Klima og Farm Management til forældredyr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klima og Farm Management til forældredyr"

Transkript

1 Klima og Farm Management til forældredyr Climate for Growth

2 INNOVATIVE WORLDWIDE SYSTEM SUPPLIER Klima for vækst I mere end 40 år har SKOV udviklet og produceret ventilationssystemer og farm management systemer til svineog fjerkræproducenter verden over, og vi er kendt for at være en af verdens bedste systemleverandører. Det forpligter, og vi arbejder konstant på at udvikle og producere produkter, som sikrer optimale betingelser i stalden til glæde for dyr og mennesker. Innovativ kvalitetsleverandør En væsentlig del af SKOVs omsætning går til produktudvikling både til udvikling af nye produkter samt forbedring af eksisterende systemer og komponenter. Vi har 65 kompetente medarbejdere, der er beskæftiget i vores udviklingsafdelinger i Danmark og Malaysia. Vores produkter udvikles i tæt samarbejde med vores innovative kunder og samarbejdspartnere, som kommer med input og feedback, så vi kan levere de løsninger, markedet efterspørger. En af grundene til at SKOVs systemer er kendt for høj driftssikkerhed, lang levetid og stor effektivitet er, at der lægges stor vægt på at kontrollere produkternes kvalitet inden de havner ved kunden. Vi kvalitetstester alle vores produkter i de klimatiske forhold, under hvilke de skal fungere og er også certificeret i henhold til DS/EN ISO9001:2008 standard. Global og tæt på SKOVs hovedkontor ligger i Danmark, og virksomheden er repræsenteret internationalt med salgsafdelinger, forhandlere og servicefolk. SKOV har bl.a. et datterselskab i Bangkok, Thailand, der beskæftiger 20 medarbejdere, og som sikrer vores asiatiske kunder velfungrende ventilations- og farm management systemer og kompetent service. SKOVs systemer er installeret over hele verden, 2

3 og kan tilpasses alle klimatiske forhold. Vi sælger både direkte til producenten og via vores mange samarbejdspartnere. Vi har et omfattende forhandlernetværk, så vores kunder kan få hjælp og rådgivning uanset geografisk placering. Et ventilations- og farm management system er en vigtig investering, og derfor gør vi også meget ud af at rådgive kunderne i deres valg af system. Vi sørger for at montere og indkøre anlægget og oplærer farmens ansatte i optimal udnyttelse af systemet. Vi har vores egne specialister i dyrehold, der sikrer, at dyrene i stalden har de mest optimale vilkår. Energibevidst systemleverandør SKOV er sit ansvar bevidst, og derfor er der stor fokus på, at systemerne ikke bare skaber optimale vilkår for dyr og mennesker i stalden, men også forbruger mindst mulig energi til gavn for det omgivende miljø. Vi har gennem årene udviklet systemer og komponenter, der til glæde for producenten nedbringer energiforbruget markant uden at gå på kompromis med dyrenes vilkår. SKOV har markedets bedste og mest effektive ventilations- og farm management systemer. Vi har eksisteret i mere end 40 år og er en økonomisk velfunderet samarbejdspartner, der også fremover vil være en vigtig spiller på markedet. 3

4 SKOV ventilationssystemer 4

5 Vi arbejder for optimale vilkår for dyr, mennesker og miljø. Vores systemer kan tilpasses alle typer bygninger og er driftssikre og effektive under alle klimaforhold - Jørgen Yde Jensen, adm. direktør, SKOV A/S 5

6 For at dyrene i stalden producerer optimalt, er det afgørende, at staldklimaet er tilpasset deres behov. Uanset staldens størrelse, opbygning og placering har SKOV en løsning til at skabe optimale vilkår i stalden både for dyr og mennesker. 6

7 Hvorfor er produktions- og klimaovervågning vigtig? I den moderne produktion af dyr til forældredyrsproduktion er det som i alle andre produktioner af fjerkræ nødvendigt konstant at optimere og effektivisere produktionen for at kunne levere de bedste resultater. For at dyrene producerer optimalt, er der nogle basale krav til deres omgivende miljø, som skal være opfyldt, og derudover er der en lang række krav til produktionsovervågning, som skal være på plads for at sikre overblikket for den ansvarlige driftsleder. Staldklimaet er vigtigt for at dyrene trives, og det er et basalt krav til ventilationssystemet, at den ønskede temperatur, luftfugtighed og luftkvalitet bliver opretholdt, specielt i opdrætsperioden. Dette gælder, uanset under hvilke klimaforhold stalden er placeret. Optimal og homogen produktion Dyr med de rette betingelser vokser og producerer optimalt. Desuden opnår man en mere homogen flok, når dyrene oplever et stabilt klima og de rette produktionsbetingelser. I opdrætsperioden er det især vigtigt at opretholde et stabilt klima, hvor der i ægproduktionen stilles større krav til produktionsovervågningen. Både i produktions- og opdrætsperioden er det vigtigt, at der er styring af præcis fodertildeling til både haner og høner samt overvågning af dyrenes vækst og aktuelle vægt. I produktionsperioden er det ligeledes vigtigt at observere ægproduktionen. Desuden kræves der styring af lysprogrammer og lysstyrke i stalden. Endelig skal klimaet selvfølgelig tilpasses dyrenes aktuelle behov og sikre en optimal luftkvalitet i stalden. Når det er koldt udenfor, ventileres der for at fjerne skadelige luftarter, som kan forårsage sygdomsudbrud og luftvejslidelser i besætningen. Samtidig ventileres der for at affugte stalden og dermed bibeholde en god strøelse. Hvis luften, der suges ind er koldere end staldluften, må den ikke ramme dyrene uden at blive blandet med den opvarmede staldluft. Ventilationsanlægget blander luften, så den har den rigtige temperatur i dyrenes opholdszone, og dyrene ikke oplever trækgener. I varme perioder fjerner ventilationssystemet dyrenes overskudsvarme og suger luft ind i stalden for at skabe en kølende effekt ved at sikre luftbevægelser omkring dyrene. En producent, der sikrer sin opdrætsbesætning det rigtige klima, minimerer risikoen for sygdomme, og oplever en besætning med høj ensartethed i flokken. Ligeledes er et korrekt klima med til at sikre en korrekt og ideel udnyttelse af stalden. Fleksible løsninger af højeste kvalitet Uanset staldens størrelse, opbygning og placering har SKOV en løsning til at skabe optimale vilkår i stalden både for dyr og medarbejdere i stalden. SKOVs professionelle teknikere dimensionerer ventilationsanlægget, så det er tilpasset den enkelte stald og på en måde, så der samtidig forbruges mindst mulig energi. Produkterne, der indgår i en SKOV løsning, er hovedsagligt udviklet og produceret hos SKOV i Danmark. Alle produkter er udviklet og dimensioneret i forhold til hinanden, så vores kunder får et driftssikkert og effektivt anlæg, som sikrer dyr og medarbejdere i stalden optimale forhold. 7

8 Low Power Ventilation System SKOVs LPV-system er et klassisk undertrykssystem, som anvendes til ventilation i fjerkræproduktioner. Systemet er udviklet til de temperede egne af verden og kan tilpasses de fleste staldbygninger. LPV-systemets komponenter Som udgangspunkt består et LPV-system af følgende fire elementer: Luftindtag Luftudtag Styring Sammenkobling Luftindtag I et LPV-system tilføres der frisk luft med vægventiler, type DA 1200/1211/1911. I kolde perioder ledes den friske luft mod loftet og blandes med staldluften, inden den når dyrenes opholdszone. I de varme perioder indtages luften på samme måde, men bliver suget ind i stalden ved en højere hastighed. Dermed opstår der luftcirkulation omkring dyrene, og de bliver kølet uden at opleve den øgede luftcirkulation som træk. Som et alternativ til vægventilerne kan SKOVs DA 1540 loftventiler anvendes. Luftudtag Luftudtaget i et SKOV LPV-system varetages af DA 600 eller DA 920 skorstene, som begge er udviklet, så de har en stor ydelse ved et lavt energiforbrug. Skorstenene er aerodynamiske, ligesom skorsten og ventilator er optimeret som enhed. Skorstenene reguleres efter SKOVs reguleringsprincipper MultiStep og Dynamic MultiStep, som nedbringer energiforbruget markant. Der kan i varme perioder suppleres med gavlventilatorer. Klimastyring LPV-systemet styres af SKOVs DOL 534/539 staldcomputere. Computerne indeholder en lang række funktioner og sikrer effektiv og præcis styring af klimaet i stalden. DOL 534/539 er modulopbygget og lette at betjene. Sammenkobling Systemets åbne-lukkefunktion varetages af spjældmotoren DA 75, der leveres med et komplet montagesæt. Hele systemets effektivitet og præcision afhænger af en robust og driftssikker sammenkobling. LPV-systemet kan suppleres med følgende: Farm Management, som sikrer al overvågning af produktionsparametrene Varme primært ifm. opdrætsflokke Køling - både til opdræt og produktionsdyr Præcis styring af foder- og vandtildeling Alarm og nødopluk 8

9 DOL 9940 Fodervægt CO2 sensor DOL 114 Temperaturføler DB 1400 Fugtføler Vægventilator med lysfælde DA 75 Spjældmotor DA 600 Skorsten med lysskål DOL 539 Klima- og produktions computer DOL 278 Nødopluk DA 1200 Vægventil med lysfælde DOL 12 Temperaturføler DA 75 Spjældmotor DOL 9410 Platformvægt SKOVs LPV-system Stabilt klima året rundt Optimal styring af luftretning, -mængde, og -hastighed Sikker klimastyring, der er let at betjene Lavt energiforbrug Indbygget nødventilation 9

10 Tunnel ventilation I de tropiske egne af verden forekommer der ikke frost, og temperaturen er konstant høj. Derfor er det vigtigt at kunne sænke temperaturen i stalden. Med SKOVs Tunnel system bliver luften i stalden afkølet uden, at det får negative konsekvenser for dyrene, både ved opdræt og produktionsdyr. Tunnel systemets komponenter Som udgangspunkt består et Tunnel system af følgende fire elementer: Luftindtag Luftudtag Styring Sammenkobling Luftindtag Luften suges ind i stalden via åbningerne i den ene ende af stalden, der reguleres med Rack & Pinion eller Tunnel Door Light. Til luftkøling anvendes pads eller køledyser. Luftudtag I modsatte ende af tunnelåbningen er der placeret store gavlventilatorer, så der skabes en kølig luftstrøm (chill-effekt) i langsgående retning af huset. Afhængig af luftfugtigheden er det muligt at sænke temperaturen med mellem ºC. Klimastyring Tunnel systemet reguleres ved hjælp af DOL 534 klimacomputer eller DOL 539 klima- og produktionscomputer, som begge stiller en række funktioner til rådighed, og som er lette at betjene. Computeren sikrer en effektiv og præcis klimastyring, der giver en optimal tilvækst på trods af høje temperaturer. Computeren styrer ventilationssystemet ud fra den temperatur, som dyrene oplever. Sammenkobling Systemets åbne-lukkefunktion varetages af spjældmotoren DA 75, der leveres med et komplet montagesæt. Hele systemets effektivitet og præcision afhænger af en robust og driftssikker sammenkobling. Tunnel systemet kan suppleres med følgende: Farm Management, som sikrer al overvågning af produktionsparametrene Varme primært ifm. opdrætsflokke Køling - både til opdræt og produktionsdyr Præcis styring af foder- og vandtildeling Alarm og nødopluk SKOVs Tunnel system Lave etableringsomkostninger Køling via lufthastighed Fjerner effektivt overskudsvarme og uønskede luftarter Effektiv og overskuelig 10

11 DOL 114 Temperaturføler Fugtføler DOL 9940 Fodervægt DB 1400 Vægventilator med lysfælde CO2 sensor DOL 539 Klima- og produktions computer DOL 278 Nødopluk Pad sensor DOL 9410 Platformvægt DOL 12 Temperaturføler DA 150A Padkøling 11

12 Combi-Tunnel ventilation SKOVs Combi-Tunnel system er et undertrykssystem, der anvendes i fjerkræproduktioner i de tropiske og subtropiske egne af verden, hvor der er store daglige og sæsonafhængige temperaturudsving. Combi-Tunnel systemets komponenter Combi-Tunnel systemet består af følgende fire elementer: Luftindtag Luftudtag Styring Sammenkobling Luftindtag I de kolde perioder tilføres der frisk luft med vægventilerne DA1200/1211/1911, som leder den friske luft mod loftet. Den friske luft blandes med staldluften, inden den når dyrenes opholdszone. Som et alternativ til vægventilerne kan SKOVs DA 1540 loftventiler anvendes. I de varme perioder suges luften ind i stalden ved hjælp af åbningerne i den ene ende af stalden, der reguleres med Rack & Pinion eller Tunnel Door Light. Til luftkøling anvendes pads eller højtrykskøling. Luftudtag Luftudtaget i Combi-Tunnel systemet varetages i de kolde perioder af DA 600 eller DA 920 skorstene, som begge er udviklet, så de har en stor ydelse ved et lavt energiforbrug. Skorstenene er aerodynamiske, ligesom skorsten og ventilator er optimeret som enhed. Skorstenene kan monteres i væg og loft eller sidemonteres i kombination med andre vægventilatorer. Skorstenene reguleres efter SKOVs reguleringsprincipper MultiStep og Dynamic MultiStep, som nedbringer energiforbruget markant. Ved høje udetemperaturer varetages luftudtaget af store gavlventilatorer, der er placeret modsat tunnelåbningen med kølepads. Hermed skabes der en kølig luftstrøm (chill-effekt) i langsgående retning af stalden, som kan nedbringe temperaturen i stalden med helt op til 25 ºC. Klimastyring Combi-Tunnel systemet styres af SKOVs DOL 534/539 staldcomputere. Computerne indeholder en lang række funktioner og sikrer effektiv og præcis styring af klimaet i stalden. Staldcomputerne er modulopbygget og lette af betjene. Sammenkobling Systemets åbne-lukkefunktion varetages af spjældmotoren DA 75, der leveres med et komplet montagesæt. Hele systemets effektivitet og præcision afhænger af en robust og driftssikker sammenkobling. Combi-Tunnel systemet kan suppleres med følgende: Farm Management, som sikrer al overvågning af produktionsparametrene Varme primært ifm. opdrætsflokke Køling - både til opdræt og produktionsdyr Præcis styring af foder- og vandtildeling Alarm og nødopluk 12

13 Fugtføler Temperaturføler DA 600 Skorsten med lysskål DOL 9940 Fodervægt CO2 sensor DB 1400 Gavlventilator med lysfælde DA 75A Spjældmotor DOL 539 Klima- og produktionscomputer DOL 278 Nødopluk Padsensor DA1211 Vægventil med lysfælde DOL 12 Temperaturføler DOL 9410 Platformvægt DA 75A Spjældmotor DA 150A Padkøling SKOVs Combi-Tunnel system Stabilt klima året rundt Optimal styring af luftretning, -mængde og -hastighed Sikker klimastyring, der er let at betjene Lavt energiforbrug Indbygget nødventilation 13

14 Trivsel og produktivitet med SKOVs kølesystemer I de dele af verden, hvor udetemperaturen kan overstige 30 ºC, kan det være nødvendigt at anvende køling i stalden, for at staldtemperaturen ikke bliver uhensigtsmæssig høj. Afhængig af dyrenes alder og typen af produktion påvirkes dyrene i højere eller mindre grad, hvis staldtemperaturen bliver for høj. Det har negative effekter på produktiviteten, herunder nedsat foderoptagelse, og i yderste konsekvens kan det betyde forhøjet dødelighed på grund af varmestress. De negative konsekvenser kan mindskes betydeligt ved at anvende køling. SKOV tilbyder to former for køling - højtrykskøling eller padkøling. I udviklingen af SKOVs køleprodukter er der lagt stor vægt på kvalitet og fleksibilitet. Kvaliteten sikres ved at benytte komponenter med høj driftsikkerhed og lang levetid. Højtrykskøling i et LPV-system I et LPV-system anvendes højtrykskøling, som tilfører staldluften forstøvede vandpartikler. Vandpartiklerne fordamper i den opvarmede staldluft, hvilket afkøler luften. Via korrekt højtrykskøling er det således muligt at sænke temperaturen i stalden med 2-10 C. Denne sænkning kan foretages, uden at den forhøjede luftfugtighed får negative konsekvenser for dyr og strøelse. Højtrykskøling er meget fleksibelt, da det er opbygget af standardkomponenter, som let tilpasses den konkrete stald. Højtrykskøling i Tunnel mode Højtrykskøling kan også med fordel anvendes i Tunnel systemer i områder med relativ lav luftfugtighed. Her udlades kølepadsene og højtryksdyserne monteres på strenge i Rack & Pinion åbningen. Det er muligt at indstille højtrykskølingen i forhold til behovet for køle- og fugtbehovet. Pumpeenhed - komplet med filtre Pumpen er grundlaget for et effektivt køleanlæg. Pumpeenheden leveres komplet, klar for tilslutning af strøm og vand. Effektive filtre sikrer et driftssikkert anlæg med lang levetid. Endvidere kan pumpen udstyres med ekstra fosfatfilter samt elektronisk kalkspalter for optimal reduktion af kalk og mineraler i vandet. Rørsystem Der benyttes kun rustfri syrefaste rør og samlinger med stor holdbarhed og lang levetid. Huller til dyser laves med en specialtang efter rørmontagen. Dyserne i de patenterede dyseholdere FlexClamp kan således placeres vilkårligt, hvilket giver mulighed for en optimal placering over luftindtaget. Alternativt kan rørene leveres med præfabrikerede huller til dyser. Dyser De patenterede dyser er udstyret med et filter foran hvert dysehoved for at reducere risikoen for tilstopning. Endvidere kan dysehovederne leveres antikalkbelagt, hvilket yderligere reducerer problemer med kalkaflejring i dysehovedet. Alle dyser er monteret med antidrypventil. Automatik Styring af køleanlægget kan foregå manuelt eller automatisk via kølecomputer eller staldens klimacomputer. 14

15 Højtryksanlæg - mere end køling Et højtryksanlæg har flere funktioner end køling af staldluften. Befugtning Højtryksanlægget kan også benyttes til befugtning af stalden. Systemet kan anvendes til at hæve fugtniveauet i stalden i perioder, hvor det vurderes, at luftfugtigheden i huset er for lav, og samtidig kan befugtningen mindske støvproblemer i huset. Korrekt befugtning kan afhjælpe disse problemer til gavn for dyr og mennesker. Iblødsætning Mellem holdene kan højtryksanlægget benyttes til iblødsætning af stalden. Med afbrudt ventilation vil den tætte tåge af vandpartikler hurtigt opbløde skidt på diverse overflader. Rengøringen bliver herved hurtigere og nemmere. Sænk temperaturen med kølepads Padkøling anvendes i forbindelse med SKOV Combi-Tunnel og Tunnel systemer. Kølingen foregår ved, at luftindtaget sker gennem pads, som holdes fugtige ved recirkulation af vand. Luften tages ind gennem disse pads og afkøles ved at optage vanddamp. Rendesystem med integreret vandtank Modsat andre systemer er der ikke behov for separat vandtank i forbindelse med DA 150B padkøling. Tanken er integreret i den nedre rende og er således en indbygget del af selve rendesystemet. Røret der overrisler padsene er en integreret del af den øvre rende. Vandtilførslen sker direkte uden brug af de særlige fordelerpads, som anvendes i mange andre systemer. 15

16 Optimalt staldklima med effektivt varmesystem SKOV leverer ventilationsløsninger, hvor varme er en integreret del af den samlede løsning. Et godt staldklima er vigtigt for dyrenes trivsel, sundhed og produktivitet. Staldvarme er en del af den totale klimaløsning og på linje med køling og ventilation en afgørende parameter for at kunne skabe et optimalt staldklima med høj produktivitet. Klimaet i stalden, hvor temperatur og relativ luftfugtighed er de vigtigste faktorer, har afgørende betydning for foderoptagelse, tilvækst, stress, smittepres etc. Det er nødvendigt at ventilere samt at kunne tilføre varme til stalden for at få helt styr på klimaet, herunder temperatur, fugt og CO 2. Effektiv rumopvarmning Et varmeanlæg fra SKOV er baseret på tilførsel og cirkulation af varmt vand. SKOVs varmekomponenter er udviklet i en høj kvalitet, og de er velegnede til et aggressivt staldmiljø. Spiraflex ribberør giver en effektiv og økonomisk opvarmning af luften i stalden uden at afgive CO 2 i stalden. Varmeafgivelsen fra et Spiraflex rør er pr. meter langt højere end ved et glat rør, hvilket skyldes den specielle ribbekonstruktion. Rørene monteres under vægventilerne og afgiver varme (konvektion) til den omgivende luft. Luften bliver lettere, stiger opad, bærer den kolde luft fra ventilerne ind i rummet og sikrer dermed cirkulation af luften i staldrummet. Placeringen hjælper dermed til at give en korrekt ventilation med optimal opblanding af kold luft udefra med den opvarmede staldluft, således at dyrene ikke udsættes for koldluftnedslag. Varme en forudsætning for god strøelse For at give dyrene i både opdræts- samt produktionsperioden og strøelsen den bedste start, er det vigtigt, at stalden er opvarmet over en længere periode, inden dyrene indsættes. Dette er primært gældende i opdrætsstalde, hvor de daggamle dyr er fuldstændig afhængige af den omgivende temperatur. Ved indsætning/flytning af dyr til produktionshuse, er dyrene mere robuste, og afhængig af klimazone vurderes det, om der skal opsættes varmeanlæg i huset. Direkte fyring Som et supplement eller alternativ til SKOVs vandbaserede varmeanlæg tilbyder SKOV direkte fyrede gasvarmeblæsere af høj kvalitet. Direkte fyring er, når varmeudviklingen sker ved direkte, åben forbrænding af gas inde i selve staldrummet. Gasvarmeblæserne er en hurtigt reagerende og kraftig varmekilde, som er effektiv til opvarmning og tørring af stalde efter rengøring. SKOVs effektive og hurtigt reagerende varmesystem sikrer dig et optimalt staldklima. 16

17 Outside variable damper Inside variable outlet fan fix speed inlet fan Genvind varmen og spar penge I det moderne landbrug er der stor fokus på at reducere varmeudgifterne, og derfor har SKOV udviklet en varmegenvinder, der kan mere end halvere det samlede varmeforbug ved produktion af fjerkræ. Varmegenvinderen anvender den varme, der naturligt forekommer i udsugningsluften og opvarmer den tilførte luft, som så igen blæses ind i stalden. Udover at varmegenvinderen sænker energiforbruget, vil luftfugtigheden og CO 2 -koncentrationen i stalden blive lavere, hvilket vil medføre en mere tør strøelse til gavn for luftkvaliteten og dyrenes sundhed. 17

18 SKOV produktionsstyring til forældredyr 18

19 19

20 Produktionsstyring F or at kunne levere de bedste resultater er det nødvendigt at følge produktionen konstant og korrigere, hvis produktiviteten ikke er som forventet. SKOVs DOL 535/539 staldcomputere har produktionsmoduler tilpasset både slagtekyllinger, opdræt og forældredyr med funktioner, der giver mulighed for både effektiv styring af produktionen og for systematisk overvågning. for både at styre produktionen, overvåge produktiviteten, rapportere eventuelle unormale forhold samt mulighed for nemt at ændre i opsætningen på kort eller lang sigt. Produktionsstyring til opdræt I de første uger af opdræt er det es- sentielt at opnå optimal vækst og ensartethed af dyrene. Klimaet er vigtigt for at opnå dette, især i de første uger, men ligeså vigtigt er det at sikre adgang til foder og vand. SKOVs staldcomputer kan både sikre, at foderet leveres, og at foderog vandforbruget registreres løbende. Automatisk vejning kontrollerer, at Staldcomputer og FarmOnline i tæt samarbejde Under opdræt er det vigtigt at sikre et korrekt klima, men det er ligeså vigtigt at følge vækst og ensartethed samt sikre den korrekte mængde foder. Under ægproduktion er det vigtigt både at kunne følge produktionen af æg og styre foderdistributionen samt at følge dyrenes foderoptagelse og vægt. Med et SKOV produktionsstyringssystem kan der via systematisk overvågning gives et billede af produktiviteten samt en indikation af eventuelle problemer i stalden, for eksempel manglende foderoptagelse, utilsigtet forøget vækst af forældredyrene eller for få producerede æg. SKOV DOL 535/539 staldcomputer til opdræt og forældredyr giver mulighed 20 Tilslutningsmulighederne med SKOVs DOL 535/539 i en fjerkræproduktion

21 dyrene vokser planmæssigt og rapporterer ensartetheden. Manuelle kontrolvejninger kan registreres og sammenlignes med de automatiske vejninger. Styring af lyset er ligeledes vigtigt for at opnå kønsmodning af både høner og haner. SKOVs staldcomputer har et meget avanceret system til styring af lyset. Systemet beregner en række vigtige produktionsnøgletal som fx foder pr. dag, pr. uge og akkumuleret dødelighed, herunder antallet af aflivede dyr. Ligeledes beregnes dyrenes tilvækst, vægt og ensartethed samt vandforbrug og vand- og foderforhold. Alle nøgletal sammenlignes med produktionsmålene opstillet af avlsselskaberne, og afvigelser kan nemt identificeres. Produktionsstyring til forældredyr Under æglægning kan de producerede æg automatisk tælles via en eller flere elektroniske ægtællere. Det er ligeledes muligt at registrere gulv-, system- og redeæg. Producerede æg kan indtastes manuelt, hvis der ikke er installeret automatiske ægtællere. SKOVs staldcomputer kan sikre præcis dosering af foder til henholdsvis haner og høner. Foderet udvejes og leveres i skål- eller kædefoderlinjer på op til 24 destinationer. Opfyldning og udfodring sker efter tidsstyring, og der kan laves forskellige tidsprogrammer i forhold til dyrenes alder. Fodermængden kan angives og justeres manuelt eller køre efter et skema i forhold til ønsket mænge foder pr. høne og hane. Der kan anvendes foder fra op til fem siloer, og foderet blandes inden udfodring. Ligesom for opdræt kan foder- og vandforbruget registreres præcist, og der kan laves automatisk vejning og lysstyring. Lysstyring er vital under hele ægproduktionen for at sikre den rigtige døgnrytme. Lysmængden kan måles med lyssensorer og styres med lysdæmpere, så der opnås præcis den ønskede mængde lys. Alle nøgletal sammenlignes med produktionsmålene opstillet af avlsselskaberne, og afvigelser kan nemt identificeres. Funktioner i DOL 535/539 staldcomputer Ad libitum eller kontrolleret skålfodring og kædefodring Destinationsfodring - Op til 24 destinationer med tre tværsnegle - Ugeprogram for foderstyring Foderprogrammer for opfyldning og udfodring Fem siloer Elektronisk silovejning af fire siloer Dagssilo Dosering af foder Registrering af foderforbrug Automatisk eller manuel ægtælling med op til 32 ægtællere Vandstyring og registrering af forbrug med op til seks vandure Lysstyring med et hovedlysprogram og seks slavelysprogrammer Simulering af daggry og skumring Styring af lysmængde med dæmper og op til fem lyssensorer Automatisk og manuel kyllingevejning med op til 12 vægte Beregning af høne- og hanevægt samt ensartethed Seks døgnure og seks interval ure Registrering af døde og aflivede dyr Beregning og visning af en række vigtige produktionsnøgletal 21

22 SKOV Farm Management 22

23 23

24 FarmOnline App FarmOnline Enterprise Performance Management FarmOnline Explorer FarmOnline Service Access Enhver producent af opdræt og forældredyr til slagtekyllinger bør stille krav til, at deres produktionssystem kan give: et overblik over produktiviteten på bedriften informationer om vigtige klimanøgletal et overblik uden fysisk tilstedeværelse på bedriften alarmeringer ved unormale forhold mulighed for at programmere flere staldcomputere med samme indstillinger på én gang analyse af trends i klimaet detailinformationer i overskuelig form om vækst, foderforbrug, vandforbrug, ægproduktion, dødelighed sammenligning af resultater fra forskellige produktionshuse og forskellige rotationer sammenligning af resultater fra forskellige bedrifter mulighed for eksport af data til Excel eller papirrapporter Alt dette bliver nemt og overskueligt med SKOVs FarmOnline. Intelligent og brugervenlig Farm Management FarmOnline er et farm management system, som tilbyder en række nyttige værktøjer til fjernbetjening, overblik, analyse og rapportering - både for producenten med fokus på dyrene, for rådgivere på kontorer og for ledelsen af store integrationer. Med SKOVs udstyr til registrering af foder, dyrevægt og vandforbrug sikres korrekt og automatisk dataregistrering. Data i FarmOnline har derfor stor troværdighed. Den automatiske registrering af data, analysen og præsentationen af dem i FarmOnline, giver producenten mulighed for at kombinere data med det at observere dyrene i stalden og træffe de rigtige beslutninger for at øge indtjeningen. Brugervenligt og intuitivt FarmOnline Explorer er designet med en grafisk intuitiv brugerflade, fokus på ikoner og farver og mindre tekst. I dag er staldstyringer avancerede, og mulighederne og indstillingerne er mange. Derfor har FarmOnline Explorer stor fleksibilitet i visning af indstillinger og nøgletal. Informationen kan vises via tabeller eller ved at anvende egne fotos eller tegninger af gård og huse. Farvekoder viser tydeligt afvigelser i planlagt klimastrategi og i afvigelser i forhold til produktionsmål. Klimaindstillingerne kan analyseres og justeres efter behov. Klimastrategien, for eksempel temperaturkurve eller varmestrategien, kan analyseres, ændres og programmeres i mange staldcomputere på en gang. Alarmstatus vises altid, og nye alarmer indikeres med pop-up vindue for at skabe opmærksomhed om situationen. Alle alarmer logges og kan vises i diagrammer. Omfattende historik på alle nøgletal gør det muligt at analysere både klima og produktion i diagrammer. Detaljerede data fra forskellige stalde eller forskellige rotationer kan analyseres og sammenlignes og er tilgængelige i fem år. FarmOnline optimerer opdræt og ægproduktion Igennem produktionsforløbet skal der dagligt være opfølgning af, om produktiviteten forløber som forventet. Dette gælder i alle produktionsformer, også for opdræt og forældredyrsproduktion. Selv små udsving i den daglige foderoptagelse for opdrætskyllinger kan få stor betydning for ensartethed og kønsmod- 24

25 ning. Med breeder-modulet i FarmOnline er det sikret, at producenten altid uanset hvor han befinder sig har et præcist overblik på dags- eller ugebasis og med det samme kan reagere på en indikation af f.eks. for lav foderoptagelse. Datakommunikation FarmOnline kan anvendes sammen med staldcomputere på eksisterende netværk, ligesom SKOVs nye generation af staldcomputere har LAN-ethernet indbygget. Dermed er der ikke behov for opsamling af data mellem staldcomputere og pc, hvilket resulterer i sikring af data, og en højere datavaliditet. Kommunikation kan foregå enten via LAN-kabler, fiberkabler eller trådløst netværk. Hold øje med stalden fra smartphonen En internet-adgang er alt hvad der kræves, for at man med SKOVs FarmOnline app til smartphones kan få adgang til alle sine staldcomputere ligegyldigt hvor i verden de er placeret. Producenten har således mulighed for at se klimadata og alarmer, og dermed minimere risikoen for tab i tilfælde af systemnedbrud. SKOVs app til smartphone kan downloades gratis til Android, iphone og Windows Phone. SKOV Farm Management til fjerkræproduktion Anvend SKOVs produktionsstyringssystem til at styre foder, vand, lys og samle informationerne. Anvend FarmOnline til at arbejde med tallene og præsentere det på en nem og overskuelig måde. Få mere tid til at observere dyrene i stalden. Brug observationerne og informationerne fra staldcomputerne og FarmOnline til at træffe de rigtige beslutninger. Få et bedre opdrætsforløb, få de rigtige høner og haner til ægproduktionen, få en optimal produktion af rugeæg. Få større overskuelighed, fokusér på det væsentlige, og få mulighed for udvidelse af farmen. Samlet set vil forretningen blive bedre. 25

Optimal klimastyring til svineproduktion

Optimal klimastyring til svineproduktion Optimal klimastyring til svineproduktion DOL 234F sætter standarden I en moderne svineproduktion er det afgørende, at dyrene har de bedste vilkår for at kunne producere optimalt. SKOV har udviklet staldcomputeren

Læs mere

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding.

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding. Et anlæg Utallige funktioner by nilan Passiv varme genvinding Aktiv varme genvinding Opvarmning Komfort Køl Komfort varme Kompakt ventilations- og opvarmningsløsning på kun 0,5 m 2 Certificeret til brug

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Serverrumsvejledning. Center for Energibesparelser. Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi.

Serverrumsvejledning. Center for Energibesparelser. Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi. Center for Energibesparelser Serverrumsvejledning 2011 Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi Bliv klogere på: Elforbrug i serverrum Energistyring Robusthed og redundans

Læs mere

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER Københavns Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ENERGIRIGTIGDRIFT 2. INDEKLIMA - MÅLSÆTNING 3. VENTILATIONSANLÆG 4. VARMEANLÆG 5. BELYSNING 6. VANDBESPARELSER 7. KLIMASKÆRM OG INVESTERINGER

Læs mere

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! Dårligt indeklima giver træthed, koncentrationssvigt og et utilfredsstillende arbejdsmiljø... Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed M A G A S I N O M B E D R

Læs mere

LELY DAIRY EQUIPMENT Løsninger til malkning, fodring og stalde

LELY DAIRY EQUIPMENT Løsninger til malkning, fodring og stalde LELY DAIRY EQUIPMENT Løsninger til malkning, fodring og stalde Skab selv fremtiden for din mælkeproduktionsbedrift www.lely.com innovators in agriculture Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, Attis, AWS, C4C,

Læs mere

Gode råd om elbesparelser i serverrum

Gode råd om elbesparelser i serverrum Gode råd om elbesparelser i serverrum Elsparefonden Teknologisk Institut Jan Viegand Analyse & Information Søren Østergaard Jensen Center for Energi i bygninger Teknologisk Institut Claus Schøn Poulsen

Læs mere

Elforbrug i serverrum

Elforbrug i serverrum Elforbrug i serverrum Pilotprojekt Elsparefonden Teknologisk Institut Jan Viegand Analyse & Information Elforbrug i serverrum Pilotprojekt Søren Østergaard Jensen Center for Energi i bygninger Teknologisk

Læs mere

Helt unødigt stort energiforbrug i kommunerne. Systematisk indsats på ventilationsområdet giver bonus

Helt unødigt stort energiforbrug i kommunerne. Systematisk indsats på ventilationsområdet giver bonus Fokus på indeklima og ventilation VENT Til alle energi- og driftsansvarlige i kommunerne Systematisk indsats på ventilationsområdet giver bonus Bedre indeklima Høj trivsel og komfort Store energibesparelser

Læs mere

Compact P by nilan. Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner. Certificeret til brug i passivhuse

Compact P by nilan. Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner. Certificeret til brug i passivhuse 1>5 Compact P by nilan Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner Certificeret til brug i passivhuse 2 1 >5 Compact P by NILAN ET MODULSYSTEM MED FLERE LØSNINGER Compact P-serien fra

Læs mere

MØD VORES MANGE EKSPERTER

MØD VORES MANGE EKSPERTER ÅBENT HUS lørdag den 15. oktober kl. 10.00-14.00 2. udgave okt-nov 2011 MØD VORES MANGE EKSPERTER Da varmeregningen blev halveret s. 8 Landets største solcelleanlæg s. 22 Gratis inspirationsmøder s. 28

Læs mere

Få styr på varmeomkostningerne med moderne kondenserende teknik. Varme er vores element

Få styr på varmeomkostningerne med moderne kondenserende teknik. Varme er vores element [ Luft ] [ Vand ] [ Jord ] Kompakte kondenserende kedler for oliefyring Effektområde: 18 27 kw [ Buderus ] Få styr på varmeomkostningerne med moderne kondenserende teknik Varme er vores element Dit trumfkort,

Læs mere

Sådan får du mest brændeovn for pengene Skab dine egne rammer med WIKING Cubic Nyhed WIKING Bazic Nu får alle råd til kvalitet

Sådan får du mest brændeovn for pengene Skab dine egne rammer med WIKING Cubic Nyhed WIKING Bazic Nu får alle råd til kvalitet Sådan får du mest brændeovn for pengene Side 2 Skab dine egne rammer med WIKING Cubic Side 8 Nyhed WIKING Bazic Nu får alle råd til kvalitet Side 10 Hvor stor skal brændeovnen være? Side 12 Derfor får

Læs mere

Guide til energiforbedringer af etageboligen

Guide til energiforbedringer af etageboligen Guide til energiforbedringer af etageboligen Indhold Indledning 3 Energimærkning 5 Grønt diplom og regnskab 9 Varmeforsyning 11 Efterisolering 20 Vinduer 28 Ventilation 37 Varmeudgifter 48 Elforbrug 54

Læs mere

Nyhed 2013 / 2014 BOLIG NORDEN. Indhold

Nyhed 2013 / 2014 BOLIG NORDEN. Indhold højere effektivitet Større besparelser 2013 / 2014 BOLIG // VArmE- og kølesystemer 2013 / 2014 Nyhed 2013 / 2014 BOLIG NORDEN Indhold Panasonic udvikler indeklimaet til fremtiden...4 Pålidelighed FAKTA...6

Læs mere

Energirigtigt byggeri

Energirigtigt byggeri Energirigtigt byggeri Energiteknolog Sofiendalsvej 60 Telefon 72 50 59 00 Fax 72 50 59 99 http://www.ucn.dk Titel: Afgangsprojekt. Tema: Passivhuse. Projektperiode: 4.semester afgangsprojekt. Deltager:

Læs mere

indeklima guide DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

indeklima guide DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima indeklima guide DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold 3 4 5 9 10 14 16 17 17 19 20 20 21 22 24 51 Hvorfor ventilere? Et godt klima kommer udefra Det siger bygningsreglementet Naturlig-

Læs mere

MODULERENDE VENTILATION - LOW COST VAV TIL KONTORBYGNINGER

MODULERENDE VENTILATION - LOW COST VAV TIL KONTORBYGNINGER MODULERENDE VENTILATION - LOW COST VAV TIL KONTORBYGNINGER V G V + FEBRUAR 2012 MODULERENDE VENTILATION LOW COST VAV TIL KONTOR- BYGNINGER Februar 2012 Energi og Klima Energieffektivisering og Ventilation

Læs mere

Instrumentering og overvågning. MJK Produkt katalog. katalog. DK 1.00 Produkt katalog 1409

Instrumentering og overvågning. MJK Produkt katalog. katalog. DK 1.00 Produkt katalog 1409 Instrumentering og overvågning MJK Produkt katalog katalog DK 1.00 Produkt katalog 1409 Et bedre og renere miljø MJK Automation er en af Skandinaviens førende leverandører af udstyr til renseanlæg, vandværker

Læs mere

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION Slut med at bekymre sig om indeklimaet Indeklimaet skal tages alvorligt Vi opholder os indendøre

Læs mere

Industry Information. Energieffektiv produktion Vejeteknologi. to spændende temaer på efterårets Innovation Tour

Industry Information. Energieffektiv produktion Vejeteknologi. to spændende temaer på efterårets Innovation Tour Industry Information Nyheder fra Siemens Industry Technologies i Danmark Nr. 3 september 2011 Tips & tricks: S7-1200 fra STL til LAD Ny automatsikringsserie klar Union Engineering og CO2-produktion Energieffektiv

Læs mere

Varmepumpesystem HEMMELIGHEDEN BAG ENERGIBESPARELSE

Varmepumpesystem HEMMELIGHEDEN BAG ENERGIBESPARELSE Varmepumpesystem HEMMELIGHEDEN BAG ENERGIBESPARELSE Under temaet eco IDEAS arbejder Panasonic løbende på miljøtilpasning af virksomheden. Produkter i henhold til eco IDEAS Produkterne der fremstilles skal

Læs mere

varmekabelkompendium 4. del: Specielle anvendelsesområder 2000

varmekabelkompendium 4. del: Specielle anvendelsesområder 2000 1 Ž varmekabelkompendium 4. del: Specielle anvendelsesområder 2000 Ž 2 3 Industriopvarmning Jordbundsoptøning Kirkevarme Permafrostsikring Kondenssikring Frostsikring Betonhærdning Opvarmning i landbruget

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

gør energieffektivitet til din forretning

gør energieffektivitet til din forretning gør energieffektivitet til din forretning Smarte løsninger har deres egen farve Solar er en teknisk grossist inden for el, kommunikation, sikring, belysning, automation, vvs, ventilation og vedvarende

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Certificeret til brug i passivhuse Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en verden af ventilation med varmegenvinding,

Læs mere

Grundlæggende information om NBE brændere.

Grundlæggende information om NBE brændere. Grundlæggende information om NBE brændere. Denne vejledning indeholder ikke så mange beskrivelser af hvordan en specifik funktion anvendes i en specifik version af styringen, men mere overordnede beskrivelser

Læs mere