Almindelige betingelser for Remote Backup Vrs. 04 Front-safe A/S (i det følgende benævnt Front-safe)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almindelige betingelser for Remote Backup Vrs. 04 Front-safe A/S (i det følgende benævnt Front-safe)"

Transkript

1 Almindelige betingelser for Remote Backup Vrs. 04 Front-safe A/S (i det følgende benævnt Front-safe) 1 Installation af Remote Backup Front-safe eller en Front-safe Business Partner forestår installation og konfiguration af Kundens valgte backup servere. I forbindelse med installationen udarbejdes dokumentation over installationen og konfigurationen, som både leverandøren og Kunden skriver under på i to eksemplarer. Denne dokumentation vedlægges aftalen som bilag. I tilfælde af at installation er foretaget af Kunden selv eller tredjepart, fralægger Front-safe sig alt ansvar for, at installation er foretaget korrekt. Front-safe påtager sig det driftsmæssige ansvar, og herunder at forudsætningerne er til stede hos Front-safe, for at den enkelte TSM backupklient kan aflevere Kundens backupdata på port 1500 til det centrale TSM backupsystem hos Front-safe. Dette medmindre andet er aftalt med Kunden. Der foretages automatisk backup af de ønskede data i henhold til det installationsdokument, som underskrives af begge parter i forbindelse med installation. Front-safe anvender politikbaseret versionsstyring til at styre antallet af versioner i backupsystemet efter Kundens behov. Efter installationen gennemføres en fuld backup af Kundens udvalgte data. Herefter gennemføres automatisk ændringsbackup. Ved backup af åbne databaser gennemføres en ny fuld backup hver weekend. Ved meget store datamængder, kan den første fulde backup gennemføres via Front-safes mobile Backupserver. Dette kræver, at en teknisk konsulent møder op på Kundens adresse. Under installation tester den tekniske konsulent, at der kan gennemføres backup og restore af enkelte udvalgte filer fra Kundens backupdata. Kunden instrueres i forbindelse med installationen i anvendelsen af Backup softwarens restorefunktion, som benyttes ved genskabelse af mistede data. Kunden introduceres desuden til online produktdokumentation. Endeligt præsenteres Kunden for den rapportering, som er en del af Remote Backup ydelsen (se mere under afsnittet Rapportering ). Front-safe stiller som en del af ydelsen altid den seneste opdatering af softwaren til rådighed for Kunden. Det er Kundens ansvar at sørge for, at opdateringer installeres hos Kunden. Front-safe eller en Front-safe Business Partner kan dog assistere Kunden i forbindelse med opdatering mod afregning pr. påbegyndt time. Front-safe kan pålægge Kunden at gennemføre opdateringen indenfor en fastsat tidsfrist på ikke mindre end 5 hverdage. 2 Backuppolitik Front-safe sikrer, at data lagres i Front-safes backupsystemer med præcis den backuppolitik, som Kunden har valgt, og som er dokumenteret i installationsdokumentet. I en backuppolitik fastlægger Kunden det antal versioner, som Kunden ønsker at gemme fildata samt hvor mange uger tilbage, Kunden ønsker at kunne genskabe åbne databaser dag for dag. Samtidigt fastlægger Kunden, hvor længe gamle versioner af fildata samt slettede versioner af fildata skal kunne genskabes fra backup. Dette kaldes Retentionperioden. Copyright Front-safe A/S Almindelige betingelser Remote Backup Sept 2006 Side 1 af 8

2 Kunden har til enhver tid mulighed for at ekskludere ikke forretningskritiske data fra backupsystemet, således at kun nødvendige data gemmes på Front-safes centrale TSM backup-system. Fildata Backup af fildata (lukkede filer) foretages ved første backup som en fuld backup, og herefter gennemføres udelukkende ændringsbackup. Fuld backup vil sige overførsel af hele den udvalgte datamængde på Kundens server, mens ændringsbackup betyder, at kun nye eller ændrede dokumenter siden sidste backup overføres. Fildata kan eksempelvis være Excel- og øvrige regneark, Word- og øvrige tekstdokumenter, billedfiler, PowerPoint præsentationer, etc. I backuplageret kalder man den senest overførte fil for den aktive version, mens tidligere versioner af en fil i backuplageret kaldes inaktive. Så længe en fil er markeret som aktiv i backup-lageret, vil den aldrig blive slettet fra det centrale backupsystem hos Front-safe. En ny fil En ny fil overføres til det centrale backupsystem hos Front-safe og ligger nu sikret i en såkaldt aktiv version. En ændret fil En ændret fil overføres til Front-safes centrale backupsystem, og dermed dannes en ny aktiv version af filen i Front-safes centrale backupsystem. Den tidligere version skifter status til inaktiv, men kan stadig genskabes tilbage til Kundens system. En slettet fil Når en fil slettes på Kundens server, vil det under næstkommende backup opdages, at den mangler, og den senest sikrede version af filen i det centrale backupsystemet (den aktive version) markeres som inaktiv. Dermed er alle versioner af filen inaktive i Front-safes centrale TSM backupsystem. De inaktive filer i det centrale backuplager kan genskabes i det antal dage (Retentionperioden), som Kunden selv har været med til at definere. Illustration af Backuppolitik: 2 versioner og 180 dages Retention Et nyt dokument (Navn.doc) oprettes på Kundens computer Dokumentet gemmes og den efterfølgende nat tages backup Dokumentet overføres til i backup og bliver liggende her lige så længe, som dokumentet findes på Kundens computer i uændret form Antal dage Copyright Front-safe A/S Almindelige betingelser Remote Backup Sept 2006 Side 2 af 8

3 Dokumentet Navn.doc ændres af Kunden Ændringerne gemmes og den efterfølgende nat tages backup Den ændrede version (Vrs2) erstatter nu den tidligere version (Vrs1) i, og Vrs1 overføres til, hvor det kan overleve i 180 dage (Den valgte retentionperiode) Antal dage Efter 60 dage ændres dokumentet igen af kunden Ændringerne gemmes og den efterfølgende nat tages backup Den ændrede version (Vrs3) erstatter Vrs2 i, Vrs2 overføres til, og Vrs1 slettes fra backuplageret, idet der er valgt en politik med 2 versioner Antal dage Vrs1 slettes i backuplageret efter 30 dage, hvor en ny inaktiv version gemmes i 180 dage efter sidste ændring, vil dokumentet blive slettet fra, og nu er kun Vrs3 tilbage i Vrs2 slettes fra det inaktive backuplager Antal dage På et tidspunkt vælger Kunden at slette dokumentet Navn.doc fra sin computer Herefter tages backup og nu slettes dokumentet fra og overføres til, hvor dokumentet vil være i 180 dage (Retention perioden) Antal dage Copyright Front-safe A/S Almindelige betingelser Remote Backup Sept 2006 Side 3 af 8

4 Hvis Kunden efter fx 150 dage ønsker at genskabe filen Navn.doc, vil Vrs3 stadigt befinde sig i, hvorfra filen kan genskabes Antal dage dage efter at Kunden slettede dokumentet fra sin computer, vil den sidste version i blive slettet, og filen er nu helt væk fra både Kundens computer og fra backuplageret Vrs3 slettes fra det inaktive backuplager Antal dage Native-databaser (f.eks. Navision, XAL og C5) Navision, XAL og C5 anvender en såkaldt Native-database. Fælles for disse er, at der ikke kan foretages backup, når databasen er i brug. Derfor kræves en fileksport af databasen inden backup, hvorefter backup foretages af den eksporterede fil. Backuppolitik, herunder versionering og retention, foretages på samme vilkår som en lukket fil. Åbne databaser Backup af åbne databaser (fx MS SQL, Oracle, Notes, Exchange Mail, etc) kræver installation af en særlig backupagent. Denne konfigureres således, at der hver weekend gennemføres en fuld backup af databasen, og på hverdage gennemføres ændringsbackup af databasen. Kunden vælger, hvor mange uger tilbage i tid databasen skal kunne genskabes. Vælger Kunden eksempelvis 2 uger, vil databasen kunne genskabes som den så ud på en vilkårlig dag de seneste 14 dage. Åbne databaser vil i backuplageret optage plads estimeret til: (Antal uger + 1) x Samlet datamængde i databasen 3 Kryptering af data Når data krypteres gøres de derved ulæselige for en eventuelt modtager, indtil data igen dekrypteres. Kunden kan af sikkerhedsmæssige hensyn vælge, at lade backupsystemet kryptere filbaserede data. Krypteringen foregår automatisk inden data sendes fra Kundens system. Når Kunden henter data retur fra det centrale backupsystem foregår en dekryptering ligeledes automatisk. Kryptering af data kræver, at Kunden vælger og indtaster en krypteringskode under installationen. Det er kun Kunden som kender krypteringskoden. Kunden gøres opmærksom på, at data ikke vil kunne genskabes, hvis Kunden mister krypteringskoden. Det er alene Copyright Front-safe A/S Almindelige betingelser Remote Backup Sept 2006 Side 4 af 8

5 Kundens ansvar at sikre, at krypteringskoden opbevares forsvarligt og sikkert. Kunden opfordres af Front-safe til at opbevare krypteringskoden hos 3. part. Hvis Kunden ønsker kryptering af selve netværksforbindelsen mellem Kunden og Front-safe er opsætning af hardware baseret VPN nødvendig. Løsningen aftales særskilt. 4 Kontrol af data Det er til enhver tid Kundens ansvar, med jævne mellemrum, at kontrollere, at Kundens data i det centrale backupsystem kan genskabes, og at data er, som Kunden forventer. Dette kan ske ved at Kunden genskaber en udvalgt del af backuplageret til Kundens server med passende intervaller. Som tillægsydelse til Remote Backup tilbydes Automatisk Restore Kontrol med faste intervaller. Løsningen giver samtidigt særlig fleksibel Disaster Recovery mulighed. Løsningen aftales særskilt. 5 Rapportering Der genereres dagligt information omkring det seneste døgns backup. Front-safe fremsender denne information til Kunden som en døgnrapport, ligesom Kunden har adgang til informationen via et extranet. Det påhviler Kunden at fortolke og reagere på døgnrapportens indhold. Eventuelle fejlmeldinger vedrørende Kundens backup vil fremgå af døgnrapporten. Hvis Kunden ikke selv er i stand til at fortolke eventuelle fejlmeddelelser eller afhjælpe eventuelle fejl, er det Kundens ansvar, at kontakte Front-safes support. 6 Kontaktoplysninger Det er Kundens ansvar, at ændringer i Kundens kontaktoplysninger, herunder fysisk adresse, s og kontaktpersoner meddeles Front-safe. 7 Support / Fejlretning Front-safe har et beredskab, således at en Front-safe Business Partner eller Kunden altid kan få service i forbindelse med eksempelvis genetablering af data eller fejlretning. Frontsafe supporten kontaktes på telefonnummer Der er åbent for denne assistance 24 timer i døgnet 365 dage om året. Support indenfor normal åbningstid (mandag torsdag kl til og fredag fra kl til 15.30) er inkluderet i Kundens løsning i forbindelse med hjælp til følgende opgaver: Oprettelse af nye supportsager Ændring af adresser til statusmails Hjælp til tolkning af backuprapporter Hjælp til lokal restore og backup via TSM klienten Tolkning af lokale backup logfiler Ændringer af gældende backuppolitiker Sletning af backupdata Ændring af tidspunkter for automatisk backup Fejlidentificering og udbedring af TSM-relaterede fejl Copyright Front-safe A/S Almindelige betingelser Remote Backup Sept 2006 Side 5 af 8

6 Front-safe forpligtiger sig til at reagere og igangsætte afhjælpningsprocessen i forbindelse med disse inkluderede supportopgaver senest efterfølgende arbejdsdag. Ved genetablering af data kan assistance ydes som telefonsupport til restore vha. backupklienten på Kundens server eller ved fysisk levering af Kundens backupdata på Kundens adresse. Support udenfor normal åbningstid gennemføres i henhold til følgende retningslinier: Front-safe vil påbegynde fejlretning/afhjælpning senest 2 timer efter modtagelse af Kundens opkald. Front-safe Business Partner eller Kunden faktureres pr. påbegyndt time i henhold til Frontsafes til enhver tid gældende timesats. Onsite levering: Kundens data overføres til Front-safes mobile backupserver og leveres herefter af en teknisk konsulent. Den mobile backupserver tilsluttes Kundens lokale netværk, hvorefter data kan genskabes til Kundens system. Hastigheden på Kundens LAN er Kundens eget ansvar, ligesom det er Kundens ansvar, at TSM serveren får adgang til Kundens netværk. Det er Kundens ansvar, at få server med operativsystem og nødvendige programpakker i drift, inden backupdata kan genskabes til serveren. 8 Udlevering af data Front-safe er til enhver tid og uden varsel forpligtet til på Kundens opfordring at udlevere Kundens data på et medie efter Kundens valg. Det forudsættes, at der vælges et medie, som er understøttet i udleveringsprocessen. Såfremt Kunden kræver sine data udleveret, kan Front-safe dog betinge sig, at udleveringen først finder sted, når Front-safe har modtaget accept fra Kunden, at Kunden dækker de omkostninger, der medgår til indkøb af medier, udlæsning af data fra Frontsafes system, genindlæsning af data på det medie, som Kunden har krævet, samt alle øvrige omkostninger forbundet med udleveringsprocessen. Front-safe er dog berettiget til, ligeledes at kræve andre hos Front-safe udestående fakturaer hos Kunden betalt, forinden udlevering finder sted. Såfremt Kunden accepterer at afholde de omkostninger, der er forbundet med udleveringsprocessen samt evt. udestående fakturaer, har Front-safe under ingen omstændigheder ret til at tilbageholde Kundens data. Retten til udlevering af data kan også gøres gældende overfor Front-safes eventuelle konkursbo jf. konkurslovens Aftaleperiode, ophør eller ændring af aftale Aftaleperiode og ophør fremgår af særskilt Kundeaftale for Remote Backup. 10 Betalingsbetingelser Betalingsbetingelser fremgår af særskilt Kundeaftale for Remote Backup. Kundens opmærksomhed skal særskilt henledes på, at ved misligholdelse af Kundens betalingsforpligtelse, er Front-safe berettiget til uden ansvar for Front-safe, at tilbageholde sin ydelse (Remote Backup), indtil betaling af samtlige udestående fakturaer har fundet sted. Copyright Front-safe A/S Almindelige betingelser Remote Backup Sept 2006 Side 6 af 8

7 Front-safe er dog forpligtet til at give Kunden et varsel på ikke mindre end 10 arbejdsdage, til at få evt. manglende betalinger foretaget, forinden Front-safe tilbageholder/standser Remote Backup. 11 Rettigheder og ejerskab Alt udstyr leveret af Front-safe til Kunden tilhører Front-safe. Kunden har ved denne aftale opnået brugsret til det leverede i overensstemmelse med betingelserne i nærværende aftale, samt evt. licensbetingelser, herunder til udleveret programmel. Kunden er ikke berettiget til at overdrage, kopiere eller på anden vis overlade de udleverede programmer eller udstyr til tredjepart. Ved aftalens ophør returneres alt udleveret udstyr, programmel m.v. til Front-safe. Samtlige data overført fra Kunden til Front-safe tilhører alene Kunden, og må af Front-safe ikke udleveres til tredjemand eller på anden måde anvendes til noget formål, som Kunden ikke er vidende om og skriftligt har accepteret. Front-safe kan dog af myndighederne med hjemmel i dansk ret blive pålagt at udlevere data. Dette vil i så fald ske uden ansvar for Front-safe. Data, som er lagret i krypteret format, kan dog kun udleveres i krypteret format, idet Front-safe ikke har mulighed for at dekryptere data uden Kundens krypteringskode. 12 Datalinie Ansvaret for Kundens internetforbindelse er alene Kundens. Herunder er det Kundens ansvar, at den valgte kapacitet er tilstrækkelig til at overføre Kundens data til Front-safes backupsystem. Front-safe er berettiget til at kræve en opgradering af Kundens linje eller alternativt at stoppe for backup i det tilfælde, at Kundens linje ikke har tilstrækkelig kapacitet. 13 Tavshedspligt Front-safe, og dennes personale skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende Kunden eller andre forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelse af denne aftale. Tavshedspligten vedvarer efter aftalens eventuelle ophør. Front-safe må ikke uden Kundens forudgående samtykke anvende Kunden som reference udover at lade Kunden optræde på Front-safes generelle kundereferenceliste. 14 Erstatning Produkterstatning Parterne er erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler. Parterne er ikke i noget tilfælde ansvarlig for driftstab, tidstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre økonomiske konsekvensstab. Foranstående begrænsninger gælder kun såfremt tabet ikke kan henføres til grov uagtsomhed eller forsætlige forhold hos den skadevoldende part. Leverandørens produktansvar følger dansk rets almindelige regler. Dog er ansvaret for tingskade beløbsmæssigt begrænset til DKK pr. skadestilfælde. 15 Misligholdelse Ved Kundens væsentlige misligholdelse af nærværende vilkår hvorved bl.a. forstås enhver betalingsmisligholdelse, er Front-safe berettiget til at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning samt stoppe enhver form for Remote Backup. Copyright Front-safe A/S Almindelige betingelser Remote Backup Sept 2006 Side 7 af 8

8 Front-safe er ligeledes berettiget til at kræve erstatning fra Kunden som følge af den skete misligholdelse, herunder er Front-safe berettiget til at kapitalisere værdien af den misligholdte aftale om Remote Backup og kræve et af Kunden tilsvarende beløb i erstatning, hvortil kommer evt. omkostninger i anledning af misligholdelsen. 16 Force majeure Følgende omstændigheder vil undtage Front-safe fra ansvar, hvis de forhindrer opfyldelse af aftalen eller gør udførelse unødvendigt besværlig. Der er efter nærværende betingelser tale om force majeure, hvis Front-safe helt eller delvist er afskåret fra at opfylde sine leveringsforpligtelser på grund af, men ikke begrænset hertil, eksempelvis krig, oprustning, civil uro, terror, naturkatastrofer, strejker, arbejdsnedlæggelser, blokader, lockouts, mangel på leverandører af råvarer og/eller underleverandører på grund af force majeure hos disse, brand, strømudfald, edb-virus eller anden ødelæggelse af Front-safes produktionsapparat samt enhver anden ekstraordinær hændelse, som måtte forhindre eller begrænse Frontsafes normale produktion, og som Front-safe ikke var klar over på tidspunktet for ordremodtagelsen. Front-safes undtagelse for ansvar er ensbetydende med, at Front-safe straks underretter Kunden om enhver form for force majeure, inklusive årsag og tid forhindringen forventes af tage. Hvis forsinkelsen, som et resultat af force majeure, forventes at vare længere end tre uger, har såvel Front-safe som Kunden ret til at opsige aftalen inden tre dage fra meddelelsen, uden at en sådan opsigelse kan anses for at være et brud på aftalen. 17 Overdragelse Front-safe er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til enhver aftale med Kunden. 18 Tvister Nærværende Aftalevilkår er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister skal søges løst ved forhandlinger. Når disse forhandlinger har været forsøgt, og det må konstateres, at tvisten ikke kan løses ved fremtidige forhandlinger, er hver part berettiget til at kræve uoverensstemmelsen afgjort endeligt ved voldgift. Voldgiftsretten sammensættes af 3 medlemmer der udpeges af præsidenten for den landsret i hvis kreds Front-safes hovedkontor er beliggende. Formanden skal opfylde betingelserne for at være dommer. Parterne kan afgive indstilling om de 2 andre, der udpeges, med passende hensyn til den særlige fagkundskab, der må anses for ønskeligt ved bedømmelse af den uoverensstemmelse, som er indbragt for voldgiftsretten. Såfremt der ikke er flertal for et resultat, er formandens stemme afgørende. Voldgiftsretten fastsætter selv sin procedure. Voldgiftsrettens kendelse, som skal være motiveret, skal afsiges snarest muligt, og om muligt inden for 6 måneder efter voldgiftsrettens nedsættelse. Copyright Front-safe A/S Almindelige betingelser Remote Backup Sept 2006 Side 8 af 8

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Generelle Vilkår Hosting

Generelle Vilkår Hosting Generelle Vilkår Hosting Business Data A/S v1.2 1 / 8 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Generelle Vilkår... 3 Generelle Vilkår for Business Data ApS levering af Ydelserne under Aftalen...

Læs mere

Forretningsdokumenter

Forretningsdokumenter Forretningsdokumenter Tillæg til de generelle salgs og leveringsbetingelser omhandlende køb af Microsoft Dynamics C5 2015 licens abonnement og Office 365 1 Betaling Køb af licens til Microsoft Dynamics

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden Indhold Generelt... 2 Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Annullering af ordre/bestilling... 2 Priser, fakturering og betalingsbetingelser... 3 Tidsfrist...

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

Bestilling af remote backup

Bestilling af remote backup Bestilling af remote backup 1. kundelogin (telefonnummer): 2. Abonnement: Sæt kryds Plads på server Oprettelse Månedligt abonnement 1 GB 0,- 56,- 5 GB 0,- 125,- 10 GB 0,- 220,- 15 GB 0,- 275,- 20 GB 0,-

Læs mere

Bestilling af online backup

Bestilling af online backup Bestilling af online backup 1. kundelogin (telefonnummer): 2. Abonnement: Sæt kryds Plads på server Oprettelse Månedligt abonnement 500 MB 499,- 100,- 1 GB 499,- 135,- 2 GB 499,- 170,- 3 GB 499,- 205,-

Læs mere

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet. SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.dk) 1. Anvendelse Disse salgs-, leverings- og servicebetingelser

Læs mere

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Introduktion, samt henvendelse Dokumentet beskriver de forretningsvilkår, som Hostnordic arbejder under samt tilbyder

Læs mere

DOCOSPOT Abonnementsaftale

DOCOSPOT Abonnementsaftale DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr. 35473866) og Business Partneren(kunde). 1.2. Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

Rackhosting anvender kun dedikerede servere, hvis det udtrykkeligt er bestilt og fremgår af driftskonfigurationen.

Rackhosting anvender kun dedikerede servere, hvis det udtrykkeligt er bestilt og fremgår af driftskonfigurationen. Rackhosting ApS CVR. nr. 15 77 71 76 (herefter Rackhosting) udbyder en lang række ydelser vedrørende drift af IT & EDB underlagt følgende vilkår. Disse vilkår er vedtaget når de har været vedhæftet et

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle itai s leverancer, f.eks. levering af specialudviklet softwareløs- ninger, konsulentydelser,

Læs mere

Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug.

Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug. Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug. Sidst revideret 18-05-2010 Levering Secure Online Backup klient programmet leveres som download program via vores hjemmeside, med mindre

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Dette dokument vil gennemgå Wannafind A/S Forretningsbetingelser. Det er en forudsætning for samhandlen mellem Kunde og Wannafind A/S, at Kunden erklærer sig enig i og bekendt med nærværende dokument,

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet)

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet) K O N T R A K T mellem Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV (i det følgende kaldet Miljøministeriet) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering

Læs mere

Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem. Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem. Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Konsulenten) om

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 1. Ejerskab og kontaktinformation Heyloyalty er udviklet, ejet og drevet af Loyalitetsbureauet Bazaki ApS, CVR. Nr. 29394458. Fulde kontaktoplysninger

Læs mere

2.6 Hovedforfald: Den eller de datoer som er anført i prislisten, med de til enhver tid gældende ændringer.

2.6 Hovedforfald: Den eller de datoer som er anført i prislisten, med de til enhver tid gældende ændringer. Kapitel 1 - Hoveddel 1. - BAGGRUND - FORMÅL Denne aftale regulerer parternes rettigheder og pligter forbundet med kundens brug af tjenesten SMARTDAY, en cloud-baseret tjeneste, som hostes for kunden af

Læs mere

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem Bilag 1 Udkast til kontrakt Kontraktudkast Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET KONTRAKT 27. SEPTEMBER 2012 Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2, 2. sal 1553

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer hosting til sine kunder. Disse betingelser udgør sammen med det

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere