Arbejdsfordeling og massefyring. Arbejdsfordeling og massefyring. Lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsfordeling og massefyring. Arbejdsfordeling og massefyring. Lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre"

Transkript

1 Arbejdsfordeling og massefyring Arbejdsfordeling og massefyring Lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre Inspirationer fra arbejdet med to krisesituationer på Vestas i 2002 Udgivet af SiD Ringkøbing - Holmsland

2 Arbejdsfordeling og massefyring - lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre Udgivet af SiD Ringkøbing - Holmsland Byskellet 33, 6950 Ringkøbing. Telefon Mail: Udgivelsen er støttet af Den Europæiske Socialfond Redaktion > Paw. S. Jensen, Poul Skovsted, Karsten Kollerup og Niels Erik Skipper Hagde Interviews, tekst og koncept > Knud Lindholm Lau, tekst og tale a/s 2004 Mail: Fotos > Keld Arne Hansen Design og tryk > Hafnia Grafisk / Distribution > SiD, telefon Mail: ISBN (papir) ISBN (elektronisk)

3 Forord Denne bog tager udgangspunkt i en virkelig historie fra Vestas i Ringkøbing i Hændelserne baserer sig på hjemsendelsen af ca samt masseafskedigelser af ca. 550 medarbejdere. Når så mange medarbejdere sendes på gaden, er det en katastrofe - selvfølgelig især for de personer, der rammes, men i høj grad også for familie, venner, omgivelser og lokalområdet. Med god hjælp fra SiD s socialfondsprojekt Lyset er ej for de lærde blot gjorde SiD Ringkøbing - Holmsland, i samarbejde med andre fagforeninger i Ringkøbingområdet, en kolossal indsats for at give bedst mulig støtte til de medarbejdere, der blev ramt af arbejdsfordeling og for en stor dels vedkommende også efterfølgende afskedigelse. Selv om der er sket en stor udvikling på arbejdsmarkedet de seneste 50 år med bedre arbejdsmiljø, bedre løn og mere demokrati på arbejdspladsen, kan vi konstatere, at de ufaglærte fortsat ikke har opnået en reel tryghed i ansættelsen. Når konjunkturerne skifter, og samfundet ændrer sig, er det fortsat de ufaglærte og til en vis grad de faglærte, der først rammes af afskedigelser og arbejdsfordelinger. Når man bliver ledig, er man ikke bare uden arbejde. Det indebærer også nedgang i lønnen, frustrationer, afmagt samt ofte familiære kriser. Vi kan ikke lige her og nu ændre på dette, men vi kan og vil gøre, hvad der står i vores magt for at afbøde de værste skader for de medlemmer, der rammes af afskedigelse eller arbejdsfordeling. Ved at aktivere de mange gode samarbejdspartnere, SiD Ringkøbing - Holmsland har, lykkedes det at skabe en helhed omkring servicering og hjælp til de ledighedsberørte, som er helt unik og værd at skrive om. Bogen beskriver situationen og hvad der blev gjort. Det er SiD s håb, at de erfaringer der er opnået, og som er nedfældet her, kan anvendes hvis en lignende ulykkelig situation opstår andre steder i landet - For at gøre ondt lidt bedre! Villy Sørensen Formand for SiD s arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske udvalg i Ringkøbing Amt Afdelingsformand Paw S. Jensen Formand for SiD Ringkøbing - Holmsland Forbundsformand Poul Erik Skov Christensen 1

4 Arbejdsfordeling og massefyring hos os? Arbejdsløsheden kan slå ned i et lokalområde for eksempel som følge af V ALUTAKURSER LOVGIVNING UDFLYTNING TIL ANDRE LANDE NYE PRODUKTER OG TEKNOLOGIER RÅVAREMANGEL ÆNDRINGER I ØKONOMI KONKURRENCE > Valutakurser > Lovgivning her i landet og i køberlande > Udflytning og udflagning af arbejdspladser til andre lande > Ændringer i den generelle økonomi > Konkurrence fra andre virksomheder > Nye produkter og teknologier > Råvaremangel Kan nogle af jeres lokale virksomheder blive ramt? Og hvad vil I gøre for at afbøde virkningerne? 2

5 3

6 4 Indhold >>>

7 6 OPTAKT 6 Om at gøre ondt lidt bedre 6 Aktørerne 8 ARBEJDSFORDELINGEN 8 Fagforeningen og de andre på fabriksturné 9 Papirarbejdet 10 Pengene 10 Hvad må man? 11 Uddannelse 12 Råd og støtte fra tillidsmandskorpset 14 MASSEFYRINGEN 14 Kontakten 15 MAP 15 Relevant undervisningsform 15 Banken fra skranke til kursuslokale 17 Forgrund, baggrund, bevæggrund 19 AKTØRERNE 19 DE ANSATTE 19 Mest mulig information tak! 20 Ens behov forskellige reaktionsmåder MAP 20 som fokusering 21 som jobskaber 22 som rum for gammel drøm 22 Afdeling i bevægelse 23 AFDELINGEN ELLER DEN UDVIDEDE AFDELING 23 Afdeling på tværs 24 En ny slags indsats 24 Evnen til at uddanne sig 24 Råd til kollegaen 25 UNDERVISNINGSSTEDERNE 25 Rationelle valg 25 Indsats og stemning 26 Fyringen blokerer 26 Løbende afklaring ville være bedre 26 Blikket frem og tilbage 27 BANKEN 28 Spørgelyst og flovhed 28 Privatpersonens produktionsapparat 28 Igen? 29 TILLIDSVALGTE 30 Medlemskontakt forbedret 30 Nedtælling 31 Livet som tillidsvalgt 31 Den klareste erindring 32 De tydeligste erfaringer 32 At vide for meget 32 Tvivl belaster 33 Tillidsvalgte og fyringsrunden 34 Eftertanken og de gode råd 34 Perspektiver 34 Gode råd til kolleger andre steder 35 LEDELSEN 35 Det gode samarbejde giver muligheder 36 De første skridt 36 Altid udnytte situationen bedst muligt 36 Orientering 36 Gode råd til kolleger? 36 Går du så ind for stærk fagforeningsindflydelse på virksomhederne? 36 Tillidsbrud? 37 Og julesymbolikken? 37 KOORDINATIONSGRUPPEN 38 Før indsatsen 38 Under indsatsen 38 Samling 39 Motivation og arbejdsglæde 39 Koordination og kommunikation 39 Aktivitet 39 Tilbageblik og opfølgning 39 OPSKRIFTEN 39 Improvisation over grundtanke 40 OM AT GØRE ONDT LIDT BEDRE 40 Før krisen 40 Under krisen 40 Efter krisen 5

8 Optakt Om at gøre ondt lidt bedre Det var en forbandet besked, afdelingsformanden fik i telefonen 24. januar 2002: medarbejdere på Vestas skulle i arbejdsfordeling to uger senere. I en tre måneders periode skulle hver især kun arbejde hver anden uge. Det blev værre endnu. I december kom en direkte fyring af 533 ansatte, og som den tredie ulykkesbølge måtte yderligere omkring 300 forlade deres arbejdsplads i marts Store dele af lokalsamfundet rykkede sammen for at gøre ondt lidt bedre. I løbet af en uge fik de på arbejdsfordeling tilbudt kurser, deres dagpenge blev ekspederet, og alle blev rådgivet om mulighederne i deres situation. Under den senere fyringsrunde reagerede man lige så hurtigt. Nu med krisehjælp, økonomisk rådgivning og kursusforløb, der gav de ramte mulighed for at komme på et nyt spor i deres arbejdsliv. Aktørerne Samspillet mellem de lokale kræfter var kun muligt, fordi de alle besad særlige kvaliteter: > De ansatte var veluddannede og derfor fortrolige med at uddanne og udvikle sig. > Vestas ledelse var vant til at give tid og rum, så de ansatte overhovedet kunne komme til at overveje og bearbejde deres situation. > Tillidsmandskorpset var vidtforgrenet, veluddannet, sammentømret og godt koordineret. > SiD Ringkøbing - Holmsland var villig til at arbejde i døgndrift, kunne organisere sig i team på tværs af indre linier og havde et tæt forhold til den øvrige fagbevægelse. > Uddannelsesinstitutionerne var fleksible og i stand til at arbejde kollegialt sammen. > Ringkjøbing Landbobank var risikovillig og nytænkende i sin rådgivning. > Projektorganiseringen var allerede til stede i kraft af afdelingens samarbejde med projektet Lyset er ej for de lærde blot. 6 Bag indsatsen, der gav mange ro og kræfter til at sikre et fortsat godt arbejdsliv, lå energi, kreativitet og et godt tillidsforhold mellem de lokale kræfter.

9 BØRSEN, 25. januar RINGKJØBING AMTS DAGBLAD

10 Arbejdsfordelingen Stemningen var den samme som ved andre fordelinger og massefyringer: Jeg havde været der i fire år på det tidspunkt, havde været glad for hver eneste dag, følte en fortrolighed med min arbejdsplads. Vi var en flok, man havde sin del i det projekt; men det blev jo svigtet, et begyndende svigt var det, et tillidsbrud. Den samme medarbejder fortæller om de kendte mekanismer, tilbagetrækningen og den tågede fornemmelse: Vi blev pludseligt kaldt ind i kantinen. Fik at vide, hvilke områder der skulle i arbejdsfordeling. Bagefter gik vi hver til sit. Det sivede faktisk ikke rigtigt ind før ugen efter, hvor fagforeningen og de andre kom. Fagforeningen og de andre på fabriksturné Kollegerne på arbejdsfordeling var rystede og gået hver til sit. Det var vigtigt at samle dem igen, at give dem handlemuligheder og svar på deres mange spørgsmål på arbejdsfordeling var et ufatteligt stort antal, og skulle de assisteres inden arbejdsfordelingen satte ind, måtte fagforeningen og de andre på turné. SiD Ringkøbing - Holmsland samlede parterne til et stormøde. I løbet af få dage rykkede man ud, morgen, middag og nat, og efter tre døgn havde man besøgt de i alt 17 arbejdssteder på det enorme fabriksområde og haft kontakt med samtlige på arbejdsfordeling. Holdet bestod af tillidsfolk, faglige repræsentanter, sekretærer, a-kasse folk og repræsentanter fra voksenuddannelserne i området. Tempoet var forpustende. De mødte op første gang tirsdag 5. februar kl i Finishområdet. Halvanden time senere videre til Læssehal/lager nr. 17, så nr. 7 og til sidst videre til styringsfabrikken kl med afslutning Hjem i seng, og så videre næste morgen 6.50 med fire arrangementer frem til frokosttid. I gang med aftenskiftet med fire besøg, igen frem til Et par timers søvn og de sidste fem besøg frem til fredag eftermiddag. Et program, der nødvendigvis måtte være tæt for at nå rundt, og det kunne kun nåes, fordi den første halvdel af holdet drog videre til næste arbejdssted, inden den næste halvdel af holdet tog over. For hvad var det, der lå allerforrest for de arbejdsfordelte? 8

11 Fagforeningen og de andre på fabriksturné Holdet 9 > SiD Ringkøbing - Holmsland: Faglig afdeling og A-kassen > KAD: A-kassen > TIB afd. 90 Ringkøbing Amt Syd > AF Ringkøbing / Herning > AMU Vestjylland > VUC Ringkøbing Amt > EUC Midt / Vest > Skjern Tekniske Skole > CEU Herning Hvem ville holdet bestå af hos jer? Papirarbejdet For at få dagpenge og i øvrigt være deltager i en arbejdsfordeling er der papirer, der skal udfyldes. Afdelingen vidste fra tidligere, at det volder problemer, og uddelte derfor på stedet de relevante skemaer. Efter fælles instruktion blev det skrivearbejde, der tit dræber modet hos mange, overstået på kort tid, og om nødvendigt fik den enkelte hjælp. De nødvendige skemaer finder I på arbejdsdirektoratets hjemmeside og eventuelle overenskomstbestemmelser i den relevante overenskomst, for industriens vedkommende på

12 Pengene Med udfyldte papirer kunne man få dagpengene udbetalt til tiden. Det foregik på samlebånd i SiDafdelingen. Én checkede kravet om timers arbejde, en anden at der var udbetalt løn de sidste 12 uger, en tredie at der ikke var overarbejde, der skulle modregnes. Var de betingelser opfyldt, var sagen nem, for alle havde så høj en løn, at man kunne udbetale den højeste sats. Nemt og ubureaukratisk arbejde, udført ved lange borde i afdelingen med assistance af alle gode mennesker og kolleger, så ingen skulle lide nød eller svæve i økonomisk usikkerhed. 10 Hvad må man? Men tilbage til hallerne igen, for der er meget andet, der kalder usikkerhed frem. For hvad må man, når man er på arbejdsfordeling? Spørgsmålene var mange, og de blev besvaret på stedet. > Må man tage andet arbejde? > Må man bygge sin carport færdig? > Begynde på HF enkeltfag? > Passe sit lille landbrug? > Og hvad ville det være godt at bruge tiden til i de uger, man ikke går på arbejde? Det sidste spørgsmål havde både virksomhed og turnéholdet en klar holdning til. Brug tiden til noget, der udvikler dig og dine arbejdsmuligheder, svarede turnéholdet på det spørgsmål.

13 Uddannelse Uddannelsesrepræsentaterne tog nu over, mens afdelingsfolkene gik videre til næste arbejdssted på det enorme fabriksområde. Med sig havde de relevante forslag til medarbejderne på Vestas. Ikke pædagogisk stangtøj, men nøje udvalgte kurser, der kunne interessere og hjælpe en Vestasansat på arbejdsfordeling. Fornemmelsen af behovet havde de fået igennem projektkoordinatoren, der havde sine oplysninger fra tillidsmændene, der igen havde talt med kollegerne. Den forberedelse gav rammende svar og overraskende efterlysninger. Hvordan skulle man for eksempel ellers have forudset et ønske om spanskundervisning hos specialarbejderne på Vestas; men det ønske var der i den eksportorienterede virksomhed, der sender sine montører til udlandet. Projektkoordinatoren var Niels Erik Hagde, i daglig tale altid kun kaldt for Skipper. Et kælenavn, der svarede fuldstændigt til den funktion, han fik i disse travle uger. Som daglig leder af EU-projekt Lyset er ej for de lærde blot, arbejdede han allerede med at tilbyde faglig udvikling til SiD-medlemmer og kendte dermed stort set hver eneste virksomhed og uddannelsesinstitution på egnen. Det kendskab udnyttede SiD Ringkøbing - Holmsland ved at gøre ham til styrmand med et meget vidtrækkende mandat til at aftale forløbet med alle parter. Uden en sådan styring ville uddannelsesinstitutionerne, mente man, være gået i intern konkurrence for at kapre kunder med et vinderresultat, der ikke nødvendigvis ville svare til hverken virksomhedens eller de ansattes behov. Ved mangel på den koordination ville der slet ikke kunne udbydes så mange forskellige kurser, og uden mental forberedelse ville de ansatte ikke nå at mærke og klargøre deres egne behov. Også forbindelsen mellem virksomhed og uddannelsesstederne sørgede han for, så pladser og ønsker kunne mødes. Undervejs samlede han alle snore ved jævnlige fyraftensmøder på Vestas. Kun med en sådan førstestyrmand kunne man nå i havn, er alle enige om i dag, og det bløde kølvand har endnu ikke lagt sig: Arbejdet gav mig en masse forbindelser, som jeg bruger i dag, når en ledig vil i job eller få gang i sin egen udvikling og uddannelse, fortæller Niels Erik Skipper Hagde. 11

14 Det var altså i en ramme af forberedelse, at de enkelte uddannelsessteder oprettede små stande, hvor medarbejderne kunne få vejledning, svar på spørgsmål, og, som noget vigtigt, tilmelde sig på stedet. Kurserne var velbeskrevne og tidspunkterne var fastlagt, så en deltager kunne tilrettelægge kursusaktiviteten uden at dobbeltbooke sig selv. Med de tilmeldinger i hånden samarbejdede uddannelsesstederne om at opfylde så mange ønsker som overhovedet muligt. > De oprettede præcist det antal kurser, der skulle til. > De flyttede om nødvendigt kurserne til nye tidspunkter. > De opdelte forløb i moduler, så deltagerne kunne møde i arbejdsperioderne. > De bad lærerne om at undervise om aftenen og i weekender. > De overførte kollegialt elever til hinandens hold, så ressourcerne blev udnyttet bedst muligt. > De gik helt i detaljen med at kontakte hver enkelt, hvor det var nødvendigt for at få kabalen til at gå op. Det engagement og den fleksibilitet kvitterede vestasarbejderne for. Halvdelen tog på kurser på trods af det korte varsel. Gennem bevægelse og interesse for de ansatte havde denne karavane skabt bevægelse, men også bag kulissen var der arbejde i gang. Råd og støtte fra tillidsmandskorpset I forhandlingsudvalget, der straks blev nedsat, udformede man i samarbejde med ledelsen retningslinier for fordelingen, og helt ud i det yderste led stod de tillidsvalgte til rådighed for kollegerne med samtaler og råd. Og når turnéholdet overhovedet kunne nå igennem hele fabrikken på kun tre døgn, skyldtes det en minituøs planlægning fra tillidsfolkenes side. Med fællestillidsmanden i spidsen for tillidsvalgte og afdelingerne, var arbejdet gået i gang umiddelbart efter, at bestyrelsens og direktionens beslutning om arbejdsfordeling var blevet kendt. Ulykken ville, at man fik brug de gjorte erfaringer allerede ti måneder senere. 12

15 13

16 Massefyringen Kontakten Tillidsfolkene gjorde, hvad de kunne for at stå til rådighed i tiden, der fulgte. Og der blev ringet til dem. Var det nødvendigt tog tillidsfolkene også ud på besøg hos den afskedigede, der havde det svært i situationen. Vestas havde gjort det muligt, at man kunne tale videre med sin nærmeste leder, der også var blevet undervist i at håndtere situationen så godt som muligt. Hvis man ønskede det, kunne man tale med psykologer fra BST. 14 Holdet Vingefabrik 2 finish dag 5, dagen før massefyringen. Billedet hænger nu i fabrikshallen. Privat foto: Niels Jørgen Lauritsen, ansat på holdet. Årsagen var en anden denne gang, men man mærker endnu, hvorledes arbejdsfordelingen opleves som det, der skulle have båret hele medarbejderstaben igennem. At fordelingen bagefter blev oplevet som lidt forgæves, når det ti måneder senere viste sig, at 500 kolleger blev fyret. Oven i købet blev de 500 fritstillet, for der var ikke arbejde til dem i opsigelsesperioden. Da de ramte modtog fyresedlen torsdag 12. december, blev det en jul uden tilknytning til arbejdspladsen. Mange parter prøvede at hjælpe i den situation, og fra arbejdsfordelingen tidligere på året vidste man meget om behovene. Som ved arbejdsfordelingen var afdeling og a-kasse hurtigt ude med bistand. Alle afskedigede blev indkaldt til et møde lige efter fyringen, og der sad a-kassen parat til at hjælpe med papirarbejdet. Der blev orienteret om MAP-kurserne, og projektlederen Skipper anvendte sit store lokalkendskab til at henvise så mange som muligt til ubesatte stillinger, han kendte til. Tillidsfolk, virksomhed, afdeling - alle i aktivitet. Alligevel berettes der om bitterheder, der fortsat sidder i kroppen, og om kritisable måder, synes man, som afskeden blev meddelt på.

17 MAP SiD Ringkøbing - Holmsland vidste, at disse reaktioner ville komme, og fik arrangeret en særlig række af såkaldte MAP-kurser for de tidligere vestasansatte. Forkortelsen står for motivation, afklaring og planlægning. På kursets ti dage finder deltagerne for det første ud af, hvad de gerne vil i arbejdslivet. For det andet, hvad de allerede kan mestre i kraft af uddannelse og erfaringer fra praktisk arbejde. Og for det tredie, hvad de mangler af viden og kvalifikationer for at få deres fremtidsønske opfyldt. Med projektlederens ord, jyske ord, kan en ligning udtrykke det som uddannelsesplanlægning på jysk: Det, jeg mangler, er lig med det, jeg skal kunne minus det, jeg gerne vil. Relevant undervisningsform Kurset giver masser af informationer om de job, der kommer og ikke kommer, og hver eneste kursist bliver vejledt og undervist ud fra særlige interesser og behov. Man sidder ikke stille foran en lærer som i den gamle skoleklasse, men får inspiration ved besøg af erhvervsledere, Arbejdsformidlingen, uddannelsessteder, banken og ved besøg på virksomheder. Programmet lægges rullende efter behov, og den enkelte arbejder aktivt med at få skabt sit nye liv fremfor blot at lytte. Dette tilbud stod parat og udviklet, var afprøvet med deltagelse af både ledige og beskæftigede. Afdelingen kendte forløbet, og tilskyndede de tillidsvalgte til aktivt at gå ud til de afskedigede med opfordringen til at begynde. Og det gjorde op mod tohundrede i tiden efter massefyringen. Af dem skønner SiD Ringkøbing - Holmsland, at 75% kom i arbejde eller fik begyndt på en selvvalgt uddannelse. Ikke mindst fik deltagerne et rum, hvori de kunne bearbejde den krænkelse, man oplever ved at blive fyret. Og afdelingen fik et rum, hvor både a-kassen og den faglige afdeling kunne nå det enkelte medlem. På hver eneste kursusdag kiggede a-kassemedarbejderne forbi med nyt om jobmuligheder, og den uformelle kontakt opstod helt naturligt, fordi kurset blev holdt i afdelingens egne lokaler. Det sociale samspil mellem projektleder, afdeling og deltagerne fik ideerne til at blomstre. Banken fra skranke til kursuslokale Indtægten for mange blev halveret, da de gik på understøttelse, for arbejdet på Vestas er velbetalt, med tillæg for skiftehold og natarbejde. Indtægten halveres, men udgifterne og afdrag falder fortsat ind som rudekuverter eller automatiske træk på lønkontoen. Noget må gøres, men hvad? Det hjalp den lokale bank med at finde ud af. To medarbejdere fra Ringkjøbing Landbobank kom ud på kurset og gav generelle råd om, hvad man kan gøre i den situation Man kan nemt gå i panik som arbejdsløs, det vigtigste er at få ro på. 15

18 Alle kan tåle et midlertidigt bortfald af indtægt, så lad være med at sælge bil eller hus, for det er jo dine forudsætninger for at kunne passe et arbejde igen, og gem ikke dig selv væk med de ubetalte regninger. Få i stedet talt med banken og undersøg sammen med den mulighederne for at forlænge løbetider eller tage lån i husets friværdi, hvis det kniber på det korte sigt. Indslaget med banken var skemalagt til en time, men det kom til at tage hele formiddagen, så mange spørgsmål var der. Og dem, der ikke kunne få svar med det samme, eller ikke fik spurgt, henvendte sig bagefter i stort tal til bankrådgiveren. På den måde lykkedes det at få fjernet økonomiens tunge tankesten. Den sten, der kan suge modet og handlekraften ud af enhver, og som er farlig for både bank og ledig. 16

19 Forgrund - baggrund - bevæggrund Det hurtige arbejde på Vestas kan vi beskrive som forgrund. Det, som medarbejderne kunne se, og som resulterede i muligheder, der kunne gøre ondt lidt bedre i situationen. 17 At man overhovedet kunne handle skyldtes en baggrund. At aktørerne havde viden, gensidig tillid og handlekraft. Og så måske noget lige så vigtigt: bevæggrund. Det vil sige vilje og motiv hos alle. For at finde baggrunden og bevæggrunden må vi gå til de enkelte miljøer: de ansatte, tillidsmandskorpset, ledelsen, afdelingen og a-kassen, banken og undervisningsinstitutionerne. Hos hver involveret vil vi se nogle egenskaber og holdninger, der gjorde arbejdet muligt. På den måde opstår nu langsomt et katalog over det, man kan søge at fremme hos sig selv, hos sin organisation eller i samarbejdet med andre i lokalområdet.

20 > Repræsentanter for de lokale aktører: Arbejdsformidlingen, Banken, EU s sociale fond ved Ringkøbing Amt, fagforeningen, medarbejdere, tillidsmandskorpset, uddannelsesstederne. Vestas ledelse var forhindret. 18

21 Aktørerne DE ANSATTE Tre tidligere ansatte fortæller på en sådan måde, at allerede det inspirerer: Lyt til de mennesker, der rammes i situationen, og tal bagefter med dem om, hvordan forløbet blev håndteret. Lyt, for råd og selvindsigt flyder hastigt fra disse tre, der fandt sig selv i en betydelig grad af bitterhed allerede ved arbejdsfordelingen: Da kom den første negative følelse. Der blev pillet lidt ved trygheden. Og da det kom til egentlige fyringer: Hvis man var kommet for at gøre en indsats, så synes jeg, jeg blev svigtet. Ikke at det gjorde nogen forskel i indsats, men jeg var lidt såret. Vestas var en del af livet, og der skulle siges farvel til meget mere end arbejdet: Selve fyringen gjorde ondt og gjorde ondt i lang tid på mig. Jeg havde været deroppe i fire år, og i min familie var Vestas en livsstil, fordi det er 12-timers arbejde. Min mand på 12-timers om dagen, jeg selv på nat. Det var en livsstil med en uges arbejde, en uge fri. Den gjorde ondt, for jeg har være utrolig glad for at være på Vestas med fantastisk gode arbejdskammerater, og i det hele taget kunne jeg godt lide Vestas' politik og faglige holdning. Den gjorde ondt i meget lang tid, den med at få en julegave i den ene hånd og en fyreseddel i den anden. Og fra nu af kommer elementerne til kataloget i et rask tempo, her det første: Der er mange, der siger, at vi skulle være glade for at være fristillede og bare kunne gå hjem, og på sin vis var jeg glad for bare at kunne gå hjem, men jeg savnede en afslutning på arbejdet. Det her skete inden for et par minutter, hvor du bare blev bedt om at gå. Mest mulig information, tak! Det er SiD'erne Michi Høyberg-Bangstrup, Birte Noesgaard og Ove Hansen Lund, der tænker tilbage. De er fælles om følelsen af skuffethed, og kunne alle have ønsket sig mere information dengang: Hvad skete der, hvis amerikanerne ikke åbnede op for den der PTC-ordning, kunne Michi Høyberg- Bangstrup godt have tænkt sig at vide. Mange vidste jo ikke engang, hvad ordningen dækkede over. 19

22 20 Ove Hansen Lund savnede noget mere klart om virksomhedens fremtidsudsigter, altså en bred orientering om, hvad vej det kan gå. Jo mere indsigt, jo mere ro falder der på, jo mere forståelse, konkluderer Michi Høyberg-Bangstrup. Men måske skal man også have pligt til at orientere sig? Ens behov - forskellige reaktionsmåder Ønsket om information samt tid og rum til at bearbejde sin afsked er fælles for alle tre; men deres jobvalg skulle vise sig at blive helt forskellige. MAP som fokusering Michi Høyberg-Bangstrup var med på det første MAP-kursus, og det var for tidligt for ham: 12. januar var jeg slet ikke klar til at deltage, ikke kommet op af hullet og ikke klar til at modtage input. Du er nødt til at bearbejde det hele inden, for skal man med, skal man komme med en positiv indstilling. Han følte sig måske lidt presset til at gå med, men formåede at udnytte kurset til en afklaring: Det sætter alligevel gang i ens tanker om, hvad man har lyst til, fordi vi kunne vælge, hvad vi gerne ville se noget mere til. Jeg ville gerne prøve noget med ejendomsserviceområdet, pedelfunktion, og fik fire ugers kursus i det arbejde. Han har bedt om begrundelser, hvis han har fået afslag på sine jobansøgninger, og har af svarene lært, at han savner kvalifikationer indenfor gartnerdelen og søger nu kurser, så han kan udfylde det hul. Et anvendt eksempel på "uddannelsesplanlægning på jysk". Men nu er alt dette historie. I maj 2004 fik han ansættelse som murerarbejdsmand i et mellemstort byggefirma. Jeg er meget glad for at være kommet i gang igen, men har haft meget svært ved at omstille mig til dette hårde fysiske arbejde. Jeg manglede en del muskler her og der, har ikke arbejdet så hårdt siden jeg blev udlært på værftet i Men selvom jeg næsten var ledig i 1 1/2 år, har jeg ikke haft problemer med at komme op om morgenen. Har da også holdt mig i gang med løb og cykelture. Jeg gennemførte mit første 100 km løb i Odense 22. maj. Så et budskab til arbejdsgiverne skal være: Se væk fra, hvor lang tid man har gået uden arbejde. Ansæt i stedet for personen i en prøveperiode for at se ham eller hende an. Det er jo ikke alle, som sover til tiden! MAP-kurset har for ham givet muligheder for de tankesving, der skulle til, for at han kunne finde den nye vej. Hans råd og ønske er dog fortsat, at det var muligt at tale med andre om situationen inden et MAP-kursus, så man var klar til at tage imod, når man mødte op. Og på samme linje ligger Ove Hansen Lund, der råder den, der sender deltagere af sted på kurset, til at kende sine kursister, for er frustrationen for stor, hører en deltager ikke hjemme på et kursus, kan faktisk være hindrende for de andres arbejde og trække deres humør ned.

23 MAP som jobskaber Birte Noesgaard følte sig helt parat, da kurset blev en mulighed for hende: Jeg var kommet et skridt videre og var glad for at være på det. Man var sammen med ligestillede, fik afklaret de mange spørgsmål om uddannelse, arbejde og hvordan man kommer videre, og der var plads til, at man kunne give udtryk for sine følelser. Vi lavede cv'er og, gennemgik ansøgninger. Jeg fik skrevet mine egne derhjemme og opnåede en afklaring af, hvad det var jeg gerne ville, nemlig at arbejde på lager. 21 Hun tilmeldte sig et lager- og logistikkursus, men det var nedtur, fordi ingen fra Vestas opfyldte kravet på det kursus om længere tids ledighed, og det blev derfor ikke oprettet. Et truckkursus var erstatningen, hvilket hun meddelte en arbejdsgiver, hvor hun allerede havde søgt stilling. Gik videre til et CNC-kursus, som afdelingen havde anbefalet, og inden det sluttede, fik hun jobbet, hun havde søgt. Michi Høyberg-Bangstrup, Birte Noesgaard og Ove Hansen Lund, tidligere ansatte på Vestas. Nu alle i arbejde igen.

24 22 MAP som rum for gammel drøm For Ove Hansen Lund udløste fyringen et arbejde med en gammel drøm om at blive underviser. Under arbejdsfordelingen blev arbejdet gjort til en biting i ens tilværelse, nu blev fritiden afbrudt af arbejde, og jeg begyndte at undersøge nogle ting. Gik ikke på AMU-kurser, for jeg ville lave noget andet. Da han ti måneder senere blev afskediget rykkede drømmen tættere: Jeg havde undervist ved forsvaret, været guide på Vestas, og jeg ville gerne kombinere de to ting. På MAP-kurset fik jeg overvejet nogle ting ved mig selv. Har altid været udfarende, men det dækkede i virkeligheden over generthed. Nu prøvede jeg teknikker og meninger af, forklarede ting for andre og mig selv. Den endelige impuls kom dog fra en helt anden oplevelse, der oven i købet var negativ. Nemlig en nedladende opførsel fra den ene af de to lærere på kurset: Jeg kommer fra VUC, og er folkeskolelæreruddannet, sagde hun, og dermed blev vi hensat til at være i elever i det gamle lærer-elev forhold, og da jeg skulle på Arbejdsformidlingen svarede hun, at det skulle jeg spørge fri til. Så har man folkeskolen igen, hvilket er det modsatte af målet med kurset; men netop fordi hun talte ned, tænkte jeg, at det kunne jeg gøre bedre så må jeg selv blive underviser. Maj 2004 har Hansen Lund afsluttet sin voksenunderviseruddannelse, som han netop planlagde det på kurset. Med topkarakter. Han har været i underviserpraktik, fulgte i øvrigt der et MAP-kursus og skrev projektrapport om forløbet. Det var MAP-kurset, der skulle til, og derfor var jeg glad for at deltage. VUC fik i øvrigt hurtigt rettet op på det pædagogiske misforhold. Afdeling i bevægelse De tre fremhæver til slut det vigtige i, at den lokale afdeling rykker: Hvis andre afdelinger kunne vise samme engagement som Ringkøbing, ville meget nået. De har altid tid til én. Den, der er skyld i, at der kommer noget i gang overhovedet, for ellers går du jo i 12 måneder, før du hører fra Arbejdsformidlingen. De sørgede for, at MAP kom op at stå. Poul kom hele tiden farende ind med de sidste nye informationer, og der var altid hjælp at hente. Man kan altid komme herud. Følelsen er, at være kommet hjem. Afdelingen sender roserne videre, for den understreger, at den ikke ville kunne undvære inspirationen udefra. I dette tilfælde fra uddannelseskonsulent Karsten Kollerup fra SiD, der med opdateret indsigt løbende tager nye initiativer og inspirerer til nye, arbejdsrelevante kursustilbud.

25 AFDELINGEN - ELLER DEN UDVIDEDE AFDELING Man går ikke fra den ene kantine til den næste, men tager bilen, så stort er det, og vi havde megen sjov ind imellem. Det er pudsigt nok en KAD'er, der fortæller, Ella Jensen, KAD Vestjylland: Vi havde medlemmer på Vestas, og jeg tilbød at stille op, hvis der var behov for en hjælpende hånd. Og hermed er der allerede sagt noget om afdelingens ånd og indsats. Gennem mange år har man opbygget et samarbejdsforhold til andre organisationer, virksomheder og institutioner i lokalområdet, så der var en tillid at bygge på, da det gjaldt. Vi fra KAD blev indbudt til møde herude, da fordelingen var blevet kendt. SiD har gjort et stort stykke arbejde, alt var parat, da vi gennemgik materialet. Og karakteristisk nok er der i det interne evalueringsmateriale en egentlig interessentanalyse, hvor man oplister andre, der kunne have en interesse i et samarbejde med afdelingen. Afdeling på tværs Afdelingens ansatte forsøger ikke at skelne mellem at være ansat i a-kasse og i den faglige afdeling. A-kassens opgave er jo bl.a. at sørge for dagpengene, og at de ledige søger arbejde, men det er jo ikke nok, siger Verner Jensen, a-kassemedarbejder i SiD Ringkøbing - Holmsland. Vi vil gerne gavne både medlemmer og virksomheder. Medlemmerne får en bredere uddannelse, og arbejdsgiverne får en bedre arbejdskraft. Det ligger også i a-kassens opgave.det hører med, for målet er jo, at folk har arbejde, ikke at de er på dagpenge. Og Ella Jensen fra KAD føjer til: Vi går jo også med lidt fagligt i baghovedet og med den tanke, at vi jo skal kunne arbejde sammen bagefter. Medlemmerne kommer også til at kende os på en anden måde, vi kommer tæt på. Vi har jo mange, der har svært ved at skrive, og når du sidder i sådan en kantine, vil du ikke ret gerne komme frem med, at du har det dårligt med det, men overfor tillidsmanden vil de åbne sig. Så vi var med inde bagved for at hjælpe de rigtigt ordblinde. Det var en god oplevelse at hjælpe face to face. Materiale fra aktørernes evalueringsseminar. 23

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12 Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / september 2013 Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Socialt ansvar der betaler sig

Socialt ansvar der betaler sig Socialt ansvar der betaler sig Obtec A/S: Historien om Sydfyns første sideproduktion med job på særlige vilkår SJOV & ALVOR OBTEC SOM MODEL FOR VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Projektet Obtec som model

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Stress magasinet. Du kan selv gøre meget for at undgå stress

Stress magasinet. Du kan selv gøre meget for at undgå stress Stress magasinet Xxx BO NETTERSTRØM: VIRKSOMHEDER VIL BLIVE TVUNGET TIL AT TAGE STRESS ALVORLIGT KEND DIN STRESS LÆG ET PUSLESPIL Du kan selv gøre meget for at undgå stress Nr. 04 august 2006 Indhold Indhold

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

TAG ANSVAR FOR DIT ARBEJDSLIV VIGTIGE POINTER DET SKAL DU VIDE OM MARTIN THORBORG, HANDLEKRAFTIG IVÆRKSÆTTER:

TAG ANSVAR FOR DIT ARBEJDSLIV VIGTIGE POINTER DET SKAL DU VIDE OM MARTIN THORBORG, HANDLEKRAFTIG IVÆRKSÆTTER: 01 2015 f-f.dk 10 ARBEJDSGLÆDE VIGTIGE POINTER DET SKAL DU VIDE OM FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER SUND FRA 8-16: Sådan får du en sund hverdag på jobbet PIAS BEDSTE NYTÅRSGAVE: Jobtip og hurtig reaktion

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

NOGET VI BARE GØR FRIVILLIGE HJÆLPER ETNISKE MINORITETER MED UDDANNELSE OG JOB DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID

NOGET VI BARE GØR FRIVILLIGE HJÆLPER ETNISKE MINORITETER MED UDDANNELSE OG JOB DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID I N S P I R A T I O N S H Æ F T E 2 0 0 5 NOGET VI BARE GØR FRIVILLIGE HJÆLPER ETNISKE MINORITETER MED UDDANNELSE OG JOB DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID NOGET VI BARE GØR Frivillige hjælper

Læs mere

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet.

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte Mine fremtidsdrømme består

Læs mere

Jesper Baltzer Amskov Frank Iversen Astrid Fabricius. Når vi flytter SAMMEN. Ledelse af kommunale FUSIONER KL & KTO

Jesper Baltzer Amskov Frank Iversen Astrid Fabricius. Når vi flytter SAMMEN. Ledelse af kommunale FUSIONER KL & KTO Når vi flytter Jesper Baltzer Amskov Frank Iversen Astrid Fabricius SAMMEN Ledelse af kommunale FUSIONER KL & KTO 2 Når vi flytter sammen Ledelse af kommunale fusioner KL og KTO Jesper Baltzer Amskov Frank

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere