Betjeningsvejledning Luft-til-vand varmepumpe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning Luft-til-vand varmepumpe"

Transkript

1 OUTDOOR MON TUE WEDTHU FRI SAT SUN TANK ON QUIET OFF SOLAR REMOTE NOT AVAILABLE OPERATION MPa 0.3 ATUAL Betjeningsvejledning Luft-til-vand varmepumpe Model Nr. Indendørs enhed WH-SDF093E8 WH-SDF129E8 WH-SDF149E8 WH-SDF169E8 Udendørs enhed WH-UD09E8 WH-UD12E8 WH-UD14E8 WH-UD16E8 DANSK Før du betjener enheden, bedes du læse denne betjeningsvejledning grundigt og gemme den til senere brug. Før du betjener enheden, bedes du sørge for, at installationen er udført af en autoriseret forhandler, som har handlet korrekt og præcist fulgt producentens installationsvejledning. 2 ~ 9 Panasonic HA Air-onditioning (M) Sdn. Bhd Uautoriseret kopiering og distribution er en lovovertrædelse. F567539

2 Tak fordi du har købt dette Panasonic produkt. INDHOLD Sikkerhedsforanstaltninger 2~3 BETJENINGSPANEL INDENDØRS ENHED FEJLFINDING 4~7 8 9 sikkerhedsforanstaltninger Panasonic Luft-til-vand varmepumpe er et split-system bestående af en indendørs enhed og en udendørs enhed. Dette system er konstrueret til brug sammen med en Panasonic beholderenhed. I tilfælde af at en ikke-panasonic beholderenhed bruges med et Panasonic luft-til-vand varmepumpesystem, kan Panasonic hverken garantere god drift eller pålidelighed i systemet. Denne manual beskriver kun betjeningen af varmepumpesystemets indendørs og udendørs enheder. For andre enheder som vandbeholdere, radiatorer, eksterne termo stater og gulvvarme, se de pågældende producenters betjeningsvejledninger. For at forhindre personskade, skade på andre, eller skade på ejendom, bedes du overholde følgende. Forkert brug som følge af manglende overholdelse af anvisningerne herunder kan forårsage ulykker eller skader, hvis alvorlighed er klassificeret som nedenfor: Advarsel Advarsel Dette symbol advarer om dødsfald eller alvorlig personskade. Dette symbol advarer om personskade eller skade på ejendom. INFORMATION 10 Anvisningerne, som skal følges, er klassificeret med de følgende symboler: Dette symbol angiver en handling, som er FORBUDT. bemærk Disse symboler angiver en handling, som er OBLIGATORISK. 2 Illustrationerne i denne manual er kun forklarende og kan afvige fra den aktuelle enhed. Den kan ændres uden varsel ved fremtidige forbedringer. driftsbetingelser Vandafløb Temperatur ( ) Indendørs Max. 55 VARME Min. 25 Omgivelses temperatur ( ) Udendørs Max. 35 VARME Min. -20 VIGTIGT: Når udetemperaturen er uden for det ovennævnte temperaturområde, falder varmekapaciteten betydeligt, og udendørs enheden kan stoppe for at beskytte systemet. Enheden genstarter automatisk efter kort tid, når udetemperaturen er tilbage inden for grænserne. Advarsel INDENDØRS ENHED og udendørs enhed. Denne enhed er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, med mindre de bliver overvåget eller har modtaget vejledning i brug af enheden fra en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed. Der bør holdes opsyn med børn for at sikre, at de ikke leger med enheden. Kontakt en autoriseret forhandler eller specialist til at reparere, installere, fjerne og geninstallere enheden. Forkert installation og håndtering kan forårsage lækage, elektrisk stød eller brand. Installer ikke enheden i en potentielt eksplosiv eller brandbar atmosfære. Undladelse kan resultere i brand. Stik ikke fingrene eller andre genstande ind i indendørs eller udendørs enheden. Roterende dele kan forårsage skade. Rør ikke ved udendørs enheden under tordenvejr. Det kan forårsage elektrisk stød. Forsøg ikke at reparere enheden selv. Ellers kan det medføre personskade, hvis det er fejlhåndtering. Installer ikke indendørs enheden udendørs. Den er konstrueret til indendørs installation.

3 / / Advarsel advarsel strømforsyning Brug ikke ændret ledning, samlet ledning, forlængerledning eller uspecificeret ledning for at undgå overophedning og brand. Del ikke den samme stikkontakt med andet udstyr for at undgå overophedning og brand. Betjen ikke enheden med våde hænder for at undgå elektrisk stød. Hvis netledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, en serviceafdeling eller af en fagmand med lignende kvalifikationer for at undgå fare. Denne enhed er udstyret med en RB (Residual urrent ircuit Breaker) fejlstrømsafbryder. Det anbefales stærkt at kontrollere RB ens funktion efter installation og periodisk efter servicering eller vedligeholdelse ved en autoriseret forhandler for at sikre, at den er i god stand. Ellers kan den forårsage elektrisk stød eller brand i tilfælde af fejl. Det anbefales stærkt at installere et fejlstrømsrelæ (RD) på stedet for at forhindre elektrisk stød eller brand. Det anbefales at bære handsker i forbindelse med servicering eller vedligeholdelse for at undgå fare. Dette udstyr skal jordforbindes for at undgå elektrisk stød eller brand. Undgå elektrisk stød ved at slukke for strømforsyningen: -Før rengøring eller servicering. -Længere tid uden brug. Dette apparat er til flere anvendelser. Alle strømforsyningskredsløb skal afbrydes før adgang til nogen af terminalerne i indendørs enheden, for at undgå elektrisk stød, forbrænding eller dødelige kvæstelser. INDENDØRS ENHED og udendørs enhed. Vask ikke indendørs enheden med vand, rensebenzin, fortynder eller skurepulver. Installer ikke enheden tæt på nogen form for brændbart udstyr eller i et badeværelse. Ellers kan den forårsage elektrisk stød eller brand. Rør ikke ved vandafgangsrøret på indendørs enheden under drift. Anbring ikke noget oven på eller under enheden. Lad være med at sidde eller stå på enheden. Du kan falde ned ved et uheld. Rør ikke ved den skarpe aluminiumsfinne. Skarpe dele kan forårsage skade. Sørg for at afløbsrøret er tilsluttet korrekt. Ellers kan der opstå lækage. Kontroller installationens beslag med jævne mellemrum for at sikre, at de ikke er beskadiget. Efter lang tids brug kan styrken af installationens beslag være forringet. betjeningspanel Lad ikke betjeningspanelet blive vådt. Ellers kan det forårsage elektrisk stød eller brand. Tryk ikke på knapperne på betjeningspanelet med hårde, spidse genstande. Ellers kan det beskadige enheden. Vask ikke betjeningspanelet med vand, rensebenzin, fortynder eller skurepulver. Prøvikke at inspicere eller servicere betjeningspanelet selv. Kontakt en autoriseret forhandler. Ellers kan det medføre personskade, hvis det er fejlhåndtering. dansk Eksempler på unormal drift/fejl Stop med at bruge produktet, når noget unormalt eller en fejl opstår, og tag netstikket ud eller sluk for strømmen og afbryderen. (Risiko for røg/ild/elektrisk stød) RB (fejlstrømafbryderen) slår selv fra. Brændt lugt, unormal støj eller vibrationslyd observeres, når enheden er i brug. Varmt vand bliver ved med at komme ud af enheden. Kontakt straks din lokale forhandler for vedligeholdelse/reparation. Indendørs enhed Udendørs enhed Bruser Betjeningspanel Strømforsyning Panel Vandbeholder enhed Gulvvarme 3

4 BETJENINGSPANEL Nogle funktioner beskrevet i denne vejledning gælder muligvis ikke for din enhed. Kontakt din nærmeste autoriserede forhandler for yderligere information. ERROR RE Ved normal drift er, og knapperne ikke i brug TANK QUIET OPERATION OUTDOOR MON TUE WEDTHU FRI SAT SUN ON OFF REMOTE MODE QUIET HEK ATUAL SEARH LOK ANEL ERROR RE knap 14 Støjsvag drift indikator 2 Drift LED 15 Backup varmelegeme aktiveret/deaktiveret indikator 3 Driftsindstilling knap 16 Forcer opvarmning indikator 4 Støjsvag drift knap 17 Backup varmelegeme aktuel drift () indikator 5 Indendørs enhed backup varmelegeme aktivering knap 18 Booster varmelegeme aktuel drift () indikator 6 Systemindstilling knapper 19 Systemindstilling indikator 7 Timer-indstilling gruppeknapper 20 Systemstatus check indstilling indikator 8 Forcer opvarmning knap 21 System udpumpning indikator 9 System udpumpning knap 22 Timer/Ur-indstilling display 10 Systemstatus check knapper 23 Tilsluttet ekstern termostat display 11 Fejl-nulstilling knap 24 Udendørs temperatur display 12 Opvarmning indikator 25 Vandafløb temperatur display 13 Beholder indstilling indikator 26 Solcelle display 4 BETJENINGSPANEL KLARGØRING Indstilling af dag og tid LOK 1. Tryk på. 2. Tryk på eller for at indstille dagen. 3. Tryk på for at bekræfte. 4. Gentag trin 2 og 3 for at indstille tiden. Bemærk: Dagen og tiden skal indstilles når: - Enheden tændes for første gang. - Der er gået lang tid, siden der sidst var tændt for enheden. Den tid, der er indstillet, vil være standardtid for alle timer-operationer.

5 OPSÆTNING AF SPEIELLE FUNKTIONER Efter den grundlæggende installation kan du justere indstillingerne manuelt. Den grundlæggende indstilling forbliver aktiv, indtil brugeren ændrer den. Betjeningspanelet kan bruges til flere installationer. Nogle funktioner gælder muligvis ikke for din enhed. Sørg for at drift LED en er i OFF tilstand før indstilling. Dag display YES / NO / Temperatur display dansk Driftsindstilling TANK QUIET OPERATION OUTDOOR ATUAL Aktuel drift Timer display Funktioner* / indikator HEK ANEL SEARH vælg funktioner og indstil din ønskede timer 1. Tryk på og HEK samtidigt i 5 sekunder for at komme ind i indstillingen af specielle funktioner. og indikatoren er ON. 2. Tryk på eller for at browse gennem funktionerne. 3. Tryk på for at komme ind i funktionen. 4. Tryk på eller for at aktivere YES eller deaktivere NO funktionen eller indstille din ønskede dag og tid. 5. Tryk på for at bekræfte. Funktion * Driftsindstilling/ Aktuel drift TANK SOLAR TANK Beskrivelse Ekstern termostat (YES/NO) Indstilling af ekstern termostat tilslutning. Beholder tilslutning (YES / NO) Indstilling af beholder tilslutning. Solcelle prioritet (YES / NO) Til valg af solceller til opvarmning af vandbeholder. Varme prioritet (YES / NO) Til valg af varmepumpe udelukkende til varme i + TANK indstilling. Varme interval-indstilling Til indstilling af timer til varme i + TANK indstilling (0,5 time ~ 10 timer). Beholder-opvarmning interval-indstilling Til indstilling af timer til beholder i + TANK indstilling (5 minutter ~ 1 time 35 minutter). Indstilling af booster varmelegeme tidsforsinkelse. Til indstilling af tidsforsinkelse for booster varmelegeme, hvis beholdertemperatur ikke nås (20 minutter ~ 1 time 35 minutter). Sterilisering (YES / NO) Til indstilling af sterilisering, hvis nødvendigt. Indstilling af sterilisering dag og tid Indstilling af timer til sterilisering (kun en gang om ugen). Sterilisering temperaturindstilling Indstilling af temperatur til steriliseringsfunktion (40 ~ 75 ). Advarsel Brug ikke systemet under sterilisering for at undgå forbrænding eller overophedning under brusebad. Sterilisering varighed. Til indstilling af timer til at bevare varmetemperatur for at gennemføre steriliseringsfunktionen (5 minutter ~ 1 time). 5

6 6 GRUNDLÆGGENDE BETJENING OFF / ON TÆND ELLER SLUK FOR ENHEDEN Når enheden er tændt, lyser drift LED en, og den aktuelle temperatur for vandafløbet samt udetemperaturen vises på betjeningspanelets display. MODE VALG AF DRIFTSINDSTILLING +TANK TANK Opvarmning - Sæt radiatorer/gulvvarme opvarmning til ON eller OFF. - I denne indstilling leverer udendørs enheden varmekapacitet til indendørs enheden. Heat + Tank indstilling - I denne indstilling leverer udendørs enheden varmekapacitet til varmtvandsbeholderen og indendørs enheden. - Denne indstilling bruges ikke, når en varmtvandsbeholder ikke er installeret. Tank indstilling - Sæt brug af varmvandsbeholder til ON eller OFF. - I denne indstilling leverer udendørs enheden varmekapacitet til varmtvandsbeholderen. QUIET ET MERE STILLE MILJØ Denne indstilling dæmper støj fra udendørs enheden. I denne indstilling kan varmekapaciteten blive nedsat. AKTIVERING AF BAKUP varmelegeme Backup varmelegemet giver ekstra varmekapacitet ved kold udetemperatur og kan kun betjenes i forbindelse med opvarmning fra indendørs enheden, når det er aktiveret ved at trykke på denne knap. Backup varmelegemet tænder automatisk, når de indstillede betingelser er opfyldt. Opvarmningen deaktiveres manuelt ved at trykke på den pågældende knap igen. HEK SEARH Systemstatus check indstilling 1. Tryk på HEK i 5 sekunder for at komme ind i indstilling. SEARH 2. Tryk på eller for at checke vandtilførsel SEARH temperatur, beholder temperatur, kompressor driftsfrekvens eller fejl historik. Tryk på ANEL for at afslutte indstilling. Når indstilling er aktiveret, er indikatoren ON. indstilling kan ikke aktiveres, når indikatoren er ON. AVANERET BETJENING Det anbefales stærkt at kontakte den nærmeste autoriserede forhandler for at ændre vandets temperaturområde. Brug betjeningspanelet til at indstille temperaturområdet for vandets afgangstemperatur og udetemperaturen. SYSTEMINDSTILLING Driftsindstilling Temperatur display ANEL HEK SEARH TANK ON QUIET OPERATION OUTDOOR ATUAL Parameter * indikator 1. Tryk på i 5 sekunder for at komme ind i indstilling. indikatoren er ON. 2. Tryk på eller for at vælge en parameter. 3. Efter at have valgt den ønskede parameter,tryk på for at angive parameteren. 4. Tryk på eller for at indstille den ønskede temperatur. 5. Tryk på igen for at bekræfte indstillingen. Gentag trin 2 til 5 for at indstille andre parametre. Driftsindstilling Parameter * Beskrivelse Indstilling til lav udetemperatur (-15 ~ 15 ). Indstilling til høj udetemperatur (-15 ~ 15 ). Indstilling til vand afløbstemperatur ved lav udetemperatur (-25 ~ 55 ). Indstilling til vand afløbstemperatur ved høj udetemperatur (-25 ~ 55 ). Vandtemperatur Udetemperatur OFF Indstil temperatur til sluk for opvarmning (5 ~ 35 ). ON Indstilling af udetemperatur til tænd for opvarmning (-15 ~ 20 ). TANK Indstillings af varmtvandsbeholder temperatur (40 ~ 75 ). Vandtemperatur forskel indstilling 1. Tryk på inden 5 sekunder. Gentag trin 3 til 5 for at indstille den ønskede temperaturforskel (-5 ~ 5 ). Bemærk: Tryk på ANEL eller vent 30 sekunder for at afslutte indstillingen. Den indstillede temperatur gemmes i systemet, når den er bekræftet. indstilling kan ikke aktiveres, når og indikatoren er ON.

7 UGENTLIG -INDSTILLING Timer display Lyser hvis timer-drift 6 forskellige programmer kan indstilles for en dag (1 ~ 6) er valgt Angiver den valgte dag MONTUEWEDTHU FRI SAT SUN Angiver den næste dag til timer-drift ON Tid som skal vælges (10 minutters trin) OFF OFF Timer ON Timer Til automatisk at sætte enheden til OFF Til automatisk at sætte enheden til ON Dag som skal vælges LOK ANEL dansk Funktion Trin Gå ind i timer-indstilling Tryk på. Indstil dag og tid 1. Tryk på eller for at vælge din ønskede dag. 2. Tryk på for at bekræfte blinker, tryk på for at indstille program Tryk på for at vælge ON eller OFF timer. 5. Tryk på eller for at vælge din ønskede tid. Hvis du vil indstille timeren sammen med andre operationer, tryk på MODE og QUIET. 6. Tryk på for at bekræfte program 1. Den valgte dag markeres med. Efter 2 sekunder går displayet til det næste program. 7. Gentag trin 4 til 7 for at indstille programmerne 2 til 6. Hvis der i timer-indstilling ikke trykkes på en knap i 30 sekunder, eller hvis der trykkes på knappen, bekræftes den øjeblikkelige indstilling, og timer-indstillingen afsluttes. Tilføje/Juster timer Frakobling af timer Tilkobling af timer Gentag de ovenstående trin. Tryk på ANEL, tryk derefter på. Tryk på, tryk derefter på. heck timer 1. Tryk på. Annuller timer 1. Tryk på. 2. Tryk på eller indtil din ønskede dag vises, tryk på 3. Tryk på eller for at checke de indstillede programmer. for at bekræfte dit valg. 2. Tryk på eller indtil din ønskede dag vises. 3. Tryk på for at angive programindstillingen. 4. Tryk på eller indtil dit ønskede program vises. ANEL 5. Tryk på for at annullere programmet. Bemærk: Du kan indstille timeren til hver dag i ugen (mandag til søndag) med 6 programer om dagen. Når enheden tændes af ON en, vil den bruge den tidligere indstillede temperatur til at kontrollere vandets afgangstemperatur. Det samme timer-program kan ikke indstilles flere gange samme dag. Du kan også vælge flere dage med den samme timer-indstilling. Fremmer energibesparelse ved at give dig mulighed for at indstille op til 6 programmer for enhver dag i ugen. 7

8 OUTDOOR MON TUE WEDTHU FRI SAT SUN TANK ON QUIET OFF SOLAR REMOTE NOT AVAILABLE OPERATION MPa 0.3 ATUAL INDENDØRS ENHED FORSIGTIG Afbryd strømforsyningen før rengøring. RENGØRINGSANVISNINGER Brug ikke rensebenzin, fortynder eller skurepulver. Brug kun sæbe ( ph7) eller et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke varmere vand end 40. TIP For at sikre optimal ydeevne fra enheden bør der udføres regelmæssige eftersyn af den. Kontakt en autoriseret forhandler. Vandtrykmåler MPa Tryk eller ram ikke glasdækslet med hårde, spidse genstande. Dette kan beskadige enheden. Sørg for at vandtrykket er mellem 0,05 og 0,2 MPa (0,1 MPa = 1 bar). Hvis vandtrykket er uden for det ovenstående interval, kontakt en autoriseret forhandler. 8 Indendørs enhed & Betjeningspanel Sprøjt ikke vand direkte på enheden. Tør forsigtigt enheden af med en blød, tør klud. EKSTERNT FILTER Rengør det eksterne filter mindst en gang om året. Undlader du at gøre dette, kan filteret blive tilstoppet og forårsage systemnedbrud. Kontakt en autoriseret forhandler. Udendørs enhed Bloker ikke luftindtag- og aftræksåbninger. Det kan forårsage lav ydelse eller sammenbrud. Fjern forhindringer for at sikre tilstrækkelig ventilation. Om vinteren bør du rengøre og fjerne sne i nærheden af udendørs enheden, så sneen ikke dækker for luftindtaget og aftræksåbninger. Eftersyn For at sikre optimal ydeevne fra enheden bør der udføres regelmæssige eftersyn af enheden, dens eksterne filter og ledningsføring. Denne vedligeholdelse bør udføres af en autoriseret forhandler. Fjern enhver blokering af luftindtag og aftræksåbninger på udendørs enheden. Ved længere tid uden brug. Afbryd strømforsyningen. BESTIL SERVIE I DISSE SITUATIONER AFBRYD STRØMFORSYNINGEN og kontakt derefter en autoriseret forhandler i de følgende situationer: Unormal støj under drift. Vand/fremmedlegemer er kommet ind i betjeningspanelet. Vand lækker fra indendørs enheden. Fejlstrømsafbryder slår hyppigt fra. Netledningen bliver varm.

9 fejlfinding De følgende symptomer er ikke tegn på funktionsfejl. Symptom Årsag Strømmende lyd under drift. Kølemiddel strømmer indvendig i enheden. Drift forsinkes nogle minutter efter genstart. Forsinkelsen beskytter enhedens kompressor. Udendørs enheden afgiver vand/damp. Kondensation eller fordampning sker på rør. Udendørs enheden afgiver damp under opvarmning. Dette skyldes afrimning ved varmeveksleren. dansk Udendørs enheden fungerer ikke. Når udetemperaturen er uden for driftsområdet, skifter varmepumpesystemet til beskyttet tilstand. Luft-til-vand varmepumpesystemet slukker. Hvis indendørs enhedens vandindtag temperatur er lavere end 20. Backup varmelegemet tænder for at opvarme vandet. Systemet har vanskeligt ved at varme. Når opvarmning udføres af indendørs enheden sammen med gulvvarme eller radiatorer samtidigt, kan der være tilfælde, hvor varmtvandstemperaturen bliver lavere og gør opvarmningen med gulvvarme eller radiatorer svagere. Når udetemperaturen er lav, kan det være svært at holde varmen. Blokerer en snedrive udløbsåbningen eller luftindtaget på udendørs enheden? For lavt indstillet varmekurve. Systemet varmer ikke med det samme. På grund af varmepumpesystemets natur kan det tage lidt tid at varme vandet op, hvis enheden koldstartes. Drift starter, efter at strømmen vender tilbage. Enheden har en automatisk genstart funktion. heck de følgende punkter, før du bestiller service. Symptom check Opvarmning fungerer ikke effektivt. Indstil temperaturen korrekt. Er en radiatorventil lukket? Fjern enhver blokering af luftindtag og aftræksåbninger på udendørs enheden. Støj under drift. heck om enheden er installeret på et hældende underlag, eller om dækslet er lukket ordentligt. Enheden fungerer ikke. heck om sikkerhedsafbryderen er udløst. Drift LED en lyser ikke, eller betjeningspanelets display er mørkt. Er strømforsyningen afbrudt, eller er der et strømsvigt? Drift LED en blinker og en fejlkode vises på betjeningspanelets display. OUTDOOR ATUAL EAT Sluk for enheden og oplys fejlkoden til en autoriseret forhandler. MONTUEWEDTHU FRI SAT SUN ANK Timer-drift annulleres, når en fejlkode vises. ON UIET OFF ATER SOLAR REMOTE RE NOT AVAILABLE ERATIONKnap til forceret brug af varmelegeme. I tilfælde af et svigt i luft-til-vand varmepumpesystemet kan backup varmelegemet bruges til at opvarme brugsvandet. Tryk på for at tænde for backup varmelegemet. OFF / ON Tryk på for at stoppe forceret opvarmning. Under forceret opvarmning er ingen andre operationer tilladt. 9

10 INFORMATION Information til brugere om indsamling og bortskaffelse af gammelt udstyr Disse symboler på produkter, emballage og/eller ledsagedokumenter betyder, at brugte elektriske og elektroniske produkter ikke må blandes med almindeligt husholdningsaffald. For korrekt behandling, genvinding og genbrug af gamle produkter, bedes du tage dem til egnede indsamlingssteder i overensstemmelse med nationale bestemmelser samt direktiverne 2002/96/EF og 2006/66/EF. Ved at bortskaffe sådanne produkter korrekt, hjælper du med til at spare værdifulde ressourcer og forhindre eventuelle negative virkninger på menneskers sundhed og miljøet, som ellers kunne opstå som følge af forkert håndtering af affaldet. For mere information om indsamling og genanvendelse af gamle produkter, kontakt din kommune, dit renovationsselskab eller den forhandler, hvor du har købt produkterne. Sanktioner kan være gældende for ukorrekt bortskaffelse af dette affald, i overensstemmelse med national lovgivning. Til erhvervsmæssige brugere i EU Hvis du ønsker at kassere elektriske og elektroniske apparater, bedes du kontakte din forhandler eller leverandør for nærmere information. [Information om bortskaffelse i lande uden for EU] Disse symboler er kun gyldige i EU. Hvis du ønsker at kassere disse produkter, bedes du kontakte dine lokale myndigheder eller din forhandler og spørge om den korrekte bortskaffelsesmetode. Trykt i Malaysia Panasonic orporation Website: I henhold til direktiv 2004/108/EU, Artikel 9, stk. 2 Panasonic Testing entre Panasonic Service Europe, en division i Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, Hamburg, Tyskland F FS0411-2

EHP 6.5 AA SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLIT LUFT/ LUFT VARMEPUMPE BRUKSANVISNING ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE

EHP 6.5 AA SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLIT LUFT/ LUFT VARMEPUMPE BRUKSANVISNING ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL ENGLISH SPLIT LUFT/ LUFT VARMEPUMPE BRUKSANVISNING ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE LUFTVÄRMEPUMP ANVÄNDARHANDLEDNING SPLIT LUFT / LUFT VARMEPUMPE BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

Brugermanual. Jungfrau Nordic N-Serie

Brugermanual. Jungfrau Nordic N-Serie H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugermanual Samsung Jungfrau Nordic N-Serie 1 Indhold Side Sikkerhedsforanstaltning 3 Tjek før ibrugtagning 4 Unitten 5 Fjernbetjening 6 Basis funktioner

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

LS 1003 E. Vaskemaskine Brugsanvisning Washing Machine User s Manual. Tvättmaskin Bruksanvisning. Document Number 2820523436_DA/ 12-03-13.

LS 1003 E. Vaskemaskine Brugsanvisning Washing Machine User s Manual. Tvättmaskin Bruksanvisning. Document Number 2820523436_DA/ 12-03-13. LS 1003 E Vaskemaskine Brugsanvisning Washing Machine User s Manual Tvättmaskin Bruksanvisning Document Number 2820523436_D/ 12-03-13.(11:51) 1 Vigtige sikkerheds- og miljøinstruktioner Dette afsnit indeholder

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug.

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Betjeningsvejledninger Smart bordtelefon Modelnr. KX-UT670 Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. KX-UT670:

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning. Hybrid IP-PBX. Modellnr. KX-NS700

Brugervejledning. Hybrid IP-PBX. Modellnr. KX-NS700 Brugervejledning Hybrid IP-PBX Modellnr. KX-NS700 Tak fordi du købte dette Panasonic-produkt. Vejledningen skal læses omhyggeligt før brug af produktet og gemmes til fremtidig brug. Sørg især for at læse

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

110673DK-08 2015-02. Spirit UNI 4. Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik

110673DK-08 2015-02. Spirit UNI 4. Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik 110673DK-08 2015-02 Spirit UNI 4 Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik Brugervejledning UNI 4 Indhold 1 Funktionsbeskrivelse balanceret ventilation 4 1.1 Ventilatorer (M1, M2) 4

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Særlige funktioner ved COOLPIX L27 Lad kameraet overtage G-indstilling (let auto)... A 32 Når du retter kameraet mod motivet, vælger kameraet selv de egnede indstillinger.

Læs mere

Lyn-startvejledning Quick Start Guide

Lyn-startvejledning Quick Start Guide Altek_Bali_UM_EN.book Page 1 Friday, October 2, 2009 3:55 PM Digitalkamera Camera Lyn-startvejledning Quick Start Guide Altek_Bali_UM_EN.book Page 2 Friday, October 2, 2009 3:55 PM Altek_Bali_UM_EN.book

Læs mere

Symboler brugt i denne vejledning

Symboler brugt i denne vejledning Symboler brugt i denne vejledning Angiver oplysninger, der ved manglende overholdelse kan forårsage beskadigelse af eller fejl på enheden. Angiver yderligere oplysninger og tip, der kan være nyttige at

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Læs venligst brugs- og monterings- anvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 875 650

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Det anvendte

Læs mere

PRIMAX PROF LINE MANUAL

PRIMAX PROF LINE MANUAL PRIMAX PROF LINE MANUAL Gas og elektrisk, kombineret konvektion- og dampinjektionsovne Til madlavning og bagværk CE Alle de i denne brugsvejledning angivne specifikationer er ikke bindende og producenten

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Brugervejledning. Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Brugervejledning. Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10 DA IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Brugervejledning Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10 Læs brugervejledningen grundigt igennem, før du tager produktet i brug. Brugervejledningen skal opbevares et sikkert

Læs mere

Opvaskemaskine D9500H

Opvaskemaskine D9500H Opvaskemaskine D9500H Brugermanual HN8820 14 kuverter Alt funktion Auto programmer KORT BETJENINGSOVERSIGT - For detaljer, se brugermanualens afsnit om emnet Tænd for opvaskeren Tryk på On/Off knappen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER 2 INDLEDENDE BEMÆRKNING Hjertelig tillykke med købet af din Kobold VC100 håndstøvsuger! Vorwerk-familiens mindste medlem vil være din trofaste ledsager i

Læs mere