GRUNDFOS DATAHÆFTE MAGNA3. Cirkulationspumper. 50/60 Hz. BEST in class

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDFOS DATAHÆFTE MAGNA3. Cirkulationspumper. 50/60 Hz. BEST in class"

Transkript

1 GRUNDFOS DATAÆFTE Cirkulationspumper 5/ z BEST in class

2 Indholdsfortegnelse 1. Produktbeskrivelse 3 ovedanvendelsesområder 3 Typenøgle Ydelsesområde, 5. Produktrække Valg af pumpe 7 3. Funktioner Anlægstype Funktioner 1 Driftsformer 15 Styrings- og reguleringsformer 15 Øvrige funktioner i forbindelse med reguleringsformer 1 Øvrige driftsformer i forbindelse med flerpumpeopsætning Aflæsninger og indstillinger på pumpen Kommunikation 3. Driftsbetingelser Generelle anbefalinger Pumpemedier Differenstryk- og temperatursensor 7 Eldata 5. Konstruktion 9 Snittegning 3 Materialespecifikation 3. Installation 31 Mekanisk installation 31 Eltilslutning 31 Kabler 31 Eksempler på tilslutninger 3 7. Tilbehør 35 Isoleringssæt til aircondition- og køleanlæg 35 CIM-moduler 35 Grundfos Remote Management 3 Grundfos GO Remote 37 Modflanger 3 Eksterne sensorer Blændflange. Kurvebetingelser 5 Ydelseskurver 5 QR-kode på pumpens typeskilt Mærkninger 9. Ydelseskurver og tekniske data 7 1. Produktnumre 7 til det internationale marked Yderligere produktinformation 77 WebCAPS 77 WinCAPS 7 GO CAPS 79

3 1 1. Produktbeskrivelse Grundfos -cirkulationspumper er konstrueret til at cirkulere væsker i følgende anlæg: varmeanlæg køle- og airconditionanlæg brugsvandsanlæg. Pumpeprogrammet kan også anvendes i følgende anlæg: jordvarmeanlæg solvarmeanlæg. Driftsområde Data (N) Enkeltpumper Maks. flow, Q 7,5 m 3 /t Maks. løftehøjde, 1 m Maks. anlægstryk 1 bar / 1, MPa Medietemperatur -1 til +11 C TM Fordele Lavt energiforbrug. Alle -pumper overholder EuP 15-kravene. AUTO ADAPT -funktionen sikrer energibesparelser. FLOW ADAPT, som er en kombination af den velkendte AUTO ADAPT -reguleringsform og en ny FLOW LIMIT -funktion. Indbygget Grundfos-differenstryksensor og -temperaturføler. Sikkert valg. Enkel installation. Ingen vedligeholdelse og lang levetid. Udvidet brugerinterface med TFT-display. Betjeningspanel med selvforklarende trykknapper af kvalitetssilikone. Arbejdsloghistorik. Nem optimering af anlæg. Varmeenergimålerfunktion. Dobbeltpumpefunktion. Ekstern styring og overvågning via udbygningsmoduler. ele programmet leveres til et maksimalt anlægstryk på 1 bar (PN 1). ovedanvendelsesområder Produktbeskrivelse Fig. 1 -pumpeprogrammer Karakteristiske egenskaber AUTO ADAPT. FLOW ADAPT og FLOW LIMIT. Proportionaltrykregulering Konstanttrykregulering Kontstanttemperaturregulering. Drift på konstantkurve. Drift på maksimums- eller minimumskurve. Automatisk natsænkning. Ingen ekstern motorbeskyttelse påkrævet. Isoleringsskaller medleveres til enkeltpumper til varmeanlæg. Stort temperaturområde hvor medmedietemperatur og omgivelsestemperatur er uafhængige af hinanden. Varmeanlæg ovedpumpe Blandesløjfer Varmt brugsvand Varmeflader Airconditionflader. -cirkulationspumper er konstrueret til cirkulation af medier i varmeanlæg med variabelt flow hvor der kræves optimal indstilling af pumpens driftspunkt med henblik på reduktion af energiomkostninger. Pumperne er også egnede til brugsvandsanlæg. For at sikre korrekt drift er det vigtigt at anlæggets dimensioneringsområde falder inden for pumpens driftsområde. Pumpen er specielt egnet til installation i eksisterende anlæg hvor pumpens differenstryk er for højt i perioder med reduceret varmebehov. Pumpen er desuden egnet til nye anlæg, hvor der er brug for automatisk justering af det faktiske varmebehov uden brug af bypass-ventiler eller lignende dyre komponenter. Endelig er pumpen egnet til anvendelse i anlæg med varmtvandsprioritering da et eksternt signal kan tvinge pumpen til at køre i henhold til maksimumskurven, f.eks. i solvarmeanlæg. 3

4 1 Produktbeskrivelse Typenøgle Kode Eksempel -1 (F) (N) 3 Typerække Enkeltpumpe Nominel diameter (DN) for suge- og trykstuds [mm] Maks. løftehøjde [kp] F N Rørtilslutning Flange Pumpehusmateriale Støbejern Rustfrit stål Indbygningslængde [mm]

5 1 Ydelsesområde, p [kpa] Produktbeskrivelse TM Q [m³/h] Q [l/s] Fig. Ydelsesområde, 5

6 Produktrække. Produktrække Enkeltpumpe Indbygningslængde [mm] Støbejern Rustfrit stål PN PN 1 PN /1 PN 1 PN /1 3-1 F (N) 7 - F (N) -1 F (N) 9-1 F (N) F (N) F (N) F (N) F (N) 5 5- F (N) F (N) F (N) F (N) F (N) F (N) 3 5- F (N) F (N) F (N) F (N) F (N) F 3 - F F 3-1 F F F F F F F 5 75 Datablad Side Bemærk: Produktnumre på de forskellige pumpevarianter kan ses på side 7.

7 Valg af pumpe Alle pumper har et optimalt punkt (η maks ), der angiver hvor de arbejder mest effektivt. Dertil kommer at pumpen med den højeste virkningsgrad bør vælges. Desuden bør man overveje følgende parametre. Pumpestørrelse Sammen med pumpens ydelseskurve bruger man anlægskarakteristikken til at foretage korrekt pumpevalg og -dimensionering. Pumpestørrelse bør vælges ud fra: påkrævet maksimalt flow maksimalt tryktab i anlægget. Se anlægskarakteristikken for at fastlægge driftspunktet. Se fig. 3. Kommunikation Grundfos CIM-modulerne (CIM = Communication Interface Module) gør det muligt for at få forbindelse med standard-fieldbus-netværk hvilket muliggør: fuld processtyring og -overvågning modulkonstruktion der opfylder fremtidens krav baseret på standardfunktionsprofiler enkel konfiguration og nem installation åbne kommunikationsstandarder aflæsning af advarsels- og alarmmeldinger. Se afsnittet CIM-moduler, side og 5 for yderligere oplysninger. Produktrække Driftspunkt TM Fig. 3 Anlægskarakteristik Q TM 331 Fig. Eksempel på typisk CTS-anlæg og SRO-anlæg (styrings-, regulerings- og overvågnningsanlæg) Bemærk: En protokolomsætter er en enhed der faciliterer dataoverførsel mellem to forskellige netværk der er baseret på forskellige kommunikationsprotokoller. Driftsbetingelser Det bør undersøges, hvorvidt driftsbetingelserne er opfyldt, dvs. mediekvalitet og -temperatur omgivelsesbetingelser minimalt tilløbstryk maksimalt driftstryk. Styrings- og reguleringsformer AUTO ADAPT (fabriksindstilling), som passer til de fleste installationer. FLOW ADAPT i anlæg hvor der kræves flowbegrænsning, FLOW LIMIT. Proportionalregulering i anlæg med betydelige tryktab set i forhold til store variationer i flow. Konstanttrykregulering i anlæg med ubetydelige tryktab set i forhold til store variationer i flow. Konstanttemperaturregulering i varmeanlæg med fast anlægskarakteristik, f.eks. brugsvandsanlæg. Drift på konstantkurve. 7

8 3 Funktioner 3. Funktioner Anlægstype Varmeanlæg TM Fig. 5 Funktionstegning af varmeanlæg i erhvervsbygning Pos. 1 A 3 A B A B C Beskrivelse ovedpumper Kedel Klimaanlæg med varmeflade Varmt brugsvand Varmtvandscirkulation Koldt vand Blandesløjfer Radiatorer Fan coils Gulvvarme ovedpumper På grund af varierende varmebehov og vandstrømshastighed anbefaler vi altid brugen af hastighedsregulerede -pumper i varmeanlæg, enten i form af enkeltpumper eller parallelkoblede enkeltpumper. Parallelkoblede enkeltpumper har flere fordele. Ved alternerende drift er hver pumpe dimensioneret til 1 % flow, og den anden pumpe fungerer som reservepumpe hvilket giver højere driftssikkerhed. Da pumperne skiftes til at køre, sikres et ligeligt fordelt antal driftstimer. Kaskadedrift af parallelkoblede pumper opfylder kravene i anlæg med højt flow og lav differenstemperatur ( t) og giver samtidig 5 % backup. astighedsregulering af alle pumper giver mulighed for at opnå den maksimale energibesparelse da pumperne kører ved deres maksimale virkningsgrad. I anlæg med variabelt flow anbefaler vi at regulere hovedpumperne i proportionaltryk- eller AUTO ADAPT -reguleringsform vha. en differenstrykssensor i den fremløbsledning der har lavest tryk. Dermed opnås den største energibesparelse. FLOW ADAPT -funktionen sikrer den rigtige balancering af anlægget hvorved behovet for drøvleventiler kan reduceres betydeligt. Endelig gør den indbyggede varmeenergimåler det muligt at overvåge anlæggets varmeenergiforbrug og dermed sikre yderligere optimering af anlægget. Klimaanlæg med varmeflade Varmefladernes ydelse reguleres vha. varmtvandstemperaturen og flowet. Derfor anbefaler vi at installere blandesløjfer til variabelt flow ved varmefladerne. En hastighedsreguleret pumpe med blandesløjfe giver den ideelle tilpasning til varmefladens varierende belastning. I dette tilfælde har fuld autoritet, og eksterne ventiler til drøvling af pumpen bliver overflødige. Varmt brugsvand Ved cirkulation af varmt brugsvand opnås maksimal komfort da styringsformen konstanttempartur opretholder en konstant temperatur i recirkulationsrøret uden brug af separate termostatventiler. Blandesløjfer På grund af konkrete variationer i brug, flowtemperatur og varmebehov i forskellige dele af bygningen bør varmeanlægget inddeles i zoner der styres af uafhængige blandesløjfer. Varierende flow medfører at en hastighedsreguleret pumpe med blandesløjfe får autoritet i anlægget. Dermed opnås en bedre hydraulisk balance i hele anlægget. astighedsregulering af pumpen via AUTO ADAPT giver maksimal energibesparelse.

9 3 Køleanlæg TM Funktioner Fig. Funktionstegning af køleanlæg i erhvervsbygning Pos Beskrivelse Primære og sekundære pumper Klimaanlæg med køleflade Varmegenvindinganlæg køletårne Blandesløjfer Primære og sekundære pumper På grund af varierende kølebehov og vandstrømshastighed anbefaler vi altid brugen af hastighedsregulerede -pumper i køleanlæg i form af enkeltpumper. Parallelkoblede enkeltpumper har flere fordele. Ved alternerende drift er hver pumpe dimensioneret til 1 % flow, og den anden pumpe fungerer som reservepumpe hvilket giver højere driftssikkerhed. Da pumperne skiftes til at køre, sikres et ligeligt fordelt antal driftstimer. Kaskadedrift af parallelkoblede pumper opfylder kravene i anlæg med højt flow og lav differenstemperatur ( t) og giver samtidig 5 % backup. astighedsregulering af alle pumper giver mulighed for at opnå den maksimale energibesparelse da pumperne kører ved deres maksimale virkningsgrad. I anlæg med variabelt flow anbefaler vi at regulere de sekundære pumper i proportionaltryk- eller AUTO ADAPT -reguleringsform vha. en differenstrykssensor i den fremløbsledning der har lavest tryk. Dermed opnås den største energibesparelse. Endelig gør den indbyggede varmeenergimålerfunktion det muligt at overvåge anlæggets varmeenergiforbrug. Klimaanlæg med køleflade Kølefladernes ydelse reguleres vha. varmtvandstemperaturen og flowet. Derfor anbefaler vi at installere blandesløjfer til variabelt flow ved kølefladerne. En hastighedsreguleret pumpe med blandesløjfe giver den ideelle tilpasning til kølefladens varierende belastning. I dette tilfælde har fuld autoritet, og eksterne ventiler til drøvling af pumpen bliver overflødige. FLOW LIMIT sikrer at det nominelle flow aldrig overskrides. Varmegenvindinganlæg Varmegenvindingsanlægget har afgørende betydning for den samlede energieffektivitet i aircondition- og køleanlæg. Pumper der anvendes til disse formål, bør reguleres fra CTS-anlægget vha. et sætpunkt. Det er vigtigt at anvende hastighedsregulerede pumper i et varmegenvindingsanlæg på grund af den høje belastning og varierende temperatur i anlægget. Køletårn Flowet i køletårne ændres konstant som følge af varierende belastning af køleenheden og ændringer i den omgivende temperatur og luftfugtighed. Køletårnspumper skal kunne tilpasse sig disse varierende betingelser hvis den maksimale energibesparelse skal opnås. Pumperne reguleres vha. et temperatursætpunkt der måles ved køleenhedens kondensator. I et sådant anlæg har fuld autoritet, og eksterne ventiler til drøvling af flowet bliver overflødige. FLOW LIMIT sikrer at det nominelle flow aldrig overskrides. 9

10 3 Funktioner Blandesløjfer Risikoen for kondensdannelse medfører at flowtemperaturen gennem et køleloft eller -gulv aldrig må være lavere end indendørsluftens dugpunkt. Dugpunktet varierer med luftfugtigheden indendørs og temperaturen udendørs. Derfor skal kølevandets sætpunkt reguleres. En blandesløjfe er ideel til at opnå den korrekte temperatur og dermed sikre tilpasning til det varierende sætpunkt. For at sikre tilpasning til de konstante variationer i kølebelastningen i bygningens kølezoner reguleres køleydelsen i kølelofter og -gulve vha. motorventiler via zonestyringsenheder. Samtidig bør man altid anvende en hastighedsreguleret pumpe med blandesløjfe. 1

11 3 Solvarmeanlæg Funktioner TM Fig. 7 Funktionstegning af et solvarmeanlæg ovedpumper Solvarmeanlæg kører med meget lave flow sammenlignet med andre varmeanlæg, men har relativt høje tryktab. I en traditionel cirkulationspumpe reduceres flowet vha. en ventil hvilket medfører et betydeligt højere effektforbrug. For at opnå større reduktion i effektforbruget er, i kraft af styingsformen FLOW ADAPT /FLOW LIMIT, optimeret til at køre specielt under disse forhold. Jordvarmeanlæg 1 Fig. Pos. 1 Jordvarmeanlæg i erhvervsbygninger Beskrivelse Varmepumpe TM ovedpumpe er optimeret til at køre som cirkulationspumpe i et lukket sløjfesystem nedgravet i jorden hvor det fyldes med en blanding af vand og frostvæske. er derfor ideel til store jordvarmeanlæg til erhvervsbygninger. er konstrueret til pumpning af medier med temperaturer på ned til -1 C. Den kan håndtere alle kendte frostbeskyttelsesmidler. Det er vigtigt at alle komponenter er meget energiøkonomiske. Ingen cirkulationspumpe har en bedre ydelse i jordvarmeanlæg end med styringsformen FLOW ADAPT /FLOW LIMIT. Udnyt fordelene ved -pumpens ud- og indgange til regulering af pumpen sammen med varmepumpen. Installation og idriftsætning Der kræves ingen ekstern differenstryksensor eller motorbeskyttelse ved installationen af. Installationen er nem takket være en indbygget differenstryksensor og temperaturføler der tilsammen muliggør proportionaltrykregulering uden at en sensor er installeret i anlægget. I anlæg hvor der kræves differenstryk på et bestemt sted i anlægget, skal der dog installeres en ekstern differenstryksensor. Det konkrete pumpevalg foretages ud fra krævet flow og beregnede tryktab. Vi fraråder at vælge en overdimensioneret pumpe da dette medfører et unødvendigt højt energiforbrug. indeholder funktionen FLOW LIMIT. I kredsløb hvor har fuld autoritet, mindskes behovet for eksterne drøvleventiler. FLOW LIMIT sikrer at det nominelle flow aldrig overskrides. 11

12 3 Funktioner Valg af reguleringsform Anlægstype Anbefales i hovedparten af alle varmeanlæg, specielt i anlæg med relativt store tryktab i fordelingsledningerne. Se beskrivelse under proportionaltryk. I udskiftningssituationer hvor driftspunktet for proportionaltryk er ukendt. Driftspunktet skal ligge inden for driftsområdet for AUTO ADAPT. Under drift tilpasser pumpen sig automatisk til den aktuelle anlægskarakteristik. Denne indstilling sikrer minimalt energiforbrug og lavt støjniveau fra ventiler, hvilket reducerer driftsomkostningerne og øger komforten. Reguleringsformen FLOW ADAPT er en kombination af AUTO ADAPT og FLOW LIMIT. Denne reguleringsform egner sig til anlæg hvor der ønskes en maksimal flowgrænse, FLOW LIMIT. Pumpen overvåger og tilpasser løbende flowet og sikrer dermed at den valgte FLOW LIMIT -værdi ikke overskrides. ovedpumper i kedelanlæg hvor der er behov for et jævnt flow igennem kedlen. Der bruges ikke ekstra energi til at pumpe for meget flow i anlægget. I anlæg med blandesløjfer kan reguleringsformen bruges til at regulere flowet i hver sløjfe. Fordele: Det dimensionerede flow for hver zone (krævet varmeenergi) bestemmes af flowet fra pumpen. Denne værdi kan indstilles nøjagtigt i reguleringsformen FLOW ADAPT uden brug af pumpedrøvleventiler. Når flowet er indstillet lavere end reguleringsventilens indstilling, vil pumpen rampe ned i stedet for at bruge energi på at pumpe mod en afspærret ventil. Køleflader i airconditionanlæg kan køre ved højt tryk og lavt flow. Bemærk: Pumpen kan ikke reducere flowet på sugesiden, men kan kun regulere flowet på tryksiden. I anlæg med relativt store tryktab i fordelingsledningerne og i aircondition- og køleanlæg. Tostrengede varmeanlæg med termostatventiler og meget lange fordelingsledninger stærkt drøvlede strengreguleringsventiler differenstrykregulatorer store tryktab i de dele af anlægget hvorigennem hele vandmængden strømmer (f.eks. kedel, varmeveksler og fordelingsledning indtil første afgrening). ovedkredspumper i anlæg med store tryktab i hovedkredsen. Airconditionanlæg med varmevekslere (fan coils) kølelofter køleflader. I anlæg med relativt små tryktab i fordelingsledningerne. Tostrengede varmeanlæg med termostatventiler og dimensioneret til naturlig cirkulation små tryktab i de dele af anlægget hvorigennem hele vandmængden strømmer (f.eks. kedel, varmeveksler og fordelingsledning indtil første afgang) ombygget til stor temperaturforskel mellem fremløb og returløb (f.eks. fjernvarme). Gulvvarmeanlæg med termostatventiler. Enstrengede varmeanlæg med termostatventiler eller strengreguleringsventiler. ovedkredspumper i anlæg med små tryktab i hovedkredsen. I varmeanlæg med en fast anlægskarakteristik, f.eks. brugsvandsanlæg, kan det være relevant at regulere pumpen i henhold til en konstant returløbstemperatur. FLOW LIMIT kan med fordel bruges til at styre det maksimale cirkulationsflow. Vælg denne reguleringsform fac auto_min set set AUTO ADAPT FLOW ADAPT 5 % 9 % Q max Q fac Proportionaltryk Konstanttryk Konstant temperatur Q Q Q Q Q 1

13 3 Anlægstype vis der er installeret en styring, kan pumpen skifte fra én konstantkurve til en anden afhængigt af det eksterne signals værdi. Pumpen kan også indstilles til at køre i henhold til maksimums- eller minimumskurven som en ikke-reguleret pumpe. Maksimumskurveindstillingen kan bruges i perioder hvor der er et meget stort flowbehov. Denne driftsform er for eksempel egnet til anlæg med varmtvandsprioritet. Minimumskurveindstillingen kan bruges i perioder hvor der er et meget lille flowbehov. Denne driftsform er for eksempel egnet til manuel natsænkning hvis automatisk natsænkning ikke ønskes benyttet. I anlæg med pumper der kører parallelt. Flerpumpefunktionen gør det muligt at styre parallelkoblede enkeltpumper (to pumper) og dobbeltpumper uden brug af eksterne styringer. Pumper i et flerpumpeanlæg kommunikerer med hinanden via den trådløse GENIair-forbindelse. Vælg denne reguleringsform Konstantkurve Menuen "Assist" Opsætning af flerpumpesystem Q Funktioner 13

14 3 Funktioner Funktioner Side Driftsformer Normal (reguleringsformer aktiveret) 15 Stop 15 Min.-kurve 15 Maks.-kurve 15 Styrings- og reguleringsformer AUTO ADAPT (fabriksindstilling) 15 FLOW ADAPT 1 Proportionaltryk 1 Konstanttryk 1 Konstant temperatur 17 Konstantkurve 17 Øvrige funktioner i forbindelse med reguleringsformer FLOW LIMIT 1 Automatisk natsænkning 1 Øvrige driftsformer i forbindelse med flerpumpeopsætning Alternerende drift Reservedrift Kaskadedrift Aflæsninger og indstillinger på pumpen Betjeningspanel og display Driftsstatus Pumpeydelse Advarsel og alarm Varmeenergimåler Arbejdslog, historik Indgang til ekstern sensor Grundfos Eye (statusindikator) 3 Kommunikation Trådløs Grundfos GO Remote 3 Trådløs GENIair-forbindelse Pumpeoplysninger til CTS-anlæg via CIM-moduler Digitale indgange 3 Relæudgange 3 Analog indgang 3 Bus via GENIbus 5 Bus via LonWorks 5 Bus via Profibus DP 5 Bus via Modbus RTU 5 Bus via BACnet MS/TP 5 Grundfos Remote Management 5 1

15 3 Driftsformer Maks. AUTO ADAPT Anbefales til de fleste varmeanlæg. Under drift tilpasser pumpen sig automatisk til den aktuelle anlægskarakteristik. Denne indstilling sikrer minimalt energiforbrug og lavt støjniveau fra ventiler, hvilket reducerer driftsomkostningerne og øger komforten. Funktioner Min. Q TM fac A 1 set1 Fig. 9 Maksimums- eller minimumskurver Normal: Pumpen kører i henhold til den valgte reguleringsform. Bemærk: Reguleringsform og sætpunkt kan vælges selvom pumpen ikke kører i normal tilstand. Stop: Pumpen stopper. Min.: Minimumskurveindstillingen kan bruges i perioder hvor der er et meget lille flowbehov. Denne driftsform er for eksempel egnet til manuel natsænkning hvis automatisk natsænkning ikke ønskes benyttet. Maks. Maksimumskurveindstillingen kan bruges i perioder hvor der er et meget stort flowbehov. Denne driftsform er for eksempel egnet til anlæg med varmtvandsprioritet. Driftsformen kan vælges direkte vha. de indbyggede digitale indgange. Se afsnittet Digitale indgange, side 33. Styrings- og reguleringsformer Fabriksindstilling Pumperne er fabriksindstillet til AUTO ADAPT uden automatisk natsænkning. Sætpunktet er fabriksindstillet til det halve af den maksimale løftehøjde. Fabriksindstillingen passer til de fleste installationer. Bemærk: Når der tændes for pumpen via strømforsyningen, starter den i AUTO ADAPT efter ca. 5 sekunder. vis der ikke trykkes på en tast på pumpens betjeningspanel i 15 minutter, går displayet i dvaletilstand. Når der trykkes på en tast, aktiveres "ome"-displayet. auto_min Fig. 1 Styring med AUTO ADAPT A set 3 A Bemærk: Manuel indstilling af sætpunkt er ikke mulig. Når reguleringsformen AUTO ADAPT er blevet aktiveret, starter pumpen med fabriksindstillingen, fac = set1, svarende til ca. 55 % af maks. løftehøjde, og tilpasser herefter ydelsen til A 1. Se fig. 1. Når pumpen registrerer et lavere tryk på maks.-kurven, A, vælger AUTO ADAPT -funktionen automatisk en tilsvarende lavere reguleringskurve, set. vis ventilerne i anlægget lukker, tilpasser pumpen ydelsen til A 3. A 1 : Oprindeligt driftspunkt. A : Lavere registreret løftehøjde på maksimumskurven. A 3 : Nyt driftspunkt efter AUTO ADAPT -regulering. sæt1 Oprindelig sætpunktsindstilling. sæt Nyt sætpunkt efter AUTO ADAPT -regulering. fab : Se afsnittet Indstillingsværdier for reguleringsformer, side 19. auto_min : En fast værdi på 1,5 m. Reguleringsformen AUTO ADAPT er en form for proportionaltrykregulering, hvor reguleringskurverne har et fast udgangspunkt, auto_min. Reguleringsformen AUTO ADAPT er specielt udviklet til varmeanlæg og anbefales ikke til aircondition- og køleanlæg. Q TM

16 3 Funktioner FLOW ADAPT Oftest foretages pumpevalget ud fra krævet flow og bregenet tryktab. Pumpen er som regel overdimensioneret med 3- % for at sikre at den kan håndtere tryktabene i anlægget. Til justering af maksimalflowet i denne overdimensionerede pumpe indbygges strengreguleringsventiler i kredsløbet for at øge modstanden og dermed reducere flowet. Funktionen FLOW ADAPT kan reducere behovet for en drøvleventil. Bemærk: Funktionen kan ikke eliminere behovet for reguleringsventiler i varmeanlæg. Proportionaltryk Denne reguleringsform anvendes i anlæg med relativt store tryktab i fordellingsrørene. Pumpens løftehøjde øges proportionalt med flowet i anlægget for at kompensere for tryktabene i fordelingsrørene. Sætpunktet kan indstilles med en nøjagtighed på,1 meter. Løftehøjden mod en lukket ventil er halvdelen af sætpunktet sæt. set Fig. 11 Mindre behov for en reguleringsventil Reguleringsformen FLOW ADAPT forener en reguleringsform og en funktion. Pumpen kører i AUTO ADAPT. Flowet overstiger aldrig en valgt FLOW LIMIT -værdi hvilket reducerer behovet for at serieforbinde en reguleringsventil til pumpen. TM Fig. 13 Proportionaltrykregulering. Konstanttryk Vi anbefaler denne reguleringsform i anlæg med relativt lave tryktab. Løftehøjden holdes konstant, uafhængigt af anlæggets flow. set Q TM % 9 % Q max Indstillingsområde fac auto_min Q fac Q TM Fig. 1 Konstanttrykregulering Q TM Fig. 1 Styring med FLOW ADAPT Når FLOW ADAPT er valgt, vil pumpen køre AUTO ADAPT og sikre at flowet aldrig overstiger den indtastede FLOW LIMIT -værdi. Indstillingsområdet for FLOW LIMIT er 5 til 9 % af pumpens Q maks.. Fabriksindstillingen af FLOW LIMIT er det flow hvor AUTO ADAPT -fabriksindstillingen møder maksimumskurven. Se fig. 1. Bemærk: FLOW LIMIT må ikke indstilles lavere end det dimensionerede driftspunkt. 1

17 3 Konstant temperatur I varmeanlæg med en fast anlægskarakteristik, f.eks. brugsvandsanlæg, er det relevant at regulere pumpen i henhold til en konstant returløbstemperatur. Konstantkurve Pumpen kan indstilles til at køre i henhold til en konstantkurve som en ikke-reguleret pumpe. Se fig. 1. Den ønskede hastighed kan indstilles i % af den maksimale hastighed i området 5 til 1 %. Funktioner Fig. 15 Kontstanttemperaturregulering Temperaturføler vis pumpen er installeret i fremløbsledningen, skal der installeres en ekstern temperaturføler i anlæggets returløbsledning. Se fig. 17. Føleren skal installeres så tæt som muligt ved forbrugeren (radiator, varmeveksler osv.). t F Q TM Fig. 1 Konstantkurvedrift Bemærk: Afhængigt af anlægskarakteristikken og driftspunktet kan 1 %-indstillingen være lidt mindre end pumpens aktuelle maksimumskurve selvom displayet viser 1 %. Dette skyldes de effekt- og trykbegrænsninger der er indbygget i pumpen. Afvigelsen varierer alt efter pumpetype og tryktab i rørene. [%] Q TM t R TM % Begrænset maksimumskurve Fig. 1 Pumpe med ekstern sensor vis pumpen er installeret i returløbsledningen i anlægget, kan den interne temperatursensor bruges. I dette tilfælde skal pumpen installeres så tæt som muligt ved forbrugeren (radiator, varmeveksler osv.). % % Q [m 3 /h] Fig. 19 Effekt- og trykbegrænsninger som påvirker maksimumskurven TM5 1 t F t R Fig. 17 Pumpe med intern sensor TM Pumpen kan også indstilles til at køre i henhold til maksimums- eller minimumskurven som en ikke-reguleret pumpe. Maksimumskurveindstillingen kan bruges i perioder hvor der er et meget stort flowbehov. Denne driftsform er for eksempel egnet til anlæg med varmtvandsprioritet. Minimumskurveindstillingen kan bruges i perioder hvor der er et meget lille flowbehov. Denne driftsform er for eksempel egnet til manuel natsænkning hvis automatisk natsænkning ikke ønskes benyttet. Disse to former kan vælges via de digitale indgange. 17

18 3 Funktioner Øvrige funktioner i forbindelse med reguleringsformer har en række funktioner i forbindelse med reguleringsformer der opfylder særlige behov. set Normalt driftspunkt ved konstanttryk Driftspunkt ved FLOW LIMIT FLOW LIMIT 5 % 9 % Q max Indstillingsområde Fig. Konstanttrykregulering med FLOW LIMIT Q TM5 31 Q limit Q max Q TM Normalt driftspunkt ved konstantkurve Driftspunkt ved FLOW LIMIT Fig. FLOW LIMIT Funktionen FLOW LIMIT giver mulighed for at begrænse pumpens oprindelige maksimalflow. FLOW LIMIT kan aktiveres når pumpen kører i en af følgende reguleringsformer: proportionaltryk konstanttryk konstant temperatur konstantkurve. I flowområdet fra til Q maks kører pumpen i overensstemmelse med den valgte reguleringsform. Når Q maks nås, reducerer FLOW LIMIT pumpens hastighed for at sikre at den indstillede FLOW LIMIT -værdi aldrig overskrides uanset om anlægget kræver et større flow som følge af reduceret modstand i anlægget. Se fig. 1, eller 3. set Normalt driftspunkt ved proportionaltryk Driftspunkt ved FLOW LIMIT Fig. 3 Konstantkurve med FLOW LIMIT Automatisk natsænkning Når automatisk natsænkning er aktiveret, skifter pumpen automatisk mellem normal drift og natsænkning (drift ved lav ydelse). Når automatisk natsænkning er aktiveret, kører pumpen på minimumskurven. Skift mellem normal drift og natsænkning afhænger af fremløbstemperaturen. Pumpen skifter automatisk til natsænkning når den indbyggede sensor registrerer et fald i fremløbstemperaturen på mere end 1 til 15 C inden for ca. to timer. Temperaturfaldet skal være mindst,1 C/min. Skift til normal drift finder sted uden tidsforsinkelse når temperaturen er steget med ca. 1 C. Bemærk: Automatisk natsænkning kan ikke aktiveres når pumpen er indstillet til drift på konstantkurve. Q TM5 5 1 set Q TM Fig. 1 Proportionaltrykregulering med FLOW LIMIT 1

19 3 Indstillingsværdier for reguleringsformer Indstillingsværdierne for FLOW ADAPT og FLOW LIMIT angives som procent af Q maks, men skal indtastes i m 3 /t i menuen "Indstillinger". Se fig.. AUTO FLOW ADAPT /FLOW LIMIT ADAPT Q maks Pumpetype fab Q fab Q min 5 % Q maks 9 % [m 3 /t] [m 3 /t] [m 3 /t] [m 3 /t] 3-1 F (N),5 19,5 1,9 17,5 - F (N),5 1,5 13 5, 19, -1 F (N) 5,5 3,5 15 5,9 1, -1 F (N),5 5,5 1, 3, -15 F (N),,5 1 7,1 5,7-1 F (N) 9,5,5 15 7,1 5,7 5- F (N),5 1,5 13 5, 19, 5- F (N) 3,5,5 17, 3,9 5- F (N),5 9,5 17 7,, 5-1 F (N) 5,5 31,5 1 7,9, 5-1 F (N),5 35,5 19,9 3, 5-15 F (N), 37,5 9, 33, 5-1 F (N) 9,5 39,5 19 9,9 35, 5- F (N),5 9,5 1 7,, 5- F (N) 3,5 3,5 9,1 3,9 5- F (N),5,5 5 1,1 3,5 5-1 F (N) 5,5 3,5 1,9 39, 5-1 F (N),5 7,5 3 11,9, 5-15 F (N), 5,5 1,1 5,9 - F,5 1,5 3 1, 37, - F 3,5,5 37 1,1 3,7 - F,5 5,5 13, 9,1-1 F 5,5 7,5 7 1,9, -1 F,5 7,5 1,1 5,3 1- F,5 5,5 13,1 7,3 1- F 3,5 59,5 3 1,9 53, 1- F,5 7,5 5 1,9, 1-1 F 5,5 73,5 5 1,, 1-1 F,5 7, , 7,7 Driftsområdet for propotrionaltryk- og konstanttrykregulering fremgår af de enkelte datablade. Drift på konstantkurve: til 1 % hastighed. Funktioner 19

20 3 Funktioner Øvrige driftsformer i forbindelse med flerpumpeopsætning Flerpumpefunktion Flerpumpefunktion aktiverer regulering af parallelkoblede enkeltpumper uden anvendelse af udvendige regulatorer. Pumper i et flerpumpeanlæg kommunikerer med hinanden via den trådløse GENIair-forbindelse. Et flerpumpeanlæg sættes op via en valgt pumpe, dvs. masterpumpen (først valgte pumpe). Alle Grundfospumper med en GENIair-forbindelse kan indgå i et flerpumpeanlæg. Flerpumpefunktionerne er beskrevet i de følgende afsnit. Alternerende drift Kun én pumpe kører ad gangen. Pumpeskift afhænger af tid og energi. vis en pumpe fejler, tager den anden pumpe automatisk over. Pumpeanlæg: To parallelkoblede enkeltpumper. Pumperne skal være af samme størrelse og type. ver pumpe kræver en kontraventil der er monteret på afgangssiden af pumpen. Pumpeanlæg: To parallelkoblede enkeltpumper. Pumperne skal være af samme størrelse og type. ver pumpe kræver en kontraventil der er monteret på afgangssiden af pumpen. Reguleringsformen skal være indstillet til "Konstanttryk" eller "Konstantkurve". Aflæsninger og indstillinger på pumpen Betjeningspanel og display har et " TFT-display med en intuitiv og brugervenlig brugerflade. Betjeningspanelet har selvforklarende trykknapper af kvalitetssilikone der sikrer præcis navigering i menuer. Betjeningspanelet er designet så det giver brugeren hurtig og nem adgang til pumpe- og ydelsesdata på stedet. Første gang pumpen startes, præsenteres brugeren for en opstartsvejledning der gør det nemt at indstille. Desuden guider Assist-menuen brugeren gennem de forskellige pumpeindstillinger. Reservedrift Den ene pumpe kører kontinuerligt. Reservepumpen kører med intervaller for at forhindre at den gror fast. vis driftspumpen stopper på grund af en fejl, starter reservepumpen automatisk. Pumpeanlæg: To parallelkoblede enkeltpumper. Pumperne skal være af samme størrelse og type. ver pumpe kræver en kontraventil der er monteret på afgangssiden af pumpen. Kaskadedrift Kaskadedrift sikrer at pumpeydelsen automatisk tilpasses forbruget ved at ind- eller udkoble pumper. Anlægget fungerer således så energibesparende som muligt med et konstant tryk og et begrænset antal pumper. Ved konstanttrykregulering starter slavepumpen ved en ydelse på 9 % og standser ved 5 %. Det kan være en fordel at vælge en master/slavepumpe da slavepumpen kører i et kort tidsrum ved spidsbelastninger. vis man vælger en overdimensioneret enkeltpumpe, risikerer man at den oftest kører uden for sit optimale virkningsgradsområde. Alle pumper i drift kører med samme hastighed. Pumpeskift sker automatisk og afhænger af hastighed, driftstimer og fejl. Fig. Betjeningspanel Knap Funktion Går til menuen "ome". Går tilbage til forrige handling. Navigerer imellem hovedmenuer, displaybilleder og cifre. Ved menuskift vil det viste displaybillede altid være det øverste billede i den nye menu. Navigerer mellem undermenuer. Gemmer ændrede værdier, afstiller alarmer og udvider værdifeltet. TM5 3 11

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper 50 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE Cirkulationspumper 5 Hz ndhold Produktdata Cirkulationspumper 3 Typenøgle 3 Ydelsesområde 3 Anvendelse 4 Pumpemedier 4 Regulering af varmeanlæg 5 AUTOADAPT 5 Drift 5 Fordele ved pumpestyring

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro MPC. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro MPC. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Hydro MPC Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

grundfos produktnyheder MAGNA3 & Grundfos GO MAGNA3 & Ny revolutionerende cirkulationspumpe med integration til tidsbesparende mobil pumpestyring

grundfos produktnyheder MAGNA3 & Grundfos GO MAGNA3 & Ny revolutionerende cirkulationspumpe med integration til tidsbesparende mobil pumpestyring grundfos produktnyheder MAGNA3 & Grundfos GO MAGNA3 & Grundfos GO Ny revolutionerende cirkulationspumpe med integration til tidsbesparende mobil pumpestyring Den højeste standard de bedste resultater Komplet

Læs mere

Planlægningsguide. Vådløberpumper (generelt)

Planlægningsguide. Vådløberpumper (generelt) 2 Pumpevalg: Generelle henvisninger Cirkulationspumper bør grundlæggende altid være specificeret således, at det indstillede udgangspunkt ligger i området med den bedste virkningsgrad på karakteristikken

Læs mere

Varmeanlæg i en- og tofamiliehuse

Varmeanlæg i en- og tofamiliehuse Varmeanlæg i en og tofamiliehuse 4. udgave (Version 2011) 2 Velkommen til din personlige guide til cirkulationspumper i en og tofamiliehuse. 2 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave 3 Vejledningen indeholder

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift MD, MLD. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift MD, MLD. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Multilift MD, MLD Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift M. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift M. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Multilift M Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro 161 503 48-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installations- og vedligeholdelsesvejledning 161 503 48-1 2015-04-28 Generelle oplysninger

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version 2.07 1 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

ECONET Væskekoblede flader

ECONET Væskekoblede flader ECONET Væskekoblede flader Indhold Side Sikkerhedsregler, advarsler 2 ECONET leveringsomfang 3 Montering og installation 6 ECONET -betjening og el-installationer 10 Vedligeholdelsesanvisninger 14 Funktionsbeskrivelse

Læs mere

Design Guide VLT HVAC Basic Drive FC 101

Design Guide VLT HVAC Basic Drive FC 101 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Design Guide VLT HVAC Basic Drive FC 101 www.danfoss.com/drives Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 5 1.1 Formålet med betjeningsvejledningen 5 1.2 Dokument-

Læs mere

PUMPELØSNINGER TIL ALLE BEHOV KRÆV MERE, KRÆV GRUNDFOS

PUMPELØSNINGER TIL ALLE BEHOV KRÆV MERE, KRÆV GRUNDFOS PUMPELØSNINGER TIL ALLE BEHOV KRÆV MERE, KRÆV GRUNDFOS MAGNA3 ENERGIFORBRUG Indeks 100 90 80 70 60 10 DEN INTELLIGENTE PUMPE MAGNA3 giver dig nye muligheder med mere intelligente reguleringsformer, optimerede

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Juli 2014 Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Med automatik DK Brugsanvisning Version 1.01.04 Original version for aggregatet 1 Hovedoversigt Generel beskrivelse a. Fabrikantoplysninger b.

Læs mere

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW 6 720 614 056-00.2D Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160 da Installationsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1337-5(S) MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431157 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE LE K K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt

Læs mere

DME, Variant AR (60-940 l/h)

DME, Variant AR (60-940 l/h) GRUNDFOS INSTRUKTIONER DME, Variant AR (60-940 l/h) Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FGC 313/323. Brugermanual

FGC 313/323. Brugermanual FGC 313/323 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel før brug...3 Indledning... 3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3 Denne manual...3 Kort vejledning...

Læs mere

Grundlæggende information om NBE brændere.

Grundlæggende information om NBE brændere. Grundlæggende information om NBE brændere. Denne vejledning indeholder ikke så mange beskrivelser af hvordan en specifik funktion anvendes i en specifik version af styringen, men mere overordnede beskrivelser

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231230 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC

INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater Generelt VEX200-serien VEX200-serien er en serie energivenlige luftbehandlingsaggregater. Serien er en meget fleksibel

Læs mere

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Brugervejledning 6720643521 (2010/05) da 2 Information DA Information Bosch Compress EHP er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper

Læs mere

Automatiske Indreguleringsventiler ASV

Automatiske Indreguleringsventiler ASV Automatiske Indreguleringsventiler ASV ASV-PV ASV-PV ASV-PV ASV-BD MSV-S DN 15-40 DN 50 DN 65-100 DN 15-50 DN 15-50 Beskrivelse/ anvendelsesformål ASV automatiske indreguleringsventiler anvendes til regulering

Læs mere

HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL

HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL Med Siemens PLC Edition 2.0 Varmepumpestyring Side 1-67 23-06-10 Indholdsfortegnelse 1 Opsummering...4 1,1 Nøglefunktioner...4 1.2 Udstyrs kombination...5 1.3 Produkt Dokumentation...5

Læs mere

INDHOLD: VEX330H Kompaktaggregat VEX330H

INDHOLD: VEX330H Kompaktaggregat VEX330H INDHOLD: VEX330H Kompaktaggregat VEX330H VEX330H Kompaktaggregat Hent alle produktdata om VEX330H Generelt VEX330H Kompaktaggregat Et af markedets mest kompakte ventilationsaggregater med modstrømsveksler.

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Instrumentering og overvågning. MJK Produkt katalog. katalog. DK 1.00 Produkt katalog 1409

Instrumentering og overvågning. MJK Produkt katalog. katalog. DK 1.00 Produkt katalog 1409 Instrumentering og overvågning MJK Produkt katalog katalog DK 1.00 Produkt katalog 1409 Et bedre og renere miljø MJK Automation er en af Skandinaviens førende leverandører af udstyr til renseanlæg, vandværker

Læs mere