstillet mål for hvor mange udlændinge der skal i beskæftigelse Beskæftigelsesgraden blandt nyankomne udlændinge er lavere end det samlede tal for befolkningen Der bør være mål for antallet af nyankomne der kommer i ordinær beskæftigelse Ministeriet satte et arbejde med målformulering i gang i Det var endnu ikke afsluttet i

13 Eksempel Mål: Flere skal være bedre til dansk Indikatorer: antal danskere med indvandrerbaggrund, der består en danskuddannelse karaktergennemsnit på danskuddannelserne danskere med indvandrerbaggrunds egen opfattelse af deres danskkundskaber 13

14 Effekter af sociale indsatser (2008) Omfatter kommunale indsatser i forhold til ældre, handicappede, børn og unge samt udsatte voksne Siden 1999 har Statsrevisorerne peget på behovet for at vide noget om effekten af socialpolitikken Der er i højere grad end tidligere viden om effekt, men der er fortsat områder, hvor det er relevant og målbart, hvor der ikke er nogen viden Der er ikke en systematisk vurdering af indsats og effekt knyttet til sociallovgivningen som sådan En samlet strategi for produktion og formidling af viden og statistik på området 14

15 Erhvervsfremmeordninger, vækstkaution (2008) Økonomi- og Erhvervsministeriet og Fødevareministeriet har arbejdet med effekt, men der bør være kriterier (fx økonomisk væsentlighed og ressourceforbrug) for udvælgelse af ordninger til effektundersøgelser Begge ministerier bør styrke styringsgrundlaget ved at opstille effektmål og krav til data for alle ordninger 15

16 Effektmåling af Vækstkaution Virksomheder, der har modtaget Vækstkaution i perioden , knap virksomheder Referencegruppen, sammensat af virksomheder som ikke har modtaget Vækstkaution, men opfylder de formelle ansøgningskriterier, herunder under 300 mio.kr. i omsætning, færre end 100 ansatte, m.fl. Vækst i omsætning og beskæftigelse, målt to år efter tilsagnsafgivelsen For hvert af tilsagnsårene var væksten højere blandt tilsagnsvirksomhederne ift. referencegruppen Datagrundlaget: Man ikke kan udelukke faktorer som fx ejerforhold, branche og ledelseskompetence 16

17 Aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere (2010) Der er ikke fastsat konkrete mål for hvor mange i denne gruppe der skal komme i arbejde som følge af aktivering Beskæftigelsesministeriet kan ikke dokumentere, at aktiveringen har nogen effekt Undersøgelsen viser, at aktivering af de ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i 2006 og 2007 ikke havde nogen positiv effekt Flere gange er aktiveringsindsatsen øget uden viden om hvilke indsatser der virker Undersøge hvad der virker 17

18 Effektundersøgelse i RR - anbefalinger Opstil kriterier for hvilke indsatser der bør effektmåles Opstil effektmål for hvad der skal måles på Løbende tilvejebringelse af data Overvej brugen af referencegrupper Vurder udstrækningen og anvendeligheden af data 18

19 Initiativer vedr. effektmål og -målinger Finansministeriet: Ansvar for styring vejledning om styring fra koncern til institution Effektmåling og effektmål en casesamling Kodeks for god offentlig topledelse: du kræver, at organisationen har fokus på resultater og effekt Rigsrevisionens beretning (2009): Mål og resultatstyring med fokus på effekt 19

20 Opsummering Politisk interesse for effekter Citat om sundhedsforsikringer ministerierne bør kunne sandsynliggøre, de forventede effekter og årsags-virkningssammenhænge, som man stiller Folketinget i udsigt, når ny lovgivning skal vedtages Citater fra kommuneaftalen 2011 Forebyggelse: indsatsen skal basere sig på initiativer med evidens for effekt Bedre udgiftsstyring og virksomhedsstyring (mange elementer) klare mål der giver retning og effekt træde ud af bagbutikken og ind på den strategiske scene og dermed indtage en mere forudseende, forretningsrelevant og løsningsorienteret funkion Aktuelle udfordringer for Rigsrevisionen og den offentlige forvaltning 20

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Intern vejledning til slutbrugerundersøgelser. Juni 2013. rigsrevisionen. i Rigsrevisionen

Intern vejledning til slutbrugerundersøgelser. Juni 2013. rigsrevisionen. i Rigsrevisionen Intern vejledning til slutbrugerundersøgelser i Rigsrevisionen Juni 2013 rigsrevisionen rigsrevisionen I N T E R N V E J L E D N I N G T I L S L U T B R U G E R U N D E R S Ø G E L S E R I R I G S R E

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Revision og effektivitet i den statslige sektor CEPOS arbejdspapir nr. 17

Revision og effektivitet i den statslige sektor CEPOS arbejdspapir nr. 17 Henrik Christoffersen Revision og effektivitet i den statslige sektor CEPOS arbejdspapir nr. 17 1 CEPOS publikationer er gratis tilgængelige for alle online på www.cepos.dk, men kan også bestilles i trykt

Læs mere

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED VEJVISER TIL EVALUERING - til projekterne under LIGHED I SUNDHED 2006 Vejviser til evaluering - Til projekterne under "Lighed i sundhed" Vejviser til evaluering Til projekterne under Lighed i Sundhed Udarbejdet

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009

Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009 Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter 15/2009 Beretning om statens anvendelse

Læs mere

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD Introduktion Ramme for mål- og resultatplanen Strategisk målbillede Mål- og resultatplanen Målformulering Opfølgning Bilag

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Udvikling af modeller til økonomisk evaluering af socialfaglige indsatser

Udvikling af modeller til økonomisk evaluering af socialfaglige indsatser Jacob Nielsen Arendt, Iben Bolvig, Hans Skov Kloppenborg og Bo Panduro Udvikling af modeller til økonomisk evaluering af socialfaglige indsatser En pilotundersøgelse Udvikling af modeller til økonomisk

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

KAPITEL 1. INDLEDNING 4

KAPITEL 1. INDLEDNING 4 1 KAPITEL 1. INDLEDNING 4 KAPITEL 2. MISSION OG VISION 2.1 Missionen 2.2 Visionerne 2.3 Temaer 2.4 Hvorfor effektivisere og hvordan vi gør det 2.4.1 En stærk koncern 2.4.2 Indsatsstrategien 2.4.3 Fairplay-kampagnen

Læs mere

grønne regnskaber og miljøledelse

grønne regnskaber og miljøledelse Beretning til statsrevisorerne om grønne regnskaber og miljøledelse April 2002 RB B201/02 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, metode og afgrænsning... 13 A. Indledning...

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011 Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren 17/2011 Beretning om aktiviteter

Læs mere

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne. Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3. Silkeborg Kommune

Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne. Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3. Silkeborg Kommune Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3 Silkeborg Kommune Hermed det samlede høringssvar fra Silkeborg Kommune. Forebyggelsespakkerne har været sendt til

Læs mere

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter 2 0 0 7 Evaluering af forebyggelses- og sundhedsfremmeprojekter Manuskript: Andreas Christensen, Line-by-Line Redaktion: Mette Lolk Hanak, Sundhedsstyrelsen

Læs mere