Klima og Farm Management til forældredyr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klima og Farm Management til forældredyr"

Transkript

1 Klima og Farm Management til forældredyr Climate for Growth

2 INNOVATIVE WORLDWIDE SYSTEM SUPPLIER Klima for vækst I mere end 40 år har SKOV udviklet og produceret ventilationssystemer og farm management systemer til svineog fjerkræproducenter verden over, og vi er kendt for at være en af verdens bedste systemleverandører. Det forpligter, og vi arbejder konstant på at udvikle og producere produkter, som sikrer optimale betingelser i stalden til glæde for dyr og mennesker. Innovativ kvalitetsleverandør En væsentlig del af SKOVs omsætning går til produktudvikling både til udvikling af nye produkter samt forbedring af eksisterende systemer og komponenter. Vi har 65 kompetente medarbejdere, der er beskæftiget i vores udviklingsafdelinger i Danmark og Malaysia. Vores produkter udvikles i tæt samarbejde med vores innovative kunder og samarbejdspartnere, som kommer med input og feedback, så vi kan levere de løsninger, markedet efterspørger. En af grundene til at SKOVs systemer er kendt for høj driftssikkerhed, lang levetid og stor effektivitet er, at der lægges stor vægt på at kontrollere produkternes kvalitet inden de havner ved kunden. Vi kvalitetstester alle vores produkter i de klimatiske forhold, under hvilke de skal fungere og er også certificeret i henhold til DS/EN ISO9001:2008 standard. Global og tæt på SKOVs hovedkontor ligger i Danmark, og virksomheden er repræsenteret internationalt med salgsafdelinger, forhandlere og servicefolk. SKOV har bl.a. et datterselskab i Bangkok, Thailand, der beskæftiger 20 medarbejdere, og som sikrer vores asiatiske kunder velfungrende ventilations- og farm management systemer og kompetent service. SKOVs systemer er installeret over hele verden, 2

3 og kan tilpasses alle klimatiske forhold. Vi sælger både direkte til producenten og via vores mange samarbejdspartnere. Vi har et omfattende forhandlernetværk, så vores kunder kan få hjælp og rådgivning uanset geografisk placering. Et ventilations- og farm management system er en vigtig investering, og derfor gør vi også meget ud af at rådgive kunderne i deres valg af system. Vi sørger for at montere og indkøre anlægget og oplærer farmens ansatte i optimal udnyttelse af systemet. Vi har vores egne specialister i dyrehold, der sikrer, at dyrene i stalden har de mest optimale vilkår. Energibevidst systemleverandør SKOV er sit ansvar bevidst, og derfor er der stor fokus på, at systemerne ikke bare skaber optimale vilkår for dyr og mennesker i stalden, men også forbruger mindst mulig energi til gavn for det omgivende miljø. Vi har gennem årene udviklet systemer og komponenter, der til glæde for producenten nedbringer energiforbruget markant uden at gå på kompromis med dyrenes vilkår. SKOV har markedets bedste og mest effektive ventilations- og farm management systemer. Vi har eksisteret i mere end 40 år og er en økonomisk velfunderet samarbejdspartner, der også fremover vil være en vigtig spiller på markedet. 3

4 SKOV ventilationssystemer 4

5 Vi arbejder for optimale vilkår for dyr, mennesker og miljø. Vores systemer kan tilpasses alle typer bygninger og er driftssikre og effektive under alle klimaforhold - Jørgen Yde Jensen, adm. direktør, SKOV A/S 5

6 For at dyrene i stalden producerer optimalt, er det afgørende, at staldklimaet er tilpasset deres behov. Uanset staldens størrelse, opbygning og placering har SKOV en løsning til at skabe optimale vilkår i stalden både for dyr og mennesker. 6

7 Hvorfor er produktions- og klimaovervågning vigtig? I den moderne produktion af dyr til forældredyrsproduktion er det som i alle andre produktioner af fjerkræ nødvendigt konstant at optimere og effektivisere produktionen for at kunne levere de bedste resultater. For at dyrene producerer optimalt, er der nogle basale krav til deres omgivende miljø, som skal være opfyldt, og derudover er der en lang række krav til produktionsovervågning, som skal være på plads for at sikre overblikket for den ansvarlige driftsleder. Staldklimaet er vigtigt for at dyrene trives, og det er et basalt krav til ventilationssystemet, at den ønskede temperatur, luftfugtighed og luftkvalitet bliver opretholdt, specielt i opdrætsperioden. Dette gælder, uanset under hvilke klimaforhold stalden er placeret. Optimal og homogen produktion Dyr med de rette betingelser vokser og producerer optimalt. Desuden opnår man en mere homogen flok, når dyrene oplever et stabilt klima og de rette produktionsbetingelser. I opdrætsperioden er det især vigtigt at opretholde et stabilt klima, hvor der i ægproduktionen stilles større krav til produktionsovervågningen. Både i produktions- og opdrætsperioden er det vigtigt, at der er styring af præcis fodertildeling til både haner og høner samt overvågning af dyrenes vækst og aktuelle vægt. I produktionsperioden er det ligeledes vigtigt at observere ægproduktionen. Desuden kræves der styring af lysprogrammer og lysstyrke i stalden. Endelig skal klimaet selvfølgelig tilpasses dyrenes aktuelle behov og sikre en optimal luftkvalitet i stalden. Når det er koldt udenfor, ventileres der for at fjerne skadelige luftarter, som kan forårsage sygdomsudbrud og luftvejslidelser i besætningen. Samtidig ventileres der for at affugte stalden og dermed bibeholde en god strøelse. Hvis luften, der suges ind er koldere end staldluften, må den ikke ramme dyrene uden at blive blandet med den opvarmede staldluft. Ventilationsanlægget blander luften, så den har den rigtige temperatur i dyrenes opholdszone, og dyrene ikke oplever trækgener. I varme perioder fjerner ventilationssystemet dyrenes overskudsvarme og suger luft ind i stalden for at skabe en kølende effekt ved at sikre luftbevægelser omkring dyrene. En producent, der sikrer sin opdrætsbesætning det rigtige klima, minimerer risikoen for sygdomme, og oplever en besætning med høj ensartethed i flokken. Ligeledes er et korrekt klima med til at sikre en korrekt og ideel udnyttelse af stalden. Fleksible løsninger af højeste kvalitet Uanset staldens størrelse, opbygning og placering har SKOV en løsning til at skabe optimale vilkår i stalden både for dyr og medarbejdere i stalden. SKOVs professionelle teknikere dimensionerer ventilationsanlægget, så det er tilpasset den enkelte stald og på en måde, så der samtidig forbruges mindst mulig energi. Produkterne, der indgår i en SKOV løsning, er hovedsagligt udviklet og produceret hos SKOV i Danmark. Alle produkter er udviklet og dimensioneret i forhold til hinanden, så vores kunder får et driftssikkert og effektivt anlæg, som sikrer dyr og medarbejdere i stalden optimale forhold. 7

8 Low Power Ventilation System SKOVs LPV-system er et klassisk undertrykssystem, som anvendes til ventilation i fjerkræproduktioner. Systemet er udviklet til de temperede egne af verden og kan tilpasses de fleste staldbygninger. LPV-systemets komponenter Som udgangspunkt består et LPV-system af følgende fire elementer: Luftindtag Luftudtag Styring Sammenkobling Luftindtag I et LPV-system tilføres der frisk luft med vægventiler, type DA 1200/1211/1911. I kolde perioder ledes den friske luft mod loftet og blandes med staldluften, inden den når dyrenes opholdszone. I de varme perioder indtages luften på samme måde, men bliver suget ind i stalden ved en højere hastighed. Dermed opstår der luftcirkulation omkring dyrene, og de bliver kølet uden at opleve den øgede luftcirkulation som træk. Som et alternativ til vægventilerne kan SKOVs DA 1540 loftventiler anvendes. Luftudtag Luftudtaget i et SKOV LPV-system varetages af DA 600 eller DA 920 skorstene, som begge er udviklet, så de har en stor ydelse ved et lavt energiforbrug. Skorstenene er aerodynamiske, ligesom skorsten og ventilator er optimeret som enhed. Skorstenene reguleres efter SKOVs reguleringsprincipper MultiStep og Dynamic MultiStep, som nedbringer energiforbruget markant. Der kan i varme perioder suppleres med gavlventilatorer. Klimastyring LPV-systemet styres af SKOVs DOL 534/539 staldcomputere. Computerne indeholder en lang række funktioner og sikrer effektiv og præcis styring af klimaet i stalden. DOL 534/539 er modulopbygget og lette at betjene. Sammenkobling Systemets åbne-lukkefunktion varetages af spjældmotoren DA 75, der leveres med et komplet montagesæt. Hele systemets effektivitet og præcision afhænger af en robust og driftssikker sammenkobling. LPV-systemet kan suppleres med følgende: Farm Management, som sikrer al overvågning af produktionsparametrene Varme primært ifm. opdrætsflokke Køling - både til opdræt og produktionsdyr Præcis styring af foder- og vandtildeling Alarm og nødopluk 8

9 DOL 9940 Fodervægt CO2 sensor DOL 114 Temperaturføler DB 1400 Fugtføler Vægventilator med lysfælde DA 75 Spjældmotor DA 600 Skorsten med lysskål DOL 539 Klima- og produktions computer DOL 278 Nødopluk DA 1200 Vægventil med lysfælde DOL 12 Temperaturføler DA 75 Spjældmotor DOL 9410 Platformvægt SKOVs LPV-system Stabilt klima året rundt Optimal styring af luftretning, -mængde, og -hastighed Sikker klimastyring, der er let at betjene Lavt energiforbrug Indbygget nødventilation 9

10 Tunnel ventilation I de tropiske egne af verden forekommer der ikke frost, og temperaturen er konstant høj. Derfor er det vigtigt at kunne sænke temperaturen i stalden. Med SKOVs Tunnel system bliver luften i stalden afkølet uden, at det får negative konsekvenser for dyrene, både ved opdræt og produktionsdyr. Tunnel systemets komponenter Som udgangspunkt består et Tunnel system af følgende fire elementer: Luftindtag Luftudtag Styring Sammenkobling Luftindtag Luften suges ind i stalden via åbningerne i den ene ende af stalden, der reguleres med Rack & Pinion eller Tunnel Door Light. Til luftkøling anvendes pads eller køledyser. Luftudtag I modsatte ende af tunnelåbningen er der placeret store gavlventilatorer, så der skabes en kølig luftstrøm (chill-effekt) i langsgående retning af huset. Afhængig af luftfugtigheden er det muligt at sænke temperaturen med mellem ºC. Klimastyring Tunnel systemet reguleres ved hjælp af DOL 534 klimacomputer eller DOL 539 klima- og produktionscomputer, som begge stiller en række funktioner til rådighed, og som er lette at betjene. Computeren sikrer en effektiv og præcis klimastyring, der giver en optimal tilvækst på trods af høje temperaturer. Computeren styrer ventilationssystemet ud fra den temperatur, som dyrene oplever. Sammenkobling Systemets åbne-lukkefunktion varetages af spjældmotoren DA 75, der leveres med et komplet montagesæt. Hele systemets effektivitet og præcision afhænger af en robust og driftssikker sammenkobling. Tunnel systemet kan suppleres med følgende: Farm Management, som sikrer al overvågning af produktionsparametrene Varme primært ifm. opdrætsflokke Køling - både til opdræt og produktionsdyr Præcis styring af foder- og vandtildeling Alarm og nødopluk SKOVs Tunnel system Lave etableringsomkostninger Køling via lufthastighed Fjerner effektivt overskudsvarme og uønskede luftarter Effektiv og overskuelig 10

11 DOL 114 Temperaturføler Fugtføler DOL 9940 Fodervægt DB 1400 Vægventilator med lysfælde CO2 sensor DOL 539 Klima- og produktions computer DOL 278 Nødopluk Pad sensor DOL 9410 Platformvægt DOL 12 Temperaturføler DA 150A Padkøling 11

12 Combi-Tunnel ventilation SKOVs Combi-Tunnel system er et undertrykssystem, der anvendes i fjerkræproduktioner i de tropiske og subtropiske egne af verden, hvor der er store daglige og sæsonafhængige temperaturudsving. Combi-Tunnel systemets komponenter Combi-Tunnel systemet består af følgende fire elementer: Luftindtag Luftudtag Styring Sammenkobling Luftindtag I de kolde perioder tilføres der frisk luft med vægventilerne DA1200/1211/1911, som leder den friske luft mod loftet. Den friske luft blandes med staldluften, inden den når dyrenes opholdszone. Som et alternativ til vægventilerne kan SKOVs DA 1540 loftventiler anvendes. I de varme perioder suges luften ind i stalden ved hjælp af åbningerne i den ene ende af stalden, der reguleres med Rack & Pinion eller Tunnel Door Light. Til luftkøling anvendes pads eller højtrykskøling. Luftudtag Luftudtaget i Combi-Tunnel systemet varetages i de kolde perioder af DA 600 eller DA 920 skorstene, som begge er udviklet, så de har en stor ydelse ved et lavt energiforbrug. Skorstenene er aerodynamiske, ligesom skorsten og ventilator er optimeret som enhed. Skorstenene kan monteres i væg og loft eller sidemonteres i kombination med andre vægventilatorer. Skorstenene reguleres efter SKOVs reguleringsprincipper MultiStep og Dynamic MultiStep, som nedbringer energiforbruget markant. Ved høje udetemperaturer varetages luftudtaget af store gavlventilatorer, der er placeret modsat tunnelåbningen med kølepads. Hermed skabes der en kølig luftstrøm (chill-effekt) i langsgående retning af stalden, som kan nedbringe temperaturen i stalden med helt op til 25 ºC. Klimastyring Combi-Tunnel systemet styres af SKOVs DOL 534/539 staldcomputere. Computerne indeholder en lang række funktioner og sikrer effektiv og præcis styring af klimaet i stalden. Staldcomputerne er modulopbygget og lette af betjene. Sammenkobling Systemets åbne-lukkefunktion varetages af spjældmotoren DA 75, der leveres med et komplet montagesæt. Hele systemets effektivitet og præcision afhænger af en robust og driftssikker sammenkobling. Combi-Tunnel systemet kan suppleres med følgende: Farm Management, som sikrer al overvågning af produktionsparametrene Varme primært ifm. opdrætsflokke Køling - både til opdræt og produktionsdyr Præcis styring af foder- og vandtildeling Alarm og nødopluk 12

13 Fugtføler Temperaturføler DA 600 Skorsten med lysskål DOL 9940 Fodervægt CO2 sensor DB 1400 Gavlventilator med lysfælde DA 75A Spjældmotor DOL 539 Klima- og produktionscomputer DOL 278 Nødopluk Padsensor DA1211 Vægventil med lysfælde DOL 12 Temperaturføler DOL 9410 Platformvægt DA 75A Spjældmotor DA 150A Padkøling SKOVs Combi-Tunnel system Stabilt klima året rundt Optimal styring af luftretning, -mængde og -hastighed Sikker klimastyring, der er let at betjene Lavt energiforbrug Indbygget nødventilation 13

14 Trivsel og produktivitet med SKOVs kølesystemer I de dele af verden, hvor udetemperaturen kan overstige 30 ºC, kan det være nødvendigt at anvende køling i stalden, for at staldtemperaturen ikke bliver uhensigtsmæssig høj. Afhængig af dyrenes alder og typen af produktion påvirkes dyrene i højere eller mindre grad, hvis staldtemperaturen bliver for høj. Det har negative effekter på produktiviteten, herunder nedsat foderoptagelse, og i yderste konsekvens kan det betyde forhøjet dødelighed på grund af varmestress. De negative konsekvenser kan mindskes betydeligt ved at anvende køling. SKOV tilbyder to former for køling - højtrykskøling eller padkøling. I udviklingen af SKOVs køleprodukter er der lagt stor vægt på kvalitet og fleksibilitet. Kvaliteten sikres ved at benytte komponenter med høj driftsikkerhed og lang levetid. Højtrykskøling i et LPV-system I et LPV-system anvendes højtrykskøling, som tilfører staldluften forstøvede vandpartikler. Vandpartiklerne fordamper i den opvarmede staldluft, hvilket afkøler luften. Via korrekt højtrykskøling er det således muligt at sænke temperaturen i stalden med 2-10 C. Denne sænkning kan foretages, uden at den forhøjede luftfugtighed får negative konsekvenser for dyr og strøelse. Højtrykskøling er meget fleksibelt, da det er opbygget af standardkomponenter, som let tilpasses den konkrete stald. Højtrykskøling i Tunnel mode Højtrykskøling kan også med fordel anvendes i Tunnel systemer i områder med relativ lav luftfugtighed. Her udlades kølepadsene og højtryksdyserne monteres på strenge i Rack & Pinion åbningen. Det er muligt at indstille højtrykskølingen i forhold til behovet for køle- og fugtbehovet. Pumpeenhed - komplet med filtre Pumpen er grundlaget for et effektivt køleanlæg. Pumpeenheden leveres komplet, klar for tilslutning af strøm og vand. Effektive filtre sikrer et driftssikkert anlæg med lang levetid. Endvidere kan pumpen udstyres med ekstra fosfatfilter samt elektronisk kalkspalter for optimal reduktion af kalk og mineraler i vandet. Rørsystem Der benyttes kun rustfri syrefaste rør og samlinger med stor holdbarhed og lang levetid. Huller til dyser laves med en specialtang efter rørmontagen. Dyserne i de patenterede dyseholdere FlexClamp kan således placeres vilkårligt, hvilket giver mulighed for en optimal placering over luftindtaget. Alternativt kan rørene leveres med præfabrikerede huller til dyser. Dyser De patenterede dyser er udstyret med et filter foran hvert dysehoved for at reducere risikoen for tilstopning. Endvidere kan dysehovederne leveres antikalkbelagt, hvilket yderligere reducerer problemer med kalkaflejring i dysehovedet. Alle dyser er monteret med antidrypventil. Automatik Styring af køleanlægget kan foregå manuelt eller automatisk via kølecomputer eller staldens klimacomputer. 14

15 Højtryksanlæg - mere end køling Et højtryksanlæg har flere funktioner end køling af staldluften. Befugtning Højtryksanlægget kan også benyttes til befugtning af stalden. Systemet kan anvendes til at hæve fugtniveauet i stalden i perioder, hvor det vurderes, at luftfugtigheden i huset er for lav, og samtidig kan befugtningen mindske støvproblemer i huset. Korrekt befugtning kan afhjælpe disse problemer til gavn for dyr og mennesker. Iblødsætning Mellem holdene kan højtryksanlægget benyttes til iblødsætning af stalden. Med afbrudt ventilation vil den tætte tåge af vandpartikler hurtigt opbløde skidt på diverse overflader. Rengøringen bliver herved hurtigere og nemmere. Sænk temperaturen med kølepads Padkøling anvendes i forbindelse med SKOV Combi-Tunnel og Tunnel systemer. Kølingen foregår ved, at luftindtaget sker gennem pads, som holdes fugtige ved recirkulation af vand. Luften tages ind gennem disse pads og afkøles ved at optage vanddamp. Rendesystem med integreret vandtank Modsat andre systemer er der ikke behov for separat vandtank i forbindelse med DA 150B padkøling. Tanken er integreret i den nedre rende og er således en indbygget del af selve rendesystemet. Røret der overrisler padsene er en integreret del af den øvre rende. Vandtilførslen sker direkte uden brug af de særlige fordelerpads, som anvendes i mange andre systemer. 15

16 Optimalt staldklima med effektivt varmesystem SKOV leverer ventilationsløsninger, hvor varme er en integreret del af den samlede løsning. Et godt staldklima er vigtigt for dyrenes trivsel, sundhed og produktivitet. Staldvarme er en del af den totale klimaløsning og på linje med køling og ventilation en afgørende parameter for at kunne skabe et optimalt staldklima med høj produktivitet. Klimaet i stalden, hvor temperatur og relativ luftfugtighed er de vigtigste faktorer, har afgørende betydning for foderoptagelse, tilvækst, stress, smittepres etc. Det er nødvendigt at ventilere samt at kunne tilføre varme til stalden for at få helt styr på klimaet, herunder temperatur, fugt og CO 2. Effektiv rumopvarmning Et varmeanlæg fra SKOV er baseret på tilførsel og cirkulation af varmt vand. SKOVs varmekomponenter er udviklet i en høj kvalitet, og de er velegnede til et aggressivt staldmiljø. Spiraflex ribberør giver en effektiv og økonomisk opvarmning af luften i stalden uden at afgive CO 2 i stalden. Varmeafgivelsen fra et Spiraflex rør er pr. meter langt højere end ved et glat rør, hvilket skyldes den specielle ribbekonstruktion. Rørene monteres under vægventilerne og afgiver varme (konvektion) til den omgivende luft. Luften bliver lettere, stiger opad, bærer den kolde luft fra ventilerne ind i rummet og sikrer dermed cirkulation af luften i staldrummet. Placeringen hjælper dermed til at give en korrekt ventilation med optimal opblanding af kold luft udefra med den opvarmede staldluft, således at dyrene ikke udsættes for koldluftnedslag. Varme en forudsætning for god strøelse For at give dyrene i både opdræts- samt produktionsperioden og strøelsen den bedste start, er det vigtigt, at stalden er opvarmet over en længere periode, inden dyrene indsættes. Dette er primært gældende i opdrætsstalde, hvor de daggamle dyr er fuldstændig afhængige af den omgivende temperatur. Ved indsætning/flytning af dyr til produktionshuse, er dyrene mere robuste, og afhængig af klimazone vurderes det, om der skal opsættes varmeanlæg i huset. Direkte fyring Som et supplement eller alternativ til SKOVs vandbaserede varmeanlæg tilbyder SKOV direkte fyrede gasvarmeblæsere af høj kvalitet. Direkte fyring er, når varmeudviklingen sker ved direkte, åben forbrænding af gas inde i selve staldrummet. Gasvarmeblæserne er en hurtigt reagerende og kraftig varmekilde, som er effektiv til opvarmning og tørring af stalde efter rengøring. SKOVs effektive og hurtigt reagerende varmesystem sikrer dig et optimalt staldklima. 16

17 Outside variable damper Inside variable outlet fan fix speed inlet fan Genvind varmen og spar penge I det moderne landbrug er der stor fokus på at reducere varmeudgifterne, og derfor har SKOV udviklet en varmegenvinder, der kan mere end halvere det samlede varmeforbug ved produktion af fjerkræ. Varmegenvinderen anvender den varme, der naturligt forekommer i udsugningsluften og opvarmer den tilførte luft, som så igen blæses ind i stalden. Udover at varmegenvinderen sænker energiforbruget, vil luftfugtigheden og CO 2 -koncentrationen i stalden blive lavere, hvilket vil medføre en mere tør strøelse til gavn for luftkvaliteten og dyrenes sundhed. 17

18 SKOV produktionsstyring til forældredyr 18

19 19

20 Produktionsstyring F or at kunne levere de bedste resultater er det nødvendigt at følge produktionen konstant og korrigere, hvis produktiviteten ikke er som forventet. SKOVs DOL 535/539 staldcomputere har produktionsmoduler tilpasset både slagtekyllinger, opdræt og forældredyr med funktioner, der giver mulighed for både effektiv styring af produktionen og for systematisk overvågning. for både at styre produktionen, overvåge produktiviteten, rapportere eventuelle unormale forhold samt mulighed for nemt at ændre i opsætningen på kort eller lang sigt. Produktionsstyring til opdræt I de første uger af opdræt er det es- sentielt at opnå optimal vækst og ensartethed af dyrene. Klimaet er vigtigt for at opnå dette, især i de første uger, men ligeså vigtigt er det at sikre adgang til foder og vand. SKOVs staldcomputer kan både sikre, at foderet leveres, og at foderog vandforbruget registreres løbende. Automatisk vejning kontrollerer, at Staldcomputer og FarmOnline i tæt samarbejde Under opdræt er det vigtigt at sikre et korrekt klima, men det er ligeså vigtigt at følge vækst og ensartethed samt sikre den korrekte mængde foder. Under ægproduktion er det vigtigt både at kunne følge produktionen af æg og styre foderdistributionen samt at følge dyrenes foderoptagelse og vægt. Med et SKOV produktionsstyringssystem kan der via systematisk overvågning gives et billede af produktiviteten samt en indikation af eventuelle problemer i stalden, for eksempel manglende foderoptagelse, utilsigtet forøget vækst af forældredyrene eller for få producerede æg. SKOV DOL 535/539 staldcomputer til opdræt og forældredyr giver mulighed 20 Tilslutningsmulighederne med SKOVs DOL 535/539 i en fjerkræproduktion

21 dyrene vokser planmæssigt og rapporterer ensartetheden. Manuelle kontrolvejninger kan registreres og sammenlignes med de automatiske vejninger. Styring af lyset er ligeledes vigtigt for at opnå kønsmodning af både høner og haner. SKOVs staldcomputer har et meget avanceret system til styring af lyset. Systemet beregner en række vigtige produktionsnøgletal som fx foder pr. dag, pr. uge og akkumuleret dødelighed, herunder antallet af aflivede dyr. Ligeledes beregnes dyrenes tilvækst, vægt og ensartethed samt vandforbrug og vand- og foderforhold. Alle nøgletal sammenlignes med produktionsmålene opstillet af avlsselskaberne, og afvigelser kan nemt identificeres. Produktionsstyring til forældredyr Under æglægning kan de producerede æg automatisk tælles via en eller flere elektroniske ægtællere. Det er ligeledes muligt at registrere gulv-, system- og redeæg. Producerede æg kan indtastes manuelt, hvis der ikke er installeret automatiske ægtællere. SKOVs staldcomputer kan sikre præcis dosering af foder til henholdsvis haner og høner. Foderet udvejes og leveres i skål- eller kædefoderlinjer på op til 24 destinationer. Opfyldning og udfodring sker efter tidsstyring, og der kan laves forskellige tidsprogrammer i forhold til dyrenes alder. Fodermængden kan angives og justeres manuelt eller køre efter et skema i forhold til ønsket mænge foder pr. høne og hane. Der kan anvendes foder fra op til fem siloer, og foderet blandes inden udfodring. Ligesom for opdræt kan foder- og vandforbruget registreres præcist, og der kan laves automatisk vejning og lysstyring. Lysstyring er vital under hele ægproduktionen for at sikre den rigtige døgnrytme. Lysmængden kan måles med lyssensorer og styres med lysdæmpere, så der opnås præcis den ønskede mængde lys. Alle nøgletal sammenlignes med produktionsmålene opstillet af avlsselskaberne, og afvigelser kan nemt identificeres. Funktioner i DOL 535/539 staldcomputer Ad libitum eller kontrolleret skålfodring og kædefodring Destinationsfodring - Op til 24 destinationer med tre tværsnegle - Ugeprogram for foderstyring Foderprogrammer for opfyldning og udfodring Fem siloer Elektronisk silovejning af fire siloer Dagssilo Dosering af foder Registrering af foderforbrug Automatisk eller manuel ægtælling med op til 32 ægtællere Vandstyring og registrering af forbrug med op til seks vandure Lysstyring med et hovedlysprogram og seks slavelysprogrammer Simulering af daggry og skumring Styring af lysmængde med dæmper og op til fem lyssensorer Automatisk og manuel kyllingevejning med op til 12 vægte Beregning af høne- og hanevægt samt ensartethed Seks døgnure og seks interval ure Registrering af døde og aflivede dyr Beregning og visning af en række vigtige produktionsnøgletal 21

22 SKOV Farm Management 22

23 23

24 FarmOnline App FarmOnline Enterprise Performance Management FarmOnline Explorer FarmOnline Service Access Enhver producent af opdræt og forældredyr til slagtekyllinger bør stille krav til, at deres produktionssystem kan give: et overblik over produktiviteten på bedriften informationer om vigtige klimanøgletal et overblik uden fysisk tilstedeværelse på bedriften alarmeringer ved unormale forhold mulighed for at programmere flere staldcomputere med samme indstillinger på én gang analyse af trends i klimaet detailinformationer i overskuelig form om vækst, foderforbrug, vandforbrug, ægproduktion, dødelighed sammenligning af resultater fra forskellige produktionshuse og forskellige rotationer sammenligning af resultater fra forskellige bedrifter mulighed for eksport af data til Excel eller papirrapporter Alt dette bliver nemt og overskueligt med SKOVs FarmOnline. Intelligent og brugervenlig Farm Management FarmOnline er et farm management system, som tilbyder en række nyttige værktøjer til fjernbetjening, overblik, analyse og rapportering - både for producenten med fokus på dyrene, for rådgivere på kontorer og for ledelsen af store integrationer. Med SKOVs udstyr til registrering af foder, dyrevægt og vandforbrug sikres korrekt og automatisk dataregistrering. Data i FarmOnline har derfor stor troværdighed. Den automatiske registrering af data, analysen og præsentationen af dem i FarmOnline, giver producenten mulighed for at kombinere data med det at observere dyrene i stalden og træffe de rigtige beslutninger for at øge indtjeningen. Brugervenligt og intuitivt FarmOnline Explorer er designet med en grafisk intuitiv brugerflade, fokus på ikoner og farver og mindre tekst. I dag er staldstyringer avancerede, og mulighederne og indstillingerne er mange. Derfor har FarmOnline Explorer stor fleksibilitet i visning af indstillinger og nøgletal. Informationen kan vises via tabeller eller ved at anvende egne fotos eller tegninger af gård og huse. Farvekoder viser tydeligt afvigelser i planlagt klimastrategi og i afvigelser i forhold til produktionsmål. Klimaindstillingerne kan analyseres og justeres efter behov. Klimastrategien, for eksempel temperaturkurve eller varmestrategien, kan analyseres, ændres og programmeres i mange staldcomputere på en gang. Alarmstatus vises altid, og nye alarmer indikeres med pop-up vindue for at skabe opmærksomhed om situationen. Alle alarmer logges og kan vises i diagrammer. Omfattende historik på alle nøgletal gør det muligt at analysere både klima og produktion i diagrammer. Detaljerede data fra forskellige stalde eller forskellige rotationer kan analyseres og sammenlignes og er tilgængelige i fem år. FarmOnline optimerer opdræt og ægproduktion Igennem produktionsforløbet skal der dagligt være opfølgning af, om produktiviteten forløber som forventet. Dette gælder i alle produktionsformer, også for opdræt og forældredyrsproduktion. Selv små udsving i den daglige foderoptagelse for opdrætskyllinger kan få stor betydning for ensartethed og kønsmod- 24

25 ning. Med breeder-modulet i FarmOnline er det sikret, at producenten altid uanset hvor han befinder sig har et præcist overblik på dags- eller ugebasis og med det samme kan reagere på en indikation af f.eks. for lav foderoptagelse. Datakommunikation FarmOnline kan anvendes sammen med staldcomputere på eksisterende netværk, ligesom SKOVs nye generation af staldcomputere har LAN-ethernet indbygget. Dermed er der ikke behov for opsamling af data mellem staldcomputere og pc, hvilket resulterer i sikring af data, og en højere datavaliditet. Kommunikation kan foregå enten via LAN-kabler, fiberkabler eller trådløst netværk. Hold øje med stalden fra smartphonen En internet-adgang er alt hvad der kræves, for at man med SKOVs FarmOnline app til smartphones kan få adgang til alle sine staldcomputere ligegyldigt hvor i verden de er placeret. Producenten har således mulighed for at se klimadata og alarmer, og dermed minimere risikoen for tab i tilfælde af systemnedbrud. SKOVs app til smartphone kan downloades gratis til Android, iphone og Windows Phone. SKOV Farm Management til fjerkræproduktion Anvend SKOVs produktionsstyringssystem til at styre foder, vand, lys og samle informationerne. Anvend FarmOnline til at arbejde med tallene og præsentere det på en nem og overskuelig måde. Få mere tid til at observere dyrene i stalden. Brug observationerne og informationerne fra staldcomputerne og FarmOnline til at træffe de rigtige beslutninger. Få et bedre opdrætsforløb, få de rigtige høner og haner til ægproduktionen, få en optimal produktion af rugeæg. Få større overskuelighed, fokusér på det væsentlige, og få mulighed for udvidelse af farmen. Samlet set vil forretningen blive bedre. 25

FarmOnline. klima for vækst

FarmOnline. klima for vækst FarmOnline klima for vækst Global vækst skaber stor efterspørgsel SKOV er førende på det internationale marked for klimastyring og produktionsovervågning til animalsk produktion og har mere end 40 års

Læs mere

Optimal klimastyring til svineproduktion

Optimal klimastyring til svineproduktion Optimal klimastyring til svineproduktion DOL 234F sætter standarden I en moderne svineproduktion er det afgørende, at dyrene har de bedste vilkår for at kunne producere optimalt. SKOV har udviklet staldcomputeren

Læs mere

LPV-Fjerkræ. Sparer energi og bidrager til øget produktivitet. klima for vækst

LPV-Fjerkræ. Sparer energi og bidrager til øget produktivitet. klima for vækst LPV-Fjerkræ Sparer energi og bidrager til øget produktivitet klima for vækst SKOV - klima for vækst I mere end 40 år har SKOVs systemer og komponenter sikret dyrene et optimalt klima, så de trives og opnår

Læs mere

Klima- og produktionsstyring til fjerkræproduktion

Klima- og produktionsstyring til fjerkræproduktion Klima- og produktionsstyring til fjerkræproduktion Climate for Growth DOL 534 Klimacomputer DOL 535 Produktionscomputer I takt med den økonomiske udvikling stiger efterspørgslen efter kød på verdensplan,

Læs mere

Energivenlig ventilation til fjerkræ

Energivenlig ventilation til fjerkræ Energivenlig ventilation til fjerkræ Climate for Growth Energioptimal ventilation Ventilation er en forudsætning for at kunne skabe et sundt staldmiljø, og for at give dyrene de optimale betingelser. SKOV

Læs mere

Energivenlig ventilation til fjerkræ

Energivenlig ventilation til fjerkræ Energivenlig ventilation til fjerkræ Climate for Growth Energioptimal ventilation V entilation er en forudsætning for at kunne skabe et sundt staldmiljø, og for at give dyrene de optimale betingelser.

Læs mere

Optimal klima- og produktionsstyring til svineproduktion

Optimal klima- og produktionsstyring til svineproduktion Optimal klima- og produktionsstyring til svineproduktion Én serie - mange muligheder SKOV har udviklet en serie af modulopbyggede staldcomputere til klima- og produktionsstyring i svinebesætninger. Uanset

Læs mere

Produktionsovervågning og produktionsstyring i fjerkræproduktion

Produktionsovervågning og produktionsstyring i fjerkræproduktion DA TEMA INFO Produktionsovervågning og produktionsstyring i fjerkræproduktion En rentabel fjerkræproduktion kræver i dag at producenten har løbende overblik over produktionen. Før i tiden var det måske

Læs mere

Energivenlig ventilation til svineproduktion

Energivenlig ventilation til svineproduktion Energivenlig ventilation til svineproduktion Climate for Growth Energivenlig ventilation Energivenlig ventilation Ventilation er en forudsætning for at kunne skabe et sundt staldmiljø og for at give dyrene

Læs mere

FarmOnline EPM. Enterprise Performance Management. Teknisk info

FarmOnline EPM. Enterprise Performance Management. Teknisk info Enterprise Performance Management Teknisk info 3 Teknisk info PRODUKTBESKRIVELSE Opdræt af slagtekyllinger er en produktionsform, som kræver omhyggelig styring og tæt opfølgning. Kyllingerne er meget

Læs mere

DA 920 skorsten. Teknisk Info 2014.11.11

DA 920 skorsten. Teknisk Info 2014.11.11 Teknisk Info 2014.11.11 2 Teknisk Info PRODUKTBESKRIVELSE DA 920 er udviklet og designet ud fra princippet om højest mulig luftydelse ved et lavt energiforbrug, ligesom ventilatorer og skorstene er optimeret

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Afprøvning af rør for radiatorvarme til svinestalde

Afprøvning af rør for radiatorvarme til svinestalde Afprøvning af rør for radiatorvarme til svinestalde Institution: Afprøvning udført for Videncenter for Dansk svineprduktion Forfatter: Jesper Kirkegaard Dato: 18.06.2010 Det er afgørende for grisenes tilvækst

Læs mere

DA 600. Teknisk info

DA 600. Teknisk info Teknisk info Teknisk info 3 1 Produktbeskrivelse komponenterne anvendes til udsugning af luft fra stalde. er aerodynamisk og giver stor luftydelse med lille energiforbrug. er fremstillet af en speciel

Læs mere

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark Manual VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006 SKIOLD A/S Danmark Vejledning i brug af VentCom sammen med Apollo Multi. VentCom er et program, som kan præsentere aktuelle

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

Teknologiudredning Version 1 Dato: 15.03.2011 Side 1 af 7. Køling af indblæsningsluft via kølepads

Teknologiudredning Version 1 Dato: 15.03.2011 Side 1 af 7. Køling af indblæsningsluft via kølepads Teknologiudredning Version 1 Dato: 15.03.2011 Side 1 af 7 Køling af indblæsningsluft via kølepads Resumé Ammoniakfordampning Der er ingen dokumenteret effekt på ammoniakfordampning. Lugt fra stald Der

Læs mere

Host, lort og hale på rette sted

Host, lort og hale på rette sted Host, lort og hale på rette sted Joachim Glerup Andersen LMO Søften Præsentation Rådgiver omkring klima og ventilation i slagtesvin, smågrise og sostalde. Er på/fra staldgangen. Turbo på slagtesvin, vækstmanagement

Læs mere

BENCHMARKING AF VARMEFORBRUG

BENCHMARKING AF VARMEFORBRUG BENCHMARKING AF VARMEFORBRUG NOTAT NR. 1131 Notatet indeholder vejledende tal for det typiske energiforbrug til varme i nye velisolerede svinestalde. Tallene kan bruges til benchmarking af varmeforbrug

Læs mere

Ventilation med ECL Comfort 310

Ventilation med ECL Comfort 310 Ventilation med ECL Comfort 310 Én løsning til styring og overvågning Med ECL Comfort 310 kan I samle styring og overvågning af alle jeres anlæg ét sted. Udvid eksempelvis en eksisterende varme- og brugsvandsløsning

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010

Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010 Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010 vfl.dk 1 Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter

Læs mere

fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet

fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet Kompakt fuldisoleret fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet comfort 3 VXi øger komforten for dine kunder Drømmer du om endnu mere tilfredse kunder, er Redans VXi unit det oplagte valg.

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

Kvaliteten af luft er livskvalitet!

Kvaliteten af luft er livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte DV-300T ventilationsaggregatet er et anlæg med energieffektiv huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav

Læs mere

DA 74C spjældmotor. Teknisk Info

DA 74C spjældmotor. Teknisk Info Teknisk Info 2 Teknisk Info PRODUKTBESKRIVELSE 1 DA 74C DA 74C er en spjældmotor til regulering af drejespjæld i staldventilationsanlæg. DA 74CV er til trinløs (variabel) regulering. V = Variabel. DA 74CO

Læs mere

Sammendrag. Beskrivelse

Sammendrag. Beskrivelse Ved naturlig ventilation har man et anlæg, som ikke forbruger el til driften og dermed heller ikke går i stå ved strømsvigt. INSTITUTION: FAGLIGT ANSVAR: VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION POUL PEDERSEN

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS 1 Hvem er Dansk Varmepumpe og vores partnere DANSKVARMEPUMPE.DK er en del af den efterhånden store familie hvor også DANSKSOLVARME.DK og

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum

ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum 1 Udgivet af: ITEK og DI Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 87-7353-7353-712-8 0.4.08 2 Forord Varme i serverrum er blevet et stigende problem i mange virksomheder

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt.

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. 30 sek. Monteringstid Hurtig montering

Læs mere

DA 60-920. Teknisk Info 2014.11.14

DA 60-920. Teknisk Info 2014.11.14 Teknisk Info 2014.11.14 2 Teknisk Info PRODUKTBESKRIVELSE DA 60 indblæsningshoved er et luftindtag der kombinerer høj ydelse med lav lufthastighed i dyrenes opholdszone. yder op til 20.000 m 3 /time ved

Læs mere

Gasvarmeblæsere GP14 /40 /70 /95. Teknisk info

Gasvarmeblæsere GP14 /40 /70 /95. Teknisk info GP14 /40 /70 /95 Teknisk info 2 Teknisk info 1 Produktbeskrivelse SKOV A/S leverer direkte fyrede gasvarmeblæsere som supplement til eller erstatning for vandbaserede indirekte fyrede varmeanlæg. Direkte

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS

SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS AFFUGTERE AF HØJ KVALITET OG FLOT DANSK DESIGN TIL INSTALLATIONER I POOL- OG TEKNIKRUM Svøebadsaffugtere for komfort og wellness Effektiv styring af luftfugtigheden

Læs mere

SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS

SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS AFFUGTERE AF HØJ KVALITET OG FLOT DANSK DESIGN TIL INSTALLATIONER I POOL- OG TEKNIKRUM S vøebadsaffugtere for komfort og wellness Effektiv styring af luftfugtigheden

Læs mere

MT Højgaards landbrugsbyggeri. Copyright 2008 MT Højgaard a/s

MT Højgaards landbrugsbyggeri. Copyright 2008 MT Højgaard a/s MT Højgaards landbrugsbyggeri 1 MT Højgaard a/s Lokal og landsdækkende Med 19 lokalkontorer og et hovedkontor dækker MT Højgaard hele landet. Landbrugsbyggeri Danmarks største bygge- og anlægsvirksomhed

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Industrial Luftsolfangere til industri og større haller Effektiv affugtning og varmebesparelse med gratis solvarme

Industrial Luftsolfangere til industri og større haller Effektiv affugtning og varmebesparelse med gratis solvarme Industrial Ø V S N Luftsolfangeretilindustriogstørrehaller Effektivaffugtningogvarmebesparelse medgratissolvarme Denne pjece omhandler SolarVentis industrielle luftsolfangersystem. Systemet er patenteret

Læs mere

Vores varmeveksler er mere end bare varm luft

Vores varmeveksler er mere end bare varm luft Vi har fokus på klima og energi Vores varmeveksler er mere end bare varm luft rokkedahl-energi.dk Om Rokkedahl Energi 50% Vi går op i besparelser. Derfor kan du altid forvente op til 50% i energibesparelse

Læs mere

De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion

De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion Gitterbakker med høj yde- og korrosionsevne Zinc+gitterbakker 1 P127354 En ny og let anvendelig løsning til krævende installationer Gitterbakker er

Læs mere

SÆT FOKUS PÅ DIT VENTILATIONSANLÆG OG ENERGIFORBRUG

SÆT FOKUS PÅ DIT VENTILATIONSANLÆG OG ENERGIFORBRUG SÆT FOKUS PÅ DIT VENTILATIONSANLÆG OG ENERGIFORBRUG Erik Damsted & Michael J. Hansen Miljøteknologi, SEGES Videncenter for Svineproduktion Svinekongres 20. oktober 2015 SÆT FOKUS PÅ: Dimensionering af

Læs mere

Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere.

Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere. Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere. Denne vejledning tager udgangspunkt i den generelle funktion af ilt-styring på NBE brændere og baseres på betjening via StokerCloud. På den enkelte styring kan

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

Princip beskrivelse. - mere end funktionel

Princip beskrivelse. - mere end funktionel Princip beskrivelse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

We care about pigs. WEDA Danmark a/s Gl. Silkeborgvej 2 8920 Randers Denmark. Phone: +45 5122.1166 Email: info@weda.dk Internet: www.weda.

We care about pigs. WEDA Danmark a/s Gl. Silkeborgvej 2 8920 Randers Denmark. Phone: +45 5122.1166 Email: info@weda.dk Internet: www.weda. We care about pigs WEDA Danmark a/s Gl. Silkeborgvej 2 8920 Randers Denmark Phone: +45 5122.1166 Email: info@weda.dk Internet: 02_15.DA Der tages forbehold for trykfejl. Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Jordvarme Væske/Vand DVI VV45/60/85 kw - endnu lavere energiforbrug DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Intelligent & fleksibelt system Kaskadekobling Produktserien VV45-85 er udviklet med henblik på kaskadekoblig

Læs mere

DI Innovationskonference

DI Innovationskonference h a n d l e k r a f t i n n o v a t i o n s a m a r b e j d e DI Innovationskonference Workshop B: Succesfuld indførelse af ny teknologi 21-11-2013 Indhold 1. Kort præsentation af SKOV A/S 2. Succesfuld

Læs mere

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning.

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning. SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark Gratis varme, ventilation, affugtning. SV VacPipe. SV VacPipe er udviklet til boliger, større bygninger,

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Gør det nemt at beherske indeklimaet WA-aggregater er det bedste valg, hvis du vil holde en konstant arbejdstemperatur med jævn fordeling

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Varme flytning. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

Varme flytning. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Varme flytning DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold 03 04 05 06 Hvad er varmeflytning? Men har jeg nu brug for varmeflytning? Træk frisk luft indenfor DUKA Varmeflytningsløsninger

Læs mere

DB 1100 DB 1400 DB 1450 EC 1400 EC 1450 ventilator. Teknisk info

DB 1100 DB 1400 DB 1450 EC 1400 EC 1450 ventilator. Teknisk info DB 1100 DB 1400 DB 1450 EC 1400 EC 1450 ventilator Teknisk info Teknisk info 3 1 Produktbeskrivelse Gavlventilatorer er ideelle som ekstra kapacitet i et traditionelt ventilationssystem; fx LPV. Når luftbehovet

Læs mere

Webstech trådløs overvågning af din Biomasse

Webstech trådløs overvågning af din Biomasse Diameter 91 mm Ekst. antenne længde 2,77 m Kabinet: Interval Frekvens Rækkevidde op til 50 m (placeret i fri luft, foroven på biomassen) TEMPERATUR Målingsskala - 20 til 80 C Nøjagtighed +/ - 0,4 C (mellem

Læs mere

Appendiks 7. Solvarme. Klimatiske principper. appendiks

Appendiks 7. Solvarme. Klimatiske principper. appendiks appendiks Appendiks 7 Klimatiske principper Ved et adaptivt design skal der tages højde for de forskellige påvirkninger fra naturen ved de respektive placeringer. I forlængelse af ressourceforbrug under

Læs mere

UDTØRRING AF SLAGTESVINESTALDE UNDER VINTERFORHOLD

UDTØRRING AF SLAGTESVINESTALDE UNDER VINTERFORHOLD UDTØRRING AF SLAGTESVINESTALDE UNDER VINTERFORHOLD ERFARING NR. 1607 Ved udtørring af slagtesvinestalde med 1/3 drænet gulv og 2/3 spaltegulv under vinterforhold (

Læs mere

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30 Dr.Heron TEMPERATUR - STYRING BRUGERVEJLEDNING VER. 2.30 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Beskrivelse... 4 2.0 INSTALLATION - indkodning af parametre..................................... 6 2.1 Funktionspotmeter

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem 2 Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Nedsæt din varmeregning og nyd godt af naturens gratis energi Compress 6000 AW er en luft/vand

Læs mere

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING www.sonnenkraft.dk 1 DE 10 TRIN TIL ET LAVT ENERGIFORBRUG FOKUSER PÅ DE STØRSTE ENERGIUDGIFTER Jo større energiudgifter

Læs mere

DIN PARTNER PÅ ENERGIEFFEKTIVISERING

DIN PARTNER PÅ ENERGIEFFEKTIVISERING DIN PARTNER PÅ ENERGIEFFEKTIVISERING Korrekt indretning og køling af serverrum Reducer energiomkostningerne Forøg effektiviteten Få sikrere drift Lad os rådgive om korrekt køling og indretning af serverrum

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

GYRO. Den perfekte løsning til finish-slibning, mellemslibning og afgratning. Til træ, metal og kunststof. Oscillerende slibeteknik

GYRO. Den perfekte løsning til finish-slibning, mellemslibning og afgratning. Til træ, metal og kunststof. Oscillerende slibeteknik R GYRO Den perfekte løsning til finish-slibning, mellemslibning og afgratning Oscillerende slibeteknik Til træ, metal og kunststof - et stærkt og effektivt maskinkoncept..! Et karakteristisk kendetegn

Læs mere

Styretavler - hurtigt overblik over alle installationer

Styretavler - hurtigt overblik over alle installationer tyretavler - hurtigt overblik over alle installationer Tavlen er knudepunktet for hele den elektriske installation - her samles alle signaler og kabler, som via den indbyggede C klima og produktionsstyring

Læs mere

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset Du kender det sikkert: At komme til et koldt sommerhus, hvor alt bliver sat på max. for at få varmet op hurtigst muligt. Alligevel går der som regel

Læs mere

Kvaliteten af luft = livskvalitet!

Kvaliteten af luft = livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav til udluftning stiger markant og derfor er det energirigtig at

Læs mere

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Gør det nemt at beherske indeklimaet WA-aggregater er det bedste valg, hvis du vil holde en konstant arbejdstemperatur med jævn fordeling

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

Energirigtig datacenter-køling. InRack serverkøling. & Det Intelligente Køleanlæg. aircold.dk

Energirigtig datacenter-køling. InRack serverkøling. & Det Intelligente Køleanlæg. aircold.dk Energirigtig datacenter-køling InRack serverkøling & Det Intelligente Køleanlæg aircold.dk 2 350 dages frikøling giver økonomichefen rynker smilerynker! Aircold er et dansk ingeniør- og kølefirma, der

Læs mere

Farm AirClean Biologisk luftrensning til svineproduktion

Farm AirClean Biologisk luftrensning til svineproduktion Farm AirClean Biologisk luftrensning til svineproduktion Farm AirClean Kravene til landbruget skærpes konstant, og der er stor fokus på at minimere miljøbelastningen. Især ammoniak- og lugtemissionen skal

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

Godt indeklima med LK IHC. - Intelligent styring af varme og ventilation

Godt indeklima med LK IHC. - Intelligent styring af varme og ventilation Godt indeklima med LK IHC - Intelligent styring af varme og ventilation Hav det godt når du er hjemme Forstil dig, at din bolig altid har behagelige varme gulve. Forstil dig, at luften altid er frisk,

Læs mere

FULDAUTOMATISKE KAFFEANLÆG. Animo. ComBi-line

FULDAUTOMATISKE KAFFEANLÆG. Animo. ComBi-line FULDAUTOMATISKE KAFFEANLÆG Animo ComBiline Animo ComBiline Professionel, driftssikker og hurtig Danskerne kan altid finde en anledning til at nyde en god, frisk kop kaffe. Vi elsker kaffe og indtager den

Læs mere

DOL 539 Klima- og produktionscomputer Brugermanual Produktion

DOL 539 Klima- og produktionscomputer Brugermanual Produktion Klima- og produktionscomputer Brugermanual Produktion Softwareversion 3.1 Brugermanual 3 Programversion Produktet beskrevet i denne manual indeholder software. Denne manual svarer til: Softwareversion

Læs mere

30% SmartRadiator. Spar op til. i energi. www.tricklestar.com

30% SmartRadiator. Spar op til. i energi. www.tricklestar.com Auto Manu TM - er programmerbare termostater til styring af radiatorer - Kan styres via SmartPhone, PC/Mac og Internet - erstatter alle typer mekaniske termostater - Kræver ingen specialværktøj eller udskiftning

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

1klik. Det har aldrig været lettere at installere ventilation. www.danfoss.com. Plug and Play

1klik. Det har aldrig været lettere at installere ventilation. www.danfoss.com. Plug and Play MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Det har aldrig været lettere at installere ventilation Tid er penge så derfor vil du sikkert sætte pris på, at indregulering og aflevering aldrig har været nemmere. Selv dimensionering

Læs mere

NeothermVentilation. Hvis huset ikke kan ånde, bliver vi syge, og boligen tager skade. Løsningen er ventilation. THE FLOW OF ENERGY BROCHURE

NeothermVentilation. Hvis huset ikke kan ånde, bliver vi syge, og boligen tager skade. Løsningen er ventilation. THE FLOW OF ENERGY BROCHURE NeothermVentilation Hvis huset ikke kan ånde, bliver vi syge, og boligen tager skade. Løsningen er ventilation. THE FLOW OF ENERGY 2 Hvorfor er ventilation nødvendig? Moderne huse er velisolerede og helt

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade

rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade PRODUKTKATALOG rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade va-godkendt på teknologisk institut fra Ø100 til Ø250mm, også til strømpeforet rør i disse dimensioner Udført i rustfrit, bejdset stål

Læs mere

Klima og ventilation i smågriseog slagtesvinestalde. Erik Damsted Seniorprojektleder Videncenter for Svineproduktion, LF

Klima og ventilation i smågriseog slagtesvinestalde. Erik Damsted Seniorprojektleder Videncenter for Svineproduktion, LF Klima og ventilation i smågriseog slagtesvinestalde Erik Damsted Seniorprojektleder Videncenter for Svineproduktion, LF Disposition Baggrund Dimensionering ventilation Dimensionering varme Hvad skal jeg

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000 Rev. 2. november 2009 Side 1 af 22 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold.... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 General information... 3 3.1.0 Forord... 3 3.2.0

Læs mere

Lavtemperaturfjernvarme. Christian Kepser, 19. marts 2013 Energi teknolog studerende. SFO Højkær

Lavtemperaturfjernvarme. Christian Kepser, 19. marts 2013 Energi teknolog studerende. SFO Højkær SFO Højkær Lavtemperaturfjernvarme Christian Kepser, 19. marts 213 Energi teknolog studerende Indledning Lavtemperatur fjernvarme er som nævnet antyder, fjernvarme med en lavere fremløbstemperatur. Fremløbstemperaturen

Læs mere

Hybrid-varmepumpe luft/vand og væske/vand 23 kw kw varmeydelse

Hybrid-varmepumpe luft/vand og væske/vand 23 kw kw varmeydelse Hybrid-varmepumpe luft/vand og væske/vand 23 kw - 200 kw varmeydelse vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI høj kvalitet LV200 Du sidder med en brochure om varmepumper i sin helt egen

Læs mere

DB 1100 DB 1400 DB 1450 EC 1400 EC 1450 ventilator

DB 1100 DB 1400 DB 1450 EC 1400 EC 1450 ventilator DB 1100 DB 1400 DB 1450 EC 1400 EC 1450 ventilator Teknisk info 2015.08.12 605860 2 1 Produktbeskrivelse... 3 2 Produktoversigt... 4 2.1 DB 1100/DB 1400/DB 1450 ventilatorer... 4 2.2 EC 1400/EC 1450 ventilatorer...

Læs mere

UISOLEREDE TOKLIMASTALDE TIL SMÅGRISE

UISOLEREDE TOKLIMASTALDE TIL SMÅGRISE UISOLEREDE TOKLIMASTALDE TIL SMÅGRISE MEDDELELSE NR. 422 INSTITUTION: FORFATTER: LANDSUDVALGET FOR SVIN, DEN RULLENDE AFPRØVNING POUL PEDERSEN UDGIVET: 18. MARTS 1999 Fagområde: Stalde smågrise, To-klimastier

Læs mere

DOL 539 DOL 534 DOL 535. Teknisk info

DOL 539 DOL 534 DOL 535. Teknisk info Teknisk info Teknisk info 3 PRODUKTBESKRIVELSE 1 DOL 530-serien DOL 530-serien er en en-staldscomputer udviklet specielt til fjerkræhuse. Den består af flere varianter, som hver i sær imødekommer de forskellige

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JANUAR 2015 2 TX INDUSTRI Decentral ventilation med en kapacitet på 1400-3000 m³/h, kan anvendes følgende steder: autoværksteder produktionsvirksomheder idrætshaller byggemarkeder

Læs mere

Energirigtig datacenter-køling. InRack serverkøling. & Det Intelligente Køleanlæg. aircold.dk

Energirigtig datacenter-køling. InRack serverkøling. & Det Intelligente Køleanlæg. aircold.dk Energirigtig datacenter-køling InRack serverkøling & Det Intelligente Køleanlæg aircold.dk 2 3 350 dages frikøling giver økonomichefen rynker smilerynker! Indhold Aircold er et dansk ingeniør- og kølefirma,

Læs mere

SCANDICSAND vil igennem produktions- og organisationsoptimering fastholde muligheden for at tilbyde høj kvalitet til meget attraktive priser.

SCANDICSAND vil igennem produktions- og organisationsoptimering fastholde muligheden for at tilbyde høj kvalitet til meget attraktive priser. Virksomheden SCANDICSAND blev etableret i marts 2009, med en klar målsætning - at tilbyde prisbillige kvalitetsløsninger inden for børsteslibning til træ- metalog plastindustrien. SCANDICSAND sikrede sig

Læs mere

Dampgenerator Selvbyg. - - - Dansk Bademiljø

Dampgenerator Selvbyg. - - - Dansk Bademiljø Brug af dampgenerator Når alt er installeret og opsat, er man kommet der til hvor man skal til at betjene dampgeneratoren. 1) Start: Start generatoren med ON/OFF knappen på siden af generatoren. 2) Alternativ

Læs mere

Sund fornuft - Sund forretning

Sund fornuft - Sund forretning Fugt Grønt? Sund fornuft - Sund forretning Luftbefugtning fra ML System Den grønne vej til mersalg og indtjening Hold frugt- og grøntafdelingen frisk på den grønne måde CO 2 Få fuld kontrol over klima,

Læs mere