Regnskabsoversigt specificeret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsoversigt 2012 - specificeret"

Transkript

1 Regnskabsoversigt specificeret Regnskabsoversigt specificeret Regnskabsoversigten udgør kommunens regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte artskontogrupper i forhold til budgettet samt eventuelt senere meddelte tillægsbevillinger. Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter. Regnskabsoversigten er overordnet specificeret på politikområder. Regnskab

2 Regnskab DRIFT OG REFUSION BEREDSKAB Budgetforlig Andel af rammebesparelse på 3,6 mio. kr Betaling til/fra andre offentlige myndig Kommandocentral Fredtoften/Brandstation Omkostningssted Grunde og bygninger Husleje Betaling til/fra andre offentlige myndig Indtægter Finansiering af budget vedr. PC/telefoni Budgetregulering Fredtoften Vagtudrykninger Personaleudgifter Brandvæsen Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Grunde og bygninger Budgetregulering Redningsabonnement Administrationsudgifter Betaling fælleskommunal beredskab It, Inventar, biler og materiel Betaling til/fra andre offentlige myndig Reperation af brandhaner Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter BORGERSERVICE ADMINISTRATIV POLITISK STØTTE Fællesudgifter - Digitalisering og IT Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Afgift til Copydan -268 Indtægter Kantinebestillinger/møder Administrationsudgifter Leasing (udfasning) It, Inventar, biler og materiel Software It, Inventar, biler og materiel Hardware

3 Regnskab It, Inventar, biler og materiel Indtægter Forbrugsstoffer It, Inventar, biler og materiel Bygninger og inventar Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Grunde og bygninger Teknisk service/vedligeholdelse Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Servicekontrakter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel IP-telefoni Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Mobiltelefoni Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel IT uddannelser It, Inventar, biler og materiel Licenser Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Printerdrift It, Inventar, biler og materiel Skole- IT It, Inventar, biler og materiel Datatrans. (linier, abonnement) Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Datatrans.Tekn.Service/vedligeh Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Datatrans. Hardware (fiber) It, Inventar, biler og materiel Møder - rejser 27 Personaleudgifter Hjemmearbejdsplads Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Tilbehør til politikerne It, Inventar, biler og materiel Hjemmearbejdsplads politikerne Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Hjemme PC ordning - medarbejder

4 Regnskab It, Inventar, biler og materiel GIS Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Udskiftning af IT-udstyr It, Inventar, biler og materiel Forbrugsstoffer It, Inventar, biler og materiel EL-biler (forsikring) It, Inventar, biler og materiel Samarbejder Administrationsudgifter Drift Mapinfo Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Drift Webgis It, Inventar, biler og materiel Indtægter Udvikling Webgis It, Inventar, biler og materiel Udvikling Mapguide forms It, Inventar, biler og materiel Diverse Personaleudgifter It, Inventar, biler og materiel Grundkort - matr. kort Personaleudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Indtægter IT-udstyr til videresalg It, Inventar, biler og materiel Help Desk system It, Inventar, biler og materiel Office It, Inventar, biler og materiel Projektstyringsværkstøj Administrationsudgifter AD projekt Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Licenser Administrationsudgifter Hardware udskiftning/opgradering Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Gb switcher

5 Regnskab Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Rådhus Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Skole Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Fiberring Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Store institutioner 360 It, Inventar, biler og materiel Uddan digi ambassadører/fyrtårn Personaleudgifter Indtægter Buffer 1 (KHJ) Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Budgetregulering Buffer It, Inventar, biler og materiel Budgetregulering Digital postforsendelse (rest) Budgetregulering Adm. udg.fællesomr. Digitalisering og IT Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Uddannelse hele centret, fællesomr Indtægter Adm. udg. IT-Team Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Adm. udg. GIS-Team Omkostningssted Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Adm.udg. Digitalisering Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter Indtægter Fællesudgifter Kommunale Ejendomme

6 Regnskab Tjenestekørsel rådhusbetjente Aktivitets og materialeudgifter It, Inventar, biler og materiel Kontorartikler Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Grunde og bygninger Indtægter Porto og Fragt Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter IT Drift It, Inventar, biler og materiel Risikostyringspulje Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Bedriftsværnet Aktivitets og materialeudgifter Kommunal vagtordning Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter It, Inventar, biler og materiel Grunde og bygninger Betaling til/fra andre offentlige myndig Indtægter Diverse indtægter Indtægter Leje af antennepladser Indtægter Afregning vedr. tidligere år Aktivitets og materialeudgifter Pulje til lokaleford. ifm Borgers Aktivitets og materialeudgifter It, Inventar, biler og materiel Grunde og bygninger Budgetregulering Adm. udg. Kommunale Ejendomme Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Betjente overtid Indtægter Indtægter incl. moms

7 Regnskab Diverse indtægter Indtægter Fællesudg.Plan og Miljø Kommune-og lokalplaner Indtægter Digitalisering byggesagsarkiv Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Miljøtilsyn, virksomheder Indtægter Skorstensfejning Aktivitets og materialeudgifter Indtægter Systemkonti Dansk Byplanslaboratorium Aktivitets og materialeudgifter Hegnssyn Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Byggesagsbehandling Personaleudgifter Simple konstruktioner Indtægter Enfamiliehuse Indtægter Industri, avls og driftsbygninger Indtægter Andre faste konstruktioner Indtægter Øvrigt erhvervs. og etagebyggeri Indtægter Udgifter ifm byggesagsgebyr Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Ejendomsoplysninger Administrationsudgifter Indtægter Systemkonti Genhusning Administrationsudgifter Tinglysn lån f. bet af ejd skat og lign Aktivitets og materialeudgifter Systemkonti

8 Regnskab Adm. udg. Plan og Miljø Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Grunde og bygninger Betaling til/fra andre offentlige myndig Indtægter Adm. udg. Miljø Kom. Areal og Digi.Direk Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Budgetregulering Initiativpulje Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Indtægter Adm. udg. Børn Kultur Sundhed Direktør Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Budgetregulering Initiativpulje Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Adm. udg. Familie Unge og Int Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Grunde og bygninger Indtægter Budgetregulering Forskningsproj., Børn m. handicap (Kifa) Omkostningssted Budgetregulering Adm.udg. Kultur,idræt,sundhed Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel

9 Regnskab Indtægter Budgetregulering Indtægter Indtægter Adm.udg.skole og dagtilbud Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Budgetregulering Eksterne midler Tilskud modtaget fra Staten Personaleudgifter Administrationsudgifter Betaling til/fra andre offentlige myndig Budgetregulering Ny chance til unge Betaling til/fra andre offentlige myndig Budgetregulering Virksomhedskonsulent lang.ledige Personaleudgifter Betaling til/fra andre offentlige myndig Budgetregulering Sporskifteindsats SDPmodtagere Betaling til/fra andre offentlige myndig Adm. udg. Fælles formål Omkostningssted Personaleudgifter Adm. udg. Administrationsteam Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Tolkebistand Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Lægeerklæringer Administrationsudgifter Lægeerklæringer Administration Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter indtægter Indtægter Administr. udg. til andre aktører forsik Aktivitets og materialeudgifter

10 Regnskab Akutpakke Aktivitets og materialeudgifter Betaling til/fra andre offentlige myndig Adm. udg. Afklaringsteam Omkostningssted Personaleudgifter Adm. udg. Sygedagpengeteam Omkostningssted Personaleudgifter Adm. udg. Virksomhedsteam Omkostningssted Personaleudgifter Adm. udg. Jobteam Omkostningssted Personaleudgifter Adm. udg.dagpengeadm. Team Omkostningssted Personaleudgifter Adm. udg.kontanthjælp/rådg.team Omkostningssted Personaleudgifter Fællesudgifter Fælles formål Mediologic Workbase aktiverindsats Administrationsudgifter Ungeteam i Center for Job og Ydelse Omkostningssted Personaleudgifter Foundraisingssekretariat Omkostningssted Personaleudgifter Jobhus-Virksomhedskonsulenter (kt.653) Omkostningssted Personaleudgifter Budgetregulering Lokalt beskæftigelsesråd Omkostningssted Personaleudgifter Andre sundhedsudgifter Begravelseshjælp Aktivitets og materialeudgifter Befordringsgodtgørelse Aktivitets og materialeudgifter Adm. udg. Borgerservice Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter PCér, standere m.v

11 Regnskab Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Digitalisering Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Betaling til/fra andre offentlige myndig Indtægter Fælles udg. Borgerservice Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Diverse gebyrer 512 Administrationsudgifter Folkeregisteroplysninger Indtægter Sundhedskort Indtægter Diverse gebyrindtægter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Gebyrer Debitor Administrationsudgifter Indtægter Legitimationskort til unge Administrationsudgifter Indtægter Udvikling af menneskelige ressourcer Boliganvisning(hæfte.image.) Aktivitets og materialeudgifter Betaling til/fra andre offentlige myndig Diverse udg. og indt. efter forsk. love Div indt/udg eft. forskellige love Indtægter Adm. udg. Ældre og Handicap Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Indtægter Finans af to terapeuter til Budgetregulering Tolkebistand Administrationsudgifter Lægeerklæringer (Borgere) Personaleudgifter Administrationsudgifter Fælles udg. Ældre og handicap

12 Regnskab Omkostningssted Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Adm. udg. Borgers. Job og Velfærd Direkt Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Initiativpulje Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Fællesudg. Borgers Job og Velfærd Direkt Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter Indtægter Budgetregulering Fattigdomsundersøgelse Administrationsudgifter Adm. udg. Kommunaldirektøren Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Initiativpulje Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Indtægter Fællesudgifter Kommunaldirektøren Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Budgetregulering Central andel af indkøbspolitik Aktivitets og materialeudgifter Indtægter HR og ledelse (Kim Scharff) Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Indtægter Sundhed (Rikke Rolf) Aktivitets og materialeudgifter

13 Regnskab Administrationsudgifter Foundraiser (Helle Palsgaard) Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Indtægter Økonomi og korr. (Helle Palsgaard) Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Budgetregulering Indkøb og udbud-eline Rahbek Grell Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Indtægter Budgetregulering Digital borgerbetj.katrine Skovboel Aktivitets og materialeudgifter Indtægter Frikommune sekretariat Administrationsudgifter Pulje til udvikl. af opgaveløsning Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Indtægter Pulje til udvikling af virksomhed Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Indtægter Direktionspulje til løn og udd Personaleudgifter Rådhusvedligeh./inventar Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Grunde og bygninger Overhead Overhead fra konto 03 til Indtægter Budgetforlig Effektiviseringspulje Budgetregulering Fælles formål for Politik og Strategi Omkostningssted Administrationsudgifter Indtægter Økonomisk støtte til politiske partier Aktivitets og materialeudgifter Budgetregulering Hovedkonto 6 - Økonomi og personaleudv

14 Regnskab Administrationsudgifter Byråd Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter Vederlag til borgmester og viceborgm Personaleudgifter Vederlag til udvalgsformænd Personaleudgifter Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag Personaleudgifter Faste vederlag Personaleudgifter Indtægter Pension til tidligere borgmestre Personaleudgifter Uddannelse Personaleudgifter Administrationsudgifter Kørsel til politiske møder Administrationsudgifter Indtægter kørsel til øvrige arrangementer Personaleudgifter Administrationsudgifter Indtægter Møder på rådhuset Personaleudgifter Administrationsudgifter Indtægter Gaver/repræsentation Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Indtægter Receptioner for politikere Administrationsudgifter Udvalgsrejser Administrationsudgifter Årsmøder Administrationsudgifter Indtægter Byrådsarranmementer Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Indtægter Transport Personaleudgifter Administrationsudgifter Budgetseminar Aktivitets og materialeudgifter

15 Regnskab Administrationsudgifter Borgermøder Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Øvrige udgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Grunde og bygninger Indtægter Kørsel som refunderes -337 Administrationsudgifter Indtægter Skolebestyrelser Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter Folkeoplysningsudvalg Omkostningssted Personaleudgifter Klageråd Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter Indtægter Handicapråd Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter Indtægter Huslejenævn Omkostningssted Administrationsudgifter Seniorrådet Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Beboerklagenævn Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter Indtægter Beboerklagenævn - indtægter Administrationsudgifter Indtægter Skatteankenævn Omkostningssted Administrationsudgifter

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189 Budget 2015-2018 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 3 Tværgående artsoversigt... 7 Bevillingsoversigt... 11 Budget opdelt efter funktion... 29 Bemærkninger... 41 Økonomiudvalget... 43 Socialudvalget...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... Regnskabsoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation... Administrativ

Læs mere

Økonomiudvalgets regnskab 2012 Bilag 1

Økonomiudvalgets regnskab 2012 Bilag 1 Økonomiudvalgets regnskab 2012 Bilag 1 Hele 1.000 kr. Økonomiudvalget i alt Forbrug Oprindeligt budget Korr. Budget Rest korr. Budget Heraf overføres til 2013 136.835 151.002 155.824 18.990 17.825 Bemærkninger

Læs mere

BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0

BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 1 i hele 1.000 kr. Økonomiudvalget BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 00.25 Faste ejendomme 18.641 17.049 17.945 17.049 10 Fælles formål 16.746 15.154 16.050 15.154 11 Beboelse -514-514 -514-514 13 Andre

Læs mere

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Beløb i 1.000 kr. Udgifter Udgifter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 91.185 22.296 103.483 23.499 Heraf refusion 25 0 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 33.457

Læs mere

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder Læring, udvikling og trivsel i fokus Flere plejeboliger Fodboldbaner og atletikanlæg Fredensborg Kommune Budget 2014 2017 Nye læringsmuligheder Nyt idrætscenter i Humlebæk Indholdsfortegnelse Præsentation

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2013

SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2013 SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2013 Talhæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk TALHÆFTE TIL ÅRSBERETNING 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 66 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 Fælles juniorklub 3101200002 162.400-55.900 106.500 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516

Læs mere

Regnskab 2006 Bevilling Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Regnskab 2006 Bevilling Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 100 ØKONOMIUDVALGET 11.278.005-7.365 8.796.100-4.320 9.843.246-3.746.473 30 Udvalg med overførselsadgang 277.273 112.320 664.580 06 Administration m.v. 277.273 112.320 664.580 42 Politisk organisation

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2014 Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelle

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 13. Økonomiudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 13. Økonomiudvalget 13. Økonomiudvalget 145 146 13. Økonomiudvalget Budget 2013 på politikområder: Politikområder U/I Budget 2012 Politisk organisation U 13.480.764 I - 12.717 Administration U 248.025.833 I - 9.589.578 By-

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 5 Detaljerede budgetforudsætninger - Økonomi- og Planudvalget. B10.10.05 Budgetområde Politisk organisation... 7.

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 5 Detaljerede budgetforudsætninger - Økonomi- og Planudvalget. B10.10.05 Budgetområde Politisk organisation... 7. Ishøj Kommune Budget 2015 Side 5 B10.10 Bevillingsområde Administration og planlægning: B10.10.05 Budgetområde Politisk organisation... 7.047 Valg... 716 Der afsættes hvert år midler til afvikling af 1

Læs mere

Gladsaxe Regnskab 2004

Gladsaxe Regnskab 2004 Gladsaxe Regnskab 2004 Indhold Side Hovedoversigt 3 Generelle bemærkninger. Drift Økonomiudvalget... Trafik- og Teknikudvalget 44 Miljøudvalget. Børne-og Undervisningsudvalget..., 69 Kultur- Fritids- og

Læs mere

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017 Budget 2014 Samt overslagsår 2015-2017 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2014-2017 i hovedtal... Side 3 2. Budgetaftalen... Side 4 3. Generelle bemærkninger... Side 16 4. Budgetbemærkninger Fællesudgifter

Læs mere

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

Budget 2015. Specielle bemærkninger

Budget 2015. Specielle bemærkninger 2014 Specielle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE Specielle bemærkninger Økonomiudvalget Side 2 Arbejdsmarkedsudvalget 38 Social- og Sundhedsudvalget 88 Børn og Uddannelsesudvalget 179 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner 3 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2005 Budget 2005 Tillægsbevilling A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger...................... 69.990

Læs mere

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Borgmesterens forord Med afslutningen af en 4-årig valgperiode er det naturligt at gøre status for kommunens økonomiske situation. Syddjurs Kommunes havde frem til og med 2011 en 3-årig aftale med Økonomi-

Læs mere

Indhold. Side: Hovedoversigt. 3 Generelle bemærkninger.. 5. Drift

Indhold. Side: Hovedoversigt. 3 Generelle bemærkninger.. 5. Drift Indhold Side: Hovedoversigt. 3 Generelle bemærkninger.. 5 Drift Økonomiudvalget... 15 Trafik- og Teknikudvalget. 69 Miljøudvalget... 81 Børne- og Undervisningsudvalget... 96 Kultur- Fritids og Idrætsudvalget.

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0201 ALLERØD HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018 2015 for 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto

Læs mere

Indhold Side Hovedoversigt.. 1

Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Årsrapport bilagssamling 2011 Årsrapport bilagssamling 2011 Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget 53 Miljøudvalget. 61 Børne- og Undervisningsudvalget. 69

Læs mere

Charlotte Sander (A) Hans Nissen (A) Lars Søndergaard (V) Pernille Solvig Graux (V) Ole Bergmann (F) Suzan Daoud (F) Kristian Hegaard (B)

Charlotte Sander (A) Hans Nissen (A) Lars Søndergaard (V) Pernille Solvig Graux (V) Ole Bergmann (F) Suzan Daoud (F) Kristian Hegaard (B) Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Carsten Wulff (V) Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Charlotte Sander (A) Hans Nissen (A) Pia Bødtker

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Økonomiudvalget. Udvalgets andel af nettodriftsudgifterne i 2011: - 1 - Drift

Økonomiudvalget. Udvalgets andel af nettodriftsudgifterne i 2011: - 1 - Drift Drift 2011 2012 2013 2014 (i 1.000 kr.) Kommunaldirektørområdet 46.580 43.102 44.139 43.439 Økonomidirektørområdet 76.360 76.020 75.907 75.907 Børne- og ungedirektørområdet 17.782 17.782 17.782 17.779

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering...

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9 Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 25 soversigt... 27 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere