Klima og Farm Management til forældredyr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klima og Farm Management til forældredyr"

Transkript

1 Klima og Farm Management til forældredyr Climate for Growth

2 INNOVATIVE WORLDWIDE SYSTEM SUPPLIER Klima for vækst I mere end 40 år har SKOV udviklet og produceret ventilationssystemer og farm management systemer til svineog fjerkræproducenter verden over, og vi er kendt for at være en af verdens bedste systemleverandører. Det forpligter, og vi arbejder konstant på at udvikle og producere produkter, som sikrer optimale betingelser i stalden til glæde for dyr og mennesker. Innovativ kvalitetsleverandør En væsentlig del af SKOVs omsætning går til produktudvikling både til udvikling af nye produkter samt forbedring af eksisterende systemer og komponenter. Vi har 65 kompetente medarbejdere, der er beskæftiget i vores udviklingsafdelinger i Danmark og Malaysia. Vores produkter udvikles i tæt samarbejde med vores innovative kunder og samarbejdspartnere, som kommer med input og feedback, så vi kan levere de løsninger, markedet efterspørger. En af grundene til at SKOVs systemer er kendt for høj driftssikkerhed, lang levetid og stor effektivitet er, at der lægges stor vægt på at kontrollere produkternes kvalitet inden de havner ved kunden. Vi kvalitetstester alle vores produkter i de klimatiske forhold, under hvilke de skal fungere og er også certificeret i henhold til DS/EN ISO9001:2008 standard. Global og tæt på SKOVs hovedkontor ligger i Danmark, og virksomheden er repræsenteret internationalt med salgsafdelinger, forhandlere og servicefolk. SKOV har bl.a. et datterselskab i Bangkok, Thailand, der beskæftiger 20 medarbejdere, og som sikrer vores asiatiske kunder velfungrende ventilations- og farm management systemer og kompetent service. SKOVs systemer er installeret over hele verden, 2

3 og kan tilpasses alle klimatiske forhold. Vi sælger både direkte til producenten og via vores mange samarbejdspartnere. Vi har et omfattende forhandlernetværk, så vores kunder kan få hjælp og rådgivning uanset geografisk placering. Et ventilations- og farm management system er en vigtig investering, og derfor gør vi også meget ud af at rådgive kunderne i deres valg af system. Vi sørger for at montere og indkøre anlægget og oplærer farmens ansatte i optimal udnyttelse af systemet. Vi har vores egne specialister i dyrehold, der sikrer, at dyrene i stalden har de mest optimale vilkår. Energibevidst systemleverandør SKOV er sit ansvar bevidst, og derfor er der stor fokus på, at systemerne ikke bare skaber optimale vilkår for dyr og mennesker i stalden, men også forbruger mindst mulig energi til gavn for det omgivende miljø. Vi har gennem årene udviklet systemer og komponenter, der til glæde for producenten nedbringer energiforbruget markant uden at gå på kompromis med dyrenes vilkår. SKOV har markedets bedste og mest effektive ventilations- og farm management systemer. Vi har eksisteret i mere end 40 år og er en økonomisk velfunderet samarbejdspartner, der også fremover vil være en vigtig spiller på markedet. 3

4 SKOV ventilationssystemer 4

5 Vi arbejder for optimale vilkår for dyr, mennesker og miljø. Vores systemer kan tilpasses alle typer bygninger og er driftssikre og effektive under alle klimaforhold - Jørgen Yde Jensen, adm. direktør, SKOV A/S 5

6 For at dyrene i stalden producerer optimalt, er det afgørende, at staldklimaet er tilpasset deres behov. Uanset staldens størrelse, opbygning og placering har SKOV en løsning til at skabe optimale vilkår i stalden både for dyr og mennesker. 6

7 Hvorfor er produktions- og klimaovervågning vigtig? I den moderne produktion af dyr til forældredyrsproduktion er det som i alle andre produktioner af fjerkræ nødvendigt konstant at optimere og effektivisere produktionen for at kunne levere de bedste resultater. For at dyrene producerer optimalt, er der nogle basale krav til deres omgivende miljø, som skal være opfyldt, og derudover er der en lang række krav til produktionsovervågning, som skal være på plads for at sikre overblikket for den ansvarlige driftsleder. Staldklimaet er vigtigt for at dyrene trives, og det er et basalt krav til ventilationssystemet, at den ønskede temperatur, luftfugtighed og luftkvalitet bliver opretholdt, specielt i opdrætsperioden. Dette gælder, uanset under hvilke klimaforhold stalden er placeret. Optimal og homogen produktion Dyr med de rette betingelser vokser og producerer optimalt. Desuden opnår man en mere homogen flok, når dyrene oplever et stabilt klima og de rette produktionsbetingelser. I opdrætsperioden er det især vigtigt at opretholde et stabilt klima, hvor der i ægproduktionen stilles større krav til produktionsovervågningen. Både i produktions- og opdrætsperioden er det vigtigt, at der er styring af præcis fodertildeling til både haner og høner samt overvågning af dyrenes vækst og aktuelle vægt. I produktionsperioden er det ligeledes vigtigt at observere ægproduktionen. Desuden kræves der styring af lysprogrammer og lysstyrke i stalden. Endelig skal klimaet selvfølgelig tilpasses dyrenes aktuelle behov og sikre en optimal luftkvalitet i stalden. Når det er koldt udenfor, ventileres der for at fjerne skadelige luftarter, som kan forårsage sygdomsudbrud og luftvejslidelser i besætningen. Samtidig ventileres der for at affugte stalden og dermed bibeholde en god strøelse. Hvis luften, der suges ind er koldere end staldluften, må den ikke ramme dyrene uden at blive blandet med den opvarmede staldluft. Ventilationsanlægget blander luften, så den har den rigtige temperatur i dyrenes opholdszone, og dyrene ikke oplever trækgener. I varme perioder fjerner ventilationssystemet dyrenes overskudsvarme og suger luft ind i stalden for at skabe en kølende effekt ved at sikre luftbevægelser omkring dyrene. En producent, der sikrer sin opdrætsbesætning det rigtige klima, minimerer risikoen for sygdomme, og oplever en besætning med høj ensartethed i flokken. Ligeledes er et korrekt klima med til at sikre en korrekt og ideel udnyttelse af stalden. Fleksible løsninger af højeste kvalitet Uanset staldens størrelse, opbygning og placering har SKOV en løsning til at skabe optimale vilkår i stalden både for dyr og medarbejdere i stalden. SKOVs professionelle teknikere dimensionerer ventilationsanlægget, så det er tilpasset den enkelte stald og på en måde, så der samtidig forbruges mindst mulig energi. Produkterne, der indgår i en SKOV løsning, er hovedsagligt udviklet og produceret hos SKOV i Danmark. Alle produkter er udviklet og dimensioneret i forhold til hinanden, så vores kunder får et driftssikkert og effektivt anlæg, som sikrer dyr og medarbejdere i stalden optimale forhold. 7

8 Low Power Ventilation System SKOVs LPV-system er et klassisk undertrykssystem, som anvendes til ventilation i fjerkræproduktioner. Systemet er udviklet til de temperede egne af verden og kan tilpasses de fleste staldbygninger. LPV-systemets komponenter Som udgangspunkt består et LPV-system af følgende fire elementer: Luftindtag Luftudtag Styring Sammenkobling Luftindtag I et LPV-system tilføres der frisk luft med vægventiler, type DA 1200/1211/1911. I kolde perioder ledes den friske luft mod loftet og blandes med staldluften, inden den når dyrenes opholdszone. I de varme perioder indtages luften på samme måde, men bliver suget ind i stalden ved en højere hastighed. Dermed opstår der luftcirkulation omkring dyrene, og de bliver kølet uden at opleve den øgede luftcirkulation som træk. Som et alternativ til vægventilerne kan SKOVs DA 1540 loftventiler anvendes. Luftudtag Luftudtaget i et SKOV LPV-system varetages af DA 600 eller DA 920 skorstene, som begge er udviklet, så de har en stor ydelse ved et lavt energiforbrug. Skorstenene er aerodynamiske, ligesom skorsten og ventilator er optimeret som enhed. Skorstenene reguleres efter SKOVs reguleringsprincipper MultiStep og Dynamic MultiStep, som nedbringer energiforbruget markant. Der kan i varme perioder suppleres med gavlventilatorer. Klimastyring LPV-systemet styres af SKOVs DOL 534/539 staldcomputere. Computerne indeholder en lang række funktioner og sikrer effektiv og præcis styring af klimaet i stalden. DOL 534/539 er modulopbygget og lette at betjene. Sammenkobling Systemets åbne-lukkefunktion varetages af spjældmotoren DA 75, der leveres med et komplet montagesæt. Hele systemets effektivitet og præcision afhænger af en robust og driftssikker sammenkobling. LPV-systemet kan suppleres med følgende: Farm Management, som sikrer al overvågning af produktionsparametrene Varme primært ifm. opdrætsflokke Køling - både til opdræt og produktionsdyr Præcis styring af foder- og vandtildeling Alarm og nødopluk 8

9 DOL 9940 Fodervægt CO2 sensor DOL 114 Temperaturføler DB 1400 Fugtføler Vægventilator med lysfælde DA 75 Spjældmotor DA 600 Skorsten med lysskål DOL 539 Klima- og produktions computer DOL 278 Nødopluk DA 1200 Vægventil med lysfælde DOL 12 Temperaturføler DA 75 Spjældmotor DOL 9410 Platformvægt SKOVs LPV-system Stabilt klima året rundt Optimal styring af luftretning, -mængde, og -hastighed Sikker klimastyring, der er let at betjene Lavt energiforbrug Indbygget nødventilation 9

10 Tunnel ventilation I de tropiske egne af verden forekommer der ikke frost, og temperaturen er konstant høj. Derfor er det vigtigt at kunne sænke temperaturen i stalden. Med SKOVs Tunnel system bliver luften i stalden afkølet uden, at det får negative konsekvenser for dyrene, både ved opdræt og produktionsdyr. Tunnel systemets komponenter Som udgangspunkt består et Tunnel system af følgende fire elementer: Luftindtag Luftudtag Styring Sammenkobling Luftindtag Luften suges ind i stalden via åbningerne i den ene ende af stalden, der reguleres med Rack & Pinion eller Tunnel Door Light. Til luftkøling anvendes pads eller køledyser. Luftudtag I modsatte ende af tunnelåbningen er der placeret store gavlventilatorer, så der skabes en kølig luftstrøm (chill-effekt) i langsgående retning af huset. Afhængig af luftfugtigheden er det muligt at sænke temperaturen med mellem ºC. Klimastyring Tunnel systemet reguleres ved hjælp af DOL 534 klimacomputer eller DOL 539 klima- og produktionscomputer, som begge stiller en række funktioner til rådighed, og som er lette at betjene. Computeren sikrer en effektiv og præcis klimastyring, der giver en optimal tilvækst på trods af høje temperaturer. Computeren styrer ventilationssystemet ud fra den temperatur, som dyrene oplever. Sammenkobling Systemets åbne-lukkefunktion varetages af spjældmotoren DA 75, der leveres med et komplet montagesæt. Hele systemets effektivitet og præcision afhænger af en robust og driftssikker sammenkobling. Tunnel systemet kan suppleres med følgende: Farm Management, som sikrer al overvågning af produktionsparametrene Varme primært ifm. opdrætsflokke Køling - både til opdræt og produktionsdyr Præcis styring af foder- og vandtildeling Alarm og nødopluk SKOVs Tunnel system Lave etableringsomkostninger Køling via lufthastighed Fjerner effektivt overskudsvarme og uønskede luftarter Effektiv og overskuelig 10

11 DOL 114 Temperaturføler Fugtføler DOL 9940 Fodervægt DB 1400 Vægventilator med lysfælde CO2 sensor DOL 539 Klima- og produktions computer DOL 278 Nødopluk Pad sensor DOL 9410 Platformvægt DOL 12 Temperaturføler DA 150A Padkøling 11

12 Combi-Tunnel ventilation SKOVs Combi-Tunnel system er et undertrykssystem, der anvendes i fjerkræproduktioner i de tropiske og subtropiske egne af verden, hvor der er store daglige og sæsonafhængige temperaturudsving. Combi-Tunnel systemets komponenter Combi-Tunnel systemet består af følgende fire elementer: Luftindtag Luftudtag Styring Sammenkobling Luftindtag I de kolde perioder tilføres der frisk luft med vægventilerne DA1200/1211/1911, som leder den friske luft mod loftet. Den friske luft blandes med staldluften, inden den når dyrenes opholdszone. Som et alternativ til vægventilerne kan SKOVs DA 1540 loftventiler anvendes. I de varme perioder suges luften ind i stalden ved hjælp af åbningerne i den ene ende af stalden, der reguleres med Rack & Pinion eller Tunnel Door Light. Til luftkøling anvendes pads eller højtrykskøling. Luftudtag Luftudtaget i Combi-Tunnel systemet varetages i de kolde perioder af DA 600 eller DA 920 skorstene, som begge er udviklet, så de har en stor ydelse ved et lavt energiforbrug. Skorstenene er aerodynamiske, ligesom skorsten og ventilator er optimeret som enhed. Skorstenene kan monteres i væg og loft eller sidemonteres i kombination med andre vægventilatorer. Skorstenene reguleres efter SKOVs reguleringsprincipper MultiStep og Dynamic MultiStep, som nedbringer energiforbruget markant. Ved høje udetemperaturer varetages luftudtaget af store gavlventilatorer, der er placeret modsat tunnelåbningen med kølepads. Hermed skabes der en kølig luftstrøm (chill-effekt) i langsgående retning af stalden, som kan nedbringe temperaturen i stalden med helt op til 25 ºC. Klimastyring Combi-Tunnel systemet styres af SKOVs DOL 534/539 staldcomputere. Computerne indeholder en lang række funktioner og sikrer effektiv og præcis styring af klimaet i stalden. Staldcomputerne er modulopbygget og lette af betjene. Sammenkobling Systemets åbne-lukkefunktion varetages af spjældmotoren DA 75, der leveres med et komplet montagesæt. Hele systemets effektivitet og præcision afhænger af en robust og driftssikker sammenkobling. Combi-Tunnel systemet kan suppleres med følgende: Farm Management, som sikrer al overvågning af produktionsparametrene Varme primært ifm. opdrætsflokke Køling - både til opdræt og produktionsdyr Præcis styring af foder- og vandtildeling Alarm og nødopluk 12

13 Fugtføler Temperaturføler DA 600 Skorsten med lysskål DOL 9940 Fodervægt CO2 sensor DB 1400 Gavlventilator med lysfælde DA 75A Spjældmotor DOL 539 Klima- og produktionscomputer DOL 278 Nødopluk Padsensor DA1211 Vægventil med lysfælde DOL 12 Temperaturføler DOL 9410 Platformvægt DA 75A Spjældmotor DA 150A Padkøling SKOVs Combi-Tunnel system Stabilt klima året rundt Optimal styring af luftretning, -mængde og -hastighed Sikker klimastyring, der er let at betjene Lavt energiforbrug Indbygget nødventilation 13

14 Trivsel og produktivitet med SKOVs kølesystemer I de dele af verden, hvor udetemperaturen kan overstige 30 ºC, kan det være nødvendigt at anvende køling i stalden, for at staldtemperaturen ikke bliver uhensigtsmæssig høj. Afhængig af dyrenes alder og typen af produktion påvirkes dyrene i højere eller mindre grad, hvis staldtemperaturen bliver for høj. Det har negative effekter på produktiviteten, herunder nedsat foderoptagelse, og i yderste konsekvens kan det betyde forhøjet dødelighed på grund af varmestress. De negative konsekvenser kan mindskes betydeligt ved at anvende køling. SKOV tilbyder to former for køling - højtrykskøling eller padkøling. I udviklingen af SKOVs køleprodukter er der lagt stor vægt på kvalitet og fleksibilitet. Kvaliteten sikres ved at benytte komponenter med høj driftsikkerhed og lang levetid. Højtrykskøling i et LPV-system I et LPV-system anvendes højtrykskøling, som tilfører staldluften forstøvede vandpartikler. Vandpartiklerne fordamper i den opvarmede staldluft, hvilket afkøler luften. Via korrekt højtrykskøling er det således muligt at sænke temperaturen i stalden med 2-10 C. Denne sænkning kan foretages, uden at den forhøjede luftfugtighed får negative konsekvenser for dyr og strøelse. Højtrykskøling er meget fleksibelt, da det er opbygget af standardkomponenter, som let tilpasses den konkrete stald. Højtrykskøling i Tunnel mode Højtrykskøling kan også med fordel anvendes i Tunnel systemer i områder med relativ lav luftfugtighed. Her udlades kølepadsene og højtryksdyserne monteres på strenge i Rack & Pinion åbningen. Det er muligt at indstille højtrykskølingen i forhold til behovet for køle- og fugtbehovet. Pumpeenhed - komplet med filtre Pumpen er grundlaget for et effektivt køleanlæg. Pumpeenheden leveres komplet, klar for tilslutning af strøm og vand. Effektive filtre sikrer et driftssikkert anlæg med lang levetid. Endvidere kan pumpen udstyres med ekstra fosfatfilter samt elektronisk kalkspalter for optimal reduktion af kalk og mineraler i vandet. Rørsystem Der benyttes kun rustfri syrefaste rør og samlinger med stor holdbarhed og lang levetid. Huller til dyser laves med en specialtang efter rørmontagen. Dyserne i de patenterede dyseholdere FlexClamp kan således placeres vilkårligt, hvilket giver mulighed for en optimal placering over luftindtaget. Alternativt kan rørene leveres med præfabrikerede huller til dyser. Dyser De patenterede dyser er udstyret med et filter foran hvert dysehoved for at reducere risikoen for tilstopning. Endvidere kan dysehovederne leveres antikalkbelagt, hvilket yderligere reducerer problemer med kalkaflejring i dysehovedet. Alle dyser er monteret med antidrypventil. Automatik Styring af køleanlægget kan foregå manuelt eller automatisk via kølecomputer eller staldens klimacomputer. 14

15 Højtryksanlæg - mere end køling Et højtryksanlæg har flere funktioner end køling af staldluften. Befugtning Højtryksanlægget kan også benyttes til befugtning af stalden. Systemet kan anvendes til at hæve fugtniveauet i stalden i perioder, hvor det vurderes, at luftfugtigheden i huset er for lav, og samtidig kan befugtningen mindske støvproblemer i huset. Korrekt befugtning kan afhjælpe disse problemer til gavn for dyr og mennesker. Iblødsætning Mellem holdene kan højtryksanlægget benyttes til iblødsætning af stalden. Med afbrudt ventilation vil den tætte tåge af vandpartikler hurtigt opbløde skidt på diverse overflader. Rengøringen bliver herved hurtigere og nemmere. Sænk temperaturen med kølepads Padkøling anvendes i forbindelse med SKOV Combi-Tunnel og Tunnel systemer. Kølingen foregår ved, at luftindtaget sker gennem pads, som holdes fugtige ved recirkulation af vand. Luften tages ind gennem disse pads og afkøles ved at optage vanddamp. Rendesystem med integreret vandtank Modsat andre systemer er der ikke behov for separat vandtank i forbindelse med DA 150B padkøling. Tanken er integreret i den nedre rende og er således en indbygget del af selve rendesystemet. Røret der overrisler padsene er en integreret del af den øvre rende. Vandtilførslen sker direkte uden brug af de særlige fordelerpads, som anvendes i mange andre systemer. 15

16 Optimalt staldklima med effektivt varmesystem SKOV leverer ventilationsløsninger, hvor varme er en integreret del af den samlede løsning. Et godt staldklima er vigtigt for dyrenes trivsel, sundhed og produktivitet. Staldvarme er en del af den totale klimaløsning og på linje med køling og ventilation en afgørende parameter for at kunne skabe et optimalt staldklima med høj produktivitet. Klimaet i stalden, hvor temperatur og relativ luftfugtighed er de vigtigste faktorer, har afgørende betydning for foderoptagelse, tilvækst, stress, smittepres etc. Det er nødvendigt at ventilere samt at kunne tilføre varme til stalden for at få helt styr på klimaet, herunder temperatur, fugt og CO 2. Effektiv rumopvarmning Et varmeanlæg fra SKOV er baseret på tilførsel og cirkulation af varmt vand. SKOVs varmekomponenter er udviklet i en høj kvalitet, og de er velegnede til et aggressivt staldmiljø. Spiraflex ribberør giver en effektiv og økonomisk opvarmning af luften i stalden uden at afgive CO 2 i stalden. Varmeafgivelsen fra et Spiraflex rør er pr. meter langt højere end ved et glat rør, hvilket skyldes den specielle ribbekonstruktion. Rørene monteres under vægventilerne og afgiver varme (konvektion) til den omgivende luft. Luften bliver lettere, stiger opad, bærer den kolde luft fra ventilerne ind i rummet og sikrer dermed cirkulation af luften i staldrummet. Placeringen hjælper dermed til at give en korrekt ventilation med optimal opblanding af kold luft udefra med den opvarmede staldluft, således at dyrene ikke udsættes for koldluftnedslag. Varme en forudsætning for god strøelse For at give dyrene i både opdræts- samt produktionsperioden og strøelsen den bedste start, er det vigtigt, at stalden er opvarmet over en længere periode, inden dyrene indsættes. Dette er primært gældende i opdrætsstalde, hvor de daggamle dyr er fuldstændig afhængige af den omgivende temperatur. Ved indsætning/flytning af dyr til produktionshuse, er dyrene mere robuste, og afhængig af klimazone vurderes det, om der skal opsættes varmeanlæg i huset. Direkte fyring Som et supplement eller alternativ til SKOVs vandbaserede varmeanlæg tilbyder SKOV direkte fyrede gasvarmeblæsere af høj kvalitet. Direkte fyring er, når varmeudviklingen sker ved direkte, åben forbrænding af gas inde i selve staldrummet. Gasvarmeblæserne er en hurtigt reagerende og kraftig varmekilde, som er effektiv til opvarmning og tørring af stalde efter rengøring. SKOVs effektive og hurtigt reagerende varmesystem sikrer dig et optimalt staldklima. 16

17 Outside variable damper Inside variable outlet fan fix speed inlet fan Genvind varmen og spar penge I det moderne landbrug er der stor fokus på at reducere varmeudgifterne, og derfor har SKOV udviklet en varmegenvinder, der kan mere end halvere det samlede varmeforbug ved produktion af fjerkræ. Varmegenvinderen anvender den varme, der naturligt forekommer i udsugningsluften og opvarmer den tilførte luft, som så igen blæses ind i stalden. Udover at varmegenvinderen sænker energiforbruget, vil luftfugtigheden og CO 2 -koncentrationen i stalden blive lavere, hvilket vil medføre en mere tør strøelse til gavn for luftkvaliteten og dyrenes sundhed. 17

18 SKOV produktionsstyring til forældredyr 18

19 19

20 Produktionsstyring F or at kunne levere de bedste resultater er det nødvendigt at følge produktionen konstant og korrigere, hvis produktiviteten ikke er som forventet. SKOVs DOL 535/539 staldcomputere har produktionsmoduler tilpasset både slagtekyllinger, opdræt og forældredyr med funktioner, der giver mulighed for både effektiv styring af produktionen og for systematisk overvågning. for både at styre produktionen, overvåge produktiviteten, rapportere eventuelle unormale forhold samt mulighed for nemt at ændre i opsætningen på kort eller lang sigt. Produktionsstyring til opdræt I de første uger af opdræt er det es- sentielt at opnå optimal vækst og ensartethed af dyrene. Klimaet er vigtigt for at opnå dette, især i de første uger, men ligeså vigtigt er det at sikre adgang til foder og vand. SKOVs staldcomputer kan både sikre, at foderet leveres, og at foderog vandforbruget registreres løbende. Automatisk vejning kontrollerer, at Staldcomputer og FarmOnline i tæt samarbejde Under opdræt er det vigtigt at sikre et korrekt klima, men det er ligeså vigtigt at følge vækst og ensartethed samt sikre den korrekte mængde foder. Under ægproduktion er det vigtigt både at kunne følge produktionen af æg og styre foderdistributionen samt at følge dyrenes foderoptagelse og vægt. Med et SKOV produktionsstyringssystem kan der via systematisk overvågning gives et billede af produktiviteten samt en indikation af eventuelle problemer i stalden, for eksempel manglende foderoptagelse, utilsigtet forøget vækst af forældredyrene eller for få producerede æg. SKOV DOL 535/539 staldcomputer til opdræt og forældredyr giver mulighed 20 Tilslutningsmulighederne med SKOVs DOL 535/539 i en fjerkræproduktion

21 dyrene vokser planmæssigt og rapporterer ensartetheden. Manuelle kontrolvejninger kan registreres og sammenlignes med de automatiske vejninger. Styring af lyset er ligeledes vigtigt for at opnå kønsmodning af både høner og haner. SKOVs staldcomputer har et meget avanceret system til styring af lyset. Systemet beregner en række vigtige produktionsnøgletal som fx foder pr. dag, pr. uge og akkumuleret dødelighed, herunder antallet af aflivede dyr. Ligeledes beregnes dyrenes tilvækst, vægt og ensartethed samt vandforbrug og vand- og foderforhold. Alle nøgletal sammenlignes med produktionsmålene opstillet af avlsselskaberne, og afvigelser kan nemt identificeres. Produktionsstyring til forældredyr Under æglægning kan de producerede æg automatisk tælles via en eller flere elektroniske ægtællere. Det er ligeledes muligt at registrere gulv-, system- og redeæg. Producerede æg kan indtastes manuelt, hvis der ikke er installeret automatiske ægtællere. SKOVs staldcomputer kan sikre præcis dosering af foder til henholdsvis haner og høner. Foderet udvejes og leveres i skål- eller kædefoderlinjer på op til 24 destinationer. Opfyldning og udfodring sker efter tidsstyring, og der kan laves forskellige tidsprogrammer i forhold til dyrenes alder. Fodermængden kan angives og justeres manuelt eller køre efter et skema i forhold til ønsket mænge foder pr. høne og hane. Der kan anvendes foder fra op til fem siloer, og foderet blandes inden udfodring. Ligesom for opdræt kan foder- og vandforbruget registreres præcist, og der kan laves automatisk vejning og lysstyring. Lysstyring er vital under hele ægproduktionen for at sikre den rigtige døgnrytme. Lysmængden kan måles med lyssensorer og styres med lysdæmpere, så der opnås præcis den ønskede mængde lys. Alle nøgletal sammenlignes med produktionsmålene opstillet af avlsselskaberne, og afvigelser kan nemt identificeres. Funktioner i DOL 535/539 staldcomputer Ad libitum eller kontrolleret skålfodring og kædefodring Destinationsfodring - Op til 24 destinationer med tre tværsnegle - Ugeprogram for foderstyring Foderprogrammer for opfyldning og udfodring Fem siloer Elektronisk silovejning af fire siloer Dagssilo Dosering af foder Registrering af foderforbrug Automatisk eller manuel ægtælling med op til 32 ægtællere Vandstyring og registrering af forbrug med op til seks vandure Lysstyring med et hovedlysprogram og seks slavelysprogrammer Simulering af daggry og skumring Styring af lysmængde med dæmper og op til fem lyssensorer Automatisk og manuel kyllingevejning med op til 12 vægte Beregning af høne- og hanevægt samt ensartethed Seks døgnure og seks interval ure Registrering af døde og aflivede dyr Beregning og visning af en række vigtige produktionsnøgletal 21

22 SKOV Farm Management 22

23 23

24 FarmOnline App FarmOnline Enterprise Performance Management FarmOnline Explorer FarmOnline Service Access Enhver producent af opdræt og forældredyr til slagtekyllinger bør stille krav til, at deres produktionssystem kan give: et overblik over produktiviteten på bedriften informationer om vigtige klimanøgletal et overblik uden fysisk tilstedeværelse på bedriften alarmeringer ved unormale forhold mulighed for at programmere flere staldcomputere med samme indstillinger på én gang analyse af trends i klimaet detailinformationer i overskuelig form om vækst, foderforbrug, vandforbrug, ægproduktion, dødelighed sammenligning af resultater fra forskellige produktionshuse og forskellige rotationer sammenligning af resultater fra forskellige bedrifter mulighed for eksport af data til Excel eller papirrapporter Alt dette bliver nemt og overskueligt med SKOVs FarmOnline. Intelligent og brugervenlig Farm Management FarmOnline er et farm management system, som tilbyder en række nyttige værktøjer til fjernbetjening, overblik, analyse og rapportering - både for producenten med fokus på dyrene, for rådgivere på kontorer og for ledelsen af store integrationer. Med SKOVs udstyr til registrering af foder, dyrevægt og vandforbrug sikres korrekt og automatisk dataregistrering. Data i FarmOnline har derfor stor troværdighed. Den automatiske registrering af data, analysen og præsentationen af dem i FarmOnline, giver producenten mulighed for at kombinere data med det at observere dyrene i stalden og træffe de rigtige beslutninger for at øge indtjeningen. Brugervenligt og intuitivt FarmOnline Explorer er designet med en grafisk intuitiv brugerflade, fokus på ikoner og farver og mindre tekst. I dag er staldstyringer avancerede, og mulighederne og indstillingerne er mange. Derfor har FarmOnline Explorer stor fleksibilitet i visning af indstillinger og nøgletal. Informationen kan vises via tabeller eller ved at anvende egne fotos eller tegninger af gård og huse. Farvekoder viser tydeligt afvigelser i planlagt klimastrategi og i afvigelser i forhold til produktionsmål. Klimaindstillingerne kan analyseres og justeres efter behov. Klimastrategien, for eksempel temperaturkurve eller varmestrategien, kan analyseres, ændres og programmeres i mange staldcomputere på en gang. Alarmstatus vises altid, og nye alarmer indikeres med pop-up vindue for at skabe opmærksomhed om situationen. Alle alarmer logges og kan vises i diagrammer. Omfattende historik på alle nøgletal gør det muligt at analysere både klima og produktion i diagrammer. Detaljerede data fra forskellige stalde eller forskellige rotationer kan analyseres og sammenlignes og er tilgængelige i fem år. FarmOnline optimerer opdræt og ægproduktion Igennem produktionsforløbet skal der dagligt være opfølgning af, om produktiviteten forløber som forventet. Dette gælder i alle produktionsformer, også for opdræt og forældredyrsproduktion. Selv små udsving i den daglige foderoptagelse for opdrætskyllinger kan få stor betydning for ensartethed og kønsmod- 24

25 ning. Med breeder-modulet i FarmOnline er det sikret, at producenten altid uanset hvor han befinder sig har et præcist overblik på dags- eller ugebasis og med det samme kan reagere på en indikation af f.eks. for lav foderoptagelse. Datakommunikation FarmOnline kan anvendes sammen med staldcomputere på eksisterende netværk, ligesom SKOVs nye generation af staldcomputere har LAN-ethernet indbygget. Dermed er der ikke behov for opsamling af data mellem staldcomputere og pc, hvilket resulterer i sikring af data, og en højere datavaliditet. Kommunikation kan foregå enten via LAN-kabler, fiberkabler eller trådløst netværk. Hold øje med stalden fra smartphonen En internet-adgang er alt hvad der kræves, for at man med SKOVs FarmOnline app til smartphones kan få adgang til alle sine staldcomputere ligegyldigt hvor i verden de er placeret. Producenten har således mulighed for at se klimadata og alarmer, og dermed minimere risikoen for tab i tilfælde af systemnedbrud. SKOVs app til smartphone kan downloades gratis til Android, iphone og Windows Phone. SKOV Farm Management til fjerkræproduktion Anvend SKOVs produktionsstyringssystem til at styre foder, vand, lys og samle informationerne. Anvend FarmOnline til at arbejde med tallene og præsentere det på en nem og overskuelig måde. Få mere tid til at observere dyrene i stalden. Brug observationerne og informationerne fra staldcomputerne og FarmOnline til at træffe de rigtige beslutninger. Få et bedre opdrætsforløb, få de rigtige høner og haner til ægproduktionen, få en optimal produktion af rugeæg. Få større overskuelighed, fokusér på det væsentlige, og få mulighed for udvidelse af farmen. Samlet set vil forretningen blive bedre. 25

Optimal klimastyring til svineproduktion

Optimal klimastyring til svineproduktion Optimal klimastyring til svineproduktion DOL 234F sætter standarden I en moderne svineproduktion er det afgørende, at dyrene har de bedste vilkår for at kunne producere optimalt. SKOV har udviklet staldcomputeren

Læs mere

FarmOnline. klima for vækst

FarmOnline. klima for vækst FarmOnline klima for vækst Global vækst skaber stor efterspørgsel SKOV er førende på det internationale marked for klimastyring og produktionsovervågning til animalsk produktion og har mere end 40 års

Læs mere

FarmOnline EPM. Enterprise Performance Management. Teknisk info

FarmOnline EPM. Enterprise Performance Management. Teknisk info Enterprise Performance Management Teknisk info 3 Teknisk info PRODUKTBESKRIVELSE Opdræt af slagtekyllinger er en produktionsform, som kræver omhyggelig styring og tæt opfølgning. Kyllingerne er meget

Læs mere

DA 600. Teknisk info

DA 600. Teknisk info Teknisk info Teknisk info 3 1 Produktbeskrivelse komponenterne anvendes til udsugning af luft fra stalde. er aerodynamisk og giver stor luftydelse med lille energiforbrug. er fremstillet af en speciel

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Host, lort og hale på rette sted

Host, lort og hale på rette sted Host, lort og hale på rette sted Joachim Glerup Andersen LMO Søften Præsentation Rådgiver omkring klima og ventilation i slagtesvin, smågrise og sostalde. Er på/fra staldgangen. Turbo på slagtesvin, vækstmanagement

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en verden af ventilation med varmegenvinding,

Læs mere

FITOTERM 150 CT2-80 TESTCYKLUSSER MED VARMECHOK STRENOMETER INFORMATION BESKRIVELSE NØGLEEGENSKABER

FITOTERM 150 CT2-80 TESTCYKLUSSER MED VARMECHOK STRENOMETER INFORMATION BESKRIVELSE NØGLEEGENSKABER STRENOMETER INFORMATION FITOTERM 150 CT2-80 TESTCYKLUSSER MED VARMECHOK BESKRIVELSE Prøvekammeret med varmechok, Fitoterm 150 CT2-80, har 2 uafhængige kamre i samme chassis. Det øvre (varme) kammer opvarmes

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klima og ventilation i smågriseog slagtesvinestalde. Erik Damsted Seniorprojektleder Videncenter for Svineproduktion, LF

Klima og ventilation i smågriseog slagtesvinestalde. Erik Damsted Seniorprojektleder Videncenter for Svineproduktion, LF Klima og ventilation i smågriseog slagtesvinestalde Erik Damsted Seniorprojektleder Videncenter for Svineproduktion, LF Disposition Baggrund Dimensionering ventilation Dimensionering varme Hvad skal jeg

Læs mere

DA 1200-serien. Teknisk info

DA 1200-serien. Teknisk info Teknisk info Teknisk info 3 1 Produktbeskrivelse De universelle friskluftventiler, primært til staldbyggeri, kan fastgøres i væg, indmures eller istøbes murelementer. Ventilerne er fremstillet af 100

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt.

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. 30 sek. Monteringstid Hurtig montering

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Certificeret til brug i passivhuse Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en

Læs mere

Air breeze. Sæson 2010. by KC Danmark. Admiral - Nordic - varmepumpen med 8 graders vedligeholdelsesfunktion - inverter model

Air breeze. Sæson 2010. by KC Danmark. Admiral - Nordic - varmepumpen med 8 graders vedligeholdelsesfunktion - inverter model Admiral - Nordic - varmepumpen med 8 graders vedligeholdelsesfunktion - inverter model Atlantic - Nordic - varmepumpe i enkelt design - inverter model - on / off model Wave - Nordic - varmepumpen i tidløs

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af radiatoranlæg til eksisterende byggeri Denne rapport er en undersøgelse for mulighed for realisering af lavtemperaturfjernvarme i eksisterende

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

Svineproducent Torsten Troelsen, Herning

Svineproducent Torsten Troelsen, Herning Svineproducent Torsten Troelsen, Herning Uddannet landmand, merkonomfag Købte gården i fri handel 1. juni 2002 275 søer + slagtesvin, 96 ha og 1 ansat 2.800 m2 under tag Leveregler 1. Det er fint at vide,

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

Princip beskrivelse. - mere end funktionel

Princip beskrivelse. - mere end funktionel Princip beskrivelse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL kompressorstyring Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL Solutions you can grow with Kompressorstyring og optimering ADAP-KOOL kølestyringer giver stor fleksibilitet

Læs mere

PROFORT. Fjernkontrolleret styring og måling. Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjernkontrolleret styring og måling. Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier. multiguard-produktserien -produktserien Fjernkontrolleret styring og måling Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier 100% dansk udviklet og produceret Serien af -produkter er tilpasset ethvert

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

BoPil transponder-system (ESF)

BoPil transponder-system (ESF) BoPil transponder-system (ESF) BoPil transpondere - optimal foderkontrol og management af drægtige søer. Velafprøvet * Brugervenligt * Yderst driftssikkert Egenskaber ved BoPil s transpondere Foder: Fodring

Læs mere

RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003

RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003 RESSOURCEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD IDÉKONKURRENCE MAJ 2003 5 6 4 3 7 Boliger Mikroklima Kontorer 2 1 Koncept - bygningen som varmepumpe Den bærende idé i konceptet er at det varmeoverskud som produceres

Læs mere

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt.

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt. Ventilation med varmegenvinding Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde Op til 95% af varmen bliver genanvendt Danfoss ventilation med varmegenindvinding genanvender det meste af varmen,

Læs mere

Introduktion. IQ3xCite systemet

Introduktion. IQ3xCite systemet IQ3xcite systemet Introduktion til IQ3xcite systemet Moderne bygninger bliver mere og mere komplicerede, og det stiller store krav til styring af, og kontrol med, driften. En bygnings CTS-anlæg (CTS =

Læs mere

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group.

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. HRUC-E Ventilationsaggregat med varmegenvinding Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. Ventilair Group forbeholder sig retten til at ændre offentliggjorte informationer uden varsel. Besøg derfor

Læs mere

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset Du kender det sikkert: At komme til et koldt sommerhus, hvor alt bliver sat på max. for at få varmet op hurtigst muligt. Alligevel går der som regel

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien. KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine

Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien. KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine Tunnelopvask 6sidet Trine.qxd 12/5/00 11:07 AM Page 3 Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine

Læs mere

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tankvagt Formål Formålet med installation af en tankvagt er, at overvåge mælkens køling og opbevaring til gavn for både mælkeproducenten og mejeriet. Tankvagten

Læs mere

fornemmelsen af et godt arbejdsklima

fornemmelsen af et godt arbejdsklima fornemmelsen af et godt arbejdsklima //Lavimpuls / spalte diffuser //ref.01 //opholdsrum, restauranter og kontorer //The Royal Shakespeare Company, The Courtyard Theatre, uk Lyden af et godt indeklima

Læs mere

Solvarmeløsninger fra Bosch

Solvarmeløsninger fra Bosch Til privatforbrugere Solvarmeløsninger fra Bosch Klimavenlig energi til villa- og rækkehuse Nem besparelse gratis energi fra solen I mere end 100 år har navnet Bosch stået for førsteklasses teknik, enestående

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

Bestil et sundt indeklima én gang for alle

Bestil et sundt indeklima én gang for alle Bestil et sundt indeklima én gang for alle Lad os installere et sundt og behageligt indeklima i dit hus Og så skal du aldrig tænke mere over det Nu kan du komme alle indeklimaproblemer til livs én gang

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

MicroVent Home System

MicroVent Home System MicroVent Home System MicroVent Home system Beregningseksempel 2 l/s 2 l/s 5 l/s 5 l/s 2 l/s 15 l/s Emhætte 20 l/s Fig. 1 Grundventilation MicroVent i boliger Mikroventilation dimensioneres således at

Læs mere

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem 2 Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Nedsæt din varmeregning og nyd godt af naturens gratis energi Compress 6000 AW er en luft/vand

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2 type CCR 2 Funktioner Hvis CCR2 regulatoren registrerer, at det ikke er muligt at opnå den ønskede temperatur i alle stigestrenge samtidigt lukkes nogle af stigestrengene indtil desinfektionstemperaturen

Læs mere

Komfortabelt indeklima uanset årstiden

Komfortabelt indeklima uanset årstiden Komfortabelt indeklima uanset årstiden VPL by nilan Varme og køl i ét anlæg med varmegenvinding Gør hjemmet til din komfort-zone Mærkbare fordele Tag et aktivt skridt mod et behageligt indeklima i hjemmet

Læs mere

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW INDUSTRIVARMES FASTBRÆNDSELSKEDEL Kedlen er en cylindrisk, højeffektiv, 3-træks røgrørs varmtvandskedel. Kedlen er beregnet til fyring med flis, træpiller og andre fastbrændselstyper.

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

30% SmartRadiator. Spar op til. i energi. www.tricklestar.com

30% SmartRadiator. Spar op til. i energi. www.tricklestar.com Auto Manu TM - er programmerbare termostater til styring af radiatorer - Kan styres via SmartPhone, PC/Mac og Internet - erstatter alle typer mekaniske termostater - Kræver ingen specialværktøj eller udskiftning

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

Electrolux Varmepumper 2012/2013

Electrolux Varmepumper 2012/2013 Electrolux Varmepumper 2012/2013 investering electrolux varmepumper 3 En god investering En Electrolux varmepumpe er først og fremmest en god økonomisk investering. Den pålidelige luft-til-luft varmepumpe

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Solvarmekatalog. Indholdsfortegnelse

Solvarmekatalog. Indholdsfortegnelse Solvarmekatalog Indholdsfortegnelse Prisliste...2 Hvorfor vælge en vakuumsolfanger med 3-lags absorber?...5 Hvorfor skal jeg vælge solfangere med Solar Keymark?...5 Dækker et solvarmeanlæg mit behov?...6

Læs mere

Member of the Danfoss group. Konstruktion og opbygning af gyllekølingsanlæg

Member of the Danfoss group. Konstruktion og opbygning af gyllekølingsanlæg Member of the Danfoss group Konstruktion og opbygning af gyllekølingsanlæg KH nordtherm s baggrund Specialiseret indenfor varmepumper til landbruget Mere end 28 års erfaring Anlæg indenfor jordvarme, kartoffelkøl,

Læs mere

JØMA STOKER. Styring PCT 241

JØMA STOKER. Styring PCT 241 JØMA STOKER Styring PCT 241 Side 1 Introduktion Tillykke med deres nye Jøma stoker anlæg. Anlægget er forsynet med en elektronisk styring med modulerende drift i fire trin. Hvilket vil sige, at styringen

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil

oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil 2 electrolux varmepumper electrolux varmepumper 3 Nyhed! Oxy 3 heatpump med vedligeholdelsesvarme Den nye Oxy 3 heatpump har

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Oliefri stempelkompressorer DENTAL-Serien

Oliefri stempelkompressorer DENTAL-Serien www.kaeser.com Oliefri stempelkompressorer DENTA-Serien Ydelse 65 til 950 l/min Tryk 10 bar vorfor vælge en KAESER dental-kompressor? Fordi det forventes, at en dentalkompressor giver oliefri, tør og hygiejnisk

Læs mere

Villavent fra Systemair

Villavent fra Systemair God luftkvalitet giver god livskvalitet Villavent fra Systemair Danvent-Systemair A/S www.systemair.dk Telefon Jylland: 8738 7500 Telefon Sjælland 4772 4772 Moderne boliger har ingen naturlig udluftning.

Læs mere

Anleggs- og funktionsbeskrivelse. Klekke-anlegg

Anleggs- og funktionsbeskrivelse. Klekke-anlegg Side 1 af 17 Anleggs- og funktionsbeskrivelse Klekke-anlegg Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Vandets vej gennem anleggget... 3 2. Kar (punkt 1)... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3. Mekanisk rensning

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis!

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! I denne tid taler alle om svindende energi ressourcer, og hvordan fossile brændstoffer skaber problemer ikke dig!

Læs mere

mobil, praktisk, billig

mobil, praktisk, billig mobil, praktisk, billig Sådan fungerer det: til individuelle hytter, som følger det testede Igloo Veranda koncept. Igloerne og overdækningen flyttes. for ca. 2 x 5 enkelthytter og deres respektive løbegårde

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 30 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedkontoret på 2.000 m² ligger i Brøndby, hvor vi har lager,

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Produktoversigt 2012/2013 INTELLIGENT KOBLINGSTEKNOLOGI FOR TID, TEMPERATUR OG BELYSNING.

Produktoversigt 2012/2013 INTELLIGENT KOBLINGSTEKNOLOGI FOR TID, TEMPERATUR OG BELYSNING. Produktoversigt 2012/2013 INTELLIGENT KOBLINGSTEKNOLOGI FOR TID, TEMPERATUR OG BELYSNING. Danish Kontakture fra Grässlin effektive og nemme at anvende.. altid på rette sted til rette tid I mere end 50

Læs mere

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger Glasfiberskabe & kapslinger Glasfiberskabe uden plexiglas Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar ramme Højdejusterbare DIN-skinner Robust konstruktion Innovativt design Hurtig og nem montering

Læs mere

Reservedelsoversigt. Produktgrupper

Reservedelsoversigt. Produktgrupper Produktgrupper 1 Anlæg 2 Klimazone 3 Luftindtag 4 Luftudtag 5 Nødopluk 6 Køling 7 Varme 8 Sammenkobling 9 Klima- og produktionsstyring 10 Alarm 11 Produktionsstyring 12 FarmOnline 13 Dyrevægte 14 Fodervægte

Læs mere

DEKO PV. den klassiske systemvæg

DEKO PV. den klassiske systemvæg DEKO PV den klassiske systemvæg 2 DEKO PV når det skal være nemt og fleksibelt I nutidigt byggeri er det afgørende at indrette sig med fleksible løsninger, der er nemme og hurtige at montere, og som kan

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100GSM

CA hjertestarterskab HSS100GSM Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100GSM Uden lås - Sender SMS besked, hvis man åbner lågen - Skabet kan overvåges (CA service program) - Isoleret, rustfri

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design PoolManager PoolManager PRO Funktionalitet og flot design Nyudviklet innovativ teknik i moderne design Made in Germany Nyd krystalklart vand hver eneste dag. Den seneste udgave af Poolmanager har gennemgået

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere