CSAII. Cyclosporine II Ordreinformation TDM. Analyseinstrument(er), hvor cobas c pack kan anvendes COBAS INTEGRA 400 plus COBAS INTEGRA 800

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CSAII. Cyclosporine II Ordreinformation TDM. Analyseinstrument(er), hvor cobas c pack kan anvendes COBAS INTEGRA 400 plus COBAS INTEGRA 800"

Transkript

1 Ordreinformation (100 tests) System-ID Cyclosporine Calibrators 0 (1 2.5 ml) 50, 100, 200, 350, 500 (5 2.0 ml) Cyclosporine Calibrator 0 (3 2.5 ml) COBAS INTEGRA Cyclosporine Sample Pretreatment Reagent (4 40 ml) System-ID System-ID System-ID Analyseinstrument(er), hvor cobas c pack kan anvendes COBAS INTEGRA 400 plus COBAS INTEGRA 800 Dansk Systeminformation Test, test ID Anvendelse In vitro-diagnostisk test til kvantitativ bestemmelse af cyclosporin A i humant fuldblod ved monitorering af cyclosporinterapi hos transplanterede patienter. Resumé Cyclosporin er et cyklisk undecapeptid, som stammer fra svampe, og som er et kraftigt immunosuppressivt stof. Siden introduktionen i 1983 har cyclosporin forbedret overlevelsesraten signifikant hos patienter efter hjerte-, nyre-, lever-, pancreas- eller lungetransplantationer og har reduceret hyppigheden af afstødning markant. Mange studier har dokumenteret effekten af cyclosporin i kampen mod organafstødning. Utilstrækkelige doser og koncentrationer kan føre til afstødning af det transplanterede organ. Toksiske koncentrationer af cyclosporin er forbundet med mange alvorlige bivirkninger, f.eks. nefrotoksicitet, hepatotoksicitet og en række andre komplikationer. Specielt de nefrotoksiske virkninger af lægemidlet bekymrer lægerne, da det er vanskeligt at skelne mellem organafstødning og cyclosporintoksicitet. 1,2 Den mest effektive måde at sikre tilstrækkelig immunosuppressiv behandling af patienter, der får transplanteret organer, er monitorering af cyclosporinkoncentrationen i fuldblod og sammenholde denne koncentration med andre laboratoriedata og kliniske betragtninger. Fuldblod bør foretrækkes frem for plasma til måling af cyclosporin, da lægemidlet hurtigt fordeles til erytrocytterne. Cyclosporinkoncentrationen bør måles med en metode, som er specifik for det oprindelige stof, da de over 30 cyclosporinmetabolitters rolle i forbindelse med immunosuppressionen og toksiciteten endnu ikke er afklaret. De klassiske metoder til monitorering af cyclosporinkon- centrationen i blod er bl.a. højtryksvæskekromatografi (HPLC), radioimmunoassay (RIA) og fluorescenspolari- seringsimmunoassays (FPIA). Analyseprincip Enzyme Multiplied Immunoassay Technique (EMIT) COBAS INTEGRA -analysen bygger på en homogen enzymimmunoassayteknik til analysering for cyclosporin i fuldblod. Analysen indeholder monoklonale antistoffer fra mus med høj specificitet for cyclosporin. COBAS INTEGRA -analysen er baseret på kompetitiv binding til cyclosporinantistoffernes bindingspladser. Cyclosporin i prøven konkurrerer med cyclosporin i enzymreagenset, som er mærket med enzymet glukose 6 fosfatdehydrogenase (G6PDH). Aktivt (ubundet) enzym omdanner oxideret nikotinamid-adenin-dinukleotid (NAD) i antistofreagenset til NADH, hvilket medfører en kinetisk absorbansændring, som kan måles spektrofotometrisk. Enzymaktiviteten reduceres ved binding til antistoffet, hvorefter cyclosporinkoncentrationen i prøven kan måles ved hjælp af enzymaktiviteten. Endogent serum-g6pdh interfererer ikke, da coenzymet NAD kun reagerer med det bakterielle (Leuconostoc mesenteroides) enzym, der anvendes i analysen. Før analysering med COBAS INTEGRA -analysen skal prøver, kalibratorer og kontroller forbehandles med COBAS INTEGRA Cyclosporine Sample Pretreatment Reagent. Reagenset lyserer cellerne, ekstraherer cyclosporinet og udfælder proteinerne i blodet. De forbehandlede prøver centrifugeres, og en afmålt mængde af supernatanten indeholdende cyclosporin analyseres derefter med COBAS INTEGRA -analysen. Reagenser - arbejdsopløsninger R1 SR Antistofreagens Monoklonale anti-cyclosporin antistoffer (mus), nikotinamid-adenindinukleotid, glukose 6 fosfat, natriumklorid, fyldstof, afspændingsmiddel og konserveringsmidler, bl.a. 0.1 natriumazid og streptomycinsulfat. Enzymreagens Cyclosporin mærket med bakterielt (Leuconostoc mesenteroides) glukose 6 fosfatdehydrogenase, TRIS buffer, fyldstoffer, stabilisatorer og konserveringsmidler, bl.a. 0.1 natriumazid og streptomycinsulfat. R1 er i position B, og SR er i position C. Forholdsregler og advarsler Vær opmærksom på alle advarsler og forholdsregler i kapitel 1, Indledning, i denne metodemanual. I USA: Kun til den foreskrevne brug. Reagenshåndtering Klar til brug Opbevaring og holdbarhed Holdbarhed ved 2 8 C COBAS INTEGRA 400 plus system I brug på instrumentet ved C COBAS INTEGRA 800 system I brug på instrumentet ved 8 C Se udløbsdatoen på etiketten på cobas c pack 4 uger 4 uger Reagenserne må ikke fryses eller udsættes for temperaturer over 27 C. Cyclosporinkalibratorerne transporteres på tøris og skal opbevares i fryser. Før brug første gang skal kalibratorerne optøs ved stuetemperatur i mindst en time. Prøvetagning og -forberedelse Benyt kun egnede prøvetagningsrør til prøvetagning og -forberedelse. Kun de nedennævnte prøvematerialer er testet og fundet acceptable. Fuldblod Det eneste acceptable antikoagulerende middel er EDTA. Hæmatokritværdien i de prøver, der skal analyseres, bør ikke overstige 54. Det korrekte tidspunkt for prøvetagning efter sidste lægemiddeldosis påvirkes af farmakokinetiske faktorer. Disse faktorer er f.eks. dosering, indgiftsmetode, anden samtidig behandling samt biologiske variationer, der påvirker tilgængeligheden af lægemidlet. Til bestemmelse af cyclosporin anbefales en prøve med minimal koncentration. Hepariniserede prøver kan ikke anbefales, da de kan danne koageler ved opbevaring. Brug friske prøver. Hvis prøverne skal analyseres inden for 8 timer efter prøvetagning, kan de opbevares ved stuetemperatur (18 25 C). De kan opbevares ved 2 8 C i op til én uge. Hvis længere opbevaring er nødvendig, kan de fryses 1 / 5

2 ved 20 C. Cyclosporin er stabil i fuldblodsprøver i mindst 3 måneder ved opbevaring ved 20 C. 3,4 Frosne prøver skal optøs og blandes grundigt før analysering. Undgå gentagen nedfrysning og optøning. Uopløseligt materiale, som er dannet i de frosne prøver, skal undgås ved afpipettering. NØDVENDIG HANDLING Kalibratorer, kontroller og/eller prøver skal forbehandles med COBAS INTEGRA Cyclosporine Sample Pretreatment Reagent, kat.nr , system-id , før analysering. Følg trinene i vejledningen til COBAS INTEGRA Cyclosporine Sample Pretreatment Reagent til forbehandling af kalibratorer, kontroller og/eller prøver. De tekniske anvisninger er en vigtig del af vejledningen og skal læses grundigt før hvert trin. Fortynding af prøver med høje koncentrationer Prøver med høje koncentrationer (> 500 ) skal fortyndes enten med nulkalibratoren eller med cyclosporinnegativt EDTA-fuldblod. 1. Vend eller vug blodprøven med høj koncentration og diluenten (nulkalibratoren eller cyclosporinnegativt EDTA-fuldblod) forsigtigt, men grundigt umiddelbart før brug. 2. Bland én del fuldblodsprøve med høj koncentration med to dele diluent. 3. Bland den fortyndede prøve forsigtigt, men grundigt ved at vende flere gange. 4. Forbehandl den fortyndede prøve ved at følge trinene i vejledningen til COBAS INTEGRA Cyclosporine Sample Pretreatment Reagent. 5. Analysér prøven, og multiplicér resultatet med 3 for at beregne cyclosporinkoncentrationen. Leverede materialer Se venligst afsnittet "Reagenser - arbejdsopløsninger" m.h.t. reagenser. Nødvendige (men ikke inkluderede) materialer Til forbehandling af kalibratorer, kontroller og/eller prøver anvendes COBAS INTEGRA Cyclosporine Sample Pretreatment Reagent, kat.nr , system-id Analyse Hvis analysen skal udføres optimalt, skal anvisningerne for det aktuelle analyseinstrument følges. Se venligst den aktuelle brugermanual for instrumentspecifikke analyseinstruktioner. Applikation til fuldblod COBAS INTEGRA 400 plus testdefinitioner Målemetode Abs. beregningsmetode Reaktionsmetode Reaktionsretning Bølgelængde A/B Absorbans Kinetisk R1-S-SR Stigende 340/378 nm Calc. first/last 50/102 Postdilution factor Enhed Nej Cyclosporin måles som en langtidsanalyse (varighed ca. 17 minutter). Afpipetteringsparametre Diluent (H 2 O) R1 65 µl 2 µl Prøve 9 µl 11 µl SR 26 µl 14 µl Totalvolumen 127 µl COBAS INTEGRA 800 testdefinitioner Målemetode Abs. beregningsmetode Absorbans Kinetisk Reaktionsmetode Reaktionsretning Bølgelængde A/B R1-S-SR Stigende 340/378 nm Calc. first/last 74/170 Postdilution factor Enhed Nej Cyclosporin måles som en langtidsanalyse (varighed ca. 17 minutter). Afpipetteringsparametre Diluent (H 2 O) R1 65 µl 2 µl Prøve 9 µl 11 µl SR 26 µl 14 µl Totalvolumen 127 µl Kalibrering Kalibrator Cyclosporin-konc. Kalibreringsmetode Logit/log 4 Kalibreringsbestemmelse Afvigelse lav/høj Kalibreringsinterval Cyclosporine Calibrators 0, 50, 100, 200, 350, 500 (0, 41.6, 83.3, 167, 291, 416 nmol/l) Dobbeltbestemmelse anbefales < 10 ved 50 ( 41.6 nmol/l) Hver cobas c pack eller som krævet ifølge kvalitetskontrolprocedurerne Der skal fremstilles en kalibreringskurve ved hjælp af Cyclosporine Calibrators. Kalibratorerne skal anbringes med den højeste koncentration (F) først og den laveste (A) sidst på CAL/QC-racket. Denne kurve gemmes i hukommelsen i COBAS INTEGRA systemerne og kan kaldes frem igen på et senere tidspunkt. Sporbarhed: Cyclosporine Calibrators er fremstillet til at indeholde kendte mængder af cyclosporin i normalt humant serum og er sporbare til USP referencestandarder. Kvalitetskontrol Kvalitetskontrol Kontrolinterval Kontrolrækkefølge Kontrol efter kalibrering BIO-RAD Lyphochek Whole Blood Immunosuppressant Controls Ved hver patientprøve Brugerdefineret Anbefales Kontrolintervallerne og -grænserne bør tilpasses det enkelte laboratoriums individuelle krav. De opnåede værdier skal ligge inden for de definerede grænser. Hvert laboratorium bør etablere egne korrektionsprocedurer, som skal anvendes, hvis en værdi falder uden for de definerede grænser. Følg de gældende offentlige regulativer og lokale retningslinjer for kvalitetskontrol. Beregning COBAS INTEGRA analyseinstrumenter beregner automatisk analytkoncentrationen i den enkelte prøve. For yderligere information, se venligst Dataanalyse på online-hjælp (COBAS INTEGRA 400 plus/800 instrumenter). Omregningsfaktor: = nmol/l Begrænsninger - interferens Se afsnittet Testspecifikke performance-data i dette dokument vedrørende oplysninger om substanser, der er testet med denne analyse. Andre stoffer og/eller faktorer kan muligvis interferere med testen og give fejlagtige resultater (f.eks. tekniske eller proceduremæssige fejl). COBAS INTEGRA cobas c pack indeholder in vitrodiagnostiske reagenser til måling af cyclosporin i fuldblod. Analysen er ikke beregnet til måling af cyclosporin i serum eller plasma. Virkningen af carryover skal tages med i betragtning ved evaluering af en prøve med lav 2 / 5

3 koncentration, som kommer efter en prøve med en cyclosporinkoncentration på 500 eller højere. Omfanget af carry-over varierer fra instrument til instrument. For at minimere carry-over skal instrumentet og prøvehåndteringsudstyret vedligeholdes grundigt, og analyseprocedurerne skal følges omhyggeligt. Kriterium: Genfinding inden for ± 10 af initial værdi ved en cyclosporinkoncentration på 85 (70.8 nmol/l). Icterus: Ingen signifikant interferens op til en bilirubinkoncentration på 855 µmol/l eller 50 mg/dl. Hæmolyse: Ingen signifikant interferens over et hæmatokritområde fra Lipæmi: Ingen signifikant interferens op til en triglyceridkoncentration på 1500 mg/dl. Urinsyre: Ingen signifikant interferens op til en Intralipid-koncentration på 20 mg/dl. Kolesterol: Ingen signifikant interferens op til en kolesterolkoncentration på 500 mg/dl. I meget sjældne tilfælde kan gammopati, især type IgM (Waldenströms makroglobulinæmi), give unøjagtige resultater. 5 Til diagnostiske formål skal resultaterne altid sammenholdes med patientens anamnese, kliniske undersøgelser og andre resultater. NØDVENDIG HANDLING Speciel vaskeprogrammering: Brugen af specielle vasketrin er obligatorisk, når visse testkombinationer udføres på COBAS INTEGRA analyseinstrumenter. For yderligere vejledning og for den seneste version af listen over ekstra vaskecykler henvises til metodebladet til CLEAN. Hvor det er nødvendigt, skal speciel programmering til vask/forhindring af carry-over udføres, før der rapporteres resultater med denne test. Grænser og områder Måleområde ( nmol/l) Måleområdets nedre grænse Testens nedre detektionsgrænse: 15 (12.5 nmol/l) Den nedre detektionsgrænse repræsenterer det lavest målbare niveau, som kan skelnes fra nulkalibratoren ved et konfidensniveau på 95. Den blev bestemt ved brug af nulkalibratoren. Resultatet blev opnået på alle COBAS INTEGRA analyseinstrumenter. Referenceintervaller Der findes intet fast terapeutisk område for cyclosporin i fuldblod. Ved fastlæggelse af den optimale koncentration af cyclosporin i blodet skal der tages højde for kompleksiteten af den kliniske tilstand, individuelle forskelle i sensitiviten over for cyclosporins immunosuppressive og nefrotoksiske virkninger, samtidig indgift af andre immunosuppressiva, transplantattypen, tidsrummet efter transplantationen og en række andre faktorer. Individuelle cyclosporinværdier kan ikke anvendes som den eneste indikator for en ændring af behandlingsregimen. Hver patient skal gennemgå en grundig klinisk undersøgelse, før behandlingen justeres, og hver bruger af analysen skal fastsætte sine egne områder baseret på de kliniske erfaringer. Disse områder vil variere afhængig af den anvendte in vitrodiagnostiske analyse. Områderne skal fastsættes for hver kommercielle analyse. Hvert laboratorium bør undersøge muligheden for at overføre referenceintervallerne til egne patientgrupper og om nødvendigt fastsætte egne referenceintervaller. Testspecifikke performance-data Repræsentative performance-data på COBAS INTEGRA analyseinstrumenter angives nedenfor. Resultaterne kan variere fra laboratorium til laboratorium. Præcision Præcisionen blev fastsat ved hjælp af Bio-Rad Lyphochek Whole Blood Controls ifølge CLSI-retningslinjerne EP05 A2 6 med repetérbarhed (n = 84) og intermediær præcision (2 afmålte mængder pr. kørsel, 2 kørsler pr. dag, 21 dage). Der blev opnået følgende resultater på et COBAS INTEGRA 400 analyseinstrument: Repetérbarhed Niveau (75.5) 6.1 (5.1) 6.7 Niveau (154) 8 (6.7) 4.6 Niveau (288) 18 (15.0) 5.1 Intermediær præcision Niveau (75.5) 9.0 (7.5) 9.9 Niveau (154) 13 (10.8) 6.9 Niveau (288) 24 (20.0) 6.9 Der blev opnået følgende resultater på COBAS INTEGRA 800 analyseinstrumentet: Repetérbarhed Niveau (77.2) 6.9 (5.7) 7.5 Niveau (159) 10 (8.3) 5.2 Niveau (298) 19 (15.8) 5.2 Intermediær præcision Niveau (77.2) 10 (8.3) 11.1 Niveau (159) 14 (11.7) 7.5 Niveau (298) 21 (17.5) 6.0 Metodesammenligning COBAS INTEGRA Cyclosporine-analysen og COBAS INTEGRA -analysen med COBAS INTEGRA Cyclosporine Pretreatment Reagent blev sammenlignet på COBAS MIRA med en kommerciel tilgængelig EMIT analyse, der både anvendte en methanol (MeOH)-ekstraktionsmetode og et kommercielt tilgængeligt reagens til prøveforbehandling til EMIT cyclosporinanalysen. Performance for COBAS INTEGRA Cyclosporine- og COBAS INTEGRA analyserne svarede til hinanden sammenlignet med EMIT cyclosporinanalysen. De nedenfor viste data er repræsentative for sammenligningerne. De 277 fuldblodprøver, der blev anvendt til metodesammenligning, blev taget fra transplanterede patienter efter transplantationen. I visse tilfælde blev der taget mere end én prøve fra den samme patient på forskellige tidspunkter efter transplantationen. Prøverne blev frosset ved 20 C og analyseret inden for en måned efter prøvetagning. Af disse 277 prøver indeholdt 14 prøver fra MeOHsammenligningen og 15 prøver fra den nye forbehandlingssammenligning cyclosporinkoncentrationer på < 40 (EMIT sensitivitet) eller > 500 (detektionsgrænse), hvorfor de blev udelukket fra den statistiske analyse. Den resterende prøvepopulation var sammensat af tre typer transplantater, 24 lever, 93 hjerte og 145 nyre (til COBAS INTEGRA 700 analyseinstrument cyclosporin sammenlignet med EMIT med forbehandlingsreagens) eller 146 nyre (til COBAS INTEGRA 700 analyseinstrument cyclosporin sammenlignet med EMIT med methanolekstraktion). Statistisk analyse ved hjælp af Deming regressionsmetode er angivet nedenfor. EMIT MeOH EMIT Sample Pretreatment Reagent Antal prøver / 5

4 Værdiområde min maks Slope konfidensinterval nedre grænse øvre grænse Intercept () konfidensinterval nedre grænse øvre grænse Korrelationskoefficient De samme datasæt er vist grafisk nedenfor i henhold til Bland-Altman metoden. COBAS INTEGRA 700 analyseinstrument cyclosporin sammenlignet med EMIT med methanolekstraktion N = 263 (Y-X) = -0.3 (Y-X) = = = = COBAS INTEGRA 700 analyseinstrument cyclosporin sammenlignet med EMIT med Pretreatment Reagent N = 262 (Y-X) = 0.4 (Y-X) = = = = Analytisk specificitet 3 Nedenstående metabolitter, krydsreagerende substanser og strukturelt beslægtede og/eller potentielt samtidigt administrerede forbindelser blev evalueret på COBAS INTEGRA systemerne med en pool af normalt humant EDTA-fuldblod beriget med cyclosporin i en mængde på 200 (166.5 nmol/l). I henhold til protokollen beskrevet af NCCLS blev hver substans analyseret i en koncentration, der svarede til 10 gange den højeste koncentration for det terapeutiske område eller normalområdet. 7 Der blev taget højde for analysens impræcision ved bestemmelse af krydsreaktiviteten. en er angivet som ikke påviselig" (IP), hvis den opnåede værdi lå under analysens sensitivitet. () = 100 (analytisk resultat - analytkoncentration) koncentration af interfererende stof (AM9) M (AM19) M (AM1) M IP (AM4N) M IP = ikke påviselig Acetaminophen 200 IP Albuterol 0.18 IP Allopurinol 600 IP Alprazolam 0.37 IP Amphoteracin B 20 IP Atenolol 40 IP Azathiopoprin 10 IP Captopril 50 IP Carbamazepin 120 IP Ceflacor 230 IP Chloramphenicol 250 IP Cimetidin 100 IP Cyclophosphamid 250 IP Digoxin 0.02 IP Dipyridamol 25 IP Disopyramidin 30 IP Erythromycin 200 IP Furosemid 20 IP Gancyclovir 400 IP Gentamicin 120 IP Heparin 800 U/l IP Hydralazin 32 IP Hydrochlorthiazid 40 IP Isoniazid 70 IP Isoproterenolhydroklorid 0.06 IP Lidocain 600 IP Methylprednisolon 12 IP Metoclopramid 4 IP Mycophenolsyre 100 IP Naproxen / 5

5 Phenobarbital 150 IP Phenytoin Piperacillin 8 IP Prazosin 3 IP Prednisolon 12 IP Prednison 12 IP Promethazin 10 IP Salicylsyre 500 IP Sulfamethoxazol 400 IP Theophyllin 250 IP Triamteren 2.8 IP Trimethoprim 20 IP Vancomycin 630 IP IP = ikke påviselig Linearitet For at bestemme analysens linearitet blev der fremstillet en fortyndingsserie med 7 koncentrationer ved anvendelse af en fuldblodsprøve fortyndet med negativt humant fuldblod. Fuldblodprøven stammede fra en patient, der havde fået cyclosporin. Resulterne blev evalueret ved Passing/Bablok regression. 8 GTIN Mængde efter rekonstituering eller blanding Global Trade Item Number Tilføjelser, sletninger eller ændringer er vist ved en streg i margenen. 2015, Roche Diagnostics Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, D Mannheim Distribution i USA af: Roche Diagnostics, Indianpolis, IN US Customer Technical Support y = 0.998x r = 1.0 Slope 95 CI (0.971, 1.02) Intercept 95 CI (-0.610, 11.1) Områdets nedre grænse = 28.1 Eventuelle modifikationer af instrumentet beskrevet heri skal valideres af laboratoriet. Referencer 1 McMillan MA. Clinical pharmacokinetics of cyclosporine. Pharmac Ther 1989;42: Kahan BD. Cyclosporine. N Engl J Med 1989;321: Schran HF, Rosano TG, Hassell AE, et al. Determination of cyclosporine concentrations with monoclonal antibodies. Clin Chem 1987;33: Wong PY, Mee AV, Glenn J, et al. Quality assessment of cyclosporine monitoring Canadian validations. Transplant Proc 1990;22: Bakker AJ, Mücke M. Gammopathy interference in clinical chemistry assays: mechanisms, detection and prevention. Clin Chem Lab Med 2007;45(9): Clinical and Laboratory Standards Institute. Evaluation of Precision of Quantitative Measurement Methods:Approved Guideline, EP05 A National Committee for Clinical Laboratory Standards. Interference Testing in Clinical Chemistry; Proposed Guideline. Villanova, PA.: NCCLS; 1986;6(13). NCCLS Publication EP7-P. 8 Bablok W, Passing H, Bender R, et al. A general regression procedure for method transformation. Application of linear regression procedures for method comparison studies in clinical chemistry, Part III. J Clin Chem Clin Biochem 1988 Nov;26(11): I dette metodeblad anvendes altid punktum som skilletegn for at markere grænsen mellem hele tal og decimaler i et decimaltal. Skilletegn for tusinder anvendes ikke. Symboler Roche Diagnostics anvender nedenstående tegn og symboler ud over dem, der er angivet i ISO standarden. Indhold i pakning 5 / 5

UA2. Urinsyre ver.2 Ordreinformation. Substrater. Analyseinstrument(er), hvor cobas c pack kan anvendes COBAS INTEGRA 400 plus COBAS INTEGRA 800

UA2. Urinsyre ver.2 Ordreinformation. Substrater. Analyseinstrument(er), hvor cobas c pack kan anvendes COBAS INTEGRA 400 plus COBAS INTEGRA 800 syre ver.2 Ordreinformation 03183807 190 Uric Acid ver.2 (400 tests) System-ID 07 6615 1 10759350 190 Calibrator f.a.s. (12 3 ml) System-ID 07 3718 6 10759350 360 Calibrator f.a.s. (12 3 ml, i USA) System-ID

Læs mere

12149435 160 Precinorm U plus (10 x 3 ml, i USA) Kode 300

12149435 160 Precinorm U plus (10 x 3 ml, i USA) Kode 300 Ordreinformation Indikerer det eller de analyseinstrument(er), hvor kittet/kittene kan anvendes 11551353 216 ([1] 6 x 58 ml, [2] 6 x 59 ml) Roche/Hitachi MODULAR P 11929615 216 ([1] 6 x 112 ml) Roche/Hitachi

Læs mere

CREP2. Kreatinin plus ver.2 Ordreinformation. Substrater

CREP2. Kreatinin plus ver.2 Ordreinformation. Substrater Ordreinformation REF CONTENT 03263991 190 Creatinine plus ver.2 (250 tests) System-ID 07 6612 7 10759350 190 Calibrator f.a.s. (12 3 ml) System-ID 07 3718 6 10759350 360 Calibrator f.a.s. (12 3 ml, i USA)

Læs mere

ABX Pentra Fructosamine

ABX Pentra Fructosamine 2015/09/18 A93A00192KDA A11A01679 6 x 14 ml 6 x 6 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af glykeret protein (fruktosamin) i serum eller plasma ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846

Læs mere

CREP2. Kreatinin plus ver.2 Ordreinformation. Indikerer det eller de analyseinstrument(er), hvor kittet/kittene kan anvendes

CREP2. Kreatinin plus ver.2 Ordreinformation. Indikerer det eller de analyseinstrument(er), hvor kittet/kittene kan anvendes Ordreinformation 05401470 190 Creatinine plus ver.2 (2 100 tests) cobas c 111 10759350 190 Calibrator f.a.s. (12 3 ml) Kode 401 10759350 360 Calibrator f.a.s. (12 3 ml, i USA) Kode 401 12149435 122 Precinorm

Læs mere

A1C-2. Tina-quant hæmoglobin A1c gen.2 Fuldblodsapplikation - standardiseret over for IFCC; kan overføres til DCCT/NGSP Ordreinformation

A1C-2. Tina-quant hæmoglobin A1c gen.2 Fuldblodsapplikation - standardiseret over for IFCC; kan overføres til DCCT/NGSP Ordreinformation Ordreinformation 04528123 190 Tina-quant Hemoglobin A1c Gen.2 (150 tests) System-ID 07 6850 2 04528417 190 C.f.a.s. HbA1c (3 2 ml) System-ID 07 6852 9 05479207 190 PreciControl HbA1c norm (4 1 ml) System-ID

Læs mere

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP 2015/09/09 A93A01230CDA A11A01907 22 ml 8 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Applikationsudgivelse

Læs mere

CREJ2. Kreatinin Jaffé gen.2 (kompenseret) Ordreinformation. Indikerer det eller de analyseinstrument(er), hvor kittet/kittene kan anvendes

CREJ2. Kreatinin Jaffé gen.2 (kompenseret) Ordreinformation. Indikerer det eller de analyseinstrument(er), hvor kittet/kittene kan anvendes Ordreinformation 05401755 190 Creatinine Jaffé Gen.2 (compensated) (4 100 tests) cobas c 111 10759350 190 Calibrator f.a.s. (12 3 ml) Kode 401 10759350 360 Calibrator f.a.s. (12 3 ml, i USA) Kode 401 12149435

Læs mere

cobas u 601

cobas u 601 2 _ 30 C 07137940001V1.0 REF CONTENT SYSTEM 06334601 001 400 cobas u 601 Dansk Forsigtig Den inderste pose må ikke åbnes før brug. Indsæt straks kassetten i analyseinstrumentet! Anvendelse er en kassette

Læs mere

UREA/BUN. Kinetisk UV-analyse til carbamid/carbamid-nitrogen (BUN) Ordreinformation

UREA/BUN. Kinetisk UV-analyse til carbamid/carbamid-nitrogen (BUN) Ordreinformation Ordreinformation REF CONTENT Indikerer det eller de analyseinstrument(er), hvor kittet/kittene kan anvendes 11729691 216 Kinetic UV assay for urea/urea nitrogen ([1] 6 x 66 ml, [2] 6 x 43 ml) Roche/Hitachi

Læs mere

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk.

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk. Valideringsperiode: December2010- Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP

Læs mere

PCP. Abuscreen OnLine Phencyclidine Ordreinformation DAT. Analyseinstrumenter, hvor cobas c pack kan anvendes

PCP. Abuscreen OnLine Phencyclidine Ordreinformation DAT. Analyseinstrumenter, hvor cobas c pack kan anvendes Ordreinformation 20738042 122 (200 tests) System-ID 07 3804 2 03304671 190 Preciset Plus I CAL 1-6 (6 5 ml) 03304698 190 C.f.a.s. Qualitative Plus (6 5 ml) 04590856 190 C.f.a.s. Qualitative Plus Clinical

Læs mere

MTQL DAT. Abuscreen OnLine Methaqualone Ordreinformation. Analyseinstrumenter, hvor cobas c pack kan anvendes

MTQL DAT. Abuscreen OnLine Methaqualone Ordreinformation. Analyseinstrumenter, hvor cobas c pack kan anvendes Ordreinformation 20753610 122 (200 tests) System-ID 07 5361 0 03304671 190 Preciset Plus I CAL 1-6 (6 5 ml) 03304698 190 C.f.a.s. Qualitative Plus (6 5 ml) 04590856 190 C.f.a.s. Qualitative Plus Clinical

Læs mere

3006-VAL-1 Cobas e411_probnp.doc Bispebjerg Hospital 2010-09-01/ Forfatter: Pernille Pflug-Christensen Dokumentansvarlig: Pia Ussing.

3006-VAL-1 Cobas e411_probnp.doc Bispebjerg Hospital 2010-09-01/ Forfatter: Pernille Pflug-Christensen Dokumentansvarlig: Pia Ussing. VALIDERINGSRAPPORT COBAS e411 Godkendt til ikrafttrædelse Dato: 21-9-23 Underskrift: 1. INDLEDNING... 2 2. ANALYSEDATA... 2 2.1 Navn, IUPAC-kode eller dansk kode og enhed... 2 2.2 Engelsk navn... 2 2.3

Læs mere

PPX. Abuscreen OnLine Propoxyphene Ordreinformation DAT. Analyseinstrumenter, hvor cobas c pack kan anvendes

PPX. Abuscreen OnLine Propoxyphene Ordreinformation DAT. Analyseinstrumenter, hvor cobas c pack kan anvendes Ordreinformation 20753602 122 (200 tests) System-ID 07 5360 2 03304671 190 Preciset Plus I CAL 1-6 (6 5 ml) 03304698 190 C.f.a.s. Qualitative Plus (6 5 ml) 04590856 190 C.f.a.s. Qualitative Plus Clinical

Læs mere

Metodeblad for P- Proinsulin

Metodeblad for P- Proinsulin Quality Sheet Metodeblad for P- Proinsulin C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Proinsulin;stofk Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale

Læs mere

D-DI2. Tina-quant D-Dimer Gen.2 Ordreinformation. Specifikke proteiner

D-DI2. Tina-quant D-Dimer Gen.2 Ordreinformation. Specifikke proteiner Ordreinformation 04912551 190 (100 tests) System-ID 07 6932 0 05050901 190 D-Dimer Gen.2 Calibrator Set (6 0.5 ml) System-ID 07 6994 0 05050936 190 D-Dimer Gen.2 Control I/II Control I (2 1 ml) Control

Læs mere

Metodeblad for P- Proinsulin C-peptid

Metodeblad for P- Proinsulin C-peptid List Metodeblad for P- Proinsulin C-peptid C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Proinsulin C-peptid;stofk Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder

Læs mere

IgA. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products IgA Reagent

IgA. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products IgA Reagent BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products IgA Reagent IgA 6801732 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Chemistry Products IgA-reagens anvendes til kvantitativ måling af koncentrationen

Læs mere

Validitetserklæring for NPU04073 P-Homocystein;stofk.

Validitetserklæring for NPU04073 P-Homocystein;stofk. Valideringsperiode: April Maj 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker Birgitte Riber Christoffersen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

Validitetserklæring for NPU19923 P-troponin I, hjertemuskel;massek.

Validitetserklæring for NPU19923 P-troponin I, hjertemuskel;massek. Valideringsperiode: Marts April 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

A1C-2. Ordreinformation. Indikerer det eller de analyseinstrument(er), hvor kittet/kittene kan anvendes

A1C-2. Ordreinformation. Indikerer det eller de analyseinstrument(er), hvor kittet/kittene kan anvendes Ordreinformation REF CONTENT 05401640 190 Tina-quant Hemoglobin A1c Gen.2 (2 100 tests) cobas c 111 04528417 190 C.f.a.s. HbA1c (3 2 ml) Kode 674 20764833 322 HbA1c Control N (4 0.5 ml) Kode 357 20764841

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

P-AMYL PreciControl ClinChem Multi 2 (20 x 5 ml) Kode PreciControl ClinChem Multi 2 (4 x 5 ml, i USA) Kode 392

P-AMYL PreciControl ClinChem Multi 2 (20 x 5 ml) Kode PreciControl ClinChem Multi 2 (4 x 5 ml, i USA) Kode 392 Ordreinformation Indikerer det eller de analyseinstrument(er), hvor kittet/kittene kan anvendes 11876562 316 Pancreatic α amylase liquid ([1] 6 x 66 ml, [2] 6 x 16 ml) Roche/Hitachi MODULAR P 11555812

Læs mere

MDNII. ONLINE DAT Methadone II Ordreinformation DAT. Analyseinstrumenter, hvor cobas c pack kan anvendes COBAS INTEGRA 400 plus COBAS INTEGRA 800

MDNII. ONLINE DAT Methadone II Ordreinformation DAT. Analyseinstrumenter, hvor cobas c pack kan anvendes COBAS INTEGRA 400 plus COBAS INTEGRA 800 ONLINE Methadone II Ordreinformation 03046702 190 ONLINE Methadone II (200 tests) System-ID 07 6722 0 03304671 190 Preciset Plus I CAL 1-6 (6 5 ml) 03304698 190 C.f.a.s. Qualitative Plus (6 5 ml) 04590856

Læs mere

Validitetserklæring for NPU01700 P-Cobalamin; stofk.

Validitetserklæring for NPU01700 P-Cobalamin; stofk. Valideringsperiode: Marts 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker Birgitte Riber Christoffersen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

Toxo IgG. IgG-antistoffer mod Toxoplasma gondii. Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602

Toxo IgG. IgG-antistoffer mod Toxoplasma gondii. Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 602 REF 04618815 190 100 Dansk Bemærk venligst En patientprøves målte anti -værdi kan variere afhængig af den anvendte analyseprocedure. Laboratorieresultater bør derfor altid indeholde en angivelse af den

Læs mere

Validitetserklæring for NPU27547 P-Thyrotropin (TSH); arb. stofk.

Validitetserklæring for NPU27547 P-Thyrotropin (TSH); arb. stofk. Valideringsperiode: Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

Validitetserklæring for NPU19763 P-Ferritin;massek.

Validitetserklæring for NPU19763 P-Ferritin;massek. Valideringsperiode: December 2010 Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur Serienummer:

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

ABX Pentra Creatinine 120 CP

ABX Pentra Creatinine 120 CP 2012/08/01 A93A01276BDA A11A01933 27.5 ml 8 ml 400 Tilsigtet anvendelse: diagnosticeringsreagens til kvantitativ in vitrobestemmelse af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Form-0846 Rev.4

Læs mere

allantoin + H 2O 2 + CO 2 farvestof + 2H 2O

allantoin + H 2O 2 + CO 2 farvestof + 2H 2O BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products URIC slides URIC 194 3927 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS URIC slides måler kvantitativt koncentrationen af urinsyre (URIC) i serum,

Læs mere

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P(fPt)-Glucose; stofk. (Diagn.)(mmol/l) Udgave 1. Analysevejledning

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P(fPt)-Glucose; stofk. (Diagn.)(mmol/l) Udgave 1. Analysevejledning Analysevejledning 083-216 P(fPt) Glucose; stofk. (Diagn.)(mmol/l) DNK35842 Roche/Hitachi Modular P Initialer Navn Dato Udarbejdet af: KK, MSa Karin Knudsen, Michele Saldo 4. feb. 2003 Sidst revideret af:

Læs mere

ABX Pentra Creatinine 120 CP

ABX Pentra Creatinine 120 CP 2013/07/30 A93A01329ADA A11A01933 27.5 ml 8 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ bestemmelse in vitro af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Applikationsudgivelse Serum, plasma:

Læs mere

Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 601

Elecsys 2010 MODULAR ANALYTICS E170 cobas e 411 cobas e 601 REF 04641655 190 100 Dansk Bemærk venligst En patientprøves målte tpsa-værdi kan variere afhængig af den anvendte analyseprocedure. Laboratorieresultatet skal derfor altid indeholde en angivelse af den

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Mg slides måler kvantitativt magnesium (Mg) koncentrationen i serum, plasma og urin.

Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Mg slides måler kvantitativt magnesium (Mg) koncentrationen i serum, plasma og urin. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products Mg slides Mg 825 5093 192 1204 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Mg slides måler kvantitativt magnesium (Mg) koncentrationen i serum,

Læs mere

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP 2011/05/02 A93A01230BDA A11A01907 22 ml 8 ml 400 Tilsigtet anvendelse: diagnosticeringsreagens til kvantitativ in vitrobestemmelse af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Form-0846 Rev.4

Læs mere

Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS TP slides måler kvantitativt koncentrationen af total protein (TP) i serum og plasma.

Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS TP slides måler kvantitativt koncentrationen af total protein (TP) i serum og plasma. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products TP slides TP 839 2292 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS TP slides måler kvantitativt koncentrationen af total protein (TP) i serum

Læs mere

Metodeblad for D-vitamin

Metodeblad for D-vitamin List Metodeblad for D-vitamin C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Calcifediol+25-Hydroxyergocalciferol (Vitamin D2+D3);stofk. Indikation Forberedelse af patient

Læs mere

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products Ca Slides

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products Ca Slides VITROS Chemistry Products Slides 145 0261 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Chemistry Products -slides måler kvantitativt koncentrationen af calcium () i serum, plasma og urin

Læs mere

ABX Pentra ALP CP. Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af alkalisk phosphatase (ALP) i serum eller plasma ved kolorimetri.

ABX Pentra ALP CP. Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af alkalisk phosphatase (ALP) i serum eller plasma ved kolorimetri. 2014/09/30 A93A01282ADA A11A01626 26 ml 6.5 ml Brug i reagensrack 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af alkalisk phosphatase (ALP) i serum eller plasma ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846

Læs mere

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT. Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.610-DK-V6 Instruktionsinformation Beregnet anvendelse T-Cell Xtend-reagenset

Læs mere

QuikRead CRP fra ORION Diagnostica A/S. Rapport fra en afprøvning i regi af SKUP

QuikRead CRP fra ORION Diagnostica A/S. Rapport fra en afprøvning i regi af SKUP QuikRead CRP fra ORION Diagnostica A/S Rapport fra en afprøvning i regi af SKUP Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUME........................................................... 2 PLANLÆGNING.....................................................

Læs mere

ABX Pentra Creatinine 120 CP

ABX Pentra Creatinine 120 CP 2015/09/18 A93A01276FDA A11A01933 27.5 ml 8 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ bestemmelse in vitro af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. Applikationsudgivelse Serum, plasma: CREA3

Læs mere

BENZ DAT. Abuscreen OnLine Benzodiazepines Ordreinformation

BENZ DAT. Abuscreen OnLine Benzodiazepines Ordreinformation Ordreinformation 20737984 122 (200 tests) System-ID 07 3798 4 03304671 190 Preciset Plus I CAL 1-6 (6 5 ml) 03304680 190 Preciset Plus II CAL 1-6 (6 5 ml) 03304698 190 C.f.a.s. Qualitative Plus (6 5 ml)

Læs mere

Cortisol. 2006-04, V 10 Dansk 1 / 5 Elecsys 1010/2010 og MODULAR ANALYTICS E170. a) Tris(2,2 -bipyridyl)ruthenium(ii)-kompleks (Ru(bpy) 2+

Cortisol. 2006-04, V 10 Dansk 1 / 5 Elecsys 1010/2010 og MODULAR ANALYTICS E170. a) Tris(2,2 -bipyridyl)ruthenium(ii)-kompleks (Ru(bpy) 2+ 11875116 122 100 tests Dansk Anvendelse Immunoassay til in vitro kvantitativ bestemmelse af cortisol i humant serum, plasma, urin og spyt. bestemmelse bruges ved diagnosticering og behandling af dysfunktion

Læs mere

albumin + bromcresolgrønt (BCG) BCG-albumin kompleks

albumin + bromcresolgrønt (BCG) BCG-albumin kompleks BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products ALB slides ALB 819 6057 198 8211 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS ALB slides måler kvantitativt koncentrationen af albumin (ALB) i

Læs mere

VALIDERINGSRAPPORT Architect FT4

VALIDERINGSRAPPORT Architect FT4 VALIDERINGSRAPPORT Architect FT4 Godkendt til ikrafttrædelse Dato: 2009-01-13 Underskrift: 1. INDLEDNING... 2 2. ANALYSEDATA... 2 2.1 Navn, IUPAC-kode eller dansk kode og enhed... 2 2.2 Engelsk navn...

Læs mere

Metodeblad for P-Insulinantistof

Metodeblad for P-Insulinantistof Quality Sheet Metodeblad for P-Insulinantistof C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Insulin-antistof; arb.stofk.(proc.) Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske

Læs mere

0 Indhold. Titel: Klorofyl a koncentration. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1

0 Indhold. Titel: Klorofyl a koncentration. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1 Titel: Klorofyl a koncentration Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stiig Markager og Henrik Fossing TA henvisninger TA. nr.: M07 Version: 1 Oprettet: 20.12.2013 Gyldig fra: 20.12.2013 Sider: 10

Læs mere

Fremgangsmåde Efterfyld aldrig kuvetten! Dette skal gøres senest 40 sekunder efter, at kuvetten er fyldt! Kuvetten må ikke genmåles!

Fremgangsmåde Efterfyld aldrig kuvetten! Dette skal gøres senest 40 sekunder efter, at kuvetten er fyldt! Kuvetten må ikke genmåles! DK HemoCue Glucose 201 Microcuvettes og HemoCue Glucose 201 Analyzer HemoCue Glucose 201 Microcuvettes er designet til brug i HemoCue Glucose 201 Analyzer, HemoCue Glucose 201 + Analyzer og HemoCue Glucose

Læs mere

Metodeblad for P-Insulin

Metodeblad for P-Insulin List Metodeblad for P-Insulin C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Insulin;stofk. Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale Vurdering

Læs mere

Metodeblad for P-GAD65- Ab

Metodeblad for P-GAD65- Ab Sheet Metodeblad for P-GAD65- Ab C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Glutamatdecarboxylase(GAD65)-antistof;arb.stofk. Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske

Læs mere

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Til isolering af genomisk DNA fra indsamlingssætserierne Oragene - og ORAcollect. Du kan finde flere sprog og protokoller på vores webside

Læs mere

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P Insulin; stofk. Udgave 11. Analysevejledning. 014-602 P Insulin; stofk.

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P Insulin; stofk. Udgave 11. Analysevejledning. 014-602 P Insulin; stofk. Analysevejledning 014-602 P Insulin; stofk. NPU02497 Roche/Hitachi MODULAR Analytics E170 Initialer Navn Dato Udarbejdet af: KK, HIK, VT Karin Knudsen, Hanne Ilsøe Kristensen, Vivi Terslev 17. feb. 2004

Læs mere

D-DI2. Tina-quant D-dimer gen.2 Ordreinformation. Indikerer det eller de analyseinstrument(er), hvor kittet/kittene kan anvendes

D-DI2. Tina-quant D-dimer gen.2 Ordreinformation. Indikerer det eller de analyseinstrument(er), hvor kittet/kittene kan anvendes Ordreinformation 05077753 190 Tina-quant D-Dimer Gen.2 (4 50 tests) cobas c 111 05050901 190 D-Dimer Gen.2 Calibrator Set (6 0.5 ml) Kode 764-769 05050936 190 D-Dimer Gen.2 Control I/II (2 2 1 ml) Kode

Læs mere

Metodeblad for Hemoglobin A1C (HbA1C) på DCA Vantage

Metodeblad for Hemoglobin A1C (HbA1C) på DCA Vantage Quality Sheet Metodeblad for Hemoglobin A1C (HbA1C) på DCA Vantage C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale

Læs mere

Accu-Chek Compact og Accu-Chek Compact Plus systemets nøjagtighed og præcision I. NØJAGTIGHED. Indledning. Metode

Accu-Chek Compact og Accu-Chek Compact Plus systemets nøjagtighed og præcision I. NØJAGTIGHED. Indledning. Metode Accu-Chek Compact og Accu-Chek Compact Plus systemets nøjagtighed og præcision I. NØJAGTIGHED Systemets nøjagtighed er vurderet i henhold til ISO 15197. Indledning Formålet med denne undersøgelse var at

Læs mere

VALIDERINGSRAPPORT Architect TSH

VALIDERINGSRAPPORT Architect TSH VALIDERINGSRAPPORT Architect TSH Godkendt til ikrafttrædelse Dato: 2009-01-13 Underskrift: 1. INDLEDNING... 2 2. ANALYSEDATA... 2 2.1 Navn, IUPAC-kode eller dansk kode og enhed... 2 2.2 Engelsk navn...

Læs mere

i) Træk kuvetteholderen ud til ilægningsposition, og bortskaf den brugte kuvette.

i) Træk kuvetteholderen ud til ilægningsposition, og bortskaf den brugte kuvette. DK HemoCue Glucose 201 Microcuvettes og HemoCue Glucose 201 Analyzer HemoCue Glucose 201 Microcuvettes er designet til brug i HemoCue Glucose 201 Analyzer, HemoCue Glucose 201 + Analyzer og the HemoCue

Læs mere

ISE indirect Na-K-Cl for Gen.2

ISE indirect Na-K-Cl for Gen.2 Ordreinformation REF CONTENT Analyseinstrument(er), hvor cobas c pack kan anvendes 10820652 216 ISE Reference Electrolyte (1 500 ml) Roche/Hitachi ISE 04480455 190 ISE Internal Standard Gen.2 (2 2000 ml)

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 2.3 Klorofyl a Britta Pedersen H Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 2.3-1 Indhold 2.3 Klorofyl-a 2.3-3 2.3.1 Formål 2.3-3

Læs mere

ABX Pentra Glucose HK CP

ABX Pentra Glucose HK CP 2015/12/02 A93A01304BDA A11A01667 56 ml 14 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af glucose ved hexokinasemetoden i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846

Læs mere

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse Bilag D Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse INTERN RAPPORT Afprøvning af Immunofixation af M-komponenter (Bestemmelse af immunoglobulin-klasse og -type) på

Læs mere

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Albumin BCG-analysen på ARCHITECT c Systems.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Albumin BCG-analysen på ARCHITECT c Systems. da 7D53 B7DU36 G2-1457/R01 Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Albumin BCG-analysen på ARCHITECT c Systems. BEMÆRK: Ændringer er markeret BEMÆRK: Det anbefales at læse og følge denne

Læs mere

Gentofte Hospital Dato: / Klinisk-biokemisk afdeling. Validering

Gentofte Hospital Dato: / Klinisk-biokemisk afdeling. Validering Udarbejdet af: Taget i brug: 29.01.2007 Karin Heidemann Erstatter: 03.11.2006 Målegruppe: Alle, der deltager i validering Dokumenthistorik Revision: 29.01.2009 Rum nr.: Side / punkt Ændring / tilføjelse

Læs mere

Kundeservice: Kontakt den lokale Abbott-repræsentant, eller find landespecifikke kontakt oplysninger på

Kundeservice: Kontakt den lokale Abbott-repræsentant, eller find landespecifikke kontakt oplysninger på da Tacrolimus system 1L77 B1L776 G4-3594/R08 Læs markerede ændringer Revideret i september 2013 Tacrolimus Kundeservice: Kontakt den lokale Abbott-repræsentant, eller find landespecifikke kontakt oplysninger

Læs mere

SOP #1, HÅNDTERING AF BLOD

SOP #1, HÅNDTERING AF BLOD Introduktion Følgende standard operating procedure (SOP) beskriver arbejdsgangen i forbindelse med indsamling og håndteringen af blod til opbevaring i (DRB). Blod tappes fra reumatologiske patienter én

Læs mere

ABX Pentra CK-MB RTU. Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af CK-MB i serum ved kolorimetri. Applikationsudgivelse a

ABX Pentra CK-MB RTU. Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af CK-MB i serum ved kolorimetri. Applikationsudgivelse a 2015/03/05 A93A00062ODA A11A01643 1 x 20 ml 1 x 5 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af CK-MB i serum ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Applikationsudgivelse a Serum:

Læs mere

Metodevalidering af High Sensitive C- Reaktive Protein

Metodevalidering af High Sensitive C- Reaktive Protein 2013/- 2014 Metodevalidering af High Sensitive C- Reaktive Protein BACHELOROPGAVE UGE 41/2013 TIL UGE 01/2014 PH METROPOL KØBENHAVN BIOANALYTIKER UDDANNELSE HEIDI RAVN FØDT: 090277-1972 HOVEDVEJLEDER:

Læs mere

Metodeblad for HbA1C på Tosoh

Metodeblad for HbA1C på Tosoh Quality Sheet Metodeblad for HbA1C på Tosoh C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske fejlkilder Prøvemateriale Prøvehåndtering og forsendelse

Læs mere

Indikerer cobas c-systemer, hvor reagenserne kan anvendes Ordreinformation

Indikerer cobas c-systemer, hvor reagenserne kan anvendes Ordreinformation Indikerer cobas c-systemer, hvor reagenserne kan anvendes Ordreinformation Roche/Hitachi cobas c-systemer cobas c 501 100 tests Kat.nr. 04469658 190 System-ID 07 6743 3 C.f.a.s.PUC(5x1ml) Kat.nr. 03121305

Læs mere

BRUGSANVISNING. %A1c %A1c beregnes ud fra de kvantitative målinger af hæmoglobin og hæmoglobin A1c.

BRUGSANVISNING. %A1c %A1c beregnes ud fra de kvantitative målinger af hæmoglobin og hæmoglobin A1c. VITROS Chemistry Products Reagent Kit 680 2314 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Chemistry Products -reagens anvendes til at beregne procentdelen af glyceret hæmoglobin (%A1c)

Læs mere

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Haptoglobin-analysen på ARCHITECT c Systems.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Haptoglobin-analysen på ARCHITECT c Systems. da HAPTOGLOBIN 9D91-21 B9D9B6 G2-5211/R02 HAPTOGLOBIN Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Haptoglobin-analysen på ARCHITECT c Systems. BEMÆRK: Ændringer er markeret BEMÆRK: Det anbefales

Læs mere

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. B71106A - [DK] - 2015/01

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. B71106A - [DK] - 2015/01 ACCESS Immunoassay System HIV combo QC4 & QC5 B22822 Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. - [DK] - 2015/01 Indholdsfortegnelse Access HIV combo QC4 & QC5 1 Tilsigtet brug...

Læs mere

Præanalytiske forhold

Præanalytiske forhold Præanalytiske forhold Ann Jepsen & Lotte Foegt Poulsen & Yokelin Chan Temadag 2012 Præanalytiske forhold Præanalytiske forhold er de faktorer der kan påvirke analyseresultatet før f r blodprøvetagning,

Læs mere

ABX Pentra Amylase CP

ABX Pentra Amylase CP 2013/07/30 A93A01324ADA A11A01628 26 ml 6.5 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af α-amylase i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.8 Applikationsudgivelse

Læs mere

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Cholesterol-analysen på ARCHITECT c Systems og AEROSET System.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Cholesterol-analysen på ARCHITECT c Systems og AEROSET System. da CHOLESTEROL 7D62-21 B7D6C6 48-9807/R1 CHOLESTEROL Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Cholesterol-analysen på ARCHITECT c Systems og AEROSET System. BEMÆRK: Det anbefales at læse

Læs mere

Holdbarhed på Parathyreoideahormon; stofk. (pmol/l) på Cobas 8000

Holdbarhed på Parathyreoideahormon; stofk. (pmol/l) på Cobas 8000 Holdbarhed på Parathyreoideahormon; stofk. (pmol/l) på Cobas 8000 Forfatter:, 09-12-89, studienr.: 60080393 Bioanalytikeruddannelsen, PH Metropol, modul 14, 7. oktober 2013 2. januar 2014 Vejledere: Kathrine

Læs mere

Ferritin. system B7K596 49-4808/R04. Ferritin. Symbolforklaring 7K59

Ferritin. system B7K596 49-4808/R04. Ferritin. Symbolforklaring 7K59 system da Ferritin 7K59 B7K596 49-4808/R04 Ferritin Ændringer er markeret Maj 2010 Kundeservice: Kontakt den lokale Abbott-repræsentant, eller find landespecifikke kontaktoplysninger på www.abbottdiagnostics.com.

Læs mere

Analyse af chlor i drikkevand og bassinvand af Ulla Lund

Analyse af chlor i drikkevand og bassinvand af Ulla Lund NYT FRA 2007/3 ISSN: 1901-5437 Analyse af chlor i drikkevand og bassinvand af Ulla Lund Kemikaliet, som anvendes til farvereaktion ved bestemmelse af chlor, har vist sig at have begrænset holdbarhed. Dette

Læs mere

Analysevejledning. 014-768 P Adrenocorticotropt hormon; stofk. NPU01785. Initialer Navn Dato. Udarbejdet af: VT Vivi Terslev Dec.

Analysevejledning. 014-768 P Adrenocorticotropt hormon; stofk. NPU01785. Initialer Navn Dato. Udarbejdet af: VT Vivi Terslev Dec. Analysevejledning 014-768 P Adrenocorticotropt hormon; stofk. NPU01785 Initialer Navn Dato Udarbejdet af: VT Vivi Terslev Dec. 1989 Sidst revideret af: TP Torben Pedersen 18. okt. 2004 Gennemlæst af: Gennemlæst

Læs mere

TRFRN. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products TRFRN Reagent

TRFRN. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products TRFRN Reagent BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products TRFRN Reagent TRFRN 6801767 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Chemistry Products TRFRN-reagens anvendes til kvantitativ måling af koncentrationen

Læs mere

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Glucose-analysen på ARCHITECT c Systems.

Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Glucose-analysen på ARCHITECT c Systems. da GLUCOSE 3L82 B3L8X6 G3-3332/R02 GLUCOSE Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Glucose-analysen på ARCHITECT c Systems. Læs markerede ændringer. Revideret i oktober 2012 Anvisningerne

Læs mere

ABX Pentra HDL Direct 100 CP

ABX Pentra HDL Direct 100 CP 2013/06/18 A93A01332ADA A11A01934 26 ml 10 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af HDL-kolesterol (high-density lipoprotein kolesterol) in humant serum eller plasma ved

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Brugere af Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer mv.

Læs mere

Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin

Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin 1. PÅTÆNKT ANVENDELSE Legionær sygdommen er forårsaget af Legionella pneumophila og er en akut

Læs mere

Indledning. I. NØJAGTIGHED Metode

Indledning. I. NØJAGTIGHED Metode Accu-Chek Aviva systemets nøjagtighed og præcision Indledning Systemets nøjagtighed blev vurderet vha. ISO 15197:2003-standarden. Kapillærblod fra forsøgspersoner diagnosticeret med diabetes blev udtaget

Læs mere

ABX Pentra. Chloride-E. Ionselektiv elektrode beregnet til kvantitativ bestemmelse af chlorid i serum, plasma og urin på ABX Pentra 400 ISE-modul.

ABX Pentra. Chloride-E. Ionselektiv elektrode beregnet til kvantitativ bestemmelse af chlorid i serum, plasma og urin på ABX Pentra 400 ISE-modul. 2013/02/12 A93A01092GDA A11A01739 400 Ionselektiv elektrode beregnet til kvantitativ bestemmelse af chlorid i serum, plasma og urin på 400 ISE-modul. Tilsigtet anvendelse a b er beregnet til kvantitativ

Læs mere

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products VANC Reagent

BRUGSANVISNING. VITROS Chemistry Products VANC Reagent VITROS Chemistry Products Reagent 680 1709 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Chemistry Products -reagens anvendes til kvantitativ måling af koncentrationen af vancomycin ()

Læs mere

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Dato: 23. april 2013. Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000.

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Dato: 23. april 2013. Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000. Dato: 23. april 2013 Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000. Siemens Healthcare Diagnostics er glade for at kunne introducere en ny anvendelse af Hæmoglobin A1c reagenset til DCA

Læs mere

QIAsymphony SP-protokolark

QIAsymphony SP-protokolark Februar 2017 QIAsymphony SP-protokolark circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 Dette dokument er QIAsymphony circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 protokolark, version 1, R1 Sample to Insight

Læs mere

P-Homocystein, total. Anatomi af et kvalitetssikringsprogram

P-Homocystein, total. Anatomi af et kvalitetssikringsprogram P-Homocystein, total og Anatomi af et kvalitetssikringsprogram Lene Damm Christensen Niels Tørring og Jan Møller Folate Cycle DIET Methionine e 5,10-Methyl- Tetrahydrofolate MTHFR Tetrahydrofolate B12

Læs mere

Akut sikkerhedsmeddelelse

Akut sikkerhedsmeddelelse ADVIA Centaur ADVIA Centaur XP ADVIA Centaur FSH analysesensitivitet Akut sikkerhedsmeddelelse 10813374 August 2012 Det fremgår af vores systemer, at I har modtaget ADVIA Centaur system kalibrator B listet

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO-blodtypebestemmelse. RH1 Ag bestemmelse IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1,

artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1, artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1, 4501363 Kontroller, om der er nye revisioner med elektronisk mærkning på www.qiagen.com/products/artusebvpcrkitce.aspx inden udførelse

Læs mere

ABX Pentra Micro ALBUMIN CP

ABX Pentra Micro ALBUMIN CP 2015/02/20 A93A01308BDA A11A01965 30 ml 8 ml Urin Pentra C400 Diagnostisk reagens til kvantitativ bestemmelse in vitro af albumin i lave koncentrationer (µ-alb) i urin ved immunturbidimetri. QUAL-QA-TEMP-0846

Læs mere

ABX Pentra CRP CP. Applikationsudgivelse. Tilsigtet anvendelse. Klinisk interesse a. Metode b. Klinisk kemi

ABX Pentra CRP CP. Applikationsudgivelse. Tilsigtet anvendelse. Klinisk interesse a. Metode b. Klinisk kemi 2015/02/02 A93A01360BDA A11A01611 25 ml 23.5 ml Højsensitiv metode 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af C-reaktivt protein ved brug af højsensitiv metode (CRP HS) i serum eller

Læs mere

ACTIVATED ALANINE AMINOTRANSFERASE

ACTIVATED ALANINE AMINOTRANSFERASE ACTIVATED ALANINE AMINOTRANSFERASE da ACTIVATED ALANINE AMINOTRANSFERASE 8L92 B8L9X6 G2-5262/R02 Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om kørsel af Activated Alanine Aminotransferase-analysen på

Læs mere