FYSIOTERAPI & REHABILITERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FYSIOTERAPI & REHABILITERING"

Transkript

1 22. NOVEMBER 2011, AALBORG FYSIOTERAPI & REHABILITERING EN ABSTRAKTSAMLING FRA DET ÅRLIGE FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSSYMPOSIUM I NORDJYLLAND FOR FYSIOTERAPEUTER 2011 STYREGRUPPE: Thomas Graven, Center for Sanse-Motorisk Interaktion, Aalborg Universitet Michael Harbo, Arkadens Fysioterapi & Sundhedscenter Troels Borup Andersen, Aalborg Kommune Tina Lambrecht, Danske Fysioterapeuter Jane Andreasen, Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen, Aalborg Sygehus, Region Nordjylland Dorte Drachmann, Fysioterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen University College Nordjylland ARBEJDSGRUPPE: Jane Andreasen, Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen, Aalborg Sygehus, Region Nordjylland Anette Bentholm, Fysioterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen University College Nordjylland Uffe Læssøe, Fysioterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen University College Nordjylland Lise Hvidberg Jeppesen, Fysioterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen University College Nordjylland

2 FYSIOTERAPI & REHABILITERING EN ABSTRAKTSAMLING FRA DET ÅRLIGE FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSSYMPOSIUM I NORDJYLLAND FOR FYSIOTERAPEUTER 2011 FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN UCN 2011 ISBN

3 INDHOLD ABSTRAKTSAMLINGENS STRUKTUR... 1 PRÆSENTATIONSOVERSIGT... 1 POSTER SESSION - PARALLEL SESSION A... 4 KVALITATIV PEER-EVALUERING AF UNDERVISNINGSFORLØB PÅ FYSIOTERAPEUTUDDANNELSENS MODUL POSTOPERATIV MOBILISERING AF PATIENTER MED FULD STERNOTOMI EFTER HJERTEKIRURGI... 7 KAN THE CUMULATED AMBULATION SCORE ANVENDES TIL VURDERING AF BASISMOBILITET I FORHOLD TIL LUNGEKIRURGISKE PATIENTER?... 9 POSTER SESSION - PARALLEL SESSION B UDVIKLINGSPROBLEMER I 5 ÅRSALDEREN HOS EN REGIONAL KOHORTE AF BØRN FØDT MED GESTATIONSALDER < 32 UGER UDVIKLING AF TESTBATTERI TIL EFFEKTVURDERING AF INTILLIGENTE ELEKTRISKE STIMULATIONER TIL UNDERSØGELSE AF GANGGENOPTRÆNING HOS APOPLEKSIPATIENTER RØNTGENOLOGISK SVÆRHEDSGRAD AF OSTEOARTROSE SOM PRÆDIKTOR FOR 12 MÅNEDERS OUTCOME VED OPERATION MED TOTAL KNÆALLOPLASTIK POSTER SESSION - PARALLEL SESSION C KØNSFORSKELLE I BEHANDLINGSKVALITET OG 30 DAGES MORTALITET HOS PATIENTER MED HOFTENÆRE FRAKTURER EXPERIMENTAL EXTRA ARTICULAR PAIN OF THE SACROILIAC JOINT COMPLEX FACILITATES OUTCOME OF SACROILIAC JOINT PROVOCATION TESTS PLATFORM SESSION 1 - PARALLEL SESSION A EFFECTS OF AN OUTPATIENT EXERCISE TRAINING PROGRAMME AFTER LUNG CANCER OPERATION - A RANDOMISED SINGLE-BLINDED CLINICAL TRIAL EVALUERING AF HØJINTENS FYSISK TRÆNING TIL CANCERPATIENTER I KEMOTERAPI MINOR STROKE AND QUALITY OF LIFE DATABASE SOM METODE TIL KVALITETSUDVIKLING I PRAKSIS PLATFORM SESSION 1 - PARALLEL SESSION B MOTORISK KONTROL AF LÆNDERYGGEN HOS RASKE UNDERSØGELSE AF OVERFLADE-EMG OG KINEMATIK VED STANDARDISEREDE MOTORISKE OPGAVER PÅ BEVÆGELIG PLATFORM MED TRÆNINGSØMHED OG EKSPERIMENTEL RYGSMERTE PULSERENDE EKEKTROMAGNETISK FELT TERAPI (PEMF) HAR INGEN EFFEKT PÅ FUNKTIONSNIVEAU OG LIVSKVALITET HOS PATIENTER MED KRONISKE LÆNDERYGSMERTER ET RANDOMISERET, KONTROLERET PILOTSTUDIE HVORDAN VURDERES KVALITETEN I GANGMØNSTRET? SAMMENLIGNING AF EFFEKTEN AF STABILITETSTRÆNING OG AFSPÆNDING TIL PATIENTER MED MODIC-FORANDRINGER TYPE 1 ET RANDOMISERET, KLINISK KONTROLLERET PILOTPROJEKT PLATFORM SESSION 1 - PARALLEL SESSION C INTER-TESTER RELIABILITY IN THE JUDGEMENT OF SCAPULAR ORIENTATION IN A NECK PAIN POPULATION IS A COMPUTER BASED MEASUREMENT METHOD SUPERIOR TO A RECOMMENDED MANUAL MANUAL METHOD BY THE ROHO GROUP ASSESS PRESSURE IN THE SITTING POSITION?... 43

4 SIDDESTILLING OG FUNKTIONSDYGTIGHED SIDDESTILLING OG FUNKTIONSDYGTIGHED EFFEKTEN AF ET EFTERGIVELIGT SÆDE- OG RYGSYSTEM PÅ POSTURAL KONTROL VED SIDDESTILLING HOS BØRN MED CEREBRAL PARESE PLATFORM SESSION 2 - PARALLEL SESSION A EFFEKTEN AF KURSUS I FYSISK AKTIVITET OG ERGONOMI PÅ DAGPLEJERE OG DAGPLEJEBØRNS FYSISKE AKTIVITETSNIVEAU LIFESTYLE CHANGES ON PHYSICAL ACTIVITY IN A HOSPITAL WORKPLACE SETTING. A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL COMPARING INDIVIDUAL AND GROUP-BASED INTERVENTION DEN DIGITALE PATIENTMAPPE; ET REDSKAB TIL BEDRE KOMMUNIKATION, DOKUMENTATION OG KOMPLIANCE FOR PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTER PLATFORM SESSION 2 - PARALLEL SESSION B FORRESTE KNÆSMERTER OG BEGRÆNSNINGER I AKTIVITET OG DELTAGELSE EFTER MARVSØMNING AF TIBIA FRAKTUR GIVER SPECIFIK FODTRÆNING OG INDLÆG EN YDERLIGERE EFFEKT SAMMENLIGNET MED ET STANDARD KNÆFOKUSERET TRÆNINGSFORLØB FOR PATIENTER MED PATELLOFEMORAL SMERTE SYNDROM? HVILKEN EFFEKT ER DER AF SPECIFIK UDSPÆNDING VED BEHANDLING AF FASCIITIS PLANTARIS?... 57

5 ABSTRAKTSAMLINGENS STRUKTUR Strukturen i abstraktsamlingen er bygget op omkring symposiets præsentationsoversigt. Symposiet rummer en poster session med tre parallel sessions og to platform sessions med hhv. tre og to parallel sessions. I abstraktsamlingen figurerer abstrakts til poster sessionens tre parallel sessioner først (A, B, C). Herefter kommer abstrakts til de tre parallel sessions (A, B, C) i platform session 1 og siden abstrakts til de to parallelsessions (A, B) i platform session 2. PRÆSENTATIONSOVERSIGT PARALLEL SESSION A PARALLEL SESSION B PARALLEL SESSION C POSTER SESSION Kvalitativ peer-evaluering af undervisningsforløb på Fysioterapeutuddannelsens modul 3 Larsen, L.H., Østergaard, G.B. Postoperativ mobilisering af patienter med fuld sternotomi efter hjertekirurgi Brocki, B.C. Kan The Cumulated Ambulation Score anvendes til vurdering af basismobilitet i forhold til lungekirurgiske patienter? Brocki, B.C. Udviklingsproblemer i 5 årsalderen hos en region4,5 al kohorte af børn født med gestationsalder < 32 uger. Agerholm, H. Udvikling af testbatteri til effektvurdering af intelligente elektriske stimulationer til understøttelse af ganggenoptræning hos apopleksipatienter Beckermann, R., Lyhne, S. Røntgenologisk sværhedsgrad af osteoartrose som prædiktor for 12 måneders outcome ved operation med total knæalloplastik Riis, A., Rathleff, M.S. og Simonsen, O. Kønsforskelle i behandlingskvalitet og 30 dages mortalitet hos patien4,53 ter med hoftenære frakturer Christensen, M. Experimental extra articular pain of the sacroiliac joint complex facilitates outcome of sacroiliac joint provocation tests Palsson, T.S., Graven-Nielsen, T. Chairman Lars Henrik Larsen Anette Bentholm Carsten Mølgaard 1

6 PARALLEL SESSION A PARALLEL SESSION B PARALLEL SESSION C PLATFORM SESSION Effects of an outpatient exercise training programme after lung cancer operation a randomised single-blinded clinical trial Brocki, B.C Evaluering af højintens fysisk træning til cancerpatienter i kemoterapi Rittig-Rasmussen, B Minor Stroke and Quality of Life Melgaard, D Database som metode til kvalitetsudvikling i praksis Wested, C.L., Bryant, D.R., Wilsson, M., Melgaard, D. Motorisk kontrol af lænderyggen hos raske undersøgelse af overflade- EMG og kinematik ved standardiserede motoriske opgaver på bevægelig platform med træningsømhed og eksperimentel rygsmerte Larsen, L.H., Falla. D., Graven- Nielsen, T. Pulserende elektromagnetisk felt terapi (PEMF) har ingen effekt på funktionsniveau og livskvalitet hos patienter med kroniske lænderygsmerter et randomiseret, kontrolleret pilotstudie Skou, S.T., Rathleff, M.S., Rasmussen, S. Hvordan vurderes kvaliteten i gangmønstret? Læssøe, U. Sammenligning af effekten af stabilitetstræning og afspænding til patienter med Modic-forandringer type 1 - et randomiseret, klinisk kontrolleret pilotprojekt Lehmann, A. Inter-tester reliability in the judgment of scapular orientation in a neck pain population Christensen, S.W., Pape, M., Verouhis, A., Nilsen, Ø., O Leary, S. Is a computer based measurement method superior to a recommended manual method by the ROHO Group to assess pressure in the sitting position? Andreasen, J., Nielsen, S.K., Nguyen, L., Larsen, P., Olesen, C.G., Rasmussen, J. Siddestilling og funktionsdygtighed Zee, M.D. Siddestilling og funktionsdygtighed. Effekten af et eftergiveligt sæde- og rygsystem på postural kontrol ved siddestilling hos børn med cerebral parese Trew, L.M., Thiessen, M., Meyer, E.R., Østergaard, G.B. Chairman Anette Bentholm Uffe Læssøe Jane Andreasen 2

7 PARALLEL SESSION A PARALLEL SESSION B PLATFORM SESSION Effekten af kursus i fysisk aktivitet og ergonomi på dagplejere og dagplejebørns fysiske aktivitetsniveau Bentholm, A., Dissing, A.M Lifestyle changes on physical activity in a hospital workplace setting. A randomized controlled trial comparing individual and group-based intervention Andreasen, J., Andreasen, E.L., Søndergaard, L.N., Rosenkilde, L.B., Haugaard, A.M., Dethlefsen, C., Overvad, K Den digitale patientmappe; et redskab til bedre kommunikation, dokumentation og kompliance for privatpraktiserende fysioterapeuter. Duus, L., Christensen, O., Petersen, T.B. Chairman Jane Andreasen Uffe Læssøe Forreste knæsmerter og begrænsninger i aktivitet og deltagelse efter marvsømning af tibia fraktur Larsen, P., Lund, H., Graven- Nielsen, T., Læssøe, U., Rasmussen, S. Giver specifik fodtræning og indlæg en yderligere effect sammenlignet med et standard knæfokuseret træningsforløb for patienter med Patellofemoral Smerte syndrome? Mølgaard, C., Andreasen, J., Christensen, M., Lundbye- Christensen, S., Simonsen, O., Voigt, M., Kaalund, S. Hvilken effekt er der af specifik udspænding ved behandling af fasciitis plantaris? Mølgaard, C., Jørgensen, J.E. 3

8 POSTER SESSION PARALLEL SESSION A 4

9 KVALITATIV PEER-EVALUERING AF UNDERVISNINGSFORLØB PÅ FYSIOTERAPEUTUDDANNELSENS MODUL 3 Larsen, L.H. Fysioterapeutuddannelsen UCN Center for Sanse-Motorisk Interaktion, AAU BAGGRUND OG FORMÅL Nationalt og lokalt er der fokus på evaluering af undervisningsforløb med henblik på dokumentation, udvikling og sammenlignelighed. Der udvikles standardiserede systemer der understøtter denne type evalueringer, men ofte er disse af kvantitativ karakter eller baseret på metoder der ikke giver mere dybdegående indsigt i læringsmiljø og læreprocesser. Parallelt hermed er der på Fysioterapeutuddannelsen ved UCN fokus på pædagogiske modeller der inddrager studerende i alle facetter af lærings-aktiviteter, og i flere sammenhænge forsøges det at inddrage studerende i såvel udvikling, afvikling og evaluering af undervisningsforløb. På fysioterapeutuddannelsens modul 3 er der således opbygget en gennemgående struktur gennem modulets 10 uger, hvor studerende arbejder med et problembaseret afsæt i grupper. Der er udviklet et læringsforløb på baggrund af kombinerede studiebaserede og praksisbaserede læringsaktiviteter og studerende er organiseret i grupper med repræsentanter der deltager i modulplanlægningen. Formål med dette projekt er at inddrage studerende i evalueringsprocessen og styrke et mere dybdegående kendskab til læringsmiljø og læreprocesser på fysioterapeutuddannelsens modul 3. OPBYGNING, METODE OG MATERIALE Projektet er et udviklingsprojekt på fysioterapeutuddannelsens modul 3, hvor studerende inddrages i en gennemgående evalueringsproces. Studerende introduceres til projektet i uge 35, Der fokuseres på generel kompetenceudvikling i forhold til kvalitative evalueringsprocesser. I forlængelse af det aktuelle forløbs læringsmål i relation til anamnese, integreres teori om evaluering derfor ligeledes med metoder til indsigt i menneskers oplevede livssituation og interview og kvalitative processer som videnskabelig metode. Endvidere rettes fokus mod konkret evaluering af læringsmiljø og læreprocesser i modulet. I uge 45, 2011 gennemføres semistrukturerede kvalitative fokusgruppeinterviews i studiegrupper, hvor udvalgte studerende interviewer medstuderende. Efterfølgende kondenseres den indsamlede viden af udvalgte studentergruppen der udførte interviews. Endelig samles evalueringen til samlet konklusion og evalueringsrapport af projektlederne og studentergruppen. Slutteligt laves evaluering af evalueringsprocessen ved et afsluttende fokusgruppeinterview i denne samlede gruppe. 5

10 RESULTATER Data indsamles i ugerne og resultatet af udviklingsprojektet er klar til publikation inden konferencens afvikling. Endvidere fokuseres på muligheder og begrænsninger for at overføre resultater fra projektet til eksisterende webbaserede evalueringsmetoder og endelig evalueres på processen i relation til overordnet kompetenceudvikling på uddannelsen i relation til kvalitative og kvantitative metoder. DISKUSSION OG PERSPEKTIVER Læringsprocesser generelt og gruppelæringsprocesser og praksis-teori samspilsprocesser i særdeleshed, er komplekse processer og kan kun i nogen grad evalueres gennem kvantitative evalueringer og webbaserede spørgeskemaer m.v. Resultatet af dette projekt vil derfor bliver anvendt til diskussion af evaluering af læringsforløb på Fysioterapeutuddannelsen og indgå i uddannelsens samlede evalueringsstrategi. ØKONOMISK STØTTE Projektet afvikles indenfor underviseres undervisningstid og udviklingstid. 6

11 POSTOPERATIV MOBILISERING AF PATIENTER MED FULD STERNOTOMI EFTER HJERTEKIRURGI Brocki, B.C. 1, Thorup, C.B. 2, Andreasen, J.J. 2 1 Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital). 2 Hjerte- og Lungekirurgisk afdeling, Kardiovaskulær Forskningscenter, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital BAGGRUND Sternuminfektioner opstår hos 1-5 % af hjertekirurgiske patienter. Sternuminfektion mindsker livskvalitet, øger morbiditet og mortalitet samt forlænger indlæggelsestiden. Få studier har undersøgt betydningen af mekaniske påvirkninger for udvikling af sternale komplikationer. FORMÅL At identificere mekaniske stress-faktorer, der medfører sternuminfektion og ustabilitet med den hensigt at udforme anbefalinger for postoperativ mobilisering af patientgruppen, samt at underbygge anbefalingerne med en sundhedsfremmende tilgang. METODE Databasegennemgang ( ) CINAHL, PubMed, Cochrane og Pedro. RESULTATER 5 mekanismer er af betydning for belastning af sternum og operationssår: a) vedvarende hoste; b) hudtræk i såret, førende til barrierebrud samt sternumbelasting; c) hudtræk i såret ved hypertrofia mamma; d) belastning i sternoklavikulærled samt sternum ved belastning af armene eller ved stillingsændringer og e) konstant træk i thorax/ribben hos overvægtige patienter. KONKLUSION Med baggrund i review af litteraturen anbefaler vi følgende: o Undgå at føre begge arme bagud på samme tid i 10 dage o Mobilisering fra siddende til stående, løft og anden bevægelse, som belaster overkroppen skal foregå med albuerne ind til kroppen og kun til smertegrænsen i 8 uger o Udøv sternumstøtte i forbindelse med hoste o Ved bryststørrelse svarende til cup D og derover, bruges støttende BH o Albueteknik anvendes ved stillingsændringer fra liggende til siddende. o Patienter med BMI 35 og/eller ved vedvarende hoste skal benytte sternumsele. 7

12 PERSPEKTIVERING Resultater fra studiet er blevet udgivet i og anbefalinger er blevet implementeret i Hjerte- Lungekirurgisk afdeling, Aalborg Sygehus i januar Brocki BC, Thorup CB, Andreasen JJ. Precautions related to midline sternotomy in cardiac surgery A review of mechanical stress factors leading to sternal complications. Eur J Cardiovasc Nurs 2010;9(2):

13 KAN THE CUMULATED AMBULATION SCORE ANVENDES TIL VURDERING AF BASISMOBILITET I FORHOLD TIL LUNGEKIRURGISKE PATIENTER? Brocki, B.C., Andreasen, J. Ergoterapi og Fysioterapiafdelingen, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital. BAGGRUND The Cumulated Ambulation Score (CAS) 2 er et valideret måleredskab til vurdering af basismobilitet og udvikling af basismobilitet ved patienter med hoftenære frakturer, og kan desuden bidrage til at forudsige resultatet af den postoperative rehabilitering. Anvendelse af CAS til at vurdere basismobilitet og udviklingen af basismobilitet, samt sammenhæng mellem basismobilitet og udskrivningstidspunkt efter elektiv lungekirurgi er ikke tidligere undersøgt. FORMÅL At vurdere om CAS kan anvendes til at vurdere udvikling i basismobilitet og identificere sammenhæng mellem basismobilitetsniveau og udskrivningstidspunkt ved lungekirurgiske patienter. METODE Alle patienter opereret på Hjerte- og Lungekirurgisk afdeling på Aalborg Sygehus, som gennemgår thorakotomi eller minithorakotomi ved åben kirurgi eller videoassisteret thorakotomi fra til Fysioterapeuten vurderer basismobilitet inden operation og i de første tre postoperative dage. Patienter som scorer 6 (klarer funktionen selvstændigt) inden for de første tre dage, eller som opnår præoperativ score, afsluttes. Data bearbejdes i SPSS version Data analyseres ud fra: det totale CAS score og antal indlæggelsesdage; operationstype (thorakoskopisk vs. åbent operation) og mobilitetsgrad; operationstype og total indlæggelsesdage. RESULTATER 23 patienter blev opereret i perioden. Der ses ingen sammenhæng mellem lav CAS score og længere indlæggelsestid; 43 % af patienter scorer CAS max. på 1. postoperativ dag og der ses en ceiling effekt allerede på dag 2; 50 % af patienterne efter thorakoskopi udskrives indenfor 5 dage; for thorakotomi indenfor 10 dage. Undersøgelsen havde for lav styrke til valide statistiske beregninger. KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING CAS synes ikke anvendelig til at vurdere sammenhæng mellem basis mobilitetsniveau og øvrige variabler for elektive lungekirurgiske patienter, idet den overvejende andel af patienter opnår 2 Kristensen MT, Andersen L, Bech-Jensen R, Moos M, Hovmand B, Ekdahl C, Kehlet H. High intertester reliability of the cumulated ambulation score in the evaluation of basic mobility in patients with hip fracture. Clin Rehab 2009;23:

14 maksimal CAS score allerede på 2. dagen efter operation. CAS måler på faktorer af basismobilitet, der ikke relaterer sig til respiratoriske og motoriske problemer hos patienter efter en lungeoperation. 10

15 POSTER SESSION PARALLEL SESSION B 11

16 UDVIKLINGSPROBLEMER I 5 ÅRSALDEREN HOS EN REGIONAL KOHORTE AF BØRN FØDT MED GESTATIONSALDER < 32 UGER Agerholm, H. Aalborg Sygehus, Hoved-, Orto- Hjertecenter, Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen. INTRODUKTION 20-50% af børn født meget tidligt, d.v.s. med gestationsalder <32 uger, har risiko for udviklingsdeficit. Forskellige risikofaktorer er beskrevet i tidligere undersøgelser. Målet for denne undersøgelse var at beskrive den psykomotoriske udvikling hos en regional gruppe af børn født meget tidligt og at undersøge hvilke neonatale risikofaktorer, der er forbundet med udviklingsproblemer ved 5 årsalderen. MATERIALE OG METODE Siden 1996 er børn født med gestationsalder < 32 uger fulgt rutinemæssigt til 5 årsalderen på Aalborg Sygehus. Fra blev der født 237 børn med gestationsalder >24 og < 32 uger i Aalborg Sygehus optageområde i Region Nordjylland. 28 børn døde inden udskrivelse fra neonatalafdelingen, og 5 andre børn døde inden 2 årsalderen. Af de 204 børn, som var mulige for opfølgning i 5 årsalderen, indgik 175 børn (86%) i undersøgelsen. Børnenes motorik blev undersøgt ved hjælp af Movement Assessment Battery for Children og deres kognitive udvikling ved hjælp af Miller Assessment for Preschoolers. Efter 5 års undersøgelsen blev børnene inddelt i 3 kategorier; kategori 1 (normal alderssvarende udvikling), kategori 2 (observation for udviklingsdeficit) og kategori 3 (udviklingsdeficit). Børn med udviklingsproblemer er defineret som børn, der er placeret i kategori 2 og 3. Børnenes udviklingskategori ved 5 årsalderen blev sammenlignet med neonatale kliniske faktorer, og associationen mellem disse og udviklingsproblemer blev vurderet ved beregning af odds ratio. RESULTATER 40 % af de undersøgte børn havde en normal alderssvarende udvikling ved 5 årsalderen, 41% var til observation for udviklingsdeficit og 19% havde udviklingsdeficit. Motorisk var der flere børn med problemer inden for boldfærdigheder end inden for håndmotorik og balance i Movement Assessment Battery for Children. Kognitivt var der flere børn med problemer inden for kognitivt verbalt område end inden for kognitivt non-verbalt område og kombineret kognitivt og motorisk område i Miller Assessment for Preschoolers. Dreng, lav socialgruppe, gestationsalder < 28 uger, sepsis, ductus arteriosus persistens, bronchopulmonal dysplasi og abnorm cerebral ultraslydscanning var associeret med udviklingsproblemer og var alle statistisk signifikante. Risikofaktorer og odds ratios er vist i Tabellen. KONKLUSION Mere end halvdelen af de undersøgte børn med gestationsalder >24 og < 32 uger havde udviklingsproblemer i 5 årsalderen med dobbelt så mange børn i observationsgruppen som i gruppen af børn med udvikingsdeficit. Udviklingsproblemer var signifikant forbundet med 12

17 risikofaktorerne dreng, lav socialgruppe, gestationsalder < 28 uger, sepsis, ductus arteriosus persistens, bronchopulmonal dysplasi og abnorm cerebral ultraslydscanning. Det kunne være interessant at undersøge, hvordan det vil gå børnene i gruppen til observation for udviklingsproblemer, samt hvilke interventioner, der kan have positiv effekt på børnenes udvikling på sigt og deres fremtidige skolegang. Vi skønner, at der fortsat er behov for opfølgning af børn født meget tidligt med henblik på vurdering af neonatal praksis og fremtidig opfølgning og indsats. EKSTERN FINANCIERING Ingen FORSØGSREGISTRERING Ingen Tabel 1 Kliniske faktorer associeret med udviklingsproblemer i 5 årsalderen hos 175 børn (univariat analyse). Udvikling Normal Problemer n = 70 n = 105 OR (95 % CI) Gestationsalder <28 uger 13 % 27 % 2,46 (1,08-5,61) Enkelt fødsel 64 % 74 % 1,71 (0,89-3,28) Small for gestational age 21 % 22 % 1,03 (0,49-2,14) Køn:dreng 40 % 68 % 3,13 (1,67-5,88) Asfyksi (Apgar score <7/5 min) 7 % 11 % 1,68 (0,56-4,99) Sepsis 9 % 24 % 3,33 (1,29-8,62) Respiratorisk distress syndrom 37 % 39 % 1,08 (0,58-2,02) Bronhopulmonal dysplasi 3 % 16 % 6,57 (1,47-29,41) Abnorm cerebral ultralydsscanning 3 % 12 % 4,80 (1,05-22,00) Ductus arteriosus persistens 1 % 16 % 13,33 (1,73-102,65) Social gruppe 1 (lavest) 6 % 24 % 5,25 (1,73-15,89) 13

18 UDVIKLING AF TESTBATTERI TIL EFFEKTVURDERING AF INTILLIGENTE ELEKTRISKE STIMULATIONER TIL UNDERSØGELSE AF GANGGENOPTRÆNING HOS APOPLEKSIPATIENTER Beckermann, R. 1, Lyhne, S. 2 1 Fysioterapeutuddannelsen UCN 2 AAU BAGGRUND/INTRODUKTION Efter en apopleksi ses ofte kompromitteret gangfunktion. Refleksstimulering under fodsålen er tidligere blevet anvendt til understøttelse af ganggenoptræningen efter en apopleksi (1,2). En ny intelligent teknologi med automatisk stimulation af afværgerefleksen er udviklet til formålet. Effekten af denne teknologi er endnu ikke undersøgt. Et stort engelsk studie har vist, at der ikke er nogen systematisk brug af gangevalueringsredskaber til patienter med nedsat gangfunktion (3). FORMÅL At sammensætte et testbatteri til evaluering af funktionel gang, der kan anvendes i et større studie til effektvurdering af terapeutisk anvendelse af teknologien. MATERIALE OG METODE Sammensætningen af testbatteriet blev udført på baggrund af en litteraturgennemgang fulgt af en analyse ud fra opstillede kvalitetskriterier. Følgende test blev udvalgt: o 10m gangtest o Functional Ambulation Category (FAC) o Motor Assessment Scale (MAS) o Barthel 100 Efterfølgende blev testbatteriet afprøvet før, umiddelbart efter og en måned efter interventionsforløbet. Herefter blev testbatteriet evalueret og revideret på baggrund af erfaringer fra den kliniske afprøvning. RESULTATER Det blev fundet relevant at teste funktionel gang med 10m gangtest kombineret med en test der kan graduere patientens behov for støtte. Den bedste test hertil blev vurderet at være FAC-testen. FAC-testen blev dog stadig vurderet for grov og unuanceret, idet klinisk observerede kvalitative fremskridt såsom graden af behov for støtte fra terapeuterne ikke var mulige at graduere tilstrækkeligt via testen. På baggrund heraf er et forslag til en ny test udviklet: Need for Personal Assistance during Gait (NPAG). NPAG er en funktionstest udviklet for at kunne vurdere ændring over tid i forhold til patientens behov for personstøtte under gang allerede fra den akutte- og subakutte fase. Testen udføres ved, at patienten går 5 m i selvvalgt gangtempo med mindst mulig hjælp, hvorefter patientens behov for personlig støtte 14

19 scores i testskema inddelt i følgende fire kategorier: behov for personstøtte, graden af behov for støtte, behov for fysisk guidning og behov for verbal guidning. DISKUSSION OG PERSPEKTIVER Eksisterende test til evaluering af funktionel gang har vist begrænsninger ved test af subakutte apopleksipatienter uden selvstændig gangfunktion. Et forslag til en ny test NPAG testen er i herværende studie udviklet til dette formål. Før testen potentielt kan anvendes i en klinisk sammenhæng, bør den testes for validitet - herunder content validitet og concurrent validitet i forhold til eksempelvis FAC testen. I tillæg hertil bør testen undersøges i forhold til inter- og intratesterreliabilitet. REFERENCE (1) NBC. Withdrawal reflex-based gait training in the subacute post-stroke phase: preliminary results, June; Aalborg, Denmark; (2) ISEK, The International Society of Electrophysiology and Kinesiology. Rehabilitation of the hemipareticgait supported by nociceptivewithdrawal reflex stimulation; June; Aalborg, Denmark; (3) Toro B, Nester CJ, Farren PC. The status of gait assessment among physiotherapists in the United Kingdom. Arch Phys Med Rehabil 2003;84:

20 RØNTGENOLOGISK SVÆRHEDSGRAD AF OSTEOARTROSE SOM PRÆDIKTOR FOR 12 MÅNEDERS OUTCOME VED OPERATION MED TOTAL KNÆALLOPLASTIK Riis, A. 1, Rathleff, M.S. 2, Simonsen, O. 2 1 Forskningsenheden for almen praksis i Region Nordjylland. 2 Ortopædkirurgisk Forskningsenhed, Aarhus Universitetshospital - Aalborg Sygehus. BAGGRUND OG FORMÅL Traditionelt har sværhedsgraden af knæartrose været afgørende ved stillingtagen til indsættelse af total knæallplastik (TKA). Tidligere blev operation oftest udført i sene stadier af knæartrose, hvor patienten oplevede kraftige smerter og stort funktionstab. Fortin et al. har undersøgt operationstidspunktets betydning for postoperativt outcome. De konkluderede, at operation i de sene stadier af knæartrose ofte resulterede i et dårligt resultat 1-2. Dette har været i tråd med en stor stigning i TKA operationer og en tendens til operation i tidligere stadier af knæartrose 3. Selvom der er stor succesrate efter TKA operationer bliver 20 % af patienterne ikke smertefrie 4. Øget viden om prædiktive faktorer er afgørende for valg af optimal behandling for den enkelte patient. Formålet med studiet var at undersøge sammenhængen mellem 12 måneders outcome og de præ- og postoperative parametre, der registreres i afdelingernes sædvanlige rutine. METODE OG MATERIALE I perioden fra 13. november 2007 til 15. september 2009 blev en konsekutiv serie af 198 patienter fra samme ortopædkirurgiske afdeling inkluderet. Efter eksklusion grundet bilateral operation (9), død inden 12 måneders follow-up (7) og patellalektomi eller kontralateral amputation (3) blev 179 patienter inkluderet i analysen. Der var follow-up data på 159 patienter (89%). Alle operationer blev udført under spinal anæstesi, med blodtomhed, patellar resurfacing og anvendelse af lokal infiltrations analgesi og et intraartikulært dræn. Alle operationer blev udført af samme erfarne kirurg. Præoperative parametre: Røntgen undersøgelse klassificeret a.m. Kellgren & Lawrence og Ahlbäck. Knee Society Score (KSS), samt smerter angivet på VAS (natlige smerter, hvilesmerter om dagen samt smerter efter 50 m s gang). Postoperative parametre: Hævelse, drænproduktion, misfarvning, bullæ, hæmoglobinfald og ROM. Parametre efter 12 måneder: KSS score (knee score, function score samt smerter som angivet i knee score). Multivariate logistiske regressionsanalyser blev udført for både knæ-, funktions- og smertescore. RESULTATER Gennemsnitsalderen var 67,7 år (sd=0,75). Der var 111 kvinder og 62 mænd. Ifølge Kellgren & Lawrence røntgenklassifikation havde 129 patienter (74,6%) svær knæartrose (K&L grad 4) og ifølge Ahlbäck røntgenklassifikation havde 60 patienter (34,7%) fremskreden knæartrose med knogledestruksion (Ahlbäck grad 3-5). Justeret for mulige konfoundere var fremskreden knæartrose vurderet ved Ahlbäck associeret med bedre 12 måneders funktion (OR: 2,71. 16

21 P=0,008), mindre smerte (OR: 2,18. P=0.036). Mere fremskreden knæartrose vurderet ved K&L var associeret med mindre smerte (OR: 2,57. P=0.013). DISKUSSION OG PERSPEKTIVER De dårligere 12 måneders resultater ved mindre svær radiologisk artrose er i modstrid med tidligere fund. At man dengang fandt, at fremskreden OA var associeret med dårligere outcome kan skyldes, at patienter dengang oftere først blev opereret ved meget fremskreden artrose med knogletab og instabilitet. Med tiltagende gode resultater og stadigt færre bivirkninger ved TKA har patienter i højere grad ønsket operation på et tidligere tidspunkt i artroseudviklingen. Derfor er selv patienter med lette til moderate radiologiske sværhedsgrader blevet opereret. På baggrund af aktuelle undersøgelse må det konkluderes, at der er behov for yderligere undersøgelser med fokus på betydningen af andre smertekilder ved let til moderat artrose, samt optimal præoperativ behandling af disse. REFERENCELISTE 1. Fortin PR, Clarke AE, Lawrence J, Liang MH, Tanzer M, Ferland D, Phillips C, Partridge AJ, Bélisle P, Fossel AH, Mahomed N, Sledge CB, Katz JN. Outcomes of total hip and knee replacement. Arthritis Rheum Aug; 42(8): Fortin PR, Penrod JR, Clarke AE, St-Pierre Y, Joseph L, Bélisle P, Liang MH, Ferland D, Phillips CB, Mahomad N, Tanzer M, Sledge C, Fossel AH, Katz JN. Timing of total joint replacement affects clinical outcomes among patients with osteoarthritis of the hip or knee. Arthritis Rheum Dec;46(12): Dansk Knæalloplastik Register. Årsrapport https://www.sundhed.dk/fil.ashx?id=10203&ext=pdf&navn=dkr_aarsrapport_2009.pdf. P Scott CH, Howie CR, MacDonald D, Biant LC. Predicting dissatisfaction following total knee replacement. J Bone Joint Surg [Br] 2010;92-B:

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det?

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede forløb - konceptet alle operationer ambulante? hvorfor er patienten på hospitalet i dag? hvad er det vi ikke kan kontrollere?

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser David Christiansen Fysioterapeut, cand. scient san. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 DK 7400 Herning

Læs mere

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Afdelingslæge, Ph.D. Klinisk lektor, Alma Becic Pedersen KCEB-Nord/Klinisk Epidemiologisk Afdeling Introduktion Der foregår indenfor sundhedsvæsenet

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2. Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.0) Nina Beyer 1, Kristian Thorborg 2, Anders Vinther 3. 1 Department

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Genoptræning efter hofteartroskopi. Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital

Genoptræning efter hofteartroskopi. Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital Genoptræning efter hofteartroskopi Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital Formål Øget kendskab til femoro-acetabulær impingement Øget kendskab til hofteartroskopi

Læs mere

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Sygeplejestudie: Hvorfor ringer patienterne efter udskrivelse? F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Overskrifter:

Læs mere

Intelligent træningsudstyr Muligheder og perspektiver. v. Tonny Jæger Pedersen Udviklingsfysioterapeut MI + Stud. Scient. San.

Intelligent træningsudstyr Muligheder og perspektiver. v. Tonny Jæger Pedersen Udviklingsfysioterapeut MI + Stud. Scient. San. Intelligent træningsudstyr Muligheder og perspektiver v. Tonny Jæger Pedersen Udviklingsfysioterapeut MI + Stud. Scient. San. Der var engang I sommeren 2000, hvor professor Henrik Hautop Lund fra Mærsk

Læs mere

KL s Misbrugskonference

KL s Misbrugskonference KL s Misbrugskonference Web-baseret alkoholbehandling er det dét nye Sort? Baggrund og evidens 7. oktober 2014 Anders Blædel Gottlieb Hansen Forsknings- og udviklingskonsulent Det Sundhedsfaglige og Teknologiske

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad?

Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad? Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad? Med udgangspunkt i emnet telemedicin vil oplægget forsøge at give et overblik over, hvad der teoretisk set

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Patienter med kroniske smerter

Patienter med kroniske smerter Moderne smertefysiologi implementering i klinisk praksis Bjarne Rittig Rasmussen Fysioterapeut, Phd. studerende Dansk Smerteforskningscenter, Aarhus Universitetshospital Patienter med kroniske smerter

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

Den psykomotoriske udvikling hos for tidligt fødte børn

Den psykomotoriske udvikling hos for tidligt fødte børn side 22 fysioterapeuten nr. 16 / november 2011 børn 168 meget for tidligt fødte børn er blevet undersøgt ved 3- og 5-års-alderen. Over halvdelen af dem havde udviklingsdeficit i 3-års-alderen og endnu

Læs mere

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997.

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997. CURRICULUM VITAE PERSONLIGE DATA Navn Inge Merete Husum Bopæl: Jagtvej 15, 9000 Aalborg Telefon: 98124484/20974484 Mail: jagtvej-15@stofanet.dk UDDANNELSE OG EKSAMINER Autorisation som fysioterapeut fra

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital Domæne 5: Økonomi Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital 1 Indhold 1. De to typer af økonomiske analyser 2. Sundhedsøkonomisk evaluering 1. De fire typer af sundhedsøkonomiske evalueringer

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Arbejdsmiljø og Helbred 2012 16.300 beskæftigede i Danmark. Professor Lars L. Andersen NFA. Integreret motion på arbejdspladsen

Arbejdsmiljø og Helbred 2012 16.300 beskæftigede i Danmark. Professor Lars L. Andersen NFA. Integreret motion på arbejdspladsen Konference 26.-28.maj 214 i København Nyeste viden og erfaringer om hvordan vi skaber det gode arbejdsmiljø www.nrcwe.dk/waw214... eller Google: waw214 Obs: Begrænset til 3 pladser Integreret motion på

Læs mere

Hvordan kan man evaluere telemedicin?

Hvordan kan man evaluere telemedicin? Hvordan kan man evaluere telemedicin? Kristian Kidholm 1 MTV-enheden, Odense Universitetshospital ? Indhold Hvorfor evaluere velfærdsteknologi og telemedicin? MAST - De tre trin Trin 1. Forudgående vurdering

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

NOTAT OM PATIENTRAPPORTEREDE DATA

NOTAT OM PATIENTRAPPORTEREDE DATA NOTAT OM PATIENTRAPPORTEREDE DATA Danske Patienter offentliggjorde i september 2013 indspillet: Patientcentrerede kvalitetsmål. Heri opfordrer Danske Patienter til, at der i Danmark igangsættes et strategisk

Læs mere

Fysisk Form i Specialskolen

Fysisk Form i Specialskolen Fysisk Form i Specialskolen Wium, Anne-Marie; Friis,Kamilla; Valentiner-Branth,Dorte (PUC) Rødovre Kommune ELEVERNE I SPECIALSKOLEN Generelle indlæringsvanskeligheder, alder 6 18 uspecifikke diagnoser

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Fald Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Der foretages en tværfaglig udredning og efterfølgende træning ved fysioterapeuter

Læs mere

Effektmålsmodifikation

Effektmålsmodifikation Effektmålsmodifikation Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 21. april 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang Vi snakkede

Læs mere

Hvad træning kan føre til

Hvad træning kan føre til Hvad træning kan føre til Rehabilitering Hvad sker der med KOL-patienten? Dyspnoe Angst Depression Tab af muskelmasse Immobilitet Social isolation Hvad er KOL-patientens problem? Reduktionen i muskelstyrke

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

Lungekræft og Fysisk Træning

Lungekræft og Fysisk Træning Lungekræft og Fysisk Træning Projektfysioterapeut Cand. Scient. San. Ph.d stud Morten Quist UCSF Curriculum Vitae Styrk dig selv et tilbud til mænd med kræft Krop og Kræft Proof Of Life: Initiativtager

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Kræftrehabilitering som indsatsområde i dag og i fremtiden

Kræftrehabilitering som indsatsområde i dag og i fremtiden Kræftrehabilitering som indsatsområde i dag og i fremtiden Afslutningskonference Rehabilitering af borgere med kræft KOSAK projektet Mandag d. 30. marts 2009 Fire centrale temaer i kræftrehabilitering

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

Fysioterapi i behandlingen af type 2-diabetes. Fysioterapi virker

Fysioterapi i behandlingen af type 2-diabetes. Fysioterapi virker Fysioterapi virker Fysioterapi i behandlingen af type 2-diabetes Fysisk træning sænker blodsukkerniveauet og kan reducere behovet for antidiabetika hos patienter med type 2-diabetes. Træningen bør forestås

Læs mere

Posttraumatisk amnesi (PTA)

Posttraumatisk amnesi (PTA) Posttraumatisk amnesi (PTA) Leanne Langhorn Århus Universitetshospital Århus Sygehus Neurocenter Neurokirurgisk Afdeling Goddag Jonas jeg stiller dig nogle spørgsmål for at undersøge hvordan din hukommelse

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Hjerte- og lungefysioterapi:

Hjerte- og lungefysioterapi: Beskrivelse af specialet Hjerte- og lungefysioterapi Specialets problemfelter og metoder Specialet omhandler specifikke problemfelter og benytter sig af specifikke metoder. Specialet dækker en række problemfelter

Læs mere

5.6 Overvægt og undervægt

5.6 Overvægt og undervægt Kapitel 5.6 Overvægt og undervægt 5.6 Overvægt og undervægt Svær overvægt udgør et alvorligt folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden. Risikoen for udvikling af alvorlige komplikationer, bl.a. type

Læs mere

Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen

Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen 1 Svaret: Man spørger en, der har forstand på det, som man gerne vil måle 2 Eksempel: Spiritualitet Peter A., Peter G. &

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse

Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse Susanne Dalton Survivorship Danish Cancer Society Research Center Copenhagen, Denmark Baggrund 3

Læs mere

Højintens træning for løbere

Højintens træning for løbere Højintens træning for løbere Tanja Ravnholt Cand. Scient Humanfysiologi tanjaravnholt@hotmail.com Indhold Intensitetsbegrebet Højintens træning Uholdenhedspræstationens 3 faktorer Fysiologiske adaptationer

Læs mere

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER Dorte Damm Projekt deltagere Dorte Damm Per Hove Thomsen Ellen Stenderup Lisbeth Laursen Rikke Lambek Piger med ADHD Underdiagnosticeret gruppe Få studier

Læs mere

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Faglig Dag Esbjerg 10. september 2008 Jacob Nielsen Arendt, Lektor Sundhedsøkonomi Syddansk Universitet Kort oversigt Baggrund Ulighed i Sundhed i Danmark Forklaringsmodeller

Læs mere

Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA

Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA Apopleksi; Side 1 af 7 På hvilke patienter skal dette skema udfyldes? Alle patienter (alder 18+) med akut apopleksi med følgende diagnosekoder:

Læs mere

Måleredskaber til KOL rehabilitering. Thomas Ringbæk, ovl. Hvidovre Hospital Henrik Hansen, fysioterapeut, SCØ og Danske Fysioterapeuter

Måleredskaber til KOL rehabilitering. Thomas Ringbæk, ovl. Hvidovre Hospital Henrik Hansen, fysioterapeut, SCØ og Danske Fysioterapeuter Måleredskaber til KOL rehabilitering Thomas Ringbæk, ovl. Hvidovre Hospital Henrik Hansen, fysioterapeut, SCØ og Danske Fysioterapeuter Oversigt Beskrivelse af et måleredskab Fysiske test: 6 MWD ESWT ISWT

Læs mere

PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning.

PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning. PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning. April maj juni (juli) 2012 1 Vejledning til Screening: 1. Alle

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT.

HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT. HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT. Baggrund Stigende antal ældre 1980 100-109 90-99 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 20-29 10-19 0-9 2014 100-109 90-99 80-89 70-79

Læs mere

Social ulighed i kræftbehandling

Social ulighed i kræftbehandling Social ulighed i kræftbehandling 1 Hvad ved vi om social positions betydning for overlevelse efter en kræftsygdom i Danmark Resultater baseret på data fra kliniske kræftdatabaser Susanne Oksbjerg Dalton

Læs mere

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Fysioterapeutuddannelsen, Odense PPYCS, foråret 2014 Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Correlation between 100 meter freestyle swim times

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

Fagfestival d. 23.marts 2012

Fagfestival d. 23.marts 2012 Fagfestival d. 23.marts 2012 Udviklingsprojekt Udviklingsterapeut, Inge Hansen Hvilken betydning har fysioterapeutiske ydelser i Akut Sengeafsnit, set i et tværfagligt perspektiv Kolding Sygehus en del

Læs mere

Ny diagnose Modic? Hvad er Modic forandringer? Viden om Modic forandringer. Modic forandringer på MR-skanning. Modic forandringer på MR-skanning

Ny diagnose Modic? Hvad er Modic forandringer? Viden om Modic forandringer. Modic forandringer på MR-skanning. Modic forandringer på MR-skanning Ny diagnose Modic? Modic - kroniske rygsmerter - Fagfestival for Fysioterapeuter Region Syddanmark, DipMT, MSc, PhD, Specialist i muskuloskeletal fysioterapi, Odense www.cfmf.dk Viden, uvidenhed og medier

Læs mere

Evidensbaseret fysioterapi. Hvad er viden? Guidelines/Kliniske retningslinier. Hvad er nu det for noget? 5 februar 2012. Hvor får I jeres viden fra?

Evidensbaseret fysioterapi. Hvad er viden? Guidelines/Kliniske retningslinier. Hvad er nu det for noget? 5 februar 2012. Hvor får I jeres viden fra? Evidensbaseret fysioterapi Hvad er nu det for noget? 5 februar 2012 Hvad er viden? Hvor får I jeres viden fra? Kolleger, blade, bøger, videnskabelige artikler? Fordele og ulempe ved kliniske retningslinier?

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik

Epidemiologi og Biostatistik Kapitel 1, Kliniske målinger Epidemiologi og Biostatistik Introduktion til skilder (varianskomponenter) måleusikkerhed sammenligning af målemetoder Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge, torsdag

Læs mere

20 år mand MC-styrt - lav hastighed Ingen sår Ingen andre læsioner

20 år mand MC-styrt - lav hastighed Ingen sår Ingen andre læsioner 20 år mand MC-styrt - lav hastighed Ingen sår Ingen andre læsioner Symptomer Pain out of proportion Pressure (palpable painfull tenderness) Pain on passive stretch Paraesthesia Paresis Pulses present

Læs mere

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent PAS PÅ RYGGEN Fra rygpatient til rygbetjent Træning eller genoptræning er i mange tilfælde centrale elementer i behandlingen af lidelser og sygdomme i ryg og nakke. Derfor tilbyder Center for Rygkirurgi

Læs mere

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Dias 1 Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Introduktion til Center for Kliniske Retningslinjer- Ud fra temaet: sammenhængen mellem evidensbaseret

Læs mere

Sygefraværets udvikling og dilemmaer

Sygefraværets udvikling og dilemmaer Sygefraværets udvikling og dilemmaer Hermann Burr Risikofaktorer i arbejdsmiljøet for langtidssygefravær Arbejdsmiljøets betydning for langtidssygefraværet Hvor farligt er langtidssygefravær? Arbejdsmiljøpåvirkninger

Læs mere

Ulighed i behandling - Hvad ved vi?? Patientsikkerhedskonferencen 2015 Parallelsession E ove.gaardboe@patientsikkerhed.dk

Ulighed i behandling - Hvad ved vi?? Patientsikkerhedskonferencen 2015 Parallelsession E ove.gaardboe@patientsikkerhed.dk Ulighed i behandling - Hvad ved vi?? Patientsikkerhedskonferencen 2015 Parallelsession E ove.gaardboe@patientsikkerhed.dk Hvorfor er det interessant? Sundhedsloven siger: Let og lige adgang Fakta er: Sundhed

Læs mere

Tablet-teknologi i Fysioterapi. Projekt i et samarbejde mellem Fysioterapeutuddannelsen, Digifys.com og Træningsenheden Aalborg Kommune.

Tablet-teknologi i Fysioterapi. Projekt i et samarbejde mellem Fysioterapeutuddannelsen, Digifys.com og Træningsenheden Aalborg Kommune. Tablet-teknologi i Fysioterapi Projekt i et samarbejde mellem Fysioterapeutuddannelsen, Digifys.com og Træningsenheden Aalborg Kommune. 1 Præsentation af deltagerne. Projektansvarlige: Fysioterapeut Lene

Læs mere

Udarbejdelse af anbefalinger

Udarbejdelse af anbefalinger 1 Hver kliniske vejledning udmunder i anbefalingsgrader indenfor diagnostik, forebyggelse, behandling og effektmål. Vurdering af evidensniveau Behandling og Forebyggelse 1a Systematisk review af RCT (med

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

Københavns Universitetshospital Rigshospitalet, Neonatalklinikken. Mette Andersen, oversygeplejerske, MEVO, Neonatalklinikken Rigshospitalet.

Københavns Universitetshospital Rigshospitalet, Neonatalklinikken. Mette Andersen, oversygeplejerske, MEVO, Neonatalklinikken Rigshospitalet. Titel Klinisk retningslinje for smertevurdering af neonatale børn Procesbeskrivelse Sted Arbejdsgruppe Københavns Universitetshospital Rigshospitalet, Neonatalklinikken Mette Andersen, oversygeplejerske,

Læs mere

Kvalitetsudvikling af genoptræningen ved

Kvalitetsudvikling af genoptræningen ved Kvalitetsudvikling af genoptræningen ved - Anvendelse af faglige standarder - Implementering af test Teamleder Lillian Hansen Udviklingsterapeut Helene R. Larsen Hvem er vi En ambulant genoptræningsenhed,

Læs mere

Hvordan påvirkes det fysiske aktivitetsniveau ved en højrisikostrategi? Resultater fra Inter99

Hvordan påvirkes det fysiske aktivitetsniveau ved en højrisikostrategi? Resultater fra Inter99 Hvordan påvirkes det fysiske aktivitetsniveau ved en højrisikostrategi? Resultater fra Inter99 Hjertekonference - om forskning i fysisk aktivitet og hjertesundhed Torsdag 28. oktober 2008, Store auditorium,

Læs mere

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group Regionernes nationale databasedag 8. april 2015 Hvad kan databaserne og hvad skal databaserne? Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish

Læs mere

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation 2 Målgruppe Denne information er primært rettet til dig som patient

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Sund i et godt arbejdsliv

Sund i et godt arbejdsliv Sund i et godt arbejdsliv Charlotte Rasmussen og Mette Korshøj Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Program Fysisk aktivitet i arbejde og fritid Måling af fysisk aktivitet PAUSE Muskelskeletbesvær

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

DISTALE RADIUSFRAKTURER

DISTALE RADIUSFRAKTURER DISTALE RADIUSFRAKTURER Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange Morten Schultz Larsen FORMÅL Fraktur Klassifikation Diagnose Behandling NKR Funktionsniveau Operativ teknik Komplikationer og hvordan

Læs mere

Børn og Angst. - forberedelse til bedøvelse

Børn og Angst. - forberedelse til bedøvelse Børn og Angst - forberedelse til bedøvelse Disposition for indlæg Præsentation af oplægsholdere Anne Sofie og Trine - indlæg Pernille - indlæg Kort opsamling Pause 5 min Diskussion af oplæg Børn og angst

Læs mere

Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS)

Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS) Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS) Helle K. Iversen, Apopleksiansvarlig overlæge, forskningslektor, dr. med. Apopleksienheden, Neurologisk afdeling Glostrup Hospital, Københavns Universitet

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt 24.maj 2012 Katrine Løppenthin, sygeplejerske, cand.scient.san., ph.d. studerende Hvordan

Læs mere

Fysioterapeuters vurdering af spasticitet

Fysioterapeuters vurdering af spasticitet Undersøgelse af spasticitet Fysioterapeuters vurdering af spasticitet Lisbeth Torp-Pedersen Helle Mätzke Rasmussen Program -indhold Kliniske tegn ved CP og vurderinger Modificeret Ashworth Scale Modificeret

Læs mere

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 3. november, 2014 Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægningsaktiviteter

Læs mere