Røntgenafdelingen Vejle, Give og Middelfart Sygehuse - en del af Sygehus Lillebælt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Røntgenafdelingen Vejle, Give og Middelfart Sygehuse - en del af Sygehus Lillebælt"

Transkript

1 Røntgenafdelingen Vejle, Give og Middelfart Sygehuse - en del af Sygehus Lillebælt Region Syddanmark 2010 Vejle Sygehus Give Sygehus Middelfart Sygehus Praktikpladsgodkendelse, Radiografuddannelsen UCL Side 1

2 Praktikstedsbeskrivelse Sygehus Lillebælt Vejle, Give og Middelfart Sygehuse Afdelingens organisatoriske indplacering og tilhørsforhold Sygehus Lillebælt består af sygehusene i Give, Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle. De fem sygehuse drives under én fælles direktion og administration. Vejle Sygehus har cirka ansatte, behandler årligt cirka patienter under indlæggelse og modtager cirka ambulante besøg. Visionen for sygehuset er at skabe landets stærkeste specialsygehus med fokus på kræftbehandling. Give Sygehus har cirka 130 ansatte og behandler årligt cirka patienter under indlæggelse og modtager cirka ambulante besøg. Give Sygehus rummer en friklinik for indlagte, kirurgiske patienter, der har ventet på behandling udover garantiperioden. Friklinikken drives sammen med friklinikken for ambulante patienter, Brædstrup Sygehus. Middelfart Sygehus står hovedsageligt for det Regionale Rygcenter for Region Syddanmark - suppleret med lokale ryg-teams på regionens akutsygehuse. Derudover rummer Middelfart Sygehus planlagt ortopædkirurgi i samarbejde med OUH og Sygehus Lillebælt inklusiv en skadeklinik. Praktikpladsgodkendelse, Radiografuddannelsen UCL Side 2

3 Afdelingens ledelsesopbygning og struktur Sygehusstruktur Sygehus Lillebælt Direktionen Administrationen Adm. sygehusdirektør: Niels Nørgaard Pedersen Sygehusstaben Lægelig direktør: Johannes Gaub Facility og IKT Lægelig direktør: H. C. Thyregod Projektafdelingen for byggeri Sygeplejedirektør: Helle Adolfsen Afdelingsledelser og Funktionsledelser Vejle/Give/Middelfart Sygehuse Fredericia/Kolding Sygehuse Røntgenafdelingen i Vejle, Give og Middelfart har fælles afdelingsledelse: Ledende overlæge Thomas Skjødt Overradiograf Jørgen Vámosi Praktikpladsgodkendelse, Radiografuddannelsen UCL Side 3

4 Vejle Sygehus Personalegruppen: Radiografgruppen: Afdelingsradiograf: Radiograflærer: PACS-Systemadm.: Specialeansvarlig: Anita Olesen Charlotte Blum Peer Møller Hansen (dækker hele Sygehus Lillebælt) Jens Thagaard (projekter og indkøb af teknisk udstyr) Herudover er der ansat 39 radiografer/sygeplejersker og 2 Social- og sundhedsassistenter Lægegruppen: Der er ansat 11 overlæger og 5 reservelæger Kiropraktorer: Der er ansat 2 kiropraktorer med speciale i rygdiagnostik Sekretærgruppen: Der er ansat 6 sekretærer Middelfart Sygehus Personalegruppen: Radiografgruppen: Overradiograf: Afdelingsradiograf: Stedfortræder: Kvalitetsradiograf: Tove Jacobsen Møller, driftsleder Anette D. Lund Lene Gråskov Preben Birk Petersen (er også TR) Herudover er der ansat 12 radiografer og 2 deltids Sosu-assistenter PACS-specialist: Lars Vennike Praktikpladsgodkendelse, Radiografuddannelsen UCL Side 4

5 Lægegruppen: Adm. Overlæge: Jan Poulsen, driftsleder Herudover er der ansat 2 radiologiske overlæger, deles med Vejle. Sekretærgruppen: 2 sekretærer ved skranke/modtagelsen 3 i sekretariatet Give Sygehus Personalegruppen: Radiografgruppen: Souschef: Astrid Thomsen, driftsleder Stedfortræder / Sikkerhedsrepræsentant: Henny Frandsen MR-ansvarlig: Kvalitet/PACS: Maria Louise Rasmussen Ellen Poulsen Herudover er der ansat 2 radiografer. Sekretærgruppen: Der er ansat 1 sekretær / social- og sundhedsassistent som også servicerer UL-rummet. Lægegruppen: Overlæger fra Vejle passer på skift funktionen i Give. Afdelingens fagprofessionelle ramme (radiografifaglige, tværfaglige og tværsektorielle Vejle Sygehus Afdelingen blev i løbet af 2004 fuldt digitaliseret med indførelse af CR, DR og PACS. Dette har medført ændrede arbejdsgange og fokus på digital billedkvalitet. I disse år ses en tendens til at konventionelle røntgenundersøgelser udgår til fordel for CT- / MR-baserede undersøgelser. Dette forudsætter bl.a. en radiograffaglig kvalitetsvurdering i hvert enkelt tilfælde. Informationsniveauet blandt afdelingens medarbejder er højt, idet der anvendes Røntgeninfo. Røntgeninfo er et netbaseret informationssystem, som også giver mulighed for informationsdeling mellem de 3 sygehuse. Praktikpladsgodkendelse, Radiografuddannelsen UCL Side 5

6 Røntgenafdelingens kvalitetsmål: Røntgenafdelingens kvalitetsmål fremgår af kvalitetshåndbogen. Der er udarbejdet mål for hvert trin i patientforløbet fra henvisning til svar. Afdelingens kliniske retningslinjer: Afdelingen har kliniske retningslinjer i form af metodebøger / protokoller, der beskriver samtlige af afdelingens procedure i forbindelse med de forskellige undersøgelsestyper. Bøgerne bliver løbende revideret, således at afdelingens procedurer tager udgangspunkt i ny viden. Afdelingens kliniske retningslinjer for sygeplejen er systematiseret ud fra Virgina Hendersons behovsområder, og er generelle for Vejle og Give Sygehuse. Afdelingens øvrige kliniske retningslinjer og standarder finder man i røntgenafdelingens kvalitetshåndbog. Afdelingens kvalitetsgrupper: - Til det enkelte undersøgelsesrum er der tilknyttet 3 rumansvarlige (2 radiografer / sygeplejersker og 1 læge), som står for opdatering af undersøgelsesrum og metodebøger. Derudover fungerer de rumansvarlige som tekniske eksperter i undersøgelsesrummene. ( Kriterier for de rumansvarlige ligger i afdelingen) - I forhold til loven om patientsikkerhed arbejdes der i afdelingen systematisk med utilsigtede hændelser. Der er nedsat en gruppe bestående af en sekretær, en læge og en radiograf, som varetager dette arbejde. - De rumansvarlige varetager kvalitetssikringsopgaver i henhold til Bekendtgørelse om medicinsk røntgenanlæg til undersøgelse af patienter af 16. december Den anden af de specialeansvarlige arbejder med test og indkøb af teknisk udstyr samt indretning af undersøgelsesrum. - Afdelingen har 5 uddannede og flere under uddannelse til beskrivende radiografer indenfor ultralyds- og knoglediagnostik. De varetager beskrivelser af undersøgelser indenfor det enkelte område på højt niveau og medvirker på den måde til hurtigere svartid / patientforløb. Derudover varetager de skadekonferencer og oplæringen af yngre læger indenfor disse diagnostiske områder. Praktikpladsgodkendelse, Radiografuddannelsen UCL Side 6

7 Kvalitets-/ udviklings- og forskningsprojekter: Vejle Sygehus værdigrundlag foreskriver at alle afdelinger skal være aktive i forskning og udvikling, det kan være i form af forskning eller kvalitetsudvikling på den enkelte afdeling eller tværfagligt. Vejle Sygehus har tradition for at fokusere på det hensigtsmæssige patientforløb, hvilket indebærer en høj grad af tværfaglighed. I afdelingen har man sammen med de faglige specialafdelinger etableret hensigtsmæssige patientforløb i form af diagnostiske pakker, herunder f.eks. patienter til udredning for lungecancer ( Lungepakke ), for rectumcancer ( Rectumpakke ), for mammacancer ( Mammapakke ), for gynækologisk cancer ( Gyn/onkopakke ), for skulderbløddelslæssioner ( Skulderpakke ), multitraume m.v.. Røntgenafdelingens igangværende udviklingsprojekter: 1. Procedureændringer med udgangspunkt i utilsigtede hændelser 2. Kvalitetshåndbog 3. Beskrivende radiografer 4. Røntgeninfo Tværfaglige samarbejdsrelationer: Afdelingens personale har, pga. afdelingens geografiske placering i huset, et tæt samarbejde med skadestue / modtagelsens personale, herunder vagthavende ortopædkirurg. Der er samarbejdsrelationer til intensivafdelingen og hjerteafdelingens personale, hvor undersøgelserne ofte foretages på sengeafdelingen, pga. patienternes tilstand. Der er et vist samarbejde med operationsafdelingerne. Da Røntgenafdelingerne i Give og Vejle ledelsesmæssigt hænger sammen, er der en del samarbejde personalegrupperne imellem. Som tidligere nævnt er et af Vejle og Give Sygehuses fokusområder behandlingspakker, hvilket har øget personalets motivation for at etablere tværfagligt samarbejde, dette kommer både medarbejdere og studerende til gode. Middelfart Sygehus Praktikpladsgodkendelse, Radiografuddannelsen UCL Side 7

8 Røntgenafdelingens kvalitetsmål: Afdelingen anvender de samme kvalitetsmål som røntgenafdelingen i Vejle. Afdelingens kliniske retningslinjer: Afdelingen har kliniske retningslinjer i form af metodebøger Afdelingens øvrige kliniske retningslinjer og standarder finder man i røntgenafdelingens kvalitetshåndbog (som er under revision se nedenfor) Afdelingens kvalitetsgrupper: - Afdelingen har nedlagt den kvalitetsgruppe, der var under OUH og der bliver snarest oprettet en ny gruppe i samme koncept som Vejle/Give - Kvalitetshåndbogen skal omskrives helt, da der er sket meget store ændringer i forbindelse med overgangen fra OUH til SLB. - Overradiografen er patientsikkerhedsansvarlig og arbejder tæt sammen med overlæger og kvalitetsradiografen omkring indberetning af utilsigtede hændelser. - De rumansvarlige/superbrugere står for opdatering af procedurebøger og metodebøger. - Ved nyinstallationer foregår dette i tæt samarbejde med kvalitets-radiograf, sikkerhedsrepræsentant, hygiejnekoordinator og ledelse. Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter: Middelfart Sygehus blev fra 1. januar 2009 en del af Sygehus Lillebælt, og afdelingen skal i nærmeste fremtid til at arbejde med SLB s værdigrundlag. Afdelingen har indgået aftale med Røntgenafdelingen i Vejle omkring CT-kontroller af onkologiske patienter samt aftale med Røntgenafdelingen i Fredericia omkring 48 timers CT-udredning af urologiske patientforløb. I øvrigt har afdelingen altid fokus på hensigtsmæssige patientforløb Røntgenafdelingens igangværende udviklingsprojekter: Praktikpladsgodkendelse, Radiografuddannelsen UCL Side 8

9 1. Implementering af MR 2. Udvikling af rygpatient-forløb 3. Beskrivende radiografer Tværfaglige samarbejdsrelationer: Afdelingens personale har tæt samarbejde med Skadeklinikken, der er sygeplejerskebemandet ortopædkirurgisk afdeling (som hører under OUH), Rygcenteret og nu også Røntgenafdelingerne i Vejle, Kolding og Fredericia samt praksissektoren på hele Nordvestfyn. Give Sygehus Afdelingen er fuldt digitaliseret med indførelse af CR, DR og PACS. Afdelingen deler Røntgeninfo med afdelingerne i Vejle og Middelfart, hvilket er med til at sikre et højt informationsniveau. Røntgenafdelingens kvalitetsmål: Afdelingen anvender de samme kvalitetsmål som røntgenafdelingen i Vejle. Afdelingens kliniske retningslinjer: Afdelingen har kliniske retningslinjer i form af metodebøger / protokoller, der beskriver samtlige af afdelingens procedure i forbindelse med de forskellige undersøgelsestyper. Bøgerne bliver løbende revideret, således at afdelingens procedurer tager udgangspunkt i ny viden. Afdelingens patientgrundlag (patientsituationer, fænomener og forløb) Vejle Sygehus Afdelingen har et bredt udsnit af patientkategorier (ambulante patienter, onkologiske patienter, neurologiske patienter, ortopædkirugiske patienter (herunder traumatiserede), medicinske patienter m.v.). Derfor er der gode muligheder for at koble den humanistiske del af faget radiografi, til praksis. Der er ligeledes mulighed for at observere og udvikle forskellige metoder til individuel håndtering af patienter, samt undersøge kvaliteten af forskellige patientforløb. I Vejle er mange patientforløb organiseret i pakkeforløb. I forhold til almen praksis er der planlagt åbent ambulatorium indenfor følgende undersøgelseskategorier: Praktikpladsgodkendelse, Radiografuddannelsen UCL Side 9

10 Røntgen af knogler, røntgen af thorax og ultralydsundersøgelse af øvre abdomen. Middelfart Sygehus Middelfart Sygehus modtager rygpatienter i pakkeforløb og ortopædkirurgiske patienter. I forhold til almen praksis er der planlagt åbent ambulatorium indenfor følgende undersøgelseskategorier: Røntgen af knogler og røntgen af thorax. Afdelingen har følgende patientkategorier: Give Sygehus Ambulante patienter Patienter fra Friklinikken Patienter fra dagklinikken Vejle Indlagte neurologiske patienter Indlagte ortopæd kirurgiske patienter. I forhold til almen praksis er der planlagt åbent ambulatorium indenfor følgende undersøgelseskategorier: Røntgen af knogler og røntgen af thorax. De kliniske vejlederes og de klinisk uddannelsesansvarliges radiografifaglige og pædagogiske kvalifikationer og kompetencer Den kliniske radiograflærer er uddannet radiograf og har diplomuddannelse i almen pædagogik. De kliniske vejledere er uddannet radiografer og har en klinisk vejlederuddannelse. (se vedhæftede oversigt over kvalifikationer). Afdelingens lærings og studiemiljø Afdelingens mål for planlægning af det kliniske forløb er, at den studerende skal opleve: - Kontinuitet i det der læres - Identitet i personalegruppen og dermed være en del af afdelingens kultur Praktikpladsgodkendelse, Radiografuddannelsen UCL Side 10

11 - Intersubjektivitet: Fælles forståelse / fælles sprog med vejledere, herunder er der også krav om ærlighed og tillid mellem vejleder og studerende - Intensionalitet: Der skal være mening i og mål med det der læres. Derudover er det målet, at den studerende skal have rum til: Socialt miljø: - At være i praksis og deltage i opgaverne i praksis - Refleksion over praksis med og uden vejledning - Undervisning i praksisrelaterede emner - Opgaveløsning ved simple og komplekse problemstillinger i praksis I løbet af en klinisk dag vil der normalt være mulighed for at holde en formiddagspause og en frokostpause. Her møder man afdelingens personale på et mere uformelt niveau. Pauserne afvikles på forskellige tidspunkter afhængig af patientbelastning og undersøgelsesrum. Frokosten kan indtages i røntgenafdelingens kaffestue / køkken, hvor der er køleskab og mikroovn eller i sygehusets kantine. Ud over at være uddannelsessted for radiografstuderende har røntgenafdelingerne også uddannelsesforpligtigelser overfor yngre læger og sekretærelever. Der vil på den måde være mulighed for at møde andre studerende/ elever i afdelingen. Personalegrupperne mødes til forskellige sociale arrangementer i løbet af året (julefrokost, sommerfest m.v.). Til disse arrangementer er studerende selvfølgelig også er velkomne. Afdelingens undervisningsfaciliteter Størstedelen af den kliniske undervisning vil forgå ved afdelingens forskellige modaliteter. Vejle - undersøgelsesrum / undersøgelsestyper: - - Konventionelle knogle- og thoraxundersøgelser i 4 5 undersøgelsesrum - - Gennemlysningsundersøgelser i 1 undersøgelsesrum (åben ca. én dag pr. uge til vertebroplastik behandling). - - MR-scanningsundersøgelser i 2 undersøgelsesrum (2 tunnelscannere). - - CT-scanningsundersøgelser i 4 undersøgelsesrum, hvoraf én scanner er placeret i skadestuen (special- og traumescanning) og én er placeret i ambulatoriebygningen og er forbeholdt kardiologiske scanninger. (Den kardiologiske CT-scanner betjenes af radiografer og er en 128 slice scanner). De øvrige 3 scannere er 64 slice scannere. - - Ultralydscanningsundersøgelser i 2 undersøgelsesrum. Praktikpladsgodkendelse, Radiografuddannelsen UCL Side 11

12 Det ene undersøgelsesrum er bemandet med beskrivende ultralydsradiograf eller yngre læger. - - Mammografiundersøgelser i 2 undersøgelsesrum og 3 ultralysrum. Afsnittet er placeret som en del af Mammacenteret. Derudover er der en mobil mammografiscreeningsenhed. Middelfart -undersøgelsesrum / undersøgelsestyper: - - Konventionelle knogle- og thoraxundersøgelser i 4 undersøgelsesrum - - Gennemlysningsundersøgelser udføres stort set ikke længere har kun 1 rum tilbage med gennemlysningsapparatur. - - CT-scanningsundersøgelser i 1 undersøgelsesrum (64 slice) - - Ultralydscanningsundersøgelser i 1 undersøgelsesrum. Dette undersøgelsesrum er bemandet med læge og sos-assistent. I foråret 2010 bliver der installeret 2 MR-scanner i afdelingen, som primært skal benyttes til scanning af rygpatienter. ( En åben scanner og en tunnelscanner) Give - undersøgelsesrum / undersøgelsestyper: - Konventionelle knogle- og thoraxundersøgelser i 2 undersøgelsesrum - Ultralydscanningsundersøgelser i 1 undersøgelsesrum. - MR-scanningsundersøgelser i 1 undersøgelsesrum ( åben scanner) For alle 3 matrikler gælder der, at der er tilknyttet rumansvarlige / fagspecialister til de enkelte undersøgelserum. Undersøgelsestyperne og modaliteter fremgår af afdelingens klassificering af undersøgelser. Derudover planlægges der fælles undervisning i konference- / beskriverrum og i øvrige lokaler. Der er også mulighed for selvstudie og brug af afdelingens computere i forskellige lokaler, som kan anvises af afdelingens personale. Faglitteratur: Ved røntgenafdelingens modaliteter og på radiograflærens kontor forefindes relevant litteratur og Praktikpladsgodkendelse, Radiografuddannelsen UCL Side 12

13 metodebøger / protokoller. Der er i øvrigt mulighed for at søge relevant litteratur via internet på afdelingens computere. Den klinisk uddannelsesansvarlige funktion Den kliniske radiograflærer modtager informationer omkring radiografuddannelsen og deltager i møder med Radiografuddannelsen, UCL og sørger i den forbindelse for at orientere kliniske vejledere og afdelingernes personale i forhold til de kliniske forløb, som afvikles i afdelingerne. Den kliniske radiograflærer informerer radiografstuderende om de kliniske forløb på Fronter. Den kliniske radiograflærer deltager i forventningssamtaler, midtvejssamtaler og andre personlige samtaler med studerende omkring tilrettelæggelsen af det kliniske forløb (ved f.eks. sygdom, orlov m.v.). Den kliniske radiograflærer afvikler undervisning for studerende og deltager ad hoc i den kliniske vejledning. I samarbejde med Radiografuddannelsen UCL og ERFAgruppen planlægger den kliniske radiograflærer de kliniske prøver for radiografstuderende. I forbindelse med afslutningen af de kliniske perioder sørger den kliniske radiograflærer for at de studerende og de kliniske vejledere får mulighed for at evaluere de kliniske forløb. Disse evalueringer bliver efterfølgende drøftet med overradiografen og der udarbejdes nye handlingstiltag for de kliniske forløb. De kliniske vejlederes funktion De kliniske vejledere er uddannet radiografer og har sammen med den kliniske radiograflærer det overordnede ansvar for, at den studerende får tildelt læringsmæssige opgaver indenfor det aktuelle fokusområde, og at der er kontinuitet i læringsprocessen, således at den bevæger sig fra det simple til det komplekse område. Det er radiografer, som varetager den kliniske undervisning/vejledning inden for de røntgentekniske og strålehygiejniske områder. Den studerende vil blive tildelt 1-2 faste uddannede klinisk vejleder for perioden, derudover vil den studerende dagligt være tilknyttet vejledere i undersøgelsesrummene, som har et medansvar for, at den studerende i løbet af dagen får tildelt læringsmæssige situationer, og reflekterer over disse. Den / de tildelte kliniske vejledere eller en fagspecialist er eksaminator ved de kliniske prøver for radiografstuderende. Klinisk uddannelsesansvarlige og kliniske vejlederes samarbejdsformer og ressourcer indbyrdes og i forhold til den studerende Den kliniske radiograflærer planlægger de kliniske forløb i samarbejde med de kliniske vejledere og Praktikpladsgodkendelse, Radiografuddannelsen UCL Side 13

14 fagspecialister. Den kliniske radiograflærer afholder møder med de kliniske vejledere, hvor der gensidig orienteres om de kliniske forløb og tages initiativ til nye tiltag. I forbindelse med forventnings- og midtvejssamtalerne deltager både den / de kliniske vejledere og den kliniske radiograflærer. Den kliniske radiograflærer sørger for at samarbejdsportfolierne efterfølgende bliver underskrevet. Radiografifaglige opgaver og metoder, der danner grundlag for at den studerende kan udvikle viden, færdigheder og kompetencer i forhold til relevante kliniske moduler 3. og 4. modul: I 3. og 4. modul vil den studerende, med fokus på den grundlæggende radiografi, komme til at beskæftige sig med knogle-, thorax-, ultralyds- og simple CT-undersøgelser på ambulante patienter og indlagte patienter i ukomplicerede sygdomsforløb. Derudover vil den studerende få mulighed for at stifte bekendtskab med MRundersøgelser. 8. modul: I 8. modul vil den studerende komme til at beskæftige sig mere med komplicerede CT-undersøgelser, DRundersøgelser og mammografiundersøgelser på ambulante og indlagte patienter i komplicerede forløb, med fokus på modaliteter og takling af det komplicerede patientforløb. Der vil ligeledes være mulighed for at overvære enkelte undersøgelser / behandlinger, hvor der anvendes gennemlysning. Der vil endvidere være mulighed for at give intravenøse kontrastinjektioner imod forevisning af kursusbevis. 10. modul: I 10 modul vil den studerende fortrinsvis komme til at arbejde med MR-undersøgelser og ultralydsundersøgelser. Der vil ligeledes være fokus på komplicerede patientforløb ved afdelingens øvrige modaliteter. 6. semester: I 6. semester vil den studerende i 1. del af praktikperioden komme til at arbejde med 1-2 selvvalgte kvalitetsområder, som skal præsenteres for personalegruppen i 5. klinikuge. Undervejs vil den studerende blive introduceret til den kvalitetsudvikling, som foregår i afdelingen. I 2. del af perioden vil den studerende selvstændigt skulle planlægge og afvikle undersøgelser i undersøgelsesrummene samt varetage den daglige vejledning af studerende på et lavere uddannelsesniveau. Studiemetoder og vilkår for den studerendes deltagelse i klinisk uddannelse. Herunder undervisningens organisering og tilrettelæggelse Praktikpladsgodkendelse, Radiografuddannelsen UCL Side 14

15 Klinisk forløb: Den studerende vil én måned før den kliniske periodes start (via Fronter ) modtage introduktionsmateriale med praktiske oplysninger om forløbet. Det forventes, at den studerende har læst dette materiale inden 1. praktikdag. Det kliniske forløb vil for nye studerende starte med en introduktion til røntgenafdelingen. Herefter følges en turnusplanen. Struktur for perioden: - Forventningssamtale afholdes i løbet af de første 14 dage af den kliniske periode - Midtvejssamtale afholdes midt i den kliniske periode - Klinisk prøve: Prøven finder sted i de 2-3 sidste uger af den kliniske periode. Prøvedatoen meddeles den enkelte studerende senest 4 uger før. Studietid: Den obligatoriske studietid er 30 timer pr. uge. Der planlægges normalt 4 kliniske dage og én studiedag pr. uge (svarende til en ugentlig studieaktivitet på 40 timer). Den planlagte mødetid fremgår af introduktionsmaterialet. Den studerende har mulighed for at få indflydelse på denne del af planlægningen ud fra individuelle ønsker, dog vil de læringsmæssige muligheder blive prioriteret højt. På de kliniske dage har den studerende mulighed for ca. ½ times refleksionstid sidst på dagen til f.eks. at udarbejde skriftlig refleksion over praksis. Den kliniske periode vil blive planlagt således, at der i gennemsnit afsættes 1-2 timer til refleksion under vejledning, hver 14. dag. Disse timer tager udgangspunkt i de overvejelser og oplevelser den studerende har haft i den forløbne periode eller et undersøgelsesforløb, og er et supplement til den daglige vejledning, som foregår i undersøgelsesrummene. Der kan planlægge kliniske dage i vagttiden, hvis en studerende har et ønske herom og de læringsmæssige mål kan tilgodeses. Refleksion: Afdelingen har forventninger om, at den studerende benytter skriftlige refleksionsredskaber i forbindelse med læringsprocesser i det kliniske forløb. Det refleksionsredskab, der benyttes, kan være individuelt fra studerende til studerende og fra situation til situation. Den studerende vil blive præsenteret for forskellige Praktikpladsgodkendelse, Radiografuddannelsen UCL Side 15

16 refleksionsredskaber (Idekatalog) i forbindelse med forventningssamtalen. I den modulopbyggede uddannelse er det et krav at den studerende anvender portfolie-metoden som refleksionsredskab. I 5. og 6. semester forventes det, at den studerende selv kan vælge refleksionsredskab, ud fra overvejelser om egen læring. I forbindelse med vejledningstimerne vil der være mulighed for at benytte forskellige refleksionsredskaber. Undervisning: Der vil i afdelingen blive tilbudt teoretisk/klinisk undervisning med udgangspunkt i studieplanerne / modulplanerne for de kliniske perioder. I særlige tilfælde kan der blive tilbudt undervisning ud fra de studerendes forudsætninger eller individuelle ønsker. I undersøgelsesrummene bliver den studerende undervist i praktiske håndværksmæssige færdigheder, herunder håndtering af apparatur, positionering m.v.. Denne undervisning vil i nogle tilfælde foregå enkeltvis og andre gange i grupper. Forventninger til den studerende: Der forventes, at den studerende tager ansvar for sin egen uddannelse i det kliniske forløb, og i den forbindelse udviser interesse og engagement i det arbejde, der foregår i afdelingen. Der forventes, at den studerende medvirker til integrering i afdelingens personalegruppe og selv tager initiativ til at deltage i de arbejdsprocesser, der foregår i afdelingen. Da en del af læringen i den kliniske periode også indeholder dannelsen til den radiograffaglige arbejdskultur, lægges der stor vægt på at mødetiderne respekteres og overholdes. Ved udgangen af et klinisk semester forventes det, at den studerende deltager i evaluering af perioden. Evalueringen vil blive brugt som led i at kvalitetsudvikle røntgenafdelingen som klinisk uddannelsessted. De kliniske vejledere, den kliniske radiograflærer og overradiografen evaluerer ligeledes de kliniske perioder og der udarbejdes nye handlingstiltag med baggrund i evalueringerne Praktikpladsgodkendelse, Radiografuddannelsen UCL Side 16

17 Dato Klinisk uddannelsesansvarlig Radiograf Dato Klinisk studievejleder Lissi Askholm Praktikpladsgodkendelse, Radiografuddannelsen UCL Side 17

18 Kvalifikationsbeskrivelser De personer som for tiden varetager den kliniske del af radiografuddannelser på Vejle, Give og Middelfart Sygehuse har følgende kvalifikationer: Klinisk Radiograflærer: Charlotte Blum: Uddannet ved Radiografskolen, Odense i Ansat ved Røntgenafdelingen, Vejle Sygehus den 1. september Deltaget i etablering af radiografuddannelsen i Vejle Amt i 1997 og ansat som Klinisk Radiograflærer den 1. oktober Har kvalificeret sig med følgende kurser I.v.-kursus - Vejle Sygehus (6 lektioner) 1994 Pædagogik / psykologi - Uddannelsescenteret, Vejle Amt (60 lektioner) 1995 CT-kursus - Vejle Sygehus (30 lektioner) 1995 EDB-grundkursus - Informatik, Vejle Amt (12 lektioner) 1996 Kvalitetssikring - Kodak (20 lektioner) 1996 Efteruddannelse for Radiografer - Uddannelsesafd., Århus Amt (120 lektioner) 1997 Praktikvejleder i Radiografudd. - Udd. afd., Århus Amt (21 lektioner) 1998 Praktikvejleder i Radiografudd. (overbygning) - Århus Amt (30 lektioner) 1998 Praktikvejlederkursus for social og sundhedsuddannelserne, Vejle og Give Sygehuse 1999 (18 lektioner) 1999 Pædagogik og vejledning - Sygeplejeskolen i Vejle Amt (210 lektioner) 1999 Fremtidens Radiograf Nordisk kongres - Island 1999 Forskning, udvikling og evaluering Uddannelsescenteret Vejle Amt (90 lektioner) 2000 Alment voksenpædagogisk grundkursus - Amtscenteret for undervisning, Vejle Amt (120 lektioner) Praktikpladsgodkendelse, Radiografuddannelsen UCL Side 18

19 2003 CT-kursus Vejle Sygehus (30 lektioner) 2004 PD - Klinisk vejleder uddannelse - Sygeplejeskolen i Vejle Amt 2004 CT-teknik- AstraTech / Rigshospitalet (30 lektioner) 2005 PD-modul: Videnskabteori og pædagogik CVU Jelling 2005 PD-modul: Socialisering, læring og undervisning CVU Jelling 2006 PD-modul: Didaktik - CVU Jelling 2007 PD-modul: Afgangsprojekt - CVU-Jelling (Desuden er der deltaget i enkelte tværfaglige kurser, kongresser, landskurser m.v.) Kliniske vejledere i Vejle: Jette Bech: Uddannet ved Radiografskolen, Odense i Ansat ved Røntgenafdelingen, Vejle Sygehus den 1. september CT-kursus Vejle Sygehus (30 lektioner) 1996 Efteruddannelse for radiografer Uddannelsesafd. Århus Amt (120 lektioner) 1998 Praktikvejleder i radiografuddannelsen (Århus, 3 dage) 1999 Forskning, evaluering og udvikling Uddannelsescenteret Vejle Amt (90 lektioner) 2000 Pædagogik og vejledning Sygeplejeskolen, Vejle Amt (210 lektioner) 2002 Kommunikation NLP baseret, Fururepace, (3 dage) 2004 Digital teknik (1 dag) 2005 CT-teknik- AstraTech / Rigshospitalet (30 lektioner) 2005 Kommunikation med henblik på coaching-uddannelse (5 dage) 2008 Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi (4 dage i alt 24 timer) (Desuden er der deltaget i enkelte tværfaglige kurser, kongresser m.v.) Praktikpladsgodkendelse, Radiografuddannelsen UCL Side 19

20 Michael Ebbesen: 1996 Logistik, kvalitet og service ( i forbindelse med job hos FDB ) 2000 Uddannet som radiograf v. Skolen for radiografi og sygepleje i Ålborg 2000 Ansat i fuldtidsstilling som radiograf på Skejby Universitetshospital i Århus 2001 Officielt valgt som tillidsrepræsentant 2001 Udpeget til superbruger på Marconi s MX8000 Multislice CT-scanner 2001 "The 2001 Scottish Computed Tomography Course" i Troon, Skotland, UK 2002 Ansat i fuldtidsstilling som radiograf ved røntgenafdelingen på Vejle Sygehus 2004 Projektet "knoglebeskrivende radiografer" søsættes - var iblandt de 4 som superviseres af radiologerne i Vejle, og tager til Universitetet UCE i Birmingham (UK) med ca. 2 måneders intervaller Uddannelsen som kliniske vejleder på Sygeplejeskolen i Vejle 2008 Udsendt som vejleder på nyt oplæringsprojekt i Sisimiut (Grønland) 2009 Nordisk Congres med diverse interessante workshop s og foredrag om nye landvindinger indenfor radiografi samt radiologi. Praktikpladsgodkendelse, Radiografuddannelsen UCL Side 20

21 Maria Thoning: Uddannet ved radiografskolen (UCL), Odense jan 2007 Ansat ved Røntgenafdelingen, Vejle Sygehus den 1. februar : Arbejdede i 2 mdr. på afd. Medicinsk Fysik, Vejle Sygehus som radiograf 2009: Rumansvarlig i rum 15, DR rum 2009: Medhjælpende vejleder 2009: Uddannelsen som kliniske vejleder på Sygeplejeskolen i Vejle Lone Knudsen: Uddannet ved Radiografskolen, Odense i 2000 Ansat ved Røntgenafdelingen, Vejle og Give Sygehus den 1. september I.v.-kursus Vejle Sygehus (6 lektioner) 2002 Tværfagligt kursus i kommunikation, specielt med henblik på korttidskontakt Udd. Centeret Vejle Amt (18 lektioner) 2001 CT-kursus Vejle Sygehus (30 lektioner) 2002 Kommunikation NLP baseret, Fururepace, (3 dage) 2003 Klinisk vejleder til de mellemlange videregående uddannelser Sygeplejeskolen, Vejle Amt (9 ECTS) 2003 PC kørekort i fagende grundlæggende IT, Windows, Word, Excel, Access, Outlook, Internet (132 lektioner) 2005 Postgraduate certificate in radiography image reporting: - (University of central England, Brimingham UK) (60 ECTS) - Principles & practice of appendicular skeletal reporting - Foundation & management of image reporting 2008 Postgraduate diploma in radiography image reporting: - (University of central England, Brimingham UK) (60 ECTS) - Methods of evaluation and research - Principles and practice of axial skeletal reporting - Introduction to image interpretation of the chest and abdomen 2009 Beskrivende radiograf på fuld tid Praktikpladsgodkendelse, Radiografuddannelsen UCL Side 21

Praktikpladsbeskrivelse 2010 Billeddiagnostisk Afdeling Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Regionshospitalet

Praktikpladsbeskrivelse 2010 Billeddiagnostisk Afdeling Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Regionshospitalet Praktikpladsbeskrivelse 2010 Billeddiagnostisk Afdeling Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Regionshospitalet Horsens Billeddiagnostisk Afdeling Afdelingens organisatoriske indplacering og tilhørsforhold

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Beskrivende radiografer. Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt

Beskrivende radiografer. Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Beskrivende radiografer Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Baggrunds historie Radiografer laver undersøgelser Radiologer beskriver undersøgelser Stigende mangel på radiologer Stigende antal undersøgelser

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til Social- og sundhedsuddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen Radiografuddannelsen Strategi for uddannelse og kvalifi cering til uddannelsesansvarlig klinisk vejleder praktikvejleder Udarbejdet af uddannelsesansvarlige

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Februar 2011 Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Ortopædkirurgisk afdeling. Skade/modtageafsnittet

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold AFSNIT FOR SVANGRE OG BARSEL OBSTETRISK GYNÆKOLOGISK AFDELING G73 ROSKILDE SYGEHUS 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Beskrivelse af klinisk. uddannelses sted. for sygeplejestuderende

Beskrivelse af klinisk. uddannelses sted. for sygeplejestuderende Beskrivelse af klinisk uddannelses sted for sygeplejestuderende på Øjenafdelingen Roskilde Sygehus December 2014 Indhold Præsentation af klinisk uddannelsessted... 3 Organisation og ledelsen i Øjenafdelingen...

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Afsnit H3 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Voldbyvej 15 8450 Hammel Telefon: 78419264 Organisatorisk placering Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus. Region Sjælland

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus. Region Sjælland Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Opdateret Januar 2015 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Brystkirurgisk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4.

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. BAGGRUND Stigende efterspørgsel på uddannelse for at matche de krav, der stilles til os. HVEM ER VI? Louise Bager, klinisk

Læs mere

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Mammakirurgisk klinik Mammakirurgisk klinik blev etableret som elektiv klinik 1. maj 1999, og er

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Marts 2006 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Bygning F, Sydvang 1 6400 Sønderborg T 7342 9248 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Længerevarende

Læs mere

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET FAKTA OM LANDSSYGEHUSET Mission Landssygehuset yder sundhedstjeneste på højt fagligt niveau. Vi skal udvikle og uddanne vores medarbejdere og understøtte forskning Vision Patienten er i centrum Medarbejderne

Læs mere

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert SOCIAL-OG SUNDHEDSASSISTENS FAGLIG KOMPETENCE Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert Har faglig indsigt, varetager grundlæggende sygepleje- og aktiveringsopgaver. arbejder regelbaseret

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Uddannelse. 15. april 2010, opdateret d. 16. juni 2010. Interesse-tilkendegivelser ift. DMCG-PAL Uddannelse d.d. Koordinerende gruppe

Uddannelse. 15. april 2010, opdateret d. 16. juni 2010. Interesse-tilkendegivelser ift. DMCG-PAL Uddannelse d.d. Koordinerende gruppe Uddannelse 15. april 2010, opdateret d. 16. juni 2010 Interesse-tilkdegivelser ift. DMCG-PAL Uddannelse d.d. Jorit Tellervo jt@pavi.dk Marianne Mose Btz mabe@san ktlukas.dk Eva Kaaberbøl evk@arres oedalhospice.dk

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst. For stillingen

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst. For stillingen Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Diagnostisk Radiologi Region Øst For stillingen Radiologisk afsnit, Billeddiagnostisk afdeling, Hillerød Hospital (1.år) Røntgenafdelingen, Funktions- og billeddiagnostisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2 Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus 1. Præsentation af klinisk undervisningssted. Sengeafsnittet M2 ligger på Køge sygehus og er en del af medicinsk afdeling.

Læs mere

Fagfestival d. 23.marts 2012

Fagfestival d. 23.marts 2012 Fagfestival d. 23.marts 2012 Udviklingsprojekt Udviklingsterapeut, Inge Hansen Hvilken betydning har fysioterapeutiske ydelser i Akut Sengeafsnit, set i et tværfagligt perspektiv Kolding Sygehus en del

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Afdelingsprofil for Dialyseafdelingen.

Afdelingsprofil for Dialyseafdelingen. 1 Afdelingsprofil for Dialyseafdelingen. Indholdsfortegnelse Indledning Side 1 Struktur/ledelse Side 1 De overordnede rammer Side 1 Værdiernes formål Side 2 Strategi Side 2 Aktivitet Side 3 Optageområde

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedsassistentelever i HovedOrtoCentret 2012 2013

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedsassistentelever i HovedOrtoCentret 2012 2013 Side 1 af 6 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedsassistentelever i HovedOrtoCentret 2012 2013 HovedOrtoCentret vil kvalitetsudvikle klinisk undervisning af sygeplejestuderende

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Vedtaget af Lederrådet for Sygeplejerskeuddannelsen i Region Syddanmark Projektdeltagere: Gurli Harresø, underviser,

Læs mere

Nationale strategier for Radiografuddannelsen i Danmark 2012-2013

Nationale strategier for Radiografuddannelsen i Danmark 2012-2013 Nationale strategier for Radiografuddannelsen i Danmark 2012-2013 Uddannelse til Professionsbachelor i Radiografi Radiografuddannelsen i Danmark varetages af tre uddannelser ved henholdsvis Professionshøjskolen

Læs mere

Audit på henvisninger

Audit på henvisninger Audit på henvisninger Radiograf Pia Baasch Baggrund Røntgenbekendtgørelse nr. 975, 1998. Tværfaglig temadag i 2003 med fokus på kvalitetsudvikling. Brainstorm som problemidentifikation 3 arbejdsgrupper

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Stillingsbetegnelse Lægesekretær, Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus. Stillingsindehaver Ansættelsessted

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område Notat vedr. radiologi j.nr. 7-207-01-26/1/HRA 1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område skal følge sundhedsforholdene og holde sig orienteret

Læs mere

Normering: 9 fysioterapeuter, 2 ergoterapeuter, 1 adm. medarbejder og 1 leder.

Normering: 9 fysioterapeuter, 2 ergoterapeuter, 1 adm. medarbejder og 1 leder. Sundhedscenter Vejle afd. DGI-huset Willy Sørensens Plads 5 7100 Vejle Tlf: 7681 8300/ 76818315 E-mail: sundhedscentervejle@vejle.dk Institutionens webadresse: http://www.vejle.dk/borger/sundhed-ogsygdom/genoptraening/efter-sygehusophold.aspx

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Center for Rygkirurgi Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Vores patienter går efter eksperterne Kvalitet gennem specialisering Center for Rygkirurgi er det første

Læs mere

Referat fra møde d. 23. januar 2014

Referat fra møde d. 23. januar 2014 Helle Brinch, Seniordriftschef, Seniorforvaltning, Kolding kommune Jette Mark Sørensen, Odense Kommune Judith Mølgaard, Direktør, OUH Heidi Have, Afdelingschef, uddannelsesafdelingen, OUH Angelika Kargo,

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

nyhedsbrev I eventyrlandet Røntgenafdelingens - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen.

nyhedsbrev I eventyrlandet Røntgenafdelingens - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen. Røntgenafdelingens nyhedsbrev Nr. 01 maj 2015 - Nyhedsbrev om lidt af hvert I eventyrlandet - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen. - I eventyrlandet -

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Social- og sundhedsuddannelser og mellemlange videregående uddannelser Side 1 af 9 På baggrund af arbejdet i gruppen omkring uddannelser i Ældreafdelingen i

Læs mere

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling.

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gerontopsykiatrien er placeret på AUH Risskov og er organisatorisk en del af afdeling M, Afdeling for organiske psykiske

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI

SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI ET SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND OG KOMMUNER PÅ SJÆLLAND OG LOLLAND FALSTER Den lige vej til uddannelse WWW.UCSJ.DK Socialpsykiatriens

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit

Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til... 1 1.0 Organisatoriske forhold på uddannelsesstedet... 3 1.1 Afdelingstype/afsnitstype.... 3 1.2 Fysiske

Læs mere

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference Nye trends i samarbejde og organisering Konference 27. januar 2014 Nye trends i samarbejdet og organisering Nye samarbejdsmodeller i sundhedsvæsenet skal understøtte sammenhængende og effektive patientforløb.

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for. Børnehaven

Praktikstedsbeskrivelse for. Børnehaven Praktikstedsbeskrivelse for Børnehaven Udarbejdet januar 2010 Beskrivelse af praktikstedet: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Institutionens navn, nr.: Adresse: Postnr. og by: Hoved tlf.nr.: Institutionens E-Mail:

Læs mere

Plastisk Organiske Grupper

Plastisk Organiske Grupper Plastisk Organiske Grupper Udviklings- og kvalitetskoordinator, radiograf Annette Meyer Balle Diagnostisk Center, Universitetsklinik for innovative patientforløb annette.meyer.balle@midt.rm.dk Et redskab

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje

Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje Selvevaluering i forhold til Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje Statusrapport Hospitalsenhed Midt 2013 Udarbejdet af HR-uddannelse, HE Midt Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 2

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling Revideret 15. juli 2011 Mentor Jeanette Jørgensen Klinisk vejleder Charlotte Dietz Tlf. 56514750 Mail: chdt@regionsjaelland.dk

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS)

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) FSOS Konference 2014 18.- 19. marts Trinity, Fredericia Viden til praksis tur/retur Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) PROGRAM TIRSDAG 18. MARTS 08.30 Registrering og udstillerbesøg

Læs mere

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering Program 11:30 Registrering og frokostsandwich 12:00 Velkomst og præsentation

Læs mere

Alle nyheder Print. Tilbage. Fremad

Alle nyheder Print. Tilbage. Fremad Tilbage Alle nyheder Print Fremad Ugeskr Læger 2012;174(7):398 Odenses nye FAM: Specialisterne i front Et nej tak til akutlæger og et ja tak til specialister i front tvinger lægerne til at arbejde sammen

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Notat vedr. håndtering af "skæve" uddannelsesforløb i Region Øst Bilag 6.1 BORNHOLMS AMT FREDERIKSBORG AMT HOVEDSTADENS SYGEHUSFÆLLESSKAB KØBENHAVNS

Læs mere

Diplomuddannelse i beskæftigelse

Diplomuddannelse i beskæftigelse Diplomuddannelse i beskæftigelse Kompetencer inden for beskæftigelsesområdet Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedet er afhængigt af en velfungerende beskæftigelsesindsats. Med det enstrengede arbejdsmarkedssystem

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto Stillings- og personprofil Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto Aalborg Universitetshospital Januar 2015 Opdragsgiver Aalborg Universitetshospital, Klinik Hoved-Orto Adresse Aalborg

Læs mere

CT lab funktion på OUH. CT ansvarlig radiograf Anette Sode,SD Landskursus 2012

CT lab funktion på OUH. CT ansvarlig radiograf Anette Sode,SD Landskursus 2012 CT lab funktion på OUH CT ansvarlig radiograf Anette Sode,SD Landskursus 2012 1 2 Ideen opstod under mine besøg i det store udland og ideen støttede min CT overlæge hele vejen igennem Tiden arbejder for

Læs mere

Pharmakon. Farmakonomuddannelsen

Pharmakon. Farmakonomuddannelsen Farmakonomuddannelsen Struktur kursusuger og fokus Antal kursusuger 1. år I prøvetiden Kursus 1-3 uger Kursus 2-3 uger Fokus Opbygning af basisviden Kursus 3-3 uger 2. år Kursus 4-3 uger Kursus 5-3 uger

Læs mere

Kliniske vejleders vilkår for vejledning af sygeplejestuderende på Århus Sygehus

Kliniske vejleders vilkår for vejledning af sygeplejestuderende på Århus Sygehus 2009 2 Kliniske vejleders vilkår for vejledning af sygeplejestuderende på Århus Sygehus Undersøgelsen er foretaget af uddannelsesansvarlige sygeplejersker Tina Kramer og Jytte Troldborg på Århus Universitetshospital,

Læs mere