10. klasse havde sidste. maj og var i. udklædte. Det samme gjaldt lærerne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10. klasse havde sidste. maj og var i. udklædte. Det samme gjaldt lærerne."

Transkript

1 SOMMER 2008 Lederen: S. 2 Sommerhilsen fra skolebestyrelsen: S klasse havde sidste skoledag den 29. maj og var i den anledning festligt udklædte. Det samme gjaldt lærerne. Sikker skolevej S. 5 Sommerlejr/ Udsmyk. S. 6 Forfatterlæsning: S. 7 Bornholmertur: S. 8 Flag football/ Skolepatruljen: S. 10 Studietur: S 11 Mini: S. 12 Eleverne sluttede skoledagen af med underholdning i hallen. 1

2 Kjellerup Skole Skolevangen Kjellerup Telefon: Fax: Internet: Til forældre og elever KS Nyt Sommerferie. Jeg ved ikke, om det har noget med den globale opvarmning at gøre, måske kommunesammenlægningen, eller bare min fremskredne alder, men jeg synes, at både, timer, dage og år bliver kortere og går hurtigere og hurtigere. Johannes Møllehave skrev engang i slutningen af firserne en sang til Anne Linnet, hvor omkvædet er: Timer og dag og uge Dem får vi lov at bruge Stjerner og sol og måne Dem får vi lov til at låne, og med den tekst i baghovedet har jeg helt klart en fornemmelse af at være blevet en helt urimelig stor- og hurtigforbruger af timer og dag og uge. Men det kan jo nok ikke være meget anderledes, og alternativet er selvfølgelig også lidt skræmmende. Skoleåret 2007/2008 har på mange måder været et godt, og hvis vi overhovedet kan tale om det længere, et rimeligt roligt skoleår. Kommunesammenlægningen er vel ikke helt på plads, men det meste af det, vi har med at gøre, fungerer nu godt og tilfredsstillende, og samtidig er der et godt arbejde i gang for at skabe sammenhæng og udvikling i skolevæsenet. Vi fik nogle besparelser her i foråret, som vi selvfølgelig kommer til at mærke. Normeringen i skolefritidsordningen blev ringere, og de timer, der i Silkeborg modellen blev tildelt til 3. årg., forsvinder. Den besparelse, det skulle give, har vi fundet ved naturlig afgang og interne rokeringer, således at det ikke har været nødvendigt at afskedige nogen. Derudover skal de kommunale budgetter holde, og der er allerede varslet et stramt budget for Da vi har haft et opsparet overskud fra 2006 at bruge af i 2007, vil vi derfor også komme til at mærke en økonomisk stramning, men jeg er sikker på, at vi får det hele til at fungere godt. Beslutningen om at flytning af elever skal følge de centralt fastlagte faser, således at vi allerede i år skulle have de kommende 7. klasses elever ind fra Vinderslev og Sjørslev har, efter de politiske dønninger havde lagt sig, også udmøntet sig i et godt og roligt forløb i et tæt samarbejde skolerne imellem. Vi har haft forældrene inde et par gange, først til en generel orientering tidligt i foråret og sidst, her i slutningen af juni måned, til det første egentlige forældremøde, hvor forældrene for første gang mødtes i de nye klasser. Det er vores oplevelse, at der generelt er en god stemning omkring klasserne, og nu glæder vi os bare til at komme i gang med klasserne efter sommerferien. Ombygningen af afsnit B og bygningen af skoletorvet blev færdig til ibrugtagning i oktober, og der er slet ingen tvivl om, at det på mange måder har givet skolen et løft. Gode og tidssvarende lokaler til både naturfag, musik og et par årgange, og et skoletorv, som til trods for, at vi ikke har indretningen på plads endnu, allerede har været brugt til mange forskellige aktiviteter, udover at det også bare har givet tiltrængt luft og ekstra plads i dagligdagen. I skolebestyrelsen fik vi valgt nye repræsentanter her i foråret, og de er allerede kommet godt i gang med arbejdet. I skolebestyrelsen er der meget fokus på vores trivselsindsats, og der er flere initiativer på vej for at styrke arbejdet med børnenes trivsel. Kostordningen på Kjellerup Skole har nu fungeret i nogle år. Der er stadig stor tilslutning på de årgange, hvor man kan være med i ordningen. Vores ambitioner har jo været at udvide ordningen, ligeså snart der var kapacitet til og mulighed for det, men for det kommende år må vi desværre nok konstatere, at det ikke bliver realistisk at udvide. Køkkenets fysiske rammer og skærpede krav fra fødevaremyndighederne kræver nye investeringer, som vi i første omgang skal have på plads, blot for at vi kan bevare det niveau, vi er på nu. 2

3 Vibeke Andersen, som har været med fra ordningens start, valgte at holde her i slutningen af maj måned. Det er først og fremmest Vibekes fortjeneste, at madordningen er blevet den succes, den er. Med en meget stor indsigt i kost og børns ernæringsmæssige behov har hun sikret, at kostordningens tilbud har været både spændende, sundt og nærende. Hun har ramt de unges smag, samtidig med at hun har udfordret ganerne med nye spændende retter. En rigtig stor tak til Vibeke for hendes store engagement og store arbejdsindsats. Planlægningen af næste skoleår er ved at være på plads, og med lidt held kommer skemaet ud inden eleverne går på sommerferie, men husk under alle omstændigheder at I altid kan finde de sidste skemaer på intranettet. Som et særligt indsatsområde har vi i det kommende år valgt at give alle pædagogiske medarbejdere et kursus i KRAP, - kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik -, som et led i vores mangeårige arbejde med rummelighed og inklusion. Kurset skulle gerne, sammen med blandt andet teorierne om De mange intelligenser og Læringsstile, give alle nogle gode redskaber til at differentiere undervisningen og skabe de optimale personlige, sociale og faglige udviklingsbetingelser for alle børn og unge, til at håndtere børns forskellighed og til at få et velfungerende samarbejde kollegerne imellem. Kurset strækker sig over det meste af næste skoleår og består af 7 heldags moduler. Hvert årgangsteam er med på fire forskellige hold, således at der altid vil være ¾ dele af teamet tilbage til at dække undervisningen de dage, hvor der er kursus og på den måde sikre, at eleverne får de timer, de skal have. Særligt interesserede kan finde flere oplysninger om KRAP på websiden Som sædvanlig er der også i år en række personaleændringer. Åge Døssing og Irene Hjermind går, efter mange år, på pension i løbet af nogle uger efter sommerferien, og Christina Nielsen og Jette Hinge går på barselsorlov, ligesom Bettina Christensen har orlov i det kommende år. Hanna Lohff har sagt op for at søge nye udfordringer, og Bettina Madsen har ønsket at arbejde som pædagog i skolefritidsordningen i stedet for som børnehaveklasselærer. Tina Mortensen, Maria Højegaard, Bodil Kvistgaard Olsen, Marianne Egelund, Marianne Lund Nielsen og Jørgen Munk Jensen holder som planlagt her til sommerferien efter at have fungeret i kortere eller længere tidsbegrænsede vikariater. Til gengæld vender Mette Skytte og Solvej Pedersen tilbage efter barselsorlov, og derudover har vi ansat 4 nye lærere og en børnehaveklasselærer: Christina Øster Nielsen, der indtil nu har arbejdet på Hald Ege skole. Christina skal først og fremmest være på mellemtrinnet på 4. og 6. årgang Henrik Ulstrup, der kommer fra Vestre Skole i Silkeborg. Henrik skal have de fleste timer på 6. årg. Dan Egeris Jensen, der er nyuddannet, men som vi både har haft i praktik og brugt som vikar i det forløbne skoleår. Dan vil blive tilknyttet 5. årg. André Velling, der er nyuddannet, men som vi kender fra et praktikforløb. André går ind på 7. årgang. Christine Brun, der sidst har arbejdet som børnehaveklasselærer på Gødvad Skole i Silkeborg, men tidligere har arbejdet flere år som børnehaveklasselærer på Tvis Skole. Christine skal arbejde som børnehaveklasselærer og derudover have musikundervisning i et par klasser. 3

4 De vil senere præsentere sig selv noget bedre, men under alle omstændigheder skal der lyde et stort velkommen til alle fem. Vi glæder os til at se jer på skolen og til at samarbejde med jer. Den sidste stilling som børnehaveklasselærer besætter vi med Leila Jespersen, der i mange år har arbejdet som pædagog i SFO en og som nu både har ønsket og været villig til at tage udfordringen som børnehaveklasselærer op. Åge og Irene vender jeg tilbage til efter sommerferien, men tak til Tina, Maria, Bodil, Marianne, Marianne og Jørgen for jeres indsats her på skolen og held og lykke med fremtiden. En særlig tak til Hanne Lohff for de mange år på Kjellerup Skole, først i vores SFO og de sidste 9 år som børnehaveklasselærer. Hannes arbejde har altid været præget af dynamik og godt humør og vi har tydeligt mærket Hannes talent for det musiske, både i forbindelse med det daglige arbejde, men også ved andre særlige lejligheder. Vi kommer til at savne hende, og vil selvfølgelig også ønske Hanne al mulig held og lykke med det nye arbejde. Til sidst vil jeg gerne på skolens vegne benytte lejligheden til at sige tak til alle forældre for et godt samarbejde i det forløbne skoleår. Og endelig, - en rigtig god sommerferie til alle Evan Thorhauge Sommerhilsen fra skolebestyrelsen Som mange af jer nok har hørt, eller læst i avisen, så har der i Silkeborg kommune været et overforbrug inden for skoleområdet i de første 5 mdr. af 2008 Hovedsagelig skyldes det ekstra udgifter til undervisning og transport af specialklassebørn. Den varslede besparelse på 16,7 mill. reduceres til 2,7 mill. i 2008, flere områder indenfor hele kommunen er med til at finde besparelserne/ afgive overskud. Denne budgetoverskridelse vil vi selvfølgelig også komme til at mærke på Kjellerup skole. Besparelsen på de 2,7 mill. i skoleområdet, skal i Silkeborg kommune findes indenfor følgende områder: SFO normering sænkes, 3. klasse er ikke med i indskolingsmodellen mere, rengøring, ungdomsskolen og fritidsaktiviteter. Undervisningsministeriet har i samarbejde med Skole og Samfund igangsat en landsdækkende kampagne: Sammen mod mobning, som vi også på Kjellerup skole vil være med i. Ideen med hele projektet er at få forældre mere med på banen, så forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen. I vil få meget mere information om selve forløbet, jeg vil blot nævne at I allerede nu kan gå ind på hjemmesiden: og læse mere om projekter, Og der vil løbende komme informationer over skolens intranet. Til skolens fødselsdag blev der afsløret 3 nye udsmykninger til vores skole: Et maleri af toget FUTTE lavet af elever fra Teknisk skole i Silkeborg. 3. årgang har lavet Glaskunst, som hænger rigtig smukt i vinduesrammerne. 5. årgang har lavet 4 flotte keramik mosaikker De 4 årstider, som hænger på væggene på skoletorvet. Tak til de elever og lærere som har lavet de flotte kunstværker, hvor er vi stolte over jeres arbejde, dejligt at have noget smukt kunst, lavet af skolens elever. Til alle jer forældre der ikke har været inde på skoletorvet, for at se den flotte udsmykning, vil jeg gerne opfordre jer til at kigge forbi og beundre de flotte kunstværker. 4

5 Sommerferien nærmer sig, og mange elever samt forældre siger farvel til Kjellerup skole. Til de forældre, hvis sidste barn forlader Kjellerup skole, vil jeg gerne takke for et godt samarbejde omkring vores skole. Til alle jer elever: I ønskes hermed HELD og LYKKE frem i livet. Fra skolebestyrelsen skal der lyde, en stor tak for et godt samarbejde, og ønsket om en rigtig god sommerferie til alle elever, forældre samt ansatte ved Kjellerup Skole. På skolebestyrelsens vegne. Formand Inga Tind Kristensen Sikker skole vej / trafikale forhold omkring Kjellerup skole Skolebestyrelsen har med baggrund i de ændringer, der er sket i Kjellerup midtby set på de trafikale forhold omkring skolen. Nedenstående er en kort beskrivelse af tids forløbet, samt de forhold vi har arbejdet med. Hvilke tiltag der er gjort, samt det vi afventer. Den 20. september 2007 retter vi skriftlig henvendelse til Teknik- og Miljøafdelingen, vi gør opmærksom på 5 problematikker og ikke mindst afhjælpningen af disse. 1. Parkeringspladsen foran Mosaikken (mod Hallen) 2. Pladsen langs med Mosaikken 3. Krydset ved Rema 4. Krydset Vestergade-Fredensgade og Tinghusvej 5. Rundkørsel med holdefelter ved enden af Skolegade Vi opfordrer til dialog / uddybning af vores forslag, samt besigtigelse. Den 29. oktober 2007 modtager vi tilbagemelding fra Teknik- og Miljøafdelingen. Overvejende er det vores opfattelse at intet kan udbedres og det med begrundelser som, manglende økonomiske midler, manglende effekt, lever ikke op til lovgivningen, vil indgå i videre overvejelser, afstribning svært at holde bliver hurtig grimt at se på og så videre. Vi drøftede tilbagemeldingen på vores møde den 4. december 2007 og følte ikke vi var tilfredse med svaret. Vi ville gerne indgå et godt samarbejde omkring de trafikale forhold ved skolen og helst ind der skete en ulykke. Vi inviterede derfor en repræsentant til at deltage i vores skolebestyrelsesmøde tirsdag den 5. februar Vi ville gå en tur omkring skolen og derefter tage en drøftelse af forholdene. Vi havde en god dialog og fik mulighed for at uddybe vores forslag og ved besigtigelses at gennemgå disse. Der blev lyttet og noteret og vi følte vi var et godt stykke på vej. Det første synlige tiltag blev opsætning af parkering forbudt skilte ved rundkørslen. Vi havde derudover foreslået / håbet på en tydelig markering af, hvordan cyklister kommer rundt i rundkørslen, samt tydeligere markering af Det røde felt som fodgængerovergang. Den 4. april modtog vi orientering om, at fortovet langs Tinghusvej (østsiden) føres igennem udfor Sdr. Torvegade og at der etableres ny markering af fodgængerovergangen efter udlægning af nyt slidlag på vej. Der vil ske en optegning af overkørslen ved Rema s parkeringsplads og endelig vil man ved færdiggørelsen af skolegården bag Mosaikken, forsøge at indregne / se på muligheden af, at forebygge uheld ved indgangen til skolen grundet cykel og knallert trafik langs Mosaikken. Vi afventer med spænding og tålmodighed på de sidste afgørelser / tiltag. På skolebestyrelsens vegne Conny Olsen 5

6 Sommerlejr 08 Igen i år er der stor tilslutning, til de 3 sommerlejre Silkeborg kommune tilbyder elever i 4. til 7. klasse. Vi har 24 elever, der har meldt sig til en uges lejrophold på Ahl Hage ved Ebeltoft. Det bliver en uge med masser af frisk luft, mange forskellige aktiviteter, strandtur og frem for alt: en masse nye kammerater. Flere af de elever, der som de første fra Kjellerup var på lejr sidste sommer, har allerede taget tilbudet så meget til sig, at de har ønsket at komme af sted igen i år Det er vel den bedste reklame! Hjemmelavet tømmerflåde søsættes. Lejr 2, 2007 Udsmykning Der har i år været et udvalg, som har haft skolens udsmykning på dagsordenen. Det er udvalgets mål at få skolen til også at ligne et sted vi er glade for og som viser, at vi har en masse dygtige billedkunstnere blandt eleverne. Flere forskellige årgange har været involveret, og fælles for dem er, at udsmykningen skal op på nogle fælles områder skoletorvet, ved indgangen til skoletorvet og ved indgangen til håndarbejde og billedkunst. 2. årgang har på hver deres kvadrat malet deres bedste stykke legetøj. Det skal op at hænge hvor det store vægmaleri fra `92 nu har aftjent sin værnepligt. Det har desværre voldt vores pedeller store problemer at få pladerne til, om ikke andet, så i det mindste, at bøje den samme vej. Men de skal nok komme op der kæmpes stadig! 3. årgang har fået hjælp af en lokal kunstner, Bente Clausen til at lave billeder af glas, der er hængt op i de store glaspartier på skoletorvet. Børnene har selv været med til at skære det farvede glas ud og det gik lidt ud over skolens beholdning af plaster! Men resultatet er blevet utrolig flot. 5. årgang har lavet 4 lerrelieffer, som skal afspejle skolens liv. Vi har taget udgangspunkt i de fire årstider og vist hvad der er specielt på skolen i forbindelse med de enkelte årstider. Den opmærksomme betragter vil kunne få øje på motionsløbet, juleafslutningen og den evigt tilbagevendende samling ved amfiscenen hvor vi alle håber på at ordene om at solen skal skinne til ferien er forbi i år kommer til at passe! 7. årgang har lavet et stentøjsrelief der skal fortælle om hvad der arbejdes med i faglokalerne i det gamle folkebibliotek. Det kommer også op at hænge inden for nærmeste fremtid. En skole som vores bliver ikke fra den ene dag til den anden forvandlet, og de næste år vil vi fortsætte med at udsmykke både på gangene og udenfor. Det, at det er elevarbejder, der bliver hængt op, har flere fordele det giver eleverne en oplevelse af, at de er med til at sætte deres præg på skolen og at deres produkter er noget værd det giver en stolthed, at det man har lavet kommer op at hænge, så alle kan se det. Desuden er det jo ikke uvæsentligt, at man kan se, at der faktisk er børn på skolen. 6

7 Forfatterlæsning Vi er 2 piger fra 4.a, vi vil gerne fortælle lidt om Astrid Lindgrens liv. A strid Lindgren er født d. 14/ i Vimmerby i Småland. Hun blev døbt Astrid Anna Emilia Ericsson. Hun opvoksede dejligt på gården Näs, der var altid liv og glade dage på gården. Hendes far hed Samuel August Ericsson, og hendes mor hed Hanna Jonsson. Hun havde 3 søskende ved navn Gunnar, Stinna og Ingegerd. Gunnar var den ældste, Stina var den mellemste af pigerne og Ingegerd var familiens mindste medlem. Hun levede sin barndom med både frihed og tryghed og var ikke overbeskyttet. Hendes dejlige barndom blev inspirationskilde til Astrid lindgrens forfatterskab. Grunden til de havde friheden var at forældrene var meget travle så de kunne ikke altid holde øje med børnenes til tider vilde lege. Grunden til trygheden var at de altid var omgivet af voksne, karle og stuepiger så der var altid nogen til at tage sig af dem. Da hun blev en smule ældre begyndte hun på Wimmerby Tidning og som 18-årig blev hun gravid med avisens chefredaktør, han ville giftes med hende men det ville hun ikke så hun rejste til København og fødte sønnen, men hun havde ikke noget så hun blev nødt til at overlade ham til et plejehjem. Det var Astrid Lindgrens 7-årige datter, Karin der var inspiration til Pippi Langstrømpe. Hun skrev Pippi bøgerne til sin datter til hendes fødselsdag. Hun sendte en kopi til forlaget Bonniernes förlag men blev ikke antaget. Så skrev hun romanen Britt-Marie lätter sitt hjärta som fik en flot 2. plads i forlagets konkurrence om bedste pigebøger. Året efter i 1945 skrev hun Pippi Långstrupm som vandt som bedste børnebog, og der fik hun først sit store gennembrud. I løbet af et halvt århundrede skrev hum omkring 125 børnebøger, billedbøger, noveller osv. Og som er oversat til 90 sprog og dialekter. Desuden er ca. 45 af bøgerne filmatiseret. Astrid Lindgren døde d. 28. januar 2002 i sin lejlighed efter kort tids sygdom pga. en virusinfektion. Allerede i 1988 (4 år før) Havde hun truffet aftale med en kvindelig præst om sin begravelse. Astrid blev begravet på kvindedagen d. 8. marts 2002 i Storkyrkan, domkirken i Stockholm. D. 14. november 2007 fyldte Astrid Lindgren 100 år hvis hun havde levet. Det var en kort fortælling om vores dejlige Astrid Lindgrens liv og forfatterskab. Til forældre med børn på Kjellerup skole Strejken er nu slut og vi - sundhedsplejerskerne - vender tilbage til vores arbejde på skolen. Silkeborg, d. 18/ På grund af strejken blev vores aftaler med en del klasser aflyst, og mange samtaler og undersøgelser i dette skoleår har derfor ikke fundet sted. I vil få tilbud om kontakt til sundhedsplejersken i det nye skoleår. Vi gør opmærksom på, at i er meget velkomne til at kontakte jeres sundhedsplejerske, såfremt I har behov for det. Der er mange opgaver, der venter på at blive løst, og vi vil gøre vort bedste for at afvikle dem på bedste måde. Med venlig hilsen Lisbeth Milsgaard Ledende sundhedsplejerske 7 Dorith Hansen og Mette Ankersen Sundhedsplejersker

8 6. ÅRGANG PÅ BORNHOLM 1. DAG Mandag den 5. maj kl. 5 om morgenen skulle vi til Bornholm. Vi mødtes på p-pladsen og blev hentet med bus og der var mange der ikke var stået helt op. Vi blev kørt til Aarhus havn og derefter sejlede vi til Kalundborg. Så kørte vi med tog til København, hvor vi først skulle på kanal rundfart og vi så en masse kendte ting. Efter kanal rundfart skulle vi i tivoli. Det var en rigtig sjov tur, men den var desværre alt for kort. Først prøvede vi den gamle rutschebane og nogen af os var ikke spændt ordentligt fast. Efter det var det Dæmonen, og vi var lidt nervøse fordi det var den første gang vi prøvede den. Tiden gik og snart var vi ude og på vej til Ystad med tog. I toget spillede vi poker. Og på færgen var der mange der sov. Da vi kom til Rønne var klokken 12 og vi var lidt trætte og da vi kørte i bussen på vej til Svaneke var der nogen der sov. Da vi kom til Svaneke var klokken og vi skulle i seng. Zabi Saeed 7, Sebastian Denius Nielsen 10, Søren Lind Jensen 9 6.A I dag er det tirsdag, vi skal alle op til Hammershus, men ikke på samme tid, vi bliver delt op i to hold, det ene skal starte med at gå hammerknuden rundt og det andet hold starter på Hammershus. Dem der starter på Hammershus spiller skuespil og snakker om Leonora Christine og den dag hende og Corfitz prøvede at flygte, mens det hold var på Hammershus, gik vi andre, vi var oppe at se Opal og Krystal søen, og skulle videre ned til hammerhavn, der skulle hele årgangen mødes, vi skulle ud og sejle i en lille båd, der var der en bornholmer der fortalte om nogle klipper der lignede King kong og en der lignede kameler, der var også et træ der lignede en hest der galoperede, vi kom ind i en lille grotte der hed den våde ovn vi kom ind til havnen igen og skulle bytte, nu skulle det hold der havde gået hammerknuden rundt op på Hammershus og det andet skulle gå hammerknuden rundt, da vi var færdige hver vores steder skulle vi hjem til vandrehjemmet, da vi var kommet hjem var der nogle der ville gå i byen og andre der spillede fodbold, så skulle vi spise vi fik ris kylling og karry sovs. Så blev klokken og vi skulle være på vores værelser der måtte vi hygge og snakke til klokken og så skulle der være ro og vi skulle sove. Godnat 8

9 I dag er det onsdag, vi skal ud og se Bornholms største rokkesten derefter skal vi til Dueodde strand der var vi i et lille stykke tid og så skulle vi til rytterknægten der skulle vi spise madpakker og så skulle vi videre til natur Bornholm der var der en Jens Kofoed der fortalte om grundfjeld så kom vi inden for og så en film om hvordan Bornholm blev skabt så skulle vi hjem men først skulle vi ned til et sted i Svaneke de lavede bolsjer der fik vi en pose hver så kom vi hjem og nogle spillede fodbold og andre hyggede bare. Så var det spise tid og vi fik pasta og kødsovs. Så blev klokken og vi skulle være på værelset nogle var i bad og andre hyggede bare, klokken blev og vi skulle være stille og sove. Godnat Torsdag d. 8/ Ja! vi fik lov til at sove længe Dvs. til kl men op kom vi da. Og så gik vi hele vejen til Joboland også kendt som Brændegårdshaven. Vi var ved at være lidt i tvivl om hvorvidt det var den rigtige vej, da vi rendte rundt ude på en mark! Men vi fandt da Joboland. Vi fik en dyrepasser til at vise os rundt i parken, og vise os alle dyrene. Man kunne også komme ud at ro, det var meget sjovt! Bortset fra vi sad fast i algerne! Softice blev der også købt en masse af, men hver gang man købte en softice spiste de andre den! Og så var der vandland som egentlig var meget sjovt, indtil der skete et lille uheld. Cecilie smadrede sit hoved på en stor rutsjebane, hun blev kørt på rønne sygehus, hun havde fået hjernerystelse ;/ Det var en meget hyggelig dag, vi tog heldigvis en bus hjem i stedet for at gå :] Fredag d. 9/ Vi skulle op tidligt og have gjort vores værelser HELT færdige. Morten ( ham der havde Svaneke vandrehjem ) kom kl Præcis, og tjekkede om vores værelser var helt færdige! Der var et handicaphold der bestod af 4 og lange Lone der ikke ville ud at gå sammen med de andre! Handicapholdet var inde i Rønne. Og alle de andre kørte med bus til jons kapel, og gik til Hammershus. Der blev de hentet og blev kørt til Rønne. Der mødte de handicapholdet. Og sammen tog vi med færgen til Ystad, hvor vi satte os ind i et tog der holdt stille i halvanden time! Endelig kørte den, det gik fint derudad indtil den holdte stille igen. Og så begyndte den at bakke. Der blev vi bange! Men endelig kom vi til København, hvor vi kom med et lyntog til Fredericia, hvor vi sad helt fuldstændig splittet ad! Dengang vi kom til Fredericia kørte vi med bus til Kjellerup. Vi var i Kjellerup kl.10 ca. Det var en rigtig sjov og hyggelig og kort tur! Maria J & Rikke M 6.A 9

10 DM i flag football i København Fredag d. 30. maj var Maiken, Stine, Birgitte, Nicklas, Simon, Michael, Christian (7.A) Rasmus, Mads, Emil, Alexander (7.B) Og Jeanne (7.D). samt to lærere: Christian Jensen og Lars Daugård taget til København for at spille DM i flag football. Turen startede kl nede foran hallen, hvor vi havde nogle forældre til at køre os til Skanderborg. I Skanderborg skulle vi med toget til Københavns hovedbanegård. Der var afgang kl. 7.05, så der var mange der var trætte, men også nogle der var aktive. Fra Skanderborg var der tre forældre, der tog den lange tur i bil til Fælledparken, for at heppe på os. Da vi nåede hovedbanegården i København, skulle vi med S-toget til Østerport station. Derfra skulle vi gå hele vejen til Parken, det var en rimelig lang gå tur med tasker på ryggen, og i den varme. Da vi kom hen til BK skjold, skulle vi klæde om og efter vi havde klædt om, skulle vi gå hen til fælledparken. Da vi kom derhen kunne vi se, at der kun var 4 hold inkl. os. Vi startede med at slappe af, fordi vi ikke skulle spille den første kamp, så vi kastede bare lidt med boldene. Boldene er lige som dem man bruger i NFL og rugby, det er nogle aflange nogle. Det var rigtig varmt, så vi skulle have rigtig meget at drikke, så vi ikke fik et blackout. Den første kamp vi skulle spille var mod et hold fra Odense, dem vandt vi sikkert over, nemlig Så vi var i finalen. I finalen skulle vi spille mod Herning, de havde vundet deres første kamp rigtig stort. Finalen blev fløjtet i gang kl Kampen var rigtig svær, det var ene 8 ende klasser vi spillede imod, så de var nogle der var ca. 15 cm højere end os. Vi tabte kampen Så vi blev nummer 2 i Danmark, det er jo også fint nok. Til sidst fik vi en sølvmedalje og en lille bold. Derefter gik turen tilbage til omklædningsrummende i BK skjold. Da vi havde klædt om, skulle vi med S-toget tilbage til hovedbanegården. Der skulle vi finde et sted at spise. Vi gik lidt rundt inden vi fandt en Burger King. Der spiste vi så. Vi skulle med toget kl til Skanderborg. Vi var alle meget trætte, så det blev en lang tur til Skanderborg, hvorfra nogle forældre kørte os hjem til Kjellerup. I toget var der mange der ville sove, men også nogle der bare ville snakke eller hygge. Vi blev ca. 40 min. forsinket, så vi var først i Skanderborg ca Og så gik turen hjem til lille Kjellerup, efter en god dag i hovedstaden. Lavet af: Christian Munch Nielsen 7.A Skolepatruljen Så kom sommerferien og dette års skolepatrulje afslutter deres arbejde. Vi vil gerne benytte chancen til at takke dem for det gode arbejde de har gjort i årets løb. Tusind tak til alle jer skolepatruljer, for det gode arbejde I har udført i årets løb. Uden jer var der mange af jeres skolekammerater, der ikke kunne komme sikkert i skole. Vi takker for det gode og pålidelige arbejde, I har gjort i årets løb. Traditionen tro fik skolepatruljen en bowletur, julefrokost m/video og en tur til Legoland som tak for deres indsats. Begge arrangementer var rigtig hyggelige. Som lærer og forælder er det rart at se, at så mange kører pænt og tager hensyn til alle de elever, der skal den trafikerede vej til skole. God sommer Hilsen færdselslærerne i TEAM7 10

11 Studietur med 10. klasse Fra den 28. marts til den 4. april var 10. klasse på det, som mildest talt kunne kaldes den fedeste tur i dette skoleår. Vi oplevede utrolig mange ting, og der skal ikke være nogen tvivl om, at vi aldrig vil glemme den, og uden protest ville tage på en igen. Skrevet af: Line Munch På vej til Italien Det sjove på turen startede allerede da vi satte os ind i bussen, og stemningen var på det højeste niveau hele vejen til Italien. Da vi kom, havde vi lidt tid til at finde os til rette. Senere på dagen gik vi hele vejen ned til Figline by, og handlede ind til aftenens madkonkurrence. Vinderne af en smuk mobilholder og duftelys blev Signe, Line R. og Ann. Firenze Firenze var den by, som vi endte med at kende næsten ud og ind. Der blev handlet i stor stil på markedet, og vi fik set rigtig mange ting. Heriblandt Ponte Vecchio og Cattedrale di Santa Maria del Fiore. Da vi gik rundt i Firenze blev vi hurtig klar over, at man skulle holde sig tæt samlet. Der var mange mennesker, og ikke mindst mange som kom og tiggede. Der gik dog ikke lang tid, før nogle fandt ud af, hvordan man fik dem til at gå igen. Rom Der var mange, som var meget trætte, da vi tog til Rom. Vi skulle tidligt op, og de fleste tog også dynerne med i bussen for at sove videre. I Rom gik vi rundt i hele byen for at kigge på de forskellige seværdigheder. Vi så alt fra Forum Romanum, Peterskirken, Den Spanske Trappe, Trevi-fontænen, Pantheon, og selvfølgelig det kendte Colosseum. Det var utroligt spændende at se Rom, for det hele var så stort og var meget pænt udsmykket. Vi lærte også næsten alle sammen, hvordan man kommer ind og ud af en metro. Man laver en lang kæde, og løber! Da vi først så Peterskirken troede vi alle, at vi skulle stå i kø i flere timer, men synet bedrog os så meget, at det kun var minutter, der var tale om. På vejen hjem fra Rom, blev stemningen igen sat på sit højeste, da alle begyndte at synge med på de sange, der blev spillet. En speciel sang begyndte vi også at synge. Den starter med: Når vi er ude, og når vi synger den, har folk efterhånden fundet ud af, at 10. er i nærheden. Siena og Vinci Da vi om tirsdagen, skulle til Vinci for at se det kendte Leonardo da Vinci Museum, lagde vi dagen ud med at køre forkert. Det fik dog ikke stemningen ned, så vi begyndte bare at synge, som vi havde gjort det så meget. Vi kom til museet, og det var fantastisk at se, at en mand fra midten af tallet kunne opfinde så mange ting, som vi gør brug af i dag. Der var bl.a. en bil, en helikopter og dykkerudstyr. Det er også ham, som har malet det kendte billede Den sidste nadver. Da vi havde set museet, gik turen videre til Sienna. Byen, hvor vi skulle spiste om aftenen. Det tog sin tid at finde den restaurant, som skulle have os som gæst, men i sidste ende lykkedes det, og vi fik ægte italienske pizzaer. Hjemtur Onsdag gik turen hjem igen, men den sidste tid vi havde, brugte vi til at gå på marked og se det store Pitti Museum. Det var et meget flot museum, hvori der var kunst på både vægge og lofter. Da vi var færdige med at se det hele i Firenze, begyndte turen hjemad, og udover at sove skulle sangen selvfølgelig også gentages. Vi var alle meget trætte af, at vi skulle hjem, men jeg taler på alles vegne, når jeg siger, at vi helt sikkert aldrig vil glemme dengang, hvor vi sammen var i Italien. 11

12 Mini dejlige Mini-børn (før-skolebørn) er startet på Kjellerup Skole d. 7. april. Det er 30 drenge og 40 piger. De har base i Ungdomsskolens/-klubbens lokaler, og er så rundt til forskellige aktiviteter på skolen. Det er 8. gang der er Mini på Kjellerup Skole, og vi prøver hvert år at tage det bedste med videre i forhold til evalueringer fra forældre og personale, og på den måde udbygge/forbedre tilbuddet i forhold til børnene. Børnene kommer fra Børnehaven Mælkebøtten, Storkereden, Broparken og Levring Børnehus - derudover er der 8 børn der kommer fra andre daginstitutioner. Der er personale med fra alle 4 børnehaver, hvilket er en god løsning for såvel børn, som forældre og også rigtig godt for skolen. Formålet med førskolebørnene er, at børnene lærer at finde rundt på skolen, stille og roligt får lært nogle af de nye voksne, de skal være sammen med efter sommerferien, hvor de starter i 0. kl. og ikke mindst at de lærer alle de nye børn fra de andre børnehaver at kende. Vi bygger videre på børnehavernes lærerplaner i forhold til de forskellige temaer. For nogle forældre og børn er det deres første møde med Kjellerup Skole og derfor, er der meget nyt der skal læres at kende, og for andres vedkommende har de børn/søskende på skolen, så alt ikke er helt nyt for dem. Det at være de største børn i børnehaven, og starte på Kjellerup Skole som værende de mindste børn, og oven i købet hvor der er så mange børn, som vi har her på skolen, er en stor omvæltning for børnene. Indtrykkene kan være mange på en dag, hvilket gør at børnene er meget trætte, når de kommer hjem, men vi oplever dem nu, som værende faldet hurtigt til, og de er meget interesserede/positive/engagerede i de forskellige aktiviteter vi tilbyder, og vores fornemmelse er, at de fleste lige nu udvider deres horisont rigtig meget i forhold til at få nye kammerater, hvilket vi anser som værende et godt fundament for en god årgang. Vi har følgende aktiviteter med børnene: gymnastik, musik, udedag, biblioteksbesøg, skolekøkken, svømmesal, og derudover får børnene mulighed for at komme i 0.kl. lokalerne og være sammen med bh.kl. lærerne, så de ved, hvor de skal være, når de starter i 0. og også kender flere af de voksne de skal være sammen med efter ferien. 12

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser De Frafaldne En samling af fortællinger om

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød Når I har mistet Når I har mistet Rymarksvej 1 2900 Hellerup Telefon: 3961 2451 Kontonr.: 9884 104990 www.spaedbarnsdoed.dk forening@spaedbarnsdoed.dk Landsforeningen Spædbarnsdød er på Facebook Tekst:

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

De er døde, begge to

De er døde, begge to De er døde, begge to De er døde, begge to. 2012 Ved Vivi Petersen. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk: Eurographic, Denmark Design af omslag: Frede Uhrskov Forlagsredaktør: Vibeke Uhrskov Larsen Forsidefoto:

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

indholdsfortegnelse kolofon SIDE 5 VELKOMMEN TIL BORNHOLM Udgivet af: Business Center Bornholm April 2010

indholdsfortegnelse kolofon SIDE 5 VELKOMMEN TIL BORNHOLM Udgivet af: Business Center Bornholm April 2010 MERE BORNHOLM til flere mennesker MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft Familierådgivning Kræftens Bekæmpelse Når far eller mor får kræft En arbejdsbog til kræftramte familier Indholdsfortegnelse Når far eller mor får kræft....................... 1 Til hele familien.............................

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

De gode fortællinger

De gode fortællinger Udvikling og forandring NØRBYGÅRD NYT alkoholdbehandlingscenter og bosted Nr. 3 2010 21. årgang De gode fortællinger 30 ÅRS JUBILÆUMSUDGAVE 1980-2010 Nørbygårdforeningen er en støtteforening for Nørbygård

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN HVOR ER DU? BAGSIDETEKST Adoption bringer mange tanker og følelser i spil. I bøger, aviser,

Læs mere

ROSENBLADET. På bytur med en shopaholic. Motivation. februar 2015

ROSENBLADET. På bytur med en shopaholic. Motivation. februar 2015 ROSENBLADET februar 2015 På bytur med en shopaholic Karen fortæller om en af hendes store udfordringer i hverdagen, og hvordan hun bekæmper den Motivation Når det handler om at motivere sig selv, så ved

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Fredagsbrevet uge 12. Nyt fra ledelsen.

Fredagsbrevet uge 12. Nyt fra ledelsen. 1 Fredagsbrevet uge 12 Nyt fra ledelsen. Kære alle. Det er forår, og forår er højsæson for generalforsamlinger så vedhæftet finder I indkaldelse og dagsorden til årets ordinære generalforsamling torsdag

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Kunsten er at gribe livet

Kunsten er at gribe livet Kunsten er at gribe livet Værestedskunst Landsforeningen af VæreSteder Kunsten er at gribe livet kunsten er at gribe livet. værestedskunst Landsforeningen af VæreSteder Redaktør, interview med professionelle

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere