WTT16... WTX16... Netværksnoder. Siemens Building Technologies HVAC Products. Siemeca AMR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WTT16... WTX16... Netværksnoder. Siemens Building Technologies HVAC Products. Siemeca AMR"

Transkript

1 2 874 Siemeca AM Netværksnoder WTT16... WTX16... Netværksnoden WT modtager og bearbejder dataene fra forbrugsmålere i Siemeca AM-systemet. I små anlæg er det nok med én netværksnode som dataopsamler. I større anlæg, eller når forbrugsdata skal fjernaflæses, kræves et M-bus-interface for tilslutning til en M-bus central OZW10 eller en Siemeca gateway. Netværksnoden WTT16... er batteridreven. Netversionen WTX16... anvendes til specielle applikationer. Anvendelse Netværksnoden WT indgår som en del af Siemeca AM-systemet og bruges i bygninger til at opbygge et radionetværk, der modtager og gemmer dataene fra forbrugsmålerne. Kommunikationen mellem flere WT sker ligeledes pr. radio, således at det ikke er nødvendigt med kabler i netværket. Alle måleværdier fra forbrugsmålerne udveksles kontinuerligt inden for netværket, således at alle netværksnoder råder over de aktuelle forbrugsværdier, månedsafslutningsværdier og aflæsningsdagsværdier fra alle målerne i netværket. Dette arbejdsprincip gør det muligt at aflæse hele netværket på en vilkårlig netværksnode, eller der kan anvendes en Siemeca -gateway for datafjernoverførsel sammen med en vilkårlig netværksnode. Anvendelsesområdet for Siemeca AM-systemet er beskrevet i datablad CE1N2874da Siemens Building Technologies HVAC Products

2 Funktioner Modtagelse og lagring af data fra Siemeca AM-forbrugsmålere Automatisk opbygning af et netværk på indtil 12 WT (max. 500 forbrugsmålere) Fordeling af alle relevante forbrugsværdier på alle WT i netværket Kommunikation med Siemeca -gateway Kommunikation med M-bus-centralen OZW10. Varianter Netværksnoderne er en del af Siemeca AM-systemet og må kun anvendes sammen med dette. Noderne leveres i forskellige varianter til forskellige anvendelsesformål: Anvendelse Batteridreven Nettilslutning Standard WTT16 WTX16 Med S-232-interface for lokal dataaflæsning WTT WTX Med gateway for fjernaflæsning via GSM -- WTX16.GSM Med gateway for fjernaflæsning via Ethernet -- WTX16.IP Teknik Netværksnoden WT består af følgende komponentern: Sender / Empfänger 868 MHz CPU M-Bus Interface Datenspeicher S-232 Interface (optional) Backup Batterie Batterie (WTT16...) oder Netzteil (WTX16...) Modtageren anvendes til at modtage datatelegrammer fra forbrugsmålere og andre WT i samme netværk. Senderen muliggør kommunikation mellem WT indbyrdes. Datalageret gemmer måleværdierne fra forbrugsmålerne. Et backup-batteri opretholder driften ved kortvarigt strømsvigt eller udskiftning af hovedbatteriet. M-bus-interfacet bruges til lokal aflæsning af netværket eller for tilslutning af en M-buscentral OZW10 eller Siemeca -gateway. En WT netværksnode med S-232-interface kan benyttes, når data skal indlæses i en pc lokalt via dette standardinterface. Normalt forsyner et batteri (3,6 V, 13 Ah) i WTT16... alle komponenter med spænding. For specialapplikationer kan netversionen WTX16... anvendes. Hvis anlæg skal fjernaflæses, kræves en netværksnode med integreret gateway (WTX16.GSM eller WTX16.IP) i netværket. 2/8

3 Udførelse WT består af to væsentlige komponenter: væghus og elektronikhus. Det er således muligt at montere bundpladen før idriftsættelsen, så elinstallatøren fx kan tilslutte WTX16... til nettet. På idriftsættelsestidspunktet snappes elektronikdelen på, hvorefter den elektriske forbindelse etableres MODE 4 ESET DISPLAY Skrueklemme for M-bus-tilslutning 2. Stik for M-bus-servicetilslutning 3. Stik for S-232-modul 4. Stik for spændingsforsyning 5. Indikering af netforsyning 6. Stik for backup batteri 7. esetknap (forsænket) 8. Batteri (WTT16...) eller strømforsyningsenhed (WTX16...) 9. Stik (ikke for bruger) 10. Backup-batteri 11. Firmwarelager (afdækket) 12. Display 13. Knap for drifts-mode (rød) 14. Knap for omkobling af display (blå) 3/8

4 Display Displayet gør det lettere for montøren at idriftsætte WT og lokalisere evt. fejl. Foruden standardvisningen, som viser driftsformen for WTT16, er der fem forskellige displayniveauer A til E, der kan vælges af brugeren. Displayniveau Aktuel driftsform (mode) A WT nummer (primær adresse) og netværksnummer veksler B Antal WT i netværket C Antal forbrugsmålere i netværket D Hovedbatteriets tilbageværende kapacitet i procent E Fejlkoder (tre grupper) Fejlkoder Specialvisninger Apparat selv EA10 Udefineret apparatfejl EA11 Hardwarefejl EA12 Lagerfejl/datatab EA20 Parameter uden for tolerancegrænse EA21 Hovedbatteri svagt EA22 Backup-batteri svagt EA30 Tolerancefejl på andet systemapparat EA31 Primær adressekonflikt (adresse brugt to gange) EA34 Urtolerance mellem to netværksnoder for høj Andre netværksnoder Eb1x Apparatfejl (hardware eller lager) Eb2x Batteri for svagt eller apparat uden for tolerance Eb3x Fejl 1 og 2 sammen Eb4x Kommunikation med andre apparater afbrudt Eb5x Fejl 1 og 4 sammen Eb6x Fejl 2 og 4 sammen Eb7x Fejl 1, 2 og 4 sammen Målere EC1x Apparatfejl (hardware eller lager) EC2x Batteri for svagt eller apparat uden for tolerance EC3x Fejl 1 og 2 sammen EC4x Kommunikation med andre apparater afbrudt EC5x Fejl 1 og 4 sammen EC6x Fejl 2 og 4 sammen EC7x Fejl 1, 2 og 4 sammen Et x på fejlniveau b og C beskriver, hvor ofte denne fejl er forekommet. Hvis fejlen i en gruppe forekommer hyppigere end 9 gange, kommer der en streg - frem. 4/8

5 Driftsformer Der findes seks forskellige driftsformer, af hvilke nogle indstilles ved at trykke på knappen på netværksnoden, mens andre indstilles automatisk eller via en tilsluttet pc ved hjælp af idriftssættelsesværktøjet ACT26. Den valgte driftsform vises i displayet: Driftsform Visning Bemærkning Standard-mode Dette er den normale driftsform for dataopsamlere: Telegrammer fra de registrerede målere modtages, gemmes og spredes videre i netværket. Udvidet standard-mode Installationsmode Udvidet installations-mode Søge-mode M M Modtageren er altid aktiv for at sikre hurtig kommunikation. Denne mode aktiveres automatisk ved netdrift (WTX16...). Den kan også startes manuelt med serviceværktøjet ACT26. I installations-mode konfigureres radionetværket automatisk. Målere, som ved denne driftsform udsender installationstelegrammer, registreres i netværket. Som installations-mode, men foruden installationstelegrammer accepteres også datatelegrammer. Denne mode er praktisk, når netværket installeres på et senere tidspunkt. Mistede målere synkroniseres igen (denne mode aktiveres automatisk). Udvidet søgemode M Som gensynkroniserings-mode. Startes manuelt med serviceværktøjetl ACT26 og søger efter mistede eller manuelt indkodede målere. Systemtilstand Visning Bemærkning Fjernadgang C Hvis adgang til WT 16.. sker med et radiomodul WTZ.M fra en pc, vises symbolet Highspeedmode For eksempel M Når alle WTT... kontinuerligt har deres modtagere indkoblet, således at alle nye data straks kan udvekslet i netværket, vises to prikker i øverste halvdel af displayet. Projektering, idriftsættelse Projektering Grundlaget for projektering er en komplet plan over bygningen. Batteridrevne netværksnoder kan næsten installeres overalt i bygningen, mens netforsynede WTX16... kræver en forinstalleret nettilslutning. For at sikre en god funktion af hele netværket er der dog nogle grundlæggende krav til monteringsstedet, der skal overholdes: I normale bygninger kan man gå ud fra følgende rækkevidder: Måler til netværksnode: 25 m på samme etage 15 m ved udbredelse gennem et mellemdæk. Installér ikke noderne på eller bag ved store metalflader Installér ikke noderne i hjørner eller med mindre end 20 cm afstand til nabovægge eller dæk 5/8

6 Installér ikke noderne udendørs Mindst én af noderne skal være let tilgængelig for at muliggøre nem lokal aflæsning. I bygninger skal netværksnoderne placeres således, at alle WT kan modtage telegrammer sikkert fra mindst én anden node. Desuden skal noderne være placeret således, at mindst én af dem er anbragt inden for senderrækkevidden af hver måler. I tvivlstilfælde udføres før installationen en måling ved hjælp af pc-radiomodulet WTZ.M. Derefter installeres manuelle sendere WHE26.DEMO på kritiske steder i bygningen, således at modtagelsesforholdene på det planlagte monteringssted kan vurderes. En udførlig vejledning for projektering findes i Siemeca -projekteringsmanualen CE1J2870. Idriftsættelse WTX16 Installation af WT netværket er det første skridt til idriftsættelse af et radioanlæg. For netforsynede WTX16...skal der først etableres nettilslutninger på de valgte monteringspositioner (typisk på hver anden etage, monteringshøjde 2 m). Derefter følger monteringen af overdelen af WT ved hjælp af to dyvler og skruer. Dyvelafstanden er 160 mm for WTT16... og 184 mm for WTX mm Ø 6 mm WTT mm Ø 6 mm AC 230 V-forsyningsledningen sluttes til strømforsyningsenheden på WTX16... på følgende måde: Et toledernetkabel (L og N) er allerede forinstalleret på monteringsstedet. Strømforsyningsenheden må kun tilsluttes af kvalificerede personer (fx elinstallatør). Lederne skal skærmes med de vedlagte isoleringsslanger, så de opfylder kravene til isoleringsklasse II. Derefter tilsluttes fase (L) og nulleder (N) til klemme IN på strømforsyningsenheden. Spændingen skal ligge i området mellem AC 100 V og AC 240 V (50/60 Hz). Der er ikke nogen beskyttelseskontakt (PE). Derpå etableres trækaflastning ved hjælp af kabelbindere. Når overdelen af WT er installeret, kan elektronikdelen snappes på. Derefter sættes strømforsyningsstikket i elektronikdelen og WT bringes i installationsmode ved at trykke nogle sekunder på den røde MODE-knap. Nu kan flere netværksnoder eller forbrugsmålere automatisk konfigurere sig selv til et netværk. Installationen skal foretages i overensstemmelse med Stærkstrømsbekendtgørelsen. Sikkerhedsbemærkninger om lithiumbatterier Hovedbatteriet til WTT16... kræver omhyggelig behandling: Batteriet må ikke kortsluttes, beskadiges eller udsættes for ekstrem varme eturner tomme batterier til leverandøren Læs de vedlagte sikkerhedsinformationer. 6/8

7 Tekniske data -overensstemmelse efter EMC-direktiv Kapslingsklasse IP 32 (undtagen WTX16.IP: IP21) Isoleringsklasse 2 EMC eception: EN /EN Emission: EN /EN Dimensioneringsspænding WTT16... DC 3,6 V Levetid for hovedbatteri > 5 år Dimensioneringsspænding WTX16... AC V 50/60 Hz Nominel frekvens 868,3 MHz Sendeeffekt < 14 dbm Transmissionshyppighed <1 % Tilladt omgivelsestemperatur under transport og opbevaring i drift C C Vægt 0,3 kg Siemeca AM-dokumentationsoversigt Siemeca AM systemet giver mulighed for trådløs fjernaflæsning af målere. For integration af fremmede målere med impulsudgang i radiosystemet anvendes impuls-adapter AEW36.2. Betegnelse Type (ASN) Dokument Siemeca AM-system Datablad 2870 Projekteringsmanual CE1J2870 Varmefordelingsmåler WHE26... Datablad 2872 adioimpulsadapter AEW36.2 Dateblad 2873 Varmeenergimålere WFM26..., Datablad 5333, 5335, 5338 og 5339 WFQ26... Vandmålere WFC26..., Datablad 5341 og 5343 WFH26... Netværksnoder WTT16... Datablad 2874 WTX16... Program ACS..., ACT... Datablad 2875 Pc-radiomodul WTZ.M Datablad 2876 M-bus-central OZW10 Datablad /8

8 ,8 9,7 Målskitse WTX , WTT ,5 9, , Mål i mm Informationerne i dette datablad indeholder udelukkende generelle beskrivelser resp. karakteristika, som i det konkrete anvendelsestilfælde ikke altid passer i den beskrevne form, eller som gennem videreudvikling af produkterne kan ændre sig. De ønskede karakteristika er kun bindende, hvis det ved indgåelsen af kontrakten udtrykkeligt er aftalt Siemens Building Technologies Ltd. et til ændringer forbeholdes 8/8

SYNERGYR Bygningscentral. Betegnelse Bygningscentral Datalagerkort med 128 kb lagerplads Lagerkort med 512 kb lagerplads Betjeningssæt (dansk)

SYNERGYR Bygningscentral. Betegnelse Bygningscentral Datalagerkort med 128 kb lagerplads Lagerkort med 512 kb lagerplads Betjeningssæt (dansk) 2 861 SYNERGYR Bygningscentral OZW20 Bygningscentralen opsamler data fra forbrugsmålere (fx varmefordelingsmålere med radio). Dataene gemmes og kan aflæses via datalagerkort eller RS-232-interface for

Læs mere

FA - 27. 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning. Internet baseret fjernaflæsning 2013.01.18

FA - 27. 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning. Internet baseret fjernaflæsning 2013.01.18 FA - 27 Internet baseret fjernaflæsning 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning 2013.01.18 CB Svendsen A/S Kirke Værløsevej 22-24 DK-3500 Værløse Danmark Phone: (+45) 4448 5286

Læs mere

Installations- og brugsanvisning

Installations- og brugsanvisning CoSy Radio Installations- og brugsanvisning Uponor Wirsbo A/S Banemarksvej 2, 2600 Glostrup Tel +43 45 37 97, Fax + 43 45 43 10 www.wirsbo.dk Øvrige nordiske kontorer: Uponor Wirsbo AB Tel +46 (0)21 10

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse på køleanlæg i mindre supermarkeder.

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

Brunata Optuna H varmeenergimåler Type 775 Installationsvejledning Version 1.2

Brunata Optuna H varmeenergimåler Type 775 Installationsvejledning Version 1.2 varmeenergimåler Type 775 Installationsvejledning Version 1.2 DK-QB101575 / 29.05.2012 Brunata a/s er et 100 % danskejet selskab. Vi har mere end 90 års erfaring med udvikling og fremstilling af målere,

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse

Læs mere

Bewator Entro Installationshåndbog

Bewator Entro Installationshåndbog Bewator Entro Installationshåndbog DA A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering af Bewator Entro installationshåndbog må kun ske med skriftlig tilladelse fra Bewator. Bewator forbeholder

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse på køleanlæg i mindre supermarkeder.

Læs mere

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey da Monterings- og driftsvejledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning 1.1 Om dette dokument Den

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430f Vejrkompenserende termostat med radiooverføring DK VRC 430f For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430f

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Brugervejledning. Dansk. APC Smart-UPS RT. 3000/5000 VA 200-240 VAC Tower/rack-montering 3U Uninterruptible Power Supply

Brugervejledning. Dansk. APC Smart-UPS RT. 3000/5000 VA 200-240 VAC Tower/rack-montering 3U Uninterruptible Power Supply Brugervejledning Dansk APC Smart-UPS RT 3000/5000 VA 200-240 VAC Tower/rack-montering 3U Uninterruptible Power Supply 990-2690 02/2006 Indledning APC Smart-UPS RT er en højtydende nødstrømsforsyning (UPS

Læs mere

F A 7. Internet baseret fjernaflæsning. 1. Kort og godt 2. Produkt information 3. Installationsvejledning. Feb. 2007

F A 7. Internet baseret fjernaflæsning. 1. Kort og godt 2. Produkt information 3. Installationsvejledning. Feb. 2007 F A 7 MRK.2 Internet baseret fjernaflæsning 1. Kort og godt 2. Produkt information 3. Installationsvejledning Feb. 2007 (Installationsvejledning rev. april 2011) 1 FA-7, Kort og godt. Datalogger med Integreret

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

F A - 6 Nyhed: GSM backup system

F A - 6 Nyhed: GSM backup system F A - 6 Nyhed: GSM backup system Produkt information & Installationsvejledning Okt. 2004 1 CB Svendsen A/S Jan. 2001 Produktblad FA-6: Udvidet fjernaflæsning hos mellem og storforbrugere. Beskrivelse:

Læs mere

D413,579; D413,867; D421,031; D472,568; D472,910;D473,573; D473,574; D474,215;

D413,579; D413,867; D421,031; D472,568; D472,910;D473,573; D473,574; D474,215; Wayne-Dalton Europe Noter vedr. Installation, Brug og Vedligeholdelse 1 Rue Maurice Hollande 51100 Reims, France +33-(0)3-26-09-19-20 Modeller: E3763-433 Dækket af et eller flere af de følgende patenter

Læs mere

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper Side 1 HWAT-ECO Version II Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler Beskrivelse af lamper, taster og skærm Illustration A Lamper 1. (grøn LED) Spænding

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Installationsvejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Installationsvejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Installationsvejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Danfoss påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl i kataloger, brochurer og andet trykt

Læs mere

IoC - View. Version 2.1. Morpheus Medical. Brugermanual. designed by

IoC - View. Version 2.1. Morpheus Medical. Brugermanual. designed by IoC - View Version 2.1 Brugermanual IoC EMG ESR designed by Morpheus Medical Morpheus Medical Calle/ Llacuna, 162 08018, Barcelona Tel.. +34-933090668 Fax: +34-934019762 www. morpheus-medical.com info@morpheus-medical.com

Læs mere

Regulator til temperaturstyring - EKC 202A,B,C og EKC 302A,B. Manual

Regulator til temperaturstyring - EKC 202A,B,C og EKC 302A,B. Manual Regulator til temperaturstyring - EKC 22A,B,C og EKC 32A,B Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til temperaturregulering af kølemøbler og kølerum i supermarkeder Styring af afrimning, ventilator,

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Specifikation. Stand: 06.10.2010. Version: Spez KR C2 ed05 V5 da

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Specifikation. Stand: 06.10.2010. Version: Spez KR C2 ed05 V5 da Controller KUKA Roboter GmbH KR C2 edition2005 Specifikation Stand: 06.10.2010 Version: Spez KR C2 ed05 V5 da Copyright 2010 KUKA Roboter GmbH Zugspitzstraße 140 D-86165 Augsburg Tyskland Denne dokumentation

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

ThermoControl Plus 1. Temperaturregulator med én styringskreds (to niveauer) (alternativt to styringskredse, et niveau) Brugsanvisning

ThermoControl Plus 1. Temperaturregulator med én styringskreds (to niveauer) (alternativt to styringskredse, et niveau) Brugsanvisning ThermoControl Plus 1 Temperaturregulator med én styringskreds (to niveauer) (alternativt to styringskredse, et niveau) Brugsanvisning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Sikkerhed 3. Opbygning og funktion

Læs mere

LEIF KOCH A/S - Rugvænget 31-2630 Taastrup - Fon: 70 23 98 98 - Fax: 70 20 41 01 - mailto@leifkoch.dk - www.leifkoch.dk

LEIF KOCH A/S - Rugvænget 31-2630 Taastrup - Fon: 70 23 98 98 - Fax: 70 20 41 01 - mailto@leifkoch.dk - www.leifkoch.dk Brugermanual AQUA M100 D Side 1 af 11 I N D H O L D S I D E Beskrivelse 3 1.1 Alment 3 2. Data 3 2.1 Tekniske Data 3 2.2 Indhold i sættet 4 3. Grafik 4 3.1 Display 4 3.2 Beskrivelse af centralenheden 5

Læs mere