GRUNDFOS DATAHÆFTE MAGNA3. Cirkulationspumper. 50/60 Hz. BEST in class

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDFOS DATAHÆFTE MAGNA3. Cirkulationspumper. 50/60 Hz. BEST in class"

Transkript

1 GRUNDFOS DATAÆFTE Cirkulationspumper 5/ z BEST in class

2 Indholdsfortegnelse 1. Produktbeskrivelse 3 ovedanvendelsesområder 3 Typenøgle Ydelsesområde, 5. Produktrække Valg af pumpe 7 3. Funktioner Anlægstype Funktioner 1 Driftsformer 15 Styrings- og reguleringsformer 15 Øvrige funktioner i forbindelse med reguleringsformer 1 Øvrige driftsformer i forbindelse med flerpumpeopsætning Aflæsninger og indstillinger på pumpen Kommunikation 3. Driftsbetingelser Generelle anbefalinger Pumpemedier Differenstryk- og temperatursensor 7 Eldata 5. Konstruktion 9 Snittegning 3 Materialespecifikation 3. Installation 31 Mekanisk installation 31 Eltilslutning 31 Kabler 31 Eksempler på tilslutninger 3 7. Tilbehør 35 Isoleringssæt til aircondition- og køleanlæg 35 CIM-moduler 35 Grundfos Remote Management 3 Grundfos GO Remote 37 Modflanger 3 Eksterne sensorer Blændflange. Kurvebetingelser 5 Ydelseskurver 5 QR-kode på pumpens typeskilt Mærkninger 9. Ydelseskurver og tekniske data 7 1. Produktnumre 7 til det internationale marked Yderligere produktinformation 77 WebCAPS 77 WinCAPS 7 GO CAPS 79

3 1 1. Produktbeskrivelse Grundfos -cirkulationspumper er konstrueret til at cirkulere væsker i følgende anlæg: varmeanlæg køle- og airconditionanlæg brugsvandsanlæg. Pumpeprogrammet kan også anvendes i følgende anlæg: jordvarmeanlæg solvarmeanlæg. Driftsområde Data (N) Enkeltpumper Maks. flow, Q 7,5 m 3 /t Maks. løftehøjde, 1 m Maks. anlægstryk 1 bar / 1, MPa Medietemperatur -1 til +11 C TM Fordele Lavt energiforbrug. Alle -pumper overholder EuP 15-kravene. AUTO ADAPT -funktionen sikrer energibesparelser. FLOW ADAPT, som er en kombination af den velkendte AUTO ADAPT -reguleringsform og en ny FLOW LIMIT -funktion. Indbygget Grundfos-differenstryksensor og -temperaturføler. Sikkert valg. Enkel installation. Ingen vedligeholdelse og lang levetid. Udvidet brugerinterface med TFT-display. Betjeningspanel med selvforklarende trykknapper af kvalitetssilikone. Arbejdsloghistorik. Nem optimering af anlæg. Varmeenergimålerfunktion. Dobbeltpumpefunktion. Ekstern styring og overvågning via udbygningsmoduler. ele programmet leveres til et maksimalt anlægstryk på 1 bar (PN 1). ovedanvendelsesområder Produktbeskrivelse Fig. 1 -pumpeprogrammer Karakteristiske egenskaber AUTO ADAPT. FLOW ADAPT og FLOW LIMIT. Proportionaltrykregulering Konstanttrykregulering Kontstanttemperaturregulering. Drift på konstantkurve. Drift på maksimums- eller minimumskurve. Automatisk natsænkning. Ingen ekstern motorbeskyttelse påkrævet. Isoleringsskaller medleveres til enkeltpumper til varmeanlæg. Stort temperaturområde hvor medmedietemperatur og omgivelsestemperatur er uafhængige af hinanden. Varmeanlæg ovedpumpe Blandesløjfer Varmt brugsvand Varmeflader Airconditionflader. -cirkulationspumper er konstrueret til cirkulation af medier i varmeanlæg med variabelt flow hvor der kræves optimal indstilling af pumpens driftspunkt med henblik på reduktion af energiomkostninger. Pumperne er også egnede til brugsvandsanlæg. For at sikre korrekt drift er det vigtigt at anlæggets dimensioneringsområde falder inden for pumpens driftsområde. Pumpen er specielt egnet til installation i eksisterende anlæg hvor pumpens differenstryk er for højt i perioder med reduceret varmebehov. Pumpen er desuden egnet til nye anlæg, hvor der er brug for automatisk justering af det faktiske varmebehov uden brug af bypass-ventiler eller lignende dyre komponenter. Endelig er pumpen egnet til anvendelse i anlæg med varmtvandsprioritering da et eksternt signal kan tvinge pumpen til at køre i henhold til maksimumskurven, f.eks. i solvarmeanlæg. 3

4 1 Produktbeskrivelse Typenøgle Kode Eksempel -1 (F) (N) 3 Typerække Enkeltpumpe Nominel diameter (DN) for suge- og trykstuds [mm] Maks. løftehøjde [kp] F N Rørtilslutning Flange Pumpehusmateriale Støbejern Rustfrit stål Indbygningslængde [mm]

5 1 Ydelsesområde, p [kpa] Produktbeskrivelse TM Q [m³/h] Q [l/s] Fig. Ydelsesområde, 5

6 Produktrække. Produktrække Enkeltpumpe Indbygningslængde [mm] Støbejern Rustfrit stål PN PN 1 PN /1 PN 1 PN /1 3-1 F (N) 7 - F (N) -1 F (N) 9-1 F (N) F (N) F (N) F (N) F (N) 5 5- F (N) F (N) F (N) F (N) F (N) F (N) 3 5- F (N) F (N) F (N) F (N) F (N) F 3 - F F 3-1 F F F F F F F 5 75 Datablad Side Bemærk: Produktnumre på de forskellige pumpevarianter kan ses på side 7.

7 Valg af pumpe Alle pumper har et optimalt punkt (η maks ), der angiver hvor de arbejder mest effektivt. Dertil kommer at pumpen med den højeste virkningsgrad bør vælges. Desuden bør man overveje følgende parametre. Pumpestørrelse Sammen med pumpens ydelseskurve bruger man anlægskarakteristikken til at foretage korrekt pumpevalg og -dimensionering. Pumpestørrelse bør vælges ud fra: påkrævet maksimalt flow maksimalt tryktab i anlægget. Se anlægskarakteristikken for at fastlægge driftspunktet. Se fig. 3. Kommunikation Grundfos CIM-modulerne (CIM = Communication Interface Module) gør det muligt for at få forbindelse med standard-fieldbus-netværk hvilket muliggør: fuld processtyring og -overvågning modulkonstruktion der opfylder fremtidens krav baseret på standardfunktionsprofiler enkel konfiguration og nem installation åbne kommunikationsstandarder aflæsning af advarsels- og alarmmeldinger. Se afsnittet CIM-moduler, side og 5 for yderligere oplysninger. Produktrække Driftspunkt TM Fig. 3 Anlægskarakteristik Q TM 331 Fig. Eksempel på typisk CTS-anlæg og SRO-anlæg (styrings-, regulerings- og overvågnningsanlæg) Bemærk: En protokolomsætter er en enhed der faciliterer dataoverførsel mellem to forskellige netværk der er baseret på forskellige kommunikationsprotokoller. Driftsbetingelser Det bør undersøges, hvorvidt driftsbetingelserne er opfyldt, dvs. mediekvalitet og -temperatur omgivelsesbetingelser minimalt tilløbstryk maksimalt driftstryk. Styrings- og reguleringsformer AUTO ADAPT (fabriksindstilling), som passer til de fleste installationer. FLOW ADAPT i anlæg hvor der kræves flowbegrænsning, FLOW LIMIT. Proportionalregulering i anlæg med betydelige tryktab set i forhold til store variationer i flow. Konstanttrykregulering i anlæg med ubetydelige tryktab set i forhold til store variationer i flow. Konstanttemperaturregulering i varmeanlæg med fast anlægskarakteristik, f.eks. brugsvandsanlæg. Drift på konstantkurve. 7

8 3 Funktioner 3. Funktioner Anlægstype Varmeanlæg TM Fig. 5 Funktionstegning af varmeanlæg i erhvervsbygning Pos. 1 A 3 A B A B C Beskrivelse ovedpumper Kedel Klimaanlæg med varmeflade Varmt brugsvand Varmtvandscirkulation Koldt vand Blandesløjfer Radiatorer Fan coils Gulvvarme ovedpumper På grund af varierende varmebehov og vandstrømshastighed anbefaler vi altid brugen af hastighedsregulerede -pumper i varmeanlæg, enten i form af enkeltpumper eller parallelkoblede enkeltpumper. Parallelkoblede enkeltpumper har flere fordele. Ved alternerende drift er hver pumpe dimensioneret til 1 % flow, og den anden pumpe fungerer som reservepumpe hvilket giver højere driftssikkerhed. Da pumperne skiftes til at køre, sikres et ligeligt fordelt antal driftstimer. Kaskadedrift af parallelkoblede pumper opfylder kravene i anlæg med højt flow og lav differenstemperatur ( t) og giver samtidig 5 % backup. astighedsregulering af alle pumper giver mulighed for at opnå den maksimale energibesparelse da pumperne kører ved deres maksimale virkningsgrad. I anlæg med variabelt flow anbefaler vi at regulere hovedpumperne i proportionaltryk- eller AUTO ADAPT -reguleringsform vha. en differenstrykssensor i den fremløbsledning der har lavest tryk. Dermed opnås den største energibesparelse. FLOW ADAPT -funktionen sikrer den rigtige balancering af anlægget hvorved behovet for drøvleventiler kan reduceres betydeligt. Endelig gør den indbyggede varmeenergimåler det muligt at overvåge anlæggets varmeenergiforbrug og dermed sikre yderligere optimering af anlægget. Klimaanlæg med varmeflade Varmefladernes ydelse reguleres vha. varmtvandstemperaturen og flowet. Derfor anbefaler vi at installere blandesløjfer til variabelt flow ved varmefladerne. En hastighedsreguleret pumpe med blandesløjfe giver den ideelle tilpasning til varmefladens varierende belastning. I dette tilfælde har fuld autoritet, og eksterne ventiler til drøvling af pumpen bliver overflødige. Varmt brugsvand Ved cirkulation af varmt brugsvand opnås maksimal komfort da styringsformen konstanttempartur opretholder en konstant temperatur i recirkulationsrøret uden brug af separate termostatventiler. Blandesløjfer På grund af konkrete variationer i brug, flowtemperatur og varmebehov i forskellige dele af bygningen bør varmeanlægget inddeles i zoner der styres af uafhængige blandesløjfer. Varierende flow medfører at en hastighedsreguleret pumpe med blandesløjfe får autoritet i anlægget. Dermed opnås en bedre hydraulisk balance i hele anlægget. astighedsregulering af pumpen via AUTO ADAPT giver maksimal energibesparelse.

9 3 Køleanlæg TM Funktioner Fig. Funktionstegning af køleanlæg i erhvervsbygning Pos Beskrivelse Primære og sekundære pumper Klimaanlæg med køleflade Varmegenvindinganlæg køletårne Blandesløjfer Primære og sekundære pumper På grund af varierende kølebehov og vandstrømshastighed anbefaler vi altid brugen af hastighedsregulerede -pumper i køleanlæg i form af enkeltpumper. Parallelkoblede enkeltpumper har flere fordele. Ved alternerende drift er hver pumpe dimensioneret til 1 % flow, og den anden pumpe fungerer som reservepumpe hvilket giver højere driftssikkerhed. Da pumperne skiftes til at køre, sikres et ligeligt fordelt antal driftstimer. Kaskadedrift af parallelkoblede pumper opfylder kravene i anlæg med højt flow og lav differenstemperatur ( t) og giver samtidig 5 % backup. astighedsregulering af alle pumper giver mulighed for at opnå den maksimale energibesparelse da pumperne kører ved deres maksimale virkningsgrad. I anlæg med variabelt flow anbefaler vi at regulere de sekundære pumper i proportionaltryk- eller AUTO ADAPT -reguleringsform vha. en differenstrykssensor i den fremløbsledning der har lavest tryk. Dermed opnås den største energibesparelse. Endelig gør den indbyggede varmeenergimålerfunktion det muligt at overvåge anlæggets varmeenergiforbrug. Klimaanlæg med køleflade Kølefladernes ydelse reguleres vha. varmtvandstemperaturen og flowet. Derfor anbefaler vi at installere blandesløjfer til variabelt flow ved kølefladerne. En hastighedsreguleret pumpe med blandesløjfe giver den ideelle tilpasning til kølefladens varierende belastning. I dette tilfælde har fuld autoritet, og eksterne ventiler til drøvling af pumpen bliver overflødige. FLOW LIMIT sikrer at det nominelle flow aldrig overskrides. Varmegenvindinganlæg Varmegenvindingsanlægget har afgørende betydning for den samlede energieffektivitet i aircondition- og køleanlæg. Pumper der anvendes til disse formål, bør reguleres fra CTS-anlægget vha. et sætpunkt. Det er vigtigt at anvende hastighedsregulerede pumper i et varmegenvindingsanlæg på grund af den høje belastning og varierende temperatur i anlægget. Køletårn Flowet i køletårne ændres konstant som følge af varierende belastning af køleenheden og ændringer i den omgivende temperatur og luftfugtighed. Køletårnspumper skal kunne tilpasse sig disse varierende betingelser hvis den maksimale energibesparelse skal opnås. Pumperne reguleres vha. et temperatursætpunkt der måles ved køleenhedens kondensator. I et sådant anlæg har fuld autoritet, og eksterne ventiler til drøvling af flowet bliver overflødige. FLOW LIMIT sikrer at det nominelle flow aldrig overskrides. 9

10 3 Funktioner Blandesløjfer Risikoen for kondensdannelse medfører at flowtemperaturen gennem et køleloft eller -gulv aldrig må være lavere end indendørsluftens dugpunkt. Dugpunktet varierer med luftfugtigheden indendørs og temperaturen udendørs. Derfor skal kølevandets sætpunkt reguleres. En blandesløjfe er ideel til at opnå den korrekte temperatur og dermed sikre tilpasning til det varierende sætpunkt. For at sikre tilpasning til de konstante variationer i kølebelastningen i bygningens kølezoner reguleres køleydelsen i kølelofter og -gulve vha. motorventiler via zonestyringsenheder. Samtidig bør man altid anvende en hastighedsreguleret pumpe med blandesløjfe. 1

11 3 Solvarmeanlæg Funktioner TM Fig. 7 Funktionstegning af et solvarmeanlæg ovedpumper Solvarmeanlæg kører med meget lave flow sammenlignet med andre varmeanlæg, men har relativt høje tryktab. I en traditionel cirkulationspumpe reduceres flowet vha. en ventil hvilket medfører et betydeligt højere effektforbrug. For at opnå større reduktion i effektforbruget er, i kraft af styingsformen FLOW ADAPT /FLOW LIMIT, optimeret til at køre specielt under disse forhold. Jordvarmeanlæg 1 Fig. Pos. 1 Jordvarmeanlæg i erhvervsbygninger Beskrivelse Varmepumpe TM ovedpumpe er optimeret til at køre som cirkulationspumpe i et lukket sløjfesystem nedgravet i jorden hvor det fyldes med en blanding af vand og frostvæske. er derfor ideel til store jordvarmeanlæg til erhvervsbygninger. er konstrueret til pumpning af medier med temperaturer på ned til -1 C. Den kan håndtere alle kendte frostbeskyttelsesmidler. Det er vigtigt at alle komponenter er meget energiøkonomiske. Ingen cirkulationspumpe har en bedre ydelse i jordvarmeanlæg end med styringsformen FLOW ADAPT /FLOW LIMIT. Udnyt fordelene ved -pumpens ud- og indgange til regulering af pumpen sammen med varmepumpen. Installation og idriftsætning Der kræves ingen ekstern differenstryksensor eller motorbeskyttelse ved installationen af. Installationen er nem takket være en indbygget differenstryksensor og temperaturføler der tilsammen muliggør proportionaltrykregulering uden at en sensor er installeret i anlægget. I anlæg hvor der kræves differenstryk på et bestemt sted i anlægget, skal der dog installeres en ekstern differenstryksensor. Det konkrete pumpevalg foretages ud fra krævet flow og beregnede tryktab. Vi fraråder at vælge en overdimensioneret pumpe da dette medfører et unødvendigt højt energiforbrug. indeholder funktionen FLOW LIMIT. I kredsløb hvor har fuld autoritet, mindskes behovet for eksterne drøvleventiler. FLOW LIMIT sikrer at det nominelle flow aldrig overskrides. 11

12 3 Funktioner Valg af reguleringsform Anlægstype Anbefales i hovedparten af alle varmeanlæg, specielt i anlæg med relativt store tryktab i fordelingsledningerne. Se beskrivelse under proportionaltryk. I udskiftningssituationer hvor driftspunktet for proportionaltryk er ukendt. Driftspunktet skal ligge inden for driftsområdet for AUTO ADAPT. Under drift tilpasser pumpen sig automatisk til den aktuelle anlægskarakteristik. Denne indstilling sikrer minimalt energiforbrug og lavt støjniveau fra ventiler, hvilket reducerer driftsomkostningerne og øger komforten. Reguleringsformen FLOW ADAPT er en kombination af AUTO ADAPT og FLOW LIMIT. Denne reguleringsform egner sig til anlæg hvor der ønskes en maksimal flowgrænse, FLOW LIMIT. Pumpen overvåger og tilpasser løbende flowet og sikrer dermed at den valgte FLOW LIMIT -værdi ikke overskrides. ovedpumper i kedelanlæg hvor der er behov for et jævnt flow igennem kedlen. Der bruges ikke ekstra energi til at pumpe for meget flow i anlægget. I anlæg med blandesløjfer kan reguleringsformen bruges til at regulere flowet i hver sløjfe. Fordele: Det dimensionerede flow for hver zone (krævet varmeenergi) bestemmes af flowet fra pumpen. Denne værdi kan indstilles nøjagtigt i reguleringsformen FLOW ADAPT uden brug af pumpedrøvleventiler. Når flowet er indstillet lavere end reguleringsventilens indstilling, vil pumpen rampe ned i stedet for at bruge energi på at pumpe mod en afspærret ventil. Køleflader i airconditionanlæg kan køre ved højt tryk og lavt flow. Bemærk: Pumpen kan ikke reducere flowet på sugesiden, men kan kun regulere flowet på tryksiden. I anlæg med relativt store tryktab i fordelingsledningerne og i aircondition- og køleanlæg. Tostrengede varmeanlæg med termostatventiler og meget lange fordelingsledninger stærkt drøvlede strengreguleringsventiler differenstrykregulatorer store tryktab i de dele af anlægget hvorigennem hele vandmængden strømmer (f.eks. kedel, varmeveksler og fordelingsledning indtil første afgrening). ovedkredspumper i anlæg med store tryktab i hovedkredsen. Airconditionanlæg med varmevekslere (fan coils) kølelofter køleflader. I anlæg med relativt små tryktab i fordelingsledningerne. Tostrengede varmeanlæg med termostatventiler og dimensioneret til naturlig cirkulation små tryktab i de dele af anlægget hvorigennem hele vandmængden strømmer (f.eks. kedel, varmeveksler og fordelingsledning indtil første afgang) ombygget til stor temperaturforskel mellem fremløb og returløb (f.eks. fjernvarme). Gulvvarmeanlæg med termostatventiler. Enstrengede varmeanlæg med termostatventiler eller strengreguleringsventiler. ovedkredspumper i anlæg med små tryktab i hovedkredsen. I varmeanlæg med en fast anlægskarakteristik, f.eks. brugsvandsanlæg, kan det være relevant at regulere pumpen i henhold til en konstant returløbstemperatur. FLOW LIMIT kan med fordel bruges til at styre det maksimale cirkulationsflow. Vælg denne reguleringsform fac auto_min set set AUTO ADAPT FLOW ADAPT 5 % 9 % Q max Q fac Proportionaltryk Konstanttryk Konstant temperatur Q Q Q Q Q 1

13 3 Anlægstype vis der er installeret en styring, kan pumpen skifte fra én konstantkurve til en anden afhængigt af det eksterne signals værdi. Pumpen kan også indstilles til at køre i henhold til maksimums- eller minimumskurven som en ikke-reguleret pumpe. Maksimumskurveindstillingen kan bruges i perioder hvor der er et meget stort flowbehov. Denne driftsform er for eksempel egnet til anlæg med varmtvandsprioritet. Minimumskurveindstillingen kan bruges i perioder hvor der er et meget lille flowbehov. Denne driftsform er for eksempel egnet til manuel natsænkning hvis automatisk natsænkning ikke ønskes benyttet. I anlæg med pumper der kører parallelt. Flerpumpefunktionen gør det muligt at styre parallelkoblede enkeltpumper (to pumper) og dobbeltpumper uden brug af eksterne styringer. Pumper i et flerpumpeanlæg kommunikerer med hinanden via den trådløse GENIair-forbindelse. Vælg denne reguleringsform Konstantkurve Menuen "Assist" Opsætning af flerpumpesystem Q Funktioner 13

14 3 Funktioner Funktioner Side Driftsformer Normal (reguleringsformer aktiveret) 15 Stop 15 Min.-kurve 15 Maks.-kurve 15 Styrings- og reguleringsformer AUTO ADAPT (fabriksindstilling) 15 FLOW ADAPT 1 Proportionaltryk 1 Konstanttryk 1 Konstant temperatur 17 Konstantkurve 17 Øvrige funktioner i forbindelse med reguleringsformer FLOW LIMIT 1 Automatisk natsænkning 1 Øvrige driftsformer i forbindelse med flerpumpeopsætning Alternerende drift Reservedrift Kaskadedrift Aflæsninger og indstillinger på pumpen Betjeningspanel og display Driftsstatus Pumpeydelse Advarsel og alarm Varmeenergimåler Arbejdslog, historik Indgang til ekstern sensor Grundfos Eye (statusindikator) 3 Kommunikation Trådløs Grundfos GO Remote 3 Trådløs GENIair-forbindelse Pumpeoplysninger til CTS-anlæg via CIM-moduler Digitale indgange 3 Relæudgange 3 Analog indgang 3 Bus via GENIbus 5 Bus via LonWorks 5 Bus via Profibus DP 5 Bus via Modbus RTU 5 Bus via BACnet MS/TP 5 Grundfos Remote Management 5 1

15 3 Driftsformer Maks. AUTO ADAPT Anbefales til de fleste varmeanlæg. Under drift tilpasser pumpen sig automatisk til den aktuelle anlægskarakteristik. Denne indstilling sikrer minimalt energiforbrug og lavt støjniveau fra ventiler, hvilket reducerer driftsomkostningerne og øger komforten. Funktioner Min. Q TM fac A 1 set1 Fig. 9 Maksimums- eller minimumskurver Normal: Pumpen kører i henhold til den valgte reguleringsform. Bemærk: Reguleringsform og sætpunkt kan vælges selvom pumpen ikke kører i normal tilstand. Stop: Pumpen stopper. Min.: Minimumskurveindstillingen kan bruges i perioder hvor der er et meget lille flowbehov. Denne driftsform er for eksempel egnet til manuel natsænkning hvis automatisk natsænkning ikke ønskes benyttet. Maks. Maksimumskurveindstillingen kan bruges i perioder hvor der er et meget stort flowbehov. Denne driftsform er for eksempel egnet til anlæg med varmtvandsprioritet. Driftsformen kan vælges direkte vha. de indbyggede digitale indgange. Se afsnittet Digitale indgange, side 33. Styrings- og reguleringsformer Fabriksindstilling Pumperne er fabriksindstillet til AUTO ADAPT uden automatisk natsænkning. Sætpunktet er fabriksindstillet til det halve af den maksimale løftehøjde. Fabriksindstillingen passer til de fleste installationer. Bemærk: Når der tændes for pumpen via strømforsyningen, starter den i AUTO ADAPT efter ca. 5 sekunder. vis der ikke trykkes på en tast på pumpens betjeningspanel i 15 minutter, går displayet i dvaletilstand. Når der trykkes på en tast, aktiveres "ome"-displayet. auto_min Fig. 1 Styring med AUTO ADAPT A set 3 A Bemærk: Manuel indstilling af sætpunkt er ikke mulig. Når reguleringsformen AUTO ADAPT er blevet aktiveret, starter pumpen med fabriksindstillingen, fac = set1, svarende til ca. 55 % af maks. løftehøjde, og tilpasser herefter ydelsen til A 1. Se fig. 1. Når pumpen registrerer et lavere tryk på maks.-kurven, A, vælger AUTO ADAPT -funktionen automatisk en tilsvarende lavere reguleringskurve, set. vis ventilerne i anlægget lukker, tilpasser pumpen ydelsen til A 3. A 1 : Oprindeligt driftspunkt. A : Lavere registreret løftehøjde på maksimumskurven. A 3 : Nyt driftspunkt efter AUTO ADAPT -regulering. sæt1 Oprindelig sætpunktsindstilling. sæt Nyt sætpunkt efter AUTO ADAPT -regulering. fab : Se afsnittet Indstillingsværdier for reguleringsformer, side 19. auto_min : En fast værdi på 1,5 m. Reguleringsformen AUTO ADAPT er en form for proportionaltrykregulering, hvor reguleringskurverne har et fast udgangspunkt, auto_min. Reguleringsformen AUTO ADAPT er specielt udviklet til varmeanlæg og anbefales ikke til aircondition- og køleanlæg. Q TM

16 3 Funktioner FLOW ADAPT Oftest foretages pumpevalget ud fra krævet flow og bregenet tryktab. Pumpen er som regel overdimensioneret med 3- % for at sikre at den kan håndtere tryktabene i anlægget. Til justering af maksimalflowet i denne overdimensionerede pumpe indbygges strengreguleringsventiler i kredsløbet for at øge modstanden og dermed reducere flowet. Funktionen FLOW ADAPT kan reducere behovet for en drøvleventil. Bemærk: Funktionen kan ikke eliminere behovet for reguleringsventiler i varmeanlæg. Proportionaltryk Denne reguleringsform anvendes i anlæg med relativt store tryktab i fordellingsrørene. Pumpens løftehøjde øges proportionalt med flowet i anlægget for at kompensere for tryktabene i fordelingsrørene. Sætpunktet kan indstilles med en nøjagtighed på,1 meter. Løftehøjden mod en lukket ventil er halvdelen af sætpunktet sæt. set Fig. 11 Mindre behov for en reguleringsventil Reguleringsformen FLOW ADAPT forener en reguleringsform og en funktion. Pumpen kører i AUTO ADAPT. Flowet overstiger aldrig en valgt FLOW LIMIT -værdi hvilket reducerer behovet for at serieforbinde en reguleringsventil til pumpen. TM Fig. 13 Proportionaltrykregulering. Konstanttryk Vi anbefaler denne reguleringsform i anlæg med relativt lave tryktab. Løftehøjden holdes konstant, uafhængigt af anlæggets flow. set Q TM % 9 % Q max Indstillingsområde fac auto_min Q fac Q TM Fig. 1 Konstanttrykregulering Q TM Fig. 1 Styring med FLOW ADAPT Når FLOW ADAPT er valgt, vil pumpen køre AUTO ADAPT og sikre at flowet aldrig overstiger den indtastede FLOW LIMIT -værdi. Indstillingsområdet for FLOW LIMIT er 5 til 9 % af pumpens Q maks.. Fabriksindstillingen af FLOW LIMIT er det flow hvor AUTO ADAPT -fabriksindstillingen møder maksimumskurven. Se fig. 1. Bemærk: FLOW LIMIT må ikke indstilles lavere end det dimensionerede driftspunkt. 1

17 3 Konstant temperatur I varmeanlæg med en fast anlægskarakteristik, f.eks. brugsvandsanlæg, er det relevant at regulere pumpen i henhold til en konstant returløbstemperatur. Konstantkurve Pumpen kan indstilles til at køre i henhold til en konstantkurve som en ikke-reguleret pumpe. Se fig. 1. Den ønskede hastighed kan indstilles i % af den maksimale hastighed i området 5 til 1 %. Funktioner Fig. 15 Kontstanttemperaturregulering Temperaturføler vis pumpen er installeret i fremløbsledningen, skal der installeres en ekstern temperaturføler i anlæggets returløbsledning. Se fig. 17. Føleren skal installeres så tæt som muligt ved forbrugeren (radiator, varmeveksler osv.). t F Q TM Fig. 1 Konstantkurvedrift Bemærk: Afhængigt af anlægskarakteristikken og driftspunktet kan 1 %-indstillingen være lidt mindre end pumpens aktuelle maksimumskurve selvom displayet viser 1 %. Dette skyldes de effekt- og trykbegrænsninger der er indbygget i pumpen. Afvigelsen varierer alt efter pumpetype og tryktab i rørene. [%] Q TM t R TM % Begrænset maksimumskurve Fig. 1 Pumpe med ekstern sensor vis pumpen er installeret i returløbsledningen i anlægget, kan den interne temperatursensor bruges. I dette tilfælde skal pumpen installeres så tæt som muligt ved forbrugeren (radiator, varmeveksler osv.). % % Q [m 3 /h] Fig. 19 Effekt- og trykbegrænsninger som påvirker maksimumskurven TM5 1 t F t R Fig. 17 Pumpe med intern sensor TM Pumpen kan også indstilles til at køre i henhold til maksimums- eller minimumskurven som en ikke-reguleret pumpe. Maksimumskurveindstillingen kan bruges i perioder hvor der er et meget stort flowbehov. Denne driftsform er for eksempel egnet til anlæg med varmtvandsprioritet. Minimumskurveindstillingen kan bruges i perioder hvor der er et meget lille flowbehov. Denne driftsform er for eksempel egnet til manuel natsænkning hvis automatisk natsænkning ikke ønskes benyttet. Disse to former kan vælges via de digitale indgange. 17

18 3 Funktioner Øvrige funktioner i forbindelse med reguleringsformer har en række funktioner i forbindelse med reguleringsformer der opfylder særlige behov. set Normalt driftspunkt ved konstanttryk Driftspunkt ved FLOW LIMIT FLOW LIMIT 5 % 9 % Q max Indstillingsområde Fig. Konstanttrykregulering med FLOW LIMIT Q TM5 31 Q limit Q max Q TM Normalt driftspunkt ved konstantkurve Driftspunkt ved FLOW LIMIT Fig. FLOW LIMIT Funktionen FLOW LIMIT giver mulighed for at begrænse pumpens oprindelige maksimalflow. FLOW LIMIT kan aktiveres når pumpen kører i en af følgende reguleringsformer: proportionaltryk konstanttryk konstant temperatur konstantkurve. I flowområdet fra til Q maks kører pumpen i overensstemmelse med den valgte reguleringsform. Når Q maks nås, reducerer FLOW LIMIT pumpens hastighed for at sikre at den indstillede FLOW LIMIT -værdi aldrig overskrides uanset om anlægget kræver et større flow som følge af reduceret modstand i anlægget. Se fig. 1, eller 3. set Normalt driftspunkt ved proportionaltryk Driftspunkt ved FLOW LIMIT Fig. 3 Konstantkurve med FLOW LIMIT Automatisk natsænkning Når automatisk natsænkning er aktiveret, skifter pumpen automatisk mellem normal drift og natsænkning (drift ved lav ydelse). Når automatisk natsænkning er aktiveret, kører pumpen på minimumskurven. Skift mellem normal drift og natsænkning afhænger af fremløbstemperaturen. Pumpen skifter automatisk til natsænkning når den indbyggede sensor registrerer et fald i fremløbstemperaturen på mere end 1 til 15 C inden for ca. to timer. Temperaturfaldet skal være mindst,1 C/min. Skift til normal drift finder sted uden tidsforsinkelse når temperaturen er steget med ca. 1 C. Bemærk: Automatisk natsænkning kan ikke aktiveres når pumpen er indstillet til drift på konstantkurve. Q TM5 5 1 set Q TM Fig. 1 Proportionaltrykregulering med FLOW LIMIT 1

19 3 Indstillingsværdier for reguleringsformer Indstillingsværdierne for FLOW ADAPT og FLOW LIMIT angives som procent af Q maks, men skal indtastes i m 3 /t i menuen "Indstillinger". Se fig.. AUTO FLOW ADAPT /FLOW LIMIT ADAPT Q maks Pumpetype fab Q fab Q min 5 % Q maks 9 % [m 3 /t] [m 3 /t] [m 3 /t] [m 3 /t] 3-1 F (N),5 19,5 1,9 17,5 - F (N),5 1,5 13 5, 19, -1 F (N) 5,5 3,5 15 5,9 1, -1 F (N),5 5,5 1, 3, -15 F (N),,5 1 7,1 5,7-1 F (N) 9,5,5 15 7,1 5,7 5- F (N),5 1,5 13 5, 19, 5- F (N) 3,5,5 17, 3,9 5- F (N),5 9,5 17 7,, 5-1 F (N) 5,5 31,5 1 7,9, 5-1 F (N),5 35,5 19,9 3, 5-15 F (N), 37,5 9, 33, 5-1 F (N) 9,5 39,5 19 9,9 35, 5- F (N),5 9,5 1 7,, 5- F (N) 3,5 3,5 9,1 3,9 5- F (N),5,5 5 1,1 3,5 5-1 F (N) 5,5 3,5 1,9 39, 5-1 F (N),5 7,5 3 11,9, 5-15 F (N), 5,5 1,1 5,9 - F,5 1,5 3 1, 37, - F 3,5,5 37 1,1 3,7 - F,5 5,5 13, 9,1-1 F 5,5 7,5 7 1,9, -1 F,5 7,5 1,1 5,3 1- F,5 5,5 13,1 7,3 1- F 3,5 59,5 3 1,9 53, 1- F,5 7,5 5 1,9, 1-1 F 5,5 73,5 5 1,, 1-1 F,5 7, , 7,7 Driftsområdet for propotrionaltryk- og konstanttrykregulering fremgår af de enkelte datablade. Drift på konstantkurve: til 1 % hastighed. Funktioner 19

20 3 Funktioner Øvrige driftsformer i forbindelse med flerpumpeopsætning Flerpumpefunktion Flerpumpefunktion aktiverer regulering af parallelkoblede enkeltpumper uden anvendelse af udvendige regulatorer. Pumper i et flerpumpeanlæg kommunikerer med hinanden via den trådløse GENIair-forbindelse. Et flerpumpeanlæg sættes op via en valgt pumpe, dvs. masterpumpen (først valgte pumpe). Alle Grundfospumper med en GENIair-forbindelse kan indgå i et flerpumpeanlæg. Flerpumpefunktionerne er beskrevet i de følgende afsnit. Alternerende drift Kun én pumpe kører ad gangen. Pumpeskift afhænger af tid og energi. vis en pumpe fejler, tager den anden pumpe automatisk over. Pumpeanlæg: To parallelkoblede enkeltpumper. Pumperne skal være af samme størrelse og type. ver pumpe kræver en kontraventil der er monteret på afgangssiden af pumpen. Pumpeanlæg: To parallelkoblede enkeltpumper. Pumperne skal være af samme størrelse og type. ver pumpe kræver en kontraventil der er monteret på afgangssiden af pumpen. Reguleringsformen skal være indstillet til "Konstanttryk" eller "Konstantkurve". Aflæsninger og indstillinger på pumpen Betjeningspanel og display har et " TFT-display med en intuitiv og brugervenlig brugerflade. Betjeningspanelet har selvforklarende trykknapper af kvalitetssilikone der sikrer præcis navigering i menuer. Betjeningspanelet er designet så det giver brugeren hurtig og nem adgang til pumpe- og ydelsesdata på stedet. Første gang pumpen startes, præsenteres brugeren for en opstartsvejledning der gør det nemt at indstille. Desuden guider Assist-menuen brugeren gennem de forskellige pumpeindstillinger. Reservedrift Den ene pumpe kører kontinuerligt. Reservepumpen kører med intervaller for at forhindre at den gror fast. vis driftspumpen stopper på grund af en fejl, starter reservepumpen automatisk. Pumpeanlæg: To parallelkoblede enkeltpumper. Pumperne skal være af samme størrelse og type. ver pumpe kræver en kontraventil der er monteret på afgangssiden af pumpen. Kaskadedrift Kaskadedrift sikrer at pumpeydelsen automatisk tilpasses forbruget ved at ind- eller udkoble pumper. Anlægget fungerer således så energibesparende som muligt med et konstant tryk og et begrænset antal pumper. Ved konstanttrykregulering starter slavepumpen ved en ydelse på 9 % og standser ved 5 %. Det kan være en fordel at vælge en master/slavepumpe da slavepumpen kører i et kort tidsrum ved spidsbelastninger. vis man vælger en overdimensioneret enkeltpumpe, risikerer man at den oftest kører uden for sit optimale virkningsgradsområde. Alle pumper i drift kører med samme hastighed. Pumpeskift sker automatisk og afhænger af hastighed, driftstimer og fejl. Fig. Betjeningspanel Knap Funktion Går til menuen "ome". Går tilbage til forrige handling. Navigerer imellem hovedmenuer, displaybilleder og cifre. Ved menuskift vil det viste displaybillede altid være det øverste billede i den nye menu. Navigerer mellem undermenuer. Gemmer ændrede værdier, afstiller alarmer og udvider værdifeltet. TM5 3 11

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper 50 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE Cirkulationspumper 5 Hz ndhold Produktdata Cirkulationspumper 3 Typenøgle 3 Ydelsesområde 3 Anvendelse 4 Pumpemedier 4 Regulering af varmeanlæg 5 AUTOADAPT 5 Drift 5 Fordele ved pumpestyring

Læs mere

TPE3 INTELLIGENTE INLINE-PUMPER OPTIMERER ANLÆGGET

TPE3 INTELLIGENTE INLINE-PUMPER OPTIMERER ANLÆGGET INTELLIGENTE INLINE-PUMPER OPER ANLÆGGET ET KVANTESPRING FOR INLINE-PUMPER INTELLIGENT KOMMUNIKATION EN NATURLIG DEL AF ENHVER Større input, større output Med sin ekstremt høje virkningsgrad og mange intelligente

Læs mere

grundfos produktnyheder MAGNA3 & Grundfos GO MAGNA3 & Ny revolutionerende cirkulationspumpe med integration til tidsbesparende mobil pumpestyring

grundfos produktnyheder MAGNA3 & Grundfos GO MAGNA3 & Ny revolutionerende cirkulationspumpe med integration til tidsbesparende mobil pumpestyring grundfos produktnyheder MAGNA3 & Grundfos GO MAGNA3 & Grundfos GO Ny revolutionerende cirkulationspumpe med integration til tidsbesparende mobil pumpestyring Den højeste standard de bedste resultater Komplet

Læs mere

KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER

KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER DET ER TID TIL AT KRÆVE MERE I mere end 65 år har vores filosofi hos Grundfos været at kræve mere. Derfor lancerede vi Red Wolf Project en femårig mission med et klart

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Serie 100. Cirkulationspumper, Serie 100 50/60 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Serie 100. Cirkulationspumper, Serie 100 50/60 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE Cirkulationspumper, 50/60 Hz Indhold Generelle data Ydelsesoversigt 3 Produktprogram ALPHA2, 1 x 230 V, 50 Hz 4 Produktprogram UPS, UP, 1 x 230 V, 50 Hz 5 Typenøgler 6 GRUNDFOS ALPHA2

Læs mere

KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER

KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER DET ER TID TIL AT KRÆVE MERE I mere end 65 år har vores filosofi hos Grundfos været at kræve mere. Derfor lancerede vi Red Wolf Project en femårig mission med et klart

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

/F H C Ørsteds Vej31-33 (431), H.C.Ørsteds Vej 31 Trp, 1879 Frederiksberg C. Dato. Enhed Fundet i orden Manuel ændring

/F H C Ørsteds Vej31-33 (431), H.C.Ørsteds Vej 31 Trp, 1879 Frederiksberg C. Dato. Enhed Fundet i orden Manuel ændring Kundenavn /F C Ørsteds Vej (),.C.Ørsteds Vej Trp, 879 Frederiksberg C Kundens email adresse rtamara@sol.dk Installationsnummer 59576 Dato /8/9 Målernummer Fjernvarmesystem To strenget anlæg Isolering Fundet

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 25) AVP s- og smontering, justerbar indstilling Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Trykforøgning og udpumpning

Trykforøgning og udpumpning GRUNDFOS VANDFORSYNING Trykforøgning og udpumpning Skal du til at planlægge et trykforøgeranlæg/udpumpningsanlæg? Kontakt Grundfos først! En god begyndelse giver et godt resultat Hvis du skal til at konstruere

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2 type CCR 2 Funktioner Hvis CCR2 regulatoren registrerer, at det ikke er muligt at opnå den ønskede temperatur i alle stigestrenge samtidigt lukkes nogle af stigestrengene indtil desinfektionstemperaturen

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

GRUNDFOS MQ. GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene

GRUNDFOS MQ. GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene GRUNDFOS MQ GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene BRUGERVENLIG BETJENING Kompakt og sammenbygget enhed, der er udviklet specielt til

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro MPC. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro MPC. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Hydro MPC Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Så let som at stille et ur. AB-QM Perfekt flowbegrænser og regulering i én ventil

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Så let som at stille et ur. AB-QM Perfekt flowbegrænser og regulering i én ventil MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Så let som at stille et ur Perfekt flowbegrænser og regulering i én ventil Søger du altid efter den perfekte løsning? Den perfekte drift? Den perfekte installation? Ganske

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Det bedste er blevet endnu bedre

Det bedste er blevet endnu bedre Det bedste er blevet endnu bedre Kræv den NYE ALPHA2 KONSTANT INNOVATION DET LIGGER I VORES GENER Med over 3 millioner solgte enheder på verdensplan har Grundfos ALPHA2 vist sig at være verdens bedst sælgende

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

wavin.dk Wavin Midishunte Wavin Midishunt Installationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials

wavin.dk Wavin Midishunte Wavin Midishunt Installationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials wavin.dk Wavin Midishunt nstallationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål...

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design PoolManager PoolManager PRO Funktionalitet og flot design Nyudviklet innovativ teknik i moderne design Made in Germany Nyd krystalklart vand hver eneste dag. Den seneste udgave af Poolmanager har gennemgået

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

GRUNDFOS MP 204. Elektronisk motorbeskyttelse til pumper

GRUNDFOS MP 204. Elektronisk motorbeskyttelse til pumper GRUNDFOS MP 204 Elektronisk motorbeskyttelse til pumper MP 204 holder øje med dine pumper - meget nøje For dem, der ikke tager let på motorbeskyttelse Den nye MP 204-motorbeskyttelsesenhed blev udviklet

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21)

Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21) Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21) Beskrivelse AFP VFG2 (VFG 21) er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker ved stigende differenstryk. Regulatoren

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

GRUNDFOS DISTRICT HEATING. Fjernvarme ifølge Grundfos vi opfylder ethvert behov

GRUNDFOS DISTRICT HEATING. Fjernvarme ifølge Grundfos vi opfylder ethvert behov GRUNDFOS DISTRICT HEATING Fjernvarme ifølge Grundfos vi opfylder ethvert behov Stærke partnerskaber gennem viden om fjernevarme Flow Thinking forbedrer fjernvarmeforsyningen Grundfos er verdens førende

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

til radiatortermostat RA 2000

til radiatortermostat RA 2000 Datablad Ventilhuse type RA-N med integreret forindstilling til radiatortermostat RA 2000 EN 215-1 HD 1215-2 Anvendelse Ligeløbsventil Vinkelløbsventil Sideløbsventil UK-model Ventilhuse type RA-N anvendes

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet.

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. ALARM OVERSIGT Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. Den enkelte alarm har et nummer der sammen med alarmteksten registreres

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

NETLON. 1.1 Variabel liste BL2_5B. BL2_5_variabelliste.doc Side 1 af 13

NETLON. 1.1 Variabel liste BL2_5B. BL2_5_variabelliste.doc Side 1 af 13 1.1 Variabel liste BL2_5B No. Variable name Dir SNVT type Default Connect 0 nvitimeset In SNVT_time_stamp (84) Indstilling af klokken 1 nviisholiday In SNVT_lev_disc (22) Signal ved ferie fra CTS-anlæg

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 5. Instruktion

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 5. Instruktion Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Cebocon 5 Instruktion CEBOCON5 Dansk CEBOCON5 er en elektronisk konstanttrykregulator, som primært

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu

Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu Avanceret - ganske enkelt Danfoss trådløse CF2-system til styring af gulvvarme er designet med enkelhed for øje. Det gør det muligt at montere

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

www.siemens.dk/buildingtechnologies Varmeautomatik guide Answers for infrastructure.

www.siemens.dk/buildingtechnologies Varmeautomatik guide Answers for infrastructure. www.siemens.dk/buildingtechnologies Varmeautomatik guide Answers for infrastructure. Indhold Indledning 3 Siemens RVD varmeregulator funktionsoversigt 4 Anlægstype 1 RVD120 5 Anlægstype 2 RVD140 6 Anlægstype

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL kompressorstyring Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL Solutions you can grow with Kompressorstyring og optimering ADAP-KOOL kølestyringer giver stor fleksibilitet

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000

Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000 Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000 2 6m 4 mm / m 6 Løftehøjde (kpa) Pumpekapacitet (l/h) www.phj.dk 7 8.2 13 9 1 2 11 12 3 4 5 6 7 8 13 14 15 16 www.phj.dk 3 1 Foreskrifter

Læs mere

FITOTERM 150 CT2-80 TESTCYKLUSSER MED VARMECHOK STRENOMETER INFORMATION BESKRIVELSE NØGLEEGENSKABER

FITOTERM 150 CT2-80 TESTCYKLUSSER MED VARMECHOK STRENOMETER INFORMATION BESKRIVELSE NØGLEEGENSKABER STRENOMETER INFORMATION FITOTERM 150 CT2-80 TESTCYKLUSSER MED VARMECHOK BESKRIVELSE Prøvekammeret med varmechok, Fitoterm 150 CT2-80, har 2 uafhængige kamre i samme chassis. Det øvre (varme) kammer opvarmes

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP Varenummer 120871 1 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel 02 2007 10002 Ecoflex Supra røret som aldrig fryser Indret byggepladsen eller f.eks. fritidshuset med

Læs mere

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Rev. 5 01.01.03 Indhold 1. SYSTEMETS ANVENDELSE...3 2. FUNKTION...3 2.1

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

IC200CX-serien. Hurtig vejledning

IC200CX-serien. Hurtig vejledning IC200CX-serien Hurtig vejledning 1 BRUGERFLADE 1.1 KONFIGURATION AF DISPLAYET Hoveddisplay Nederste display 1.2 SYMBOLERNES BETYDNING Symbol C - F BAR-PSI Forklaring / Funktion Lyser, når displayet viser

Læs mere