Systemvejledning. eytron. VMS Express ABUS Security-Center GmbH & Co. KG. ABUS Den gode følelse af sikkerhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Systemvejledning. eytron. VMS Express. 2009 ABUS Security-Center GmbH & Co. KG. ABUS Den gode følelse af sikkerhed"

Transkript

1 eytron. VMS Express 2009 ABUS Den gode følelse af sikkerhed

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Anvendelsesområder... 4 Informationssymboler... 5 Upgrades... 5 Systemkrav Indstilling / idriftsættelse Først start af softwaren Indstillingsassistenten Login Live-visningen Præsentation af overfladen CPU-belastningsvisningen Systemstatusvisningen Ændring af driftsmodus (live, afspilning) Brug af manuel optagelse (Panic-Record) Ændring af diaselementer Anvendelse af joysticket Anvendelse af talfeltet (tastatur) Logud og afslutning af softwaren Arbejde med kameraerne Aktivering og deaktivering af kameraerne Ændring af billedgeometrien Oprettelse af favoritter Sletning af favoritter Afspilningsvisningen Oprettelse af en backup Lokal backup (database-eksport) Lokal backup (AVI-eksport) Enkeltbilledeksport (lagring, udskrivning) Remote-backup Systemkonfiguration Åbning af systemkonfigurationen Kamerakonfiguration Indstilling af et IP-kamera Databaseindstillinger (database / lagring) Indstilling af lagringsdrev (drevindstillinger) VMS Express Version 6.6 2

3 5.3.2 Indstilling af en permanent optagelse eller en optagelse som følge af aktivitetsregistrering Oprettelse af tidsplan Netværksindstillinger Sikkerhedsindstillinger Oprettelse af et nyt tilladelsesniveau Oprettelse af en ny bruger Windows login Øvrigt Anvendelse af monitorstationen Indstilling via assistenten til første installation Konfiguration af monitorstationen Betjening af monitorstationen Ofte stillede spørgsmål Ofte anvendte begreber Online-hjælp og fjernkonfiguration Henvisninger vedr. copyright...47 VMS Express Version 6.6 3

4 Indledning Mange tak for købet af eytron. Video Management Software express. Denne vejledning beskriver den praktiske anvendelse af sowftwaren i forbindelse med netværkskameraet. Vejledningen er skrevet med den største omhyggelighed. Dog hæfter hverken forfatterne eller ABUS Security-Center for skader, som skyldes denne vejledning. ABUS Security-Center forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i denne vejledning. Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du begynder med idriftsættelsen. Yderligere informationer til produkter fra ABUS Security Center GmbH & Co. KG kan findes under Anvendelsesområder Optagesoftwaren eytron. VMS express kan benyttes til live-visning, optagelse og afspilning af op til ni netværkskameraer. Desuden gør den tilhørende monitorsoftware det muligt med fjernadgang til den tilhørende optagesoftware via LAN eller internet. Softwaren eytron. VMS express fås gratis til netværkskameraer fra ABUS Security-Center. Softwaren express kan ikke udvides. For at foretage en software-upgrade skal den ligeledes gratis software eytron. VMS Basic downloades og installeres fra ABUS Security-Centers hjemmeside. Yderligere informationer vedr. upgrades kan findes under punktet Upgrades. VMS Express Version 6.6 4

5 Informationssymboler Følgende informationssymboler i vejledningen refererer til henvisninger eller farer. Læs altid disse punkter grundigt igennem. Vigtigt Følg altid anvisningerne Henvisning Disse henvisningsbokse indeholder vigtig information i forbindelse med anvendelsen af softwaren. Upgrades Eytron-softwarens funktioner kan udvides med tilhørende upgrades. Den følgende oversigt viser de enkelte udvidelsestrin. eytron Modul VMS express Maks. antal kameraer 9 eytron VMS Basic eytron VMS Professional eytron VMS Enterprise eytron HDVR eytron NVR Maks. antal IP-kameraer Maks. antal udsteder Vilkårlig Vilkårlig Vilkårlig Ant. samtidige User Maks. antal skærme UVV (BGV) kasser modus - - Ja Ja Ja Ja Kasseinterface (POS) - - Ja Ja Ja Ja Anvendelse af masker - Ja Ja Ja Ja Ja Registrering af defokusering - - Ja Ja Ja Ja Kamera, drejebeskyttelsesregistrering - - Ja Ja Ja Ja Maks. antal brugere 3 Vilkårlig Vilkårlig Vilkårlig Vilkårlig Vilkårlig VMS Express Version 6.6 5

6 Systemkrav Understøttede styresystemer: Windows XP 32bit Windows Vista 32bit Windows 7 32bit Systemkrav Minimumkrav Anbefalet hardware Optimal ydelse CPU Core2 Duo > 2.0 Ghz Core2Quad > 2.0Ghz icore7 RAM 2GB RAM 4GB RAM 4GB RAM Typisk IP-kamerakonfiguration HDD (typisk optagevarighed i dage) 5 x VGA 9 x VGA / 1.3MPx 9 x 2.0 MPx 500 GB (2-3 dage) 1000 GB (ca. 2 dage) 3000 GB (4-5 dage) Henvisning: Microsoft serverstyresystemer understøttes ikke. Vær ved anvendelse af processorer, der ikke stammer fra Intel, opmærksom på at processorhastigheden skal være tilsvarende som angivet foroven. VMS Express Version 6.6 6

7 1. Indstilling / idriftsættelse Sæt installations-cd en i drevet for at installere softwaren, vent indtil startskærmen er indlæst, og klik på Installer VMS Express. Følg installationsassistentens anvisninger. Tekniske data og dokumentationer kan findes under Vigtigt: Anvendelsen af video- og audioovervågningsanlæg er underlagt strenge bestemmelser. Sørg derfor for at indhente information vedrørende de pågældende love inden installationen, og oplys dine kunder om disse bestemmelser. VMS Express Version 6.6 7

8 1.1 Først start af softwaren Klik to gange (dobbeltklik) på programikonet på skrivebordet for at starte softwaren. Indstillingsassistenten vises. Den hjælper dig med den første indstilling af systemet. Du skal køre indstillingsassistenten en gang komplet igennem for at tage softwaren i brug. Assistenten gennemgår nu hvert punkt (kameraer, lagringsdrev, brugere osv.) med dig. I den forbindelse med det nødvendigt med brugerangivelser. Hvis installationen ikke afsluttes komplet, startes softwaren ikke, og indstillingsassistenten udføres ved næste start igen Indstillingsassistenten Vælg punktet Optagerstation, og klik på kontaktfladen Næste. Indstillingsassistenten søger i det lokale netværk efter installerede netværkskameraer og oplister disse. Med kontaktfladen Søgning kan søgningen efter netværkskameraer også startes manuelt. Der oprettes en liste med alle IP-kameraer med aktiveret UPnP-understøttelse. Den automatiske søgning foretages indtil tre gange i tilfælde af et negativt søgeresultat og kan ikke afbrydes. VMS Express Version 6.6 8

9 Vælg de netværkskameraer, som du vil administrere med VMS express, ved at sætte kryds i afkrydsningsboksen. Du opfordres evt. til at indtaste administratorkoden og netværkskameraets adgangskode. I området Optagelse kan det for de valgte kameraer via en rullemenu vælges, om disse allerede skal indstilles på permanent optagelse. Ved at dobbeltklikke på IP-kameraernes IP-adresse åbnes deres webinterface. Vælg de drev, som du vil anvende til netværkskameraernes optagelse. Der vises alle de lagringsdrev, som kendes i Windows Explorer/Stifinder Indtast brugernavnene og de tilhørende identifikationskoder. Tilladelsesniveauerne er inddelt på følgende måde: Supervisor: Systemkonfiguration / livebilleder / arkiver / Operatør: Gæst: Livebilleder / arkiver Livebilleder VMS Express Version 6.6 9

10 Konfigurer systemet til autostart. Ved at sætte kryds i boksen Aktivér automatisk Windows-logon indstilles den automatiske brugertilmelding og autostartfunktionen på din Windows-pc. Hvis du ikke ønsker en autostart af softwaren, kan denne slukkes via softwarens systemadministration senere i forløbet. Klik på kontaktfladen Profile Settings for at oprette en systemtrapport og om nødvendigt udskrive denne. Klik på Næste for at afslutte den første installation. Når alle indstillinger er foretaget korrekt, vises startskærmen (splash-screen), og følgende meldning lyder: System klart. 1.2 Login Når eytron. loginvinduet. VMS er indslæst komplet, vises Her har brugeren ud over mulighed for at logge på også mulighed for at vælge det ønskede sprog. Der mulige sprog er: Tysk, engelsk, fransk, hollandsk og dansk. Vælg det ønskede sprog, og indtast dit brugernavn og din adgangskode. Klik derefter på kontaktfladen Login. (Nøglen). Hvis adgangskoden blev indtastet forkert tre gange efter hinanden, spærres softwaren i 24 timer. Kontakt i dette tilfælde din sælgers tekniske support. Henvisning: Vær opmærksom på, at mindst en bruger skal have supervisorrettigheder, da adgangen til systemet ellers kun er begrænset. De gemte brugere på optagerstationen gælder også for monitorstationen. VMS Express Version

11 2. Live-visningen Der blev lagt meget vægt på brugervenlighed og intuitiv betjening af overfladen til eytron. VMS under udviklingsfasen. Resultatet er en overflade, der kan betjenes med blot venstre museknap (klik og forskyd). Det har den fordel, at betjeningen også kan foretages via en berøringsfølsom skærm (touchscreen). For den erfarne bruger er der natuligvis også integreret alternative betjeningsmuligheder, f.eks. kontekstmenuer. De efterfølgende sider beskriver anvendelsen og konfigurationen af softwaren, som gør det let at arbejde hurtigt og professionelt. 2.1 Præsentation af overfladen Softwarens overflade giver hurtig adgang til alle vigtige funktioner. Ved at anvende skydeknapper (slidere) kan den aktuelle visning på f.eks. kamreaer eller favoritter ændres. Visningen af overfladen kan dermed tilpasses individuelt. Menubjælke CPU-belastningsvisning Stationsvisning Systemstatusvisning Dato / klokkeslæt Kamerapuck Ændring af diasbjælken Vindue med livebillede Diasbjælke Systemmodusskifter Slet favoritter Live / afspilning LC-display Manuel optagelse Tastatur Joystick / zoomstick Opret favoritter VMS Express Version

12 Til venstre foroven begynder menubjælken med kontaktflader til udlogning / afslutning af softwaren samt kald af systemtkonfigurationen og optioner til teknisk hjælp (support). Desuden befinder sig øverst oppe CPU-belastningsvisningen, systemstatusvisningen, den aktuelle dato og tilhørende klokkeslæt. Under datovisningen befinder sig en skydeknap (slider) for at omkoble den viste diasbjælke nedenunder. Med dette værktøj kan diasbjælkens visning skiftes mellem kamera- og favoritvisning. Mere detaljerede oplysninger i denne forbindelse beskrives senere i denne vejledning. Systemmodusskifteren i det nederste venstre hjørne skifter softwaren til den ønskede driftsmodus. Disse er hhv. live- eller afspilningsmodusen. Mere detaljerede oplysninger i denne forbindelse beskrives også senere i denne vejledning. Ved siden af systemmodusskifteren befinder der sig en kontaktflade til manuel optagelse (Panic Record). Hermed sikres en optagelse fra alle aktuelt viste kameraer. Dette sker så længe, denne kontaktflade er aktiveret. Tastaturet er beregnet til valg af kameraer, gemte kamerapositioner og kobling af de indstillede relæer. Ændringen af betjeningsmulighederne sker via styrekontaktfladerne (13) under LC-displayet. Den aktuelle valg vises direkte i LC-displayet. Som næste styreelement findes joysticket og zoomreguleringen. Ved hjælp af disse styreelementer har du mulighed for at styre dreje- og hælde-kameraer eller zoome digitalt ind i billedet og forskyde det forstørrede billede. Kontaktfladerne i nederste højre skærmområde er beregnet til at oprette/slette kamerafavoritter. Disse kontaktfladers funktion beskrives nærmere senere i denne vejledning. Diasbjælkerne, som befinder sig ovenover, er beregnet til optagecontainere til kameraer og favoritter. Ændringen af visningen sker med den overordnede skydeknap. Livebilledvinduet optager den største plads på overfladen. På denne flade placeres alle kameraer, der vises. Ved hjælp af kamerapucken kan antallet af de viste kameravinduer eller den aktuelle billedgeometri af livevinduet ændres på en innovativ måde. Livebilledvisningen kan indstilles på maks. ni ved 4:3-formatskærme og på maks. 12 livevinduer ved 16:10-formatskærme. VMS Express Version

13 Henvisning: I livemodus kan der maks. aktiveres ni kameraer samtidigt CPU-belastningsvisningen CPU-belastningsvisningen angiver den aktuelle processorbelastning. Hvis man flytter musecursoren over visningen, åbnes et Total vindue, hvor den samlede belastning inddeles i tre yderligere områder, som viser en mere Vise detaljeret belastningen af systemt. Ud over Record den samlede visning vises desuden den nødvendige systemydelse for visning af livebilleder (Display) og den nødvendige systemydelse for igangværende optagelser (Record). Visningen er aktiv, så længe musecursoren flyttes hen over visningen igen. Henvisning: Da også andre processer kan belaste systemet, svarer den samlede belastning (CPU) aldrig til summen af visningerne for Display (D) og Record (R). Vær under konfigurationen opmærksom på, at systemets samlede belastning ikke er for høj, da det ellers kan blive svært at arbejde normalt på systemet Systemstatusvisningen Systemstatusvisningen viser den aktuelle systemstatus. Denne vises grafisk med tre symboler. Efterfølgende forklares symbolerne enkeltvist: Alarm (lyser, så snart et videosignal fra en IP-kamera mistes) Fejl (lyser i tilfælde af en fejl, f.eks.: et harddiskproblem) Optagelse (lyser, så snart der optage videodata fra mindst et kamera) VMS Express Version

14 2.1.3 Ændring af driftsmodus (live, afspilning) Hovedadministrationen af softwaren bestemmes med skydeknappen nederst i venstre skærmområde. Denne er inddelt i to kategorier, som hver står for en bestemt driftsmodus. Disse beskrives nærmere senere. Hvis der ændres til en anden modus, gemmer systemet den aktuelle visning i baggrunden. Denne visning (kamerapositioner) genoprettes derefter automatisk ved tilbagevenden til denne modus. Livemodusen Livemodusen er beregnet til at betragte den aktuelle situation, som systemet modtager fra de tilsluttede kameraer. Du kan oprette favoritter i denne modus. Afspilningsmodusen Ved at skifte til afspilningsmodusen udskiftes tastaturet i det nederste skærmområde med betjeningselementer til afspilning. Desuden suppleres overfladen med en tidsbjælke, som styrer valget af afspilningens starttidspunkt. I denne modus kan du oprette favoritter Brug af manuel optagelse (Panic-Record) Optagelse TÆNDT Ved at trykke på kontaktfladen Manuel optagelse sikres, at der optages fra alle aktuelt aktiverede kameraer. Dette sker så længe, indtil kontaktfladen slukkes igen. Den gule optagevisning i systemstatusvisningen lyser, og meldingen Optagelse startet lyder. Optagelserne kan derefter ses i afspilningsmodusen. Optagelse SLUKKET For hvert kamera, som var aktiv under optagelsen, findes nu en gul optagelsesbjælke for den periode, som vises i optagelsesstatistikken. VMS Express Version

15 2.1.5 Ændring af diaselementer Indholdet af diasbjælken kan ændres med den overordnede skydeknap. Med ændringen skiftes den aktuelt viste diasbillede på den højre side ud med diasbilleder fra den valgte kategori. Kameravisning Kameravisningen er altid softwarens standardvisning. Her oplistes alle aktiverede kameraer og tilsluttede udsteder. Hvis systemet i mellemtiden genstartes eller afsluttes, vises som udgangspunkt altid denne visning. Der kan læses ekstra informationer på diasset, f.eks. kameratype, navn og optagelsesstatus. Favoritvisning Favoritvisningen indeholder alle gemte kamerafavoritter. Disse kan oprettes af hver bruger med knappen (nederst til højre på skærmen) og benævnes individuelt. Dermed oprettes en liste med brugerdefinerede kamerasæt. Desuden udskiftes den aktuelt indstillede visning af livebilledet med den i favoritten gemte visning, når favoritten aktiveres. Anvendelse af favortitter er også muligt i afspilningsmodusen (full screen-visning, optagelsesstatistik). VMS Express Version

16 2.1.6 Anvendelse af joysticket Joysticket i nederste højre skærmområde er beregnet til at styre dreje- og hælde-kameraer. De kan dermed ændres trinløst i deres retning (horisontal, vertikal og diagonal). Styringen er dog altid begrænset til det aktuelt valgte kamera. Dette vises med en blå ramme i livebilledet. Klik med venstre musetast på det tilhørende livebillede fra et andet kamera i livevinduesområdet for at styre et andet kamera. Som alternativ kan kameraet også vælges fra talfeltet. I den forbindelse skal nummeret på det kamera, der skal aktiveres, indtastes. Med zoomstikket kan det aktuelle billedudsnit forstørres. Hvis der vælges en dreje- og hældekamera, anvendes kameraets analoge zoom. Ved faste kameraer zoomes der digitalt ind i billedet. Det forstørrede billedudsnit kan derefter forskydes med joysticket. Henvisning: IP-kameraer med PTZ-understøttelse registreres automatisk af softwaren Eytron VMS Anvendelse af talfeltet (tastatur) Talfeltet kan inddeles i tre separate driftsmoduser. Disse er kameraudvalg, valg af dreje- og hælde-forindstillinger (gemte kamerapositioner) og aktivering af relæer. Det aktuelle valg vises et LC-display. Ciffertaster Home To-cifret modus LC-display Ved hjælp af kontaktfladen kan indtastningsmodusen ændres til to-cifret. Dermed er der mulighed for op til 99 valgmuligheder. Kameraer Forindstillinge r Relæ Med tasterne (Home) kører dreje- og hæld-kameraet tilbage i startpositionen. Dette er en hjælpsom funktion, når et kamera er blevet bevæget, og startpositionen ikke længere er kendt. VMS Express Version

17 Cifferfeltets taster kan have følgende tilstande: Tast sort: Et tryk på tasten udfører en handling (afhængigt af den valgte funktion). Tast grå: Ingen handling mulig Tast blå: Funktion er aktiv/udføres Ciffer blå: Kamerakanal optages Logud og afslutning af softwaren For at slukke for softwaren skal en tilmeldt bruger først logge ud. Dette sker med kontaktfladen Afslut, som befinder sig øverst i venstre hjørne af overfladen eller med X-symbolet i øverste højre hjørne. Tryk på kontaktfladen igen for at afslutte softwaren. 2.2 Arbejde med kameraerne Tilsluttede kameraer oplistes i kameravisningen, hvis de er tilmeldt i systemkonfigurationen. Hvert oplistet dias står for et kamera. Ved hjælp af kamerasymbolikken på den øvertse højre side af diasset vises den fundne kameratype. Denne kan variere som følger: Dreje-/hælde-kamera med netværkstilslutning Netværkskamera eller videoserver På den nederste side af diasset vises altid kameranavnet. Hvis der optages fra dette kamera, vises optagesymbolet i diasset. VMS Express Version

18 2.2.1 Aktivering og deaktivering af kameraerne For at aktivere (tilkoble) af et kamera skal det ønskede kamera blot trækkes over i det ledige livevindue med træk og slip. Sæt modusknappen på Livemodus (trin 1). Sæt derefter visningsskifteren på Kameravisning (trin 2). 2. Aktivering af kameravisning 3. Aktivering af kamera (træk og slip) 1. Aktivering af livemodus Klik i kameravisningen på det ønskede kameras dias, og hold den venstre musetast trykket nede. Flyt nu musen til det ledige kameravindue, og slip den venstre musetast igen. Kameraet integreres derefter i det ønskede vindue (trin 3). Hvis du vil integrere kameraet i et andet vindue, kan du igen bruge træk og slip-funktionen til at flytte livebilledet til et andet vindue. Hvis et aktiveret kamera flyttes til et optaget vindue, bytter begge kameraer plads. Hvis et kamera fra kameralisten slippes over et optaget vindue, erstattes det eksisterende videobillede med billedet fra det nye kamera. For at deaktivere (slukke) et kamera skal dette blot slippes uden for den indrammende kromramme med træk og slip. Det anbefales at trække kameraet tilbage i diaslisten. Kromramme Hvis du vil aktivere flere kameraer samtidigt, kan du gruppere flere kameraer via favoritfunktionen. Henvisning: Hvert kamera kan kun vises én gang på skærmen. Der kan maks. vises 4 kameraer i afspilningsvisningen. VMS Express Version

19 2.2.2 Ændring af billedgeometrien Softwaren har kamerapucken for at ændre kameravisningen. Ved at forskyde kamerapucken kan visningerne i 4:3 og 16:10 ændres. Kamerapuck Den indstillede visning inkl. kameraaktivering gemmes ved afslutning af softwaren og genoprettes automatisk ved næste start af softwaren. Efterfølgende beskrives håndteringen dette værktøj nærmere. VMS Express Version

20 Arbejde med kamerapucken: Kamerapucken er beregnet til forøgelse af reducering af antallet af kameravinduerne. Hvis der f.eks. er brug for ledige kamerapladser, skal pucken forskydes i horisontal retning af plus-tegnet (ved kvadratisk visning). Hvis pucken forskydes vertikalt, ændres den aktuelle visning til 1Plus visning. Jo længere væk pucken flyttes fra geometriværktøjet, desto vises større 1Plus-vinduet. Hvis der igen er brug for et ledigt vindue i denne visning, kan dette opnås ved at forskyde pucken i det horisontale niveau (+/-). 2.3 Oprettelse af favoritter Ved anvendelse af flere kameraer i eytron software, anbefales det at gemme bestemte kameravisninger som favoritter. For at få vist kameraene igen skal man blot aktivere favoritten i stedet hvert enkelt kamera. En yderligere fordel er, at den aktuelt indstillede billedgeometri også bliver gemt, når favoritten oprettes. Dermed er det ikke nødvendigt at skifte manuelt mellem visningerne. Software skelner ved favoritterne mellem live- og afspilningsfavoritter. Afhængigt af driftsmodusen (live eller afspilning) som favoritten blev oprettet i, bliver denne genoprettet ved aktivering af favoritten. VMS Express Version

21 Følgende trin er nødvendige for at oprette favoritter: - Ændring af systemmodus til Live- eller afspilningsmodus - Indstilling af den ønskede billedgeometri - Aktivering af de ønskede kameraer og bestemmelse af rækkefølgen i livevinduet - Skift af visningsskifteren til Favoritvisning. - Oprettelse af favoritter med kontakfladen Opret favorit - Navngivelse af den favorit, der skal gemmes 1. Aktivering af kameraerne 2. Indstilling af billedgeometrien 3. Valg af den ønskede modus VMS Express Version

22 4. Skift til favoritvisning 6. Navngivelse og lagring af indstillingerne 5. Oprettelse af favoritten Så snart favotitten er blevet gemt, oprettes der i favoritlisten et nyt dias. Hvis dette dias nu trække over i livevinduet, ændres billedgeometrien iht. den gemte visning, og kameraerne vises i den pågældende rækkefølge. Allerede aktiverede kameraer erstattes i den forbindelse. Henvisning: Favoritter oprettes separat for hver bruger. Dermed er de favoritter, som en anden bruger har oprettet, ikke synlige for andre brugere. Det er ikke nødvendigt med supervisorrettigheder for at oprette dem Sletning af favoritter Hvis der ikke længere er behov for gemte favoritter, kan disse slettes med kontaktfladen. Skift i den forbindelse til favoritvisningen, og markér det dias, der skal slettes. Klik derefter på kontaktfladen Slet. Favoritten fjernes fra listen. VMS Express Version

23 3. Afspilningsvisningen Ved skift til afspilningsmodusen trækkes de ønskede kameraer over i oversigtsområdet med træk og slip ligesom i livemodusen. Der kan maks. vises fire kameraer i oversigtsområde på denne måde. Denne oversigt kan findes i den aktuelle optagelsesperiode af en permanent optagelse samt optagelser som følge af aktivitetsregistrering. Skift oversigt og full screendatabaseafspilning Permanent optagelse Optagelse som følge af aktivet Ved hjælp af kan du skifte mellem optagelsesstatistik og full screen-databaseafspilning. Hvis der ved skift til databaseafspilning allerede er aktiveret kameraer, anvendes disse fortsat til afspilningen (synkron afspilning). Visningsskifteren til venstre for tidsbjælken er beregnet til at ændre den aktuelle periode for afspilningen. Denne kan skifte mellem år, måned, uge, dag, time og minut. Afhængigt af skifterens position ændres påskriften (enhederne) på tidsbjælken sig derefter (se bl.a. fig.). Skifteren for starttidspunktet fastlægger det absolutte startstidspunkt. Hvis den skal starte på en bestemt dato eller et bestemt klokkeslæt, skal skifteren sættes på den ønskede startposition ved at klikke på den og forskyde den. Vær opmærksom på, at du evt. først skal skifte til et højere niveau (f.eks. måned eller dag) for at vælge startpunktet. Det er muligt at vælge starttidspunktet direkte (dato og klokkeslæt) direkte via kalenderfunktionen. Hvis du f.eks. hurtig vil nå til afslutningen af den aktuelle optagelse, behøver du blot at åbne kalenderen for trykke på kontaktfladen I dag. Efter kalenderen er lukket, går skifteren direkte til starttidspunktet for den aktuelle dag og det aktuelle klokkeslæt. VMS Express Version

24 Kalenderen kan hentes via kalenderkontaktfladen i afspilningsmodusen. Tidsbjælke Sikringsperoide Skifter for starttidspunkt Visningsskifter Eksport Kalender Afspilningskontaktflader Afspilningshastighed Når du har foretaget alle indstillinger, kan de udvalgte kameraer nu afspilles med afspilningskontaktfladerne Frem eller Tilbage. Desuden kan afspilningshastigheden indstilles vha. hastighedsskifteren på mellem 1 / 20 og 10 x af den normale hastighed. Den efterfølgende fig. viser betydningen af de enkelte afspilningskontaktflader. Gå til forrige hændelse Afspilning tilbage Enkeltbillede frem Enkeltbillede tilbage Afspilning frem Gå til næste hændelse Hvis der trykkes hele tiden på tasten Enkeltbillede frem eller Enkeltbillede tilbage, afspilles der med normal hastighed. Hvis tasten slippes, standser afspilningen. Et enkelt klik går et billlede frem. Henvisning: Hvis den valgte periode ikke har optagelser, vises de et blåt billede med teksten Ingen video i stedet for videobilledet. 4. Oprettelse af en backup Backup-dialogen kan kaldes ganske enkelt frem via kontaktfladen Eksport i afspilningsstyringen. I den forbindelse er det muligt at eksportere enkeltbilleder, AVI og database. Desuden kan der udskrives eller gemmes enkelte billeder. Der skelnes mellem lokal og remote-backup ved backup. De efterfølgende punkter beskriver disse typer. VMS Express Version

25 Henvisning: Remote-backup er kun mulig for brugere med tilladelsesniveau som Supervisor eller Operatør. 4.1 Lokal backup (database-eksport) Med den lokale backup gemmes det lokale systems optagede videodata på eksterne medier. Mulige medier er f.eks. USB-nøgler, cd/dvd er eller eksport til en ekstra mappe. Læg det ønskede medie i dvd-brænderen, eller tilslut en USB-nøgle for at eksportere videodataene. Skift til afspilnnigsmodusen, og aktivér kameraerne, som skal anvendes til backup en. Bestem den periode, der skal backup-sikres vha. valgværktøjet, og klik på kontaktfladen Export. Eksportdialogen startes nu i visningen Databaseeksport og de valgte arkiver vises i listen. Den valgte backupperiode overtages også af Client og opdateres i listen. 1. Aktivering af kameraer Hvis backup en skal have et andet navn, kan navnet ændres i feltet Navnet på backup. Kameraer, som ikke skal gemmes som backup, kan udelukkes fra eksporten ved at fjerne fluebenet i listen over kameraer. 4. Aktivering af afspilningsmodus 2. Eksport af data 3. Valg af backupperiode Vælg i eksportdialogen det drev, som skal anvendes til backup en. Hvis drevet ikke er angivet, skal det først oprettes i systemkonfigurationen (punktet Database/lagring drev) som Backup læst & skrive Når alle indstillinger er foretaget, kan backup en startes med kontaktfladen Export. VMS Express Version

26 Ved afslutningen af lagringen kopieres automatisk en læsesoftware med på mediet (kun ved databaseeksport). Dermed kan billeddatatene ses på en hvilken som helst Windows-pc (fra Windows XP). Betjeningen af læsesoftwaren er meget begrænset i forhold til hovedsoftwaren. Der er kun implementeret funktioner til databaseafspilningen og dataeksport. Hvis dataene blev gemt på cd eller dvd, startes læsesoftwaren automatisk direkte efter mediet er sat i. 7. Navngivelse (valgfri) 5. Valg af lagringsdrev 6. Fjernelse af flueben ved kameraer, der ikke skal gemmes 8. Start af backup 4.2 Lokal backup (AVI-eksport) Med en AVI-eksport kan de optagede billeddata eksporteres i en vidoeformat, som kan afspilles med almindelige medieafspillere. Det er ikke nødvendigt med en læsesoftware for at afspille som ved databaseeksporten. Hvis dit program har problemer med afspilningen, skal du kontrollere, at de pågældende codecs (MJPEG, H.264, MPEG-4) er installeret. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du installere alle codecspacks via IP-installeren. Valg af visningen AVI-eksport Følg fremgangsmåden i forbindelse med eksport af videodata som beskrevet i punkt 2.5.1, bortset fra at der i backupdialogen er valgt AVI-eksport (punkt 3) i stedet for Datebaseeksport (punkt 2). Hvis mere end et kamera er aktiveret under lagringen, oprettes der for hvert kamera en separat videofil. VMS Express Version

27 4.3 Enkeltbilledeksport (lagring, udskrivning) Med enkeltbilledeksporten er det muligt gemme, udskrive eller e enkelte billeder fra databasen eller livebilledvisningen. Herved er der mulighed for at får vist, stationsnavnene, kameranavnene samt dato og klokkeslæt direkte i billedet. Efterfølgende beskrives mulighederne i denne forbindelse nærmere. Lagring af enkeltbilleder: Åbn eksportdialogen for at eksportere enkelte billeder i det øverste venstre skærmområde i client-overfladen, og skift eksportmodusen til enkeltbilledeksport (punkt 1). Det billede, der skal eksporteres, vises nu som preview. Vælg filtypen, og sæt flueben i felten Tekstvisning, hvis billedet til eksporten skal indeholde kameranavn, dato og klokkeslæt. Billederne gemmes som standard i mappen Egne billeder. Hvis du vil gemme et andet sted, kan du vælge et med kontaktfladen Gennemse. Klik på kontaktfladen Export for at starte eksporten. Billedet gemmes nu på det valgte sted, og eksportdialogen lukkes igen. 1. Valg af visningen enkeltbilledeksport Gentag de ovennævnte trin for at eksportere andre enkeltbilledet. 3. Aktivering af tekstvisning (valgfri) 4. Filnavn og lagringssted, evt. tilpasning 2. Valg af filtype 5. Start af eksport VMS Express Version

28 Send billeddata til printeren: Hvis du vil sende enkeltbilleder til printeren, behøver du blot at vælge printereksporten (punkt 4) i stedet for enkeltbilledeksporten (punkt 1). Med kontaktfladen Printer setup kan den ænskede printer vælges og evt. tilpasses. Klik på kontaktfladen Export for at sende billedet til printeren. Hvis systemet endnu ikke har en printer, vises Windowsassistenten til installation af en ny printer. Følg assistentens anvisninger for at tilføje nye printere. Eller vælg den printer, der skal benyttes, og klik på kontaktfladen OK. Billedet udskrives nu på printeren. 4.4 Remote-backup Remote-backup en gør det muligt at gemme optagede videodata fra optagerstationen via netværket fra en monitorstation. I den forbindelse skal brugeren af monitoren have supervisoreller operatør-rettigheder. Betjeningstrinene er de samme som ved lokal backup. VMS Express Version

29 5. Systemkonfiguration Systemkonfigurationen er beregnet til indstilling af hele systemet. Her har du mulighed for f.eks. for at oprette nye brugere eller konfigurere tilsluttede kameraer. Efterfølgende beskreves håndteringen af systemkonfigurationen nærmere. Vær under konfigurationen opmærksom på, at de enkelte komponenter indstilles nøjagtigt, så fejlfunktioner undgås fra starten af. Visningsskifter (kameraer, database, digital I/O, aktioner, netværk, sikkerhed, øvrigt) Menubjælke Dato / klokkeslæt Lagring af indstillinger Genstart af systemet med ændrede systemer VMS Express Version

30 5.1 Åbning af systemkonfigurationen Systemkonfigurationen åbnes via menupunktet Konfiguration i det øverste venstre skærmområde på betjeningsoverfladen. Det er dog kun supervisoren der har adgang, og den er beskyttet af brugernavn og identifikationskode. Brug dine brugerdata for at logge dig ind. Adgang til systemkonfigurationen kan hele tiden tilpasses for hver bruger via tilladelsesniveauer (se punkt på side 37). Følgende figur viser den skematiske opbygning af systemkonfigurationen: Database / lagring Drev IP-kameraer Kamera TCP/IP Udsteder (monitor) Netværk Systemkonfiguration Sikkerhed Bruger Tilladelsesniveauer Windows login Forskelligt Øvrigt VMS Express Version

31 5.2 Kamerakonfiguration Kamerakonfigurationen er beregnet til at bestemme de globale indstillinger for hvert enkelt kamera samt indstilling / tilføjelse af nye kameraer. Der er adgang til kamerakonfigurationen via punkt 1 til visningsskifteren (skydeknap) Indstilling af et IP-kamera Softwaren Eytron VMS Express kan understøtte alle eksisterende IP-kameraer. Der gås ud fra et komplet indstillet kamera (brugernavn/identifikationskode og en gyldig IP-adresse) for en korrekt indstilling af et IP-kamera. Indstil evt. kameraerne iht. kameradokumentationen, indtil det er muligt med adgang via webbrowseren. Indstillingstrin: 1. Valg af kameravisning 3. Aktivering af kamera 2. Valg af IP-kamera 4. Indtastning / valg af IP-adresse 5. Evt. indtastning af brugernavn og identifikationskode 6. Lagring og anvendelse af indstillingerne - Åbn systemkonfigurationen, og sæt visningsskifteren på kameravisning (punkt 1) - Åbn i den venstre side menupunktet IP Kamera - Vælg det ønskede kameranummer, som du vil benytte til indstillingen, og aktivér dette via feltet Til/Fra. VMS Express Version

32 - System søger udelukkende efter alle tilgængelige IP-kameraer fra den valgte producent og tilbyder disse i feltet URL/Port. Dette kan tage et par minutter. Som alternativ kan du også angive IP-adressen og kameraets port manuelt. (f.eks :80) - Hvis kameraet kræver et brugernavn og en identifikationskode, skal dette indtastes i feltet Administrator: hhv. Password:. Klik derefter på Find, og vent, indtil kameranavnet blev aktualiseret. - For at ændringerne kan overtages, skal der til sidst klikke på kontaktfladerne Gem og Anvend. Kameraet er nu konfigureret til livevisning. Der vises et previewbillede for kameraet på kamerakonfigurationssiden i højre side. Dermed kan det kontrolleres, at forbindelsen til kameraet er i orden og aktiv, så snart kameraet vælges fra listen med fundne IP-kameraer, eller efter der blev trykket på kontaktfladen Find efter indtastning af gyldige brugerdata (brugernavn/identifikationskode). Hvis du vil gemme fra kameraet vha. aktivitetsregistrering eler permanent optagelse, kan dette indstilles ved at følge punkt på side 34. Sletning af et IP-kamera: Hvis der ikke længere er behov for et IP-kamera, kan det slettes via systemkonfigurationen. Åbn i den forbindelse systemkonfigurationen, og sæt visningsskifteren på kameravisning. Vælg her underpunktet IP-kameraer, og vælg det kamera, der skal deaktiveres. Fjern fluebenet i feltet Til/Fra, og klik på kontaktfladerne Gem og Anvend. Kameranavnet i listen bør nu igen hedde IP-kamera XX, og kameraet er deaktiveret. VMS Express Version

33 1. Valg af kameravisning 3. Frakobling af kamera 2. Valg af det kamera, der skal deaktiveres 4. Lagring og anvendelse af indstillingerne 5.3 Databaseindstillinger (database / lagring) Databaseindstillingerne er beregnet til at bestemme parametre til behandling af drev til rådighed. Ændringer af databaseindstillingerne kan foretages i systemkonfigurationen i databasevisningen (punkt 4, option database/lagring) Indstilling af lagringsdrev (drevindstillinger) I drevindstillingerne bestemmes det, hvordan de tilsluttede drev (cd-brænder, USB-nøgler eller eksterne harddiske) tilsluttet til systemet skal anvendes. Der er følgende muligheder: - Operativsystem (Dette drev indeholder operativsystemet og må ikke anvendes til lagring.) - Ingen brug (Opret ingen database på dette drev.) - Lagring (Der må gemmes på dette drev.) - Backup læst & skrive (Drevet er beregnet til at oprette og læse backup er.) VMS Express Version

34 Hvis et drev indstilles som laghringsdrev, anvendes hele hukommelsespladsen på dette drev. Hvis kun en del af pladsen skal anvendes, kan dette begrænses af optionen Størrelse bruge:. Anvendelse af drevene Drevliste Indstilling af den anvendte størrelse Indstilling af en permanent optagelse eller en optagelse som følge af aktivitetsregistrering Du har allerede mulighed for at indstille en permanent optagelse under den første konfiguration. Hvis du vil indstille andre optagelse eller ændre en eksisterende konfiguration, skal du følge de enkelte trin, som beskrives efterfølgende. Funktionen Aktivitet Detektion finder IP-kameraerne bevægelsesdata og starter en optagelse i afhængighed heraf. Optagelsesbjælken i afspilningen vises med gråt. Henvisning: Du kan finde flere informationer vedr. indstilling af den kamerainterne bevægelsesregistrering i dokumentationen til kameraerne. Permanent optagelse optager derimod hele tiden. Her spiller det ingen rolle, om der ændres noget i videobilledet. Dette kræver dog, at der er meget hukommelse til rådighed. Optagelsesbjælken i afspilningen vises med gult. Videodata fra en permanent optagelse Videodata fra en bevægelsesstyret optagelse VMS Express Version

35 Klik på kontaktfladen Permanent optagelse eller Aktivitet Detektion på kamerakonfigurationssiden for at indstille en passende optagelsestype for IP-kameraet. En kontaktflade der er markeret med blåt viser, at den valgte optagelsestype er aktiv. En kontaktflade der er markeret med sort viser, at der ikke er programmeret nogen optagelse. Ved at klikke på en aktiv kontaktflade (blå) deaktiveres denne (sort). HVis der indstilles en ny optagelse, vises tidsplanen ved at klikke på kontaktfladen. Der følger en nærmere beskrivelse i næste afsnit. Gem derefter indstillingerne, og klik på Anvend. Optagelsen er nu konfigureret. Dette vises optisk med optagevisningen i client. Systemkonfigurationen kan nu lukkes igen Oprettelse af tidsplan Efter åbningen af systemadministrationen er kontaktfladerne Aktivitet Detektion og Permanent optagelse til råighed på kamerakonfigurationssiden. Ved at klikke på en af de to kontaktflader i deaktiveret tilstand (sort) vises samtidigt en tidsplan for den tidstyrede optagelse af de valgte kameraer. 1. Valg af kamerakonfiguration 2. Valg af optagelsestype VMS Express Version

36 Standardindstillingen af en ny tidsplan står på Altid. Med denne indstilling optages der hver ugedag mellem kl. 0:00 og kl. 23:59. Hvis du vil foretage en individuel indstilling for hver ugedag, skal du vælge optionen Tidsplan. Nu er de enkelte kontaktflader for ugedagene til rådighed. Du kan nu indstille tidsplaner efter den inddeling på 15 minutter. Klik i den forbindelse med musen i tidsfeltet, og hold den venstre musetast trykket nede. Markér det ønskede område (her fra mellem kl. 08:00 og til kl. 18:00). Der kan også vælge hele timer vha. at klikke på den pågældende time. Luk dialogen med kontaktfladen OK, og gem indstillingerne. Kontaktfladen Alle dage gør det muligt at anvende en indiviuel indstilling for alle ugedage. 5.4 Netværksindstillinger Her kan du konfigurere optagerstationens netværksindstillinger. Der er to optioner til rådighed. TCP / IP Til / Fra: TCP Port: Aktivér eller deaktivér optagerstationens netværksfunktion. Bestem porten for softwaren Eytron VMS Express. Flere detaljer kan findes i afsnittet Monitorstation. VMS Express Version

37 5.5 Sikkerhedsindstillinger I sikkerhedsindstillingerne kan der oprettes nye brugere eller adgangen til systemet indstilles individuelt for hver bruger. Henvisning: Der kan kun foretages sikkerhedsindstillinger på optagerstationen. Du kan finde flere informationer vedr. de enkelte konfigurationspunkter i det efterfølgende Oprettelse af et nyt tilladelsesniveau Tilladelsesniveauer er en vigtig faktor i softwaren. Med disse oprettes adgang til databasen og kameraer i den lokale systemkonfiguration. Følgende tilladelsesniveauer er forindstillet i eytron VMS Express: Tilladelsesniveau Supervisor Operatør Gæst Rettighed Visning af alle kameraers livebilleder Afspilning af alle kameraer Åbning af systemadministration Visning af alle frigivne kameraers livebilleder Afspilning af alle frigivne kameraer Visning af alle frigivne kameraer i livevisning Tilladelsesniveauerne gælder både for optagerstationen og for monitorstationen. Når en bruger logger sig på (lige meget om det er på optagerstationen eller monitorstationen), kontrolleres altid de tilladelsesniveauer, som er gemt i optagerstationen. VMS Express Version

38 Bestem nu, hvilke rettigheder tilladelsesniveauet skal have. I feltet Live Cam epoker / Relays kan man bestemme de kameraer eller relæer, som brugeren må se eller styre. Markér kameraernes valgfelter, som brugeren må se. I feltet Playback bestemmes adgangen til databasen. Markér kameraernes valgfelter, som brugeren må få at se. Efter du har foretaget indstillingerne, skal du gemme indstillingerne og tildele de oprettede tilladelsesniveauer til en bruger (se punkt 5.5.2) Oprettelse af en ny bruger I softwaren Eytron VMS Express kan den oprettes en bruger for hver tilladelse. Disse brugere skal have tildelt et tilladelsesniveau efter oprettelsen. Standardbrugeren hedder eytron og en supervisors rettigheder. Af sikkerhedsmæssige årsager bør denne ændres eller passwordet ændres, så det er individuelt. Det er allerede muligt at oprette en ny bruger og tildele tilladelsesniveauer i assistenten til den første indstilling. Vær desuden opmærksom på, at der altid findes mindst en bruger med supervisor-rettigheder, da en konfiguration af systemet kun kan udføres af denne bruger. VMS Express Version

39 Oprettelse af en ny bruger: 1. Åbn systemadministrationen 2. Sæt skydeknappen på visningen Sikkerhed 3. Vælg underpunktet Bruger fra listen til venstre 4. Klik på kontaktfladen Ny 5. Giv brugeren et navn 6. Tildel brugeren et tilladelsesniveau (se punkt 5.5.1) 7. Giv brugeren en adgangskode Fastlægning af brugernavnet Fastlægning af tilladelsesniveauet Oprettelse af en ny bruger Fastlægning af brugeradgangskoden VMS Express Version

40 5.5.3 Windows login Ved hjælp af Windows login har du mulighed for at logge dig automatisk på styresystemet. Hvis denne option er slået til, bruges de indstillede logindata efter en genstart af Windows til en automatisk ny tilmelding i Windows. Ellers standser systemet ved Windows-tilmeldingen (login). Åbn systemadministrationen for at slå Windows login til, og sæt visningsskifteren på menupunktet på Sikkerhed (punkt 4). Vælg derefter menupunktet Windows Login fra listen i venstre side, og sæt flueben i feltet Til/Fra. Indtast standard-domænenavnet, brugernavnet og det tilhørende password for tilmeldingen. Gem indstillingerne. Systemet er nu indstillet til automatisk Windows login. Via kontaktfladen Start softwaren automatisk kan du tilføje styresystemets autostart-menu til programmet. Dermed startes softwaren automatisk efter hver tilmelding i Windows. 5.6 Øvrigt Her kan du aktivere / deaktivere de talte meddelelser. Talte meddelelser bruger: Talte meddelelser system: Talte meddelelser for brugerfunktioner (f.eks.: afspilning, eksport, programmeringsmenu) Talte meddelelser for systemfunktioner (f.eks.: Start / afslutning af software, kameraasvigt, optagestart) VMS Express Version

41 6. Anvendelse af monitorstationen Indstilling via assistenten til første installation Under installationen softwaren eytron VMS Express har du mulighed for at vælge mellem optagerstation og monitorstation. For at etablere en netværksadgang mellem to VMS Express-systemer skal der være installeret et pc-system som optagerstation og et pc-system som monitorstation. Indtast i efterfølgende menu IP-adressen (fast adresse / LAN-anvendelse) eller hostnavnet (DynDNS / routeradresse i internettet) inklusiv netværksporten (port-forwarding nødvendig i routeren). Eksempel LAN: Eksempel internet: vms.dyndns.org:1927 VMS Express Version

42 6.1.2 Konfiguration af monitorstationen Monitorstationen er udelukkende beregnet til adgang til en optagerstation og har ingen mulighed for at indstille IP-kameraer til livevisning og optagelse. Videodataene til livevisningen og optagelse sendes via netværk fra optagerstationen til en monitorstation. Konfigurationen af monitorstationen har udelukkende mulighed for at redigere IPadressen og forbindelsesindstillingerne. Fastlægning af optagerstaionens IP-adresse Fastlæggelses af bitrate (kvalitet) Du kan indtaste en IP-adresse eller et hostnavn i indtastningsfeltet Adresse. For adgang til en monitorstation via internettet er det nødvendigt at oprette adgang via en portfrigivelse på routeren. Standartporten til VMS software er Den kan ændres på optagerstationen. Hvis du vil konfigurere en anden port end 1927, skal du indtaste porten i feltet Adresse iht. IP-adressen eller hostnavnet. Eksempler: :10400 eller optagerstation.dyndns.org:5100 For at få en højere billedgentagelsesrate ved en netværksoverførsel kan du indstille videostreamens bitrate til optagerstationen: LAN = der overføres den komplette bitrate (afhængigt af bitrateindstillingen for de tilsluttede IP-kameraer på optagerstationen) DSL = hver videostream reduceres til 128Kbit Analog = hver videostream reduceres til 64Kbit Henvisning: For en adgang via internet fra monitorstation til optagerstation anbefaler vi en uploadrate på mindst 512Kbit/s. VMS Express Version

43 6.1.3 Betjening af monitorstationen Alle monitorsbetjeningselementer er identiske med optagerstationens. Aktivering af kameraerne i livevisningen: Videobillederne (videostream) fra optagerstationens tilsluttede IP-kameraer sendes til monitorstationen. Streamens kvalitet afhænger af monitorstationens bitrateindstilling. Hvis netværksforbindelsen afbrydes, foretages et automatisk genopkald (ny kommunikationsopbygning). Aktivering af kameraer under afspilningen: De optagede videobilleddata (videostream) fra optagerstationens tilsluttede IP-kameraer sendes til monitorstationen. Streamens kvalitet afhænger af monitorstationens bitrateindstilling. Optagerstation Monitorstation Videostream IP-kameraer Videostream fra optagerstation til: - Livebilleder - Optagelser (afspilning) - Dataeksport f VMS Express Version

ABUS digitaloptager TVVR30002. Brugerhåndbog. Version 1.0

ABUS digitaloptager TVVR30002. Brugerhåndbog. Version 1.0 ABUS digitaloptager TVVR30002 Brugerhåndbog Version 1.0 er til brugerhåndbogen Dansk Denne manual hører sammen med dette produkt. Den indeholder vigtig information som skal bruges under opsætning og efterfølgende

Læs mere

C250. Netværksscanning. EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500

C250. Netværksscanning. EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500 C250 Netværksscanning Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1.1 Velkommen... 1-3 1.2 Energy Star... 1-4 Hvad er et ENERGY STAR -produkt?... 1-4 1.3 Varemærker og registrerede varemærker... 1-5 Licensoplysninger...

Læs mere

Indhold Opsætning Anvendelse Fejlfinding Status-LED Tillæg. Trådløs forstærker. Brugervejledning. HEOS Amp

Indhold Opsætning Anvendelse Fejlfinding Status-LED Tillæg. Trådløs forstærker. Brugervejledning. HEOS Amp Indhold Opsætning Anvendelse Fejlfinding Status-LED Tillæg Trådløs forstærker Brugervejledning HEOS Amp Indhold Opsætning Anvendelse Fejlfinding Status-LED Tillæg INDLEDNING 4 FØR DU GÅR I GANG 5 Systemkrav

Læs mere

V / N series 4.8. Brugervejledning

V / N series 4.8. Brugervejledning V / N series 4.8 Brugervejledning 2005-2008 Mirasys Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion af dette dokument eller dele heraf er ikke tilladt uanset formål. VAREMÆRKER Mirasys, Mirasys DINA, Mirasys

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning <Fulde version> Betjeningsvejledning Trådløst højttalersystem Model nr. SC-ALL2 Tak fordi du har købt dette produkt. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du anvender dette produkt,

Læs mere

OPTAC Flådestyrings System. Betjeningsvejledning

OPTAC Flådestyrings System. Betjeningsvejledning OPTAC Flådestyrings System Betjeningsvejledning Stoneridge Limited Claverhouse Industrial Park Dundee DD4 9UB Stoneridge Hotline tlf. nr.: +44 0870 887 9256 E-Mail: optacdk@stoneridge.com Dokument version

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP BETJENINGSVEJLEDNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP Indledning Tak fordi du valgte at købe en FS-1030MFP/FS-1130MFP/FS-1035MFP/FS-1135MFP. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS 1 Introduktion... 4 1.1 Funktioner... 4 2 Kom Godt Igang... 5 2.1 Pakken Indeholder... 5 2.2 Oversigt over Kameraet... 6 2.3 Installation af Hardware... 6 3 Få Adgang til Kameraet... 7 3.1 Søgeværktøj...

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Dansk (Danish) - Indhold

Dansk (Danish) - Indhold Dansk (Danish) - Indhold Indledning Betjeningsprincipper Fjernbetjening Gør musikken tilgængelig Omslagsbillede Gør fotos tilgængelige Gør hjemmesider tilgængelige Daglig brug af BeoPlayer Opret og rediger

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 9000I http://da.yourpdfguides.com/dref/823732

Din brugermanual NOKIA 9000I http://da.yourpdfguides.com/dref/823732 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

NetShare II DKBANSII_1

NetShare II DKBANSII_1 NetShare II DKBANSII_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Bemærk at nogle af oplysningerne i denne brugervejledning kan være opdaterede siden produktet forlod fabrikken. På www.amitech.dk/support

Læs mere

Smart Pix SOFTWARE. Brugsanvisning

Smart Pix SOFTWARE. Brugsanvisning Smart Pix SOFTWARE Brugsanvisning Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning Udgivelsesdato: Juni 2012 Roche Diagnostics GmbH 2012 Alle rettigheder forbeholdes ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA, ACCU-CHEK AVIVA

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN

BETJENINGSVEJLEDNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN BETJENINGSVEJLEDNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN Denne betjeningsvejledning gælder for model FS-2100D, FS-2100DN, FS-4100DN, FS-4200DN og FS-4300DN. Denne betjeningsvejledning er beregnet

Læs mere

Introduktion Mamut Online Backup

Introduktion Mamut Online Backup Mamut Active Services Introduktion Mamut Online Backup Version 4 MOB.BKL.INTRO.DK.040.01 Mamut Online Backtup Mamut Online Backup Indhold Mamut Online Backup... 3 Nyheder i version 4... 4 Introduktion...

Læs mere

2 Operativsystemer 3 Kommunikationsenheder 4 Undervisningsmiljø 5 Undervisningshandlinger 6 Klassekontrolpanel. 9 Om NetOp Underviser

2 Operativsystemer 3 Kommunikationsenheder 4 Undervisningsmiljø 5 Undervisningshandlinger 6 Klassekontrolpanel. 9 Om NetOp Underviser Indhold I Indholdsfortegnelse Del I Introduktion 1 1 Om dokumentationen... til NetOp Instruct 1 Typografiske konventioner... 1 Opdateringer til... dokumentationen 2 2 Operativsystemer... 2 3 Kommunikationsenheder...

Læs mere

Brugervejledning NPD5154-00 DA

Brugervejledning NPD5154-00 DA NPD5154-00 DA Copyright Copyright Ingen del af dette dokument må gengives, gemmes i et lagringssystem eller overføres på nogen måde eller med nogle midler, elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelse

Læs mere

Mamut Active Services. Introduktion Mamut Online Backup

Mamut Active Services. Introduktion Mamut Online Backup Mamut Active Services Introduktion Mamut Online Backup 1 Indhold Mamut Online Backup... 3 Ny version... 5 Introduktion... 6 Mamut Online Backup: Sikkerhedskopiering af data... 6 Send: Sikker elektronisk

Læs mere

BRUGER MANUAL : Version 2.4

BRUGER MANUAL : Version 2.4 BRUGER MANUAL : Version 2.4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Installation af MyTobii 5 2.1 Montering og installation af MyTobii P10 5 2.2 Installation

Læs mere

Brugervejledning NPD5123-00 DA

Brugervejledning NPD5123-00 DA NPD5123-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen del af dette dokument må reproduceres, lagres i et registreringssystem eller transmitteres på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE

BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE Til Forsyningsvirksomheder i Danmark Dokumenttype Brugervejledning Dato Oktober 2014 BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE Revision 06 Dato 2014-10-01 Udarbejdet af JNN

Læs mere

Bosch Video Management System

Bosch Video Management System Bosch Video Management System MBV-BPRO-40 da Konfigurationsvejledning Bosch Video Management System Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Sådan bruges hjælpen 11 1.1 Visning af oplysninger 11

Læs mere

Tillæg. Indhold. Trådløs signalforstærker. Brugervejledning. HEOS Extend

Tillæg. Indhold. Trådløs signalforstærker. Brugervejledning. HEOS Extend Trådløs signalforstærker Brugervejledning HEOS Extend INDLEDNING 3 FØR DU GÅR I GANG 4 Systemkrav 4 Netværkskrav 4 Krav til kontrolenhed 5 Lær din Extend at kende 6 Knapper 7 Bagpanel 8 Strømforsyning

Læs mere

VEJLEDNING TIL. Nokia PC Suite 6.84

VEJLEDNING TIL. Nokia PC Suite 6.84 VEJLEDNING TIL Nokia PC Suite 6.84 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 1.1 Nokia PC Suite-programmer...1 1.2 Nødvendige elementer...2 1.3 Yderligere oplysninger...4 2. Installation af Nokia PC Suite...5

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware Brugervejledning SmartAir TS1000 Administrationssoftware Copyright 2006 - Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44

Læs mere

Stora. Brugervejledning. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Marts 2011 202-10797-02 v1.0

Stora. Brugervejledning. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Marts 2011 202-10797-02 v1.0 Stora Brugervejledning 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Marts 2011 202-10797-02 v1.0 2010-2011 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

Tobii Communicator 4 Brugervejledning

Tobii Communicator 4 Brugervejledning Tobii Communicator 4 Brugervejledning Tobii Communicator 4 Teknologi til kommunikation og kontrol Formål Tobii Communicator PC software kan bruges til at lave, tilpasse og anvende dynamiske sidesæt for

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Indholdsfortegnelse 3 Indholdsfortegnelse OM DENNE DOKUMENTATION 6 SÅDAN FÅR DU ADGANG TIL HJÆLPESYSTEMET I EPISERVER 6 FORVENTET VIDEN 6 REFERENCER 6 ONLINE FÆLLESSKAB PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELELSE

Læs mere