Røntgenafdelingen Vejle, Give og Middelfart Sygehuse - en del af Sygehus Lillebælt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Røntgenafdelingen Vejle, Give og Middelfart Sygehuse - en del af Sygehus Lillebælt"

Transkript

1 Røntgenafdelingen Vejle, Give og Middelfart Sygehuse - en del af Sygehus Lillebælt Region Syddanmark 2010 Vejle Sygehus Give Sygehus Middelfart Sygehus Praktikpladsgodkendelse, Radiografuddannelsen UCL Side 1

2 Praktikstedsbeskrivelse Sygehus Lillebælt Vejle, Give og Middelfart Sygehuse Afdelingens organisatoriske indplacering og tilhørsforhold Sygehus Lillebælt består af sygehusene i Give, Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle. De fem sygehuse drives under én fælles direktion og administration. Vejle Sygehus har cirka ansatte, behandler årligt cirka patienter under indlæggelse og modtager cirka ambulante besøg. Visionen for sygehuset er at skabe landets stærkeste specialsygehus med fokus på kræftbehandling. Give Sygehus har cirka 130 ansatte og behandler årligt cirka patienter under indlæggelse og modtager cirka ambulante besøg. Give Sygehus rummer en friklinik for indlagte, kirurgiske patienter, der har ventet på behandling udover garantiperioden. Friklinikken drives sammen med friklinikken for ambulante patienter, Brædstrup Sygehus. Middelfart Sygehus står hovedsageligt for det Regionale Rygcenter for Region Syddanmark - suppleret med lokale ryg-teams på regionens akutsygehuse. Derudover rummer Middelfart Sygehus planlagt ortopædkirurgi i samarbejde med OUH og Sygehus Lillebælt inklusiv en skadeklinik. Praktikpladsgodkendelse, Radiografuddannelsen UCL Side 2

3 Afdelingens ledelsesopbygning og struktur Sygehusstruktur Sygehus Lillebælt Direktionen Administrationen Adm. sygehusdirektør: Niels Nørgaard Pedersen Sygehusstaben Lægelig direktør: Johannes Gaub Facility og IKT Lægelig direktør: H. C. Thyregod Projektafdelingen for byggeri Sygeplejedirektør: Helle Adolfsen Afdelingsledelser og Funktionsledelser Vejle/Give/Middelfart Sygehuse Fredericia/Kolding Sygehuse Røntgenafdelingen i Vejle, Give og Middelfart har fælles afdelingsledelse: Ledende overlæge Thomas Skjødt Overradiograf Jørgen Vámosi Praktikpladsgodkendelse, Radiografuddannelsen UCL Side 3

4 Vejle Sygehus Personalegruppen: Radiografgruppen: Afdelingsradiograf: Radiograflærer: PACS-Systemadm.: Specialeansvarlig: Anita Olesen Charlotte Blum Peer Møller Hansen (dækker hele Sygehus Lillebælt) Jens Thagaard (projekter og indkøb af teknisk udstyr) Herudover er der ansat 39 radiografer/sygeplejersker og 2 Social- og sundhedsassistenter Lægegruppen: Der er ansat 11 overlæger og 5 reservelæger Kiropraktorer: Der er ansat 2 kiropraktorer med speciale i rygdiagnostik Sekretærgruppen: Der er ansat 6 sekretærer Middelfart Sygehus Personalegruppen: Radiografgruppen: Overradiograf: Afdelingsradiograf: Stedfortræder: Kvalitetsradiograf: Tove Jacobsen Møller, driftsleder Anette D. Lund Lene Gråskov Preben Birk Petersen (er også TR) Herudover er der ansat 12 radiografer og 2 deltids Sosu-assistenter PACS-specialist: Lars Vennike Praktikpladsgodkendelse, Radiografuddannelsen UCL Side 4

5 Lægegruppen: Adm. Overlæge: Jan Poulsen, driftsleder Herudover er der ansat 2 radiologiske overlæger, deles med Vejle. Sekretærgruppen: 2 sekretærer ved skranke/modtagelsen 3 i sekretariatet Give Sygehus Personalegruppen: Radiografgruppen: Souschef: Astrid Thomsen, driftsleder Stedfortræder / Sikkerhedsrepræsentant: Henny Frandsen MR-ansvarlig: Kvalitet/PACS: Maria Louise Rasmussen Ellen Poulsen Herudover er der ansat 2 radiografer. Sekretærgruppen: Der er ansat 1 sekretær / social- og sundhedsassistent som også servicerer UL-rummet. Lægegruppen: Overlæger fra Vejle passer på skift funktionen i Give. Afdelingens fagprofessionelle ramme (radiografifaglige, tværfaglige og tværsektorielle Vejle Sygehus Afdelingen blev i løbet af 2004 fuldt digitaliseret med indførelse af CR, DR og PACS. Dette har medført ændrede arbejdsgange og fokus på digital billedkvalitet. I disse år ses en tendens til at konventionelle røntgenundersøgelser udgår til fordel for CT- / MR-baserede undersøgelser. Dette forudsætter bl.a. en radiograffaglig kvalitetsvurdering i hvert enkelt tilfælde. Informationsniveauet blandt afdelingens medarbejder er højt, idet der anvendes Røntgeninfo. Røntgeninfo er et netbaseret informationssystem, som også giver mulighed for informationsdeling mellem de 3 sygehuse. Praktikpladsgodkendelse, Radiografuddannelsen UCL Side 5

6 Røntgenafdelingens kvalitetsmål: Røntgenafdelingens kvalitetsmål fremgår af kvalitetshåndbogen. Der er udarbejdet mål for hvert trin i patientforløbet fra henvisning til svar. Afdelingens kliniske retningslinjer: Afdelingen har kliniske retningslinjer i form af metodebøger / protokoller, der beskriver samtlige af afdelingens procedure i forbindelse med de forskellige undersøgelsestyper. Bøgerne bliver løbende revideret, således at afdelingens procedurer tager udgangspunkt i ny viden. Afdelingens kliniske retningslinjer for sygeplejen er systematiseret ud fra Virgina Hendersons behovsområder, og er generelle for Vejle og Give Sygehuse. Afdelingens øvrige kliniske retningslinjer og standarder finder man i røntgenafdelingens kvalitetshåndbog. Afdelingens kvalitetsgrupper: - Til det enkelte undersøgelsesrum er der tilknyttet 3 rumansvarlige (2 radiografer / sygeplejersker og 1 læge), som står for opdatering af undersøgelsesrum og metodebøger. Derudover fungerer de rumansvarlige som tekniske eksperter i undersøgelsesrummene. ( Kriterier for de rumansvarlige ligger i afdelingen) - I forhold til loven om patientsikkerhed arbejdes der i afdelingen systematisk med utilsigtede hændelser. Der er nedsat en gruppe bestående af en sekretær, en læge og en radiograf, som varetager dette arbejde. - De rumansvarlige varetager kvalitetssikringsopgaver i henhold til Bekendtgørelse om medicinsk røntgenanlæg til undersøgelse af patienter af 16. december Den anden af de specialeansvarlige arbejder med test og indkøb af teknisk udstyr samt indretning af undersøgelsesrum. - Afdelingen har 5 uddannede og flere under uddannelse til beskrivende radiografer indenfor ultralyds- og knoglediagnostik. De varetager beskrivelser af undersøgelser indenfor det enkelte område på højt niveau og medvirker på den måde til hurtigere svartid / patientforløb. Derudover varetager de skadekonferencer og oplæringen af yngre læger indenfor disse diagnostiske områder. Praktikpladsgodkendelse, Radiografuddannelsen UCL Side 6

7 Kvalitets-/ udviklings- og forskningsprojekter: Vejle Sygehus værdigrundlag foreskriver at alle afdelinger skal være aktive i forskning og udvikling, det kan være i form af forskning eller kvalitetsudvikling på den enkelte afdeling eller tværfagligt. Vejle Sygehus har tradition for at fokusere på det hensigtsmæssige patientforløb, hvilket indebærer en høj grad af tværfaglighed. I afdelingen har man sammen med de faglige specialafdelinger etableret hensigtsmæssige patientforløb i form af diagnostiske pakker, herunder f.eks. patienter til udredning for lungecancer ( Lungepakke ), for rectumcancer ( Rectumpakke ), for mammacancer ( Mammapakke ), for gynækologisk cancer ( Gyn/onkopakke ), for skulderbløddelslæssioner ( Skulderpakke ), multitraume m.v.. Røntgenafdelingens igangværende udviklingsprojekter: 1. Procedureændringer med udgangspunkt i utilsigtede hændelser 2. Kvalitetshåndbog 3. Beskrivende radiografer 4. Røntgeninfo Tværfaglige samarbejdsrelationer: Afdelingens personale har, pga. afdelingens geografiske placering i huset, et tæt samarbejde med skadestue / modtagelsens personale, herunder vagthavende ortopædkirurg. Der er samarbejdsrelationer til intensivafdelingen og hjerteafdelingens personale, hvor undersøgelserne ofte foretages på sengeafdelingen, pga. patienternes tilstand. Der er et vist samarbejde med operationsafdelingerne. Da Røntgenafdelingerne i Give og Vejle ledelsesmæssigt hænger sammen, er der en del samarbejde personalegrupperne imellem. Som tidligere nævnt er et af Vejle og Give Sygehuses fokusområder behandlingspakker, hvilket har øget personalets motivation for at etablere tværfagligt samarbejde, dette kommer både medarbejdere og studerende til gode. Middelfart Sygehus Praktikpladsgodkendelse, Radiografuddannelsen UCL Side 7

8 Røntgenafdelingens kvalitetsmål: Afdelingen anvender de samme kvalitetsmål som røntgenafdelingen i Vejle. Afdelingens kliniske retningslinjer: Afdelingen har kliniske retningslinjer i form af metodebøger Afdelingens øvrige kliniske retningslinjer og standarder finder man i røntgenafdelingens kvalitetshåndbog (som er under revision se nedenfor) Afdelingens kvalitetsgrupper: - Afdelingen har nedlagt den kvalitetsgruppe, der var under OUH og der bliver snarest oprettet en ny gruppe i samme koncept som Vejle/Give - Kvalitetshåndbogen skal omskrives helt, da der er sket meget store ændringer i forbindelse med overgangen fra OUH til SLB. - Overradiografen er patientsikkerhedsansvarlig og arbejder tæt sammen med overlæger og kvalitetsradiografen omkring indberetning af utilsigtede hændelser. - De rumansvarlige/superbrugere står for opdatering af procedurebøger og metodebøger. - Ved nyinstallationer foregår dette i tæt samarbejde med kvalitets-radiograf, sikkerhedsrepræsentant, hygiejnekoordinator og ledelse. Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter: Middelfart Sygehus blev fra 1. januar 2009 en del af Sygehus Lillebælt, og afdelingen skal i nærmeste fremtid til at arbejde med SLB s værdigrundlag. Afdelingen har indgået aftale med Røntgenafdelingen i Vejle omkring CT-kontroller af onkologiske patienter samt aftale med Røntgenafdelingen i Fredericia omkring 48 timers CT-udredning af urologiske patientforløb. I øvrigt har afdelingen altid fokus på hensigtsmæssige patientforløb Røntgenafdelingens igangværende udviklingsprojekter: Praktikpladsgodkendelse, Radiografuddannelsen UCL Side 8

9 1. Implementering af MR 2. Udvikling af rygpatient-forløb 3. Beskrivende radiografer Tværfaglige samarbejdsrelationer: Afdelingens personale har tæt samarbejde med Skadeklinikken, der er sygeplejerskebemandet ortopædkirurgisk afdeling (som hører under OUH), Rygcenteret og nu også Røntgenafdelingerne i Vejle, Kolding og Fredericia samt praksissektoren på hele Nordvestfyn. Give Sygehus Afdelingen er fuldt digitaliseret med indførelse af CR, DR og PACS. Afdelingen deler Røntgeninfo med afdelingerne i Vejle og Middelfart, hvilket er med til at sikre et højt informationsniveau. Røntgenafdelingens kvalitetsmål: Afdelingen anvender de samme kvalitetsmål som røntgenafdelingen i Vejle. Afdelingens kliniske retningslinjer: Afdelingen har kliniske retningslinjer i form af metodebøger / protokoller, der beskriver samtlige af afdelingens procedure i forbindelse med de forskellige undersøgelsestyper. Bøgerne bliver løbende revideret, således at afdelingens procedurer tager udgangspunkt i ny viden. Afdelingens patientgrundlag (patientsituationer, fænomener og forløb) Vejle Sygehus Afdelingen har et bredt udsnit af patientkategorier (ambulante patienter, onkologiske patienter, neurologiske patienter, ortopædkirugiske patienter (herunder traumatiserede), medicinske patienter m.v.). Derfor er der gode muligheder for at koble den humanistiske del af faget radiografi, til praksis. Der er ligeledes mulighed for at observere og udvikle forskellige metoder til individuel håndtering af patienter, samt undersøge kvaliteten af forskellige patientforløb. I Vejle er mange patientforløb organiseret i pakkeforløb. I forhold til almen praksis er der planlagt åbent ambulatorium indenfor følgende undersøgelseskategorier: Praktikpladsgodkendelse, Radiografuddannelsen UCL Side 9

10 Røntgen af knogler, røntgen af thorax og ultralydsundersøgelse af øvre abdomen. Middelfart Sygehus Middelfart Sygehus modtager rygpatienter i pakkeforløb og ortopædkirurgiske patienter. I forhold til almen praksis er der planlagt åbent ambulatorium indenfor følgende undersøgelseskategorier: Røntgen af knogler og røntgen af thorax. Afdelingen har følgende patientkategorier: Give Sygehus Ambulante patienter Patienter fra Friklinikken Patienter fra dagklinikken Vejle Indlagte neurologiske patienter Indlagte ortopæd kirurgiske patienter. I forhold til almen praksis er der planlagt åbent ambulatorium indenfor følgende undersøgelseskategorier: Røntgen af knogler og røntgen af thorax. De kliniske vejlederes og de klinisk uddannelsesansvarliges radiografifaglige og pædagogiske kvalifikationer og kompetencer Den kliniske radiograflærer er uddannet radiograf og har diplomuddannelse i almen pædagogik. De kliniske vejledere er uddannet radiografer og har en klinisk vejlederuddannelse. (se vedhæftede oversigt over kvalifikationer). Afdelingens lærings og studiemiljø Afdelingens mål for planlægning af det kliniske forløb er, at den studerende skal opleve: - Kontinuitet i det der læres - Identitet i personalegruppen og dermed være en del af afdelingens kultur Praktikpladsgodkendelse, Radiografuddannelsen UCL Side 10

11 - Intersubjektivitet: Fælles forståelse / fælles sprog med vejledere, herunder er der også krav om ærlighed og tillid mellem vejleder og studerende - Intensionalitet: Der skal være mening i og mål med det der læres. Derudover er det målet, at den studerende skal have rum til: Socialt miljø: - At være i praksis og deltage i opgaverne i praksis - Refleksion over praksis med og uden vejledning - Undervisning i praksisrelaterede emner - Opgaveløsning ved simple og komplekse problemstillinger i praksis I løbet af en klinisk dag vil der normalt være mulighed for at holde en formiddagspause og en frokostpause. Her møder man afdelingens personale på et mere uformelt niveau. Pauserne afvikles på forskellige tidspunkter afhængig af patientbelastning og undersøgelsesrum. Frokosten kan indtages i røntgenafdelingens kaffestue / køkken, hvor der er køleskab og mikroovn eller i sygehusets kantine. Ud over at være uddannelsessted for radiografstuderende har røntgenafdelingerne også uddannelsesforpligtigelser overfor yngre læger og sekretærelever. Der vil på den måde være mulighed for at møde andre studerende/ elever i afdelingen. Personalegrupperne mødes til forskellige sociale arrangementer i løbet af året (julefrokost, sommerfest m.v.). Til disse arrangementer er studerende selvfølgelig også er velkomne. Afdelingens undervisningsfaciliteter Størstedelen af den kliniske undervisning vil forgå ved afdelingens forskellige modaliteter. Vejle - undersøgelsesrum / undersøgelsestyper: - - Konventionelle knogle- og thoraxundersøgelser i 4 5 undersøgelsesrum - - Gennemlysningsundersøgelser i 1 undersøgelsesrum (åben ca. én dag pr. uge til vertebroplastik behandling). - - MR-scanningsundersøgelser i 2 undersøgelsesrum (2 tunnelscannere). - - CT-scanningsundersøgelser i 4 undersøgelsesrum, hvoraf én scanner er placeret i skadestuen (special- og traumescanning) og én er placeret i ambulatoriebygningen og er forbeholdt kardiologiske scanninger. (Den kardiologiske CT-scanner betjenes af radiografer og er en 128 slice scanner). De øvrige 3 scannere er 64 slice scannere. - - Ultralydscanningsundersøgelser i 2 undersøgelsesrum. Praktikpladsgodkendelse, Radiografuddannelsen UCL Side 11

12 Det ene undersøgelsesrum er bemandet med beskrivende ultralydsradiograf eller yngre læger. - - Mammografiundersøgelser i 2 undersøgelsesrum og 3 ultralysrum. Afsnittet er placeret som en del af Mammacenteret. Derudover er der en mobil mammografiscreeningsenhed. Middelfart -undersøgelsesrum / undersøgelsestyper: - - Konventionelle knogle- og thoraxundersøgelser i 4 undersøgelsesrum - - Gennemlysningsundersøgelser udføres stort set ikke længere har kun 1 rum tilbage med gennemlysningsapparatur. - - CT-scanningsundersøgelser i 1 undersøgelsesrum (64 slice) - - Ultralydscanningsundersøgelser i 1 undersøgelsesrum. Dette undersøgelsesrum er bemandet med læge og sos-assistent. I foråret 2010 bliver der installeret 2 MR-scanner i afdelingen, som primært skal benyttes til scanning af rygpatienter. ( En åben scanner og en tunnelscanner) Give - undersøgelsesrum / undersøgelsestyper: - Konventionelle knogle- og thoraxundersøgelser i 2 undersøgelsesrum - Ultralydscanningsundersøgelser i 1 undersøgelsesrum. - MR-scanningsundersøgelser i 1 undersøgelsesrum ( åben scanner) For alle 3 matrikler gælder der, at der er tilknyttet rumansvarlige / fagspecialister til de enkelte undersøgelserum. Undersøgelsestyperne og modaliteter fremgår af afdelingens klassificering af undersøgelser. Derudover planlægges der fælles undervisning i konference- / beskriverrum og i øvrige lokaler. Der er også mulighed for selvstudie og brug af afdelingens computere i forskellige lokaler, som kan anvises af afdelingens personale. Faglitteratur: Ved røntgenafdelingens modaliteter og på radiograflærens kontor forefindes relevant litteratur og Praktikpladsgodkendelse, Radiografuddannelsen UCL Side 12

13 metodebøger / protokoller. Der er i øvrigt mulighed for at søge relevant litteratur via internet på afdelingens computere. Den klinisk uddannelsesansvarlige funktion Den kliniske radiograflærer modtager informationer omkring radiografuddannelsen og deltager i møder med Radiografuddannelsen, UCL og sørger i den forbindelse for at orientere kliniske vejledere og afdelingernes personale i forhold til de kliniske forløb, som afvikles i afdelingerne. Den kliniske radiograflærer informerer radiografstuderende om de kliniske forløb på Fronter. Den kliniske radiograflærer deltager i forventningssamtaler, midtvejssamtaler og andre personlige samtaler med studerende omkring tilrettelæggelsen af det kliniske forløb (ved f.eks. sygdom, orlov m.v.). Den kliniske radiograflærer afvikler undervisning for studerende og deltager ad hoc i den kliniske vejledning. I samarbejde med Radiografuddannelsen UCL og ERFAgruppen planlægger den kliniske radiograflærer de kliniske prøver for radiografstuderende. I forbindelse med afslutningen af de kliniske perioder sørger den kliniske radiograflærer for at de studerende og de kliniske vejledere får mulighed for at evaluere de kliniske forløb. Disse evalueringer bliver efterfølgende drøftet med overradiografen og der udarbejdes nye handlingstiltag for de kliniske forløb. De kliniske vejlederes funktion De kliniske vejledere er uddannet radiografer og har sammen med den kliniske radiograflærer det overordnede ansvar for, at den studerende får tildelt læringsmæssige opgaver indenfor det aktuelle fokusområde, og at der er kontinuitet i læringsprocessen, således at den bevæger sig fra det simple til det komplekse område. Det er radiografer, som varetager den kliniske undervisning/vejledning inden for de røntgentekniske og strålehygiejniske områder. Den studerende vil blive tildelt 1-2 faste uddannede klinisk vejleder for perioden, derudover vil den studerende dagligt være tilknyttet vejledere i undersøgelsesrummene, som har et medansvar for, at den studerende i løbet af dagen får tildelt læringsmæssige situationer, og reflekterer over disse. Den / de tildelte kliniske vejledere eller en fagspecialist er eksaminator ved de kliniske prøver for radiografstuderende. Klinisk uddannelsesansvarlige og kliniske vejlederes samarbejdsformer og ressourcer indbyrdes og i forhold til den studerende Den kliniske radiograflærer planlægger de kliniske forløb i samarbejde med de kliniske vejledere og Praktikpladsgodkendelse, Radiografuddannelsen UCL Side 13

14 fagspecialister. Den kliniske radiograflærer afholder møder med de kliniske vejledere, hvor der gensidig orienteres om de kliniske forløb og tages initiativ til nye tiltag. I forbindelse med forventnings- og midtvejssamtalerne deltager både den / de kliniske vejledere og den kliniske radiograflærer. Den kliniske radiograflærer sørger for at samarbejdsportfolierne efterfølgende bliver underskrevet. Radiografifaglige opgaver og metoder, der danner grundlag for at den studerende kan udvikle viden, færdigheder og kompetencer i forhold til relevante kliniske moduler 3. og 4. modul: I 3. og 4. modul vil den studerende, med fokus på den grundlæggende radiografi, komme til at beskæftige sig med knogle-, thorax-, ultralyds- og simple CT-undersøgelser på ambulante patienter og indlagte patienter i ukomplicerede sygdomsforløb. Derudover vil den studerende få mulighed for at stifte bekendtskab med MRundersøgelser. 8. modul: I 8. modul vil den studerende komme til at beskæftige sig mere med komplicerede CT-undersøgelser, DRundersøgelser og mammografiundersøgelser på ambulante og indlagte patienter i komplicerede forløb, med fokus på modaliteter og takling af det komplicerede patientforløb. Der vil ligeledes være mulighed for at overvære enkelte undersøgelser / behandlinger, hvor der anvendes gennemlysning. Der vil endvidere være mulighed for at give intravenøse kontrastinjektioner imod forevisning af kursusbevis. 10. modul: I 10 modul vil den studerende fortrinsvis komme til at arbejde med MR-undersøgelser og ultralydsundersøgelser. Der vil ligeledes være fokus på komplicerede patientforløb ved afdelingens øvrige modaliteter. 6. semester: I 6. semester vil den studerende i 1. del af praktikperioden komme til at arbejde med 1-2 selvvalgte kvalitetsområder, som skal præsenteres for personalegruppen i 5. klinikuge. Undervejs vil den studerende blive introduceret til den kvalitetsudvikling, som foregår i afdelingen. I 2. del af perioden vil den studerende selvstændigt skulle planlægge og afvikle undersøgelser i undersøgelsesrummene samt varetage den daglige vejledning af studerende på et lavere uddannelsesniveau. Studiemetoder og vilkår for den studerendes deltagelse i klinisk uddannelse. Herunder undervisningens organisering og tilrettelæggelse Praktikpladsgodkendelse, Radiografuddannelsen UCL Side 14

15 Klinisk forløb: Den studerende vil én måned før den kliniske periodes start (via Fronter ) modtage introduktionsmateriale med praktiske oplysninger om forløbet. Det forventes, at den studerende har læst dette materiale inden 1. praktikdag. Det kliniske forløb vil for nye studerende starte med en introduktion til røntgenafdelingen. Herefter følges en turnusplanen. Struktur for perioden: - Forventningssamtale afholdes i løbet af de første 14 dage af den kliniske periode - Midtvejssamtale afholdes midt i den kliniske periode - Klinisk prøve: Prøven finder sted i de 2-3 sidste uger af den kliniske periode. Prøvedatoen meddeles den enkelte studerende senest 4 uger før. Studietid: Den obligatoriske studietid er 30 timer pr. uge. Der planlægges normalt 4 kliniske dage og én studiedag pr. uge (svarende til en ugentlig studieaktivitet på 40 timer). Den planlagte mødetid fremgår af introduktionsmaterialet. Den studerende har mulighed for at få indflydelse på denne del af planlægningen ud fra individuelle ønsker, dog vil de læringsmæssige muligheder blive prioriteret højt. På de kliniske dage har den studerende mulighed for ca. ½ times refleksionstid sidst på dagen til f.eks. at udarbejde skriftlig refleksion over praksis. Den kliniske periode vil blive planlagt således, at der i gennemsnit afsættes 1-2 timer til refleksion under vejledning, hver 14. dag. Disse timer tager udgangspunkt i de overvejelser og oplevelser den studerende har haft i den forløbne periode eller et undersøgelsesforløb, og er et supplement til den daglige vejledning, som foregår i undersøgelsesrummene. Der kan planlægge kliniske dage i vagttiden, hvis en studerende har et ønske herom og de læringsmæssige mål kan tilgodeses. Refleksion: Afdelingen har forventninger om, at den studerende benytter skriftlige refleksionsredskaber i forbindelse med læringsprocesser i det kliniske forløb. Det refleksionsredskab, der benyttes, kan være individuelt fra studerende til studerende og fra situation til situation. Den studerende vil blive præsenteret for forskellige Praktikpladsgodkendelse, Radiografuddannelsen UCL Side 15

16 refleksionsredskaber (Idekatalog) i forbindelse med forventningssamtalen. I den modulopbyggede uddannelse er det et krav at den studerende anvender portfolie-metoden som refleksionsredskab. I 5. og 6. semester forventes det, at den studerende selv kan vælge refleksionsredskab, ud fra overvejelser om egen læring. I forbindelse med vejledningstimerne vil der være mulighed for at benytte forskellige refleksionsredskaber. Undervisning: Der vil i afdelingen blive tilbudt teoretisk/klinisk undervisning med udgangspunkt i studieplanerne / modulplanerne for de kliniske perioder. I særlige tilfælde kan der blive tilbudt undervisning ud fra de studerendes forudsætninger eller individuelle ønsker. I undersøgelsesrummene bliver den studerende undervist i praktiske håndværksmæssige færdigheder, herunder håndtering af apparatur, positionering m.v.. Denne undervisning vil i nogle tilfælde foregå enkeltvis og andre gange i grupper. Forventninger til den studerende: Der forventes, at den studerende tager ansvar for sin egen uddannelse i det kliniske forløb, og i den forbindelse udviser interesse og engagement i det arbejde, der foregår i afdelingen. Der forventes, at den studerende medvirker til integrering i afdelingens personalegruppe og selv tager initiativ til at deltage i de arbejdsprocesser, der foregår i afdelingen. Da en del af læringen i den kliniske periode også indeholder dannelsen til den radiograffaglige arbejdskultur, lægges der stor vægt på at mødetiderne respekteres og overholdes. Ved udgangen af et klinisk semester forventes det, at den studerende deltager i evaluering af perioden. Evalueringen vil blive brugt som led i at kvalitetsudvikle røntgenafdelingen som klinisk uddannelsessted. De kliniske vejledere, den kliniske radiograflærer og overradiografen evaluerer ligeledes de kliniske perioder og der udarbejdes nye handlingstiltag med baggrund i evalueringerne Praktikpladsgodkendelse, Radiografuddannelsen UCL Side 16

17 Dato Klinisk uddannelsesansvarlig Radiograf Dato Klinisk studievejleder Lissi Askholm Praktikpladsgodkendelse, Radiografuddannelsen UCL Side 17

18 Kvalifikationsbeskrivelser De personer som for tiden varetager den kliniske del af radiografuddannelser på Vejle, Give og Middelfart Sygehuse har følgende kvalifikationer: Klinisk Radiograflærer: Charlotte Blum: Uddannet ved Radiografskolen, Odense i Ansat ved Røntgenafdelingen, Vejle Sygehus den 1. september Deltaget i etablering af radiografuddannelsen i Vejle Amt i 1997 og ansat som Klinisk Radiograflærer den 1. oktober Har kvalificeret sig med følgende kurser I.v.-kursus - Vejle Sygehus (6 lektioner) 1994 Pædagogik / psykologi - Uddannelsescenteret, Vejle Amt (60 lektioner) 1995 CT-kursus - Vejle Sygehus (30 lektioner) 1995 EDB-grundkursus - Informatik, Vejle Amt (12 lektioner) 1996 Kvalitetssikring - Kodak (20 lektioner) 1996 Efteruddannelse for Radiografer - Uddannelsesafd., Århus Amt (120 lektioner) 1997 Praktikvejleder i Radiografudd. - Udd. afd., Århus Amt (21 lektioner) 1998 Praktikvejleder i Radiografudd. (overbygning) - Århus Amt (30 lektioner) 1998 Praktikvejlederkursus for social og sundhedsuddannelserne, Vejle og Give Sygehuse 1999 (18 lektioner) 1999 Pædagogik og vejledning - Sygeplejeskolen i Vejle Amt (210 lektioner) 1999 Fremtidens Radiograf Nordisk kongres - Island 1999 Forskning, udvikling og evaluering Uddannelsescenteret Vejle Amt (90 lektioner) 2000 Alment voksenpædagogisk grundkursus - Amtscenteret for undervisning, Vejle Amt (120 lektioner) Praktikpladsgodkendelse, Radiografuddannelsen UCL Side 18

19 2003 CT-kursus Vejle Sygehus (30 lektioner) 2004 PD - Klinisk vejleder uddannelse - Sygeplejeskolen i Vejle Amt 2004 CT-teknik- AstraTech / Rigshospitalet (30 lektioner) 2005 PD-modul: Videnskabteori og pædagogik CVU Jelling 2005 PD-modul: Socialisering, læring og undervisning CVU Jelling 2006 PD-modul: Didaktik - CVU Jelling 2007 PD-modul: Afgangsprojekt - CVU-Jelling (Desuden er der deltaget i enkelte tværfaglige kurser, kongresser, landskurser m.v.) Kliniske vejledere i Vejle: Jette Bech: Uddannet ved Radiografskolen, Odense i Ansat ved Røntgenafdelingen, Vejle Sygehus den 1. september CT-kursus Vejle Sygehus (30 lektioner) 1996 Efteruddannelse for radiografer Uddannelsesafd. Århus Amt (120 lektioner) 1998 Praktikvejleder i radiografuddannelsen (Århus, 3 dage) 1999 Forskning, evaluering og udvikling Uddannelsescenteret Vejle Amt (90 lektioner) 2000 Pædagogik og vejledning Sygeplejeskolen, Vejle Amt (210 lektioner) 2002 Kommunikation NLP baseret, Fururepace, (3 dage) 2004 Digital teknik (1 dag) 2005 CT-teknik- AstraTech / Rigshospitalet (30 lektioner) 2005 Kommunikation med henblik på coaching-uddannelse (5 dage) 2008 Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi (4 dage i alt 24 timer) (Desuden er der deltaget i enkelte tværfaglige kurser, kongresser m.v.) Praktikpladsgodkendelse, Radiografuddannelsen UCL Side 19

20 Michael Ebbesen: 1996 Logistik, kvalitet og service ( i forbindelse med job hos FDB ) 2000 Uddannet som radiograf v. Skolen for radiografi og sygepleje i Ålborg 2000 Ansat i fuldtidsstilling som radiograf på Skejby Universitetshospital i Århus 2001 Officielt valgt som tillidsrepræsentant 2001 Udpeget til superbruger på Marconi s MX8000 Multislice CT-scanner 2001 "The 2001 Scottish Computed Tomography Course" i Troon, Skotland, UK 2002 Ansat i fuldtidsstilling som radiograf ved røntgenafdelingen på Vejle Sygehus 2004 Projektet "knoglebeskrivende radiografer" søsættes - var iblandt de 4 som superviseres af radiologerne i Vejle, og tager til Universitetet UCE i Birmingham (UK) med ca. 2 måneders intervaller Uddannelsen som kliniske vejleder på Sygeplejeskolen i Vejle 2008 Udsendt som vejleder på nyt oplæringsprojekt i Sisimiut (Grønland) 2009 Nordisk Congres med diverse interessante workshop s og foredrag om nye landvindinger indenfor radiografi samt radiologi. Praktikpladsgodkendelse, Radiografuddannelsen UCL Side 20

21 Maria Thoning: Uddannet ved radiografskolen (UCL), Odense jan 2007 Ansat ved Røntgenafdelingen, Vejle Sygehus den 1. februar : Arbejdede i 2 mdr. på afd. Medicinsk Fysik, Vejle Sygehus som radiograf 2009: Rumansvarlig i rum 15, DR rum 2009: Medhjælpende vejleder 2009: Uddannelsen som kliniske vejleder på Sygeplejeskolen i Vejle Lone Knudsen: Uddannet ved Radiografskolen, Odense i 2000 Ansat ved Røntgenafdelingen, Vejle og Give Sygehus den 1. september I.v.-kursus Vejle Sygehus (6 lektioner) 2002 Tværfagligt kursus i kommunikation, specielt med henblik på korttidskontakt Udd. Centeret Vejle Amt (18 lektioner) 2001 CT-kursus Vejle Sygehus (30 lektioner) 2002 Kommunikation NLP baseret, Fururepace, (3 dage) 2003 Klinisk vejleder til de mellemlange videregående uddannelser Sygeplejeskolen, Vejle Amt (9 ECTS) 2003 PC kørekort i fagende grundlæggende IT, Windows, Word, Excel, Access, Outlook, Internet (132 lektioner) 2005 Postgraduate certificate in radiography image reporting: - (University of central England, Brimingham UK) (60 ECTS) - Principles & practice of appendicular skeletal reporting - Foundation & management of image reporting 2008 Postgraduate diploma in radiography image reporting: - (University of central England, Brimingham UK) (60 ECTS) - Methods of evaluation and research - Principles and practice of axial skeletal reporting - Introduction to image interpretation of the chest and abdomen 2009 Beskrivende radiograf på fuld tid Praktikpladsgodkendelse, Radiografuddannelsen UCL Side 21

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst. For stillingen

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst. For stillingen Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst For stillingen Radiologisk afsnit, Billeddiagnostisk afdeling, Hillerød Hospital (1.år) Røntgenafdelingen, Funktions- og billeddiagnostisk

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Udfold dit talent VIA University College Dato: 6. april 2015 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Medicinsk ambulatorium Modul 12 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst. For stillingen Køge Roskilde Rigshospitalet

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst. For stillingen Køge Roskilde Rigshospitalet Side 1 af 14 Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst For stillingen Køge Roskilde Rigshospitalet Hoveduddannelseslæge: Stillingsnummer: Ansættelsesperioder: Uddannelsesprogrammet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling.

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gerontopsykiatrien er placeret på AUH Risskov og er organisatorisk en del af afdeling M, Afdeling for organiske psykiske

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Medicinsk Afdeling Afsnit B77

Praktikstedsbeskrivelse Medicinsk Afdeling Afsnit B77 Praktikstedsbeskrivelse Medicinsk Afdeling Afsnit B77 Oktober 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Præsentation af Sygehus Nord... 3 1.1 Sygehus Nord... 3 1.2 Vision for Roskilde sygehus... 3 1.3 Specialefordeling

Læs mere

Beskrivelse af Tværfaglig Klinisk Studieenhed (TKS) ved Ortopædkirurgisk Afdeling, Sygehus Lillebælt

Beskrivelse af Tværfaglig Klinisk Studieenhed (TKS) ved Ortopædkirurgisk Afdeling, Sygehus Lillebælt CAST Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering Syddansk Universitet J. B. Winsløws Vej 9B, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 6550 3842 Fax: 6550 3281 Beskrivelse af Tværfaglig Klinisk

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG. Pædagoguddannelsen i Hjørring. Professionshøjskolen University College Nordjylland

PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG. Pædagoguddannelsen i Hjørring. Professionshøjskolen University College Nordjylland PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG Professionshøjskolen University College Nordjylland Pædagoguddannelsen i Hjørring 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 A. Forholdet mellem praksis og teori 3 B. Forholdet

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Afdeling 300. Region Sjælland, Sygehus Syd, Nykøbing F sygehus

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Afdeling 300. Region Sjælland, Sygehus Syd, Nykøbing F sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Afdeling 300 Region Sjælland, Sygehus Syd, Nykøbing F sygehus Udarbejdet November 2008 af HJNN og JNT, revideret Oktober 2011 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Organisatoriske

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus. Region Sjælland

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus. Region Sjælland Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion Lokalpsykiatri Odense + TIT Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde 2011 Studiehåndbog - klinisk undervisning modul 8 sbscer Botilbudet Skovsbovej Skovsbovej 111, 5700 Svendborg Tlf: 63236700 Hjemmeside: www.skovsbovej.dk Lavet af: Charlotte Rohde 10-02-2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8 Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune. Akut Døgntilbud. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akut Døgntilbud er beliggende

Læs mere

Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver

Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver Rapport udarbejdet af Kvalitet og Udvikling og Følgegruppen for etablering af akutafdelinger Maj 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus

Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Planlægningsafdelingen 2-52-00097-2009 31. august 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Til sygeplejestuderende på Næstved sygehus. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Sygehus: Næstved Sygehus Afsnit: Medicinsk kardiologisk 11 Kontaktperson: Ansv. Kl underviser Tina Wendelbo Mødetid: Dag:

Læs mere

De Intern Medicinske Specialer

De Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i De Intern Medicinske Specialer Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, Terje Erdal Knudsen, Medicinsk Afdeling,

Læs mere

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER 2012 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA)

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA) Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA) Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk

Læs mere

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt Juli 2009 Statusrapporten indenfor it-relaterede områder i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Kapitel 1: Kontekst a. Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Beskrivelse af klinisk. uddannelses sted. for sygeplejestuderende

Beskrivelse af klinisk. uddannelses sted. for sygeplejestuderende Beskrivelse af klinisk uddannelses sted for sygeplejestuderende på Øjenafdelingen Roskilde Sygehus December 2014 Indhold Præsentation af klinisk uddannelsessted... 3 Organisation og ledelsen i Øjenafdelingen...

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord:

Læs mere

Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse

Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Slutrapport Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger 7. februar 2012 Implement Consulting Group P/S Tel +45 4586 7900 CVR 32767788 Slotsmarken

Læs mere

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatoli Sundhedsstyrelsen Dansk Reumatolisk Selskab Juni 2010 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i intern medicin: reumatoli Redaktion

Læs mere

Årsrapport 2013 PKO a

Årsrapport 2013 PKO a Årsrapport 2013 PKO a Indholdsfortegnelse Praksiskonsulentkoordinatorer... 2 Holbæk Sygehus, Akutafdelingen... 4 Holbæk Sygehus, Kirurgisk Afdeling... 5 Holbæk Sygehus, Ortopædkirurgisk Afdeling... 6 Holbæk

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk Afdeling, Sønderborg Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings sammensætning:

Læs mere

Pædagogisk Forum. for erhvervsuddannelserne ved Hospitalsenheden Vest. Årsrapport 2009. Hospitalsenheden Vest

Pædagogisk Forum. for erhvervsuddannelserne ved Hospitalsenheden Vest. Årsrapport 2009. Hospitalsenheden Vest Pædagogisk Forum for erhvervsuddannelserne ved Hospitalsenheden Vest Årsrapport 2009 Hospitalsenheden Vest Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2.0 r i Hospitalsenheden Vest...4 2.1 Social- og sundhedsuddannelsen,

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Februar 2011 Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Afsnit Børneambulatoriet B26 Regionshospital

Læs mere

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma

Læs mere

Uddannelsesprogram for. for. hoveduddannelsen i psykiatri. Region Hovedstaden. Region Sjælland

Uddannelsesprogram for. for. hoveduddannelsen i psykiatri. Region Hovedstaden. Region Sjælland Uddannelsesprogram for for hoveduddannelsen i psykiatri Region Hovedstaden og Region Sjælland Uddannelsesforløb Region Sjælland Region Hovedstaden Bloknr. Neurologi Psykiatri 1 ½ år Næstved Sygehus 1½

Læs mere