Evne til omstilling er en dyd, som vi får endnu mere brug for. Generalforsamling med udskiftninger og fokus på Nordjyllands fremtid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evne til omstilling er en dyd, som vi får endnu mere brug for. Generalforsamling med udskiftninger og fokus på Nordjyllands fremtid"

Transkript

1 NR. 1. marts 2009A annoncetillæg til NORDJYSKE Stiftstidende Søndag 1. marts 2009 Evne til omstilling er en dyd, som vi får endnu mere brug for side 2-3 Generalforsamling med udskiftninger og fokus på Nordjyllands fremtid side 5 Det levende værft venter, men bådene skal bygges side 18 Den internationale skole - en succes med pladsproblemer side 10 Kongres- og kulturcentret skaber afledt omsætning på over ¼ mia. kr. side Aalborg centrum og storcentret på vej mod grønnere butikker side 11 Aalborg Operafestival sætter toner på byen for ottende år i træk side 16 Bedre dækning af erhvervsstof til fordel for medier og virksomheder side 8-9 aih s tænketank aflægger rapport og medlem opfordrer til permanente tanker side 17 Nibe Erhvervsråd: 50 driftige år og så videre side 19 Medlem af aih det betaler sig side 20 Portosponsor: AALBORG INDUSTRI- & HANDELSKAMMER Nyhavnsgade Aalborg

2 2 AALBORG INDUSTRI- & HANDELSKAMMER Aalborg Industri- & Handelskammer Nyhavnsgade Aalborg Telefon Telefax BESTYRELSE: Adm. direktør Erik B. Hansen (formand), EBH Bank Telefon Advokat Anders Hjulmand (næstformand), Advokatfirmaet Hjulmand & Kaptain Telefon Evne til om Advokat Henning Julin (kasserer), HJuridisk Konsulent Telefon vi får endnu Direktør Peter Balling, Mobile Software Telefon Adm. koncerndirektør Peter Freisleben, Arctic Group A/S Telefon Direktør Tom V. Laustsen, Laustsen Promotion Telefon Direktør Lars Mahler, Tech College Aalborg Telefon Direktør Karen Melson, Utzon Center Telefon Adm. direktør Henrik Sørensen, DESMI A/S Telefon Økonomidirektør Henning Vilslev, Sanistål A/S Telefon Guldsmed Henrik Ørsnes, Henrik Ørsnes Telefon Suppleanter: Kiropraktor Lone Hedegaard Bredahl, Kiropraktisk klinik Telefon Direktør John Chr. Aasted, Aasted Consult Telefon Sekretariat: Sekretariatschef Anita Møller Telefon Bogholder Birgit Eiskjær Telefon Informationsmedarbejder Lisbeth Joensen Telefon Avisen er kontaktorgan for Aalborg Industri- & Handelskammer (aih) UDGIVER: aih Nyhavnsgade Aalborg Telefon Telefax OPLAG: Denne avis trykkes i eksemplarer og distribueres sammen med Nordjyske Stiftstidende søndag 1. marts Desuden udsendes avisen til aih s medlemmer, politiske beslutningstagere, samarbejdspartnere, presse m.v. ANSVARSHAVENDE: Formand Erik B. Hansen, aih. REDAKTION: Sekretariatschef Anita Møller, aih og journalist Steen Bjerre, steen-bjerre.dk. FOTOS/ILLUSTRATIONER: VisitAalborg (side 11), Huset Venture Nordjylland (side 15), Den Jyske Opera (side 16), Nibe Avis (side 19), Aalborg Kongres & Kultur Center (Boris Gudonov og Four Jack, side 20), Claus Meyer (Claus Meyer, side 20) samt aih s husfotograf Ajs Nielsen. DEADLINE: Redaktionen er sluttet tirsdag 24. februar Næste nummer udgives søndag 4. oktober Deadline for indlæg, der bedes sendt til aih, er 1. septembre GRAFISK PRODUKTION & TRYK: Onsdag 4. marts 2009 aflægger aih s formand beretning på organisationens generalforsamling. I den forbindelse har vi bedt Erik B. Hansen trække hovedlinjerne i beretningen op. Der er efterhånden tradition for, at din beretning afspejler træk fra det forgange år, løfter sløret for kommende aktiviteter og indeholder betragtninger om den tid, som vi lever i. Lad os tage det sidste først. Der er sagt og skrevet meget både klogt og lad os kalde det mindre indsigtsfuldt om den aktuelle krise. Den har jeg egentlig ikke tænkt mig at dvæle en hel masse ved, men jeg er dog nødt til at forholde mig til indholdet af beretningen, som jeg aflagde for snart et år siden. Dengang sagde jeg blandt andet, at ifølge førende økonomer har skyerne trukket sig tættere sammen om den globale økonomi og et økonomisk gråvejr kan nu også anes herhjemme og at det var forudset at 2008 ville bringe fald i væksten, men på baggrund af den seneste udvikling i verden omkring os ser det nu ud til, at afdæmpningen bliver Historien synes at bevise, at der er en tendens til, at ting bliver slemme, når man siger, at de er ved at blive slemme. mere markant end først antaget. Desuden sagde jeg, at økonomerne forventer at væksten i 2008 vil falde til omkring 1,5 % hvad der er noget under normalen. Vi må imødese, at ledigheden vil stige formentlig med personer ved udgangen af Som bekendt holdt spådommene ikke stik, for 2. halvår 2008 blev værre. Faktisk en hel del værre end forudsagt. Verdens økonomi har det ikke godt for nu at udtrykke det på nordjysk. Og det er vel mere end vanskeligt at få et billede af hvornår det vender? Ja, men vi bærer selv en del af løsningen på problemet, vil jeg mene. Historien synes at bevise, at der er en tendens til, at ting bliver slemme, når man siger, at de er ved at blive slemme. Man kan så at sige snakke sig selv ned i et sort hul. Jeg vil ikke påstå, at man kan tale sig til ny fremgang, men vi kommer ikke uden om, at det har meget med holdning at gøre. Vi skal frem for alt holde fokus på hvordan vi fortsat udvikler både den enkelte virksomhed og erhvervslivet som sådan, så vi er bedst muligt rustede til at møde fremtidens udfordringer. Uanset hvad de så måtte være. Nogle er af den opfattelse, at mange af dagens ledere mangler erfaring i ledelse i krisetider. Det tror jeg er rigtigt set. De har ingen praktiske forudsætninger for risikoledelse og mange af dem har derfor vanskeligt ved at vide hvordan de skal handle, når tingene udvikler sig alt andet end positivt. I den forbindelse er der grund til at gentage Ugebrevet Mandag Morgens betragtning fra slutningen af 2008: Finanskrisen har blottet et erhvervsliv i dyb lederkrise. Eller som samme medie citerer professor John P. Kotter fra Harvard Business School: De fleste virksomheder styres af ledere, der er gode til management, men langtfra mestrer egentligt lederskab. Lederskab handler ikke blot om at administrere, men om at omstille virksomheden til at gennemleve de turbulente tider. Evne til omstilling. Det er jo en af de dyder, som vi ofte fremhæver, når vi skal beskrive os selv i Nordjylland. Og som vi i både erhvervslivet, det offentlige og uddannelsessektoren får endnu mere brug for den kommende tid. Såvel på ledelses- som på medarbejderniveau. Det lyder som en dyster omgang vi skal ind til på generalforsamlingen. Nej, lad os nu midt i krisesnakken ikke glemme de lyspunkter, der er. Eksempelvis at en ubehagelig tendens synes at være afsluttet: Hidtil har det været sådan, at Nordjylland var den region, der først blev ramt af nedgangstiderne og sidst kom på fode igen. Denne gang er billedet vendt: Nordjylland er på mange områder ikke så slemt ramt som andre dele af landet og skal denne nye tendens holde stik, ja så skal vi jo også være blandt de første, der tager turen opad, når der atter er fremgang i sigte. Lad os nu midt i krisesnakken ikke glemme de lyspunkter, der er. Eksempelvis at en ubehagelig tendens synes at være afsluttet. aih offentliggjorde i 2008 fem konkrete mærkesager ud over den helt overordnede at være bindeleddet mellem erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne og det offentlige. Mærkesager, der er af væsentlig betydning for at Aalborg og Nordjylland kan blive ved med at udvikle sig. Hvor står vi med dem? Hvad angår Flere internationale flyruter betød Sterlings konkurs jo et farvel til ruterne til London og Paris. Men samtidig goddag til Norwegian og det udvidede Cimber Sterling, der ikke alene bringer London tilbage på landkortet, men sikrer endnu flere afgange mellem Aalborg og København. En aftale med Iceland Express skaffer Reykjavik på landkortet til sommer men flere internationale afgange til kontinentets hovedstæder, det lader vente på sig en stund endnu. Og mens vi er ved lufthavnen er en af mærkesagerne Lufthavnen som udstillingsvindue. Her har den nye ledelse introduceret flere aktiviteter, der skal være med til at gøre Aalborg Lufthavn endnu mere attraktiv for regionens erhvervsliv. Med hensyn til Fuldt spor på international skole må skolen desværre fortsat afvise elever. Det hænger sammen med, at det ikke er lykkedes at skabe den fornødne plads til udvidelse. Der arbejdes ihærdigt på at finde en løsning, men der er endnu ikke umiddelbart en løsning i sigte. Så er der Fastholdelse af højtuddannet arbejdskraft, hvor aih s TænkeTank 08 på generalforsamlingen barsler med anbefalinger, der blandt andet skal medvirke til at fastholde de nyuddannede unge i Nordjylland. Endelig er der Udvikling af store begivenheder, hvor det er vigtigt, at der bliver arbejdet målrettet på at udvikle store oplevelser, der kan være med til at profilere Aalborg og Nordjylland, trække gæster hertil og give de, der bor her, noget ekstraordinært at se frem til også efter The Tall Ships Race i Netop i relation til det store maritime arrangement er aih i dialog med Aalborg Kommune og vi forventer, at det vil lægge grunden til samarbejde om nye markante aktiviteter. Kommer der nye mærkesager til i 2009? Det er op til den nye bestyrelse at udpege det kommende års mærkesager. Men jeg vil da opfordre til at bestyrelsen overvejer om én af dem skal være at sikre, at man på landsplan til stadighed er klar over, at der er visse ting, der er nødvendige, hvis Nordjylland fortsat skal udvikle sig positivt. Det kan eksempelvis være placeringen af det fremtidige Aalborg Sygehus og forbedring af infrastrukturen i og omkring Aalborg. Du har i din formandsperiode haft det som en slags mantra, at aih er katalysator for et fortsat godt samarbejde mellem erhvervslivet, det offentlige og uddannelsessektoren. Ja, det er efter min mening organisationens væsentligste opgave. Målet er jo, at Aalborg og Nordjylland til stadighed både

3 AALBORG INDUSTRI- & HANDELSKAMMER 3 stilling er en dyd, som mere brug for i ind- og udland står i høj kurs, og det er nødvendigvis en opgave vi må stå sammen om at løfte. Og jeg synes, at samarbejdet bliver stadig bedre. Det kommer blandt andet til udtryk gennem formelle og uformelle møder med ledende politikere og embedsmænd i Aalborg Kommune, nærkontakt med uddannelsessektoren i bredeste forstand og styrket dialog med erhvervslivets repræsentanter i byer og kommuner omkring Aalborg. Og så må vi ikke glemme aih s medlemskab af en række råd, nævn og organisationer, hvor vi er med til at præge udviklingen af Aalborg og Nordjylland. Du har jo meddelt, at du går af som formand for aih i forbindelse med generalforsamlingen. Hvordan vil du opsummere din formandsperiode? Jeg har haft fem ualmindeligt spændende og udfordrende år i spidsen for erhvervslivets førende organisation i det nordjyske. Det var med Jeg har haft fem ualmindeligt spændende og udfordrende år i spidsen for erhvervslivets førende organisation i det nordjyske. både glæde og stolthed, at jeg i sin tid påtog mig opgaven. Og faktisk synes jeg, at det også de seneste år er lykkedes for aih at gøre en forskel. Lad mig blot fremhæve fem ting: Vi har medvirket til en stadig mere fordomsfri meningsudveksling mellem erhvervslivet, det offentlige og uddannelsessektoren. aih er blevet mere synlig i medierne og blandt andet derfor fået større indflydelse. Det lykkedes os at sikre den internationale skole. Vi har med held bevist at vi også kan fungere uden den tilknytning til en arbejdsgiverorganisation, som vi havde i det danske handelskammers tid. Og vi løfter i stadig stigende grad opgaven at certificere dokumenter for virksomhederne. Så alt i alt er det glæde og stolthed, at jeg nu giver depechen videre til den næste formand, der skal lede det, der begyndte i 1431 under navnet Guds Legemes Lav. Velkommen hos aih lige ind fra gaden Pr. 1. marts 2009 er aih s sekretariat at finde på adressen Nyhavnsgade 2 i Aalborg. Det er en placering, som vi er rigtigt glade for, fortæller sekretariatschef Anita Møller, og fortsætter: Efter fem-seks år i Rendsburggade 6 er vi nu rykket ned i gadeniveau og er som nabo til Utzon Center om muligt kommet endnu tættere på det centrale Aalborg. aih har også i forbindelse med det nye domicil P-pladser lige uden for døren.

4 MRC Remote Backup Du behøver ikke længere huske at skifte og tage medier med hjem hver dag - og at give opgaven videre ved ferie og sygdom. Vores Remote Backup løsning klarer dette hele året rundt og giver samtidig nogle ekstra fordele, som man ikke har med egen bånd- eller disk-backup. De vigtigste fordele er, at man ikke skal huske på bånd- eller disk-skift og at data altid er i sikkerhed ude af huset - væk fra tyveri, brand, vandskade og mulige skader i server og PC. Vores løsning giver dig backup med høj sikkerhed og en række ekstra funktioner = du får bedre løbende drift, hurtigere reetablering ved nedbrud og mange timers arbejde i regnskaber og vigtige dokumenter bevares. Det er nemt at komme igang. Første backup kører typisk samme aften eller dagen efter bestilling. Straks derefter modtager man sin første backup-log pr. mail. Kontakt os for oprettelse af din nye backup! Backupstørrelse Oprettelse, gratis 10GB 25GB 50GB 100GB 250GB 500GB 750GB 1000GB > 1000GB Pris 0,- 175,- 340,- 490,- 690,- 990,- 1695,- 1995,- 2395,- Ring Alle priser er pr. måned og ekskl. moms Skift til MRC Remote Backup - så får du taget sikkerhedskopi: kører automatisk, du skal ikke huske på at skifte medier + data er i sikkerhed ude af huset + stærkt reetableringsprogram + du skal ikke selv investerer i backup soft- og hardware + danske menuer og logs + godt prisniveau Årsager til datatab: Hardware fejl 44% Menneskelig fejl 32% Software fejl 14% Virus 7% Miljø 3% Kilde: Ontrack MRC Computer A/S. Thistedvej Nørresundby Din lokale bank i Nordjylland med alle storbankens fordele Handelsbanken har hjemmemarked i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Storbritannien. Derudover er vi repræsenteret i alle væsentlige finanscentre verden over. I Danmark har Handelsbanken 54 filialer, og to af dem ligger i Nordjylland - Aalborg City og Aalborg Syd. Begge filialer fungerer - ligesom alle andre filialer i Handelsbanken - fuldstændig selvstændigt og kan selv træffe beslutninger om det, der har betydning for kundernes økonomi. Så når du møder en rådgiver i Handelsbanken, møder du en beslutningstager og ikke en budbringer. en sund bank - også under en finanskrise Finans- og kreditkrisen har sat sine spor i økonomien i Danmark og i resten af verden. Alle regioner eller lande er på den ene eller anden måde ramt af det stormvejr, som blæser ind over den globale økonomi. Men selvom vi er inde i en periode med økonomisk afmatning, står Handelsbanken stærkt - ikke mindst i Nordjylland, hvor vi endda oplever vækst. For stabile finanser er ikke bare noget, vi siger. Det er noget, vi har. Ingen nordisk bank er ratet højere af de internationale kreditvurderingsinstitutter end Handelsbanken. Med en konsekvent kreditpolitik værner vi om vores bank - til gavn for gode kunder, der uanset markedssituation eller konjunkturer kan få de produkter, de efterspørger, og til den rigtige pris. Handelsbanken har ét mål og to midler. Vores rentabilitet skal være større end gennemsnittet af bankerne på hjemmemarkedet. Midlerne er mere tilfredse kunder og lavere omkostninger end konkurrenterne. Vi har nået vores mål 36 år i træk. Ifølge Dansk KundeIndex 2008 er kundetilfredsheden blandt erhvervskunderne i Handelsbanken helt i top, og vi er Europas mest omkostningseffektive bank. Den fulde produktpalette og Det lokale kendskab Alle finansielle ydelser. Det er, hvad vi har på hylderne, når du træder ind i filialerne i Aalborg City og Aalborg Syd. Med en international koncern i ryggen, der har over eksperter inden for områder som finansiering, cash management og trade finance, er filialerne rustet til at imødekomme både mindre erhvervskunders og globale koncerners finansielle behov. Samtidig er vi stærkt lokalt forankret i Aalborg og ved, hvad der skal til, for at gøre den enkelte kunde tilfreds. Alt sammen for at skabe langsigtede relationer med gode kunder, der ikke behøver andre end Handelsbanken til sine bankforretninger. / telefon / telefon

5 AALBORG INDUSTRI- & HANDELSKAMMER 5 Direktør Karen Melson Direktør Peter Balling Økonomidirektør Henning Vilslev Generalforsamling med udskiftninger og fokus på Nordjyllands fremtid Når aih 4. marts 2009 holder generalforsamling skal der vælges mindst tre nye medlemmer af bestyrelsen. Tre bestyrelsesmedlemmer har bebudet, at de ikke ønsker at fortsætte. Det er direktør Karen Melson (Utzon Center), der var formand for aih i perioden , direktør Peter Balling (Mobile Software) og økonomidirektør Henning Vilslev (Sanistål A/S). Desuden er aih s kasserer, advokat Henning Julin (HJUridisk Konsulent) og administrerende direktør Henrik Sørensen (DESMI A/S) på valg, men de har begge meddelt, at de gerne modtager genvalg. Som det har været omtalt tidligere skal aih også have ny formand, idet administrerende direktør Erik B. Hansen (EBH Bank) efter fem år på posten har besluttet at træde tilbage. Han er dog ikke på valg i denne omgang og fortsætter gerne indtil hans valgperiode udløber i foråret Der er tradition for, at aih på sin generalforsamling præsenterer en gæstetaler i form af en førende personlighed fra erhvervslivet eller fra dansk politik på landsplan. Det er også tilfældet denne gang, idet adjungeret professor i filosofi ved Aalborg Universitet, Morten Albæk, der indtil årsskiftet var Senior Vice President i Danske Bank-koncernen med særligt ansvar for Customer Insights & Innovation, holder gæstetalen. Morten Albæk, der i dag beklæder en direktørstilling i Vestas A/S, hvor han har ansvaret for kundeoplevelse og marketing, vil på generalforsamlingen dele sine betragtninger og refleksioner om nordjydens og Nordjyllands fremtid med aih s medlemmer. Desuden vil han benytte den time, der er til hans rådighed, til at afrapportere arbejdet i TænkeTank 08, ligesom der vil være plads til diskussion og debat med salen. I pausen mellem gæstetalen og generalforsamlingen underholder Tine Lilholt, der på baggrund af sine mange år i Lars Lilholt Band og som kunstmaler vil præsenterer billeder med musik til og omvendt. FAITH Et spørgsmål om tillid God kemi og faglig forståelse mellem virksomheden og den eksterne medarbejder er - udover de rent tekniske kompetencer - nogle af de absolut vigtigste styrker vores IT medarbejdere er udstyret med. Kun sådan kan vi skabe tillid ude hos vores kunder. Kirsten Moesby, direktør AC IntelliCom A/S Begræns virksomhedens IT omkostninger Reducer de faste omkostninger til virksomhedens IT drift og bevar samtidig styrken til at agere i markedet som I plejer. Kontakt AC IntelliCom og hør hvordan I ved hjælp af outsourcing kan spare på de daglige IT omkostninger samtidig med, at I øger den professionelle kompetence på området. AC IntelliCom har i mere end 10 år fungeret som IT afdeling og samarbejdspartner for en lang række større og mindre nordjyske virksomheder. Vi tager os af de daglige opgaver men er samtidig på højde med de nyeste teknologiske løsninger til gavn og glæde for vore kunder. AC IntelliCom A/S Vandmanden 10K 9200 Aalborg SV Tlf

6 6 AALBORG INDUSTRI- & HANDELSKAMMER Så kører bussen! aih er medlem af det landsdækkende projekt virksom.nu, der gennem lokal netværksdannelse landet over skal fremme integrationen af nydanskere på danske arbejdspladser. Sekretariatschef Anita Møller gør status: Ideen om jobbussen udsprang af det første netværksmøde i sensommeren 2008 og er nu konkretiseret i en række virksomhedsbesøg kombineret med et jobsøgningskursus. Bussen kørte ud første gang midt i januar i år og gør holdt ved Aalborgskolen, Comentor, Logimatic, Statoil, Regionshuset, Artic Container Operation og Bates-Cargo. Det er alle virksomheder, der er parate til at åbne dørene og give nydanskere en chance til at få et større arbejdsmarkedskendskab og give dem håb og tro på, at der kan være en plads til dem på det danske arbejdsmarked. Såfremt det er en succes vil bussen køre igen og vil man have besøg af den, skal man blot kontakte Hanne Madsen, Job Center Integration på tlf Tankerne om et rotationsprojekt blev også født på det første netværksmøde i Virksom.nu. Idéen er at opkvalificere én medarbejdergruppe, mens en anden gruppe oplæres i den førstes arbejdsfunktioner. Vi håber at gøre tanke til praksis senere i år og vil man vide mere, så er det blot at kontakte Hanne Madsen, Job Center Integration på tlf Det er altid muligt at komme med gode idéer til styrkelse af nydanskeres kontakt med det nordjyske arbejdsmarked og vice versa. Har du en idé eller et spørgsmål til det arbejde, som virksom.nu udfører er du mere end velkommen til at kontakte aih på tlf Virksom.nu er drevet af et engageret netværk af lokale virksomheder, kommunale repræsentanter og en række øvrige aktører. Aktuelt deltager foruden aih disse partnere i virksom. nu: AMU Nordjylland, AOF Nord - Daghøjskolen, Arctic Container Operation A/S, De Frivilliges Hus, DESMI A/S, DUI-Aalborg, IDA Service A/S, Integrationsrådet, Integro, Jobcenter Aalborg Integration, Knud Engsig/Red Office, Kurdiske Forening, Movementors, Nordjysk Netværk, Scandic Aalborg, Tech College Aalborg, Væksthus Nordjylland, Aalborg Handelsskole og Aalborg Kommunes Jobcenter-sekretariat. Bliv medlem af Himmerland Andelsboligforening her sker der noget Siden etableringen i 1944 har Himmerland Andelsboligforening vist vejen. Det gør vi stadig. I dag har vi omkring boliger fordelt over hele Aalborg. Og vi renoverer og bygger det meste af tiden. Også nu. Aktuelt fornyer vi Golfparken (173 boliger i Vejgård) og bygger 30 boliger til handicappede i Aalborg Øst og snart tager vi fat på renovering af Charlottehøj (78 boliger i Vejgård). Men det er slet ikke det hele. Kig ind på og se hvordan du kommer med i Nordjyllands førende boligorganisation.

7 AALBORG INDUSTRI- & HANDELSKAMMER 7 Endnu et velbesøgt borgmestermøde Der var også i januar 2009 trængsel om pladserne, da aih traditionen tro indledte årets arrangementsrække med et møde med Aalborgs borgmester. Henning G. Jensen, der var vanligt veloplagt, berettede om byens og kommunens udvikling siden seneste borgmestermøde, fortalte om nogle af de mange udfordringer, som driften af en kommune af Aalborgs størrelse rummer, og benyttede naturligvis også lejligheden til at se fremad. Han fortalte blandt andet om de mange igangværende projekter i Aalborg og tog ved hjælp af nogle gamle plancher forsamlingen med tilbage til 1999, hvor han på årets tilsvarende aih-møde løftede sløret for sine visioner om Aalborgs udvikling. Henning G. Jensen fortalte blandt andet, at 25 af de 31 medlemmer af byrådet fandt sammen om budget 2009, der rummer et ambitiøst anlægsbudget med investeringer på over 700 mio. kr. Og han understregede, at kommunen trods økonomiske krisetider vil arbejde på at gøre byens omdannelse færdig, realisere de oprindelige planer og sikre kultur- og oplevelsesbyen med eksempelvis Nordkraft og Musikkens Hus og stadig vil arbejde på at skabe og udvikle store begivenheder, der kan gøre Aalborg til et endnu mere unikt oplevelsessted. I relation til indsatsen på erhvervsområdet henviste borgmesteren til, at der er lagt en handlingsplan for 2009, der blandt andet skal styrke detailhandlen, øge samarbejdet mellem folkeskolen og erhvervslivet, støtte rekrutteringen af udenlandsk arbejdskraft, udvikle oplevelseszoner i Hals og Aalborg samt arbejde for et erhvervstopmøde i Aalborg. Borgmesteren understregede, at finanskrisen stiller krav til Aalborgs erhvervsliv og han kom på den baggrund med tre opfordringer: Vær endnu mere innovativ, søg ekstraordinære løsninger og tænk i nye strategier og i nye, differentierede produkter. Og han pointerede, at han ikke ser det som en helt umulig opgave for det i forvejen innovative og kreative nordjyske erhvervsliv. Efter borgmesterens orientering var der mulighed for spørgsmål fra salen, hvorefter deltagerne over lidt forplejning havde årets første lejlighed til at pleje netværket i aih-regi. Billige kør-selv tilbud til Aalborg Industri - & Handelskammers læsere Sommer i Toscana Toscana Hotel Nuovo Savi i Montecatini Terme 2.399,- I hjertet af Toscanas berømte kurby, Montecatini Terme, ligger det 3-stjernede Hotel Nuovo Savi. I Montecatini Terme findes ikke mindre end ni kursteder med termiske bade, kendt for deres helbredende virkning. Nyd også godt af Toscanas flotte natur, spændende kulturskatte og skønne mad. Pisa og Firenze (50 km). Valgfri i perioden & samt lørdage i perioden Prisen gælder pr. person i dobbeltværelse. Transport indgår ikke i prisen. Kan bestilles t.o.m Ekspeditionsgebyr max kr. 79,-. Inkl. slutrengøring. Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Med forbehold for udsolgte datoer og trykfejl. Bestil på tlf eller på Oplys eller indtast annoncekoden AIH

8 8 AALBORG INDUSTRI- & HANDELSKAMMER Landsdækkende salg, service og reparation NTM PALFINGER Z-LIFT SKF CENTRALSMØREANLÆG VEJESYSTEMER Aalborg Tarmvej Aalborg Øst Tlf Nørre Aaby Fabriksvej Nørre Aaby Tlf.: Havdrup Salbjergvej Havdrup Tlf.: Næstved Smedevænget Næstved Tlf København Valseholmen Hvidovre Tlf.: VI GØR DIN VERDEN STØRRE Luftbro til København: Op til 38 flyvninger om dagen mellem Aalborg og København. Høj frekvens lave priser. sas.dk norwegian.dk cimber.dk. Udlandsruter direkte til: London, Málaga, Oslo, Island og Færøerne. Resten af verden via København. Charter: I sommer afgange om ugen til 9 lune charterdestinationer. Nyheder: Algarve i Portugal og Thailand. Start rejsen på aal.dk GRATIS VIDEOOVERVÅGET PARKERING Vi er altid lige i nærheden... Ansvarshavende chefredaktør Per Lyngby (PL), Nordjyske Medier A/S, og Tom V. Laustsen (TVL), der er aih s repræsentant i bestyrelsen for Aalborg Medieselskab af 2002 ApS, drøfter det nordjyske mediebillede. TVL: Det kan undre mig, at dagbladene mister oplag, for i min verden er en del af det at drive forretning uanset om man er ledelse eller medarbejder at være bredt orienteret, også om det lokale. Hvis man vil kunne begå sig i Nordjylland, må man efter min mening nødvendigvis læse den avis, der dækker området. PL: Men faktum er, at vi i lighed med landets øvrige aviser taber abonnenter. Det hænger sammen med, at der i dag er mange andre mediemuligheder. Jeg er stor tilhænger af aviserne, men respekterer også at der er andre valg. Det er fint nok med nyheder ad andre veje, men avisen spiller en rolle hvis man vil orientere sig om hvad der sker. TVL: Præcis min pointe. Der kunne passende stå i kontrakten, når man bliver ansat, at man skal holde og læse den lokale avis. Og det behøver jo ikke engang være en omkostning for den enkelte, for det kan tilrettelægges som personalegode. PL: Ja, og mange ville formentlig kunne få fradrag for nødvendigheden af at holde avis. Det er nok værd at undersøge nærmere. Men jeg vil gerne tilbage til det med avisen i dagens samfund. Undersøgelser viser, at det at læse avis er ret aldersbestemt der er et markant skel med hensyn til anvendelse af medier omkring de 40 år og det er tydeligt, at de yngre har en anden opfattelse af avisen end de ældre. Foruden den enkeltes alder er tid en faktor i forhold til avislæsning, for der er nu en gang to ting, der skal opfyldes for at folk vil holde avis: De skal have interesse for det avisen beskæftiger sig med og de skal have eller tage sig tid til at læse. TVL: Hvorfor mener du at avisen er et bedre medie end tv eller radio, hvor der jo da også findes lødige udbydere blandt de elektroniske medier? PL: Fordi avisen kan gå så meget dybere end de kan. I det avisformat, som Nordjyske Stiftstidende havde indtil for nylig, svarede forsiden stort set til hvad en udgave af TV-Avisen kunne nå at læse op. Eller sagt på en anden måde: Avisen rummer 300 til 400 enheder pr. dag, mens der vel maksimalt er 30 historier i tv eller radio i løbet af et døgn. Avisen borger for en langt større mangfoldighed. TVL: Men den kommer altså i kontakt med færre nordjyder end tidligere? PL: Nej, det er jo det interessante ved det. Lægger vi alle aktiviteter i Nordjyske Medier sammen, når vi cirka 90 % af alle nordjyder over 12 år, men under halvdelen af dem med avisen. Til gengæld oplever vi at stadig flere læser det samme eksemplar af avisen. Faktisk er vi tæt på fire læsere af én søndagsavis. TVL: Med al respekt for andre medier i regionen er det velkendt at Nordjyske Medier er den helt store spiller. PL: Ja, og det er ikke nødvendigvis en position, som vi er ubetinget glade for. Jeg kunne ønske mig at andre også får øjnene op for Nordjylland. Ud over de public service-forpligtede DR og TV2 er kun Børsen repræsenteret i regionen og det glæder jeg mig faktisk ikke over, for så meget desto sværere er det at få andre til at beskæftige sig med Nordjylland. Det er nu en gang sværere at eksportere de gode historier, når der er få medier til at bringe dem videre. TVL: Nu du selv nævner gode historier kan jeg ikke lade være med at tage fat i et af de kritikpunkter, som jeg nu og da hører om Nordjyske Stiftstidende nemlig at avisen ikke dækker erhvervslivet videre godt og at den ofte gør det med en negativ tilgang. PL: Nu er vi pr. definition ikke i glansbilledbranchen det tror jeg, at de fleste godt ved. Vi arbejder ud fra nyhedskriterier såsom: Hvad skiller sig ud, hvad er aktuelt, hvad kan man spejle sig i, hvad er der konflikt i, hvad er væsentligt? Men bortset fra det vil jeg da sige, at flertallet

9 AALBORG INDUSTRI- & HANDELSKAMMER 9 Bedre dækning af erhvervsstof til fordel for medier og virksomheder af vores medarbejdere beskæftiger sig med de positive historier. TVL: Ja, jeg må også medgive, at det specielt på erhvervssiderne er som om vinklen er blevet mere positiv de seneste måneder. Historien om de fire-fem ingeniører, der bliver fyret fra Motorola og etablerer egen virksomhed, havde næppe fået mange linjer for et år siden, men i november eller december 2008 fik den en halv sides penge. PL: Du kan sige, at det er journalistikkens anatomi: Den søger det, der skiller sig ud fra mængden og så vil vi jo i dårlige tider se flere positive historier. TVL: Det handler vel også om, at virksomhederne selv må sørge for at holde sig til at få fortalt de gode historier til medierne. PL: Netop. Det hjælper ikke at holde sig tilbage i et samfund, hvor der i den grad er kamp om opmærksomheden. Vores opfordring til Nordjylland er klar: Hold jer ikke tilbage, men fortæl os de gode historier, for de er derude. Men det er måske et mere generelt problem, vi har fat i her. Det handler jo om at overvinde vores nordjyske natur og få fortalt andre om det vi er gode til og det, der er godt ved os. Den der klædelige beskedenhed hæmmer os nu og da. Og med hensyn til kultur, natur og erhvervsudvikling er Nordjylland i absolut verdensklasse. Jeg kan nævne de første 10 nordjyske virksomheder, der er blandt verdens største eller bedste på deres område og glem ikke, at vi har forskere i verdenseliten på Aalborg Universitet. Det er vigtigt at vi får fortalt historierne om alt dette gode måske vi skulle lave et tema om Nordjysk verdensklasse. TVL: Er der planer om at gøre mere ud af erhvervsdækningen hvilket der jo nok kan være behov for i en tid, hvor blandt andet det nordjyske erhvervsliv er under pres. PL: Ja, vi har i februar i år ændret præsentationen af avisens erhvervsdækning, så Job og Erhverv begynder på bagsiden af 1. sektion og fortsætter indad i avisen. Man kan altså begynde bagfra i sektionen og dermed læse erhvervshistorierne først. Samtidig er der sket en styrkelse af dækningen af erhvervsstoffet. TVL: Det er Nordjyske Stiftstidendes opgave at nytte og fornøje. Vil det også være tilfældet i fremtiden? PL: Det vil det. I 2017 fylder avisen 250 år og til den tid vil det stadig være en stærk nordjysk medievirksomhed, der udgiver et uafhængigt dagblad. Vi vil stadig være selvstændige, for jeg tror ikke, at det vil være til fordel for Nordjylland hvis mediehuset bliver overtaget af andre. Og vi hviler på et rigtig godt fundament for fortsat virksomhed, for medierne ejes af Aalborg Stiftstidendes Fond, Vendsyssel Tidendes Fond og Aalborg Medieselskab, der repræsenterer flere end 60 foreninger og lignende blandt dem aih. TVL: Men det er jo ikke just tider uden turbulens. PL: Nej, det er klart at vi skal evne at klare hele det paradigmeskift, der sker i branchen. Eksempelvis er der en stor udvikling inden for net og mobil, der jo er medier, der buldrer af sted. Og der er god vækst i ugeaviserne, som vi nu har 22 af. Men uagtet alt dette tror jeg at der også vil være et dagblad i Ikke en nicheavis, men en avis, der stadig kan nytte og fornøje bredt, og som fortsat kan gøre sig interessant i en bred kreds. I den sammenhæng vil det aldrig komme på tale at opgive lokalstoffet. Alt det andet kan vi diskutere, men ikke det. Og jeg er ikke i tvivl om, at vi har en vigtig opgave at løfte, for hvis vi forsvinder, kommer der aldrig et lokalt dagblad igen. Per Lyngby og Tom V. Laustsen betragter det store Poul Anker Bech-maleri, der hænger i Nordjyske Mediers hus på Langagervej i Aalborg og gør sig overvejelser om chefredaktørens betragtning: Tænk over om en avis er et spejl eller et vindue.

10 10 AALBORG INDUSTRI- & HANDELSKAMMER Succes med pladsproblemer Det er blandt aih s mærkesager at sikre et fuldt spor på den internationale skole det vil sige at der findes en klasse for hver aldersgruppe. Endnu er der et stykke vej, for Skipper Clement Skolen, der huser den internationale skole, har indtil nu fundet plads til fem klasser eller såkaldte stages. Ved årsskiftet var der 92 elever fordelt således: Stage 1 (5-7 år) Stage 2 (7-9 år) Stage 3 (9-11 år) Stage 4 (11-14 år) Stage 5 (14-16 år) 17 elever 16 elever 20 elever 21 elever 18 elever Desværre må skolen fortsat afvise elever, som den ikke umiddelbart kan finde plads til, ligesom andre må affinde sig med at komme på venteliste. For at gøre det lettere at undervise elever i en klasse med forskellige niveauer, er det besluttet at erstatte en 10.-klasse med endnu en klasse i den internationale afdeling, så der vil være seks stages i skoleåret 2009/10. Hidtil har den internationale afdeling kunnet være i det byggeri, der tidligere husede en del af Teknisk Forvaltning, men med tiden er pladsen blevet for trang. Derfor er afdelingen nu organiseret, så Stage 1 og 2 er i en mindre bygning på Stenhusvej 2, hvor de yngste børn kan benytte Skipper Clement Skolens legeplads i frikvartererne. I øvrigt er det en bygning som disse elever allerede anvender til SFO. Herefter er det kun de ældste elever, der vil være at finde på Vesterbroadressen. Den internationale afdeling vil efter reorganiseringen have plads til 106 elever, men allerede nu forventer man, at de fleste klasser vil være fyldt fra undervisningsårets begyndelse. - Vi modtager mange meldinger om interesse fra folk i hele verden, både via telefon og . En stor del af dem, der kommer ind fra andre lande, er enten læger eller universitetsprofessorer, ligesom der er tilfælde hvor virksomheder søger plads for kommende medarbejdere. Senest gælder det blandt andre det psykiatriske sygehus i Aalborg, der har søgt på vegne af læger og sygeplejersker fra Østeuropa og Tyskland, fortæller skoleleder Per Lyngberg-Andersen, Skipper Clement Skolen. B t B T I L A N N O N C Ø R E R Tlf Langagervej Aalborg Ø 7 ud af 10 nordjyske beslutningstagere læser ugentligt NORDJYSKE Stiftstidende * Har du et budskab til dem? Så kontakt os og hør nærmere om mulighederne Lars Henrik Hejlesen Markedschef Direkte Anders Vogelsang Key Account Manager Direkte: Henrik Hassing Account Manager Direkte Lotte P Topholt Account Manager Direkte Lene Brun Salgsassistent Direkte W W W. N O R D J Y S K E S A L G. D K *Svarende til beslutningstagere, som læser NORDJYSKE Stiftstidende i løbet af en uge. Kilde: Index DK/Gallup Marketing kvartal (Beslutningstagere er i Gallup defineret som erhvervsaktive indkøbere).

11 AALBORG INDUSTRI- & HANDELSKAMMER 11 På vej mod grønnere butikker aih, Aalborg City, Aalborg Storcenter og Aalborg Kommune samarbejder om en fælles indsats på miljø- og klimaområdet. Med baggrund i Aalborg Kommunes bæredygtighedsstrategi har aih sammen med Aalborg City og Aalborg Storcenter for nylig indgået et samarbejde med kommunen om indførelse af det landsdækkende såkaldte Grøn Butik -koncept. - Der er aktuelt knap 350 butikker landet over, der er certificeret som Grøn Butik. Disse butikker har i kraft af deres certificering mulighed for at få en synlig grøn profil over for deres kunder, ligesom det er muligt for dem gennem butikkens drift aktivt at bidrage til en reduktion i energiforbruget, affaldsmængderne og kemikalieforbruget. Og i den sidste ende handler det jo ret beset også om muligheden for at spare penge, fortæller aih s sekretariatschef Anita Møller. At blive Grøn Butik kræver, at butikken vælger mindst tre indsatsområder hvert år, hvor man vil gennemføre miljøforbedringer eller energibesparelser. Og det er værd at bemærke, at det ikke kræver ekstra papirarbejde eller kortlægninger, for det klarer Grøn Butik -konsulenterne for de medvirkende butikker. I 2009 er der blandt andet i kraft af FNs store klimatopmøde i København sidst på året særligt fokus på energibesparelser og affaldsminimering. Desuden gennemføres der en landsdækkende klimakampagne for de grønne butikker. - Det er vigtigt for alle parter bag initiativet, at vi sikrer at initiativet giver en samtidig fordel for butikkerne, for kunderne og for miljøet, siger miljøchef Michael Damm fra Teknik- og Miljøforvaltningen i Aalborg Kommune. Han oplyser videre, at butikkerne i Aalborg City og Aalborg Storcenter som de første i løbet af marts og april 2009 vil blive inviteret til at deltage i initiativet og siger: - Som Grøn Butik får man mulighed for at få gratis konkret hjælp til at begrænse miljøbelastningen, mens man kan beholde de besparelser, som man opnår. I det nordjyske er der endnu kun Grøn Butik - certificerede butikker i Frederikshavn (18), Hadsund (12) og Hobro (1), men det skulle indsatsen i det kommende par måneder meget gerne rette betydeligt op på. En handel er først vel overstået, når momsen er tilbage på din konto... Hos FDE i Padborg står 66 kompetente medarbejdere parate til at klare enhver momsforretning. Vi knækker momsregler i hele Europa lige meget om det er i nord, syd, øst eller vest. FDE A/S. Lyren Padborg Tlf Fax

12 12 AALBORG INDUSTRI- & HANDELSKAMMER KØB 6 FL. ½ PRIS Cape Tranquility 2007 Pinotage-Shiraz- Petit Verdot En meget spændende druesammensætning. Man kan godt mærke på kvaliteten, at Brink Family har så mange hektar vinmarker, at de kan tillade sig at begrænse høstudbyttet med op til 50%. Dette giver en meget koncentreret vin med en utrolig fylde og karakter. KØB 6 FL. SPAR 70 KR. Porca de Murça Tinto 2005 Ved en blindsmagning er Porca de Murça 2005 blevet vurderet til en pris helt op til 100 kr. pr. flaske. Frisk aroma af modne kirsebær fylder glasset. Smagen er præget af frisk frugt med strejf af peber og kanel og ender i en meget afbalanceret eftersmag. Pr. fl. 69,- 6 fl. Chardonnay 2007 Beauvignac EKSTRA NEDSAT Kraftig gul farve med gyldent skær. Næsen er domineret af blomst og fersken, og smagen er kraftig, blød og harmonisk med et tydeligt strejf af frugt. Pr. fl. 75,- 6 fl. KØB 6 FL. SPAR 174 KR. 200,- KØB 6 FL. SPAR 120 KR. 330,- Domaine Mas des Sœurs 2007 Aroma af brombær, lakrids, Provence krydderi og peber slår en i møde fra denne dybrøde vin, som er produceret med meget begrænset udbytte. Stor frugt med Pr. fl. 89,- 6 fl. toner af marmelade og tobak kendetegner smagen, som har en lang finish med silkebløde tanniner. 360,- Pr. fl. 45,- 6 fl. Pinot Noir 2006 Bourgogne EKSTRA NEDSAT Da vi købte denne vin hjem for ½ år siden, smagte den rigtig godt. Nu, efter ½ års flaskelagring, smager den pragtfuldt. Den har god fylde og den helt rigtige smag af Pinot Noir. Pr. fl. 70,- 6 fl. KØB 6 FL. SPAR 54 KR. PR. FL. 270,- 200,- KØB 6 FL. SPAR 150 KR. Barbera d Alba 2000 Govone Denne Barbera d Alba er den ubestridt bedste, vi har haft i mange år. Pr. fl. 119,- 6 fl. Den er fremstillet af håndsorterede druer, hvor høstudbyttet er begrænset med over 50%. 390,- Ernst Trillingsgaard og Erik B. Hansen flankerer skulpturen Vingefang og skarpt blik af Anders Friis doneret af Aalborg Fonden i forbindelse med Aalborg Kongres & Kultur Centers 50 års jubilæum i 2003 Aalborg Kongres & Kultur Center skabte i 2008 en afledt omsætning i regionen på over ¼ mia. kr. Det er baggrunden for en samtale mellem direktør Ernst Trillingsgaard (ET) og aih-formand Erik B. Hansen (EBH) om omgivelsernes kontante udbytte af det store centers aktiviteter. EBH: Der tales ofte om hvad der er Nordjyllands fyrtårne. På erhvervssiden fremhæves den eller den branche og i visse sammenhænge en enkelt virksomhed, men jeg synes, der er en tendens til at overse den rolle, som Aalborg Kongres & Kultur Center spiller som et af erhvervslivets fyrtårne. ET: Der er ingen tvivl om, at de ting, der sker i Aalborg Kongres & Kultur Center, har en betydelig afsmittende virkning på Aalborg og på regionen i det hele taget. Ud fra alment anerkendte modeller har vi beregnet, at aktiviteterne i 2008 genererede en afledt omsætning på 270,8 mio. kr., svarende til 791 fuldtidsstillinger. Vi er meget glade for at bidrage til en aktiv by og region såvel med store nationale og internationale kongresser og konferencer som store kulturelle arrangementer. For eksempel giver vores største operaforestillinger nemt overnattende pr. forestilling og til DR s Juleshow fylder vi flere af byens hoteller. EBH: Det er klart, at kulturen fylder meget i den almindelige opfattelse af Aalborg Kongres & Kultur Center, men virkeligheden er vel, at det er kongresserne og konferencerne, der giver de store tal? ET: Ja, målt på afledt omsætning er det de aktiviteter, der giver mest til byen og egnen. Den største afsmitning er især i form af flyvninger, taxakørsel, hotelovernatninger, restaurantbesøg og indkøb i byens butikker. Alene for lufthavnens vedkommende kan effekten ses på, at de store kongresser og tilsvarende arrangementer med stort deltagerantal nu og da resulterer i, at der skal indsættes ekstrafly. Vores samlede aktiviteter betød i 2008 flere end bestilte flyvninger fra og til Aalborg Lufthavn, hvilket svarer til en omsætning på 8-10 mio. kr. EBH: Og der er allerede nu store kongresser og konferencer i kalenderen adskillige år frem Dansk Metals kongres i år, 3F s tilsvarende arrangement i 2010 og Socialdemokraternes kongres de næste tre år? ET: Og eksempelvis også en række store arrangementer for Kommunernes Landsforening helt frem til Det fylder alt sammen rigtig godt op i kalenderen og desværre er det ikke altid, at vi kan få regnestykket til at gå op. Vi har netop måttet sige nej tak til to kongresser, som vi ganske enkelt ikke kan finde plads til på de tidspunkter, som kunderne ønsker. EBH: Hvad er det, der får arrangører, der traditionelt har benyttet andre centre til deres arrangementer, til at vælge Aalborg? ET: Du kan tage Dansk Metals kongres som eksempel. Det er et arrangement, som vi har kunnet hente fra Falkonér Center i København, som vi har slået på blandt andet pris også selvom det jo koster en del at fragte mange af deltagerne fra andre dele af landet. Vi hører ofte, at Aalborg Kongres & Kultur Center bliver valgt på grund af vores store fleksibilitet. Det hænger blandt andet sammen med, at vi ud over de store sale har flere end 40 mødelokaler, hvilket mig bekendt gør os til et af de huse i Nordeuropa, der har flest. Og det er altså nødvendigt at kunne tilbyde i forbindelse med moderne kongresser, der langt fra er baseret på det, der foregår i plenum. EBH: Det er fint at trække Dansk Metals kongres hertil, men skal vi ikke generelt passe på med at flytte de samme arrangementer rundt mellem de store huse i Danmark? ET: Jo, idéen er bestemt ikke at stjæle fra hinanden, men sammen at skabe meromsætning. Opgaven er at skaffe flere internationale kongresser og konferencer til Danmark, så Aalborg ikke slås med København, Århus, Odense og Herning om de samme ting fra år til år, men formår at

13 AALBORG INDUSTRI- & HANDELSKAMMER 13 Kongres- og kulturcentret skaber afledt omsætning på over ¼ mia. kr. generere nye aktiviteter. Det kræver, at vi bliver stadig bedre til at markedsføre Danmark som værtsland, mens de enkelte huse også selvstændigt gør en styrket indsats for at trække ting hertil. I den forbindelse er universitetet og sygehuset vores bedste kort ud mod verden, for de skaffer hver især mange internationale arrangementer. EBH: Men der er jo også betydelig afledt omsæt ning i nogle af de ting, som I selv står for? ET: Det er der bestemt. De store konferencer og kongresser giver omkring 30 mio. kr. i afledt omsætning, mens fiskerimessen DanFish International, der er vores eget arrangement, i 2007-udgaven gav en afledt omsætning på over 52 mio. kr. Store konferencer og kongresser uddrag fra kalenderen 2009 Marts KL politisk topmøde (1.600) Maj KL temamøde (1.500) stiftsmenighedsrådsmøde (2.200) September Dansk Metal kongres (1.000) socialdemokraterne kongres (1.000) Oktober Dansk Fjernvarme årsmøde (1.400) 2010 Januar KL børnetopmøde (1.000) Marts KL politisk topmøde (1.700) Maj KL temamøde (1.500) September 3F kongres (1.000) Konservativt Folkeparti årsmøde (1.200) socialdemokraterne kongres (1.000) 2011 Marts KL politisk topmøde (1.600) Maj KL temamøde (1.500) September Socialdemokraterne kongres (1.000) Oktober Dansk Fjernvarme årsmøde (1.400) November KL skolerigsdag (1.200) 2012 Januar KL børnetopmøde (1.200) Marts KL politisk topmøde (1.600) September Socialdemokraterne kongres (1.000) EBH: Hvis du fra dine mange år i Aalborg Kongres & Kultur Center skal fremhæve den ting, der betyder mest for dig, hvad er så det på kongres-, konference- og messesiden? ET: Det er netop DanFish International, som vi til oktober i år arrangerer for 21. gang. I 2007 havde samme arrangement udstillere fra 25 lande og knap besøgende, mens vi i år forventer omkring 400 udstillere. Vi kan glæde os over, at 80 % af udstillingsarealet er solgt allerede nu og mængden af udenlandske udstillere er lige så stor, som den har været de seneste gange, så det er et virkelig internationalt arrangement med mange tungemål. EBH: Og hvis vi så for god ordens skyld skal snakke om kulturen til sidst: Hvilket arrangement i Aalborg Kongres & Kultur Center har betydet mest for dig? ET: Åh, der er så mange at vælge imellem, så jeg vil sige, at lykkes det at få gæstespillet med Scala til at falde på plads med tre dages ballet og tre dages opera i oktober i år ja, så vil det være det største i min karriere.

14 Kontor Leje Aalborg - Skibbrogade / C.A. Olesens Gade Kontorlokaler i absolut topklasse under opførelse med central bynær placering vest for Limfjordsbroen. Bygningerne placeres langs Skibbrogade og C.A. Olesens Gade og udformes på en sådan måde, at de kan udgøre selvstændige enheder. De enkelte bygninger kan bygges sammen via trapperum med åbne balkoner og forbindende broer på tværs. Fra trapperummene opretholdes kig på vandet via nye glasbygninger, der er udført i forlængelse af Porthusgade og Tårnhusgade. Desuden vil der fra en del af bebyggelsen være udsyn til Obels Kanal og byhaven. Bebyggelsen består af fire huse i varierende længde. Hver bygning har en stor repræsentativ og rummelig trappehal med balkoner synlig fra alle etager. Etagerne kan derudover indrettes forskelligt med både cellekontorer og åbne kontorer. På udvalgte hjørner i bebyggelsen har husene tårnkarakter, hvor en ekstra etage tilfører lejemålet endnu en kvalitet. Herfra vil man kunne nyde udsigten til kanalen, Limfjorden og byen. Indvendigt disponeres lejemålene apteringsmæssigt i materialevalg over middel. Der kan lejes arealer fra 300 m² til m². Fleksible lejemål, der kan opdeles efter ønske. Sagsnr. CWO Årlig leje pr. kvm. i kr. fra 925 Indflytning juli 2009 Forhør nærmere Nybolig Erhverv Ved Stranden 22, 5. sal 9000 Aalborg Tlf Aalborg En del af en landsdækkende kæde med internationale relationer

15 AALBORG INDUSTRI- & HANDELSKAMMER 15 Fleksjobbere kan sagtens lege med At ansætte folk i fleksjob skal ikke bare ses som et led i virksomhedens sociale ansvarlighed. Huset Venture Nordjylland vil bevise, at de også gavner bundlinjen. Finanskrisen raser, og ansatte på særlige vilkår er blandt de mest udsatte, når virksomhederne uddeler fyresedler på grund af manglende ordrer eller opgaver. Måske et bevis på, at mange virksomheder har set ansættelse af personer på særlige vilkår som en styrkelse af den sociale ansvarlighed lige så meget som tilførsel af reel arbejdskraft. Det er en tankegang som direktør for Huset Venture Nordjylland, Inger Madsen, udmærket kender, men også er fast besluttet på at gøre op med. I hendes virksomhed er næsten alle ansat på særlige vilkår, og missionen med Huset Venture Nordjylland er at bevise, at fleksjobbere sagtens kan være med på arbejdsmarkedet: - Formålet er at sørge for, at alle får en chance på arbejdsmarkedet, og det er også grunden til, at vi får tilskud fra satspuljemidlerne til driften de første fire år. Derefter skal vi konkurrere på lige fod med andre virksomheder, og det er jeg sikker på, at vi kan. Fordi virksomheden kun ansætter personer med nedsat arbejdsevne har Inger Madsen og hendes medarbejdere dog måttet begynde driften i omvendt rækkefølge: - Vi har fået anvist personer med nedsat arbejdsevne fra kommunerne, og så har vi fundet ud af, hvilke ydelser vi kan levere på baggrund af deres kompetencer. Det betyder, at Huset Venture Nordjylland i dag beskæftiger sig med tre forretningsområder. En regnskabsafdeling med fokus på små virksomheder uden mulighed for selv at ansætte en bogholder, Dot Company med tilbud om oprettelse og redigering af hjemmesider og grafisk arbejde samt en projektafdeling, der tilbyder kurser fortrinsvis til personer på ledighedsydelse. Afdelingerne har allerede fået adskillige kunder blandt mindre nordjyske virksomheder, der dermed har bekræftet relevansen af Huset Venture Nordjylland. - Vi tilbyder at løse nogle opgaver, som mange mindre virksomheder har svært ved at klare selv, fordi der ikke er økonomi til en fuldtidsmedarbejder. Så køber de et begrænset antal timer hos os, og den forretningsmodel fungerer glimrende, siger Inger Madsen. Hun oplever samtidig en enorm arbejdsglæde hos sine medarbejdere, der for manges vedkommende har følt sig dømt ude af arbejdsmarkedet, men nu har fået chancen for at bevise, at de stadig har masser at bidrage med. For mange af dem vil det givet også betyde en mulighed for at skifte jobbet i Huset Venture Nordjylland ud med ansættelse i andre virksomheder: - Det er selvfølgelig vigtigt, at vi har de rette medarbejdere, så vi altid kan løse de opgaver vi påtager os, men samtidig bliver jeg glad, hvis mine ansatte skifter til en anden virksomhed. Når det sker, er det jo netop et bevis på, at andre har indset, at medarbejdere i Huset Venture Nordjylland er lige så dygtige, som alle andre, og det var da en af årsagerne til, at jeg gik ind i projektet. Bæredygtig sundhed - og så er der krisepause! Arbejdsgruppen består foruden Kim Bohn af Mia Busch Agergaard og Kim Jönsson (stud.polyt. International Technology Management, Aalborg Universitet) og Lisbeth Jensen (Sundhedscenter Aalborg). Mens mange holder for stop på grund af lavkonjunkturen har aih, Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Center for Industriel Produktion ved Aalborg Universitet færdiggjort første del af udredningsarbejdet om bæredygtig sundhed. Formålet med samarbejdet, der blev initieret ved aih s generalforsamling i 2008, er at opstille et beslutningsgrundlag hvorpå en fremtidig bæredygtig sundhedspolitik kan udvikles. - Vi har prøvet at indkredse begrebet bæredygtig. En fælles forståelse er meget enkel, hvis man går tilbage til ordets oprindelige betydning, nemlig evnen til at bære, og især det modsatte altså manglende bæredygtighed, der vil sige noget, der ikke kan holde sig oppe og som derfor styrter sammen eller går til bunds, siger lektor, ph.d. Kim Bohn, Center for Industriel Produktion, og fortsætter: - På baggrund af den fælles forståelsesramme er vi kommet frem til et undersøgelsesdesign bygget op om spørgsmålene: Hvad er bæredygtig sundhed og hvordan skaber det værdi i virksomheden? Hvad betyder det for medarbejderne/ virksomheden? Hvad kan forvaltningen bidrage med? Og hvad er holdningen fremover? Udredningsarbejdets første del består af ustrukturerede telefoninterviews i en halv snes virksomheder, mens anden del er en spørgeskemaundersøgelse blandt alle aih s medlemmer. - Udredningsarbejdet viser, at det er tydeligt at medarbejdernes sundhed synes højt prioriteret i virksomhederne og det relateres både til konkurrenceevnen og omkostninger. Men der er stor forskel på hvad man forstår ved bæredygtig sundhed, siger Kim Bohn: - For det andet synes det som om medarbejderne generelt betragter ydelserne som et løntilskud og at det er med til at brande virksomheden og dermed tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Men man finder også synspunkter om afhjælpning af monotont arbejde og rotationsordninger. Holdningen er overvejende at bæredygtig sundhed er et must. Mere end nogensinde er det nu tid til at tænke sig om. Man skal se sig for, sondere terrænet og vejre de nye vinde. - Vi har desuden fundet ud af, at samarbejde mellem forvaltning, universitet og aih åbner nye muligheder for tiltag til gavn for erhvervslivet. Når anden del af undersøgelsen er færdig ultimo marts 2009, vil vi arbejde videre på at få økonomisk støtte til at udvikle et koncept for bæredygtig sundhed som et fælles projekt under rammerne for Internationalt Center for Innovation, oplyser Kim Bohn.

16 16 AALBORG INDUSTRI- & HANDELSKAMMER Aalborg Operafestival 2009 Den Jyske Operas Elskovsdrikken kan opleves i Aalborg Kongres & Kultur Center 14. Marts 2009 Selvom krisen kradser og pengekasserne mange steder er frosset til, nyder Aalborg Operafestival fortsat opbakning fra fonde og sponsorer. Fredag 13. til søndag 22. marts 2009 er der således atter Aalborg Operafestival denne gang for ottende gang. Flere end 35 teatre, kulturhuse, virksomheder, skoler, kirker, musikskoler, restauranter og foreninger lægger hus, arbejdskraft og pengepung til festivalen. Aalborg Operafestival er stadig den eneste operafestival i Danmark, og arrangørerne gør hvad de kan, for at festivalen skal bevare sit særpræg; nemlig den helt unikke blanding af store internationale forestillinger, friluftsopera, gratis-arrangementer og små skæve forestillinger rundt i byen. Erhvervslivet er en vigtig medspiller ikke mindst som arrangør og festivalprogrammet byder på flere fyraftenskoncerter på nordjyske virksomheder. - Operafestivalen er et anderledes kulturelt tilbud til virksomheder i Nordjylland. Aalborg har nogle kulturelle ildsjæle, som forstår at skabe en kulturbegivenhed, hvor også det nordjyske erhvervsliv får en enestående chance for at få den klassiske operakultur helt ind på livet. Enten ved at få opført opera i egen virksomhed eller ved at opsøge i de mange operatilbud under festivalen, siger Karen Melson, direktør i Utzon Center og aih s repræsentant i Aalborg Operafestivals styregruppe. Utzon Center deltager i Aalborg Operafestival ved at lægge rum til en nyskabelse i festivalen. En ønskekoncert, hvor Peter Schrøder, direktør for Vendsyssel Teater, præsenterer sange fra de operaer, han holder allermest af. Med sig har han et udsøgt hold bestående af tre af vores allerbedste operasangere; Susanne Elmark, Sune Hjerrild og Jørn Pedersen, samt den internationalt anerkendte pianist Ulrich Stærk. Dermed indtager Utzon Center som det første af de tre nye kulturhuse på havnen en naturlig plads i operafestivalen. - Vi vil gerne være med til at give festivalen nye rammer, og vi glæder os rigtig meget til koncerten, fortæller Karen Melson. Festivalen åbner fredag 13. marts 2009 kl. 16 som altid med gratis friluftskoncert, kaffe og kage på Gl. Torv. Det trykte program for Aalborg Operafestival 2009, der byder på både nyheder og traditioner, kan fås hos turistbureauer, på biblioteker, i teatre og kulturhuse og det kan hentes som pdf på operafestivalens hjemmeside, Ny jobbank på Aalborg Universitet: jobbank.aau.dk 24 timers service på lastbiler og busser Indtast gratis studiejob, praktik og projekter. Indtast job til kandidater fra 995 kr. Bliv virksomhedsmedlem i AAU Jobbank: Få logoprofilering på medlemslisten. Få jeres arrangementer i KarriereKalenderen. Få månedligt nyhedsbrev med tip om den bedste kontakt til studerende og færdiguddannede ingeniører, økonomer, sprogfolk, IT-folk m.fl. Kun kr. årligt En sikker leverandør - Sæby: Trafikcenter Sæby Syd Sæby Tlf Thisted: Vilhelmsborgvej Thisted Tlf Aalborg: Ølgodvej Aalborg Ø Tlf Hjørring: A.F. Heidemannsvej Hjørring Tlf jobbank.aau.dk

17 AALBORG INDUSTRI- & HANDELSKAMMER 17 Medlemmerne af TænkeTank 08 Morten Albæk, marketingdirektør, Vestas Wind Systems A/S (formand) Lars Bech, projektleder, VisitAalborg Jane Billestrup, studerende, Informatik, Aalborg Universitet Steen Bjerre, kommunikationsrådgiver, steen-bjerre.dk / Par No 1 A/S (sekretær) Bettina Egerland, direktør, Conscius A/S Malene Fisker, studerende, Sprog og International Virksomhedskommunikation, Aalborg Universitet Peter Freiesleben, CEO, Arctic Group A/S Bjørn Galland, vicedirektør, Nordjysk Elhandel A/S Anders Peder Lysholm Hansen, studerende, Organisation og Strategi, Aalborg Universitet Erik B. Hansen, formand, aih John Hird, direktør, Firstmove Thomas Kastrup-Larsen, rådmand for Sundhed & Bæredygtig Udvikling, Aalborg Kommune Anita Møller, sekretariatschef, aih Christian Volmer Nielsen, leder af Karrierecentret, Aalborg Universitet Lars Sennels, partner, Konzeptor Morten Nielsen, kok, Restaurant Mortens Kro Palle Ørtoft, ejendomsmægler, Palle Ørtoft Nybolig Thomas Østergaard, souschef, Vendsyssel Teater aih burde altid ha en tænketank Efter fem intense møder offentliggør TænkeTank 08 på aih s generalforsamling 4. marts 2009 rapporten om essensen af dens tanker. Nordjysk erhvervsliv står over for tre store udfordringer, som der må findes løsninger til hvis regionen fortsat skal udvikle sig. Hvordan tiltrækker vi kvalificeret arbejdskraft? Hvordan fastholder vi de unge, der tager en videregående uddannelse i Nordjylland? Og hvordan skal nordjyske virksomheder fokusere for at kunne begå sig i den globale konkurrence? Det er baggrunden for, at aih i foråret 2008 nedsatte TænkeTank 08 med det kommissorium at drøfte de tre spørgsmål og ikke mindst at forelægge konkrete løsninger. Offentliggørelsen må vente til generalforsamlingen, hvor tænketankformand Morten Albæk holder gæstetalen. Mens vi afventer resultatet af overvejelserne har vi bedt tænketankmedlem Lars Sennels partner i virksomheden Conzeptor give arbejdet nogle ord med på vejen: - Netop at dagsordenen fra begyndelsen har været meget konkret, målene meget præcise og rammerne klare gør, at arbejdet i TænkeTank 08 har været særdeles konstruktivt og spændende. Alt for mange af den slags initiativer bliver ikke til noget, fordi opgaven ikke er klar fra begyndelsen. Det har den været her, og der har samtidig gennem hele forløbet været god styring på tingene. Lars Sennels vurderer processen som både lærerig, produktiv og inspirerende og siger videre: - aih burde altid have en tænketank i gang med forskellige dagsordener. Den tjener mange formål. Dels det konkrete altså at løse de stillede opgaver dels netværket med folk fra helt andre verdener, der gør det til et inspirerende forum. En permanent aih-tænketank kunne være selvsupplerende, og man kunne måske maksimalt være med i to år ad gangen. I mordsætning til mange faste fora, hvor vi alle mødes, udmærker dette sig ved den store forskellighed blandt deltagerne, hvilket gør det meget inspirerende. Samtidig holder den fælles kærlighed til Nordjylland alle på sporet. Det er ikke nemt at styre sådan en forsamling, men det kan lade sig gøre. Fra første færd har talelysten været stor alle har deltaget positivt og møderne har været inspirerende. Så altså gør den permanent. Så skiftes vi bare til at være værter. forget about time let the moment rule

18 18 AALBORG INDUSTRI- & HANDELSKAMMER Det levende værft venter, men bådene skal bygges Jeppe Mogensen, Henriette Falk Olesen, Marianne Dalbøl, Nicki Holland og Susie Rosengren med deres vinderprojekt i konkurrencen om udformningen af Limfjordens Levende Værft udskrevet blandt studerende på Arkitektur & Design på Aalborg Universitet. Værftsidéen er dog hverken blevet realiseret i Østre Havn, som vinderne foreslog, eller på nogen af de andre placeringer, som blev bragt i forslag af de 12 grupper, der deltog i arkitektkonkurrencen. Planerne om at etablere et levende værft på kanten af Limfjorden lader vente på sig men spidsgatterne skal sættes i stand. Som omtalt i en tidligere udgave af denne avis har aih valgt at yde tilskud til bestræbelserne på at skabe et levende værft på kanten af Limfjorden en permanent videreførelse af LOA Værft om man vil. Imidlertid har initiativtagerne efter flere omgange drøftelser med Aalborg Kommune måttet sande, at det er mere end almindelig vanskeligt at finde en god placering til værftet. Realiseringen af den store idé lader med andre ord vente på sig. Hos Utzon Center, der aktuelt huser foreløbig én spidsgatter designet af Aage Utzon, finder man dog tanken om istandsættelse af yderligere et par af denne specielle bådtype interessant. aih og Aalborg Kommune lancerede for nogen tid siden tanken om, at der i forbindelse med at The Tall Ships Race kommer til Aalborg i sommeren 2010 gennemføres et matchrace for et antal spidsgattere hjemmehørende i Aalborg. Til dato findes den fuldt istandsatte båd i Utzon Centers spidsgatterhal, mens der er lokaliseret endnu to både, der venter på restaurering. Der nedsættes nu en arbejdsgruppe bestående af formand Anni G. Walther fra styrekomitéen for Aalborgs Tall Ships Race 2010, skibsbygmester Herluf Stærk Christensen, bestyrelsesformand Steen Bjerre fra Tall Ship Aalborg Fonden samt bestyrelsesformand Erik B. Hansen fra Utzon Center der skal sørge for, at også disse spidsgattere bliver klar i tide til den store maritime begivenhed. Hidtil har de to spidsgattere været opmagasinet på det midlertidige LOA Værft umiddelbart øst for jernbanebroen i Nørresundby, men de flyttes nu til et areal ved Utzon Center, hvor det praktiske restaureringsarbejde forventes at foregå. Der opstilles her et par arbejdscontainere, velvilligt stillet til rådighed af DCS Group A/S. Ved du, at vi har mere end 40 mødelokaler..? - så vi har nok også et, der passer dig! - med og uden forplejning - fra 10 til 550 personer - centralt beliggende - masser af P-pladser - professionel assistance I samarbejde med dig finder vi den ideelle løsning til dit møde eller konference. Kontakt os og hør nærmere om vores mange forskellige mødekoncepter. akkc.dk Hanne Frennesen Bookingchef Tanja Markussen, Bookingassistent/ Meetovator Svala Björnsson Bookingassistent/ Meetovator Jette Amandusson Bookingassistent Europa Plads 4 Aalborg Tlf

19 AALBORG INDUSTRI- & HANDELSKAMMER 19 Direktør for Horsens and Friends, Frank Panduro, taler til medlemmerne ved jubilæumsfesten i november 2008 (Foto: Nibe Avis). 50 driftige år i Nibe - og så videre Nibe Erhvervsråd er kommet i de voksnes rækker og samtidig forøgede rådet sidste år medlemstallet med mere end 50 procent. I efteråret 2008 kunne Nibe Erhvervsråd fejre sit 50 års jubilæum som interesseorganisation for erhvervslivet i den gamle Nibe Kommune. Som en aktiv forening valgte rådet i forbindelse med kommunesammenlægningen både at styrke sig selv internt og at melde sig ind i aih. - Vi er glade for, at vores medlemmer i erhvervsrådet via aih er kommet med i et givende og handlekraftigt netværk, som aktivt varetager det private erhvervslivs interesser i den store Aalborg Kommune, forklarer Gert Kristensen, der gennem syv år har været formand for Nibe Erhvervsråd. Formanden er i øvrigt særdeles tilfreds med, at der er kommet mange nye medlemmer i erhvervsrådet, der i 2008 fik yderligere 36 medlemmer: - Det er vi meget stolte af. Vi håber, at virksomhederne også i fremtiden kommer til at nyde godt af foreningens virke og vi indbyder medlemmer til en aktiv medvirken i rådet. Det første arrangement, som de nye medlemmer kunne være med til, var jubilæumsfesten i november, hvor der var stor tilslutning: Flere end 120 deltog i festlighederne i SkalCentret. Den gode stemning blev lagt fra starten af en veloplagt direktør Frank Panduro fra Horsens (Horsens and friends), der med sit foredrag Stegt flæsk og persillesovs til 16 mio. kr. på underholdende vis fortalte om, hvordan man som provinsby kan brande sig i forhold til andre også større byer. I løbet aftenen var der musikalsk underholdning af Nibebandet Great Danes, som blev suppleret med skuespiller og sangerinde Marie Askehave, der gav en række flotte numre. Aftenen blev afsluttet af en introduktion til gaven til medlemmerne. Redaktør Jacob Søndergaard, Nibe Avis og erhvervskonsulent Finn Lange fortalte om arbejdet med jubilæumsbogen og samarbejdet med de spændende personer fra virksomhederne og Nibe by, der har bidraget til bogens sider. Jubilæumsbogen er nu i fri handel og kan erhverves ved henvendelse til Nibe Boghandel eller Nibe Avis. Nibe Erhvervsråd er den største aktionær i ejendomsselskabet Nibe Invest A/S, der for knap tre år siden købte de tidligere Lasat-bygninger på adressen Skalhuse 13, og de flotte rammer har stort set været fyldt op lige siden. Omkring 15 nye virksomheder har lejet sig ind i lokalerne. - Det er en fantastisk historie, der er fulgt op med konsortiets investering i Skalhuse 5 den flotte ejendom, der tidligere har huset blandt andre virksomhederne DigiAnswer og FreeScale Semiconductor. Som aktionær i Nibe Invest er Nibe Erhvervsråd meget tilfreds med den udvikling, der er sket i erhvervsområdet i Skalhuse, og vi ser frem til at også den senest erhvervede ejendom så hurtigt som muligt i disse finanskrisetider kan blive udlejet som det er sket med Skalhuse 13, forklarer Gert Kristensen. Gert Kristensen understreger, at det er Nibe Erhvervsråds opgave fortsat er aktiv for at holde fokus på Nibeområdet: - Vi indgår gerne i nye samarbejder, men vi værner også om vores selvstændighed og har det nødvendige fokus på Nibeområdet. Vi skal fortsat arbejde for at være et attraktivt område for de virksomheder, der viser interesse for at etablere arbejdspladser i området. Vi skal forfølge vores ønske om at få udvidet erhvervsområdet ved Skalhuse for at kunne tilbyde nogle smukke og spændende erhvervsrammer for nye virksomheder, og vi vil fortsat også gerne have reserveret arealer til erhverv i området mellem Nibe og Vokslev. Nye aih-medlemmer aih har siden seneste nummer af denne avis budt velkommen til disse nye medlemsvirksomheder: FORENMATE (STØVRING) Direktør Birgitte Holst Pedersen hals sparekasse (hals) Afdelingsleder Mogens Kjeldsen KIDS COMPANY APS (STØVRING) Direktør Helle Jørgensen KT Elektronik a/s (aalborg) Direktør Claus Toftegaard Larsen skadesservice danmark (aalborg) Afdelingsleder Ole Klitgaard søren enggaard a/s (aalborg sv) Projektchef Karsten Westergaard aalborg væddeløbsbane (aalb.) Direktør Palle Bjørnstrup

20 Medlem af aih det betaler sig Erhvervsvirksomheder i det nordjyske ved, at det betaler sig at være medlem af aih. Sideløbende med at varetage medlemmernes interesser på en række rent erhvervsrelaterede områder, arbejder bestyrelse og sekretariat i Danmarks største og ældste regionale erhvervsorganisation løbende på at kunne tilbyde medlemmerne et attraktivt program af aktiviteter og fordele. generalforsamling aih indbyder til generalforsamling 4. marts 2009, hvor der traditionen tro vil være en gæstetale ved en førende personlighed fra erhvervslivet eller fra dansk politik på landsplan. Valget er denne gang faldet på adjungeret professor i filosofi ved Aalborg Universitet, Morten Albæk, der indtil årsskiftet var Senior Vice President i Danske Bank-koncernen med særligt ansvar for Customer Insights & Innovation. I dag sidder han i en direktørstilling i Vestas A/S, hvor han har ansvaret for kundeoplevelse og marketing. I pausen mellem gæstetalen og generalforsamlingen underholder Tine Lilholt, der på baggrund af sine mange år i Lars Lilholt Band og som kunstmaler vil præsenterer billeder med musik til og omvendt. Tid: Onsdag 4. marts 2009 kl. 16 Sted: Hotel Hvide Hus, Vesterbro, Aalborg Pris: Gratis deltagelse i middagen efter generalforsamlingen dog 265 kr. (ekskl. moms) Tilmelding: eller på tlf boris gudunov aih kan også i 2009 tilbyde billetter til medlemspris til udvalgte forestillinger hos Aalborg Kongres & Kultur Center. Mandag 16. marts 2009 Kl. 20 er der en stor oplevelse i vente, når Kiev Statsopera under ledelse af Vladimir Koschuchar opfører Mussorgskijs berømte opera Boris Godunov. Operaen, der hører blandt de største værker i operalitteraturen og gengiver det russiske menneskes ånd og sjæl, handler om Boris Godunov, der regerer som stedfortræder for den svagelige russiske zar Fjodor. Godunov beskyldes for at have myrdet zarens halvbror, der er den naturlige arving til tronen. Efter zarens død krones Boris til zar, men han bliver efterhånden mere og mere plaget ved tanken om, at der skal dukke en konkurrent op. Denne psykologiske skildring af Boris gør operaen helt enestående for sin tid (1874). Boris Godunov, der er Mussorgskijs eneste opera, er især berømt for sine store korpartier. Koret repræsenterer det undertrykte russiske folk og spiller på flere måder hovedrollen i operaen. Det afspejler det kaos, som det russiske rige var udsat for. Kiev Statsopera blev grundlagt i 1867 som det tredje operahus i Rusland efter Moskvas Bolsjoj-teater og Leningrads Kirovteater. Det har et fortræffeligt sangensemble og operaorkester samt et kor, der er blandt verdens bedste. Operaen synges på russisk med danske overtekster. Tid: Mandag 16. marts 2009 kl. 20 Sted: Aalborg Kongres & Kultur Center Pris: aih-medlemmer får 20 % rabat, så billetpriserne er: B-billetter: 275 kr. C-billetter: 250 kr. D-billetter: 220 kr. Bestilling: Hos Aalborg Kongres & Kultur Centers billetkontor, tlf four jacks aih kan også i 2009 tilbyde billetter til medlemspris til udvalgte forestillinger hos Aalborg Kongres & Kultur Center. Lørdag 2. maj 2009 kl. 15 gælder det det genoplivede Four Jacks, der har lagt det københavnske publikum ned og nu dukker op i Aalborg som det første spillested på en landsdækkende turné. Om Stig Rossen, Jesper Asholt, Keld Heick og Jesper Lohmann akkompagneret af Tivolis Big Band skrev pressen blandt andet: To populære sangere og to ditto skuespillere forenes af legelyst og musikalitet (Politiken) og Lige til at komme i forårshumør af (Morgenavisen Jyllands-Posten). Karrieren for det oprindelige Four Jacks med Otto Brandenburg, Poul Rudi, John Mogensen og Bent Werther blev kort og intens. På mindre end 10 år fik de indspillet en række klassikere, som vi stadig kan huske og synge med på. Four Jacks blev en levende legende, og som alle klassiske bandhistorier blev det også en fortælling om personligheder, der endte med at blive for store og for forskellige til at kunne deles om mikrofonen. Tid: Lørdag 2. maj 2009 kl. 15 Sted: Aalborg Kongres & Kultur Center Pris: A-billet 350 kr. (normalpris 390 kr.) Frist: Bestilling: Sidste frist for bestilling er 1. april 2009 først-tilmølle-princippet gælder Hos Aalborg Kongres & Kultur Centers billetkontor, tlf claus meyer Den gastronomiske iværksætter Claus Meyer har i mere end 20 år peget på mangler og muligheder i den danske madkultur. Han har gennem madpolitisk virksomhed, foredrag, deltagelse i den offentlige maddebat og gennem sine tv-programmer og kogebøger forsøgt at anvise veje til større kvalitet i maden og i måltidet. Midt i maj lægger han vejen omkring Nordjylland, hvor han kan opleves på Food College Aalborg, der er en del af Tech College Aalborg (tidligere Aalborg tekniske skole). Emnet for arrangementet, der bliver til i samarbejde mellem aih og Food College Aalborg, er sund mad og tager udgangspunkt i Claus Meyers bog Spis igennem. Bogen, som er skrevet i samarbejde med Arne Astrup dr. med., professor og leder ved Institut for Human Ernæring under Københavns Universitet beskæftiger sig med hvad der er hemmeligheden bag mad, der smager vidunderligt, selv om det kun indeholder meget lidt fedt. Dagens program, der endnu er under udvikling, vil på forskellig vis komme ind på samme emne. Se på for nærmere information formentlig omkring 1. april Tid: Mandag 18. maj 2009 kl. 15 Sted: Food College Aalborg, Rørdalsvej 10, Aalborg Pris: Se Tilmelding: eller på tlf nordjysk åbningsdebat Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved den første mandag i oktober, hvor aih i samarbejde med Nordjyske Medier endnu en gang indbyder til Nordjysk Åbningsdebat. Nærmere information om arrangementet, der ventes at samle flertallet af regionens medlemmer af Folketinget, vil fremgå af dk. Tid: Mandag 5. oktober 2009 kl. 16 Sted: Nordjyske Medier, Langagervej 1, Aalborg SV Pris: Gratis Tilmelding: eller på tlf Programoversigten på opdateres løbende AALBORG INDUSTRI- & HANDELSKAMMER Nyhavnsgade Aalborg Tlf Fax

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Indhold: Spar Nord glæder sig for fjerde gang til The Tall Ships Races i Aalborg. Oktober 2014. Nyhedsbrev nr. 1

Indhold: Spar Nord glæder sig for fjerde gang til The Tall Ships Races i Aalborg. Oktober 2014. Nyhedsbrev nr. 1 The tall ships races 2015 Aalborg Nyhedsbrev nr. 1 Oktober 2014 Velkommen til det første nyhedsbrev for The Tall Ships Races 2015 Aalborg. Frem til begivenheden afholdes fra den 1. til den 4. august 2015,

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Nordjylland God kommunikation N e m T n æ r v æ r e n d e e n k e l t m å l r e t t e t t r o v æ r d i g t Din indsats er vigtig Det, du siger, og måden, du siger det

Læs mere

Partnerskabsaftale. Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune

Partnerskabsaftale. Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune Indhold PARTNERSKABSAFTALEN ER INDGÅET MELLEM... 3 BAGGRUNDEN FOR PARTNERSKABSAFTALEN... 3 PARTNERSKABETS FORMÅL... 4 KONKRETE

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen

Action plan til Erhvervsplanen Action plan til Erhvervsplanen Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice Virksomheden i centrum Tættere samarbejde på tværs af forvaltninger Servicemål fra 2011 fortsat gældende Måling af målopfyldelse

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

Sådan kommer du med I forbindelse med generalforsamlingen lancerede vi en hvervekampagne med titlen Sådan kommer du med i det stærkeste netværk.

Sådan kommer du med I forbindelse med generalforsamlingen lancerede vi en hvervekampagne med titlen Sådan kommer du med i det stærkeste netværk. 13-03-2014 08:43 Nu skal vi tænke langt Klaus Schwab, der er grundlægger af World Economic Forum, sagde forud for dette års topmøde i Davos: "Vi er nødt til at bevæge os væk fra krisetankesættet og i stedet

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

UDEN FOR JOBFESTEN Jobvækst går uden om 28 kommuner Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 25. maj 2016, 05:00

UDEN FOR JOBFESTEN Jobvækst går uden om 28 kommuner Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 25. maj 2016, 05:00 UDEN FOR JOBFESTEN Jobvækst går uden om 28 kommuner Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 25. maj 2016, 05:00 Del: Der er gang i økonomien i Danmark, og der bliver skabt en masse nye job. Men langt

Læs mere

Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune.

Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune. Borgmesterens tale ved nytårskuren den 20. Januar 2014 Velkomst Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune. Men

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister

Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister i Italien Af Morten Olsen Tirsdag den 27. juni 2017 Nye tal viser, at det er sværere end nogensinde for danske virksomheder

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

NBE Generalforsamling b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse

NBE Generalforsamling b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse Private: Direktør Jørgen Rasmussen (Vrå Dampvaskeri A/S), Produktionschef Carsten Lanzky Jensen (Krone Vinduer A/S) Virksomhedsejer Jens Højer (Højer

Læs mere

Havnen som arbejdsplads

Havnen som arbejdsplads Havnen som arbejdsplads Danske Havnes kampagne Havnen forretning, liv og bæredygtighed Ajs Dam Firstline Communication A/S Firstline Communication A/S Udfordring Vi vil gerne have Vækst og udvikling

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Jagten på talent. Hvad gør årets gazeller rigtigt?

Jagten på talent. Hvad gør årets gazeller rigtigt? Jagten på talent Hvad gør årets gazeller rigtigt? Vi fungerer godt i en krisetid, da vi er svaret på krisen Gazelleejer Hvad kan vi lære af årets gazelleundersøgelse? Gazellerne har opskriften på at fordoble

Læs mere

Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU!

Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU! Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU! Vi har atter lånt Danske Bank bygningen, for endnu engang at illustrere hvad bygningen kan bruges til. Denne gang er det en kombination af Åbent Hus, høstmarked

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads

Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads Få den nyeste viden om metoder og strategier, som virksomheder kan anvende i forhold til den globale fremtid. Sted: T&O Stelectric, Langelandsvej

Læs mere

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE VELKOMMEN TIL WORLD TRADE Velkommen til World Trade Center Ballerup Washington og Beijing har deres - nu har også Danmark fået sit første World Trade Center. Som lejer i World Trade Center Ballerup bliver

Læs mere

Formandens beretning i Sønderborg Handel 2016

Formandens beretning i Sønderborg Handel 2016 Formandens beretning i Sønderborg Handel 2016 Kære alle, Det er første år jeg står som formand for Sønderborg Handel og skal aflægge beretning, og en erkendelse som formand er, at mange har en mening og

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING

RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING Arkitektur skaber rum for vækst Arkitektur. Er det ikke noget med operahuse, rådhuse og dyre enfamilieshuse? Jo. Men arkitektur er i særdeleshed også vækst. Derfor

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden.

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. BESTYRELSENS BERETNING 2009 Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. Lad mig sige det med det samme: I år vil vi ikke trætte forsamlingen med redegørelser

Læs mere

Guide: Sådan lytter du med hjertet

Guide: Sådan lytter du med hjertet Guide: Sådan lytter du med hjertet Når du i dine kærlighedsrelationer er I stand til at lytte med dit hjerte, opnår du som oftest at kunne bevare det intense og mest dyrebare i et forhold. Når du lytter

Læs mere

Tina French Nielsen. Nibe Dyrskue, 5. juni Kære Alle. Hjerteligt velkommen til Dyrskuet 2013.

Tina French Nielsen. Nibe Dyrskue, 5. juni Kære Alle. Hjerteligt velkommen til Dyrskuet 2013. Tina French Nielsen Nibe Dyrskue, 5. juni 2013 Kære Alle Hjerteligt velkommen til Dyrskuet 2013. Og TAK fordi, jeg endnu engang har fået lov at bidrage her til opstarten af årets dyrskue. Her i søndags,

Læs mere

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Direktøren i Næstved Erhverv A/S har besluttet at tiltræde en direktørstilling i andet regi. Stillingen som direktør opslås derfor til besættelse cirka 1. november

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012.

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Indledning Hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Deltagere i vores generalforsamling kan kun være forbrugere,

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8)

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Og nu står vi her på trappen på det øverste trin Nyorienteringsfasen, måske med den ene fod på trinnet lige under, nemlig i Bearbejdningsfasen.

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING Om medlemskabet EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse med speciale

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND RM på tværs af de decentrale enheder og fag Sundhed Psykiatri og Social Regional Udvikling Stabsfunktioner BUDSKABSTEMAER via analysen > Indholdsrigt job > Modig

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

November måneds nyhedsbrev til forældre

November måneds nyhedsbrev til forældre November måneds nyhedsbrev til forældre Avisen i Undervisningen Kære forældre. 8. årgang på Lindebjergskolen deltager hvert år i en landsdækkende konkurrence om at producere en avis med et bestemt tema.

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding August 2010, nr. 6 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 17. august kl. 18:00 til virksomhedsbesøg hos Nordisk Skoletavlefabrik, Kolding Kl. 18:00 får vi en rundvisning på virksomheden.

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Generalforsamling 26. april 2006

Generalforsamling 26. april 2006 Formandens beretning for året 2005 Indledning Indledningsvis vil jeg starte min beretning med en kort orientering om foreningens virke og derefter gå over til udviklingen i det forgangne år. Foreningens

Læs mere

Rangliste: Varme hænder har fået højere prestige blandt danskerne - UgebrevetA4.dk 03-05-2016 22:00:45

Rangliste: Varme hænder har fået højere prestige blandt danskerne - UgebrevetA4.dk 03-05-2016 22:00:45 Rangliste: Varme hænder har fået højere prestige blandt danskerne - UgebrevetA4.dk 03-05-2016 22:00:45 PRESTIGE Rangliste: Varme hænder har fået højere prestige blandt danskerne Af Mathias Svane Kraft

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

DFM benchmarking Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 kl. 16:30 17:30

DFM benchmarking Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 kl. 16:30 17:30 DFM benchmarking Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 kl. 16:30 17:30 Deloitte/Weidekampsgade 6 Dagsorden for generalforsamling 2010 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at sige tak for invitationen til at tale her ved årets dyrskue.

Jeg vil gerne indlede med at sige tak for invitationen til at tale her ved årets dyrskue. 1 Borgmester Peter Sørensen (S), tale ved Dyrskuet i Horsens 14. juni 2013 Jeg vil gerne indlede med at sige tak for invitationen til at tale her ved årets dyrskue. Det er en meget stor glæde for mig at

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 9.3.2015 i Aulum Fritidscenter

Generalforsamling onsdag d. 9.3.2015 i Aulum Fritidscenter Formandens beretning for Aulum-Haderup Erhvervsudvikling (AHE) 2014 Generalforsamling onsdag d. 9.3.2015 i Aulum Fritidscenter Året 2014 har været et år hvor vi i bestyrelsen har forsøgt - at komme videre

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM SØNDERBORG. Byen. At handle i byen

TEKNISK GYMNASIUM SØNDERBORG. Byen. At handle i byen TEKNISK GYMNASIUM SØNDERBORG Byen At handle i byen Mads, Jacob H. og Mette 1a 11-10-2013 Titelblad Teknisk Gymnasium Sønderjylland Byen At handle i byen Sider i alt: Af Mads Knapp, Jacob Hjorth og Mette

Læs mere

Succes som ejerleder. Invitation til Årets Ejerleder 2012 Vær med til at hylde landets bedste ejerledere. Kom og hør, hvordan de gør.

Succes som ejerleder. Invitation til Årets Ejerleder 2012 Vær med til at hylde landets bedste ejerledere. Kom og hør, hvordan de gør. Succes som ejerleder Invitation til Årets Ejerleder 2012 Vær med til at hylde landets bedste ejerledere. Kom og hør, hvordan de gør. Her kan du hylde de bedste ejerledere og netværke med ligesindede Nordjylland

Læs mere

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Konflikter med kunder. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henrik og Lisbeth, hvor Henrik

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Janteloven i vejen for innovation

Janteloven i vejen for innovation Janteloven i vejen for innovation AF ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, CAND.SCIENT.ADM., M.SC. RESUME Den gode nyhed først: danskerne kommer ofte

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering på Margrethe Reedtz Skolen 2014 Afviklet på Margrethe Reedtz Skolen i marts 2014 Spørgsmål af Anette Næsted Nielsen og Morten Mosgaard Tekst og grafik af Morten Mosgaard Ryde

Læs mere

Håber på gevinst til klyngen

Håber på gevinst til klyngen 27-09-2016, Fyens Stiftstidende, Sektion 0 (Business-Fyn), Side 8, Knud Raasthøj raast@fyens.dk, 746 ord Håber på gevinst til klyngen For administrerende direktør i den velfærdsteknologiske klynge Welfare

Læs mere

Velkommen til. Udspringssektionens områdemøde Søndag den 14. april 2013 kl

Velkommen til. Udspringssektionens områdemøde Søndag den 14. april 2013 kl Velkommen til Udspringssektionens områdemøde Søndag den 14. april 2013 kl. 9.00 13.00 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med handleplaner for sektionen 4.

Læs mere

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør DANSK FJERNVARME FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør STÆRK FAGLIG RÅDGIVNING / BRANCHENS TALERØR / STORT UDBUD AF UDDANNELSE OG ARRANGEMENTER VI ER TIL FOR MEDLEMMERNE Dansk

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt NOTAT FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER 4. juni 2012 Synspunkter Til brug for udvalgsbehandlingen af B88 i folketingssamlingen 2010-2011 vil HORESTA

Læs mere

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune Indstilling Til Byrådet Den 21-09-2013 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus har i de senere år oplevet en øget grad af internationalisering, og forventes at fortsætte i de kommende år,

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Maj 2012 Siden sidst. Orientering omkring planlægningen af næste skoleår Som både skolebestyrelsen og jeg tidligere har været inde på, har det kommende skoleårs planlægning

Læs mere

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006 Velkommen til en ny forening På en stiftende generalforsamling den 2. november blev foreningerne Gug-Visse og Gistrup-Nøvling slået sammen til den nye partiforening Socialdemokraterne Gug- Gistrup. Du

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Den lille mytedræber

Den lille mytedræber Den lille mytedræber 1 Nordjylland er befolket af fiskere, farmere og folkedansere. Forkert! Nok har vi meget vand og meget landbrugsjord, men det er ikke det vi beskæftiger os mest med. Faktisk har Nordjylland

Læs mere

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima Af konsulent Thorbjørn Baum, thob@di.dk September 2017 Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima De danske virksomheder er mange steder godt tilfredse med erhvervsklimaet. Og virksomheder i kommuner

Læs mere

Særudgave september 2015

Særudgave september 2015 Særudgave september 2015 En ny og tidssvarende børne- og ungepolitik sendes i disse dage i høring. Politikken er blevet til i et bredt og inddragende samarbejde på tværs af hele Aarhus Kommune og bysamfundet

Læs mere

PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag:

PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag: PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag: Aviserne er førende medier i deres lokaleområder og giver dig mulighed for at skabe kontakt til potentielle

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere