Arbejdsfordeling og massefyring. Arbejdsfordeling og massefyring. Lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsfordeling og massefyring. Arbejdsfordeling og massefyring. Lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre"

Transkript

1 Arbejdsfordeling og massefyring Arbejdsfordeling og massefyring Lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre Inspirationer fra arbejdet med to krisesituationer på Vestas i 2002 Udgivet af SiD Ringkøbing - Holmsland

2 Arbejdsfordeling og massefyring - lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre Udgivet af SiD Ringkøbing - Holmsland Byskellet 33, 6950 Ringkøbing. Telefon Mail: Udgivelsen er støttet af Den Europæiske Socialfond Redaktion > Paw. S. Jensen, Poul Skovsted, Karsten Kollerup og Niels Erik Skipper Hagde Interviews, tekst og koncept > Knud Lindholm Lau, tekst og tale a/s 2004 Mail: Fotos > Keld Arne Hansen Design og tryk > Hafnia Grafisk / Distribution > SiD, telefon Mail: ISBN (papir) ISBN (elektronisk)

3 Forord Denne bog tager udgangspunkt i en virkelig historie fra Vestas i Ringkøbing i Hændelserne baserer sig på hjemsendelsen af ca samt masseafskedigelser af ca. 550 medarbejdere. Når så mange medarbejdere sendes på gaden, er det en katastrofe - selvfølgelig især for de personer, der rammes, men i høj grad også for familie, venner, omgivelser og lokalområdet. Med god hjælp fra SiD s socialfondsprojekt Lyset er ej for de lærde blot gjorde SiD Ringkøbing - Holmsland, i samarbejde med andre fagforeninger i Ringkøbingområdet, en kolossal indsats for at give bedst mulig støtte til de medarbejdere, der blev ramt af arbejdsfordeling og for en stor dels vedkommende også efterfølgende afskedigelse. Selv om der er sket en stor udvikling på arbejdsmarkedet de seneste 50 år med bedre arbejdsmiljø, bedre løn og mere demokrati på arbejdspladsen, kan vi konstatere, at de ufaglærte fortsat ikke har opnået en reel tryghed i ansættelsen. Når konjunkturerne skifter, og samfundet ændrer sig, er det fortsat de ufaglærte og til en vis grad de faglærte, der først rammes af afskedigelser og arbejdsfordelinger. Når man bliver ledig, er man ikke bare uden arbejde. Det indebærer også nedgang i lønnen, frustrationer, afmagt samt ofte familiære kriser. Vi kan ikke lige her og nu ændre på dette, men vi kan og vil gøre, hvad der står i vores magt for at afbøde de værste skader for de medlemmer, der rammes af afskedigelse eller arbejdsfordeling. Ved at aktivere de mange gode samarbejdspartnere, SiD Ringkøbing - Holmsland har, lykkedes det at skabe en helhed omkring servicering og hjælp til de ledighedsberørte, som er helt unik og værd at skrive om. Bogen beskriver situationen og hvad der blev gjort. Det er SiD s håb, at de erfaringer der er opnået, og som er nedfældet her, kan anvendes hvis en lignende ulykkelig situation opstår andre steder i landet - For at gøre ondt lidt bedre! Villy Sørensen Formand for SiD s arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske udvalg i Ringkøbing Amt Afdelingsformand Paw S. Jensen Formand for SiD Ringkøbing - Holmsland Forbundsformand Poul Erik Skov Christensen 1

4 Arbejdsfordeling og massefyring hos os? Arbejdsløsheden kan slå ned i et lokalområde for eksempel som følge af V ALUTAKURSER LOVGIVNING UDFLYTNING TIL ANDRE LANDE NYE PRODUKTER OG TEKNOLOGIER RÅVAREMANGEL ÆNDRINGER I ØKONOMI KONKURRENCE > Valutakurser > Lovgivning her i landet og i køberlande > Udflytning og udflagning af arbejdspladser til andre lande > Ændringer i den generelle økonomi > Konkurrence fra andre virksomheder > Nye produkter og teknologier > Råvaremangel Kan nogle af jeres lokale virksomheder blive ramt? Og hvad vil I gøre for at afbøde virkningerne? 2

5 3

6 4 Indhold >>>

7 6 OPTAKT 6 Om at gøre ondt lidt bedre 6 Aktørerne 8 ARBEJDSFORDELINGEN 8 Fagforeningen og de andre på fabriksturné 9 Papirarbejdet 10 Pengene 10 Hvad må man? 11 Uddannelse 12 Råd og støtte fra tillidsmandskorpset 14 MASSEFYRINGEN 14 Kontakten 15 MAP 15 Relevant undervisningsform 15 Banken fra skranke til kursuslokale 17 Forgrund, baggrund, bevæggrund 19 AKTØRERNE 19 DE ANSATTE 19 Mest mulig information tak! 20 Ens behov forskellige reaktionsmåder MAP 20 som fokusering 21 som jobskaber 22 som rum for gammel drøm 22 Afdeling i bevægelse 23 AFDELINGEN ELLER DEN UDVIDEDE AFDELING 23 Afdeling på tværs 24 En ny slags indsats 24 Evnen til at uddanne sig 24 Råd til kollegaen 25 UNDERVISNINGSSTEDERNE 25 Rationelle valg 25 Indsats og stemning 26 Fyringen blokerer 26 Løbende afklaring ville være bedre 26 Blikket frem og tilbage 27 BANKEN 28 Spørgelyst og flovhed 28 Privatpersonens produktionsapparat 28 Igen? 29 TILLIDSVALGTE 30 Medlemskontakt forbedret 30 Nedtælling 31 Livet som tillidsvalgt 31 Den klareste erindring 32 De tydeligste erfaringer 32 At vide for meget 32 Tvivl belaster 33 Tillidsvalgte og fyringsrunden 34 Eftertanken og de gode råd 34 Perspektiver 34 Gode råd til kolleger andre steder 35 LEDELSEN 35 Det gode samarbejde giver muligheder 36 De første skridt 36 Altid udnytte situationen bedst muligt 36 Orientering 36 Gode råd til kolleger? 36 Går du så ind for stærk fagforeningsindflydelse på virksomhederne? 36 Tillidsbrud? 37 Og julesymbolikken? 37 KOORDINATIONSGRUPPEN 38 Før indsatsen 38 Under indsatsen 38 Samling 39 Motivation og arbejdsglæde 39 Koordination og kommunikation 39 Aktivitet 39 Tilbageblik og opfølgning 39 OPSKRIFTEN 39 Improvisation over grundtanke 40 OM AT GØRE ONDT LIDT BEDRE 40 Før krisen 40 Under krisen 40 Efter krisen 5

8 Optakt Om at gøre ondt lidt bedre Det var en forbandet besked, afdelingsformanden fik i telefonen 24. januar 2002: medarbejdere på Vestas skulle i arbejdsfordeling to uger senere. I en tre måneders periode skulle hver især kun arbejde hver anden uge. Det blev værre endnu. I december kom en direkte fyring af 533 ansatte, og som den tredie ulykkesbølge måtte yderligere omkring 300 forlade deres arbejdsplads i marts Store dele af lokalsamfundet rykkede sammen for at gøre ondt lidt bedre. I løbet af en uge fik de på arbejdsfordeling tilbudt kurser, deres dagpenge blev ekspederet, og alle blev rådgivet om mulighederne i deres situation. Under den senere fyringsrunde reagerede man lige så hurtigt. Nu med krisehjælp, økonomisk rådgivning og kursusforløb, der gav de ramte mulighed for at komme på et nyt spor i deres arbejdsliv. Aktørerne Samspillet mellem de lokale kræfter var kun muligt, fordi de alle besad særlige kvaliteter: > De ansatte var veluddannede og derfor fortrolige med at uddanne og udvikle sig. > Vestas ledelse var vant til at give tid og rum, så de ansatte overhovedet kunne komme til at overveje og bearbejde deres situation. > Tillidsmandskorpset var vidtforgrenet, veluddannet, sammentømret og godt koordineret. > SiD Ringkøbing - Holmsland var villig til at arbejde i døgndrift, kunne organisere sig i team på tværs af indre linier og havde et tæt forhold til den øvrige fagbevægelse. > Uddannelsesinstitutionerne var fleksible og i stand til at arbejde kollegialt sammen. > Ringkjøbing Landbobank var risikovillig og nytænkende i sin rådgivning. > Projektorganiseringen var allerede til stede i kraft af afdelingens samarbejde med projektet Lyset er ej for de lærde blot. 6 Bag indsatsen, der gav mange ro og kræfter til at sikre et fortsat godt arbejdsliv, lå energi, kreativitet og et godt tillidsforhold mellem de lokale kræfter.

9 BØRSEN, 25. januar RINGKJØBING AMTS DAGBLAD

10 Arbejdsfordelingen Stemningen var den samme som ved andre fordelinger og massefyringer: Jeg havde været der i fire år på det tidspunkt, havde været glad for hver eneste dag, følte en fortrolighed med min arbejdsplads. Vi var en flok, man havde sin del i det projekt; men det blev jo svigtet, et begyndende svigt var det, et tillidsbrud. Den samme medarbejder fortæller om de kendte mekanismer, tilbagetrækningen og den tågede fornemmelse: Vi blev pludseligt kaldt ind i kantinen. Fik at vide, hvilke områder der skulle i arbejdsfordeling. Bagefter gik vi hver til sit. Det sivede faktisk ikke rigtigt ind før ugen efter, hvor fagforeningen og de andre kom. Fagforeningen og de andre på fabriksturné Kollegerne på arbejdsfordeling var rystede og gået hver til sit. Det var vigtigt at samle dem igen, at give dem handlemuligheder og svar på deres mange spørgsmål på arbejdsfordeling var et ufatteligt stort antal, og skulle de assisteres inden arbejdsfordelingen satte ind, måtte fagforeningen og de andre på turné. SiD Ringkøbing - Holmsland samlede parterne til et stormøde. I løbet af få dage rykkede man ud, morgen, middag og nat, og efter tre døgn havde man besøgt de i alt 17 arbejdssteder på det enorme fabriksområde og haft kontakt med samtlige på arbejdsfordeling. Holdet bestod af tillidsfolk, faglige repræsentanter, sekretærer, a-kasse folk og repræsentanter fra voksenuddannelserne i området. Tempoet var forpustende. De mødte op første gang tirsdag 5. februar kl i Finishområdet. Halvanden time senere videre til Læssehal/lager nr. 17, så nr. 7 og til sidst videre til styringsfabrikken kl med afslutning Hjem i seng, og så videre næste morgen 6.50 med fire arrangementer frem til frokosttid. I gang med aftenskiftet med fire besøg, igen frem til Et par timers søvn og de sidste fem besøg frem til fredag eftermiddag. Et program, der nødvendigvis måtte være tæt for at nå rundt, og det kunne kun nåes, fordi den første halvdel af holdet drog videre til næste arbejdssted, inden den næste halvdel af holdet tog over. For hvad var det, der lå allerforrest for de arbejdsfordelte? 8

11 Fagforeningen og de andre på fabriksturné Holdet 9 > SiD Ringkøbing - Holmsland: Faglig afdeling og A-kassen > KAD: A-kassen > TIB afd. 90 Ringkøbing Amt Syd > AF Ringkøbing / Herning > AMU Vestjylland > VUC Ringkøbing Amt > EUC Midt / Vest > Skjern Tekniske Skole > CEU Herning Hvem ville holdet bestå af hos jer? Papirarbejdet For at få dagpenge og i øvrigt være deltager i en arbejdsfordeling er der papirer, der skal udfyldes. Afdelingen vidste fra tidligere, at det volder problemer, og uddelte derfor på stedet de relevante skemaer. Efter fælles instruktion blev det skrivearbejde, der tit dræber modet hos mange, overstået på kort tid, og om nødvendigt fik den enkelte hjælp. De nødvendige skemaer finder I på arbejdsdirektoratets hjemmeside og eventuelle overenskomstbestemmelser i den relevante overenskomst, for industriens vedkommende på

12 Pengene Med udfyldte papirer kunne man få dagpengene udbetalt til tiden. Det foregik på samlebånd i SiDafdelingen. Én checkede kravet om timers arbejde, en anden at der var udbetalt løn de sidste 12 uger, en tredie at der ikke var overarbejde, der skulle modregnes. Var de betingelser opfyldt, var sagen nem, for alle havde så høj en løn, at man kunne udbetale den højeste sats. Nemt og ubureaukratisk arbejde, udført ved lange borde i afdelingen med assistance af alle gode mennesker og kolleger, så ingen skulle lide nød eller svæve i økonomisk usikkerhed. 10 Hvad må man? Men tilbage til hallerne igen, for der er meget andet, der kalder usikkerhed frem. For hvad må man, når man er på arbejdsfordeling? Spørgsmålene var mange, og de blev besvaret på stedet. > Må man tage andet arbejde? > Må man bygge sin carport færdig? > Begynde på HF enkeltfag? > Passe sit lille landbrug? > Og hvad ville det være godt at bruge tiden til i de uger, man ikke går på arbejde? Det sidste spørgsmål havde både virksomhed og turnéholdet en klar holdning til. Brug tiden til noget, der udvikler dig og dine arbejdsmuligheder, svarede turnéholdet på det spørgsmål.

13 Uddannelse Uddannelsesrepræsentaterne tog nu over, mens afdelingsfolkene gik videre til næste arbejdssted på det enorme fabriksområde. Med sig havde de relevante forslag til medarbejderne på Vestas. Ikke pædagogisk stangtøj, men nøje udvalgte kurser, der kunne interessere og hjælpe en Vestasansat på arbejdsfordeling. Fornemmelsen af behovet havde de fået igennem projektkoordinatoren, der havde sine oplysninger fra tillidsmændene, der igen havde talt med kollegerne. Den forberedelse gav rammende svar og overraskende efterlysninger. Hvordan skulle man for eksempel ellers have forudset et ønske om spanskundervisning hos specialarbejderne på Vestas; men det ønske var der i den eksportorienterede virksomhed, der sender sine montører til udlandet. Projektkoordinatoren var Niels Erik Hagde, i daglig tale altid kun kaldt for Skipper. Et kælenavn, der svarede fuldstændigt til den funktion, han fik i disse travle uger. Som daglig leder af EU-projekt Lyset er ej for de lærde blot, arbejdede han allerede med at tilbyde faglig udvikling til SiD-medlemmer og kendte dermed stort set hver eneste virksomhed og uddannelsesinstitution på egnen. Det kendskab udnyttede SiD Ringkøbing - Holmsland ved at gøre ham til styrmand med et meget vidtrækkende mandat til at aftale forløbet med alle parter. Uden en sådan styring ville uddannelsesinstitutionerne, mente man, være gået i intern konkurrence for at kapre kunder med et vinderresultat, der ikke nødvendigvis ville svare til hverken virksomhedens eller de ansattes behov. Ved mangel på den koordination ville der slet ikke kunne udbydes så mange forskellige kurser, og uden mental forberedelse ville de ansatte ikke nå at mærke og klargøre deres egne behov. Også forbindelsen mellem virksomhed og uddannelsesstederne sørgede han for, så pladser og ønsker kunne mødes. Undervejs samlede han alle snore ved jævnlige fyraftensmøder på Vestas. Kun med en sådan førstestyrmand kunne man nå i havn, er alle enige om i dag, og det bløde kølvand har endnu ikke lagt sig: Arbejdet gav mig en masse forbindelser, som jeg bruger i dag, når en ledig vil i job eller få gang i sin egen udvikling og uddannelse, fortæller Niels Erik Skipper Hagde. 11

14 Det var altså i en ramme af forberedelse, at de enkelte uddannelsessteder oprettede små stande, hvor medarbejderne kunne få vejledning, svar på spørgsmål, og, som noget vigtigt, tilmelde sig på stedet. Kurserne var velbeskrevne og tidspunkterne var fastlagt, så en deltager kunne tilrettelægge kursusaktiviteten uden at dobbeltbooke sig selv. Med de tilmeldinger i hånden samarbejdede uddannelsesstederne om at opfylde så mange ønsker som overhovedet muligt. > De oprettede præcist det antal kurser, der skulle til. > De flyttede om nødvendigt kurserne til nye tidspunkter. > De opdelte forløb i moduler, så deltagerne kunne møde i arbejdsperioderne. > De bad lærerne om at undervise om aftenen og i weekender. > De overførte kollegialt elever til hinandens hold, så ressourcerne blev udnyttet bedst muligt. > De gik helt i detaljen med at kontakte hver enkelt, hvor det var nødvendigt for at få kabalen til at gå op. Det engagement og den fleksibilitet kvitterede vestasarbejderne for. Halvdelen tog på kurser på trods af det korte varsel. Gennem bevægelse og interesse for de ansatte havde denne karavane skabt bevægelse, men også bag kulissen var der arbejde i gang. Råd og støtte fra tillidsmandskorpset I forhandlingsudvalget, der straks blev nedsat, udformede man i samarbejde med ledelsen retningslinier for fordelingen, og helt ud i det yderste led stod de tillidsvalgte til rådighed for kollegerne med samtaler og råd. Og når turnéholdet overhovedet kunne nå igennem hele fabrikken på kun tre døgn, skyldtes det en minituøs planlægning fra tillidsfolkenes side. Med fællestillidsmanden i spidsen for tillidsvalgte og afdelingerne, var arbejdet gået i gang umiddelbart efter, at bestyrelsens og direktionens beslutning om arbejdsfordeling var blevet kendt. Ulykken ville, at man fik brug de gjorte erfaringer allerede ti måneder senere. 12

15 13

16 Massefyringen Kontakten Tillidsfolkene gjorde, hvad de kunne for at stå til rådighed i tiden, der fulgte. Og der blev ringet til dem. Var det nødvendigt tog tillidsfolkene også ud på besøg hos den afskedigede, der havde det svært i situationen. Vestas havde gjort det muligt, at man kunne tale videre med sin nærmeste leder, der også var blevet undervist i at håndtere situationen så godt som muligt. Hvis man ønskede det, kunne man tale med psykologer fra BST. 14 Holdet Vingefabrik 2 finish dag 5, dagen før massefyringen. Billedet hænger nu i fabrikshallen. Privat foto: Niels Jørgen Lauritsen, ansat på holdet. Årsagen var en anden denne gang, men man mærker endnu, hvorledes arbejdsfordelingen opleves som det, der skulle have båret hele medarbejderstaben igennem. At fordelingen bagefter blev oplevet som lidt forgæves, når det ti måneder senere viste sig, at 500 kolleger blev fyret. Oven i købet blev de 500 fritstillet, for der var ikke arbejde til dem i opsigelsesperioden. Da de ramte modtog fyresedlen torsdag 12. december, blev det en jul uden tilknytning til arbejdspladsen. Mange parter prøvede at hjælpe i den situation, og fra arbejdsfordelingen tidligere på året vidste man meget om behovene. Som ved arbejdsfordelingen var afdeling og a-kasse hurtigt ude med bistand. Alle afskedigede blev indkaldt til et møde lige efter fyringen, og der sad a-kassen parat til at hjælpe med papirarbejdet. Der blev orienteret om MAP-kurserne, og projektlederen Skipper anvendte sit store lokalkendskab til at henvise så mange som muligt til ubesatte stillinger, han kendte til. Tillidsfolk, virksomhed, afdeling - alle i aktivitet. Alligevel berettes der om bitterheder, der fortsat sidder i kroppen, og om kritisable måder, synes man, som afskeden blev meddelt på.

17 MAP SiD Ringkøbing - Holmsland vidste, at disse reaktioner ville komme, og fik arrangeret en særlig række af såkaldte MAP-kurser for de tidligere vestasansatte. Forkortelsen står for motivation, afklaring og planlægning. På kursets ti dage finder deltagerne for det første ud af, hvad de gerne vil i arbejdslivet. For det andet, hvad de allerede kan mestre i kraft af uddannelse og erfaringer fra praktisk arbejde. Og for det tredie, hvad de mangler af viden og kvalifikationer for at få deres fremtidsønske opfyldt. Med projektlederens ord, jyske ord, kan en ligning udtrykke det som uddannelsesplanlægning på jysk: Det, jeg mangler, er lig med det, jeg skal kunne minus det, jeg gerne vil. Relevant undervisningsform Kurset giver masser af informationer om de job, der kommer og ikke kommer, og hver eneste kursist bliver vejledt og undervist ud fra særlige interesser og behov. Man sidder ikke stille foran en lærer som i den gamle skoleklasse, men får inspiration ved besøg af erhvervsledere, Arbejdsformidlingen, uddannelsessteder, banken og ved besøg på virksomheder. Programmet lægges rullende efter behov, og den enkelte arbejder aktivt med at få skabt sit nye liv fremfor blot at lytte. Dette tilbud stod parat og udviklet, var afprøvet med deltagelse af både ledige og beskæftigede. Afdelingen kendte forløbet, og tilskyndede de tillidsvalgte til aktivt at gå ud til de afskedigede med opfordringen til at begynde. Og det gjorde op mod tohundrede i tiden efter massefyringen. Af dem skønner SiD Ringkøbing - Holmsland, at 75% kom i arbejde eller fik begyndt på en selvvalgt uddannelse. Ikke mindst fik deltagerne et rum, hvori de kunne bearbejde den krænkelse, man oplever ved at blive fyret. Og afdelingen fik et rum, hvor både a-kassen og den faglige afdeling kunne nå det enkelte medlem. På hver eneste kursusdag kiggede a-kassemedarbejderne forbi med nyt om jobmuligheder, og den uformelle kontakt opstod helt naturligt, fordi kurset blev holdt i afdelingens egne lokaler. Det sociale samspil mellem projektleder, afdeling og deltagerne fik ideerne til at blomstre. Banken fra skranke til kursuslokale Indtægten for mange blev halveret, da de gik på understøttelse, for arbejdet på Vestas er velbetalt, med tillæg for skiftehold og natarbejde. Indtægten halveres, men udgifterne og afdrag falder fortsat ind som rudekuverter eller automatiske træk på lønkontoen. Noget må gøres, men hvad? Det hjalp den lokale bank med at finde ud af. To medarbejdere fra Ringkjøbing Landbobank kom ud på kurset og gav generelle råd om, hvad man kan gøre i den situation Man kan nemt gå i panik som arbejdsløs, det vigtigste er at få ro på. 15

18 Alle kan tåle et midlertidigt bortfald af indtægt, så lad være med at sælge bil eller hus, for det er jo dine forudsætninger for at kunne passe et arbejde igen, og gem ikke dig selv væk med de ubetalte regninger. Få i stedet talt med banken og undersøg sammen med den mulighederne for at forlænge løbetider eller tage lån i husets friværdi, hvis det kniber på det korte sigt. Indslaget med banken var skemalagt til en time, men det kom til at tage hele formiddagen, så mange spørgsmål var der. Og dem, der ikke kunne få svar med det samme, eller ikke fik spurgt, henvendte sig bagefter i stort tal til bankrådgiveren. På den måde lykkedes det at få fjernet økonomiens tunge tankesten. Den sten, der kan suge modet og handlekraften ud af enhver, og som er farlig for både bank og ledig. 16

19 Forgrund - baggrund - bevæggrund Det hurtige arbejde på Vestas kan vi beskrive som forgrund. Det, som medarbejderne kunne se, og som resulterede i muligheder, der kunne gøre ondt lidt bedre i situationen. 17 At man overhovedet kunne handle skyldtes en baggrund. At aktørerne havde viden, gensidig tillid og handlekraft. Og så måske noget lige så vigtigt: bevæggrund. Det vil sige vilje og motiv hos alle. For at finde baggrunden og bevæggrunden må vi gå til de enkelte miljøer: de ansatte, tillidsmandskorpset, ledelsen, afdelingen og a-kassen, banken og undervisningsinstitutionerne. Hos hver involveret vil vi se nogle egenskaber og holdninger, der gjorde arbejdet muligt. På den måde opstår nu langsomt et katalog over det, man kan søge at fremme hos sig selv, hos sin organisation eller i samarbejdet med andre i lokalområdet.

20 > Repræsentanter for de lokale aktører: Arbejdsformidlingen, Banken, EU s sociale fond ved Ringkøbing Amt, fagforeningen, medarbejdere, tillidsmandskorpset, uddannelsesstederne. Vestas ledelse var forhindret. 18

21 Aktørerne DE ANSATTE Tre tidligere ansatte fortæller på en sådan måde, at allerede det inspirerer: Lyt til de mennesker, der rammes i situationen, og tal bagefter med dem om, hvordan forløbet blev håndteret. Lyt, for råd og selvindsigt flyder hastigt fra disse tre, der fandt sig selv i en betydelig grad af bitterhed allerede ved arbejdsfordelingen: Da kom den første negative følelse. Der blev pillet lidt ved trygheden. Og da det kom til egentlige fyringer: Hvis man var kommet for at gøre en indsats, så synes jeg, jeg blev svigtet. Ikke at det gjorde nogen forskel i indsats, men jeg var lidt såret. Vestas var en del af livet, og der skulle siges farvel til meget mere end arbejdet: Selve fyringen gjorde ondt og gjorde ondt i lang tid på mig. Jeg havde været deroppe i fire år, og i min familie var Vestas en livsstil, fordi det er 12-timers arbejde. Min mand på 12-timers om dagen, jeg selv på nat. Det var en livsstil med en uges arbejde, en uge fri. Den gjorde ondt, for jeg har være utrolig glad for at være på Vestas med fantastisk gode arbejdskammerater, og i det hele taget kunne jeg godt lide Vestas' politik og faglige holdning. Den gjorde ondt i meget lang tid, den med at få en julegave i den ene hånd og en fyreseddel i den anden. Og fra nu af kommer elementerne til kataloget i et rask tempo, her det første: Der er mange, der siger, at vi skulle være glade for at være fristillede og bare kunne gå hjem, og på sin vis var jeg glad for bare at kunne gå hjem, men jeg savnede en afslutning på arbejdet. Det her skete inden for et par minutter, hvor du bare blev bedt om at gå. Mest mulig information, tak! Det er SiD'erne Michi Høyberg-Bangstrup, Birte Noesgaard og Ove Hansen Lund, der tænker tilbage. De er fælles om følelsen af skuffethed, og kunne alle have ønsket sig mere information dengang: Hvad skete der, hvis amerikanerne ikke åbnede op for den der PTC-ordning, kunne Michi Høyberg- Bangstrup godt have tænkt sig at vide. Mange vidste jo ikke engang, hvad ordningen dækkede over. 19

22 20 Ove Hansen Lund savnede noget mere klart om virksomhedens fremtidsudsigter, altså en bred orientering om, hvad vej det kan gå. Jo mere indsigt, jo mere ro falder der på, jo mere forståelse, konkluderer Michi Høyberg-Bangstrup. Men måske skal man også have pligt til at orientere sig? Ens behov - forskellige reaktionsmåder Ønsket om information samt tid og rum til at bearbejde sin afsked er fælles for alle tre; men deres jobvalg skulle vise sig at blive helt forskellige. MAP som fokusering Michi Høyberg-Bangstrup var med på det første MAP-kursus, og det var for tidligt for ham: 12. januar var jeg slet ikke klar til at deltage, ikke kommet op af hullet og ikke klar til at modtage input. Du er nødt til at bearbejde det hele inden, for skal man med, skal man komme med en positiv indstilling. Han følte sig måske lidt presset til at gå med, men formåede at udnytte kurset til en afklaring: Det sætter alligevel gang i ens tanker om, hvad man har lyst til, fordi vi kunne vælge, hvad vi gerne ville se noget mere til. Jeg ville gerne prøve noget med ejendomsserviceområdet, pedelfunktion, og fik fire ugers kursus i det arbejde. Han har bedt om begrundelser, hvis han har fået afslag på sine jobansøgninger, og har af svarene lært, at han savner kvalifikationer indenfor gartnerdelen og søger nu kurser, så han kan udfylde det hul. Et anvendt eksempel på "uddannelsesplanlægning på jysk". Men nu er alt dette historie. I maj 2004 fik han ansættelse som murerarbejdsmand i et mellemstort byggefirma. Jeg er meget glad for at være kommet i gang igen, men har haft meget svært ved at omstille mig til dette hårde fysiske arbejde. Jeg manglede en del muskler her og der, har ikke arbejdet så hårdt siden jeg blev udlært på værftet i Men selvom jeg næsten var ledig i 1 1/2 år, har jeg ikke haft problemer med at komme op om morgenen. Har da også holdt mig i gang med løb og cykelture. Jeg gennemførte mit første 100 km løb i Odense 22. maj. Så et budskab til arbejdsgiverne skal være: Se væk fra, hvor lang tid man har gået uden arbejde. Ansæt i stedet for personen i en prøveperiode for at se ham eller hende an. Det er jo ikke alle, som sover til tiden! MAP-kurset har for ham givet muligheder for de tankesving, der skulle til, for at han kunne finde den nye vej. Hans råd og ønske er dog fortsat, at det var muligt at tale med andre om situationen inden et MAP-kursus, så man var klar til at tage imod, når man mødte op. Og på samme linje ligger Ove Hansen Lund, der råder den, der sender deltagere af sted på kurset, til at kende sine kursister, for er frustrationen for stor, hører en deltager ikke hjemme på et kursus, kan faktisk være hindrende for de andres arbejde og trække deres humør ned.

23 MAP som jobskaber Birte Noesgaard følte sig helt parat, da kurset blev en mulighed for hende: Jeg var kommet et skridt videre og var glad for at være på det. Man var sammen med ligestillede, fik afklaret de mange spørgsmål om uddannelse, arbejde og hvordan man kommer videre, og der var plads til, at man kunne give udtryk for sine følelser. Vi lavede cv'er og, gennemgik ansøgninger. Jeg fik skrevet mine egne derhjemme og opnåede en afklaring af, hvad det var jeg gerne ville, nemlig at arbejde på lager. 21 Hun tilmeldte sig et lager- og logistikkursus, men det var nedtur, fordi ingen fra Vestas opfyldte kravet på det kursus om længere tids ledighed, og det blev derfor ikke oprettet. Et truckkursus var erstatningen, hvilket hun meddelte en arbejdsgiver, hvor hun allerede havde søgt stilling. Gik videre til et CNC-kursus, som afdelingen havde anbefalet, og inden det sluttede, fik hun jobbet, hun havde søgt. Michi Høyberg-Bangstrup, Birte Noesgaard og Ove Hansen Lund, tidligere ansatte på Vestas. Nu alle i arbejde igen.

24 22 MAP som rum for gammel drøm For Ove Hansen Lund udløste fyringen et arbejde med en gammel drøm om at blive underviser. Under arbejdsfordelingen blev arbejdet gjort til en biting i ens tilværelse, nu blev fritiden afbrudt af arbejde, og jeg begyndte at undersøge nogle ting. Gik ikke på AMU-kurser, for jeg ville lave noget andet. Da han ti måneder senere blev afskediget rykkede drømmen tættere: Jeg havde undervist ved forsvaret, været guide på Vestas, og jeg ville gerne kombinere de to ting. På MAP-kurset fik jeg overvejet nogle ting ved mig selv. Har altid været udfarende, men det dækkede i virkeligheden over generthed. Nu prøvede jeg teknikker og meninger af, forklarede ting for andre og mig selv. Den endelige impuls kom dog fra en helt anden oplevelse, der oven i købet var negativ. Nemlig en nedladende opførsel fra den ene af de to lærere på kurset: Jeg kommer fra VUC, og er folkeskolelæreruddannet, sagde hun, og dermed blev vi hensat til at være i elever i det gamle lærer-elev forhold, og da jeg skulle på Arbejdsformidlingen svarede hun, at det skulle jeg spørge fri til. Så har man folkeskolen igen, hvilket er det modsatte af målet med kurset; men netop fordi hun talte ned, tænkte jeg, at det kunne jeg gøre bedre så må jeg selv blive underviser. Maj 2004 har Hansen Lund afsluttet sin voksenunderviseruddannelse, som han netop planlagde det på kurset. Med topkarakter. Han har været i underviserpraktik, fulgte i øvrigt der et MAP-kursus og skrev projektrapport om forløbet. Det var MAP-kurset, der skulle til, og derfor var jeg glad for at deltage. VUC fik i øvrigt hurtigt rettet op på det pædagogiske misforhold. Afdeling i bevægelse De tre fremhæver til slut det vigtige i, at den lokale afdeling rykker: Hvis andre afdelinger kunne vise samme engagement som Ringkøbing, ville meget nået. De har altid tid til én. Den, der er skyld i, at der kommer noget i gang overhovedet, for ellers går du jo i 12 måneder, før du hører fra Arbejdsformidlingen. De sørgede for, at MAP kom op at stå. Poul kom hele tiden farende ind med de sidste nye informationer, og der var altid hjælp at hente. Man kan altid komme herud. Følelsen er, at være kommet hjem. Afdelingen sender roserne videre, for den understreger, at den ikke ville kunne undvære inspirationen udefra. I dette tilfælde fra uddannelseskonsulent Karsten Kollerup fra SiD, der med opdateret indsigt løbende tager nye initiativer og inspirerer til nye, arbejdsrelevante kursustilbud.

25 AFDELINGEN - ELLER DEN UDVIDEDE AFDELING Man går ikke fra den ene kantine til den næste, men tager bilen, så stort er det, og vi havde megen sjov ind imellem. Det er pudsigt nok en KAD'er, der fortæller, Ella Jensen, KAD Vestjylland: Vi havde medlemmer på Vestas, og jeg tilbød at stille op, hvis der var behov for en hjælpende hånd. Og hermed er der allerede sagt noget om afdelingens ånd og indsats. Gennem mange år har man opbygget et samarbejdsforhold til andre organisationer, virksomheder og institutioner i lokalområdet, så der var en tillid at bygge på, da det gjaldt. Vi fra KAD blev indbudt til møde herude, da fordelingen var blevet kendt. SiD har gjort et stort stykke arbejde, alt var parat, da vi gennemgik materialet. Og karakteristisk nok er der i det interne evalueringsmateriale en egentlig interessentanalyse, hvor man oplister andre, der kunne have en interesse i et samarbejde med afdelingen. Afdeling på tværs Afdelingens ansatte forsøger ikke at skelne mellem at være ansat i a-kasse og i den faglige afdeling. A-kassens opgave er jo bl.a. at sørge for dagpengene, og at de ledige søger arbejde, men det er jo ikke nok, siger Verner Jensen, a-kassemedarbejder i SiD Ringkøbing - Holmsland. Vi vil gerne gavne både medlemmer og virksomheder. Medlemmerne får en bredere uddannelse, og arbejdsgiverne får en bedre arbejdskraft. Det ligger også i a-kassens opgave.det hører med, for målet er jo, at folk har arbejde, ikke at de er på dagpenge. Og Ella Jensen fra KAD føjer til: Vi går jo også med lidt fagligt i baghovedet og med den tanke, at vi jo skal kunne arbejde sammen bagefter. Medlemmerne kommer også til at kende os på en anden måde, vi kommer tæt på. Vi har jo mange, der har svært ved at skrive, og når du sidder i sådan en kantine, vil du ikke ret gerne komme frem med, at du har det dårligt med det, men overfor tillidsmanden vil de åbne sig. Så vi var med inde bagved for at hjælpe de rigtigt ordblinde. Det var en god oplevelse at hjælpe face to face. Materiale fra aktørernes evalueringsseminar. 23

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET Knap hver anden arbejdssøgende føler, at det i mere eller mindre grad er deres egen skyld, at de ikke har et arbejde. Hvorfor mig? Var jeg for dyr, for besværlig, for

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder.

LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder. FORSVARETS PERSONELTJENESTE LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder. MARTS 2013 FØR SAMTALEN

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu?

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu? LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF SJÆLLAND & ØERNE LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF LILLEBÆLT-FYN Sjælland & Øerne Et liv uden for DC-hegnet: Fyringen tvang Pia Heidelbach Larsen, 41, og

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

DT LIV. - efterlader kun vindere. Et projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Bevar det gode helbred - forebyg - snak sammen

DT LIV. - efterlader kun vindere. Et projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Bevar det gode helbred - forebyg - snak sammen G DT LIV - efterlader kun vindere Et projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser Bevar det gode helbred - forebyg - snak sammen Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg Fødevare-BST - 2 - Hvorfor

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

100% I SPIL TALENT. Tag på kursus/efteruddannelse via kompetencefonden. Dansk Supermarked Gå efter det bedste tilbud

100% I SPIL TALENT. Tag på kursus/efteruddannelse via kompetencefonden. Dansk Supermarked Gå efter det bedste tilbud Produktkendskab og fag-/ områdespecifikke kurser Kunne du godt tænke dig at lære produkterne i din afdeling bedre at kende for at give kunderne en bedre vejledning? Er der opgaver i dit daglige arbejde,

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER?

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? Læs hvad andre rygestoppere fortæller om den hjælp, de fik fra STOPLINIEN. GRATIS RÅDGIVNING 80 31 31 31 t godt ummer til n røgfri remtid: 0 31 31 31 Når du

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr 86 - marts 2008 Simon Gregersen Strøby ved Køge Alder: 34 1. februar 1996, Multi Stilladser i Århus

side 9 manden StilladsInformation nr 86 - marts 2008 Simon Gregersen Strøby ved Køge Alder: 34 1. februar 1996, Multi Stilladser i Århus StilladsInformation nr 86 - marts 2008 side 9 manden Navn: Bopæl: Simon Gregersen Strøby ved Køge Alder: 34 Start i branchen: 1. februar 1996, Multi Stilladser i Århus Nuværende firma: Langborg Stilladser,

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

??? Afskediget og hvad

??? Afskediget og hvad AF Stine Søndergaard og Sys Tarrild, forhandlingskonsulent hhv. specialkonsulent Afskediget og hvad Finanskrisen har ikke sat sig sine tydelige spor på DSLs fagområder, men vi vælger alligevel at repetere,

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l om konsekvenserne ved natarbejde og hvordan de kan forebygges Tjeck helbredet ved natarbejde Mange FOA-medlemmers arbejdsopgaver skal udføres på alle

Læs mere

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at:

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at: Hånden på hjertet hvor gode er de møder I holder? Går deltagerne fra møderne og er helt høje fordi der var en super stemning, de fik lov til at bidrage med en masse gode ideer og der blev produceret noget

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ -

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - Hvad kan være med til at fremme trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø indenfor hotel- og restaurationsbranchen? Jeres arbejdsplads skal være et sted,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen og skaber udvikling Personligt Lederskab Organisationer Personer Kick-off Workshops Teambuilding Krisehjælp Coaching PMI Personal Management

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen og Tillykke med dit valg som Tillids- og Arbejdsmiljørepræsentant i EFK. Ejendomsfunktionærernes fagforening (EFK) byder dig velkommen

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Fik drømmejobbet på et wildcard

Fik drømmejobbet på et wildcard Karriere Fik drømmejobbet på et wildcard Den nybagte farmaceut Grith Agth Høgh søgte i foråret 2011 en løntilskudsstilling på Glostrup Hospital for at overbevise medicinsk afdeling M om, at de måtte have

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand:

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: StilladsInformation nr. 67 - april 2003 side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: Navn: John Jakobsen Bopæl: Valby Alder: 42 Start i branchen: 1986 Nuværende firma: JG Stilladser Tillidshverv:

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Igennem de sidste 20 år har arbejdet til søs forandret sig. Bl.a. er administrativt arbejde blevet en væsentlig del af arbejdsopgaverne. Det skyldes primært myndighedernes

Læs mere

Iw1: Hvad var din beskæftigelse før du kom i arbejde, øhh aktivering eller blev arbejdsløs?

Iw1: Hvad var din beskæftigelse før du kom i arbejde, øhh aktivering eller blev arbejdsløs? Bilag 2 Ip2: Informant Iw1 og Iw2: Interviewere Iw1: Men det første spørgsmål er bare hvor gammel er du? Ip2: Jeg er 49. Iw1: Hvornår blev du arbejdsløs? Ip2: Det gjorde jeg i 2011 i sommeren. Iw1: Hvad

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere