fra tisk~riair~ktør~n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra tisk~riair~ktør~n"

Transkript

1 10 aargeng Ukntlig mddlsr for norsk fiskribtdrift fra tiskriairktørn Onsdag 29 oktober 1919 Nr. 44 For SørTrøndelag er silden av Vei r e t. Geofysiske nstitut beretter: nor$k fisltrir. større merker, fra 3 til 7, og følgelig Uken 19.,,25 oktober. blir der her saltet mere. Der blev Søndag 19 oktbr. : Frisk, Qiver FETSLDFSKET. Sam,let kvan i Bjugn sat 3 mindre notstæng og op veiende vestlig bris langs hele turn for Finmark fylke til nu er kun fisket 320 maal. Herav blev 20 kysten fra Kristianiafjorden til Sør 1400 maal, og herav er 1000 mraal maal solgt til hermetikfabrik og gjæslingerne. Frisk, sydlig bris over fabriksild, resten til agn. Der er resten saltet til 450 tønder handels Lofoten. Langs Finmarkskysten sat 5 mindre og 4 større stæng i vare, pris 2175 kroner maalet. svak vind, vekslende mellem: syd Korsfjord, Rognsund og Lerbotn, Der meldes fra Aafjprden, at der er og øst. der meldes ogsaa om gode utsigter sat 8 snurpenotstæng og optat 620 Mandag 20 oktbr. : Laber, s:ydfor fisket i Loppa og Lebesby. lli,aal. Herav er 300 ill,aal solgt til vestlig vind fra KristianiafjQirden til Talvik er der tilstede 30 notbruk. sildoljefabrik og 480 tønder saltet. Lindesnes. Laber, sydlig bris fra For Troms fylkes vedkommende Kvaliteten var her 36 streks og Jæderen til Statt. Frisksydvestlig har fisket været bedst, idet uke prisen 890 kroner maalet. bris' fra Statt til Varangerfjorden. fangsten andrar til 10000' maal, dog Der. foretligger endnu ingen nye Tirsdag 21 Qiktbr.: Vindforholer dette mest smaafaldende sild, meddelelser fra Møre fylke, hvorfqir dene langs: det sydliger Norges kyst som hovedsagelig er gaat til fabrik kvantumm.et er uforandret 8413 er uforandret fra foiregaaende dag. kerne. Der er i Malangen optat i maal, hvorav derr er SQilgt sildolje Over Lofoten og VestFinmarken sidste uke 6200 maal, hvorav 1700 fabrikker 5440, hermetikfabrikker har den sydvestligø vind øket til maal er anvendt til handelsvare, 1269 og saltet handelsvare 1460 tdr. stornl. resten er gaat til sildoljefabrikker. For hele landet er der til 25 ok Onsdag 22 Qiktbr.: Frisk, sydvest Prisen for garnsild var 70 kroner, tober anmeldt optat maal, lig bris langs Østkysten fra Kristinotsild 20 kroner og fabriksild 10 hvorav iset og eksportert 1015 maa1, aniafjorden til Lindesnes. Stiv syd 12 kroner.. Hillesøy, hvor der i solgt sildoljefabrikker maal, lig kuling fra Jæderen til Statt. Syduken blev optat t695 maal, var sh hermetikfabrikker 8839 maal og vestlig kuling fra Statt til Brønnøy. den arv bedre kvalitet og der blev saltet handelsvare tønder,. Svak vekslende, vind over LOifoten. saltet 1245 tønder, mens resten, mot ifjor henholdsvis Frisk sydv8lstlig vind Over Finmar 845 maal, gik til sildoljefabrikker ken. Prisen for handelsvare kr. 65, for og Torsdag' 23 oktbr.: Frisk, sydfabrikvare kr. 15. Tilstede 30 bruk vestlig vind paa Østkysten til Linog 12 kjøpere. Kvæfjord er der Der er i sidste uke indført 2137 desne:s Sydlig kuling fra Lindesoptat2280 maal smaasild, hvorav tønder S het l and s s i l d til Ber nes til. Kristiansund om morgenen. der er anvendt til sildolje 2080 maal, gen. alt er der nu indført 3995 dagens løp gaalr imidlertid vinden og 200 maal til hermetik, pris 8 tøriderrshehandssild til Bergen. over til frisk nordlig bris para stræk 10 kr. For hele fylket er der an K y s' t m. a kre l fis k e t anseesningen nordenfor Sognefjorden. meldt optat maal, hvorav nu foir avs,luttet og telegraferingen Laber nordenvind fra Kristiansund solgt sildoljefabrikkør maal, ophører. Der er i sidste uke op til Sørgjæslingerne. Svak østlig hermetikfabrikker 7160 maal og fisket fra Kragerø, Skaatøy vind paa Nordlandskysten. Laber saltet handelsvare tønder. stk., som, er.solgt for kr pr. kg. sydlig til sydøstlig bris over Lofoten BrØlmøy er der sat 2 nye stæng, alt iaar er der opfisket og Finmlarken. optat 297 maal. Hadsel er sat et stk. makre mot ifjor stk., Fredag 24 oktbr. : Overveiende stæng ved Grinsbogen paa ca og i laber, nordlig bris langs kysten fra maal. Paa sættegarn ved Frøske. stykker. Kristianiafjorden til Sørgjæslinland har m!an hat optil 20 maal. B ank fis k e 1. ntet bankfiske gerne. Frisk vestlig bris fra Drivgarnsfisket i Vik i Helgeland fra Røst grundet uveir. Fra Værøy Brønnøy til ØstFinmarken. avtagende. For Øksnes har man er opfisket 300 kg. rødspætte og Lørdag 25 oktbr.: Svak, nordostpaa garn faat 1/28 maal, flerre 1000 kg. torsk. Prisen var hen lig vind fra Fredrikshald til Jædestæng er gaat tapt. holdsvis 40 og 35 øre pr. kg. ren. Svak nordlig fra Stavanger til

2 348 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 29 oktober 1919 Sognefjorden. Frisk, sydlig bris fra Sognefjorden til Statt. Laber østenvind fra Statt til SørgjæsEngerne. Svak veks,lende vind over Nordlandskysten. Over Lofoten og Finmarken blaaser o.m. morgenen frisk nordvestlig vind, som løier av ut paa eftermiddagen, saa der enten blir stille. eller svak,_ veksh:nde vind. Fra 1 juli iaar har veirm:eldingrne været meddelt av Geo f y sis k n sti tut, ikke som anført av Det ro' ete o r o log i s k e O b ser v a tor i u m. Fetsildfisket. Brtningr Politimesteren Namsos telegraferer 18 oktober 1919: Namsos denne uke opfisket 24.maal sild, 46 streks, solgt for 15 kr. pr. maa, herav virket 30 tønder handelsvare og 4 maal solgt som matsild for 7 il 8 øre stk. ngen nye stæng. anvendt til sildoljefabrikker 2080, hermetikfabrik 200 maal, pris 810. Optat inden fylket maal, hvorav handelsvare tdr., sildoljefabrik maal, hermetikfabrikker 7160 maal, til agn og hjemmeforbruk som før. Fylkesmanden. Opslag 50. Vadsø 25/10: Samlet kvantum 1400 maal, hvorav 1000 fabriksild og 400 maal agnsild. Tilstede Talvik 30 notbruk. 5 mindre, 4 større sildestæng Kors,. fjord, Rognsund, Lerbotn. Gode utsigter Loppa og Lebesby. Fylkesmanden. Opslag 9. 27/10: Til 25 oktober anmeldt optat maal fetsild, hvorav iset 1015, solgt sildoljefabrikker maal, herrmetikfabrikker 8839 maal og saltet tønder mot ifjor henholdsvis og {ltnlanclsk fis(rir. Uken 1925 oktober. Det sve n s k ega r nsi l d fis kei Kattegat har i sid ste uke Grøat Yarmouth, 21 oktbr Sidste ukers fangst erans, ifjor Totalfangst , ifjor Eksportert saltet sidste uke 5298 tønder. alt eksportert 7541 tønder, mot intet ifjor. Fersksild 5247 shillings pr. cran. Great Yarmouth, 25 oktbr Godt ukefiske YarmouthLowestoft. Konstant eftørspørsel, fersksild idag 5447 shillings pr. cran. Bareeonil, 15 oktbr Kurs paa Paris 59.70, kurs paa London Barcelona, 17 oktbr Kurs paa Paris 61.50, kurs paa London Barcelona, 21 oktbr Kurs paa Paris 60.10, kurs paa London været under middels og ganske ujevnt, som oftest smaa fangster. Barcelona, 23 oktbr Silden er av god kvalitet og prisen Kurs paa Paris kurs paa varierer mehem 25 og 40 kr. pr. hl. London Silden er ført til Varberg og Gøteborg, end el eksporteres iset til 'Tyskland, resten omsættes inden tt1grammr. Havre, 20 oktbr Sardinfisket Nantes middels, Con. <ystmal<relfi sket. lands. Fangstfelterne er Koppargrund Anhol t. carneau meget godt. Opslag /10: Kystmakrelfisket: Der er i uken opfisket stk. i Kragerø, hvor,ved totalfangsten er Det h o l l and s k e s i l d e stk. Makrelfisket ansees slut. Telegraferingen ophører. tdtgrammr. f i s k e. Til 22 oktober er der opfisket tønder sild, altsaa en 'ukefangst av tønder De engelske sildefiskerier. Fetsildfisket. Opslag 4. 22/10: Fiskeriagent Johnsen 'var d er til nmtrent sam1me tid op telegraferer: Sildefisket YarmouthLo Opslag 44. Trondhjem 25/10: Bjugn: uken sat 3 mindre notstæng, opfisket fisket 5020 tønder, tønder westoft: Totalfangst til 22 ds maal, herav solgt hermetikfabrik 20 og i Partiet iaar er crans, saltet ialt tønder. Tirsdag maal, saltet handelsvare 450 tønder, kva mindre fiske. litet 47, pris Aafjorden: uken saaledes større end i de foregaa sat 8 srrurpenotstæng, opfisket 620 maal, ende aar. hvorav solgt sildoljefabrik 300 maal, saltet handelsvare 480 tønder, kvalitet 36, pris 890. alt opfisket inden fylket maal, herav iset 620 maal, solgt sildolje ForkJ'elll'ge utenlandske medde' lelser fabrik 8740 maal, hermetikfabrik 410 maal, \1 saltet handelsvare tønder. Fylkesmanden. Bilbao, 22 oktbr Det hollandske sildefiske. Opsag 4. 28/10: Hollandske sildefiske til 22 oktober tønder mot i , og Opslag 48. Bodø 25/10: Vik i Helgeland: Drivgarnsfisket uken 400 maal, av Regulært sardinfiske. tagende. Brønnøy: To nye stæng i uken. Great YarmrOuth, 15 oktbr 'markdsbrtningr m. \l. Ukefangsten 297 maal. Hadsel: nat et stæng Grinsbogen, ca maal, sætte Lowestoftfangsten i uken som garn ved Frøske,land optil 20 maal. 0ks dt 11 kt b f k ndberetning fra Norges fiskeri c lles: Garnfisket Y2 8 maal, flere stæng en e o o er crans ers tapt. f1ylket ialt meldt opfisket sild, 5649 shillings pr. cran. agent i Tyskland Johan Reusch, maal, hvorav saltet handelsvare 66328,dat. Hamburg 21 oktbr. 1919: tønder, solgt. sildoljefabrik maal) Great Yarmouth, 18 oktbr ' Til Altona fiskemarked ankom 1. eksportert 145 maal. Fylkesmanden. Opslag 49. Tromsø 25/10: Malangen: Fiskepriser sidste to dage. Fersk, september maaned (tallene i paran Optat sidsle uke 6200 maal, hvorav ,6 til 46/6 pr. cran.,tes er for september 1918) alt i alt anvendt handelsvar, resten sildoljefabrik ::,.1175 (440) fiskefartøier, derav 62 ke'. Pris garnsild 70, notsild 20, fabriksild Hillesøy: Optat sidste uke Great Yarmouth, 20 oktbr ;(41) fi skedampere, 64 (14) kuttere maal, hvorav anvendt handelsvare Lowestoftfangsten sidste uke; og evere og' 1049 (385) smaabaater tdr., sildoljefabrik 845 maal. Pris handelsvare65,fabrikvare bruk, 41 OOOcrans, god tilførsel Yarmouth, ; auktionshallen blev der auktinnert 12 kjøpere. Kvæfjord:Optat siden sidste idag fersk 51/6 til 48 shillings.!. fisk for (3i2489)' mark, indberetning 2280 maal smaasild, hvorav

3 29 oktober 1919 UKENTLGE MEDDELELSER for NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 349 L;c derav (694565) pund fersk fisk til (310824) m.ark. Et av Hollands største sildefirmaer har nylig sendt en repræsentant til Polen for at knytte handelsforbindelser, da man tror, at Polen vil komme til at kjøpe meget sild.' En hindring for eksporten til Polen er den poske valutas stilling, som er endnu daarligere end den tyske. E t h o lan d s k s a l t s i l d syndikat., Da der viser sig avsætningsvanskeligheter for den hollandske sild lnerkes litt uro i sildøredernes og sildehandlørnes kredse. Man vil allikevel ikke' avgi silden til priser, som bydes av den tyske central, da man mener, at p:riserne senere vil stige, særlig saasnart 0steuropa optrær som, kjøper. For at sætte silderederne istand til at holde ut til et gunstigere tidspunkt, har nylig rederforeningen sammen med sildehandlerne besluttet at oprette et sildesyndikat, som skal træ støttende til saasnart sildepriserne blir meget lave. Syndikatet blir dannet av redere og eksportører. Rederne skal ha ret til frit at sælge silden saalænge prisen er ove1r 37 fl. pr. td., Blir prisen billigere, saa maa de til syndikatet hørende redere kun Eælge til syndikatets eksportører. Disse lagrer da silden, til der indtrær et gunstigere tidspunkt. den fortjeneste, som opnaaes, skal rederen ha det. Oprettelsen av et saadant syndikat blev besluttet av rederforeningen med stor majoritet, men man r av den mening, at syndikatetførst kan 'bli 'virksollit, 'saasnart mindst 80 % av rederne slutter sig til Distrikt Fetsildfisket til 28 oktober laft oplal rnaal Derav Solgt Solgt set i sildolje hermetik Saltet rna al fabrik ' fabrik tdr. maa! maa! Finmark fylke Troms fylke Nordland fylke Namdalen S; Trøndelag fylke..., Møre fylke Sogn og Fjordane... Hordaland fylke..._._._._ Tilsammen Mot i i i i kke opgit i i ' i Opgave over avsendt fersk fisk fra Trondhjems ilgodsavdeling i uken 3ilo 9 / , Til Sverige over Storlien kg. stykgods Charlottenberg danske stationer norske stationer Sum kg. stykgods over avsendt f er s k s i l d i samme tidsrum: Til Sverige over Storlieno kg. stykgods norske stationer danske Sum 3950 kg.. Distrikt Hjemført slandssild Anta! fartøier Antal turer H Jem ' f ør t Gjennemsnit r f t. tønde [lg pr. ar Øl r pr. tur Stavanger V l 321 Skudenes V 6Hj Kopervik V 541 Haugesund:..._ V Espevær V Veavaag V 416 tdgrammr. Bergen... _ V 415 Aalesund /, 1{lipfiskmarl<edet. Kristiansund ,v 630 Opslag 5. 22(10: Generalkonsulen Bilbao telegraferer: mport 7525 islallsk, Tilsammen Trondhjem V salg 2000 islandsk, beholdning 8525 islandsk, priser Santander Mot _37_3 6_8_7_ ingen beholdning. Paris , London blev ingen islandssild indført, i 1916 indførtes tønder. Opslag 5. 28(10: Generalkonsulen Bilbao elegraferer: Salg 4000 islandsk, be grund en gjennemsnitspris av kr pr. kg. for silden. Naar man saa Ved beregningen av totalværdien av denne sild kan man lægge til holdning 4525 islandsk priser regner med at der i tønden er gjennemsnitlig 80 kg. vil bruttoværdien Santander ingen beholdning. dreie sig om kr eller kr. 72' pr. tønde. Men for at beregne sildens virkelige værdi maa man imidlertid trække fra utlæg til tomtønder og Paris , London salt ca. kr. 14 pr. tønde samt to d paa sland, kr. 2 for en tønde sild og kr. 5 for tomtønden. Efter dette reduseres værdien til kr eller kr. 51 pr. tønde. i

4 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 29 oktober 1919 Hermetik: Røkt brisling (sardiner)..... Røkt vaarsild (kippered herrings).. Vaarsild i Tomat.. Anden sildehermetik.... Fiskehermetik forøvrig.... Laks, fersk.... Makre, fersk.... Kveite, fersk..... Aal, fersk..... Sild, fersk..... Anden fisk, fersk.... Rundfisk.... Rotskjær.... Sei.... Hyse.... Anden tørfisk..... Klipfisk.... Fetsild og skjæresild Vaarsild... 1 Brisling.... Nordsjøsild.... Slosild (storsild, østlandssild).... slandssild... :... Makre, saltet.... Anden salt fisk i fustager.... Do. i kasser.... Do. i fartøi.... Do. fisk (ikke ha a fisk).... Sild, kryddersaltet.. tjo. røkt..... Ansjos, (kryddersaltet brisling).... Hummer.... Ræker..... Sælskind..... Hvalbarder..... Rogn.... Fiskeguano..... Benrnei.... Sildemel, fiskemel og hvalkjøtmel.. Tran, dampmedicin raamedicin.... blank..... brunblank.... brun..... av sæl..... av hval(olje) sildetran.... anden..... Trangrakse.... Norges utførsel av fiskeprodukter i juni Kystmakrelfisket : ndbragt Hvortil indbragt Til Efter det Statistiske Centralbyraas maanedsopgave over vareomsæt.+1_... 1,uk_e_n_st_k.:..a_lt_s.,...tk_. ningen med utlandet stiller utførselen av fiskeprodukter sig i juni saaledes: Bergen... 27/ Hisken... 28/ Varernes navn Mængdeenhet Skudenes... 11/ Juni Januarjuni Haugesund... 9/ Stavanger... 6/ Egersund... 16/ Farsund... 7/ kg l Hitterø / stk. kg. hl _ / ' Kristiansand Lillesand Arendal Grimstad..... Risør Kragerø, Skaatøy.... Langesund.... Fr.værn..... Nevlunghavn Onsø..... Kr.aniafjorden / / / / i/ /s / Tils Mot i Statens Fiskeriforsøksstation i Bergen a.nai.yserer, _ undersøker og gir vei ledning ved tilvirkning av fiskeriprodukter _ Klipfiskmarkedet i Bordeaux Efter»Fish Trades Gazette«: Et stort antal fartøier kommer nu til 'Bordeaux med klipfisk, speeielt fra bankerne ved Nyfundland, men en større del bestaar av smaa fisk. Efterretninger fra bankerne gaar ut pa a, at der er store beholdninger og der er overflod til at imøtekomme aktuelle behov.. Priserne, som opnaaes av fartøieierne er op til 120 frcs., hvilket er noget mer end hvad der er opnaadd under sæsongen. Noteringernefor den tørrede fisk er 300 fres. pr. 100 kg. for den store fisk, 250 fres. for middel stor og 230 fres. for smaa, og for mindre betales 150 fres.

5 29 oldober 1919 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 351 De engelske fiskerier. (Ved Norges fiskeriagent i Storbritannien og rland.) For alle sorter tis. September 1919 September 1919 Cwts Specifisert for følgende sorter: Sild... o Brisling... o o 15 Makrei... o 5170 'forsk... o Lange... o 7334 Sei... oo..., Hyse.. o o Flyndre.. o o 6153 Kveite... o o 2763 Samme tidsrum Januarseptember Oversigt over fisket ved Aberdeen i maaneden Damptrawlerne var oplagt i begyndelsen av maaneden paa grund av at fiskernes forening forlangte 24 tff11ers ophold i havn efter ankomsten. 7 trawlerefra sland hadde 10 %, 15 fra Færøbanken 13 %, mens 38 % utgjorde trawlfangsten fra Skotland og Fair sle. 1 damplinebaat hadde for en f4ctages fur enhruttoindtægt av cb De mindre damplinebaater fisket daarlig paa grund av stormende veir paa Atlanterhavssiden, hvor den bedste fangst opnaaddes. Smaa linemotorbaater fisket godt med dagsfangst værd og Paris SJd $ 0062$ ,4 pr. 5 frcs.. U. S. A. 3 div lis % d. a lis 9D p. Fra legationen i H a van a, dat. Cwts...g Cwts. \ 23 september 1919: Angaaende klipfiskmarkedet i F or alle sorter tils Havana i tidsrummet 28 august 8 septbr. meddeles følgende: Specifisert for følgende sorter: Sild ndførselen andrqig til 4135 kasf,er Qig' 49 tab aler. Brisling Makrei Beholdningen pr. 5 septbr. var ans]aat til 6850 kasser fisk ialt, hvorav Torsk l Lange kasser norsk fisk, 600' Alaska Sei Hyse og 6000 kanadisk samt 100 tahaler. Flyndre Priserne var ifølge»revista Ofi Kveite cial«for kanadisk og Alaska $ $ 23.00; der nqiteres fqir kanadisk Samme tidsrum og Alaska $ 19.00$ Norsk fisk noteres ikke. Kurser for kubansk mynt eller De skotske fiskerier. U. S. Cy: (Ved Norges fiskeriagent i Storbritannien og rland.) London 60 div $ 4.13$ 4.15 pr. :8, Januarseptember Paris 3 div $ O.60$ O.61V2 pr. 5 fr. U. S. A. 3 d/v:l;,i % p. il 1.01 % p. Cwts...g Fra legationen i H a van a, dat. 23 september 1919: Angaaende klipfiskm,arkedet i Havana i tidsrumm:et 818 septbr, meddeles følgende: ndførselen androg til 2694 kas [,er og 50 tahaler. Beholdningen pr. 19 septbro var anslaat til 5950' kasser fisk ialt, hvqirav 250 kasser norsk fisk, 200' Alaska Qig 9500 kanadisk samt log tabale,r. Priserne var ifølge»revista Ofidal«for kanadisk og Alaska $ 19.00' $ ; der noteres fqir kanadisk og Alaska $ $ NQirsk fisk noteresl ikke. Kurser fqir kubansk mynt eller U. S. Cy: LondQin 60 div $ 4016$ 4.17 pr. Jo Paris 3 div $ 0.56$ 0.57 pr. 5 frcs. U. S. A. 3 div % % p. il 1.01 % p. Fra vicekonsulatet i A l t o n a, t\onsujatbrfnhtgllr. hvorav 250 kasser norsk fisk, 1200 dat. 21 oktbr. 1919: Alaska og 7000 kanadisk samt 60' Vicekonsulatet har den fornøielse Fra legationen i H a van a, dat. tabaler. at meddele, at i september maaned 23 september 1919:Pr'iserne var ifølge»revis,ta Ofi dette aar ankom til Altona fiske Angaaende klipfiskmarkedet i dal«for kanadisk og Alaska $ ffi:arked samlet 1175 fiskefartøier Havana i tidsrummet 1828 august $ 23.00; der noteres for kanadisk miot i september :maaned 1918 e11 meddeles følgende: log Alaska $19.00$ Norsk sam:let antal av 440. ndførselen androg til 1381 fisk noteres ikke. Derav var 62 fiskedampere dette kasser. Kurser for kubansk mynt eller Dar mot 41 i samme maaned ifjor, Beholdningen pr. 29 august var U. S. Cy: 64 sjøkuttet8 og evere iaar mot 14 i anslaat til 8450 kas,ser fisk ialt, London 60 div $ 4.20$ 4.22 pr. E. 1918; flodevere og joller 1049 i sep 1

6 tdr.!., 352 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT fra FSKERDREKTØREN 29 oktober 1919 tenlber maaned dette aar mot , hvorav var dette aar høres imidlertid usandsynlig, idet i samme maaned i ': pund fersk fisk for mk. man ved den utnyttelse, som her auktionshallen blev i september mot i september maaned kan være tale om neppe vil kunne maaned dette aar sam,let auktionert forrige aar pund fersk fisk naa et tilnærmelsesvis saa hø it for mk fisk mot i septhr'l for mk fatetal. maaned 1918 bortauktionert for rok. '»sfjelds«mandskap beretter, at man i Vestisen hadde set flere sælfangere, hvorav mange hadde fuld Skotske sildefiske j 919. Ved Norges fiskeriagent i England. last, mens andre hadde faat saavidi halv last. det hele ser det ut, som om der ogsaa iaar paa Nordishavet er gjort Specificert opgave for tidsrummet 1 april til 30 september, indbefattet fangsten fra 1 januar til 31 mars: angaar. Bottlenosefangsten har dog bra forretninger hvad sælfangsten landbragt Direkte eksport git utilfredsstillende utbytte, idet en Saltet Distrikt Kvantum Værdi ganet _._! Andre hel række av fangstfartøier, utrustet Tyskland lande alt for denne fangst, kun har faat ringe utbytte. Vi savner imidlertid endnu 1 april30 sept. cran tdr tdr tdr tdr nogenlunde komplette opgaver over Northumberland denne side av fangstvirksomheten Østkysten : og skal derfor forsøke senere at Orknøerne... l komme tilhake til saken. Shetlandsøerne Stornoway Castlebay Resten av Vestkysten (ekskl. Firth of Clyde) Storsildfisket æ Glasgow alt jan.31 mars alt Opgave over antal tønder saltet, sortert og vraket spekesild under Statens garantibestemmelser for sommersæsongen 1919: Grade La Full Full Mat Full Matlie La Spent Spent alt tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. t dr. Grade (Crown Branded) Grae l Grade alt l Fangst fra smaafartøier i aapen sjøs Efter»Norsk HvalfangstTidende«. De sidste aars fetnød og derav følgende høie priser paa hvalolje har fremdrevet en ny form for hvalfangst, som iaar er fo'rsøkt aven række mindre fangslekspeditio'ner i'ra forskjehig'e steder av landet. Fra Tønsberg er saaledes utrustet to ekspeditioner og fra Vestlandet flere. Fra Haugesund meldtes saaledes 18 august, at aarets første hvalfanger, dampskibet»sfjeld«, var indkommet dit fra Nordishavet med, som det synes, meget godt resultat, idet den hadde fuld last av hvalspek.»sfjeld«avgik fra Haugesund 14 april til Jan Mayen. Her laa skibet i 6 uker og hadde i denne tid en fangst av 4 hlaahval og 4 finhval. Derfra gik ffihn til Siglufjord paa slands Nordkyst, og efter en tids opho'ld der sattes kursen opunder Vestisen, hvor man laa i 78 uker. Fangsten var her 8 finhval. Der er saaledes ialt fanget 16 hval. telegrammer til dagspressen meldes, at man av denne fangst har utvundet 1500 fat hvalolje. Dette Storsilden 10't vente længere paa sig end i de tidligere aar, saa utsigterne var i begyndelsen mindre gode. Først efter 23 november bebyndte fiskefartøierne at sam'le sig i Stoksund og den 25 s. D. gik ca. 100 fartøier ut paa fangstfeltet, men ko'm, ind igjen dagen efter med sorte garn, efter at ha drevet fra kvartmil nordvest av Halten. Der blev gjort forsøk med flere dampskibe hver nat uten re3ultat indtil den 10 desember, da et dampskib indkom med 12 maal sild. Derefter var der storm til den 14 desember, da et par dampskibe indkom med 2 og 10 maal, men først den 19 s. lli. indkom de første fangster til SloK sund av betydning og fisket kom derefter i fuld gang. Utbyttet før jul blev betydelig mindre end i foregaaende aar. uken som endte 21 desember 1918 blev kun opfisket maal mot i samme uke ifjor maal og totalfangsten til 28 desember var maal mot til samme tid i rnaal og i maal. Efter nytaar var fisket meget godt og veiret var ogsaa godt hele januar og utover til 8 februar, da man hadde et par ukers uveir med mest

7 29 oktober 1919 UKENTLGE MEDDELELSER for NORSK flskerbedrlft fra flskerldlrektøren 353 sig iaar, trods godt mildt veir hele førjulsvinteren, og formodningerne for dens uteblivelse var mange, snart var det for lys maane snart for mildt, snart ufisken, haaen og seien, som. fik skylden; imidlertid blev mange mislykkede forsøk gjort for Grip og SulenHaltenhavet inden 21 desember, da kom 2 dampskibe til Kristiansund fra landligge. De største fangster SulenHaltenhavet med henholds Nytaarsaften kom, den første ilandbragtes i ukerne der endte den vis 167 og 25 maal, rigtig fin stor fangst fra Griphavet (Storbaaen) til 11 og 18 januar 1919, nemhg hen sild, og dermed var fisket indhlaast; Yeiholmen, med 60 maal sild og holdsvis og maal. der kom. nu daglig sild ind og veiret, senere Hskedes paa hele stræknin Den sidsmævnte fangst er den stør hvorav fisket hel'oppe er saa av gen fra Grip til Halten, men det lot ste fangst som nogensinde er fisket hængig, viste stadig det blide ansigt til at silden stod tykkest nordenfor i en enkelt uke. Desuten blev der frem. Julen gjorde et par dages Griphavet, hvorfra de største fangi samme uke opfisket i Bulandet og ophold i fisket, for saa at forts ætte Eler kom indtil midten av januar, Sulen maal storsild, som er paa ny frisk. Julaften laa i Kristi Eenere var det fra Baksboten til blit medtat i vaarsildpartie1 for ansund 81 fiskedampere, 22 motor l itran fisket herfra helst foregik; Sogn og Fjordane fylke. Fang'Sl baater, 5 saltelægtere, 1 6 seilsal den 6 januar traf 3 motorskøiter paa utbyttet var betydelig større end tere og 40 landkjøpere med ialt vei fra Bjørnsund til fiskefeltet paa ifjor og var omtrent lik utbyttet i 1700 mands belæg. Med yderst faa Griphavet sildestimer, med fugl og 19'1617, der opviste en større avbrytelser for veirhindring fort hval soml følgesvender, et par mil fangst end nogensinde. Medregnes sattes fisket meget godt? omend en nordvest av Kvitholmen. De la sig den i Sogn og Fjordane opfiskede del ujevnt, like til 8 februar, dru da for der og fik henholdsvis 30 storsild er utbyttet iaar det største kom en 14 dages langvarig storm, 50 og aal, som de reiste til som kjendes. under hvilken saagodtsom alt fiske }jørnsund med, og det varte ikke Efter de under fisket motlagne blev hindret, og da man saa med mange dagene før silden ogsaa var telegrammer er der ialt opfisket nogenlunde tryghet igjen kunde la paa Onahavet og der fiskedes meget maa1 storsild mot ' fat var fisket helst smaat og ujevnt, bra for motorskøiterne fra Akerø og ifjor, i , i likesom sildens kvalitet var bet yde opover like til Smølen under de a1 HH516? i , lig forringet. Den 12 februar laa lergunstigste veirforhold til 8 febr., i og maal her 23 fiskedampere 103 motorbaa da kom som før nævnt fjortendagsi Priserne var nog'et ter, 64 seilsaltere, 11 saltelægtere, stormen; sidste uke av februar høiere end ifjor, men lavere end i 68 lands altere med et fiskerbelæg fiskedes nogenlunde bra ogsaa for de foregaaende 2 aar. Gjenneml av 1900 mand. Bjørnsunddistriktet. Paa fiskesnitsprisen for hele fisket er bei. Under uveirsperioden var et fler grunden Baksboten har silden iaar regnet til kr pr. maal, mot tal av dampskibene reist s.y d over, staat forholdsvis jevnt og længe kr i , kr i dels til drivgarnsfisket paa Sønd hvilket vil sees av dagsrapporterne og kr i mør, dels til vaarsilddiatrikterne? Av ulykker under f'isket har i mit Det samlede værdiutbytte av stor likesom ogsaa endel var gaat over distrikt iaaf ingen hændt, takket sildfisket nordenfor Statt blir saa til at gjøre sig klar til torskefisket, være det rolige veil'. ledes ca kroner, mot som stod fq1r døren, og et mindretal Minefaren har været truende og i , i sluttet op for minefaren, da Hindene overhæugende, men nogen ulykke , i , 3kakedes alvorlig op av efterretnin av den sort har heller ikke fore i 1914l5, gerne om de sørgelige mineulykker kommet i mit distrikt. Stuert og og kroner ved Haugesund. Da mars maaned fiskerstreik, som opstod under kom ansaaes fisket for slut; sidste \:isket har ikke nævneværdig hin Desuten blev der under sidste uke av februar fiskedes forholdsvis lret fisket for Kristiansunds ved storsildsæsong opfisket bra for Veiholmen av smaaskøitef, kommende. Oljemangel har jeg stk. sei til en værdi av kr. men silden seg sua nær indunder heller ikke hørt særlige klager for skjærene, at der delvis blev kol iaar. Om fisket fra K l' i sti a n 8 u n d nslon med. torskefiskeredskaper, Redskapstapet var særlig i fiskets cl i s tri k t, der omfatter strækningen fra og med Bjørnsundværene til maaue indstille, likesom torske av sildetyngden, og voldte store tap, saa fisket ogsaa av den grund første tid temmelig stort paa grund grænsen mot SørTrøndelag fylke, Esket kvikkede litt paa sig og drog men de driftige fiskere fik dog har opsynsbetjent D. Brun avgit følgende beretning: fjskede sild gik hovedsagelig til fortsaues ufortrødent. Nogen til interessen fra silden; den sidst :::.kaffet sig redskaper igjen og fisket >Storsilden lot vente længe paa nærmesesvis rigtig opgave O'ver agn. Tidligere aars erfaring konstatertes ogsaa iaar, nemlig at silden trækker nordover' og holdt sig paa Haltenhavet længere end tidligere. Forholdsvis har fiskerbelægget i Kristiansund været adskillig p,indre end tidligere, da fiskefeltet har '/æret saa stort og hovedtyngden av saltefartøierne har lagt nordenfor og da hovedsagelig i Stoksund. tapenes størrelse kan ikke opgives 5 f::.aa spredt som fisket var; der maaue i tilfælde bli gjort nærmere undersøkelser hos fisketederne. Daglige veirtelegrammer har av undett'etningsvæsenet ogsaa iaar været arrangert fra Veiholmen med hr. hande1smand Ramsli som utsle uer J til fiskernes store tilfredshet. Underretningsvæsenet har ogsaa

8 .._.. '...._.._..._ 354 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 29 oktober 1919 iaaf været besørget av undertegnede med bistand av opsyns1assistenterne K. Velsvik og M. Tande, som begge den hele tid har arbeidet til min falde tilfredshet, baade hverdage og søndage; motorbaaten vi hadde ifjor blev ogsaa leiet iaar, og den fungerte meget tilfredsstillende. Den tokes i bruk den 11 desember 1018 og tilbakelevertes i5 februar HH9; da sildesalterierne nu er anlagt længer fra byen, som i Ohmsundet, Bo<lga, Bremsnes, nofdenfor Dale o. s. v., blir en motorbant mere uundværlig efterhvert. slutten av januar tok jeg en tur med motorbaaten til Vevang for at undersøke) hvorm.eget sild de mange smaa sildesalterier hadde saltet, der var ialt 18 salterier; da der er meget urent og kranglet farvand, rnaaue jeg leie en kjendtmand med. Først i desember reiste jeg en hr til Smølen og avtalte med hr. RamsE Veiholmen om daglige veirtelegram.mer og sildeunderretninger for Smølens vedkommende, derefter til Bjørnsund for konferance med hr. Tande om det bedste og paahteligste arrangement for sildeunderretningerne derfra og paa strækningen Rinderø langs fastlandet til Storholmen ved Hustadviken, og jeg føler mig overbevist om, at jeg under fisket har faat de mest mulig paalitelige underretninger om fisket. Baade Tande og Ramsli har utført sitl efterretningsarbeide til min fulde tilfredshet. Sid ste dage av februar, da fisket antokes at være nogenlunde slut, tok jeg samme tur op igjen fra Smølen, langs sm.laasalterierne fra Kristiansund til Vevang og Bjørnsund for at faa et sidste slutresultat av fisket samt gjøre op med underretningsmændene. Da mars kom ansaaes fisket for slut og den 4de reiste jeg fra Kristiansund om. Bergen for konferance med hr. Fiskeridirektøren, storsildfelter. dog først efterat jeg hadde faat en paalitelig mand til at underrette om eventuelt efterfiske. Sundhetstilstanden blandt fiskerne har været foirholdsvis nogenlunde bra, efter hvad man kunde vente sig som følge av spanskesyken, enkelte baater har maattet ligge inde kortere tid for spanskesykt mandskap, og flere enkelte tilfælder har indtruffet saa mandskaper har maatlet lægges paa sykehus, men noget egentlig avbræk i fisket har saavidt jeg har hørt sygdomrmen ikke foraarsaket. Seifisket under storsildsæsongen har git gode resultater for mandskaperne, men det opfiskede kvantum her til distriktet er ikke saa stort som tidligere aar, da de fleste fiskerre under det bedste seifiske laa nordenfor; særskilte seiopgaver for mit opsynsdistrikt tilstilles hr. Fiskeridirektøren. Til slut vil jeg faa lov at uttale min forbindtligste tak til alle forre1ningsfolk i sildebranchen i Kri,;. stiansund for den største imøtekommenhet og velvilje med opgaver og oplysninger om fiskeit, likeledes vil jeg uttale min største tilfredshet med den velvillighet, hvormed fiskeskipperne nu gir opsynet oplysninger om fisket mot tidligere aar. Med hr. Fiskeridirektørens velvillige tilladeise har opsybetjenterne i Stoksund, Valdersund, Titran og Kristiansund staat i daglig telegrafisk rapport med hinanden om fisket, hvilket har været til stort gavn og meget tidsbesparelse for fiskerne, der jevnlig spør efte1r fisket andetstedsfra, lettet arbeidet fqir opsynsbetjenterne og likesom ført dem i nærmere ko<ntakt med fiskerne og dermed gjort samarbeidet lettere.«1st o k Sr u T d var der under sild. :iidste sæsong etablert eget Q1psyn. Endel kjøbmænd i Aalesund opførte endel salterier i Stoksund og,mliggende distrikter, saa en stor j el av fiskerflaaten vilde benytte Stoksund som avsætningssted foll' :;in fangst, da dette sted var betydelig nærmere fangstfeltet, saalænge fisket foregik paa de noirdligere Der blev iaar opfisket og indbragt til Stoksund maal til en værdi av kroner mot i foregaaende sæsong' maal og værdi kroner. Den i dette distrikt ansatte opsynsbetjent Berge Barmen har Olm fisket meddelt følgende:»faa grund av forskjellige hindringer traadte opsynet først ikraft den 23 november. Opsynet var kun bestemt til at tælle de indkomne fangster. Hertil hadde vi egen motorbaat. Men opsynets gjøremaal blev betydelig øket ved at man skulde være havnepoiliti. Dertil ogsaa almindelig politi i efterretningsrsaker. Og som opmland i de mange tvistigheter, soim forekommer i et stqirt fiskevær. Ved ankomsten til Stoksnnd var der ankommet kun nogen faa kjøpefartøier og kullægtere og et litet antal fiskere. Men efter den 23de kom der hver dag baade fiskere Og kjøpefartøier. Man hadde da arbeide dag og nat med anvisning av ankerplads. Dette kunde ofte falde meget besværlig, da der manglet fortøiningsringe iland. Men efter konferance med forskjellige eiere rundt om i Stoksund fik man orden i det hele. Kjøpefartøierne efterkom opsynets anvisninger med en bemerkelsesværdig lydighet. Jeg vll takke ane disse for den gode vilje og forstaaelse, som blev utvist for at faa orden i det hele. Der var 244 fiskedampere og motorbaater? 192 kjøpefartøier og en del kullægtere, so<m! solgte kul til dampere. Den 25 november gik der ut for første gang drivere, ca. 100, fra Stoksund, men kom ind igjen den paafølgende dag med sorte garn. De drev 1723 kv?rtmil i NV av Halten. Der blev drevet av forskjellige hver nat uten at faa nogen Den 10 desember kom dis Signal«fra Aalesund ind med 12 maal ;ild, der solgtes til en pris av kr. 17 pr. hl., og 800 stk. storsei, der solgles til kr pr. stk. Fisket blev nu hindret av storm til den 14 desember, da der kom ind 2 dampere med 2 til 10 rnaal sild. De drev NV t N 22 kvm. av Halten. Driverne meldte at ha set m.egen rørelse av hval og fugl, likesaa berettedes om drivende miner. Den 19 desember indkom de første fangster av betydning. Fra nu av var fisket i fuld gang. Drivende illiiner og flotører foruroliget fiskerne meget. De stationerter Drinebaater gjorde her sin nytte.

9 29 oktober 1919 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 355 Forholdet iblandt fiskerne og ar værdi av kroner. Som op telegram av 19de tiltraadte underbeiderne iland var det aller bedste. synsbetjent blevansat Anders Dri tegnede storslldfiskopsynet i Halten Litt sygdom forekom av den span len, der har avgit følgende beret Sulen den 20 november f. a. ske. At faa fat paa læge var Oll1 ning: Tjenesten blev fremmet paa den trent umulig. Enten maaue man»den 25 november 1918 var her av Frøya lensmand tidligere anordvære hvor man var eller saa reise i Valdersunds distrikt samlet en nede maate. til Trondhjem, naar dertil gaves an større fiskerflaate og en del kjøpe Den første reise foretokes 30 noledning. En stoir glæde blev det fartøier, og samtlige landkjøpere vember og 1 desember og omfattet blandt de 5600'0 mennesker, naar var da færdige til at motta storsil uken 2330 november. Resultatet Handelsdepartementet gav sit sam den, men var den endda ikke at telegrafertes 2 desember. Reiserne tykke til, at hurtigruten sku de an findefor de enkelte, som gjorde rortsattes ukentlig pr. rutebaat indløpe Stoksund. prøve forsøk, hvilket ikke var saa til 25 januar, da skreifiskeopsynet Post og telegrafforbindelsen var mange, grundet at alle vilde spare i Halten tiltraadtes med fast ophold fortvilet En fortøiningsbøie savnet mest mulig paa oljef0'rbruket, 0'g sammesteds. lnan haardt. Disse ting bør Staten dertil kom, at der var meget stygge Under hele sæsongen, hvis avabsolut f0'rbedre, da golde post 0'g veir, saa noget ordentlig prøvefor slutning luaa henføres til 22 mars, telegrafforbindelser er av største søk ikke blev gjort, idet silden stod er ukentlige meldinger 0'm fiskets vigtighet for et saa st0'rt fiskevær længere nordover og mere nordlig. gang avgit til fylkesmand og Fiskesom Stoksund nu er f0'r vort land. Først den 20 desember paatraf 2 ridirektør. Fra 25 januar er tele Der blev for første gang her til dampskibe silden, som stod 30 til grammerne utfærdiget paa grundlands forsøkt med opgavekort. Hver 35 kvm. nord av Halten. Disse k0'm lag av pr. post, dels pr. radiq, anfiskeskipper, saavel paa motorbaat lned. fangster paa 225 og 265 maal, ordnede meldinger fra saltepladsom dampbaat, fik utdelt kort, hvor og blev der med engang jevnt godt sene. Fra Sauø ved opsynsassipaa ukefangsten blev opført og ind fiske og silden kom efter hvert stenten. sendt til opsynet. Denne ordning nærmere under Halten, hvor der Fisket tok sin begyndelse i uken viste sig at være god for at faa en fiskedes helt fra 6 til 20,25 kvm desember hvad dør tidligere paalitelig statistik. av Halten. En meget stor silde var passert maa henføres til spredte l Stoksund blev utlevert 1200 tyngde stod hele vinteren fra Oill mindre forekomster. Den derpaa kort. Der indkom, igjen i utfyldt trent vest til helt i nordost av Halten følgende uke 2128 desember gav stand 221. At der kom ind saa faa og var der daglig stort garntap, del et tilfredsstillende fangstutbytte, skyldes den 0'mstændighet, at fisket vis hele lænker, grundet ualminde mens uken 411 januar viser de begyndte omtrent samtidig for Hg stor sildelyngde. høieste fangster med et ukeparti Titran og da reiste mange dertil, Fisket hindredes imidlertid meget paa rnaal. Senere blev ukesom hadde faat kort. Jeg forsøkte av sydoslstorm. Den 12 februar ind fangsterne som regel stadig nedadogsaa opgavekortene paa Søndmøre. fraadte en langvarig styggeveirs gaaende. Der blev utsendt kort til 105 periode, som hindret bedriften Bedriften var begunstiget av et skippere. 384 kort kom ind igjen meget. Omkring den 15 februar rent ønskeveir i desember og jautfyldt av 79 førere (26 førere und blev ogsaa farvandet saa overfyldt nuar, men med februar indtraadte lot alt). Grunden fo:!: at ikke flere av miner, at det blev helt umulig heftige havstorme, der i høi grad blev indsendt er, at kortene ude at drive fiske, og dertil storm av generede bedriften. Disse storme lukkende var tænkt paa storsild sydost, hvilket her falder tungt, holdt jg ut over første halvdel av fisket. De fleste fiskere mangler mens der for Titran, Kristiansund mars. ('prlysning om det virkelige forhold og sydover i sydostlig veir er hare Fisket indbragte f0'r det sam!lede med disse opgavekort. En del er godveir. Fiskerflaaten flyttet syd distrikt maal til middelpris ræd for at dens opgaver skulde over efterhvert f0'r veirets skyld, it kr. 38 pr. maal (62064 hl. il kr. komme ligningsmyndigheterne i vaglet silden stod fremdeles her 251,';), der utgjør.. kr hænde. Vil lli1an ha en statistik, utenfor, hvilket enkelte fiskeforsøk Sei: stk. il som er paalitelig, bør denne ord viste idet gode fangster gj0'rdes og kr pr. stk.....» ning indføres med lov i henhold til silden var her endda ut i mars. at det offentlige (eller Staten) yder En meget stor mangel er her, idet kr. l sit til, at fiskeskipperne faar certi der ikke el' nogen fyrbelysning paa fikat som skipper.«adsen for indseilingen1 til Linesfjorden som benyttes av fiskerne iset, solgt i fersk tilstand til nær Av storsildpartiet blev 2247 mraal Ogsaa for Val cl e r Sr li n d hlev ljaade i Stoksund, Lysøsund og meste by og til husholdningsbruk, der, væsentlig av de samme grunde Valdersund. «resten, maal saltedes som som nævnt for Stoksund, etablert handelsvare med t d r. eget opsyn. Der blev indhl'agt til Ops:ynsbetjent Oksvold har Olm Av seipartiet er likeledes solgt i Valdersund maal storsild til storsildfisket for H a l t e ns u fersk tilstand stk mens en værdi av ca CMroner len avgit følgende beretning: resten, stk., er saltet for mot forrige aar 21 0'87 niw til en /> henhold til Fiskeridirektørens eventuel klipfiskbehandling.

10 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 29 oktober 1919 ::l> Vedkom:mende det for Titran i tiden 20 desember 19'18 til 9 mars 1919 stedfundne storsildfiskei avgives herved saadan beretning: Ved midten av desember 1918 begyndte saavel kjøpefartøier som for storsild drift utrustede drivere at ankomme til Titran. Den første nævneværdige fangst bragtes iland den 27 desember, idet den dag kom 12 drivere illed gjennemsnitsfangst 125 maal. Fra den tid økedes helægget daglig, og da veiret ogsaa var nogenlunde rimelig, var der utsigter ror bra fiske. Redskapstabet har været betydelig paa grund av sildetyngde, for en del ogsaa miner. Redskapstap paa grund av uveir forekommer saa godt som ikke. Sundhetstilstanden blandt besætningerne var mindre tilfredsstillende i desbr. og første halvdel av januar. Spanskesyken grep ogsaa her ubehagelig om sig. For resten av fisket var sundhetstilstanden tilfredsstllende. For at skape ordnede tilstande paa Sauø havn har fylkesmanden ansat Oluf Wold som opsynsassistent med politi og havne myndig Til 31 desbr. var ilandbragt 5000 het. Han har været i virksomhet maal. Silden var av god kvalitet og fra 18 januar til 15 mars. størrelsen 500 til 600 pr. maal. Prisen var da 38 til 41 kroner pr. maal..l eg undlater ikke at henlede opmerksomheten paa, at havnetilsyn januar var veiret saa hra, at drift maa etableres fra 1 des e m ber foregik de fleste døgn. baade for Sauø og Halten havne. Til midten av januar var ilandbragt maal. Prisen holdt sig Fisket avsluttedes den 22 mars, da fiskerne paa grund av det netop ganske uforandret, skjønt enkelte bekjendtgjo'rte garantipriser paa dage litt høiere, saaledes en enkelt vaarsild ikke fandt bedriften løn dag optil 45 kroner. so'm. Sandsynlig er det dog, at Til utgangen av januar var partiet fisket paany kan bli gjenoptat spe maal, og i første uke av feelelt for værene Mausund, Sulen og bruar opfiskedes 8000 maal. Efter Kya, om agnmangelen for disse vær 26 januar var prisen fra 2535 kr. skulde gi anledning til det... l At angi noget bestemt tal for del pr.. maa.. tagelsen i fisket er ganske ugjørlig, Senere end 8 februar var velu.t da antallet til alle tider er vari steds ' meget stormende og for anerende. de statistiske utdrags ten næsten helt indrende, Slaa t chenlaer har jeg dog skjønsmæssig er. trods t fserflaaten trhg anført som middeltal 52 drivfartøier Holdt ut slden kke blev gjort med en samlet besætning av 572 mange fangster. Dette var saa memand. get mere beklagelig, som silden da Efter konferance med flere av stod nærmere land end tidligere i flaatens førere kan bruuolotterne inter. Da veiret vedhlev at hindre for mandskapernes vedkommende driften begyndte almuen at reise ansættes fra kr. 500 til kr den lorste uke av mars og inden Dette efter en beregning av 30 % av hruttouthyuet Det sedvanlige fangstfelt er opgit saaledes: For Halten: 20 kvm'. NV t N av Halten, tildels noget mindre. For Sauø: 20 kvm. NV av Finvær, og For Sulen: 1020 kvm. i N av Sulen. Av kjøpefartøier var tilstede 14, drægtig 420 ton, med en saill,let besætning av 51 mand. Desuten var 37 landopkjøpere i virksomhet.«midten av maaneden var flerheten av saavel kjøpere som fiskøre avreist. Det samlede opfiskede og ilandbragte parti sild er beregnet til lnaal Derav er 200 maal beregnet medgaat til fiskernes eget husbehov 5 li 350 maal er sendt som fersk vare, mens maal er taltet (tilvirket tønder). Gjennemsnitsprisen til kr pr. maal. er beregnet Utbyttet av shdefangsten skulde derfor bli kr Hertil kommer ut Om, fisket fra Tit r a li har op byttet ror det av sildefiskerne opsynsbetjent Dragsness indhereuet fiskede parti storsei ( stk. a følgende: kr. 0.90) tilsammen kr Saavel det opfiskede parti som rlets pengeværdi er det største, som nogen gang har været f0'r Titran. Fiskerflaatens størrelse var under tisket iaaf som tidligere aar meget f1uktuerende enkelte dager var antallet omkring 50 og' andre dager opover til 160. Gje:nnemsnitsbelægget er opført med 145 farkoster med ialt 1300 mand. Kjøpefartøiernes antal var ialt 107, av samilet drægtighet 4044 tons og med ialt 426 mands besætning. Av disse kjøpefartøier var 96 tilstede i Titran og 11 i Bustvik. Desuten var paa begge disse steder tilsammen tilstede 11 kjøpere med station paa land. Ogsaa iaar rorekom en del redskapstap dels grundet stor sildetyngde og uveir og dels som følge av, at der kom drivende miner ind i garnlænken. 1\1 iner forekom under driften iaar i langt 8 tørre utstrækning end i noget av de 3foregaaende aar. Denne stcrre mineforekomst var ogsaa en hel del hindrende for driften, da gang og drift i storm og mørke derved blev mere fareruld end ellers. En flerhet av miner er drevet tillands heromkripg og dels ind slæpt hertil. Disse miner er saa efter hvert blit avhentet eller uskadeliggjort av tilkaldt vaktha:a fra marinen. Heldigvis forekom her iaar ingen av miner voldt skade paa fartøi eller folk, likeso'm. der heller ikke under fisket forekom andre ulykker med tap av menneskeliv. Fiskeralmuens rorhold saavel paa land som i havn var meget god. Av de i tidigere aars indberelninger herfra for stedet fremholdte mangler, er endnu uavhjulpet illiangelen paa brukbart drikkevarid. Orn den ting har jeg i en paa foranledning fra Sdje distrikts ingeniør (Statens havnevæsen) under 17 jffillmr d. a. direkte til ham, indsendt uttalelse nærmere redegjort for mangelen) dens endnu tilstedeværelse og følger. Av øvrige tidligere paapekte mangler, som. endnu ikke er avhjulpet, er mangelen paa yderligere fortøjningsfæstigheter baade i Titran havn og i havnen ved Bust'dk Dalø. Det er baade ønskelig og paakrævet at disse manglend

11 29 oktober 1919 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 357 fæstigheter maa snarest bli anbragt. Der er nu som tidligere fra fiskerne uttalt, at det er nødvendig at der lir anbragt en fyrlygte, som kan vise opseilingen til Titrans vestre havn. Allerede i min indberetning av 27 januar 1905 fremholdt jeg nødvendigheten av anbringelse av fyrlygte som her nævnt, og har i senere aars indberetninger gjentagne ganger fremholdt nødvendigheten av lygten. Jeg er med fiskerne fuldt enige i lygtens nødvendighet og vil haape, at dens anbringelse nu ikke længere blir utsat. For R o ill S d a l s v ære n e, der omfatter Husø, Sandøy, Finnøy, Steinshavn paa Harøen, Aukra og Otterøen, har opsynsassistent Knut Finnøy meddelt følgende:»atpaa ruskeveret ikring jorl vart det godver so fiskarane fekk prøve paa Onahavet etter storsilda 6 januar. Det synte seg daa, at honetupp var i kjømdi. Fyrste natta prøvde 2 m/b ein fekk 1 maal og den andre 18 maa1. Men alt 3dje natta miste fleire garnlenkja av sildetyngde. Godveret varte daa so aa seie i eit januar ut, med toleg godt og jamt fiskje, paa det vanlege feltet paa Onahavel. februar var veret jamt utrygt og ruskute so fiskje vart mykje meinka. Silda stod rolegt paa felet, so naar det einkvan dag var rime legt drivver var fiskje bra. Og ruskeveret varte sæsonen ut. Naar det lei fram mot Ditten av mars var silda utgota, og s,o reiste ho sin veg, SG den 15de kunde eg melde at fiskje var slut for iaar. Som fyrr nemd var sildetyngda slik i fyrsten, at mange miste garna sine, so det iaar var det største vegntap som nokonsinne fyrr paa laag dei og kakka burti baaten, so dei maaue skuva dei fraa baaten med aarane, og snart var dei vasa i garna. Dei varsome maaue skjære av garna, medan andre var dristige og greidde dei utor. Me les unl vikingmot i gamle soga vor; filen tru um der, ikkje renn vikinghlod i aa;rane baade paa vore sjømenn Qig des8e fiskara, som ikkje let sig minke det allermindste i sit yrkje av desse nymotens kulturblqimar SOill. dei kalla min or. Den som ligg heime i si seng med natta, hev ofte lite skyn paa kva desse fqilk vaaga: for land og folk. Minefiskarane gjqirde ogsaa godt arbeide, møddi dei ofte med stqir ljvsfare øydela mykje av desse rekande minolr. Av 'dei mest naudturvelege fyrelogolr Staten hev for aa hjelpe fram sildefiskje her er fyra Qig hamne. Fast fyr paa K valøyklub og lygt paa Gaasøyabaae ved hovudinnlaupet fraa sildefeltet paa Onahavet. Til bifyr paa Ona er penger løyvd. Og so dei ymse av hamnestyret paapeika hamneanlegg. Under orkanstormen 4 mars held det paa skulde forlise baade kjøpefarty og motorbaator. Men lukka var, at s,tormen gav seg SOl snart og so lei det mot dag, so skaden vart ikkje nemneværdig. Noko som med rimeleg kostnad kunne rettast paa, er meir fortøiingspaalar paa dei plassar, der fiskarane plar tørne SG for det snare. Kring hamna paa. Finnøy t. d. kor der ofte tørna illlykje haatar, er der alt for lite fortøiningspaalor. Fraarekna vegntapet gjekk det bra heile sæsonen utan skade korkje paa folk eller farkoster. Med i fiskje var 84 motorbaator. Mannskap 554 mann. Samla fangst med sild hl. Salsverdi for fiskarane kr Onahavet. Og det var for vedk. ei kostbar avfære kr. for eit sildegarn, so med kabel og hlaa Utjamna pris pr. hl. kr SOl' kom ei motorbaatgarnlenkje paa Storsei , salsværdi kr. 810 tusund krunor. Ymse baator 15400'. vann kje meir enn fiske innat vegntapet. Heile tida rak der minor baade iltpaa 'iskefeltet og inne millom sjæra. Næsten kvar dag var det einkvan smn hadde set baade ei Qig Heire minor. Dm natta i myrkje Tversum paa mann sil Qit brutto kr For A a les un d begyndte storsildfisket tidligere end vanlig, idet der lørdag den 11 januar indkom 110 motorbaater med fangster fra maal, tils,amimen 7360 maal Den samlede fangst til Aalesund blev mlaal til en værdi av B krqiner mot ifjor maal og kroner. Om dette fiske har opsynsassistent Chr. Strømsholm indberetlet følgende: ),>S0'm sedvanlig i de senere aar formerkedes først sildens ankomst paa Søndmørshavet utenfor Flems.. enona, denne gang noget tidligere end foregaaende aar, saa der allerede i midten av januar fiskedes godt over hele linjen Svinøen Ona med første fangst til Aalesund paa 7000 maal storsild og 5000 stk. sei. Veiret forblev godt utover jam.ar og de første dage av februar og fiskeflaaten økedes hurtig formeflels mislig fiske paa det nordre felt, saa den alt overveiende del av fiskejampskibene og et stort antal av nordlandske motorhaater søkte til Aalebund. Ogsaa for Aalesund tok fisket av adskillig tidligere end foregaaende aar, som vel for endel maa skyldes veiret, som blev mere umedgjørlig for bedriften. De nutidens enorme priser paa redskaper gjorde ogsaa, at man var nødt til at være varsoln med bruken av den beskedne beholdning man har av disse. Den svære NVbyge, som overgik Aalesund natten til 3 mars, foraarsaket ogsaa, at en hel del farkoster kom ut av bruk fqir resten av sæsongen, idet de blev mer og mindre havarert paa havnen, som den nat var fuldstoppet av drivere. Av nævnte grunde tillikemed sideprisen, SQim var mindre end i de forrige aar, blev ikke den gjennemsnitlige mandslot i høide med de foregaaende aar. Den maa nærmest srettes til kr Til NOr d res ø n d mør indbragtes maal til en værdi av kroner mot ifjor 4000 maal, værdi krqiner. Til S ø n d res ø n d mør indkom de første fangs.tør den 9 januar. Der blev gjort flere forsøk ogsaa tidligere, men man hadde ingen fangst.. Derimot blev der fisket endøl sei. Fisket begyndte under gode veirforhold, SQim holdt sig til henimot midten av februar,

12 .. Q 621 da fisket blev hindret av storm i indbyggere, der til sine dæksbaater Trods at uveir boruok meget av ukevis. Fisket gav imidlertid et har anskaffet sig snurpenøter til det utbytte, der kunde været faat i godt utby te og efter de under fisket sild Qig seiefiske. De største fangster med snurpenoit blev gjort av av mars, maa man allikeyel for slutten av februar og begyndelsen mouagne telegrammer blev der ialt opfisket m.aal til en værdi av dampskibe, der kom fra Haugesundsfisket. Det stod kort paa, og sildefisket er meget godt.«søndre Søndmør si, at resultatet av kroner mot i henholdsvis maal og det var ikke mange, der gjorde kroner og i maal fangst. Der kom tilstede 32 snurpe Efterfølgende tabeller vil nærog kroner. dampere. mere belyse fiskets forløp: l, 358 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 29 oktober 1919 Opsynsbetjent R. Espeseth har om fisket paa Søndre Søndm:ør avgit følgende beretning:»stof'sildfisket paa Søndre Søndmør Smølenhavet tok sin begynqelse den 9 januar d. a. Der var av prøvefiskere flere ganger tidligere gjort forsøk, men sild var ikke at foirnem,me; derimot blev der dradd adskillig sei, saa fiskerne hadde godt haap om at silden var tilstede, idet man antok, at den stod paa dypt vand. Med det begyndende fiske var det ogsaa godt veil, der holdt sig til henimot midten av februar; men da kom stormen av sydvest til nordvest og hindret bedriften i ukevis. denne tid gik meget tapt Det viste sig iaar, som de forrige aar, at sildefisket var bedst under opgaaende maaned. Silden blev fisket med 8 til 12 favners slag. Kvaliteten av silden var iaar udmerket. Bortset fra nqigen faa drivere, der paa grund av storm mistet helt eller delvis sine garnlænker, maa man si at skaden paa redskaper iaar ikke er nævneværdig stqlr. den første tid i sildesæsongen var minefaren noksaa stor, og fiskerne var SQlm, følge herav ikke saa dristige' at reise ut mot natten som vanlig. Man maa si, at det var et stoirt held, at ingen ulykke indtrafo Vaarsildfisket inde ved land blev ikke drevet i den skala soln i gamle dage, da fiskerne fqir en stor del holder de kostbare drivgarn for gode at benytte til landsæt, og almindelige vaarshdgarn har man ikke igjen nu. Det har nemlig vist sig, at vaarsilden gaar saa tykt i sforsildgarnene, at disse blir total ødelagte. Snurpenotfisket, som her foregik, var til en begyndelse gjort av 4 uken som endte Ul<efangsterne (Efter telegrammer under fisket.) ndbragt Herav iset Herav saltet l Herav hjemmebruk! maal maal maal rnaal 14 desember januar lo lo Cl l februar Cl mars ' Eftermeldinger alt _._ Mot i r07 i i i i i i i Uken som endte Totalfangsten ved utgangen av hver uke. ndbragt Derav iset Derav saltet maal maal maal Derav hjemrnebrukt maal 14 desember o januar < februar o l mars o Eftermelding

13 oktober 1019 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN,359 Fangst og værdiutbytte av s,torsildfisket i de forskjellige distrikter sammenlignet med ,og ndbragt til Fangstutbytte maal Gjennem Mot i Mot i snitspris Mot i Mot i 1917/ /17 kr. 1817/ / /19 Værdiutbytte kr. 1918/19 Mot i Mot i 1917/ /17 Sannessjøen Namdalen... ;.' ', l Besaker Sørkraakøy Stoksund... :: Valdersund... :: ] Bjugn ' Rissa HaltenSulen... : ' l ,Titran...' Smølen ' Kristiansund Bjørnsundværene : Kvernes Romsdalsværene '19 173,\\ Nordre Søndmør Aalesund Søndre Søndmør Tilsammen Specialopgave for Kristiansunds distrikt. (Ved opsynsbetjent D. Brun); Kvantum i maal fl 150 liter, værdi i kroner. Uke kvantum i Datum regnes Mid silden er tilgodegjort Samlet værdi fra og med del til og med Bud og Frænen Kvæ1 Hjem i Kristiansund r::;r e kroner nes Hustad Akerø Samlet pris Saltet set mefor, e e herred herred herred herred f i maal bruk, Samlet i maal hvordan 1918 i 1 15/ 12 21/ 12! [ / / i / 1 _18/ / /2 8/2, / 2 _15/ 2 *) 16/ 2 _22/ / 2 ls /3 'la l / 3 _15/ alt \7, /12 4/ 1 *) Storm og landligge hele uken. \ Hvalkjøt som nringsmiddel. som_ i Europa. Efter en beretning særlig i New York. Det vandt over»deutsche Fischerei Zeitung«. fra et amerikansk tidsskrift be alt stort bifald, da det ved rigtig tugyndte forbruket av hvalkjøt at anta beredning neppe var at skjelne fra de foregaaende aar er ogsaal et større omfang i slutten av oksekjøt, hverken i utseende eller i l hvalkjøt som næringsmiddel leilig Dengang dukket hvalkjøt regel smak. Det ble,v bragt i handelen hetsvis dukket op i Europa, hoved mæssig op paa levnetsmiddelm.arke saavel ferskt som. konservert. Amesagelig i Norge. Men ogsaa i Ame derne i de større byer; først i rikanerne og kanadierne har 'paa rika har forbruket av hvalkjøt _ antat Seattle og Portland ved Stillehavet, nordkysten av Stillehavet 7 statiostort omfang, hvor neppe knapheten snart i San Franzisko og i aaret\ ner, hvor hvalkjøttet blir indbragt av næringsmidler var saa slem 1918 ogsaa i de større byer i østen, og lagret før det blir forsendt. To

14 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 29 oktober 1919 av disse statio'ner ligger paa DrO'nning CharlO'ttes ø, to' ved Vancouver, en i Bay City, er i PO'rt Armstrong og en paa kysten av Alaska. Desforuten findes. der en no'rsk station paa Ableuten. Den næsten ved San FranziscO' beliggende station Bay City bragte allerede i aaret to'ns hvalkjøt paa markedet, mens der tilsam:men fra alle s.tatio'ner blevprq!ducert 659 to'ns.. Kjøttet blir pakket med is Q!g derefter fra nærm,este havn sendt indenlands med kjølevq!gn. Mens hvalkjøt først nylig er blit kjendt i Amerika har man i Japan Q!g O'verhQ!det i de nq!rdasiatiske omraader spist det længe. J apanerne spiser det raat eller dampet. Raat blir det som beafstek tilberedt med en fortræffelig brun sauce, mens. det dampet blir spist med forskjellige grønsaker. Prisen derfor svinget i Japan melleni ca. 25 Q!g 50 øre for pundet. Om vinteren er prisen høiest, fordi' der da blir fanget bare nq!g'en smaa hval. Hos. japanerne paa de nordlige øer spiller hvalfangsten en. særlig stor rolle, fordi andre dyr der kommer mindre i betragtning. H valkjøt har der en lignende betydning, som sælspek og tran ho's eskimoernøi. De nq!rdlig'stboende japanere spiser ikke bare kjøl og spek av hvalen, men ogsaa tunge, hjerte O'g lever, tannen O'g andre; dele av indvq!ldene.. Hvad der fq!røvrig blir tilbake blir anvendt til olje Q!g gjødningsmiddel. Efter en amerikansk beretning er hjertet en av de bedste dele, sq!m hos et sto'rt dyr veier Olmkring 30 zentner. Tungen, som ikke er saa god, har en lignende vegt. Efter amerikanske priser leverer en hval paa 45 fots. længde for O'mkring 750 dollar spiselig kjøt, Q!g en hval paa 75 fots længde kjøt for 4000 dq!llar. Paa grund av den utvidede fangst paa de amerikanske kyster vil efter alt at dømme Q!gsaa hvalfangsten der avta efterhaanden. slandske eksport og importavgifter.' Generalkonsulen i Reykjavik har under 29 august d. a. indberettet følgende til Utenriksdepartementet: følge JOVav 14artgust 1919, SQ!m straks traadte i kraft, om tillæg til og for:andringer i lov av 4 nq!vember 1881 angaaende utførselsavgift av fisk, tran m. m. skal av efternævnte islandske produkter erlægges utførsels.avgift som følger: Klipfisk og stq!kfisk 25 øre pr. 50 kg. Fisk, halvtørret, saltet, fersk eller iset 20 øre pr. 50 kg. Sunmlaver 60 øre pr. 50 kg. Rogn 30 øre pr. tønde. Sild 2 kr. pr. ønde. Fra 1 april i920 3 kr. pr. tønde. Tran, heri indbef'attet sildeolje, 60 øre pr. fat (105 kg.). Laks, salte l, røket eller henkokt 60 øre pr. 50' kg. Al anden henkokt fisk 20 øre pr. 50 kg. Kveite 10 øre pr. 50 kg Flyndre ' 6 øre pr. 50' kg. Fiskeben 2 kr. pr. 50 kg. Fiskeguano 30' øre pr. 100 kg. Sælskind, sahet eller tørret, 10 øre pr. stk. følge 100v av 12 august 1919, som straks traadte i kraft, skal av hver ton salt, som indføres til sland, erlægges en avgift av 8 kroner til rikskassen. Dele av ton, sq!m er mindre end en halv ton, medregnes ikke; dele av tq!n, sq!m er større end en halv ton, regnes fq!r hel ton. Saalænge! Q!ven g'jæder, bo'rtfa:lder den nugjældende indførselsto'ld paa salt. N aar det SQim følg'e av Statens saltindkjøp under krigen opstaaue tap blir dækket, skal101ven træ ut av kraft den paafølgende 1 januar. sjøen. FQ!r at utnytte fiskedampskibene hensigtsmæssig har forbundet sikret sig medvirkning av et privat fiskeselskap, hvilket Q!vertok salget av den indbragte fangst. Forskaffese av kul, salt, garn O'g lignende forbruksgjenstande fo'rmidler foreløbig regjeringen for snart at bringe fo'rsøket igang.. Man haaper paa denne maate gradvis at gjøre NO'rdrus,land uavhængig av den no'rske fisketilførsel. Den nordrussiske regjering har endogsaa sendt sakkyndige. til Ep.gland,som skal studere de derværende fiskerifo'rhq!lde og som videre skal indkjøpe fiskedampskibe, hverve engelske fiskere og skal komme med garn og taugverk til Nordrusland. Man tænker derved at foreningsfo'rbundets foretagende skal bli endnu sterkere utvidet. Men da den hjemlige befolkning endnu ikke vet nøie besked med havfiske O'g moderne fartøier, saa er man henvist til hjælp fra utenlandske fiskere. De engelske mandskaper, som blir hvervet, maa forpligte sig paa ca. 5 maaneder og faar sin løn stillet i sikkerhet ved indbetaling av penger til en engelsk bank. Desuten faar alle fiskere en andel av fangstutbyttet. Markedsberetning St. John's, Nyfundland. 11 Q!ktO'ber $ $ StQ!r, middels O'g smaa merchantable StQ!r, middels og smaa Madeira.... ' Russisk havfiske i shavet. LabradOlr SQift Efter»Deutsche Fischerei Zeitung«. DQ!. landsaltet Stor V estndien 6.00' 7.00 Det russiske fiske i shavet har Hyse pr. kv allerede før krigen været temme Smaa Vest ndien ig betydelig. Vi har gjentagne Sild pr. tønde, skotskganger gjo'rt O'pmerksom paa, at en pakket.... st6r utvikling av shavsfisket var at Split sild,almlindelig vente. Med' understøttelse av den pakning.... nordrussiske regjering. grundet det Laks nr. 1, sto'r, pr. trc. alrussiske fo'reningsfqirbund et Do. nr. 1, smaa, pr. trc. foretagende for havfiske. Regje Hummer pr. kasse, nr. ringen har til stillet fo'rbundet 15 1, pundbokser fiskedampskibe til forføining, so'm Torsketran, pr. tq!n, under krigen for de flestes vedkomho w. pkg... mende blev kjøpt fra utlandet O'g Totskelevertran,. pr. hadde! tjent som, m:inesøkere i NO'rd gal., nr ' ',

15 norgts utførst) av fisktroduktr fra l januar til 1$ oktobtr 1919 og Fetsild Nordsja slands Klipfisk, Vaarsild og skaaret Storsild. sild Brisling sild tdr. sild norsk tdr. tdr. tdr. tdr. kg. tdr. 1(lipfisk, Rotislandsk Rundfisk Sei skjær etc. kg. kg. kg. kg. uktn, som tndtt 1$ oktobtr. Hyse, Anden D.m. R.m. Brun Haarund. tarfisk tran tran blank kjærr. Rogn Blank Brun tdr. tdr. tdr. kg. kg. tdr. tdr. tdr. tdr. t..:> e.o o ;>; 0 cr'... e.o Hærdet Hval Sæl Bottlehvalolje tran tran nosetran tqr. tdr. tdr. tdr Sildetran Sild, fersk tdr. ks.. Sild, Makrei, rakt saltet kg. tdr ) ' 17000, Makrei. Laks, Levende Anden fersk fersk aal fersk fisk kg. kg. kg.. kg _o _ , \ l 145 Fisk, Hummer saltet stk. i fartai kg. Fisk, Fiske Sildemel Sælsklnd Hermetik saltet guano i tdr. kg. kg. kg. kg. c:..., t' O rrl o t::1 rrl t' rrl t' en trl O ;;o Z en '1 en m 53 l..., r _. 45 ' alt , _ , trl s; trl U) rrl a E:a rrl A.uken , u:; m... K Sl K F S K H B F A K T B S N T H V V A N T H V V A Toldsteder ristiania... mdefjord 1).. ristiansand...ekkefjord... avanger... opervik.... augesund... rgen... orø...!!.lesund... ristiansund.. 'ondhjem... )dø... rolvær.....!!.rvik... 'omsø...!!.mmedesl udø... idsø... ldre..., alt ukenl Toldsteder ristiania... mdefjord 1).. ristiansand.. lekkefjord... tavanger... opervik... augesund.. :. ergen... lorø... alesund... ristiansund :. :ondhjem... Jdø... rolvær...!l.fvik... 'omsø... ammerfest.. ardø...!!.dsø... ldre...:... 1) Desuten utført i uken fat spisefett og 639 fat sæpefett. 2) Tidligere.blit ført under otskjær..

16 _, 362, UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKEnDREKT0REN 29 oktober 1919 Om det japanske fiskeri.»deutsche Fischerei Zeitung'1:. Trawlfiskøriet, som allerede før krigen hadde antat et be'tydelig Olmfang, er under krigen næsten helt ophørt, da man hadde solgt næsten samtlige fiskedampskibe med høi gevinst til talien, som under krigen særlig anvendte dem til minesøkere. Japan beholdt efter opgave fra et engelsk blad barø seks av dis8e dampskibe. Da nu værdien for disse skibe er sunket betydelig, men prisen paa fisk fremdeles har holdt sig høi, har trawlfisket atter tiltrukket sig Qipmerksomheten, og et stqirt antal andragender oml herhenhørende koncessionforellgger for den japanske regjering. Men der blir bare tat hensyn til andragender som indsendes fra kapitalsterke foretagender, da prisen fqir et fiskedampskib dog endnu, dreier sig om, en yen. ndtil nu er koncessiqin bare git i 23 tilfælder. Nogen av skibene skal værø færdigbygget dette aar. Sandslynlig er antallet av de japanske' fiskedampskibe ikke ganske saa sterkt reducert, som, det fremgaar av den engelske: beretning. Man har nem1lig i Japan under krigen fqirt væk bygget fiskedampskiber av træ. Den japanske fiskedampskibsflaate turde derfor' idag omfatte mindst henimot 200 dampskibe. Det japanske fiskeri paa øen Sachalin, som i gode tider i de sidste aar har beskjæftiget fiskere og levert en aarsindtægt paa 30 millioner yen, skal især dette aar være lønnende, da fiskemængden er rik og prisen paa fisken høl Fisket fqiregaar ikke med fiskedampskib, men med smaa kystfartøier. For at muliggjøre en bedre opbevaring av fangsten skal den japanske regjering ha til hensigt at oprette en regelmæssig dampskibslinje til fiskegrundene. Hvor Nyfundlands klipfisken sendtes hen i Efter»Fish Trades Gazette«. MiddelhaN8.markederne mottok kvintaler. Herav tok talien , sammenlignet med i det fqiregaaende aar (det meste paa'lange, tider) Qig i 1913, aaret før krigen. Spanien var bedre Qig to kvintaler. mot i 1917 og i 1913; det t e 8. k y de' sne d ga n gen i j ill P ort e nfr a NOr geo g s l and. Partiet som blev sendt til Portugal var , Qigsaa næsten en rekord, for i 1913 var partiet og i 19i Paa den anden side er ingen direkte forsendelser gaat til Græken]and, hvilket land i 1917 mottok kun 25201, sam,menlignet med Forøvrig maa nævnes Brasilien, som, mottok kvintaler, sammenlignet med i det foregaaende aar 1917 Qig i Eksporten av saltet torsk beløp sig til kvintaler, av hvilke gik til Forenede Stater, 6410 til Frankrig og til Kanada. Det maa tilføies, at eksport av torskeievertran var 7350 tons, til en værdi av dols., dampmedicintran gallons til en værdi av do]s., sælolje 110 tons, værdi dols. Qig hvalolje 80 tons, værdi dols. Det fortælles, at systemet for inspektion, opsyn og instruktiqin i torskelevertranindustrien er blit fortsat gjen nem hele sæsongen av Qiffentligheten Qig at resultatet har' været til fredsstillende i de fleste tilfælder: Generalrapport om de større norskefiserier(norw.fisheries ) Kvantum Hvad der fiskes i uken,' men anmeldes forsent til at komme med, optages i følgende ukes rapport. Quantities reported too late to be inc1uded in tbe report for tbis week are added to totals for next week.) A. Skrei (torske) fisket (Cod Fishery), januarjuni mill. st. (pieces) Dampmedicintran (Cod liver oil)... o o o hl. Lever tilovers til anden tran (Liver for other oils).. o hl. B. Sildefiskerierne (Herring Fisheries) : 1. Vaarsildfisket (Spring Herring), februarmars..._... maal a 150 liter 2. Fetsildfisket julidesember l ) o.' ' o' tdr., saltet, fiskepakket (Fat Herring) (Barreis salted, seapacked) 3. Storsildfisket (Large Herring), oktober, desember, februar: a. for vestlandet (the West Coast) o maal a 150 liter b. for østlandet (the South Coast) o o maal a 150 liter 4. Drivgarnsfisket i Nordsjøen, junidesember l ) o o tdr., saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the NorthSea) (Barreis, salted, seapacked) 5. slandssild indkommet til norske havne. o tdr., saltet, fiskepakket (Herring from celand landed in Norway) (Barreis, salted, 'seapacked) C. Makrelfisket ved dorgere i Nordsjøen, saltet for Amerika 2 ). tønder ifiskepakning (Seapacked mackerellanded in Norway from the NorthSea, salted for export to America). Totalfor uken til kvantum til 25/ / O 30 O O 5239 O O 0 O O O 983 O O ) Al sild forbrukt fersk er ikke medregnet. (All Herring used fresh is not inc1uded). 2) Al makrei, som er forbrukt fersk, eksportert i is eller saltet rund for det skandinaviske marked, er ikke medregtret. (All mackerel, us ed fresh or exp. in ice or salted for the Scandinavian mar:..k_et=,_i_s _n_ot_in_cl_u_de_d...:,.}. Ved efterlryk av disse meddelelser m aa.fiskets Gang angives som kil(le. AlS John Griegs boktrykkleri.

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fra tisk~ridjr~ktør~n

fra tisk~ridjr~ktør~n UkntUg md4lsr for norsk tiskribdrift fra tiskridjrktørn asrgang Onsdag 5 desember 920 Nr. 50 norsk fisl,rir. Uken 5 desember. Fet s i l d fis k e t blev i uken forøket med 34 550 maal, hv0'rav dog noget

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n 10 aarrgal'ilg n UkntUg mddlsr for norsk tiskribdrift fra tiskridirktørn nsdag 1 oktober 1919 Nr 39 og 40»Fiskets Gang«kom ikke ut forrige uke paa grund av bokbinderstreik. nqrslt fjsl(rir. Uken 2127 september.

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

fra fjslt~ri(ur~ktør~n

fra fjslt~ri(ur~ktør~n Ukntlig mdallsr for norsk fjskribdrift fra fjsltri(urktørn Onsdag Ei juli 92 Nr.. 2 norsk fjskrlr. Uken 26 juni-2 juli. B ank fis k e t fra Aalesund faldt bra i sidste uke. Der indkom til Aalesund og Borgund

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mdalsr for norsk tiskrjbdrift fra fiskridirktørn nsdag 28 januar 920 Nr...ti norsl( fisltrlr. Uken 8-24 januar. STRSLDFSKET var i sidste uke i stor utstrækning hindret av uveir, men enkelte dage

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

fra fjsk~rldlr~kt0r~n

fra fjsk~rldlr~kt0r~n Uken 723 september. Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra fjskrldlrkt0rn Chuu,llag 27 september 922 mot ifjor 7425, 37 885, S234. henholdsvis 240 564 J 4375, 56, 59084 og 920 8867, 266 99 4347, Foruten

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra tjsk~ridjr~ktør~n

fra tjsk~ridjr~ktør~n UkntUg maa$r for norsk tiskrib drift fra tjskridjrktørn aargang nsdag 8 februar 920 Nr. " gjennem:snit 43 maal, pris 8-20 maal, hvorav iset til eksport 2250 norsl( fis(rlr. kr. maalet; til Titran 5 drivere

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

fra fiskeri cl i rek10ren

fra fiskeri cl i rek10ren U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeri cl i rek10ren 5 aargang nsdag 9 september 1914 Nr. 36 den senere tid været sterkt optat med et slag maaue flyttes over fra det Fiskeriraadet.

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskrlbdrift fra fiskridirktørn.. Onsdag 7 mars 923 Nr 0 hl, til hermetik 2500 hl. og til hjemmeforbruk 64 000 hl. Desuten er der norsk fiskrir Uken 23 februar3 mars.

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n -30 n Uk~ntlig~ m~c1c1~~ls~r for norsk Jjsk~rib~arift fra tisk~riair~kt0r~n 8 aargang nsdag 15 august 1917 Nr. 33 storsild. Der er saltet 700 tønder stæng. Sildens kvalitet var hovedhandelsvare, solgt

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n Ukntng mddllsr for norsk fjskribdrift fra tiskriairkt0rn :2 aargang nsdag 9februall' '92 Nr. 6 nrsl( fiskrlr. Uken 30 januar-5 februar. Sto r s i l d fis k e t faldt meget godt i uken. Nat til mandag blev

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fra tjsk~rjdir~kt0r~n

fra tjsk~rjdir~kt0r~n Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra tjskrjdirkt0rn 13 aargang Onsdag 4 oktober 1922 norsk fiskrir. Uken 24-30 september. Fet sil d fis k e t var meget smaaf i Nordland og Troms fylker; 'Def' imot

Læs mere

fra tjsk~ridjr~kt0r~n

fra tjsk~ridjr~kt0r~n Ukntig mddsr for norsk fiskribdrft fra tjskridjrkt0rn 3 aargang Onsdag februar 922 nqrsk fiskrir. Uken 2228 januar. Sto r s i d fis k e t fadt i sid ste uke meget ujevnt og var smaat i hee første havde

Læs mere

Onsdag 22 november 1916 Nr.. 47

Onsdag 22 november 1916 Nr.. 47 Uk~ntng~ m~aa~~ls~r for norsk fjsk~rib~crift fra fjsk~ridir~kt0r~n 7 aargang Onsdag 22 november 96 Nr.. 47 nqrsk~ fjsk~rj~r. Uken 28 november. 8 ds. indkom 2 dampskibe til ri Finmarkskysten har gjennemgaastiansund

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mddllsr for norsk fiskrjbdrjft fra fiskridirktørn 111 aargang Onsdag 4 august 1920 Nr. 12-27. Tilstede 11 notbruk. Aa- fisket. sidste uke indkom kun 40 11orsl( fisl(rir. fjord opfiskedes 270 maal,

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rjb~arjft fra fisk~ridir~ktør~n Nr. 48 indkom 2 drivere til Kristiansund Uken 925 november. med 65 maa som middelfangst, pris 3840. Til Valdersund indkom torsdag 3 dampskibe

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

STOR. SILDFISKET, som gjennem pris kr. 38 pr. maal. Senere i uken

STOR. SILDFISKET, som gjennem pris kr. 38 pr. maal. Senere i uken an Uk~ntng~ m~da~~ls~r for norsk tisk~rib~ariftj fra tisktridir~ktør~n nsdag 22 januar 1919 Nr. fangst 35 maal, pris kr. 38, tirsdag nqr$k~ fisk~ri~r~ fra Svinøhavet-Storholmen 5 dam~ Uken 12-18 januar.

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 20 desember 9 Nr. 5 F et sil dfi sk et har i sid ste uke git 86 76 fisk, hvorav 40 606 Norske fiskerier. et optat

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

fra fjsl(~ridir~kt0r~n

fra fjsl(~ridir~kt0r~n Fiskerierne 920.. UkntUg mddilsr for norsk fjskribdrift fra fjsl(ridirkt0rn @ruuiag!j jcjrullcu" 'ii92 --------------------------------------- dien av vaarsilden beregnes til 9.4 Priserne var ogsaa betydelig

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

februar 1921 Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

februar 1921 Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige februar 92 sidf"r

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

fra risk~ridlr~ktørtn

fra risk~ridlr~ktørtn 3 aargang Ukntllg m"dlsr for norsk tlskrlbdrjft fra riskridlrktørtn Onsdag 22 mars 922 Nr. 2 norsk fiskrlr. Uken 2-8 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt i sidste uke saa der i Søndre distrikt

Læs mere