Bruksanvisning Alde Compact 3020 HE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bruksanvisning Alde Compact 3020 HE"

Transkript

1 Bruksanvisning Alde Compact 3020 HE

2 Brugsanvisning 3 Kontrol af varmesystemet inden ibrugtagning/før bruk 3 Første gang varmesystemet startes 3 Start af varmekedlen/varmekjelen 4 Hvile 4 Indstillingsmenu/innstillingsmeny 4 Aktiverede funktioner 7 Værktøjsmenu/verktøymeny 8 Servicemenu/servicemeny 11 Fejlmeddelelser 11 Fejlfinding/feilsøking 12 Nulstilling 12 Aktivering af installerede funktioner 13 Pasning/pleie og vedligehold 14 Vigtige oplysninger 15 Kabeltilkobling mellem varmekedel/varmekjele og manøvrepanel/betjeningspanel samt montering 16 Monter en Alde Compact 3020 High Efficiency sammen med Truma Aventa Comfort AC, og få en komplet automatisk klimastyring (ACC). Panelte er forberedt for den automatiske klimafunktion. 2

3 BRUGSANVISNING ALDE COMPACT 3020 HIGH EFFICIENCY Læs denne anvisning nøje igennem før varmekedlen tages i brug. Se særskilt installationsvejledning. Denne anvisning er godkendt til varmekedel Alde Compact 3020 monteret i køretøjer, både og bygninger iht. CE 0402 nr. SC og har E5 mærkning til installation i køretøjer iht. R122 og R10. Installation og reparation må kun udføres af en fagmand. Nationale bestemmelser skal følges. 1. KONTROL AF VARMESYSTEMET INDEN IBRUGTAGNING Kontrollér glykolvæskeniveauet i ekspansionsbeholderen. Niveauet skal være ca. 1 cm over min.- stregen, når systemet er koldt. I nye køretøjer kan der forekomme luftbobler, som forsvinder, når man begynder at anvende systemet, og da synker væskestanden i ekspansionsbeholderen. Advarsel! Varmekedlen må ikke startes uden glykolvæske. Advarsel! Bland ikke forskellige typer glykol, da dette kan medføre, at glykolvæsken stivner. Flere oplysninger om glykolvæske kan findes i afsnit 12. Sørg for, at skorstenen holdes fri for sne og is mv., eftersom indsugningsluften til varmekedlen suges ind gennem skorstenen, når systemet kører på gas. Kontrollér også, at der ikke er andet, der hindrer eller forstyrrer til- og fraførsel af luft i forhold til skorstenen. Tips! Der findes en skorstensforlængelse til tagskorstene (varenr ), som anbefales til vintercamping. Advarsel! Sørg for, at skorstenen ikke leder ud i et lukket rum, f.eks. forteltet, da der i så fald kan være risiko for kultveilteforgiftning. Kontrollér ind- og udtag for luft. Køretøjet er ofte udstyret med ind- og udtagsventiler (se køretøjets instruktioner), som ikke må blokeres, da dette forringer varmesystemets effektivitet og luftkvaliteten i køretøjet, hvilket kan medføre kulmonoxidforgiftning. DK Kontrollér luftcirkulationen. Sørg for, at der ikke er noget, der hindrer luftcirkulationen (konvektion). For at kunne udnytte princippet ved vandbåren varme bedst muligt er det vigtigt, at luften frit kan passere under senge samt bag om ryghynder og vægskabe. Hvis køretøjet er forsynet med væg til vægtæppe, skal det sikres, at tæppet ikke dækker for lufttilførslen til konvektorerne. Det er lige så vigtigt at sikre, at puder og tæpper ikke spærrer for luftcirkulationen bag om ryghynderne. 2. FØRSTE GANG VARMESYSTEMET STARTES Varmtvandsapparatet Skyl altid varmtvandsapparatet igennem, inden den bruges første gang, eller hvis den ikke har været brugt i længere tid. Fyld derefter vand på varmtvandsapparatet (se særskilt instruktion for køretøjet). Varmekedlen kan også anvendes uden at der er fyldt frisk vand i varmtvandsbeholderen. OBS! Varmt vand fra kedlen er ikke egnet til drikkevand eller til madlavning. Advarsel! Vandet i kedlen skal altid tappes af ved risiko for frost, da der ellers er risko for, at varmekedlen sprænges pga. frosten. Garantien dækker ikke frostskader. For at mindske risikoen for sprængning pga. frost kan der installeres en frostovervågning. OBS! Tænk på, at vandet i varmtvandsapparatet kan være meget varmt. Foretag kontrol som beskrevet under punkt 1 (kontrol af varmesystemet inden brug). Start varmekedlen som beskrevet i afsnit 3. Indstil klokken (se afsnit 7.1 punkt 2). Når varmesystemet skal tages i brug første gang, eller når der skal installeres tilbehør, skal det sikres, at det rigtige tilbehør er afkrydset på listen for installerede funktioner (se afsnit 11). Indstil den ønskede driftsform (gas og/eller el) samt ønsket indetemperatur (se afsnit 5.1, 5.3 og 5.4). Gaskedel og elpatroner kan fungere sammen. 3

4 3. START AF VARMEKEDLEN 1. Manøvrepanelet og varmekedlen er slukket. 2. For at starte varmekedlen trykkes på On-/Off-knappen, og opstartsbilledet vises. Varmekedlen starter med de senest valgte indstillinger High Efficiency 4. HVILEFUNKTION OBS! Hvis Standb. Screen på Backlight-menuen (Baggrundsbelysning) står på Dark (Mørk), slukker skærmen, når den går i hvilestilling, men tænder igen, hvis man trykker på skærmen. Se indstillinger under afsnit 7.1 punkt 10. C B A D E F G H I 22 C 6 C Fri A. Klokken. Uret viser dag og tid (hvis det er aktiveret). Klokken indstilles under afsnit 7.1 punkt 2. B. *Udetemperatur. Udetemperaturen vises. C. Indetemperatur. Indetemperaturen vises. D. Cirkulationspumpe. Dette symbol vises, når pumpen er i drift. G. *Gasflaske fuld/tom. Dette symbol vises, når sensoren på DuoControl er tilkoblet og aktiveret iht. afsnit 14 punkt 18. Hvis EisEx er installeret, vises symbolerne for indstillet stilling sammen med flaskesymbolet. H. Nattautomatik. Dette symbol vises, når funktionen er aktiveret, og tiden ligger inden for den angivne tidsperiode iht. afsnit 7.1 punkt 4. J K E. Automatisk start af varmekedlen. Dette symbol vises, når funktionen aktiveret iht. afsnit 7.1 punkt 1. F. Dagautomatik. Dette symbol vises, når funktionen er aktiveret, og tiden ligger inden for den angivne tidsperiode iht. afsnit 7.1 punkt 5. I. 230 volt. Dette symbol vises, når der er sluttet 230 V til varmekedlen. J. On-/Off-knap. Hovedafbryder for varmekedlen. K. MENU-knap. Knap til indstillingsmenu. 5. INDSTILLINGSMENU Start indstillingsmenuen ved at trykke på MENU-knappen. Baggrundsbelysningen tændes, og indstillingsbare funktioner vises. Manøvrepanelet går automatisk i hvile efter 30 sekunder, hvis skærmen ikke bruges. 1. Manøvrepanelet i hvilestilling. 2. Manøvrepanelet i indstillingsmenu. 22 C 6 C Fri Aktiverede funktioner, se afsnit 6. Værktøjsmenu se afsnit 7. 4

5 5:1 INDSTIL ØNSKET TEMPERATUR Temperaturen kan indstilles fra +5 C til +30 C i intervaller på 0,5 C.OBS! Hvis nat- eller dagautomatik går i gang, se afsnit 7.1 punkt 4 og 5, må der ikke foretages temperaturindstillinger. Plus o 1. Temperaturen som vises, er temperaturen som aktuelt er indstillet. 2. Øg temperaturen ved at trykke på +. Sænk temperaturen ved at trykke på. 3. Indstillingerne er foretaget, og kedlen arbejder hen mod den indstillede temperatur. 5:2 VARMT VAND I varmekedlen er der et indbygget varmtvandsapparat med en volumen på cirka 8,5 liter. Varmekedlen kan også anvendes uden at der er frisk vand i varmtvandsbeholderen. Der er tre forskellige indstillingsmuligheder for, hvordan kedlen kan reguleres mht. behov for varmt vand: intet varmt vand, normal drift samt mere varmt vand. 1. Intet varmt vand Hvis der er brug for varmt vand, trykkes på - (symbolet bliver tomt). OBS! Hvis nat- eller dagautomatik går i gang, se afsnit 7.1 punkt 4 og 5, og der er slukket for det varme vand, må der ikke foretages varmtvandsindstillinger. Plus- og minussymboler bliver da grå. DK 2. Normal drift Hvis der er fyldt frisk vand på, og der varmt vand, så tryk på plusknappen (symbolet bliver halvt fyldt). OBS! Hvis funktionen 12 Pumpedrift er sat på Cont, er det ikke muligt at foretage dette valg. 3. Mere varmt vand Hvis du har brug for mere varmt vand, kan vandtemperaturen midlertidigt øges til ca. 65 C. Tryk på plusknappen, så at symbolet bliver helt fyldt (sort). Når der er gået 30 minutter, går varmekedlen tilbage til normaldrift. Når du har valgt mere varmt vand, standser cirkulationspumpen. OBS! Hvis funktionen 7.1 punkt 12, pumpedrift, er sat på Cont, sættes funktionen kontinuerlig pumpedrift ud af funktion i 30 minutter, hvorefter den går tilbage til kontinuerlig pumpedrift. Info! Hvis der kun ønskes varmt vand, f.eks. om sommeren, når der ikke er brug for opvarmning, behøver man ikke foretage nogen indstillinger. Varmekedlen sørger automatisk for denne funktion. 5

6 5:3 OPVARMNING MED EL Gå frem som følger for at aktivere opvarmning med el. Jo højere effekt du vælger, desto hurtigere bliver opvarmningen. Ved valg af både el og gas kan prioriteringen indstilles (se afsnit 7.1 punkt 8). Varmekedlen anvender ikke mere el end det, der bruges, også selvom der er valgt 3 kw. 1. Start, og gå trinvist mellem de forskellige effektstillinger (Off, 1kW, 2kW eller 3kW) med + eller. Den indstillede værdi vises på skærmen. Aktiveret stilling vises ved, at plus-symbolet skifter farve til grøn. Hvis der installeret *belastningsovervågning og den er indstillet, anvender varmekedlen ikke mere el, end den kan, også selvom der er valgt 3kW. 2. Indstillingerne er færdige, og kedlen arbejder med den indstillede temperatur (punkt 4). 3. For at slukke for el-drift, gå ned til Off. 5:4 OPVARMNING MED GAS Gå frem som følger for at aktivere opvarmning med gas. Ved valg af både el og gas kan prioriteringen indstilles (se afsnit 7.1 punkt 8). 1. Start gasdrift ved at trykke på gasflammen. Gassymbolet aktiveres og skifter farve til grøn. 2. Indstillingerne er foretaget, og kedlen arbejder hen mod den indstillede temperatur. 3. For at slukke for gasdrift, tryk på gasflammen, symbolet bliver blåt. 5:5 *AUTOMATISK KLIMASTYRING (ACC) Hvis du har en Truma Aventa Comfort installeret og koblet panelet til, så er AC-knappen synlig, og AC kan styres fra panelet. Med denne funktion kan man få en fuldautomatisk klimaautomatik for både varme samt koldt og varmt vand. 1. Indstil ønsket temperature, se afsnit Tryk derefter på AC-knappen. Den bliver nu grøn, og AC-funktionen er koblet til, men ikke nødvendigvis i drift. Hvis gas eller el er koblet til, arbejder AC'en og varmekedlen på at nå den indstillede temperatur, uanset om der er brug for varme eller kulde i køretøjet. Ved stort varmebehov kan AC'en også anvendes som varmekilde. Der findes dog en nedre temperatur, som begrænser, hvornår AC'en kan varme. 3. For at slukke for AC-funktionen, tryk på AC-knappen, symbolet bliver blåt. OBS! Tænk på, at den temperaturgiver, der anvendes når den automatiske klimastyring er i drift, skal være placeret, så den påvirkes lige meget af både varmen fra Alde-varmesystemet og luften fra AC'en. 6

7 6. AKTIVEREDE FUNKTIONER A Man kan ved at trykke på A (se figur 1) gå videre til aktiverede funktioner (se figur 2). Denne side viser de forskellige funktioner, der er aktiverede. Herfra kan man gå direkte til de respektive funktioner, som er aktiverede, og foretage nyinstallationer. OBS! A-symbolet vises kun, hvis nogen af de funktioner, der vises nedenfor, er aktiverede og/eller installerede. Figur 1 Figur 2 A Activated Functions Nedenfor følger en beskrivelse af, hvad de forskellige symboler i menuen (Activated Functions) betyder, når de vises. DK Nattautomatik er aktiveret. Den behøver dog ikke være inden for indstillet tid/dag. Automatisk start af varmekedlen er aktiveret. Den behøver dog ikke være inden for indstillet tid. Varmekedlen er indstillet til at starte med ekstern start, men er ikke nødvendigvis aktiveret. Belastningsovervågningen er koblet til og indstillet på strømsparefunktion. Der er tændt for boosteren. Denne funktion anvendes i de tilfælde, hvor et eksternt hovedpanel skal kunne styre nogle af varmekedlens funktioner, eller hvis der er installeret *Alde Smart Control. Viser, om der er tilsluttet en eller to eksterne rumgivere. Der er tændt for AC'en på panelet, men AC'en er ikke nødvendigvis i drift. Der er installeret EisEx, men den er ikke nødvendigvis i drift. Cirkulationspumpen er i kontinuerlig drift. OBS! Denne funktion begrænser varmtvandsforsyningen, specielt ved mindre varmebehov. Dagautomatik er aktiveret. Den behøver dog ikke være inden for indstillet tid/dag. DuoControl eller DuoComfort er installeret eller koblet til Alde Compact 3020 HE Timer til motorvarme er installeret, men ikke nødvendigvis indstillet på tid/dag. Gulvvarmen er i drift. 7

8 7. VÆRKTØJSMENU Fra indstillingsmenuen er det muligt at gå videre til værktøjsmenuen. Under værktøjsmenuen kan man ændre manøvrepanelets øvrige funktioner. 1. Manøvrepanelet i indstillingsmenu. Tryk på værktøjssymbolet for at komme til værktøjsmenuen. 7:1 VÆRKTØJSMENUEN - FUNKTIONER Der er fra værktøjsmenuen adgang til følgende værktøjer. Hvis en funktionsknap er grå, er funktionen ikke installeret og/eller aktiveret Settings Settings Settings Automatisk start af varmekedlendenne funktion anvendes til automatisk start af varmekedlen på et senere tidspunkt. Ved automatisk start arbejder varmekedlen i 24 timer og standser derefter. Derefter gentages den automatiske start hver uge; samme dag og tidspunkt, så længe funktionen er aktiveret. For at automatisk start skal kunne bruges, skal der være slukket for varmekedlen. 2. Klokken Uret skal indstilles, hvis start af motorvarmer, nat- og/eller dagautomatik samt automatisk start skal kunne fungere. Ved 12 V spændingssvigt standser uret og vises ikke længere på skærmen. Med monteret *batteri-backup forhindres dette. 3. Pil-symbolerDu går trinvist mellem de forskellige værktøjsfelter ved at trykke på pil-symbolerne opad eller nedad. Du kan altid forlade værktøjsmenuen med MENUknappen eller returknappen. 4. Nattautomatik Denne funktion anvendes for automatisk at ændre visse funktioner om natten. Dette gøres derefter hver uge i den valgte periode. Man kan vælge, at det sker hver dag eller en bestemt dag hver uge. De funktioner, der kan ændres om natten, er: Temperaturændring *Ændring af rumgiver Vende displayet om Lukke af for det varme vand *AC i stille funktion 5. Dagautomatik Denne funktion anvendes for, at visse funktioner kan ændres automatisk, f.eks. hvis man er bortrejst om dagen et stykke tid. Dette gøres derefter hver uge i den valgte periode. Man kan vælge, at det sker hver dag eller en bestemt dag hver uge. De funktioner, der kan ændres om dagen, er: Temperaturændring Lukke af for det varme vand

9 6. Offset (temperaturjustering) Med denne funktion kan man kalibrere temperaturen på panelet ±5 C, hvis man mærker, at temperaturen ikke svarer til den temperatur, som panelet angiver. Gælder også for visning af udetemperaturen. 7. Retur Tryk på symbolet for at komme tilbage til foregående menu. 8. Prioritetsindstilling Med denne funktion kan du vælge, om el eller gas skal prioriteres (vælges) først. 9. Tryklyd Med denne funktion slås tryklyden til og fra. 10. Baggrundsbelysning Hvilefunktion (Standb. Screen) kan indstilles på tre forskellige funktioner: mørk, lys og omvendt. Mørk (Dark): Anvendes til at slukke for skærmens baggrundsbelysning. Der slukkes for skærmen i hvilefunktion (den bliver mørk). Trykkes der på skærmen eller på menuknappen, når hvilefunktionen er aktiveret, tændes der for skærmen, men den bliver mørk igen inden for 30 sekunder, hvis panelet ikke bruges. Lys (Bright): Anvendes, hvis man ønsker, at baggrundsbelysningen i skærmen skal lyse i hvilefunktionen. Omvendt (Invert): Anvendes, hvis man ønsker, at baggrundsbelysningen i skærmen skal lyse omvendt i hvilefunktionen. Hvilefunktionen aktiveres automatisk efter 30 sekunder, hvis panelet ikke bruges. Lysstyrken (Bright.) for skærmens driftsfunktion kan indstilles på Automatisk temperaturforøgelse (legionella)kl om natten (hvis uret er indstillet) starter varmekedlen og arbejder iht. Mere varmt vand i 30 minutter (se afsnit 5.2). Det er for at mindske risikoen for legionella. 12. Cirkulationspumpens indstillinger Pumpevalg: (Select) Valg af pumpe. *12 V pumpe. Pumpens kapacitet kan indstilles trinløst med ved at dreje knappen på bagsiden af pumpen (1-5). Den normale indstilling er 2, hvilket fungerer i de fleste tilfælde. Sidder monteret på kedlen. *PWM styret 12 V pumpe. Dette er en omdrejningsstyret pumpe, som kan indstilles til fem forskellige positioner (niveau 1-5). Den normale indstilling er 2, hvilket fungerer i de fleste tilfælde. Er monteret på kedlen. *Ekstra 12 V pumpe. Ofte placeret i ekspansionsbeholderen. *230 V pumpe. Anvendes ofte i kombination med en ekstra 12 V pumpe, som er placeret i ekspansionsbeholderen. Hvis der både er installeret in 230 V pumpe og en ekstra 12 V pumpe, kan man også vælge AUTO på menuen. Auto: Ved denne indstilling fungerer *230 V pumpen. Hvis 230 V er koblet til, hvis 230 V er koblet fra, aktiveres en ekstra 12 V pumpe. Pumpeindstilling: (Setting) Cont: Med denne funktion valgt er pumpen i konstant drift. (OBS, denne funktion begrænser varmtvandsforsyningen, specielt ved mindre varmebehov). Therm: Med denne funktion valgt, styres pumpen af panelet/rumgiveren. Dette er den normale driftsstilling til at varme køretøjet samt at få normal adgang til varmt vand. 13. Extern start Denne funktion anvendes ved start af varmekedlen udefra. Når Extern start (Ekstern start) er aktiveret, skal der slukkes for panelet. Extern start har tre indstillinger: Off, Ext og 230 V. Ved indstilling Off er der slukket for funktionen. *Ext. Denne funktion anvendes ved start af varmekedlen vha. et eksternt signal. Når funktionen Ext er aktiveret, skal der slukkes for manøvrepanelets on-/off-knap, men 12 V skal være tilsluttet (køretøjets hovedafbryder tilkoblet). Inden man slukker for manøvrepanelet med on-/off-knappen, skal man indstille de parametre/funktioner, som man ønsker, at varmekedlen skal have, når den starter. OBS! For at kunne anvende denne funktion skal der installeret tilbehør, der kan bruges ekstern start. 230 V. Denne funktion anvendes ved start af varmekedlen, hvor tilkobling af 230 V til køretøjet foregår udefra. Når funktionen 230 V er aktiveret, skal der slukkes for manøvrepanelets on-/off-knap, men 12 V skal være tilsluttet (køretøjets hovedafbryder tilkoblet). Inden man slukker for manøvrepanelet med on-/off-knappen, skal man indstille de parametre/funktioner, som man ønsker, at varmekedlen skal have, når den starter (230 V tilsluttes). Visse køretøjer kan være udstyret med deres egen løsning, *Bjergkobling. 14. Sprog Denne funktion anvendes til at indstille skærmen til forskellige sprog. Sprogmulighederne omfatter: engelsk, fransk og tysk. Servicemenuen findes dog kun på engelsk (se afsnit 8). 9 DK

10 15. *Booster Med denne funktion kan der indstilles to forskellige hastigheder for boosteren. Start og stop af ventilatoren styres af kedlen. Hvis kedlens cirkulationspumpe starter, så starter ventilatoren på boosteren også. Når cirkulationspumpen standser, fortsætter ventilatoren med at køre i yderligere 6 min. og så standser den også, hvis ikke cirkulationspumpen er startet igen dvs. en automatisk regulering af boosterens ventilator. 16. *Indstilling af rumgivermed denne funktion kan du vælge, hvilken temperaturgiver der skal være aktiv. Du kan indstille, om sensoren er placeret i opholdsdelen, sovedelen eller i?. Panelet skal være aktivt. Hvis Auto vælges, er sensoren i panelet aktiv og skifter automatisk over til rumsensoren (sofa og/eller seng), hvis en sådan er tilsluttet. Hvis der er tilkoblet to rumsensorer, er det sensoren for opholdsdelen, der er aktiv (sofa). 17. *Belastningsvagt Denne funktion anvendes til at forhindre, at sikringerne på 230 V overbelastes. Hvis køretøjets samlede strømforbrug overstiger den indstillede værdi, vil varmekedlens eleffekt automatisk mindskes. Dette også for Truma Aventa Comfort AC, hvis den er koblet til panelet. Pga. spændingsvariationer og tolerancer kan man vælge forskellige reguleringsniveauer (5-17 A). Hvis sikringen springer, vælges en lavere værdi. OBS! For at AC skal kunne fungere med belastningsvagten skal AC være slået til fra panelet og ikke via fjernbetjeningen til AC. 18. *EisEX, 12 V afiser til gasregulator Dette er et lille varmeelement, som forhindrer isdannelse i regulatoren om vinteren (passer til Mono Control CS, DuoControl CS, DuoControl og DuoComfort). Hvis DuoControl CS og DuoControl er installeret og tilsluttet, viser symbolerne sammen med gasflaskesymbolet i hvilemenuen det, der er valgt. Snefnug = EisEX TIL Sol = EisEX Fra 19. *Motorvarme Med denne funktion kan man anvende varmesystemet til at opvarme motoren i en autocamper, bus mv. Start af motorvarme: Tryk på knappen mærket Off. Teksten ændres til On, og knappen bliver grøn. Indstil derefter den ønskede starttid og dag. Motoropvarmningen starter på det en indstillede klokkeslæt og dag. Opvarmningen er i gang i 60 minutter, hvorefter motorvarmen automatisk stopper. OBS! Husk, at uret på panelet skal sættes, for at funktionen kan fungere, som den skal. 20. *Gulvvarme Med denne funktion kan man styre, hvordan gulvvarmepumpen arbejder i et vandbaseret gulvvarmesystem. Gulvvarmepumpen starter samtidigt med, at varmesystemets cirkulationspumpe går i gang. Styringen af gulvvarmen har en elsparefunktion, som betyder, at gulvvarmepumpen skiftevis er i drift i 5 min. og står stille i 5 min., så længe der er brug for opvarmning. Driftsfunktion (Mode): Tryk på pilene, så funktionen Delay (forsinkelse) eller Cont. (kontinuerlig drift) er aktiveret. Ved disse to funktionstilstande er gulvvarmen slået til. Vælges funktionen Off (fra), er der slukket for gulvvarmen. Forsinket driftstop (Delay): Gulvvarmen kører et vist stykke tid efter, cirkulationspumpen er stoppet. Denne forsinkelse (Delay) kan sættes til 15, 30 eller 120 minutter. OBS! Ved funktionen Cont. (kontinuerlig drift) kan det blive varmere i køretøjet end ønsket, da varmereguleringen er sat ud af kraft! For at forlade værktøjsmenuen, tryk på Retur eller Menu 10

11 8. SERVICEMENU Man kan kommer til servicemenuen ved at trykke på Service (se figur 1). Denne funktion viser værdien fra varmekedlen på skærmen (figur 2 og 3). Opdatering af værdierne sker hvert sekund. Figur 1 Figur 2 Figur 3 Settings Service Glycol Temp: 80 C Water Temp: 55 C Fan rotation: 0RPM Current: 0.0A Overheat: Deact PCB Temp: Ext Switch: Boiler: Panel: Service 20 C deact s737r300b 9. FEJLMEDDELELSE OG FEJLFINDING Figur 1 Service Glycol Temp: 80 C Water Temp: 55 C Fan rotation: 0RPM Current: 0.0A Overheat: Deact Figur 2 1 Panel failure 2 2 Connection fail ext. 3 Connection fail ext. 4 Connection fail ext. 5 Window open Error Log Man kan fra servicemenuen gå til fejlloggen ved at trykke på advarselstrekanten (se Figur 1). Her vises de seneste 20 fejlmeddelelser (Error Log). Der blades op og ned med pilene. Når der opstår en fejl i systemet, vises årsager på skærmen. Disse vises kun når manøvrepanelet er i hvilestilling. Fejlen nulstilles, og der startes forfra ved at koble panelet fra varmekedlen samt trække 230 V kablet ud, hvis *AC'en er koblet sammen med Alde Compact 3020 HE. Low battery: Hvis køretøjet, båden eller bygningen har en batterispænding på under 10,5 V, standser varmekedlen. Den tilbagestilles automatisk når spændingen kommer op til 11 V. Fan failure: Forkert ventilationshastighed (automatisk nulstilling efter 5 minutter). Der gøres et nyt forsøg efter 5 minutter, Hvis fejlen fortsætter gjort et nyt forsøg efter fem minutter. Gas failure: Varmekedlen kunne ikke tænde gasflammen. Overheat red fail: Overhedningsbeskyttelsen er (rødt kabel) udløst. Overheat blue fail: Overhedningsbeskyttelsen er (blåt kabel) udløst. Overheat PCB: Der er en overhedningsbeskyttelse på kedlens styrekort. Hvis den bliver for varm, udløses beskyttelsen. Lad kedlen køle ned inden nulstilling. Window open: Vindue åbent, varmekedlen stopper for gas. Gasdriften i varmekedlen starter når vinduet lukkes. El-driften fungerer. Connection failure: Der foreligger en forbindelsesfejl mellem varmekedlen og manøvrepanelet. Connection fail ext: Kommunikationsfejl mellem Aldes panel og eksternt panel. Panel failure 1: Fejl i panelet. Panel failure 2: Fejl i panelet. No match Heater/Panel: PCB i varmekedlen er ikke beregnet til Alde Compact 3020 HE og kan ikke bruges sammen med 3020 HE-panelet. DK 11

12 9:1 FEJLFINDING Begynd altid med at kontrollere evt. fejlmeddelelser. Varmekedlen starter ikke på gas Ikke mere gassen. Er der åbnet helt for hovedhanen? Kontrollér, at der en anvendes passende gastype til den pågældende udendørstemperatur. Det er ikke godt at bruge butan ved lavere temperaturer end +10 C. Anvend propan i stedet! Hvis varmekedlen ikke har været i brug i længere tid, eller hvis det er en ny gasflaske, tager det længere tid at tænde varmekedlen end normalt. Kontrollér, om der er spænding til varmekedlen (> 11 V). Kontrollér, at sikringen på varmekedlen ikke er sprunget. Kontrollér, at de elektriske forbindelser på varmekedlen sidder ordentligt fast. Hvis ikke det hjælper, kontakt da serviceværkstedet. Elpatronen fungerer ikke Kontrollér, at der er spænding (230 V) til elpatronen. Kontrollér, at relæerne i varmekedlen slår til (der skal høres en svag klikken fra relæerne, når elpatronen slås til på manøvrepanelet). Hvis ikke det hjælper, kontakt da serviceværkstedet. *ACC fungerer ikke Hvis den ønskede temperatur ikke opnås ved AC-køling, kan dette skyldes, at noget har forstyrret kalibreringen af AC. Sluk for AC'en med AC-knappen i Alde-panelet, og tænd derefter for den igen. Det kan også skyldes, at køleeffekten ikke er tilstrækkelig. 10. NULSTILLING Panelet kan nulstilles til fabriksindstillingen ved at trykke på Reset. Efter nulstilling er panelet indstillet som følger: varmekedlen i Off-stilling, el-drift, gasvarme i On-stilling og indertemperatur 22 C. Øvrige funktioner er frakoblede. OBS! De funktioner, som er markerede under installerede funktioner (se afsnit 11), bliver ikke nulstillet ved at bruge funktionen Reset. Fejlmeddelelser i fejlloggen nulstilles også, når funktionen Reset bruges. Settings 12

13 11. AKTIVERING AF INSTALLEREDE FUNKTIONER Første gang varmesystemet anvendes, skal det kontrolleres, at det rigtige tilbehør/funktioner er aktiveret. Dette gælder også, når varmesystemet skal suppleres med tilbehør/funktioner. Tilbehør/funktioner aktiveres ved at trykke på Installed Accessories (se figur 1). Derved kommer man til aktiveringsmenuen for tilbehør/funktioner, og de aktiveres ved at markere de respektive funktioner/tilbehør. Figur 1 Settings Figur 2 Figur 3 Figur 4 Figur 5 DK Inst Acc Inst Acc Inst Acc Inst Acc External panel Main Manual 12V Booster Underfloor Heat Pump Glykol pump tank Main Remot 12V Duo Control Aux Hot Water Tank Load limiter Main 230V Load limiter Engine Pre-Heat Pump De respektive felter skal aktiveres, hvis du har: Tilsluttet et eksternt panel eller Alde Smart Control. Tilsluttet en flaskeomskifter (DuoComfort eller DuoControl). Tilsluttet en ekstra 12 V pumpe. Ofte placeret i ekspansionsbeholderen. Tilsluttet en belastningsvagt. Tilsluttet en 12 V pumpe med trinløs indstilling vha. en drejeknap. Tilsluttet en PWM styret 12 V pumpe, som er omdrejningsstyret og stilles fra panelet. Tilsluttet en afiser (EisEx). Tilsluttet en 12 V pumpe til gulvvarmen. Tilsluttet en ekstra kedel for at øge varmtvandskapaciteten. Tilsluttet en 12 V pumpe for at opvarme køretøjets motor vha. Alde varmesystemet. Tilsluttet en 230 V pumpe. Tilsluttet en booster. 13

14 12. PASNING OG VEDLIGEHOLD Kontrol og udskiftning af glykolblanding Kontrollér jævnligt varmesystemets væskestand i ekspansionsbeholderen. Niveauet skal være ca. 1 cm over min.-stregen, når varmesystemet er koldt. Varmesystemet skal være fyldt op med en væskeblanding bestående af vand og glykol. Anvendes helst færdigblandet glykol af høj kvalitet (med inhibitorer) beregnet til varmesystemer af aluminium. Ved anvendelse af koncentreret glykol skal blandingen bestå af 60 % destilleret vand eller vand uden salte og 40 % glykol. Hvis varmeanlægget udsættes for temperaturer under -25 C, skal glykolindholdet forhøjes, dog ikke mere end 50 %.Glykolblandningen skal udskiftes hvert andet år, da egenskaber som f.eks. korrosionsbeskyttelse forringes. Anvendes Alde Premium Antifreeze, kan udskiftningsintervallet forlænges til maks. 5 år ved normal drift. Hvis væskestanden er for lav, bør glykolindholdet kontrolleres, inden ny væske påfyldes. Dette er for at forhindre for høj koncentration af glykolblandingen. Når glykolblandingen påfyldes, bør der anvendes samme kvalitet, som allerede findes i systemet. Alternativt kan man anvende Alde Premium Antifreeze, som er kan bruges sammen med de fleste glykolblandinger på markedet. OBS! Beholderne, som væsken håndteres i, skal være fuldstændigt rene, og rørene i varmesystemet skal være fri for forurening. Dette forhindrer bakterievækst og korrosion i systemet. Varmekedlen må ikke startes uden glykolvæske. Påfyldning af glykolvæske Påfyldning af systemet foregår i ekspansionsbeholderen. Enten manuelt eller vha. Aldes påfyldningspumpe ( ), som både påfylder og udlufter systemet. Ved manuel påfyldning løsnes først cirkulationspumpens møtrik (R), hvorefter pumpen *(S) løftes ud af beholderen. Hæld stille og roligt glykolblandingen i beholderen. Udluft systemet. Fyld mere på, hvis niveauet er faldet under udluftningen. Når der lige er fyldt på varmesystemet, skal det jævnligt udluftes de første dage, hvor varmen er i gang. Kontrol af gassystemet Lad regelmæssigt en tekniker kontrollere gassystemet, så det sikres, at koblinger og slanger er tætte. Gasslanger bør udskiftes ifølge slangens datomærkning, da de tørrer ud og revner med eventuelle lækager til følge. Af hensyn til øget sikkerhed anbefales det at montere en Alde-lækageføler type 4071 lige efter reduktionsventilen. Tømning af varmtvandsapparatet I varmekedlen er der et indbygget varmtvandsapparat med en volumen på cirka 8,5 liter vand. Varmtvandsapparatet kan producere ca. 12 liter 40 C vand pr. halve time (ved 10 C koldt vand). Hvis der anvendes elpatron i stedet for gas til at opvarme apparatet, sænkes kapaciteten noget. Vandet i varmtvandsapparatet skal tømmes mindst én gang om måneden for at opbygge en ny luftpude i apparatet. Luftpuden anvendes til at optage trykstød i apparatet. Tømning af specialtilpassede varmekedler samt øvrige systemer til frisk vand i køretøjet fremgår af producenten anvisninger. OBS! Varmtvandsapparatet skal altid tømmes for frisk vand, når der er risiko for frost, og når køretøjet ikke anvendes. Garantien dækker ikke frostskader. OBS! Tænk på, at vandet i varmtvandsapparatet kan være meget varmt. Tømning af varmtvandsapparat med kombineret sikkerheds-/aftapningsventil: (Se side 15.) Slå vandpumpen fra. Åbn for alle vandhaner. Åbn derefter sikkerheds-/aftapningsventilen ved at føre den gule stang (M) op i lodret stilling, eller drej grebet (K) 180. Apparatet tømmes nu direkte ud under køretøjet via sikkerheds-/aftapningsventilens slange. Kontrollér, at alt vand løber ud (ca liter). Lad ventilen stå åben, til apparatet skal anvendes igen.obs! Kontrollér, at den automatiske returventil (N) åbner og slipper luft ind i apparatet under aftapningen, og at slangen ikke tilstoppet. Udluftning af systemet Ved påfyldning af glykolvæske i systemet kan der dannes luftlommer, alt efter hvordan rørene er monteret. Et tegn på luft i systemet er, at varmen kun når nogle meter ud i rørene fra varmekedlen, selvom cirkulationspumpen kører. Når der lige er fyldt på systemet, kan der dannes små luftbobler i ekspansionsbeholderen, hvilket ledsages af en boblende lyd. Stop cirkulationspumpen i nogle sekunder, så boblerne kan forsvinde. Udluft således: Hvis varmekedlen er forsynet med en luftventil på det udgående rør, åbnes ventilen, og den holdes åben, til der kommer væske ud. Hvis varmekedlen er forsynet med automatisk udluftning, bliver den udluftet automatisk. Start gaskedlen. Cirkulationspumpen skal være slået fra. Åbn systemets øvrige luftventiler (se placeringerne i instruktionsbogen til køretøjet). Lad dem være åbne, til der kommer glykolvæske ud af luftventilen, og luk den derefter. Start cirkulationspumpen, og lad den køre lidt. Mærk efter, om rør og radiatorer bliver varme rundt om i køretøjet. Hvis ikke dette hjælper, kan man fortsætte som følger: Enkeltakslet campingvogn Stop cirkulationspumpen. Stil vognen skråt fremad. Lad den stå sådan i nogle minutter, så luften kan finde vej op ad i systemet. Åbn luftventilen på det højeste sted. Lad den være åben, til der kommer glykolvæske ud. Gør det samme med vognen skråt bagud. Stil derefter vognen vandret, og start cirkulationspumpen. Mærk efter, om rør og radiatorer bliver varme rundt om i køretøjet. Autocamper eller dobbeltakslet campingvogn Her er det lettest at lade køretøjet stå på et skrånende underlag eller hejse det op med en donkraft. Udluft på samme måde som beskrevet ovenfor. 14

15 13. VIGTIGE OPLYSNINGER Slå altid hovedafbryderen til varmekedlen fra, når køretøjet ikke anvendes. Når køretøjet skal vaskes, må der ikke spules direkte mod skorstenen. Ved vintercamping skal det sikres, at skorsten samt udluftningsventiler holdes fri for sne og is. Opvarmning af glykolvæske kan ske uden, at varmtvandsapparatet er fyldt med frisk vand. Gaskedel og elpatron kan fungere sammen. Tøm altid varmtvandsapparatet for vand, når der er risiko for frost, og når køretøjet ikke anvendes. Gaskedlen må ikke køre under tankning af køretøjet i garage eller lignende. Lad aldrig varmesystemet køre tør for glykolvæske. OBS! Luk for hovedgasventilen i følgende tilfælde Når køretøjet ikke anvendes. Alt efter gældende lovgivning i det land, man befinder sig i, skal hovedgashanen holdes lukket under kørsel. Ved reparation af varmekedlen. Ved mistanke om lækage i gassystemet. Garanti Aldes garanti gælder to år fra leveringsdatoen og omfatter kun materiale- eller fabrikationsfejl, forudsat at installationsvejledningen og brugsanvisningen er fulgt. OBS! Garantien dækker ikke frostskader. OBS! Der må udelukkende anvendes dele fra Alde som reservedele. DK Åbning af manuel sikkerheds-/aftapningsventil Lukket Åben M S Åbning af automatisk sikkerheds-/ aftapningsventil R K Væskestand N 15

16 KABELTILSLUTNING COMPACT 3020 HIGH EFFICIENCY OG MANØVREPANEL Tilslut tilbehør til varmekedlen og manøvrepanelet iht. nedenstående skitse. OBS! Slå ikke 12 V kabler eller kabler til givere sammen med 230 V kabler. Kablerne må helst ikke anbringes op ad hinanden. Hvis kablerne bundtes sammen, øger risikoen for driftsforstyrrelser. Bagside på manøvrepanel Kredsløbskort på varmekedel Compact 3020 HE 3020 Overload protection E Outdoor sensor Control panel F Tin bus Remote Sensor 2 Remote Sensor 1 Battery Back-up (3V DC) + Bed Sofa 12 V DC Fuse 3,15 A 12 V D pump External start I Window circuit breaker Option board/ Mechanical panel External panel Heater TIN Bus V Rev 1445 *Truma Aventa Comfort AC tilsluttes nogen af TIN Bus-kontakterne. MONTERINGSANVISNING MANØVREPANEL Manøvrepanel er beregnet til varmekedel Alde Compact 3020 High Efficiency. Manøvrepanelet bør placeres i mindst 1 meters højde over gulvet, men ikke for højt op mod loftet. Det bør heller ikke placeres på en ydervæg eller i nærheden af varmeafgivende genstande som f.eks. cd-spiller, køleskab og lamper, da dette kan give en misvisende temperatur. Området bag panelet bør være godt ventileret. Hvis rumtermostaten på panelet alligevel påvirkes, bør der tilsluttes en ekstern sensor til panelet. Lav hul til manøvrepanelet iht. figur C. Skru manøvrepanelet fast og tryk frontdelen fast. Slå kabelføringen fast så at der ikke kan komme belastninger på stiftlisten på panelet. A. B. C. 86 mm 9 mm 38,5 mm 76 mm 73 mm 97 mm 84 mm 87 mm 12 V DC FUSE 3,15 A EXTRA HOT WATER PUMP EIS EX HEATER MAINBOARD OUT 12V DC CONNECTED TO HEATER MAINBOARD - + Optionskort til Compact 3020 Mekanisk panel R3(4x) 16

17 17 DK

18 Alde International Systems AB Wrangels allé 90 Box S Färlöv Sweden Tel +46 (0) Fax +46 (0) V Rev 1442,

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

Brugsanvisning for Alde Comfort 3000

Brugsanvisning for Alde Comfort 3000 Brugsanvisning for Alde Comfort 3000 Denne brugsanvisning er beregnet til kedel type Alde Compakt 3000 92x, 93x og 94x, monteret i campingvogne og campingbiler, og er bygget iflg. CE nr. 048 AP-0013. Installation

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

ANBEFALES PÅ DET VARMESTE. Tips & tricks til vintercamping med Dethleffs

ANBEFALES PÅ DET VARMESTE. Tips & tricks til vintercamping med Dethleffs ANBEFALES PÅ DET VARMESTE Tips & tricks til vintercamping med Dethleffs HVORFOR GÅ I HI, BARE FORDI DET ER VINTER? Tag på camping 365 dage om året i din Dethleffs I Alperne kender man alt til streng vinterkulde

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser :7 LRMCHIP-LÆSER Installationsguide til alarmchip-læser Med denne guide kan du nemt tilslutte alarmchip-læseren til dit GS Everhome trådløse alarmsystem. Det er en god idé at læse den igennem, før du går

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100GSM

CA hjertestarterskab HSS100GSM Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100GSM Uden lås - Sender SMS besked, hvis man åbner lågen - Skabet kan overvåges (CA service program) - Isoleret, rustfri

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20 Side 1 TPK HS20 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. TRADITIONEL DIREKTE INSTALLATION... 4 3. DIREKTE INSTALLATION MED BLANDEKREDSE... 6 4. INSTALLATION AF INDIREKTE KREDS MED

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

1. Programmering af markiser

1. Programmering af markiser 1. Programmering af markiser Programmering af markisemotorer: Ved levering: begynd med at kontrollere motorens programmerings-status. Tryk kort bag på den leverede senders programmeringsknap: 1. Svarer

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Siemens Synco Living Hjemmeautomationssystem

Siemens Synco Living Hjemmeautomationssystem EcoGrid EU Siemens Synco Living Hjemmeautomationssystem Brugerguide Løsning specielt udviklet til EcoGrid-projektet Baseret på eksisterende produktserie Trådløs kommunikation til enhederne Varmezoneopdeling

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel 02 2007 10002 Ecoflex Supra røret som aldrig fryser Indret byggepladsen eller f.eks. fritidshuset med

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS201GSM er markedets bedste og mest fremtidssikrede model. Skabet sikrer optimal opbevaring af jeres hjertestarter, samt

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler living connect er det ideelle valg sammen med en RS rumføler til rum, hvor der er mere end én radiator. Anvend radiatorventiler med forindstilbar vandmængde. - Spørg

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

denne manual ved hånden, så du kan henvise til det på et senere tidspunkt!

denne manual ved hånden, så du kan henvise til det på et senere tidspunkt! MANUEL termostathoved eq-3 Model K Indholdsfortegnelse I. Drift og display... 2 II. Generelle funktioner...... 2 Trin 1: Montering af batteriet... 3 Trin 2: Indstil dato og klokkeslæt... 4 Trin 3: Installer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere