Hvad skal der egentlig til for, at vi går motiveret på arbejdet?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad skal der egentlig til for, at vi går motiveret på arbejdet?"

Transkript

1 Hvad skal der egentlig til for, at vi går motiveret på arbejdet? Af Karin Jessen Forfatter til bogen: Motivation og ledelse

2 Hver eneste dag går vi alle på arbejdet med den hensigt, at det skal blive en rigtig god arbejdsdag. Ofte kommer der et eller andet i vejen, som kommer til at ændre denne grundlæggende beslutning, som vi havde inden arbejdets start. Hvilke årsager ligger mon til grund for dette? Vi har undersøgt motivationsområdet hos 500 mennesker, hvor vi satte fokus på, hvad der tærer og nærer på danske medarbejderes arbejdsmotivation. Konkret blev disse mennesker bedt om at beskrive henholdsvis deres bedste og værste dag på deres nuværende arbejde. I disse beskrivelser blev personerne bedt om at fremhæve de faktorer, der har afgørende betydning for deres oplevelse. Det var nogle interessante områder, der kom ud af disse spørgsmål. Vi identificerede 9 forskellige faktorer, som havde afgørende betydning for personernes bedste arbejdsdage, og 7 forskellige faktorer, som havde afgørende indflydelse på personernes værste arbejdsdage. Det viste sig også, at der var meget stor diversitet i personernes beskrivelser af såvel den bedste som den værste arbejdsdag, hvilket fortæller noget om, hvor kompleks arbejdet med motivation af medarbejdere er, og at der ikke findes en rigtig opskrift på at skabe en virksomhed, som støtter og fremmer medarbejdernes motivation og engagement i det daglige arbejde. Vores konklusion ud fra denne undersøgelse er, at lederen kan hente værdifuld information om medarbejderens oplevelse af deres arbejdsliv ved at udforske, hvad medarbejderen oplever, hvad der nærer og understøtter deres motivation og energi, samt hvad der tærer og hæmmer den. Hvad er egentlig motivation? Inden vi bevæger frem til de faktorer, som vi fandt frem til i undersøgelsen, vil vi definere ordet motivation. Det er tidligt mandag morgen, vækkeuret ringer, og rundt omkring gør medarbejderne sig klar til at tage på arbejdet. Nogle glæder sig helt vildt, og andre har egentlig mest lyst til at blive liggende i sengen. Eller der opstår et behov i afdelingen for at løse en ny, specifik opgave. Visse medarbejdere springer op og melder sig frivilligt og engageret, andre sidder mere tilbagelænet og håber, at de ikke bliver bedt om at løse opgaven. Hvad er egentlig årsagen til denne forskel? Motivationsteorien er optaget af at forklare og forstå menneskelige valg og fravalg. Vores arbejde med motivation har fokus på dels den enkelte medarbejders motivation for at være en del af det motiverende arbejdsmiljø,

3 dels på bevidstgørelsen om, at det påvirkes af medarbejderens aktive indvirkning. Det motiverende arbejdsmiljø Det motiverende arbejdsmiljø består af individets evne til proaktivt at ville tage ansvar for og engagere sig aktivt i, at der er tillid og respekt til stede i samarbejdet. Det betyder, at hver eneste medarbejder skal bevidstgøre sig om, hvilke motivationsdrivere der skal i spil, for at vedkommende har en energifyldt og derved produktiv arbejdsdag i samvær med sine omgivelser. Og lederen skal eftersøge og efterspørge dem. Et centralt begreb i denne beskrivelse er motivationsdrivere. Det er disse motivationsdrivere, der er centrale, hvis man ønsker en større forståelse for, hvorfor mennesker handler, som de gør. Det er ikke nok at konstatere, at en medarbejder er mødt på arbejdet mandag morgen og derfor må være motiveret for at arbejde. Vi må fokusere på, hvordan vi skaber den energifyldte og derved motiverede medarbejder. Hvilke kræfter er medarbejderen drevet af? Svaret på dette spørgsmål er centralt, hvis man som leder ønsker viden om, hvordan virksomheden kan fremme og understøtte medarbejderens drivkræfter frem for at hæmme dem. Indre og ydre motivationsdrivere Indre motivationsdrivere er karakteriseret ved, at man udfører en handling uanset de ydre omstændigheder, der ligger til grund for, at man skal gøre det. Det virker stimulerende, rigtigt og endda yderst tilfredsstillende, idet der kan opstå en flowtilstand, fordi handlingen virker motiverende på personen. Ingen behøver at motivere personen til denne handling. Arbejdsopgaven virker i sig selv spændende og udfordrende. Ydre motivationsdrivere er faktorer, som er kendetegnet ved, at der er en eller anden form for belønning knyttet til handlingen. Man udfører handlingen for at opnå noget eller undgå noget, der ligger uden for selve handlingen. Mange arbejdspladser skaber belønningsstrukturer, som understøtter dette. I mange tilfælde finder vi et sammenfald af de ydre og indre motivationsdrivere, og de påvirkes i øvrigt også af den kultur, man er en del af og gerne vil accepteres i. Her er det ikke medarbejderens personlighed, motivationsprofil etc. som er i centrum, men derimod det omgivende miljø.

4 Her forstås motivation som noget, der kan fremmes og hæmmes i forhold til faktorer i virksomheden. Tilbage til undersøgelsen. De 9 faktorer, som blev afdækket i vores undersøgelse som betydende for den bedste arbejdsdag, er: 1. Effektivitet oplevelsen af at have bidraget. 2. En præstation udover det sædvanlige. 3. Gode relationer til kolleger og godt samarbejde. 4. Intern anerkendelse fra ledelsen. 5. God stemning og energi. 6. Hjælpe andre, gøre en forskel. 7. Ekstern anerkendelse fra kunder. 8. Selve arbejdsopgaven må gerne være spændende, så man er i flow. 9. Intern anerkendelse fra kolleger De 7 faktorer, som er betydende for en dårlig arbejdsdag: 1. Ledelsesadfærd. 2. Dårlige relationer mellem kolleger, ingen opbakning og samarbejde. 3. Ineffektivitet, oplevelsen af ikke at have bidraget. 4. Manglende kompetencer til at kunne løse opgaven. 5. Usikkerhed om fremtiden. 6. Dårlige tilbagemeldinger fra kunder. 7. Store arbejdsrelaterede fejl. En faktor, som bør fremhæves i denne artikel, er, at godt 33 procent af de adspurgte bliver motiveret af at have bidraget. Dette er tankevækkende, for hvilke faktorer i hverdagen får medarbejderne til ikke at have denne oplevelse? Vi arbejder med en model for det motiverende arbejdsmiljø, som definerer 6 gruppedynamikker. Den ene gruppedynamik omhandler netop det forhold at bidrage, og her har vi fokus på 3 kritiskefaktorer, som er vigtige for det motiverende arbejdsmiljø: 1. Viden om egen præstation i forhold til, at man forstår, hvad man bidrager med til den overordnede strategi. 2. Viden om afdelingens/enhedens målsætninger for at skabe resultater i forhold til den overordnede strategi. 3. Engagement, som handler om at fremme det psykologiske bånd, der skal være mellem medarbejder og virksomhed, således at medarbejderen

5 føler en vis forpligtelse til at bidrage til virksomhedens succes/overlevelse. Både undersøgelsen og modellen for det motiverende arbejdsmiljø peger altså på, at det er yderst vigtigt, at man som leder ved præcist, hvad hver enkelt medarbejders bidrag er, og kan formulere det overfor medarbejderen og for den øvrige stab. Når dette så er på plads, er det vigtigt at motivere individuelt, så hver eneste medarbejder kan have oplevelsen af flow i dagligdagens opgaveløsning. Og det er måske her, det begynder at blive lidt vanskeligt for lederen. Indre motivation Når tiden flyver af sted, er det ofte fordi, at man som medarbejder er optaget af en i medarbejderens øjne- spændende og udfordrende opgave. Det er jo det interessante ved de indre motivationsdrivere: det er individuelt bestemt, hvad man finder spændende og udfordrende. Én medarbejder vil finde det spændende og udfordrende at lege kommapolitiet overfor alle de rapporter, der fremlægges, en anden vil finde det spændende og udfordrende at få lejlighed til at lave økonomiske kalkuler af de fremlagte tal og så videre og så videre. Det er her, lederen skal træde i karakter og stille spørgsmål til hver enkelt medarbejder. Hvad får dig til at opleve, at dagen flyver af sted? kunne et spørgsmål lyde. Et andet kunne være: Hvad skal der til, for at du bliver motiveret til at nå de mål, der er opsat for dig? Den coachende lederstil er en god ballast at have, når man skal afdække de indre motivationsfaktorer. En anden måde at arbejde med dette på er at fokusere på personlighedstypernes motivationsdrivere, og til dette formål er værktøjet Enneagram Typografi et excellent værktøj. Enneagrammet er en psykologisk model, der beskriver ni personlighedstyper med ni forskellige måder at opfatte verden på. Enneagrammet er et unikt redskab til at afdække tanke-, handlings- og følelsesmæssige mønstre og få viden om de enkelte typers motivationsdrivere. De 9 typer i enneagrammet adskiller sig netop fra hinanden på baggrund af deres overordnede hensigt (livsstrategi), hvad de hver især finder vigtigt (værdierne), og dermed motivation. Sæt de indre motivationsdrivere på dagsordenen i dagligdagen og få topmotiverede medarbejdere - hvis du tør. Enneagrammet er et værktøj, som giver medarbejdere og ledere større selvindsigt, ikke mindst omkring deres motivation. Denne øgede selvindsigt

6 kan give ganske store resultater i samarbejdet, konflikthåndteringen, teamarbejdet mm. Mange virksomheder har med succes anvendt enneagrammet til at sætte de indre motivationsdrivere i fokus og har opnået effektfulde resultater som følge heraf. Dette har vi erfaret med vores kunder her i Danmark, og det sker også i resten af verden. PS4 A/S har været med til at lave en international benchmark undersøgelse af effekten af at arbejde med enneagrammet i offentlige og private virksomheder. Formålet med undersøgelsen var at afdække, hvilke afgørende succesfaktorer, der er til stede, når man arbejder med Enneagrammet, og dermed altså fokuserer på de indre motivationsdrivere. Undersøgelsen omfatter 72 organisationer i 20 forskellige lande. Enneagrammets anvendelsesmuligheder Mere end 25 Enneagram-business anvendelsesmuligheder blev nævnt af de interviewede; her er top 10 listen. Kommunikation Anvendelsen inden for kommunikation omfatter: Øget forståelse for forskelligheder i kommunikationsstile minimering af Enneagram-baserede forvrængninger og misforståelser forbedrede interaktioner mellem de 9 typer mennesker. Dette opnås gennem løbende projekter, workshops, Enneagramtype-paneler og 1-1 coaching. Lederskab Anvendelsen inden for lederskab omfatter fx workshops omhandlende: Lederudviklingsprogrammer kompetencebaseret ledelse læringsfællesskaber individuel coaching udviklingsprojekter for særlige målgrupper, f.eks. medarbejdere med stort potentiale eller kvindelige ledere. Mange af disse månedlige, ugentlige eller serier af workshops designes til at imødekomme specifikke behov for at skabe større ledelsesmæssig styrke, for at indgyde til en bedre udviklingskultur, og for at reducere tendensen til at

7 falde tilbage på hierarki, konkurrence og kontrol samtidig med, at samarbejde og innovation øges. Teams Dette omfatter teams på administrativt niveau, management teams og intakte arbejdsteams, som mødes ansigt til ansigt, virtuelt eller ved en kombination heraf. Dette fokus omfatter: forbedring af teamadfærden, både på individuelt og gruppe niveau (herunder gruppedynamik) dannelse af high performing og selvorganiserende teams afhjælpning af dysfunktion i teams teamsammenlægning. Projekterne varierer fra endagssessioner til forløb over 1+ år. EQ: Personlig udvikling På området Emotionel Intelligens (EQ), selvbeherskelse og personlig udvikling bliver indsatsen iværksat for at øge intra- og interpersonelle kompetencer. Disse indsatser (som udfoldes via workshops og coaching) øger den enkeltes selvforståelse, selvaccept og selvledelse, men styrker også evnen til medfølelse og forbedrer interaktioner. Coaching Ansigt til ansigt eller per telefon, formelt eller uformelt bruges Enneagramcoaching til talent og performance management, ledelsesudvikling, EQ mm. Endvidere træner nogle virksomheder deres ledere i at bruge Enneagrammet til coaching af medarbejdere. Konflikthåndtering Uanset om det er i familieforretninger, advokatfirmaer, større virksomheder, eller non-profits og regeringer, medvirker anvendelsen af Enneagrammet til konfliktreducering, idet problemstillingen depersonaliseres og derved lettere kan løses. Enneagrammet anvendes som mæglingsværktøj mellem modstridende parter, i enkeltstående træningsprogrammer eller i teams. Feedback Dette anvendelsesområde kombineres som regel med andre emner - fx kommunikation, konflikthåndtering, lederskab - eller ledere og medarbejdere undervises i det som selvstændigt emne.

8 Beslutningstagning Da denne anvendelse gør det muligt for mennesker at reducere deres typebaserede bias i henhold til beslutningstagning, forekommer den oftest i ledelses- og teamudviklingsprogrammer. Salg og forhandling Begge anvendelsesområder har som mål at forbedre deltagernes evner - salgseller forhandlingsmæssige - gennem selvudvikling og også gennem tilpasning af deltagerens tilgang til andres type. Et bemærkelsesværdigt resultat Undersøgelsens virksomheder rapporterer en voldsom stigning i medarbejdernes engagement, kommunikation, positive interaktioner og samarbejde mellem individer, i teams og på tværs af forretningsenheder. Resultaterne er både lokale og for hele systemet. I de kvantitative målinger scorer teams, forretningsenheder og virksomheder betydeligt højere på flere forskellige områder i virksomhedsmeningsmålinger, herunder kundetilfredshed. I de finansielle målinger viser forretningsenheder fortjeneste i de økonomiske resultater. Salget stiger 2 cifret, virksomheder formår at fastholde nøgleledere, og i en af virksomhederne sparede øget tillid og kommunikation virksomheden for en godt $ 1 mio. På det professionelle niveau scorer ledere højere på 360 målinger, og der er flere eksempler på, at ledere, som bruger Enneagrammet i deres udvikling, er blevet forfremmet 2-3 niveauer højere i løbet af en meget kort tidsperiode. Vores erfaringer Som sagt har vi selv deltaget i udarbejdelsen af benchmark undersøgelsen igennem vores internationale netværk af konsulenter, som anvender enneagrammet i business verdenen. Vores egne erfaringer fra arbejdet med enneagrammet gennem mere end 10 år er, at ledere og medarbejdere får langt større selvindsigt, og denne selvindsigt omhandler de individuelle motivationsdrivere. Når vi lærer, at vi motiveres forskelligt, og når vi lærer, at når andre mennesker handler - nu og da i modstrid med, hvad vi selv ville have gjort - så er det ikke, fordi de vil genere os, men fordi de har en dybtfølt motivation for at gøre det, så øges vores respekt for andre, og med den øgede

9 respekt bliver det lettere at samarbejde, håndtere konflikter, arbejde i teams osv. Best practices: Afgørende succesfaktorer top 6 faktorer Som resultat af undersøgelsen viste sig 6 afgørende succesfaktorer, som var essentielle for succesfulde og levedygtige organisatoriske Enneagram-baserede forandringer. Uanset om interviewpersonerne var ledere eller medarbejdere, og på trods af forskelligheder i forhold til branche, land og virksomhedsstørrelse, var deres svar bemærkelsesværdigt enslydende. Succesfaktor 1: Fokus på reelle behov - Arbejdsmæssige og personlige. Ifølge eksperterne er den mest afgørende succesfaktor i forbindelse med en effektiv Enneagrambaseret forandringsindsats, at der fokuseres på såvel organisationens reelle behov som på ledere, teams og medarbejderes specifikke behov. Virksomheden har brug for varierende former for f.eks. interaktion, ledelse, salg, engagement, performance management, EQ, konflikthåndtering, kulturforandring, produktivitet, bevægelse fra lokalt til globalt marked men beskeden var den samme hos alle: Sæt klare, realistiske og værdifulde mål, som har en virkelig betydning for organisationen, og opnå synlige resultater. Men ligeså vigtigt var det direkte personlige udbytte i deres liv uden for arbejdet. Der er et kæmpe uindfriet behov på arbejdet og derhjemme. På arbejdet drejer behovet sig om kreativitet, empati og fleksibilitet, og om at blive mindre hierarkiske og mere netværksorienterede. Derhjemme er der mere stress, meget høje krav og tiltagende kompleksitet. Enneagrammet hjælper med alt dette. Succesfaktor 2: Stærkt lederskab - organisatorisk engagement. Opbakning fra topledelsen sørger for, at der er troværdighed, autoritet, synlig støtte, ressourcer til bæredygtig forandring og personlige anbefalinger, som kan overbevise andre om Enneagrammets værdi. I tilgift er det vigtigt at sikre sig engagement fra mellemledere, som må anses for at være drivkraften i en effektiv udførelse. Ledere må oprigtigt ønske udvikling for sig selv og andre.

10 Succesfaktor 3: Enneagramtypograferingen - afbalanceret og omhyggelig selvopdagelse. Den mest effektive måde at bestemme sin type på er gennem guidet selvopdagelse, fordi det er den mest præcise, engagerende og indsigtsbringende tilgang. Ligeså vigtigt er det, at konsulenter, ledere og organisationer skaber en kontekst, hvor stereotypier og psykologisk eller indforstået jargon afværges, og hvor der fokuseres på udvikling og potentiale, rummelighed og respekt omkring forskelligheder. Undgå at sætte i bås; gå dybere end tallene, mod integration. Succesfaktor 4: Den højeste kvalitet - konsulenter, workshops og forandringsinterventioner. I forhold til de valgte facilitatorer eller konsulenter, tilbudte workshops og implementerede forandringsaktiviteter er kvalitet essentielt. Konsulenter må være kyndige i Enneagrammet og organisatoriske forandringsprocesser, sørge for stimulerende, interaktive workshops, præsentere information på en ikkedømmende, indsigtsfuld og omhyggelig måde, og opmuntre til deltagelse ved at være lydhør overfor alle bekymringer og spørgsmål. Workshops, projekter og interventioner skal være innovative, tilpassede til organisationens behov og kultur, og udført i et trygt, spændende og sjovt læringsmiljø. Konsulentens grad af erfaring og ekspertise er essentiel for Enneagrammets troværdighed og for sammenkoblingen med de organisatoriske behov. Succesfaktor 5: Fuldt ud integreret i organisationen. Enneagrammet bør anvendes over længere tid og implementeres målrettet på en række anvendelsesområder, så det bliver en del af det hverdagsmæssige arbejdsliv. På denne måde sørges der for en real-time praksis, og en større læringsoverførsel fremmes. Endvidere er det vigtigt, at der løbende tilbydes stimulerende muligheder, som kan engagere flere forskellige typer læringsstile, fx: udviklingsmøder løbende workshops e-læring websites smartphone Apps bøger

11 uformelle diskussioner team interaktioner innovative pilotprojekter. En kontinuerlig, koordineret og fleksibel plan, som indeholder hybridinterventioner. Succesfaktor 6: Kulturel beredvillighed. For at være modtagelige overfor Enneagrammets kraftfulde potentiale må organisationer have tilstrækkelig tillid, åbenhed, nysgerrighed, respekt og villighed til at prøve noget nyt. Uden den nødvendige beredvillighed ville medarbejdere frygte, at Enneagrammet kunne bruges som et våben. Gode råd til dig, som læser denne artikel og vil være en excellent motivator. Der findes ingen rigtig opskrift for, hvordan alle mennesker motiveres, men mange individuelle opskrifter. Gør det ubevidste bevidst hos dig selv og dine medarbejdere. Find dine medarbejders motivationsdrivere for at være energifyldte og derved topmotiveret for at gå på arbejdet mandag morgen. Bevidstgør hver enkelt af dine medarbejdere om, hvordan de bidrager til virksomhedens succes/strategi. Lav et strategikort, hvor hver enkelt medarbejder optræder som en væsentlig brik i puslespillet Benyt den coachende lederstil, når du som leder skal bevidstgøre om dine medarbejderes motivation. Som vi ser det, er der ingen vej udenom: Ledelse kommer til at handle om også at arbejde med sine egne og medarbejdernes indre motivation. I fremtiden vil store dele af medarbejderne ikke acceptere, at deres indre motivation ikke bliver sat i spil. Vi vil ikke være i stand til at trives på arbejdspladsen, ikke være i stand til at leve op til store komplekse krav, ikke levere vores energi, engagement og hjerteblod - med mindre vi er motiverede for det. God arbejdslyst.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ...

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... Indhold COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... 4 Hovedkonklusioner fra Coaching Analysen 2004/05... 5 INTRODUKTION TIL COACHING... 6 Coaching i ledelse... 7 Hvor og hvornår er coaching relevant?... 8 Former

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Lederskab i Praksisnært perspektiv - Hvad, hvordan og hvorfor? Berit Weise Partner i PS4 A/S d.20.maj 2015 Fagkongres lederforeningen DSR

Lederskab i Praksisnært perspektiv - Hvad, hvordan og hvorfor? Berit Weise Partner i PS4 A/S d.20.maj 2015 Fagkongres lederforeningen DSR Lederskab i Praksisnært perspektiv - Hvad, hvordan og hvorfor? Berit Weise Partner i PS4 A/S d.20.maj 2015 Fagkongres lederforeningen DSR Lederskab i praksis? Hvad er vanskeligt? Hvad er det vigtigste?

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Grundlov FOR. Vanløse Skole

Grundlov FOR. Vanløse Skole Grundlov FOR Vanløse Skole 2 Hvorfor en Grundlov? - Grundloven er Vanløse Skoles DNA. Det er den man kan se, høre og mærke når man er en del af Vanløse Skole - hvad enten det er som elev, forældre eller

Læs mere

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen og skaber udvikling Personligt Lederskab Organisationer Personer Kick-off Workshops Teambuilding Krisehjælp Coaching PMI Personal Management

Læs mere

Er du leder eller redder?

Er du leder eller redder? Er du leder eller redder? Som leder undrer du dig måske over, hvorfor dine medarbejdere reagerer, som de gør? Hvorfor gør de ikke, som I havde aftalt? Svaret findes måske i din egen ledelsesstil? Med små

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne 5 workshops målrettet klyngedannelsen LivingValue har udarbejdet 5 workshops, der er målrettet klyngeledere og pædagogiske ledere i forbindelse med klyngedannelsen, samt

Læs mere

Ledelse starter med dig!

Ledelse starter med dig! Ledelse starter med dig! Ledelse starter med dig! af Christian Dinesen, cd@danskcoachinginstitut.dk, Dansk Coaching Institut, Center for Inner Leadership Denne artikel fokuserer på hvordan vi i større

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Er du nysgerrig efter mere viden og praktiske værktøjer, som gør hver dag en smule mere sjov, produktiv og indsigtsfuld?

Er du nysgerrig efter mere viden og praktiske værktøjer, som gør hver dag en smule mere sjov, produktiv og indsigtsfuld? TEMAGRUPPER Er du nysgerrig efter mere viden og praktiske værktøjer, som gør hver dag en smule mere sjov, produktiv og indsigtsfuld? Så skal du vælge at deltage i en af de temagrupper, som tilbydes i denne

Læs mere

Masterforelæsning marts 2013

Masterforelæsning marts 2013 Masterforelæsning marts 2013 mandag den 4. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Herning, indgang N1 onsdag den 6. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Holstebro,

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di. DI's videregående lederuddannelse 2008 Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.dk Præsentation Med DI s videregående lederuddannelse får

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Hvordan fremmer vi god implementering?

Hvordan fremmer vi god implementering? Hvordan fremmer vi god implementering? Et arbejdsredskab for implementeringsgrupper, team og ledelse Workshop Årsmøde 2013 Dansk Implementeringsnetværk Fredericia Helle Høgh, Christiane Petersen, CFK-Folkesundhed

Læs mere

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati Empowerment Niveauer Empowerment Idræt er vigtig i unges udvikling, fordi det styrker fysisk og mental sundhed samtidig med, at det skaber vigtige, sociale relationer. Idræt er en mulighed for leg, deltagelse

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling Modul 7

Strategisk kompetenceudvikling Modul 7 Strategisk kompetenceudvikling Modul 7 jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 Vi starter op med 15 min. summen om sidste gang og litteratur til denne gang Oplæg fra jer! Litteratur til i dag Vigtigt? Spørgsmål? Refleksioner?

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje

Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje 2005 Will-management er et halvårligt selvudviklingsforløb med fokus på anvendelse af den stærke, den gode og den intelligente vilje. I løbet af fire moduler

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Motivationsmiljø - hvad er det?

Motivationsmiljø - hvad er det? Motivationsmiljø - hvad er det? Hvad er motivationsmiljø? Interessen for det psykiske arbejdsmiljø har de seneste år været stigende. Desværre optræder begreber som stress, udbrændthed, mobning, chikane

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

Personal Leadership. Lederuddannelse. - Et kursus for ledere med personaleansvar -

Personal Leadership. Lederuddannelse. - Et kursus for ledere med personaleansvar - Personal Leadership Lederuddannelse - Et kursus for ledere med personaleansvar - Derfor laver vi Personal Leadership Vi lever i en global verden, hvor krav til viden og konstante forandringer gør arbejdskonteksten

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Frivillighedspolitik i KFUMs Soldatermission

Frivillighedspolitik i KFUMs Soldatermission FRIVILLIGHEDS POLITIK Frivillighedspolitik i KFUMs Soldatermission Dette er KFUMs Soldatermissions overordnede frivillighedspolitik. Lokalt kan der udarbejdes mere præcise retningslinjer. 1. Formålet med

Læs mere

Morgenmøde om teamkultur - Styrk samarbejdet i dit projektteam. Ledernes kompetencecenter 28. April 2017 Elisabeth Plum

Morgenmøde om teamkultur - Styrk samarbejdet i dit projektteam. Ledernes kompetencecenter 28. April 2017 Elisabeth Plum Morgenmøde om teamkultur - Styrk samarbejdet i dit projektteam Ledernes kompetencecenter 28. April 2017 Elisabeth Plum Disse to timer 1. Ny opmærksomhed om kulturens påvirkning af projekt-teamets resultater

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

MIDT I EN VIDENSEKSPLOSION

MIDT I EN VIDENSEKSPLOSION IMAGINE SCHOOL En global virkelighed i hastig forandring Mange veje til succes og størstedelen af deres jobs ikke skabt endnu Connectors, not content; deleøkonomi; personalisering Globale kriser Internettet

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Empowerment 2010-2011

Empowerment 2010-2011 Empowerment 2010-2011 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen har i mange år været kendetegnet af stigende efterspørgsel og heraf særdeles flotte omsætningstal. Ikke desto mindre har det vist sig, at rigtig

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne!

Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne! Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne! Med Service Desken i førersædet! IT chef Lise Wormstrup Onsdag den 29. oktober 2008 Agenda Kort om it-afdelingen

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og produktivitet. Vilhelm Borg, Seniorforsker, NFA Malene Friis Andersen, Post.doc., NFA

Psykisk arbejdsmiljø og produktivitet. Vilhelm Borg, Seniorforsker, NFA Malene Friis Andersen, Post.doc., NFA Psykisk arbejdsmiljø og produktivitet Vilhelm Borg, Seniorforsker, NFA Malene Friis Andersen, Post.doc., NFA De næste 45 minutter Hvorfor er psykisk arbejdsmiljø så vigtig for produktiviteten? Sammenhæng

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre?

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II When business gets personal! Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II Acuity World Fortsæt Our field of expertise din

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH Dato: 11 April HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC.

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH Dato: 11 April HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. Rapport for: John Doe ID: UH565702 Dato: 11 April 2016 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. INTRODUKTION Motives, Values, Preferences Inventory (MVPI) beskriver en persons kerneværdier, mål og interesser.

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Har du mulighed for at bruge dine styrker hver dag på arbejdet?

Har du mulighed for at bruge dine styrker hver dag på arbejdet? Har du mulighed for at bruge dine styrker hver dag på arbejdet? Brug styrkerne og skab vækst og øget engagement 20 % bruger deres styrker hver dag på jobbet Gør du hver dag det - du gør bedst på jobbet?

Læs mere

Hvad!er!et!talent?! High Performance Talent. Mikael Trolle !!! Akademiet!!! for!! Talen8ulde!!! Unge! 2.!juli!2014! Mikael!Trolle!

Hvad!er!et!talent?! High Performance Talent. Mikael Trolle !!! Akademiet!!! for!! Talen8ulde!!! Unge! 2.!juli!2014! Mikael!Trolle! High Performance Talent Akademiet for Talen8ulde Unge 2.juli2014 MikaelTrolle Cand. scient. i Idræt & Biologi Sportsdirektør og herrelandstræner, Dansk Volleyball Forbund Partner og chefkonsulent i High

Læs mere

Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater

Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater Overordnet udbytte Vi styrker din evne til kontakt og ligeværd og dermed din evne til at møde andre, hvor

Læs mere

Anne-Dorte Wæver UDVIKLINGSCOACHING & SPARRING

Anne-Dorte Wæver UDVIKLINGSCOACHING & SPARRING COACHING SOM DEL AF DET MODERNE LEDERSKAB Netværk 1 INDLEDNING HVEM ER JEG? Life- og business coaching Overgade i Odense + ude på virksomheder HVAD JEG VIL PRÆSENTERE 1: Kort om life- og business-coaching

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl

Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl Referat Arbejdsmiljøkonference 2016 Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl. 9 11.45 Tovholder: Stig Ingemann Sørensen, Konsulent/Facilitator Videncenter for arbejdsmiljø Talere: Jan Lorentzen

Læs mere

EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Hogan Assessment Systems Inc.

EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Hogan Assessment Systems Inc. EQ EVNEN EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Rapport for John Doe ID UH555936 Dato 06 Juli 2016 2013 Hogan Assessment Systems Inc. Introduktion Hogan EQ vurderer

Læs mere

Ledelse for projektledere

Ledelse for projektledere Ledelse for projektledere Bliv leder af projektet For dig, der har mod på at fuldende din projektlederrolle og ikke bare at påtage dig titlen. Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår

Læs mere

Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man holder sig de langsigtede mål for øje.

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Hvad består god ledelse af? v. Berit Sander, konsulent, cand. psych. aut.

Hvad består god ledelse af? v. Berit Sander, konsulent, cand. psych. aut. Hvad består god ledelse af? v. Berit Sander, konsulent, cand. psych. aut. www.sander.ac Hvad er ledelse? Ledelse er at balancere mellem at styre og støtte struktur og fleksibilitet administrere og motivere

Læs mere

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Lederuddannelse Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Leadership Acceleration Programme Bliv klædt på til at videreudvikle din lederrolle På vores lederuddannelse Leadership Acceleration

Læs mere

Hvad består god ledelse af? v. Berit Sander, konsulent, cand. psych. aut.

Hvad består god ledelse af? v. Berit Sander, konsulent, cand. psych. aut. Hvad består god ledelse af? v. Berit Sander, konsulent, cand. psych. aut. www.sander.ac Hvad er god ledelse? Tænk på detaljerne i en god ledelsessituation - hvilken adfærd lå bag at det gik godt? - Profil

Læs mere

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER Projektledelse handler i høj grad om at få resultater i samarbejde med mennesker. Bevidst projektlederskab er en forudsætning for at skabe effektive teams og

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent?

When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent? Leadership Program PLP When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent? When business gets personal! Acuity World sætter dine personlige ledelseskompetencer

Læs mere

En lille bog om. nlp og

En lille bog om. nlp og En lille bog om Coaching med nlp og enneagrammet Indhold 3 Hvad er coaching? 6 Hvad skal en Coach kunne? 8 NLP og coaching 10 Enneagrammet og coaching 12 NLP Huset Hvad er coaching? Begrebet coaching stammer

Læs mere

Fokus på Trivsel Slettestrand 14 september 2011

Fokus på Trivsel Slettestrand 14 september 2011 Fokus på Trivsel Slettestrand 14 september 2011 Hanne Tietze Vognsgaard Proces&Projektkonsulent HTV 1 Trivsel Sidder du godt? Mærk lige efter. Sidder din sidemand godt? Hvad betyder trivsel for dig derhjemme

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Strategisk arbejdsstyrkeplanlægning

Strategisk arbejdsstyrkeplanlægning Strategisk arbejdsstyrkeplanlægning organisatorisk effektivitet consulting sales staffing support Profiles International Denmark DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND SHETLAND Indholdsfortegnelse Introduktion........................................

Læs mere

Positiv psykologi og ledelse

Positiv psykologi og ledelse Positiv psykologi og ledelse Lige nu er vi især optaget af Happy high performance En kultur hvor performance og engagement går hånd i Udvikling af styrkebaseret tilgange hånd, til på at en sikre for virksomheden

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. Sorø Kommune 2016

LEDELSESGRUNDLAG. Sorø Kommune 2016 LEDELSESGRUNDLAG Sorø Kommune 2016 LEDELSE I SORØ KOMMUNE Ledelsesgrundlaget beskriver, hvordan ledelse udøves på en god måde i Sorø Kommune, og hvilke rammer ledelsen agerer indenfor. Ledelsesgrundlaget

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING PRAKTISK UDDANNELSESFORLØB TIL UDVIKLING AF DIT PERSONLIGE LEDERSKAB, TEAMS OG ORGANISATIONER AUGUST 2018 - MAJ 2019 Uddannelsen til dig, der vil have træning

Læs mere

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol.

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. og MSc i anvendt positiv psykologi fra University of East London Erfaringer

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation mindbiz Udvikling af ledelsessystemet i en organisation Poul Mouritsen Fra lederudvikling til ledelsesudvikling Tiderne ændrer sig og ledere bliver mere veluddannede inden for ledelsesfeltet. Den udvikling

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

GØR JERES LEDELSE TIL ET

GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET HIGH PERFORMANE TEAM SIDE 1:6 Nye udfordringer i en globaliseret verden kræver nye, stærke former for ledelse, hvis din virksomhed skal gå fra gode til

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

Toplederuddannelse. Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse

Toplederuddannelse. Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse Toplederuddannelse Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse Executive Management Programme INSEAD Opnå strategisk skarphed med den nyeste viden På vores toplederuddannelse Executive

Læs mere

Skab engagement som coach

Skab engagement som coach Skab engagement som coach Dette er et værktøj til dig, som vil Skabe motivation, engagement og ejerskab Sikre bedre performance i opgaveløsningen og samarbejdet Skabe udvikling og læring Dette værktøj

Læs mere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere K ARRIERE UDVIKLING VIDEN Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere sine egne præstationer. Det er at hjælpe mennesker til at lære, frem for at undervise dem (John Whitmore en

Læs mere

Bliv leder af projektet For dig, der har mod på at fuldende din projektlederrolle og ikke bare at påtage dig titlen. Copyright AROS BUSINESS ACADEMY

Bliv leder af projektet For dig, der har mod på at fuldende din projektlederrolle og ikke bare at påtage dig titlen. Copyright AROS BUSINESS ACADEMY Bliv leder af projektet For dig, der har mod på at fuldende din projektlederrolle og ikke bare at påtage dig titlen. Copyright AROS BUSINESS ACADEMY Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere

Læs mere