Røntgenafdelingen Vejle, Give og Middelfart Sygehuse - en del af Sygehus Lillebælt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Røntgenafdelingen Vejle, Give og Middelfart Sygehuse - en del af Sygehus Lillebælt"

Transkript

1 Røntgenafdelingen Vejle, Give og Middelfart Sygehuse - en del af Sygehus Lillebælt Region Syddanmark 2010 Vejle Sygehus Give Sygehus Middelfart Sygehus Praktikpladsgodkendelse, Radiografuddannelsen UCL Side 1

2 Praktikstedsbeskrivelse Sygehus Lillebælt Vejle, Give og Middelfart Sygehuse Afdelingens organisatoriske indplacering og tilhørsforhold Sygehus Lillebælt består af sygehusene i Give, Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle. De fem sygehuse drives under én fælles direktion og administration. Vejle Sygehus har cirka ansatte, behandler årligt cirka patienter under indlæggelse og modtager cirka ambulante besøg. Visionen for sygehuset er at skabe landets stærkeste specialsygehus med fokus på kræftbehandling. Give Sygehus har cirka 130 ansatte og behandler årligt cirka patienter under indlæggelse og modtager cirka ambulante besøg. Give Sygehus rummer en friklinik for indlagte, kirurgiske patienter, der har ventet på behandling udover garantiperioden. Friklinikken drives sammen med friklinikken for ambulante patienter, Brædstrup Sygehus. Middelfart Sygehus står hovedsageligt for det Regionale Rygcenter for Region Syddanmark - suppleret med lokale ryg-teams på regionens akutsygehuse. Derudover rummer Middelfart Sygehus planlagt ortopædkirurgi i samarbejde med OUH og Sygehus Lillebælt inklusiv en skadeklinik. Praktikpladsgodkendelse, Radiografuddannelsen UCL Side 2

3 Afdelingens ledelsesopbygning og struktur Sygehusstruktur Sygehus Lillebælt Direktionen Administrationen Adm. sygehusdirektør: Niels Nørgaard Pedersen Sygehusstaben Lægelig direktør: Johannes Gaub Facility og IKT Lægelig direktør: H. C. Thyregod Projektafdelingen for byggeri Sygeplejedirektør: Helle Adolfsen Afdelingsledelser og Funktionsledelser Vejle/Give/Middelfart Sygehuse Fredericia/Kolding Sygehuse Røntgenafdelingen i Vejle, Give og Middelfart har fælles afdelingsledelse: Ledende overlæge Thomas Skjødt Overradiograf Jørgen Vámosi Praktikpladsgodkendelse, Radiografuddannelsen UCL Side 3

4 Vejle Sygehus Personalegruppen: Radiografgruppen: Afdelingsradiograf: Radiograflærer: PACS-Systemadm.: Specialeansvarlig: Anita Olesen Charlotte Blum Peer Møller Hansen (dækker hele Sygehus Lillebælt) Jens Thagaard (projekter og indkøb af teknisk udstyr) Herudover er der ansat 39 radiografer/sygeplejersker og 2 Social- og sundhedsassistenter Lægegruppen: Der er ansat 11 overlæger og 5 reservelæger Kiropraktorer: Der er ansat 2 kiropraktorer med speciale i rygdiagnostik Sekretærgruppen: Der er ansat 6 sekretærer Middelfart Sygehus Personalegruppen: Radiografgruppen: Overradiograf: Afdelingsradiograf: Stedfortræder: Kvalitetsradiograf: Tove Jacobsen Møller, driftsleder Anette D. Lund Lene Gråskov Preben Birk Petersen (er også TR) Herudover er der ansat 12 radiografer og 2 deltids Sosu-assistenter PACS-specialist: Lars Vennike Praktikpladsgodkendelse, Radiografuddannelsen UCL Side 4

5 Lægegruppen: Adm. Overlæge: Jan Poulsen, driftsleder Herudover er der ansat 2 radiologiske overlæger, deles med Vejle. Sekretærgruppen: 2 sekretærer ved skranke/modtagelsen 3 i sekretariatet Give Sygehus Personalegruppen: Radiografgruppen: Souschef: Astrid Thomsen, driftsleder Stedfortræder / Sikkerhedsrepræsentant: Henny Frandsen MR-ansvarlig: Kvalitet/PACS: Maria Louise Rasmussen Ellen Poulsen Herudover er der ansat 2 radiografer. Sekretærgruppen: Der er ansat 1 sekretær / social- og sundhedsassistent som også servicerer UL-rummet. Lægegruppen: Overlæger fra Vejle passer på skift funktionen i Give. Afdelingens fagprofessionelle ramme (radiografifaglige, tværfaglige og tværsektorielle Vejle Sygehus Afdelingen blev i løbet af 2004 fuldt digitaliseret med indførelse af CR, DR og PACS. Dette har medført ændrede arbejdsgange og fokus på digital billedkvalitet. I disse år ses en tendens til at konventionelle røntgenundersøgelser udgår til fordel for CT- / MR-baserede undersøgelser. Dette forudsætter bl.a. en radiograffaglig kvalitetsvurdering i hvert enkelt tilfælde. Informationsniveauet blandt afdelingens medarbejder er højt, idet der anvendes Røntgeninfo. Røntgeninfo er et netbaseret informationssystem, som også giver mulighed for informationsdeling mellem de 3 sygehuse. Praktikpladsgodkendelse, Radiografuddannelsen UCL Side 5

6 Røntgenafdelingens kvalitetsmål: Røntgenafdelingens kvalitetsmål fremgår af kvalitetshåndbogen. Der er udarbejdet mål for hvert trin i patientforløbet fra henvisning til svar. Afdelingens kliniske retningslinjer: Afdelingen har kliniske retningslinjer i form af metodebøger / protokoller, der beskriver samtlige af afdelingens procedure i forbindelse med de forskellige undersøgelsestyper. Bøgerne bliver løbende revideret, således at afdelingens procedurer tager udgangspunkt i ny viden. Afdelingens kliniske retningslinjer for sygeplejen er systematiseret ud fra Virgina Hendersons behovsområder, og er generelle for Vejle og Give Sygehuse. Afdelingens øvrige kliniske retningslinjer og standarder finder man i røntgenafdelingens kvalitetshåndbog. Afdelingens kvalitetsgrupper: - Til det enkelte undersøgelsesrum er der tilknyttet 3 rumansvarlige (2 radiografer / sygeplejersker og 1 læge), som står for opdatering af undersøgelsesrum og metodebøger. Derudover fungerer de rumansvarlige som tekniske eksperter i undersøgelsesrummene. ( Kriterier for de rumansvarlige ligger i afdelingen) - I forhold til loven om patientsikkerhed arbejdes der i afdelingen systematisk med utilsigtede hændelser. Der er nedsat en gruppe bestående af en sekretær, en læge og en radiograf, som varetager dette arbejde. - De rumansvarlige varetager kvalitetssikringsopgaver i henhold til Bekendtgørelse om medicinsk røntgenanlæg til undersøgelse af patienter af 16. december Den anden af de specialeansvarlige arbejder med test og indkøb af teknisk udstyr samt indretning af undersøgelsesrum. - Afdelingen har 5 uddannede og flere under uddannelse til beskrivende radiografer indenfor ultralyds- og knoglediagnostik. De varetager beskrivelser af undersøgelser indenfor det enkelte område på højt niveau og medvirker på den måde til hurtigere svartid / patientforløb. Derudover varetager de skadekonferencer og oplæringen af yngre læger indenfor disse diagnostiske områder. Praktikpladsgodkendelse, Radiografuddannelsen UCL Side 6

7 Kvalitets-/ udviklings- og forskningsprojekter: Vejle Sygehus værdigrundlag foreskriver at alle afdelinger skal være aktive i forskning og udvikling, det kan være i form af forskning eller kvalitetsudvikling på den enkelte afdeling eller tværfagligt. Vejle Sygehus har tradition for at fokusere på det hensigtsmæssige patientforløb, hvilket indebærer en høj grad af tværfaglighed. I afdelingen har man sammen med de faglige specialafdelinger etableret hensigtsmæssige patientforløb i form af diagnostiske pakker, herunder f.eks. patienter til udredning for lungecancer ( Lungepakke ), for rectumcancer ( Rectumpakke ), for mammacancer ( Mammapakke ), for gynækologisk cancer ( Gyn/onkopakke ), for skulderbløddelslæssioner ( Skulderpakke ), multitraume m.v.. Røntgenafdelingens igangværende udviklingsprojekter: 1. Procedureændringer med udgangspunkt i utilsigtede hændelser 2. Kvalitetshåndbog 3. Beskrivende radiografer 4. Røntgeninfo Tværfaglige samarbejdsrelationer: Afdelingens personale har, pga. afdelingens geografiske placering i huset, et tæt samarbejde med skadestue / modtagelsens personale, herunder vagthavende ortopædkirurg. Der er samarbejdsrelationer til intensivafdelingen og hjerteafdelingens personale, hvor undersøgelserne ofte foretages på sengeafdelingen, pga. patienternes tilstand. Der er et vist samarbejde med operationsafdelingerne. Da Røntgenafdelingerne i Give og Vejle ledelsesmæssigt hænger sammen, er der en del samarbejde personalegrupperne imellem. Som tidligere nævnt er et af Vejle og Give Sygehuses fokusområder behandlingspakker, hvilket har øget personalets motivation for at etablere tværfagligt samarbejde, dette kommer både medarbejdere og studerende til gode. Middelfart Sygehus Praktikpladsgodkendelse, Radiografuddannelsen UCL Side 7

8 Røntgenafdelingens kvalitetsmål: Afdelingen anvender de samme kvalitetsmål som røntgenafdelingen i Vejle. Afdelingens kliniske retningslinjer: Afdelingen har kliniske retningslinjer i form af metodebøger Afdelingens øvrige kliniske retningslinjer og standarder finder man i røntgenafdelingens kvalitetshåndbog (som er under revision se nedenfor) Afdelingens kvalitetsgrupper: - Afdelingen har nedlagt den kvalitetsgruppe, der var under OUH og der bliver snarest oprettet en ny gruppe i samme koncept som Vejle/Give - Kvalitetshåndbogen skal omskrives helt, da der er sket meget store ændringer i forbindelse med overgangen fra OUH til SLB. - Overradiografen er patientsikkerhedsansvarlig og arbejder tæt sammen med overlæger og kvalitetsradiografen omkring indberetning af utilsigtede hændelser. - De rumansvarlige/superbrugere står for opdatering af procedurebøger og metodebøger. - Ved nyinstallationer foregår dette i tæt samarbejde med kvalitets-radiograf, sikkerhedsrepræsentant, hygiejnekoordinator og ledelse. Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter: Middelfart Sygehus blev fra 1. januar 2009 en del af Sygehus Lillebælt, og afdelingen skal i nærmeste fremtid til at arbejde med SLB s værdigrundlag. Afdelingen har indgået aftale med Røntgenafdelingen i Vejle omkring CT-kontroller af onkologiske patienter samt aftale med Røntgenafdelingen i Fredericia omkring 48 timers CT-udredning af urologiske patientforløb. I øvrigt har afdelingen altid fokus på hensigtsmæssige patientforløb Røntgenafdelingens igangværende udviklingsprojekter: Praktikpladsgodkendelse, Radiografuddannelsen UCL Side 8

9 1. Implementering af MR 2. Udvikling af rygpatient-forløb 3. Beskrivende radiografer Tværfaglige samarbejdsrelationer: Afdelingens personale har tæt samarbejde med Skadeklinikken, der er sygeplejerskebemandet ortopædkirurgisk afdeling (som hører under OUH), Rygcenteret og nu også Røntgenafdelingerne i Vejle, Kolding og Fredericia samt praksissektoren på hele Nordvestfyn. Give Sygehus Afdelingen er fuldt digitaliseret med indførelse af CR, DR og PACS. Afdelingen deler Røntgeninfo med afdelingerne i Vejle og Middelfart, hvilket er med til at sikre et højt informationsniveau. Røntgenafdelingens kvalitetsmål: Afdelingen anvender de samme kvalitetsmål som røntgenafdelingen i Vejle. Afdelingens kliniske retningslinjer: Afdelingen har kliniske retningslinjer i form af metodebøger / protokoller, der beskriver samtlige af afdelingens procedure i forbindelse med de forskellige undersøgelsestyper. Bøgerne bliver løbende revideret, således at afdelingens procedurer tager udgangspunkt i ny viden. Afdelingens patientgrundlag (patientsituationer, fænomener og forløb) Vejle Sygehus Afdelingen har et bredt udsnit af patientkategorier (ambulante patienter, onkologiske patienter, neurologiske patienter, ortopædkirugiske patienter (herunder traumatiserede), medicinske patienter m.v.). Derfor er der gode muligheder for at koble den humanistiske del af faget radiografi, til praksis. Der er ligeledes mulighed for at observere og udvikle forskellige metoder til individuel håndtering af patienter, samt undersøge kvaliteten af forskellige patientforløb. I Vejle er mange patientforløb organiseret i pakkeforløb. I forhold til almen praksis er der planlagt åbent ambulatorium indenfor følgende undersøgelseskategorier: Praktikpladsgodkendelse, Radiografuddannelsen UCL Side 9

10 Røntgen af knogler, røntgen af thorax og ultralydsundersøgelse af øvre abdomen. Middelfart Sygehus Middelfart Sygehus modtager rygpatienter i pakkeforløb og ortopædkirurgiske patienter. I forhold til almen praksis er der planlagt åbent ambulatorium indenfor følgende undersøgelseskategorier: Røntgen af knogler og røntgen af thorax. Afdelingen har følgende patientkategorier: Give Sygehus Ambulante patienter Patienter fra Friklinikken Patienter fra dagklinikken Vejle Indlagte neurologiske patienter Indlagte ortopæd kirurgiske patienter. I forhold til almen praksis er der planlagt åbent ambulatorium indenfor følgende undersøgelseskategorier: Røntgen af knogler og røntgen af thorax. De kliniske vejlederes og de klinisk uddannelsesansvarliges radiografifaglige og pædagogiske kvalifikationer og kompetencer Den kliniske radiograflærer er uddannet radiograf og har diplomuddannelse i almen pædagogik. De kliniske vejledere er uddannet radiografer og har en klinisk vejlederuddannelse. (se vedhæftede oversigt over kvalifikationer). Afdelingens lærings og studiemiljø Afdelingens mål for planlægning af det kliniske forløb er, at den studerende skal opleve: - Kontinuitet i det der læres - Identitet i personalegruppen og dermed være en del af afdelingens kultur Praktikpladsgodkendelse, Radiografuddannelsen UCL Side 10

11 - Intersubjektivitet: Fælles forståelse / fælles sprog med vejledere, herunder er der også krav om ærlighed og tillid mellem vejleder og studerende - Intensionalitet: Der skal være mening i og mål med det der læres. Derudover er det målet, at den studerende skal have rum til: Socialt miljø: - At være i praksis og deltage i opgaverne i praksis - Refleksion over praksis med og uden vejledning - Undervisning i praksisrelaterede emner - Opgaveløsning ved simple og komplekse problemstillinger i praksis I løbet af en klinisk dag vil der normalt være mulighed for at holde en formiddagspause og en frokostpause. Her møder man afdelingens personale på et mere uformelt niveau. Pauserne afvikles på forskellige tidspunkter afhængig af patientbelastning og undersøgelsesrum. Frokosten kan indtages i røntgenafdelingens kaffestue / køkken, hvor der er køleskab og mikroovn eller i sygehusets kantine. Ud over at være uddannelsessted for radiografstuderende har røntgenafdelingerne også uddannelsesforpligtigelser overfor yngre læger og sekretærelever. Der vil på den måde være mulighed for at møde andre studerende/ elever i afdelingen. Personalegrupperne mødes til forskellige sociale arrangementer i løbet af året (julefrokost, sommerfest m.v.). Til disse arrangementer er studerende selvfølgelig også er velkomne. Afdelingens undervisningsfaciliteter Størstedelen af den kliniske undervisning vil forgå ved afdelingens forskellige modaliteter. Vejle - undersøgelsesrum / undersøgelsestyper: - - Konventionelle knogle- og thoraxundersøgelser i 4 5 undersøgelsesrum - - Gennemlysningsundersøgelser i 1 undersøgelsesrum (åben ca. én dag pr. uge til vertebroplastik behandling). - - MR-scanningsundersøgelser i 2 undersøgelsesrum (2 tunnelscannere). - - CT-scanningsundersøgelser i 4 undersøgelsesrum, hvoraf én scanner er placeret i skadestuen (special- og traumescanning) og én er placeret i ambulatoriebygningen og er forbeholdt kardiologiske scanninger. (Den kardiologiske CT-scanner betjenes af radiografer og er en 128 slice scanner). De øvrige 3 scannere er 64 slice scannere. - - Ultralydscanningsundersøgelser i 2 undersøgelsesrum. Praktikpladsgodkendelse, Radiografuddannelsen UCL Side 11

12 Det ene undersøgelsesrum er bemandet med beskrivende ultralydsradiograf eller yngre læger. - - Mammografiundersøgelser i 2 undersøgelsesrum og 3 ultralysrum. Afsnittet er placeret som en del af Mammacenteret. Derudover er der en mobil mammografiscreeningsenhed. Middelfart -undersøgelsesrum / undersøgelsestyper: - - Konventionelle knogle- og thoraxundersøgelser i 4 undersøgelsesrum - - Gennemlysningsundersøgelser udføres stort set ikke længere har kun 1 rum tilbage med gennemlysningsapparatur. - - CT-scanningsundersøgelser i 1 undersøgelsesrum (64 slice) - - Ultralydscanningsundersøgelser i 1 undersøgelsesrum. Dette undersøgelsesrum er bemandet med læge og sos-assistent. I foråret 2010 bliver der installeret 2 MR-scanner i afdelingen, som primært skal benyttes til scanning af rygpatienter. ( En åben scanner og en tunnelscanner) Give - undersøgelsesrum / undersøgelsestyper: - Konventionelle knogle- og thoraxundersøgelser i 2 undersøgelsesrum - Ultralydscanningsundersøgelser i 1 undersøgelsesrum. - MR-scanningsundersøgelser i 1 undersøgelsesrum ( åben scanner) For alle 3 matrikler gælder der, at der er tilknyttet rumansvarlige / fagspecialister til de enkelte undersøgelserum. Undersøgelsestyperne og modaliteter fremgår af afdelingens klassificering af undersøgelser. Derudover planlægges der fælles undervisning i konference- / beskriverrum og i øvrige lokaler. Der er også mulighed for selvstudie og brug af afdelingens computere i forskellige lokaler, som kan anvises af afdelingens personale. Faglitteratur: Ved røntgenafdelingens modaliteter og på radiograflærens kontor forefindes relevant litteratur og Praktikpladsgodkendelse, Radiografuddannelsen UCL Side 12

13 metodebøger / protokoller. Der er i øvrigt mulighed for at søge relevant litteratur via internet på afdelingens computere. Den klinisk uddannelsesansvarlige funktion Den kliniske radiograflærer modtager informationer omkring radiografuddannelsen og deltager i møder med Radiografuddannelsen, UCL og sørger i den forbindelse for at orientere kliniske vejledere og afdelingernes personale i forhold til de kliniske forløb, som afvikles i afdelingerne. Den kliniske radiograflærer informerer radiografstuderende om de kliniske forløb på Fronter. Den kliniske radiograflærer deltager i forventningssamtaler, midtvejssamtaler og andre personlige samtaler med studerende omkring tilrettelæggelsen af det kliniske forløb (ved f.eks. sygdom, orlov m.v.). Den kliniske radiograflærer afvikler undervisning for studerende og deltager ad hoc i den kliniske vejledning. I samarbejde med Radiografuddannelsen UCL og ERFAgruppen planlægger den kliniske radiograflærer de kliniske prøver for radiografstuderende. I forbindelse med afslutningen af de kliniske perioder sørger den kliniske radiograflærer for at de studerende og de kliniske vejledere får mulighed for at evaluere de kliniske forløb. Disse evalueringer bliver efterfølgende drøftet med overradiografen og der udarbejdes nye handlingstiltag for de kliniske forløb. De kliniske vejlederes funktion De kliniske vejledere er uddannet radiografer og har sammen med den kliniske radiograflærer det overordnede ansvar for, at den studerende får tildelt læringsmæssige opgaver indenfor det aktuelle fokusområde, og at der er kontinuitet i læringsprocessen, således at den bevæger sig fra det simple til det komplekse område. Det er radiografer, som varetager den kliniske undervisning/vejledning inden for de røntgentekniske og strålehygiejniske områder. Den studerende vil blive tildelt 1-2 faste uddannede klinisk vejleder for perioden, derudover vil den studerende dagligt være tilknyttet vejledere i undersøgelsesrummene, som har et medansvar for, at den studerende i løbet af dagen får tildelt læringsmæssige situationer, og reflekterer over disse. Den / de tildelte kliniske vejledere eller en fagspecialist er eksaminator ved de kliniske prøver for radiografstuderende. Klinisk uddannelsesansvarlige og kliniske vejlederes samarbejdsformer og ressourcer indbyrdes og i forhold til den studerende Den kliniske radiograflærer planlægger de kliniske forløb i samarbejde med de kliniske vejledere og Praktikpladsgodkendelse, Radiografuddannelsen UCL Side 13

14 fagspecialister. Den kliniske radiograflærer afholder møder med de kliniske vejledere, hvor der gensidig orienteres om de kliniske forløb og tages initiativ til nye tiltag. I forbindelse med forventnings- og midtvejssamtalerne deltager både den / de kliniske vejledere og den kliniske radiograflærer. Den kliniske radiograflærer sørger for at samarbejdsportfolierne efterfølgende bliver underskrevet. Radiografifaglige opgaver og metoder, der danner grundlag for at den studerende kan udvikle viden, færdigheder og kompetencer i forhold til relevante kliniske moduler 3. og 4. modul: I 3. og 4. modul vil den studerende, med fokus på den grundlæggende radiografi, komme til at beskæftige sig med knogle-, thorax-, ultralyds- og simple CT-undersøgelser på ambulante patienter og indlagte patienter i ukomplicerede sygdomsforløb. Derudover vil den studerende få mulighed for at stifte bekendtskab med MRundersøgelser. 8. modul: I 8. modul vil den studerende komme til at beskæftige sig mere med komplicerede CT-undersøgelser, DRundersøgelser og mammografiundersøgelser på ambulante og indlagte patienter i komplicerede forløb, med fokus på modaliteter og takling af det komplicerede patientforløb. Der vil ligeledes være mulighed for at overvære enkelte undersøgelser / behandlinger, hvor der anvendes gennemlysning. Der vil endvidere være mulighed for at give intravenøse kontrastinjektioner imod forevisning af kursusbevis. 10. modul: I 10 modul vil den studerende fortrinsvis komme til at arbejde med MR-undersøgelser og ultralydsundersøgelser. Der vil ligeledes være fokus på komplicerede patientforløb ved afdelingens øvrige modaliteter. 6. semester: I 6. semester vil den studerende i 1. del af praktikperioden komme til at arbejde med 1-2 selvvalgte kvalitetsområder, som skal præsenteres for personalegruppen i 5. klinikuge. Undervejs vil den studerende blive introduceret til den kvalitetsudvikling, som foregår i afdelingen. I 2. del af perioden vil den studerende selvstændigt skulle planlægge og afvikle undersøgelser i undersøgelsesrummene samt varetage den daglige vejledning af studerende på et lavere uddannelsesniveau. Studiemetoder og vilkår for den studerendes deltagelse i klinisk uddannelse. Herunder undervisningens organisering og tilrettelæggelse Praktikpladsgodkendelse, Radiografuddannelsen UCL Side 14

15 Klinisk forløb: Den studerende vil én måned før den kliniske periodes start (via Fronter ) modtage introduktionsmateriale med praktiske oplysninger om forløbet. Det forventes, at den studerende har læst dette materiale inden 1. praktikdag. Det kliniske forløb vil for nye studerende starte med en introduktion til røntgenafdelingen. Herefter følges en turnusplanen. Struktur for perioden: - Forventningssamtale afholdes i løbet af de første 14 dage af den kliniske periode - Midtvejssamtale afholdes midt i den kliniske periode - Klinisk prøve: Prøven finder sted i de 2-3 sidste uger af den kliniske periode. Prøvedatoen meddeles den enkelte studerende senest 4 uger før. Studietid: Den obligatoriske studietid er 30 timer pr. uge. Der planlægges normalt 4 kliniske dage og én studiedag pr. uge (svarende til en ugentlig studieaktivitet på 40 timer). Den planlagte mødetid fremgår af introduktionsmaterialet. Den studerende har mulighed for at få indflydelse på denne del af planlægningen ud fra individuelle ønsker, dog vil de læringsmæssige muligheder blive prioriteret højt. På de kliniske dage har den studerende mulighed for ca. ½ times refleksionstid sidst på dagen til f.eks. at udarbejde skriftlig refleksion over praksis. Den kliniske periode vil blive planlagt således, at der i gennemsnit afsættes 1-2 timer til refleksion under vejledning, hver 14. dag. Disse timer tager udgangspunkt i de overvejelser og oplevelser den studerende har haft i den forløbne periode eller et undersøgelsesforløb, og er et supplement til den daglige vejledning, som foregår i undersøgelsesrummene. Der kan planlægge kliniske dage i vagttiden, hvis en studerende har et ønske herom og de læringsmæssige mål kan tilgodeses. Refleksion: Afdelingen har forventninger om, at den studerende benytter skriftlige refleksionsredskaber i forbindelse med læringsprocesser i det kliniske forløb. Det refleksionsredskab, der benyttes, kan være individuelt fra studerende til studerende og fra situation til situation. Den studerende vil blive præsenteret for forskellige Praktikpladsgodkendelse, Radiografuddannelsen UCL Side 15

16 refleksionsredskaber (Idekatalog) i forbindelse med forventningssamtalen. I den modulopbyggede uddannelse er det et krav at den studerende anvender portfolie-metoden som refleksionsredskab. I 5. og 6. semester forventes det, at den studerende selv kan vælge refleksionsredskab, ud fra overvejelser om egen læring. I forbindelse med vejledningstimerne vil der være mulighed for at benytte forskellige refleksionsredskaber. Undervisning: Der vil i afdelingen blive tilbudt teoretisk/klinisk undervisning med udgangspunkt i studieplanerne / modulplanerne for de kliniske perioder. I særlige tilfælde kan der blive tilbudt undervisning ud fra de studerendes forudsætninger eller individuelle ønsker. I undersøgelsesrummene bliver den studerende undervist i praktiske håndværksmæssige færdigheder, herunder håndtering af apparatur, positionering m.v.. Denne undervisning vil i nogle tilfælde foregå enkeltvis og andre gange i grupper. Forventninger til den studerende: Der forventes, at den studerende tager ansvar for sin egen uddannelse i det kliniske forløb, og i den forbindelse udviser interesse og engagement i det arbejde, der foregår i afdelingen. Der forventes, at den studerende medvirker til integrering i afdelingens personalegruppe og selv tager initiativ til at deltage i de arbejdsprocesser, der foregår i afdelingen. Da en del af læringen i den kliniske periode også indeholder dannelsen til den radiograffaglige arbejdskultur, lægges der stor vægt på at mødetiderne respekteres og overholdes. Ved udgangen af et klinisk semester forventes det, at den studerende deltager i evaluering af perioden. Evalueringen vil blive brugt som led i at kvalitetsudvikle røntgenafdelingen som klinisk uddannelsessted. De kliniske vejledere, den kliniske radiograflærer og overradiografen evaluerer ligeledes de kliniske perioder og der udarbejdes nye handlingstiltag med baggrund i evalueringerne Praktikpladsgodkendelse, Radiografuddannelsen UCL Side 16

17 Dato Klinisk uddannelsesansvarlig Radiograf Dato Klinisk studievejleder Lissi Askholm Praktikpladsgodkendelse, Radiografuddannelsen UCL Side 17

18 Kvalifikationsbeskrivelser De personer som for tiden varetager den kliniske del af radiografuddannelser på Vejle, Give og Middelfart Sygehuse har følgende kvalifikationer: Klinisk Radiograflærer: Charlotte Blum: Uddannet ved Radiografskolen, Odense i Ansat ved Røntgenafdelingen, Vejle Sygehus den 1. september Deltaget i etablering af radiografuddannelsen i Vejle Amt i 1997 og ansat som Klinisk Radiograflærer den 1. oktober Har kvalificeret sig med følgende kurser I.v.-kursus - Vejle Sygehus (6 lektioner) 1994 Pædagogik / psykologi - Uddannelsescenteret, Vejle Amt (60 lektioner) 1995 CT-kursus - Vejle Sygehus (30 lektioner) 1995 EDB-grundkursus - Informatik, Vejle Amt (12 lektioner) 1996 Kvalitetssikring - Kodak (20 lektioner) 1996 Efteruddannelse for Radiografer - Uddannelsesafd., Århus Amt (120 lektioner) 1997 Praktikvejleder i Radiografudd. - Udd. afd., Århus Amt (21 lektioner) 1998 Praktikvejleder i Radiografudd. (overbygning) - Århus Amt (30 lektioner) 1998 Praktikvejlederkursus for social og sundhedsuddannelserne, Vejle og Give Sygehuse 1999 (18 lektioner) 1999 Pædagogik og vejledning - Sygeplejeskolen i Vejle Amt (210 lektioner) 1999 Fremtidens Radiograf Nordisk kongres - Island 1999 Forskning, udvikling og evaluering Uddannelsescenteret Vejle Amt (90 lektioner) 2000 Alment voksenpædagogisk grundkursus - Amtscenteret for undervisning, Vejle Amt (120 lektioner) Praktikpladsgodkendelse, Radiografuddannelsen UCL Side 18

19 2003 CT-kursus Vejle Sygehus (30 lektioner) 2004 PD - Klinisk vejleder uddannelse - Sygeplejeskolen i Vejle Amt 2004 CT-teknik- AstraTech / Rigshospitalet (30 lektioner) 2005 PD-modul: Videnskabteori og pædagogik CVU Jelling 2005 PD-modul: Socialisering, læring og undervisning CVU Jelling 2006 PD-modul: Didaktik - CVU Jelling 2007 PD-modul: Afgangsprojekt - CVU-Jelling (Desuden er der deltaget i enkelte tværfaglige kurser, kongresser, landskurser m.v.) Kliniske vejledere i Vejle: Jette Bech: Uddannet ved Radiografskolen, Odense i Ansat ved Røntgenafdelingen, Vejle Sygehus den 1. september CT-kursus Vejle Sygehus (30 lektioner) 1996 Efteruddannelse for radiografer Uddannelsesafd. Århus Amt (120 lektioner) 1998 Praktikvejleder i radiografuddannelsen (Århus, 3 dage) 1999 Forskning, evaluering og udvikling Uddannelsescenteret Vejle Amt (90 lektioner) 2000 Pædagogik og vejledning Sygeplejeskolen, Vejle Amt (210 lektioner) 2002 Kommunikation NLP baseret, Fururepace, (3 dage) 2004 Digital teknik (1 dag) 2005 CT-teknik- AstraTech / Rigshospitalet (30 lektioner) 2005 Kommunikation med henblik på coaching-uddannelse (5 dage) 2008 Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi (4 dage i alt 24 timer) (Desuden er der deltaget i enkelte tværfaglige kurser, kongresser m.v.) Praktikpladsgodkendelse, Radiografuddannelsen UCL Side 19

20 Michael Ebbesen: 1996 Logistik, kvalitet og service ( i forbindelse med job hos FDB ) 2000 Uddannet som radiograf v. Skolen for radiografi og sygepleje i Ålborg 2000 Ansat i fuldtidsstilling som radiograf på Skejby Universitetshospital i Århus 2001 Officielt valgt som tillidsrepræsentant 2001 Udpeget til superbruger på Marconi s MX8000 Multislice CT-scanner 2001 "The 2001 Scottish Computed Tomography Course" i Troon, Skotland, UK 2002 Ansat i fuldtidsstilling som radiograf ved røntgenafdelingen på Vejle Sygehus 2004 Projektet "knoglebeskrivende radiografer" søsættes - var iblandt de 4 som superviseres af radiologerne i Vejle, og tager til Universitetet UCE i Birmingham (UK) med ca. 2 måneders intervaller Uddannelsen som kliniske vejleder på Sygeplejeskolen i Vejle 2008 Udsendt som vejleder på nyt oplæringsprojekt i Sisimiut (Grønland) 2009 Nordisk Congres med diverse interessante workshop s og foredrag om nye landvindinger indenfor radiografi samt radiologi. Praktikpladsgodkendelse, Radiografuddannelsen UCL Side 20

21 Maria Thoning: Uddannet ved radiografskolen (UCL), Odense jan 2007 Ansat ved Røntgenafdelingen, Vejle Sygehus den 1. februar : Arbejdede i 2 mdr. på afd. Medicinsk Fysik, Vejle Sygehus som radiograf 2009: Rumansvarlig i rum 15, DR rum 2009: Medhjælpende vejleder 2009: Uddannelsen som kliniske vejleder på Sygeplejeskolen i Vejle Lone Knudsen: Uddannet ved Radiografskolen, Odense i 2000 Ansat ved Røntgenafdelingen, Vejle og Give Sygehus den 1. september I.v.-kursus Vejle Sygehus (6 lektioner) 2002 Tværfagligt kursus i kommunikation, specielt med henblik på korttidskontakt Udd. Centeret Vejle Amt (18 lektioner) 2001 CT-kursus Vejle Sygehus (30 lektioner) 2002 Kommunikation NLP baseret, Fururepace, (3 dage) 2003 Klinisk vejleder til de mellemlange videregående uddannelser Sygeplejeskolen, Vejle Amt (9 ECTS) 2003 PC kørekort i fagende grundlæggende IT, Windows, Word, Excel, Access, Outlook, Internet (132 lektioner) 2005 Postgraduate certificate in radiography image reporting: - (University of central England, Brimingham UK) (60 ECTS) - Principles & practice of appendicular skeletal reporting - Foundation & management of image reporting 2008 Postgraduate diploma in radiography image reporting: - (University of central England, Brimingham UK) (60 ECTS) - Methods of evaluation and research - Principles and practice of axial skeletal reporting - Introduction to image interpretation of the chest and abdomen 2009 Beskrivende radiograf på fuld tid Praktikpladsgodkendelse, Radiografuddannelsen UCL Side 21

Røntgenafdelingen. Vejle, Give og Middelfart Sygehuse - en del af Sygehus Lillebælt

Røntgenafdelingen. Vejle, Give og Middelfart Sygehuse - en del af Sygehus Lillebælt Røntgenafdelingen Vejle, Give og Middelfart Sygehuse - en del af Sygehus Lillebælt Region Syddanmark 2011 Vejle Sygehus Give Sygehus Middelfart Sygehus Praktikpladsgodkendelse, Radiografuddannelsen UCL

Læs mere

Praktikpladsbeskrivelse 2010 Billeddiagnostisk Afdeling Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Regionshospitalet

Praktikpladsbeskrivelse 2010 Billeddiagnostisk Afdeling Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Regionshospitalet Praktikpladsbeskrivelse 2010 Billeddiagnostisk Afdeling Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Regionshospitalet Horsens Billeddiagnostisk Afdeling Afdelingens organisatoriske indplacering og tilhørsforhold

Læs mere

Røntgenafdelingen Vejle, Give, Fredericia og Middelfart Sygehuse - en del af Sygehus Lillebælt Region Syddanmark 2013

Røntgenafdelingen Vejle, Give, Fredericia og Middelfart Sygehuse - en del af Sygehus Lillebælt Region Syddanmark 2013 Røntgenafdelingen Vejle, Give, Fredericia og Middelfart Sygehuse - en del af Sygehus Lillebælt Region Syddanmark 2013 Vejle Sygehus Give Sygehus Fredericia Sygehus Middelfart Sygehus Praktikpladsbeskrivelse,

Læs mere

Procedure og grundlag for godkendelse af kliniske uddannelsessteder med tilknytning til Radiografuddannelsen UCL Odense

Procedure og grundlag for godkendelse af kliniske uddannelsessteder med tilknytning til Radiografuddannelsen UCL Odense Procedure og grundlag for godkendelse af kliniske uddannelsessteder med tilknytning til Radiografuddannelsen UCL Odense Proceduren indtræder med virkning fra 2010 og erstatter hermed tidligere procedure

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Svendborg Sygehus Nyborg Sygehus Rudkøbing sygehus Radiologisk afdeling Svendborg Radiologisk afdeling Nyborg Radiologisk afdeling Rudkøbing - alle en del af OUH Juli 2013 Udarbejdet

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Thava Imaging Åbenrå

Praktikstedsbeskrivelse. Thava Imaging Åbenrå Praktikstedsbeskrivelse Thava Imaging Åbenrå Indhold Afdelingens organisatoriske indplacering og tilhørsforhold... 3 Afdelingens ledelsesopbygning og struktur... 3 Afdelingens fagprofessionelle ramme...

Læs mere

Afdelingens organisatoriske indplacering og tilhørsforhold

Afdelingens organisatoriske indplacering og tilhørsforhold Praktikpladsbeskrivelse 2012 Billeddiagnostisk Afdeling Hospitalsenheden Horsens og Sundhedscenter Skanderborg Afdelingens organisatoriske indplacering og tilhørsforhold Hospitalsenheden Horsens Billeddiagnostisk

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning Modulbeskrivelse 10R Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2013 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

Klinisk undervisningssted

Klinisk undervisningssted Klinisk undervisningssted Radiologisk Afdeling Sydvestjysk Sygehus August 2013 1 Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder Godkendelse af et klinisk undervisningssted gælder for tre år

Læs mere

Praktikstedsbekrivelse Radiologisk afdeling Svendborg & Nyborg.

Praktikstedsbekrivelse Radiologisk afdeling Svendborg & Nyborg. Praktikstedsbekrivelse Radiologisk afdeling Svendborg & Nyborg. Afdelingens organisatoriske indplacering og tilhørsforhold Radiologisk afdeling OUH Svendborg & Nyborg hører under Odense Universitetshospital.

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2014 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Thava Imaging Middelfart

Praktikstedsbeskrivelse. Thava Imaging Middelfart Praktikstedsbeskrivelse Thava Imaging Middelfart Indhold Afdelingens organisatoriske indplacering og tilhørsforhold... 3 Afdelingens ledelsesopbygning og struktur... 4 Afdelingens fagprofessionelle ramme...

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2013 MAGO 19. november 2012 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning Modulbeskrivelse 10R Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. oktober 2015 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

Beskrivende radiografer

Beskrivende radiografer Beskrivende radiografer - En balancegang? Ved Beskrivende Radiograf Rikke Hansen Det kedelige. 38 år r gammel Uddannet radiograf i 2002 Ansat påp Vejle Sygehus, Danmark Efteruddannelse Fra vinteren 2003

Læs mere

Nuklearmedicinsk studieretning

Nuklearmedicinsk studieretning Modulbeskrivelse 11N Nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. November 2015 Revideret af laje november 2015 1 Forord Studieretningen er udviklet og udbudt af Metropol og University College Lillebælt.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Nuklearmedicinsk Afdeling

Praktikstedsbeskrivelse. Nuklearmedicinsk Afdeling Praktikstedsbeskrivelse Nuklearmedicinsk Afdeling Sydvestjysk Sygehus August 2015 Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder Godkendelse af et klinisk undervisningssted gælder for tre år.

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning Modulbeskrivelse modul 4 Overgangsordning Efteråret 2016 1 1.0 Generelt Deltagelse i undervisningen på modulet forudsætter, at den studerende har fulgt undervisning i modul 1-3. 2.0 Introduktion til modulet:

Læs mere

3. Modulbeskrivelse. Gældende pr. 1. september Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 3. Marianne Gellert 2010

3. Modulbeskrivelse. Gældende pr. 1. september Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 3. Marianne Gellert 2010 3. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2008 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske vejledere i forhold til

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link:

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link: Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver generelle forhold i Psykiatrien Region Sjælland. Resten af dokumentet beskriver forhold i: Distriktspsykiatrisk

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Medicinsk Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9202 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRÆSENTATION

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 9RN Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. 1.februar 2012 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS på modulet... 4 4.

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Modul 1 - Kirurgisk afdeling P4 øst og vest Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Beskrivelse af afdelingen. P4 øst og vest er en døgnåben afdeling, der er

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Klinisk undervisning Radiografuddannelsen. Aabenraa. Aabenraa SYGEHUS SØNDERJYLLAND PRAKTIKPLADSBESKRIVELSE. Billeddiagnostisk Afdeling Forår 2010

Klinisk undervisning Radiografuddannelsen. Aabenraa. Aabenraa SYGEHUS SØNDERJYLLAND PRAKTIKPLADSBESKRIVELSE. Billeddiagnostisk Afdeling Forår 2010 PRAKTIKPLADSBESKRIVELSE SYGEHUS SØNDERJYLLAND Klinisk undervisning Radiografuddannelsen Aabenraa Aabenraa 1 Billeddiagnostisk Afdeling Forår 2010 Indholdsfortegnelse: PRAKTIKPLADSBESKRIVELSE... 1 SYGEHUS

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul Modulbeskrivelse. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen,

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul Modulbeskrivelse. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen, 8. Modulbeskrivelse Gældende efteråret 2016 Katrine Borg-Hansen, 160808 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

Nuklearmedicinsk studieretning

Nuklearmedicinsk studieretning Modulbeskrivelse 10N Nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. november 2015 1 Forord Studieretningen er udviklet og udbudt af Metropol og University College Lillebælt. Modulbeskrivelse er primært tænkt

Læs mere

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale.

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale. Beskrivelse af uddannelsessted: Akut Modtagelsen Næstved Sygehus Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter

Læs mere

Klinisk undervisning Radiografuddannelsen. Aabenraa. Aabenraa SYGEHUS SØDERJYLLAD PRAKTIKPLADSBESKRIVELSE. Radiologisk Center Juni 2013

Klinisk undervisning Radiografuddannelsen. Aabenraa. Aabenraa SYGEHUS SØDERJYLLAD PRAKTIKPLADSBESKRIVELSE. Radiologisk Center Juni 2013 PRAKTIKPLADSBESKRIVELSE Aabenraa Aabenraa SYGEHUS SØDERJYLLAD Klinisk undervisning Radiografuddannelsen 1 Radiologisk Center Juni 2013 Indholdsfortegnelse: 1.0 Radiologisk Center organisatoriske indplacering

Læs mere

Psykiatrisk Akutmodtagelse Kolding

Psykiatrisk Akutmodtagelse Kolding Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Psykiatrisk Akutmodtagelse Kolding Aug. 2015 1

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen,

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen, Modul 7 Gældende efteråret 2016 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte...

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 7 - Teori

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 7 - Teori Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb Modul 7 - Teori Juni 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion til modulet

Læs mere

Modulbeskrivelse 11N. Nuklearmedicinsk studieretning

Modulbeskrivelse 11N. Nuklearmedicinsk studieretning Modulbeskrivelse 11N Nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. september 2012 Forord Studieretningen er udviklet og udbudt af Metropol og University College Lillebælt. Modulbeskrivelse er primært tænkt

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til ortopædkirurgisk amb: 7918 2320 Telefon til Uddannelses og udviklingssygeplejerske: 7818 3537 Uddannelses

Læs mere

Stråleterapeutisk studieretning

Stråleterapeutisk studieretning Modul 10 beskrivelse Stråleterapeutisk studieretning Gældende pr. 1. marts 2013 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Indberetning 2010 Samtlige afdelinger på OUH, har i 2010 evalueret klinisk undervisning og sendt indberetningen til. har gennemgået

Læs mere

Gastroenterologisk afdeling 252. Dorit Jensen, Lisbeth Laustsen og Karen Jørgensen.

Gastroenterologisk afdeling 252. Dorit Jensen, Lisbeth Laustsen og Karen Jørgensen. BILAG 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE AF GASTROENTEROLOGISK AFDELING 252 Praktiksted Adresse Telefon 79 18 23 32 (Parenkymkirurgi) og 79 18 3216 (Gastromedcin) Gastroenterologisk afdeling 252 Finsensgade 35,

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Klinisk undervisningssted (betegnelse, adresse, by, hoved tlf. nr.) Link til hjemmeside Leder af klinisk undervisningssted (fulde navn, titel, direkte telefon,

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Radiologisk afdeling OUH, Odense September 2013 Udarbejdet af klinisk uddannelsesansvarlige radiografer Saeed Bahrami & Lars Jensen Indholdsfortegnelse Forord --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 6. Modul 6. Gældende pr. november KBHA Eksamensbekendtgørelse rettet

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 6. Modul 6. Gældende pr. november KBHA Eksamensbekendtgørelse rettet Gældende pr. november 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Introduktion til modulet... 4 2. Modulets fokusområde... 4 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 4 3.1 Fordeling af klinisk og

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 263: 79 18 27 84 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Øre Næse Hals ambulatorium

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul Modulbeskrivelse. Gældende pr. 1. februar Bo R. Mussmann, 24/

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul Modulbeskrivelse. Gældende pr. 1. februar Bo R. Mussmann, 24/ 8. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. februar 2009 Bo R. Mussmann, 24/8 2011 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

Januar Februar marts April Maj Juni August September Oktober November December Uddannelsesudvalg

Januar Februar marts April Maj Juni August September Oktober November December Uddannelsesudvalg Årshjul for Radiografuddannelsens samarbejdsfora Januar Februar marts April Maj Juni August September Oktober November December Uddannelsesudvalg EasyViz Uddannelsesudvalg Uddannelsesseminar SLB-UCL Dialogmøde

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED ÆLDREPSYKIATRISK TEAM VORDINGBORG Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Lene Månsson Hansen Ældrepsykiatrisk Team Vordingborg Færgegårdsvej 15, 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Rammer for læring til sygeplejestuderende

Rammer for læring til sygeplejestuderende Rammer for læring til sygeplejestuderende i klinisk uddannelse på OUH Vælg farve KFIU - Uddannelse og kompetenceudvikling Velkommen til klinisk undervisning på OUH Velkommen til OUH som sygeplejestuderende.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Distriktspsykiatrien Havnevej 7 4000 Roskilde Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Helle Tellerup Mailadresse: hbte@regionsjaelland.dk

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Radiologisk afdeling OUH September 2010 Udarbejdet af klinisk uddannelsesansvarlige radiografer Saeed Bahrami & Lars Jensen Indholdsfortegnelse Forord --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Fælles Kirurgisk Ambulatorium

Fælles Kirurgisk Ambulatorium Fælles Kirurgisk Ambulatorium Indgang 43 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1. Præsentation af afdelingen. Fælles Kirurgisk Ambulatorium blev dannet i 1997, og er bestående af 4 ambulatorier.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For ambulatorium for mave/tarmsygdomme, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015 Stillings- og personprofil Lægelig direktør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark April 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63 10 00 Stilling

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Det at lære et fag er at lære nye tænkemåder, ikke blot at tilegne sig ny information Indhold Indledning... 3 Røntgenafdelingens organisatoriske indplacering og tilhørsforhold...

Læs mere

4. Modulbeskrivelse. Gældende pr. 1. september Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Katrine Borg-Hansen, august 2013

4. Modulbeskrivelse. Gældende pr. 1. september Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Katrine Borg-Hansen, august 2013 4. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2008 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske vejledere i forhold til

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Beskrivende radiografer. Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt

Beskrivende radiografer. Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Beskrivende radiografer Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Baggrunds historie Radiografer laver undersøgelser Radiologer beskriver undersøgelser Stigende mangel på radiologer Stigende antal undersøgelser

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Organisation S. 4 Afdelingsledelsen S. 4 Afsnitsledelsen S. 4 Organisationsplan for Hæmatologisk afsnit S. 4

Læs mere

AFSNITSPROFIL FOR OPERATIONSAFSNITTET REGIONSHOSPITALET HORSENS

AFSNITSPROFIL FOR OPERATIONSAFSNITTET REGIONSHOSPITALET HORSENS AFSNITSPROFIL FOR OPERATIONSAFSNITTET REGIONSHOSPITALET HORSENS NORMERING Personalet består af: bruttonormering: 42,6 Normering 34,62 sygeplejersker 7,98 sygehjælpere, SSA er og teknikere Fordeling 1 afdelingssygeplejerske,

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Januar 2013

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelserne i Odense, Svendborg og Vejle Generel klinisk studieplan Skabelon Godkendt af Taktisk Styregruppe d. 20.2.2017. 24-02-2017 TS 1180943 Indhold Indledning 2 Den almene del 2 Overordnet

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Adresse: Rådmandsengen 1A, 4700 Næstved Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Hanne

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi. Dato: Maj 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi. Dato: Maj 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi Dato: Maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Diagnostisk radiologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 23. august i Odense den 30. august i Svendborg Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Forfatter: Christina Askholm Nissen Revideret den 6-01- 2015 Godkendt af: Gitte Lauersen, Drifschef for Aktiv Pleje

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 136: 7918 2142 Kæbekirurgisk Enhed 631 SVS Esbjerg Sydvestjysk sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg

Læs mere

Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse. Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus

Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse. Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus 1. Præsentation af afsnittet 09-4 / 12-4 er et ortopædkirurgisk afsnit, som er en del af Sygehus Nord, Region Sjælland.

Læs mere

Ortopædkirurgisk Ambulatorium Slagelse Sygehus.

Ortopædkirurgisk Ambulatorium Slagelse Sygehus. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Ortopædkirurgisk Ambulatorium Slagelse Sygehus. Ortopæd Kirurgisk ambulatorium indg.51, stuen Slagelse Sygehus Ortopædkirurgisk Ambulatorium Ingemannsvej 18

Læs mere

Baggrundsmateriale vedr. FAM

Baggrundsmateriale vedr. FAM Maj 2011 Baggrundsmateriale vedr. FAM Klinisk lektor/adjunkt på FAM, Svendborg Sygehus og University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg 2 1. Den nye Fælles Akutmodtagelse FAM Svendborg

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000482 Afdelingsnavn Radiologisk afdeling Hospitalsnavn Regionshospitalet Silkeborg Besøgsdato 28-11-2013

Læs mere

Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik

Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik Modul 9NR Teori Studieretning: Nuklearmedicinsk & radiologisk billeddiagnostik Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Medicinsk-kardiologisk afd. A består af sengeafsnit A220, akut hjerteafsnit AHA, medicinsk visitationsafsnit MVA, hjerte-

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Medicinsk Ambulatorium SVS Grindsted Engparken 1, 7200 Grindsted Telefon Ellen Nielsen 79 18 35 37 eller Mobil: 51 18

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling for medarbejdere ved Radiografuddannelsen og CONRAD. Senest opdateret januar 2013

Strategi for kompetenceudvikling for medarbejdere ved Radiografuddannelsen og CONRAD. Senest opdateret januar 2013 1 Strategi for kompetenceudvikling for medarbejdere ved Radiografuddannelsen og CONRAD Senest opdateret januar 2013 2 Om strategi for kompetenceudvikling Formål At understøtte kompetenceudvikling på organisatorisk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

MaveTarm Kirurgisk Ambulatorium SLS

MaveTarm Kirurgisk Ambulatorium SLS MaveTarm Kirurgisk Ambulatorium SLS Indgang 51 AKU: Bettina D. Clausen Mail: bdc@regionsjaelland.dk Tlf: 58 55 98 40 Revideret Januar 2015 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1. Præsentation

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på øre - næse - hals afdeling 263 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 263: 7918 2781 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Afsnit H4 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Voldbyvej 15 8450 Hammel Telefon: 87623374 Organisatorisk placering Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Værestedet er for folk med psykisk lidelse og/eller socialt ensomme. Vi startede i 2006 og er nu under Thsited kommune

Læs mere