Betjeningsvejledning Luft-til-vand varmepumpe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning Luft-til-vand varmepumpe"

Transkript

1 OUTDOOR MON TUE WEDTHU FRI SAT SUN TANK ON QUIET OFF SOLAR REMOTE NOT AVAILABLE OPERATION MPa 0.3 ATUAL Betjeningsvejledning Luft-til-vand varmepumpe Model Nr. Indendørs enhed WH-SDF093E8 WH-SDF129E8 WH-SDF149E8 WH-SDF169E8 Udendørs enhed WH-UD09E8 WH-UD12E8 WH-UD14E8 WH-UD16E8 DANSK Før du betjener enheden, bedes du læse denne betjeningsvejledning grundigt og gemme den til senere brug. Før du betjener enheden, bedes du sørge for, at installationen er udført af en autoriseret forhandler, som har handlet korrekt og præcist fulgt producentens installationsvejledning. 2 ~ 9 Panasonic HA Air-onditioning (M) Sdn. Bhd Uautoriseret kopiering og distribution er en lovovertrædelse. F567539

2 Tak fordi du har købt dette Panasonic produkt. INDHOLD Sikkerhedsforanstaltninger 2~3 BETJENINGSPANEL INDENDØRS ENHED FEJLFINDING 4~7 8 9 sikkerhedsforanstaltninger Panasonic Luft-til-vand varmepumpe er et split-system bestående af en indendørs enhed og en udendørs enhed. Dette system er konstrueret til brug sammen med en Panasonic beholderenhed. I tilfælde af at en ikke-panasonic beholderenhed bruges med et Panasonic luft-til-vand varmepumpesystem, kan Panasonic hverken garantere god drift eller pålidelighed i systemet. Denne manual beskriver kun betjeningen af varmepumpesystemets indendørs og udendørs enheder. For andre enheder som vandbeholdere, radiatorer, eksterne termo stater og gulvvarme, se de pågældende producenters betjeningsvejledninger. For at forhindre personskade, skade på andre, eller skade på ejendom, bedes du overholde følgende. Forkert brug som følge af manglende overholdelse af anvisningerne herunder kan forårsage ulykker eller skader, hvis alvorlighed er klassificeret som nedenfor: Advarsel Advarsel Dette symbol advarer om dødsfald eller alvorlig personskade. Dette symbol advarer om personskade eller skade på ejendom. INFORMATION 10 Anvisningerne, som skal følges, er klassificeret med de følgende symboler: Dette symbol angiver en handling, som er FORBUDT. bemærk Disse symboler angiver en handling, som er OBLIGATORISK. 2 Illustrationerne i denne manual er kun forklarende og kan afvige fra den aktuelle enhed. Den kan ændres uden varsel ved fremtidige forbedringer. driftsbetingelser Vandafløb Temperatur ( ) Indendørs Max. 55 VARME Min. 25 Omgivelses temperatur ( ) Udendørs Max. 35 VARME Min. -20 VIGTIGT: Når udetemperaturen er uden for det ovennævnte temperaturområde, falder varmekapaciteten betydeligt, og udendørs enheden kan stoppe for at beskytte systemet. Enheden genstarter automatisk efter kort tid, når udetemperaturen er tilbage inden for grænserne. Advarsel INDENDØRS ENHED og udendørs enhed. Denne enhed er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, med mindre de bliver overvåget eller har modtaget vejledning i brug af enheden fra en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed. Der bør holdes opsyn med børn for at sikre, at de ikke leger med enheden. Kontakt en autoriseret forhandler eller specialist til at reparere, installere, fjerne og geninstallere enheden. Forkert installation og håndtering kan forårsage lækage, elektrisk stød eller brand. Installer ikke enheden i en potentielt eksplosiv eller brandbar atmosfære. Undladelse kan resultere i brand. Stik ikke fingrene eller andre genstande ind i indendørs eller udendørs enheden. Roterende dele kan forårsage skade. Rør ikke ved udendørs enheden under tordenvejr. Det kan forårsage elektrisk stød. Forsøg ikke at reparere enheden selv. Ellers kan det medføre personskade, hvis det er fejlhåndtering. Installer ikke indendørs enheden udendørs. Den er konstrueret til indendørs installation.

3 / / Advarsel advarsel strømforsyning Brug ikke ændret ledning, samlet ledning, forlængerledning eller uspecificeret ledning for at undgå overophedning og brand. Del ikke den samme stikkontakt med andet udstyr for at undgå overophedning og brand. Betjen ikke enheden med våde hænder for at undgå elektrisk stød. Hvis netledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, en serviceafdeling eller af en fagmand med lignende kvalifikationer for at undgå fare. Denne enhed er udstyret med en RB (Residual urrent ircuit Breaker) fejlstrømsafbryder. Det anbefales stærkt at kontrollere RB ens funktion efter installation og periodisk efter servicering eller vedligeholdelse ved en autoriseret forhandler for at sikre, at den er i god stand. Ellers kan den forårsage elektrisk stød eller brand i tilfælde af fejl. Det anbefales stærkt at installere et fejlstrømsrelæ (RD) på stedet for at forhindre elektrisk stød eller brand. Det anbefales at bære handsker i forbindelse med servicering eller vedligeholdelse for at undgå fare. Dette udstyr skal jordforbindes for at undgå elektrisk stød eller brand. Undgå elektrisk stød ved at slukke for strømforsyningen: -Før rengøring eller servicering. -Længere tid uden brug. Dette apparat er til flere anvendelser. Alle strømforsyningskredsløb skal afbrydes før adgang til nogen af terminalerne i indendørs enheden, for at undgå elektrisk stød, forbrænding eller dødelige kvæstelser. INDENDØRS ENHED og udendørs enhed. Vask ikke indendørs enheden med vand, rensebenzin, fortynder eller skurepulver. Installer ikke enheden tæt på nogen form for brændbart udstyr eller i et badeværelse. Ellers kan den forårsage elektrisk stød eller brand. Rør ikke ved vandafgangsrøret på indendørs enheden under drift. Anbring ikke noget oven på eller under enheden. Lad være med at sidde eller stå på enheden. Du kan falde ned ved et uheld. Rør ikke ved den skarpe aluminiumsfinne. Skarpe dele kan forårsage skade. Sørg for at afløbsrøret er tilsluttet korrekt. Ellers kan der opstå lækage. Kontroller installationens beslag med jævne mellemrum for at sikre, at de ikke er beskadiget. Efter lang tids brug kan styrken af installationens beslag være forringet. betjeningspanel Lad ikke betjeningspanelet blive vådt. Ellers kan det forårsage elektrisk stød eller brand. Tryk ikke på knapperne på betjeningspanelet med hårde, spidse genstande. Ellers kan det beskadige enheden. Vask ikke betjeningspanelet med vand, rensebenzin, fortynder eller skurepulver. Prøvikke at inspicere eller servicere betjeningspanelet selv. Kontakt en autoriseret forhandler. Ellers kan det medføre personskade, hvis det er fejlhåndtering. dansk Eksempler på unormal drift/fejl Stop med at bruge produktet, når noget unormalt eller en fejl opstår, og tag netstikket ud eller sluk for strømmen og afbryderen. (Risiko for røg/ild/elektrisk stød) RB (fejlstrømafbryderen) slår selv fra. Brændt lugt, unormal støj eller vibrationslyd observeres, når enheden er i brug. Varmt vand bliver ved med at komme ud af enheden. Kontakt straks din lokale forhandler for vedligeholdelse/reparation. Indendørs enhed Udendørs enhed Bruser Betjeningspanel Strømforsyning Panel Vandbeholder enhed Gulvvarme 3

4 BETJENINGSPANEL Nogle funktioner beskrevet i denne vejledning gælder muligvis ikke for din enhed. Kontakt din nærmeste autoriserede forhandler for yderligere information. ERROR RE Ved normal drift er, og knapperne ikke i brug TANK QUIET OPERATION OUTDOOR MON TUE WEDTHU FRI SAT SUN ON OFF REMOTE MODE QUIET HEK ATUAL SEARH LOK ANEL ERROR RE knap 14 Støjsvag drift indikator 2 Drift LED 15 Backup varmelegeme aktiveret/deaktiveret indikator 3 Driftsindstilling knap 16 Forcer opvarmning indikator 4 Støjsvag drift knap 17 Backup varmelegeme aktuel drift () indikator 5 Indendørs enhed backup varmelegeme aktivering knap 18 Booster varmelegeme aktuel drift () indikator 6 Systemindstilling knapper 19 Systemindstilling indikator 7 Timer-indstilling gruppeknapper 20 Systemstatus check indstilling indikator 8 Forcer opvarmning knap 21 System udpumpning indikator 9 System udpumpning knap 22 Timer/Ur-indstilling display 10 Systemstatus check knapper 23 Tilsluttet ekstern termostat display 11 Fejl-nulstilling knap 24 Udendørs temperatur display 12 Opvarmning indikator 25 Vandafløb temperatur display 13 Beholder indstilling indikator 26 Solcelle display 4 BETJENINGSPANEL KLARGØRING Indstilling af dag og tid LOK 1. Tryk på. 2. Tryk på eller for at indstille dagen. 3. Tryk på for at bekræfte. 4. Gentag trin 2 og 3 for at indstille tiden. Bemærk: Dagen og tiden skal indstilles når: - Enheden tændes for første gang. - Der er gået lang tid, siden der sidst var tændt for enheden. Den tid, der er indstillet, vil være standardtid for alle timer-operationer.

5 OPSÆTNING AF SPEIELLE FUNKTIONER Efter den grundlæggende installation kan du justere indstillingerne manuelt. Den grundlæggende indstilling forbliver aktiv, indtil brugeren ændrer den. Betjeningspanelet kan bruges til flere installationer. Nogle funktioner gælder muligvis ikke for din enhed. Sørg for at drift LED en er i OFF tilstand før indstilling. Dag display YES / NO / Temperatur display dansk Driftsindstilling TANK QUIET OPERATION OUTDOOR ATUAL Aktuel drift Timer display Funktioner* / indikator HEK ANEL SEARH vælg funktioner og indstil din ønskede timer 1. Tryk på og HEK samtidigt i 5 sekunder for at komme ind i indstillingen af specielle funktioner. og indikatoren er ON. 2. Tryk på eller for at browse gennem funktionerne. 3. Tryk på for at komme ind i funktionen. 4. Tryk på eller for at aktivere YES eller deaktivere NO funktionen eller indstille din ønskede dag og tid. 5. Tryk på for at bekræfte. Funktion * Driftsindstilling/ Aktuel drift TANK SOLAR TANK Beskrivelse Ekstern termostat (YES/NO) Indstilling af ekstern termostat tilslutning. Beholder tilslutning (YES / NO) Indstilling af beholder tilslutning. Solcelle prioritet (YES / NO) Til valg af solceller til opvarmning af vandbeholder. Varme prioritet (YES / NO) Til valg af varmepumpe udelukkende til varme i + TANK indstilling. Varme interval-indstilling Til indstilling af timer til varme i + TANK indstilling (0,5 time ~ 10 timer). Beholder-opvarmning interval-indstilling Til indstilling af timer til beholder i + TANK indstilling (5 minutter ~ 1 time 35 minutter). Indstilling af booster varmelegeme tidsforsinkelse. Til indstilling af tidsforsinkelse for booster varmelegeme, hvis beholdertemperatur ikke nås (20 minutter ~ 1 time 35 minutter). Sterilisering (YES / NO) Til indstilling af sterilisering, hvis nødvendigt. Indstilling af sterilisering dag og tid Indstilling af timer til sterilisering (kun en gang om ugen). Sterilisering temperaturindstilling Indstilling af temperatur til steriliseringsfunktion (40 ~ 75 ). Advarsel Brug ikke systemet under sterilisering for at undgå forbrænding eller overophedning under brusebad. Sterilisering varighed. Til indstilling af timer til at bevare varmetemperatur for at gennemføre steriliseringsfunktionen (5 minutter ~ 1 time). 5

6 6 GRUNDLÆGGENDE BETJENING OFF / ON TÆND ELLER SLUK FOR ENHEDEN Når enheden er tændt, lyser drift LED en, og den aktuelle temperatur for vandafløbet samt udetemperaturen vises på betjeningspanelets display. MODE VALG AF DRIFTSINDSTILLING +TANK TANK Opvarmning - Sæt radiatorer/gulvvarme opvarmning til ON eller OFF. - I denne indstilling leverer udendørs enheden varmekapacitet til indendørs enheden. Heat + Tank indstilling - I denne indstilling leverer udendørs enheden varmekapacitet til varmtvandsbeholderen og indendørs enheden. - Denne indstilling bruges ikke, når en varmtvandsbeholder ikke er installeret. Tank indstilling - Sæt brug af varmvandsbeholder til ON eller OFF. - I denne indstilling leverer udendørs enheden varmekapacitet til varmtvandsbeholderen. QUIET ET MERE STILLE MILJØ Denne indstilling dæmper støj fra udendørs enheden. I denne indstilling kan varmekapaciteten blive nedsat. AKTIVERING AF BAKUP varmelegeme Backup varmelegemet giver ekstra varmekapacitet ved kold udetemperatur og kan kun betjenes i forbindelse med opvarmning fra indendørs enheden, når det er aktiveret ved at trykke på denne knap. Backup varmelegemet tænder automatisk, når de indstillede betingelser er opfyldt. Opvarmningen deaktiveres manuelt ved at trykke på den pågældende knap igen. HEK SEARH Systemstatus check indstilling 1. Tryk på HEK i 5 sekunder for at komme ind i indstilling. SEARH 2. Tryk på eller for at checke vandtilførsel SEARH temperatur, beholder temperatur, kompressor driftsfrekvens eller fejl historik. Tryk på ANEL for at afslutte indstilling. Når indstilling er aktiveret, er indikatoren ON. indstilling kan ikke aktiveres, når indikatoren er ON. AVANERET BETJENING Det anbefales stærkt at kontakte den nærmeste autoriserede forhandler for at ændre vandets temperaturområde. Brug betjeningspanelet til at indstille temperaturområdet for vandets afgangstemperatur og udetemperaturen. SYSTEMINDSTILLING Driftsindstilling Temperatur display ANEL HEK SEARH TANK ON QUIET OPERATION OUTDOOR ATUAL Parameter * indikator 1. Tryk på i 5 sekunder for at komme ind i indstilling. indikatoren er ON. 2. Tryk på eller for at vælge en parameter. 3. Efter at have valgt den ønskede parameter,tryk på for at angive parameteren. 4. Tryk på eller for at indstille den ønskede temperatur. 5. Tryk på igen for at bekræfte indstillingen. Gentag trin 2 til 5 for at indstille andre parametre. Driftsindstilling Parameter * Beskrivelse Indstilling til lav udetemperatur (-15 ~ 15 ). Indstilling til høj udetemperatur (-15 ~ 15 ). Indstilling til vand afløbstemperatur ved lav udetemperatur (-25 ~ 55 ). Indstilling til vand afløbstemperatur ved høj udetemperatur (-25 ~ 55 ). Vandtemperatur Udetemperatur OFF Indstil temperatur til sluk for opvarmning (5 ~ 35 ). ON Indstilling af udetemperatur til tænd for opvarmning (-15 ~ 20 ). TANK Indstillings af varmtvandsbeholder temperatur (40 ~ 75 ). Vandtemperatur forskel indstilling 1. Tryk på inden 5 sekunder. Gentag trin 3 til 5 for at indstille den ønskede temperaturforskel (-5 ~ 5 ). Bemærk: Tryk på ANEL eller vent 30 sekunder for at afslutte indstillingen. Den indstillede temperatur gemmes i systemet, når den er bekræftet. indstilling kan ikke aktiveres, når og indikatoren er ON.

7 UGENTLIG -INDSTILLING Timer display Lyser hvis timer-drift 6 forskellige programmer kan indstilles for en dag (1 ~ 6) er valgt Angiver den valgte dag MONTUEWEDTHU FRI SAT SUN Angiver den næste dag til timer-drift ON Tid som skal vælges (10 minutters trin) OFF OFF Timer ON Timer Til automatisk at sætte enheden til OFF Til automatisk at sætte enheden til ON Dag som skal vælges LOK ANEL dansk Funktion Trin Gå ind i timer-indstilling Tryk på. Indstil dag og tid 1. Tryk på eller for at vælge din ønskede dag. 2. Tryk på for at bekræfte blinker, tryk på for at indstille program Tryk på for at vælge ON eller OFF timer. 5. Tryk på eller for at vælge din ønskede tid. Hvis du vil indstille timeren sammen med andre operationer, tryk på MODE og QUIET. 6. Tryk på for at bekræfte program 1. Den valgte dag markeres med. Efter 2 sekunder går displayet til det næste program. 7. Gentag trin 4 til 7 for at indstille programmerne 2 til 6. Hvis der i timer-indstilling ikke trykkes på en knap i 30 sekunder, eller hvis der trykkes på knappen, bekræftes den øjeblikkelige indstilling, og timer-indstillingen afsluttes. Tilføje/Juster timer Frakobling af timer Tilkobling af timer Gentag de ovenstående trin. Tryk på ANEL, tryk derefter på. Tryk på, tryk derefter på. heck timer 1. Tryk på. Annuller timer 1. Tryk på. 2. Tryk på eller indtil din ønskede dag vises, tryk på 3. Tryk på eller for at checke de indstillede programmer. for at bekræfte dit valg. 2. Tryk på eller indtil din ønskede dag vises. 3. Tryk på for at angive programindstillingen. 4. Tryk på eller indtil dit ønskede program vises. ANEL 5. Tryk på for at annullere programmet. Bemærk: Du kan indstille timeren til hver dag i ugen (mandag til søndag) med 6 programer om dagen. Når enheden tændes af ON en, vil den bruge den tidligere indstillede temperatur til at kontrollere vandets afgangstemperatur. Det samme timer-program kan ikke indstilles flere gange samme dag. Du kan også vælge flere dage med den samme timer-indstilling. Fremmer energibesparelse ved at give dig mulighed for at indstille op til 6 programmer for enhver dag i ugen. 7

8 OUTDOOR MON TUE WEDTHU FRI SAT SUN TANK ON QUIET OFF SOLAR REMOTE NOT AVAILABLE OPERATION MPa 0.3 ATUAL INDENDØRS ENHED FORSIGTIG Afbryd strømforsyningen før rengøring. RENGØRINGSANVISNINGER Brug ikke rensebenzin, fortynder eller skurepulver. Brug kun sæbe ( ph7) eller et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke varmere vand end 40. TIP For at sikre optimal ydeevne fra enheden bør der udføres regelmæssige eftersyn af den. Kontakt en autoriseret forhandler. Vandtrykmåler MPa Tryk eller ram ikke glasdækslet med hårde, spidse genstande. Dette kan beskadige enheden. Sørg for at vandtrykket er mellem 0,05 og 0,2 MPa (0,1 MPa = 1 bar). Hvis vandtrykket er uden for det ovenstående interval, kontakt en autoriseret forhandler. 8 Indendørs enhed & Betjeningspanel Sprøjt ikke vand direkte på enheden. Tør forsigtigt enheden af med en blød, tør klud. EKSTERNT FILTER Rengør det eksterne filter mindst en gang om året. Undlader du at gøre dette, kan filteret blive tilstoppet og forårsage systemnedbrud. Kontakt en autoriseret forhandler. Udendørs enhed Bloker ikke luftindtag- og aftræksåbninger. Det kan forårsage lav ydelse eller sammenbrud. Fjern forhindringer for at sikre tilstrækkelig ventilation. Om vinteren bør du rengøre og fjerne sne i nærheden af udendørs enheden, så sneen ikke dækker for luftindtaget og aftræksåbninger. Eftersyn For at sikre optimal ydeevne fra enheden bør der udføres regelmæssige eftersyn af enheden, dens eksterne filter og ledningsføring. Denne vedligeholdelse bør udføres af en autoriseret forhandler. Fjern enhver blokering af luftindtag og aftræksåbninger på udendørs enheden. Ved længere tid uden brug. Afbryd strømforsyningen. BESTIL SERVIE I DISSE SITUATIONER AFBRYD STRØMFORSYNINGEN og kontakt derefter en autoriseret forhandler i de følgende situationer: Unormal støj under drift. Vand/fremmedlegemer er kommet ind i betjeningspanelet. Vand lækker fra indendørs enheden. Fejlstrømsafbryder slår hyppigt fra. Netledningen bliver varm.

9 fejlfinding De følgende symptomer er ikke tegn på funktionsfejl. Symptom Årsag Strømmende lyd under drift. Kølemiddel strømmer indvendig i enheden. Drift forsinkes nogle minutter efter genstart. Forsinkelsen beskytter enhedens kompressor. Udendørs enheden afgiver vand/damp. Kondensation eller fordampning sker på rør. Udendørs enheden afgiver damp under opvarmning. Dette skyldes afrimning ved varmeveksleren. dansk Udendørs enheden fungerer ikke. Når udetemperaturen er uden for driftsområdet, skifter varmepumpesystemet til beskyttet tilstand. Luft-til-vand varmepumpesystemet slukker. Hvis indendørs enhedens vandindtag temperatur er lavere end 20. Backup varmelegemet tænder for at opvarme vandet. Systemet har vanskeligt ved at varme. Når opvarmning udføres af indendørs enheden sammen med gulvvarme eller radiatorer samtidigt, kan der være tilfælde, hvor varmtvandstemperaturen bliver lavere og gør opvarmningen med gulvvarme eller radiatorer svagere. Når udetemperaturen er lav, kan det være svært at holde varmen. Blokerer en snedrive udløbsåbningen eller luftindtaget på udendørs enheden? For lavt indstillet varmekurve. Systemet varmer ikke med det samme. På grund af varmepumpesystemets natur kan det tage lidt tid at varme vandet op, hvis enheden koldstartes. Drift starter, efter at strømmen vender tilbage. Enheden har en automatisk genstart funktion. heck de følgende punkter, før du bestiller service. Symptom check Opvarmning fungerer ikke effektivt. Indstil temperaturen korrekt. Er en radiatorventil lukket? Fjern enhver blokering af luftindtag og aftræksåbninger på udendørs enheden. Støj under drift. heck om enheden er installeret på et hældende underlag, eller om dækslet er lukket ordentligt. Enheden fungerer ikke. heck om sikkerhedsafbryderen er udløst. Drift LED en lyser ikke, eller betjeningspanelets display er mørkt. Er strømforsyningen afbrudt, eller er der et strømsvigt? Drift LED en blinker og en fejlkode vises på betjeningspanelets display. OUTDOOR ATUAL EAT Sluk for enheden og oplys fejlkoden til en autoriseret forhandler. MONTUEWEDTHU FRI SAT SUN ANK Timer-drift annulleres, når en fejlkode vises. ON UIET OFF ATER SOLAR REMOTE RE NOT AVAILABLE ERATIONKnap til forceret brug af varmelegeme. I tilfælde af et svigt i luft-til-vand varmepumpesystemet kan backup varmelegemet bruges til at opvarme brugsvandet. Tryk på for at tænde for backup varmelegemet. OFF / ON Tryk på for at stoppe forceret opvarmning. Under forceret opvarmning er ingen andre operationer tilladt. 9

10 INFORMATION Information til brugere om indsamling og bortskaffelse af gammelt udstyr Disse symboler på produkter, emballage og/eller ledsagedokumenter betyder, at brugte elektriske og elektroniske produkter ikke må blandes med almindeligt husholdningsaffald. For korrekt behandling, genvinding og genbrug af gamle produkter, bedes du tage dem til egnede indsamlingssteder i overensstemmelse med nationale bestemmelser samt direktiverne 2002/96/EF og 2006/66/EF. Ved at bortskaffe sådanne produkter korrekt, hjælper du med til at spare værdifulde ressourcer og forhindre eventuelle negative virkninger på menneskers sundhed og miljøet, som ellers kunne opstå som følge af forkert håndtering af affaldet. For mere information om indsamling og genanvendelse af gamle produkter, kontakt din kommune, dit renovationsselskab eller den forhandler, hvor du har købt produkterne. Sanktioner kan være gældende for ukorrekt bortskaffelse af dette affald, i overensstemmelse med national lovgivning. Til erhvervsmæssige brugere i EU Hvis du ønsker at kassere elektriske og elektroniske apparater, bedes du kontakte din forhandler eller leverandør for nærmere information. [Information om bortskaffelse i lande uden for EU] Disse symboler er kun gyldige i EU. Hvis du ønsker at kassere disse produkter, bedes du kontakte dine lokale myndigheder eller din forhandler og spørge om den korrekte bortskaffelsesmetode. Trykt i Malaysia Panasonic orporation Website: I henhold til direktiv 2004/108/EU, Artikel 9, stk. 2 Panasonic Testing entre Panasonic Service Europe, en division i Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, Hamburg, Tyskland F FS0411-2

Betjeningsvejledning Luft-til-vand varmepumpe

Betjeningsvejledning Luft-til-vand varmepumpe OUTDOOR 1 2 3 4 5 6 MON TUE WEDTHU FRI SAT SUN TANK ON QUIET OFF SOLAR REMOTE NOT AVAILABLE OPERATION 0.1 0 0.2 0.4 MPa 0.3 ATUAL Betjeningsvejledning Luft-til-vand varmepumpe Model Nr. Indendørs enhed

Læs mere

Betjeningsvejledning Mono-bloc luft-til-vand varmepumpe

Betjeningsvejledning Mono-bloc luft-til-vand varmepumpe Betjeningsvejledning Mono-bloc luft-til-vand varmepumpe Model Nr. Mono-bloc enhed WH-MDF09C3E8 WH-MDF12C9E8 WH-MDF14C9E8 WH-MDF16C9E8 DANSK Før du betjener enheden, bedes du læse denne betjeningsvejledning

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Betjenings- og servicemanual

Betjenings- og servicemanual Modular ismaskine Betjenings- og servicemanual Gældende for typerne FM170AFE FM170AFE-N VIGTIGT! 1. Denne vejledning er en vigtig del af produktet og bør opbevares omhyggeligt af brugeren. Læs venligst

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB INDHOLD LÆS FØR DRIFT Navne og funktioner på dele...2 Sikkerhedsforanstaltninger...2

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE BRUGSANVISNING Læs venligst denne brugsanvisning, inden isterningmaskinen tages i brug. Det anbefales at gemme brugsanvisningen til fremtidig reference. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

ST1800. Original-Gebrauchsanleitung V1/1215

ST1800. Original-Gebrauchsanleitung V1/1215 ST1800 825212 Original-Gebrauchsanleitung V1/1215 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 114 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 114 1.2 Symbolerklæring... 118 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 119 2. Generelle

Læs mere

Ventilator BF-12A ORIGINAL BRUGSANVISNING /2016 WKNF6245/2016 KLANTENSERVICE Model: BF-12A 06/2016

Ventilator BF-12A ORIGINAL BRUGSANVISNING /2016 WKNF6245/2016 KLANTENSERVICE Model: BF-12A 06/2016 DK Ventilator BF-12A KLANTENSERVICE + 45 69 91 81 71 www.brs-intermedia.de Model: BF-12A 06/2016 ORIGINAL BRUGSANVISNING 29076963 06/2016 WKNF6245/2016 Indholdsfortegnelse Indledning...3 1. Informationer

Læs mere

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 DA Brugervejledning Dansk 1 Indledning Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...2 II. Produktfordele...2 III.

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS« CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«HS 5732 DANSK B C D A E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen H610.1151.41.01 10 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt.

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

Generel beskrivelse. Termostaten er placeret i kompressorrummet. Fryserklap 1. Midterskuffe 1. Nederste skuffe 1. Justerbare fødder 2

Generel beskrivelse. Termostaten er placeret i kompressorrummet. Fryserklap 1. Midterskuffe 1. Nederste skuffe 1. Justerbare fødder 2 FRYSESKAB F73 ADVARSEL 1. Apparatet må ikke betjenes af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller mental formåen eller uden kendskab til eller erfaring med apparatet, medmindre de har

Læs mere

wellness SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL

wellness SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL 1 Indholdsfortegnelse: Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Velegnet til Fordele For optimale resultater Funktionstaster og betjeningsvejledning Mulig brug af

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter klimaanlæg FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter klimaanlæg FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM inverter klimaanlæg FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tak, fordi du købte dette Daikin klimaanlæg. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. system inverter klimaanlæg Loftsmonteret type med luftkanal

BETJENINGSVEJLEDNING. system inverter klimaanlæg Loftsmonteret type med luftkanal BETJENINGSVEJLEDNING system inverter klimaanlæg FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere