Arbejdsfordeling og massefyring. Arbejdsfordeling og massefyring. Lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsfordeling og massefyring. Arbejdsfordeling og massefyring. Lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre"

Transkript

1 Arbejdsfordeling og massefyring Arbejdsfordeling og massefyring Lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre Inspirationer fra arbejdet med to krisesituationer på Vestas i 2002 Udgivet af SiD Ringkøbing - Holmsland

2 Arbejdsfordeling og massefyring - lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre Udgivet af SiD Ringkøbing - Holmsland Byskellet 33, 6950 Ringkøbing. Telefon Mail: Udgivelsen er støttet af Den Europæiske Socialfond Redaktion > Paw. S. Jensen, Poul Skovsted, Karsten Kollerup og Niels Erik Skipper Hagde Interviews, tekst og koncept > Knud Lindholm Lau, tekst og tale a/s 2004 Mail: Fotos > Keld Arne Hansen Design og tryk > Hafnia Grafisk / Distribution > SiD, telefon Mail: ISBN (papir) ISBN (elektronisk)

3 Forord Denne bog tager udgangspunkt i en virkelig historie fra Vestas i Ringkøbing i Hændelserne baserer sig på hjemsendelsen af ca samt masseafskedigelser af ca. 550 medarbejdere. Når så mange medarbejdere sendes på gaden, er det en katastrofe - selvfølgelig især for de personer, der rammes, men i høj grad også for familie, venner, omgivelser og lokalområdet. Med god hjælp fra SiD s socialfondsprojekt Lyset er ej for de lærde blot gjorde SiD Ringkøbing - Holmsland, i samarbejde med andre fagforeninger i Ringkøbingområdet, en kolossal indsats for at give bedst mulig støtte til de medarbejdere, der blev ramt af arbejdsfordeling og for en stor dels vedkommende også efterfølgende afskedigelse. Selv om der er sket en stor udvikling på arbejdsmarkedet de seneste 50 år med bedre arbejdsmiljø, bedre løn og mere demokrati på arbejdspladsen, kan vi konstatere, at de ufaglærte fortsat ikke har opnået en reel tryghed i ansættelsen. Når konjunkturerne skifter, og samfundet ændrer sig, er det fortsat de ufaglærte og til en vis grad de faglærte, der først rammes af afskedigelser og arbejdsfordelinger. Når man bliver ledig, er man ikke bare uden arbejde. Det indebærer også nedgang i lønnen, frustrationer, afmagt samt ofte familiære kriser. Vi kan ikke lige her og nu ændre på dette, men vi kan og vil gøre, hvad der står i vores magt for at afbøde de værste skader for de medlemmer, der rammes af afskedigelse eller arbejdsfordeling. Ved at aktivere de mange gode samarbejdspartnere, SiD Ringkøbing - Holmsland har, lykkedes det at skabe en helhed omkring servicering og hjælp til de ledighedsberørte, som er helt unik og værd at skrive om. Bogen beskriver situationen og hvad der blev gjort. Det er SiD s håb, at de erfaringer der er opnået, og som er nedfældet her, kan anvendes hvis en lignende ulykkelig situation opstår andre steder i landet - For at gøre ondt lidt bedre! Villy Sørensen Formand for SiD s arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske udvalg i Ringkøbing Amt Afdelingsformand Paw S. Jensen Formand for SiD Ringkøbing - Holmsland Forbundsformand Poul Erik Skov Christensen 1

4 Arbejdsfordeling og massefyring hos os? Arbejdsløsheden kan slå ned i et lokalområde for eksempel som følge af V ALUTAKURSER LOVGIVNING UDFLYTNING TIL ANDRE LANDE NYE PRODUKTER OG TEKNOLOGIER RÅVAREMANGEL ÆNDRINGER I ØKONOMI KONKURRENCE > Valutakurser > Lovgivning her i landet og i køberlande > Udflytning og udflagning af arbejdspladser til andre lande > Ændringer i den generelle økonomi > Konkurrence fra andre virksomheder > Nye produkter og teknologier > Råvaremangel Kan nogle af jeres lokale virksomheder blive ramt? Og hvad vil I gøre for at afbøde virkningerne? 2

5 3

6 4 Indhold >>>

7 6 OPTAKT 6 Om at gøre ondt lidt bedre 6 Aktørerne 8 ARBEJDSFORDELINGEN 8 Fagforeningen og de andre på fabriksturné 9 Papirarbejdet 10 Pengene 10 Hvad må man? 11 Uddannelse 12 Råd og støtte fra tillidsmandskorpset 14 MASSEFYRINGEN 14 Kontakten 15 MAP 15 Relevant undervisningsform 15 Banken fra skranke til kursuslokale 17 Forgrund, baggrund, bevæggrund 19 AKTØRERNE 19 DE ANSATTE 19 Mest mulig information tak! 20 Ens behov forskellige reaktionsmåder MAP 20 som fokusering 21 som jobskaber 22 som rum for gammel drøm 22 Afdeling i bevægelse 23 AFDELINGEN ELLER DEN UDVIDEDE AFDELING 23 Afdeling på tværs 24 En ny slags indsats 24 Evnen til at uddanne sig 24 Råd til kollegaen 25 UNDERVISNINGSSTEDERNE 25 Rationelle valg 25 Indsats og stemning 26 Fyringen blokerer 26 Løbende afklaring ville være bedre 26 Blikket frem og tilbage 27 BANKEN 28 Spørgelyst og flovhed 28 Privatpersonens produktionsapparat 28 Igen? 29 TILLIDSVALGTE 30 Medlemskontakt forbedret 30 Nedtælling 31 Livet som tillidsvalgt 31 Den klareste erindring 32 De tydeligste erfaringer 32 At vide for meget 32 Tvivl belaster 33 Tillidsvalgte og fyringsrunden 34 Eftertanken og de gode råd 34 Perspektiver 34 Gode råd til kolleger andre steder 35 LEDELSEN 35 Det gode samarbejde giver muligheder 36 De første skridt 36 Altid udnytte situationen bedst muligt 36 Orientering 36 Gode råd til kolleger? 36 Går du så ind for stærk fagforeningsindflydelse på virksomhederne? 36 Tillidsbrud? 37 Og julesymbolikken? 37 KOORDINATIONSGRUPPEN 38 Før indsatsen 38 Under indsatsen 38 Samling 39 Motivation og arbejdsglæde 39 Koordination og kommunikation 39 Aktivitet 39 Tilbageblik og opfølgning 39 OPSKRIFTEN 39 Improvisation over grundtanke 40 OM AT GØRE ONDT LIDT BEDRE 40 Før krisen 40 Under krisen 40 Efter krisen 5

8 Optakt Om at gøre ondt lidt bedre Det var en forbandet besked, afdelingsformanden fik i telefonen 24. januar 2002: medarbejdere på Vestas skulle i arbejdsfordeling to uger senere. I en tre måneders periode skulle hver især kun arbejde hver anden uge. Det blev værre endnu. I december kom en direkte fyring af 533 ansatte, og som den tredie ulykkesbølge måtte yderligere omkring 300 forlade deres arbejdsplads i marts Store dele af lokalsamfundet rykkede sammen for at gøre ondt lidt bedre. I løbet af en uge fik de på arbejdsfordeling tilbudt kurser, deres dagpenge blev ekspederet, og alle blev rådgivet om mulighederne i deres situation. Under den senere fyringsrunde reagerede man lige så hurtigt. Nu med krisehjælp, økonomisk rådgivning og kursusforløb, der gav de ramte mulighed for at komme på et nyt spor i deres arbejdsliv. Aktørerne Samspillet mellem de lokale kræfter var kun muligt, fordi de alle besad særlige kvaliteter: > De ansatte var veluddannede og derfor fortrolige med at uddanne og udvikle sig. > Vestas ledelse var vant til at give tid og rum, så de ansatte overhovedet kunne komme til at overveje og bearbejde deres situation. > Tillidsmandskorpset var vidtforgrenet, veluddannet, sammentømret og godt koordineret. > SiD Ringkøbing - Holmsland var villig til at arbejde i døgndrift, kunne organisere sig i team på tværs af indre linier og havde et tæt forhold til den øvrige fagbevægelse. > Uddannelsesinstitutionerne var fleksible og i stand til at arbejde kollegialt sammen. > Ringkjøbing Landbobank var risikovillig og nytænkende i sin rådgivning. > Projektorganiseringen var allerede til stede i kraft af afdelingens samarbejde med projektet Lyset er ej for de lærde blot. 6 Bag indsatsen, der gav mange ro og kræfter til at sikre et fortsat godt arbejdsliv, lå energi, kreativitet og et godt tillidsforhold mellem de lokale kræfter.

9 BØRSEN, 25. januar RINGKJØBING AMTS DAGBLAD

10 Arbejdsfordelingen Stemningen var den samme som ved andre fordelinger og massefyringer: Jeg havde været der i fire år på det tidspunkt, havde været glad for hver eneste dag, følte en fortrolighed med min arbejdsplads. Vi var en flok, man havde sin del i det projekt; men det blev jo svigtet, et begyndende svigt var det, et tillidsbrud. Den samme medarbejder fortæller om de kendte mekanismer, tilbagetrækningen og den tågede fornemmelse: Vi blev pludseligt kaldt ind i kantinen. Fik at vide, hvilke områder der skulle i arbejdsfordeling. Bagefter gik vi hver til sit. Det sivede faktisk ikke rigtigt ind før ugen efter, hvor fagforeningen og de andre kom. Fagforeningen og de andre på fabriksturné Kollegerne på arbejdsfordeling var rystede og gået hver til sit. Det var vigtigt at samle dem igen, at give dem handlemuligheder og svar på deres mange spørgsmål på arbejdsfordeling var et ufatteligt stort antal, og skulle de assisteres inden arbejdsfordelingen satte ind, måtte fagforeningen og de andre på turné. SiD Ringkøbing - Holmsland samlede parterne til et stormøde. I løbet af få dage rykkede man ud, morgen, middag og nat, og efter tre døgn havde man besøgt de i alt 17 arbejdssteder på det enorme fabriksområde og haft kontakt med samtlige på arbejdsfordeling. Holdet bestod af tillidsfolk, faglige repræsentanter, sekretærer, a-kasse folk og repræsentanter fra voksenuddannelserne i området. Tempoet var forpustende. De mødte op første gang tirsdag 5. februar kl i Finishområdet. Halvanden time senere videre til Læssehal/lager nr. 17, så nr. 7 og til sidst videre til styringsfabrikken kl med afslutning Hjem i seng, og så videre næste morgen 6.50 med fire arrangementer frem til frokosttid. I gang med aftenskiftet med fire besøg, igen frem til Et par timers søvn og de sidste fem besøg frem til fredag eftermiddag. Et program, der nødvendigvis måtte være tæt for at nå rundt, og det kunne kun nåes, fordi den første halvdel af holdet drog videre til næste arbejdssted, inden den næste halvdel af holdet tog over. For hvad var det, der lå allerforrest for de arbejdsfordelte? 8

11 Fagforeningen og de andre på fabriksturné Holdet 9 > SiD Ringkøbing - Holmsland: Faglig afdeling og A-kassen > KAD: A-kassen > TIB afd. 90 Ringkøbing Amt Syd > AF Ringkøbing / Herning > AMU Vestjylland > VUC Ringkøbing Amt > EUC Midt / Vest > Skjern Tekniske Skole > CEU Herning Hvem ville holdet bestå af hos jer? Papirarbejdet For at få dagpenge og i øvrigt være deltager i en arbejdsfordeling er der papirer, der skal udfyldes. Afdelingen vidste fra tidligere, at det volder problemer, og uddelte derfor på stedet de relevante skemaer. Efter fælles instruktion blev det skrivearbejde, der tit dræber modet hos mange, overstået på kort tid, og om nødvendigt fik den enkelte hjælp. De nødvendige skemaer finder I på arbejdsdirektoratets hjemmeside og eventuelle overenskomstbestemmelser i den relevante overenskomst, for industriens vedkommende på

12 Pengene Med udfyldte papirer kunne man få dagpengene udbetalt til tiden. Det foregik på samlebånd i SiDafdelingen. Én checkede kravet om timers arbejde, en anden at der var udbetalt løn de sidste 12 uger, en tredie at der ikke var overarbejde, der skulle modregnes. Var de betingelser opfyldt, var sagen nem, for alle havde så høj en løn, at man kunne udbetale den højeste sats. Nemt og ubureaukratisk arbejde, udført ved lange borde i afdelingen med assistance af alle gode mennesker og kolleger, så ingen skulle lide nød eller svæve i økonomisk usikkerhed. 10 Hvad må man? Men tilbage til hallerne igen, for der er meget andet, der kalder usikkerhed frem. For hvad må man, når man er på arbejdsfordeling? Spørgsmålene var mange, og de blev besvaret på stedet. > Må man tage andet arbejde? > Må man bygge sin carport færdig? > Begynde på HF enkeltfag? > Passe sit lille landbrug? > Og hvad ville det være godt at bruge tiden til i de uger, man ikke går på arbejde? Det sidste spørgsmål havde både virksomhed og turnéholdet en klar holdning til. Brug tiden til noget, der udvikler dig og dine arbejdsmuligheder, svarede turnéholdet på det spørgsmål.

13 Uddannelse Uddannelsesrepræsentaterne tog nu over, mens afdelingsfolkene gik videre til næste arbejdssted på det enorme fabriksområde. Med sig havde de relevante forslag til medarbejderne på Vestas. Ikke pædagogisk stangtøj, men nøje udvalgte kurser, der kunne interessere og hjælpe en Vestasansat på arbejdsfordeling. Fornemmelsen af behovet havde de fået igennem projektkoordinatoren, der havde sine oplysninger fra tillidsmændene, der igen havde talt med kollegerne. Den forberedelse gav rammende svar og overraskende efterlysninger. Hvordan skulle man for eksempel ellers have forudset et ønske om spanskundervisning hos specialarbejderne på Vestas; men det ønske var der i den eksportorienterede virksomhed, der sender sine montører til udlandet. Projektkoordinatoren var Niels Erik Hagde, i daglig tale altid kun kaldt for Skipper. Et kælenavn, der svarede fuldstændigt til den funktion, han fik i disse travle uger. Som daglig leder af EU-projekt Lyset er ej for de lærde blot, arbejdede han allerede med at tilbyde faglig udvikling til SiD-medlemmer og kendte dermed stort set hver eneste virksomhed og uddannelsesinstitution på egnen. Det kendskab udnyttede SiD Ringkøbing - Holmsland ved at gøre ham til styrmand med et meget vidtrækkende mandat til at aftale forløbet med alle parter. Uden en sådan styring ville uddannelsesinstitutionerne, mente man, være gået i intern konkurrence for at kapre kunder med et vinderresultat, der ikke nødvendigvis ville svare til hverken virksomhedens eller de ansattes behov. Ved mangel på den koordination ville der slet ikke kunne udbydes så mange forskellige kurser, og uden mental forberedelse ville de ansatte ikke nå at mærke og klargøre deres egne behov. Også forbindelsen mellem virksomhed og uddannelsesstederne sørgede han for, så pladser og ønsker kunne mødes. Undervejs samlede han alle snore ved jævnlige fyraftensmøder på Vestas. Kun med en sådan førstestyrmand kunne man nå i havn, er alle enige om i dag, og det bløde kølvand har endnu ikke lagt sig: Arbejdet gav mig en masse forbindelser, som jeg bruger i dag, når en ledig vil i job eller få gang i sin egen udvikling og uddannelse, fortæller Niels Erik Skipper Hagde. 11

14 Det var altså i en ramme af forberedelse, at de enkelte uddannelsessteder oprettede små stande, hvor medarbejderne kunne få vejledning, svar på spørgsmål, og, som noget vigtigt, tilmelde sig på stedet. Kurserne var velbeskrevne og tidspunkterne var fastlagt, så en deltager kunne tilrettelægge kursusaktiviteten uden at dobbeltbooke sig selv. Med de tilmeldinger i hånden samarbejdede uddannelsesstederne om at opfylde så mange ønsker som overhovedet muligt. > De oprettede præcist det antal kurser, der skulle til. > De flyttede om nødvendigt kurserne til nye tidspunkter. > De opdelte forløb i moduler, så deltagerne kunne møde i arbejdsperioderne. > De bad lærerne om at undervise om aftenen og i weekender. > De overførte kollegialt elever til hinandens hold, så ressourcerne blev udnyttet bedst muligt. > De gik helt i detaljen med at kontakte hver enkelt, hvor det var nødvendigt for at få kabalen til at gå op. Det engagement og den fleksibilitet kvitterede vestasarbejderne for. Halvdelen tog på kurser på trods af det korte varsel. Gennem bevægelse og interesse for de ansatte havde denne karavane skabt bevægelse, men også bag kulissen var der arbejde i gang. Råd og støtte fra tillidsmandskorpset I forhandlingsudvalget, der straks blev nedsat, udformede man i samarbejde med ledelsen retningslinier for fordelingen, og helt ud i det yderste led stod de tillidsvalgte til rådighed for kollegerne med samtaler og råd. Og når turnéholdet overhovedet kunne nå igennem hele fabrikken på kun tre døgn, skyldtes det en minituøs planlægning fra tillidsfolkenes side. Med fællestillidsmanden i spidsen for tillidsvalgte og afdelingerne, var arbejdet gået i gang umiddelbart efter, at bestyrelsens og direktionens beslutning om arbejdsfordeling var blevet kendt. Ulykken ville, at man fik brug de gjorte erfaringer allerede ti måneder senere. 12

15 13

16 Massefyringen Kontakten Tillidsfolkene gjorde, hvad de kunne for at stå til rådighed i tiden, der fulgte. Og der blev ringet til dem. Var det nødvendigt tog tillidsfolkene også ud på besøg hos den afskedigede, der havde det svært i situationen. Vestas havde gjort det muligt, at man kunne tale videre med sin nærmeste leder, der også var blevet undervist i at håndtere situationen så godt som muligt. Hvis man ønskede det, kunne man tale med psykologer fra BST. 14 Holdet Vingefabrik 2 finish dag 5, dagen før massefyringen. Billedet hænger nu i fabrikshallen. Privat foto: Niels Jørgen Lauritsen, ansat på holdet. Årsagen var en anden denne gang, men man mærker endnu, hvorledes arbejdsfordelingen opleves som det, der skulle have båret hele medarbejderstaben igennem. At fordelingen bagefter blev oplevet som lidt forgæves, når det ti måneder senere viste sig, at 500 kolleger blev fyret. Oven i købet blev de 500 fritstillet, for der var ikke arbejde til dem i opsigelsesperioden. Da de ramte modtog fyresedlen torsdag 12. december, blev det en jul uden tilknytning til arbejdspladsen. Mange parter prøvede at hjælpe i den situation, og fra arbejdsfordelingen tidligere på året vidste man meget om behovene. Som ved arbejdsfordelingen var afdeling og a-kasse hurtigt ude med bistand. Alle afskedigede blev indkaldt til et møde lige efter fyringen, og der sad a-kassen parat til at hjælpe med papirarbejdet. Der blev orienteret om MAP-kurserne, og projektlederen Skipper anvendte sit store lokalkendskab til at henvise så mange som muligt til ubesatte stillinger, han kendte til. Tillidsfolk, virksomhed, afdeling - alle i aktivitet. Alligevel berettes der om bitterheder, der fortsat sidder i kroppen, og om kritisable måder, synes man, som afskeden blev meddelt på.

17 MAP SiD Ringkøbing - Holmsland vidste, at disse reaktioner ville komme, og fik arrangeret en særlig række af såkaldte MAP-kurser for de tidligere vestasansatte. Forkortelsen står for motivation, afklaring og planlægning. På kursets ti dage finder deltagerne for det første ud af, hvad de gerne vil i arbejdslivet. For det andet, hvad de allerede kan mestre i kraft af uddannelse og erfaringer fra praktisk arbejde. Og for det tredie, hvad de mangler af viden og kvalifikationer for at få deres fremtidsønske opfyldt. Med projektlederens ord, jyske ord, kan en ligning udtrykke det som uddannelsesplanlægning på jysk: Det, jeg mangler, er lig med det, jeg skal kunne minus det, jeg gerne vil. Relevant undervisningsform Kurset giver masser af informationer om de job, der kommer og ikke kommer, og hver eneste kursist bliver vejledt og undervist ud fra særlige interesser og behov. Man sidder ikke stille foran en lærer som i den gamle skoleklasse, men får inspiration ved besøg af erhvervsledere, Arbejdsformidlingen, uddannelsessteder, banken og ved besøg på virksomheder. Programmet lægges rullende efter behov, og den enkelte arbejder aktivt med at få skabt sit nye liv fremfor blot at lytte. Dette tilbud stod parat og udviklet, var afprøvet med deltagelse af både ledige og beskæftigede. Afdelingen kendte forløbet, og tilskyndede de tillidsvalgte til aktivt at gå ud til de afskedigede med opfordringen til at begynde. Og det gjorde op mod tohundrede i tiden efter massefyringen. Af dem skønner SiD Ringkøbing - Holmsland, at 75% kom i arbejde eller fik begyndt på en selvvalgt uddannelse. Ikke mindst fik deltagerne et rum, hvori de kunne bearbejde den krænkelse, man oplever ved at blive fyret. Og afdelingen fik et rum, hvor både a-kassen og den faglige afdeling kunne nå det enkelte medlem. På hver eneste kursusdag kiggede a-kassemedarbejderne forbi med nyt om jobmuligheder, og den uformelle kontakt opstod helt naturligt, fordi kurset blev holdt i afdelingens egne lokaler. Det sociale samspil mellem projektleder, afdeling og deltagerne fik ideerne til at blomstre. Banken fra skranke til kursuslokale Indtægten for mange blev halveret, da de gik på understøttelse, for arbejdet på Vestas er velbetalt, med tillæg for skiftehold og natarbejde. Indtægten halveres, men udgifterne og afdrag falder fortsat ind som rudekuverter eller automatiske træk på lønkontoen. Noget må gøres, men hvad? Det hjalp den lokale bank med at finde ud af. To medarbejdere fra Ringkjøbing Landbobank kom ud på kurset og gav generelle råd om, hvad man kan gøre i den situation Man kan nemt gå i panik som arbejdsløs, det vigtigste er at få ro på. 15

18 Alle kan tåle et midlertidigt bortfald af indtægt, så lad være med at sælge bil eller hus, for det er jo dine forudsætninger for at kunne passe et arbejde igen, og gem ikke dig selv væk med de ubetalte regninger. Få i stedet talt med banken og undersøg sammen med den mulighederne for at forlænge løbetider eller tage lån i husets friværdi, hvis det kniber på det korte sigt. Indslaget med banken var skemalagt til en time, men det kom til at tage hele formiddagen, så mange spørgsmål var der. Og dem, der ikke kunne få svar med det samme, eller ikke fik spurgt, henvendte sig bagefter i stort tal til bankrådgiveren. På den måde lykkedes det at få fjernet økonomiens tunge tankesten. Den sten, der kan suge modet og handlekraften ud af enhver, og som er farlig for både bank og ledig. 16

19 Forgrund - baggrund - bevæggrund Det hurtige arbejde på Vestas kan vi beskrive som forgrund. Det, som medarbejderne kunne se, og som resulterede i muligheder, der kunne gøre ondt lidt bedre i situationen. 17 At man overhovedet kunne handle skyldtes en baggrund. At aktørerne havde viden, gensidig tillid og handlekraft. Og så måske noget lige så vigtigt: bevæggrund. Det vil sige vilje og motiv hos alle. For at finde baggrunden og bevæggrunden må vi gå til de enkelte miljøer: de ansatte, tillidsmandskorpset, ledelsen, afdelingen og a-kassen, banken og undervisningsinstitutionerne. Hos hver involveret vil vi se nogle egenskaber og holdninger, der gjorde arbejdet muligt. På den måde opstår nu langsomt et katalog over det, man kan søge at fremme hos sig selv, hos sin organisation eller i samarbejdet med andre i lokalområdet.

20 > Repræsentanter for de lokale aktører: Arbejdsformidlingen, Banken, EU s sociale fond ved Ringkøbing Amt, fagforeningen, medarbejdere, tillidsmandskorpset, uddannelsesstederne. Vestas ledelse var forhindret. 18

21 Aktørerne DE ANSATTE Tre tidligere ansatte fortæller på en sådan måde, at allerede det inspirerer: Lyt til de mennesker, der rammes i situationen, og tal bagefter med dem om, hvordan forløbet blev håndteret. Lyt, for råd og selvindsigt flyder hastigt fra disse tre, der fandt sig selv i en betydelig grad af bitterhed allerede ved arbejdsfordelingen: Da kom den første negative følelse. Der blev pillet lidt ved trygheden. Og da det kom til egentlige fyringer: Hvis man var kommet for at gøre en indsats, så synes jeg, jeg blev svigtet. Ikke at det gjorde nogen forskel i indsats, men jeg var lidt såret. Vestas var en del af livet, og der skulle siges farvel til meget mere end arbejdet: Selve fyringen gjorde ondt og gjorde ondt i lang tid på mig. Jeg havde været deroppe i fire år, og i min familie var Vestas en livsstil, fordi det er 12-timers arbejde. Min mand på 12-timers om dagen, jeg selv på nat. Det var en livsstil med en uges arbejde, en uge fri. Den gjorde ondt, for jeg har være utrolig glad for at være på Vestas med fantastisk gode arbejdskammerater, og i det hele taget kunne jeg godt lide Vestas' politik og faglige holdning. Den gjorde ondt i meget lang tid, den med at få en julegave i den ene hånd og en fyreseddel i den anden. Og fra nu af kommer elementerne til kataloget i et rask tempo, her det første: Der er mange, der siger, at vi skulle være glade for at være fristillede og bare kunne gå hjem, og på sin vis var jeg glad for bare at kunne gå hjem, men jeg savnede en afslutning på arbejdet. Det her skete inden for et par minutter, hvor du bare blev bedt om at gå. Mest mulig information, tak! Det er SiD'erne Michi Høyberg-Bangstrup, Birte Noesgaard og Ove Hansen Lund, der tænker tilbage. De er fælles om følelsen af skuffethed, og kunne alle have ønsket sig mere information dengang: Hvad skete der, hvis amerikanerne ikke åbnede op for den der PTC-ordning, kunne Michi Høyberg- Bangstrup godt have tænkt sig at vide. Mange vidste jo ikke engang, hvad ordningen dækkede over. 19

22 20 Ove Hansen Lund savnede noget mere klart om virksomhedens fremtidsudsigter, altså en bred orientering om, hvad vej det kan gå. Jo mere indsigt, jo mere ro falder der på, jo mere forståelse, konkluderer Michi Høyberg-Bangstrup. Men måske skal man også have pligt til at orientere sig? Ens behov - forskellige reaktionsmåder Ønsket om information samt tid og rum til at bearbejde sin afsked er fælles for alle tre; men deres jobvalg skulle vise sig at blive helt forskellige. MAP som fokusering Michi Høyberg-Bangstrup var med på det første MAP-kursus, og det var for tidligt for ham: 12. januar var jeg slet ikke klar til at deltage, ikke kommet op af hullet og ikke klar til at modtage input. Du er nødt til at bearbejde det hele inden, for skal man med, skal man komme med en positiv indstilling. Han følte sig måske lidt presset til at gå med, men formåede at udnytte kurset til en afklaring: Det sætter alligevel gang i ens tanker om, hvad man har lyst til, fordi vi kunne vælge, hvad vi gerne ville se noget mere til. Jeg ville gerne prøve noget med ejendomsserviceområdet, pedelfunktion, og fik fire ugers kursus i det arbejde. Han har bedt om begrundelser, hvis han har fået afslag på sine jobansøgninger, og har af svarene lært, at han savner kvalifikationer indenfor gartnerdelen og søger nu kurser, så han kan udfylde det hul. Et anvendt eksempel på "uddannelsesplanlægning på jysk". Men nu er alt dette historie. I maj 2004 fik han ansættelse som murerarbejdsmand i et mellemstort byggefirma. Jeg er meget glad for at være kommet i gang igen, men har haft meget svært ved at omstille mig til dette hårde fysiske arbejde. Jeg manglede en del muskler her og der, har ikke arbejdet så hårdt siden jeg blev udlært på værftet i Men selvom jeg næsten var ledig i 1 1/2 år, har jeg ikke haft problemer med at komme op om morgenen. Har da også holdt mig i gang med løb og cykelture. Jeg gennemførte mit første 100 km løb i Odense 22. maj. Så et budskab til arbejdsgiverne skal være: Se væk fra, hvor lang tid man har gået uden arbejde. Ansæt i stedet for personen i en prøveperiode for at se ham eller hende an. Det er jo ikke alle, som sover til tiden! MAP-kurset har for ham givet muligheder for de tankesving, der skulle til, for at han kunne finde den nye vej. Hans råd og ønske er dog fortsat, at det var muligt at tale med andre om situationen inden et MAP-kursus, så man var klar til at tage imod, når man mødte op. Og på samme linje ligger Ove Hansen Lund, der råder den, der sender deltagere af sted på kurset, til at kende sine kursister, for er frustrationen for stor, hører en deltager ikke hjemme på et kursus, kan faktisk være hindrende for de andres arbejde og trække deres humør ned.

23 MAP som jobskaber Birte Noesgaard følte sig helt parat, da kurset blev en mulighed for hende: Jeg var kommet et skridt videre og var glad for at være på det. Man var sammen med ligestillede, fik afklaret de mange spørgsmål om uddannelse, arbejde og hvordan man kommer videre, og der var plads til, at man kunne give udtryk for sine følelser. Vi lavede cv'er og, gennemgik ansøgninger. Jeg fik skrevet mine egne derhjemme og opnåede en afklaring af, hvad det var jeg gerne ville, nemlig at arbejde på lager. 21 Hun tilmeldte sig et lager- og logistikkursus, men det var nedtur, fordi ingen fra Vestas opfyldte kravet på det kursus om længere tids ledighed, og det blev derfor ikke oprettet. Et truckkursus var erstatningen, hvilket hun meddelte en arbejdsgiver, hvor hun allerede havde søgt stilling. Gik videre til et CNC-kursus, som afdelingen havde anbefalet, og inden det sluttede, fik hun jobbet, hun havde søgt. Michi Høyberg-Bangstrup, Birte Noesgaard og Ove Hansen Lund, tidligere ansatte på Vestas. Nu alle i arbejde igen.

24 22 MAP som rum for gammel drøm For Ove Hansen Lund udløste fyringen et arbejde med en gammel drøm om at blive underviser. Under arbejdsfordelingen blev arbejdet gjort til en biting i ens tilværelse, nu blev fritiden afbrudt af arbejde, og jeg begyndte at undersøge nogle ting. Gik ikke på AMU-kurser, for jeg ville lave noget andet. Da han ti måneder senere blev afskediget rykkede drømmen tættere: Jeg havde undervist ved forsvaret, været guide på Vestas, og jeg ville gerne kombinere de to ting. På MAP-kurset fik jeg overvejet nogle ting ved mig selv. Har altid været udfarende, men det dækkede i virkeligheden over generthed. Nu prøvede jeg teknikker og meninger af, forklarede ting for andre og mig selv. Den endelige impuls kom dog fra en helt anden oplevelse, der oven i købet var negativ. Nemlig en nedladende opførsel fra den ene af de to lærere på kurset: Jeg kommer fra VUC, og er folkeskolelæreruddannet, sagde hun, og dermed blev vi hensat til at være i elever i det gamle lærer-elev forhold, og da jeg skulle på Arbejdsformidlingen svarede hun, at det skulle jeg spørge fri til. Så har man folkeskolen igen, hvilket er det modsatte af målet med kurset; men netop fordi hun talte ned, tænkte jeg, at det kunne jeg gøre bedre så må jeg selv blive underviser. Maj 2004 har Hansen Lund afsluttet sin voksenunderviseruddannelse, som han netop planlagde det på kurset. Med topkarakter. Han har været i underviserpraktik, fulgte i øvrigt der et MAP-kursus og skrev projektrapport om forløbet. Det var MAP-kurset, der skulle til, og derfor var jeg glad for at deltage. VUC fik i øvrigt hurtigt rettet op på det pædagogiske misforhold. Afdeling i bevægelse De tre fremhæver til slut det vigtige i, at den lokale afdeling rykker: Hvis andre afdelinger kunne vise samme engagement som Ringkøbing, ville meget nået. De har altid tid til én. Den, der er skyld i, at der kommer noget i gang overhovedet, for ellers går du jo i 12 måneder, før du hører fra Arbejdsformidlingen. De sørgede for, at MAP kom op at stå. Poul kom hele tiden farende ind med de sidste nye informationer, og der var altid hjælp at hente. Man kan altid komme herud. Følelsen er, at være kommet hjem. Afdelingen sender roserne videre, for den understreger, at den ikke ville kunne undvære inspirationen udefra. I dette tilfælde fra uddannelseskonsulent Karsten Kollerup fra SiD, der med opdateret indsigt løbende tager nye initiativer og inspirerer til nye, arbejdsrelevante kursustilbud.

25 AFDELINGEN - ELLER DEN UDVIDEDE AFDELING Man går ikke fra den ene kantine til den næste, men tager bilen, så stort er det, og vi havde megen sjov ind imellem. Det er pudsigt nok en KAD'er, der fortæller, Ella Jensen, KAD Vestjylland: Vi havde medlemmer på Vestas, og jeg tilbød at stille op, hvis der var behov for en hjælpende hånd. Og hermed er der allerede sagt noget om afdelingens ånd og indsats. Gennem mange år har man opbygget et samarbejdsforhold til andre organisationer, virksomheder og institutioner i lokalområdet, så der var en tillid at bygge på, da det gjaldt. Vi fra KAD blev indbudt til møde herude, da fordelingen var blevet kendt. SiD har gjort et stort stykke arbejde, alt var parat, da vi gennemgik materialet. Og karakteristisk nok er der i det interne evalueringsmateriale en egentlig interessentanalyse, hvor man oplister andre, der kunne have en interesse i et samarbejde med afdelingen. Afdeling på tværs Afdelingens ansatte forsøger ikke at skelne mellem at være ansat i a-kasse og i den faglige afdeling. A-kassens opgave er jo bl.a. at sørge for dagpengene, og at de ledige søger arbejde, men det er jo ikke nok, siger Verner Jensen, a-kassemedarbejder i SiD Ringkøbing - Holmsland. Vi vil gerne gavne både medlemmer og virksomheder. Medlemmerne får en bredere uddannelse, og arbejdsgiverne får en bedre arbejdskraft. Det ligger også i a-kassens opgave.det hører med, for målet er jo, at folk har arbejde, ikke at de er på dagpenge. Og Ella Jensen fra KAD føjer til: Vi går jo også med lidt fagligt i baghovedet og med den tanke, at vi jo skal kunne arbejde sammen bagefter. Medlemmerne kommer også til at kende os på en anden måde, vi kommer tæt på. Vi har jo mange, der har svært ved at skrive, og når du sidder i sådan en kantine, vil du ikke ret gerne komme frem med, at du har det dårligt med det, men overfor tillidsmanden vil de åbne sig. Så vi var med inde bagved for at hjælpe de rigtigt ordblinde. Det var en god oplevelse at hjælpe face to face. Materiale fra aktørernes evalueringsseminar. 23

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET Knap hver anden arbejdssøgende føler, at det i mere eller mindre grad er deres egen skyld, at de ikke har et arbejde. Hvorfor mig? Var jeg for dyr, for besværlig, for

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE?

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? FYRET FRA JOBBET HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? Jeg er blevet fyret! Jeg er blevet opsagt! Jeg er blevet afskediget! Det er ord, som er næsten

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere

Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere FOA Kampagne og Analyse Februar 12 Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere FOA har i perioden fra 13.-. december 12

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver hele tiden eller hvordan?

I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver hele tiden eller hvordan? Bilag E Transskribering af interview med Poul I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? Poul: Jeg tror jeg har været her i ét år nu. I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver

Læs mere

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Sådan får du som skilsmisseramt den bedste jul med eller uden dine børn. Denne guide er lavet i samarbejde med www.skilsmisseraad.dk Danmarks største online samling

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER?

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? Læs hvad andre rygestoppere fortæller om den hjælp, de fik fra STOPLINIEN. GRATIS RÅDGIVNING 80 31 31 31 t godt ummer til n røgfri remtid: 0 31 31 31 Når du

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Sådan finder du vejen til dit nye job

Sådan finder du vejen til dit nye job Sådan finder du vejen til dit nye job Mange mennesker går på arbejde dag ud og dag ind uden at have hjertet med sig, men fordi at de siger til sig selv at de skal tjene pengene til at betale regningerne

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse

Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvorvidt vi holder ferie

Læs mere

Demenssygeplejerske, Tinna Klingberg.

Demenssygeplejerske, Tinna Klingberg. Kursus for pårørende til mennesker med demens. Undersøgelsens problemstilling: Betydningen af at deltage i et kursus for pårørende til demensramte, og hvordan det afspejles i håndteringen af hverdagslivet

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Dinesh er serviceassistent (let) 12. aug, 2015 by Maybritt 00:00 00:00

Dinesh er serviceassistent (let) 12. aug, 2015 by Maybritt 00:00 00:00 Dinesh er serviceassistent (let) 12. aug, 2015 by Maybritt 00:00 00:00 Dinesh arbejder som serviceassistent på OUH Odense Universitets Hospital. Dinesh historie Dinesh kommer fra Nepal og kom til Danmark

Læs mere

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår.

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. Bilag G - Sofie 00.00 Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. 00.10 Sofie: Ja, jamen det er, at jeg står

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter.

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Tillæg til Beretning Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Årets Lønforhandlinger Århus kommune. For første gang er lønforhandlingerne for daginstitutionernes rengøringsassistenter i Århus Kommune

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

85 svar. Tilhørsforhold (85 svar) Trivsel. Er du glad for at gå på Gylling Efterskole? (12 svar) Har du nære venner på efterskolen?

85 svar. Tilhørsforhold (85 svar) Trivsel. Er du glad for at gå på Gylling Efterskole? (12 svar) Har du nære venner på efterskolen? 85 svar Accepterer svar Tilhørsforhold (85 svar) 69,4% Er du nuværende elev på Gylling Efterskole? Er du tidligere elev på Gylling Efterskole? Er du forældre til en nuværende eller tidligere elev på Gylling

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Mido vil være VVS montør

Mido vil være VVS montør Mido vil være VVS montør Af Hanne Brøndum Mido har været i Danmark i snart tre år. Han lærte dansk på Lærdansk i Odense, og han bestod danskuddannelse 2 i december 2012. I januar 2013 begyndte han på Syddansk

Læs mere

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen Marts 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden januar/februar

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Brugerundersøgelse af 1. kontakt med borgeren på Kompetencecentret, 2013

Brugerundersøgelse af 1. kontakt med borgeren på Kompetencecentret, 2013 Brugerundersøgelse af 1. kontakt med borgeren på Kompetencecentret, 2013 Job LAB er valgt som eksponent for 1. gangs kontakten med borgeren på Kompetencecentret. Job LAB er et tre ugers indledende tilbud

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 16 Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 17 Mange psykisk syge er fyldt med fordomme, siger 32-årige Katrine Woel, der har valgt en usædvanlig måde at håndtere sin egen sygdom på: Den (næsten) totale åbenhed.

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Afskedigelser Hvad med dem, der bliver tilbage?

Afskedigelser Hvad med dem, der bliver tilbage? Afskedigelser Hvad med dem, der bliver tilbage? Af: Susanne Teglkamp, ledelsesrådgiver i Teglkamp & Co. www.teglkamp.dk Oven på krisen er der ikke mange virksomheder hverken de private eller offentlige,

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

SORG: HANDLEPLAN FOR LANGÅ SKOLE. GENERELT: HANDLEPLANEN ER EN OVERORDNET RAMME FOR, HVAD DER SKAL HUSKES, NÅR DER SKER EN ULYKKELIG HÆNDELSE.

SORG: HANDLEPLAN FOR LANGÅ SKOLE. GENERELT: HANDLEPLANEN ER EN OVERORDNET RAMME FOR, HVAD DER SKAL HUSKES, NÅR DER SKER EN ULYKKELIG HÆNDELSE. SORG: HANDLEPLAN FOR LANGÅ SKOLE. GENERELT: HANDLEPLANEN ER EN OVERORDNET RAMME FOR, HVAD DER SKAL HUSKES, NÅR DER SKER EN ULYKKELIG HÆNDELSE. DET SKAL PRÆCISESERES, AT HANDLEPLANEN IKKE KAN GIVE EN NØJAGTIG

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere