Jens Profil. 30. august Kapitel: Præmisserne Kapitel: Ledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jens Profil. 30. august 2011. Kapitel: Præmisserne Kapitel: Ledelse"

Transkript

1 30. august 2011 Kapitel: Præmisserne Kapitel: Ledelse

2 Indhold Introduktion... 3 Overblik... 4 Personlig stil... 4 Interaktion med andre... 4 At tage en beslutning... 5 Vigtige styrker og svagheder... 6 Styrker... 6 Mulige svagheder... 7 Betydning for teamet... 8 Effektiv kommunikation... 9 Barrierer mod effektiv kommunikation Mulige blinde pletter Modsætningen Forslag til personlig udvikling Ledelse At skabe de ideelle arbejdsbetingelser Ledelse Motivation Ledelsesstil Insights Discovery hjulet Insights Discovery farvedynamik The Insights Group Ltd, All rights reserved. Side 2 Insights Discovery og Insights Læringssystemer er skabt af Andi og Andy Lothian. Insights, Insights Discovery og Insightshjulet er registrerede varemærker tilhørende The Insights Group Ltd.

3 Introduktion Denne Insights Discovery-rapport er baseret på Jens Profils svar på Insights Evaluering, som blev givet 30. august Oprindelsen til personlighedsteorien kan føres tilbage til det femte århundrede, da Hippokrates identificerede fire specifikke energier, som kunne genkendes hos forskellige mennesker. Insights-systemet er bygget op omkring den personlighedsmodel, som først blev skabt af den schweiziske psykolog Carl Gustav Jung. Modellen blev publiceret i hans bog "Psykologiske typer" fra 1921 og blev siden videreudviklet i efterfølgende skriftlige værker. Jungs arbejde med personlighed og præferencer er siden blevet kimen til forståelsen af personligheden og har været genstand for tusinder af lærdes forskning helt til i dag. Ved hjælp af Jungs typologi skaber Insights Discovery-rapporten en ramme for selvforståelse og udvikling. Forskningsresultater tyder på, at en god selvforståelse, af styrker og svagheder, gør mennesker i stand til at udvikle strategier for interaktion og kan hjælpe dem til bedre at imødekomme kravene fra deres omverden. Som skabt ud fra flere hundredetusinde kombinationer af udsagn er denne rapport enestående. Den rummer udsagn, som dine svar i Evalueringen antyder må passe på dig. Moderer eller slet udsagn, som ikke passer, men først efter at du har konsulteret dine kolleger eller venner for at afprøve, om udsagnet for din egen del har været en blind plet. Brug rapporten proaktivt. Det vil sige prøv at finde de nøgleområder, hvor du kan udvikle dig og agere. Delagtiggør venner og kolleger i de vigtige aspekter. Bed om feedback fra dem på områder, som er særlig vigtige for dig, og tilrettelæg en handlingsplan for personlig udvikling og samarbejdsmæssig fremgang. The Insights Group Ltd, All rights reserved. Side 3

4 Overblik Disse udsagn giver en bred forståelse af Jens' arbejdsrutiner. Brug denne del til at opnå en bedre forståelse af hans indstilling til sine aktiviteter, arbejdsrelationer og beslutninger. Personlig stil Jens' evne til at fokusere på en opgave peger på, at han er en god problemknuser. Mennesker, som Jens arbejder sammen med, kender hans organisatoriske kvaliteter og forretningsmæssige begavelse. Han er normalt mere effektiv, når han tager sig tid til rigtigt at overveje sin indstilling. Jens ser ud til intuitivt at vide, hvilken struktur og organisation der er nødvendig for at tøjle ideer og mennesker og derved opnå langsigtede mål. Han er god til at få ting gjort og gør det med stor selvtillid. Jens har det godt med opgaver, der bevirker, at projekter skrider fremad. Han stræber efter målbare resultater og korrekthed grænsende til perfektion. Hårdt arbejde, stramme tidsskemaer og resultatbaseret aflønning kendetegner de betingelser, Jens foretrækker at arbejde under. Han er tilbøjelig til at miste interessen for emner, som ikke har nogen praktiske konsekvenser. Når han har sat sig noget i hovedet, går han i gang uden at trække tiden ud. Han vil som regel ikke sætte sin lid til uprøvede ideer og teorier, før de er blevet testet, og han har personlig erfaring med dem. Han foretrækker praktisk arbejde, som kan udføres trin for trin. Han vil sandsynligvis vise utålmodighed med en, der er uorganiseret eller svingende. Jens er en realist med gode tilpasningsevner. Han stoler på det, han selv ser, hører og ved. Jens opfattes af mange som uafhængig og sig selv nok. Jens føler sig hjemme i en effektiv håndtering af praktiske spørgsmål. Han er ofte mere interesseret i målelige end i umålelige forhold som f.eks. abstrakte ideer eller teorier. Han vil gerne vide, hvad der foregår, og prøver at sikre sig, at alle trækker deres del af læsset. Han bestræber sig på at leve efter sine regler og mener, at alle andre burde gøre det samme! Han kan ikke lide forvirring, ineffektivitet, halvgjort arbejde og alt det, han opfatter som formålsløst eller spild af tid. Han er en fortaler for en disciplin, der kan være hård, hvis situationen kræver det. Han kan forøge sin effektivitet ved ikke at være bange for at søge og tage imod hjælp fra andre. Han arbejder for at se ideer og systemer omsat til virkelighed. Han er den naturlige leder og tager kommandoen med sin evne til at planlægge og holde sig både lang- og kortsigtede mål klart for øje. Han føler sig mere sikker, når han kan kontrollere en situation ved at sikre sig, at andre mennesker indordner sig under hans måde at tænke på. Han opfatter sig selv som en, der har faste principper, som typisk går forud for hans egne og andres personlige behov. Jens er et pragmatisk individ, som kan være så hård, som situationen kræver. Interaktion med andre Jens' arbejdsstil er ligefrem, selvtillidsfuld og overbevisende. Selvom han måske ikke synes, at hans følelsesmæssige og sociale liv er så vigtigt som andre aspekter af livet, søger han gerne langvarige og stabile forbindelser. Han bliver frustreret, hvis han bliver kørt ud på et sidespor af andres behov. Han bryder sig ikke om at få fortalt, hvad han skal gøre, eller hvordan han skal gøre det, og kan irritere andre ved at insistere på at gøre tingene på sin egen måde. Han burde The Insights Group Ltd, All rights reserved. Side 4

5 først lytte til input fra andre omkring sig og udtrykke sin påskønnelse af hvert enkelt bidrag frem for automatisk at være kritisk over for negativ feedback. Han kan sommetider blive opfattet som grov og direkte og kan træde andre over tæerne uden at vide det. Han kan have en tilbøjelighed til at finde årsagen hos andre, når han kommer i vanskeligheder, og kan sommetider afvise andres synspunkter som værende af forholdsvis lille eller ingen værdi. Han værdsætter ikke kritiske kommentarer omkring sine personlige kvaliteter og opfatter sådanne kommentarer som personlige angreb på sin integritet. Han har en temmelig saglig stil og kan fejlagtigt antage, at andre ønsker at blive behandlet på den samme saglige måde. Han kan ofte gøre oprør mod reglerne, og når han gør det, vil han energisk modstå andres forsøg på at kontrollere hans adfærd. Fejl begået af andre kan gøre ham gal og få ham til at reagere kraftigt og højrøstet. Han stræber energisk efter at sikre, at hans kære har det godt og er lykkelige, idet han indtager en meget beskyttende rolle. Han bør være varsom med at være for åbenhjertig, snakkesalig og overdrevent logisk over for visse kollegaer. Han kan give indtryk af ikke at være særlig interesseret i andres behov. Han kan mangle forståelse for, hvordan hans adfærd påvirker andre og kan være kritisk og ligefrem, når han anbefaler forbedringer. Han bør måske arbejde på at tage andres følelser med i sine overvejelser og lære at udtrykke sin påskønnelse af andre mere beredvilligt. At tage en beslutning Jens er overordentlig praktisk, realistisk, saglig og grundig. Han er udadvendt, alsidig og rap i replikken og kan have et endeløst forråd af løsninger, uanset hvilken udfordring han står over for. Selvom han er begavet med både fornemmelse og intuition, kan det godt ske, at han hellere baserer planer og beslutninger på etablerede fremgangsmåder end lytter til sin indre stemme. At udnytte tidligere erfaringer til at løse aktuelle problemer og få ting gjort er en af hans stærke sider. Han bør lære bevidst at udskyde beslutninger, til han har fået flere informationer, så han ikke overser bedre alternativer. Han værdsætter sandheden over alt andet og lader sig hovedsagelig overbevise af logiske ræsonnementer. Jens er villig til at indse sandheden om mennesker eller forhold, der er vigtige for ham, er meget opmærksom på problemer og søger selv at finde løsninger. "Gør det nu", er hans motto. Han kan til tider se sig selv som hævet over alle andre, navnlig under konfrontationer. Han er oprigtig og beslutsom og tøver ikke med at lade andre vide, hvor han står. Han kan virke afvisende over for beslutninger baseret på mandsmod frem for på objektiv analyse. Jens er ekstremt realistisk og stoler på, hvad hans sunde fornuft fortæller ham om hans egen verden. Han vil ofte tage de beslutninger, som indebærer høj risiko. Hvis noget ikke synes fornuftigt, løber han den risiko at affærdige det, selv hvis det er en afgørende sag. Han har ingen problemer med at drage dømmende konklusioner om andre og er tilbøjelig til at være en rigtig disciplinrytter. I hans hoved synes der altid at skulle være en god grund til at gøre noget, og menneskers følelser alene er normalt ikke nok til at påvirke ham. The Insights Group Ltd, All rights reserved. Side 5

6 Vigtige styrker og svagheder Styrker Denne del peger på de grundlæggende styrker, som Jens tilfører organisationen. Jens har evner, egenskaber og anlæg på andre områder, men udsagnene nedenfor vil sandsynligvis rumme nogle af de fundamentale kvaliteter, han har at byde på. Jens' grundlæggende styrker: Snarrådige organisatoriske evner. Analytisk og systematisk. Vurderer mennesker ud fra deres resultater. Dristig og energisk. Arbejder konstant på at indføre forbedringer. Fornuftig og realitetsbunden. Stærk fornemmelse for at prioritere. Praktisk, behændig og spontan. Hilser forandringer velkommen. Disciplineret, selvsikker og overbevisende. The Insights Group Ltd, All rights reserved. Side 6

7 Vigtige styrker og svagheder Mulige svagheder Jung sagde, at "visdom accepterer, at alting har to sider". Det er også blevet sagt, at en svaghed er en overforbrugt styrke. Jens' svar i Evalueringen har foreslået disse områder som mulige svagheder. Jens' mulige svagheder: Følger ikke op, hvis interessen daler. Ufleksibel, stædig, studs og afmålt. Hans selvtillid kan sommetider blive tolket som arrogance. Frygter at tabe ansigt i en hvilken som helst situation. Bliver defensiv og diktatorisk, hvis han bliver udfordret. Vil sommetider forsøge at pådutte andre sine synspunkter. Undgår sommetider nyskabende løsninger. Kan ikke så godt klare "kluddermikler". Vil hurtigt miste interessen, hvis udfordringen bliver mindre. Giver indtryk af at være kritisk over for eller nedvurdere andres arbejde. The Insights Group Ltd, All rights reserved. Side 7

8 Betydning for teamet Hvert enkelt menneske tilfører specielle kvaliteter, egenskaber og forventninger til de omgivelser, de befinder sig i. Tilføj til dette alle andre erfaringer, egenskaber eller anlæg, som Jens tilfører, og delagtiggør de andre gruppemedlemmer i de vigtigste punkter. Jens som medlem af teamet: Vil føre an og stå last og brast med resten af "tropperne". Bliver en stærk støttepille for kollegaer. Påtager sig at opfylde realistiske mål. Kommunikerer klart og effektivt. Kan tabe kampen, men indrømmer sjældent et nederlag. Tackler problemløsning på en systematisk måde. Tilfører sagen fremdrift og fokus. Vil aldrig udelukkende være påvirket af følelser. Tilfører teamet fremsyn og sund fornuft. Udviser loyalitet og ligefremhed over for andre medlemmer af gruppen. The Insights Group Ltd, All rights reserved. Side 8

9 Kommunikation Effektiv kommunikation Kommunikation kan kun være effektiv, hvis den er modtaget og forstået af den person, den er stilet til. For hver enkelt person er visse kommunikationsstrategier mere effektive end andre. Denne del peger på nogle af de grundlæggende strategier, som vil føre til effektiv kommunikation med Jens. Udpeg de vigtigste udsagn, og stil dem til rådighed for kolleger. Strategier for kommunikation med Jens: Hold personlige forhold ude af diskussionen. Vær ligefrem, hurtig og effektiv, og gå lige til sagen. Respekter hans værdier og ambitioner. Tal hurtigt og klart. Lad ham vide, at han har den fulde kontrol. Lad ham få lov til at gennemgå prioriteringsrækkefølgen. Vis respekt for hans ideer og standpunkter. Vær entusiastisk og positiv. Appeller til hans åbne måde at træffe beslutninger på. Vær parat til at trække dig tilbage hurtigt. Vær diplomatisk - ellers! Vær spøgefuld, men ikke på hans bekostning. The Insights Group Ltd, All rights reserved. Side 9

10 Kommunikation Barrierer mod effektiv kommunikation Visse strategier vil være mindre effektive for kommunikation med Jens. Nogle af de forhold, som bør undgås, er anført nedenfor. Denne information kan anvendes til at udvikle stærke, effektive og gensidigt acceptable kommunikationsstrategier. Ved kommunikation med Jens, LAD VÆRE MED AT: Springe mellem emnerne på en uorganiseret facon. Pynte på sandheden. Virke forsagt eller ineffektiv. Være rapmundet, inkonsekvent, lunefuld og pralende. Udfordre hans værdinormer eller principper. Kritisere hans ideer for skånselsløst eller personligt. Være for uformel eller spilde tid på trivialiteter. Tale for langsomt eller tøvende. Trække sagen i langdrag, komme med udflugter eller afbryde. Ignorere eller være ligeglad med hans synspunkter. Tage ordet ud af munden på ham. Være uengageret eller negativ. The Insights Group Ltd, All rights reserved. Side 10

11 Mulige blinde pletter Vores selvopfattelse kan være forskellig fra den opfattelse, andre har af os. Vi viser den ydre verden et billede af os selv gennem vores "persona" og er ikke altid vidende om effekten af vores mindre bevidste adfærdsmønstre på andre. Disse mindre bevidste adfærdsmønstre kaldes "blinde pletter". Fremhæv i denne del de vigtigste udsagn, som du ikke er vidende om, og efterprøv deres gyldighed ved at bede om feedback blandt venner og kolleger. Mulige blinde pletter hos Jens: Jens påskønner ganske vist godt arbejde, men et skarpt blik vil afsløre hans utålmodighed med fejl eller ringe arbejdskvalitet. Han burde lære at være mere betænksom og gennemtænke, hvordan hans handlinger vil påvirke andre. Fordi han er fascineret af at løse problemer, vil han ofte være utålmodig med rutiner og detaljer og kan miste interessen for et projekt, hvis det kræver at blive fulgt omhyggeligt til dørs. Han kan blive nødt til at opgive noget af den kontrol, han hele tiden søger, og i stedet lære at se gråzonerne i livet (ikke kun se sort/hvidt på det hele) samt blive mere tilpasningsdygtig. Han kan til tider forekomme aggressiv og for viljestærk. Fordi han værner om sine egne synspunkter, vil han ofte overregulere sit system eller sin arbejdsproces. Jens kan ubevidst søge materiel overlegenhed, social stilling og status. Han kan lægge pres på andre for at få dem til at gøre "det rigtige" ud fra et moralsk synspunkt - men "det rigtige" ifølge hans opfattelse. Han burde prøve at sætte tempoet ned, når han arbejder sammen med andre om tidsbestemte projekter. Han forstår måske ikke, hvor højrøstet han kan virke på visse andre. Han løber den risiko at beslutte sig for hurtigt. Han burde stoppe op og lytte til andres synspunkter, før han moser på. Jens stræber efter retfærdighed og ønsker at råde bod på uretfærdighed, når og hvor som helst han finder den - men det skal være hans værdinormer, der gælder. Jens haster fra den ene aktivitet til den anden og har en tendens til at overse andre menneskers følelser og blive studs og ufølsom i sit ønske om at være fuldstændig ærlig. Han kan lære at forebygge fordomsfuldhed ved at vente et par sekunder, før han taler, og lade andre få chancen for at give deres bidrag. The Insights Group Ltd, All rights reserved. Side 11

12 Modsætningen Denne del giver et indblik i den type person, som Jens sandsynligvis har sværest ved at forstå og omgås. Beskrivelsen er baseret på Jens' modsatte Insights-type. At kunne genkende disse karaktertræk kan hjælpe til at udvikle strategier for personlig vækst og øget effektivitet i samarbejdet med andre mennesker. At genkende sin modsætning Jens' modsatte Insights-type er supporteren, Jungs indadvendte følsomme type. Supporterne er venlige, velvillige, ligevægtige og loyale individer, som kommer godt ud af det med andre. De grundlægger et tæt forhold til en lille gruppe omgangsfæller i arbejdsmiljøet. Jens vil opfatte supporterens anstrengelser som rettet mod bevarelsen af det velkendte og forudsigelige. Supporterne søger konstant bekræftelse fra andre og kan være langsomme til at tilpasse sig forandringer. De vil ofte strække sig langt for at hjælpe en, de opfatter som en ven. Jens kan have på fornemmelsen, at supporteren har behov for assistance til at komme af med det gamle og tage hånd om det nye. Supporterne er forsigtige, konventionelle, diplomatiske og oprigtige og kan udskyde en beslutning, indtil de har mange kendsgerninger og informationer til deres rådighed. Supporteren er opsat på at holde en lav profil. For at gøre en god indsats behøver supporteren specifikke og detaljerede instrukser, før et arbejde påbegyndes. Jens vil sandsynligvis føle sig frustreret, når supporteren, i tilfælde af modstand, bliver indædt og demonstrativ. Supporterne er afslappede og afdæmpede, og de kan lide at føle sig nødvendige og betydningsfulde i andre menneskers liv. Selv hvis en fejl er blevet begået af en anden, kan supporteren bruge masser af tid på at udtrykke sin sympati og forflygtige ansvaret. Uoverensstemmelser eller modsatte synspunkter kan virke stressende på supporterne. Hvis uroen på arbejdspladsen bliver for stor, kan de blive rastløse og utilpasse og ofte trække sig tilbage for at undgå yderligere uro. The Insights Group Ltd, All rights reserved. Side 12

13 Modsætningen Kommunikation med Jens' modsætning Denne del, som er skrevet specielt til Jens, foreslår nogle strategier, han kan bruge til effektiv interaktion med sin modsætning. Jens Profil: Hvorledes kan du imødekomme din modsætnings behov? Giv ham tid til at samle sine tanker og udtrykke sine følelser. Giv ham besked i god tid, og tid til at forberede sig. Giv ham tid til at reflektere for sig selv. Skab ligevægt mellem muligheden for eftertanke og samtale eller samarbejde i en positiv atmosfære. Ros hans bidrag, før du begynder at lede efter fejl. Husk på hans stilfærdige facon, og bed om hans synspunkter. Jens Profil: Stillet over for din modsætning, LAD VÆRE MED AT: Prøve at presse ham til en hurtig beslutning. Forstærke hans selvkritik. Fokusere på hans svagheder eller irettesætte ham offentligt. Ignorere eller være afvisende over for hans forslag. Stille spørgsmålstegn ved eller udfordre hans personlige værdier. Antage, at det, at du "har sagt det, som det er", vil gøre nogen som helst forskel i den måde, han gør tingene på. The Insights Group Ltd, All rights reserved. Side 13

14 Forslag til personlig udvikling Insights Discovery tilbyder ikke nogen direkte måling af evner, intelligens, uddannelse eller erfaring. Ikke desto mindre er en række forslag til Jens' udvikling anført nedenfor. Peg på de vigtigste områder, som endnu ikke har været drøftet. De kan integreres i en personlig udviklingsplan. Jens kan drage nytte af: Ikke altid at virke så direkte og selvsikker. Hyppigt at blive mindet om behovet for at overveje alternativer og forudse konsekvenser. At drøfte det modsatte synspunkt for at forstå værdien af det. At huske på, at diskussion ikke virker stimluerende på alle. Venligt at spørge nogle af de mere stille mennesker, om de vil sige, hvad de mener. At efterlade løse ender i en sag i stedet for altid at søge at få en afslutning. At blive mere venlig og elskværdig og generelt sætte tempoet ned. At blive mere generøs, varm og omsorgsfuld. At tænke sig om et øjeblik, før han reagerer. At sætte tempoet ned. The Insights Group Ltd, All rights reserved. Side 14

15 Ledelse At skabe de ideelle arbejdsbetingelser Mennesker er generelt mest effektive, når de har arbejdsbetingelser, der passer til deres præferencer og stil. Det kan være ubehageligt at arbejde under betingelser, som ikke gør det. Denne del skal anvendes til at sikre en nøje sammenligning af Jens' ideelle arbejdsbetingelser og hans nuværende betingelser, herunder pege på enhver mulig uoverensstemmelse. Jens' ideelle arbejdsbetingelser er kendetegnet ved at: Direkte og ligefrem kommunikation hilses velkommen. Mennesker omkring ham er velorganiserede og stabile. Der er masser af muligheder for personlig og professionel udvikling. Der er mulighed for at betræde nye stier. Han kan sætte tænderne i nye projekter. Der findes klare regler og procedurer. Han kan forvandle en vision til virkelighed. Alle bruger deres tid fornuftigt. Aktiviteter, afveksling og forandringer finder sted hele tiden. Det er muligt regelmæssigt at skifte arbejdsrolle. The Insights Group Ltd, All rights reserved. Side 15

16 Ledelse Ledelse Denne del peger på nogle af de vigtigste ledelsesstrategier over for Jens. Nogle af disse kan Jens selv tage til sig, og andre tager hans kolleger eller ledelsen måske til sig. Gennemgå denne liste for at identificere de vigtigste øjeblikkelige behov, og brug den til at lægge en plan for det individuelle ledelsesforhold. Jens behøver: Hjælp til at tolerere kollegaer, der ikke er udstyrede med de samme evner som ham selv. En leder, som kommunikerer klart og præcist, men også giver ham plads til at manøvrere. Viden om, at han har retten på sin side. Friheden til at ændre på regler, der har overlevet sig selv. At blive fuldt informeret. Klart at få at vide, hvor de fremtidige udsigter og muligheder ligger. Arbejdsopgaver, som kræver eftertanke og planlægning, men mest af alt handling. Bevægelsesfrihed til at blive en, der yder toppræstationer. At sætte tempoet ned fra tid til anden. At få lov til at sætte grænser for at beskytte sig selv. The Insights Group Ltd, All rights reserved. Side 16

17 Ledelse Motivation Det er ofte blevet sagt, at det ikke er muligt at motivere nogen - kun muligt at skabe nogle betingelser, hvorunder de vil motivere sig selv. Her er nogle forslag, som kan hjælpe Jens til motivation. Integrer, med hans samtykke, de vigtigste i hans Performance Management System og Key Result Areas for at opnå maksimal motivation. Jens motiveres af: En ubønhørlig stræben mod kompetence og effektivitet. At være i stand til at tage kontrollen over en situation. At fastsætte udvidede mål for sig selv og andre. At se resultaterne af sine anstrengelser. En kritisk, analytisk og logisk dialog. At blive stillet over for en udfordring. Friheden til efter eget skøn at uddelegere opgaver til andre. Ansvar og den autoritet, der følger med. Status, indflydelse og prestige. Meritbaseret aflønning - belønning via succes. The Insights Group Ltd, All rights reserved. Side 17

18 Ledelsesstil Der er mange forskellige indfaldsvinkler til ledelse, som hver især hører hjemme i forskellige situationer. Denne del peger på Jens' naturlige tilgang til ledelse og kommenterer hans ledelsesstil, herunder kaster lys over både kvaliteter og mulige hindringer, der kan undersøges nærmere. I ledelsen af andre har Jens en tendens til at: Stræbe efter resultater for enhver pris. Ignorere følelserne hos sine omgivelser. Være loyal over for organisationen frem for personen. Være entusiastisk med hensyn til sine ideer. Uddelegere administrative opgaver og koncentrere sig om resultatet. Vise sin utålmodighed med mennesker, som foretrækker at arbejde i et mere jævnt eller langsommere tempo. Skyde skylden på andre, når noget går galt. Ville være den bedste. Skynde på mennesker, som naturligt arbejder i et langsommere tempo. Føle sig ineffektiv, hvis han mister kontrollen over opgaven eller processen. The Insights Group Ltd, All rights reserved. Side 18

19 Insights Discovery hjulet OBSERVATØR REFORMATOR ENTREPRENØR KOORDINATOR MOTIVATOR SUPPORTER HJÆLPER INSPIRATOR Bevidst hjulposition 22: Reformerende Entreprenør (Klassisk) Mindre bevidst hjulposition 22: Reformerende Entreprenør (Klassisk) The Insights Group Ltd, All rights reserved. Side 19

20 Insights Discovery farvedynamik Persona (bevidst) Præferenceflow Persona (mindre bevidst) BLÅ GRØN GUL RØD % 19% 19% 87% The Insights Group Ltd, All rights reserved. Side 20

21 GLOBAL HEADQUARTERS Insights Learning & Development Terra Nova, 3 Explorer Road, Dundee, DD2 1EG, Scotland, UK. TLF: +44(0) FAX: +44(0) WEB:

Demo. EASI Adfærd & motivation - 06-06-2013. EASI Adfærd & motivation - rapport til testtager MASTER-HR.COM 1 / 14

Demo. EASI Adfærd & motivation - 06-06-2013. EASI Adfærd & motivation - rapport til testtager MASTER-HR.COM 1 / 14 Oprettet: 07-10-2013 09:01. Certificeret bruger: Mette Dahl Mikkelsen Demo. EASI Adfærd & motivation - 06-06-2013 EASI Adfærd & motivation - rapport til testtager MASTER-HR.COM 1 / 14 Demo. Indhold EASI

Læs mere

Test Test. Test 26.05.2009

Test Test. Test 26.05.2009 R A P P O R T Den analyserede person Organisation Dato Denne analyse er baseret på svarene givet i Extended DISC Person Analyse spørgeskemaet. Analyseresultatet må ikke anvendes som det eneste kriterium

Læs mere

Ledelse og management

Ledelse og management Kompetenceramme Kompetencer inden for Ledelse og management Kompetenceområdet for ledelsen består af de kompetencer, der er relateret til adfærd med fokus på at lede, motivereog udvikle menneskelige ressourcer

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61 1. Hvad kendetegner den gode leder? Hvad er det, der gør nogle ledere særligt succesfulde? Det bliver diskuteret i mange kredse både til søs og på landjorden. "Ledere der lykkes 1) " er et projekt, hvor

Læs mere

360 feedback kompetenceanalyse

360 feedback kompetenceanalyse 360 feedback kompetenceanalyse Ekspert kompetencerapport og interviewguide Janus Mikkelsen Slotmarken 18, 1.th. DK-2970 Hørsholm T + 45 70 20 33 20 I www.summitconsulting.dk E Info@summitconsulting.dk

Læs mere

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Kompetencekatalog Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Færdighedstyper FT1000 Forretning Evnen til at udvikle og implementere

Læs mere

Social færdigheds test.

Social færdigheds test. Social færdigheds test. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål som du kan se nedenfor. Læs dem og besvar dem et af gangen ved at give dig en karakter mellem 0 og 10, hvor 0 = Passer slet ikke 10 =

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Lær mere Navn Sample Candidate Dato 1. oktober 2013 www.ceb.shl.com Introduktion En opmærksomhed på individuel læring er i stigende grad afgørende for udviklingen af de menneskelige ressourcer,

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

WORKPLACE- PROFIL BETA. Carl Dirksen 07.09.2012. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf.

WORKPLACE- PROFIL BETA. Carl Dirksen 07.09.2012. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. WORKPLACE- PROFIL BETA P R O F I L T I L H A N D L I N G Carl Dirksen 07.09.2012 Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40 af Inscape Publishing INTRODUKTION

Læs mere

XYZ Gruppe-Rapport Marts, 2010 Sammenfatning af resultater fra 102 respondenter, inklusiv:

XYZ Gruppe-Rapport Marts, 2010 Sammenfatning af resultater fra 102 respondenter, inklusiv: Eksempel På Rapport XYZ Gruppe-Rapport Marts, 2010 Sammenfatning af resultater fra 102 respondenter, inklusiv: 6 Overordnede Chefer 32 Sideodnede Kolleger 64 Underordnede Medarbejdere 7 Selv Copyright

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

Personlig energi og engagement

Personlig energi og engagement Personlig energi og engagement Hvordan du kan udvide din kapacitet og styre din energi som chauffør i dit eget liv Den offentlige sektor 3.0. laboratorium den 31. marts 2014 Det personlige energisystem

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

KvægKongres 2014. God kommunikation giver resultater v/ Ledelsesrådgiver Anne Jacobsen, LMO

KvægKongres 2014. God kommunikation giver resultater v/ Ledelsesrådgiver Anne Jacobsen, LMO KvægKongres 2014 God kommunikation giver resultater v/ Ledelsesrådgiver Anne Jacobsen, LMO 45 minutter med kommunikation Ledelsesrådgiver Anne Jacobsen, LMO Tlf.: 7658 7530 Mobil: 2362 0184 Mail: aej@lmo.dk

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D C H A L L E N G E DERAILERS OG PERSONLIGHEDSBASEREDE RISICI. Rapport for: John Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D C H A L L E N G E DERAILERS OG PERSONLIGHEDSBASEREDE RISICI. Rapport for: John Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D C H A L L E N G E DERAILERS OG PERSONLIGHEDSBASEREDE RISICI Rapport for: John Doe ID: HA154779 Dato: Maj 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 2

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 2 LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 2 Dagens program Opsamling Teori opsamling Xpert teams Lederstile Adizes mv. Afsluttende eksamen Page 2 Leder performance Medarbejder performance Indtjenings evnen Organisations

Læs mere

Forberedelse. Gennemføring. Succes.

Forberedelse. Gennemføring. Succes. Forberedelse. Gennemføring. Succes. Kelly Services Interviewguide til kandidater Hos Kelly Services er vi dedikerede til at udarbejde værktøjer og stille disse til rådighed således, at du kan optimere

Læs mere

Interviewspørgsmål til de enkelte facetter

Interviewspørgsmål til de enkelte facetter Reflector Big Five Personality 2.1 Interviewspørgsmål til de enkelte facetter N1 Følsomhed -Hvilke situationer får dig til at føle dig bekymret eller urolig? -Hvordan ved du, at du er bekymret? Hvilke

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Myers-Briggs Type Indicator Tolkningsrapport for organisationer

Myers-Briggs Type Indicator Tolkningsrapport for organisationer Udviklet af Sandra Krebs Hirsh og Jean M. Kummerow Europæisk Udgave Rapport til VERIFIED ISTJ 14. november 2014 OPP Ltd +44 (0)845 603 9958 www.opp.com Myers-Briggs Type Indicator Copyright 2006 af Peter

Læs mere

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Introduktion til konflikthåndtering Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Beskrivelse af individet Personlighed Kultur Alment menneskelige Basale universelle menneskelige

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk Konflikthåndtering 1 !" # # 2 Hvorfor arbejde med konflikter? De er uundgåelige frugtbare og smertelige Man kan lære at håndtere dem bedre og dermed minimere vold og lidelser, spare tid, penge og energi.

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Kommunikation. Kommunikationsmodel. Forstyrrelser (støj) hos senderen. Forstyrrelser (støj) hos modtageren. Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation. Kommunikationsmodel. Forstyrrelser (støj) hos senderen. Forstyrrelser (støj) hos modtageren. Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Midler/program: Kommunikation Hvordan bidrager jeg til kommunikationen Assertiv kommunikation Konflikthåndtering Konfliktløs et spil om konflikter Kommunikation Tal

Læs mere

Ekspertrapport på Test Testesen. Professional. Styles

Ekspertrapport på Test Testesen. Professional. Styles Ekspertrapport på Test Testesen Professional Styles Fremstillet den: 18-aug-2010 Side 2 2005-2009 Saville Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Indhold Introduktion til assessment rapport...3 Executive

Læs mere

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S Kan andre forstå, hvad du mener? Kan du få dem med på dine ideer? Kan du overbevise dem? Har du gennemslagskraft? Som leder, chef, souschef eller projektleder skal du kunne tage initiativ, fortolke, sætte

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

MBTI 4 dimensioner. Hvad foretrækker du at rette din opmærksomhed mod? Ekstrovert Introvert. Hvordan får du information og finder ud af ting?

MBTI 4 dimensioner. Hvad foretrækker du at rette din opmærksomhed mod? Ekstrovert Introvert. Hvordan får du information og finder ud af ting? MBTI 4 dimensioner Hvad foretrækker du at rette din opmærksomhed mod? Ekstrovert Introvert Hvordan får du information og finder ud af ting? Sansning Intuition Hvordan træffer du afgørelser eller beslutter

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring BROK en kilde til udvikling og positiv forandring - få øje på den frustrerede drøm bag brokkeriet Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Er der én ting, vi mennesker

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Kære LINAK medarbejder

Kære LINAK medarbejder Værdihåndbog Kære LINAK medarbejder Hvad er en værdihåndbog? For LINAK er det et forsøg på at samle de holdninger, vi har til tingene og de værdier, vi bygger på. De resultater, vi har præsteret sammen

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42 Demo rapport Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by Demo rapport - 1 / 42 Få udbytte af din feedback Det er almindelig kendt at arbejdsglæde og høj performance ofte er sammenhængende. UdviklingsKompas

Læs mere

Kursus & uddannelse Se oversigt side 7

Kursus & uddannelse Se oversigt side 7 Kursus & uddannelse Se oversigt side 7 Indhold: - Enneagram Kommunikation -og udviklingsværktøj - Stress Symptomer og forebyggelse - Virksomhedskurser Se kursus -og uddannelses oversigt på side 7 Enneagram:

Læs mere

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER De følgende elleve centrale coaching kompetencer er beskrevet for at skabe større forståelse for de færdigheder og tilgange, der anvendes i moderne coacharbejde som defineret af ICF. De vil også kunne

Læs mere

FRA DISC CLASSIC TIL EVERYTHING DISC : Fra graf til punkt. af Inscape Publishing

FRA DISC CLASSIC TIL EVERYTHING DISC : Fra graf til punkt. af Inscape Publishing FRA DISC CLASSIC TIL EVERYTHING DISC : Fra graf til punkt af Inscape Publishing FRA DISC CLASSIC TIL EVERYTHING DISC : FRA GRAF TIL PUNKT DiSC -modellen har i årtier hjulpet mennesker med at forstå sig

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Mening og ledelse i forandring?

Mening og ledelse i forandring? Workshop i Middelfart På lederkonference for ledende fysioterapeuter. D. 2. november 2006 kl. 10-13 Mening og ledelse i forandring? Når forandring er blevet en tilstand, skal meningen skabes i håndteringen

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D V Æ R D I E R KERNEVÆRDIER OG MOTIVATIONSFAKTORER. Rapport for: Jane Average ID: UH002959

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D V Æ R D I E R KERNEVÆRDIER OG MOTIVATIONSFAKTORER. Rapport for: Jane Average ID: UH002959 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D V Æ R D I E R KERNEVÆRDIER OG MOTIVATIONSFAKTORER Rapport for: Jane Average ID: UH002959 Dato: 16 Januar 12 C o p y r i g h t 2 0 0 9 H o g a n A s s

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter Par Hvad kan vi selv gøre? I det følgende er givet en række eksempler og retningslinjer for, hvad I selv kan gøre for at forebygge typiske problematikker i jeres parforhold. Blot det, at efterleve nogen

Læs mere

Gospel Dirigent seminar 12. og 13. juni 2010. Spændingsfeltet; Dirigent, ledelse, strategi og kommunikation

Gospel Dirigent seminar 12. og 13. juni 2010. Spændingsfeltet; Dirigent, ledelse, strategi og kommunikation Gospel Dirigent seminar 12. og 13. juni 2010 Spændingsfeltet; Dirigent, ledelse, strategi og kommunikation Program - Jungle af muligheder Den røde tråd mellem dirigent, ledelse, strategi og kommunikation

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og indtryk opleves

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

PAform 14201/ Copyright ProKomm, 1997, All rights reserved

PAform 14201/ Copyright ProKomm, 1997, All rights reserved Adfærd side 1 Point 1..tror ikke, at du har forstand på det du laver..vil gerne løse mine opgaver i fællesskab med andre..skal nok hjælpe til - selv om jeg næsten ikke har tid..synes der gerne må ske noget

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Lønsamtalen - et ledelsesværktøj

Lønsamtalen - et ledelsesværktøj 1. Introduktion Dansk Erhverv har udarbejdet dette værktøj, som tilbyder vejledning i at gennemføre en konstruktiv lønsamtale. Værktøjet kan således anvendes som henholdsvis inspiration eller checkliste

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

I N T E R P R E T H O G A N D E V E L O P MOTIVER, VÆRDIER OG PRÆFERENCE PROFIL. Rapport for: John Doe ID: HA154779. Dato: 22 Juni 2011

I N T E R P R E T H O G A N D E V E L O P MOTIVER, VÆRDIER OG PRÆFERENCE PROFIL. Rapport for: John Doe ID: HA154779. Dato: 22 Juni 2011 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P I N T E R P R E T MOTIVER, VÆRDIER OG PRÆFERENCE PROFIL Rapport for: John Doe ID: HA154779 Dato: 22 Juni 2011 2 0 0 9 H O G A N A S S E S S M E

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

Find den rigtige leder konkrete råd r d til dig der ansætter ledere

Find den rigtige leder konkrete råd r d til dig der ansætter ledere Find den rigtige leder konkrete råd r d til dig der ansætter ledere Personalepolitisk Messe 2010 Temaet Ledelse: Workshop, runde 3, kl. 14:00 14:45 Erhvervspsykolog, cand.pæd.psych. aut. Edith Kahlke kahlke@ddf.dk

Læs mere

persolog Personlig Mestringsrapport

persolog Personlig Mestringsrapport persolog Personlig Mestringsrapport Instruktioner til persolog Online Rapporter Personlig Mestring Oversigt over rapportelementer og bestillingsmuligheder: persolog online rapporter Personlig Mestring

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Fup eller fakta Kjeld Fredens

Fup eller fakta Kjeld Fredens Fup eller fakta Kjeld Fredens Strategisk ledelse bygger på evnen til eksplicit at formulere strategier. Her værdsættes man for sin analytiske evner og strategiske intelligens. Implicit ledelse bygger på

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje?

Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje? a f o r i s m e r Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje? Introduktion Rygestop? Du kan tro, du kan! er en opdatering af den oprindelige samling aforismer, som udkom

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Implementering af projekter

Implementering af projekter Implementering af projekter Organisatorisk oplæg Hvorfor nu det? Et refleksionsrum Større viden og bevidsthed = større chance for succes med ens projekt MÅL for oplægget 1. Inspiration til hvordan man

Læs mere

Henrik Leslye. Kontakt gerne Henrik på mobil (+45) 2163 4399 eller henrik@henrikleslye.dk

Henrik Leslye. Kontakt gerne Henrik på mobil (+45) 2163 4399 eller henrik@henrikleslye.dk Arbejdsmateriale 2 Henrik Leslye Henrik Leslye er Erhvervspsykolog, cand. psych., certificeret Business Coach (CCA) og certificeret i bla. JTI-Test og Talentprofilen. Han er prisbelønnet foredragsholder,

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

Innovation afhænger af vaner

Innovation afhænger af vaner Innovation afhænger af vaner - Bryd vanen og nå dine mål! 21. 22. september 2005 Det er ikke den stærkeste eller mest intelligente der overlever, men den der er mest forandringsvillig Charles Darwin Program

Læs mere

Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Der kan indimellem opstå konflikter og svære situationer med krævende kunder eller andre eksterne personer som kommer om bord. Det

Læs mere

Specialpædagogisk Landskonference

Specialpædagogisk Landskonference Specialpædagogisk Landskonference Hjerne og Hjerte De fire temperamenter 3. oktober 2014 Uddannelse: Cand.Negot., bestyrelsesuddannet og Business Coach Forfatter: Den afgørende faktor Giv agt! Dialog i

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende BEMAFD Pixiebog til jobsøgende Tips til jobsøgning Ikke klassificeret Bemandingsafdelingen 19-12-2014 Tips til jobsøgning Denne Pixiebog er inddelt i nedenstående afsnit som du kan springe direkte til.

Læs mere

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN LEKTIE-GUIDEN S ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN - når lektiesituationen er kørt af sporet BOOKLET TIL FORÆLDRE Af Susanne Gudmandsen Autoriseret psykolog 1 S iden du har downloadet denne lille booklet,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere