GRUNDFOS DATAHÆFTE MAGNA3. Cirkulationspumper. 50/60 Hz. BEST in class

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDFOS DATAHÆFTE MAGNA3. Cirkulationspumper. 50/60 Hz. BEST in class"

Transkript

1 GRUNDFOS DATAÆFTE Cirkulationspumper 5/ z BEST in class

2 Indholdsfortegnelse 1. Produktbeskrivelse 3 ovedanvendelsesområder 3 Typenøgle Ydelsesområde, 5. Produktrække Valg af pumpe 7 3. Funktioner Anlægstype Funktioner 1 Driftsformer 15 Styrings- og reguleringsformer 15 Øvrige funktioner i forbindelse med reguleringsformer 1 Øvrige driftsformer i forbindelse med flerpumpeopsætning Aflæsninger og indstillinger på pumpen Kommunikation 3. Driftsbetingelser Generelle anbefalinger Pumpemedier Differenstryk- og temperatursensor 7 Eldata 5. Konstruktion 9 Snittegning 3 Materialespecifikation 3. Installation 31 Mekanisk installation 31 Eltilslutning 31 Kabler 31 Eksempler på tilslutninger 3 7. Tilbehør 35 Isoleringssæt til aircondition- og køleanlæg 35 CIM-moduler 35 Grundfos Remote Management 3 Grundfos GO Remote 37 Modflanger 3 Eksterne sensorer Blændflange. Kurvebetingelser 5 Ydelseskurver 5 QR-kode på pumpens typeskilt Mærkninger 9. Ydelseskurver og tekniske data 7 1. Produktnumre 7 til det internationale marked Yderligere produktinformation 77 WebCAPS 77 WinCAPS 7 GO CAPS 79

3 1 1. Produktbeskrivelse Grundfos -cirkulationspumper er konstrueret til at cirkulere væsker i følgende anlæg: varmeanlæg køle- og airconditionanlæg brugsvandsanlæg. Pumpeprogrammet kan også anvendes i følgende anlæg: jordvarmeanlæg solvarmeanlæg. Driftsområde Data (N) Enkeltpumper Maks. flow, Q 7,5 m 3 /t Maks. løftehøjde, 1 m Maks. anlægstryk 1 bar / 1, MPa Medietemperatur -1 til +11 C TM Fordele Lavt energiforbrug. Alle -pumper overholder EuP 15-kravene. AUTO ADAPT -funktionen sikrer energibesparelser. FLOW ADAPT, som er en kombination af den velkendte AUTO ADAPT -reguleringsform og en ny FLOW LIMIT -funktion. Indbygget Grundfos-differenstryksensor og -temperaturføler. Sikkert valg. Enkel installation. Ingen vedligeholdelse og lang levetid. Udvidet brugerinterface med TFT-display. Betjeningspanel med selvforklarende trykknapper af kvalitetssilikone. Arbejdsloghistorik. Nem optimering af anlæg. Varmeenergimålerfunktion. Dobbeltpumpefunktion. Ekstern styring og overvågning via udbygningsmoduler. ele programmet leveres til et maksimalt anlægstryk på 1 bar (PN 1). ovedanvendelsesområder Produktbeskrivelse Fig. 1 -pumpeprogrammer Karakteristiske egenskaber AUTO ADAPT. FLOW ADAPT og FLOW LIMIT. Proportionaltrykregulering Konstanttrykregulering Kontstanttemperaturregulering. Drift på konstantkurve. Drift på maksimums- eller minimumskurve. Automatisk natsænkning. Ingen ekstern motorbeskyttelse påkrævet. Isoleringsskaller medleveres til enkeltpumper til varmeanlæg. Stort temperaturområde hvor medmedietemperatur og omgivelsestemperatur er uafhængige af hinanden. Varmeanlæg ovedpumpe Blandesløjfer Varmt brugsvand Varmeflader Airconditionflader. -cirkulationspumper er konstrueret til cirkulation af medier i varmeanlæg med variabelt flow hvor der kræves optimal indstilling af pumpens driftspunkt med henblik på reduktion af energiomkostninger. Pumperne er også egnede til brugsvandsanlæg. For at sikre korrekt drift er det vigtigt at anlæggets dimensioneringsområde falder inden for pumpens driftsområde. Pumpen er specielt egnet til installation i eksisterende anlæg hvor pumpens differenstryk er for højt i perioder med reduceret varmebehov. Pumpen er desuden egnet til nye anlæg, hvor der er brug for automatisk justering af det faktiske varmebehov uden brug af bypass-ventiler eller lignende dyre komponenter. Endelig er pumpen egnet til anvendelse i anlæg med varmtvandsprioritering da et eksternt signal kan tvinge pumpen til at køre i henhold til maksimumskurven, f.eks. i solvarmeanlæg. 3

4 1 Produktbeskrivelse Typenøgle Kode Eksempel -1 (F) (N) 3 Typerække Enkeltpumpe Nominel diameter (DN) for suge- og trykstuds [mm] Maks. løftehøjde [kp] F N Rørtilslutning Flange Pumpehusmateriale Støbejern Rustfrit stål Indbygningslængde [mm]

5 1 Ydelsesområde, p [kpa] Produktbeskrivelse TM Q [m³/h] Q [l/s] Fig. Ydelsesområde, 5

6 Produktrække. Produktrække Enkeltpumpe Indbygningslængde [mm] Støbejern Rustfrit stål PN PN 1 PN /1 PN 1 PN /1 3-1 F (N) 7 - F (N) -1 F (N) 9-1 F (N) F (N) F (N) F (N) F (N) 5 5- F (N) F (N) F (N) F (N) F (N) F (N) 3 5- F (N) F (N) F (N) F (N) F (N) F 3 - F F 3-1 F F F F F F F 5 75 Datablad Side Bemærk: Produktnumre på de forskellige pumpevarianter kan ses på side 7.

7 Valg af pumpe Alle pumper har et optimalt punkt (η maks ), der angiver hvor de arbejder mest effektivt. Dertil kommer at pumpen med den højeste virkningsgrad bør vælges. Desuden bør man overveje følgende parametre. Pumpestørrelse Sammen med pumpens ydelseskurve bruger man anlægskarakteristikken til at foretage korrekt pumpevalg og -dimensionering. Pumpestørrelse bør vælges ud fra: påkrævet maksimalt flow maksimalt tryktab i anlægget. Se anlægskarakteristikken for at fastlægge driftspunktet. Se fig. 3. Kommunikation Grundfos CIM-modulerne (CIM = Communication Interface Module) gør det muligt for at få forbindelse med standard-fieldbus-netværk hvilket muliggør: fuld processtyring og -overvågning modulkonstruktion der opfylder fremtidens krav baseret på standardfunktionsprofiler enkel konfiguration og nem installation åbne kommunikationsstandarder aflæsning af advarsels- og alarmmeldinger. Se afsnittet CIM-moduler, side og 5 for yderligere oplysninger. Produktrække Driftspunkt TM Fig. 3 Anlægskarakteristik Q TM 331 Fig. Eksempel på typisk CTS-anlæg og SRO-anlæg (styrings-, regulerings- og overvågnningsanlæg) Bemærk: En protokolomsætter er en enhed der faciliterer dataoverførsel mellem to forskellige netværk der er baseret på forskellige kommunikationsprotokoller. Driftsbetingelser Det bør undersøges, hvorvidt driftsbetingelserne er opfyldt, dvs. mediekvalitet og -temperatur omgivelsesbetingelser minimalt tilløbstryk maksimalt driftstryk. Styrings- og reguleringsformer AUTO ADAPT (fabriksindstilling), som passer til de fleste installationer. FLOW ADAPT i anlæg hvor der kræves flowbegrænsning, FLOW LIMIT. Proportionalregulering i anlæg med betydelige tryktab set i forhold til store variationer i flow. Konstanttrykregulering i anlæg med ubetydelige tryktab set i forhold til store variationer i flow. Konstanttemperaturregulering i varmeanlæg med fast anlægskarakteristik, f.eks. brugsvandsanlæg. Drift på konstantkurve. 7

8 3 Funktioner 3. Funktioner Anlægstype Varmeanlæg TM Fig. 5 Funktionstegning af varmeanlæg i erhvervsbygning Pos. 1 A 3 A B A B C Beskrivelse ovedpumper Kedel Klimaanlæg med varmeflade Varmt brugsvand Varmtvandscirkulation Koldt vand Blandesløjfer Radiatorer Fan coils Gulvvarme ovedpumper På grund af varierende varmebehov og vandstrømshastighed anbefaler vi altid brugen af hastighedsregulerede -pumper i varmeanlæg, enten i form af enkeltpumper eller parallelkoblede enkeltpumper. Parallelkoblede enkeltpumper har flere fordele. Ved alternerende drift er hver pumpe dimensioneret til 1 % flow, og den anden pumpe fungerer som reservepumpe hvilket giver højere driftssikkerhed. Da pumperne skiftes til at køre, sikres et ligeligt fordelt antal driftstimer. Kaskadedrift af parallelkoblede pumper opfylder kravene i anlæg med højt flow og lav differenstemperatur ( t) og giver samtidig 5 % backup. astighedsregulering af alle pumper giver mulighed for at opnå den maksimale energibesparelse da pumperne kører ved deres maksimale virkningsgrad. I anlæg med variabelt flow anbefaler vi at regulere hovedpumperne i proportionaltryk- eller AUTO ADAPT -reguleringsform vha. en differenstrykssensor i den fremløbsledning der har lavest tryk. Dermed opnås den største energibesparelse. FLOW ADAPT -funktionen sikrer den rigtige balancering af anlægget hvorved behovet for drøvleventiler kan reduceres betydeligt. Endelig gør den indbyggede varmeenergimåler det muligt at overvåge anlæggets varmeenergiforbrug og dermed sikre yderligere optimering af anlægget. Klimaanlæg med varmeflade Varmefladernes ydelse reguleres vha. varmtvandstemperaturen og flowet. Derfor anbefaler vi at installere blandesløjfer til variabelt flow ved varmefladerne. En hastighedsreguleret pumpe med blandesløjfe giver den ideelle tilpasning til varmefladens varierende belastning. I dette tilfælde har fuld autoritet, og eksterne ventiler til drøvling af pumpen bliver overflødige. Varmt brugsvand Ved cirkulation af varmt brugsvand opnås maksimal komfort da styringsformen konstanttempartur opretholder en konstant temperatur i recirkulationsrøret uden brug af separate termostatventiler. Blandesløjfer På grund af konkrete variationer i brug, flowtemperatur og varmebehov i forskellige dele af bygningen bør varmeanlægget inddeles i zoner der styres af uafhængige blandesløjfer. Varierende flow medfører at en hastighedsreguleret pumpe med blandesløjfe får autoritet i anlægget. Dermed opnås en bedre hydraulisk balance i hele anlægget. astighedsregulering af pumpen via AUTO ADAPT giver maksimal energibesparelse.

9 3 Køleanlæg TM Funktioner Fig. Funktionstegning af køleanlæg i erhvervsbygning Pos Beskrivelse Primære og sekundære pumper Klimaanlæg med køleflade Varmegenvindinganlæg køletårne Blandesløjfer Primære og sekundære pumper På grund af varierende kølebehov og vandstrømshastighed anbefaler vi altid brugen af hastighedsregulerede -pumper i køleanlæg i form af enkeltpumper. Parallelkoblede enkeltpumper har flere fordele. Ved alternerende drift er hver pumpe dimensioneret til 1 % flow, og den anden pumpe fungerer som reservepumpe hvilket giver højere driftssikkerhed. Da pumperne skiftes til at køre, sikres et ligeligt fordelt antal driftstimer. Kaskadedrift af parallelkoblede pumper opfylder kravene i anlæg med højt flow og lav differenstemperatur ( t) og giver samtidig 5 % backup. astighedsregulering af alle pumper giver mulighed for at opnå den maksimale energibesparelse da pumperne kører ved deres maksimale virkningsgrad. I anlæg med variabelt flow anbefaler vi at regulere de sekundære pumper i proportionaltryk- eller AUTO ADAPT -reguleringsform vha. en differenstrykssensor i den fremløbsledning der har lavest tryk. Dermed opnås den største energibesparelse. Endelig gør den indbyggede varmeenergimålerfunktion det muligt at overvåge anlæggets varmeenergiforbrug. Klimaanlæg med køleflade Kølefladernes ydelse reguleres vha. varmtvandstemperaturen og flowet. Derfor anbefaler vi at installere blandesløjfer til variabelt flow ved kølefladerne. En hastighedsreguleret pumpe med blandesløjfe giver den ideelle tilpasning til kølefladens varierende belastning. I dette tilfælde har fuld autoritet, og eksterne ventiler til drøvling af pumpen bliver overflødige. FLOW LIMIT sikrer at det nominelle flow aldrig overskrides. Varmegenvindinganlæg Varmegenvindingsanlægget har afgørende betydning for den samlede energieffektivitet i aircondition- og køleanlæg. Pumper der anvendes til disse formål, bør reguleres fra CTS-anlægget vha. et sætpunkt. Det er vigtigt at anvende hastighedsregulerede pumper i et varmegenvindingsanlæg på grund af den høje belastning og varierende temperatur i anlægget. Køletårn Flowet i køletårne ændres konstant som følge af varierende belastning af køleenheden og ændringer i den omgivende temperatur og luftfugtighed. Køletårnspumper skal kunne tilpasse sig disse varierende betingelser hvis den maksimale energibesparelse skal opnås. Pumperne reguleres vha. et temperatursætpunkt der måles ved køleenhedens kondensator. I et sådant anlæg har fuld autoritet, og eksterne ventiler til drøvling af flowet bliver overflødige. FLOW LIMIT sikrer at det nominelle flow aldrig overskrides. 9

10 3 Funktioner Blandesløjfer Risikoen for kondensdannelse medfører at flowtemperaturen gennem et køleloft eller -gulv aldrig må være lavere end indendørsluftens dugpunkt. Dugpunktet varierer med luftfugtigheden indendørs og temperaturen udendørs. Derfor skal kølevandets sætpunkt reguleres. En blandesløjfe er ideel til at opnå den korrekte temperatur og dermed sikre tilpasning til det varierende sætpunkt. For at sikre tilpasning til de konstante variationer i kølebelastningen i bygningens kølezoner reguleres køleydelsen i kølelofter og -gulve vha. motorventiler via zonestyringsenheder. Samtidig bør man altid anvende en hastighedsreguleret pumpe med blandesløjfe. 1

11 3 Solvarmeanlæg Funktioner TM Fig. 7 Funktionstegning af et solvarmeanlæg ovedpumper Solvarmeanlæg kører med meget lave flow sammenlignet med andre varmeanlæg, men har relativt høje tryktab. I en traditionel cirkulationspumpe reduceres flowet vha. en ventil hvilket medfører et betydeligt højere effektforbrug. For at opnå større reduktion i effektforbruget er, i kraft af styingsformen FLOW ADAPT /FLOW LIMIT, optimeret til at køre specielt under disse forhold. Jordvarmeanlæg 1 Fig. Pos. 1 Jordvarmeanlæg i erhvervsbygninger Beskrivelse Varmepumpe TM ovedpumpe er optimeret til at køre som cirkulationspumpe i et lukket sløjfesystem nedgravet i jorden hvor det fyldes med en blanding af vand og frostvæske. er derfor ideel til store jordvarmeanlæg til erhvervsbygninger. er konstrueret til pumpning af medier med temperaturer på ned til -1 C. Den kan håndtere alle kendte frostbeskyttelsesmidler. Det er vigtigt at alle komponenter er meget energiøkonomiske. Ingen cirkulationspumpe har en bedre ydelse i jordvarmeanlæg end med styringsformen FLOW ADAPT /FLOW LIMIT. Udnyt fordelene ved -pumpens ud- og indgange til regulering af pumpen sammen med varmepumpen. Installation og idriftsætning Der kræves ingen ekstern differenstryksensor eller motorbeskyttelse ved installationen af. Installationen er nem takket være en indbygget differenstryksensor og temperaturføler der tilsammen muliggør proportionaltrykregulering uden at en sensor er installeret i anlægget. I anlæg hvor der kræves differenstryk på et bestemt sted i anlægget, skal der dog installeres en ekstern differenstryksensor. Det konkrete pumpevalg foretages ud fra krævet flow og beregnede tryktab. Vi fraråder at vælge en overdimensioneret pumpe da dette medfører et unødvendigt højt energiforbrug. indeholder funktionen FLOW LIMIT. I kredsløb hvor har fuld autoritet, mindskes behovet for eksterne drøvleventiler. FLOW LIMIT sikrer at det nominelle flow aldrig overskrides. 11

12 3 Funktioner Valg af reguleringsform Anlægstype Anbefales i hovedparten af alle varmeanlæg, specielt i anlæg med relativt store tryktab i fordelingsledningerne. Se beskrivelse under proportionaltryk. I udskiftningssituationer hvor driftspunktet for proportionaltryk er ukendt. Driftspunktet skal ligge inden for driftsområdet for AUTO ADAPT. Under drift tilpasser pumpen sig automatisk til den aktuelle anlægskarakteristik. Denne indstilling sikrer minimalt energiforbrug og lavt støjniveau fra ventiler, hvilket reducerer driftsomkostningerne og øger komforten. Reguleringsformen FLOW ADAPT er en kombination af AUTO ADAPT og FLOW LIMIT. Denne reguleringsform egner sig til anlæg hvor der ønskes en maksimal flowgrænse, FLOW LIMIT. Pumpen overvåger og tilpasser løbende flowet og sikrer dermed at den valgte FLOW LIMIT -værdi ikke overskrides. ovedpumper i kedelanlæg hvor der er behov for et jævnt flow igennem kedlen. Der bruges ikke ekstra energi til at pumpe for meget flow i anlægget. I anlæg med blandesløjfer kan reguleringsformen bruges til at regulere flowet i hver sløjfe. Fordele: Det dimensionerede flow for hver zone (krævet varmeenergi) bestemmes af flowet fra pumpen. Denne værdi kan indstilles nøjagtigt i reguleringsformen FLOW ADAPT uden brug af pumpedrøvleventiler. Når flowet er indstillet lavere end reguleringsventilens indstilling, vil pumpen rampe ned i stedet for at bruge energi på at pumpe mod en afspærret ventil. Køleflader i airconditionanlæg kan køre ved højt tryk og lavt flow. Bemærk: Pumpen kan ikke reducere flowet på sugesiden, men kan kun regulere flowet på tryksiden. I anlæg med relativt store tryktab i fordelingsledningerne og i aircondition- og køleanlæg. Tostrengede varmeanlæg med termostatventiler og meget lange fordelingsledninger stærkt drøvlede strengreguleringsventiler differenstrykregulatorer store tryktab i de dele af anlægget hvorigennem hele vandmængden strømmer (f.eks. kedel, varmeveksler og fordelingsledning indtil første afgrening). ovedkredspumper i anlæg med store tryktab i hovedkredsen. Airconditionanlæg med varmevekslere (fan coils) kølelofter køleflader. I anlæg med relativt små tryktab i fordelingsledningerne. Tostrengede varmeanlæg med termostatventiler og dimensioneret til naturlig cirkulation små tryktab i de dele af anlægget hvorigennem hele vandmængden strømmer (f.eks. kedel, varmeveksler og fordelingsledning indtil første afgang) ombygget til stor temperaturforskel mellem fremløb og returløb (f.eks. fjernvarme). Gulvvarmeanlæg med termostatventiler. Enstrengede varmeanlæg med termostatventiler eller strengreguleringsventiler. ovedkredspumper i anlæg med små tryktab i hovedkredsen. I varmeanlæg med en fast anlægskarakteristik, f.eks. brugsvandsanlæg, kan det være relevant at regulere pumpen i henhold til en konstant returløbstemperatur. FLOW LIMIT kan med fordel bruges til at styre det maksimale cirkulationsflow. Vælg denne reguleringsform fac auto_min set set AUTO ADAPT FLOW ADAPT 5 % 9 % Q max Q fac Proportionaltryk Konstanttryk Konstant temperatur Q Q Q Q Q 1

13 3 Anlægstype vis der er installeret en styring, kan pumpen skifte fra én konstantkurve til en anden afhængigt af det eksterne signals værdi. Pumpen kan også indstilles til at køre i henhold til maksimums- eller minimumskurven som en ikke-reguleret pumpe. Maksimumskurveindstillingen kan bruges i perioder hvor der er et meget stort flowbehov. Denne driftsform er for eksempel egnet til anlæg med varmtvandsprioritet. Minimumskurveindstillingen kan bruges i perioder hvor der er et meget lille flowbehov. Denne driftsform er for eksempel egnet til manuel natsænkning hvis automatisk natsænkning ikke ønskes benyttet. I anlæg med pumper der kører parallelt. Flerpumpefunktionen gør det muligt at styre parallelkoblede enkeltpumper (to pumper) og dobbeltpumper uden brug af eksterne styringer. Pumper i et flerpumpeanlæg kommunikerer med hinanden via den trådløse GENIair-forbindelse. Vælg denne reguleringsform Konstantkurve Menuen "Assist" Opsætning af flerpumpesystem Q Funktioner 13

14 3 Funktioner Funktioner Side Driftsformer Normal (reguleringsformer aktiveret) 15 Stop 15 Min.-kurve 15 Maks.-kurve 15 Styrings- og reguleringsformer AUTO ADAPT (fabriksindstilling) 15 FLOW ADAPT 1 Proportionaltryk 1 Konstanttryk 1 Konstant temperatur 17 Konstantkurve 17 Øvrige funktioner i forbindelse med reguleringsformer FLOW LIMIT 1 Automatisk natsænkning 1 Øvrige driftsformer i forbindelse med flerpumpeopsætning Alternerende drift Reservedrift Kaskadedrift Aflæsninger og indstillinger på pumpen Betjeningspanel og display Driftsstatus Pumpeydelse Advarsel og alarm Varmeenergimåler Arbejdslog, historik Indgang til ekstern sensor Grundfos Eye (statusindikator) 3 Kommunikation Trådløs Grundfos GO Remote 3 Trådløs GENIair-forbindelse Pumpeoplysninger til CTS-anlæg via CIM-moduler Digitale indgange 3 Relæudgange 3 Analog indgang 3 Bus via GENIbus 5 Bus via LonWorks 5 Bus via Profibus DP 5 Bus via Modbus RTU 5 Bus via BACnet MS/TP 5 Grundfos Remote Management 5 1

15 3 Driftsformer Maks. AUTO ADAPT Anbefales til de fleste varmeanlæg. Under drift tilpasser pumpen sig automatisk til den aktuelle anlægskarakteristik. Denne indstilling sikrer minimalt energiforbrug og lavt støjniveau fra ventiler, hvilket reducerer driftsomkostningerne og øger komforten. Funktioner Min. Q TM fac A 1 set1 Fig. 9 Maksimums- eller minimumskurver Normal: Pumpen kører i henhold til den valgte reguleringsform. Bemærk: Reguleringsform og sætpunkt kan vælges selvom pumpen ikke kører i normal tilstand. Stop: Pumpen stopper. Min.: Minimumskurveindstillingen kan bruges i perioder hvor der er et meget lille flowbehov. Denne driftsform er for eksempel egnet til manuel natsænkning hvis automatisk natsænkning ikke ønskes benyttet. Maks. Maksimumskurveindstillingen kan bruges i perioder hvor der er et meget stort flowbehov. Denne driftsform er for eksempel egnet til anlæg med varmtvandsprioritet. Driftsformen kan vælges direkte vha. de indbyggede digitale indgange. Se afsnittet Digitale indgange, side 33. Styrings- og reguleringsformer Fabriksindstilling Pumperne er fabriksindstillet til AUTO ADAPT uden automatisk natsænkning. Sætpunktet er fabriksindstillet til det halve af den maksimale løftehøjde. Fabriksindstillingen passer til de fleste installationer. Bemærk: Når der tændes for pumpen via strømforsyningen, starter den i AUTO ADAPT efter ca. 5 sekunder. vis der ikke trykkes på en tast på pumpens betjeningspanel i 15 minutter, går displayet i dvaletilstand. Når der trykkes på en tast, aktiveres "ome"-displayet. auto_min Fig. 1 Styring med AUTO ADAPT A set 3 A Bemærk: Manuel indstilling af sætpunkt er ikke mulig. Når reguleringsformen AUTO ADAPT er blevet aktiveret, starter pumpen med fabriksindstillingen, fac = set1, svarende til ca. 55 % af maks. løftehøjde, og tilpasser herefter ydelsen til A 1. Se fig. 1. Når pumpen registrerer et lavere tryk på maks.-kurven, A, vælger AUTO ADAPT -funktionen automatisk en tilsvarende lavere reguleringskurve, set. vis ventilerne i anlægget lukker, tilpasser pumpen ydelsen til A 3. A 1 : Oprindeligt driftspunkt. A : Lavere registreret løftehøjde på maksimumskurven. A 3 : Nyt driftspunkt efter AUTO ADAPT -regulering. sæt1 Oprindelig sætpunktsindstilling. sæt Nyt sætpunkt efter AUTO ADAPT -regulering. fab : Se afsnittet Indstillingsværdier for reguleringsformer, side 19. auto_min : En fast værdi på 1,5 m. Reguleringsformen AUTO ADAPT er en form for proportionaltrykregulering, hvor reguleringskurverne har et fast udgangspunkt, auto_min. Reguleringsformen AUTO ADAPT er specielt udviklet til varmeanlæg og anbefales ikke til aircondition- og køleanlæg. Q TM

16 3 Funktioner FLOW ADAPT Oftest foretages pumpevalget ud fra krævet flow og bregenet tryktab. Pumpen er som regel overdimensioneret med 3- % for at sikre at den kan håndtere tryktabene i anlægget. Til justering af maksimalflowet i denne overdimensionerede pumpe indbygges strengreguleringsventiler i kredsløbet for at øge modstanden og dermed reducere flowet. Funktionen FLOW ADAPT kan reducere behovet for en drøvleventil. Bemærk: Funktionen kan ikke eliminere behovet for reguleringsventiler i varmeanlæg. Proportionaltryk Denne reguleringsform anvendes i anlæg med relativt store tryktab i fordellingsrørene. Pumpens løftehøjde øges proportionalt med flowet i anlægget for at kompensere for tryktabene i fordelingsrørene. Sætpunktet kan indstilles med en nøjagtighed på,1 meter. Løftehøjden mod en lukket ventil er halvdelen af sætpunktet sæt. set Fig. 11 Mindre behov for en reguleringsventil Reguleringsformen FLOW ADAPT forener en reguleringsform og en funktion. Pumpen kører i AUTO ADAPT. Flowet overstiger aldrig en valgt FLOW LIMIT -værdi hvilket reducerer behovet for at serieforbinde en reguleringsventil til pumpen. TM Fig. 13 Proportionaltrykregulering. Konstanttryk Vi anbefaler denne reguleringsform i anlæg med relativt lave tryktab. Løftehøjden holdes konstant, uafhængigt af anlæggets flow. set Q TM % 9 % Q max Indstillingsområde fac auto_min Q fac Q TM Fig. 1 Konstanttrykregulering Q TM Fig. 1 Styring med FLOW ADAPT Når FLOW ADAPT er valgt, vil pumpen køre AUTO ADAPT og sikre at flowet aldrig overstiger den indtastede FLOW LIMIT -værdi. Indstillingsområdet for FLOW LIMIT er 5 til 9 % af pumpens Q maks.. Fabriksindstillingen af FLOW LIMIT er det flow hvor AUTO ADAPT -fabriksindstillingen møder maksimumskurven. Se fig. 1. Bemærk: FLOW LIMIT må ikke indstilles lavere end det dimensionerede driftspunkt. 1

17 3 Konstant temperatur I varmeanlæg med en fast anlægskarakteristik, f.eks. brugsvandsanlæg, er det relevant at regulere pumpen i henhold til en konstant returløbstemperatur. Konstantkurve Pumpen kan indstilles til at køre i henhold til en konstantkurve som en ikke-reguleret pumpe. Se fig. 1. Den ønskede hastighed kan indstilles i % af den maksimale hastighed i området 5 til 1 %. Funktioner Fig. 15 Kontstanttemperaturregulering Temperaturføler vis pumpen er installeret i fremløbsledningen, skal der installeres en ekstern temperaturføler i anlæggets returløbsledning. Se fig. 17. Føleren skal installeres så tæt som muligt ved forbrugeren (radiator, varmeveksler osv.). t F Q TM Fig. 1 Konstantkurvedrift Bemærk: Afhængigt af anlægskarakteristikken og driftspunktet kan 1 %-indstillingen være lidt mindre end pumpens aktuelle maksimumskurve selvom displayet viser 1 %. Dette skyldes de effekt- og trykbegrænsninger der er indbygget i pumpen. Afvigelsen varierer alt efter pumpetype og tryktab i rørene. [%] Q TM t R TM % Begrænset maksimumskurve Fig. 1 Pumpe med ekstern sensor vis pumpen er installeret i returløbsledningen i anlægget, kan den interne temperatursensor bruges. I dette tilfælde skal pumpen installeres så tæt som muligt ved forbrugeren (radiator, varmeveksler osv.). % % Q [m 3 /h] Fig. 19 Effekt- og trykbegrænsninger som påvirker maksimumskurven TM5 1 t F t R Fig. 17 Pumpe med intern sensor TM Pumpen kan også indstilles til at køre i henhold til maksimums- eller minimumskurven som en ikke-reguleret pumpe. Maksimumskurveindstillingen kan bruges i perioder hvor der er et meget stort flowbehov. Denne driftsform er for eksempel egnet til anlæg med varmtvandsprioritet. Minimumskurveindstillingen kan bruges i perioder hvor der er et meget lille flowbehov. Denne driftsform er for eksempel egnet til manuel natsænkning hvis automatisk natsænkning ikke ønskes benyttet. Disse to former kan vælges via de digitale indgange. 17

18 3 Funktioner Øvrige funktioner i forbindelse med reguleringsformer har en række funktioner i forbindelse med reguleringsformer der opfylder særlige behov. set Normalt driftspunkt ved konstanttryk Driftspunkt ved FLOW LIMIT FLOW LIMIT 5 % 9 % Q max Indstillingsområde Fig. Konstanttrykregulering med FLOW LIMIT Q TM5 31 Q limit Q max Q TM Normalt driftspunkt ved konstantkurve Driftspunkt ved FLOW LIMIT Fig. FLOW LIMIT Funktionen FLOW LIMIT giver mulighed for at begrænse pumpens oprindelige maksimalflow. FLOW LIMIT kan aktiveres når pumpen kører i en af følgende reguleringsformer: proportionaltryk konstanttryk konstant temperatur konstantkurve. I flowområdet fra til Q maks kører pumpen i overensstemmelse med den valgte reguleringsform. Når Q maks nås, reducerer FLOW LIMIT pumpens hastighed for at sikre at den indstillede FLOW LIMIT -værdi aldrig overskrides uanset om anlægget kræver et større flow som følge af reduceret modstand i anlægget. Se fig. 1, eller 3. set Normalt driftspunkt ved proportionaltryk Driftspunkt ved FLOW LIMIT Fig. 3 Konstantkurve med FLOW LIMIT Automatisk natsænkning Når automatisk natsænkning er aktiveret, skifter pumpen automatisk mellem normal drift og natsænkning (drift ved lav ydelse). Når automatisk natsænkning er aktiveret, kører pumpen på minimumskurven. Skift mellem normal drift og natsænkning afhænger af fremløbstemperaturen. Pumpen skifter automatisk til natsænkning når den indbyggede sensor registrerer et fald i fremløbstemperaturen på mere end 1 til 15 C inden for ca. to timer. Temperaturfaldet skal være mindst,1 C/min. Skift til normal drift finder sted uden tidsforsinkelse når temperaturen er steget med ca. 1 C. Bemærk: Automatisk natsænkning kan ikke aktiveres når pumpen er indstillet til drift på konstantkurve. Q TM5 5 1 set Q TM Fig. 1 Proportionaltrykregulering med FLOW LIMIT 1

19 3 Indstillingsværdier for reguleringsformer Indstillingsværdierne for FLOW ADAPT og FLOW LIMIT angives som procent af Q maks, men skal indtastes i m 3 /t i menuen "Indstillinger". Se fig.. AUTO FLOW ADAPT /FLOW LIMIT ADAPT Q maks Pumpetype fab Q fab Q min 5 % Q maks 9 % [m 3 /t] [m 3 /t] [m 3 /t] [m 3 /t] 3-1 F (N),5 19,5 1,9 17,5 - F (N),5 1,5 13 5, 19, -1 F (N) 5,5 3,5 15 5,9 1, -1 F (N),5 5,5 1, 3, -15 F (N),,5 1 7,1 5,7-1 F (N) 9,5,5 15 7,1 5,7 5- F (N),5 1,5 13 5, 19, 5- F (N) 3,5,5 17, 3,9 5- F (N),5 9,5 17 7,, 5-1 F (N) 5,5 31,5 1 7,9, 5-1 F (N),5 35,5 19,9 3, 5-15 F (N), 37,5 9, 33, 5-1 F (N) 9,5 39,5 19 9,9 35, 5- F (N),5 9,5 1 7,, 5- F (N) 3,5 3,5 9,1 3,9 5- F (N),5,5 5 1,1 3,5 5-1 F (N) 5,5 3,5 1,9 39, 5-1 F (N),5 7,5 3 11,9, 5-15 F (N), 5,5 1,1 5,9 - F,5 1,5 3 1, 37, - F 3,5,5 37 1,1 3,7 - F,5 5,5 13, 9,1-1 F 5,5 7,5 7 1,9, -1 F,5 7,5 1,1 5,3 1- F,5 5,5 13,1 7,3 1- F 3,5 59,5 3 1,9 53, 1- F,5 7,5 5 1,9, 1-1 F 5,5 73,5 5 1,, 1-1 F,5 7, , 7,7 Driftsområdet for propotrionaltryk- og konstanttrykregulering fremgår af de enkelte datablade. Drift på konstantkurve: til 1 % hastighed. Funktioner 19

20 3 Funktioner Øvrige driftsformer i forbindelse med flerpumpeopsætning Flerpumpefunktion Flerpumpefunktion aktiverer regulering af parallelkoblede enkeltpumper uden anvendelse af udvendige regulatorer. Pumper i et flerpumpeanlæg kommunikerer med hinanden via den trådløse GENIair-forbindelse. Et flerpumpeanlæg sættes op via en valgt pumpe, dvs. masterpumpen (først valgte pumpe). Alle Grundfospumper med en GENIair-forbindelse kan indgå i et flerpumpeanlæg. Flerpumpefunktionerne er beskrevet i de følgende afsnit. Alternerende drift Kun én pumpe kører ad gangen. Pumpeskift afhænger af tid og energi. vis en pumpe fejler, tager den anden pumpe automatisk over. Pumpeanlæg: To parallelkoblede enkeltpumper. Pumperne skal være af samme størrelse og type. ver pumpe kræver en kontraventil der er monteret på afgangssiden af pumpen. Pumpeanlæg: To parallelkoblede enkeltpumper. Pumperne skal være af samme størrelse og type. ver pumpe kræver en kontraventil der er monteret på afgangssiden af pumpen. Reguleringsformen skal være indstillet til "Konstanttryk" eller "Konstantkurve". Aflæsninger og indstillinger på pumpen Betjeningspanel og display har et " TFT-display med en intuitiv og brugervenlig brugerflade. Betjeningspanelet har selvforklarende trykknapper af kvalitetssilikone der sikrer præcis navigering i menuer. Betjeningspanelet er designet så det giver brugeren hurtig og nem adgang til pumpe- og ydelsesdata på stedet. Første gang pumpen startes, præsenteres brugeren for en opstartsvejledning der gør det nemt at indstille. Desuden guider Assist-menuen brugeren gennem de forskellige pumpeindstillinger. Reservedrift Den ene pumpe kører kontinuerligt. Reservepumpen kører med intervaller for at forhindre at den gror fast. vis driftspumpen stopper på grund af en fejl, starter reservepumpen automatisk. Pumpeanlæg: To parallelkoblede enkeltpumper. Pumperne skal være af samme størrelse og type. ver pumpe kræver en kontraventil der er monteret på afgangssiden af pumpen. Kaskadedrift Kaskadedrift sikrer at pumpeydelsen automatisk tilpasses forbruget ved at ind- eller udkoble pumper. Anlægget fungerer således så energibesparende som muligt med et konstant tryk og et begrænset antal pumper. Ved konstanttrykregulering starter slavepumpen ved en ydelse på 9 % og standser ved 5 %. Det kan være en fordel at vælge en master/slavepumpe da slavepumpen kører i et kort tidsrum ved spidsbelastninger. vis man vælger en overdimensioneret enkeltpumpe, risikerer man at den oftest kører uden for sit optimale virkningsgradsområde. Alle pumper i drift kører med samme hastighed. Pumpeskift sker automatisk og afhænger af hastighed, driftstimer og fejl. Fig. Betjeningspanel Knap Funktion Går til menuen "ome". Går tilbage til forrige handling. Navigerer imellem hovedmenuer, displaybilleder og cifre. Ved menuskift vil det viste displaybillede altid være det øverste billede i den nye menu. Navigerer mellem undermenuer. Gemmer ændrede værdier, afstiller alarmer og udvider værdifeltet. TM5 3 11

GRUNDFOS DATAHÆFTE MAGNA, UPE. Serie 2000-cirkulationspumper

GRUNDFOS DATAHÆFTE MAGNA, UPE. Serie 2000-cirkulationspumper GRUNDFOS DATAÆFTE MAGNA, UPE Serie -cirkulationspumper Indholdsfortegnelse Produktdata MAGNA og UPE 3 Driftsområde 3 Karakteristiske egenskaber 3 Fordele 3 Anvendelse 3 Varmeanlæg 3 Pumpemedier Typenøgle

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER MAGNA3. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER MAGNA3. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER MAGNA3 Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

TPE3 INTELLIGENTE INLINE-PUMPER OPTIMERER ANLÆGGET

TPE3 INTELLIGENTE INLINE-PUMPER OPTIMERER ANLÆGGET INTELLIGENTE INLINE-PUMPER OPER ANLÆGGET ET KVANTESPRING FOR INLINE-PUMPER INTELLIGENT KOMMUNIKATION EN NATURLIG DEL AF ENHVER Større input, større output Med sin ekstremt høje virkningsgrad og mange intelligente

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper 50 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE Cirkulationspumper 5 Hz ndhold Produktdata Cirkulationspumper 3 Typenøgle 3 Ydelsesområde 3 Anvendelse 4 Pumpemedier 4 Regulering af varmeanlæg 5 AUTOADAPT 5 Drift 5 Fordele ved pumpestyring

Læs mere

MAGNA3. Cirkulationspumper. 50/60 Hz. BEST in class

MAGNA3. Cirkulationspumper. 50/60 Hz. BEST in class MAGNA3 Cirkulationspumper 5/ z BEST in class Indholdsfortegnelse 1. Produktbeskrivelse 3 ovedanvendelsesområder 3 Typenøgle Ydelsesområde, MAGNA3 5. Produktrække Valg af pumpe 7 3. Funktioner Anlægstype

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper. 50/60 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper. 50/60 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2 Cirkulationspumper 5/6 Hz GRUNDFOS ALPHA2 ndholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse 3 Typenøgle 3 Ydelsesområde 4 2. Anvendelse 5 Pumpemedier 6 Regulering af varmeanlæg

Læs mere

1/6 1 CRE AN-F-A-E-HQQE. Pris på foresp. Produktnr.: Vertikal, normalsugende, in-line flertrinscentrifugalpumpe

1/6 1 CRE AN-F-A-E-HQQE. Pris på foresp. Produktnr.: Vertikal, normalsugende, in-line flertrinscentrifugalpumpe Positionsnr. Antal Beskrivelse Stykpris 1 CRE 9-- AN-F-A-E-HQQE Pris på foresp. Produktnr.: 961358 Vertikal, normalsugende, in-line flertrinscentrifugalpumpe til installation i røranlæg samt montering

Læs mere

grundfos produktnyheder MAGNA3 & Grundfos GO MAGNA3 & Ny revolutionerende cirkulationspumpe med integration til tidsbesparende mobil pumpestyring

grundfos produktnyheder MAGNA3 & Grundfos GO MAGNA3 & Ny revolutionerende cirkulationspumpe med integration til tidsbesparende mobil pumpestyring grundfos produktnyheder MAGNA3 & Grundfos GO MAGNA3 & Grundfos GO Ny revolutionerende cirkulationspumpe med integration til tidsbesparende mobil pumpestyring Den højeste standard de bedste resultater Komplet

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. CM Booster. Horisontale flertrinscentrifugalpumper 50/60 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. CM Booster. Horisontale flertrinscentrifugalpumper 50/60 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE CM Booster Horisontale flertrinscentrifugalpumper 50/60 Hz CM Booster Indholdsfortegnelse 1. Produktbeskrivelse 3 Produktprogram 3 Anvendelse 3 Pumpemedier 3 Identifikation 4 Installation

Læs mere

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12 6560898 / 010409 1/12 Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavins vvs-afdeling på tlf. 8696 2000, hvis du har brug for råd og vejledning omkring gulvvarmesystemer.

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER

KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER DET ER TID TIL AT KRÆVE MERE I mere end 65 år har vores filosofi hos Grundfos været at kræve mere. Derfor lancerede vi Red Wolf Project en femårig mission med et klart

Læs mere

Technote. CirCon/TemCon - termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu

Technote. CirCon/TemCon - termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu Side 1 af 8 Anvendelse CirCon og TemCon er reguleringsventiler til varmt brugsvandsanlæg med cirkulation. Ventilerne regulerer automatisk temperaturen på det cirkulationsvand, som gennemstrømmer dem. Derved

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER MAGNA3. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER MAGNA3. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER MAGNA3 Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave INDHOLDSFORTEGNELSE Denne monterings-

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter og gængs praksis.

Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter og gængs praksis. Servicevejledning MAGNA Series 2000 Magna 32-120, 40-120, 50-60, 50-120, 65-60, 65-120 50/60 Hz 1~ Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

GRUNDFOS MAGNA. Grundfos MAGNA. Utrolig tilpasningsevne INTELLIGENTE HASTIGHEDSREGULEREDE PUMPER TIL FJERNVARMEANLÆG

GRUNDFOS MAGNA. Grundfos MAGNA. Utrolig tilpasningsevne INTELLIGENTE HASTIGHEDSREGULEREDE PUMPER TIL FJERNVARMEANLÆG GRUNDFOS MAGNA Grundfos MAGNA Utrolig tilpasningsevne INTELLIGENTE HASTIGHEDSREGULEREDE PUMPER TIL FJERNVARMEANLÆG Grundfos MAGNA: Utroligt mange funktion Komplet serie cirkulationspumper med permanentmagnet-motor

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. GRUNDFOS ALPHA Pro Cirkulationspumper

GRUNDFOS DATAHÆFTE. GRUNDFOS ALPHA Pro Cirkulationspumper GRUNDFOS DATAHÆFTE ndholdsfortegnelse Produktdata Typenøgle Ydelsesområde Anvendelse Regulering af varmeanlæg Fordele ved pumpestyring 5 Automatisk natsænkning 5 Eldata 5 Konstruktion 5 Snittegning 6 Materialespecifikation

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Generelt 66 1.1 Anvendelse 66 1.2 Driftsområde 66 1.3 Lydtryksniveau 67 2. El-tilslutning 67 2.1 Kontrol af omdrejningsretning 67 3. Installation 67 3.1 Tilslutning 67 3.2 Placering

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Serie 100. Cirkulationspumper, Serie 100 50/60 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Serie 100. Cirkulationspumper, Serie 100 50/60 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE Cirkulationspumper, 50/60 Hz Indhold Generelle data Ydelsesoversigt 3 Produktprogram ALPHA2, 1 x 230 V, 50 Hz 4 Produktprogram UPS, UP, 1 x 230 V, 50 Hz 5 Typenøgler 6 GRUNDFOS ALPHA2

Læs mere

ecocirc XL and XLplus HØJ EFFEKTIVE SINGLE OG DOBBELT CIRKULATIONSPUMPER I STØBEJERN ELLER BRONZE TIL VARME OG KOLDE HVAC APPLIKATIONER

ecocirc XL and XLplus HØJ EFFEKTIVE SINGLE OG DOBBELT CIRKULATIONSPUMPER I STØBEJERN ELLER BRONZE TIL VARME OG KOLDE HVAC APPLIKATIONER ecocirc XL and XLplus HØJ EFFEKTIVE SINGLE OG DOBBELT CIRKULATIONSPUMPER I STØBEJERN ELLER BRONZE TIL VARME OG KOLDE HVAC APPLIKATIONER Præcis hvad du har brug for, fra en cirkulationspumpe. Lave driftomkostninger.

Læs mere

KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER

KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER DET ER TID TIL AT KRÆVE MERE I mere end 65 år har vores filosofi hos Grundfos været at kræve mere. Derfor lancerede vi Red Wolf Project en femårig mission med et klart

Læs mere

CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp

CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp GRUNDFOS INSTRUKTIONER CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave.

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 25) AVP s- og smontering, justerbar indstilling Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker

Læs mere

IsoBar Cirkulationspumper med integreret trinløs kapacitetsregulering og MasterModul

IsoBar Cirkulationspumper med integreret trinløs kapacitetsregulering og MasterModul Op til 40%-60% mindre energiforbrug sammenlignet med uregulerede pumper Overholder internationale standarder for energiforbrug Minimering af støj. Ingen forstyrrende vandstøj fra centralvarmeanlægget ved

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

TA-PICL. Præfabrikerede units Trykuafhængig shunt

TA-PICL. Præfabrikerede units Trykuafhængig shunt TA-PICL Præfabrikerede units Trykuafhængig shunt IMI TA / Reguleringsventiler / TA-PICL TA-PICL TA-PICL er en 2-vejs shuntgruppe til regulering af fremløbstemperatur. TA-PICL er uafhængig af kredsens tilgængelige

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Kompakt shunte til gulvvarme FHM-Cx

Kompakt shunte til gulvvarme FHM-Cx Datablad Anvendelse Fig. 1: Kompakt shunt FHM-C5 (UPS-pumpe) Fig. 2: Kompakt shunt FHM-C6 (UPS-pumpe) Fig. 3: Kompakt shunt FHM-C7 (Alpha2-pumpe) Fig. 4: Kompakt shunt FHM-C8/C9 (Alpha2-pumpe) De kompakte

Læs mere

Technote. Frese S - dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu

Technote. Frese S - dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu Side 1 af 13 Anvendelse anvendes i varme- og køleanlæg hvor der skal distribueres vand i forskellige områder af systemet. Den dynamiske strengreguleringsventil sikrer en let og stabil indregulering af

Læs mere

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 23A. Uponor Push 23A

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 23A. Uponor Push 23A UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 23A 03 2010 5042 Pumpe- og shuntgruppe til gulvvarme er en pumpe- og shuntgruppe, som er beregnet til brug ved installation af Uponor Gulvvarmesystem. Uponor Push 23A leverer

Læs mere

BROEN BALLOREX Dynamic R E ADY STEADY GO! Dynamiske Strengreguleringsventiler

BROEN BALLOREX Dynamic R E ADY STEADY GO! Dynamiske Strengreguleringsventiler BROEN BALLOREX Dynamic R E ADY STEADY GO! Dynamiske Strengreguleringsventiler BROEN A/S Skovvej 30 DK-5610 Assens +45 6471 2095 sales@ballorex.com www.broen.com Fordelene ved BROEN BALLOREX Dynamic Direkte

Læs mere

/F H C Ørsteds Vej31-33 (431), H.C.Ørsteds Vej 31 Trp, 1879 Frederiksberg C. Dato. Enhed Fundet i orden Manuel ændring

/F H C Ørsteds Vej31-33 (431), H.C.Ørsteds Vej 31 Trp, 1879 Frederiksberg C. Dato. Enhed Fundet i orden Manuel ændring Kundenavn /F C Ørsteds Vej (),.C.Ørsteds Vej Trp, 879 Frederiksberg C Kundens email adresse rtamara@sol.dk Installationsnummer 59576 Dato /8/9 Målernummer Fjernvarmesystem To strenget anlæg Isolering Fundet

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse I varmeapplikationer kan integreres med Danfoss Link -løsningen via DLG-interfacet til brug i enfamiliesapplikationer. Regulatoren er udviklet med henblik

Læs mere

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2 type CCR 2 Funktioner Hvis CCR2 regulatoren registrerer, at det ikke er muligt at opnå den ønskede temperatur i alle stigestrenge samtidigt lukkes nogle af stigestrengene indtil desinfektionstemperaturen

Læs mere

GRUNDFOS PUMPEGUIDE SOLOLIFT2 VELKOMMEN TIL DEN NYE GENERATION

GRUNDFOS PUMPEGUIDE SOLOLIFT2 VELKOMMEN TIL DEN NYE GENERATION GRUNDFOS PUMPEGUIDE VELKOMMEN TIL DEN NYE GENERATION 1 INDHOLD, PUMPEGUIDE Inspireret af fagfolk og lavet til fagfolk. opfylder dine krav og dine kunders behov. Denne vejledning er et hurtigt og nemt værktøj,

Læs mere

Mulig, bemærk effektforbrug. Funktionsdata Moment Min. 1 Nm

Mulig, bemærk effektforbrug. Funktionsdata Moment Min. 1 Nm eknisk datablad CQKA-SR SuperCap drejemotor til zone ventiler ominel spænding AC/DC V Modulerende styring Hurtig montering af motor Variabel flow indstilling års levetid for SuperCaps Sikkerhedsstilling

Læs mere

TPE, TPED Series 2000

TPE, TPED Series 2000 GRUNDFOS INSTRUKTIONER TPE, TPED Series 2000 Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

Indregulering og kontrol. Frese PV Compact. Differenstrykregulator

Indregulering og kontrol. Frese PV Compact. Differenstrykregulator Indregulering og kontrol Frese PV Compact Differenstrykregulator Indregulering og kontrol Frese PV Compact Differenstrykregulering Frese Innovative løsninger fra Frese regulerer globale HVACanlæg præcist

Læs mere

Technote. CirCon + /TemCon + - Termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. www.frese.eu

Technote. CirCon + /TemCon + - Termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. www.frese.eu Technote Side 1 af 8 Anvendelse CirCon + og TemCon + er reguleringsventiler til varmt brugsvandsanlæg med cirkulation. Ventilerne regulerer automatisk temperaturen på det cirkulationsvand, som gennemstrømmer

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Hydro Flex trykforøgeranlæg

Hydro Flex trykforøgeranlæg GRUNDFOS DATAHÆFTE Grundfos trykforøgeranlæg i PE-Flex brønd Indholdsfortegnelse Generelle data Hydro Flex Booster 3 Systemkomponenter 4 Driftsforhold 5 Typenøgle 5 5 Produktprogram 5 Hydro Flex Booster

Læs mere

P171XXXX TM03 1001 0905

P171XXXX TM03 1001 0905 Serviceinstruktion Unilift CC Indholdsfortegnelse 1. Identifikation... 2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Fejlfinding... 3 3. Rengøring af pumpen... 4 3.1 Rengøring af indløbssien... 4 3.2 Rengøring

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Grundfos E-pumper. Pumper med indbygget frekvensomformer 50/60 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Grundfos E-pumper. Pumper med indbygget frekvensomformer 50/60 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE Grundfos E-pumper Pumper med indbygget frekvensomformer 50/60 Hz Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til E-pumper 4 Generel indledning 4 Programmet af Grundfos E-pumper 5 Funktioner

Læs mere

Wavin Parallelshunt. Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt. wavin.dk. Wavin Gulvvarmeshunte / /

Wavin Parallelshunt. Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt. wavin.dk. Wavin Gulvvarmeshunte / / Wavin Gulvvarmeshunte / 7005004 / 250215 wavin.dk Wavin Parallelshunt Parallelshunten vises med fordelerrør og endestykkesæt, som købes separat Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt Wavin Gulvvarmeshunte

Læs mere

Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph+

Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph+ GRUNDFOS DATAHÆFTE Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph+ Små løftestationer 50 Hz Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph+ Indholdsfortegnelse 1. Produktoversigt 3 Conlift til bortledning af kondensat 3 Anvendelse

Læs mere

Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning

Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning OEM Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning VSG519... Støbegods GJS-400-15 DN15... DN50 k vs 2,5...32 m 3 /h Differenstrykindstillinger Fast: VSG519D..., VSG519E... Justerbar: VSG519K..., VSG519L...

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Datablad Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Beskrivelse Motorerne AME 85 og AME 86 bruges med ventilerne VFM 2 (DN 50-250), VFS 2 (DN 65-00), VF2/3 (DN 25, 50) og AFQM (DN 50-250). Funktioner:

Læs mere

ES 899. CO og temperatur sensor. Styrer et ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges. 2 med indbygget regulator For montage på kanal

ES 899. CO og temperatur sensor. Styrer et ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges. 2 med indbygget regulator For montage på kanal ES 899 CO og temperatur sensor med indbygget regulator For montage på kanal Styrer et ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges Egenskaber: ES 899 er en kombineret føler og regulator med mange anvendelses

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Beskrivelse Variabel regulering af ventilflow fra lineært til logaritmisk eller omvendt. Belastningsafhængige endestopkontakter, der sikrer, at aktuator og ventil

Læs mere

Automatisk flowbegrænser Cocon QTZ. Dynamisk flowbegrænsning af varme- og kølesystemer

Automatisk flowbegrænser Cocon QTZ. Dynamisk flowbegrænsning af varme- og kølesystemer Dynamisk flowbegrænsning af varme- og kølesystemer Anvendelse Ventilen anvendes til nøjagtig hydraulisk balancering og temperaturregulering af fancoils, kølelofter, ventilationsanlæg, varmeventilatorer,

Læs mere

Montørvejledning for DTC2200 Energistyring - Version 4

Montørvejledning for DTC2200 Energistyring - Version 4 T1 E T5 V T4 N T3 T2 P Generel beskrivelse DTC2200 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer. Styringen kan benyttes til anlæg med brugsvand og rumvarme i følgende kombinationer: 1: Brugsvands styring

Læs mere

Lowara ecocirc PRO HØJ EFFEKTIVE VARMTVANDSPUMPER TIL HUSSTANDE MED AUTOMATISK UDLUFTNINGS FUNKTION OG VARMEISOLERINGS KAPSEL

Lowara ecocirc PRO HØJ EFFEKTIVE VARMTVANDSPUMPER TIL HUSSTANDE MED AUTOMATISK UDLUFTNINGS FUNKTION OG VARMEISOLERINGS KAPSEL Lowara ecocirc PRO HØJ EFFEKTIVE VARMTVANDSPUMPER TIL HUSSTANDE MED AUTOMATISK UDLUFTNINGS FUNKTION OG VARMEISOLERINGS KAPSEL ecocirc PRO varmtvandspumper til husstande. Brugs områder. De nye ecocirc PRO

Læs mere

Webstech trådløs overvågning af din Biomasse

Webstech trådløs overvågning af din Biomasse Diameter 91 mm Ekst. antenne længde 2,77 m Kabinet: Interval Frekvens Rækkevidde op til 50 m (placeret i fri luft, foroven på biomassen) TEMPERATUR Målingsskala - 20 til 80 C Nøjagtighed +/ - 0,4 C (mellem

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Små trykforøgeranlæg. Hydro Solo-S, Hydro Solo-E, Hydro 2000 MS/ME 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Små trykforøgeranlæg. Hydro Solo-S, Hydro Solo-E, Hydro 2000 MS/ME 50 Hz GRUNDFOS DATAÆFTE Små trykforøgeranlæg ydro Solo-S, ydro Solo-E, ydro 2 MS/ME 5 z Indhold ydro Solo-S Produktdata Oversigtskurve 4 ydro Solo-S 5 Driftsbetingelser 5 Tilløbstryk 5 Typenøgle 6 Programoversigt

Læs mere

PID tilslutning og programmerings eksempler

PID tilslutning og programmerings eksempler VLT HVAC Drive FC100 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT HVAC drive FC100 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Udviklingen fra 1945 til 2011

Udviklingen fra 1945 til 2011 Udviklingen fra 1945 til 2011 Hvorfor fokuser på pumpers energiforbrug? Energi forbrug (El) Hvor meget af Danmarks elforbrug bruges af pumper? Ca. 20 % til pumpedrift Vandværkernes energiforbrug Hvor meget

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Sædeventiler (PN 16) VS 2-2-vejs ventil, udvendigt gevind

Sædeventiler (PN 16) VS 2-2-vejs ventil, udvendigt gevind Datablad Sædeventiler (PN 16) VS 2-2-vejs ventil, udvendigt gevind Beskrivelse Funktioner: SPLIT karakteristik udviklet til de mest krævende applikationer (DN 20 og DN 25) Flere k VS -værdier Reguleringsforhold

Læs mere

Flowregulator med integreret reguleringsventil AVQM (PN 16) retur- og fremløbsmontering

Flowregulator med integreret reguleringsventil AVQM (PN 16) retur- og fremløbsmontering Datablad Flowregulator med integreret reguleringsventil AVQM (PN 16) retur- og fremløbsmontering Beskrivelse AVQM anvendes sammen med Danfoss elektriske motorer: - AMV 150 1) - AMV(E) 10 1) / AMV(E) 20

Læs mere

Trykuafhængig reguleringsventil med integreret flowbegrænser AVQM (PN 16) - retur- og fremløbsmontering

Trykuafhængig reguleringsventil med integreret flowbegrænser AVQM (PN 16) - retur- og fremløbsmontering Datablad Trykuafhængig reguleringsventil med integreret flowbegrænser AVQM (PN 16) - retur- og fremløbsmontering Beskrivelse Regulatorer anvendes sammen med Danfoss elektriske motorer: AMV 0 1) AMV(E)

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

Technote. Frese EVA - on/off-kontrol og automatisk reguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner.

Technote. Frese EVA - on/off-kontrol og automatisk reguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner. Side 1 af 7 Anvendelse er fremstillet specielt til regulering af varme- og køleanlæg i applikationer med fan coil units. Med den simple on/off-regulering kan ventilen benyttes i mange forskellige applikationer,

Læs mere

Technote. Frese SIGMA Compact DN15-DN50 dynamisk strengreguleringsventil. Beskrivelse. Anvendelse. Drift. Fordele. Funktioner.

Technote. Frese SIGMA Compact DN15-DN50 dynamisk strengreguleringsventil. Beskrivelse. Anvendelse. Drift. Fordele. Funktioner. Side 1 af 14 Frese SIGMA Compact DN15-DN5 Beskrivelse Frese SIGMA Compact er en eksternt justerbar, dynamisk strengreguleringsventil, som sikrer enkel, præcis og pålidelig flowbegrænsning og afspærring

Læs mere

Det bedste er blevet endnu bedre

Det bedste er blevet endnu bedre Det bedste er blevet endnu bedre Kræv den NYE ALPHA2 KONSTANT INNOVATION DET LIGGER I VORES GENER Med over 3 millioner solgte enheder på verdensplan har Grundfos ALPHA2 vist sig at være verdens bedst sælgende

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Grundfos ALPHA2. Cirkulationspumper. 50/60 Hz. BEST in class

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Grundfos ALPHA2. Cirkulationspumper. 50/60 Hz. BEST in class GRUNDFOS DATAÆFTE Grundfos ALPA2 Cirkulationspumper 5/6 z BEST in class Grundfos ALPA2 ndholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse 3 Typenøgle 3 Modeltype 3 Ydelsesområde 4 2. Anvendelse 5 Pumpemedier 5

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

LeanVent Produktoversigt

LeanVent Produktoversigt LeanVent Produktoversigt 05/2015 Hvorfor vælge et spjæld fra LeanVent? Ved første øjekast ligner et LeanVent spjæld et helt almindeligt spjæld, men ved nærmere øjesyn, ser man hurtigt det unikke design

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Jetpumper 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Jetpumper 50 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE JP Jetpumper 50 Hz Tekniske data Jetpumper JP 5, JP 6 ydelseskurver H [m] 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 0 1 2 3 4 5 Q [m³/h] JP 5, JP 6 kapacitetsoversigt Løftehøjde i m 10 15 20 25

Læs mere

TPE3 DEN INTELLIGENTE PUMPE TIL STØRRE KØLE-, VARME- OG AIRCONDITIONANLÆG

TPE3 DEN INTELLIGENTE PUMPE TIL STØRRE KØLE-, VARME- OG AIRCONDITIONANLÆG DEN INTELLIGENTE PUMPE TIL STØRRE KØLE-, VARME- OG AIRCONDITIONANLÆG ET KVANTESPRING FOR INLINE-PUMPER INTELLIGENT KOMMUNIKATION EN NATURLIG DEL AF ENHVER Større input, større output Med sin ekstremt høje

Læs mere

Indregulering og kontrol. Frese OPTIMA Compact. Trykuafhængig indregulerings- og motorventil

Indregulering og kontrol. Frese OPTIMA Compact. Trykuafhængig indregulerings- og motorventil Indregulering og kontrol Frese OPTIMA Compact Trykuafhængig indregulerings- og motorventil Indregulering og kontrol Frese OPTIMA Compact Frese Innovative løsninger fra Frese regulerer globale HVACanlæg

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

TA-Therm-D. Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil

TA-Therm-D. Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil TA-Therm-D Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil IMI TA / Brugsvand / TA-Therm-D TA-Therm-D Denne termostatventil for automatisk indregulering af varmtvandssystemer i boliger har en trinløs

Læs mere

MEGAPRO GULVVARME STYRING

MEGAPRO GULVVARME STYRING MEGAPRO GULVVARME STYRING Tlf. 58 85 60 00 1 Indholdsfortegnelse MEGAPRO GULVVARME...1 Trådløs rumtermostat...3 Rumtermostaten DTP F85 BC0 0SE...4 Teknisk data...6 Fejlsøgning...7 Trådløs Styreenhed...8

Læs mere

Datablad til AVS varmeflade Temperaturstyring

Datablad til AVS varmeflade Temperaturstyring til AVS varmeflade Temperaturstyring TRW Anvendelse Øland temperaturstyringssæt TRW-K, TRW-R og TRW-I er en automatikserie, som er beregnet til styring af temperaturen i forbindelse med Ølands kanalvarmeflade

Læs mere

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING [Skriv tekst] [Skriv tekst] Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING Brugsanvisning Introduktion Styringen og overvågningen af processer med henblik på kvalitetssikring er

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

FHM-C1 Kompakt blandeshunt til gulvvarme

FHM-C1 Kompakt blandeshunt til gulvvarme FHM-C1 Kompakt blandeshunt til gulvvarme Anvendelse Den kompakte gulvvarmeshunt fra Danfoss anvendes til regulering af flow og fremløbstemperatur i vandbårne gulvvarmesystemer. Det kompakte, fleksible

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Technote. Frese OPTIMIZER - trykuafhængig indregulerings- og styregruppe for 4-rørssystemer. Anvendelse. Funktioner. Fordele.

Technote. Frese OPTIMIZER - trykuafhængig indregulerings- og styregruppe for 4-rørssystemer. Anvendelse. Funktioner. Fordele. Side 1 af 6 Anvendelse -regulatoren danner sammen med det tilhørende hydrauliksystem en komplet trykuafhængig motorventilgruppe til effektiv og energibesparende enkeltrums- eller centralreguleret energistyring

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Kompakte shunts til gulvvarme FHM-Cx

Kompakte shunts til gulvvarme FHM-Cx Datablad Kompakte shunts til gulvvarme FHM-Cx Anvendelse Kompakt shunt FHM-C7 (Alpha-pumpe) Kompakt shunt FHM-C8/C9 (Alpha-pumpe) Danfoss kompakt shunt til gulvvarme sikrer korrekt flow og forsyningstemperatur

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere