Regnskabsoversigt specificeret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsoversigt 2012 - specificeret"

Transkript

1 Regnskabsoversigt specificeret Regnskabsoversigt specificeret Regnskabsoversigten udgør kommunens regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte artskontogrupper i forhold til budgettet samt eventuelt senere meddelte tillægsbevillinger. Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter. Regnskabsoversigten er overordnet specificeret på politikområder. Regnskab

2 Regnskab DRIFT OG REFUSION BEREDSKAB Budgetforlig Andel af rammebesparelse på 3,6 mio. kr Betaling til/fra andre offentlige myndig Kommandocentral Fredtoften/Brandstation Omkostningssted Grunde og bygninger Husleje Betaling til/fra andre offentlige myndig Indtægter Finansiering af budget vedr. PC/telefoni Budgetregulering Fredtoften Vagtudrykninger Personaleudgifter Brandvæsen Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Grunde og bygninger Budgetregulering Redningsabonnement Administrationsudgifter Betaling fælleskommunal beredskab It, Inventar, biler og materiel Betaling til/fra andre offentlige myndig Reperation af brandhaner Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter BORGERSERVICE ADMINISTRATIV POLITISK STØTTE Fællesudgifter - Digitalisering og IT Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Afgift til Copydan -268 Indtægter Kantinebestillinger/møder Administrationsudgifter Leasing (udfasning) It, Inventar, biler og materiel Software It, Inventar, biler og materiel Hardware

3 Regnskab It, Inventar, biler og materiel Indtægter Forbrugsstoffer It, Inventar, biler og materiel Bygninger og inventar Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Grunde og bygninger Teknisk service/vedligeholdelse Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Servicekontrakter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel IP-telefoni Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Mobiltelefoni Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel IT uddannelser It, Inventar, biler og materiel Licenser Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Printerdrift It, Inventar, biler og materiel Skole- IT It, Inventar, biler og materiel Datatrans. (linier, abonnement) Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Datatrans.Tekn.Service/vedligeh Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Datatrans. Hardware (fiber) It, Inventar, biler og materiel Møder - rejser 27 Personaleudgifter Hjemmearbejdsplads Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Tilbehør til politikerne It, Inventar, biler og materiel Hjemmearbejdsplads politikerne Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Hjemme PC ordning - medarbejder

4 Regnskab It, Inventar, biler og materiel GIS Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Udskiftning af IT-udstyr It, Inventar, biler og materiel Forbrugsstoffer It, Inventar, biler og materiel EL-biler (forsikring) It, Inventar, biler og materiel Samarbejder Administrationsudgifter Drift Mapinfo Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Drift Webgis It, Inventar, biler og materiel Indtægter Udvikling Webgis It, Inventar, biler og materiel Udvikling Mapguide forms It, Inventar, biler og materiel Diverse Personaleudgifter It, Inventar, biler og materiel Grundkort - matr. kort Personaleudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Indtægter IT-udstyr til videresalg It, Inventar, biler og materiel Help Desk system It, Inventar, biler og materiel Office It, Inventar, biler og materiel Projektstyringsværkstøj Administrationsudgifter AD projekt Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Licenser Administrationsudgifter Hardware udskiftning/opgradering Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Gb switcher

5 Regnskab Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Rådhus Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Skole Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Fiberring Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Store institutioner 360 It, Inventar, biler og materiel Uddan digi ambassadører/fyrtårn Personaleudgifter Indtægter Buffer 1 (KHJ) Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Budgetregulering Buffer It, Inventar, biler og materiel Budgetregulering Digital postforsendelse (rest) Budgetregulering Adm. udg.fællesomr. Digitalisering og IT Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Uddannelse hele centret, fællesomr Indtægter Adm. udg. IT-Team Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Adm. udg. GIS-Team Omkostningssted Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Adm.udg. Digitalisering Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter Indtægter Fællesudgifter Kommunale Ejendomme

6 Regnskab Tjenestekørsel rådhusbetjente Aktivitets og materialeudgifter It, Inventar, biler og materiel Kontorartikler Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Grunde og bygninger Indtægter Porto og Fragt Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter IT Drift It, Inventar, biler og materiel Risikostyringspulje Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Bedriftsværnet Aktivitets og materialeudgifter Kommunal vagtordning Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter It, Inventar, biler og materiel Grunde og bygninger Betaling til/fra andre offentlige myndig Indtægter Diverse indtægter Indtægter Leje af antennepladser Indtægter Afregning vedr. tidligere år Aktivitets og materialeudgifter Pulje til lokaleford. ifm Borgers Aktivitets og materialeudgifter It, Inventar, biler og materiel Grunde og bygninger Budgetregulering Adm. udg. Kommunale Ejendomme Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Betjente overtid Indtægter Indtægter incl. moms

7 Regnskab Diverse indtægter Indtægter Fællesudg.Plan og Miljø Kommune-og lokalplaner Indtægter Digitalisering byggesagsarkiv Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Miljøtilsyn, virksomheder Indtægter Skorstensfejning Aktivitets og materialeudgifter Indtægter Systemkonti Dansk Byplanslaboratorium Aktivitets og materialeudgifter Hegnssyn Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Byggesagsbehandling Personaleudgifter Simple konstruktioner Indtægter Enfamiliehuse Indtægter Industri, avls og driftsbygninger Indtægter Andre faste konstruktioner Indtægter Øvrigt erhvervs. og etagebyggeri Indtægter Udgifter ifm byggesagsgebyr Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Ejendomsoplysninger Administrationsudgifter Indtægter Systemkonti Genhusning Administrationsudgifter Tinglysn lån f. bet af ejd skat og lign Aktivitets og materialeudgifter Systemkonti

8 Regnskab Adm. udg. Plan og Miljø Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Grunde og bygninger Betaling til/fra andre offentlige myndig Indtægter Adm. udg. Miljø Kom. Areal og Digi.Direk Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Budgetregulering Initiativpulje Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Indtægter Adm. udg. Børn Kultur Sundhed Direktør Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Budgetregulering Initiativpulje Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Adm. udg. Familie Unge og Int Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Grunde og bygninger Indtægter Budgetregulering Forskningsproj., Børn m. handicap (Kifa) Omkostningssted Budgetregulering Adm.udg. Kultur,idræt,sundhed Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel

9 Regnskab Indtægter Budgetregulering Indtægter Indtægter Adm.udg.skole og dagtilbud Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Budgetregulering Eksterne midler Tilskud modtaget fra Staten Personaleudgifter Administrationsudgifter Betaling til/fra andre offentlige myndig Budgetregulering Ny chance til unge Betaling til/fra andre offentlige myndig Budgetregulering Virksomhedskonsulent lang.ledige Personaleudgifter Betaling til/fra andre offentlige myndig Budgetregulering Sporskifteindsats SDPmodtagere Betaling til/fra andre offentlige myndig Adm. udg. Fælles formål Omkostningssted Personaleudgifter Adm. udg. Administrationsteam Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Tolkebistand Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Lægeerklæringer Administrationsudgifter Lægeerklæringer Administration Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter indtægter Indtægter Administr. udg. til andre aktører forsik Aktivitets og materialeudgifter

10 Regnskab Akutpakke Aktivitets og materialeudgifter Betaling til/fra andre offentlige myndig Adm. udg. Afklaringsteam Omkostningssted Personaleudgifter Adm. udg. Sygedagpengeteam Omkostningssted Personaleudgifter Adm. udg. Virksomhedsteam Omkostningssted Personaleudgifter Adm. udg. Jobteam Omkostningssted Personaleudgifter Adm. udg.dagpengeadm. Team Omkostningssted Personaleudgifter Adm. udg.kontanthjælp/rådg.team Omkostningssted Personaleudgifter Fællesudgifter Fælles formål Mediologic Workbase aktiverindsats Administrationsudgifter Ungeteam i Center for Job og Ydelse Omkostningssted Personaleudgifter Foundraisingssekretariat Omkostningssted Personaleudgifter Jobhus-Virksomhedskonsulenter (kt.653) Omkostningssted Personaleudgifter Budgetregulering Lokalt beskæftigelsesråd Omkostningssted Personaleudgifter Andre sundhedsudgifter Begravelseshjælp Aktivitets og materialeudgifter Befordringsgodtgørelse Aktivitets og materialeudgifter Adm. udg. Borgerservice Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter PCér, standere m.v

11 Regnskab Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Digitalisering Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Betaling til/fra andre offentlige myndig Indtægter Fælles udg. Borgerservice Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Diverse gebyrer 512 Administrationsudgifter Folkeregisteroplysninger Indtægter Sundhedskort Indtægter Diverse gebyrindtægter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Gebyrer Debitor Administrationsudgifter Indtægter Legitimationskort til unge Administrationsudgifter Indtægter Udvikling af menneskelige ressourcer Boliganvisning(hæfte.image.) Aktivitets og materialeudgifter Betaling til/fra andre offentlige myndig Diverse udg. og indt. efter forsk. love Div indt/udg eft. forskellige love Indtægter Adm. udg. Ældre og Handicap Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Indtægter Finans af to terapeuter til Budgetregulering Tolkebistand Administrationsudgifter Lægeerklæringer (Borgere) Personaleudgifter Administrationsudgifter Fælles udg. Ældre og handicap

12 Regnskab Omkostningssted Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Adm. udg. Borgers. Job og Velfærd Direkt Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Initiativpulje Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Fællesudg. Borgers Job og Velfærd Direkt Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter Indtægter Budgetregulering Fattigdomsundersøgelse Administrationsudgifter Adm. udg. Kommunaldirektøren Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Initiativpulje Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Indtægter Fællesudgifter Kommunaldirektøren Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Budgetregulering Central andel af indkøbspolitik Aktivitets og materialeudgifter Indtægter HR og ledelse (Kim Scharff) Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Indtægter Sundhed (Rikke Rolf) Aktivitets og materialeudgifter

13 Regnskab Administrationsudgifter Foundraiser (Helle Palsgaard) Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Indtægter Økonomi og korr. (Helle Palsgaard) Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Budgetregulering Indkøb og udbud-eline Rahbek Grell Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Indtægter Budgetregulering Digital borgerbetj.katrine Skovboel Aktivitets og materialeudgifter Indtægter Frikommune sekretariat Administrationsudgifter Pulje til udvikl. af opgaveløsning Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Indtægter Pulje til udvikling af virksomhed Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Indtægter Direktionspulje til løn og udd Personaleudgifter Rådhusvedligeh./inventar Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Grunde og bygninger Overhead Overhead fra konto 03 til Indtægter Budgetforlig Effektiviseringspulje Budgetregulering Fælles formål for Politik og Strategi Omkostningssted Administrationsudgifter Indtægter Økonomisk støtte til politiske partier Aktivitets og materialeudgifter Budgetregulering Hovedkonto 6 - Økonomi og personaleudv

14 Regnskab Administrationsudgifter Byråd Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter Vederlag til borgmester og viceborgm Personaleudgifter Vederlag til udvalgsformænd Personaleudgifter Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag Personaleudgifter Faste vederlag Personaleudgifter Indtægter Pension til tidligere borgmestre Personaleudgifter Uddannelse Personaleudgifter Administrationsudgifter Kørsel til politiske møder Administrationsudgifter Indtægter kørsel til øvrige arrangementer Personaleudgifter Administrationsudgifter Indtægter Møder på rådhuset Personaleudgifter Administrationsudgifter Indtægter Gaver/repræsentation Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Indtægter Receptioner for politikere Administrationsudgifter Udvalgsrejser Administrationsudgifter Årsmøder Administrationsudgifter Indtægter Byrådsarranmementer Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Indtægter Transport Personaleudgifter Administrationsudgifter Budgetseminar Aktivitets og materialeudgifter

15 Regnskab Administrationsudgifter Borgermøder Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Øvrige udgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Grunde og bygninger Indtægter Kørsel som refunderes -337 Administrationsudgifter Indtægter Skolebestyrelser Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter Folkeoplysningsudvalg Omkostningssted Personaleudgifter Klageråd Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter Indtægter Handicapråd Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter Indtægter Huslejenævn Omkostningssted Administrationsudgifter Seniorrådet Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Beboerklagenævn Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter Indtægter Beboerklagenævn - indtægter Administrationsudgifter Indtægter Skatteankenævn Omkostningssted Administrationsudgifter

16 Regnskab Integrationsudvalg Omkostningssted Personaleudgifter Patientklagenævnet Omkostningssted Personaleudgifter Beredskabskommisionen Omkostningssted Administrationsudgifter Taxanævnet for Region Hoveds Omkostningssted Administrationsudgifter Betaling til/fra andre offentlige myndig Diverse diæter Omkostningssted Personaleudgifter Valg Fælles formål Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Kommunens egne udgifter Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Betaling til/fra andre offentlige myndig Valgbestyrelse, valgstyrer,tilforordnede Personaleudgifter Opstillingskredsens udgifter Aktivitets og materialeudgifter Betaling til/fra andre offentlige myndig Kommunale valg Personaleudgifter Adm. udg Politik og Strategi Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Budgetregulering Fælles udg. Politik og Strategi Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Møder, rejser, repræsentation Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Indtægter

17 Regnskab Licens fællesantenne Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Fællesannoncer Administrationsudgifter Indtægter Personaleblad Aktivitets og materialeudgifter Fotokopiering og trykning Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Kontormaskiner og inventar Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Hjemmeside Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Intranet Administrationsudgifter Frikommune Administrationsudgifter Konsulentbistand Administrationsudgifter Indtægter Faste borgermøder Administrationsudgifter Indtægter Flagallé Aktivitets og materialeudgifter Indtægter Tomgangshusleje Aktivitets og materialeudgifter Grunde og bygninger Indtægter Kontingent, kommunalesammenslut Administrationsudgifter Betaling til/fra andre offentlige myndig Trykkeri Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Journal Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel

18 Regnskab Indtægter Systemer Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Andre serviceaftaler Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Opgradering It, Inventar, biler og materiel Udstyr (servere skannere etc) Personaleudgifter It, Inventar, biler og materiel Inventar It, Inventar, biler og materiel Konsulentydelse It, Inventar, biler og materiel Indtægter Dagsordenssystem It, Inventar, biler og materiel Udbud Aktivitets og materialeudgifter Informationssikkerhed Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Risikoanalyse Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Andet Aktivitets og materialeudgifter Autorisationer Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Fredensborg Kommunearkiv Omkostningssted Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel NEA medlemskab Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Fredensborg Arkiverne - Andet Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Driftsikring af boligbyggeri

19 Regnskab Støtte til opførelse af boliger Aktivitets og materialeudgifter Kirkegårde Underskud på gravstedslegater Aktivitets og materialeudgifter Grunde og bygninger Væksthuset Omkostningssted Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Budgetforlig Omkostningssted Budgetregulering Indkøb styrket funkt/gevinstreal Budgetregulering Budgetforlig Indkøb gevinstrealisering Budgetregulering Besparelser på telefoni Budgetregulering Fælles udg. Økonomi og indkøb Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Budgetregulering KMD-aftale (fastprisaftale) It, Inventar, biler og materiel KMD Kombit - konsulenttjeneste It, Inventar, biler og materiel KMD-fagsystemer - efter forbrug Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Børn og Voksen system It, Inventar, biler og materiel CPR It, Inventar, biler og materiel CSC-DPR adresseoplysninger It, Inventar, biler og materiel Kiehn lokalebooking It, Inventar, biler og materiel Schultz lovtekster Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Blanketter fra Kommune information Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel

20 Regnskab Kommuneinformation Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel CSC Scandihealth (sygesikring) Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Ejendomsdata It, Inventar, biler og materiel Tabulex - Tea It, Inventar, biler og materiel Survey Exact It, Inventar, biler og materiel KL Holding / KOMBIT It, Inventar, biler og materiel Miljø Portal Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel MediConnect A/S It, Inventar, biler og materiel Ledelsesinformationssystem It, Inventar, biler og materiel Indtægter Revision Administrationsudgifter Indtægter Øreafrundingskonto Administrationsudgifter Indtægter Opus Implementering Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Budgetregulering Øredifferece E-faktura Omkostningssted Administrationsudgifter Politisk bevillingsreserve Omkostningssted Budgetregulering Adm. udg. Økonomi og indkøb Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Grunde og bygninger Indtægter Adm. udg. System og Betalinger

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Serviceudgifter.

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Serviceudgifter. 13 Driftsområde Børne- og familiecentret 4063015 3901010004 Børne- og familiecentret administration (064551) Administrationsudgifter i f m drift af børne- og familiecentret Lønudgiften udgør 3885254 Budgettet

Læs mere

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Produktionsskoler 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969

Læs mere

651039 Intern Service

651039 Intern Service 651039 Intern Service 400 Personaleudgifter 17.100 8.037 25.137 24.704 433 433 500 Materiale- og aktivitetsudg. 1.182 0 1.182 1.161 21 21 600 IT, inventar og materiel 68-1 67 60 7 7 900 Indtægter 0 0 0-77

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Administration og planlægning side 1

Administration og planlægning side 1 Administration og planlægning side 1 Indhold 6.40 Politisk organisation, fælles formål... 2 6.41 Byrådsmedlemmer... 3 6.42 Kommissioner, råd og nævn... 5 6.43 Valg... 7 6.50 Administrationsbygninger, Rådhuset...

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 13. Økonomiudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 13. Økonomiudvalget 13. Økonomiudvalget 145 146 13. Økonomiudvalget Budget 2013 på politikområder: Politikområder U/I Budget 2012 Politisk organisation U 13.480.764 I - 12.717 Administration U 248.025.833 I - 9.589.578 By-

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

Økonomiudvalget. Udvalgets andel af nettodriftsudgifterne i 2011: - 1 - Drift

Økonomiudvalget. Udvalgets andel af nettodriftsudgifterne i 2011: - 1 - Drift Drift 2011 2012 2013 2014 (i 1.000 kr.) Kommunaldirektørområdet 46.580 43.102 44.139 43.439 Økonomidirektørområdet 76.360 76.020 75.907 75.907 Børne- og ungedirektørområdet 17.782 17.782 17.782 17.779

Læs mere

Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper

Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper Side 1 af 9 sider Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper Denne vejledning viser de almindeligt brugte arter - arter som kun bruges i specialtilfælde kan findes via transaktion KAH3 Eksempel: Artsgruppe

Læs mere

Administration og planlægning side 1

Administration og planlægning side 1 Administration og planlægning side 1 Indhold 6.40 Politisk organisation, fælles formål... 2 6.41 Byrådsmedlemmer... 3 6.42 Kommissioner, råd og nævn... 5 6.43 Valg... 7 6.50 Administrationsbygninger, Rådhuset...

Læs mere

Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt

Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Budget 2013 Resultatopgørelse 87 elever Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Indtægter 476.836 476.836 476.836 476.836 480.836 480.836

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 66 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 Fælles juniorklub 3101200002 162.400-55.900 106.500 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516

Læs mere

ART FORMÅL 2 KIRKEBYGNINGER 2000 Fælles formål og løn

ART FORMÅL 2 KIRKEBYGNINGER 2000 Fælles formål og løn KIRKE SOGN Eksempel KONTOOVERSIGT 2011 16/10 11 ART FORMÅL 1 FÆLLES INDTÆGTER 101810 Ordinær ligning drift 1000 Kirkelig ligning 101820 Ligning anlæg 101830 Tillægsbevilling 1100 Tillægsbevilling 5% 101850

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ

1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ 10 BYGGERI OG MILJØ....................... 58.131 50.459 50.433 45.642............................................. 19.309-19.309-19.309-19.309-00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG.............. 58.131 50.459

Læs mere

Erstatningsfridage tjeneste SH-dage. Timeløn til beregning af tillæg 115,15 Timeløn uden tillæg 06-17 131,39

Erstatningsfridage tjeneste SH-dage. Timeløn til beregning af tillæg 115,15 Timeløn uden tillæg 06-17 131,39 Årsløn trin 217.307 Navn: Pension 27.381 Version: 1 Tillæg ferie 4.237 Bevillingsperiode aer 2.067 Start 14-11-09 96 atp 1.080 Ophør 15-11-09 Akutbidrag 731 Dage 2 funktionstillæg evt. +3,5 % kvalifikationstillæg

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2013

Årsberetning og regnskab 2013 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 1 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 2 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 31 20.03

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde Økonomiudvalg Kommunaldirektør Erhvervs- og udviklingssekr. Byråds- og direktionssekr. Jura Bude/rådhusbetjente Råd og nævn Information Trykkeri Vicekommunaldirektør Kommuneplan (i samarbejde med miljø

Læs mere

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1 Sundhedsudvalget 113.463 107.832 112.36.102 4.432 Sygehusbehandling og genoptræning 89.574 82.797 82.975-6.598 56 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 77.689 71.592 71.592-6.098 77.689

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5. 15 Undervisning 785.339-50.395 785.339-50.395 1 Drift 752.579-50.395 752.579-50.395 01 Folkeskoler - fælles 22.730-1.231 01 Folkeskoler 1 Egne 22.730-1.231 301000 Fælles formål 22.730-1.231 00 Fælles Formål

Læs mere

Prioriteringsrum. Økonomiudvalgets område

Prioriteringsrum. Økonomiudvalgets område Prioriteringsrum Økonomiudvalgets område Reduktionsforslag 1. Gennemgang af udgifter til abonnementer og deltagelse i kurser, konferencer m.v. for byrådsmedlemmer og udvalg Reduktionsmål 2 Tilskud til

Læs mere

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud fra den danske stat 3.243 3.243.000 3.243 3.370 2 Offentlige tyske tilskud 367 359.041

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

Besparelser på administrationsområdet

Besparelser på administrationsområdet Besparelser på administrationsområdet Materiale til byrådets budgetseminar den 4.- 5. september 2008 Besparelser på adm. området. Materiale til budgetseminar 2008 Side 2 af 12 ØKONOMIUDVALGET Besparelser

Læs mere

361.780 891.500 1.200.400 ELM Sekretariat i alt. 1.107.100

361.780 891.500 1.200.400 ELM Sekretariat i alt. 1.107.100 Budget 2015 Note Regnskab Budget Rev budg. Budget 2013 2014 2014 ELM Sekretariat 2015 2.786.231 2.940.700 3.300.000 1 Indsamlinger, gaver og tilskud. 3.000.000 24.066 20.000 20.000 2 Øvrige indtægter.

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Motas I/S 0,50 0,50 0,3 0,3 0,15 1/1-30/09 2012

Motas I/S 0,50 0,50 0,3 0,3 0,15 1/1-30/09 2012 Motas I/S 0,50 0,50 0,3 0,3 0,15 1/1-30/09 2012 TH 29/10 2012 Poster Affaldsbehandling UDGIFTER regnskab UDGIFTER budget UDGIFTER fordelt Adm. Regnskab Adm. Budget Drift Regnskab Drift Budget OBU Regnskab

Læs mere

Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013

Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 Budget- og regnskabssystem for regioner 2.4 - side 1 Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 2.4 Gruppering Grupperingerne på kontonummerets 12-14. ciffer anvendes til en yderligere opdeling af

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde Budgetforslag Side 1 af 13 06-06-2013 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Tilsynsførende kommune: Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 0 0 Tlf. 65151515 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 344.840.990 010 Boligpolitik 576.753 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 576.753 25 Faste ejendomme 576.753 18 Driftsikring af boligbyggeri 576.753

Læs mere

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger Ældre og handicappede borgere kan visiteres igennem visitationen til følgende boligtyper ældrebolig og plejebolig. Ældrebolig tilbydes

Læs mere

I alt 453,6 462,0 436,8 422,0 409,6 397,2

I alt 453,6 462,0 436,8 422,0 409,6 397,2 Økonomiudvalg Økonomiudvalget omfatter en meget bred vifte af aktiviteter såsom f.eks. udgifter til byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politikområde 1. Politisk Organisation

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

Budget 2014. 783.733 1.349.500 0 ELM Sekretariat i alt. 891.500

Budget 2014. 783.733 1.349.500 0 ELM Sekretariat i alt. 891.500 Budget 2014 Note Regnskab Budget Rev budg. Budget 2012 2013 2014 ELM Sekretariat 2014 3.066.760 2.774.200 0 1 Indsamlinger, gaver og tilskud. 2.940.700 90.560 115.000 0 2 Øvrige indtægter. 20.000-1.512.513-1.034.700

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr.

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. Center Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. EAN-nummer Center Børn og Familie Dagtilbud Dagtilbud, Administration 5798009947536 Dagtilbud, Dagplejen 5798009947437 Dagtilbud Vest Børnehuset Nordstjernen

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017!!! "#! " # #! "! # # "! Administrative organisation 424.867 466.155-41.288 424.107 464.598-40.491 423.331 463.821-40.491 423.327 463.818-40.491 Politisk organisation

Læs mere

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 1. Kontingentindtægter m.m. 2.367.596 2.318 2.223 2. Kontingentudgifter -356.020-359 -352 3. Mødeudgifter m.m. -486.319-464 -403 4. Sekretariatslønninger

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Budgetforslag Side 1 af 15 10-12-2012 Periode: 1. januar - 31. december 2013 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

Antal elever pr. elev

Antal elever pr. elev Institutionsnavn Regnskabsår Grundtilskud Reduktion for indtægter modregnet i tilskuddet Taxametertilskud (takst 1) Bygningstilskud Tilskud til specialundervisning m.v. af elever med særlige behov og til

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Budgetforslag Side 1 af 15 28-10-2014 BUDGETTET ER IKKE I NUL!!! Periode: 1. januar - 31. december 2015 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls-

Læs mere

Specielle bemærkninger

Specielle bemærkninger Viborg Kommunes budget 2011 2014 Specielle bemærkninger Indholdsfortegnelse (Der kan navigeres rundt i dokumentet ved at benytte de nedenstående hyperlinks) Økonomiudvalget politikområde Politisk organisation...

Læs mere

Handels- og servicevirksomhed

Handels- og servicevirksomhed Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 1000 D R I F T S R E G N S K A B 1001 O M S Æ T N I N G 1010 Varesalg indland U 1020 Varesalg EU 1030 Varesalg andre land 1190 OMSÆTNING I ALT

Læs mere

Boliger og byudvikling side 1

Boliger og byudvikling side 1 Boliger og byudvikling side 1 Indhold 0.05 Jordforsyning, ubestemte formål... 2 0.10 Faste ejendomme, fælles formål... 3 0.10 Teknisk drift af kommunale bygninger - Fælles... 4 0.10 Teknisk drift - Rengøring...

Læs mere

Bevilling 15 Fælles formål

Bevilling 15 Fælles formål Bevilling 15 Fælles formål Netto 1000 kr. i prisniveau Sociale opgaver og beskæftigelse 354 354 354 354 354 Fælles formål 285 285 285 285 285 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.844 8.930 7.870 7.870 7.870

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Tværgående funktioner, puljer m.v. Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015 Basisbudget 2016

Læs mere

5 Klubhus udvidelse indtægt 10 Klubhus afgift... 88.628 85.750 24 Ialt indtægter klubhus udvidelse... 88.628 85.750

5 Klubhus udvidelse indtægt 10 Klubhus afgift... 88.628 85.750 24 Ialt indtægter klubhus udvidelse... 88.628 85.750 Regnskabsrapport Driftsregnskab Side : 1 Vis tal i hele k&roner 5 Klubhus udvidelse indtægt 10 Klubhus afgift... 88.628 85.750 24 Ialt indtægter klubhus udvidelse... 88.628 85.750 25 Klubhus udvidelse

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559 NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 1.058.574.728 A-skat 395.076.038 ATP 15.431.309 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 2.333.108 Tilgodehavende

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

-825.000,00 -825.000,00 -825.000,00 198.508,18 44.220,81 36.990,37 680,80 450,00 ,00 54,60 1.614,64 2.869,64 1.429,93,00-150,00,00 280,83

-825.000,00 -825.000,00 -825.000,00 198.508,18 44.220,81 36.990,37 680,80 450,00 ,00 54,60 1.614,64 2.869,64 1.429,93,00-150,00,00 280,83 Side 1 pr. 31-12-2015 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune 1-825.000-825.000-825.000-3.300.000-3.300.000-3.300.000-2.475.000-2.475.000-2.475.000 25 25 25 2 20 Kirkebygning

Læs mere

Endeligt Budget 14 Regnskab 13. Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER

Endeligt Budget 14 Regnskab 13. Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER Endeligt Budget 14 Regnskab 13 KONTINGENT - note 1 10200 Kontingent 49.685.000 46.907.000 47.755.412 10201 Afskrevet kontingent -40.000 0-244.851 10300 Kredskontingent

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

470370 - ID 4 U Bryggen ApS https://secure.e-conomic.com/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=...

470370 - ID 4 U Bryggen ApS https://secure.e-conomic.com/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=... 1 af 7 06-05-2015 14:02 Rapporter» Regnskab» Saldobalance for perioden 01.10.14-06.05.15 Konto: 1-26000 (NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.) Nr. Navn Perioden År til dato

Læs mere

Nøgletalsanalyse til budget 2015. Administrativ organisation.

Nøgletalsanalyse til budget 2015. Administrativ organisation. 1 of 5 Syddjurs Kommune 20. maj 2014. Administrativ organisation. Økonomiudvalget har i forbindelse med budgetlægningen for 2015 ønsket at der i forlængelse af den generelle nøgletalsanalyse foretages

Læs mere

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Regnskab Indsatserne på Ejendomme og Bygningsforbedring omfatter: Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og

Læs mere

Afgrænsning af identificerbare omkostningssteder indenfor Økonomiudvalget

Afgrænsning af identificerbare omkostningssteder indenfor Økonomiudvalget Afgrænsning af identificerbare omkostningssteder indenfor Økonomiudvalget DRIFT Profitcenter Budgetansvarlig Frederikshavn kommune Kommunaldirektør Mikael Jentsch Økonomi Karsten Jørgensen 2200000001 Økonomi

Læs mere

Overført fra 2009 til 2010. Restbudget 2010

Overført fra 2009 til 2010. Restbudget 2010 Samlet overblik Hele kr., - for overførsel af underskud Overført fra 2009 til 2010 Restbudget 2010 Overførsel fra 2010 til 2011 Overførsler alle udvalg, i alt 14.623.400 48.739.529 25.950.467 Miljø- og

Læs mere

BUDGET. E/F Herman Bangs Have. For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014. Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

BUDGET. E/F Herman Bangs Have. For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014. Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den E/F Herman Bangs Have BUDGET For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014 Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 29. april 2014 Dirigent Administrator: Controller: Peter

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

SKANDERBY KONFIG.PAK 15

SKANDERBY KONFIG.PAK 15 SKANDERBY KONFIG.PAK 15 Nummer Navn Kontotype Type Sammentælling BogføringstypeVirksomhedsbogføringsgruppe Produktbogføringsgruppe Momsvirksomhedsbogf.gruppe Momsproduktbogf.gruppe 10000 Resultatopgørelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 Aftale om betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale 1a: Hjælpemidler Indledning Denne aftale tager sit udgangspunkt

Læs mere

Budget 2014 FSL Side 1

Budget 2014 FSL Side 1 Budget 2014 FSL Side 1 INDTÆGTER KONTINGENT 10200 Kontingent 46.907.000 45.647.000 44.689.745,00 10201 Afskrevet kontingent 0-146.474,00 Nedsættelse af kont. for ledige 0-206.000 10300 Kredskontingent

Læs mere

Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v.

Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.6 - side 1 Dato: Juli 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012/Budget 2013 Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v. Denne hovedkonto omfatter udgifter og

Læs mere

Regnskab. Afvigelse Forb.% 110 160 220 230 260 270 340 360 370 410 460 470 510 530 560 570 710 711 730 740 760

Regnskab. Afvigelse Forb.% 110 160 220 230 260 270 340 360 370 410 460 470 510 530 560 570 710 711 730 740 760 Udskriftsdato 1-8-29 Side 1 Holme Kirke 29 rapport pr. 3-6-29 speriode 1-1-29 31-12-29 29 - PU Kontonr. Kontonavn 11 16 22 23 26 27 34 36 37 41 46 47 51 56 57 71 711 73 74 76 KIRKEGÅRDSLEDER GARTNERE,

Læs mere

Økonomiudvalget 1.1 Administration og tværgående puljer

Økonomiudvalget 1.1 Administration og tværgående puljer 1. Regnskabsresultatet Nedenstående tabel viser, hvilke områder der er omfattet af bevillingen. Desuden vises regnskabsresultatet for 2011. Formål/ (mio. kr. løbende priser) 1.1 Stabe og forvaltninger

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 644.259.777 A-skat 226.616.842 ATP 8.377.886 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 800.705 Tilgodehavende ATP

Læs mere

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budget 2014 Smallegade 4 7400 Herning Udarbejdet september 2013 Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budgetforudsætninger for driftsbudgettet Nærværende budget 2014 er udarbejdet af Alex Nielsen og

Læs mere

Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014

Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014 Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014 Administrativ organisering 2 Staben Staben Vicekommunaldirektør Tom Ahmt Byrådssekretariatet Sekretariatsleder Ditte Lundgaard Jakobsen Budget Budgetchef

Læs mere

BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012

BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012 BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012 Indtægter 1 Kommunale tilskud 1.400.000 1.370.000 1.370.000 1.333.673 2 Statslige tilskud 1.600.000 1.700.000 1.725.000 1.531.972 3

Læs mere

Budget, formål. Fælles indtægter. Kirkebygning og sognegård. Kirkelige aktiviteter. Udskriftsdato 13-06-2013 Side 1

Budget, formål. Fælles indtægter. Kirkebygning og sognegård. Kirkelige aktiviteter. Udskriftsdato 13-06-2013 Side 1 Side 1 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift -7.445.000-7.445.000-7.445.000-7.445.000 1000 Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune 1-7.445.000-7.445.000-7.445.000-7.445.000 2 21

Læs mere

humlebæk DU ER TÆT PÅ ALT DET, DER FÅR HVERDAGEN TIL AT FUNGERE

humlebæk DU ER TÆT PÅ ALT DET, DER FÅR HVERDAGEN TIL AT FUNGERE humlebæk DU ER TÆT PÅ ALT DET, DER FÅR HVERDAGEN TIL AT FUNGERE Humlebæk jmdanmark.dk byen ved øresund Humlebæk side 3 JM Danmark, der er en af nordens førende projektudviklere af boliger og boligområder,

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

13. Direktion og sekretariater

13. Direktion og sekretariater 13. 13. Præsentation har som overordnet formål at sikre, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag til at træffe beslutninger.

Læs mere

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe

Læs mere

Center for Ejendomme og Intern Service

Center for Ejendomme og Intern Service 2015-18 Præsentation Opgaverne i er blandt andet ejendomsvedligeholdelse, energistyring og rådgivning, samt projektering ved kommunalt nybyggeri og ombygninger. Centeret koordinerer en række opgaver vedrørende

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Kontonr. Overskridelse

Kontonr. Overskridelse Kontonr. Kontonavn Budget Forbrug Overskridelse 10910050 Løn ledelse 650.000 709.345-59.345 10910000 Løn fagpersonale 8.800.000 9.141.843-341.843 22420000 Udd. Kurser personale fødevarer 2.000 27.200-25.200

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2014 og forslag til budget 2015-16

Foreløbigt regnskab 2014 og forslag til budget 2015-16 Foreløbigt regnskab 2014 og forslag til budget 2015-16 Indtægter Foreløbigt regnskab 2014 Budget 2015 - vedtaget af årsmødet 2014 Budget 2015 - revideret af HB 6. dec. 2014 Forslag til årsmødet 2015 Budget

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger. Budget 2015 og 2016

Tandlægernes Tryghedsordninger. Budget 2015 og 2016 Tandlægernes Tryghedsordninger Budget 2015 og 2016 Budget for 2015 og 2016 1.000 kr. Noter Regnskab 2013 budget 2014 budget 2015 budget 2016 Resultat Bidrag fra omsætning med Sygesikringen 1 33.483 37.778

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere