FYSIOTERAPI & REHABILITERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FYSIOTERAPI & REHABILITERING"

Transkript

1 22. NOVEMBER 2011, AALBORG FYSIOTERAPI & REHABILITERING EN ABSTRAKTSAMLING FRA DET ÅRLIGE FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSSYMPOSIUM I NORDJYLLAND FOR FYSIOTERAPEUTER 2011 STYREGRUPPE: Thomas Graven, Center for Sanse-Motorisk Interaktion, Aalborg Universitet Michael Harbo, Arkadens Fysioterapi & Sundhedscenter Troels Borup Andersen, Aalborg Kommune Tina Lambrecht, Danske Fysioterapeuter Jane Andreasen, Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen, Aalborg Sygehus, Region Nordjylland Dorte Drachmann, Fysioterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen University College Nordjylland ARBEJDSGRUPPE: Jane Andreasen, Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen, Aalborg Sygehus, Region Nordjylland Anette Bentholm, Fysioterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen University College Nordjylland Uffe Læssøe, Fysioterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen University College Nordjylland Lise Hvidberg Jeppesen, Fysioterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen University College Nordjylland

2 FYSIOTERAPI & REHABILITERING EN ABSTRAKTSAMLING FRA DET ÅRLIGE FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSSYMPOSIUM I NORDJYLLAND FOR FYSIOTERAPEUTER 2011 FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN UCN 2011 ISBN

3 INDHOLD ABSTRAKTSAMLINGENS STRUKTUR... 1 PRÆSENTATIONSOVERSIGT... 1 POSTER SESSION - PARALLEL SESSION A... 4 KVALITATIV PEER-EVALUERING AF UNDERVISNINGSFORLØB PÅ FYSIOTERAPEUTUDDANNELSENS MODUL POSTOPERATIV MOBILISERING AF PATIENTER MED FULD STERNOTOMI EFTER HJERTEKIRURGI... 7 KAN THE CUMULATED AMBULATION SCORE ANVENDES TIL VURDERING AF BASISMOBILITET I FORHOLD TIL LUNGEKIRURGISKE PATIENTER?... 9 POSTER SESSION - PARALLEL SESSION B UDVIKLINGSPROBLEMER I 5 ÅRSALDEREN HOS EN REGIONAL KOHORTE AF BØRN FØDT MED GESTATIONSALDER < 32 UGER UDVIKLING AF TESTBATTERI TIL EFFEKTVURDERING AF INTILLIGENTE ELEKTRISKE STIMULATIONER TIL UNDERSØGELSE AF GANGGENOPTRÆNING HOS APOPLEKSIPATIENTER RØNTGENOLOGISK SVÆRHEDSGRAD AF OSTEOARTROSE SOM PRÆDIKTOR FOR 12 MÅNEDERS OUTCOME VED OPERATION MED TOTAL KNÆALLOPLASTIK POSTER SESSION - PARALLEL SESSION C KØNSFORSKELLE I BEHANDLINGSKVALITET OG 30 DAGES MORTALITET HOS PATIENTER MED HOFTENÆRE FRAKTURER EXPERIMENTAL EXTRA ARTICULAR PAIN OF THE SACROILIAC JOINT COMPLEX FACILITATES OUTCOME OF SACROILIAC JOINT PROVOCATION TESTS PLATFORM SESSION 1 - PARALLEL SESSION A EFFECTS OF AN OUTPATIENT EXERCISE TRAINING PROGRAMME AFTER LUNG CANCER OPERATION - A RANDOMISED SINGLE-BLINDED CLINICAL TRIAL EVALUERING AF HØJINTENS FYSISK TRÆNING TIL CANCERPATIENTER I KEMOTERAPI MINOR STROKE AND QUALITY OF LIFE DATABASE SOM METODE TIL KVALITETSUDVIKLING I PRAKSIS PLATFORM SESSION 1 - PARALLEL SESSION B MOTORISK KONTROL AF LÆNDERYGGEN HOS RASKE UNDERSØGELSE AF OVERFLADE-EMG OG KINEMATIK VED STANDARDISEREDE MOTORISKE OPGAVER PÅ BEVÆGELIG PLATFORM MED TRÆNINGSØMHED OG EKSPERIMENTEL RYGSMERTE PULSERENDE EKEKTROMAGNETISK FELT TERAPI (PEMF) HAR INGEN EFFEKT PÅ FUNKTIONSNIVEAU OG LIVSKVALITET HOS PATIENTER MED KRONISKE LÆNDERYGSMERTER ET RANDOMISERET, KONTROLERET PILOTSTUDIE HVORDAN VURDERES KVALITETEN I GANGMØNSTRET? SAMMENLIGNING AF EFFEKTEN AF STABILITETSTRÆNING OG AFSPÆNDING TIL PATIENTER MED MODIC-FORANDRINGER TYPE 1 ET RANDOMISERET, KLINISK KONTROLLERET PILOTPROJEKT PLATFORM SESSION 1 - PARALLEL SESSION C INTER-TESTER RELIABILITY IN THE JUDGEMENT OF SCAPULAR ORIENTATION IN A NECK PAIN POPULATION IS A COMPUTER BASED MEASUREMENT METHOD SUPERIOR TO A RECOMMENDED MANUAL MANUAL METHOD BY THE ROHO GROUP ASSESS PRESSURE IN THE SITTING POSITION?... 43

4 SIDDESTILLING OG FUNKTIONSDYGTIGHED SIDDESTILLING OG FUNKTIONSDYGTIGHED EFFEKTEN AF ET EFTERGIVELIGT SÆDE- OG RYGSYSTEM PÅ POSTURAL KONTROL VED SIDDESTILLING HOS BØRN MED CEREBRAL PARESE PLATFORM SESSION 2 - PARALLEL SESSION A EFFEKTEN AF KURSUS I FYSISK AKTIVITET OG ERGONOMI PÅ DAGPLEJERE OG DAGPLEJEBØRNS FYSISKE AKTIVITETSNIVEAU LIFESTYLE CHANGES ON PHYSICAL ACTIVITY IN A HOSPITAL WORKPLACE SETTING. A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL COMPARING INDIVIDUAL AND GROUP-BASED INTERVENTION DEN DIGITALE PATIENTMAPPE; ET REDSKAB TIL BEDRE KOMMUNIKATION, DOKUMENTATION OG KOMPLIANCE FOR PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTER PLATFORM SESSION 2 - PARALLEL SESSION B FORRESTE KNÆSMERTER OG BEGRÆNSNINGER I AKTIVITET OG DELTAGELSE EFTER MARVSØMNING AF TIBIA FRAKTUR GIVER SPECIFIK FODTRÆNING OG INDLÆG EN YDERLIGERE EFFEKT SAMMENLIGNET MED ET STANDARD KNÆFOKUSERET TRÆNINGSFORLØB FOR PATIENTER MED PATELLOFEMORAL SMERTE SYNDROM? HVILKEN EFFEKT ER DER AF SPECIFIK UDSPÆNDING VED BEHANDLING AF FASCIITIS PLANTARIS?... 57

5 ABSTRAKTSAMLINGENS STRUKTUR Strukturen i abstraktsamlingen er bygget op omkring symposiets præsentationsoversigt. Symposiet rummer en poster session med tre parallel sessions og to platform sessions med hhv. tre og to parallel sessions. I abstraktsamlingen figurerer abstrakts til poster sessionens tre parallel sessioner først (A, B, C). Herefter kommer abstrakts til de tre parallel sessions (A, B, C) i platform session 1 og siden abstrakts til de to parallelsessions (A, B) i platform session 2. PRÆSENTATIONSOVERSIGT PARALLEL SESSION A PARALLEL SESSION B PARALLEL SESSION C POSTER SESSION Kvalitativ peer-evaluering af undervisningsforløb på Fysioterapeutuddannelsens modul 3 Larsen, L.H., Østergaard, G.B. Postoperativ mobilisering af patienter med fuld sternotomi efter hjertekirurgi Brocki, B.C. Kan The Cumulated Ambulation Score anvendes til vurdering af basismobilitet i forhold til lungekirurgiske patienter? Brocki, B.C. Udviklingsproblemer i 5 årsalderen hos en region4,5 al kohorte af børn født med gestationsalder < 32 uger. Agerholm, H. Udvikling af testbatteri til effektvurdering af intelligente elektriske stimulationer til understøttelse af ganggenoptræning hos apopleksipatienter Beckermann, R., Lyhne, S. Røntgenologisk sværhedsgrad af osteoartrose som prædiktor for 12 måneders outcome ved operation med total knæalloplastik Riis, A., Rathleff, M.S. og Simonsen, O. Kønsforskelle i behandlingskvalitet og 30 dages mortalitet hos patien4,53 ter med hoftenære frakturer Christensen, M. Experimental extra articular pain of the sacroiliac joint complex facilitates outcome of sacroiliac joint provocation tests Palsson, T.S., Graven-Nielsen, T. Chairman Lars Henrik Larsen Anette Bentholm Carsten Mølgaard 1

6 PARALLEL SESSION A PARALLEL SESSION B PARALLEL SESSION C PLATFORM SESSION Effects of an outpatient exercise training programme after lung cancer operation a randomised single-blinded clinical trial Brocki, B.C Evaluering af højintens fysisk træning til cancerpatienter i kemoterapi Rittig-Rasmussen, B Minor Stroke and Quality of Life Melgaard, D Database som metode til kvalitetsudvikling i praksis Wested, C.L., Bryant, D.R., Wilsson, M., Melgaard, D. Motorisk kontrol af lænderyggen hos raske undersøgelse af overflade- EMG og kinematik ved standardiserede motoriske opgaver på bevægelig platform med træningsømhed og eksperimentel rygsmerte Larsen, L.H., Falla. D., Graven- Nielsen, T. Pulserende elektromagnetisk felt terapi (PEMF) har ingen effekt på funktionsniveau og livskvalitet hos patienter med kroniske lænderygsmerter et randomiseret, kontrolleret pilotstudie Skou, S.T., Rathleff, M.S., Rasmussen, S. Hvordan vurderes kvaliteten i gangmønstret? Læssøe, U. Sammenligning af effekten af stabilitetstræning og afspænding til patienter med Modic-forandringer type 1 - et randomiseret, klinisk kontrolleret pilotprojekt Lehmann, A. Inter-tester reliability in the judgment of scapular orientation in a neck pain population Christensen, S.W., Pape, M., Verouhis, A., Nilsen, Ø., O Leary, S. Is a computer based measurement method superior to a recommended manual method by the ROHO Group to assess pressure in the sitting position? Andreasen, J., Nielsen, S.K., Nguyen, L., Larsen, P., Olesen, C.G., Rasmussen, J. Siddestilling og funktionsdygtighed Zee, M.D. Siddestilling og funktionsdygtighed. Effekten af et eftergiveligt sæde- og rygsystem på postural kontrol ved siddestilling hos børn med cerebral parese Trew, L.M., Thiessen, M., Meyer, E.R., Østergaard, G.B. Chairman Anette Bentholm Uffe Læssøe Jane Andreasen 2

7 PARALLEL SESSION A PARALLEL SESSION B PLATFORM SESSION Effekten af kursus i fysisk aktivitet og ergonomi på dagplejere og dagplejebørns fysiske aktivitetsniveau Bentholm, A., Dissing, A.M Lifestyle changes on physical activity in a hospital workplace setting. A randomized controlled trial comparing individual and group-based intervention Andreasen, J., Andreasen, E.L., Søndergaard, L.N., Rosenkilde, L.B., Haugaard, A.M., Dethlefsen, C., Overvad, K Den digitale patientmappe; et redskab til bedre kommunikation, dokumentation og kompliance for privatpraktiserende fysioterapeuter. Duus, L., Christensen, O., Petersen, T.B. Chairman Jane Andreasen Uffe Læssøe Forreste knæsmerter og begrænsninger i aktivitet og deltagelse efter marvsømning af tibia fraktur Larsen, P., Lund, H., Graven- Nielsen, T., Læssøe, U., Rasmussen, S. Giver specifik fodtræning og indlæg en yderligere effect sammenlignet med et standard knæfokuseret træningsforløb for patienter med Patellofemoral Smerte syndrome? Mølgaard, C., Andreasen, J., Christensen, M., Lundbye- Christensen, S., Simonsen, O., Voigt, M., Kaalund, S. Hvilken effekt er der af specifik udspænding ved behandling af fasciitis plantaris? Mølgaard, C., Jørgensen, J.E. 3

8 POSTER SESSION PARALLEL SESSION A 4

9 KVALITATIV PEER-EVALUERING AF UNDERVISNINGSFORLØB PÅ FYSIOTERAPEUTUDDANNELSENS MODUL 3 Larsen, L.H. Fysioterapeutuddannelsen UCN Center for Sanse-Motorisk Interaktion, AAU BAGGRUND OG FORMÅL Nationalt og lokalt er der fokus på evaluering af undervisningsforløb med henblik på dokumentation, udvikling og sammenlignelighed. Der udvikles standardiserede systemer der understøtter denne type evalueringer, men ofte er disse af kvantitativ karakter eller baseret på metoder der ikke giver mere dybdegående indsigt i læringsmiljø og læreprocesser. Parallelt hermed er der på Fysioterapeutuddannelsen ved UCN fokus på pædagogiske modeller der inddrager studerende i alle facetter af lærings-aktiviteter, og i flere sammenhænge forsøges det at inddrage studerende i såvel udvikling, afvikling og evaluering af undervisningsforløb. På fysioterapeutuddannelsens modul 3 er der således opbygget en gennemgående struktur gennem modulets 10 uger, hvor studerende arbejder med et problembaseret afsæt i grupper. Der er udviklet et læringsforløb på baggrund af kombinerede studiebaserede og praksisbaserede læringsaktiviteter og studerende er organiseret i grupper med repræsentanter der deltager i modulplanlægningen. Formål med dette projekt er at inddrage studerende i evalueringsprocessen og styrke et mere dybdegående kendskab til læringsmiljø og læreprocesser på fysioterapeutuddannelsens modul 3. OPBYGNING, METODE OG MATERIALE Projektet er et udviklingsprojekt på fysioterapeutuddannelsens modul 3, hvor studerende inddrages i en gennemgående evalueringsproces. Studerende introduceres til projektet i uge 35, Der fokuseres på generel kompetenceudvikling i forhold til kvalitative evalueringsprocesser. I forlængelse af det aktuelle forløbs læringsmål i relation til anamnese, integreres teori om evaluering derfor ligeledes med metoder til indsigt i menneskers oplevede livssituation og interview og kvalitative processer som videnskabelig metode. Endvidere rettes fokus mod konkret evaluering af læringsmiljø og læreprocesser i modulet. I uge 45, 2011 gennemføres semistrukturerede kvalitative fokusgruppeinterviews i studiegrupper, hvor udvalgte studerende interviewer medstuderende. Efterfølgende kondenseres den indsamlede viden af udvalgte studentergruppen der udførte interviews. Endelig samles evalueringen til samlet konklusion og evalueringsrapport af projektlederne og studentergruppen. Slutteligt laves evaluering af evalueringsprocessen ved et afsluttende fokusgruppeinterview i denne samlede gruppe. 5

10 RESULTATER Data indsamles i ugerne og resultatet af udviklingsprojektet er klar til publikation inden konferencens afvikling. Endvidere fokuseres på muligheder og begrænsninger for at overføre resultater fra projektet til eksisterende webbaserede evalueringsmetoder og endelig evalueres på processen i relation til overordnet kompetenceudvikling på uddannelsen i relation til kvalitative og kvantitative metoder. DISKUSSION OG PERSPEKTIVER Læringsprocesser generelt og gruppelæringsprocesser og praksis-teori samspilsprocesser i særdeleshed, er komplekse processer og kan kun i nogen grad evalueres gennem kvantitative evalueringer og webbaserede spørgeskemaer m.v. Resultatet af dette projekt vil derfor bliver anvendt til diskussion af evaluering af læringsforløb på Fysioterapeutuddannelsen og indgå i uddannelsens samlede evalueringsstrategi. ØKONOMISK STØTTE Projektet afvikles indenfor underviseres undervisningstid og udviklingstid. 6

11 POSTOPERATIV MOBILISERING AF PATIENTER MED FULD STERNOTOMI EFTER HJERTEKIRURGI Brocki, B.C. 1, Thorup, C.B. 2, Andreasen, J.J. 2 1 Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital). 2 Hjerte- og Lungekirurgisk afdeling, Kardiovaskulær Forskningscenter, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital BAGGRUND Sternuminfektioner opstår hos 1-5 % af hjertekirurgiske patienter. Sternuminfektion mindsker livskvalitet, øger morbiditet og mortalitet samt forlænger indlæggelsestiden. Få studier har undersøgt betydningen af mekaniske påvirkninger for udvikling af sternale komplikationer. FORMÅL At identificere mekaniske stress-faktorer, der medfører sternuminfektion og ustabilitet med den hensigt at udforme anbefalinger for postoperativ mobilisering af patientgruppen, samt at underbygge anbefalingerne med en sundhedsfremmende tilgang. METODE Databasegennemgang ( ) CINAHL, PubMed, Cochrane og Pedro. RESULTATER 5 mekanismer er af betydning for belastning af sternum og operationssår: a) vedvarende hoste; b) hudtræk i såret, førende til barrierebrud samt sternumbelasting; c) hudtræk i såret ved hypertrofia mamma; d) belastning i sternoklavikulærled samt sternum ved belastning af armene eller ved stillingsændringer og e) konstant træk i thorax/ribben hos overvægtige patienter. KONKLUSION Med baggrund i review af litteraturen anbefaler vi følgende: o Undgå at føre begge arme bagud på samme tid i 10 dage o Mobilisering fra siddende til stående, løft og anden bevægelse, som belaster overkroppen skal foregå med albuerne ind til kroppen og kun til smertegrænsen i 8 uger o Udøv sternumstøtte i forbindelse med hoste o Ved bryststørrelse svarende til cup D og derover, bruges støttende BH o Albueteknik anvendes ved stillingsændringer fra liggende til siddende. o Patienter med BMI 35 og/eller ved vedvarende hoste skal benytte sternumsele. 7

12 PERSPEKTIVERING Resultater fra studiet er blevet udgivet i og anbefalinger er blevet implementeret i Hjerte- Lungekirurgisk afdeling, Aalborg Sygehus i januar Brocki BC, Thorup CB, Andreasen JJ. Precautions related to midline sternotomy in cardiac surgery A review of mechanical stress factors leading to sternal complications. Eur J Cardiovasc Nurs 2010;9(2):

13 KAN THE CUMULATED AMBULATION SCORE ANVENDES TIL VURDERING AF BASISMOBILITET I FORHOLD TIL LUNGEKIRURGISKE PATIENTER? Brocki, B.C., Andreasen, J. Ergoterapi og Fysioterapiafdelingen, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital. BAGGRUND The Cumulated Ambulation Score (CAS) 2 er et valideret måleredskab til vurdering af basismobilitet og udvikling af basismobilitet ved patienter med hoftenære frakturer, og kan desuden bidrage til at forudsige resultatet af den postoperative rehabilitering. Anvendelse af CAS til at vurdere basismobilitet og udviklingen af basismobilitet, samt sammenhæng mellem basismobilitet og udskrivningstidspunkt efter elektiv lungekirurgi er ikke tidligere undersøgt. FORMÅL At vurdere om CAS kan anvendes til at vurdere udvikling i basismobilitet og identificere sammenhæng mellem basismobilitetsniveau og udskrivningstidspunkt ved lungekirurgiske patienter. METODE Alle patienter opereret på Hjerte- og Lungekirurgisk afdeling på Aalborg Sygehus, som gennemgår thorakotomi eller minithorakotomi ved åben kirurgi eller videoassisteret thorakotomi fra til Fysioterapeuten vurderer basismobilitet inden operation og i de første tre postoperative dage. Patienter som scorer 6 (klarer funktionen selvstændigt) inden for de første tre dage, eller som opnår præoperativ score, afsluttes. Data bearbejdes i SPSS version Data analyseres ud fra: det totale CAS score og antal indlæggelsesdage; operationstype (thorakoskopisk vs. åbent operation) og mobilitetsgrad; operationstype og total indlæggelsesdage. RESULTATER 23 patienter blev opereret i perioden. Der ses ingen sammenhæng mellem lav CAS score og længere indlæggelsestid; 43 % af patienter scorer CAS max. på 1. postoperativ dag og der ses en ceiling effekt allerede på dag 2; 50 % af patienterne efter thorakoskopi udskrives indenfor 5 dage; for thorakotomi indenfor 10 dage. Undersøgelsen havde for lav styrke til valide statistiske beregninger. KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING CAS synes ikke anvendelig til at vurdere sammenhæng mellem basis mobilitetsniveau og øvrige variabler for elektive lungekirurgiske patienter, idet den overvejende andel af patienter opnår 2 Kristensen MT, Andersen L, Bech-Jensen R, Moos M, Hovmand B, Ekdahl C, Kehlet H. High intertester reliability of the cumulated ambulation score in the evaluation of basic mobility in patients with hip fracture. Clin Rehab 2009;23:

14 maksimal CAS score allerede på 2. dagen efter operation. CAS måler på faktorer af basismobilitet, der ikke relaterer sig til respiratoriske og motoriske problemer hos patienter efter en lungeoperation. 10

15 POSTER SESSION PARALLEL SESSION B 11

16 UDVIKLINGSPROBLEMER I 5 ÅRSALDEREN HOS EN REGIONAL KOHORTE AF BØRN FØDT MED GESTATIONSALDER < 32 UGER Agerholm, H. Aalborg Sygehus, Hoved-, Orto- Hjertecenter, Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen. INTRODUKTION 20-50% af børn født meget tidligt, d.v.s. med gestationsalder <32 uger, har risiko for udviklingsdeficit. Forskellige risikofaktorer er beskrevet i tidligere undersøgelser. Målet for denne undersøgelse var at beskrive den psykomotoriske udvikling hos en regional gruppe af børn født meget tidligt og at undersøge hvilke neonatale risikofaktorer, der er forbundet med udviklingsproblemer ved 5 årsalderen. MATERIALE OG METODE Siden 1996 er børn født med gestationsalder < 32 uger fulgt rutinemæssigt til 5 årsalderen på Aalborg Sygehus. Fra blev der født 237 børn med gestationsalder >24 og < 32 uger i Aalborg Sygehus optageområde i Region Nordjylland. 28 børn døde inden udskrivelse fra neonatalafdelingen, og 5 andre børn døde inden 2 årsalderen. Af de 204 børn, som var mulige for opfølgning i 5 årsalderen, indgik 175 børn (86%) i undersøgelsen. Børnenes motorik blev undersøgt ved hjælp af Movement Assessment Battery for Children og deres kognitive udvikling ved hjælp af Miller Assessment for Preschoolers. Efter 5 års undersøgelsen blev børnene inddelt i 3 kategorier; kategori 1 (normal alderssvarende udvikling), kategori 2 (observation for udviklingsdeficit) og kategori 3 (udviklingsdeficit). Børn med udviklingsproblemer er defineret som børn, der er placeret i kategori 2 og 3. Børnenes udviklingskategori ved 5 årsalderen blev sammenlignet med neonatale kliniske faktorer, og associationen mellem disse og udviklingsproblemer blev vurderet ved beregning af odds ratio. RESULTATER 40 % af de undersøgte børn havde en normal alderssvarende udvikling ved 5 årsalderen, 41% var til observation for udviklingsdeficit og 19% havde udviklingsdeficit. Motorisk var der flere børn med problemer inden for boldfærdigheder end inden for håndmotorik og balance i Movement Assessment Battery for Children. Kognitivt var der flere børn med problemer inden for kognitivt verbalt område end inden for kognitivt non-verbalt område og kombineret kognitivt og motorisk område i Miller Assessment for Preschoolers. Dreng, lav socialgruppe, gestationsalder < 28 uger, sepsis, ductus arteriosus persistens, bronchopulmonal dysplasi og abnorm cerebral ultraslydscanning var associeret med udviklingsproblemer og var alle statistisk signifikante. Risikofaktorer og odds ratios er vist i Tabellen. KONKLUSION Mere end halvdelen af de undersøgte børn med gestationsalder >24 og < 32 uger havde udviklingsproblemer i 5 årsalderen med dobbelt så mange børn i observationsgruppen som i gruppen af børn med udvikingsdeficit. Udviklingsproblemer var signifikant forbundet med 12

17 risikofaktorerne dreng, lav socialgruppe, gestationsalder < 28 uger, sepsis, ductus arteriosus persistens, bronchopulmonal dysplasi og abnorm cerebral ultraslydscanning. Det kunne være interessant at undersøge, hvordan det vil gå børnene i gruppen til observation for udviklingsproblemer, samt hvilke interventioner, der kan have positiv effekt på børnenes udvikling på sigt og deres fremtidige skolegang. Vi skønner, at der fortsat er behov for opfølgning af børn født meget tidligt med henblik på vurdering af neonatal praksis og fremtidig opfølgning og indsats. EKSTERN FINANCIERING Ingen FORSØGSREGISTRERING Ingen Tabel 1 Kliniske faktorer associeret med udviklingsproblemer i 5 årsalderen hos 175 børn (univariat analyse). Udvikling Normal Problemer n = 70 n = 105 OR (95 % CI) Gestationsalder <28 uger 13 % 27 % 2,46 (1,08-5,61) Enkelt fødsel 64 % 74 % 1,71 (0,89-3,28) Small for gestational age 21 % 22 % 1,03 (0,49-2,14) Køn:dreng 40 % 68 % 3,13 (1,67-5,88) Asfyksi (Apgar score <7/5 min) 7 % 11 % 1,68 (0,56-4,99) Sepsis 9 % 24 % 3,33 (1,29-8,62) Respiratorisk distress syndrom 37 % 39 % 1,08 (0,58-2,02) Bronhopulmonal dysplasi 3 % 16 % 6,57 (1,47-29,41) Abnorm cerebral ultralydsscanning 3 % 12 % 4,80 (1,05-22,00) Ductus arteriosus persistens 1 % 16 % 13,33 (1,73-102,65) Social gruppe 1 (lavest) 6 % 24 % 5,25 (1,73-15,89) 13

18 UDVIKLING AF TESTBATTERI TIL EFFEKTVURDERING AF INTILLIGENTE ELEKTRISKE STIMULATIONER TIL UNDERSØGELSE AF GANGGENOPTRÆNING HOS APOPLEKSIPATIENTER Beckermann, R. 1, Lyhne, S. 2 1 Fysioterapeutuddannelsen UCN 2 AAU BAGGRUND/INTRODUKTION Efter en apopleksi ses ofte kompromitteret gangfunktion. Refleksstimulering under fodsålen er tidligere blevet anvendt til understøttelse af ganggenoptræningen efter en apopleksi (1,2). En ny intelligent teknologi med automatisk stimulation af afværgerefleksen er udviklet til formålet. Effekten af denne teknologi er endnu ikke undersøgt. Et stort engelsk studie har vist, at der ikke er nogen systematisk brug af gangevalueringsredskaber til patienter med nedsat gangfunktion (3). FORMÅL At sammensætte et testbatteri til evaluering af funktionel gang, der kan anvendes i et større studie til effektvurdering af terapeutisk anvendelse af teknologien. MATERIALE OG METODE Sammensætningen af testbatteriet blev udført på baggrund af en litteraturgennemgang fulgt af en analyse ud fra opstillede kvalitetskriterier. Følgende test blev udvalgt: o 10m gangtest o Functional Ambulation Category (FAC) o Motor Assessment Scale (MAS) o Barthel 100 Efterfølgende blev testbatteriet afprøvet før, umiddelbart efter og en måned efter interventionsforløbet. Herefter blev testbatteriet evalueret og revideret på baggrund af erfaringer fra den kliniske afprøvning. RESULTATER Det blev fundet relevant at teste funktionel gang med 10m gangtest kombineret med en test der kan graduere patientens behov for støtte. Den bedste test hertil blev vurderet at være FAC-testen. FAC-testen blev dog stadig vurderet for grov og unuanceret, idet klinisk observerede kvalitative fremskridt såsom graden af behov for støtte fra terapeuterne ikke var mulige at graduere tilstrækkeligt via testen. På baggrund heraf er et forslag til en ny test udviklet: Need for Personal Assistance during Gait (NPAG). NPAG er en funktionstest udviklet for at kunne vurdere ændring over tid i forhold til patientens behov for personstøtte under gang allerede fra den akutte- og subakutte fase. Testen udføres ved, at patienten går 5 m i selvvalgt gangtempo med mindst mulig hjælp, hvorefter patientens behov for personlig støtte 14

19 scores i testskema inddelt i følgende fire kategorier: behov for personstøtte, graden af behov for støtte, behov for fysisk guidning og behov for verbal guidning. DISKUSSION OG PERSPEKTIVER Eksisterende test til evaluering af funktionel gang har vist begrænsninger ved test af subakutte apopleksipatienter uden selvstændig gangfunktion. Et forslag til en ny test NPAG testen er i herværende studie udviklet til dette formål. Før testen potentielt kan anvendes i en klinisk sammenhæng, bør den testes for validitet - herunder content validitet og concurrent validitet i forhold til eksempelvis FAC testen. I tillæg hertil bør testen undersøges i forhold til inter- og intratesterreliabilitet. REFERENCE (1) NBC. Withdrawal reflex-based gait training in the subacute post-stroke phase: preliminary results, June; Aalborg, Denmark; (2) ISEK, The International Society of Electrophysiology and Kinesiology. Rehabilitation of the hemipareticgait supported by nociceptivewithdrawal reflex stimulation; June; Aalborg, Denmark; (3) Toro B, Nester CJ, Farren PC. The status of gait assessment among physiotherapists in the United Kingdom. Arch Phys Med Rehabil 2003;84:

20 RØNTGENOLOGISK SVÆRHEDSGRAD AF OSTEOARTROSE SOM PRÆDIKTOR FOR 12 MÅNEDERS OUTCOME VED OPERATION MED TOTAL KNÆALLOPLASTIK Riis, A. 1, Rathleff, M.S. 2, Simonsen, O. 2 1 Forskningsenheden for almen praksis i Region Nordjylland. 2 Ortopædkirurgisk Forskningsenhed, Aarhus Universitetshospital - Aalborg Sygehus. BAGGRUND OG FORMÅL Traditionelt har sværhedsgraden af knæartrose været afgørende ved stillingtagen til indsættelse af total knæallplastik (TKA). Tidligere blev operation oftest udført i sene stadier af knæartrose, hvor patienten oplevede kraftige smerter og stort funktionstab. Fortin et al. har undersøgt operationstidspunktets betydning for postoperativt outcome. De konkluderede, at operation i de sene stadier af knæartrose ofte resulterede i et dårligt resultat 1-2. Dette har været i tråd med en stor stigning i TKA operationer og en tendens til operation i tidligere stadier af knæartrose 3. Selvom der er stor succesrate efter TKA operationer bliver 20 % af patienterne ikke smertefrie 4. Øget viden om prædiktive faktorer er afgørende for valg af optimal behandling for den enkelte patient. Formålet med studiet var at undersøge sammenhængen mellem 12 måneders outcome og de præ- og postoperative parametre, der registreres i afdelingernes sædvanlige rutine. METODE OG MATERIALE I perioden fra 13. november 2007 til 15. september 2009 blev en konsekutiv serie af 198 patienter fra samme ortopædkirurgiske afdeling inkluderet. Efter eksklusion grundet bilateral operation (9), død inden 12 måneders follow-up (7) og patellalektomi eller kontralateral amputation (3) blev 179 patienter inkluderet i analysen. Der var follow-up data på 159 patienter (89%). Alle operationer blev udført under spinal anæstesi, med blodtomhed, patellar resurfacing og anvendelse af lokal infiltrations analgesi og et intraartikulært dræn. Alle operationer blev udført af samme erfarne kirurg. Præoperative parametre: Røntgen undersøgelse klassificeret a.m. Kellgren & Lawrence og Ahlbäck. Knee Society Score (KSS), samt smerter angivet på VAS (natlige smerter, hvilesmerter om dagen samt smerter efter 50 m s gang). Postoperative parametre: Hævelse, drænproduktion, misfarvning, bullæ, hæmoglobinfald og ROM. Parametre efter 12 måneder: KSS score (knee score, function score samt smerter som angivet i knee score). Multivariate logistiske regressionsanalyser blev udført for både knæ-, funktions- og smertescore. RESULTATER Gennemsnitsalderen var 67,7 år (sd=0,75). Der var 111 kvinder og 62 mænd. Ifølge Kellgren & Lawrence røntgenklassifikation havde 129 patienter (74,6%) svær knæartrose (K&L grad 4) og ifølge Ahlbäck røntgenklassifikation havde 60 patienter (34,7%) fremskreden knæartrose med knogledestruksion (Ahlbäck grad 3-5). Justeret for mulige konfoundere var fremskreden knæartrose vurderet ved Ahlbäck associeret med bedre 12 måneders funktion (OR: 2,71. 16

21 P=0,008), mindre smerte (OR: 2,18. P=0.036). Mere fremskreden knæartrose vurderet ved K&L var associeret med mindre smerte (OR: 2,57. P=0.013). DISKUSSION OG PERSPEKTIVER De dårligere 12 måneders resultater ved mindre svær radiologisk artrose er i modstrid med tidligere fund. At man dengang fandt, at fremskreden OA var associeret med dårligere outcome kan skyldes, at patienter dengang oftere først blev opereret ved meget fremskreden artrose med knogletab og instabilitet. Med tiltagende gode resultater og stadigt færre bivirkninger ved TKA har patienter i højere grad ønsket operation på et tidligere tidspunkt i artroseudviklingen. Derfor er selv patienter med lette til moderate radiologiske sværhedsgrader blevet opereret. På baggrund af aktuelle undersøgelse må det konkluderes, at der er behov for yderligere undersøgelser med fokus på betydningen af andre smertekilder ved let til moderat artrose, samt optimal præoperativ behandling af disse. REFERENCELISTE 1. Fortin PR, Clarke AE, Lawrence J, Liang MH, Tanzer M, Ferland D, Phillips C, Partridge AJ, Bélisle P, Fossel AH, Mahomed N, Sledge CB, Katz JN. Outcomes of total hip and knee replacement. Arthritis Rheum Aug; 42(8): Fortin PR, Penrod JR, Clarke AE, St-Pierre Y, Joseph L, Bélisle P, Liang MH, Ferland D, Phillips CB, Mahomad N, Tanzer M, Sledge C, Fossel AH, Katz JN. Timing of total joint replacement affects clinical outcomes among patients with osteoarthritis of the hip or knee. Arthritis Rheum Dec;46(12): Dansk Knæalloplastik Register. Årsrapport https://www.sundhed.dk/fil.ashx?id=10203&ext=pdf&navn=dkr_aarsrapport_2009.pdf. P Scott CH, Howie CR, MacDonald D, Biant LC. Predicting dissatisfaction following total knee replacement. J Bone Joint Surg [Br] 2010;92-B:

litteraturstudie af rehabiliterende indsatser til indarbejdelse i forløbsprogram af fysioterapeut, ph.d. Anne-Mette Momsen

litteraturstudie af rehabiliterende indsatser til indarbejdelse i forløbsprogram af fysioterapeut, ph.d. Anne-Mette Momsen Muskel- og skeletlidelser litteraturstudie af rehabiliterende indsatser til indarbejdelse i forløbsprogram af fysioterapeut, ph.d. Anne-Mette Momsen Udarbejdet september 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

Et tværsnitsstudie om benamputerede

Et tværsnitsstudie om benamputerede Et tværsnitsstudie om benamputerede Sammenhæng mellem muskelstyrke og balance Et tværsnitstudie om benamputerede * Sammenhæng mellem muskelstyrke og balance * Undertegnede bekræfter, at besvarelsen er

Læs mere

EVALUERING AF ET TI UGERS KURSUS I SMERTEHÅNDTERING TIL PATIENTER MED KRONISK SMERTE

EVALUERING AF ET TI UGERS KURSUS I SMERTEHÅNDTERING TIL PATIENTER MED KRONISK SMERTE EVALUERING AF ET TI UGERS KURSUS I SMERTEHÅNDTERING TIL PATIENTER MED KRONISK SMERTE Af Casper Glistrup (FR11S050) og Anne Hertzum (FR11S051) Bachelorprojekt l januar 2015 l Fysioterapeutuddannelsen l

Læs mere

- med målgruppen ældre over 60 år

- med målgruppen ældre over 60 år - med målgruppen ældre over 60 år Bachelorprojekt efteråret 2008 Udarbejdet af: Marie Boa Jørgensen, Helle Haslund Laursen, Ulla Madsen Topp & Pia Vitten Vejleder: Lektor og fysioterapeut cand.scient.san.,

Læs mere

Nakke-/skuldersmerter

Nakke-/skuldersmerter 12. januar 2012 Hold F76 Ida Noesgaard Nakke-/skuldersmerter Effektstudie i stabilitetstræning kontra styrketræning til kontoransatte Inge Dueholm Sørensen Sara Næsby Johansen Mathilde Henriksen Fysioterapeutisk

Læs mere

FØRSKOLEBØRNS MOTORISKE NIVEAU OG DAGINSTITUTIONENS BETYDNING FOR DEN MOTORISKE UDVIKLING - ET TVÆRSNITSSTUDIE

FØRSKOLEBØRNS MOTORISKE NIVEAU OG DAGINSTITUTIONENS BETYDNING FOR DEN MOTORISKE UDVIKLING - ET TVÆRSNITSSTUDIE FØRSKOLEBØRNS MOTORISKE NIVEAU OG DAGINSTITUTIONENS BETYDNING FOR DEN MOTORISKE UDVIKLING - ET TVÆRSNITSSTUDIE Motor Skills Among Preschoolers and the Influence of Kindergarten on Children s Motor Development

Læs mere

Antal tegn uden mellemrum inklusiv abstrakts: 83.541

Antal tegn uden mellemrum inklusiv abstrakts: 83.541 1 Træning af ældre på skiergometer (ThoraxTrainer). Effekten af fire ugers intervention med højintensiv intervaltræning; fokus på core stabilitet og balance. Training of elderly people on a skiing ergometer

Læs mere

TRÆNING MED REDCORD SLYNGER TIL PERSONER MED LOW BACK PAIN

TRÆNING MED REDCORD SLYNGER TIL PERSONER MED LOW BACK PAIN TRÆNING MED REDCORD SLYNGER TIL PERSONER MED LOW BACK PAIN En case rapport udarbejdet af: Mette Dalsgaard Christiansen Signe Hein Larsen Vejleder: Bente Andersen 6. januar 2015 Professionshøjskolen UCC

Læs mere

Udarbejdet af: Josephine Nielsen, Louise Kruse Kristiansen, Christina Vangsø og Rikke Nørmølle Larsen

Udarbejdet af: Josephine Nielsen, Louise Kruse Kristiansen, Christina Vangsø og Rikke Nørmølle Larsen Kvalitetssikring af den postoperative behandling efter en total knæalloplastik Professionsbachelorprojekt afleveret d. 1. juni 2011. Fysioterapeutuddannelsen på University College Nordjylland Udarbejdet

Læs mere

BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE SYDDANSK UNIVERSITET. Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14

BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE SYDDANSK UNIVERSITET. Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14 SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14 Bedre Liv med Artrose en folkesygdom med slagside

Læs mere

FH80 MALIN HOLM ANDERS K. NIELSEN PHILLIP H. H. PETERSEN. Kan Shock Wave Terapi bedre den spastiske gang?

FH80 MALIN HOLM ANDERS K. NIELSEN PHILLIP H. H. PETERSEN. Kan Shock Wave Terapi bedre den spastiske gang? VIA University College Holstebro - Fysioterapeut uddannelsen Bachelorprojekt 9.1.2014 Vejleder: Gitte Bek Andersen Anslag: 77.525 FH80 MALIN HOLM ANDERS K. NIELSEN PHILLIP H. H. PETERSEN Kan Shock Wave

Læs mere

National klinisk retningslinje for. udredning og behandling/ rehabilitering af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet

National klinisk retningslinje for. udredning og behandling/ rehabilitering af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet National klinisk retningslinje for udredning og behandling/ rehabilitering af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet 2015 National klinisk retningslinje for udredning og behandling/rehabilitering

Læs mere

Oplevelse af barrierer og motiverende forhold ved adfærdsændringer i forbindelse med fysisk aktivitet

Oplevelse af barrierer og motiverende forhold ved adfærdsændringer i forbindelse med fysisk aktivitet Oplevelse af barrierer og motiverende forhold ved adfærdsændringer i forbindelse med fysisk aktivitet Et kvalitativt studie med 8 interview af mænd med iskæmisk hjertesygdom The experience of barriers

Læs mere

Sammenhæng mellem fysisk aktivitet og kondition hos 440 børn i 3. klasse

Sammenhæng mellem fysisk aktivitet og kondition hos 440 børn i 3. klasse Sammenhæng mellem fysisk aktivitet og kondition hos 440 børn i 3. klasse - et kvantitativt tværsnitsstudie på baggrund af Copenhagen School Child Intervention Study The association between physical activity

Læs mere

www.sst.dk FYSISK AKTIVITET håndbog om forebyggelse og behandling

www.sst.dk FYSISK AKTIVITET håndbog om forebyggelse og behandling Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Telefon 72 22 74 00 Telefax 72 22 74 11 E-mail sst@sst.dk FYSISK AKTIVITET håndbog om forebyggelse og behandling 2011 FYSISK AKTIVITET håndbog om forebyggelse

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR HJERTEREHABILITERING

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR HJERTEREHABILITERING NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR HJERTEREHABILITERING 2013 National klinisk retningslinje for hjerterehabilitering Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

SMERTER - En MTV om muligheder for tidlig målrettet indsats til smertepatienter

SMERTER - En MTV om muligheder for tidlig målrettet indsats til smertepatienter SMERTER - En MTV om muligheder for tidlig målrettet indsats til smertepatienter CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet CFK Folkesundhed

Læs mere

Hjerterehabilitering i Region Nordjylland - Fysisk træning på fysioterapiklinikker

Hjerterehabilitering i Region Nordjylland - Fysisk træning på fysioterapiklinikker 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. RESUMÉ... 4 3. INDLEDNING... 5 4. ANVENDTE UDTRYK... 5 5. BAGGRUND... 5 5.1 HJERTESYGDOM I DET BREDE PERSPEKTIV... 5 5.2 DEN PRAKTISERENDE LÆGES ROLLE... 6 5.3 HJERTESYGDOMME

Læs mere

PROBLEMBAGGRUND 10. Overordnede overvejelser 10. Tilgrundliggende projekt 13 Projektets metode 14. Ergoterapeutiske overvejelser 16

PROBLEMBAGGRUND 10. Overordnede overvejelser 10. Tilgrundliggende projekt 13 Projektets metode 14. Ergoterapeutiske overvejelser 16 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUME 4 ABSTRACT 6 INDLEDNING 8 PROBLEMBAGGRUND 10 Overordnede overvejelser 10 Tilgrundliggende projekt 13 Projektets metode 14 Ergoterapeutiske overvejelser

Læs mere

HØRINGSUDKAST NATIONAL KLINISK RET- NINGSLINJE FOR UDRED- NING OG BEHANDLING AF GENERALISEREDE SMERTER I BEVÆGEAPPARATET

HØRINGSUDKAST NATIONAL KLINISK RET- NINGSLINJE FOR UDRED- NING OG BEHANDLING AF GENERALISEREDE SMERTER I BEVÆGEAPPARATET HØRINGSUDKAST NATIONAL KLINISK RET- NINGSLINJE FOR UDRED- NING OG BEHANDLING AF GENERALISEREDE SMERTER I BEVÆGEAPPARATET 2014 National klinisk retningslinje for udredning og behandling af generaliserede

Læs mere

Hjælpemidler og rygmarvsskadede - et kvalitativt studie

Hjælpemidler og rygmarvsskadede - et kvalitativt studie Hjælpemidler og rygmarvsskadede - et kvalitativt studie Udarbejdet af: Anne S. Nielsen, Annika Wähling, Jette Fisker og Marianne Nørremark Hold: F72 Afleveret d. 6. januar 2010 Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kvalitet og Patientsikkerhed Kræftens Bekæmpelse Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse, 2013 Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse,

Læs mere

Helbredsrelateret livskvalitet efter apopleksi

Helbredsrelateret livskvalitet efter apopleksi Helbredsrelateret livskvalitet efter apopleksi Validering og anvendelse af SSQOL-DK, et diagnosespecifikt instrument til måling af helbredsrelateret livskvalitet blandt danske apopleksipatienter Ingrid

Læs mere

Borg 15 cykeltest til hjertepatienter

Borg 15 cykeltest til hjertepatienter Borg 15 cykeltest til hjertepatienter Et projekt om reliabiliteten af Borg 15 cykeltest til hjertepatienter Bachelorprojekt Modul 14 2014 Vejleder Lektor, Jan Rafn Undertegnede bekræfter at besvarelse

Læs mere

forskelle i metoderne ved den kliniske undersøgelse og muligvis også i den form for motion og træning, som kan forebygge udviklingen af smerter.

forskelle i metoderne ved den kliniske undersøgelse og muligvis også i den form for motion og træning, som kan forebygge udviklingen af smerter. !! "#$ Resume Ved Regionssygehuset i Silkeborg gennemføres et flerårigt projekt, som har til formål at forbedre funktionsevne og arbejdsfastholdelse af sygemeldte arbejdstagere med uspecifikke lidelser

Læs mere

Udarbejdet af: Maria Aagaard Jensen F07B Maria Holmegaard Hansen F07C Karoline Gerster Krog F07C

Udarbejdet af: Maria Aagaard Jensen F07B Maria Holmegaard Hansen F07C Karoline Gerster Krog F07C 13-01-2011 Fysioterapeutuddannelsen UNIVER- SITY COL- LEGE LIL- LEBÆLT Inter- og intratester reliabilitets undersøgelse af udvalgte ledmålinger fra CPOP - Et kvantitativt studie Udarbejdet af: Maria Aagaard

Læs mere

ABSTRACTS FAGFESTIVAL 2012

ABSTRACTS FAGFESTIVAL 2012 ABSTRACTS FAGFESTIVAL 2012 2 / Fagfestival / Abstracts / Mundtlige præsentationer ABSTRACTS ODENSE CONGRESS CENTER 22.-24. MARTS 2012 4 / Fagfestival / Abstracts / Indeks INDEKS Foredrag Det digitale menneske

Læs mere

www.vidensraad.dk FOREBYGGELSE AF SKADER OG SYGDOMME I MUSKLER OG LED Henning Bliddal

www.vidensraad.dk FOREBYGGELSE AF SKADER OG SYGDOMME I MUSKLER OG LED Henning Bliddal en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk FOREBYGGELSE AF SKADER OG SYGDOMME I MUSKLER OG LED af Ewa Roos Jan Hartvigsen Henning Bliddal

Læs mere

Forfatterne vil gerne rette en tak til en række personer for deres hjælp, ekspertise og venlighed.

Forfatterne vil gerne rette en tak til en række personer for deres hjælp, ekspertise og venlighed. Forord Forfatterne vil gerne rette en tak til en række personer for deres hjælp, ekspertise og venlighed. Tak til: - University College Nordjylland for lån af lokaler, testløbesko samt sponsorering af

Læs mere

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Voksne med erhvervet hjerneskade Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere