HK 3470 Stereo Receiver BRUGSVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HK 3470 Stereo Receiver BRUGSVEJLEDNING"

Transkript

1 HK 3470 Stereo Receiver BRUGSVEJLEDNING MUTE T-MON RDS PTY CT RT TA AUTO TUNED ST MEMORY PRESET SLEEP VMAx Power for the Digital Revolution

2 Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Vigtige informationer 5 Funktioner på forsiden 7 Informationsdisplay 8 Tilslutninger på bagsiden 10 Fjernbetjening 12 Installation og tilslutning 14 Betjening 14 Ibrugtagning 14 Valg af kilde 15 Tuner funktioner 15 Båndkopiering 16 Fjernbetjening 17 Programmering af fjernbetjening 19 Backup ved strømsvigt 19 Mikroprocessor Reset 20 Fejlsøgning 21 Tekniske data Overensstemmelseserklæring Vi, Harman Consumer International 2, route de Tours Château-du-Loir, FRANCE erklærer hermed på eget ansvar at produktet som beskrives i nærværende brugsvejledning overholder følgende tekniske standarder: EN 55013/ EN 55020/ EN 60065:1993 EN / Carsten Olesen Harman Kardon Europe A/S 11/00 Symbolforklaringer For at gøre denne brugsvejledning overskuelig med klare henvisninger til funktioner og tilslutninger på forside, bagside, fjernbetjening og display, benyttes særlige symboler. EXAMPLE - (fede typer) henviser til en funktion eller tilslutning på forsiden, på fjernbetjening eller på bagsiden. EXAMPLE - (displayskrift) henviser til tekst i Info-display. 1 - (tal i firkant) henviser til en funktion på forsiden. å - (bogstav i cirkel) henviser til en funktion på fjernbetjeningen. - (tal i cirkel) henviser til en tilslutning på bagsiden. A - (bogstav i firkant) henviser til en indikator i displayet. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

3 Introduktion Tillykke! Harman Kardon HK3470 er din billet til mange års gode musikoplevelser. HK3470 er specielt konstrueret til at formidle både de mest slagkraftige musikstilarter med vægt og autoritet og de fineste detaljer og nuancer ved klassisk musik. Selv om HK3470 er baseret på meget avanceret teknik, er ibrugtagning og betjening meget ligetil. Farvekodede tilslutninger og en overskuelig fjernbetjening gør HK3470 let at gå til. For at sikre den optimale ydelse, anbefaler vi stærkt at du læser denne brugsvejledning grundigt. Alle tilslutninger til højttalere, lydkilder og andet skal være korrekt udført. Hvis du bruger lidt tid på at lære funktionerne at kende, vil du hurtigt kunne udnytte alt hvad HK3470 kan. Spørgsmål vedrørende ibrugtagning og betjening af HK3470 henvises til din Harman Kardon forhandler, som er din bedste informationskilde. Beskrivelse HK3470 er den første receiver nogensinde med VMAx, en eksklusiv Harman teknologi der skaber et åbent, rumligt lydfelt med kun to højttalere. VMAx kredsløbet kan genskabe rumklangen fra en koncertsal eller indspilningsstudie. HK3470 er en avanceret stereo receiver med mange funktioner og mange valgmuligheder, fem linieindgange samt indbygget FM Stereo/FM/AM tuner med RDS for ultimativ fleksibilitet. En højtydende RIAA-del sikrer fortsat glæde af en eventuel LP-samling. De kraftige effektforstærkere bygger på Harman Kardons velkendte High Current Capability (stor strømformåen) for at klare dynamikken fra enhver lydkilde. Harman Kardon opfandt hi-fi receiveren for mere end 47 år siden. Med avanceret kredsløbsdesign baseret på gennemprøvet teknik, lever HK3470 fuldt op til Harman Kardon navnet. Harman Kardons særlige High Current effektforstærkerdel med ultra-stor båndbredde VMAx signalbehandling - Kun på Harman Kardon receivere Tilslutning for LP-pladespiller Tilslutning for to højttalerpar for hi-fi lyd i to lokaler Pre Out/Main In for tilslutning af ekstern forstærker, equalizer eller anden processor Lærenem programmerbar fjernbetjening Subwooferudgang Tuner med RDS Radio Data System ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD ÅBEN IKKE APPARATET BEMÆRK: DER ER INGEN GRUND TIL AT ÅBNE APPARATET. INDE I APPARATET FINDES INGEN BETJENINGSFUNKTIONER. HVIS DET BLIVER NØDVENDIGT AT UDFØRE SERVICE PÅ APPARATET, SKAL DE HENVENDE DEM TIL ET AUTORISERET SERVICEVÆRKSTED Symbolet i en trekant er beregnet til at advare brugeren om uisolerede strømførende kredsløb inde i apparatet. Symbolet med et udråbstegn i en trekant skal advare brugeren om, at der er vigtige forholdsregler med at åbne apparatet i den medfølgende literatur. ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD OG UDBRUD AF ILD, MÅ APPARATET IKKE UDSÆTTES FOR VÆSKER OG FUGT. INTRODUKTION 3

4 Vigtige informationer Sikkerhedsinformationer Kontrollér lysnetspænding Din Harman Kardon HK3470 må kun tilsluttes Volt AC. Tilslutning til anden lysnetspænding kan udgøre elektrisk fare og brandfare og kan skade receiveren. Hvis du er i tvivl om lysnetsforhold omkring din HK3470 eller i dit boligområde, kontakt forhandleren inden du tilslutter receiveren. Brug ikke forlængerledning For din egen sikkerhed, brug kun den lysnetledning der følger med HK3470. Vi fraråder brug af forlængerledning med dette apparat. Som ved alle el-apparater, bør ledningen ikke ligge under gulvtæppe eller tunge genstande. Ved skade på lysnetledningen bør den kun erstattes med ledning af dst samme kvalitet. Ryk aldrig i netledningen Når forbindelsen tilstikkontakt skal afbrydes, træk i stikket, aldrig i ledningen. Hvis apparatet ikke skal benyttes i længere tid, bør stikket trækkes ud af kontakten. Kabinettet må ikke åbnes Fjern aldrig svøbet. Det kan medføre risiko for stød. Garanti bortfalder ved ethvert uautoriseret indgreb. Ved indtrængen af vand eller metalgenstande, skal apparatet straks slukkes ved stikkontakten. Kontakt din forhandler. Placering For optimal ydelse uden sikkerhedsrisiko, skal HK3470 placeres på et fast, jævnt underlag. Ved placering på hylde, skal man sikre at hylden kan klare vægten. Der skal være god plads til udluftning omkring produktet. Hvis det placeres i lukket skab eller lignende, skal der være tilstrækkelig luftbevægelse. En ventilator kan være nødvendig. HK3470 må ikke placeres på blødt underlag som et tæppe. HK3470 bør ikke udsættes for ekstremt høje eller lave temperaturer, direkte sollys eller varmeapparater. HK3470 bør ikke udsættes for fugt. Udluftningshullerne må ikke spærres eller tildækkes. Rengøring HK3470 rengøres med en ren, blød, tør klud. Kraftigere snavs fjernes med en ren, blød klud fugtet let med sæbevand, efterfulgt af en ny klud fugtet let med rent vand. Bagefter tørres med en ny, ren klud. Brug ALDRIG benzin, fortynder, sprit eller andre kraftige rensemidler. Brug ikke midler med slibemiddel. Det kan spolere finishen på metaldele. Brug aldrig insektspray i nærheden af apparatet. Flytning Inden apparatet flyttes, skal alle tilslutninger fjernes og lysnetstikket trækkes ud. Udpakning og placering Emballage og pakkematerialer er nøje beregnet til at beskytte HK3470 mod stød og rystelser. De bør opbevares et tørt sted for eventuel fremtidig transport. Emballagen kan klappes sammen for at spare plads. Eventuel tape skæres op og hæfteklemmer fjernes forsigtigt, hvorefter kassen kan foldes fladt. Pakkematerialer bør opbevares i lukket plastpose. Hvis emballagen ikke ønskes opbevaret, er der tale om genbrugsmaterialer, der, af hensyn til miljøet, bør afleveres til genbrug. 4 INFORMATION

5 Funktioner på forsiden MUTE T-MON RDS PTY CT RT TA AUTO TUNED ST MEMORY PRESET SLEEP VMAx VMAx ! # % & ( $ ^ * Hovedafbryder 2 Tænd/Standby 3 Power LED 4 Phones 5 Mute 6 Speaker 1 (højttalerpar 1) 7 Speaker 2 (højttalerpar 1) 8 Phono (LP) 9 T-Mon (Tape 1 medhør) ) Tuning! Tape Preset Scan # CD $ Aux % Preset (Stationssøgning i hukommelsen) ^ VMAx & FM/AM * FM Mode (Stereo/Mono omskifter) ( Sleep Ó Bass (Basregulering) Ô Treble (Diskantregulering) apple Balance Ò Volume (Niveauregulering) Ú Niveau/Mute LED Û Info Display Ù Speaker (viser det/de valgte højttalerpar) ı Remoteføler 1 Hovedafbryder: Tryk for at tænde. Når der er tændt, er HK3470 i Standby, og Power LED 3 lyser gult. Hovedafbryderen SKAL være trykket ind før apparatet kan benyttes. Kun når HK3470 skal slukkes helt, så den ikke kan tændes fra fjernbetjeningen, skal denne knap trykkes ud, så ordet OFF ses på knappens overside. N.B. Ved normal brug, skal denne knap være trykket ind og tændt. 2 Tænd/Standby: Når Hovedafbryder 1 er tændt og receiveren er i Standby, tryk for at bruge HK3470. Power LED 3 lyser grønt. Tryk igen for at sætte receiveren i Standby. 3 Power LED: Når HK3470 er i Standby, lyser Power LED gult, som tegn på at der er strøm på receiveren. Ved tryk på Tænd/ Standby 2, lyser Power LED grønt. Hvis Power LED lyser rødt, betyder det at beskyttelseskredsløbet er aktiveret. Sluk HK3470 og undersøg om der er kortslutning ved højttalerkablerne. 4 Phones: Tilslut hovedtelefoner med standard 6,3 mm jackstik for privat lytning. 5 Mute: Tryk for kortvarig afbrydelse af lyden fra højttalerne og af signalet til forforstærkerudgangene. 6 Speakers 1 (Højttalerpar 1): Tryk for lyd fra højttalerne tilsluttet Speaker 1. 7 Speakers 2 (Højttalerpar 2): Tryk for lyd fra højttalerne tilsluttet Speaker 2. FUNKTIONER PÅ FORSIDEN 5

6 Funktioner på forsiden 8 Phono (LP): Tryk for at lytte til LP-pladespiller tilsluttet Phono. 9 T-Mon: Tryk for at lytte til optager tilsluttet Tape Monitor. T-Mon J indikator lyser som pådelse om at man lytter til optagelsen, når HK3470 er tilsluttet optager med medhørsfunktion. Bemærk: I modsætning til når andre kilder vælges, når Tape Monitor trykkes, sendes signalet fra den tidligere valgte kilde stadig til Tape 2 Record Out. Tryk igen for at høre kilden direkte. ) Tuning: Tryk tastens venstre side for at vælge stationer med lavere frekvenser. Tryk tastens højre side for at vælge stationer med højere frekvenser. Ved tilstrækkelig signalstyrke, lyser TUNED G i Display Û. Kort tryk vælger næste frekvens, men hvis tasten holdes nede mere end 1sekund, gennemgåes frekvenserne hurtigt. Når tasten slippes, standses ved næste station med tilstrækkelig signalstyrke.! Tape 2: Tryk for at lytte til båndoptager eller andet tilsluttet Tape Preset Scan: Tryk for automatisk søgning af stationerne som er lagret i hukommelsen. Der høres fem sekunder fra hver station før skift til næste frekvens. For at blive på en valgt station, tryk igen. (Se side 15 for programmering af hukommelsen.) # CD: Tryk for at lytte til CD-afspiller tilsluttet CD. $ Aux: Tryk for at lytte til apparat tilsluttet Aux. % Preset: Tryk for at vælge næste eller forrige station i hukommelsen. (Se side 15 om tunerprogrammering.) ^ VMAx: Tryk for at lytte med VMAx. VMAx indikatoren A lyser og man hører en større, rumligere lyd. For bedste virkning, bør man sidde midt mellem højttalerne på samme afstand fra højttalerne som de er fra hinanden. Højttalerne bør sigte lige frem (ikke vinklet). Tryk igen for at vende tilbage til normal stereo. & FM/AM: Tryk for at skifte til radiolytning. Hvis tuner allerede er valgt, tryk for at skifte mellem FM og AM. * FM Mode: Tryk for at vælge Stereo eller Mono ved FM. Hvis Stereo er valgt, lyser Stereo Indikator F i Display Û og stationer med tilstrækkelig sig-nalstyrke modtages i Stereo. Hvis Mono vælges, blandes venstre og højre kanalerne som gen-gives af alle højttalere. Mono anbefales ved svage, fjerntliggende stationer. VMAx virker ikke når Mono er valgt. ( Sleep: Tryk for at aktivere Sleep-funktion, der automatisk stiller HK3470 i Standby efter det ønskede tidsrum. Tryk igen indtil den ønskede tid er valgt. Info-display Û viser tiderne i denne rækkefølge: OFF Ó Bass: Skru op eller ned for bassen i venstre/højre kanalerne med op til ±10 db. Vælg en passende indstilling til din smag og dit rum. Ô Treble: Skru op eller ned for diskanten i venstre/højre kanalerne med op til ±10 db. Vælg en passende indstilling til din smag og dit rum. apple Balance: Justerer balancen mellem venstre og højre kanal. Ò Volume: Drej med uret for at skrue op, mod uret for at skrue ned. Ú Niveau/Mute LED: Lyser grønt, når receiveren er tændt. Giver en indikation af niveauet, også når højttalerne er slukket eller dæmpet med "Mute". Når LED'en er til venstre for midten, f.eks. stillingen "kl. 8", er niveauet lavt. Når LED'en er til højre for midten, f.eks. stillingen "kl. 3", er niveauet højt. Når lyden er dæmpet med tryk på Mute 5, blinker LED'en. Û Info Display: Angiver status og informationer i forbindelse med betjening. Ù Speaker indikatorerne: En grøn LED lyser for at vise det/de aktive højttalerpar. Tryk 1 6 for højttalerpar 1 eller Speaker 2 7 for højttalerpar 2. Begge højttalerpar kan benyttes på een gang, hvis impedansen på alle højttalere opgives til dst 8 Ohm. I visse tilfælde kan den faktiske impedans variere, afhængig af programmaterialet. Hvis impedansen bliver for lav, lukker HK3470 ned som beskyttelsesforanstaltning. Hvis det sker tit, bør man kun benytte det ene højttalerpar ad gangen eller vælge højttalere med en højere impedans. ı Remoteføler: Sigt her for at sende infrarøde signaler fra fjernbetjeningen. Modtageren må ikke tildækkes med dre der anvendes ekstern remoteføler. 6 FUNKTIONER PÅ FORSIDEN

7 Informationsdisplay på forsiden K I J P O N M L H G F E D C B MUTE T-MON RDS PTY CT RT TA AUTO TUNED ST MEMORY PRESET SLEEP VMAx A A VMAx Indikator B Preset Nummer/Sleep Timer C Preset Indikator D Sleep Indikator E Memory Indikator F Stereo Indikator G Tuned Indikator H Auto Indikator I Hoveddisplay J Tape Monitor (T-Mon) Indikator K Mute Indikator L Trafik Indikator M Radiotekst Indikator N Clock Time indikator O PTY Indikator P RDS Indikator A VMAx Indikator: Lyser når VMAx er aktiv. (Se side 14 om VMAx.) B Preset Nummer/Sleep Timer: Når tuner er valgt, viser tallene den valgte stations plads i hukommelsen. (Se side 15 om lagring af stationer i hukommelsen.) Når Sleep er aktiveret, viser tallene hvor mange utter der går inden receiveren går i Standby. C Preset indikator: Lyser når tuner er valgt for at vise at Preset Nummer/Sleep Timer B viser stationens plads i hukommelsen. (Se side 15 om lagring af stationer i hukommelsen.) D Sleep indikator: Lyser når Sleep er aktiveret. Tallene i Preset Nummer/Sleep Timer viser hvor mange utter der er tilbage inden HK3470 går i Standby. (Se side 14 om Sleep funktion.) E Memory indikator: Blinker mens stationer eller anden info lagres i hukommelsen. F Stereo indikator: Lyser når en FM station modtages i stereo. G Tuned indikator: Lyser når en station modtages med tilstrækkelig signalstyrke for acceptabel lydkvalitet. H Auto indikator: Lyser når tunerens Auto funktion er i brug. I Hoveddisplay: Viser info om receiverens status, kildevalg, tuner, m.m. J Tape Monitor (T-Mon) indikator: Hvis optageren har mulighed for medhør under indspilning, kan man med HK3470 lytte til optagelsen mens det sker. Tryk Tape Monitor 9ç. T-Mon indikatoren lyser som pådelse om at man lytter til optagelsen, ikke kilden. Bemærk: I modsætning til når andre kilder vælges, når Tape Monitor trykkes, sendes signalet fra den tidligere valgte kilde stadig til Tape 2 Record Out. Tryk igen for at lytte direkte til kilden. K Mute indikator: Lyser som pådelse om at receiveren ikke spiller, fordi man har trykket Mute 5 Tryk Mute igen for at vende tilbage til det tidligere niveau. L Trafik Indikator: Lyser ved en RDS station som kan sende traifkmeldinger (Se side 16). M Radiotekst Indikator: Lyser når en RDS station sender radiotekst (RT). N Clock Time indikator: Lyser når en RDS station sender klokken. O PTY Indikator: Lyser når en RDS station sender programtype data eller under programtypesøgning. P RDS Indikator: Lyser når en RDS station sender RDS data. INFORMATIONSDISPLAY PÅ FORSIDEN 7

8 Tilslutninger på bagsiden AM LOOP FM 75 Ω GND PHONO CD AUX TAPE MON. TAPE 2 MAIN IN PRE OUT SUB OUT SPEAKER 1 (8 Ohms) RIGHT LEFT HK3470 AC 230V 50HZ IN OUT L R IN IN IN PLAY REC. OUT PLAY REC. OUT MONO SPEAKER 2 (8 Ohms) 240W ª fi fl a AM antenne FM antenne GND Stel til pladespiller Remote IR ind Remote IR ud LP-pladespiller CD Aux Tape Monitor Play Tape Monitor Record Out Tape 2 Play Tape 2 Record Out Main In (Effektforstærkerindgange) Pre-Out/Main-In bøjler Pre Out (Forforstærkerudgange) Subwoofer ud Speaker 1 Speaker 2 AC udtag (slukker når HK3470 slukker) Lysnettilslutning 8 TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN

9 Tilslutninger på bagsiden AM antenne: Den medfølgende AM antenne tilsluttes her. Hvis ekstern antenne bruges, tilsluttes AM og GND (stel) som anvist i antennens brugsvejledning. FM antenne: Udvendig eller udendørs FM antenne tilsluttes her. Phono Ground (Stel): Forbind stelledning fra pladespiller her for at undgå brum. Remote IR ind: Hvis remoteføleren på HK3470 er blokeret ved placering i lukket skab eller af anden grund, kan en ekstern infrarød føler tilsluttes her. Remote IR ud: Tilsluttes IR ind på kompatible produkter som så styres af HK3470 fjernbetjening. Phono ind: Tilslut udgangen fra pladespiller her. Der må kun benyttes MM pick-up. CD: Tilslut CD-afspillerens analogudgange her. Aux: Tilslut apparat med linieudgange (TV, kabel-tv dekoder, bærbart udstyr, m.m.) her. Tape Monitor Play: Tilsluttes PLAY/OUT fra lydbåndoptager. Tape Monitor Record Out: Tilsluttes RECORD/IN på lydbåndoptager. NOTE: Ved tilslutning af optager med mulighed for medhør, kan man lytte til inspilningen, mens det sker. Tap2 Play: Tilsluttes PLAY/OUT fra anden lydbåndoptager. Tape 2 Record Out: Tilsluttes RECORD/IN på anden lydbåndoptager. Main In (Effektforstærkerindgange): For direkte tilslutning til effektforstærkerdelen af HK3470. Hvis man ikke benytter ekstern effektforstærker, skal de monterede korte kabler være tilsluttet mellem Main In og Pre Out. Pre Out/Main In bøjler: Forbinder receiverens forforstærkerdel til dens effektforstærkersektion. Hvis ikke ekstern forstærker, equalizer eller anden processor benyttes, skal bøjlerne være på plads. (Se side 13 om ekstern forstærker.) Pre Out (Forforstærkerudgange): Ved brug af ekstern effektforstærker, tilsluttes den her. Hvis man ikke benytter ekstern effektforstærker, skal de monterede korte kabler være tilsluttet mellem Pre Out og Main In. Subwoofer ud: Tilsluttes linieindgang på aktiv subwoofer. Hvis ekstern forstærker og passiv subwoofer bruges, tilsluttes forstærkeren her. Speaker 1: Tilsluttes de korrekte teraler på et højttalerpar. Speaker 2: Tilsluttes de korrekte teraler på et andet højttalerpar. AC udtag (slukker når HK3470 slukker): Tilslutning for apparat som slukkes sammen med HK3470 ved tryk på Tænd/Standby 2. N.B. Strømforbrug ved det tilsluttede apparat må ikke overstige 100 Watt. Lysnetledning: Tilsluttes 230 Volt AC stikkontakt. TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN 9

10 Fjernbetjening å Tænd (Power) Sluk (Off) ç Kildevalg Preset piltaster CD/Bånd Styrefunktioner ƒ Forrige/Næste CD (Disc Skip) Forsinket slukning (Sleep) Dæmper display (Dimmer) î Tuning Direkte stationssøgning (Direct) Taltaster (Numeric Keys) Indstilling af stationer i hukommelsen (Auto Preset) µ Skydelåg Ñ Slet (Clear) ø Memory π Niveauregulering (Master Volume) œ Auto stationssøgning i hukommelsen (P. Scan) Mute ß FM Mode VMAx Ü Stationssøgning Op/Ned (Tuning) Programmering (Learn) Speaker 1 Speaker 2 Remotesender Ω LED Indikator ÎAA RDS Display Î AB RDS PTY Ω å ç ƒ ˇAA ˇAB MAIN POWER ON OFF PHONO CD SLEEP DIMMER TAPE MON DWN - PRESET - UP / TUNING TAPE 2 SPEAKER 1 2 LEARN AUX AM FM DWN - TUNING - UP DISC SKIP FM MODE VMAx DISP -RDS- PTY P. SCAN MUTE MASTER VOL. π Ü ß œ DIRECT MEMORY ø AUTO PRESET CLEAR Ñ µ HK 3470 RC 10 REMOTE CONTROL FUNCTIONS

11 Fjernbetjening Fjernbetjeningen styrer HK3470 samt de fleste Harman Kardon CD afspillere, CD-optagere, og kassettemaskiner med forprogrammerede koder eller koder der læres fra andres fjernbetjeninger. Inden fjernbetjeningen bruges med andre produkter, læs side å Tænd: Når HK3470 er i Standby og Power LED 3 lyser gult, tryk for at tænde receiveren. Sluk: Når HK3470 er tændt, tryk for at sætte den i Standby. Bemærk at receiveren fortsat er tilsluttet strøm. ç Kildevalg: Tryk en tast for at vælge en kilde. (Læs mere om Tape monitor funktion 9 på side 6.) Preset piltaster: Når tuner er valgt, tryk for at skifte mellem stationerne i hukommelsen. Tasterne styrer også næste/forrige nummervalg på kompatible Harman Kardon CD spillere, CD optagere og kasettebåndmaskiner (hvis de har denne funktion). CD/Bånd Styrefunktioner: Styrer Afspilning, Hurtigspoling frem og tilbage, Stop, Pause og Optage-funktioner på kompatibel Harman Kardon CD spiller/changer eller kassettebåndoptager. Når en kompatibel Harman Kardon CD eller kassettespiller er valgt med Kildetasterne ç, kan andre funktioner styres med Preset D og Tuning U tasterne. ƒ Disc Skip (Forrige/Næste CD): Har ingen funktion ved HK3470, men styrer skift af CD på en kompatibel Harman Kardon multi-cd afspiller. Sleep (Forsinket slukning): Tryk for at vælge Sleep funktion, så HK3470 går i Standby efter det antal utter som vises i Hoveddisplay Û. Hvert tryk vælger en ny Standby-tid i denne rækkefølge: OFF Hold tasten nede nogle sekunder for direkte at afbryde Sleep funktionen. Dimmer (Dæmper display): Eet tryk dæmper displayets lysstyrke. Et andet tryk slukker helt. Nyt tryk tænder for fuld styrke. î Tuner: Når tuner bruges, søges op eller ned i frekvens med disse taster. Kort tryk vælger næste frekvens, men hvis tasten holdes nede mere end 1sekund, gennemgåes frekvenserne hurtigt. Når tasten slippes, standses ved næste station med tilstrækkelig signalstyrke. Når en Harman Kardon CD optager bruges, vælges afspilnings- eller indspilningsmekanismen med disse taster. Direct (Direkte stationssøgning): Tryk for at indstille en radiostation ved at indtaste dens frekvens direkte med Taltaster K. (Se side 15.) Taltaster: Bruges til at vælge forvalgsstationer, til at vælge nummer på CD eller til direkte frekvensindtastning. Auto Preset (Indstilling af stationer i hukommelsen): Når tuner og FM er valgt, kan denne tast automatisk programmere forvalg for alle stationer med tilstrækkelig signalstyrke (Se side 15). µ Skydelåg: Sekundære funktioner skjules normalt bag dette skydelåg (Direct, Taltaster, Auto Preset, Clear og Memory) Ñø. Låget skubbes ned med et fast greb, så tasterne bliver tilgængelige. Ñ Clear (Slet): Bruges til at slette stationer lagret i receiverens hukommelse. (Se side 15 om forvalg af stationer.) ø Memory: Tryk for at lagre en station i tunerens hukommelse. (Se side 15.) π Master Vol. (Niveauregulering): Tryk for at skrue op eller ned for lyden. œ P-Scan (Auto stationssøgning i hukommelsen): Tryk for automatisk søgning blandt stationerne lagret i hukommelsen. Hver station høres i fem sekunder. Tryk igen, når den ønskede station høres. Mute Button: Press this button to momentarily silence the HK ß FM Mode: Tryk når FM er valgt for at skifte til Mono, hvis signalet er svagt eller støjfyldt. Når MONO lyser, modtages alle stereo stationer i mono, uanset signalstyrke. (Se side 15.) VMAx: Tryk for at aktivere VMAx ved stereolytning. VMAx indikatoren A lyser og lyden bliver mere åben og rumlig. Virker bedst hvis man sidder midt mellem de to højttalere, lige så langt fra dem som de er fra hinanden. Højttalerne skal sigte lige frem (ikke vinklet). Tryk igen for at vende tilbage til stereo. ü Tuning: Når tuner er valgt, virker disse taster ligesom Tuning î tasterne. Hvis CD eller Tape er valgt, styrer de hurtig frem eller hurtig tilbagespoling ved kompatible Harman Kardon CD spillere eller kassettemaskiner. Learn: Fjernbetjeningskoder for andre apparater kan "læres" af HK3470 fjernbetjeningen. (Se side 18.) Speaker 1: Tryk for at aktivere eller afbryde højttalerne tilsluttet Speaker 1 Output. Speaker 2: Tryk for at aktivere eller afbryde højttalerne tilsluttet Speaker 2 Output. Sender: Denne ende af fjernbetjeningen sigtes mod HK3470, når man trykker på en tast. Ω LED indikator: Lyser eller blinker for at bekræfte forskellige trin i programmering af fjernbetjeningen. Glimter når en tast trykkes for at vise at den sender til receiveren. RDS Display: Tryk for overblik over RDS mulighederne når en station sender RDS data. (Se side om RDS.) RDS programtype: Tryk for at indlede søgning efter bestemt RDS programtype. (Se side om RDS.) FJERNBETJENING 11

12 Installation og tilslutning Tilslutninger Når HK3470 er pakket ud og placeret på et solidt underlag som kan bære dens vægt, skal den tilsluttes resten af anlægget. Følgende trin skal følges første gang HK3470 installeres, eller ved eventuelle ændringer i de tilsluttede apparater. Tilslutning af apparater Vi anbefaler brug af kabel af god kvalitet til alle forbindelser for at bevare signalets renhed. Når noget skal tilsluttes eller fjernes, er det en god ide altid at slukke og trække apparaternes stik ud af kontakten. Dermed dskes risiko for støjpulser som kan skade højttalerne. 1. Analogudgangene på CD-afspilleren tilsluttes CD. NB: Hvis CD-afspilleren har både faste og variable lydudgange er det bedst at bruge de faste, meddre signalet er så svagt at det støjer eller er så kraftigt at det forvrænger. 2. Tilslut PLAY/OUT bøsninger fra en kassettebåndoptager, spolebåndoptager, DAT eller Mini- Disc til Tape Monitor Play. Tilslut apparatets RECORD/IN bøsninger til Tape Monitor Rec. Out. Hvis båndoptageren har tre tonehoveder, kan man høre båndet, mens det indspilles. 3. Signalet fra en anden lydoptager, CDR, MD, video eller andet apparat på linieniveau (ikke grammofon) tilsluttes Tape 2 Play. Hvis der benyttes en båndoptager, tilsluttes apparatets RECORD/IN bøsninger til Tape 2 Rec Out. 4. Tilslut apparat med signal på linieniveau (ikke LP-pladespiller), f.eks. TV, kabel-tv dekoder, satellitmodtager eller DVD til Aux. 5. Tilslut signalkabel fra pladespiller med MM pick-up til Phono. For en støjfri forbindelse, tilslut pladespillerens stelledning til Phono Ground. 6. Den medfølgende AM antenne samles som vist og forbindes til AM og GND skruerne. 7. Tilslut FM antenne (75 Ohm), tagantenne, indendørs aktiv antenne, antenneledning eller tilslutning fra kabel-anlæg til FM ANTENNE indgangen. NB: Ved 300 Ohm dobbelt-dipol antenne skal den medfølgende 75 Ohm adapter bruges. Højttalertilslutning For at sikre at signalet overføres uden tab af klarhed og opløsning, anbefales brug af højttalerkabel af god kvalitet. Der findes mange mærker og valget afhænger også af afstanden mellem HK3470 og højttalerne, den valgte højttalertype, personlig smag og andre faktorer. Din Harman Kardon forhandler kan vejlede dig i valget af det rette kabel. Uanset kabelvalget, anbefaler vi kabel med mange små kobberledere. Et tværsnit på dst 1,5 mm 2 anbefales til længder under 5 meter, mens et tværsnit på dst 2,5 mm 2 bør benyttes ved større længder. Tyndere kabler frarådes på grund af det store signaltab og forringelse der finder sted. Skjult kabelføring i væg eller mur skal være i overensstemmelse med gældende sikkerhedsforskrifter. Ved tilslutning af højttalerkabel, skal man tilslutte plus på HK3470 til plus på højttaleren og us på HK3470 til us på højttaleren. Det skal være ens for alle højttalere. Begge højttalere i et par bør forbindes til receiveren med kabler af samme længde, selv om de to afstande måske er forskellige. N.B.: De fleste højttalerproducenter bruger røde teraler for plus og sorte teraler for us, men det er ikke altid tilfældet. For at sikre korrekt fase og optimal ydelse, kontrollér at højttalerkablet tilsluttes korrekt. Højttalerne tilsluttes på følgende måde: 1. Tilslut hovedhøjttalerne til Speaker Tilslut et andet højttalerpar, eventuelt i et andet lokale, til Speaker Hvis en subwoofer med indbygget forstærker benyttes, forbindes venstre/højre Subwoofer Out til tilsvarende linieindgange på subwooferen. Hvis subwooferen kun har een indgang, brug den nederste bøsning på receiveren. Hvis en separat subwoofer ikke har indbygget forstærker, sker alle tilslutninger til den forstærker der benyttes sammen med subwooferen. Hvis (passiv) subwooferen eller Sub/Sat systemet kun har indgange på højttalerniveau, tilsluttes Speaker 1 udgangene på HK 3470 til subwoofer indgange på højttalerniveau. Derfra tilsluttes subwooferens udgange på højttalerniveau til venstre/højre stereohøjttalerne. Se subwooferens brugsanvisning. 12 INSTALLATION OG TILSLUTNING

13 Installation og tilslutning System- og strømtilslutning HK3470 er meget fleksibel og kan bruges med eksterne kontrolkomponenter og effektforstærkere. Tilslutninger kan foretages under installation eller senere, hvis anlægget skal udvides. Remoteforlænger Hvis HK3470 placeres bag skabslåg eller mørkt glas, kan det ske at remoteføleren ikke modtager signalet med dre en remoteforlænger, som købes separat, bruges. Remoteforlængerens udgang tilsluttes Remote IR In. Andre apparater der ikke selv kan modtage signalet, styres fra samme remoteforlænger ved at tilslutte kabel fra Remote IR Out på HK3470 til Remote ind på Harman Kardon eller andre kompatible produkter. Tilslutning af ekstern forstærker Man kan benytte en ekstern forstærker i stedet for effekttrinnet i HK3470. Før forstærkeren tilsluttes, fjernes Pre Out/Main In bøjlerne som forbinder Preamp Out og Main In bøsningerne på bagsiden. Bøjlerne opbevares til eventuel senere brug. Preamp Out tilsluttes indgangene på den eksterne effektforstærker med signalkabel af god kvalitet. Husk at tilslutte højre udgang til højre indgang og venstre udgang til venstre indgang. NOTE: Når ekstern forstærker benyttes, er der ikke behov for særlige justeringer. Niveau og andre indstillinger sker på sædvanlig vis fra forsiden eller fjernbetjening. En ekstern processor, f.eks. en equalizer kan også tilsluttes mellem forforstærkerudgangene og effektforstærkerindgangene. Først fjernes Preamp Out/Main In bøjlerne. Preamp Out forbindes til tilsvarende indgange på den eksterne processor og processorens udgange tilsluttes Main In. Man kunne også fobinde en ekstern processor ved Tape Monitor tilslutningerne. Tape Monitor Record/Out tilsluttes indgangene på den eksterne processor og processorens udgange tilsluttes Tape Monitor Play/In Lysnettilslutning AC udtaget bag på HK3470 kan bruges til andre apparater, så længe der ikke er tale om et apparat med stort strømtræk som f.eks. effektforstærkere. Der bør ikke trækkes mere end 100 Watt fra denne kontakt. Der er kun strøm på bagsidens AC udtag når receiveren er tændt. Hvis receiveren er i Standby eller når Power 1 er helt slukket er der ingen strøm på disse udtag. NB: Apparater med elektronisk afbryder kan gå i Standby når HK3470 slukkes, hvis de tilsluttes her. Nu hvor alle tilslutninger er på plads, kan du sætte HK3470 til stikkontakt med 230 Volt AC. Højttalerplacering For optimal musikglæde og korrekt tre-dimensionel gengivelse af alle indspilninger, bør højttalerne placeres, så de danner en ligesidet trekant med lyttepladsen. Afstanden mellem højttalerne og mellem hver højttaler og lyttepladsen bør være ens. F.eks. hvis højttalerne står 2,5m fra hinanden, bør der også være 2,5m fra hver højttaler og hen til lyttepladsen. Man bør også tilstræbe at placere højttalerne, så diskantenhederne er i ørehøjde målt fra en normal siddende position ved lyttepladsen. Left Front Speaker Right Front Speaker Et godt udgangspunkt for højttalerplacering er at sikre at afstanden mellem de to højttalere og fra hver højttaler og hen til lyttepladsen er ens. Stereoperspektivet kan optimeres eller tilpasses rumakustikken ved at eksperimentere med forskellige højttalerplaceringer. Flyt om på tingene indtil du har den bedste lyd. Lyden skal bevæge sig jævnt fra den ene side til den anden og instrumenter skal være korrekt placeret i lydbilledet. Følg producentens anvisninger eller eksperimentér med forskellige placeringer af en subwoofer. Generelt, kan man få det bedste fra en subwoofer ved hjørneplacering. Rummets størrelse, indretning og form og subwooferens type kan dog påvirke bassens kvalitet og kvantitet. Når alt er korrekt tilsluttet, sættes lysnetledningen i en tændt 230V stikkontakt. HK3470 er klar til at spille! INSTALLATION OG TILSLUTNING 13

14 Betjening Ibrugtagning HK3470 er let at betjene og opbygget i store træk som de receivere man kender. Denne sektion forklarer de specielle funktioner. De medfølgende to AAA batterier monteres i fjernbetjeningen som vist med plus til plus og us til us som angivet i batterihuset. Når HK3470 tages i brug første gang, tryk Hovedafbryder 1 på forsiden for at tænde. HK3470 er nu i Standby og Power LED 3 lyser gult. Når HK3470 er i Standby, kan du tage den i brug enten ved tryk på Tænd/Standby 2 på forsiden eller på Main Power On å på fjernbetjening. Power LED 3 lyser først rødt, siden grønt og HK3470 vælger den sidst valgte kilde. HK3470 kan også tændes fra Standby ved valg af en kilde på forsiden 89!#$& eller på fjernbetjeningen ç. Efter brug, sættes HK3470 i Standby ved tryk på Tænd/Sluk 2 på forsiden eller på Main Power Off på fjernbetjeningen. Receiveren går i Standby. Power LED 3 lyser gult som pådelse om at receiveren er klar igen når den tændes fra fjernbetjeningen. Power LED 3 lyser gult og der er ikke længere strøm på AC strømudtag. Når HK3470 slukkes med fjernbetjening, går den i STANDBY og Power LED 3 lyser gult. Når HK3470 ikke skal bruges gennem længere tid, bør man slukke fuldstændigt ved tryk på Hovedafbryder 1. Bemærk: Hvis receiveren er slukket helt i to uger, så "glemmes" alle indstillinger i hukommelsen. Takket være EPROM backup hukommelse kan HK3470 bevare informationer om f.eks. forvalgte stationer i nærmest ubegrænset tid. (Se Backup, side 19). Lyset i display dæmpes ved tryk på Dimmer på fjernbetjening. Første tryk dæmper lyset til halv styrke. Andet tryk slukker helt. Nyt tryk tænder lyset ved fuld styrke. Valg af Kilde For at vælge eller skifte kilde, tryk en Kilde tast ç på fjernbetjeningen eller 89!#$& på forsiden. Mens der lyttes, kan man justere bas Bass Ó, diskant Treble Ô og Balance apple efter smag. Lydniveauet styres enten med Volume Ò på forsiden eller Master Vol π på fjernbetjening. Niveauet vises med Volume Indikatoren Ú. HK3470 spiller på lavest niveau når Volume indikatoren Ú peger på "kl. 17." Når den peger på kl.12 (lige op) spiller HK3470 på maksimumniveau. Man skal aldrig skrue højere op, da der ellers kan opstå en slags forvrængning kaldet "klipning" som kan skade højttalerne. Afhængig af hvad man lytter til kan klipning også opstå ved lavere niveau. Lyden til alle højttalere, Pre Out og Sub Out afbrydes ved tryk på Mute 5. Afbrydelsen påvirker dog ikke eventuelle båndindspilninger der er i gang. Mute indikatoren lyser i Hoveddisplay Û og Volume/Mute indikatoren Ú blinker. Tryk Mute 5 igen for at vende tilbage til det tidligere niveau. For privat lytning, tilsluttes et par stereohovedtelefoner til Phones 4 på forsiden. Et eller to højttalerpar kan tilsluttes HK3470. Det par som man ønsker at lytte til vælges ved tryk på Speaker 6 eller 7 på forsiden svarende til de ønskede højttalere. En grøn LED Speaker Ù lyser for at viser det/de valgte højttalerpar. Begge højttalerpar kan afbrydes for hovedtelefonlytning. Vigtigt: Hvis to højttalerpar tilsluttes HK3470, må ingen højttaler have en impedans under 8 Ohm. HK3470 programmeres til forsinket slukning ved tryk på Sleep (. Hvert tryk ændrer tiden indtil slukning i denne rækkefølge: OFF Den resterende tid vises i Hoveddisplay Û og tæller ned indtil receiveren går i Standby. Når tiden er gået, går HK3470 automatisk i Standby. Displaybelysningen dæmpes til halv styrke straks når Sleep er programmeret. For at annullere slukning, tryk Sleep ( indtil displayet lyser med fuld styrke og Sleep-tiden forsvinder i displayet. Displayet viser nu den valgte kilde. Hvis der trykkes på en tast efter at Sleep er aktiveret, tændes lyset i display kortvarigt ved fuld styrke for større læsbarhed. Dette påvirker ikke den programmerede Sleep funktion. For at benytte Harman Kardons eksklusive VMAx funktion, tryk VMAx ^. Når VMAx er aktiveret, skaber patenterede algoritmer en tredimensionel lyd næsten som om man havde center- og surroundhøjttalere. Rumlighed skabes uden yderligere højttalere. For at vende tilbage til stereolytning, tryk VMAx ^ igen. VMAx indikatoren A slukker. Læs mere om brug af VMAx på side 11, punkt ). 14 BETJENING

15 Betjening Tuner funktioner HK3470 kan indfange AM, FM, og FM Stereo stationer. Stationer kan søges manuelt eller lagres som forvalg der hentes frem af hukommelsens 30 pladser. Stationssøgning 1. Tryk AM/FM & på forsiden eller ç på fjernbetjening for at vælge tuner som kilde og det ønskede frekvensbånd. 2. Tryk igen for at skifte mellem FM og AM. 3. For automatisk søgning op eller ned i frekvens af næste station med tilstrækkelig signalstyrke,holdes Tuning DE) på front eller î eller ü på fjernbetjeningen nede. Tasten slippes når søgningen indledes. Tryk meget kort Tuning knappen )Ü for at standse efter hvert enkelt frekvensspring, eller hold tasten nede for at søge en bestemt station. Når TUNED G lyser, er stationen korrekt indstillet og bør gå klart igennem. 4. Stationer kan også indstilles direkte ved tryk på Direct, efterfulgt af tryk på Taltaster svarende til den ønskede frekvens. Stationen indstilles automatisk, når alle cifre er indtastet. N.B. Hvis FM stereo signalet er svagt, kan lydkvaliteten forbedres ved at vælge Mono ved tryk på FM Mode * ß indtil STEREO F lyset slukker. Tuner Forvalg Max. 30 stationer kan gemmes i hukommelsen for let valg fra forsiden eller fra fjernbetjeningen. Stationer lagres i hukommelsen ved brug af fjernbetjeningen. For at lagre en station i hukommelsen, skal den først indstilles som beskrevet ovenfor. Dernæst: 1. Tryk Memory ø på fjernbetjening. MEMORY E og PRESET C blinker i display. 2. Inden fem sekunder, tryk Taltaster svarende til den plads i hukommelsen hvor man ønsker at placere stationen. Forvalg for pladser fra 4 og opefter lagres direkte. For pladserne 1, 2, og 3, skal man enten trykke tallet og vente fem sekunder, eller tryk "0" før 1, 2, eller 3 for straks at lagre stationen. 3. Indstil den næste station der ønskes lagret i hukommelsen og gentag pkt. 1 og 2. Auto Preset FM stationer kan også lagres fuldautomatisk i hukommelsen, hvis stationen sender med tilstrækkelig signalstyrke. For auto-lagring i hukommelsen, vælg FM. Hold Auto Preset nede indtil MEMORY E og PRESET C blinker i display. Tuneren begynder at søge opad i frekvens. Slip tasten. Tuneren vil nu gennemsøge hele FM-båndet og standse kortvarigt ved hver station med tilstrækkelig signalstyrke. HK3470 tildeler automatisk stationen en nummereret plads i hukommelsen inden den søger videre. Auto-lagring slutter, når alle 30 pladser er optaget eller efter at tuneren har gennemsøgt FMbåndet tre gange eller ved nyt tryk på Auto Preset. N.B. Brug af auto-lagring i områder med flere end 30 FM stationer fylder hukommelsen helt og tidligere lagrede FM og AM stationer slettes. TIP: Hvis auto-lagring gemmer stationer som du ikke ønsker eller gemmer samme station flere gange på grund af kraftig signalstyrke, kan du slette disse stationer fra hukommelse som beskrevet senere på denne side. Søgning i hukommelsen En station der allerede er lagret i hukommelsen vælges manuelt ved tryk på Taltaster svarende til stationens plads i hukommelsen. For manuel søgning gennem stationerne i hukommelsen een ad gangen, tryk Preset % eller. For automatisk søgning gennem stationerne i hukommelsen, tryk Preset på forsiden eller œ på fjernbetjening. Tuneren gennemløber hukommelsen og spiller hver station i ca. fem sekunder. Tryk igen for at standse søgningen, når den ønskede station høres. Sletning af stationer i hukommelsen Uønskede stationer kan slettes fra hukommelsen, så man lettere kan finde ens foretrukne stationer. Inden sletning, skal man indstille stationen med Preset % på forsiden eller på fjernbetjening eller ved at indtaste dens plads i hukommelse direkte med Taltaster. Når stationen er indstillet, tryk Memory ø. MEMO E og PRESET C blinker i display og tallet der angiver stationens plads i hukommelsen slukker. Tryk Clear Ñ inden fem sekunder. Stationen er nu slettet fra hukommelsen. Dette bekræftes når ordet CLEAR og tallet der angav stationens plads vises kortvarigt i display. Pladsen er nu tom og kan programmeres med et nyt forvalg, hvis det ønskes. RDS Funktioner HK3470 RDS har RDS (Radio Data System) som henter andre informationer sammen med FM signalet. RDS kan vise stationens navn, programtype, rulletekst, klokken eller musikinformationer. Efterhånden som flere og flere stationer sender med RDS, bliver HK3470 RDS hjemmets centrum for både information og underholdning. Følgende afsnit forklarer hvordan du anvender RDS. RDS programsøgning Når en FM station med RDS er indstillet, vises stationens navn eller anden tekst og RDS P lyser i display sammen med indikatorerne for programtype O (Se næste side) og Trafikmelding L (se næste side), hvis disse informationer sendes. Når radiotekst er modtaget, lyser RT M også. RDS Valgmuligheder RDS stationer sender stationsnavn, programtype og andre informationer. Som udgangspunkt vises stationens navn, eventuelt anden information som skifter hver 2 til 5 sekunder. Tryk på RDS Display for at se de forskellige datatyper i følgende rækkefølge: BETJENING 15

16 Betjening Stationens navn (eventuelt sammen med anden info). Stationens frekvens. Programtype (PTY) som vist i listen på denne side. Tekstbesked med særlige informationer fra stationen. Teksten ruller i display ved beskeder længere end 8 tegn. Afhængig af signalstyrke, kan det vare op til 30 sekunder før tekstbeskeden vises. Ordet TEXT blinker, mens man venter. Klokken (CT) sendes af stationen. Det kan vare et par utter for iden vises, imens blinker TIME i displayet når CT er valgt. Bemærk at urets nøjagtighed styres af stationen, ikke af HK3470 RDS. Ikke alle RDS stationer udnytter alle muligheder. Hvis du vælger en information der ikke sendes, viser Display I en besked med enten NO TYPE, NO TEXT eller NO TIME. Et stærkt signal er en forudsætning for korrekt RDS funktion. Hvis der kun vises en del af en besked, blinkende tegn eller ordet RDS blinker, bør antennen justeres for at øge signalstyrken. Hvis det ikke hjælper, skift til en anden RDS station. Programtype (PTY) En stor fordel ved RDS er kodning af programmer med information om programtype. Listen forklarer forkortelserne for programtyperne: RDSONLY: (se punkt 3) TRAFFIC: trafikmeldinger (se note) POP M: Popmusik ROCK M: Rockmusik M-O-R M: Let pop LIGHT M: Let klassisk CLASSICS: Seriøs klassisk OTHER M: Anden musik NEWS: Radioavis INFO: Generel info SPORT: Sportsbegivenheder AFFAIRS: Politik og aktuelt EDUCATE: Undervisning DRAMA: Radioteater CULTURE: Kultur SCIENCE: Videnskab og teknik VARIED: Diverse tale WEATHER: Vejrudsigt FINANCE: Finans CHILDREN: Børneudsendelse SOCIAL: Samfundsdebat RELIGION: Religion PHONE IN: Telefonprogrammer TRAVEL: Rejser og ferie LEISURE: Fritid JAZZ: Jazz COUNTRY: Country musik NATION N: Lokal musik OLDIES: Pop før FOLK M: Folkemusik DOCUMENT: Dokumentar TEST: Test af alarmsystem ALARM!: Alarmmelding Sådan søger du en bestemt programtype: 1. Tryk RDS PTY. Beskeden SELECT PTY (Vælg programtype) vises i display. 2. Efter tre sekunder, vises den sidste valgte programtype. Hvis du ønsker at søge denne programtype, tryk RDS PTY igen inden seks sekunder. Tuneren indleder søgning efter stationer med tilstrækkelig signalstyrke og den ønskede programtype. 3. For at søge en anden programtype, tryk Tuning îü) mens den sidst brugte PTY vises i displayet. Tuneren gennemløber listen over programtyper. Hvis du blot søger næste station med RDS, vælg RDS ONLY som programtype. 4. Når programtypen er valgt, tryk RDS PTY inden tre sekunder. PTY O blinker i display. Tuneren indleder søgning efter næste station med den ønskede programtype og tilstrækkelig signalstyrke til acceptabel lydkvalitet. Tryk RDS PTY to gange for at søge en anden station med samme programtype. Når en station er indstillet, standser søgningen og display viser stationens navn. Når en station er fundet, standses søgningen, RDS blinker i infodispayet I og displayet viser stationens navn eller anden info. 5. Når PTY O blinker i displayet, gennemsøger tuneren FM båndet for at finde næste station med den ønskede programtype og tilstrækkelig signalstyrke. Hvis en sådan station ikke findes, vises NONE i display og tuneren vender tilbage til den sidste FM station man lyttede til før søgningen. NOTE: Mange stationer sender ikke en bestemt programtype. Displayet viser NONE, når en sådan station er indstillet og PTY er aktiveret. NOTE: Nogle stationer der jævnligt sender trafikmeldinger sender en RDS trafikkode konstant som får Trafik indikatoren L til at lyse. Disse stationer kan søges ved at vælge TRAFFIC som programtype. HK3470 finder en passende station, selv om den måske ikke sender trafikmelding lige når der søges. Båndoptagelse Ved normal brug, sendes den kilde som man ser/hører også til Tape Monitor Rec Out og Tape 2 Rec Out udgangene. Derfor kan du optager den aktuelle kilde, blot ved at sætte apparatet tilsluttet Tape Monitor Rec Out eller Tape 2 Rec Out til at optage. Hvis en lydoptager med medhørsfunktion benyttes, kan man kontrollytte indspilningen mens man optager ved tryk på Tape Monitor Input 9 ç. T-Mon indikatoren J lyser i Hoveddisplay Û som pådelse om at man lytter til overspilningen, ikke til kilden. VIGTIGT: Kopiering af optagelser med copyrightrestriktioner kan være ulovlig. Mens Tape Monitor 9 ç er valgt, sendes signalet fra den sidst valgte kilde stadig til Record Outputs. Tryk Tape Monitor Input Selector 9 ç igen for at lytte direkte til kilden. Bas/diskant tonekontroller og balanceknappen påvirker ikke optagelser, kun signalet til højttalerne og til Pre Out. 16 BETJENING

17 Betjening Brug af fjernbetjening Man kan forestille sig de mange fjernbetjente funktioner opdelt i "sider." Hver tilsluttede kilde har så sin egen side med fjernbetjente funktioner. Derfor har nogle taster forskellige funktioner afhængig af hvilken kilde der sidst er valgt. Man vælger apparatet der skal fjernbetjenes ved tryk på en af Kildetasterne ç, samtidig skifter HK3470 til den valgte kilde. Tre af kildesiderne er forprogrammeret for kompatible Harman Kardon produkter. Tape Mon har koderne for Harman Kardon kassettebåndoptagere. Tape 2 har koderne for Harman Kardon CD-R CD-optagere. CD har koderne for Harman Kardon CD maskiner. Alle disse taster kan sende forskellige koder for at styre andre produkter. Se tabellen for fabriksindstillingerne for disse kilder. FJERNBETJENTE FUNKTIONER TAST TAPE MON TAPE 2 CD Kassettebåndoptager koder CD Recorder koder CD afspiller/changer koder PRESET DWN REV. SKIP SKIP BACK REV. SKIP PRESET UP FWD. SKIP SKIP FORWARD FWD. SKIP TUNING DWN REW REV SEARCH REV SEARCH TUNING UP FF FWD SEARCH FWD SEARCH Rec./Pause /B REC / PAUSE RECORD PAUSE Stop A STOP STOP STOP Rev. Play F REV. PLAY RANDOM PLAY Fwd. Play G FWD. PLAY PLAY PLAY DISK SKIP Up DISC SKIP UP DISK SKIP Down DISC SKIP DOWN FM MODE TIME Display (Record Drive) PRESET SCAN INTRO SCAN INTRO SCAN TUNING Up D CDP SELECT TUNING Down E CDR SELECT MEMORY PROGRAM PROGRAM AUTO PRESET FINALIZE CLEAR CLEAR CLEAR BETJENING 17

18 Betjening Programmering af fjernbetjening Fjernbetjeningen leveres programmeret med koder til kompatible Harman Kardon CD optagere, CD-afspillere og kassettebåndoptagere og kan programmeres med koder til andre apparater. Lad være med at forsøge at programmere nye koder i taster der ikke står i nedenstående oversigt. Ikke alle taster kan programmeres. Hvis man forsøger, risikeres uhensigtsmæssige reaktioner på remotekoderne eller tab af visse fjernbetjente funktioner. Man kan kun programmere koder for apparater tilsluttet AUX, TAPE 2, TAPE MON og CD. Der kan ikke programmeres koder for PHONO, AM eller FM Kun taster mærket med "X" i nedenstående tabel kan programmeres. PROGRAMMERBARE TASTER PÅ FJERNBETJENINGEN FUNCTION AUX TAPE 2 TAPE MON CD MAIN POWER ON MAIN POWER OFF SPEAKERS 1 SPEAKERS 2 PHONO TAPE MON TAPE 2 LEARN CD AUX AM FM PRESET DOWN l X X X X PRESET UP l X X X X TUNING DOWN l X X X X TUNING UP X X X X RECORD/PAUSE /B X X X X STOP A X X X X REVERSE PLAY F X X X FORWARD PLAY G X X X X DISC SKIP UP X X X X DISC SKIP DOWN X X X X FM MODE X X X X VMAx P. SCAN X X X X MUTE SLEEP TUNING UP D X X MASTER VOL. UP DIMMER TUNING DOWN E X X MASTER VOL. DOWN DIRECT X X X 1 X X X 2 X X X 3 X X X MEMORY X X X 4 X X X 5 X X X 6 X X X 7 X X X 8 X X X 9 X X X AUTO PRESET X X 0 X X X CLEAR X X X 18 BETJENING

19 Betjening Programmering af fjernbetjeningen - en enkel proces Trin 1: HK3470 fjernbetjeningen og fjernbetjeningen for det andet apparat (f.eks. en CD-afspiller) placeres så deres infrarøde sendere sigter mod hinanden med en afstand på godt en cm. Trin 2: Tryk samtidig på Learn og Kildevalg ç tasten svarende til apparattypen hvis koder skal programmeres (Hvis det er en CD-spiller, tryk på CD, o.s.v.) LED Ω blinker to gange og lyser konstant. Trin 3: Tryk og giv slip på tasten på HK3470 fjernbetjeningen som ønskes programmeret. Husk at kontrollere at det er en prgrammerbar tast i henhold til oversigten på side 18. LED Ω blinker een gang og lyser konstant. Trin 4: Tasten på den anden fjernbetjening hvis kode skal programmeres i HK3470 fjernbetjeningen holdes nede indtil LED Ω blinker tre gange og bagefter lyser konstant. Slip tasten. Hvis LED Ω flimrer i 5 sekunder (i stedet for at blinke tre gange og lyse konstant), er programmeringen mislykket. Prøv igen fra Trin 2. Check at senderne på de to fjernbetjeningen sigter på hinanden samt at tasten som du ønsker at programmere på HK3470 fjernbetjeningen er programmerbar i henhold til tabellen på side 18. Prøv også at ændre afstanden mellem de to fjernbetjeninger. Trin 5: Næste tast programmeres ved at gentage Trin 2-4. Trin 6: For at afslutte programmering, tryk enten Learn een gang eller vent 20 sekunder indtil fjernbetjeningen automatisk vender tilbage til normal funktion. Genetablering af fabriksindstillingen for en tast Når en ny kode programmeres, erstatter den den tidligere kode for tasten på den pågældende apparatside. Men hvis du fortryder en programmering, er det let at vende tilbage til tastens fabriksindstilling: Trin 1: Tryk samtidig på Learn og en hvilkensomhelst Kildevalgstast ç for at indlede omprogrammering. Trin 2: Tryk og giv slip på klidevalgstasten for den apparattype som omfatter den tast som skal tilbage til fabriksindstillingen. LED Ω blinker een gang og lyser konstant. Trin 3: Med Taltasterne tryk "777". LED Ω blinker for hvert tal. Trin 4: Tryk og slip tasten der skal omprogrammeres til fabriksindstillingen. LED Ωblinker tre gange for at bekræfte at tastens fabriksindstilling nu er genetableret. Trin 5: Gentag Trin 4 for andre taster efter ønske. Hvis man vil genetablere fabriksindstillinger for alle taster for en apparattype, kan det gøres på een gang. Se næste spalte. Trin 6: For at afslutte omprogrammering, tryk enten Learn een gang eller vent 20 sekunder indtil fjernbetjeningen automatisk vender tilbage til normal funktion. Genetablering af fabriksindstillinger for en apparattype Hvis man vil genetablere fabirksindstillinger for en bestemt apparattype, behøver man ikke gøre det med een tast ad gangen. Sådan omprogrammeres alle koder for en bestemt apparattype på een gang: Trin 1: Tryk samtidig på Learn og en hvilkensomhelst Kildevalgstast ç for at indlede omprogrammering. Trin 2: Tryk og giv slip på klidevalgstasten for den apparattype som skal tilbage til fabriksindstillingerne. LED Ω blinker een gang og lyser konstant. Trin 3: Med Taltasterne tryk "888". LED Ω blinker for hvert tal. Trin 4: LED Ω forbliver tændt eet sekund og blinker tre gange for at bekræfte at apparattypens fabriksindstillinger nu er genetableret. Tasterne ved den pågældende apparattype vil nu sende de fabriksindstillede koder. Omprogrammering af hele fjernbetjeningen Man kan også omprogrammere hele fjernbetjeningen til fabriksindstillingerne på een gang på følgende måde: Trin 1: Tryk samtidig på Learn og en hvilkensomhelst Kildevalgstast ç for at indlede omprogrammering. Trin 2: Tryk og giv slip på en hvilkensomhelst kildevalgstast (undtagen PHONO, AM, FM). LED Ω blinker een gang og lyser konstant. Trin 3: Med Taltasterne tryk "999". LED Ω blinker for hvert tal. Trin 4: LED Ω forbliver tændt i 5 sekunder og dernæst blinker tre gange for at bekræfte at fjernbetjeningens fabriksindstilling nu er genetableret for samtlige taster. Fjernbetjeningen sender nu kun de fabriksindstillede koder. Backup ved Strømsvigt Stationer i hukommelsen og alle opsætningsindstillinger huskes, selv om apparatet ikke tilføres strøm grundet slukning ved kontakt, strømafbrydelse, m.m. Oplysninger opbevares i EPROM og kan derfor gemmes uden strøm i nærmest ubegrænset tid. Mikroprocessor Re-set Hvis det mod forventning skulle ske at din HK3470 opfører sig unormalt, kan problemet ligge i hukommelsen eller mikroprocessoren. Problemet løses ved at slukke HK3470, trække stikket ud fra kontakten og vente dst tre utter. Tilslut strøm igen og kontrollér funktionerne. Hvis det ikke hjælper, må du prøve med system re-set. System re-set sletter de forvalgte stationer og indledes med tryk på Hovedafbryder 1 for at slukke HK3470 helt. Både T Mon og CD 9 og # på FORSIDEN holdes nede samtidig, mens du trykker Hovedafbryder 1 for at tænde HK3470. Display viser kortvarigt RESET og receiveren vender tilbage til normal funktion. Når det er gjort, skal stationer i hukommelsen programmeres igen. Hvis der stadig er problemer, kan det skyldes elektrostatisk afladning eller lysnetsforstyrrelser som har skadet hukommelsen eller mikroprocessoren. Hvis re-set ikke løser problemet, kontakt din Harman Kardon forhandler. BETJENING 19

20 Fejlsøgning HK3470 er konstrueret til vedvarende fejlfri funktion. Eventuelle problemer skyldes typisk betjeningsfejl. Hvis der opstår et problem, prøv disse løsningsmuligheder inden du kontakter din Harman Kardon forhandler. Problem Intet lys når System Power 2 trykkes Ingen lyd Ingen lyd fra en eller begge kanaler Støjfyldt, forvrænget radiolyd eller "Stereo" lyser ikke eller Tuner forvrænger eller støjer. Lejlighedsvis eller konstant brum/sus fra tuner Fjernbetjeningen virker ikke som den skal. Lyden fra kassette eller CD er forvrænget. Løsning HK3470 skal være tilsluttet tændt lysnetstik. Hovedafbryderen 1 skal være tændt. Mute må ikke være valgt. En lydkilde der spiller skal være valgt. Volumen skal være skruet op. Et eller to højttalerpar skal være valgt med Speaker Selector 67. Kabler skal være uskadt og korrekt tilsluttet. Antenne skal være tilsluttet og placeret korrekt og sigte mod senderen og være god nok til at opfange den ønskede station. HK3470 skal flyttes væk fra neonrør, TV, motorer og andre el-apparater. Batterier kontrolleres og udskiftes, om nødvendigt. Den korrekte kilde skal være valgt med Kildetasterne ç. Remoteføleren skal have frit udsyn og sigte direkte mod HK3470 med en vinkel på højst 30 grader. Fluorescerende lamper i nærheden kan forstyrre det infrarøde signal. Fjernbetjeningen skal være korrekt programmeret. I tvivlstilfælde, genetableres fabriksindstillingerne som beskrevet side 19. Kassette eller CD må ikke være tilsluttet grammofonindgang. (Phono indgang må kun bruges til LP-pladespiller.) 20 FEJLSØGNING

HK 3480 Stereo Receiver BRUGSVEJLEDNING

HK 3480 Stereo Receiver BRUGSVEJLEDNING HK 3480 Stereo Receiver BRUGSVEJLEDNING HK 3480 SPEAKER 1 SPEAKER 2 VMAx MUTE AUTO TUNED STEREO RDS PTY CT RT TA MEMORY PRESET SLEEP PHONO FM VID 1 VID 2 AM VID 3 CD TAPE M. Power for the Digital Revolution

Læs mere

HK 970 Integreret forstærker BRUGSVEJLEDNING

HK 970 Integreret forstærker BRUGSVEJLEDNING HK 970 Integreret forstærker BRUGSVEJLEDNING Power for the Digital Revolution Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Tilslutninger 5 Funktionsbeskrivelser 6 Fjernbetjening 7 Daglig brug 7 Fejlsøgning 8 Tekniske

Læs mere

HK 980 Integreret forstærker

HK 980 Integreret forstærker HK 980 Integreret forstærker brugsvejledning Dansk Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Tilslutninger 5 Funktionsbeskrivelser 6 Fjernbetjening 7 Daglig brug 7 Fejlsøgning 8 Tekniske specifikationer Overensstemmelseserklæring

Læs mere

HK 675 Integreret forstærker BRUGSVEJLEDNING

HK 675 Integreret forstærker BRUGSVEJLEDNING HK 675 Integreret forstærker BRUGSVEJLEDNING HK 675 Power for the Digital Revolution Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Tilslutninger 5 Funktionsbeskrivelser 6 Fjernbetjening 7 Daglig brug 7 Fejlsøgning

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Din brugermanual HARMAN KARDON HK 3370

Din brugermanual HARMAN KARDON HK 3370 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

HKS 4 Surroundhøjttalere

HKS 4 Surroundhøjttalere HKS 4 Surroundhøjttalere BRUGSVEJLEDNING Power for the Digital Revolution Indhold 3 Introduktion 4 Højttalerplacering 5 Monteringsmuligheder 6 Højttalertilslutning 6 Tilslutning 6 Opsætning af Receiver/Processor

Læs mere

Premier. Forforstærkere. Brugervejledning. For modellerne

Premier. Forforstærkere. Brugervejledning. For modellerne Premier Forforstærkere Brugervejledning For modellerne Phono Stage Head Amplifier Line Pre-Amplifier + fjernbetjent version Line / Phono Pre-Amplifier + fjernbetjent version Line / Phono Plus + fjernbetjent

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Quattro. Forforstærker. Brugervejledning. For modellerne. Quattro forforstærker 2 kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter

Quattro. Forforstærker. Brugervejledning. For modellerne. Quattro forforstærker 2 kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter Quattro Forforstærker Brugervejledning For modellerne Quattro forforstærker kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter - - Audion International Introduktion Tillykke med købet af din Audion Quattro

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

Kontrolknapper. ActivSound 75. (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. (2) Strømindikator Lyser grønt når der er tændt.

Kontrolknapper. ActivSound 75. (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. (2) Strømindikator Lyser grønt når der er tændt. ActivSound 75 (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. () Strømindikator Lyser grønt når der er tændt. () Kontrol af mikrofonens lydstyrke [TEACHER 1 og ] Knappen bruges til at justere styrken

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 FOR SIKKER OG BEDST VIRKEMÅDE -------------------- 2 BESKRIVELSE AF FUNKTIONER ----------------------

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

KP4.6 Installations- & Brugsvejledning

KP4.6 Installations- & Brugsvejledning Hea KP4.6 Installations- & Brugsvejledning ding Place your message here. For maximum impact, use two or three sentences. 2 Tillykke Tillykke og tak fordi du valgte Jamo KP4.6 tastatur. Tastaturet åbner

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Dansk brugsanvisning

Dansk brugsanvisning Dansk brugsanvisning designeren Ole Witthøft har udviklet det fysiske design, funktionaliteterne og den særlige lydkvalitet i SA geyser musiksystemet. Ole er derudover internationalt anerkendt for de prisbelønnede

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Silver Night. Forstærkere. Brugervejledning. For modellerne

Silver Night. Forstærkere. Brugervejledning. For modellerne Silver Night Forstærkere Brugervejledning For modellerne Stereo 300B - 7 Watt Mk1 & 2 Stereo Integrated 300B - 7 Watt Mk1 & 2 Stereo PX25 Mk2 8 Watt Stereo Integrated PX25-8 Watt Mk2 Parallel Single Ended

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

DAB og FM DIGITAL ADAPTER

DAB og FM DIGITAL ADAPTER DAB og FM DIGITAL ADAPTER Betjeningsvejledning International Receiver Company Now everybody can afford great design Tak for dit køb af et International Receiver Company produkt. Det er vores vision at

Læs mere

Sterling. Forstærkere. Brugervejledning. For modellerne

Sterling. Forstærkere. Brugervejledning. For modellerne Sterling Forstærkere Brugervejledning For modellerne Stereo 12 Watt Mk 1 & 2 Stereo Plus 18 Watt Mk 1 & 2 Stereo Integrated 12 & 18 Watt Mk 1 & 2 Stereo Integrated Remote 12 & 18 Watt Mk 1 & 2 Parallel

Læs mere

Vejledning til Baghusets lydanlæg

Vejledning til Baghusets lydanlæg Vejledning til Baghusets lydanlæg Denne vejledning er inddelt i følgende kapitler med farvekoder: 1. Forstærker og Afbrydere 2. Minimixeren 3. Monitorhøjtalere (Medhør) 4. Subwhoofer 5. PA-mixeren 6. Linedrivere

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Trin 1 Inden installation af trådløs tv-boks 4 Trin 2 Placering af trådløs tv-boks 5 Trin 3 Tilslutning

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Lyn-vejledning LX9000R. Generel information. Medfølgende tilbehør. Dansk

Lyn-vejledning LX9000R. Generel information. Medfølgende tilbehør. Dansk 1 4 0 Dansk 2 5 9 6 3 7 8 @ @ # Generel information Denne lyn-vejledning giver dig et groft overblik og hjælper dig med hurtigt at komme i gang med de grundlæggende trin. Mere detaljeret information finder

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

HD 970 Compact Disc Afspiller BRUGSVEJLEDNING

HD 970 Compact Disc Afspiller BRUGSVEJLEDNING HD 970 Compact Disc Afspiller BRUGSVEJLEDNING HD 970 Play Pause Stop SKip/Search Display Power for the Digital Revolution Indholdsfortegnelse 2 Symbolforklaring 3 Introduktion 4 Informationer 4 Udpakning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Comfort Contego Brugsanvisning

Comfort Contego Brugsanvisning Danmark Comfort Contego Brugsanvisning Læs brugsanvisningen, inden du tager dette produkt i brug. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Modtager Indholdsfortegnelse Side Introduktion 3 Dette

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Tak for dit valg af TEAC! Vi håber at du bruger denne manual til at blive fortrolig med vores produkt, så du får meget glæde af det.

Tak for dit valg af TEAC! Vi håber at du bruger denne manual til at blive fortrolig med vores produkt, så du får meget glæde af det. Tak for dit valg af TEAC! Vi håber at du bruger denne manual til at blive fortrolig med vores produkt, så du får meget glæde af det. SL-D90 Til egne notater DANSK QUICK GUIDE Før ibrugtagning Generelt

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING CAU-420 4 (1-3) 4 (4-6) 3 9 2 16 17 18 15 21 20 19 14 10 1 BETJENINGSVEJLEDNING BILSTEREO MED MP3/WMA AFSPILLER MED PLL FM STEREO RADIO 7 6 12 RDS 8 INDGANGE FOR USB / SD- / MMC-KORT FRONT AUX INDGANG

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O C E N T E R 2 3 0 0 1 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING CAD-381 BLUETOOTH 11 1 2 3 15 14 12 BETJENINGSVEJLEDNING BILSTEREO MED CD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA AFSPILLER MED PLL FM STEREO RADIO 13 RDS 4 (1-6) FRONT AUX INDGANG Bluetooth Funktion til Mobiltelefon AFTAGELIGT

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING

TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING Tillykke med deres nye TV INSPEKTIONSANLÆG FOR KLOAKER OG ANDRE SKJULTE INSTALLATIONER. Følg venligst denne vejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension.

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER Åben batterirummet og læg to stk alkaliske LR6 batterier (str. AA) i rummet i overennsstemmelse med markeringerne + og - inde i rummet. Ilægning af nye batterier Batteri-indikatoren

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere