Ver. x Rev. x Dato xx.xx.2012 Kapitel X Side X til X

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ver. x Rev. x Dato xx.xx.2012 Kapitel X Side X til X"

Transkript

1 Vejledning til peratinsmanual (RPAS/UAS OM) fr at pnå gdkendelse af rganisatin. Denne vejledning er tiltænkt sm et eksempel udarbejdet af Trafikstyrelsen fr at standardisere den perative g tekniske dkumentatin sm skal fremsendes fr kmmercielle, frskning/test peratiner med UAS/RPAS peratiner i Danmark. Det er derfr helt p til selskabet m hvrvidt man vil gøre brug af dette eksempel. Det er ligeledes p til peratøren m man vil udgive sin drift håndbg på dansk eller engelsk. Det kan dg være en frdel på engelsk hvis man påtænker at perere udenfr Danmarks grænser. Herunder definitiner: RPAS - Remtely Pilted Aircraft System hvilket er en undergruppe af UAS Unmanned Aircraft systems. Ved begge systemer er der en persn sm til enhver tid har kntrl ver det fjernstyrede luftfartøj. VLOS: Visual Line Of Sight Flyvning med ubemandet luftfartøj sm skal gennemføres således at luftfartøjets psitin g flyveretning knstant kan bserveres visuelt uden kamera, kikkert eller andre hjælpemidler samt at luftfartøjet uden frsinkelse skal kunne manøvreres på en sådan måde at kllisin med andre luftfartøjer i luften g persner g ejendm på jrden kan afværges. Med andre hjælpemidler menes der i dette tilfælde ikke briller eller kntaktlinser sm benyttes fr krrektin af nedsat syn. EVLOS: Extended visual Line f sight peratinshøjder ver 100 meter AGL, sm er gdkendt af trafikstyrelsen. Sm eksempel kan nævnes flyvning mkring frhindringer hvis man kan hlde sig inden fr en radius af 25 meter målt fra centrum af frhindringen. BLOS: Beynd Line f sight flyvning med ubemandet luftfartøj udenfr synsrækkevidde fra pilt g bservatør. BVLOS: Beynd Visual Line f sight Undergruppe af BLOS med samme kriterier. BRLOS: Beynd Radi Line Of Sight - Undergruppe/specifisering af BLOS hvr der ikke er direkte link mellm jrdstatin g luftfartøjet g en hvr et relæ benyttes. (f.eks satcm, mbilteknlgi, etc.) Luftfartøjet kan fysisk være VLOS/EVLOS, men vil ikke være at betragte sm en VLOS/EVLOS peratin uden særlig gdkendelse. Beskrivelse af pbygningen: a. Af hver side skal fremgå sidetal g sidetal af, versin g revisins reference, dat. b. Indhldsfrtegnelse c. Fælles revisinsliste. d. Oversigt ver relevante frkrtelser g definitiner.

2 Følgende kapitler skal sm minimum være i drift håndbgen. 1. Part A: Generelt: her beskrives selskabets pbygning g generel infrmatin m selskabets praksis g prcedurer. 2. Part B: Operative håndbøger: her beskrives selskabets materiel (brugerhåndbøger- g beskrivelser) 3. Part C: Risikanalyser g SOP (Standard Operating Prcedures) fr de peratiner sm selskabet udfører. Hver type peratin kan/bør have sin egen SOP herunder inkluderes de tilpassede checklister. 4. Part D: Teknik/vedligehldelsesrutiner. 5. Part E: Trænings g kvalifikatinskrav fr selskabets persnale. 6. Bilag. Denne drift håndbg skal i detaljer beskrive hvrdan selskabet udfører sine peratiner herunder de prcedurer, sm selskabets persnale skal efterleve. Bemærk ligeledes at drift håndbgen skal beskrive hvrdan det tilsikres af gældende bestemmelser verhldes, kmpenserende franstaltninger mv.

3 RPAS/UAS Operatinsmanual fr [Firmanavn]

4 Indhldsfrtegnelse: 1. Hvem har ansvaret fr håndbgens drift g vedligehldelse, navne på ansvarsmråder generelt? a. Revisinsliste b. Ordliste, frkrtelser g definitiner c. Indledning 2. Part A Generelt 3. PART B Operative Håndbøger 4. PART C Risikanalyser g SOP 5. PART D Teknik/Vedligehldelses rutiner 6. PART E Træning g kvalifikatinskrav fr selskabets persnale.

5 1. Hvem har ansvar fr manualens vedligehldelse/revisiner, generelle ansvarsmråder? 2. Revisinsliste Rev nr. Berørt Part Gdkendt dat: Revisin udført af Bemærkninger 0 RPAS OM [Navn på ansvarlig fr OM] Første gang gdkendt TS 1 OM A [Navn] Operatin Ledningsinspektin gdkendt TS 2 OM A, B [Navn] RPA type XX inkluderet 2.1 OM A, B [Navn] Layut ændret, Kpi sendt TS Etc.. (TS = Trafikstyrelsen) 3. Ordliste, frkrtelser g definitiner 4. Indledning

6 RPAS Operatins manual part A Generelt

7 Warning, Cautin g Ntes: Det er hensigtsmæssig at belyse vigtige mmenter i manualen g dette kan gøres vha.: Warning/Advarsel Omhandler en prcedure eller fremgangsmåde sm kan resultere i alvrlig skade på persner g udstyr, eller tab af menneskeliv hvis ikke den bliver fulgt. Cautin/Fare Omhandler en prcedure eller fremgangsmåde sm kan resultere i skade, eller ødelagt udstyr hvis ikke den bliver fulgt. Nte/bemærk Omhandler en prcedure eller fremgangsmåde sm skal understreges. Sm minimum skal drift håndbgens OM part A indehlde: 1. Organisatin g Ansvar Frmål med håndbgen Gyldighedsmråde (Hvem hvad hvr er dækket af denne håndbg) evt. blkdiagram. Krt beskrivelse af virksmheden Referencer til regelværk g hjemler. Ansvarsfrdeling i selskabet Hvem har hvilke stillinger g ansvarsmråder 2. Selskabets gdkendelser/gdkendte typer peratiner Oversigt ver de typer peratiner sm selskabet har gdkendelse til at udføre. Kan evt. vedhæftes sm bilag g sættes ind andre steder i manualen. Såfremt en ny type peratin skal udføres, skal disse i hvert enkelt tilfælde gdkendes af Trafikstyrelsen. Derfr skal en peratinsbeskrivelse g en risikanalyse frelægges. 3. Risikanalysemdel Beskrivelse af den risikanalyse mdel sm benyttes. Der findes mange mdeller sm kan benyttes. Det er dg vigtigt at den sm udarbejder mdellen frstår princippet af denne g frhlder sig til den.

8 4. Selskabets kvalitetssystem Beskrivelse af prcesser g rutiner i selskabet således at fejl g mangler afdækkes. Såfremt selskabet driver bemandet luftfart, må peraratiner med RPAS beskrives i frhld til det allerede gdkendte kvalitetssystem. (kpi af sidste udgave af drift håndbg skal altid være elektrnisk hs Trafikstyrelsen) 5. Tjeneste- g hviletid Her beskrives selskabets plitik g regler fr tjeneste- g hviletid. Det er vigtigt at have en hldning til piltens mentale tilstand, således at unødvendige hændelser g havarier undgås. 6. Generelle perative prcedurer g begrænsninger Her beskrives de generelle perative prcedurer sm er gældende, g sm ikke er specifikke fr de enkelte typer af platfrme sm selskabet anvender. Følgende nævnes krt: (ikke udtømmende) Frberedelser før flyvning Rutine fr gdkendelse af pgaven Eks. gdkendelse af flyvechef eller anden ansvarlig, hvis pgaven er særlig speciel- Er udstyret egnet til pgaven VLOS, EVLOS eller BLOS? Generelle begrænsninger sm selskabet har vedtaget. Andet Verificering af at pgaven ligger indenfr de gyldige tilladelser. Generelle vejrminima Selskabets minima uafhængig af platfrmens individuelle begrænsninger sm kan være højere eller lavere Vind Nedbør Sigtbarhed Andet Operatinsmrådets beskaffenhed Bebyggelse

9 Beflkning Trafik Jernbane Lufttrafik/Luftsprt Lufthavne Flyvepladser Afspærring Kriterier fr egnede nødlandingsmråder Andet Operatiner i nærheden af lufthavne g flyvepladser Begrænsninger nærmere end 5 km fra alle flyvepladser Ved flyvning nær kntrllerede pladser Prcedurer fr hvem der i så fald skal kntaktes Restriktins- g faremråder Placering i frhld til peratinen Hvr findes der en versigt ver disse Gdkendelsesrutiner Ansøgninger g frister Operatiner i kntrlleret luftrum Frventet krav til frhåndskrdinering af alt flyvning i kntrlleret luftrum. Krav m 2 vejs radifrbindelse VLOS: Maks 100 meter AGL Maks afstand fra pilt defineres. Fr hvert system selskabet bruger, definer maks. afstand fra peratør iht. de/den aktuelle platfrme synlighed. Vejr g lysfrhld vil være faktrer sm kan begrænse afstanden, g bør anskueliggøres. Flyvningen skal gennemføres således at luftfartøjet hele tiden kan bserveres med det bltte øje uden brug af hjælpemidler sm kikkert, kamera, etc. Luftfartøjet skal til enhver tid kunne kntrlleres manuelt af fartøjschefen således at sammenstød med andre luftfartøjer, persner, fartøjer, køretøjer g frhindringer på jrden ikke frekmmer. Begrænsninger i Kntrlleret luftrm. (Se eget punkt fr OPS indenfr Kntrlleret luftrum)

10 EVLOS: Over 100 meter AGL Beskrivelse av hvrdan flyvningen skal gennemføres således at luftfartøjet hele tiden kan kntrlleres manuelt af Fartøjschefen således at sammenstød med andre luftfartøjer, persner, fartøjer, køretøjer g frhindringer på jrden ikke frekmmer. (Brug af bservatør!!) Krav til flytelefnistbevis fr mnitrering g varsling af anden lufttrafik i peratinsmrådet. Definer maks. højde g afstand der hvr fartøjschefen ikke benytter sig af en bservatør. Definer maks. afstand fr systemets rækkevidde (sender mdtagerudstyr eller andre fysiske begrænsninger) BLOS: Udvidet risikanalyse fr hver peratin Definer systemets rækkevidde eller andre relevante begrænsninger Ansøgningsprcedurer Krav til særskilt luftrum/peratinsmråde Frister fr afsendelse inden peratinen minimim 60 dage Henvisninger til relevante dkumenter Selskabets prcedurer g krav fr FPV (First Persn View) peratiner FPV flyvning kan udføres når der fruden pilten er en sekunderende pilt til stede under hele flyvningen, sm uden brug af hjælpemidler skal kunne bevare visuel kntakt med luftfartøjet, således at sekundanten kan vertage luftfartøjets styring g m nødvendigt bringe luftfartøjet til sikker landing. Den sekunderende pilt skal være en persn sm under FPV flyvning har visuel kntakt til luftfartøjet, g sm har de frnødne kundskaber til at vertage føringen af luftfartøjet. Krav jf. AIC B 20/10 mhandlende FPV Generelle prcedurer ved flyvningen Crew pgaver Kriterier fr vurdering af fartøjets luftdygtighed NOTAM anden aktivitet i peratinsmrådet Vejrfrhld MEL liste (Minimum equipment list det mindste af fartøjets udstyr/kmpnenter sm må være perative før en flyvning må gennemføres) Brug af slbriller Afspærring af mråder, hvrdan, hvr meget g hvrfr.

11 Specielle hensyn i frbindelse med høj/lav temperatur? (Batterikapacitet, mtrens ydelse, persnlige hensyn etc.) Mbiltelefnprcedurer Beklædning/unifrmering? Samarbejde intern/eksternt Briefing af berørt persnale, aktører, skuespillere eller andre sm kan være i fare hvis nget går galt. Vurdering af andre kendte farer, mbilmaster, magnet felter, radistråling, fugle, dyr etc. Andet Prcedurer fr brug af VHF-radi Mindstekrav af gyldigt flyvetelefnistcertifikat udstedt af Trafikstyrelsen. (Flyvning steder hvr der kræves 2 vejs radi frbindelse, må kun finde sted hvis fartøjschefen er indehaver af et flyvetelefnistbevis udstedt af Trafikstyrelsen) Fraselgi Aktuelle situatiner fr brug (BLOS/EVLOS) Andet Generelle prcedurer efter flyvning Lgføring Persnlig lgbg (fr at dkumentere plæring/erfaring/vedligehldelses krav se gså under PART E) Udstyrets (tekniske) lgbøger (gangtid/vedligehldelsesintervaller fr udstyret. Vis beskrivelsen i Part C Lgbilag vedlægges her. Opbevaring af lgdkumenter Oplæring/kvalifikatiner Systemlg Digital lg Papirlg Teknisk lg Udfyldte checklister? (hvis relevant) Backup/papirkpi af digital lg. Andet

12 7. Havarier, Hændelser g uheld UAS g RPAS er defineret sm et luftfartøj g skal selskabet skal derfr indberette havarier g hændelser til Trafikstyrelsen. Handlingsinstruks ved havarier, hændelser g uheld. Indberetningsprcedurer Alvrlige persnskader Persn skader med hspitalsindlæggelse sm kræver tilkald af plitiet. Materielle skader sm medfører en eller anden frm fr erstatningskrav Dkumentatinsprcedurer Trafikstyrelsen Systemfejl Frsikring Til plitiefterfrskning Evt. særskilt lagring af systemlgger såfremt der skal efterfrskes 8. Operatinstyper Krt beskrivelse af de peratiner sm selskabet udfører (g har fået gdkendt). Detaljeret beskrivelse med risikanalyser skal beskrives i Part C. Træning Ledningsinspektiner Ejendmsft, Land Ejendmsft, By eller lign. Filmprduktin Overvågning Sensrtest Landmåling IR-film SAR Survey Gelgisk Krtprduktin Miljø Frskning Klima Meterlgi Dyremærkning

13 9. Eventuelle relevante bilag Prcedurer fr persnlig lg Prcedurer fr pgave g aktivitetslg Afvigelsesskema Andre relevante bilag. Den persnlige lg skal sm minimum indehlde: Dat g år UAV individ sm blev benyttet Registreringsnummer Egen rlle i frbindelse med flyvningen (pilt, bservatør etc.) Sted (hvis ikke stednavn kan angives da i krdinater) Tidspunkt Evt. anmærkninger Piltens underskrift Trafikstyrelsen, skal ved frespørgsel have adgang til alt lgmateriale.

14 RPAS Operatinsmanual part B Operative håndbøger

15 Part B mfatter de perative g POH er (Pilts Operating Handbk) fr selskabets frskellige typer af platfrme g udstyr. Indhldsfrtegnelse 1. System X a. Generel infrmatin i. Kmpnenter ii. Karakteristik iii. Risikanalyse fr aktuelt system (identificering af svagheder g begrænsninger i systemet suppleret med tiltag fr at kmpensere fr disse) b. RPS (Remte Pilt Statin) c. Ydelser g begrænsninger i. Vægt g balance ii. Flyvetid iii. Vejrbegræsninger iv. Evt. v. Yderligere begrænsninger sm peratøren selv pålægger, eks. i frbindelse med særlige vanskelige pgaver disse uddybes i Part C d. Nødprcedurer i. Baggrund/beskrivelse af prcedurer ii. Følgende gælder såfremt der pstår en nødsituatin: 1. Maintain cntrl ver the aircraft 2. Analyse and take neccesary prber actin 3. Land as sn as pssible. e. Nrmale prcedurer i. Baggrund/beskrivelse af prcedurer (Hvilke tiltag fr pnåelse af den nødvendige systemfrståelse) f. Gdkendt udstyr/sensrer i. Beskrivelse af mntage/brug af udstyr/sensr ii. Sensrernes vægt iii. CG (Centre f gravity) g. Specielle hensyn sm skal tages ved peratiner 2. System y Ved flere systemer gentages sm punkt venfr Bilag Checklister fr de frskellige systemer lægges sm bilag.

16 Bilag 1: Nød checkliste system 1 Bilag 2: Nrmal checkliste system 1 Etc.. En checkliste skal ikke være detaljeret beskrivende. Checklister bør være en enkel huskeliste sm man benytter ude i frbindelse med peratinen: Eks.: 1. Batteristatus.checket 2. Ejer tilladelse Ok 3. vind Under xx m/s 4. Afstand til publikum..min xxm 5. Prpeller.Sikret med xxxx (Trque XXN/m) 6. Kamera På 7. Autfkus Af (Gælder ikke i tilfælde X) etc (I OM en beskrives baggrunden fr de frskellige typer handlinger sm skal kntrlleres. Enklere peratiner, betyder fte mindre begrænsninger. Egne checklister fr specielle peratiner kan gså stå i frbindelse med SOP OM Part C)

17 RPAS Operatinsmanual part C Risikanalyser g SOP fr gdkendte peratiner

18 Indhldsfrtegnelse Her skal risikanalyse g SOP fr de frskellige typer gdkendte peratiner indføres. Såfremt de samme risikmmenter går igen fr flere typer peratiner, kan det vurderes m det er praktisk at samle disse i en «generel risikanalyse» sm er gældende fr alle/flere typer peratiner. Eksempel på peratiner: Aktuelle «Hvedgrupper» VLOS EVLOS BLOS BVLOS BRLOS Aktuelle «Undergrupper» Træning Ledningsinspektin Ejendmsft, Land Ejendmsft, By/tættere bebygget mråde Filmprduktin Indendørs Overvågning Sensrtest Landmåling IR-filmning SAR Survey Gelgisk Krtprduktin Miljø Frskning Klima Meterlgi Radimærkede dyr Etc. Eksempel: VLOS peratiner 1. Træning a. Risikanalyse b. SOP i. Ansøgningsprcedurer ii. Begrænsninger iii. Aktuelle mråder c. etc.

19 2. Ledningsinspektin a. Risikanalyse b. SOP i. Ansøgningsprcedurer ii. Begrænsninger iii. Aktuelle mråder 3. Ejendmsft, Land a. Risikanalyse b. SOP 4. Ejendmsft, By/tættere bebygget mråde a. Risikanalyse b. SOP i. Ansøgningsprcedurer ii. Begrænsninger iii. Aktuelle mråder c. Etc. 5. Filmprduktin a. Risikanalyse b. SOP c. Etc. BLOS peratiner 1. Træning a. Risikanalyse b. SOP i. Ansøgningsprcedurer ii. Begrænsninger iii. Aktuelle mråder iv. Uddannelseskrav v. Vedligehldelseskrav c. Etc. 2. Overvågning a. Risikanalyse b. SOP i. Ansøgningsprcedurer ii. Begrænsninger iii. Aktuelle mråder c. Etc. 3. Sensrtest d. Risikanalyse e. SOP 4. Landmåling f. Risikanalyse g. SOP

20 5. IR-film h. Risikanalyse i. SOP BRLOS peratiner 1. SAR (Search and rescue) a. Risikanalyse b. SOP i. Ansøgningsprcedurer ii. Begrænsninger iii. Aktuelle mråder c. Etc. 2. Survey a. Gelgisk b. Krtprduktin c. Miljø 3. Offshre a. Security b. Brandfare c. Offshre sikkerhedskursus fr peratører? 4. Frskning a. Klima b. Meterlgi c. Radimærkede dyr

21 Part E Træning/plæring/ vedligehldelseskrav

22 Indhldsfrtegnelse 1. Generelt m plæring g vedligehldelse af kmpetence Krt beskrivelse af de(t) system(erne) sm selskabet benytter fr at parbejde- g vedligehlde nødvendig kmpetence fr sine peratører. 2. Rutiner fr vedligehld av certifikater/færdigheder Beskriv hvilket system selskabet benytter fr at kvalitetssikre at selskabets peratører har de nødvendige certifikater g kmpetence/træning til at udføre de frskellige typer pgaver. Ngen kan(vil) være myndighedspålagte, ngle vil være specifikke fr det enkelte selskab g den enkelte type pgave. 3. Simulatrer eller andet udstyr sm kan benyttes Såfremt der findes simulatrer til et system, beskrives muligheder g begrænsninger i frbindelse med uddannelsen her. 4. Hjælpere, bservatører g andre relevante persner i peratinen Beskrivelse af selskabets krav til plæring g træning fr hjælpere, bservatører g andre relevante persner i peratinen 5. System X Såfremt prducenten har publiceret eget træningsprgram, kan den bruges helt eller delvis så længe følgende punkter er inkluderet. a. Generel infrmatin b. Teretisk træningsprgram fr nye peratører sm minimum bør mfatte: i. RX/TX udstyr ii. batteri g lade udstyr/lade rutiner iii. teknisk gennemgang iv. kamera/sensr v. sftware/autpilt/gyrer/ vi. GPS vii. Backup/nødudstyr/RTH (Return t hme), etc. viii. Specielle peratinstyper ix. Listen er ikke udtømmende. c. Praktisk træningsprgram fr nye peratører sm bør mfatte: i. Nrmale peratiner

23 ii. Nødprcedurer iii. Ud check på system iv. Ud check på specielle peratiner d. Simulatr (såfremt dette er relevant) i. Nrmale peratiner ii. Nødprcedurer iii. Ud check på system iv. Træning til specielle peratiner. e. Vedligehldelseskrav- g træning fr selskabets peratører. 6. Bilag a. Træningsmanualer g andet relevant materiale fra prducenten(erne) b. Checklister fr praktiske prøver c. Træningsprfiler Etc.

24 Part D Teknisk/Vedligehld

25 Indhldsfrtegnelse (Evt. krt) teknisk beskrivelse af de(t) system(erne) sm selskabet benytter. Dersm prducenten har publiceret egen teknisk beskrivelse med vedligehldelsesrutiner, kan denne bruges helt eller delvis. Følgende punkter bør sm minimum være inkluderet. 5. System X a. Generel infrmatin i. Mere mfattende end indledningen såfremt flere systemer benyttes ii. Dkumentatinsrutiner / lgføring af vedligehld, eftersyn g reparatiner. (Evt. henvisning til beskrivelse i OM A) iii. Kmpnenter med teknisk beskrivelse g pdaterings- /serviceinterval 1. RX/TX udstyr 2. batteri g lade udstyr/lade rutiner 3. mtrer 4. Server (rutiner fr interval fr udskiftning/gangtid) 5. prpeller/rtrer 6. kamera/sensr 7. sftware/autpilt/gyrer/ 8. GPS 9. Backup/nødudstyr/RTH (Return t hme) iv. Evt.. b. Bilag i. Eftersynsjurnal ii. Checklister fr vedligehldelse iii. etc..

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksmhed g tjenesteydelser - start Denne vejledning er tilknyttet til startblanketten fr registrering af udenlandske virksmheder, der ønsker

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Opdateringsuddannelse Varighed 180 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktins uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsrganisatiner: Samarbejdsrganisatiner: Uddannelsesplan

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

Vedlagt: Ansøgningsskema. Bilag 1. Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet

Vedlagt: Ansøgningsskema. Bilag 1. Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet fr Hspitalsteknisk Assistentuddannelse, audilgispecialet. Audimetrist g audilgiassistent Vedlagt: Ansøgningsskema Bilag 1. Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet Bilag 2. FUHAs kriterier fr praktikpladsgdkendelse

Læs mere

BlipTrack generel håndteringsvejledning

BlipTrack generel håndteringsvejledning BlipTrack generel håndteringsvejledning Indhldsfrtegnelse 1. BlipTrack pakkeliste. 2. Mdem, SIM-krt g Blip Server infrmatin. 3. BlipTrack pbevaringshensyn. 4. BlipTrack drifts-, pbevarings- g vedligehldesesfrskrift.

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017 Kvalitetsledelseskrav Frundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske g miljømæssige undersøgelser Maj 2017 Side 2 af 8 KVALITETSLEDELSESKRAV TIL RÅDGIVERYDELSER 1 Indledning Frmålet med bilag Kvalitetsledelseskrav

Læs mere

Microsoft Kinect for Windows Software Development Kit (SDK)

Microsoft Kinect for Windows Software Development Kit (SDK) Micrsft Kinect fr Windws Sftware Develpment Kit (SDK) Disse licensvilkår er en aftale mellem Micrsft Crpratin (eller, afhængigt af hvr De br, et af dets asscierede selskaber) g Dem. De bedes læse dem.

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Dansk Hjemmepleje Service Ryttergårdsvej 3 Farum Tilsynet er udført den 15. september 2009 kl. 8.00-16.30

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud om Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark

Spørgsmål/svar til udbud om Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark Ministeriet fr Børn, Undervisning g Ligestilling Sagsnr. 16/02325 Senest pdateret den 8. april 2016 Spørgsmål/svar til udbud m Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark Der er til dags dat mdtaget g besvaret

Læs mere

Mig og min ADHD -profil:

Mig og min ADHD -profil: Mig g min ADHD -prfil: - et hjælperedskab til dig, sm kan have svært ved at beskrive dine vanskeligheder g hvad ADHD gør ved lige netp dit liv. Denne skabeln kan du bruge, hvis du ligesm mange andre med

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning

T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning Miljøministeriet Miljøstyrelsen husdyrgdkendelse.dk T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning Versin: 1.0 Status: 05 - Gdkendt Gdkender: Pul Lundsby Frfatter: Mrten Lange Kirkegaard Cpyright 2015 Netcmpany.

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Allerød Kmmune Ældre g Sundhed Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecenter Enghlm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 14. juni 2011, kl. 8.30-17.00 af sygeplejerske, chefknsulent Lis Oline Madsen

Læs mere

Generic Communication Framework

Generic Communication Framework Generic Cmmunicatin Framewrk B y S t e f a n L y k k e h ø j L u n d Stefan@stell.dk www.stell.dk -- C n t r l i s Y u r s Beskrivelse Generic Cmmunicatin Framewrk (GCF), er et system der muliggør fjernstyring

Læs mere

Arbejdsopgaver i Miljøafdelingen

Arbejdsopgaver i Miljøafdelingen Arbejdspgaver i Miljøafdelingen Udarbejdet af: Olav Bjesen Dat: 13. august 2015 Arbejdspgaver i Miljøafdelingen August 2015 Indledning Miljøafdelingens pgaver har rødder tilbage til de tidligere sundhedskmmissiner.

Læs mere

Vejlederinstruks Struktureret sidemandsoplæring i hjemmet. Indhold

Vejlederinstruks Struktureret sidemandsoplæring i hjemmet. Indhold Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Indhld Håndhygiejne... 3 Trachestmipleje... 4 Sugning... 5 Sugning i næse g mund... 6 Manuel ventilatin... 7 Tubeskift... 8 Taleventil, Svensk næse g prp... 9 Cuff...

Læs mere

Vejlederinstruks Struktureret sidemandsoplæring i hjemmet. Indhold

Vejlederinstruks Struktureret sidemandsoplæring i hjemmet. Indhold Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Indhld Håndhygiejne... 3 Trachestmipleje... 4 Sugning... 5 Sugning i næse g mund... 6 Manuel ventilatin... 7 Tubeskift... 8 Taleventil, Svensk næse g prp... 9 Cuff...

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Mamut Enterprise Produkt- og Kundeservice

Mamut Enterprise Produkt- og Kundeservice Mamut Enterprise Prdukt- g Kundeservice Dette er en indføring i hvrdan du benytter prduktet Mamut Enterprise Prdukt- g Kundeservice. Det vil ved hjælp af et fiktivt eksempel sm mhandler virksmheden `TV-

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed.

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed. BILAG : ORDFORKLARINGSREGISTER NemLgin Fællesffentlig funktinalitet sm gør det muligt, at brgeren kan nøjes med at lgge ind én gang, når han benytter de tilknyttede ffentlige servicetilbud på nettet. Dette

Læs mere

Klargøringsvejledning for BTTS 18V SOLAR

Klargøringsvejledning for BTTS 18V SOLAR Klargøringsvejledning fr BTTS 18V SOLAR Indhldsfrtegnelse 1. Check pakkelisten. 2. Klargør BlipTrack WiFi sensr (hvis den indgår i målepunktet). 3. Send APN, SIM-inf g Serienumre til BLIP Systems. 4. Åbn

Læs mere

Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune

Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune Annncering vedrørende frit-valgsmrådet i Faabrg-Midtfyn Kmmune 1 1 Indledning Nærværende annncering af fritvalgsmrådet vedrører persnlig pleje g praktisk hjælp efter servicelven 83 i Faabrg-Midtfyn Kmmune

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Hvad er en drone? Må jeg flyve med drone? Hvad skal jeg bruge en drone til? - og hvilken type drone skal jeg vælge? Hvad koster det?

Hvad er en drone? Må jeg flyve med drone? Hvad skal jeg bruge en drone til? - og hvilken type drone skal jeg vælge? Hvad koster det? Hvad er en drone? Må jeg flyve med drone? Hvad skal jeg bruge en drone til? - og hvilken type drone skal jeg vælge? Hvad koster det? Hvad er en drone? Med drone forstås en hanlig arbejdsbi - men er også

Læs mere

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole Kajakplitik Kajakplitik på Faabrgegnens Efterskle Indledning De sidste år er der i samfundsdebatten, g inden fr kajakmiljøet, blevet et større g større fkus g diskussin mkring sikkerhed i kajaksejlas.

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.,

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Vesthimmerlands Kmmune Røde Krs Hjemmet Uanmeldt tilsyn Nvember 2011 WWW.BDO.DK Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

PLAN FOR FORTSAT DRIFT. Generel del

PLAN FOR FORTSAT DRIFT. Generel del PLAN FOR FORTSAT DRIFT Generel del Skanderbrg Kmmune 29-08-2013 Indhld 1. Indledning... 3 1.1 Lvgrundlag... 3 1.2 Frmål... 3 2. Planlægningsfrudsætninger... 4 2.1 Opbygning... 4 2.2 Plankmplekset... 4

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Formålet med disse bestemmelser er at styrke sikkerheden ved kano- og kajakroning ved

Formålet med disse bestemmelser er at styrke sikkerheden ved kano- og kajakroning ved Sikkerheds bestemmelser fr Kan g Kajakklubben Limfjrden Dette dkument fastlægger sikkerheds bestemmelser sm er gældende fr medlemmer af Kan g Kajakklubben Limfjrden. Sm udgangspunkt er KKL g medlemmer

Læs mere

Hændelig skade og tyveri

Hændelig skade og tyveri CmpleteCare Hændelig skade g tyveri Dækningsbetingelser Overblik Dette dkument redegør fr detaljerne i de tre niveauer af frsikringsdækning dækning ved Hændelig Skade, Tyveri g Multidækning (både Hændelig

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive NOTAT Den 24. september 2012 Manual fr tilsyn i Scialafdelingen Scialafdeling 7800 Skive Trvegade 10 7800 Skive Tlf: Fax:99155777 CVR-nr.: 29189579 sas-frv@skivekmmune.dk www.skive.dk Reference.: 779-2009-123010

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

IKKE-BINDENDE VEJLEDNING I SIKRING AF ET

IKKE-BINDENDE VEJLEDNING I SIKRING AF ET Dc.1598_01_EN IKKE-BINDENDE VEJLEDNING I SIKRING AF ET MINIMUMSKOMPETENCENIVEAU HOS PERSONER, DER UDFØRER PERIODISK INSPEKTION AF TÅRNKRANER OG MOBILKRANER OG INSPEKTION AF MONTERINGEN AF DISSE KRANER

Læs mere

Sikkerhed og beredskab for medarbejdere hos kunder

Sikkerhed og beredskab for medarbejdere hos kunder Sikkerhed g beredskab fr medarbejdere hs kunder APRO Wind - Sikkerhed g beredskab kunder Vers 8 Versin 8 Plitik Medarbejdernes sundhed, sikkerhed g trivsel har højeste priritet hs APRO Wind Vi prethlder

Læs mere

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn Assens Havn Nrdre Havnevej 12 5610 Assens Att. Ole Knudsen Varsling af påbud m regulering af støvemissin fra håndtering af flis g træpiller på Assens Havn I frhld til støv er det administratinens faglige

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Lergravsvej 53, 2300 København S Tilsynet er udført den 14. september 2009, kl. 8.00-15.30 af specialknsulenter

Læs mere

Beskrivelse af klinikophold B og C

Beskrivelse af klinikophold B og C Beskrivelse af klinikphld B g C Rygcenter Syddanmark Middelfart Syddansk Universitet Institut fr Idræt g Bimekanik Campusvej 55 5230 Odense M 1 Indhldsfrtegnelse Klinikphld B... 3 Generelt... 3 Eksamen...

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

Leverancesystemet. Bilag 2 Kravspecifikation og konkurrencekrav

Leverancesystemet. Bilag 2 Kravspecifikation og konkurrencekrav Leverancesystemet Bilag 2 Kravspecifikatin g knkurrencekrav Beskrivelse af systemet/servicen Regin Syddanmark (efterfølgende kaldet RSD) ønsker en Service g supprt aftale fr Prject Server 2010 løsning

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Inspektion af kosmetisk behandlingssted

Inspektion af kosmetisk behandlingssted Inspektin af ksmetisk behandlingssted J.nr. 7-703-23-17/2 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg Tlf. 7222 7970 Fa 7222 7448 E-pst midt@sst.dk Læge: Klinik: B Jønssn Danske Privathspitaler

Læs mere

Frederiksberg Kommune Klar opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med udbud og indkøb

Frederiksberg Kommune Klar opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med udbud og indkøb Frederiksberg Kmmune Klar pgave- g ansvarsfrdeling i frbindelse med udbud g indkøb Casen krt Frederiksberg Kmmune har ca. 97.000 indbyggere g indkøber g udbyder fr små 1,5 milliarder krner årligt. Frederiksberg

Læs mere

Det interne overvågningsprogram har sit udspring i Vandsektorloven og gælder for vand- og spildevandsselskaber.

Det interne overvågningsprogram har sit udspring i Vandsektorloven og gælder for vand- og spildevandsselskaber. Retningslinier g prcedurer fr implementering af Internt Overvågningsprgram i Hillerød Frsyning INDLEDENDE BEMÆRKNINGER: Nærværende ntat beskriver i hvedtræk de franstaltninger, sm Hillerød Frsyning vil

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2015-4.0 Mandag den 11. januar 2016 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Opgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit er sket i krdinatin med STAR's pgradering

Læs mere

Bilag 17. Databehandleraftale

Bilag 17. Databehandleraftale Bilag 17 Databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Bilaget udgør i det hele et mindstekrav. Side 2/9 Aftale m databehandling mellem Kunden g Leverandøren

Læs mere

Installationsvejledning for BTTS 18V SOLAR

Installationsvejledning for BTTS 18V SOLAR Installatinsvejledning fr BTTS 18V SOLAR Indhldsfrtegnelse: 1. Check serienumrene. 2. Mnter BlipTrack T18VSOLAR enheden frsvarligt på målestedet. 3. Mnter BlipTrack TSWF sensren frsvarligt på målestedet

Læs mere

Forslag til diskussion

Forslag til diskussion Frslag til diskussin Her bliver der vist ngle frslag til temaer, sm eleverne kan diskutere efter de har set præsentatinen. Disse temaer kan diskuteres i grupper eller i plenum. 1. Præsentatinen kmmer med

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

IT Politik Ældre & Sundhed

IT Politik Ældre & Sundhed Standardbetegnelse DDKM: - Anvendelsesmråde g målgruppe: Ledere g medarbejdere i Ældre & Sundhed Dkumenttype: Plitik Gdkendt af: Team Ledelse Gdkendelsesdat: 19. ktber 2015 Dkumentstyring: FICS sagsnr.:

Læs mere

Eksempler på beregning af forskellige tilskudsmodeller

Eksempler på beregning af forskellige tilskudsmodeller Lederhåndbg Bilag 10.8.1 Eksempler på beregning af frskellige tilskudsmdeller Mdel A: "Den nye" Lønsum (KL: "det maksimale løntilskud") De fleste kmmuner har fastsat en tilskudsmdel svarende til den af

Læs mere

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune Strategi fr udvikling af det talte g skrevne sprg hs børn g unge mellem 0 16 år i Rebild Kmmune 1 2 Indledning Med denne strategi ønsker Rebild Kmmune at understøtte g styrke den røde tråd i indsatsen

Læs mere

Om Sorgs plan Outrup Skole

Om Sorgs plan Outrup Skole Om Srgs plan Outrup Skle Denne plan skal pfattes sm en "beredskabsplan", der kan bruges, når " det, der ikke må ske", sker. 1. Skilsmisse, alvrlig sygdm, kassituatiner.l. 2. Når et barn ved dødsfald mister

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86 Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling g løb i KTK86 Indhld Frmål... 3 Sikkerhedsprcedurer fr Åbent vand-træning i KTK86... 4 Inden træning skal den ansvarlige træner gøre følgende:... 4 Inden deltagelse

Læs mere

Manual for klubber, dommere og observatører i Ligaerne og 1. division Gældende pr. 1. august 2015

Manual for klubber, dommere og observatører i Ligaerne og 1. division Gældende pr. 1. august 2015 Versin VIII 12.06.2015 Manual fr klubber, dmmere g bservatører i Ligaerne g 1. divisin Gældende pr. 1. august 2015 Frmål Frmålet med denne manual er at give klubber, dmmere g bservatører et arbejdsredskab,

Læs mere

EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDH-system

EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDH-system EU-udbud af Beskæftigelsessystem g ESDH-system Beskæftigelses- g Integratinsfrvaltningen Københavns Kmmune Bilag 0 Ordbg Indhldsfrtegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordliste... 3 Versin 1.0 Side 2 af 9 1.

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Portfolio 1. Sygeplejerskeuddannelsen Region Hovedstaden. Tilfredshed og stolthed. Målopfyldelse. Succes. Større selvtillid.

Portfolio 1. Sygeplejerskeuddannelsen Region Hovedstaden. Tilfredshed og stolthed. Målopfyldelse. Succes. Større selvtillid. Prtfli 1 Sygeplejerskeuddannelsen Regin Hvedstaden Målpfyldelse Tilfredshed g stlthed Succes Målsætning Større selvtillid 1 Kilde: Ellmin, Rger: Prtflimdellen, side 94 Gdkendt i Reginalt Klinisk Udvalg

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER UDBUDSBETINGELSER RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER APRIL 2014 2 af 9 Indhld ADVEST-MA.R01 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

Forældrehåndbog - Solbjerg IF Fodbold

Forældrehåndbog - Solbjerg IF Fodbold Frældrehåndbg - Slbjerg IF Fdbld Peter Piilgaard SOLBJERG IF FODBOLD AFDELING Indhld Frældrehåndbg - Slbjerg IF fdbld... Fejl! Bgmærke er ikke defineret. Mikrfdbld missin... 2 Årgang U3-U5 g U6-U7... 2

Læs mere

Vejledning om tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje)

Vejledning om tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) Vejledning m tilskud fra Danskernes Digitale Bibliteks driftspulje (DDB s driftspulje) Marts 2017 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder fr driftstilskud fra Danskernes Digitale Bibliteks driftspulje

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin 1.4.2014-31.12.2017

Læs mere

Kliniske studier. Modul 2 2. periode. Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg og Medicinsk Område Grindsted

Kliniske studier. Modul 2 2. periode. Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg og Medicinsk Område Grindsted Kliniske studier Mdul 2 2. peride Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg g Medicinsk Område Grindsted 1 Indhld i klinisk undervisning/læringssituatiner: Læringsstiuatinerne skal ses sm inspiratin,

Læs mere

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der?

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Fysiterapeuter stiller diagnsen Men hvilke kmpetencer frudsættes der? Et kvalitativt casestudie m fysiterapeuter i diagnstiske funktiner på rtpædkirurgiske afdelinger Indhldsfrtegnelse Bilag 1 - PICO...3

Læs mere

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0 KMD Digital Valgliste Versin 2.1.0 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1 Applikatinen... 3 1.1 Applikatinens rbusthed... 3 1.2 Ansvar fr afvikling... 3 1.3 Evnen til at håndtere fejl... 4 2 Systemversigt...

Læs mere