Fokus på forbedring af rettidigheden på danske jernbaner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fokus på forbedring af rettidigheden på danske jernbaner"

Transkript

1 Fokus på forbedring af rettidigheden på danske jernbaner Rettidigheds-ledelse 14 October 2010 Præsenteret for TØF af Jacob Dorner

2 Baggrund På opfordring af den danske transportminister blev der oprettet en enhed der skal arbejde på tværs mellem de involverede parter Rettidighedsorganisationen ledet af BDK s direktør Jesper Hansen. o o For 2010 er målet 90 % rettidighed for Kyst- og Øresundsbanen For 2011 er målet 90 % rettidighed i hele landet

3 Metoder Mindset, handshakes and mindfullness Mindset hvert sekund tæller o Rettidighed er vores fælles produkt. Det skal præge hele vejen igennem organisationen medarbejdere og ledere Handshakes vi arbejder alle for den samme sag o Hvis du er lokomotivfører eller sporarbejder et håndtryk er den hurtigste vej til gensidig respekt. Mindfullness forvent det uforventede o For at minimere indflydelsen på rettidigheden ved uordens situationer, lav beredskabsplaner, smarte køreplaner, smarte arbejdsgange, LEAN, etc.

4 Tværorganisatorisk samarbejde baseret på Rettidighed

5 Baggrund indtil 2010 Banedanmark arbejdede med deres eget mål for kanalregularitet kan sammenlignes med oppetiden på et IT-system, er skinnerne tilgængelige? Operatørerne havde deres mål for operatørrettidighed fx hvor mange forsinkelser som følge af nedbrudte tog, manglende personale, etc. Ingen arbejdede rigtigt med de eksterne forhold fx løvfald Alle opnåede deres mål, men: o Passagererne oplevede dårlig rettidighed

6 Aktørernes performance Banedanmark DSBFirst DSB Sund & Bælt Eksterne

7 Struktur Rettidigheds KPI Det er mit bidrag til den samlede rettidighed Andel påvirkede ankomster Sikringsfejl Køreledningsnedfald Betjeningsfejl Materiel ude af drift Organisations KPI Sådan skal mine systemer performe Gennemførelse af tekniske inspektioner Responstid Tidlig klarmelding fra klargøring Udarbejdelse af vagtplaner Produktions KPI Det skal jeg gøre, for at performe rigtigt

8 Banedanmarks performance Banedanmark Anlæg & Fornyelse Teknisk Drift Trafikal Drift Produktion IT/Tele Ellen Andersen Alstrup, TD Sikring opfyldelse i Q Q2 Aflyst Motivation Sikring Score: Apr: 820 Maj: 753 Påvirkede tog, S-banen. Max: 1092 PVT Jun: 738 Score: Apr: 2077 Maj: 1949 Påvirkede tog, fjernbanen. Max: 2016 PVT Jun: 2021 Score: Apr: Ikke aktuel * 100 % overholdelse af sagsbehandlingstider i Synergi ift. Maj: Ikke aktuel * opfølgning på hændelser Jun: Ikke aktuel * Score: Apr: 90% Maj: 84% 80% af planlagte inspektioner gennemført Jun: 84% Score: 1. halvår 82% 100% af planlagte inspektioner overholdes pr. halvår Score: Apr: 0% Behandling af 90% af alle dobbelte signalforbikørsler indenfor Maj: 0% 7 dage efter anmeldelse Jun: 33% Score: Ellen Andersen Alstrup, TD Sikring Medarbejdernes evaluering i Q2 Kommunikere præcis og relevant information i tide Opstille klare resultatmål for enheden Motivere og skabe engagement i hverdagen Være åben for og bruge feedback fra sine medarbejdere Give konstruktive tilbagemeldinger på det daglige arbejde Jeg er generelt tilfreds med Ellen Andersen Alstrup Total Jeg føler mig motiveret i hverdagen Ellen Andersen Alstrup, TD Sikring opfyldelse i Q Motivation Sikring: Mål 5,75: Jf. handlingsplan opfølgning på klimamåling: Seminar for hele Sikring. Tavlemøder i TL gruppen 1:1 samtaler efter behov LUS Afdække forventninger til ressourcetræk i Sikring ift: Gennemførelse af fornyelsesplan Anlægsprojekter Signalprogram Overholdelse af budgetramme: Løbende opfølgning på Drifts- og vedligeholdelsesbudget og regnskab 100 % overholdelse af sagsbehandlingstider i Synergi ift. opfølgning på hændelser: Implementering af ny organisering af Synegisagsbehandling i Sikring 80% af planlagte inspektioner gennemført i Sikring samlet: Sikre bemanding i team Øst og Vest. Opfølgning på tavlemøder i ledergruppe og i Team Øst og Vest om mål nås. 100% af planlagte inspektioner i Sikring overholdes pr. halvår: Sikre bemanding i team Øst og Vest. Opfølgning på tavlemøder i ledergruppe og i Team Øst og Vest om mål nås. Behandling af 90% af alle dobbelte signalforbikørsler indenfor 7 dage efter anmeldelse: Overvågning af dobbelte signalforbikørsler i Team T&T. Tavlemøder mhp. overvågning af overholdelse af sagsbehandlingstid. Gennemførelse af udførelsesplan: Opfølgning på status i udførelsesplan og evt. korrigering af plan Påvirkede tog: Månedlig opfølgning på chefmøder på KPI struktur for Sikring når data er tilgængelige i nyt målstyringsark. Score Vægtning Performance Q2 (1 5) 0,4 er 0,2 Problemløsning/faglig indsats 0,2 Personlig ledelse 0,2 Medarbejdernes evaluering 0 1 Samlet performance

9 Banedanmarks performance Rettidigheds KPI Anlæg & Fornyelse Uge til uge Mål Q Projekter 0,63% 0,50% Fjernstyring 0,29% 0,10% Forst 0,00% 0,00% Kørestrøm 0,17% 0,00% Spor 0,47% 0,20% Sikring 1,56% 1,00% Stærkstrøm 0,03% 0,00% Trafikstyring 0,42% 0,25% Kapacitetsplanlægning 0,01% 0,00% It/Tele 0,09% 0,10% Produktion 0,01% 0,00% Sund&Bælt 0,46% 0,25% I alt 4,14% 2,40% Teknisk Drift Trafikal Drift Øvrige

10 Banedanmarks performance Anlæg & Fornyelse Rettidigheds KPI Anlæg & Fornyelse Rettidigheds KPI Uge 37 Uge 38 Uge 39 Uge 40 Uge 41 Uge 42 Påvirkede ankomster, projekter (teknisk planlægning) Jørgen Thomsen Mål MAX 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% Påvirkede ankomster, for sent hævede spærringer Jørgen Thomsen Mål MAX Påvirkede ankomster, fejl under udførsel Jørgen Thomsen Mål MAX Påvirkede ankomster, fejl efter gennemførelse af projekter Jørgen Thomsen Mål MAX

11 Banedanmarks performance Anlæg & Fornyelse Organisations KPI Anlæg & Fornyelse Organisations KPI For sent hævede spærringer LA-tidstab på grund af projekter Fejl under udførelse i forbindelse med projekter Fejl efter gennemførelse af projekter Jørgen Thomsen Jørgen Thomsen Jørgen Thomsen Jørgen Thomsen Mål MAX Mål MAX Mål MAX Mål MAX Uge 37 Uge 38 Uge 39 Uge 40 Uge 41 Uge 42

12 Banedanmarks performance Anlæg & Fornyelse Produktions KPI Anlæg & Fornyelse Produktions KPI Forhåndsrisikovurdering projekter det næste halveår Fornyelse Øst: Sporjustering og hastighedsopgradering, Kystbanen Fornyelse Øst: Udveksling af sporskifter Fornyelse Øst: Motorvejsudvidelser på Køgebugt Fornyelse Øst?????? Projekt Nørreport KØR: spunsning, Klv. KØR: Vigerslev-klv KØR: Kh?? Nordhavnsvej Alle projektchefer Peter V Kristensen Peter V Kristensen Peter V Kristensen Peter V Kristensen Mikael Bredsdorff Klaus Studsgaard Klaus Studsgaard Klaus Studsgaard Klaus Studsgaard 6. hsp. påvirkning af fjernbanen Klaus Studsgaard Sikring: Understationsudskiftning Kh Sikring: Kalvebod-projekt Rune Stenbæk Olsen Rune Stenbæk Olsen Mål MAX Uge 37 Uge 38 Uge 39 Uge 40 Uge 41 Uge 42 Handlingsplan

13 Strategiske tanker om rettidighed BDK s fordeling og fokus ift. kanalregularitetsbudgettet 2010 Med resultatet fra 2009 in mente, ikke mindst ift. Kyst- og Øresundsbanen, står det klart at denne måde at betragte rettidigheden på, ikke er det der giver slutbrugerne et godt produkt Trafikale påvirkninger fra projekter samt GOP udgør 33 % af den samlede lagkage hvem jagter dem? 864; 1% 1.000; 2% 1.384; 2% 684; 1% 600; 1% 3.602; 6% 4.506; 7% 192; 0,32% 189; 0,31% 650; 1% 2.263; 4% 9.644; 16% 750; 1% 1.849; 3% ; 17% PVT budget Fjernbanen 2010 (antal budget PVT + % af budget angivet) ; 36% Sikring Gensidige operatørpåvirkninger (Andre aktører) Projekter - trafikalpl Trafikstyring Spor Projekter - tekniskpl It Produktion Kørestrøm Stærkstrøm Kapacitetplanlægning Dcdk Forst Øresund (Andre aktører) Storebælt (Andre aktører) Reservepujle

14 Strategiske tanker om rettidighed Fordelingen af samtlige PVT - funderet på rigtige tal Hvis vi kigger på alle påvirkede tog på 4.59 intervallet, fordeler de sig sådan for maj Gøres der noget ved GOP + projektpåvirkninger? Og findes der tilsvarende der ikke tages opfølgningsansvar overfor hos operatørerne? Hvor mange af vores påvirkninger har så ingen opfølgningsansvarlige, hvis vi ser på sekunder? Operatør Banedanmark GOP+Projekter Banedanmark øvrige Eksterne

15 Strategiske tanker om rettidighed Hvordan vil rettidighedsfordelingen se ud hvis vi tæller sekunder? Fordelingen ift. forsinkelsessekunder kunne meget vel se sådan ud. Halvdelen af vores forsinkelser gør vi altså stort set ikke noget ved, så der må være lavthængende frugter. Vi bruger i dag 1,5 mia. om året på spor og køber nye signaler for 20 mia. spor udgør fx kun 7 % af Banedanmarks påvirkningerne. Vi bør fokusere mere på de forældreløse! "Forældreløse" -intet klart opfølgningsansvar Delt ansvar Ansvar hos Operatør eller Banedanmark

16 er i 2010

17 Tværgående samarbejde mellem Banedanmark, trafikstyrelsen og operatørerne Det har bl.a. resulteret i et underskrevet rettidighedsmanifest mellem DSB og BDK, indeholdende 12 specifikke initiativer: o Her er det overordnede mål er at skære halvdelen af den gennemsnitlige sekundforsinkelse pr. passager frem mod Lignende samarbejdsrelationer med øvrige operatører er under opsejling

18 Manifestet - Hvordan? Organisationen Transport- Ministeriet Koordinering og opfølgning r - BDK Central koordinering (BDK / DSB) r - DSB r

19 Hvordan? rne i manifestet med DSB 1. Fælles rettidighedsmål på tværs 2. Mindset for rettidighed hos det driftsvendte ledelsessegment 3. Sammenhængende værdikæde procesoptimering og etablering af Service Level Agreements 4. Performance management fælles KPI struktur og opfølgning 5. Passager flow optimering på større stationer 6. Data flow fælles data og systemer 7. Lokale tværorganisatoriske Præcisionsgrupper 8. Teknisk køreplan optimering af køreplanen og placering af køretidstillæg efter SBB modellen. 9. Strækningsanalyse 10. Samarbejdskultur handshakes, vi leverer det rette til hinanden. 11. Kommunikation internt og eksternt 12. Task Force Signal program

20 Præcisionsgrupper 14 lokale tværorganisatoriske præcisionsgrupper fordelt over hele landet. Består af medlemmer fra relevante operatører og personale i Banedanmark Lokomotivfører Togfører Trafikledere Xx Xx Xx

21 erne i dag De sidste 14 dages gennemsnit på Kysten: 91.3 %

22 Lige nu Rettidigheden live

23 Oplæg til diskussion Vores fælles arbejdsgange i branchen skal integreres for så vi når ud til kunden på den bedst mulige måde Har vi fat i det rigtige? Hvad gør I for at sikre rettidighed på jeres produkt? Hvad er en tilfredsstillende rettidighed?

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Bestyrelsesmøde Onsdag den 27. november 2013 klokken 10.00 Strandvænget 22 2100 Østerbro Mødelokalet 1. sal Klargøringsbygning

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen. En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark

Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen. En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark Hans Jørgen Limborg og Inger-Marie Wiegman December 2006 Indhold Forord...3

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

baneavisen Et af de resultater, Banedanmarks I2008 gennemgik Strategiprojektet

baneavisen Et af de resultater, Banedanmarks I2008 gennemgik Strategiprojektet KLAR TIL FREMTIDENS SIGNALER? SIDE 2 FRA VASBYGADE TIL BANEHUSET OG DEN ANDEN VEJ SIDE 3 baneavisen banedanmarks medarbejderavis 28. januar 2010 11. årgang nr. 2 Medvind for klimaet i Banedanmark Her en

Læs mere

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET MUS MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- NATURVIDENSKABE- LIGE 2 INDHOLD Indhold 2 Formålet med medarbejderudviklingssamtaler (MUS) på Fakultetet? 3 Hvad er en god MUS? 5 Forberedelse 7 Samtalen 8 Tilbageblik og vurdering

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Referat. DSB Salg. Referat af landsdækkende pendlertræf d. 11-12- maj 2007 på DSB Kursuscenter Knudshoved. Deltagere:

Referat. DSB Salg. Referat af landsdækkende pendlertræf d. 11-12- maj 2007 på DSB Kursuscenter Knudshoved. Deltagere: Referat Referat af landsdækkende pendlertræf d. 11-12- maj 2007 på DSB Kursuscenter Knudshoved DSB Salg Deltagere: Anne Marie Rasch, Øresund Bent Gade, Viby Sj. - København Dorthe Hennecke, Roskilde København

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter Bilag A til kredsuds. nr. 011/2014 Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter februar 2014 Hvad er formålet med et udviklingsprojekt? Formålet med at gennemføre personalepolitiske

Læs mere

banedanmarks medarbejderavis 9. november 2006 7. årgang nr. 19 Tilfredshed med Storebæltsøvelse

banedanmarks medarbejderavis 9. november 2006 7. årgang nr. 19 Tilfredshed med Storebæltsøvelse baneavisen banedanmarks medarbejderavis 9. november 2006 7. årgang nr. 19 En bedre sikkerhedskultur Banedanmark er godt på vej, men sikkerhedskulturen skal stadig forbedres. Derfor har Sikkerhed og Kvalitet

Læs mere

Bilag til byrdejægermetoden Brug af processtudier

Bilag til byrdejægermetoden Brug af processtudier Bilag til byrdejægermetoden Brug af processtudier Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Facts om metoden...4 2.1. Styrker og kritiske succesfaktorer... 4 3. Før besøg...6 3.1. Studiets formål og organisering...

Læs mere

For mere information, kontakt: DET SOCIALE INDEKS fordi trivsel skaber overskud

For mere information, kontakt: DET SOCIALE INDEKS fordi trivsel skaber overskud En brancheindsats med Det Sociale Indeks Et ledelsesværktøj til udvikling af trivsel og rummelighed på arbejdspladsen DET SOCIALE INDEKS S fordi trivsel skaber overskud Sæt fokus på det sociale engagement

Læs mere

Resumé 4. Indledning 7. Rapportens formål 7 Trafikstyrelsens indkøb af offentlig servicetrafik 7 Rapportens indhold 7 Rapportens struktur 8

Resumé 4. Indledning 7. Rapportens formål 7 Trafikstyrelsens indkøb af offentlig servicetrafik 7 Rapportens indhold 7 Rapportens struktur 8 Trafikkøb 2010 Indhold Resumé 4 Indledning 7 Rapportens formål 7 Trafikstyrelsens indkøb af offentlig servicetrafik 7 Rapportens indhold 7 Rapportens struktur 8 Trafikstyrelsens udbud 9 Formål med udbud

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

2 DSB Årsrapport 2010 DSB Årsrapport 2010 3

2 DSB Årsrapport 2010 DSB Årsrapport 2010 3 DSB Årsrapport 2010 Indhold Indhold 4 Et udfordrende år for DSB 6 Et godt kerneprodukt er det vigtigste 14 DSB s internationale aktiviteter 18 Med dygtighed ind i fremtiden 21 Samfundsansvar er en naturlig

Læs mere

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. GEVINSTDIAGRAM... 3 2.1. AKTIVITE TER... 4 DEFINER MÅLSÆTNINGER... 5 IDENTIFICER GEVINSTER... 5 IDENTIFICER RESULTATER, FORANDRINGSEVNER

Læs mere

De rigtige nøglepersoner i Schur Projekter

De rigtige nøglepersoner i Schur Projekter Modul navn & Nummer Metoder & Værktøjer, PMVSDPL F14 (131014001) Eksamens termin April 2014 Titel på opgave De rigtige nøglepersoner i Schur Projekter Vejleder Peter Georg Harboe Opgavetype Projekt opgave

Læs mere

Marts 2006 Årsrapport 2005

Marts 2006 Årsrapport 2005 Marts 2006 Årsrapport 2005 Årsrapport 2005 28. marts 2006 Årsrapport 2005 28. marts 2006 Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter: Forfatter mail: @bane.dk Telefon: 8234

Læs mere

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest Social kapital - en værktøjskasse Hospitalsenheden Vest Staben, HR December 2012 Indholdsfortegnelse 1 Social kapital...3 1.1 Hvorfor arbejde med social kapital?...3 1.2 Social kapital Hvad består det

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere