Betjeningsvejledning Luft-til-vand varmepumpe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning Luft-til-vand varmepumpe"

Transkript

1 OUTDOOR MON TUE WEDTHU FRI SAT SUN TANK ON QUIET OFF SOLAR REMOTE NOT AVAILABLE OPERATION MPa 0.3 ATUAL Betjeningsvejledning Luft-til-vand varmepumpe Model Nr. Indendørs enhed WH-SDF093E8 WH-SDF129E8 WH-SDF149E8 WH-SDF169E8 Udendørs enhed WH-UD09E8 WH-UD12E8 WH-UD14E8 WH-UD16E8 DANSK Før du betjener enheden, bedes du læse denne betjeningsvejledning grundigt og gemme den til senere brug. Før du betjener enheden, bedes du sørge for, at installationen er udført af en autoriseret forhandler, som har handlet korrekt og præcist fulgt producentens installationsvejledning. 2 ~ 9 Panasonic HA Air-onditioning (M) Sdn. Bhd Uautoriseret kopiering og distribution er en lovovertrædelse. F567539

2 Tak fordi du har købt dette Panasonic produkt. INDHOLD Sikkerhedsforanstaltninger 2~3 BETJENINGSPANEL INDENDØRS ENHED FEJLFINDING 4~7 8 9 sikkerhedsforanstaltninger Panasonic Luft-til-vand varmepumpe er et split-system bestående af en indendørs enhed og en udendørs enhed. Dette system er konstrueret til brug sammen med en Panasonic beholderenhed. I tilfælde af at en ikke-panasonic beholderenhed bruges med et Panasonic luft-til-vand varmepumpesystem, kan Panasonic hverken garantere god drift eller pålidelighed i systemet. Denne manual beskriver kun betjeningen af varmepumpesystemets indendørs og udendørs enheder. For andre enheder som vandbeholdere, radiatorer, eksterne termo stater og gulvvarme, se de pågældende producenters betjeningsvejledninger. For at forhindre personskade, skade på andre, eller skade på ejendom, bedes du overholde følgende. Forkert brug som følge af manglende overholdelse af anvisningerne herunder kan forårsage ulykker eller skader, hvis alvorlighed er klassificeret som nedenfor: Advarsel Advarsel Dette symbol advarer om dødsfald eller alvorlig personskade. Dette symbol advarer om personskade eller skade på ejendom. INFORMATION 10 Anvisningerne, som skal følges, er klassificeret med de følgende symboler: Dette symbol angiver en handling, som er FORBUDT. bemærk Disse symboler angiver en handling, som er OBLIGATORISK. 2 Illustrationerne i denne manual er kun forklarende og kan afvige fra den aktuelle enhed. Den kan ændres uden varsel ved fremtidige forbedringer. driftsbetingelser Vandafløb Temperatur ( ) Indendørs Max. 55 VARME Min. 25 Omgivelses temperatur ( ) Udendørs Max. 35 VARME Min. -20 VIGTIGT: Når udetemperaturen er uden for det ovennævnte temperaturområde, falder varmekapaciteten betydeligt, og udendørs enheden kan stoppe for at beskytte systemet. Enheden genstarter automatisk efter kort tid, når udetemperaturen er tilbage inden for grænserne. Advarsel INDENDØRS ENHED og udendørs enhed. Denne enhed er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, med mindre de bliver overvåget eller har modtaget vejledning i brug af enheden fra en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed. Der bør holdes opsyn med børn for at sikre, at de ikke leger med enheden. Kontakt en autoriseret forhandler eller specialist til at reparere, installere, fjerne og geninstallere enheden. Forkert installation og håndtering kan forårsage lækage, elektrisk stød eller brand. Installer ikke enheden i en potentielt eksplosiv eller brandbar atmosfære. Undladelse kan resultere i brand. Stik ikke fingrene eller andre genstande ind i indendørs eller udendørs enheden. Roterende dele kan forårsage skade. Rør ikke ved udendørs enheden under tordenvejr. Det kan forårsage elektrisk stød. Forsøg ikke at reparere enheden selv. Ellers kan det medføre personskade, hvis det er fejlhåndtering. Installer ikke indendørs enheden udendørs. Den er konstrueret til indendørs installation.

3 / / Advarsel advarsel strømforsyning Brug ikke ændret ledning, samlet ledning, forlængerledning eller uspecificeret ledning for at undgå overophedning og brand. Del ikke den samme stikkontakt med andet udstyr for at undgå overophedning og brand. Betjen ikke enheden med våde hænder for at undgå elektrisk stød. Hvis netledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, en serviceafdeling eller af en fagmand med lignende kvalifikationer for at undgå fare. Denne enhed er udstyret med en RB (Residual urrent ircuit Breaker) fejlstrømsafbryder. Det anbefales stærkt at kontrollere RB ens funktion efter installation og periodisk efter servicering eller vedligeholdelse ved en autoriseret forhandler for at sikre, at den er i god stand. Ellers kan den forårsage elektrisk stød eller brand i tilfælde af fejl. Det anbefales stærkt at installere et fejlstrømsrelæ (RD) på stedet for at forhindre elektrisk stød eller brand. Det anbefales at bære handsker i forbindelse med servicering eller vedligeholdelse for at undgå fare. Dette udstyr skal jordforbindes for at undgå elektrisk stød eller brand. Undgå elektrisk stød ved at slukke for strømforsyningen: -Før rengøring eller servicering. -Længere tid uden brug. Dette apparat er til flere anvendelser. Alle strømforsyningskredsløb skal afbrydes før adgang til nogen af terminalerne i indendørs enheden, for at undgå elektrisk stød, forbrænding eller dødelige kvæstelser. INDENDØRS ENHED og udendørs enhed. Vask ikke indendørs enheden med vand, rensebenzin, fortynder eller skurepulver. Installer ikke enheden tæt på nogen form for brændbart udstyr eller i et badeværelse. Ellers kan den forårsage elektrisk stød eller brand. Rør ikke ved vandafgangsrøret på indendørs enheden under drift. Anbring ikke noget oven på eller under enheden. Lad være med at sidde eller stå på enheden. Du kan falde ned ved et uheld. Rør ikke ved den skarpe aluminiumsfinne. Skarpe dele kan forårsage skade. Sørg for at afløbsrøret er tilsluttet korrekt. Ellers kan der opstå lækage. Kontroller installationens beslag med jævne mellemrum for at sikre, at de ikke er beskadiget. Efter lang tids brug kan styrken af installationens beslag være forringet. betjeningspanel Lad ikke betjeningspanelet blive vådt. Ellers kan det forårsage elektrisk stød eller brand. Tryk ikke på knapperne på betjeningspanelet med hårde, spidse genstande. Ellers kan det beskadige enheden. Vask ikke betjeningspanelet med vand, rensebenzin, fortynder eller skurepulver. Prøvikke at inspicere eller servicere betjeningspanelet selv. Kontakt en autoriseret forhandler. Ellers kan det medføre personskade, hvis det er fejlhåndtering. dansk Eksempler på unormal drift/fejl Stop med at bruge produktet, når noget unormalt eller en fejl opstår, og tag netstikket ud eller sluk for strømmen og afbryderen. (Risiko for røg/ild/elektrisk stød) RB (fejlstrømafbryderen) slår selv fra. Brændt lugt, unormal støj eller vibrationslyd observeres, når enheden er i brug. Varmt vand bliver ved med at komme ud af enheden. Kontakt straks din lokale forhandler for vedligeholdelse/reparation. Indendørs enhed Udendørs enhed Bruser Betjeningspanel Strømforsyning Panel Vandbeholder enhed Gulvvarme 3

4 BETJENINGSPANEL Nogle funktioner beskrevet i denne vejledning gælder muligvis ikke for din enhed. Kontakt din nærmeste autoriserede forhandler for yderligere information. ERROR RE Ved normal drift er, og knapperne ikke i brug TANK QUIET OPERATION OUTDOOR MON TUE WEDTHU FRI SAT SUN ON OFF REMOTE MODE QUIET HEK ATUAL SEARH LOK ANEL ERROR RE knap 14 Støjsvag drift indikator 2 Drift LED 15 Backup varmelegeme aktiveret/deaktiveret indikator 3 Driftsindstilling knap 16 Forcer opvarmning indikator 4 Støjsvag drift knap 17 Backup varmelegeme aktuel drift () indikator 5 Indendørs enhed backup varmelegeme aktivering knap 18 Booster varmelegeme aktuel drift () indikator 6 Systemindstilling knapper 19 Systemindstilling indikator 7 Timer-indstilling gruppeknapper 20 Systemstatus check indstilling indikator 8 Forcer opvarmning knap 21 System udpumpning indikator 9 System udpumpning knap 22 Timer/Ur-indstilling display 10 Systemstatus check knapper 23 Tilsluttet ekstern termostat display 11 Fejl-nulstilling knap 24 Udendørs temperatur display 12 Opvarmning indikator 25 Vandafløb temperatur display 13 Beholder indstilling indikator 26 Solcelle display 4 BETJENINGSPANEL KLARGØRING Indstilling af dag og tid LOK 1. Tryk på. 2. Tryk på eller for at indstille dagen. 3. Tryk på for at bekræfte. 4. Gentag trin 2 og 3 for at indstille tiden. Bemærk: Dagen og tiden skal indstilles når: - Enheden tændes for første gang. - Der er gået lang tid, siden der sidst var tændt for enheden. Den tid, der er indstillet, vil være standardtid for alle timer-operationer.

5 OPSÆTNING AF SPEIELLE FUNKTIONER Efter den grundlæggende installation kan du justere indstillingerne manuelt. Den grundlæggende indstilling forbliver aktiv, indtil brugeren ændrer den. Betjeningspanelet kan bruges til flere installationer. Nogle funktioner gælder muligvis ikke for din enhed. Sørg for at drift LED en er i OFF tilstand før indstilling. Dag display YES / NO / Temperatur display dansk Driftsindstilling TANK QUIET OPERATION OUTDOOR ATUAL Aktuel drift Timer display Funktioner* / indikator HEK ANEL SEARH vælg funktioner og indstil din ønskede timer 1. Tryk på og HEK samtidigt i 5 sekunder for at komme ind i indstillingen af specielle funktioner. og indikatoren er ON. 2. Tryk på eller for at browse gennem funktionerne. 3. Tryk på for at komme ind i funktionen. 4. Tryk på eller for at aktivere YES eller deaktivere NO funktionen eller indstille din ønskede dag og tid. 5. Tryk på for at bekræfte. Funktion * Driftsindstilling/ Aktuel drift TANK SOLAR TANK Beskrivelse Ekstern termostat (YES/NO) Indstilling af ekstern termostat tilslutning. Beholder tilslutning (YES / NO) Indstilling af beholder tilslutning. Solcelle prioritet (YES / NO) Til valg af solceller til opvarmning af vandbeholder. Varme prioritet (YES / NO) Til valg af varmepumpe udelukkende til varme i + TANK indstilling. Varme interval-indstilling Til indstilling af timer til varme i + TANK indstilling (0,5 time ~ 10 timer). Beholder-opvarmning interval-indstilling Til indstilling af timer til beholder i + TANK indstilling (5 minutter ~ 1 time 35 minutter). Indstilling af booster varmelegeme tidsforsinkelse. Til indstilling af tidsforsinkelse for booster varmelegeme, hvis beholdertemperatur ikke nås (20 minutter ~ 1 time 35 minutter). Sterilisering (YES / NO) Til indstilling af sterilisering, hvis nødvendigt. Indstilling af sterilisering dag og tid Indstilling af timer til sterilisering (kun en gang om ugen). Sterilisering temperaturindstilling Indstilling af temperatur til steriliseringsfunktion (40 ~ 75 ). Advarsel Brug ikke systemet under sterilisering for at undgå forbrænding eller overophedning under brusebad. Sterilisering varighed. Til indstilling af timer til at bevare varmetemperatur for at gennemføre steriliseringsfunktionen (5 minutter ~ 1 time). 5

6 6 GRUNDLÆGGENDE BETJENING OFF / ON TÆND ELLER SLUK FOR ENHEDEN Når enheden er tændt, lyser drift LED en, og den aktuelle temperatur for vandafløbet samt udetemperaturen vises på betjeningspanelets display. MODE VALG AF DRIFTSINDSTILLING +TANK TANK Opvarmning - Sæt radiatorer/gulvvarme opvarmning til ON eller OFF. - I denne indstilling leverer udendørs enheden varmekapacitet til indendørs enheden. Heat + Tank indstilling - I denne indstilling leverer udendørs enheden varmekapacitet til varmtvandsbeholderen og indendørs enheden. - Denne indstilling bruges ikke, når en varmtvandsbeholder ikke er installeret. Tank indstilling - Sæt brug af varmvandsbeholder til ON eller OFF. - I denne indstilling leverer udendørs enheden varmekapacitet til varmtvandsbeholderen. QUIET ET MERE STILLE MILJØ Denne indstilling dæmper støj fra udendørs enheden. I denne indstilling kan varmekapaciteten blive nedsat. AKTIVERING AF BAKUP varmelegeme Backup varmelegemet giver ekstra varmekapacitet ved kold udetemperatur og kan kun betjenes i forbindelse med opvarmning fra indendørs enheden, når det er aktiveret ved at trykke på denne knap. Backup varmelegemet tænder automatisk, når de indstillede betingelser er opfyldt. Opvarmningen deaktiveres manuelt ved at trykke på den pågældende knap igen. HEK SEARH Systemstatus check indstilling 1. Tryk på HEK i 5 sekunder for at komme ind i indstilling. SEARH 2. Tryk på eller for at checke vandtilførsel SEARH temperatur, beholder temperatur, kompressor driftsfrekvens eller fejl historik. Tryk på ANEL for at afslutte indstilling. Når indstilling er aktiveret, er indikatoren ON. indstilling kan ikke aktiveres, når indikatoren er ON. AVANERET BETJENING Det anbefales stærkt at kontakte den nærmeste autoriserede forhandler for at ændre vandets temperaturområde. Brug betjeningspanelet til at indstille temperaturområdet for vandets afgangstemperatur og udetemperaturen. SYSTEMINDSTILLING Driftsindstilling Temperatur display ANEL HEK SEARH TANK ON QUIET OPERATION OUTDOOR ATUAL Parameter * indikator 1. Tryk på i 5 sekunder for at komme ind i indstilling. indikatoren er ON. 2. Tryk på eller for at vælge en parameter. 3. Efter at have valgt den ønskede parameter,tryk på for at angive parameteren. 4. Tryk på eller for at indstille den ønskede temperatur. 5. Tryk på igen for at bekræfte indstillingen. Gentag trin 2 til 5 for at indstille andre parametre. Driftsindstilling Parameter * Beskrivelse Indstilling til lav udetemperatur (-15 ~ 15 ). Indstilling til høj udetemperatur (-15 ~ 15 ). Indstilling til vand afløbstemperatur ved lav udetemperatur (-25 ~ 55 ). Indstilling til vand afløbstemperatur ved høj udetemperatur (-25 ~ 55 ). Vandtemperatur Udetemperatur OFF Indstil temperatur til sluk for opvarmning (5 ~ 35 ). ON Indstilling af udetemperatur til tænd for opvarmning (-15 ~ 20 ). TANK Indstillings af varmtvandsbeholder temperatur (40 ~ 75 ). Vandtemperatur forskel indstilling 1. Tryk på inden 5 sekunder. Gentag trin 3 til 5 for at indstille den ønskede temperaturforskel (-5 ~ 5 ). Bemærk: Tryk på ANEL eller vent 30 sekunder for at afslutte indstillingen. Den indstillede temperatur gemmes i systemet, når den er bekræftet. indstilling kan ikke aktiveres, når og indikatoren er ON.

7 UGENTLIG -INDSTILLING Timer display Lyser hvis timer-drift 6 forskellige programmer kan indstilles for en dag (1 ~ 6) er valgt Angiver den valgte dag MONTUEWEDTHU FRI SAT SUN Angiver den næste dag til timer-drift ON Tid som skal vælges (10 minutters trin) OFF OFF Timer ON Timer Til automatisk at sætte enheden til OFF Til automatisk at sætte enheden til ON Dag som skal vælges LOK ANEL dansk Funktion Trin Gå ind i timer-indstilling Tryk på. Indstil dag og tid 1. Tryk på eller for at vælge din ønskede dag. 2. Tryk på for at bekræfte blinker, tryk på for at indstille program Tryk på for at vælge ON eller OFF timer. 5. Tryk på eller for at vælge din ønskede tid. Hvis du vil indstille timeren sammen med andre operationer, tryk på MODE og QUIET. 6. Tryk på for at bekræfte program 1. Den valgte dag markeres med. Efter 2 sekunder går displayet til det næste program. 7. Gentag trin 4 til 7 for at indstille programmerne 2 til 6. Hvis der i timer-indstilling ikke trykkes på en knap i 30 sekunder, eller hvis der trykkes på knappen, bekræftes den øjeblikkelige indstilling, og timer-indstillingen afsluttes. Tilføje/Juster timer Frakobling af timer Tilkobling af timer Gentag de ovenstående trin. Tryk på ANEL, tryk derefter på. Tryk på, tryk derefter på. heck timer 1. Tryk på. Annuller timer 1. Tryk på. 2. Tryk på eller indtil din ønskede dag vises, tryk på 3. Tryk på eller for at checke de indstillede programmer. for at bekræfte dit valg. 2. Tryk på eller indtil din ønskede dag vises. 3. Tryk på for at angive programindstillingen. 4. Tryk på eller indtil dit ønskede program vises. ANEL 5. Tryk på for at annullere programmet. Bemærk: Du kan indstille timeren til hver dag i ugen (mandag til søndag) med 6 programer om dagen. Når enheden tændes af ON en, vil den bruge den tidligere indstillede temperatur til at kontrollere vandets afgangstemperatur. Det samme timer-program kan ikke indstilles flere gange samme dag. Du kan også vælge flere dage med den samme timer-indstilling. Fremmer energibesparelse ved at give dig mulighed for at indstille op til 6 programmer for enhver dag i ugen. 7

8 OUTDOOR MON TUE WEDTHU FRI SAT SUN TANK ON QUIET OFF SOLAR REMOTE NOT AVAILABLE OPERATION MPa 0.3 ATUAL INDENDØRS ENHED FORSIGTIG Afbryd strømforsyningen før rengøring. RENGØRINGSANVISNINGER Brug ikke rensebenzin, fortynder eller skurepulver. Brug kun sæbe ( ph7) eller et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke varmere vand end 40. TIP For at sikre optimal ydeevne fra enheden bør der udføres regelmæssige eftersyn af den. Kontakt en autoriseret forhandler. Vandtrykmåler MPa Tryk eller ram ikke glasdækslet med hårde, spidse genstande. Dette kan beskadige enheden. Sørg for at vandtrykket er mellem 0,05 og 0,2 MPa (0,1 MPa = 1 bar). Hvis vandtrykket er uden for det ovenstående interval, kontakt en autoriseret forhandler. 8 Indendørs enhed & Betjeningspanel Sprøjt ikke vand direkte på enheden. Tør forsigtigt enheden af med en blød, tør klud. EKSTERNT FILTER Rengør det eksterne filter mindst en gang om året. Undlader du at gøre dette, kan filteret blive tilstoppet og forårsage systemnedbrud. Kontakt en autoriseret forhandler. Udendørs enhed Bloker ikke luftindtag- og aftræksåbninger. Det kan forårsage lav ydelse eller sammenbrud. Fjern forhindringer for at sikre tilstrækkelig ventilation. Om vinteren bør du rengøre og fjerne sne i nærheden af udendørs enheden, så sneen ikke dækker for luftindtaget og aftræksåbninger. Eftersyn For at sikre optimal ydeevne fra enheden bør der udføres regelmæssige eftersyn af enheden, dens eksterne filter og ledningsføring. Denne vedligeholdelse bør udføres af en autoriseret forhandler. Fjern enhver blokering af luftindtag og aftræksåbninger på udendørs enheden. Ved længere tid uden brug. Afbryd strømforsyningen. BESTIL SERVIE I DISSE SITUATIONER AFBRYD STRØMFORSYNINGEN og kontakt derefter en autoriseret forhandler i de følgende situationer: Unormal støj under drift. Vand/fremmedlegemer er kommet ind i betjeningspanelet. Vand lækker fra indendørs enheden. Fejlstrømsafbryder slår hyppigt fra. Netledningen bliver varm.

9 fejlfinding De følgende symptomer er ikke tegn på funktionsfejl. Symptom Årsag Strømmende lyd under drift. Kølemiddel strømmer indvendig i enheden. Drift forsinkes nogle minutter efter genstart. Forsinkelsen beskytter enhedens kompressor. Udendørs enheden afgiver vand/damp. Kondensation eller fordampning sker på rør. Udendørs enheden afgiver damp under opvarmning. Dette skyldes afrimning ved varmeveksleren. dansk Udendørs enheden fungerer ikke. Når udetemperaturen er uden for driftsområdet, skifter varmepumpesystemet til beskyttet tilstand. Luft-til-vand varmepumpesystemet slukker. Hvis indendørs enhedens vandindtag temperatur er lavere end 20. Backup varmelegemet tænder for at opvarme vandet. Systemet har vanskeligt ved at varme. Når opvarmning udføres af indendørs enheden sammen med gulvvarme eller radiatorer samtidigt, kan der være tilfælde, hvor varmtvandstemperaturen bliver lavere og gør opvarmningen med gulvvarme eller radiatorer svagere. Når udetemperaturen er lav, kan det være svært at holde varmen. Blokerer en snedrive udløbsåbningen eller luftindtaget på udendørs enheden? For lavt indstillet varmekurve. Systemet varmer ikke med det samme. På grund af varmepumpesystemets natur kan det tage lidt tid at varme vandet op, hvis enheden koldstartes. Drift starter, efter at strømmen vender tilbage. Enheden har en automatisk genstart funktion. heck de følgende punkter, før du bestiller service. Symptom check Opvarmning fungerer ikke effektivt. Indstil temperaturen korrekt. Er en radiatorventil lukket? Fjern enhver blokering af luftindtag og aftræksåbninger på udendørs enheden. Støj under drift. heck om enheden er installeret på et hældende underlag, eller om dækslet er lukket ordentligt. Enheden fungerer ikke. heck om sikkerhedsafbryderen er udløst. Drift LED en lyser ikke, eller betjeningspanelets display er mørkt. Er strømforsyningen afbrudt, eller er der et strømsvigt? Drift LED en blinker og en fejlkode vises på betjeningspanelets display. OUTDOOR ATUAL EAT Sluk for enheden og oplys fejlkoden til en autoriseret forhandler. MONTUEWEDTHU FRI SAT SUN ANK Timer-drift annulleres, når en fejlkode vises. ON UIET OFF ATER SOLAR REMOTE RE NOT AVAILABLE ERATIONKnap til forceret brug af varmelegeme. I tilfælde af et svigt i luft-til-vand varmepumpesystemet kan backup varmelegemet bruges til at opvarme brugsvandet. Tryk på for at tænde for backup varmelegemet. OFF / ON Tryk på for at stoppe forceret opvarmning. Under forceret opvarmning er ingen andre operationer tilladt. 9

10 INFORMATION Information til brugere om indsamling og bortskaffelse af gammelt udstyr Disse symboler på produkter, emballage og/eller ledsagedokumenter betyder, at brugte elektriske og elektroniske produkter ikke må blandes med almindeligt husholdningsaffald. For korrekt behandling, genvinding og genbrug af gamle produkter, bedes du tage dem til egnede indsamlingssteder i overensstemmelse med nationale bestemmelser samt direktiverne 2002/96/EF og 2006/66/EF. Ved at bortskaffe sådanne produkter korrekt, hjælper du med til at spare værdifulde ressourcer og forhindre eventuelle negative virkninger på menneskers sundhed og miljøet, som ellers kunne opstå som følge af forkert håndtering af affaldet. For mere information om indsamling og genanvendelse af gamle produkter, kontakt din kommune, dit renovationsselskab eller den forhandler, hvor du har købt produkterne. Sanktioner kan være gældende for ukorrekt bortskaffelse af dette affald, i overensstemmelse med national lovgivning. Til erhvervsmæssige brugere i EU Hvis du ønsker at kassere elektriske og elektroniske apparater, bedes du kontakte din forhandler eller leverandør for nærmere information. [Information om bortskaffelse i lande uden for EU] Disse symboler er kun gyldige i EU. Hvis du ønsker at kassere disse produkter, bedes du kontakte dine lokale myndigheder eller din forhandler og spørge om den korrekte bortskaffelsesmetode. Trykt i Malaysia Panasonic orporation Website: I henhold til direktiv 2004/108/EU, Artikel 9, stk. 2 Panasonic Testing entre Panasonic Service Europe, en division i Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, Hamburg, Tyskland F FS0411-2

Betjeningsvejledning Luft-til-vand varmepumpe

Betjeningsvejledning Luft-til-vand varmepumpe OUTDOOR 1 2 3 4 5 6 MON TUE WEDTHU FRI SAT SUN TANK ON QUIET OFF SOLAR REMOTE NOT AVAILABLE OPERATION 0.1 0 0.2 0.4 MPa 0.3 ATUAL Betjeningsvejledning Luft-til-vand varmepumpe Model Nr. Indendørs enhed

Læs mere

Betjeningsvejledning Mono-bloc luft-til-vand varmepumpe

Betjeningsvejledning Mono-bloc luft-til-vand varmepumpe Betjeningsvejledning Mono-bloc luft-til-vand varmepumpe Model Nr. Mono-bloc enhed WH-MDF09C3E8 WH-MDF12C9E8 WH-MDF14C9E8 WH-MDF16C9E8 DANSK Før du betjener enheden, bedes du læse denne betjeningsvejledning

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING KUMMEFRYSER HB 100 C HB 205 C HB 306 C

BRUGERVEJLEDNING KUMMEFRYSER HB 100 C HB 205 C HB 306 C BRUGERVEJLEDNING KUMMEFRYSER HB 100 C HB 205 C HB 306 C DK Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE OPLYSNINGER OM SIKKERHED OG ADVARSLER...1-2 BRUG AF APPARATET...3 OPTØNING/FØRSTE BRUG OG INSTALLATION...4

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted!

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 100054 V6/0114 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger... 86 1.1

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

1. Installering og tilslutning.skal installeres af fagmand. 1. Installering og tilslutning

1. Installering og tilslutning.skal installeres af fagmand. 1. Installering og tilslutning Introduktion Tak, fordi du købte en varmepumpe. For at få størst muligt udbytte af fordelene ved denne enhed, bedes du læse manualen igennem. Lær, hvordan du skal læse alle informationerne på displayet.

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Din manual LG AHUW096AN http://sv.yourpdfguides.com/dref/3917073

Din manual LG AHUW096AN http://sv.yourpdfguides.com/dref/3917073 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för LG AHUW096AN. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Slim-Line 80L 700.180G V2/1011

Slim-Line 80L 700.180G V2/1011 Slim-Line 80L 700.180G V2/1011 DK 1. Generelle oplysninger 114 1.1 Generelt om denne vejledning 114 1.2 Symbolforklaring 114 1.3 Producentens ansvar og garanti 115 1.4 Ophavsret 115 1.5 Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina Integrata Monsun 2 Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 1-Kontrol Panel 2-Belysning 3-Metallåge Specifikationer Sikkerhedsinstruktioner *Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem.

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

Oversigt over gennemsnitlig energitab ved forskellig udendørs temperatur

Oversigt over gennemsnitlig energitab ved forskellig udendørs temperatur Oversigt over gennemsnitlig energitab ved forskellig udendørs temperatur Energitab uden cover Pool temperatur 27 0 Min. 200mm. betonvæg Gennemsnitlig pooldybde Vind hastighed < 0,5 m/s Luftfugtighed >

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere