Systemdokumentation (inkl. driftsvejledninger)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Systemdokumentation (inkl. driftsvejledninger)"

Transkript

1 Systemdokumentation (inkl. driftsvejledninger) Videreudvikling og vedligeholdelse af IT-systemet "Fredede og Bevaringsværdige Bygninger" Kulturarvsstyrelsen Projekt nr.: DOKUMENT REF: FBB Systemdokumentation.doc Revision Målbeskrivelse Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Dato 1.0 Første endelige version MBO HES SHH Morten Bødtkjer Helle Spange Steen Hagedorn Side 1 af 32

2 Indhold 1 INTRODUKTION 4 2 SYSTEMETS ARKITEKTUR APPLIKATIONSARKITEKTUR TOMCAT GEOSERVER POSTGRESQL KOMPONENTER (TREDJEPARTSBIBLIOTEKER) KLIENTBIBLIOTEKER SERVERBIBLIOTEKER ANVENDTE DESIGNPRINCIPPER BRUGERSTYRING OG ROLLER 10 3 INTEGRATIONER OIS (EBST) UDSTILLEDE SOAP SERVICES (KOMMUNER MV.) CUMULUS BILLEDDATABASE (KULTURARVSSTYRELSEN) UDSTILLEDE OGC SERVICES (KORTFORBRUGERE) EKSTERNE OCG SERVICES 15 4 MILJØER PRODUKTIONSMILJØ TESTMILJØ UDVIKLINGSMILJØ VERSIONSSTYRING PÅ KILDEKODE ANT ECLIPSE IDE 20 5 DRIFTSVEJLEDNINGER INSTALLATION DEPLOYMENT SERVICES BACKUP OG RESTORE KONFIGURATIONSFILER LOGS 24 APPENDIKS A: CUMULUS UPLOAD PROCES 26 APPENDIKS B: OIS INTEGRATION 27 Side 2 af 32

3 APPENDIKS C: ADGANG TIL DRIFTMILJØ 28 APPENDIKS D: SAGSTYPER 29 Side 3 af 32

4 1 Introduktion Dette dokument udgør systemdokumentationen inklusiv driftsvejledninger. Det er udarbejdet efter udviklingen af FBB systemleverancen, og samler nogle væsentlige informationer om systemets opbygning, arkitektetur, tekniske grænseflader og integrationer med andre systemer. Der henvises specielt til særskilt dokument med beskrivelse af datamodellen. Det indeholder desuden driftsvejledninger, som beskriver forskellige forhold under drift, herunder informationer om installationer, deployment, konfigurationsfiler, logfiler, backup/restore, services mv. Der henvises til diverse trin-for-trin vejledninger, der er tilgængelige i form af referencer til andre udarbejdede dokumenter. I tillæg til dette dokument og de dokumenter, der henvises til, udgør de tidligere designdokumenter også en del af den samlede dokumentation af systemet. Dele af teksten er kopieret fra tidligere dokumentation, herunder designdokumentation og dokumentation overleveret fra tidligere leverandør (Mjølner). Det forudsættes at læseren har et vist indblik i funktionaliteten i FBB løsningen, eksempelvis gennem brug eller via designdokumenterne. Side 4 af 32

5 2 Systemets arkitektur I dette kapitel beskrives systemet arkitektur, dvs. de komponenter som løsningen er bygget op med. Derudover beskrives på et overordnet niveau brugere og integrationer med andre systemer. Integrationerne beskrives mere detaljeret i det næste kapitel. 2.1 Applikationsarkitektur Systemets arkitektur illustreres af figuren nedenfor: Løsningen består overordnet af en database og Java applikationer på en web server. Databasen er implementeret på en PostgreSQL database med en Postgis overbygning, der muliggør lagring og behandling af geometriske data. Databasen tilgås af Java applikationerne "GeoServer" og "FBB", hvor førstnævnte er et standardprodukt og sidstnævnte er selve det udviklede FBB system. Begge hostes i en og samme Apache Tomcat og udstiller derved en samlet web-løsning. FBB applikationen anvendes også ifm. en række jobs, hvor de vigtigste vedrører data udveksling med OIS (Offentlig Information Server). Løsningen har desuden integrationssnitflader med KMS Kortforsyningen og et internt system ved Kulturarvsstyrelsen til håndtering af billeder (Cumulus). Side 5 af 32

6 Webløsningen anvendes af forskellige typer brugere, der har adgang til forskellige dele af systemet og de bagvedliggende data. Derudover udstilles diverse data via SOAP og OGC services til eksterne systemer. Nedenfor beskrives tre centrale komponenter (produkter), som løsningen baserer sig på: Apache Tomcat GeoServer PostgreSQL Alle disse produkter er "open source", hvilket er også er tilfældet for de øvrige anvendte komponenter i løsningen Tomcat Som Java web container anvendes Apache Tomcat: Tomcat udstiller følgende Java web-applikationer: FBB: Selve web applikationen FBB-WS: SOAP services til brug for eksterne systemer GeoServer: Standardsystemet GeoServer (jf. nedenfor) Hver af disse deployes som selvstændige WAR-filer (web application archive) GeoServer GeoServer er en Java web applikation: Applikationen muliggør udstilling af geografiske data som korttjenester i form af OGC Web Services, eksempelvis som WMS og WFS, jf. De udstillede data anvendes af selve FBB web-løsningen, idet det indlejrede kort (OpenLayers) trækker på de udstillede OGC services. Derudover udstilles visse services til brug for eksterne systemer. Blandt de udstillede geografiske data er eksempelvis: Placeringer på bygninger Fredningsomfangspolygoner Signaturer til bebyggede strukturer GeoServer kobles direkte på data fra PostgreSQL/PostGIS databasen. I GeoServer er der installeret et ekstra proxy-modul (plugin). Dette modul benyttes til at proxy kald til eksterne non-ssl sites. Hermed kan man undgå advarsler i browsere om Mixedcontent PostgreSQL Som database-server platform anvendes PostgreSQL: Side 6 af 32

7 I tillæg hertil er modulet "PostGIS" installeret: PostgreSQL med PostGIS er et RDMS med understøttelse af geometrier. PostGIS implementeringen følger "OGC Simple Feature Access" standarden: Datamodellen er nærmere beskrevet i " _FBB_Datamodel_dokumentation.docx". Data ligger i en relationel model, der afspejler objektmodellen i datalaget i FBB applikationen. Modellen er oprettet vha. scripts ud fra programkoden. Derudover er visse data gjort tilgængelige via views, der er målrettet brugen via GeoServer til korttjenester. 2.2 Komponenter (tredjepartsbiblioteker) I figuren nedenfor vises de vigtigste teknologier og tredjepartsbiblioteker, som løsningen anvender: FBB Klient HTML CSS OpenLayers jquery GeoServer FBB (Java EE applikation) Spring Log4j Axis itext POI Lucence Hibernate FBB (Postgres/postgis database samt fildrev) FBB systemet er en webbaseret løsning. Den del af løsningen som afvikles i klientens browser fremgår af figuren ovenfor som "FBB Klient", mens server-delen fremgår som "FBB (Java EE applikation)". Side 7 af 32

8 De hvide kasser udgør tredjepartsbiblioteker, som anvendes af løsningen. Disse beskrives nærmere i det følgende Klientbiblioteker Tabellen nedenfor beskriver de anvendte tredjepartsbiblioteker i FBB klienten (jf. illustrationen ovenfor) OpenLayers OpenLayers er et javascript bibliotek, som anvendes til visning af og interaktion med indlejrede kort. OpenLayers understøtter brugen af korttjenester i form af OGC Web Services, såsom WMS og WFS. I FBB løsningen anvendes således de af GeoServer udstillede OGC services i OpenLayers komponenten. jquery jquery anvendes til: integration af mere avancerede brugergrænsefladekontroller (UI komponenterne) mere dynamisk kommunikation med serveren på den enkelte side (AJA) at lette brugen af javascript med jquery metoder til dokument traversering og håndtering af events. Løsningen gør intenst brug af AJA delen i jquery, specielt i sagsbehandlerdelen Serverbiblioteker Tabellen nedenfor beskriver de anvendte tredjepartsbiblioteker i FBB server-delen (jf. illustrationen ovenfor) Spring Spring benyttes generelt til både layout, dependency injection, konfiguration og præsentation. Hele løsningen er bygget op omkring brugen af Spring, der derfor er en meget central komponent i løsningen Axis Benyttes sammen med Spring til at håndtere webservicen Se også web/web-inf/server-config.wsdd DWR itext Benyttes sammen med Spring til at håndtere AJA kald. Anvendes til generering af PDF dokumenter, som anvendes i forbindelse med udtræk af PDF rappporter (eksempelvis SAVE Side 8 af 32

9 skemaer) POI Lucene Benyttes til håndtering af Microsoft Excel dokument formater (import og export af CSV-filer). Til fritekst-søgning i KUAS FBB benyttes Apache Lucene. Hver eneste gang et indekseret objekt ændres (f.eks. at en bygning opdateres) opdateres Lucene-indekset automatisk. Søg udføres igennem klassen utils.lucenesearcher Indeksering udføres igennem klassen utils.luceneindexer, hvor indekseringsdata gemmes på filsystemet (konfigurerbart). Hibernate Hibernate benyttes som persistens framework. Hibernate anvendes af FBB løsningen i Spring context'en. Log4j Til logning internt i systemet, benyttes Log4j. Lg4j gør det muligt at konfigurere hvilke typer informationer, der skal logges og hvortil. Log4j konfigurationsfilen findes i web/webinf/log4j.xml 2.3 Anvendte designprincipper To væsentlige designprincipper ("design patterns") er gennemgående for løsningen: Inversion of Control (IoC) og Dependency Injection Model-View-Controller (MVC) Spring og Spring-MVC anvendes til implementeringen af disse designprincippper. Der kan læses mere om designprincipperne i litteratur om design patterns eller i dokumentationen af Spring: Konkret er løsningen er opbygget omkring MVC således: View: Brugergrænsefladen som består af alle siderne i FBB-systemet. Disse er lavet som jsp-sider. Controller: Mellemlaget mellem View og Model. En controller styrer behandlingen af data fra modellen inden den vises på brugergrænsefladen. En controller har ansvaret Side 9 af 32

10 for at vise et bestemt view, som i FBB er en jsp-side. Alle opdateringer til databasen foregår ligeledes i controlleren. En controller er en java-klasse. Model: Datamodellen og forretningsobjekter realiseret via java-klasser. For hver delfunktionalitet i systemet er der således en controllerklasse og en eller flere jspsider. Inversion of Control (IoC) og Dependency Injection styres vha de to konfigurationsfiler: web/web_inf/applicationcontext.xml web/web_inf/fbb-servlet.xml Controllerne er defineret i fbb-servelt.xml, mens Data Access klasser (DAO'er) defineres i applicationcontext.xml. Et eksempel på en opsætning af en Controller ses nedenfor: <bean id="fredningslistecontroller" class="dk.kuas.fbb.web.fredningslistecontroller"> <property name="sessionform"> <value>true</value> </property> <property name="formview"> <value>/web-inf/jsp/nytdesign/fredningsliste.jsp</value> </property> <property name="commandname"> <value>bean</value> </property> <property name="commandclass"> <value>dk.kuas.fbb.web.nytdesign.fredningslistebean</value> </property> <property name="successview"> <value>/web-inf/jsp/nytdesign/fredningslisteresultat.jsp</value> </property> <property name="genericdao"> <ref bean="genericdao" /> </property> <property name="kommunedao"> <ref bean="kommunedao" /> </property> </bean> Et eksempel på opsætning af en DAO ses nedenfor: <bean id="kommunedao" class="dk.kuas.fbb.persistency.bbr.kommunedaoimpl"> <property name="sessionfactory"> <ref local="sessionfactory" /> </property> </bean> 2.4 Brugerstyring og roller Adgangskontrollen er central for interaktion med samtlige komponenter i FBB-systemet. Side 10 af 32

11 Adgangskontrollen er implementeret ved brug af almindelig http-autentificering og beskyttelse af de relevante URL er. Desuden indkapsler java-klassen dk.kuas.fbb.web.accesscontrol viden om, hvem der har tilladelse til hvilke operationer i systemet. Controllerne og jsp-siderne spørger en instans af denne klasse om bestemte operationer må udføres eller bestemte objekter må vises. Nedenstående skema lister de arbejdsgange en bruger til FBB offentlig og lukket side kan have. For hver arbejdsopgave er der i kolonnen til højre defineret hvorvidt de forskellige typer af brugere har rettighed til den pågældende funktion. S: Kulturarvsstyrelsen Superbruger I: Kulturarvsstyrelsen Intern bruger / redaktør F: Kulturarvsstyrelsen read only A: Kommunal administrator B: Kommunal redaktør R: Kommunal read only P: Privat bruger Opret/rediger/slet bruger Superbruger kan vedligeholde interne brugere og kommunale administrator Kommunal administrator kan vedligeholde kommunale brugere til egen kommune Redigér i statisk indhold (CMS) Se log-rapport Kulturarvsstyrelsen Superbruger kan fremfinde log for samtlige brugere Kommunal administrator kan fremfinde log for kommunes brugere S I F A B R P Ændre eget password S I F A B R Søg sag S I F A B R P Vis sag S I F A B R P Opret/redigere sag Kulturarvsstyrelsen superbruger: alle sager Kulturarvsstyrelsen redaktør:fredningssag, Statslig bevaringssag, Anden sag. Kommune: SAVE-sag, Kommunal bevaringssag Ændr status på sag Kulturarvsstyrelsen superbruger: alle sager Kulturarvsstyrelsen redaktør: Fredningssag, Statslig bevaringssag, Anden sag. Kommune: SAVE-sag, Kommunal bevaringssag Slet sag Tilknyt billeder til sag Kulturarvsstyrelsen superbruger: alle sager Kulturarvsstyrelsen redaktør: Fredningssag, Statslig bevaringssag, Anden sag. Kommune: SAVE-sag, Bevaringssag S S S A A S I B S I B S S I B Tilknyt bygninger til sag Kulturarvsstyrelsen superbruger: alle sager S I B Kulturarvsstyrelsen redaktør: Fredningssag, Statslig bevaringssag, Anden sag. Kommune: SAVE-sag, Bevaringssag Søg bygning S I F A B R P Vis bygning S I F A B R P Opret/redigér fiktiv bygning S I B Kulturarvsstyrelsen superbruger: alle sager Kulturarvsstyrelsen redaktør: Fredningssag, Statslig bevaringssag, Anden sag. Kommune: SAVE-sag, Bevaringssag Slet fiktiv bygning S Opret/rediger informationer tilknyttet til en bygning Kulturarvsstyrelsen superbruger: alle sager Kulturarvsstyrelsen redaktør: Fredningssag, Statslig bevaringssag, Anden sag. Kommune: SAVE-sag, Bevaringssag S I B Side 11 af 32

12 Ændr status på bygning Kulturarvsstyrelsen superbruger: alle sager Kulturarvsstyrelsen redaktør: Fredningssag, Statslig bevaringssag, Anden sag. Kommune: SAVE-sag, Bevaringssag Tilføj (indtegn) bebygget struktur til SAVE-sag Kulturarvsstyrelsen superbruger: SAVE-sag Kommune: SAVE-sag Tilknyt og rediger billeder til bygning samt fjern billeder fra bygning Kulturarvsstyrelsen superbruger, redaktør: Bygninger i hele landet Kommune: Bygninger i egen kommune S I B S B S I B Generer og udskriv SAVE skema S I F A B R Gemme indstillinger til Min side S I F A B R Udtræk rapport (ML, HTML, CSV) på sag S I F A B R Udtræk rapport (ML, HTML, CSV) på bygning S I F A B R Udskriv sag S I F A B R P Vis fredningsliste S I F A B R P Som det fremgår af skemaet ovenfor er der i FBB systemet defineret en række sagstyper. Disse er nærmere beskrevet i appendiks D. Side 12 af 32

13 3 Integrationer Figuren nedenfor udgør en overblikstegning over integrationerne med systemer og eksterne partnere. OIS data (http) Log-information (http) Udstillede geodata (wms, wfs) Billeder (ftp) I figuren illustrerer serveren i midten FBB systemet, mens de omkringliggende er de systemer og eksterne partnere, som FBB integrerer med. Teksten i pilene beskriver hvilke data der udveksles. Pilenes retning er data-retningen, mens den sorte prik er i den ende af pilen, hvorfra kald initieres. Integrationerne i figuren er (listet i rækkefølge mod uret): OIS-data fra Erhvervs- og Byggestyrelsen (EBST) Udstillet FBB funktionalitet til kommunerne via web services (SOAP) Billeder fra Kulturarvsstyrelsens centrale billeddatabase Cumulus (FTP) Udstilling af egne geodata via WMS og WFS Visning af eksterne geodata i FBB løsningen under brug af WMS/WFS kortleverandører De tre øverste er integrationer til dataudveksling, hvor grænsefladen enten er fastlagt af den eksterne partner, Kulturarvsstyrelsen eller et sarmarbejde. De to sidstnævnte er geodata integrationer baseret på standard OGC protokoller, WMS og WFS. Side 13 af 32

14 I de følgende to kapitler beskrives hver af de ovenfor nævnte integrationer. Udover de viste integrationer i figuren ovenfor, er der en række import/eksportmuligheder i brugergrænsefladen, der eksempelvis muliggør upload af data fra SAVE undersøgelser i CSV format. 3.1 OIS (EBST) TODO: BESKRIVES ERFTER IMPLEMENTERINGEN ER FÆRDIGGJORT 3.2 Udstillede SOAP services (Kommuner mv.) Der findes en web service (SOAP) grænsesnitflade i FBB. Her udstilles en række af de funktioner, som brugergrænsefladen muliggør, via web services. Disse services kan anvendes af kommuner, der ønsker at tilgå funktionalitet i FBB via egne systemer. WSDL Url: https://www.kulturarv.dk/fbb-ws/services/fbbservice?wsdl Servicen kræver Basic authentication Realm="fbb-realm" Der logges på med en bruger, som er oprettet i FBB systemet Servicen indeholder metoder til at finde, importere og eksportere bygnings- og sags-data. Metoderne er: findbygningerirektangel findnaermestebygning findbygninger findsager findveje eksporterbygningml eksporterbygningerml eksporterbygningersimpelml eksportersagml eksporterfotografiml importerbygningml importersagml importerfotografiml 3.3 Cumulus billeddatabase (Kulturarvsstyrelsen) I Kulturarvstyrelsen anvendes systemet Cumulus som en fælles central billeddatabase. Billeder skal uploades til Cumulus, og en automatisk overførsel mellem Cumulus og FBB sikrer så at de enkelte bygningers billeder kan vises i FBB systemet. I tillæg til Cumulus-billeder er det muligt at uploade billeder til bygninger for kommunebrugere via dialoger i selve FBB løsningen. Billeder der tilknyttes sager fremfor enkeltbygninger uploades ligeledes via brugergrænsefladen. Disse billeder ligger alene lokalt på FBBs web server. Det er en en-vejs integration, hvor billeder fra Cumulus til overføres til FBB. Kun billeder med de rette metadata overføres til FBB, mens alle øvrige forbliver i Cumulus alene. Side 14 af 32

15 Filerne uploades via FTP, idet en mindre del af FBBs web servers folderstruktur er gjort tilgængelig via FTP. Der er etableret en VPN tunnel (IPsec) mellem Cumulus serveren placeres på Kulturarvsstyrelsens kontorlan og FBB serveren placeres ved driftleverandøren UNI-C. Processen er for upload af Cumulus-billeder varetages af Cumulus-systemet, der navngiver de uploadede filer og placerer disse i foldere efter en aftalt grænsesnitbeskrivelse. Denne proces er nærmere beskrevet i appendiks A. FBB tilgår så filerne i denne folderstruktur mhp. at fremfinde og vise billeder. Data læses således direkte fra filerne frem for at de overføres til databasen. 3.4 Udstillede OGC services (Kortforbrugere) Der udstilles en række OGC web services under brug af GeoServer. I det følgende findes links til "GetCapabilities" og til nogle eksempler på at hente kortdata enten som billeder (WMS) eller som ML data (WFS). Resultet af "GetCapabilities" er metadata, der beskriver de nærmere muligheder for brug af de til rådighed værende korttjenester. Capabilities url: https://www.kulturarv.dk/geoserver/wms?service=wms&version=1.1.0&request=getcapabiliti es Kortlagene med fredede bygninger hhv. bevaringsvurderede bygninger udstilles som WMS og WFS. Eksempler på kald: WMS (Fredede bygninger I området nær Kongens Nytorv): https://www.kulturarv.dk/geoserver/wms?service=wms&version=1.1.0&request=getmap&lay ers=fbb:view_bygning_fredede&styles=&bbox=725200, ,725800, &width=512 &height=512&srs=epsg:25832&format=image/png WMS (Bygninger med høj bevaringsværdi I området nær Kongens Nytorv): https://www.kulturarv.dk/geoserver/wms?service=wms&version=1.1.0&request=getmap&lay ers=fbb:view_bygning_fredningstatus_hoej&styles=&bbox=725200, ,725800, &width=512&height=512&srs=EPSG:25832&format=image/png Bygninger med høj, medium eller lav bevaringsværdi er blevet vurderet i en undersøgelse og tildelt en bevaringsværdi. Se bevaringsværdier: https://www.kulturarv.dk/fbb/bevaringsvaerdier.htm WFS (Fredede bygninger I området nær Kongens Nytorv): https://kulturarv.dk/geoserver/ows?service=wfs&version=1.0.0&request=getfeature&typen ame=fbb:view_bygning_fredede&bbox=725200, ,725800, Bemærk, at kortservices bør kaldes i et lille geografisk område, da datamængden ellers bliver meget stor. 3.5 Eksterne OCG services Side 15 af 32

16 Kortdata hentes via standard WMS/WFS tjenester fra bl.a. COWI, Miljøportalen, Kortforsyningen og Kulturstyrelsens eget kommende Fund og fortidsminder (4F) system. OpenLayers understøtter direkte brugen af standard WMS/WFS. Der er adgangsbeskyttelse på data fra KMS og COWI. KMS anvender et ticket-system. En service kaldes med Kulturarvsstyrelsen login som parametre, og returnerer en ticket. Denne ticket kan så anvendes som url-parameter til WMS/WFS tjenester. Når en ticket har været inaktiv en længere periode inaktiveres den og kan ikke længere anvendes brugerens session udløber. COWI begrænser ved kun at tillade forespørgsler fra serverens IP adresse. Side 16 af 32

17 4 Miljøer I det følgende beskrives miljøer for udvikling, test og produktion. Nedenfor skitseres miljøerne: Deploy Kildestyring Deploy Kildekode TEST PROD Web Server Web Server Udvikler Udviklings PC Database Server Database Server 4.1 Produktionsmiljø Produktionsmiljøet består af to Linux servere: Webserver Navn: fbbapp IP: Installationer: Ubuntu Linux, Java JDK, Apache Tomcat, Ant Databaseserver Navn: fbbdb IP: Installationer: Ubuntu Linux, PostgreSQL/PostGIS, Ant Derudover er der en proxy-server foran med SSL certifikat. Løsningen tilgås fra internettet via proxy-serveren gennem HTTPS: https://www.kulturarv.dk/fbb/ Proxyserveren sender forespørgsler videre til FBB's webserver via HTTP. Proxyserveren sender videre til FBB der tilgås via følgende stier: https://www.kulturarv.dk/fbb/ (Web-brugergrænsefladen til FBB) Side 17 af 32

18 https://www.kulturarv.dk/fbb-ws/ (SOAP services til FBB) https://www.kulturarv.dk/geoserver/ (OGC Services, GeoServer) Andre adresser under videredigeres til andre af Kulturarvsstyrelsens webløsninger. Der findes et spejlet produktionsmiljø, som anvendes til løbende backup. Dette muliggør en hurtig genopretning af systemet i tilfælde af nedbrud. Miljøet driftes af UNI-C. Det er UNI-C der kender til detaljerne omkring proxy-serveren og det spejlede miljø. En nærmere beskrivelse heraf ligger udenfor rammerne af dette dokument. Systemet administreres via VPN til UNI-C og en SSH klient. Alternativt til VPN kan en SSH Gateway anvendes, der har IP adressen: Det er muligt at forbinde direkte til SSH Gateway serveren fra internettet, og herfra kan der så etableres en RLOGIN (remote login) forbindelse til de to servere i FBB. Se appendiks C for nærmere information om tilgang til driftmiljøet. Atkins idriftsætter nye releases efter aftale med UNI-C og Kulturarvsstyrelsen. Forud for en idriftsættelse skal der udarbejdes et "Idriftsættelsesdokument" (baseret på skabelon udarbejdet af UNI-C og Kulturarvsstyrelsen). 4.2 Testmiljø Testmiljøet består af en Linux server: Kombineret database- og webserver Navn: SDKCGA6328 IP: Installationer: Ubuntu Linux, PostgreSQL/PostGIS, Java JDK, Apache Tomcat, Ant Miljøet driftes af Atkins. Testmiljø er sat op så det ligner mest muligt produktionsmiljøet. Derfor er der grundlæggende anvendt de samme folderstrukturer/installationsfoldere. I hostfilen er tilføjet maskinenavne fbbapp og fbbdb (selv samme navne som anvendes i produktion). Begge disse peger på maskinen selv, dvs Dette er medvirkende til at konfigurationsfiler mv. kan genbruges i stort omfang på tværs af de to miljøer (test og produktion) Systemet kan administreres via en SSH klient. Serveren befinder sig i Atkins Danmarks DMZ og firewalls forhindrer at SSH kan tilgås direkte fra internet eller direkte fra Atkins LAN. Det er således nødvendigt at tilgå serveren med en SSH klient fra en anden server i DMZ'en. Side 18 af 32

19 4.3 Udviklingsmiljø Alle udviklere installerer et fuldt udviklingsmiljø på egen PC (Windows-baseret). Dette inkluderer IDE, webserver og database-system. Al kildekode og scripts (herunder scripts til database generering og deployment) håndteres af Atkins kildekode system (SubVersion). Installation og opsætning af udvikler-maskine er beskrevet i afsnit Versionsstyring på kildekode Til versionsstyring anvendes Atkins SubVersion system, hvor FBB løsningen findes via følgende adresse: (login påkrævet) Mens aktuelle udvikling foregår i "trunk" branchen, som linket ovenfor peger på, lægges produktions-versioner, som idriftsættes som selvstændige branches under: Når der foregår vedligehold parallelt videreudvikling er det således muligt at udbedre fejl (i produktionsbranch) samtidig med at der udvikles ny funktionalitet til fremtidige planlagte releases (i trunk) Ant Ant (http://ant.apache.org/) anvendes i build og deployment processen. Der er defineret tre ant scripts: Build.xml Ant/hibernate.xml Ant/tomcal.xml Ant/ws.xml Et fuldt overblik over alle ant targets kan ses i de fire ant scripts. Nedenfor er de væsentligste targets listet. Ant target War generatehibernatefiles generatefritekstindeks Bind Delta OISupdate OISimport OISlogupload Beskrivelse Danner war fil til deployement Generer Hibernate mapping filer. Udfører en fuld Lucene indeksering Genererer den nødvendige JIB binding aht eclipse. Køres automatisk efter en fuld "clean" Opdaterer databasen svarende til ændringsscriptet fbb\misc\delta.sql Henter det nyeste OIS udtræk Opdaterer databasen med nye OIS data Uploader OIS log I forbindelse med visse af ovenstående Ant jobs anvendes nogle hjælpeværktøjer, heriblandt: Hibernate (http://www.hibernate.org/ ) er et værktøj til at mappe Java objekter og database entiteter. Den oprindelige database er genereret på baggrund af Javaklasserne vha. Hibernate. Side 19 af 32

20 Doclet (http://xdoclet.sourceforge.net/xdoclet/index.html) anvendes til at generere Hibernate information JIB (http://jibx.sourceforge.net/) er et værktøj til at mappe Java objekter og ML filer. JIB anvendes til generering af rapporter i ML Eclipse IDE Der anvendes Eclipse som udviklingsmiljø. Efter opsætning af udviklingsmiljø i henhold til vejledningerne (jf. afsnit 5.1) fremstår løsningen i Eclipse med al FBB kildekoden og GeoServer. Det er muligt at opstarte og debugge løsningen direkte Eclipse. Ved at installere Eclipse pluginen "Subclipse" bliver udviklingsmiljøet integreret med SubVersion (versionsstyringssystemet). Vejledning til installation heraf fremgår ligeledes af vejledningerne. Side 20 af 32

21 5 Driftsvejledninger 5.1 Installation Der er udarbejdet installationsvejledninger (trin-for-trin) til hhv.: Udviklingsmiljø på Windows Testmiljø på Linux Driftleverandøren UNI-C har selv varetaget installation i produktionsmiljøet med udgangspunkt i installationsvejledningen til testmiljøet, idet installationerne og installationsprocesserne er de samme. De udarbejdede installationsvejledninger til Windows skal gennemføres i følgende rækkefølge: Installation af JDK.doc Installation af Ant.doc Installation af Tomcat.doc Installation af PostgreSQL.doc Installation af Eclipse JEE.doc Dernæst skal udviklingsmiljøet opsættes ved gennemførsel af: Opsætning af lokal database.doc Opsætning af FBB projekt i Eclipse.doc Til Linux er installation og opsætning samlet i et fælles dokument: Test server installation og konfiguration v1.0.doc Atkins ligger inde med originalversioner af de anvendte softwarekomponenter. Disse findes i versionsstyringen sammen med ovenstående installations- og konfigurationsvejledninger. 5.2 Deployment Deploymentprocessen er i overordnede træk: 1) Hent kildekode fra versionsstyringssystemet (SubVersion) 2) Kompiler kildekode og generer WAR-filer (web application archive) 3) Stop Tomcat service 4) Udfør ændringer på databasen (delta-script) 5) Kopier geoserver opsætning (data_dir) 6) Kopier (deploy) WAR filerne til Tomcat's "webapps" folder 7) Start Tomcat service Deploymentprocessen er den samme i test og produktionsmiljøet. I dokumentet "Deployment til test og produktion v1.0.doc" er processen beskrevet i detaljer med en trin-for-trin vejledning. Atkins idriftsætter nye releases efter aftale med UNI-C og Kulturarvsstyrelsen. Forud for en idriftsættelse skal der udarbejdes et "Idriftsættelsesdokument" (baseret på skabelon udarbejdet af UNI-C og Kulturarvsstyrelsen). Side 21 af 32

22 Ved deployment skal der tages stilling til hvad der skal gøres hvis det bliver nødvendigt at rulle tilbage til den tidligere version (fallback). Typisk gennemføres processen, der er beskrevet ovenfor, dog således at der: i punkt 1 hentes den kildekode, som udgør den tidligere version (branch), og i punkt 4 skal de senest gennemførte databaseændringer i stedet rulles tilbage (dog kun i det omfang at det er nødvendigt). Hvad en tilbagerulning omfatter af database ændringer bør identificeres før et deploy ved uarbejdelsen af "Idriftsættelsesdokument". Såfremt det er ikke-trivielle ændringer, kan disse evt. scriptes. En tilbagerulning kan evt. testes på testmiljø før deploy. 5.3 Services PostgreSQL og Tomcat kører som services. På linux-miljøerne kan services startes, stoppes og genstartes med følgende kommandoer: PostgreSQL (fbbdb-serveren) restart: su postgres /etc/init.d/postgresql restart PostgreSQL (fbbdb-serveren) stop og start: su postgres /etc/init.d/postgresql stop /etc/init.d/postgresql start Tomcat (fbbapp-serveren): sudo /usr/local/jakarta-tomcat /bin/shutdown.sh sudo /usr/local/jakarta-tomcat /bin/startup.sh Side 22 af 32

23 5.4 Backup og restore I produktionsmiljøet er der etableret et spejlet miljø med to tilsvarende servere, som de to servere i den primære installation. Driftleverandøren UNI-C har etableret dette for at kunne skifte over på spejlede miljø i tilfælde af nedbrud på det primære miljø. For nærmere information om dette miljø henvises til UNI-C. Såfremt en disaster recovery er nødvendig, og det ikke er muligt at anvende spejlede system, vil processen for en sådan være: Foretag installationer forfra Restore af database-backup Deployment af løsningen Derudover vil det være nødvendigt at reetablere Lucene søgeindekset, jf. deploymentvejledningen. UNI-C har ansvar for løbende backup af databasen. Hvis en fuld backup ønskes derudover på et givent tidspunkt kan følgende kommandoer afvikles: Backup foretages med følgende kommander: su - postgres pg_dump db_fbb bzip2-9 > ~/`date '+backup-%g%m%d%h%m.bz2'` Varighed ca. 1 time. Det giver en fil med navn på formen: backup bz2 Restore af en database-backup foretages med følgende kommander: [Trin 1] Slet en eventuel allerede eksisterende database: su - postgres psql DROP DATABASE db_fbb; \q [Trin 2] Opret en ny tom database cd /usr/share/postgresql/8.4/contrib createdb db_fbb createlang plpgsql db_fbb psql -d db_fbb -f postgis.sql psql -d db_fbb -f spatial_ref_sys.sql Side 23 af 32

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13 KIH Database Systemdokumentation for KIH Databasen 1. maj 2013 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Systemoverblik... 3 KIH Database applikationsserver... 5 Forudsætninger

Læs mere

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 September 2015 Indhold Kontaktoplysninger... 1 VIGTIGT... 2 Opdatering af trejdepartssoftware... 2 Opdatering til version 6.1.0.... 2 1. Backup af databasen... 3

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

OpenTele datamonitoreringsplatform

OpenTele datamonitoreringsplatform OpenTele datamonitoreringsplatform Systemdokumentation for OpenTele server- og klient 1. maj 2013 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Systemoverblik... 3 OpenTele

Læs mere

FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017)

FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017) FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017) Page 1 of 12 Indhold 1 Adgang til FleeDa... 3 1.1 HW og SW forudsætninger... 3 1.2

Læs mere

vejman.dk WMS/WFS dokumentation vmgeoserver.vd.dk Maj 2013 Udgave 2.0

vejman.dk WMS/WFS dokumentation vmgeoserver.vd.dk Maj 2013 Udgave 2.0 vejman.dk WMS/WFS dokumentation vmgeoserver.vd.dk Maj 2013 Udgave 2.0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 WMS generelt... 3 3 WFS generelt... 4 4 WMS/WFS eksterne kald i forskellige formater... 4 5

Læs mere

10. Rapporter i BBR... 2

10. Rapporter i BBR... 2 Indholdsfortegnelse 10. Rapporter i BBR... 2 10.1 Reporting Services arkitektur...2 10.2 Reporting Services i Nyt BBR...3 10.3 Faste BBR rapporter...4 10.4 Selvgenerede BBR rapporter...5 10.5 BBR-Meddelelser...5

Læs mere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere Dokument: bibos installationsvejledning bibos version: 2.1.0.1 released 25. oktober 2013 Senest redigeret: 5. februar 2014 af Niels Schmidt Petersen,

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

SSSystems.local. Netværk. Sikkerhed. Webserver

SSSystems.local. Netværk. Sikkerhed. Webserver SSSystems.local Netværk Vi har valgt at bygge vores netværk på en måde der sikre at trafik fra DMZ en ikke kan komme ned til vores LAN. Både ved hjælp af firewall regler og NAT. Men for at sikre at vi

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse Rapporter

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse Rapporter Indholdsfortegnelse 10. Rapporter i BBR... 2 10.1 Reporting Services arkitektur... 2 10.2 Reporting Services i Nyt BBR... 3 10.3 Faste BBR-rapporter... 4 10.3.1 Kort beskrivelse af de 25 faste rapporter...

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

Fælles testmiljøer. Dato: Version: 1.1

Fælles testmiljøer. Dato: Version: 1.1 Fælles testmiljøer Statens Serum Institut Sektor for National Sundheds-it - Anvenderguide: Visuel testdataklient, en funktionel prototype Artillerivej 5 2300 København S Dato: 13.11.2015 Version: 1.1 Udarbejdet

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

Sentinel (Dynamisk IP) til ZyWALL (Statisk IP) VPN Tunnel

Sentinel (Dynamisk IP) til ZyWALL (Statisk IP) VPN Tunnel Sentinel (Dynamisk IP) til ZyWALL (Statisk IP) VPN Tunnel 1. Opsætning af ZyWALL VPN 2. Opsætning af SSH Sentinel Denne side giver en gennemgang af opsætning af VPN mellem Sentinel software klient v1.4

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø EG Data Inform Byggebasen WCF og webservices Jens Karsø 10 Indholdsfortegnelse Byggebasen Services indledning... 2 Målsætning... 2 Valg af teknologier... 3 Kommunikationsmodel for byggebasen... 3 Services.byggebasen.dk...

Læs mere

TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE. Brugervejledning

TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE. Brugervejledning TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE vp.online 2011 01-10-2011 Indholdsfortegnelse 1 PROBLEMER MED AT SE VP.ONLINE... 3 2 BROWSER KONFIGURATION... 6 3 SKRIVEADGANG TIL DREV... 7 4 SESSION TIMEOUT

Læs mere

Brugervejledning til databrowseren

Brugervejledning til databrowseren Brugervejledning til databrowseren Indholdsfortegnelse Indledning...2 Hvordan tilgås browseren og api et...2 Databrowseren...2 Søgning...2 Visning...4 Features i listevisningen...4 Detaljeret visning...5

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Indholdsfortegnelse Opsætning af Trio Web... 3 Generel opsætning af Trio Web... 3 Databaseopsætning... 3 DB... 3 Aar... 4 Login... 4 Internet... 4 Port... 4 Registreringsnøgle...

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE Indhold Ændringshistorik... 2 Formål... 2 Om programmet... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Event Log... 5 Installationsprogrammets skærmbillede... 6 Konfigurering af xml-opsætningsfil... 7 Beskrivelse

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2003 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens SBS 2003 SSL certifikat. For support og hjælp til anvendelsen af

Læs mere

OpenTele datamonitoreringsplatform

OpenTele datamonitoreringsplatform OpenTele datamonitoreringsplatform Brugergrænsefladedokumentation 1. maj 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...3 Brugergrænseflade for OpenTele-server...3 Administrationsfunktionalitet...3

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Installation af WeroShop 2.4 S

Installation af WeroShop 2.4 S 2012 Installation af WeroShop 2.4 S Tommy Westerdahl Christensen Wero Electronics 23-02-2012 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 INSTALLATION... 3 GENEREL OPSÆTNING... 8 MOMS OPSÆTNING... 10 BETALINGSFORMER...

Læs mere

UPLOAD. Af Database og Website til Skolens Server

UPLOAD. Af Database og Website til Skolens Server UPLOAD Af Database og Website til Skolens Server INDHOLDSFORTEGNELSE Fra projekt til server... 3 Overførsel af SQL Database... 3 Eksekvering af T SQL Script... 8 Modificering af Visual Studio Projekt...

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Microsoft IIS 6 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en IIS 6 For support og hjælp til anvendelsen af denne vejledning kan du kontakte FairSSL

Læs mere

Hvordan laver jeg mit eget kort på ArcGIS Online?

Hvordan laver jeg mit eget kort på ArcGIS Online? Hvordan laver jeg mit eget kort på ArcGIS Online? Hvis du ønsker at lave dit eget kort på ArcGIS Online, er det naturligvis også muligt. 1. Start en web browser, tilgå http://www.arcgis.com og log ind.

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Installation af Bilinfo på Windows

Installation af Bilinfo på Windows Installation af Bilinfo på Windows Eksempler i denne vejledning er taget fra Windows 7 og Internet Explorer 8 Download det nødvendige program. Gå ind på www.bilinfo.dk/download Klik på download ud for:

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Det gratis WordPress blog værktøj er vokset gennem årene til et fuldgyldigt CMS-system content management system). WordPress har forenklet processen

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Application Note: AN-Z05

Application Note: AN-Z05 Application Note: AN-Z05 Opsætning af zense PC-boks og LAN router for kommunikation via internettet. Indledning Dette dokument beskriver et eksempel på opsætning af PC-boksen, model PLM-2110ULT, til brug

Læs mere

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 12. september 2014. Side 1 af 20

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 12. september 2014. Side 1 af 20 KIH Database Systemdokumentation for KIH Databasen 12. september 2014 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Systemoverblik KIH Database applikationsserver Forudsætninger før installation

Læs mere

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks SOSIGW - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Kontrol af korrekt driftstilstand... 2 Ændring af statisk konfiguration... 2 Logfil... 2 Backup... 3

Læs mere

BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE KØBENHAVN Ø TLF Unik Web Platform Installationsvejledning

BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE KØBENHAVN Ø TLF Unik Web Platform Installationsvejledning BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Unik Web Platform Installationsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Introduktion... 2 Nyt

Læs mere

Resumé NSI har udviklet en funktionel prototype med en visuel brugergrænseflade, der giver ikke-teknikere mulighed for at tilgå adviseringsservicen.

Resumé NSI har udviklet en funktionel prototype med en visuel brugergrænseflade, der giver ikke-teknikere mulighed for at tilgå adviseringsservicen. Fælles testmiljøer Statens Serum Institut Sektor for National Sundheds-it - Anvenderguide: Visuel adviseringsklient, en funktionel prototype Artillerivej 5 2300 København S Dato: 12.12.2013 Version: 1.0

Læs mere

Xenapps/Citrix klient opsætningsvejledning til Integra driftløsningen. Xenapps/Citrix basisport. Xenapps/Citrix Service. Xenapps/Citrix XML service

Xenapps/Citrix klient opsætningsvejledning til Integra driftløsningen. Xenapps/Citrix basisport. Xenapps/Citrix Service. Xenapps/Citrix XML service Integra klient opsætningsvejledning til Integra driftløsningen Hedensted Folkebibliotek Funktion Type Indhold Note Gruppe Hedensted Farm BibFarm3 Server Janne basisport Service XML service HTTPS 443 TCP

Læs mere

VEJLEDNING I OPSÆTNING I MICROSTATION, MAPINFO, QGIS OG ARCGIS

VEJLEDNING I OPSÆTNING I MICROSTATION, MAPINFO, QGIS OG ARCGIS DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. juli 2016 13/08149-23 Carsten Henning Bitsch cahb@vd.dk +45 7244 2626 VEJLEDNING I OPSÆTNING I MICROSTATION, MAPINFO, QGIS OG ARCGIS 1. Microstation 2. MapInfo

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GeoEnviron Web-løsninger

GeoEnviron Web-løsninger 2012 Troels Kreipke 01-01-2012 Indhold Generelt... 3 Web-løsninger... 3 XML-firewall... 4 GeoEnviron_WebService... 4 Installation af web-løsninger uden brug af GeoEnviron_WebService... 5 GeoEnviron_WebService...

Læs mere

Installation af WeroShop 2.8

Installation af WeroShop 2.8 2013 Installation af WeroShop 2.8 Tommy Westerdahl Christensen Wero Electronics 01-01-2013 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 INSTALLATION... 3 GENEREL OPSÆTNING... 8 MOMS OPSÆTNING... 10 BETALINGSFORMER...

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide OK Fonden Umbraco CMS Quickguide 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Indledning... 3 2.1 Kompatible browsere... 3 2.2 Log ind i Umbraco... 3 2.3 Naviger i administrationsområdet... 4 2.4 Brug af træ menu... 5 3

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Web-baseret metadata redigeringsmodul

Web-baseret metadata redigeringsmodul Kravspecifikation Geodata Danmark Geodatacentret I/S Energivej 3 4180 Sorø Tlf. 5786 0400 Fax. 5786 0414 GIS Danmark A/S Birkemosevej 7 6000 Kolding Tlf. 7399 1100 Fax. 7399 11199 Web www.geodata.dk Web-baseret

Læs mere

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS)

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) 24. august 2007 Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Se indholdet i dit Content Management System... 3 3. Tilgå dokumenterne i My Content

Læs mere

10. Rapporter i BBR... 2

10. Rapporter i BBR... 2 Indholdsfortegnelse 10. Rapporter i BBR... 2 10.1 Reporting Services arkitektur... 2 10.2 Reporting Services i Nyt BBR... 3 10.3 Faste BBR-rapporter... 4 10.3.1 Kort beskrivelse af de 10 faste rapporter...

Læs mere

VIGTIG information til alle kunder som kører backup over Internet via SSL - Kræver kundeaktion inden 17. april 2009!

VIGTIG information til alle kunder som kører backup over Internet via SSL - Kræver kundeaktion inden 17. april 2009! VIGTIG information til alle kunder som kører backup over Internet via SSL - Kræver kundeaktion inden 17. april 2009! Det er blevet tid til at opdatere certifikater på alle servere som afvikler backup over

Læs mere

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem Resumé: Beskrivelse af program (DRFLive) til dynamisk visning af resulter fra DRF Stævnesystem Forfatter: Claus Hulstrøm Dato: 15. januar 2010

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

SOSI STS Dokumentationsoverblik

SOSI STS Dokumentationsoverblik SOSI STS Dokumentationsoverblik - for Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark Date: 19. August, 2009 Version: 0.3 Author: Arosii A/S Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...3 2 Dokumentationselementer...4

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater TDCs Signaturserver Side 2 Indhold Indledning...3 Teknisk projekt... 3 Tekniske forudsætninger... 3 Installation af klienten... 4 Udstedelse af signatur... 4 Anvendelse af signaturen... 6 Eksport af signaturen...

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-09-08 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 19 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

ØKONOMISTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE

ØKONOMISTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE Indhold Ændringshistorik... 2 Formål... 2 Om programmet... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Event Log... 5 Installationsprogrammets skærmbillede... 6 Konfigurering af xml-opsætningsfil... 7 Beskrivelse

Læs mere

GE SERVICE Rottehullet

GE SERVICE Rottehullet til GeoEnviron Service RotteHullet Service til integration mellem GeoEnviron og Rottehullet Et serverprogram (Windows service) står for dataudvekslingen mellem GeoEnviron og den fællesoffentlige rottedatabase

Læs mere

Vejledning i anvendelse af Banedanmarks nye løsning for fjernopkobling. 2. Forudsætninger for anvendelse af ny løsning til fjernopkobling

Vejledning i anvendelse af Banedanmarks nye løsning for fjernopkobling. 2. Forudsætninger for anvendelse af ny løsning til fjernopkobling Vejledning i anvendelse af Banedanmarks nye løsning for fjernopkobling Publiceringsdato Sidst ændret 22/08-2011 Version 4.22 1. Introduktion Banedanmark (BDK) har ændret den måde, man foretager fjernopkobling

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Aplanner for Windows løsninger Anbefalet driftsopsætning Cloud løsning med database hos PlanAHead Alle brugere, der administrer vagtplaner

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Citrix Online Plugin Client Install Integra

Citrix Online Plugin Client Install Integra DBC A/S 1 af 6 2011-09-08 14:52 Citrix Online Plugin Client Install Integra Vejledning til installation af Citrix Online Plugin (Full) Forudsætninger For at få adgang til Integra driftsløsningen på DBC

Læs mere

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS ITSprint Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk Denne vejledning beskriver hvordan du kan printe vha. print.supportcenter.dk fra computere og mobile enheder såsom tablets (fx ipads) og smartphones

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og "My Certificate Wizard" vælges:

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og My Certificate Wizard vælges: Opsætning af VPN forbindelse til DRC En VPN forbindelse gør det muligt for en hjemmecomputer, eller en bærbar computer, at få adgang til DRCs interne lokalnet fra en vilkårlig internetforbindelse. Forudsætninger

Læs mere

Vejledning til søgning af naturdata

Vejledning til søgning af naturdata Vejledning til søgning af naturdata Søgning via Naturdata og Danmarks Arealinformation Fotograf: Kaare Thyregod Madsen Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en kort introduktion til, hvordan

Læs mere

Figur 1. LuCrative Workflow. Før LuCrative kan behandle LER henvendelser for ledningsejer skal følgende forudsætninger være til stede:

Figur 1. LuCrative Workflow. Før LuCrative kan behandle LER henvendelser for ledningsejer skal følgende forudsætninger være til stede: Brugervejledning Indholdsfortegnelse Hvad er LuCrative?... 3 Workflow... 3 Forudsætninger... 3 Brugsvejledning for Administrator... 4 Søg ordrer... 4 Opret ordre manuelt... 6 Trin 1 Rekvirent oplysninger...

Læs mere

Umbraco installationsvejledning

Umbraco installationsvejledning på et ScanNet ASP Webhotel Indledning Beskrivelse Denne vejledning vil indeholde installation af CMS systemet Umbraco på et ASP Webhotel. Det dansk grundlagt Content Management System (CMS) Umbraco er

Læs mere

Brugermanual Udarbejdet af IT-afdelingen 2008

Brugermanual Udarbejdet af IT-afdelingen 2008 Brugermanual Konfigurering af Outlook 2007 profil på Windows XP til opkobling med Outlook 2007 klient via Internet (RPC over HTTP): Apoteket.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2008 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning OIOXMLfakturaprint version 1.1 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...3 Krav til systemet...3 Installation...3 Konfiguration...6 Folderindstillinger...8

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype.

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype. Integration mellem edoc og GeoEnviron - version 1 Med GeoEnviron 6.4.1 frigives integrationen mellem ESDH-systemet edoc, som er udviklet af Fujitsu, og GeoEnviron Miljø og Byggesag. I det følgende kaldes

Læs mere

SOSIGW. - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6. Indeks

SOSIGW. - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6. Indeks SOSIGW - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Administrationskonsollen... 2 Generel brug af konsollen... 3 Fremsøgning af ID-kort... 3 Søgning

Læs mere

Grundopsætning af router.

Grundopsætning af router. Opsætning af Edgerouter Lite (ERL3), til brug som router 1. Tilslut router med følgende forbindelser. eth0: Lokalt LAN (Din netværk) eth1: Global WAN (Internettet. Det store WWW) eth2: ikke tilsluttet

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper

Håndbog Til CPR services. Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper Håndbog Til CPR services Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51

Læs mere

TimePlan version 6.0 - Installationsvejledning

TimePlan version 6.0 - Installationsvejledning TimePlan version 6.0 - Installationsvejledning For opgradering af tidligere TimePlan versioner anvendes opdateringsprogrammet: TimePlan 6 Wizard.exe. Programmet kan afvikles på dansk eller engelsk. Opdateringsprogrammet

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-06-29 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 16 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

ISA Server 2006 Del 5. Jesper Hanno Hansen Jphan@wmdata.dk

ISA Server 2006 Del 5. Jesper Hanno Hansen Jphan@wmdata.dk ISA Server 2006 Del 5 Jesper Hanno Hansen Jphan@wmdata.dk Agenda Overblik over sessionen Konfigurerer RDP publisering Konfigurerer Exchange Access (OWA, RPC http og EAS) Næste Webcast Overblik over sessionen

Læs mere

Brugermanual. Energy10 Mobile til Windows. Sådan kommer du i gang. Version 1.1 februar 2014

Brugermanual. Energy10 Mobile til Windows. Sådan kommer du i gang. Version 1.1 februar 2014 Brugermanual Energy10 Mobile til Windows Sådan kommer du i gang Version 1.1 februar 2014 Energy Systems A/S - Silkeborgvej 53-8000 Århus C - CVR-nr.: 30925815 - Tlf.: 70229310 Mail: support@energysystems.dk

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Installationsvejledning til LMeSmartClient

Installationsvejledning til LMeSmartClient Installationsvejledning til LMeSmartClient Indledning LMeSmartClient består af 2 "dele" - en "Tjeneste" og et klientprogram. Tjenesten tager sig af selve udvekslingen af data og klientprogrammet af opsætningen

Læs mere

FAQ til Web Ansøger, Web ejendomsfunktionær, Web investeringskunde og Web bestyrelse Installationsvejledning

FAQ til Web Ansøger, Web ejendomsfunktionær, Web investeringskunde og Web bestyrelse Installationsvejledning FAQ til Web Ansøger, Web ejendomsfunktionær, Web investeringskunde og Web bestyrelse Installationsvejledning BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Om ONEBox... 2 Faciliteter i ONEBox... 2 Overordnet teknisk overblik... 2 Multiple servere... 3 Backup... 4 Sikkerhed... 5 Domæner... 6 Web...

Om ONEBox... 2 Faciliteter i ONEBox... 2 Overordnet teknisk overblik... 2 Multiple servere... 3 Backup... 4 Sikkerhed... 5 Domæner... 6 Web... Om ONEBox... 2 Faciliteter i ONEBox... 2 Overordnet teknisk overblik... 2 Multiple servere... 3 Backup... 4 Sikkerhed... 5 Domæner... 6 Web... 7 Mail... 8 Fildeling... 9 Brugere og grupper...10 Teknisk

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 -

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 - - 1 - Indholdsfortegnelse Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3 Tag backup med UpDraft Side 4 Tag manuelt backup Side 8-2 - Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Lige meget om du har opbygget

Læs mere

BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE KØBENHAVN Ø TLF Webservices Installationsvejledning

BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE KØBENHAVN Ø TLF Webservices Installationsvejledning BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Webservices Installationsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Formål... 2 Nyt fra version

Læs mere