Danmark-København: Servicevirksomhed i forbindelse med datamater 2013/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmark-København: Servicevirksomhed i forbindelse med datamater 2013/S 248-433246. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser"

Transkript

1 1/10 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: Danmark-København: Servicevirksomhed i forbindelse med datamater 2013/S Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv 2004/18/EF Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er) Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 Att: Thomas Ginnerup-Nielsen 2300 København S DANMARK Telefon: Mailadresse: Fax: Internetadresse(r): Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: https://www.ethics.dk/asp3/qualify/ ski_0222_ nsf Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er) Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er) Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er) I.2) I.3) I.4) Type ordregivende myndighed Offentligt organ Hovedaktivitet Andet: Indkøbscentral Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: ja Del II: Kontraktens genstand II.1) Beskrivelse II.1.1) II.1.2) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammeaftale IT-drift. Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne Tjenesteydelser Tjenesteydelseskategori nr. 7: Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Danmark inkl. Grønland og Færøerne. 1/10

2 2/10 II.1.3) II.1.4) II.1.5) NUTS-kode DK0 Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale Oplysninger om rammeaftale Rammeaftale med flere aktører største antal deltagere i den påtænkte rammeaftale: 13 Rammeaftalens varighed Varighed i måneder: 48 Anslået samlet værdi af indkøbene i hele rammeaftalens løbetid Anslået værdi eksklusive moms: DKK Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene SKI udbyder rammeaftale om IT-drift. Rammeaftalestrukturen er som følger: Delaftale 1 - Cloud drift Delaftale 2 - Standard drift Varigheden af delaftalerne er 48 måneder. Delaftaler kan opsiges uafhængigt af hinanden. I forbindelse med kundernes efterfølgende anvendelse af aftalen, vil tildelingen af den enkelte ordre ske på følgende måde: Delaftale 1: Miniudbud eller direkte tildeling efter nærmere betingelser angivet i delaftalen. Delaftale 2: Miniudbud eller direkte tildeling efter nærmere betingelser angivet i delaftalen. Rammeaftalen fastsætter således de nærmere betingelser for tildeling. Direkte tildeling: Hvor alle vilkår er fastsat i delaftalerne uden, at der iværksættes en fornyet konkurrence. Miniudbud: Hvor alle vilkår ikke er fastsat i delaftalerne vil tildeling ske efter fornyet konkurrence mellem leverandørerne på den enkelte delaftale (miniudbud). Den procentvise fordeling er behæftet med en vis usikkerhed, men SKI anslår at fordelingen af den anslåede samlede skønnede omsætning af indkøbene over 4 år på de 2 delaftaler bliver i størrelsesordenen DKK fordelt på: - Delaftale 1 - Cloud drift : Ca. 20% - Delaftale 2 - Standard drift: Ca. 80% SKI udbyder en rammeaftale, som har til formål at give SKI's kunder mulighed for at købe en hel eller delvis drift af deres IT, fx. simple drifts- og managementydelser f.s.v.a. kapacitetsydelser leveret via internettet, samt etablering og drift af serverkapacitet og standardservere. En udfyldende liste over indeholdte ydelser findes nedenfor. Delaftalerne er modulopbygget således, at den enkelte kunde kan købe de enkeltstående driftsydelser, som passer ind i kundens strategi for henholdsvis in- og outsourcing. Samlet set har rammeaftalen til hensigt at give kunden mulighed for at indkøbe totalløsninger på sin IT-drift, herunder mulighed for at sammensætte hybridløsninger ved at købe ind på både delaftale 1 og delaftale 2. Delaftale 1 -Serverkapacitet og infrastruktur leveret via internettet (IAAS). -Drift/management af et cloud-miljø. -Database- og mailserver leveret via internettet (PAAS). Prækvalificerede ansøgere skal kunne tilbyde IAAS, samt simple drifts- og managementydelser. En nærmere afgrænsning af de obligatoriske og frivillige ydelser vil fremgå af udbudsmaterialet. 2/10

3 3/10 II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.2.3) II.3) Delaftale 2 -Housing af kundeejet hardware. -Etablering og drift af serverkapacitet. Både fysiske og virtuelle servere. -Etablering og drift af en standardserver (hardware er leverandørejet eller leveret af kunden) inkl. OS. -Etablering og drift af en database- eller mailserver (hardware er leverandørejet eller leveret af kunden). Samt Citrix eller WTS-servere. -Drift af kundens applikationer. -Forvaltning af IT-drift, fx license management, leverandørkoordinering, ændringsstyring, ledelsesrapportering og arkitektur rådgivning. -Remote backup. -1. level support. -Etablering og drift af slutbrugerenheder (bærbare og stationære PC'ere, tablets, tynde klienter, etc.). Både kundeejet og leverandørejet udstyr. Drift af virtuelle desktops. -On-site support og/eller vagtberedskab i en nærmere angivet periode. -Drift af kundens LAN (local area network). Dette kan være kablet eller trådløst, og det kan være kunde- eller leverandørejet udstyr. -Drift af kundens WAN (wide area network). -Import af kundens miljø fra egen drift eller anden leverandør. Flytningen kan ske virtuelt, efter forudgående virtualisering eller ren fysisk. 2. level support og regler for samarbejdsorganisation og exitprojekt vil indgå i ydelserne. Prækvalificerede ansøgere skal kunne tilbyde etablering og drift af serverkapacitet og standardservere. En nærmere afgrænsning af de obligatoriske og frivillige ydelser vil fremgå af udbudsmaterialet. Rammeaftalen kan benyttes af offentlige organisationer og institutioner, som på tidspunktet for fremsendelse af denne udbudsbekendtgørelse til offentliggørelse i Supplement til EU-Tidende er abonnent (kunde) hos SKI. Det drejer sig for tiden om ca kunder. Liste over SKI kunder kan rekvireres pr. telefon hos SKI kundeservice, Opmærksomheden henledes på, at SKI også står på kundelisten. CPV-glossaret (common procurement vocabulary) , , , , , , , , , , , , , Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja Delaftaler Kontrakten er opdelt i delaftaler: ja Der kan afgives bud på alle delaftaler Oplysninger om alternative tilbud Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej Kontraktens mængde eller omfang Samlet mængde eller omfang: Anslået værdi eksklusive moms: DKK Oplysninger om optioner Optioner: nej Oplysninger om forlængelse Denne kontrakt kan forlænges: nej Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse 3/10

4 4/10 Varighed i måneder: 48 (fra tildeling af kontrakten) Oplysninger om delaftaler Delaftale nr.: 1 Betegnelse: Delaftale 1 Cloud drift 1) Kort beskrivelse Delaftale 1 Serverkapacitet og infrastruktur leveret via internettet (IAAS). Drift/management af et cloud-miljø. Database- og mailserver leveret via internettet (PAAS). Prækvalificerede ansøgere skal kunne tilbyde IAAS, samt simple drifts- og managementydelser. En nærmere afgrænsning af de obligatoriske og frivillige ydelser vil fremgå af udbudsmaterialet. 2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary) , , , ) Mængde eller omfang Anslået værdi eksklusive moms: DKK 4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse 5) Yderligere oplysninger om delaftaler Delaftale nr.: 2 Betegnelse: Delaftale 2 Standard drift 1) Kort beskrivelse Delaftale 2 Housing af kundeejet hardware. Etablering og drift af serverkapacitet. Både fysiske og virtuelle servere. Etablering og drift af en standardserver (hardware er leverandørejet eller leveret af kunden) inkl. OS. Etablering og drift af en database- eller mailserver (hardware er leverandørejet eller leveret af kunden). Samt Citrix eller WTS-servere. Drift af kundens applikationer. Forvaltning af IT-drift, fx license management, leverandørkoordinering, ændringsstyring, ledelsesrapportering og arkitektur rådgivning. Remote backup. 1. level support. Etablering og drift af slutbrugerenheder (bærbare og stationære PC'ere, tablets, tynde klienter, etc.). Både kundeejet og leverandørejet udstyr. Drift af virtuelle desktops. On-site support og/eller vagtberedskab i en nærmere angivet periode. Drift af kundens LAN (local area network). Dette kan være kablet eller trådløst, og det kan være kunde- eller leverandørejet udstyr. Drift af kundens WAN (wide area network). Import af kundens miljø fra egen drift eller anden leverandør. Flytningen kan ske virtuelt, efter forudgående virtualisering eller ren fysisk. 2. level support og regler for samarbejdsorganisation og exitprojekt vil indgå i ydelserne. Prækvalificerede ansøgere skal kunne tilbyde etablering og drift af serverkapacitet og standardservere. En nærmere afgrænsning af de obligatoriske og frivillige ydelser vil fremgå af udbudsmaterialet. 2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary) 4/10

5 5/ , , , , , , , , , , , , , , , ) Mængde eller omfang Anslået værdi eksklusive moms: DKK 4) Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse 5) Yderligere oplysninger om delaftaler Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger III.1) Kontraktbetingelser III.1.1) III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Intet krav. De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom: Vederlæggelse sker som nærmere bestemt i rammeaftalen. Det bemærkes, at nogle af SKI's kunder kan kræve elektronisk fakturering og mulighed for elektronisk ordre i henhold til lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger m.v. med senere ændringer. Loven og lovbekendtgørelsen kan hentes på: Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles: En sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal påtage sig at hæfte solidarisk, og der skal udpeges en fælles befuldmægtiget, der er ansvarlig for kontakten til SKI. Opmærksomheden henledes på, at det efter prækvalifikation og inden evt. kontraktindgåelse ikke er muligt at ændre sammensætning af konsortiemedlemmer i et konsortium. Efter prækvalifikation/tilbudsafgivelse og inden kontraktindgåelse er det ikke muligt at overdrage anmodning/ tilbuddet til en anden juridisk enhed og derved lade denne anden juridisk enhed indtræde i anmodningen/ tilbuddet i ansøgers/tilbudsgivers sted. Andre særlige vilkår Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja Beskrivelse af de særlige vilkår: I rammeaftalen er hensynet til samfundsansvar ved kontraktopfyldelse, som formuleret i de konventioner, som ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, reguleret i relevant omfang. Betingelser for deltagelse De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Betingelser for deltagelse for enkeltstående virksomheder: Signeret erklæring på tro og love om, at tilbudsgiver ikke har ubetalt forfalden gæld til offentlige myndigheder i Danmark over DKK jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af Udfyldt spørgeskema»spørgsmål vedr. egnethed, jvf. bekendtgørelsens pkt. III.2) Enkeltstående virksomhed.«betingelser for deltagelse for konsortier: Signeret erklæring på tro og love om, at tilbudsgiver ikke har ubetalt forfalden gæld til offentlige myndigheder i Danmark over DKK jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af Er tilbudsgiver en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) afgives samtlige oplysninger for alle deltagerne i sammenslutningen. Udfyldt spørgeskema»spørgsmål vedr. egnethed, jvf. bekendtgørelsens pkt. III.2) Konsortium.«5/10

6 6/10 III.2.2) III.2.3) Konsortiets befuldmægtigede uploader konsortiets samlede tilbud, herunder Tro og love erklæringer fra hver af de deltagende virksomheder, samt spørgeskemaet»spørgsmål vedr. egnethed, jvf. bekendtgørelsens pkt. III.2) Konsortium.«Ordregiver forbeholder sig ret til efter tildeling, men før aftaleindgåelse at forlange en serviceattest fra Erhvervsog Selskabsstyrelsen af den/de tildelte virksomheder, maks. 3 måneder gammel, eller anden fuldgyldig dokumentation for at virksomheden ikke befinder sig i en af udelukkelsesgrundende i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 og 2, litra a)-c) og e)-f). Økonomisk og finansiel kapacitet Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Soliditetsgrad; Ansøgeren skal oplyse soliditetsgraden i det seneste disponible regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes som ansøgerens samlede egenkapitals værdi i forhold til ansøgerens samlede aktiver, udregnet i procent. Dvs. at soliditetsgrad = (samlede egenkapitals værdi/samlede aktivers værdi) x 100. For sammenslutninger af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes sammenslutningens soliditetsgrad som sammenslutningens samlede egenkapitals værdi i forhold til sammenslutningens samlede aktiver, udregnet i procent. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre virksomheders formåen, beregnes ansøgerens soliditetsgrad som ansøgerens og disse andre virksomheders samlede egenkapitals værdi i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Såfremt ansøger støtter sig på andre enheders formåen, forbeholder SKI sig ret til inden prækvalifikationen at forlange, at ansøgeren godtgør overfor SKI at ansøger reelt og virkeligt råder over de ressourcer, der er nødvendige for kontraktens udførelse. Dette kan f.eks. ske ved at fremlægge dokumentation for disse enheders forpligtelser i så henseende i form af de konkrete samarbejdsaftaler mellem ansøger og disse andre enheder. Omsætning: Oplysning om ansøgerens omsætning i det seneste disponible regnskabsår. Ansøgeren skal alene angive omsætning, som vedrører ydelser, som svarer til ydelserne på den delaftale, hvortil der anmodes om prækvalifikation. For sammenslutninger af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes sammenslutningens omsætning som sammenslutningens samlede omsætning inden for delaftalens ydelsesområde. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre virksomheders formåen, beregnes ansøgerens omsætning som ansøgerens og disse andre virksomheders samlede omsætning indenfor delaftalens ydelsesområde. Såfremt ansøger støtter sig på andre enheders formåen, forbeholder SKI sig ret til inden prækvalifikationen at forlange, at ansøgeren godtgør overfor SKI at ansøger reelt og virkeligt råder over de ressourcer, der er nødvendige for kontraktens udførelse. Dette kan f.eks. ske ved at fremlægge dokumentation for disse enheders forpligtelser i så henseende i form af de konkrete samarbejdsaftaler mellem ansøger og disse andre enheder. Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Der kræves en soliditetsgrad på mindst 5 % for det seneste disponible regnskabsår uanset antallet af delaftaler ansøger søger om prækvalifikation til. Delaftale 1 Cloud drift: Der kræves en årlig samlet omsætning i det seneste disponible regnskabsår, der mindst udgør DKK for ydelser af tilsvarende art som de udbudte under delaftale 1 Delaftale 2 Standard drift: Der kræves en årlig samlet omsætning i det seneste disponible regnskabsår, der mindst udgør DKK for ydelser af tilsvarende art som de udbudte under delaftale 2. Teknisk kapacitet Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: For Delaftale 1 Cloud drift: 6/10

7 7/10 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) To referencer vedrørende leveringsaftaler/-kontrakter for ydelser af tilsvarende art som de udbudte under delaftale 1. Leveringsaftaler indgået under en rammeaftale kan benyttes som reference, hvorimod selve rammeaftalen ikke udgør en relevant reference. For Delaftale 2 Standard drift: To referencer vedrørende leveringsaftaler/-kontrakter for ydelser af tilsvarende art som de udbudte under delaftale 2. Leveringsaftaler indgået under en rammeaftale kan benyttes som reference, hvorimod selve rammeaftalen ikke udgør en relevant reference. Generelt: Ansøger tydeliggør omfanget af de to referencer under den enkelte delaftale ved at afkrydse ydelserne i det omfang at disse er leveret til den pågældende kunde. Referencerne må ikke vedrøre leveringsaftaler/-kontrakter som er afsluttet tidligere end Såfremt ansøger støtter sig på andre enheders formåen, forbeholder SKI sig ret til inden prækvalifikationen at forlange, at ansøgeren godtgør overfor SKI at ansøger reelt og virkeligt råder over de ressourcer, der er nødvendige for kontraktens udførelse. Dette kan f.eks. ske ved at fremlægge dokumentation for disse enheders forpligtelser i så henseende i form af de konkrete samarbejdsaftaler mellem ansøger og disse andre enheder. Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: For Delaftale 1 Cloud drift: Der skal angives 2 referencer, dvs., 2 forskellige kunder. Ved sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal sammenslutningen tilsammen have 2 referencer. Det er således uden betydning om de enkelte deltagere i sammenslutningen opfylder kravet så længe konsortiet i sin helhed opfylder kravet. For Delaftale 2 Standard drift: Der skal angives 2 referencer, dvs., 2 forskellige kunder. Ved sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal sammenslutningen tilsammen have 2 referencer. Det er således uden betydning om de enkelte deltagere i sammenslutningen opfylder kravet så længe konsortiet i sin helhed opfylder kravet. Oplysning om reserverede kontrakter Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter Oplysninger om en bestemt profession Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej Del IV: Procedure IV.1) Type procedure IV.1.1) IV.1.2) Type procedure Begrænset Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage Forventet antal økonomiske aktører: 20 Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: SKI gennemfører en begrænsning af antallet af kandidater inden for den enkelte delaftale. Begrænsningen pr. delaftale sker i 2 trin: Trin 1: Referencer og omsætning 7/10

8 8/10 SKI foretager en samlet vurdering af ansøgernes egnethed på baggrund af: a) relevansen af ansøgerens referencer (For SKIs vurdering af referencerne er der i skemaerne angivet ydelsernes indbyrdes prioritering), og b) størrelsen af ansøgers omsætning på ydelser, som svarer til ydelserne på den delaftale, hvortil der anmodes om prækvalifikation, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.5) samt bilag B. Højere omsætning vurderes bedre. Det bemærkes, at pkt. a) (referencer) vægtes højere end pkt. b) (omsætning). Trin 2: Soliditet Hvis (og kun hvis) to eller flere kandidater vurderes lige egnede på baggrund af trin 1, vil en begrænsning af disse kandidater ske på baggrund af, hvilke(n) ansøger(e) der har den højeste soliditet. Vurdering af referencer, omsætninger og soliditet vil ske på baggrund af de af ansøger angivne oplysninger i skemaerne for egnethed, som findes i Ethics, SKIs elektroniske udbudssystem. IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen Tildelingskriterier Tildelingskriterier Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument Oplysninger om elektronisk auktion Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej Administrative oplysninger Sagsnummer hos den ordregivende myndighed: Rammeaftale IT-drift. Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt? nej Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter Skal der betales for dokumenterne?: nej Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse :00 Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse dansk. Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud Åbning af bud Del VI: Supplerende oplysninger VI.1) Oplysninger om gentagelse Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja Skønnet tidspunkt for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser: Ny rammeaftale forventes udbudt senest 6 måneder før udløbet af nærværende Rammeaftale. VI.2) VI.3) Oplysninger om EU-midler Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej Yderligere oplysninger 8/10

9 9/10 VI.4) VI.4.1) Ad I.1): Det bemærkes, at der inden fremsendelse af anmodning om deltagelse i udbudsforretningen ikke er yderligere specifikationer eller dokumenter at få hos SKI. Eventuelle spørgsmål i forbindelse med prækvalifikationen og svar herpå vil løbende blive offentliggjort på SKI's hjemmeside via Ethics, som er SKIs elektroniske udbudssystem. Ad II.1.4) og II.1.5): For så vidt angår de anførte beløb og procentvise fordelinger bemærkes, at der er tale om et skønnet forbrug over 4 år opgjort på baggrund af historiske data og kundernes forventede forbrug. Ad II.1.4): Antallet af leverandører, med hvilke, der planlægges indgået rammeaftale, vil fordele sig på følgende måde på de 2 delaftaler: Delaftale 1 Cloud drift: 5 leverandører, Delaftale 2 Standard drift: 8 leverandører, Ad II.1.8) Ansøger skal i spørgeskemaet»spørgsmål vedr. egnethed, jvf. bekendtgørelsens pkt. III.2) Enkeltstående virksomhed«eller spørgeskemaet»spørgsmål vedr. egnethed, jvf. bekendtgørelsens pkt. III.2) konsortium.«angive hvilke/n delaftale/r ansøger ønsker at byde på. Hvis intet er angivet, lægger SKI til grund, at der ansøges om prækvalifikation på samtlige delaftaler. Ad II.3). Varigheden af de enkelte delaftaler under rammeaftalen beregnes fra delaftalernes ikraftrædelse. Ad IV.1.2) SKI påtænker at prækvalificere følgende antal virksomheder: Delaftale 1 Cloud drift: 8 virksomheder. Delaftale 2 Standard drift: 12 virksomheder. Ad IV.1.2): Såfremt samme juridiske enhed deltager i flere ansøgninger, f.eks. ved at indgive egen ansøgning og samtidig indgå som deltager i et konsortium, der ansøger, skal ansøgerne sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud. Angående brug af det elektroniske udbudssystem ETHICS: Afgivelse af ansøgning om prækvalifikation hhv. afgivelse af tilbud kan kun ske elektronisk via den særlige prækvalifikationsside, som indeholder prækvalifikationsmaterialet samt de nødvendige faciliteter til afgivelse af ansøgning om deltagelse. Adgangen hertil sker via Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S' hjemmeside: Gå ind under rubrikken»aktuelt«og herefter under»oversigt over SKI's udbud«. Derefter klikkes på»klik her for at åbne ETHICS«. Herefter klikkes på ikonet for prækvalifikation ud for det udbud, der ønskes adgang til, hvorved der opnås adgang til prækvalifikationssiden. For at afgive elektronisk ansøgning om prækvalifikation skal virksomheden tilmelde sig via funktionen»tilmelding«. Efter ordregivers godkendelse modtager virksomheden mail indeholdende brugernavn samt den signaturfil, der skal anvendes ved signering af ansøgning hhv. tilbud. Kun den signaturfil, virksomheden modtager efter ordregivers godkendelse, må anvendes til digital signering af ansøgning hhv. tilbud. For så vidt angår afgivelse af tilbud for en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal disse virksomheder, som anført i punkt III.1.3), udpege en befuldmægtiget. Den befuldmægtigede virksomhed skal afgive konsortiets samlede tilbud. For at kunne udfylde, gemme og signere dokumenter i Pdf-format skal virksomheden anvende Adobe Reader (9.0 eller nyere version) alternativt kan Adobe Acrobat (version 6.0 eller nyere version) anvendes. Tilbud tidsstemples elektronisk ved modtagelse. Afgivelse af anmodninger eller tilbud kan kun ske elektronisk via Ethics. Klageprocedurer Organ med ansvar for klageprocedurerne Klagenævnet for Udbud Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé København Ø 9/10

10 10/10 VI.4.2) VI.4.3) VI.5) DANMARK Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: Indgivelse af klager Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klage over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Håndhævelseslovens 7, stk. 2, nummer 3 (lov nr. 492 af med senere ændringer). Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. Håndhævelseslovens 6, stk. 3. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. Håndhævelseslovens 12, stk.1. Klager over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til klagenævnet for udbud inden 20 dage regnet fra den dag ordregiver har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om hvem der er blevet prækvalificeret jf. Håndhævelseslovens 7 stk.1. (lov nr. 492 af med senere ændringer). Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby DANMARK Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: /10

Danmark-København: Servere 2014/S 184-324408. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Servere 2014/S 184-324408. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/10 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:324408-2014:text:da:html Danmark-København: Servere 2014/S 184-324408 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:177680-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:45071-2013:text:da:html DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Skejbyvej 1 By: Aarhus Postnummer: DK-8240 Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Skejbyvej 1 By: Aarhus Postnummer: DK-8240 Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Rentemestervej 8 By: København NV Postnummer: 2400 Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Rentemestervej 8 By: København NV Postnummer: 2400 Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:156034-2015:text:da:html Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Danmark-Horsens: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 084-148788. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Horsens: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 084-148788. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:148788-2015:text:da:html Danmark-Horsens: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 084-148788 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere