Bruksanvisning Alde Compact 3020 HE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bruksanvisning Alde Compact 3020 HE"

Transkript

1 Bruksanvisning Alde Compact 3020 HE

2 Brugsanvisning 3 Kontrol af varmesystemet inden ibrugtagning/før bruk 3 Første gang varmesystemet startes 3 Start af varmekedlen/varmekjelen 4 Hvile 4 Indstillingsmenu/innstillingsmeny 4 Aktiverede funktioner 7 Værktøjsmenu/verktøymeny 8 Servicemenu/servicemeny 11 Fejlmeddelelser 11 Fejlfinding/feilsøking 12 Nulstilling 12 Aktivering af installerede funktioner 13 Pasning/pleie og vedligehold 14 Vigtige oplysninger 15 Kabeltilkobling mellem varmekedel/varmekjele og manøvrepanel/betjeningspanel samt montering 16 Monter en Alde Compact 3020 High Efficiency sammen med Truma Aventa Comfort AC, og få en komplet automatisk klimastyring (ACC). Panelte er forberedt for den automatiske klimafunktion. 2

3 BRUGSANVISNING ALDE COMPACT 3020 HIGH EFFICIENCY Læs denne anvisning nøje igennem før varmekedlen tages i brug. Se særskilt installationsvejledning. Denne anvisning er godkendt til varmekedel Alde Compact 3020 monteret i køretøjer, både og bygninger iht. CE 0402 nr. SC og har E5 mærkning til installation i køretøjer iht. R122 og R10. Installation og reparation må kun udføres af en fagmand. Nationale bestemmelser skal følges. 1. KONTROL AF VARMESYSTEMET INDEN IBRUGTAGNING Kontrollér glykolvæskeniveauet i ekspansionsbeholderen. Niveauet skal være ca. 1 cm over min.- stregen, når systemet er koldt. I nye køretøjer kan der forekomme luftbobler, som forsvinder, når man begynder at anvende systemet, og da synker væskestanden i ekspansionsbeholderen. Advarsel! Varmekedlen må ikke startes uden glykolvæske. Advarsel! Bland ikke forskellige typer glykol, da dette kan medføre, at glykolvæsken stivner. Flere oplysninger om glykolvæske kan findes i afsnit 12. Sørg for, at skorstenen holdes fri for sne og is mv., eftersom indsugningsluften til varmekedlen suges ind gennem skorstenen, når systemet kører på gas. Kontrollér også, at der ikke er andet, der hindrer eller forstyrrer til- og fraførsel af luft i forhold til skorstenen. Tips! Der findes en skorstensforlængelse til tagskorstene (varenr ), som anbefales til vintercamping. Advarsel! Sørg for, at skorstenen ikke leder ud i et lukket rum, f.eks. forteltet, da der i så fald kan være risiko for kultveilteforgiftning. Kontrollér ind- og udtag for luft. Køretøjet er ofte udstyret med ind- og udtagsventiler (se køretøjets instruktioner), som ikke må blokeres, da dette forringer varmesystemets effektivitet og luftkvaliteten i køretøjet, hvilket kan medføre kulmonoxidforgiftning. DK Kontrollér luftcirkulationen. Sørg for, at der ikke er noget, der hindrer luftcirkulationen (konvektion). For at kunne udnytte princippet ved vandbåren varme bedst muligt er det vigtigt, at luften frit kan passere under senge samt bag om ryghynder og vægskabe. Hvis køretøjet er forsynet med væg til vægtæppe, skal det sikres, at tæppet ikke dækker for lufttilførslen til konvektorerne. Det er lige så vigtigt at sikre, at puder og tæpper ikke spærrer for luftcirkulationen bag om ryghynderne. 2. FØRSTE GANG VARMESYSTEMET STARTES Varmtvandsapparatet Skyl altid varmtvandsapparatet igennem, inden den bruges første gang, eller hvis den ikke har været brugt i længere tid. Fyld derefter vand på varmtvandsapparatet (se særskilt instruktion for køretøjet). Varmekedlen kan også anvendes uden at der er fyldt frisk vand i varmtvandsbeholderen. OBS! Varmt vand fra kedlen er ikke egnet til drikkevand eller til madlavning. Advarsel! Vandet i kedlen skal altid tappes af ved risiko for frost, da der ellers er risko for, at varmekedlen sprænges pga. frosten. Garantien dækker ikke frostskader. For at mindske risikoen for sprængning pga. frost kan der installeres en frostovervågning. OBS! Tænk på, at vandet i varmtvandsapparatet kan være meget varmt. Foretag kontrol som beskrevet under punkt 1 (kontrol af varmesystemet inden brug). Start varmekedlen som beskrevet i afsnit 3. Indstil klokken (se afsnit 7.1 punkt 2). Når varmesystemet skal tages i brug første gang, eller når der skal installeres tilbehør, skal det sikres, at det rigtige tilbehør er afkrydset på listen for installerede funktioner (se afsnit 11). Indstil den ønskede driftsform (gas og/eller el) samt ønsket indetemperatur (se afsnit 5.1, 5.3 og 5.4). Gaskedel og elpatroner kan fungere sammen. 3

4 3. START AF VARMEKEDLEN 1. Manøvrepanelet og varmekedlen er slukket. 2. For at starte varmekedlen trykkes på On-/Off-knappen, og opstartsbilledet vises. Varmekedlen starter med de senest valgte indstillinger High Efficiency 4. HVILEFUNKTION OBS! Hvis Standb. Screen på Backlight-menuen (Baggrundsbelysning) står på Dark (Mørk), slukker skærmen, når den går i hvilestilling, men tænder igen, hvis man trykker på skærmen. Se indstillinger under afsnit 7.1 punkt 10. C B A D E F G H I 22 C 6 C Fri A. Klokken. Uret viser dag og tid (hvis det er aktiveret). Klokken indstilles under afsnit 7.1 punkt 2. B. *Udetemperatur. Udetemperaturen vises. C. Indetemperatur. Indetemperaturen vises. D. Cirkulationspumpe. Dette symbol vises, når pumpen er i drift. G. *Gasflaske fuld/tom. Dette symbol vises, når sensoren på DuoControl er tilkoblet og aktiveret iht. afsnit 14 punkt 18. Hvis EisEx er installeret, vises symbolerne for indstillet stilling sammen med flaskesymbolet. H. Nattautomatik. Dette symbol vises, når funktionen er aktiveret, og tiden ligger inden for den angivne tidsperiode iht. afsnit 7.1 punkt 4. J K E. Automatisk start af varmekedlen. Dette symbol vises, når funktionen aktiveret iht. afsnit 7.1 punkt 1. F. Dagautomatik. Dette symbol vises, når funktionen er aktiveret, og tiden ligger inden for den angivne tidsperiode iht. afsnit 7.1 punkt 5. I. 230 volt. Dette symbol vises, når der er sluttet 230 V til varmekedlen. J. On-/Off-knap. Hovedafbryder for varmekedlen. K. MENU-knap. Knap til indstillingsmenu. 5. INDSTILLINGSMENU Start indstillingsmenuen ved at trykke på MENU-knappen. Baggrundsbelysningen tændes, og indstillingsbare funktioner vises. Manøvrepanelet går automatisk i hvile efter 30 sekunder, hvis skærmen ikke bruges. 1. Manøvrepanelet i hvilestilling. 2. Manøvrepanelet i indstillingsmenu. 22 C 6 C Fri Aktiverede funktioner, se afsnit 6. Værktøjsmenu se afsnit 7. 4

5 5:1 INDSTIL ØNSKET TEMPERATUR Temperaturen kan indstilles fra +5 C til +30 C i intervaller på 0,5 C.OBS! Hvis nat- eller dagautomatik går i gang, se afsnit 7.1 punkt 4 og 5, må der ikke foretages temperaturindstillinger. Plus o 1. Temperaturen som vises, er temperaturen som aktuelt er indstillet. 2. Øg temperaturen ved at trykke på +. Sænk temperaturen ved at trykke på. 3. Indstillingerne er foretaget, og kedlen arbejder hen mod den indstillede temperatur. 5:2 VARMT VAND I varmekedlen er der et indbygget varmtvandsapparat med en volumen på cirka 8,5 liter. Varmekedlen kan også anvendes uden at der er frisk vand i varmtvandsbeholderen. Der er tre forskellige indstillingsmuligheder for, hvordan kedlen kan reguleres mht. behov for varmt vand: intet varmt vand, normal drift samt mere varmt vand. 1. Intet varmt vand Hvis der er brug for varmt vand, trykkes på - (symbolet bliver tomt). OBS! Hvis nat- eller dagautomatik går i gang, se afsnit 7.1 punkt 4 og 5, og der er slukket for det varme vand, må der ikke foretages varmtvandsindstillinger. Plus- og minussymboler bliver da grå. DK 2. Normal drift Hvis der er fyldt frisk vand på, og der varmt vand, så tryk på plusknappen (symbolet bliver halvt fyldt). OBS! Hvis funktionen 12 Pumpedrift er sat på Cont, er det ikke muligt at foretage dette valg. 3. Mere varmt vand Hvis du har brug for mere varmt vand, kan vandtemperaturen midlertidigt øges til ca. 65 C. Tryk på plusknappen, så at symbolet bliver helt fyldt (sort). Når der er gået 30 minutter, går varmekedlen tilbage til normaldrift. Når du har valgt mere varmt vand, standser cirkulationspumpen. OBS! Hvis funktionen 7.1 punkt 12, pumpedrift, er sat på Cont, sættes funktionen kontinuerlig pumpedrift ud af funktion i 30 minutter, hvorefter den går tilbage til kontinuerlig pumpedrift. Info! Hvis der kun ønskes varmt vand, f.eks. om sommeren, når der ikke er brug for opvarmning, behøver man ikke foretage nogen indstillinger. Varmekedlen sørger automatisk for denne funktion. 5

6 5:3 OPVARMNING MED EL Gå frem som følger for at aktivere opvarmning med el. Jo højere effekt du vælger, desto hurtigere bliver opvarmningen. Ved valg af både el og gas kan prioriteringen indstilles (se afsnit 7.1 punkt 8). Varmekedlen anvender ikke mere el end det, der bruges, også selvom der er valgt 3 kw. 1. Start, og gå trinvist mellem de forskellige effektstillinger (Off, 1kW, 2kW eller 3kW) med + eller. Den indstillede værdi vises på skærmen. Aktiveret stilling vises ved, at plus-symbolet skifter farve til grøn. Hvis der installeret *belastningsovervågning og den er indstillet, anvender varmekedlen ikke mere el, end den kan, også selvom der er valgt 3kW. 2. Indstillingerne er færdige, og kedlen arbejder med den indstillede temperatur (punkt 4). 3. For at slukke for el-drift, gå ned til Off. 5:4 OPVARMNING MED GAS Gå frem som følger for at aktivere opvarmning med gas. Ved valg af både el og gas kan prioriteringen indstilles (se afsnit 7.1 punkt 8). 1. Start gasdrift ved at trykke på gasflammen. Gassymbolet aktiveres og skifter farve til grøn. 2. Indstillingerne er foretaget, og kedlen arbejder hen mod den indstillede temperatur. 3. For at slukke for gasdrift, tryk på gasflammen, symbolet bliver blåt. 5:5 *AUTOMATISK KLIMASTYRING (ACC) Hvis du har en Truma Aventa Comfort installeret og koblet panelet til, så er AC-knappen synlig, og AC kan styres fra panelet. Med denne funktion kan man få en fuldautomatisk klimaautomatik for både varme samt koldt og varmt vand. 1. Indstil ønsket temperature, se afsnit Tryk derefter på AC-knappen. Den bliver nu grøn, og AC-funktionen er koblet til, men ikke nødvendigvis i drift. Hvis gas eller el er koblet til, arbejder AC'en og varmekedlen på at nå den indstillede temperatur, uanset om der er brug for varme eller kulde i køretøjet. Ved stort varmebehov kan AC'en også anvendes som varmekilde. Der findes dog en nedre temperatur, som begrænser, hvornår AC'en kan varme. 3. For at slukke for AC-funktionen, tryk på AC-knappen, symbolet bliver blåt. OBS! Tænk på, at den temperaturgiver, der anvendes når den automatiske klimastyring er i drift, skal være placeret, så den påvirkes lige meget af både varmen fra Alde-varmesystemet og luften fra AC'en. 6

7 6. AKTIVEREDE FUNKTIONER A Man kan ved at trykke på A (se figur 1) gå videre til aktiverede funktioner (se figur 2). Denne side viser de forskellige funktioner, der er aktiverede. Herfra kan man gå direkte til de respektive funktioner, som er aktiverede, og foretage nyinstallationer. OBS! A-symbolet vises kun, hvis nogen af de funktioner, der vises nedenfor, er aktiverede og/eller installerede. Figur 1 Figur 2 A Activated Functions Nedenfor følger en beskrivelse af, hvad de forskellige symboler i menuen (Activated Functions) betyder, når de vises. DK Nattautomatik er aktiveret. Den behøver dog ikke være inden for indstillet tid/dag. Automatisk start af varmekedlen er aktiveret. Den behøver dog ikke være inden for indstillet tid. Varmekedlen er indstillet til at starte med ekstern start, men er ikke nødvendigvis aktiveret. Belastningsovervågningen er koblet til og indstillet på strømsparefunktion. Der er tændt for boosteren. Denne funktion anvendes i de tilfælde, hvor et eksternt hovedpanel skal kunne styre nogle af varmekedlens funktioner, eller hvis der er installeret *Alde Smart Control. Viser, om der er tilsluttet en eller to eksterne rumgivere. Der er tændt for AC'en på panelet, men AC'en er ikke nødvendigvis i drift. Der er installeret EisEx, men den er ikke nødvendigvis i drift. Cirkulationspumpen er i kontinuerlig drift. OBS! Denne funktion begrænser varmtvandsforsyningen, specielt ved mindre varmebehov. Dagautomatik er aktiveret. Den behøver dog ikke være inden for indstillet tid/dag. DuoControl eller DuoComfort er installeret eller koblet til Alde Compact 3020 HE Timer til motorvarme er installeret, men ikke nødvendigvis indstillet på tid/dag. Gulvvarmen er i drift. 7

8 7. VÆRKTØJSMENU Fra indstillingsmenuen er det muligt at gå videre til værktøjsmenuen. Under værktøjsmenuen kan man ændre manøvrepanelets øvrige funktioner. 1. Manøvrepanelet i indstillingsmenu. Tryk på værktøjssymbolet for at komme til værktøjsmenuen. 7:1 VÆRKTØJSMENUEN - FUNKTIONER Der er fra værktøjsmenuen adgang til følgende værktøjer. Hvis en funktionsknap er grå, er funktionen ikke installeret og/eller aktiveret Settings Settings Settings Automatisk start af varmekedlendenne funktion anvendes til automatisk start af varmekedlen på et senere tidspunkt. Ved automatisk start arbejder varmekedlen i 24 timer og standser derefter. Derefter gentages den automatiske start hver uge; samme dag og tidspunkt, så længe funktionen er aktiveret. For at automatisk start skal kunne bruges, skal der være slukket for varmekedlen. 2. Klokken Uret skal indstilles, hvis start af motorvarmer, nat- og/eller dagautomatik samt automatisk start skal kunne fungere. Ved 12 V spændingssvigt standser uret og vises ikke længere på skærmen. Med monteret *batteri-backup forhindres dette. 3. Pil-symbolerDu går trinvist mellem de forskellige værktøjsfelter ved at trykke på pil-symbolerne opad eller nedad. Du kan altid forlade værktøjsmenuen med MENUknappen eller returknappen. 4. Nattautomatik Denne funktion anvendes for automatisk at ændre visse funktioner om natten. Dette gøres derefter hver uge i den valgte periode. Man kan vælge, at det sker hver dag eller en bestemt dag hver uge. De funktioner, der kan ændres om natten, er: Temperaturændring *Ændring af rumgiver Vende displayet om Lukke af for det varme vand *AC i stille funktion 5. Dagautomatik Denne funktion anvendes for, at visse funktioner kan ændres automatisk, f.eks. hvis man er bortrejst om dagen et stykke tid. Dette gøres derefter hver uge i den valgte periode. Man kan vælge, at det sker hver dag eller en bestemt dag hver uge. De funktioner, der kan ændres om dagen, er: Temperaturændring Lukke af for det varme vand

9 6. Offset (temperaturjustering) Med denne funktion kan man kalibrere temperaturen på panelet ±5 C, hvis man mærker, at temperaturen ikke svarer til den temperatur, som panelet angiver. Gælder også for visning af udetemperaturen. 7. Retur Tryk på symbolet for at komme tilbage til foregående menu. 8. Prioritetsindstilling Med denne funktion kan du vælge, om el eller gas skal prioriteres (vælges) først. 9. Tryklyd Med denne funktion slås tryklyden til og fra. 10. Baggrundsbelysning Hvilefunktion (Standb. Screen) kan indstilles på tre forskellige funktioner: mørk, lys og omvendt. Mørk (Dark): Anvendes til at slukke for skærmens baggrundsbelysning. Der slukkes for skærmen i hvilefunktion (den bliver mørk). Trykkes der på skærmen eller på menuknappen, når hvilefunktionen er aktiveret, tændes der for skærmen, men den bliver mørk igen inden for 30 sekunder, hvis panelet ikke bruges. Lys (Bright): Anvendes, hvis man ønsker, at baggrundsbelysningen i skærmen skal lyse i hvilefunktionen. Omvendt (Invert): Anvendes, hvis man ønsker, at baggrundsbelysningen i skærmen skal lyse omvendt i hvilefunktionen. Hvilefunktionen aktiveres automatisk efter 30 sekunder, hvis panelet ikke bruges. Lysstyrken (Bright.) for skærmens driftsfunktion kan indstilles på Automatisk temperaturforøgelse (legionella)kl om natten (hvis uret er indstillet) starter varmekedlen og arbejder iht. Mere varmt vand i 30 minutter (se afsnit 5.2). Det er for at mindske risikoen for legionella. 12. Cirkulationspumpens indstillinger Pumpevalg: (Select) Valg af pumpe. *12 V pumpe. Pumpens kapacitet kan indstilles trinløst med ved at dreje knappen på bagsiden af pumpen (1-5). Den normale indstilling er 2, hvilket fungerer i de fleste tilfælde. Sidder monteret på kedlen. *PWM styret 12 V pumpe. Dette er en omdrejningsstyret pumpe, som kan indstilles til fem forskellige positioner (niveau 1-5). Den normale indstilling er 2, hvilket fungerer i de fleste tilfælde. Er monteret på kedlen. *Ekstra 12 V pumpe. Ofte placeret i ekspansionsbeholderen. *230 V pumpe. Anvendes ofte i kombination med en ekstra 12 V pumpe, som er placeret i ekspansionsbeholderen. Hvis der både er installeret in 230 V pumpe og en ekstra 12 V pumpe, kan man også vælge AUTO på menuen. Auto: Ved denne indstilling fungerer *230 V pumpen. Hvis 230 V er koblet til, hvis 230 V er koblet fra, aktiveres en ekstra 12 V pumpe. Pumpeindstilling: (Setting) Cont: Med denne funktion valgt er pumpen i konstant drift. (OBS, denne funktion begrænser varmtvandsforsyningen, specielt ved mindre varmebehov). Therm: Med denne funktion valgt, styres pumpen af panelet/rumgiveren. Dette er den normale driftsstilling til at varme køretøjet samt at få normal adgang til varmt vand. 13. Extern start Denne funktion anvendes ved start af varmekedlen udefra. Når Extern start (Ekstern start) er aktiveret, skal der slukkes for panelet. Extern start har tre indstillinger: Off, Ext og 230 V. Ved indstilling Off er der slukket for funktionen. *Ext. Denne funktion anvendes ved start af varmekedlen vha. et eksternt signal. Når funktionen Ext er aktiveret, skal der slukkes for manøvrepanelets on-/off-knap, men 12 V skal være tilsluttet (køretøjets hovedafbryder tilkoblet). Inden man slukker for manøvrepanelet med on-/off-knappen, skal man indstille de parametre/funktioner, som man ønsker, at varmekedlen skal have, når den starter. OBS! For at kunne anvende denne funktion skal der installeret tilbehør, der kan bruges ekstern start. 230 V. Denne funktion anvendes ved start af varmekedlen, hvor tilkobling af 230 V til køretøjet foregår udefra. Når funktionen 230 V er aktiveret, skal der slukkes for manøvrepanelets on-/off-knap, men 12 V skal være tilsluttet (køretøjets hovedafbryder tilkoblet). Inden man slukker for manøvrepanelet med on-/off-knappen, skal man indstille de parametre/funktioner, som man ønsker, at varmekedlen skal have, når den starter (230 V tilsluttes). Visse køretøjer kan være udstyret med deres egen løsning, *Bjergkobling. 14. Sprog Denne funktion anvendes til at indstille skærmen til forskellige sprog. Sprogmulighederne omfatter: engelsk, fransk og tysk. Servicemenuen findes dog kun på engelsk (se afsnit 8). 9 DK

10 15. *Booster Med denne funktion kan der indstilles to forskellige hastigheder for boosteren. Start og stop af ventilatoren styres af kedlen. Hvis kedlens cirkulationspumpe starter, så starter ventilatoren på boosteren også. Når cirkulationspumpen standser, fortsætter ventilatoren med at køre i yderligere 6 min. og så standser den også, hvis ikke cirkulationspumpen er startet igen dvs. en automatisk regulering af boosterens ventilator. 16. *Indstilling af rumgivermed denne funktion kan du vælge, hvilken temperaturgiver der skal være aktiv. Du kan indstille, om sensoren er placeret i opholdsdelen, sovedelen eller i?. Panelet skal være aktivt. Hvis Auto vælges, er sensoren i panelet aktiv og skifter automatisk over til rumsensoren (sofa og/eller seng), hvis en sådan er tilsluttet. Hvis der er tilkoblet to rumsensorer, er det sensoren for opholdsdelen, der er aktiv (sofa). 17. *Belastningsvagt Denne funktion anvendes til at forhindre, at sikringerne på 230 V overbelastes. Hvis køretøjets samlede strømforbrug overstiger den indstillede værdi, vil varmekedlens eleffekt automatisk mindskes. Dette også for Truma Aventa Comfort AC, hvis den er koblet til panelet. Pga. spændingsvariationer og tolerancer kan man vælge forskellige reguleringsniveauer (5-17 A). Hvis sikringen springer, vælges en lavere værdi. OBS! For at AC skal kunne fungere med belastningsvagten skal AC være slået til fra panelet og ikke via fjernbetjeningen til AC. 18. *EisEX, 12 V afiser til gasregulator Dette er et lille varmeelement, som forhindrer isdannelse i regulatoren om vinteren (passer til Mono Control CS, DuoControl CS, DuoControl og DuoComfort). Hvis DuoControl CS og DuoControl er installeret og tilsluttet, viser symbolerne sammen med gasflaskesymbolet i hvilemenuen det, der er valgt. Snefnug = EisEX TIL Sol = EisEX Fra 19. *Motorvarme Med denne funktion kan man anvende varmesystemet til at opvarme motoren i en autocamper, bus mv. Start af motorvarme: Tryk på knappen mærket Off. Teksten ændres til On, og knappen bliver grøn. Indstil derefter den ønskede starttid og dag. Motoropvarmningen starter på det en indstillede klokkeslæt og dag. Opvarmningen er i gang i 60 minutter, hvorefter motorvarmen automatisk stopper. OBS! Husk, at uret på panelet skal sættes, for at funktionen kan fungere, som den skal. 20. *Gulvvarme Med denne funktion kan man styre, hvordan gulvvarmepumpen arbejder i et vandbaseret gulvvarmesystem. Gulvvarmepumpen starter samtidigt med, at varmesystemets cirkulationspumpe går i gang. Styringen af gulvvarmen har en elsparefunktion, som betyder, at gulvvarmepumpen skiftevis er i drift i 5 min. og står stille i 5 min., så længe der er brug for opvarmning. Driftsfunktion (Mode): Tryk på pilene, så funktionen Delay (forsinkelse) eller Cont. (kontinuerlig drift) er aktiveret. Ved disse to funktionstilstande er gulvvarmen slået til. Vælges funktionen Off (fra), er der slukket for gulvvarmen. Forsinket driftstop (Delay): Gulvvarmen kører et vist stykke tid efter, cirkulationspumpen er stoppet. Denne forsinkelse (Delay) kan sættes til 15, 30 eller 120 minutter. OBS! Ved funktionen Cont. (kontinuerlig drift) kan det blive varmere i køretøjet end ønsket, da varmereguleringen er sat ud af kraft! For at forlade værktøjsmenuen, tryk på Retur eller Menu 10

11 8. SERVICEMENU Man kan kommer til servicemenuen ved at trykke på Service (se figur 1). Denne funktion viser værdien fra varmekedlen på skærmen (figur 2 og 3). Opdatering af værdierne sker hvert sekund. Figur 1 Figur 2 Figur 3 Settings Service Glycol Temp: 80 C Water Temp: 55 C Fan rotation: 0RPM Current: 0.0A Overheat: Deact PCB Temp: Ext Switch: Boiler: Panel: Service 20 C deact s737r300b 9. FEJLMEDDELELSE OG FEJLFINDING Figur 1 Service Glycol Temp: 80 C Water Temp: 55 C Fan rotation: 0RPM Current: 0.0A Overheat: Deact Figur 2 1 Panel failure 2 2 Connection fail ext. 3 Connection fail ext. 4 Connection fail ext. 5 Window open Error Log Man kan fra servicemenuen gå til fejlloggen ved at trykke på advarselstrekanten (se Figur 1). Her vises de seneste 20 fejlmeddelelser (Error Log). Der blades op og ned med pilene. Når der opstår en fejl i systemet, vises årsager på skærmen. Disse vises kun når manøvrepanelet er i hvilestilling. Fejlen nulstilles, og der startes forfra ved at koble panelet fra varmekedlen samt trække 230 V kablet ud, hvis *AC'en er koblet sammen med Alde Compact 3020 HE. Low battery: Hvis køretøjet, båden eller bygningen har en batterispænding på under 10,5 V, standser varmekedlen. Den tilbagestilles automatisk når spændingen kommer op til 11 V. Fan failure: Forkert ventilationshastighed (automatisk nulstilling efter 5 minutter). Der gøres et nyt forsøg efter 5 minutter, Hvis fejlen fortsætter gjort et nyt forsøg efter fem minutter. Gas failure: Varmekedlen kunne ikke tænde gasflammen. Overheat red fail: Overhedningsbeskyttelsen er (rødt kabel) udløst. Overheat blue fail: Overhedningsbeskyttelsen er (blåt kabel) udløst. Overheat PCB: Der er en overhedningsbeskyttelse på kedlens styrekort. Hvis den bliver for varm, udløses beskyttelsen. Lad kedlen køle ned inden nulstilling. Window open: Vindue åbent, varmekedlen stopper for gas. Gasdriften i varmekedlen starter når vinduet lukkes. El-driften fungerer. Connection failure: Der foreligger en forbindelsesfejl mellem varmekedlen og manøvrepanelet. Connection fail ext: Kommunikationsfejl mellem Aldes panel og eksternt panel. Panel failure 1: Fejl i panelet. Panel failure 2: Fejl i panelet. No match Heater/Panel: PCB i varmekedlen er ikke beregnet til Alde Compact 3020 HE og kan ikke bruges sammen med 3020 HE-panelet. DK 11

12 9:1 FEJLFINDING Begynd altid med at kontrollere evt. fejlmeddelelser. Varmekedlen starter ikke på gas Ikke mere gassen. Er der åbnet helt for hovedhanen? Kontrollér, at der en anvendes passende gastype til den pågældende udendørstemperatur. Det er ikke godt at bruge butan ved lavere temperaturer end +10 C. Anvend propan i stedet! Hvis varmekedlen ikke har været i brug i længere tid, eller hvis det er en ny gasflaske, tager det længere tid at tænde varmekedlen end normalt. Kontrollér, om der er spænding til varmekedlen (> 11 V). Kontrollér, at sikringen på varmekedlen ikke er sprunget. Kontrollér, at de elektriske forbindelser på varmekedlen sidder ordentligt fast. Hvis ikke det hjælper, kontakt da serviceværkstedet. Elpatronen fungerer ikke Kontrollér, at der er spænding (230 V) til elpatronen. Kontrollér, at relæerne i varmekedlen slår til (der skal høres en svag klikken fra relæerne, når elpatronen slås til på manøvrepanelet). Hvis ikke det hjælper, kontakt da serviceværkstedet. *ACC fungerer ikke Hvis den ønskede temperatur ikke opnås ved AC-køling, kan dette skyldes, at noget har forstyrret kalibreringen af AC. Sluk for AC'en med AC-knappen i Alde-panelet, og tænd derefter for den igen. Det kan også skyldes, at køleeffekten ikke er tilstrækkelig. 10. NULSTILLING Panelet kan nulstilles til fabriksindstillingen ved at trykke på Reset. Efter nulstilling er panelet indstillet som følger: varmekedlen i Off-stilling, el-drift, gasvarme i On-stilling og indertemperatur 22 C. Øvrige funktioner er frakoblede. OBS! De funktioner, som er markerede under installerede funktioner (se afsnit 11), bliver ikke nulstillet ved at bruge funktionen Reset. Fejlmeddelelser i fejlloggen nulstilles også, når funktionen Reset bruges. Settings 12

13 11. AKTIVERING AF INSTALLEREDE FUNKTIONER Første gang varmesystemet anvendes, skal det kontrolleres, at det rigtige tilbehør/funktioner er aktiveret. Dette gælder også, når varmesystemet skal suppleres med tilbehør/funktioner. Tilbehør/funktioner aktiveres ved at trykke på Installed Accessories (se figur 1). Derved kommer man til aktiveringsmenuen for tilbehør/funktioner, og de aktiveres ved at markere de respektive funktioner/tilbehør. Figur 1 Settings Figur 2 Figur 3 Figur 4 Figur 5 DK Inst Acc Inst Acc Inst Acc Inst Acc External panel Main Manual 12V Booster Underfloor Heat Pump Glykol pump tank Main Remot 12V Duo Control Aux Hot Water Tank Load limiter Main 230V Load limiter Engine Pre-Heat Pump De respektive felter skal aktiveres, hvis du har: Tilsluttet et eksternt panel eller Alde Smart Control. Tilsluttet en flaskeomskifter (DuoComfort eller DuoControl). Tilsluttet en ekstra 12 V pumpe. Ofte placeret i ekspansionsbeholderen. Tilsluttet en belastningsvagt. Tilsluttet en 12 V pumpe med trinløs indstilling vha. en drejeknap. Tilsluttet en PWM styret 12 V pumpe, som er omdrejningsstyret og stilles fra panelet. Tilsluttet en afiser (EisEx). Tilsluttet en 12 V pumpe til gulvvarmen. Tilsluttet en ekstra kedel for at øge varmtvandskapaciteten. Tilsluttet en 12 V pumpe for at opvarme køretøjets motor vha. Alde varmesystemet. Tilsluttet en 230 V pumpe. Tilsluttet en booster. 13

14 12. PASNING OG VEDLIGEHOLD Kontrol og udskiftning af glykolblanding Kontrollér jævnligt varmesystemets væskestand i ekspansionsbeholderen. Niveauet skal være ca. 1 cm over min.-stregen, når varmesystemet er koldt. Varmesystemet skal være fyldt op med en væskeblanding bestående af vand og glykol. Anvendes helst færdigblandet glykol af høj kvalitet (med inhibitorer) beregnet til varmesystemer af aluminium. Ved anvendelse af koncentreret glykol skal blandingen bestå af 60 % destilleret vand eller vand uden salte og 40 % glykol. Hvis varmeanlægget udsættes for temperaturer under -25 C, skal glykolindholdet forhøjes, dog ikke mere end 50 %.Glykolblandningen skal udskiftes hvert andet år, da egenskaber som f.eks. korrosionsbeskyttelse forringes. Anvendes Alde Premium Antifreeze, kan udskiftningsintervallet forlænges til maks. 5 år ved normal drift. Hvis væskestanden er for lav, bør glykolindholdet kontrolleres, inden ny væske påfyldes. Dette er for at forhindre for høj koncentration af glykolblandingen. Når glykolblandingen påfyldes, bør der anvendes samme kvalitet, som allerede findes i systemet. Alternativt kan man anvende Alde Premium Antifreeze, som er kan bruges sammen med de fleste glykolblandinger på markedet. OBS! Beholderne, som væsken håndteres i, skal være fuldstændigt rene, og rørene i varmesystemet skal være fri for forurening. Dette forhindrer bakterievækst og korrosion i systemet. Varmekedlen må ikke startes uden glykolvæske. Påfyldning af glykolvæske Påfyldning af systemet foregår i ekspansionsbeholderen. Enten manuelt eller vha. Aldes påfyldningspumpe ( ), som både påfylder og udlufter systemet. Ved manuel påfyldning løsnes først cirkulationspumpens møtrik (R), hvorefter pumpen *(S) løftes ud af beholderen. Hæld stille og roligt glykolblandingen i beholderen. Udluft systemet. Fyld mere på, hvis niveauet er faldet under udluftningen. Når der lige er fyldt på varmesystemet, skal det jævnligt udluftes de første dage, hvor varmen er i gang. Kontrol af gassystemet Lad regelmæssigt en tekniker kontrollere gassystemet, så det sikres, at koblinger og slanger er tætte. Gasslanger bør udskiftes ifølge slangens datomærkning, da de tørrer ud og revner med eventuelle lækager til følge. Af hensyn til øget sikkerhed anbefales det at montere en Alde-lækageføler type 4071 lige efter reduktionsventilen. Tømning af varmtvandsapparatet I varmekedlen er der et indbygget varmtvandsapparat med en volumen på cirka 8,5 liter vand. Varmtvandsapparatet kan producere ca. 12 liter 40 C vand pr. halve time (ved 10 C koldt vand). Hvis der anvendes elpatron i stedet for gas til at opvarme apparatet, sænkes kapaciteten noget. Vandet i varmtvandsapparatet skal tømmes mindst én gang om måneden for at opbygge en ny luftpude i apparatet. Luftpuden anvendes til at optage trykstød i apparatet. Tømning af specialtilpassede varmekedler samt øvrige systemer til frisk vand i køretøjet fremgår af producenten anvisninger. OBS! Varmtvandsapparatet skal altid tømmes for frisk vand, når der er risiko for frost, og når køretøjet ikke anvendes. Garantien dækker ikke frostskader. OBS! Tænk på, at vandet i varmtvandsapparatet kan være meget varmt. Tømning af varmtvandsapparat med kombineret sikkerheds-/aftapningsventil: (Se side 15.) Slå vandpumpen fra. Åbn for alle vandhaner. Åbn derefter sikkerheds-/aftapningsventilen ved at føre den gule stang (M) op i lodret stilling, eller drej grebet (K) 180. Apparatet tømmes nu direkte ud under køretøjet via sikkerheds-/aftapningsventilens slange. Kontrollér, at alt vand løber ud (ca liter). Lad ventilen stå åben, til apparatet skal anvendes igen.obs! Kontrollér, at den automatiske returventil (N) åbner og slipper luft ind i apparatet under aftapningen, og at slangen ikke tilstoppet. Udluftning af systemet Ved påfyldning af glykolvæske i systemet kan der dannes luftlommer, alt efter hvordan rørene er monteret. Et tegn på luft i systemet er, at varmen kun når nogle meter ud i rørene fra varmekedlen, selvom cirkulationspumpen kører. Når der lige er fyldt på systemet, kan der dannes små luftbobler i ekspansionsbeholderen, hvilket ledsages af en boblende lyd. Stop cirkulationspumpen i nogle sekunder, så boblerne kan forsvinde. Udluft således: Hvis varmekedlen er forsynet med en luftventil på det udgående rør, åbnes ventilen, og den holdes åben, til der kommer væske ud. Hvis varmekedlen er forsynet med automatisk udluftning, bliver den udluftet automatisk. Start gaskedlen. Cirkulationspumpen skal være slået fra. Åbn systemets øvrige luftventiler (se placeringerne i instruktionsbogen til køretøjet). Lad dem være åbne, til der kommer glykolvæske ud af luftventilen, og luk den derefter. Start cirkulationspumpen, og lad den køre lidt. Mærk efter, om rør og radiatorer bliver varme rundt om i køretøjet. Hvis ikke dette hjælper, kan man fortsætte som følger: Enkeltakslet campingvogn Stop cirkulationspumpen. Stil vognen skråt fremad. Lad den stå sådan i nogle minutter, så luften kan finde vej op ad i systemet. Åbn luftventilen på det højeste sted. Lad den være åben, til der kommer glykolvæske ud. Gør det samme med vognen skråt bagud. Stil derefter vognen vandret, og start cirkulationspumpen. Mærk efter, om rør og radiatorer bliver varme rundt om i køretøjet. Autocamper eller dobbeltakslet campingvogn Her er det lettest at lade køretøjet stå på et skrånende underlag eller hejse det op med en donkraft. Udluft på samme måde som beskrevet ovenfor. 14

15 13. VIGTIGE OPLYSNINGER Slå altid hovedafbryderen til varmekedlen fra, når køretøjet ikke anvendes. Når køretøjet skal vaskes, må der ikke spules direkte mod skorstenen. Ved vintercamping skal det sikres, at skorsten samt udluftningsventiler holdes fri for sne og is. Opvarmning af glykolvæske kan ske uden, at varmtvandsapparatet er fyldt med frisk vand. Gaskedel og elpatron kan fungere sammen. Tøm altid varmtvandsapparatet for vand, når der er risiko for frost, og når køretøjet ikke anvendes. Gaskedlen må ikke køre under tankning af køretøjet i garage eller lignende. Lad aldrig varmesystemet køre tør for glykolvæske. OBS! Luk for hovedgasventilen i følgende tilfælde Når køretøjet ikke anvendes. Alt efter gældende lovgivning i det land, man befinder sig i, skal hovedgashanen holdes lukket under kørsel. Ved reparation af varmekedlen. Ved mistanke om lækage i gassystemet. Garanti Aldes garanti gælder to år fra leveringsdatoen og omfatter kun materiale- eller fabrikationsfejl, forudsat at installationsvejledningen og brugsanvisningen er fulgt. OBS! Garantien dækker ikke frostskader. OBS! Der må udelukkende anvendes dele fra Alde som reservedele. DK Åbning af manuel sikkerheds-/aftapningsventil Lukket Åben M S Åbning af automatisk sikkerheds-/ aftapningsventil R K Væskestand N 15

16 KABELTILSLUTNING COMPACT 3020 HIGH EFFICIENCY OG MANØVREPANEL Tilslut tilbehør til varmekedlen og manøvrepanelet iht. nedenstående skitse. OBS! Slå ikke 12 V kabler eller kabler til givere sammen med 230 V kabler. Kablerne må helst ikke anbringes op ad hinanden. Hvis kablerne bundtes sammen, øger risikoen for driftsforstyrrelser. Bagside på manøvrepanel Kredsløbskort på varmekedel Compact 3020 HE 3020 Overload protection E Outdoor sensor Control panel F Tin bus Remote Sensor 2 Remote Sensor 1 Battery Back-up (3V DC) + Bed Sofa 12 V DC Fuse 3,15 A 12 V D pump External start I Window circuit breaker Option board/ Mechanical panel External panel Heater TIN Bus V Rev 1445 *Truma Aventa Comfort AC tilsluttes nogen af TIN Bus-kontakterne. MONTERINGSANVISNING MANØVREPANEL Manøvrepanel er beregnet til varmekedel Alde Compact 3020 High Efficiency. Manøvrepanelet bør placeres i mindst 1 meters højde over gulvet, men ikke for højt op mod loftet. Det bør heller ikke placeres på en ydervæg eller i nærheden af varmeafgivende genstande som f.eks. cd-spiller, køleskab og lamper, da dette kan give en misvisende temperatur. Området bag panelet bør være godt ventileret. Hvis rumtermostaten på panelet alligevel påvirkes, bør der tilsluttes en ekstern sensor til panelet. Lav hul til manøvrepanelet iht. figur C. Skru manøvrepanelet fast og tryk frontdelen fast. Slå kabelføringen fast så at der ikke kan komme belastninger på stiftlisten på panelet. A. B. C. 86 mm 9 mm 38,5 mm 76 mm 73 mm 97 mm 84 mm 87 mm 12 V DC FUSE 3,15 A EXTRA HOT WATER PUMP EIS EX HEATER MAINBOARD OUT 12V DC CONNECTED TO HEATER MAINBOARD - + Optionskort til Compact 3020 Mekanisk panel R3(4x) 16

17 17 DK

18 Alde International Systems AB Wrangels allé 90 Box S Färlöv Sweden Tel +46 (0) Fax +46 (0) V Rev 1442,

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugervejledning MHI Hydrolution Luft / vand varmepumpe Ballerup Tempovej 18-22 2750 Ballerup Tlf. 70 27 06 07 Fax 70 26 34 05 Kolding Gejlhavegaard

Læs mere

Instruktionsbog 2013

Instruktionsbog 2013 Instruktionsbog 2013 DK TILLYKKE MED DIN NY KABE Vi ønsker tillykke med dit valg af campingvogn. Din KABE-campingvogn er konstrueret og fremstillet med den største omhu. Gennemtænkte planløsninger med

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231230 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

Instruktionsbog 2010

Instruktionsbog 2010 Instruktionsbog 2010 DK TILLYKKE MED DIN NY KABE Vi ønsker tillykke med dit valg af campingvogn. Vi tør godt love, at du ikke kommer til at fortryde dit valg, da vi er helt overbevist om, at campingvognen

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

Instruktionsbog 2004. Smaragd GLE Ametist GLE Safir GLE Onyx GLE Diamant GLE

Instruktionsbog 2004. Smaragd GLE Ametist GLE Safir GLE Onyx GLE Diamant GLE Instruktionsbog 2004 DK Smaragd GLE Ametist GLE Safir GLE Onyx GLE Diamant GLE TILLYKKE MED DIN NY KABE Vi ønsker tillykke med dit valg af campingvogn. Vi tør godt love, at du ikke kommer til at fortryde

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1337-5(S) MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431157 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE LE K K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt

Læs mere

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Brugervejledning 6720643521 (2010/05) da 2 Information DA Information Bosch Compress EHP er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE VVM 500

Brugerhåndbog NIBE VVM 500 Brugerhåndbog Indendørs modul APH UHB DK 1212-1 431243 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 12. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNINGER OG INSTALLATION AF DIESELDREVET LUFTFYR

BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNINGER OG INSTALLATION AF DIESELDREVET LUFTFYR BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNINGER OG INSTALLATION AF DIESELDREVET LUFTFYR SET 2N1-RIII-12/24V SET 4N2-RIII-12/24V Producent: BRANO a.s., SBU CV Na Račanech 100, 514 20 Jilemnice tel.: +420 481 561

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1145

Brugerhåndbog NIBE F1145 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1108-1 431017 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING EcomLine HR-kondenserende kedel INDHOLDSFORTEGNELSE. INSTALLATION -. Installation generelt -.. Forskrifter -..2 Placeringsmuligheder -..3 Montage -3.2 Lufttilførsel og

Læs mere

Køleaggregat Cooler Installations- og vedligeholdelsesanvisning Størrelse 14 60

Køleaggregat Cooler Installations- og vedligeholdelsesanvisning Størrelse 14 60 Køleaggregat Cooler Installations- og vedligeholdelsesanvisning Størrelse 14 60 Str. 14-18 Str. 24-60 Indholdsfortegnelse 1. oversigt 3 1.1. Generelt 3 1. Funktionsprincipper 4 1.2.1 Cooler 14 og 18 4

Læs mere

Grundlæggende information om NBE brændere.

Grundlæggende information om NBE brændere. Grundlæggende information om NBE brændere. Denne vejledning indeholder ikke så mange beskrivelser af hvordan en specifik funktion anvendes i en specifik version af styringen, men mere overordnede beskrivelser

Læs mere

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16.

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16. Installations- og driftvejledning Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16 1 Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Introduktion 3 Vigtigt! 4 Sikkerhedsforskrifter 4

Læs mere

caravans INSTRUKTIONSBOG

caravans INSTRUKTIONSBOG caravans INSTRUKTIONSBOG DK Caravan manual 03.indd 1 20.11.2008 9:51:23 INSTRUKTIONVEJLEDNING Stelnummeret, der er anført i Deres registreringsattest, skal være identisk med det i træktrianglen indprægede

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual - med Scandpell pillebrænder Drifts- og vedligeholdelsesmanual 1 Kære kunde. Tillykke med dit nye BAXI produkt. Nærværende manual er én manual ud af et sæt på to. Sættet består af: Installationsmanual

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Det anvendte

Læs mere