10. klasse havde sidste. maj og var i. udklædte. Det samme gjaldt lærerne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10. klasse havde sidste. maj og var i. udklædte. Det samme gjaldt lærerne."

Transkript

1 SOMMER 2008 Lederen: S. 2 Sommerhilsen fra skolebestyrelsen: S klasse havde sidste skoledag den 29. maj og var i den anledning festligt udklædte. Det samme gjaldt lærerne. Sikker skolevej S. 5 Sommerlejr/ Udsmyk. S. 6 Forfatterlæsning: S. 7 Bornholmertur: S. 8 Flag football/ Skolepatruljen: S. 10 Studietur: S 11 Mini: S. 12 Eleverne sluttede skoledagen af med underholdning i hallen. 1

2 Kjellerup Skole Skolevangen Kjellerup Telefon: Fax: Internet: Til forældre og elever KS Nyt Sommerferie. Jeg ved ikke, om det har noget med den globale opvarmning at gøre, måske kommunesammenlægningen, eller bare min fremskredne alder, men jeg synes, at både, timer, dage og år bliver kortere og går hurtigere og hurtigere. Johannes Møllehave skrev engang i slutningen af firserne en sang til Anne Linnet, hvor omkvædet er: Timer og dag og uge Dem får vi lov at bruge Stjerner og sol og måne Dem får vi lov til at låne, og med den tekst i baghovedet har jeg helt klart en fornemmelse af at være blevet en helt urimelig stor- og hurtigforbruger af timer og dag og uge. Men det kan jo nok ikke være meget anderledes, og alternativet er selvfølgelig også lidt skræmmende. Skoleåret 2007/2008 har på mange måder været et godt, og hvis vi overhovedet kan tale om det længere, et rimeligt roligt skoleår. Kommunesammenlægningen er vel ikke helt på plads, men det meste af det, vi har med at gøre, fungerer nu godt og tilfredsstillende, og samtidig er der et godt arbejde i gang for at skabe sammenhæng og udvikling i skolevæsenet. Vi fik nogle besparelser her i foråret, som vi selvfølgelig kommer til at mærke. Normeringen i skolefritidsordningen blev ringere, og de timer, der i Silkeborg modellen blev tildelt til 3. årg., forsvinder. Den besparelse, det skulle give, har vi fundet ved naturlig afgang og interne rokeringer, således at det ikke har været nødvendigt at afskedige nogen. Derudover skal de kommunale budgetter holde, og der er allerede varslet et stramt budget for Da vi har haft et opsparet overskud fra 2006 at bruge af i 2007, vil vi derfor også komme til at mærke en økonomisk stramning, men jeg er sikker på, at vi får det hele til at fungere godt. Beslutningen om at flytning af elever skal følge de centralt fastlagte faser, således at vi allerede i år skulle have de kommende 7. klasses elever ind fra Vinderslev og Sjørslev har, efter de politiske dønninger havde lagt sig, også udmøntet sig i et godt og roligt forløb i et tæt samarbejde skolerne imellem. Vi har haft forældrene inde et par gange, først til en generel orientering tidligt i foråret og sidst, her i slutningen af juni måned, til det første egentlige forældremøde, hvor forældrene for første gang mødtes i de nye klasser. Det er vores oplevelse, at der generelt er en god stemning omkring klasserne, og nu glæder vi os bare til at komme i gang med klasserne efter sommerferien. Ombygningen af afsnit B og bygningen af skoletorvet blev færdig til ibrugtagning i oktober, og der er slet ingen tvivl om, at det på mange måder har givet skolen et løft. Gode og tidssvarende lokaler til både naturfag, musik og et par årgange, og et skoletorv, som til trods for, at vi ikke har indretningen på plads endnu, allerede har været brugt til mange forskellige aktiviteter, udover at det også bare har givet tiltrængt luft og ekstra plads i dagligdagen. I skolebestyrelsen fik vi valgt nye repræsentanter her i foråret, og de er allerede kommet godt i gang med arbejdet. I skolebestyrelsen er der meget fokus på vores trivselsindsats, og der er flere initiativer på vej for at styrke arbejdet med børnenes trivsel. Kostordningen på Kjellerup Skole har nu fungeret i nogle år. Der er stadig stor tilslutning på de årgange, hvor man kan være med i ordningen. Vores ambitioner har jo været at udvide ordningen, ligeså snart der var kapacitet til og mulighed for det, men for det kommende år må vi desværre nok konstatere, at det ikke bliver realistisk at udvide. Køkkenets fysiske rammer og skærpede krav fra fødevaremyndighederne kræver nye investeringer, som vi i første omgang skal have på plads, blot for at vi kan bevare det niveau, vi er på nu. 2

3 Vibeke Andersen, som har været med fra ordningens start, valgte at holde her i slutningen af maj måned. Det er først og fremmest Vibekes fortjeneste, at madordningen er blevet den succes, den er. Med en meget stor indsigt i kost og børns ernæringsmæssige behov har hun sikret, at kostordningens tilbud har været både spændende, sundt og nærende. Hun har ramt de unges smag, samtidig med at hun har udfordret ganerne med nye spændende retter. En rigtig stor tak til Vibeke for hendes store engagement og store arbejdsindsats. Planlægningen af næste skoleår er ved at være på plads, og med lidt held kommer skemaet ud inden eleverne går på sommerferie, men husk under alle omstændigheder at I altid kan finde de sidste skemaer på intranettet. Som et særligt indsatsområde har vi i det kommende år valgt at give alle pædagogiske medarbejdere et kursus i KRAP, - kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik -, som et led i vores mangeårige arbejde med rummelighed og inklusion. Kurset skulle gerne, sammen med blandt andet teorierne om De mange intelligenser og Læringsstile, give alle nogle gode redskaber til at differentiere undervisningen og skabe de optimale personlige, sociale og faglige udviklingsbetingelser for alle børn og unge, til at håndtere børns forskellighed og til at få et velfungerende samarbejde kollegerne imellem. Kurset strækker sig over det meste af næste skoleår og består af 7 heldags moduler. Hvert årgangsteam er med på fire forskellige hold, således at der altid vil være ¾ dele af teamet tilbage til at dække undervisningen de dage, hvor der er kursus og på den måde sikre, at eleverne får de timer, de skal have. Særligt interesserede kan finde flere oplysninger om KRAP på websiden Som sædvanlig er der også i år en række personaleændringer. Åge Døssing og Irene Hjermind går, efter mange år, på pension i løbet af nogle uger efter sommerferien, og Christina Nielsen og Jette Hinge går på barselsorlov, ligesom Bettina Christensen har orlov i det kommende år. Hanna Lohff har sagt op for at søge nye udfordringer, og Bettina Madsen har ønsket at arbejde som pædagog i skolefritidsordningen i stedet for som børnehaveklasselærer. Tina Mortensen, Maria Højegaard, Bodil Kvistgaard Olsen, Marianne Egelund, Marianne Lund Nielsen og Jørgen Munk Jensen holder som planlagt her til sommerferien efter at have fungeret i kortere eller længere tidsbegrænsede vikariater. Til gengæld vender Mette Skytte og Solvej Pedersen tilbage efter barselsorlov, og derudover har vi ansat 4 nye lærere og en børnehaveklasselærer: Christina Øster Nielsen, der indtil nu har arbejdet på Hald Ege skole. Christina skal først og fremmest være på mellemtrinnet på 4. og 6. årgang Henrik Ulstrup, der kommer fra Vestre Skole i Silkeborg. Henrik skal have de fleste timer på 6. årg. Dan Egeris Jensen, der er nyuddannet, men som vi både har haft i praktik og brugt som vikar i det forløbne skoleår. Dan vil blive tilknyttet 5. årg. André Velling, der er nyuddannet, men som vi kender fra et praktikforløb. André går ind på 7. årgang. Christine Brun, der sidst har arbejdet som børnehaveklasselærer på Gødvad Skole i Silkeborg, men tidligere har arbejdet flere år som børnehaveklasselærer på Tvis Skole. Christine skal arbejde som børnehaveklasselærer og derudover have musikundervisning i et par klasser. 3

4 De vil senere præsentere sig selv noget bedre, men under alle omstændigheder skal der lyde et stort velkommen til alle fem. Vi glæder os til at se jer på skolen og til at samarbejde med jer. Den sidste stilling som børnehaveklasselærer besætter vi med Leila Jespersen, der i mange år har arbejdet som pædagog i SFO en og som nu både har ønsket og været villig til at tage udfordringen som børnehaveklasselærer op. Åge og Irene vender jeg tilbage til efter sommerferien, men tak til Tina, Maria, Bodil, Marianne, Marianne og Jørgen for jeres indsats her på skolen og held og lykke med fremtiden. En særlig tak til Hanne Lohff for de mange år på Kjellerup Skole, først i vores SFO og de sidste 9 år som børnehaveklasselærer. Hannes arbejde har altid været præget af dynamik og godt humør og vi har tydeligt mærket Hannes talent for det musiske, både i forbindelse med det daglige arbejde, men også ved andre særlige lejligheder. Vi kommer til at savne hende, og vil selvfølgelig også ønske Hanne al mulig held og lykke med det nye arbejde. Til sidst vil jeg gerne på skolens vegne benytte lejligheden til at sige tak til alle forældre for et godt samarbejde i det forløbne skoleår. Og endelig, - en rigtig god sommerferie til alle Evan Thorhauge Sommerhilsen fra skolebestyrelsen Som mange af jer nok har hørt, eller læst i avisen, så har der i Silkeborg kommune været et overforbrug inden for skoleområdet i de første 5 mdr. af 2008 Hovedsagelig skyldes det ekstra udgifter til undervisning og transport af specialklassebørn. Den varslede besparelse på 16,7 mill. reduceres til 2,7 mill. i 2008, flere områder indenfor hele kommunen er med til at finde besparelserne/ afgive overskud. Denne budgetoverskridelse vil vi selvfølgelig også komme til at mærke på Kjellerup skole. Besparelsen på de 2,7 mill. i skoleområdet, skal i Silkeborg kommune findes indenfor følgende områder: SFO normering sænkes, 3. klasse er ikke med i indskolingsmodellen mere, rengøring, ungdomsskolen og fritidsaktiviteter. Undervisningsministeriet har i samarbejde med Skole og Samfund igangsat en landsdækkende kampagne: Sammen mod mobning, som vi også på Kjellerup skole vil være med i. Ideen med hele projektet er at få forældre mere med på banen, så forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen. I vil få meget mere information om selve forløbet, jeg vil blot nævne at I allerede nu kan gå ind på hjemmesiden: og læse mere om projekter, Og der vil løbende komme informationer over skolens intranet. Til skolens fødselsdag blev der afsløret 3 nye udsmykninger til vores skole: Et maleri af toget FUTTE lavet af elever fra Teknisk skole i Silkeborg. 3. årgang har lavet Glaskunst, som hænger rigtig smukt i vinduesrammerne. 5. årgang har lavet 4 flotte keramik mosaikker De 4 årstider, som hænger på væggene på skoletorvet. Tak til de elever og lærere som har lavet de flotte kunstværker, hvor er vi stolte over jeres arbejde, dejligt at have noget smukt kunst, lavet af skolens elever. Til alle jer forældre der ikke har været inde på skoletorvet, for at se den flotte udsmykning, vil jeg gerne opfordre jer til at kigge forbi og beundre de flotte kunstværker. 4

5 Sommerferien nærmer sig, og mange elever samt forældre siger farvel til Kjellerup skole. Til de forældre, hvis sidste barn forlader Kjellerup skole, vil jeg gerne takke for et godt samarbejde omkring vores skole. Til alle jer elever: I ønskes hermed HELD og LYKKE frem i livet. Fra skolebestyrelsen skal der lyde, en stor tak for et godt samarbejde, og ønsket om en rigtig god sommerferie til alle elever, forældre samt ansatte ved Kjellerup Skole. På skolebestyrelsens vegne. Formand Inga Tind Kristensen Sikker skole vej / trafikale forhold omkring Kjellerup skole Skolebestyrelsen har med baggrund i de ændringer, der er sket i Kjellerup midtby set på de trafikale forhold omkring skolen. Nedenstående er en kort beskrivelse af tids forløbet, samt de forhold vi har arbejdet med. Hvilke tiltag der er gjort, samt det vi afventer. Den 20. september 2007 retter vi skriftlig henvendelse til Teknik- og Miljøafdelingen, vi gør opmærksom på 5 problematikker og ikke mindst afhjælpningen af disse. 1. Parkeringspladsen foran Mosaikken (mod Hallen) 2. Pladsen langs med Mosaikken 3. Krydset ved Rema 4. Krydset Vestergade-Fredensgade og Tinghusvej 5. Rundkørsel med holdefelter ved enden af Skolegade Vi opfordrer til dialog / uddybning af vores forslag, samt besigtigelse. Den 29. oktober 2007 modtager vi tilbagemelding fra Teknik- og Miljøafdelingen. Overvejende er det vores opfattelse at intet kan udbedres og det med begrundelser som, manglende økonomiske midler, manglende effekt, lever ikke op til lovgivningen, vil indgå i videre overvejelser, afstribning svært at holde bliver hurtig grimt at se på og så videre. Vi drøftede tilbagemeldingen på vores møde den 4. december 2007 og følte ikke vi var tilfredse med svaret. Vi ville gerne indgå et godt samarbejde omkring de trafikale forhold ved skolen og helst ind der skete en ulykke. Vi inviterede derfor en repræsentant til at deltage i vores skolebestyrelsesmøde tirsdag den 5. februar Vi ville gå en tur omkring skolen og derefter tage en drøftelse af forholdene. Vi havde en god dialog og fik mulighed for at uddybe vores forslag og ved besigtigelses at gennemgå disse. Der blev lyttet og noteret og vi følte vi var et godt stykke på vej. Det første synlige tiltag blev opsætning af parkering forbudt skilte ved rundkørslen. Vi havde derudover foreslået / håbet på en tydelig markering af, hvordan cyklister kommer rundt i rundkørslen, samt tydeligere markering af Det røde felt som fodgængerovergang. Den 4. april modtog vi orientering om, at fortovet langs Tinghusvej (østsiden) føres igennem udfor Sdr. Torvegade og at der etableres ny markering af fodgængerovergangen efter udlægning af nyt slidlag på vej. Der vil ske en optegning af overkørslen ved Rema s parkeringsplads og endelig vil man ved færdiggørelsen af skolegården bag Mosaikken, forsøge at indregne / se på muligheden af, at forebygge uheld ved indgangen til skolen grundet cykel og knallert trafik langs Mosaikken. Vi afventer med spænding og tålmodighed på de sidste afgørelser / tiltag. På skolebestyrelsens vegne Conny Olsen 5

6 Sommerlejr 08 Igen i år er der stor tilslutning, til de 3 sommerlejre Silkeborg kommune tilbyder elever i 4. til 7. klasse. Vi har 24 elever, der har meldt sig til en uges lejrophold på Ahl Hage ved Ebeltoft. Det bliver en uge med masser af frisk luft, mange forskellige aktiviteter, strandtur og frem for alt: en masse nye kammerater. Flere af de elever, der som de første fra Kjellerup var på lejr sidste sommer, har allerede taget tilbudet så meget til sig, at de har ønsket at komme af sted igen i år Det er vel den bedste reklame! Hjemmelavet tømmerflåde søsættes. Lejr 2, 2007 Udsmykning Der har i år været et udvalg, som har haft skolens udsmykning på dagsordenen. Det er udvalgets mål at få skolen til også at ligne et sted vi er glade for og som viser, at vi har en masse dygtige billedkunstnere blandt eleverne. Flere forskellige årgange har været involveret, og fælles for dem er, at udsmykningen skal op på nogle fælles områder skoletorvet, ved indgangen til skoletorvet og ved indgangen til håndarbejde og billedkunst. 2. årgang har på hver deres kvadrat malet deres bedste stykke legetøj. Det skal op at hænge hvor det store vægmaleri fra `92 nu har aftjent sin værnepligt. Det har desværre voldt vores pedeller store problemer at få pladerne til, om ikke andet, så i det mindste, at bøje den samme vej. Men de skal nok komme op der kæmpes stadig! 3. årgang har fået hjælp af en lokal kunstner, Bente Clausen til at lave billeder af glas, der er hængt op i de store glaspartier på skoletorvet. Børnene har selv været med til at skære det farvede glas ud og det gik lidt ud over skolens beholdning af plaster! Men resultatet er blevet utrolig flot. 5. årgang har lavet 4 lerrelieffer, som skal afspejle skolens liv. Vi har taget udgangspunkt i de fire årstider og vist hvad der er specielt på skolen i forbindelse med de enkelte årstider. Den opmærksomme betragter vil kunne få øje på motionsløbet, juleafslutningen og den evigt tilbagevendende samling ved amfiscenen hvor vi alle håber på at ordene om at solen skal skinne til ferien er forbi i år kommer til at passe! 7. årgang har lavet et stentøjsrelief der skal fortælle om hvad der arbejdes med i faglokalerne i det gamle folkebibliotek. Det kommer også op at hænge inden for nærmeste fremtid. En skole som vores bliver ikke fra den ene dag til den anden forvandlet, og de næste år vil vi fortsætte med at udsmykke både på gangene og udenfor. Det, at det er elevarbejder, der bliver hængt op, har flere fordele det giver eleverne en oplevelse af, at de er med til at sætte deres præg på skolen og at deres produkter er noget værd det giver en stolthed, at det man har lavet kommer op at hænge, så alle kan se det. Desuden er det jo ikke uvæsentligt, at man kan se, at der faktisk er børn på skolen. 6

7 Forfatterlæsning Vi er 2 piger fra 4.a, vi vil gerne fortælle lidt om Astrid Lindgrens liv. A strid Lindgren er født d. 14/ i Vimmerby i Småland. Hun blev døbt Astrid Anna Emilia Ericsson. Hun opvoksede dejligt på gården Näs, der var altid liv og glade dage på gården. Hendes far hed Samuel August Ericsson, og hendes mor hed Hanna Jonsson. Hun havde 3 søskende ved navn Gunnar, Stinna og Ingegerd. Gunnar var den ældste, Stina var den mellemste af pigerne og Ingegerd var familiens mindste medlem. Hun levede sin barndom med både frihed og tryghed og var ikke overbeskyttet. Hendes dejlige barndom blev inspirationskilde til Astrid lindgrens forfatterskab. Grunden til de havde friheden var at forældrene var meget travle så de kunne ikke altid holde øje med børnenes til tider vilde lege. Grunden til trygheden var at de altid var omgivet af voksne, karle og stuepiger så der var altid nogen til at tage sig af dem. Da hun blev en smule ældre begyndte hun på Wimmerby Tidning og som 18-årig blev hun gravid med avisens chefredaktør, han ville giftes med hende men det ville hun ikke så hun rejste til København og fødte sønnen, men hun havde ikke noget så hun blev nødt til at overlade ham til et plejehjem. Det var Astrid Lindgrens 7-årige datter, Karin der var inspiration til Pippi Langstrømpe. Hun skrev Pippi bøgerne til sin datter til hendes fødselsdag. Hun sendte en kopi til forlaget Bonniernes förlag men blev ikke antaget. Så skrev hun romanen Britt-Marie lätter sitt hjärta som fik en flot 2. plads i forlagets konkurrence om bedste pigebøger. Året efter i 1945 skrev hun Pippi Långstrupm som vandt som bedste børnebog, og der fik hun først sit store gennembrud. I løbet af et halvt århundrede skrev hum omkring 125 børnebøger, billedbøger, noveller osv. Og som er oversat til 90 sprog og dialekter. Desuden er ca. 45 af bøgerne filmatiseret. Astrid Lindgren døde d. 28. januar 2002 i sin lejlighed efter kort tids sygdom pga. en virusinfektion. Allerede i 1988 (4 år før) Havde hun truffet aftale med en kvindelig præst om sin begravelse. Astrid blev begravet på kvindedagen d. 8. marts 2002 i Storkyrkan, domkirken i Stockholm. D. 14. november 2007 fyldte Astrid Lindgren 100 år hvis hun havde levet. Det var en kort fortælling om vores dejlige Astrid Lindgrens liv og forfatterskab. Til forældre med børn på Kjellerup skole Strejken er nu slut og vi - sundhedsplejerskerne - vender tilbage til vores arbejde på skolen. Silkeborg, d. 18/ På grund af strejken blev vores aftaler med en del klasser aflyst, og mange samtaler og undersøgelser i dette skoleår har derfor ikke fundet sted. I vil få tilbud om kontakt til sundhedsplejersken i det nye skoleår. Vi gør opmærksom på, at i er meget velkomne til at kontakte jeres sundhedsplejerske, såfremt I har behov for det. Der er mange opgaver, der venter på at blive løst, og vi vil gøre vort bedste for at afvikle dem på bedste måde. Med venlig hilsen Lisbeth Milsgaard Ledende sundhedsplejerske 7 Dorith Hansen og Mette Ankersen Sundhedsplejersker

8 6. ÅRGANG PÅ BORNHOLM 1. DAG Mandag den 5. maj kl. 5 om morgenen skulle vi til Bornholm. Vi mødtes på p-pladsen og blev hentet med bus og der var mange der ikke var stået helt op. Vi blev kørt til Aarhus havn og derefter sejlede vi til Kalundborg. Så kørte vi med tog til København, hvor vi først skulle på kanal rundfart og vi så en masse kendte ting. Efter kanal rundfart skulle vi i tivoli. Det var en rigtig sjov tur, men den var desværre alt for kort. Først prøvede vi den gamle rutschebane og nogen af os var ikke spændt ordentligt fast. Efter det var det Dæmonen, og vi var lidt nervøse fordi det var den første gang vi prøvede den. Tiden gik og snart var vi ude og på vej til Ystad med tog. I toget spillede vi poker. Og på færgen var der mange der sov. Da vi kom til Rønne var klokken 12 og vi var lidt trætte og da vi kørte i bussen på vej til Svaneke var der nogen der sov. Da vi kom til Svaneke var klokken og vi skulle i seng. Zabi Saeed 7, Sebastian Denius Nielsen 10, Søren Lind Jensen 9 6.A I dag er det tirsdag, vi skal alle op til Hammershus, men ikke på samme tid, vi bliver delt op i to hold, det ene skal starte med at gå hammerknuden rundt og det andet hold starter på Hammershus. Dem der starter på Hammershus spiller skuespil og snakker om Leonora Christine og den dag hende og Corfitz prøvede at flygte, mens det hold var på Hammershus, gik vi andre, vi var oppe at se Opal og Krystal søen, og skulle videre ned til hammerhavn, der skulle hele årgangen mødes, vi skulle ud og sejle i en lille båd, der var der en bornholmer der fortalte om nogle klipper der lignede King kong og en der lignede kameler, der var også et træ der lignede en hest der galoperede, vi kom ind i en lille grotte der hed den våde ovn vi kom ind til havnen igen og skulle bytte, nu skulle det hold der havde gået hammerknuden rundt op på Hammershus og det andet skulle gå hammerknuden rundt, da vi var færdige hver vores steder skulle vi hjem til vandrehjemmet, da vi var kommet hjem var der nogle der ville gå i byen og andre der spillede fodbold, så skulle vi spise vi fik ris kylling og karry sovs. Så blev klokken og vi skulle være på vores værelser der måtte vi hygge og snakke til klokken og så skulle der være ro og vi skulle sove. Godnat 8

9 I dag er det onsdag, vi skal ud og se Bornholms største rokkesten derefter skal vi til Dueodde strand der var vi i et lille stykke tid og så skulle vi til rytterknægten der skulle vi spise madpakker og så skulle vi videre til natur Bornholm der var der en Jens Kofoed der fortalte om grundfjeld så kom vi inden for og så en film om hvordan Bornholm blev skabt så skulle vi hjem men først skulle vi ned til et sted i Svaneke de lavede bolsjer der fik vi en pose hver så kom vi hjem og nogle spillede fodbold og andre hyggede bare. Så var det spise tid og vi fik pasta og kødsovs. Så blev klokken og vi skulle være på værelset nogle var i bad og andre hyggede bare, klokken blev og vi skulle være stille og sove. Godnat Torsdag d. 8/ Ja! vi fik lov til at sove længe Dvs. til kl men op kom vi da. Og så gik vi hele vejen til Joboland også kendt som Brændegårdshaven. Vi var ved at være lidt i tvivl om hvorvidt det var den rigtige vej, da vi rendte rundt ude på en mark! Men vi fandt da Joboland. Vi fik en dyrepasser til at vise os rundt i parken, og vise os alle dyrene. Man kunne også komme ud at ro, det var meget sjovt! Bortset fra vi sad fast i algerne! Softice blev der også købt en masse af, men hver gang man købte en softice spiste de andre den! Og så var der vandland som egentlig var meget sjovt, indtil der skete et lille uheld. Cecilie smadrede sit hoved på en stor rutsjebane, hun blev kørt på rønne sygehus, hun havde fået hjernerystelse ;/ Det var en meget hyggelig dag, vi tog heldigvis en bus hjem i stedet for at gå :] Fredag d. 9/ Vi skulle op tidligt og have gjort vores værelser HELT færdige. Morten ( ham der havde Svaneke vandrehjem ) kom kl Præcis, og tjekkede om vores værelser var helt færdige! Der var et handicaphold der bestod af 4 og lange Lone der ikke ville ud at gå sammen med de andre! Handicapholdet var inde i Rønne. Og alle de andre kørte med bus til jons kapel, og gik til Hammershus. Der blev de hentet og blev kørt til Rønne. Der mødte de handicapholdet. Og sammen tog vi med færgen til Ystad, hvor vi satte os ind i et tog der holdt stille i halvanden time! Endelig kørte den, det gik fint derudad indtil den holdte stille igen. Og så begyndte den at bakke. Der blev vi bange! Men endelig kom vi til København, hvor vi kom med et lyntog til Fredericia, hvor vi sad helt fuldstændig splittet ad! Dengang vi kom til Fredericia kørte vi med bus til Kjellerup. Vi var i Kjellerup kl.10 ca. Det var en rigtig sjov og hyggelig og kort tur! Maria J & Rikke M 6.A 9

10 DM i flag football i København Fredag d. 30. maj var Maiken, Stine, Birgitte, Nicklas, Simon, Michael, Christian (7.A) Rasmus, Mads, Emil, Alexander (7.B) Og Jeanne (7.D). samt to lærere: Christian Jensen og Lars Daugård taget til København for at spille DM i flag football. Turen startede kl nede foran hallen, hvor vi havde nogle forældre til at køre os til Skanderborg. I Skanderborg skulle vi med toget til Københavns hovedbanegård. Der var afgang kl. 7.05, så der var mange der var trætte, men også nogle der var aktive. Fra Skanderborg var der tre forældre, der tog den lange tur i bil til Fælledparken, for at heppe på os. Da vi nåede hovedbanegården i København, skulle vi med S-toget til Østerport station. Derfra skulle vi gå hele vejen til Parken, det var en rimelig lang gå tur med tasker på ryggen, og i den varme. Da vi kom hen til BK skjold, skulle vi klæde om og efter vi havde klædt om, skulle vi gå hen til fælledparken. Da vi kom derhen kunne vi se, at der kun var 4 hold inkl. os. Vi startede med at slappe af, fordi vi ikke skulle spille den første kamp, så vi kastede bare lidt med boldene. Boldene er lige som dem man bruger i NFL og rugby, det er nogle aflange nogle. Det var rigtig varmt, så vi skulle have rigtig meget at drikke, så vi ikke fik et blackout. Den første kamp vi skulle spille var mod et hold fra Odense, dem vandt vi sikkert over, nemlig Så vi var i finalen. I finalen skulle vi spille mod Herning, de havde vundet deres første kamp rigtig stort. Finalen blev fløjtet i gang kl Kampen var rigtig svær, det var ene 8 ende klasser vi spillede imod, så de var nogle der var ca. 15 cm højere end os. Vi tabte kampen Så vi blev nummer 2 i Danmark, det er jo også fint nok. Til sidst fik vi en sølvmedalje og en lille bold. Derefter gik turen tilbage til omklædningsrummende i BK skjold. Da vi havde klædt om, skulle vi med S-toget tilbage til hovedbanegården. Der skulle vi finde et sted at spise. Vi gik lidt rundt inden vi fandt en Burger King. Der spiste vi så. Vi skulle med toget kl til Skanderborg. Vi var alle meget trætte, så det blev en lang tur til Skanderborg, hvorfra nogle forældre kørte os hjem til Kjellerup. I toget var der mange der ville sove, men også nogle der bare ville snakke eller hygge. Vi blev ca. 40 min. forsinket, så vi var først i Skanderborg ca Og så gik turen hjem til lille Kjellerup, efter en god dag i hovedstaden. Lavet af: Christian Munch Nielsen 7.A Skolepatruljen Så kom sommerferien og dette års skolepatrulje afslutter deres arbejde. Vi vil gerne benytte chancen til at takke dem for det gode arbejde de har gjort i årets løb. Tusind tak til alle jer skolepatruljer, for det gode arbejde I har udført i årets løb. Uden jer var der mange af jeres skolekammerater, der ikke kunne komme sikkert i skole. Vi takker for det gode og pålidelige arbejde, I har gjort i årets løb. Traditionen tro fik skolepatruljen en bowletur, julefrokost m/video og en tur til Legoland som tak for deres indsats. Begge arrangementer var rigtig hyggelige. Som lærer og forælder er det rart at se, at så mange kører pænt og tager hensyn til alle de elever, der skal den trafikerede vej til skole. God sommer Hilsen færdselslærerne i TEAM7 10

11 Studietur med 10. klasse Fra den 28. marts til den 4. april var 10. klasse på det, som mildest talt kunne kaldes den fedeste tur i dette skoleår. Vi oplevede utrolig mange ting, og der skal ikke være nogen tvivl om, at vi aldrig vil glemme den, og uden protest ville tage på en igen. Skrevet af: Line Munch På vej til Italien Det sjove på turen startede allerede da vi satte os ind i bussen, og stemningen var på det højeste niveau hele vejen til Italien. Da vi kom, havde vi lidt tid til at finde os til rette. Senere på dagen gik vi hele vejen ned til Figline by, og handlede ind til aftenens madkonkurrence. Vinderne af en smuk mobilholder og duftelys blev Signe, Line R. og Ann. Firenze Firenze var den by, som vi endte med at kende næsten ud og ind. Der blev handlet i stor stil på markedet, og vi fik set rigtig mange ting. Heriblandt Ponte Vecchio og Cattedrale di Santa Maria del Fiore. Da vi gik rundt i Firenze blev vi hurtig klar over, at man skulle holde sig tæt samlet. Der var mange mennesker, og ikke mindst mange som kom og tiggede. Der gik dog ikke lang tid, før nogle fandt ud af, hvordan man fik dem til at gå igen. Rom Der var mange, som var meget trætte, da vi tog til Rom. Vi skulle tidligt op, og de fleste tog også dynerne med i bussen for at sove videre. I Rom gik vi rundt i hele byen for at kigge på de forskellige seværdigheder. Vi så alt fra Forum Romanum, Peterskirken, Den Spanske Trappe, Trevi-fontænen, Pantheon, og selvfølgelig det kendte Colosseum. Det var utroligt spændende at se Rom, for det hele var så stort og var meget pænt udsmykket. Vi lærte også næsten alle sammen, hvordan man kommer ind og ud af en metro. Man laver en lang kæde, og løber! Da vi først så Peterskirken troede vi alle, at vi skulle stå i kø i flere timer, men synet bedrog os så meget, at det kun var minutter, der var tale om. På vejen hjem fra Rom, blev stemningen igen sat på sit højeste, da alle begyndte at synge med på de sange, der blev spillet. En speciel sang begyndte vi også at synge. Den starter med: Når vi er ude, og når vi synger den, har folk efterhånden fundet ud af, at 10. er i nærheden. Siena og Vinci Da vi om tirsdagen, skulle til Vinci for at se det kendte Leonardo da Vinci Museum, lagde vi dagen ud med at køre forkert. Det fik dog ikke stemningen ned, så vi begyndte bare at synge, som vi havde gjort det så meget. Vi kom til museet, og det var fantastisk at se, at en mand fra midten af tallet kunne opfinde så mange ting, som vi gør brug af i dag. Der var bl.a. en bil, en helikopter og dykkerudstyr. Det er også ham, som har malet det kendte billede Den sidste nadver. Da vi havde set museet, gik turen videre til Sienna. Byen, hvor vi skulle spiste om aftenen. Det tog sin tid at finde den restaurant, som skulle have os som gæst, men i sidste ende lykkedes det, og vi fik ægte italienske pizzaer. Hjemtur Onsdag gik turen hjem igen, men den sidste tid vi havde, brugte vi til at gå på marked og se det store Pitti Museum. Det var et meget flot museum, hvori der var kunst på både vægge og lofter. Da vi var færdige med at se det hele i Firenze, begyndte turen hjemad, og udover at sove skulle sangen selvfølgelig også gentages. Vi var alle meget trætte af, at vi skulle hjem, men jeg taler på alles vegne, når jeg siger, at vi helt sikkert aldrig vil glemme dengang, hvor vi sammen var i Italien. 11

12 Mini dejlige Mini-børn (før-skolebørn) er startet på Kjellerup Skole d. 7. april. Det er 30 drenge og 40 piger. De har base i Ungdomsskolens/-klubbens lokaler, og er så rundt til forskellige aktiviteter på skolen. Det er 8. gang der er Mini på Kjellerup Skole, og vi prøver hvert år at tage det bedste med videre i forhold til evalueringer fra forældre og personale, og på den måde udbygge/forbedre tilbuddet i forhold til børnene. Børnene kommer fra Børnehaven Mælkebøtten, Storkereden, Broparken og Levring Børnehus - derudover er der 8 børn der kommer fra andre daginstitutioner. Der er personale med fra alle 4 børnehaver, hvilket er en god løsning for såvel børn, som forældre og også rigtig godt for skolen. Formålet med førskolebørnene er, at børnene lærer at finde rundt på skolen, stille og roligt får lært nogle af de nye voksne, de skal være sammen med efter sommerferien, hvor de starter i 0. kl. og ikke mindst at de lærer alle de nye børn fra de andre børnehaver at kende. Vi bygger videre på børnehavernes lærerplaner i forhold til de forskellige temaer. For nogle forældre og børn er det deres første møde med Kjellerup Skole og derfor, er der meget nyt der skal læres at kende, og for andres vedkommende har de børn/søskende på skolen, så alt ikke er helt nyt for dem. Det at være de største børn i børnehaven, og starte på Kjellerup Skole som værende de mindste børn, og oven i købet hvor der er så mange børn, som vi har her på skolen, er en stor omvæltning for børnene. Indtrykkene kan være mange på en dag, hvilket gør at børnene er meget trætte, når de kommer hjem, men vi oplever dem nu, som værende faldet hurtigt til, og de er meget interesserede/positive/engagerede i de forskellige aktiviteter vi tilbyder, og vores fornemmelse er, at de fleste lige nu udvider deres horisont rigtig meget i forhold til at få nye kammerater, hvilket vi anser som værende et godt fundament for en god årgang. Vi har følgende aktiviteter med børnene: gymnastik, musik, udedag, biblioteksbesøg, skolekøkken, svømmesal, og derudover får børnene mulighed for at komme i 0.kl. lokalerne og være sammen med bh.kl. lærerne, så de ved, hvor de skal være, når de starter i 0. og også kender flere af de voksne de skal være sammen med efter ferien. 12

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

KONTAKT. Nyt fra ledelse Fastelavnsfest Skolefest Håndbold på 7. årg. Indhold: Nr årg. 30. marts Bording Skole Solsortevej 7441 Bording

KONTAKT. Nyt fra ledelse Fastelavnsfest Skolefest Håndbold på 7. årg. Indhold: Nr årg. 30. marts Bording Skole Solsortevej 7441 Bording Nr. 5 37. årg. 30. marts 2007 Temauge: Det er smukt Bording Skole Solsortevej 7441 Bording KONTAKT Skolefest Byggeriet skrider frem Indhold: Nyt fra ledelse Fastelavnsfest Skolefest Håndbold på 7. årg.

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Er det ikke bare en herlig tid med lyse morgener, fuglefløjt og varme i vejret? selv om vinteren måske ikke har været så hård og lang; så er foråret vel altid ventet med længsel. På skolen

Læs mere

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen A P R I O L 2 0 1 4 NYT Herskindskolen og Nordlyset Valg til Fællesbestyrelsen Kære forældre så er det nu, hvis du vil være med Fællesbestyrelsen og få indflydelse på dit barns skole. Det er valgår og

Læs mere

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar Børnerådet Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Rettelse: Det er feb. + marts børnene der skal på fælles fødselsdagstur d. 22. marts og IKKE Jan. + feb. børn som vi har skrevet i februar avisen.

Rettelse: Det er feb. + marts børnene der skal på fælles fødselsdagstur d. 22. marts og IKKE Jan. + feb. børn som vi har skrevet i februar avisen. Rettelse: Det er feb. + marts børnene der skal på fælles fødselsdagstur d. 22. marts og IKKE Jan. + feb. børn som vi har skrevet i februar avisen. Månedens udfordring: Torsdag den 29. marts vil vi for

Læs mere

Nyhedsbrev fra Balle Børnehus.

Nyhedsbrev fra Balle Børnehus. Maj 2014 Nyhedsbrev fra Balle Børnehus. Så er det vist kommet til den tid, hvor et nyhedsbrev er på sin plads. Der er flere ting, vi tænker, der vil være rart at få formidlet ud til jer forældre. Fælles

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 SFO Bladet SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 Kære børn og forældre i SFO Buddinge Rigtig glædelig efterår det er nu, man skal gennemgå børnenes garderober, og sikre sig, at regntøjet og gummistøvlerne

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

Sidste / Første skoledag på Æblegård Friskole

Sidste / Første skoledag på Æblegård Friskole Sidste / Første skoledag på Æblegård Friskole Nogle er blevet blå, nogle lysegrønne, andre er blevet grønneog der er endda en hel flok der er blevet gule Dagens dejlige overraskelse var at hele 9. klasse

Læs mere

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Maj 2012 ~ side 1

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Maj 2012 ~ side 1 SFO Bladet SFO Buddinge ~ Maj 2012 ~ side 1 Kære børn og forældre i SFO Buddinge Så er vi i gang med sidste SFO måned for 3. klasserne, inden de skal starte i klubben 1. juni. 2. klasserne får lov at komme

Læs mere

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16.

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16. Vi er kommet godt i gang efter ferien - og vi får rigtig tit besøg af de børn, som nu er startet i skole både i vuggestuen og i børnehaven. Som I kan se, er barnevognsskuret næsten klar til at komme i

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Januar 2012 Siden sidst. Som tidligere nævnt, så har eleverne fra 4. 9. klasse svaret på et spørgeskema, som har dannet grundlag for vores undervisningsmiljøvurdering. Resultatet

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 2 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 8+9 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 8+9 2013 Fælles info Fastelavn. Vi holdt fastelavn mandag efter vinterferien. Vi flyttede det hertil fordi vi havde Danmarks Indsamling i uge 6, men til næste år flytter vi det tilbage, så det ligger tættere på

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Nyhedsbrev Fritidshjemmet Dronen februar 2016

Nyhedsbrev Fritidshjemmet Dronen februar 2016 Nyhedsbrev Fritidshjemmet Dronen februar 2016 www.ib3.kk.dk Gammeltoftgade 19, opg. 27, 1355 København K Tlf.: 33 13 61 41 # 4 E-mail: nicoju@dronen.kk.dk 3.klasse på SMK En flok studerende fra Ålborg

Læs mere

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Indhold Skolelederen juni 2014... s. 2 Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6 Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Legepatruljen på tur på Vejle Idrætshøjskole 15. maj 2014 Skolenyt jul

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 10. oktober 2014 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 796 Næste uge: Uge 42 11. oktober Uge 43 20. oktober 22.-23.oktober 23.oktober 24. oktober Børnenes efterårsferie - Skole og SFO lukket. 9.kl.

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus Vi er nu trådt ind i sommerperioden 2015, og dette kan allerede mærkes. Der nærmer sig sol- og strandvejr, og vi kan allerede nu se et højt aktivitets niveau ud af huset for mange af beboerne i klynge

Læs mere

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Velkommen til Bredebro SFO. Det er dejligt at kunne sende denne folder ud til jer, for nu nærmer vi os snart begyndelsen på den nye struktur. Vi glæder os meget

Læs mere

UGEBREV nr. 39 uge 25 Årgang 6

UGEBREV nr. 39 uge 25 Årgang 6 UGEBREV nr. 39 uge 25 Årgang 6 Sommerferie Så blev det endelig tid til sommerferie og nogle lektiefri uger. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, kalender, skemaer,

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 24/2017 Nyt fra Børnehuset. Blå Gruppes Discofest Fredag den 2.juni holdt Blå Gruppe (langt om længe ) discofest. Børnene havde glædet sig meget. Vi hyggede med velkomstdrink, lækkert mad +

Læs mere

Svend Åges sidste skoledag på Langsøskolen

Svend Åges sidste skoledag på Langsøskolen LANGSØ-NYT November 2008 Nr. 2 Svend Åges sidste skoledag på Langsøskolen Skole hjem Langsø Nyt udkommer den sidste skoledag i månederne august, oktober, december, februar, april og juni til den yngste

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Nyhedsbrevet. Å r g a n g N r. 3 - A u g u s t

Nyhedsbrevet. Å r g a n g N r. 3 - A u g u s t Nyhedsbrevet Å r g a n g 1 5 - N r. 3 - A u g u s t 2 0 0 9 Et nyt skoleår. Det er altid spændende når vi skal åbne den først luge i årets skolekalender. Det gør vi i år med mange velkendt elementer og

Læs mere

2 Velkommen til skoleåret 2012-13!

2 Velkommen til skoleåret 2012-13! NYT SKOLEBLAD Dette er 1. udgave af Møllevangsskolens avis - vi har meget at fortælle og vores elever er helt sikkert de bedste til at fortælle det! Derfor er denne avis på skift skrevet af skolens elever.

Læs mere

Generalforsamling 5. april 2011.

Generalforsamling 5. april 2011. Generalforsamling 5. april 2011. Der er så dejligt ude på landet, således begynder et af H. C. Andersens mest kendte eventyr: Den grimme ælling, og det er vel på sin plads at citere netop denne berømte

Læs mere

Overnatning i Buerup d. 22 23. august 2013

Overnatning i Buerup d. 22 23. august 2013 Torsdag d. 22. august Så kom dagen endelig hvor vi igen skulle af sted på overnatning i Buerup, så da vi havde sagt farvel til mor og far, og bussen var pakket, blev GPS en indstillet til forsamlingshuset

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

UGEBREV nr. 54 uge 48

UGEBREV nr. 54 uge 48 UGEBREV nr. 54 uge 48 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Julefest Husk, det er på lørdag den 6. december, at vi har vores årlige julefest. Dagen er en skoledag, dvs. at der er mødepligt som til alle

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

LøkkeMagasinet April 2012

LøkkeMagasinet April 2012 Aktiviteter : April Man 2/4 - man 9/4 PÅSKEFERIE Alle Tor 12/4 Skole/hjemsamtale 0. og 1. klasse Man 16/4 Skole/hjemsamtale 4. klasse Tir 17/4 Skole/hjemsamtale 4. klasse Ons 18/4 Skole/hjemsamtale 0.

Læs mere

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540 Leder af SFO Viceskoleleder Rasmus Andreassen Tlf. skolens kontor. 88 72 44 07 Hverdagens beskeder: Tlf. SFO køkkenet 27 90 82 60 Tlf. Klub 27 90 82 62 Åbningstider i SFO Mandag torsdag: 6.30 8.00 / 12.55

Læs mere

Velkommen til årets første:

Velkommen til årets første: Velkommen til årets første: "Man har kalendere og ure for at kunne måle tiden, men det siger ikke én ret meget, for enhver ved, at en enkelt time kan forekomme en at være en evighed, mens den andre gange

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Nyhedsbrev for klynge 6 Foråret 2015

Nyhedsbrev for klynge 6 Foråret 2015 Nyhedsbrev for klynge 6 Foråret 2015 Kære Jer, Hermed et nyhedsbrev fra alle os til alle Jer! Arrangementer forår/sommer 2015 Sædvanen tro er der i slutningen af foråret og starten af sommeren en række

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

28/05-2014. Skrevet af: Amira og Mille.

28/05-2014. Skrevet af: Amira og Mille. 28/05-2014 I dag er det anden dagen. I går mødtes vi på stationen, og tog derefter toget til Ringsted, hvor der var en kort ventetid, efterfulgt af en lang tur hele vejen til Aalborg. På denne togtur var

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015 Grundlovsdag. Skolen har lukket Grundlovsdag, fredag den 5. juni. SFO har derfor åbent fra 06.15 til 12.00, idet der kun er tale om en ½ arbejdsdag/fridag! Husk i øvrigt at 5. juni også er Fars dag! Travl

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Kontakt. Juni, 2014. Vejle Friskole. Det - lakker mod enden af skoleåret 2013/14

Kontakt. Juni, 2014. Vejle Friskole. Det - lakker mod enden af skoleåret 2013/14 Vejle Friskole Kontakt Juni, 2014 Det - lakker mod enden af skoleåret 2013/14 På fredag til translokationen siger vi farvel til 19 skønne elever fra 9. Klasse. Jeg vil ønske dem alt mulig held og lykke

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. 2. Indhold: O K T O B E R

KONTAKT 12/13 nr. 2. Indhold: O K T O B E R KONTAKT 12/13 nr. 2 O K T O B E R Indhold: Aktuelt i Ny pædagogisk leder Fritter-nyt 4.B fremstiller ramper A-dage i første årgang 9. årgang på studietur A-dage i 0. årgang Stemningsbilleder Broer bygget

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Ledelsesberetning. Skolens formål. Skolen og dens virke. Hellested Friskole og Børnehus april 2015

Ledelsesberetning. Skolens formål. Skolen og dens virke. Hellested Friskole og Børnehus april 2015 Ledelsesberetning Hellested Friskole og Børnehus april 2015 Skolens formål Skolens formål er at drive friskole, fritidsordning, fribørnehave og snarligt frivuggestue ifølge skolens værdigrundlag og efter

Læs mere

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum Februar F-dag - 0.c på naturhistorisk museum På årets første fordybelsesdag skulle 0.c på Naturhistorisk museum. Vi startede dagen med at snakke og lave opgaver om danske og afrikanske dyr. Vi arbejdede

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Stensnæsskolen. Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer, og glæder os til vi ses igen mandag den 12. august 2013 kl. 8.40. Juli 2013.

Stensnæsskolen. Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer, og glæder os til vi ses igen mandag den 12. august 2013 kl. 8.40. Juli 2013. Stensnæsskolen Juli 2013 Nyhedsbrev Årgang 12 Nummer 7 I dette nummer: Skolebus 1 Nye ringetider 2 0.A på Thorup Hede 3 5.A s piger på bytur 4-5 Venskabsklasser 6-8 4.A i Sverige 8-10 2.A laver e-bøger

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Februar 2014 Siden sidst Foråret og fremtiden banker på. Vi har alle nok bemærket, at det er blevet lysere om morgen og eftermiddagen, og vejret her i februar giver os i

Læs mere

samt Trine Ann Charlotte Wittrup fra skolebestyrelsen (se kontakt oplysninger under skolebestyrelsen)

samt Trine Ann Charlotte Wittrup fra skolebestyrelsen (se kontakt oplysninger under skolebestyrelsen) Forældremøde 3. november 2015 1. Velkommen: Siden sidst: Dejligt at se så mange forældre. Det er nyt med møde i november, men det er især for at nå de kommende skolebørns forældre. Men I andre vil nok

Læs mere

Dagplejen Åby: Velkommen til onsdagsgruppen:

Dagplejen Åby: Velkommen til onsdagsgruppen: Dagplejen Åby: Velkommen til onsdagsgruppen: I vores gruppe er vi 5 dagplejer, Kit, Marianne, Lotte, Anja og Annette P. Vi har tilsammen 20 børn i alderen 0-3 år. Lige nu har vi rigtig mange nye små, som

Læs mere

Info folder Bikuben 2013. Info folder om Bikuben 2013

Info folder Bikuben 2013. Info folder om Bikuben 2013 Info folder om Bikuben 2013 1 Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger s. 3 Åbningstider s. 3 P-plads-forhold s. 3 Usynlige grænser s. 4 ForældreIntra s. 4 Fravær s. 5 Ferie s. 5 Mad s. 5 Eftermiddagsmad

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave - Nyhedsbrev

Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave - Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave - Nyhedsbrev Fredagsbrev uge 23-2012 Side 1 Indledning Side 3 Filuren Side 2 Side 4 Kalender, kontakt mm. Side 2 Pressemeddelelse Side 6 Balloner og Gud Så blev det

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

UGEBREV nr. 18 uge 51 Årgang 6

UGEBREV nr. 18 uge 51 Årgang 6 UGEBREV nr. 18 uge 51 Årgang 6 Juleferie Så blev det lige pludselig juleferie igen efter en meget hyggelig og god december måned på friskolen. Vi har som sædvanligt været i kirke her til morgen, så vi

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

TORSDAGS-NYT. Torsdag den 1. november 2007

TORSDAGS-NYT. Torsdag den 1. november 2007 TORSDAGS-NYT Torsdag den 1. november 2007 Sundhed og trivsel I sidste Torsdagsnyt fortalte jeg kort om skolens fokus på sundhed og trivsel. Fredag før efterårsferien oplevede jeg et sundhedstegn uden lige.

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Blad marts 2011. Nyt fra kontoret:

Blad marts 2011. Nyt fra kontoret: Blad marts 2011. Nyt fra kontoret: Vi roder alle vegne. Der står ting på alle ledige pladser, så håndværkerne kan komme til. De er i gang mange steder. Ude er de ikke færdige med taget endnu, inde mangler

Læs mere

Maj står for døren. Og det betyder,

Maj står for døren. Og det betyder, Sidste skoledag for 9.klasserne er ons. d. 28.maj. Billdet her stammer fra 2013. Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen Nr.6 Maj 2014 51. Årgang Maj står for døren. Og det betyder, at de ældste

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 8. marts 2013 Fredagsbrev nr. 731 Næste uger: 08-13. marts 11.marts 13. marts 15. marts 7.kl. rejser til Slovenien med Dorte og Jesper VH Skoleledermøde Bestyr.møde Café-aften

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013 Fælles info Indsamling. I aften kulminerer de mange indsamlingsaktiviteter når DR åbner op for tvshowet den store Danmarksindsamling. Et af de fremstød vi lavede var salg af brød & kaffe i vores morgenåbning.

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014 OL. Det første større SFO arrangement her i det nye skoleår er OL i Skovby. Her dyster vi mod SFO fra Skovby, Låsby og Herskind i en række discipliner som f.eks. mooncar ræs, fodbold, sjipning m.v. Arrangementet

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3 .oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og Elever indtager vandrehjem og oplever Danmarks fødsel på Møns Klint Rejsen til Møn Lavet af: Nambahlou D.1/10.2014 Det var en lang rejse. Vi skulle både tage

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Efterårsferie tilmelding

Efterårsferie tilmelding Efterårsferie tilmelding Selvom vi næsten lige er startet på et nyt skoleår nærmer efterårsferien sig så småt. Få at kunne planlægge vores personaletimer har vi derfor brug for at vide hvem af jeres børn

Læs mere

S K O L E N Y T. Du kommer ikke langt, hvis du ikke ved, hvor du skal hen. Oliver Cromwell

S K O L E N Y T. Du kommer ikke langt, hvis du ikke ved, hvor du skal hen. Oliver Cromwell S K O L E N Y T Du kommer ikke langt, hvis du ikke ved, hvor du skal hen Oliver Cromwell Vildbjerg Skole September 2011 September 2011 1. Forældremøde 0.A, 0.B og 9.E Biologitur 8.B og 8.D 2. Biologitur

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere