10. klasse havde sidste. maj og var i. udklædte. Det samme gjaldt lærerne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10. klasse havde sidste. maj og var i. udklædte. Det samme gjaldt lærerne."

Transkript

1 SOMMER 2008 Lederen: S. 2 Sommerhilsen fra skolebestyrelsen: S klasse havde sidste skoledag den 29. maj og var i den anledning festligt udklædte. Det samme gjaldt lærerne. Sikker skolevej S. 5 Sommerlejr/ Udsmyk. S. 6 Forfatterlæsning: S. 7 Bornholmertur: S. 8 Flag football/ Skolepatruljen: S. 10 Studietur: S 11 Mini: S. 12 Eleverne sluttede skoledagen af med underholdning i hallen. 1

2 Kjellerup Skole Skolevangen Kjellerup Telefon: Fax: Internet: Til forældre og elever KS Nyt Sommerferie. Jeg ved ikke, om det har noget med den globale opvarmning at gøre, måske kommunesammenlægningen, eller bare min fremskredne alder, men jeg synes, at både, timer, dage og år bliver kortere og går hurtigere og hurtigere. Johannes Møllehave skrev engang i slutningen af firserne en sang til Anne Linnet, hvor omkvædet er: Timer og dag og uge Dem får vi lov at bruge Stjerner og sol og måne Dem får vi lov til at låne, og med den tekst i baghovedet har jeg helt klart en fornemmelse af at være blevet en helt urimelig stor- og hurtigforbruger af timer og dag og uge. Men det kan jo nok ikke være meget anderledes, og alternativet er selvfølgelig også lidt skræmmende. Skoleåret 2007/2008 har på mange måder været et godt, og hvis vi overhovedet kan tale om det længere, et rimeligt roligt skoleår. Kommunesammenlægningen er vel ikke helt på plads, men det meste af det, vi har med at gøre, fungerer nu godt og tilfredsstillende, og samtidig er der et godt arbejde i gang for at skabe sammenhæng og udvikling i skolevæsenet. Vi fik nogle besparelser her i foråret, som vi selvfølgelig kommer til at mærke. Normeringen i skolefritidsordningen blev ringere, og de timer, der i Silkeborg modellen blev tildelt til 3. årg., forsvinder. Den besparelse, det skulle give, har vi fundet ved naturlig afgang og interne rokeringer, således at det ikke har været nødvendigt at afskedige nogen. Derudover skal de kommunale budgetter holde, og der er allerede varslet et stramt budget for Da vi har haft et opsparet overskud fra 2006 at bruge af i 2007, vil vi derfor også komme til at mærke en økonomisk stramning, men jeg er sikker på, at vi får det hele til at fungere godt. Beslutningen om at flytning af elever skal følge de centralt fastlagte faser, således at vi allerede i år skulle have de kommende 7. klasses elever ind fra Vinderslev og Sjørslev har, efter de politiske dønninger havde lagt sig, også udmøntet sig i et godt og roligt forløb i et tæt samarbejde skolerne imellem. Vi har haft forældrene inde et par gange, først til en generel orientering tidligt i foråret og sidst, her i slutningen af juni måned, til det første egentlige forældremøde, hvor forældrene for første gang mødtes i de nye klasser. Det er vores oplevelse, at der generelt er en god stemning omkring klasserne, og nu glæder vi os bare til at komme i gang med klasserne efter sommerferien. Ombygningen af afsnit B og bygningen af skoletorvet blev færdig til ibrugtagning i oktober, og der er slet ingen tvivl om, at det på mange måder har givet skolen et løft. Gode og tidssvarende lokaler til både naturfag, musik og et par årgange, og et skoletorv, som til trods for, at vi ikke har indretningen på plads endnu, allerede har været brugt til mange forskellige aktiviteter, udover at det også bare har givet tiltrængt luft og ekstra plads i dagligdagen. I skolebestyrelsen fik vi valgt nye repræsentanter her i foråret, og de er allerede kommet godt i gang med arbejdet. I skolebestyrelsen er der meget fokus på vores trivselsindsats, og der er flere initiativer på vej for at styrke arbejdet med børnenes trivsel. Kostordningen på Kjellerup Skole har nu fungeret i nogle år. Der er stadig stor tilslutning på de årgange, hvor man kan være med i ordningen. Vores ambitioner har jo været at udvide ordningen, ligeså snart der var kapacitet til og mulighed for det, men for det kommende år må vi desværre nok konstatere, at det ikke bliver realistisk at udvide. Køkkenets fysiske rammer og skærpede krav fra fødevaremyndighederne kræver nye investeringer, som vi i første omgang skal have på plads, blot for at vi kan bevare det niveau, vi er på nu. 2

3 Vibeke Andersen, som har været med fra ordningens start, valgte at holde her i slutningen af maj måned. Det er først og fremmest Vibekes fortjeneste, at madordningen er blevet den succes, den er. Med en meget stor indsigt i kost og børns ernæringsmæssige behov har hun sikret, at kostordningens tilbud har været både spændende, sundt og nærende. Hun har ramt de unges smag, samtidig med at hun har udfordret ganerne med nye spændende retter. En rigtig stor tak til Vibeke for hendes store engagement og store arbejdsindsats. Planlægningen af næste skoleår er ved at være på plads, og med lidt held kommer skemaet ud inden eleverne går på sommerferie, men husk under alle omstændigheder at I altid kan finde de sidste skemaer på intranettet. Som et særligt indsatsområde har vi i det kommende år valgt at give alle pædagogiske medarbejdere et kursus i KRAP, - kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik -, som et led i vores mangeårige arbejde med rummelighed og inklusion. Kurset skulle gerne, sammen med blandt andet teorierne om De mange intelligenser og Læringsstile, give alle nogle gode redskaber til at differentiere undervisningen og skabe de optimale personlige, sociale og faglige udviklingsbetingelser for alle børn og unge, til at håndtere børns forskellighed og til at få et velfungerende samarbejde kollegerne imellem. Kurset strækker sig over det meste af næste skoleår og består af 7 heldags moduler. Hvert årgangsteam er med på fire forskellige hold, således at der altid vil være ¾ dele af teamet tilbage til at dække undervisningen de dage, hvor der er kursus og på den måde sikre, at eleverne får de timer, de skal have. Særligt interesserede kan finde flere oplysninger om KRAP på websiden Som sædvanlig er der også i år en række personaleændringer. Åge Døssing og Irene Hjermind går, efter mange år, på pension i løbet af nogle uger efter sommerferien, og Christina Nielsen og Jette Hinge går på barselsorlov, ligesom Bettina Christensen har orlov i det kommende år. Hanna Lohff har sagt op for at søge nye udfordringer, og Bettina Madsen har ønsket at arbejde som pædagog i skolefritidsordningen i stedet for som børnehaveklasselærer. Tina Mortensen, Maria Højegaard, Bodil Kvistgaard Olsen, Marianne Egelund, Marianne Lund Nielsen og Jørgen Munk Jensen holder som planlagt her til sommerferien efter at have fungeret i kortere eller længere tidsbegrænsede vikariater. Til gengæld vender Mette Skytte og Solvej Pedersen tilbage efter barselsorlov, og derudover har vi ansat 4 nye lærere og en børnehaveklasselærer: Christina Øster Nielsen, der indtil nu har arbejdet på Hald Ege skole. Christina skal først og fremmest være på mellemtrinnet på 4. og 6. årgang Henrik Ulstrup, der kommer fra Vestre Skole i Silkeborg. Henrik skal have de fleste timer på 6. årg. Dan Egeris Jensen, der er nyuddannet, men som vi både har haft i praktik og brugt som vikar i det forløbne skoleår. Dan vil blive tilknyttet 5. årg. André Velling, der er nyuddannet, men som vi kender fra et praktikforløb. André går ind på 7. årgang. Christine Brun, der sidst har arbejdet som børnehaveklasselærer på Gødvad Skole i Silkeborg, men tidligere har arbejdet flere år som børnehaveklasselærer på Tvis Skole. Christine skal arbejde som børnehaveklasselærer og derudover have musikundervisning i et par klasser. 3

4 De vil senere præsentere sig selv noget bedre, men under alle omstændigheder skal der lyde et stort velkommen til alle fem. Vi glæder os til at se jer på skolen og til at samarbejde med jer. Den sidste stilling som børnehaveklasselærer besætter vi med Leila Jespersen, der i mange år har arbejdet som pædagog i SFO en og som nu både har ønsket og været villig til at tage udfordringen som børnehaveklasselærer op. Åge og Irene vender jeg tilbage til efter sommerferien, men tak til Tina, Maria, Bodil, Marianne, Marianne og Jørgen for jeres indsats her på skolen og held og lykke med fremtiden. En særlig tak til Hanne Lohff for de mange år på Kjellerup Skole, først i vores SFO og de sidste 9 år som børnehaveklasselærer. Hannes arbejde har altid været præget af dynamik og godt humør og vi har tydeligt mærket Hannes talent for det musiske, både i forbindelse med det daglige arbejde, men også ved andre særlige lejligheder. Vi kommer til at savne hende, og vil selvfølgelig også ønske Hanne al mulig held og lykke med det nye arbejde. Til sidst vil jeg gerne på skolens vegne benytte lejligheden til at sige tak til alle forældre for et godt samarbejde i det forløbne skoleår. Og endelig, - en rigtig god sommerferie til alle Evan Thorhauge Sommerhilsen fra skolebestyrelsen Som mange af jer nok har hørt, eller læst i avisen, så har der i Silkeborg kommune været et overforbrug inden for skoleområdet i de første 5 mdr. af 2008 Hovedsagelig skyldes det ekstra udgifter til undervisning og transport af specialklassebørn. Den varslede besparelse på 16,7 mill. reduceres til 2,7 mill. i 2008, flere områder indenfor hele kommunen er med til at finde besparelserne/ afgive overskud. Denne budgetoverskridelse vil vi selvfølgelig også komme til at mærke på Kjellerup skole. Besparelsen på de 2,7 mill. i skoleområdet, skal i Silkeborg kommune findes indenfor følgende områder: SFO normering sænkes, 3. klasse er ikke med i indskolingsmodellen mere, rengøring, ungdomsskolen og fritidsaktiviteter. Undervisningsministeriet har i samarbejde med Skole og Samfund igangsat en landsdækkende kampagne: Sammen mod mobning, som vi også på Kjellerup skole vil være med i. Ideen med hele projektet er at få forældre mere med på banen, så forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen. I vil få meget mere information om selve forløbet, jeg vil blot nævne at I allerede nu kan gå ind på hjemmesiden: og læse mere om projekter, Og der vil løbende komme informationer over skolens intranet. Til skolens fødselsdag blev der afsløret 3 nye udsmykninger til vores skole: Et maleri af toget FUTTE lavet af elever fra Teknisk skole i Silkeborg. 3. årgang har lavet Glaskunst, som hænger rigtig smukt i vinduesrammerne. 5. årgang har lavet 4 flotte keramik mosaikker De 4 årstider, som hænger på væggene på skoletorvet. Tak til de elever og lærere som har lavet de flotte kunstværker, hvor er vi stolte over jeres arbejde, dejligt at have noget smukt kunst, lavet af skolens elever. Til alle jer forældre der ikke har været inde på skoletorvet, for at se den flotte udsmykning, vil jeg gerne opfordre jer til at kigge forbi og beundre de flotte kunstværker. 4

5 Sommerferien nærmer sig, og mange elever samt forældre siger farvel til Kjellerup skole. Til de forældre, hvis sidste barn forlader Kjellerup skole, vil jeg gerne takke for et godt samarbejde omkring vores skole. Til alle jer elever: I ønskes hermed HELD og LYKKE frem i livet. Fra skolebestyrelsen skal der lyde, en stor tak for et godt samarbejde, og ønsket om en rigtig god sommerferie til alle elever, forældre samt ansatte ved Kjellerup Skole. På skolebestyrelsens vegne. Formand Inga Tind Kristensen Sikker skole vej / trafikale forhold omkring Kjellerup skole Skolebestyrelsen har med baggrund i de ændringer, der er sket i Kjellerup midtby set på de trafikale forhold omkring skolen. Nedenstående er en kort beskrivelse af tids forløbet, samt de forhold vi har arbejdet med. Hvilke tiltag der er gjort, samt det vi afventer. Den 20. september 2007 retter vi skriftlig henvendelse til Teknik- og Miljøafdelingen, vi gør opmærksom på 5 problematikker og ikke mindst afhjælpningen af disse. 1. Parkeringspladsen foran Mosaikken (mod Hallen) 2. Pladsen langs med Mosaikken 3. Krydset ved Rema 4. Krydset Vestergade-Fredensgade og Tinghusvej 5. Rundkørsel med holdefelter ved enden af Skolegade Vi opfordrer til dialog / uddybning af vores forslag, samt besigtigelse. Den 29. oktober 2007 modtager vi tilbagemelding fra Teknik- og Miljøafdelingen. Overvejende er det vores opfattelse at intet kan udbedres og det med begrundelser som, manglende økonomiske midler, manglende effekt, lever ikke op til lovgivningen, vil indgå i videre overvejelser, afstribning svært at holde bliver hurtig grimt at se på og så videre. Vi drøftede tilbagemeldingen på vores møde den 4. december 2007 og følte ikke vi var tilfredse med svaret. Vi ville gerne indgå et godt samarbejde omkring de trafikale forhold ved skolen og helst ind der skete en ulykke. Vi inviterede derfor en repræsentant til at deltage i vores skolebestyrelsesmøde tirsdag den 5. februar Vi ville gå en tur omkring skolen og derefter tage en drøftelse af forholdene. Vi havde en god dialog og fik mulighed for at uddybe vores forslag og ved besigtigelses at gennemgå disse. Der blev lyttet og noteret og vi følte vi var et godt stykke på vej. Det første synlige tiltag blev opsætning af parkering forbudt skilte ved rundkørslen. Vi havde derudover foreslået / håbet på en tydelig markering af, hvordan cyklister kommer rundt i rundkørslen, samt tydeligere markering af Det røde felt som fodgængerovergang. Den 4. april modtog vi orientering om, at fortovet langs Tinghusvej (østsiden) føres igennem udfor Sdr. Torvegade og at der etableres ny markering af fodgængerovergangen efter udlægning af nyt slidlag på vej. Der vil ske en optegning af overkørslen ved Rema s parkeringsplads og endelig vil man ved færdiggørelsen af skolegården bag Mosaikken, forsøge at indregne / se på muligheden af, at forebygge uheld ved indgangen til skolen grundet cykel og knallert trafik langs Mosaikken. Vi afventer med spænding og tålmodighed på de sidste afgørelser / tiltag. På skolebestyrelsens vegne Conny Olsen 5

6 Sommerlejr 08 Igen i år er der stor tilslutning, til de 3 sommerlejre Silkeborg kommune tilbyder elever i 4. til 7. klasse. Vi har 24 elever, der har meldt sig til en uges lejrophold på Ahl Hage ved Ebeltoft. Det bliver en uge med masser af frisk luft, mange forskellige aktiviteter, strandtur og frem for alt: en masse nye kammerater. Flere af de elever, der som de første fra Kjellerup var på lejr sidste sommer, har allerede taget tilbudet så meget til sig, at de har ønsket at komme af sted igen i år Det er vel den bedste reklame! Hjemmelavet tømmerflåde søsættes. Lejr 2, 2007 Udsmykning Der har i år været et udvalg, som har haft skolens udsmykning på dagsordenen. Det er udvalgets mål at få skolen til også at ligne et sted vi er glade for og som viser, at vi har en masse dygtige billedkunstnere blandt eleverne. Flere forskellige årgange har været involveret, og fælles for dem er, at udsmykningen skal op på nogle fælles områder skoletorvet, ved indgangen til skoletorvet og ved indgangen til håndarbejde og billedkunst. 2. årgang har på hver deres kvadrat malet deres bedste stykke legetøj. Det skal op at hænge hvor det store vægmaleri fra `92 nu har aftjent sin værnepligt. Det har desværre voldt vores pedeller store problemer at få pladerne til, om ikke andet, så i det mindste, at bøje den samme vej. Men de skal nok komme op der kæmpes stadig! 3. årgang har fået hjælp af en lokal kunstner, Bente Clausen til at lave billeder af glas, der er hængt op i de store glaspartier på skoletorvet. Børnene har selv været med til at skære det farvede glas ud og det gik lidt ud over skolens beholdning af plaster! Men resultatet er blevet utrolig flot. 5. årgang har lavet 4 lerrelieffer, som skal afspejle skolens liv. Vi har taget udgangspunkt i de fire årstider og vist hvad der er specielt på skolen i forbindelse med de enkelte årstider. Den opmærksomme betragter vil kunne få øje på motionsløbet, juleafslutningen og den evigt tilbagevendende samling ved amfiscenen hvor vi alle håber på at ordene om at solen skal skinne til ferien er forbi i år kommer til at passe! 7. årgang har lavet et stentøjsrelief der skal fortælle om hvad der arbejdes med i faglokalerne i det gamle folkebibliotek. Det kommer også op at hænge inden for nærmeste fremtid. En skole som vores bliver ikke fra den ene dag til den anden forvandlet, og de næste år vil vi fortsætte med at udsmykke både på gangene og udenfor. Det, at det er elevarbejder, der bliver hængt op, har flere fordele det giver eleverne en oplevelse af, at de er med til at sætte deres præg på skolen og at deres produkter er noget værd det giver en stolthed, at det man har lavet kommer op at hænge, så alle kan se det. Desuden er det jo ikke uvæsentligt, at man kan se, at der faktisk er børn på skolen. 6

7 Forfatterlæsning Vi er 2 piger fra 4.a, vi vil gerne fortælle lidt om Astrid Lindgrens liv. A strid Lindgren er født d. 14/ i Vimmerby i Småland. Hun blev døbt Astrid Anna Emilia Ericsson. Hun opvoksede dejligt på gården Näs, der var altid liv og glade dage på gården. Hendes far hed Samuel August Ericsson, og hendes mor hed Hanna Jonsson. Hun havde 3 søskende ved navn Gunnar, Stinna og Ingegerd. Gunnar var den ældste, Stina var den mellemste af pigerne og Ingegerd var familiens mindste medlem. Hun levede sin barndom med både frihed og tryghed og var ikke overbeskyttet. Hendes dejlige barndom blev inspirationskilde til Astrid lindgrens forfatterskab. Grunden til de havde friheden var at forældrene var meget travle så de kunne ikke altid holde øje med børnenes til tider vilde lege. Grunden til trygheden var at de altid var omgivet af voksne, karle og stuepiger så der var altid nogen til at tage sig af dem. Da hun blev en smule ældre begyndte hun på Wimmerby Tidning og som 18-årig blev hun gravid med avisens chefredaktør, han ville giftes med hende men det ville hun ikke så hun rejste til København og fødte sønnen, men hun havde ikke noget så hun blev nødt til at overlade ham til et plejehjem. Det var Astrid Lindgrens 7-årige datter, Karin der var inspiration til Pippi Langstrømpe. Hun skrev Pippi bøgerne til sin datter til hendes fødselsdag. Hun sendte en kopi til forlaget Bonniernes förlag men blev ikke antaget. Så skrev hun romanen Britt-Marie lätter sitt hjärta som fik en flot 2. plads i forlagets konkurrence om bedste pigebøger. Året efter i 1945 skrev hun Pippi Långstrupm som vandt som bedste børnebog, og der fik hun først sit store gennembrud. I løbet af et halvt århundrede skrev hum omkring 125 børnebøger, billedbøger, noveller osv. Og som er oversat til 90 sprog og dialekter. Desuden er ca. 45 af bøgerne filmatiseret. Astrid Lindgren døde d. 28. januar 2002 i sin lejlighed efter kort tids sygdom pga. en virusinfektion. Allerede i 1988 (4 år før) Havde hun truffet aftale med en kvindelig præst om sin begravelse. Astrid blev begravet på kvindedagen d. 8. marts 2002 i Storkyrkan, domkirken i Stockholm. D. 14. november 2007 fyldte Astrid Lindgren 100 år hvis hun havde levet. Det var en kort fortælling om vores dejlige Astrid Lindgrens liv og forfatterskab. Til forældre med børn på Kjellerup skole Strejken er nu slut og vi - sundhedsplejerskerne - vender tilbage til vores arbejde på skolen. Silkeborg, d. 18/ På grund af strejken blev vores aftaler med en del klasser aflyst, og mange samtaler og undersøgelser i dette skoleår har derfor ikke fundet sted. I vil få tilbud om kontakt til sundhedsplejersken i det nye skoleår. Vi gør opmærksom på, at i er meget velkomne til at kontakte jeres sundhedsplejerske, såfremt I har behov for det. Der er mange opgaver, der venter på at blive løst, og vi vil gøre vort bedste for at afvikle dem på bedste måde. Med venlig hilsen Lisbeth Milsgaard Ledende sundhedsplejerske 7 Dorith Hansen og Mette Ankersen Sundhedsplejersker

8 6. ÅRGANG PÅ BORNHOLM 1. DAG Mandag den 5. maj kl. 5 om morgenen skulle vi til Bornholm. Vi mødtes på p-pladsen og blev hentet med bus og der var mange der ikke var stået helt op. Vi blev kørt til Aarhus havn og derefter sejlede vi til Kalundborg. Så kørte vi med tog til København, hvor vi først skulle på kanal rundfart og vi så en masse kendte ting. Efter kanal rundfart skulle vi i tivoli. Det var en rigtig sjov tur, men den var desværre alt for kort. Først prøvede vi den gamle rutschebane og nogen af os var ikke spændt ordentligt fast. Efter det var det Dæmonen, og vi var lidt nervøse fordi det var den første gang vi prøvede den. Tiden gik og snart var vi ude og på vej til Ystad med tog. I toget spillede vi poker. Og på færgen var der mange der sov. Da vi kom til Rønne var klokken 12 og vi var lidt trætte og da vi kørte i bussen på vej til Svaneke var der nogen der sov. Da vi kom til Svaneke var klokken og vi skulle i seng. Zabi Saeed 7, Sebastian Denius Nielsen 10, Søren Lind Jensen 9 6.A I dag er det tirsdag, vi skal alle op til Hammershus, men ikke på samme tid, vi bliver delt op i to hold, det ene skal starte med at gå hammerknuden rundt og det andet hold starter på Hammershus. Dem der starter på Hammershus spiller skuespil og snakker om Leonora Christine og den dag hende og Corfitz prøvede at flygte, mens det hold var på Hammershus, gik vi andre, vi var oppe at se Opal og Krystal søen, og skulle videre ned til hammerhavn, der skulle hele årgangen mødes, vi skulle ud og sejle i en lille båd, der var der en bornholmer der fortalte om nogle klipper der lignede King kong og en der lignede kameler, der var også et træ der lignede en hest der galoperede, vi kom ind i en lille grotte der hed den våde ovn vi kom ind til havnen igen og skulle bytte, nu skulle det hold der havde gået hammerknuden rundt op på Hammershus og det andet skulle gå hammerknuden rundt, da vi var færdige hver vores steder skulle vi hjem til vandrehjemmet, da vi var kommet hjem var der nogle der ville gå i byen og andre der spillede fodbold, så skulle vi spise vi fik ris kylling og karry sovs. Så blev klokken og vi skulle være på vores værelser der måtte vi hygge og snakke til klokken og så skulle der være ro og vi skulle sove. Godnat 8

9 I dag er det onsdag, vi skal ud og se Bornholms største rokkesten derefter skal vi til Dueodde strand der var vi i et lille stykke tid og så skulle vi til rytterknægten der skulle vi spise madpakker og så skulle vi videre til natur Bornholm der var der en Jens Kofoed der fortalte om grundfjeld så kom vi inden for og så en film om hvordan Bornholm blev skabt så skulle vi hjem men først skulle vi ned til et sted i Svaneke de lavede bolsjer der fik vi en pose hver så kom vi hjem og nogle spillede fodbold og andre hyggede bare. Så var det spise tid og vi fik pasta og kødsovs. Så blev klokken og vi skulle være på værelset nogle var i bad og andre hyggede bare, klokken blev og vi skulle være stille og sove. Godnat Torsdag d. 8/ Ja! vi fik lov til at sove længe Dvs. til kl men op kom vi da. Og så gik vi hele vejen til Joboland også kendt som Brændegårdshaven. Vi var ved at være lidt i tvivl om hvorvidt det var den rigtige vej, da vi rendte rundt ude på en mark! Men vi fandt da Joboland. Vi fik en dyrepasser til at vise os rundt i parken, og vise os alle dyrene. Man kunne også komme ud at ro, det var meget sjovt! Bortset fra vi sad fast i algerne! Softice blev der også købt en masse af, men hver gang man købte en softice spiste de andre den! Og så var der vandland som egentlig var meget sjovt, indtil der skete et lille uheld. Cecilie smadrede sit hoved på en stor rutsjebane, hun blev kørt på rønne sygehus, hun havde fået hjernerystelse ;/ Det var en meget hyggelig dag, vi tog heldigvis en bus hjem i stedet for at gå :] Fredag d. 9/ Vi skulle op tidligt og have gjort vores værelser HELT færdige. Morten ( ham der havde Svaneke vandrehjem ) kom kl Præcis, og tjekkede om vores værelser var helt færdige! Der var et handicaphold der bestod af 4 og lange Lone der ikke ville ud at gå sammen med de andre! Handicapholdet var inde i Rønne. Og alle de andre kørte med bus til jons kapel, og gik til Hammershus. Der blev de hentet og blev kørt til Rønne. Der mødte de handicapholdet. Og sammen tog vi med færgen til Ystad, hvor vi satte os ind i et tog der holdt stille i halvanden time! Endelig kørte den, det gik fint derudad indtil den holdte stille igen. Og så begyndte den at bakke. Der blev vi bange! Men endelig kom vi til København, hvor vi kom med et lyntog til Fredericia, hvor vi sad helt fuldstændig splittet ad! Dengang vi kom til Fredericia kørte vi med bus til Kjellerup. Vi var i Kjellerup kl.10 ca. Det var en rigtig sjov og hyggelig og kort tur! Maria J & Rikke M 6.A 9

10 DM i flag football i København Fredag d. 30. maj var Maiken, Stine, Birgitte, Nicklas, Simon, Michael, Christian (7.A) Rasmus, Mads, Emil, Alexander (7.B) Og Jeanne (7.D). samt to lærere: Christian Jensen og Lars Daugård taget til København for at spille DM i flag football. Turen startede kl nede foran hallen, hvor vi havde nogle forældre til at køre os til Skanderborg. I Skanderborg skulle vi med toget til Københavns hovedbanegård. Der var afgang kl. 7.05, så der var mange der var trætte, men også nogle der var aktive. Fra Skanderborg var der tre forældre, der tog den lange tur i bil til Fælledparken, for at heppe på os. Da vi nåede hovedbanegården i København, skulle vi med S-toget til Østerport station. Derfra skulle vi gå hele vejen til Parken, det var en rimelig lang gå tur med tasker på ryggen, og i den varme. Da vi kom hen til BK skjold, skulle vi klæde om og efter vi havde klædt om, skulle vi gå hen til fælledparken. Da vi kom derhen kunne vi se, at der kun var 4 hold inkl. os. Vi startede med at slappe af, fordi vi ikke skulle spille den første kamp, så vi kastede bare lidt med boldene. Boldene er lige som dem man bruger i NFL og rugby, det er nogle aflange nogle. Det var rigtig varmt, så vi skulle have rigtig meget at drikke, så vi ikke fik et blackout. Den første kamp vi skulle spille var mod et hold fra Odense, dem vandt vi sikkert over, nemlig Så vi var i finalen. I finalen skulle vi spille mod Herning, de havde vundet deres første kamp rigtig stort. Finalen blev fløjtet i gang kl Kampen var rigtig svær, det var ene 8 ende klasser vi spillede imod, så de var nogle der var ca. 15 cm højere end os. Vi tabte kampen Så vi blev nummer 2 i Danmark, det er jo også fint nok. Til sidst fik vi en sølvmedalje og en lille bold. Derefter gik turen tilbage til omklædningsrummende i BK skjold. Da vi havde klædt om, skulle vi med S-toget tilbage til hovedbanegården. Der skulle vi finde et sted at spise. Vi gik lidt rundt inden vi fandt en Burger King. Der spiste vi så. Vi skulle med toget kl til Skanderborg. Vi var alle meget trætte, så det blev en lang tur til Skanderborg, hvorfra nogle forældre kørte os hjem til Kjellerup. I toget var der mange der ville sove, men også nogle der bare ville snakke eller hygge. Vi blev ca. 40 min. forsinket, så vi var først i Skanderborg ca Og så gik turen hjem til lille Kjellerup, efter en god dag i hovedstaden. Lavet af: Christian Munch Nielsen 7.A Skolepatruljen Så kom sommerferien og dette års skolepatrulje afslutter deres arbejde. Vi vil gerne benytte chancen til at takke dem for det gode arbejde de har gjort i årets løb. Tusind tak til alle jer skolepatruljer, for det gode arbejde I har udført i årets løb. Uden jer var der mange af jeres skolekammerater, der ikke kunne komme sikkert i skole. Vi takker for det gode og pålidelige arbejde, I har gjort i årets løb. Traditionen tro fik skolepatruljen en bowletur, julefrokost m/video og en tur til Legoland som tak for deres indsats. Begge arrangementer var rigtig hyggelige. Som lærer og forælder er det rart at se, at så mange kører pænt og tager hensyn til alle de elever, der skal den trafikerede vej til skole. God sommer Hilsen færdselslærerne i TEAM7 10

11 Studietur med 10. klasse Fra den 28. marts til den 4. april var 10. klasse på det, som mildest talt kunne kaldes den fedeste tur i dette skoleår. Vi oplevede utrolig mange ting, og der skal ikke være nogen tvivl om, at vi aldrig vil glemme den, og uden protest ville tage på en igen. Skrevet af: Line Munch På vej til Italien Det sjove på turen startede allerede da vi satte os ind i bussen, og stemningen var på det højeste niveau hele vejen til Italien. Da vi kom, havde vi lidt tid til at finde os til rette. Senere på dagen gik vi hele vejen ned til Figline by, og handlede ind til aftenens madkonkurrence. Vinderne af en smuk mobilholder og duftelys blev Signe, Line R. og Ann. Firenze Firenze var den by, som vi endte med at kende næsten ud og ind. Der blev handlet i stor stil på markedet, og vi fik set rigtig mange ting. Heriblandt Ponte Vecchio og Cattedrale di Santa Maria del Fiore. Da vi gik rundt i Firenze blev vi hurtig klar over, at man skulle holde sig tæt samlet. Der var mange mennesker, og ikke mindst mange som kom og tiggede. Der gik dog ikke lang tid, før nogle fandt ud af, hvordan man fik dem til at gå igen. Rom Der var mange, som var meget trætte, da vi tog til Rom. Vi skulle tidligt op, og de fleste tog også dynerne med i bussen for at sove videre. I Rom gik vi rundt i hele byen for at kigge på de forskellige seværdigheder. Vi så alt fra Forum Romanum, Peterskirken, Den Spanske Trappe, Trevi-fontænen, Pantheon, og selvfølgelig det kendte Colosseum. Det var utroligt spændende at se Rom, for det hele var så stort og var meget pænt udsmykket. Vi lærte også næsten alle sammen, hvordan man kommer ind og ud af en metro. Man laver en lang kæde, og løber! Da vi først så Peterskirken troede vi alle, at vi skulle stå i kø i flere timer, men synet bedrog os så meget, at det kun var minutter, der var tale om. På vejen hjem fra Rom, blev stemningen igen sat på sit højeste, da alle begyndte at synge med på de sange, der blev spillet. En speciel sang begyndte vi også at synge. Den starter med: Når vi er ude, og når vi synger den, har folk efterhånden fundet ud af, at 10. er i nærheden. Siena og Vinci Da vi om tirsdagen, skulle til Vinci for at se det kendte Leonardo da Vinci Museum, lagde vi dagen ud med at køre forkert. Det fik dog ikke stemningen ned, så vi begyndte bare at synge, som vi havde gjort det så meget. Vi kom til museet, og det var fantastisk at se, at en mand fra midten af tallet kunne opfinde så mange ting, som vi gør brug af i dag. Der var bl.a. en bil, en helikopter og dykkerudstyr. Det er også ham, som har malet det kendte billede Den sidste nadver. Da vi havde set museet, gik turen videre til Sienna. Byen, hvor vi skulle spiste om aftenen. Det tog sin tid at finde den restaurant, som skulle have os som gæst, men i sidste ende lykkedes det, og vi fik ægte italienske pizzaer. Hjemtur Onsdag gik turen hjem igen, men den sidste tid vi havde, brugte vi til at gå på marked og se det store Pitti Museum. Det var et meget flot museum, hvori der var kunst på både vægge og lofter. Da vi var færdige med at se det hele i Firenze, begyndte turen hjemad, og udover at sove skulle sangen selvfølgelig også gentages. Vi var alle meget trætte af, at vi skulle hjem, men jeg taler på alles vegne, når jeg siger, at vi helt sikkert aldrig vil glemme dengang, hvor vi sammen var i Italien. 11

12 Mini dejlige Mini-børn (før-skolebørn) er startet på Kjellerup Skole d. 7. april. Det er 30 drenge og 40 piger. De har base i Ungdomsskolens/-klubbens lokaler, og er så rundt til forskellige aktiviteter på skolen. Det er 8. gang der er Mini på Kjellerup Skole, og vi prøver hvert år at tage det bedste med videre i forhold til evalueringer fra forældre og personale, og på den måde udbygge/forbedre tilbuddet i forhold til børnene. Børnene kommer fra Børnehaven Mælkebøtten, Storkereden, Broparken og Levring Børnehus - derudover er der 8 børn der kommer fra andre daginstitutioner. Der er personale med fra alle 4 børnehaver, hvilket er en god løsning for såvel børn, som forældre og også rigtig godt for skolen. Formålet med førskolebørnene er, at børnene lærer at finde rundt på skolen, stille og roligt får lært nogle af de nye voksne, de skal være sammen med efter sommerferien, hvor de starter i 0. kl. og ikke mindst at de lærer alle de nye børn fra de andre børnehaver at kende. Vi bygger videre på børnehavernes lærerplaner i forhold til de forskellige temaer. For nogle forældre og børn er det deres første møde med Kjellerup Skole og derfor, er der meget nyt der skal læres at kende, og for andres vedkommende har de børn/søskende på skolen, så alt ikke er helt nyt for dem. Det at være de største børn i børnehaven, og starte på Kjellerup Skole som værende de mindste børn, og oven i købet hvor der er så mange børn, som vi har her på skolen, er en stor omvæltning for børnene. Indtrykkene kan være mange på en dag, hvilket gør at børnene er meget trætte, når de kommer hjem, men vi oplever dem nu, som værende faldet hurtigt til, og de er meget interesserede/positive/engagerede i de forskellige aktiviteter vi tilbyder, og vores fornemmelse er, at de fleste lige nu udvider deres horisont rigtig meget i forhold til at få nye kammerater, hvilket vi anser som værende et godt fundament for en god årgang. Vi har følgende aktiviteter med børnene: gymnastik, musik, udedag, biblioteksbesøg, skolekøkken, svømmesal, og derudover får børnene mulighed for at komme i 0.kl. lokalerne og være sammen med bh.kl. lærerne, så de ved, hvor de skal være, når de starter i 0. og også kender flere af de voksne de skal være sammen med efter ferien. 12

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Astrid Lindgren. Skrevet af Lærke Thams Nord Hansen

Astrid Lindgren. Skrevet af Lærke Thams Nord Hansen Astrid Lindgren Skrevet af Lærke Thams Nord Hansen 1 INDLEDNING: Jeg har valgt dette emne fordi jeg synes Astrid Lindgren er en utrolig spændende person. Man kan læse hendes bøger igen og igen! Hun kombinere

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

2.B s matematiske spilledag

2.B s matematiske spilledag 2.B s matematiske spilledag Vi spiller Tarzan og vi spiller også Kalaha og vi har også spillet Up og Down og vi har også spillet Sequence som er et spil om taktik og held og vi har spillet Bohnanza og

Læs mere

Netavis. Introduktion af Netavis. Formand: Siv L..J. 8.B. Sekretær: Nikolaj F..H. 8.B

Netavis. Introduktion af Netavis. Formand: Siv L..J. 8.B. Sekretær: Nikolaj F..H. 8.B Introduktion af Netavis Netavis Vi, elevrådet, er gået sammen om at lave en avis. I avisen har vi tænkt os at skrive om, hvad der sker på skolen. Vi skriver om de arrangementer og aktiviteter, som foregår

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår K U N S T I "VÆREBRO RÅDGIVNING KUNST PROJEKT" Værebro Rådgivning Værebrovej 72, 2880 Bagsværd, Danmark Telefon: 45 39 57 60 60 B E R L I N 2011 ART BEYOND BORDERS I BERLIN Kunstprojektet

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest Nyhedsbrev maj 2015 Vi går ind i milde maj måned med lysegrønne træer, blomstrende buske og varme i luften. Nedenfor kan I se et skema over maj måned, som giver et overblik over de mest overordnede ting,

Læs mere

Sognerejsen til Sverige 2015.

Sognerejsen til Sverige 2015. Sognerejsen til Sverige 2015. søudsigt fra mange værelser. Hotell Örensbaden, Örserum, 563 91 Gränna. Vores dejlige hotel med flot Tekst og foto: Jesper Lindved Lorentzen. Tune/Snoldelev Kirker. Tune og

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3 UGEBREV nr. 18 uge 1 Årgang 3 Kære alle børn og forældre! Vi er kommet godt i gang med skolen efter en dejlig lang juleferie. Der har godt nok været mange børn syge her i den første uge, så influenzaen

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave - Nyhedsbrev

Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave - Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave - Nyhedsbrev Fredagsbrev uge 23-2012 Side 1 Indledning Side 3 Filuren Side 2 Side 4 Kalender, kontakt mm. Side 2 Pressemeddelelse Side 6 Balloner og Gud Så blev det

Læs mere

UGEBREV nr. 11 uge 44

UGEBREV nr. 11 uge 44 UGEBREV nr. 11 uge 44 Årgang 4 Kære alle børn og forældre! Der har godt nok været en del syge børn og voksne i denne uge. Der har været mandefald pga. opkast og dårlig mave, og det er åbenbart ret smitsomt.

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Årre Skole Årg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Indhold En god og en dårlig nyhed... 3 Sikringstiltag på Årre Skole... 4 Julehilsen fra Fritteren... 4 Hvad betyder alt det, vi går og siger... 5 Skolesocialrådgivere...

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen:

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Ferie lukket: Hele SFO en holder ferie lukket i uge 29. Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Skorstensfejeren kasserede vores gamle brændeovn i hytten på marken. Men så kom Felix s bedstefar og

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Fredagsbrev. Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010. Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie.

Fredagsbrev. Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010. Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie. Fredagsbrev Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010 Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie. Vi har savnet jer og glæder os til endnu et fantastisk, sjovt og lærerigt år på Århus

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013. Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard.

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013. Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard. UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013 KOLLEGIE NYT Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses på vores hjemmeside www.fredericiah.dk Ansvarshavende:

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Observationer i vuggestuen

Observationer i vuggestuen 1 Observationer i vuggestuen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lotte = Mommy Maria = Mor Mille og Ida= Ida og Marias døtre Institutionen: Vuggestuen er en del

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum Februar F-dag - 0.c på naturhistorisk museum På årets første fordybelsesdag skulle 0.c på Naturhistorisk museum. Vi startede dagen med at snakke og lave opgaver om danske og afrikanske dyr. Vi arbejdede

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 25+26 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 25+26 2013 Fælles info kan huske, hvad jeg syntes var det vigtigste de havde lært! Husk: At vi holder åbent hele sommerferien i SFO, men at vi lukker allerede kl. 16 i ugerne 28, 29 og 30. Sommerferie. Så står skolernes

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Oktober måneds nyhedsbrev til forældre 9.X vandt i regionen og skal til DM i Skills

Oktober måneds nyhedsbrev til forældre 9.X vandt i regionen og skal til DM i Skills Oktober måneds nyhedsbrev til forældre 9.X vandt i regionen og skal til DM i Skills Roskilde Tekniske Skole var vært ved SKILLS Stafetten for 9. klasser 1.-4. oktober 2013. Arrangementet hedder Skills

Læs mere

1. rejsebrev fra London af Malene Dyhrman Flou Nielsen

1. rejsebrev fra London af Malene Dyhrman Flou Nielsen 2012 1. rejsebrev fra London af Malene Dyhrman Flou Nielsen 01-04-2012 Studerendes navn: Malene Dyhrman Flou Nielsen Studienummer: PS09727 E-mail.: malene1989@hotmail.com Praktikperiode: 2. el. 3. 3. praktikperiode

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder Juletræet er ikke en særlig gammel tradition i Danmark D E C E M B E R 2 0 1 1 NYT HERSKINDSKOLEN Traditionen med at hente et juletræ ind i stuen og pynte det med lys stammer fra Tyskland - og den tradition

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 33-34 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 33-34 2014 Velkommen tilbage. Så er vi i fuld gang igen. SFO og skole er i fuld sving igen. En særlig velkomst skal lyde til alle jer nye børn og forældre! Vi har set jer og mødt jer flere gange i foråret; nu er

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Vi bringer din nyhed! Henvendelse: flammen321@gmail.com

Vi bringer din nyhed! Henvendelse: flammen321@gmail.com 19. december I denne udgave af Flammen vil du kunne læse om Inas fødselsdagsfest, 7. klassernes fordybelsesfag, Stormen Bodil, Undergrounds genåbning og masser af andet. Redaktørgruppen består at: Patrick

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Telefon nummer: 99 45 49 70 JULEÅBENTHUS.

Telefon nummer: 99 45 49 70 JULEÅBENTHUS. Telefon nummer: 99 45 49 70 JULEÅBENTHUS. Torsdag d. 9. december inviterer vi alle Stjernehusets børn, forældre og søskende til Julehygge. Traditionen tro stiller vi an med små værksteder, hvor der kan

Læs mere

Engdalskolen SKOLENYT

Engdalskolen SKOLENYT Engdalskolen SKOLENYT Maj 2013 Det orange hus Skolens nye tilbygning er ikke længere til at overse - en orange bygning, som skiller vandene i Brabrand, står snart klar til indflytning. På skolen glæder

Læs mere

Sommerlejren Sejerborg

Sommerlejren Sejerborg Sommerlejren Sejerborg Kære forældre. I dette informations brev vil I finde de praktiske oplysninger I har behov for, i forbindelse med jeres barns/børns lejrophold på Sejerborg. Vi glæder os til at give

Læs mere

Velkommen )l IF Hasle KFUM Håndbold. Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson

Velkommen )l IF Hasle KFUM Håndbold. Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson Velkommen )l IF Hasle KFUM Håndbold Billederne er taget af fotograf Rikke Grøn Larsson! Tilmelding *l IF Hasle KFUM Hold: (sæt ring) U8 U10 U12 U14 U16 U18 Køn: (sæt ring) Dreng Pige Navn: Fødselsdag:

Læs mere

I sommerferien skulle vi ønske mellem de praktikpladser der var tilbage, og have det på plads med Flemming som er manden bag Rise Above.

I sommerferien skulle vi ønske mellem de praktikpladser der var tilbage, og have det på plads med Flemming som er manden bag Rise Above. Rejsebrev 1 fra Laila Madsen Fra overvejelse til Filippinerne: Min forberedelse startede med at jeg tog kontakt til min internationale koordinator, lige før sommerferien, om at komme i udenlandspraktik,

Læs mere

NYHEDSBREV. Maj 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen

NYHEDSBREV. Maj 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen NYHEDSBREV Maj 2015 HORSENS KOMMUNE Højvangskolen Inspektørens spalte men stabilt fremmøde er vigtigt. Det er også vigtigt, at alle elever møder til tiden. Man mister jo ikke bare 5 minutters læring ved

Læs mere

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus Vi er nu trådt ind i sommerperioden 2015, og dette kan allerede mærkes. Der nærmer sig sol- og strandvejr, og vi kan allerede nu se et højt aktivitets niveau ud af huset for mange af beboerne i klynge

Læs mere

Skolebladet. God sommerferie

Skolebladet. God sommerferie Skolebladet God sommerferie Sommerferie I skrivende stund er der helt stille på Torslev Skole. Forberedelserne til aftenens brag af en dimissionsfest er på plads, og vi glæder os til det sidste hyggelige

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

KNAS. Special El Prebsi udgave

KNAS. Special El Prebsi udgave KNAS Special El Prebsi udgave Preben 2000-2011 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORSIDE SIDE 2 INDHOLDSFOTEGNELSE, OPSTILLING AF INDLÆG & RINGETIDER SIDE 3 FARVEL TIL PREBEN FRA 5.B SIDE 4 FARVEL TIL PREBEN

Læs mere

Velkommen til årets første:

Velkommen til årets første: Velkommen til årets første: "Man har kalendere og ure for at kunne måle tiden, men det siger ikke én ret meget, for enhver ved, at en enkelt time kan forekomme en at være en evighed, mens den andre gange

Læs mere

Levring. Hanne Madsen Lillemøllevej 3 Levring 8620 Kjellerup Tlf. 29 80 25 27

Levring. Hanne Madsen Lillemøllevej 3 Levring 8620 Kjellerup Tlf. 29 80 25 27 Levring Vi har en kultur i Levring med sang og historiefortælling og har i fællesskab udviklet et koncept, som vi alle trives godt med - børn som voksne. Derudover har vi tradition for at invitere bedsteforældre

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere