installation, konfiguration og anbefalinger til bedste fremgangsmåde for lokale, hostede og sky- og hybrid-miljøer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "installation, konfiguration og anbefalinger til bedste fremgangsmåde for lokale, hostede og sky- og hybrid-miljøer."

Transkript

1 Servicebeskrivelse Fjernrådgivningsservice Introduktion til serviceaftalen RCS (Remote Consulting Services fjernrådgivningsservices) giver mulighed for fjernassistance til visse opgaver inden for it-infrastrukturen ("service" eller "services"). Hver RCS-opgave, som er dækket af serviceaftalen, er beskrevet i detaljer i afsnittet "Begrænsninger for servicens omfang" nedenfor. Da servicen leveres via fjernadgang, betragtes enhver serviceanmodning, som kræver et onsitebesøg, som rækkende ud over denne servicebeskrivelses omfang og kan derfor kræve yderligere betaling. Denne servicebeskrivelse ("Servicebeskrivelse") er indgået mellem kunden ("Dig" eller "Kunden") og den Dellenhed, der fremgår af kundens faktura for købet af denne service. Denne service er underlagt og styret af kundens separat underskrevne hovedserviceaftale med Dell som specifikt tillader salg af fjernrådgivningsservices eller i fraværet af en sådan aftale, Dells kommercielle salgsvilkår eller din lokale kundehovedserviceaftale, afhængigt af kundens adresse, der kan findes på eller på din lokale landespecifikke og dermed inkorporeret ved reference heri og kan fås i papirudgave fra Dell efter anmodning. Parterne anerkender, at de har læst og accepteret at være bundet af sådanne online-vilkår. Når du afgiver din ordre på services, anvender de pågældende services eller den tilhørende software, eller når du klikker på/markerer knappen/feltet "Jeg accepterer" på Dell.com-webstedet i forbindelse med dit køb eller i en Dell-softwaregrænseflade, accepterer du, at du er forpligtet af denne servicebeskrivelse og de aftaler, som er inkorporeret med reference heri. Hvis du indgår denne serviceaftale på vegne af en virksomhed eller anden juridisk enhed, erklærer du, at du er bemyndiget til at indgå denne serviceaftale på vegne af den pågældende enhed. I dette tilfælde henviser Du eller Kunde til denne enhed. Serviceaftalens omfang RCS-opgaver dækket under denne serviceaftale omfatter fjernassistance med følgende emner i rettighedsperioden som angivet i kundens faktura. Services kan være købt på grundlag af hændelser. Hvis en hændelses beregnede opgave overskrider den specificerede tidsperiode, kan det være kundens ansvar at skaffe yderligere RCS-hændelser til hver ekstra tidsperiode (eller del deraf). Tilgængelige fjernrådgivningsservices Virtualisering Microsoft Exchange Systemadministration Beskrivelse af servicetilbuddet* Rådgivning om emner, der er relateret til hypervisor-software, herunder installation, konfiguration og anbefalinger til bedste fremgangsmåde. bedste fremgangsmåde for lokale, hostede og sky- og hybrid-miljøer. Rådgivning om emner, der er relateret til systemadministration, herunder installation, konfiguration og anbefalinger til bedste fremgangsmåde. Produktets omfang VMWare vsphere, Microsoft Hyper-V, Xen-Server. Microsoft Exchange 2003 og nyere, Microsoft Office 365. Dell Management Plug-In til VMware vcenter, Dell OpenManage Essentials og Dell SupportAssist, Microsoft SQL Server 2005 eller nyere, Office 365, Microsoft System Center Operations Manager.

2 Databeskyttelse og genoprettelse (DPR Data Protection and Recovery) Storageteknologier Gateway og sikkerhed Netværk Trådløst netværk Rådgivning om emner, der er relateret til Dells hardware anvendt til databeskyttelse og anbefalinger om genoprettelse, herunder miljøvurdering, installation, konfiguration og anbefalinger til bedste fremgangsmåde. SAN-relaterede softwareopgradering på SAN-tilsluttede værter Dell Equallogic Replication Configuration (omfatter ikke netværkstunnel til lokation til lokation iscsi-kommunikation) Dell Equallogic ASM/SNAPkonfiguration Dell Equallogic Host Integration Tool Kit (HIT Kit) softwareopgradering FC- og iscsi-emner Andre aktiviteter der er gensidigt aftalt mellem Dell og kunden. Omkonfigurering af switch / Spanning tree-konfiguration IP Sec VPN-konfiguration Network address translationkonfiguration Konfiguration af samlet trusselsvurdering (Universal Threat Management UTM). Firewall-konfiguration Politik- og sikkerhedskonfiguration Installation, konfiguration og af PowerConnectcontroller, switch eller trådløst adgangspunkt IP Sec VPN-konfiguration Network address translationkonfiguration Firewall-konfiguration Sikkerhedskonfiguration Videresendelse af accespoints Mobilitetskonfiguration Backup Exec, CommVault Simpana. Dell-storage inklusiv: Dell Compellent, Dell Equallogic PS Series Array, disk array enclosure (DAE) tilføjelser, Dell PV NAS/MD SAN Solutions og apparater. Dells PowerEdge servere NICs, og FCoE HBAs/ konvergerede Dells, PowerConnect-W controllere og accesspoints, Aruba netværkscontrollere og accesspoints, trådløse netværksadaptere, yderligere og aftalt med Dell.

3 Netværk med adgangsfordeling Kernelags-/MPLS-netværk SAN-netværk (Storage Area Network SAN) Switchinstallation, omkonfigurering, POE- og VOIP-konfiguration Konfiguration af netværksovervågning Spanning tree-konfiguration Routingkonfiguration Netværks- og AAA Management Securitykonfiguration Switchinstallation, omkonfigurering, Konfiguration af netværksovervågning Spanning tree-konfiguration Routingkonfiguration Netværks- og AAA Management Security-konfiguration MPLS-konfiguration IPv6-konfiguration Omkonfigurering af switch, Konfiguration af netværksovervågning iscsi-switchkonfiguration Konfiguration af Fiber Channel-switch Konfiguration af Fiber Channel over Ethernet Dells PowerEdge servere NICs, og FCoE HBAs/ konvergerede Dells PowerEdge servere NICs, og FCoE HBAs/ konvergerede Dells PowerEdge servere NICs, og FCoE HBAs/ konvergerede * Andre opgaver kan leveres under denne servicebeskrivelse og er betinget af de heri angivne vilkår og betingelser. Sådan kontakter du Dell for at få en tid til service En Dell-repræsentant vil normalt kontakte kunden indenfor én arbejdsdag fra fakturadatoen med henblik på planlægning af denne service, med en start mindst tre dage inden starten af denne service, baseret på en gensidig aftale om tilgængelige ressourcer. Denne service vil blive fuldført indenfor normal arbejdstid (8:00 18:00 kundens tid) mandag til fredag, undtagen helligdage, medmindre andet er aftalt med projektlederen. Alle værter skal være konfigureret på det tidspunkt, hvor der er aftalt service.

4 Servicen omfatter ikke: Onsite-aktiviteter eller -services. Avanceret support til ikke-understøttet software. Rådgivning om hardware eller software, som ikke kan ske via fjernadgang. Brugertilpasset scripting. Genkompilerede kerneprogrammer. Aktiviteter i forbindelse med reparationer under garantien, som er dækket af separate serviceaftaler. Anskaffelse af yderligere hardware- eller softwarelicenser. Produkter, hvis producent ikke længere leverer support og opdateringer til deres software. Enhver aktivitet, som ikke er udtrykkeligt angivet i denne servicebeskrivelse. Kundens ansvar Konfiguration/software/sikkerhedskopiering af data. Kunden er ansvarlig for at foretage en komplet sikkerhedskopiering af alle eksisterende data og programmer, herunder programmer på understøttede produkter, forud for Dells udførelse af eventuelle services. DELL ER IKKE ANSVARLIG FOR TAB ELLER GENDANNELSE AF DATA, PROGRAMMER ELLER NEDETID FOR SYSTEM(ER) ELLER NETVÆRK. Indstillinger og krav til netværkssikkerhed. Det er kundens ansvar at levere alle krav, parametre og oplysninger, som Dell skal bruge til relevant hjælp angående konfiguration og implementering af alle sikkerhedsindstillinger på disse enheder. Dell vil kun implementere indstillinger, der stemmer overens med kundens anvisninger og ønsker. DELL KAN IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR SIKKERHEDSBRUD, TYVERI AF DATA ELLER NEDETID PÅ SYSTEMER, PROGRAMMER ELLER NETVÆRK. Sørg for, at den ønskede konfiguration overholder systemets minimumskrav til hardware- og softwarekonfiguration (service pack/kerne, BIOS osv.). Kunden forpligter sig til at behandle det ordrenummer, som leveres af Dell i forbindelse med disse services, fortroligt. Dell kan ikke holdes ansvarlig for uautoriseret brug af en kundes kontrakt- eller ordrenummer. Kunden erklærer og garanterer, at kunden har indhentet tilladelse til, at både kunden og Dell har adgang til, og kan bruge alle hardware- og softwarekomponenter, herunder lagrede data til udførelse af disse services. Hvis kunden ikke allerede er i besiddelse af denne tilladelse, er kunden forpligtet til at indhente en sådan tilladelse, inden kunden anmoder Dell om at udføre disse services. Kunden skal fremskaffe og have gyldige licenser til alle hardware- og softwarekomponenter. Kunden skal afsætte tilstrækkelig tid til at udføre hele serviceaktiviteten. Generelt medfører disse services ikke systemafbrydelser, men det kan være nødvendigt at udføre servicen inden for bestemte vedligeholdelsesvinduer. Kundens id skal være registreret på webstedet EMC Powerlink i forbindelse med aktiviteter, der kræver EMC-software. Kunden er ansvarlig for alle fysiske hardwareinstallationer eller -ændringer, der er nødvendige i forbindelse med udførelse af denne service via fjernadgang. Kunden skal have en gyldig supportkontrakt for hardware (f.eks. "ProSupport for Your Enterprise"), der gælder for alle berørte systemer. Stiller en kontaktperson til rådighed der kan, og er tilgængelig til at arbejde med Dell via internetbaseret session med en fobindelseshastighed på 1 Mbps eller hurtigere. Fysisk installere hardware eller andre onsite-aktiviteter, der er nødvendige for at levere denne service via fjernadgang. Dell kan ikke holdes ansvarlig for nogen hardware- eller softwarefejl, der kan opstå under fjernrådgivningsservices. Kunden er ansvarlig for at opretholde den relevante servicekontrakt med Dell eller en anden udbyder til assistance med nedbrud/reparation. BEMÆRK: I tilfælde af at kunden undlader at overholde det ansvar og de betingelser, der fremgår af denne servicebeskrivelse, er Dell ikke forpligtet til at levere serviceydelsen.

5 Andre vigtige oplysninger Rådgivning om emnet. Dell vil efter bedste evne forsøge i tide at besvare spørgsmål om det pågældende specialemne. Det er igennem forløbet muligt, at Dell udpeger en ny konsulent, som er bedre i stand til at hjælpe, hvis et spørgsmål forbliver ubesvaret eller regnes som værende uden for den første konsulents professionelle rækkevidde. Under disse forhold kan tidsovervejelser blive taget i betragtning og blive justeret efter behov for at sikre at kunden modtager en rimelig mængde rådgivning. Supportbegrænsninger. Dell fraskriver sig ethvert ansvar for fejl eller forsinkelser, der skyldes forhold uden for Dells kontrol. Servicen rækker kun til de brugere, for hvilke det understøttede produkt var beregnet. Betingelser. Kunden vil modtage services i serviceperioden angivet på kundes faktura eller dækkede hændelser, hvad end der sker først. Annullering. Dell kan annullere denne service, når som helst i løbet af serviceperioden, af følgende grunde: Kundens manglende betaling af den fulde pris for denne service som nærmere angivet i faktureringsvilkårene, kundens fremsættelse af urigtige oplysninger over for Dell eller Dells agenter, kundens manglende vilje til at samarbejde med eller fremsættelse af nogen form for trusler mod den assisterende analytiker, kundens gentagne misbrug af denne service til løsning af problemer, som falder uden for rammerne af denne service, eller enhver anden manglende opfyldelse eller overtrædelse fra kundens side af de i denne servicebeskrivelse indeholdte vilkår og betingelser. I tilfælde af Dells annullering af denne service vil kunden modtage skriftlig underretning herom på den adresse, der er registreret i Dells kundedatabase. Denne underretning vil omfatte årsagen til annulleringen og den tilhørende ikrafttrædelsesdato, som vil ligge mindst tredive (30) dage efter datoen for underretningen om annulleringen til kunden, medmindre andre frister gør sig gældende i henhold til ufravigelige annulleringsbestemmelser under gældende lov. Kunden er berettiget til en forholdsmæssig tilbagebetaling af eventuelle supportgebyrer, der relaterer sig til supportforpligtelser, som ikke er blevet indfriet af Dell. Størrelsen på en eventuel godtgørelse fastlægges af Dell alene med udgangspunkt i den tid, der er medgået, og/eller antallet af supporthændelser. Kunden må ikke annullere denne service undtagen efter en relevant stats/lands/provins lov, som ikke kan fraviges ved aftale. Kun for kunder i Brasilien, hvor kunden uden grund annullerer denne service inden serviceperiodens udløb, skal kunden betale Dell 50% af værdien som straf, der skal betales af kunden til Dell ved slutningen af de aftalte ydelser, i tillæg til de allerede skyldige beløb. Kan ikke overdrages. Servicen kan ikke overdrages. Kunden kan ikke bruge servicen i forbindelse med et servicebureau eller nogen anden form for distributions- eller deleaftale, på vegne af eventuelle tredjeparter eller i forbindelse med eventuel hardware eller software, som ikke er direkte ejet af kunden. Godkendelse/Reservation til fjernadgang. Ved at købe og acceptere disse services, giver kunden Dell og/eller dennes udpegede repræsentanter fjernadgang til de gældende systemer. Dell forbeholder sig retten til at afvise servicen, hvis Dell vurderer, at opgaven ikke kan udføres via fjernadgang. Parternes ansvar. INGEN AF PARTERNE VIL VÆRE ANSVARLIG FOR HÆNDELIGE, INDIREKTE, PØNALE ELLER SÆRLIGE SKADER ELLER FØLGESKABER, DER OPSTÅR PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE ELLER TJENESTERNE, PRODUKTERNE ELLER SOFTWAREN, SOM LEVERES AF DELL. INGEN AF PARTERNE ER ANSVARLIG FOR FØLGENDE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE: (A) TAB AF OMSÆTNING, INDTJENING, PROFIT ELLER BESPARELSER, (B) TAB AF ELLER BESKADIGEDE DATA ELLER BESKADIGET SOFTWARE, MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE ET ELLER FLERE SYSTEMER ELLER NETVÆRK, (C) TAB AF FORRETNINGSMULIGHED, (D) AFBRYDELSE ELLER NEDETID I FORRETNINGSDELEN, (E) TAB AF GOODWILL ELLER OMDØMME ELLER (F) TJENESTER, PRODUKTER ELLER SOFTWARE, SOM IKKE BLIVER TILGÆNGELIG TIL BRUG, ELLER ANSKAFFELSEN AF ERSTATNINGSTJENESTER, PRODUKTER ELLER SOFTWARE.

6 a) Dells samlede erstatningsansvar for krav, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med denne service (herunder leveret software i denne sammenhæng), kan inden for et kontraktår ikke overstige det samlede beløb, som kunden har betalt i løbet af denne servicebeskrivelses forrige kontraktår. b) Ovenstående begrænsninger, udelukkelser og fraskrivelser gælder for krav, uanset om et erstatningskrav er baseret på kontrakt, garanti, objektivt ansvar, forsømmelighed, erstatning uden for kontrakt eller på anden vis. For så vidt som den gældende lovgivning forbyder nogen begrænsning heri, er parterne enige om, at en sådan begrænsning automatisk modificeres, men kun i det omfang at begrænsningen tillades i størst muligt omfang ifølge denne lov. Parterne accepterer, at begrænsningerne med hensyn til ansvar, sådan som det er angivet heri, er en aftalt tildeling af risikoen, som til dels består af modydelsen for Dells salg af produkter, software og tjenester, og at sådanne begrænsninger gælder, til trods for at formålet med et begrænset retsmiddel mislykkedes, og selvom en part er blevet meddelt, at der er mulighed for et sådant ansvar. Flere vilkår og betingelser. Hver enkelt RCS-aktivitet reguleres af den tilhørende servicebeskrivelse, og er derfor underlagt de begrænsninger (som beskrevet i de relevante afsnit i hver servicebeskrivelse under "Serviceoversigt", "Denne service omfatter ikke" og "Kundens ansvar") og oversigt over trinene (som beskrevet i det respektive afsnit "Vigtige servicetrin" i hver servicebeskrivelse) og andre vilkår og betingelser, der fremgår af den enkelte servicebeskrivelse. Equallogic, PowerEdge, PowerVault, PowerConnect, Force 10, OptiPlex, Precision, Latitude og er varemærker, der er ejet af Dell, Inc. Cisco Catalyst og Cisco Nexus er registrerede varemærker, der er ejet af Cisco Systems, Inc. Brocade er et registreret varemærke, der er ejet af Brocade Communication Systems, Inc. Juniper er et registreret varemærke, der er ejet af Juniper Networks, Inc. Aruba er et registreret varemærke, der er ejet af Aruba Networks, Inc. VMware er et registreret varemærke, der er ejet af VMware, Inc. Microsoft er et registreret varemærke, der er ejet af Microsoft Corporation. Red Hat er et registreret varemærke, der er ejet af Red Hat, Inc. Linux er et registreret varemærke, der er ejet af Linus Torvalds. Novell, NetWare og SUSE er registrerede varemærker, der er ejet af Novell, Inc. IBM and AIX er registrerede varemærker, der er ejet af International Business Machines Corporation. Sun og Solaris er enten varemærker eller registrerede varemærker, der er ejet af Sun Microsystems, Inc. Backup Exec og Norton AntiVirus er varemærker, der er ejet af Symantec Corporation. CommVault Galaxy er et varemærke, der er ejet af CommVault Systems, Inc. EMC, CLARiiON og Navisphere er registrerede varemærker, der er ejet af EMC, Corp.

og Servicebeskrivelsen. ProSupport for IT

og Servicebeskrivelsen. ProSupport for IT Serviceoversigt Dell tilbyder (herefter "Service" eller "Services") på udvalgte servere, storagesystemer, stationære pc'er og bærbare pc'er samt printere (herefter "Understøttede produkter" som defineret

Læs mere

Bemærk 2: Se afsnittet Forudsætninger nedenfor for flere begrænsninger for serviceleverance.

Bemærk 2: Se afsnittet Forudsætninger nedenfor for flere begrænsninger for serviceleverance. Servicebeskrivelse Datamigrering til enhver Dell Storage Array Introduktion til serviceaftalen Denne Service migrerer fil og blokdata fra enhver leverandørs NAS eller SAN til en nyligt implementeret Dell

Læs mere

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Dell Services Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Din harddisk med service efter behov Oversigt over vilkår og betingelser Denne aftale ("aftalen" eller "servicebeskrivelsen")

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

December 2012 Side 1

December 2012 Side 1 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller, afhængigt af hvor De befinder Dem, en

Læs mere

Generelle Vilkår Hosting

Generelle Vilkår Hosting Generelle Vilkår Hosting Business Data A/S v1.2 1 / 8 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Generelle Vilkår... 3 Generelle Vilkår for Business Data ApS levering af Ydelserne under Aftalen...

Læs mere

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Serviceoverblik Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Servicebeskrivelse Dells Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse ( Servicen eller Services") giver adgang til Dells

Læs mere

1. OVERSIGT. a. Software. Softwaren kan indeholde: b. Licensmodel. Softwaren er givet i licens baseret på 2. DEFINITIONER.

1. OVERSIGT. a. Software. Softwaren kan indeholde: b. Licensmodel. Softwaren er givet i licens baseret på 2. DEFINITIONER. LICENSVILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE MICROSOFT DYNAMICS AX 3.x, AX 4.x, AX 2009 MICROSOFT DYNAMICS GP 9.x, GP 10.x, GP 2010 MICROSOFT DYNAMICS NAV 4.x, NAV 5.x, NAV 2009 MICROSOFT DYNAMICS SL 6.x, SL 7.0

Læs mere

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Nærværende aftale om licens og supportydelser til ActivEngage (nærværende aftale ) indgås mellem brugeren af ActivEngage-softwaren ( kunden

Læs mere

Service næste dag i hjemmet med Premium-telefonsupport

Service næste dag i hjemmet med Premium-telefonsupport Servicebeskrivelse Service næste dag i hjemmet med Premium-telefonsupport Serviceoverblik Service næste dag i hjemmet med Premium-telefonsupport er en supportservice i tillæg til dine lovpligtige rettigheder,

Læs mere

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER...

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... KUNDENS AFTALEVILKÅR INDHOLD 1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... 6 8 TELEFONHANDEL... 8 9 HANDEL...

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE VED AT OVERFØRE, INSTALLERE, KOPIERE, ÅBNE ELLER BRUGE DENNE SOFTWARE ACCEPTERER DU VILKÅRENE I DENNE AFTALE. HVIS DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR PÅ VEGNE AF EN ANDEN PERSON ELLER ET

Læs mere

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller,

Læs mere

IBM Generelle Vilkår. Indledning

IBM Generelle Vilkår. Indledning IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement.

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement. WEBCRM STANDARD LEVERINGSBETINGELSER - Kun til kommercielt brug Dette dokument er en oversat version af de oprindeligt engelsk formulerede vilkår og betingelser. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser,

Læs mere

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet. SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.dk) 1. Anvendelse Disse salgs-, leverings- og servicebetingelser

Læs mere

Licensbetingelser PRISME

Licensbetingelser PRISME Licensbetingelser PRISME Indholdsfortegnelse 1.1 Licensvilkår for Prisme... 3 1.1.1 Licensrettens omfang... 3 1.1.2 Kopiering af programmet... 3 1.1.3 Ændringer... 3 1.1.4 Immaterielle rettigheder... 3

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK)

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (NÆRVÆRENDE AFTALE ) ER EN JURIDISK BINDENDE

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE Denne slutbrugerlicensaftale ( Licens ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. samt deres datterselskaber og associerede selskaber ("EA"). Denne

Læs mere

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio VIGTIGT: LÆS VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DENNE LICENSAFTALE ("LICENSAFTALE") OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR SOFTWAREN TAGES I BRUG (SOM DEFINERET NEDENFOR). SYMANTEC CORPORATION,

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE Indledning Denne juridiske meddelelse gælder for alt indhold på denne reservationsside. Læs disse vilkår og betingelser for brug ( Brugervilkår ) grundigt

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed 1.1. Enhver leverance sker i henhold til følgende salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. 1.2. Kundens

Læs mere

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.3 1. Præambel...

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN Præambel Dette dokument (herefter benævnt Aftalen ) indeholder vilkårene for brugen af Find2learn og det dertil forbundne software, apps og hjemmesider mv. (herefter benævnt

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer hosting til sine kunder. Disse betingelser udgør sammen med det

Læs mere

Kaspersky PURE BRUGERVEJLEDNING

Kaspersky PURE BRUGERVEJLEDNING Kaspersky PURE BRUGERVEJLEDNING P R O G R A M V E R S I O N : 9. 1 Kære bruger! Tak, fordi du har valgt vores produkt. Vi håber, at denne dokumentation vil være til hjælp i dit arbejde og give dig svar

Læs mere