Modernising Government: The Way Forward. Modernisering af de offentlige myndigheder: Vejen frem. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modernising Government: The Way Forward. Modernisering af de offentlige myndigheder: Vejen frem. Summary in Danish. Sammendrag på dansk"

Transkript

1 Modernising Government: The Way Forward Summary in Danish Modernisering af de offentlige myndigheder: Vejen frem Sammendrag på dansk Gennem de sidste to årtier har vi været vidner til en tilstrømning af nye ideer og initiativer indenfor offentlig ledelse i OECD-medlemslande. Med denne gennemgang søger vi at opnå en dybere forståelse for, hvordan nogle af disse nye ideer har fungeret i praksis ved at undersøge udvalgte, nøglereformpolitiske faktorer i den offentlige ledelse. Baseret på disse resultater evaluerer denne gennemgang mere generelt, hvordan forståelsen for offentlig ledelse og styring har ændret sig i løbet af den samme periode med henblik på at hjælpe de, der er involveret i offentlig ledelsespolitik, med at ruste sig til fremtiden. Drivkraften til ændringer kom fra den sociale, økonomiske og teknologiske udvikling i den sidste halvdel af det 20. århundrede. Mens fiskal stress var udløseren til reformer i mange lande, så kom de underliggende pres for ændringer fra det faktum, at regeringer i stigende omfang var ude af trit med et samfund, der ændrede sig, og som havde nye og anderledes forventninger. De offentlige myndigheder spiller en større rolle i samfundene i OECD-lande, end de gjorde for to årtier siden. Men problemtypen i den offentlige politik og den måde, hvorpå den behandles, er stadig under stor forandring. De offentlige myndigheder bevæger sig væk fra det direkte udbud af serviceydelser og hen imod en større rolle for private og ikke-udbyttegivende enheder samt øget regulering af markederne. De offentlige myndigheders regulerende rækkevidde udvider sig også til nye socio-økonomiske områder. Efter årtier, hvor nye initiativer fra de offentlige myndigheder kunne finansieres via ekstra indtægter, betyder fiskal stress nu, at OECD-medlemslande har nået grænsen for deres økonomiske muligheder. Til trods for år med reformer i den offentlige sektor er der stadig et stigende pres på de offentlige myndigheders udgifter; de offentlige myndigheder skal fortsætte med at tilpasse sig de skiftende behov i samfundet og samtidig holde sig indenfor udgiftsrammerne. MODERNISING GOVERNMENT: THE WAY FORWARD ISBN OECD

2 I de sidste 20 år har de offentlige myndigheder ændret meget på den måde, hvorpå de forvalter den offentlige sektor. De fleste offentlige administrationer i OECD er blevet mere effektive, mere gennemsigtige og kundeorienterede, mere fleksible og mere fokuseret på præstation. Men offentlige, administrative ordninger er uløseligt forbundet med fundamentale institutioner i den offentlige styring. Reformatorer skal være klar over de mulige effekter, reformer kan have på bredere styreværdier. Erfaringer lært fra nøglepolitiske faktorer i den offentlige ledelse Åben offentlig myndighed: Tværs over OECD-medlemslande bliver de offentlige myndigheder mere og mere åbne og mere gennemsigtige, tilgængelige og rådgivende. Dette fænomen kommer til udtryk gennem ny lovgivning og nye institutioner samt en bred vifte af politiske foranstaltninger. I dag har 90% af OECD-landene en Lov om Informationsfrihed (Freedom of Information Act) og et Ombudsmandskontor (Ombudsman office) og mere end 50% har standarder for kundeserviceydelser. Det er en løbende udfordring for de offentlige myndigheder at imødekomme borgernes høje forventninger til mere tilgængelige serviceydelser af høj kvalitet samt til oplysninger. På nuværende tidspunkt er en anden stor udfordring for OECD-lande - til trods for truslen om terrorisme - at bibeholde åbenheden i de offentlige myndigheder og samtidig sikre national sikkerhed og effektiv håndhævelse af loven. Intensivering af præstationen i den offentlige sektor: De offentlige myndigheder er blevet meget mere fokuseret på præstation. Præstationsbevægelsen har øget formel planlægning, rapportering og kontrol tværs over mange offentlige myndigheder. De fleste OECD-lande har indført Performance Management og budgettering. 72% inkluderer data for ikke-finansiel præstation i deres budgetdokumentation. Herved er de tilgængelige oplysninger for ledere og politikere både øgede og forbedrede. Men de offentlige myndigheder bør passe på med ikke at overvurdere muligheden for, at præstationsorienterede tiltag vil ændre adfærd og kultur, og ikke at undervurdere begrænsningerne af præstationsbaserede systemer. Tiltag indenfor præstation kræver øget fleksibilitet i ledelsen. Men nøgleudfordringerne er at balancere denne fleksibilitet på kontrolleret vis, og at integrere systemer med præstationsmåling i et specifikt lands traditionelle ansvarssystem. Alt for meget fleksibilitet kan føre til misbrug og dårlig forvaltning, og med alt for lidt fleksibilitet risikerer man at få en ineffektiv og passiv offentlig sektor. Der bør ydes mere opmærksomhed på at holde udgifter til præstationstransaktioner i skak og at gøre optimal brug af sociale og internaliserede motivatorer og styringskontrol. Modernisering af ansvarlighed og kontrol: Måden, hvorpå offentlige myndigheder holder kontrol med store og komplekse opgaver, har ændret sig i løbet af de sidste 15 år grundet teknologiske innovationer, ændringer i de offentlige myndigheders størrelse og struktur samt indførelsen af præstationsbudgettering og -administration. Hovedtrends i kontrol tværs over OECD-medlemslande ses i bevægelsen fra ex ante til ex post kontrol, og udviklingen af stærkere processer indenfor intern kontrol. I praksis er der en bevægelse fra den ineffektive men relativt sikre kontrol af regelmæssighed og MODERNISING GOVERNMENT: THE WAY FORWARD ISBN OECD

3 lovgyldighed af individuelle transaktioner til den mere effektive men relativt usikre verificering af den korrekte betjening af systemer. Udfordringen ligger i at bibeholde kontrollen over de mere uddelegerede systemer, med mere autonome organer og tredjepartsudbydere. Omfordeling og omstrukturering: Behovet for at de offentlige myndigheder udstikker ydre grænser for udgifter og omfordeler indenfor disse grænser har ændret den nationale budgettering fra at være en støttefunktion til at være den primære drivkraft indenfor strategisk ledelse. Budgetprocessen anvendes også ofte som en drivkraft til en bredere ledelsesreform. Det er vigtigt, at moderne, offentlige myndigheder har evnen til at ændre de organisatoriske strukturer. Men man bør ikke tage let på en strukturel ændring, hvad enten det drejer sig om afviklingen af eksisterende organisationer eller skabelsen af nye. Afvikling af organisationer kan føre til et tab i kontinuiteten, i den institutionelle hukommelse og i kapaciteten på lang sigt. Spredningen af mere eller mindre autonome offentlige organer i en arms længde vanskeliggør en kollektiv handling og koordinering. Offentlige myndigheder bør forstå de strukturelle styrker og svagheder i de eksisterende systemer og bygge videre på deres styrker. Brugen af markedsmæssige mekanismer: Markedsmæssige mekanismer af forskellig art er blevet mere almindelige tværs over OECD-medlemslande, men der er udprægede forskelle i brugen heraf fra land til land. Disse mekanismer har potentialet til at producere betydelige effektivitetsgevinster. Men beslutningen om at bruge markedsmæssige mekanismer skal dog tages på basis af hver enkelt sag, og det er vigtigt med et specifikt design af disse instrumenter, så man får en succesfuld anvendelse. Det forbliver vigtigt at beskytte den offentlige styrings nøgleprincipper, at man ikke sammenblander den private forøgelse og offentlige interesse, og at man ikke tilslører offentligt ansvar eller ansvarlighed. Offentlige myndigheder skal beskytte deres frihed med henblik på fremtidige handlinger, hvis prioriteterne skulle ændre sig. Modernisering af beskæftigelse i det offentlige: Beskæftigelsestypen indenfor det offentlige i OECD-lande har udviklet sig betydeligt. I mange lande er beskæftigelsesordningen for offentligt ansatte kommet til at ligne ordningen i den private sektor mere og mere ved en ændring af den juridiske status og beskæftigelsesforholdene. Individuelle beskæftigelsespolitikker er blevet mere og mere almindelige; disse omfatter indførelsen af kontrakter eller præstationsrelateret løn, hvor sidstnævnte nu implementeres i totredjedele af OECD-landene. Med implementeringen af disse politikker synes det mere vanskeligt at opnå en fælles kultur. Tidlige reformatorer undervurderede kompleksiteten i indførelsen af teknikker fra den private sektor til den offentlige sektor. Men for de fleste lande vil det ikke være en realisabel valgmulighed at bibeholde de traditionelle, offentlige beskæftigelsesordninger. Bredere konklusioner om offentlig ledelse og styring Modernisering afhænger af sammenhængen. Mens alle offentlige myndigheder influeres af globale trends, så findes der intet universalmiddel mod offentlig ledelse. Historie, kultur og udviklingstrin er med til at give offentlige myndigheder forskellige MODERNISING GOVERNMENT: THE WAY FORWARD ISBN OECD

4 karakteristikker og prioriteter. Tilpasning kan ledsages af at lære fra andre offentlige myndigheder, men med mindre landene ligner hinanden rigtig meget, så vil læreprocessen fungere bedre på systemdynamikniveau end på instrumentniveau og specifikke fremgangsmåder. Samtidsproblemet er, hvordan man skal organisere den offentlige sektor, så den kan tilpasse sig de ændrende samfundsbehov, uden at man mister strategisammenhængen eller kontinuiteten af ledelsesværdierne. Det kræves af moderne offentlige myndigheder, at de skal være lydhøre overfor forskellige grupper af borgere. Når den offentlige service er differentieret og fragmenteret, så er der en omkostning i form af kapacitet til kollektiv handling. Nye ledelsestiltag skal gå udover ordregivning og rapportering for at føje fornyet opmærksomhed til at forbinde den offentlige interesse med individuel motivering og værdier. Offentlige myndigheder skal tilpasse sig konstant skiftende samfund. Det er ikke et spørgsmål om en "enkeltstående" reform men om at have en offentlig ledelsespolitisk kapacitet til alle de offentlige myndigheder, der sætter de offentlige myndigheder i stand til at foretage justeringer, der omfatter hele systemet. Der er behov for en klar diagnose af problemerne indenfor effektive politikker i offentlig ledelse og udbytteevaluering. Borgernes forventninger og krav til de offentlige myndigheder vokser, de bliver ikke mindre: De forventer åbenhed, højere niveau af servicekvalitetsydelse, løsninger på mere komplekse problemer og vedligeholdelse af eksisterende, sociale berettigelser. I løbet af de sidste 20 år har reformer i den offentlige sektor forbedret effektiviteten betydeligt, men offentlige myndigheder i OECD-lande står nu over for en større udfordring, nemlig at finde nye effektivitetsgevinster, der vil gøre dem i stand til at finansiere disse voksende behov i det 21. århundredes offentlige myndigheder. I de næste 20 år står politikerne over for hårde, politiske valg. Da de fleste offentlige myndigheder ikke kan øge deres andel af økonomien, vil dette lægge pres på berettigelsesprogrammer i nogle lande. Disse nye krav til de, der opbygger de offentlige ledelsessystemer, vil kræve lederskab fra embedsmænd med forøget individuel, teknisk, ledelsesmæssig og politisk kapacitet, som tænker og planlægger kollektivt, og som kan arbejde godt sammen med de øvrige aktører. MODERNISING GOVERNMENT: THE WAY FORWARD ISBN OECD

5 OECD 2005 Dette sammendrag er ikke en officiel OECD oversættelse. Reproduktion af dette sammendrag er kun tilladt på betingelse af, at OECD copyright og titel på den originale publikation nævnes. Sammendrag på flere sprog er oversatte uddrag af OECD publikationer, der oprindeligt blev publiceret på engelsk og fransk. De er gratis tilgængelige på OECD Online Bookshop For yderligere oplysninger kan man kontakte afdelingen OECD Rettigheder og Oversættelser, Direktoratet for Offentlige Anliggender og Kommunikation. Fax: +33 (0) OECD Rights and Translation unit (PAC) 2 rue André-Pascal Paris Frankrig Besøg vores website MODERNISING GOVERNMENT: THE WAY FORWARD ISBN OECD

Performance-related Pay Policies for Government Employees. Præstationsrelaterede lønpolitikker for offentligt ansatte

Performance-related Pay Policies for Government Employees. Præstationsrelaterede lønpolitikker for offentligt ansatte Performance-related Pay Policies for Government Employees Summary in Danish Præstationsrelaterede lønpolitikker for offentligt ansatte Sammendrag på dansk Indledning For tyve år siden blev næsten alle

Læs mere

OECD Insights Human Capital: How what you know shapes your life. OECD indsigter Menneskelig kapital: Hvordan din viden skaber dit liv

OECD Insights Human Capital: How what you know shapes your life. OECD indsigter Menneskelig kapital: Hvordan din viden skaber dit liv OECD Insights Human Capital: How what you know shapes your life Summary in Danish OECD indsigter Menneskelig kapital: Hvordan din viden skaber dit liv Sammendrag på dansk Der er sket enorme ændringer i

Læs mere

OECD Employment Outlook - 2006 Edition: Boosting Jobs and Incomes. OECD Employment Outlook 2006 udgave: Stimulering af jobs og indkomster

OECD Employment Outlook - 2006 Edition: Boosting Jobs and Incomes. OECD Employment Outlook 2006 udgave: Stimulering af jobs og indkomster OECD Employment Outlook - 2006 Edition: Boosting Jobs and Incomes Summary in Danish OECD Employment Outlook 2006 udgave: Stimulering af jobs og indkomster Sammendrag på dansk Efter to årtier med stigende

Læs mere

Bæredygtig udvikling: sammenkædning af økonomi, samfund, miljø

Bæredygtig udvikling: sammenkædning af økonomi, samfund, miljø OECD Insights Sustainable Development: Linking Economy, Society, environment Summary in Danish Bæredygtig udvikling: sammenkædning af økonomi, samfund, miljø Sammendrag på dansk I disse dage ser vi udtrykket

Læs mere

OECD Economic Outlook: Analyses and Projections - December No. 80. OECD Economic Outlook: Analyser og projekteringer - December nr.

OECD Economic Outlook: Analyses and Projections - December No. 80. OECD Economic Outlook: Analyser og projekteringer - December nr. OECD Economic Outlook: Analyses and Projections - December No. 80 Summary in Danish OECD Economic Outlook: Analyser og projekteringer - December nr. 80 Sammendrag på dansk LEDER JÆVN GENSKABELSE AF BALANCE?

Læs mere

OECD Communications Outlook 2011. OECD Kommunikations-Outlook 2011. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

OECD Communications Outlook 2011. OECD Kommunikations-Outlook 2011. Summary in Danish. Sammendrag på dansk OECD Communications Outlook 2011 Summary in Danish OECD Kommunikations-Outlook 2011 Sammendrag på dansk Denne ellevte udgave af OECD Communications Outlook, som udarbejdes hvert andet år, undersøger den

Læs mere

Formative Assessment: Improving Learning in Secondary Classrooms. Formativ Evaluering: Forbedring af indlæring i 5.-10. klasse

Formative Assessment: Improving Learning in Secondary Classrooms. Formativ Evaluering: Forbedring af indlæring i 5.-10. klasse Formative Assessment: Improving Learning in Secondary Classrooms Summary in Danish Formativ Evaluering: Forbedring af indlæring i 5.-10. klasse Sammendrag på dansk Evaluering hænger unægteligt sammen med

Læs mere

Pensions at a Glance 2009: Retirement-Income Systems in OECD Countries. Pensioner kort fortalt: Pensionssystemer i OECD-lande.

Pensions at a Glance 2009: Retirement-Income Systems in OECD Countries. Pensioner kort fortalt: Pensionssystemer i OECD-lande. Pensions at a Glance 2009: Retirement-Income Systems in OECD Countries Summary in Danish Pensioner kort fortalt: Pensionssystemer i OECD-lande Sammendrag på dansk Krisen og pensionspolitik Tallene i overskrifterne

Læs mere

International Migration Outlook: SOPEMI 2010

International Migration Outlook: SOPEMI 2010 International Migration Outlook: SOPEMI 2010 Summary in Danish International Migration Outlook: SOPEMI 2010 Sammendrag på dansk International migration står til trods for en lavere efterspørgsel efter

Læs mere

Health at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition. Fokus på helbredet: OECD-indikatorer 2005 udgave. Resumé. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

Health at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition. Fokus på helbredet: OECD-indikatorer 2005 udgave. Resumé. Summary in Danish. Sammendrag på dansk Health at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition Summary in Danish Fokus på helbredet: OECD-indikatorer 2005 udgave Sammendrag på dansk Resumé Sundhedssektorerne i OECD-landene vokser i både størrelse

Læs mere

En uddannelsespolitik der fremmer konkurrenceevne og beskæftigelse. UNICE s syv prioriteter

En uddannelsespolitik der fremmer konkurrenceevne og beskæftigelse. UNICE s syv prioriteter En uddannelsespolitik der fremmer konkurrenceevne og beskæftigelse UNICE s syv prioriteter UNICE Union of Industrial and Employers Confederations of Europe Rue Joseph II, 40/4 B-1000 Brussels TVA BE 536

Læs mere

OECD Communications Outlook 2009. OECD-kommunikationsudsigt 2009. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

OECD Communications Outlook 2009. OECD-kommunikationsudsigt 2009. Summary in Danish. Sammendrag på dansk OECD Communications Outlook 2009 Summary in Danish OECD-kommunikationsudsigt 2009 Sammendrag på dansk Denne tiende udgave af OECD Communications Outlook, som udarbejdes hvert andet år, sætter fokus på

Læs mere

OECD Multilingual Summaries OECD Internet Economy Outlook 2012. OECD Internet Economy Outlook 2012. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

OECD Multilingual Summaries OECD Internet Economy Outlook 2012. OECD Internet Economy Outlook 2012. Summary in Danish. Sammendrag på dansk OECD Multilingual Summaries OECD Internet Economy Outlook 2012 Summary in Danish Read the full book on: 10.1787/9789264086463-en OECD Internet Economy Outlook 2012 Sammendrag på dansk Internettet startede

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Om ledelsesmodellen Ontario s Leadership Framework

Om ledelsesmodellen Ontario s Leadership Framework Find vejen frem VIA Efter- og videreuddannelse Om ledelsesmodellen Ontario s Leadership Framework 2 3 Forord VIA Efteruddannelse har med tilladelse fra The Institute for Education Leadership (IEL) fornøjelsen

Læs mere

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer. (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates)

IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer. (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates) IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates) Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2005 IMPEL Ledelseshåndbog for

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003 Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland August 2003 Indhold Side 1. Indledning... 1 2. Resumé... 6 2.1 Rapportens formål & baggrund... 6 2.2 Rapportens fokus... 7 2.3

Læs mere

INTEGRERET PROGRAM FOR EU s SOCIALE DIALOG 2009-2011

INTEGRERET PROGRAM FOR EU s SOCIALE DIALOG 2009-2011 INTEGRERET PROGRAM FOR EU s SOCIALE DIALOG 2009-2011 FÆLLES STUDIE FORETAGET AF DE EUROPÆISKE SOCIALE PARTNERE (ARBEJDSMARKEDETS PARTER) IMPLEMENTERINGEN AF FLEXICURITY OG ARBEJDSMARKEDETS PARTERS ROLLE

Læs mere

LEVE SOLIDARISK: EN EPSU POLITIK FOR SOCIALE TJENESTEYDELSER I EUROPA

LEVE SOLIDARISK: EN EPSU POLITIK FOR SOCIALE TJENESTEYDELSER I EUROPA LEVE SOLIDARISK: EN EPSU POLITIK FOR SOCIALE TJENESTEYDELSER I EUROPA Rapport udarbejdet på anmodning af den Europæiske Føderation af Offentligt Ansattes Forbund Frances Rickford September 1998 2 FORTEGNELSE

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER Dette er en ikke-officiel oversættelse af OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition. Den danske version vedbliver at være uofficiel.

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

NR. 4-2009 Udviklingen i styreformer i den offentlige sektor

NR. 4-2009 Udviklingen i styreformer i den offentlige sektor NR. 4-2009 Udviklingen i styreformer i den offentlige sektor Af Peter Bogason, Bogason Consulting Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Layout: FTF Kommunikation Tryk: FTF

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

The individual learner as change agent in the Learning Society From European to national guidelines in promoting Valuation of Prior Learning

The individual learner as change agent in the Learning Society From European to national guidelines in promoting Valuation of Prior Learning NVR har i forbindelse med konferencen den 5. marts 2009 bedt Ruud Duvekot fra Holland om at skrive en artikel om de ting, der optager ham på sit forskningsfelt indenfor anerkendelse af realkompetence og

Læs mere

Executive Summary af forvaltningspolitisk debatoplæg: En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar

Executive Summary af forvaltningspolitisk debatoplæg: En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar Executive Summary af forvaltningspolitisk debatoplæg: En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar En bred kreds af forvaltningsforskere har udviklet et bud på en ny dansk forvaltningspolitik,

Læs mere

På vej mod en kvalitetsreform men hvad med en ny styrings- og ledelsestænkning?

På vej mod en kvalitetsreform men hvad med en ny styrings- og ledelsestænkning? På vej mod en kvalitetsreform men hvad med en ny styrings- og ledelsestænkning? Af Henrik Hjortdal og Claus Nielsen I denne artikel søger vi at begrunde behovet for en ny ledelses- og styringstænkning

Læs mere