geoforum.dk mødestedet for geografisk information Februar 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "geoforum.dk mødestedet for geografisk information Februar 2006"

Transkript

1 73 Februar 2006 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Der er et klart behov for at vi forholder os mere direkte til fødekæden fra forskning via uddannelse til erhvervslivet Se Lederen side 3 Vi går nu ind i en periode med masser af spændende arrangementer. Det bliver et stærkt forår Side 5, Et moderne kig bagud Læs om det interessante medlemsmøde om arkæologi og moderne målemetoder Side 6-7 En ny standard og datamodel er nu på plads til gavn for vores vandforsyning Side 8-9 Hvad gør man når interessen er ved at dø ud? Landinspektøruddannelsen har store udfordringer Side En usædvanlig privat kortsamling vi bringer et kig ind i Thorkild Høys kortverden Side Grundlæggende GIS - Tilmeld dig før pladsen slipper op! Se

2 geoforum.dk ISSN Medlemsblad for Geoforum Danmark, som er en ideel forening, der på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information. Geoforum Danmark Lindevangs Allé 4 Postboks 218 Lindevangs Allé 4 Postboks Frederiksberg Tlf.: Fax Redaktionen Ansvarshavende Lars Tyge Jørgensen Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej København NV Tlf Fax Jacob Gadd Geoforum Danmark Tlf Grafiker Mette Borg Geoforum Danmark Trykkeri C.A Backhausen aps Fuglevangsvej 12 C 1962 Frederiksberg C Tlf Fax Kommende numre Deadline Nr marts 2006 Nr april 2006 Nr maj 2006 Indholdsfortegnelse Leder: Vores forskning og den samlede fødekæde... 3 Farvel og stort tak til Vagn... 4 Stærkt forår... 5 Stillingsannonce... 5 Fra målebord til GPS og Georadar Opmåling og arkæologi Referat af Lise Lausten Frederiksen... 6 Standardisering af forsyningsdata sådan gøres det! Referat af Kirsten Elbo... 8 Markedsføring af Landinspektøruddannelsen Af Michael Tophøj Sørensen...10 Nyhed på Et skridt på vejen til geo-sektorens snævre jobmarked Af en kortsamlers bekendelser Af Thorkild Høy Geoforum s arrangementer...16 Kongresser og møder Geoforum mødekalender...19 Aktuelle arrangementer i Øst og Vest Bestyrelse og udvalgsformænd Bestyrelse Peter Normann Hansen, BlomInfo A/S, Johnny Fredericia, GEUS, Mads Staunskjær, Scankort A/S, Lars Brodersen, Aalborg Universitet, Bente Neerup, Hjørring Kommune, Per Friborg, Vejdirektoratet, Hans Skov-Petersen, Skov & Landskab, KVL, Suppleanter Inge Flensted, Herning Kommune, Michael Israelson, Intergraph, Sjællandske arrangementsgruppe (ArrØst) & geoforum.dk Lars Tyge Jørgensen, KMS, Jyske arrangementsgruppe (ArrVest) Carsten Sandgaard Christensen, Vejdirektoratet, Tidsskriftsgruppen Henning Sten Hansen, DMU, AAU, Uddannelsesudvalg Jacob Gadd, Geoforum, Geodataudveksling Vakant INSPIRE back-up Inge Flensted, Herning Kommune, Basisgeometrigruppen Lars Bodum, Ålborg Universitet, Kortdage 2006 & WMS/WFS gruppen Bo Overgaard, Carl Bro, Ortofotogruppen Søren Buch, BlomInfo A/S, geoforum.dk 73 februar 2006

3 Leder: Vores forskning og den samlede fødekæde Jeg har i tidligere Ledere berettet fra mine møder med DTU og Dansk Rumfartscenter. Her i januar har jeg besøgt yderligere to af vores forskningssteder, nemlig Aalborg Universitet og Københavns Universitet. Tiden er således til at trække linierne op. Situationen på arbejdsmarkedet er på nuværende tidspunkt af en sådan karakter, at der fra flere steder meldes om mangel på såvel kvalificeret akademisk som teknisk arbejdskraft indenfor vores sektor. Dette skyldes blandt andet den positive udvikling i bygge- og anlægssektoren vi oplever i disse år. Som paradoks til situationen på arbejdsmarkedet oplever Aalborg Universitet i øjeblikket et fald i interessen for landinspektøruddannelsen. Der er således kun 20 tilmeldte på 2005 holdet. Samtidig befinder vi os i en tid, hvor den samlede brug af geografisk information stiger, som en konsekvens af den generelle og brede udvikling i vores informationssamfund. Derfor er det vigtigt, at vi prøver at se på den samlede fødekæde inden for vores sektor. Vi skal for alvor vurdere, hvor Geoforum bedst kan sætte ind og vi skal handle. De problemstillinger vi står med, handler ikke alene om de svækkelser man oplever flere steder på vores universiteter på vores område specielt indenfor forskning etc.. Problemstillingerne berører den samlede fødekæde fra uddannelse til færdigudviklet arbejdskraft. Dette gælder uddannelse på både teknisk og akademisk niveau og det gælder arbejdskraft i såvel det offentlige som det private erhvervsliv. Når der hidtil har været på fokus på vores forskningssteder, skyldes det både nogle konkrete problemer, men i høj grad også det forhold, at det er her, at ny viden fødes og herfra at morgendagens vidensbehov i erhvervslivet skal stimuleres. I Geoforums bestyrelse er der en stor vilje til for alvor at arbejde med hele dette problemkompleks nu. Vi mener, at kunne se et behov for at Geoforum hjælper til med: at styrke koordinationen og øge dialogen og samarbejdet i mellem vores forsknings- og uddannelsessteder at styrke dialog og samarbejde mellem uddannelsesstederne og erhvervslivet at forsøge at øge bevidstheden omkring vores sektors forsknings- og uddannelsesbehov overfor det politiske system Geoforum vil derfor i den kommende tid etablere nogle initiativer, som forventeligt vil bringe os videre frem i den rigtige retning. Initiativerne vil løbende blive omtalt og behandlet her i vores medlemsblad. Og kære Geoforum medlem husk, at kommentarer og gode idéer og altid er velkomne. Med venlig hilsen Peter Normann Hansen INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Du indkaldes hermed til Generalforsamling i overensstemmelse med Geoforums vedtægter. Generalforsamlingen vil blive afholdt i København den 25. april 2006 I næste nummer af Geoforum.dk vil dagsorden, eventuelle fremsatte forslag og stedet for afholdelsen fremgå. Geoforum.dk nr. 74 vil være hos dig sidst i marts måned. geoforum.dk 73 februar

4 Farvel og stort tak til Vagn Torsdag den 9. februar holdt vi en velbesøgt afskedsreception for Vagn Laursen. Det blev et flot punktum for en meget flot karriere. En række prominente personer fra vores sektor valgte at hylde Vagn. 4 geoforum.dk 73 februar 2006

5 Stærkt Forår I skrivende stund ligger der et tyndt lag halv våd sne udenfor vinduet. Både klima og kalender fortæller, at det er stadigvæk vinter. Men foråret er på vej. Og det bliver et forår med en række gode tilbud til Geoforums medlemmer. Det skulle være nærmest mærkeligt, om du ikke er i målgruppen for mindst et af disse tilbud. Se blot listen over tilbudene for første halvdel af foråret: 7. marts kommer Lars Brodersen og Casper Sørensen til København for at fortælle og debattere om Geografien i Kommunikationen 14. marts giver arrangementsgruppe Vest en status for ServiceFællesskabets FOT-aktiviteter 16. marts er der foredrag i København med Professor Michael Jackson, der bl.a. har en fortid hos Laser-Scan og april afholder Geoforum kursus i Grundlæggende GIS 4. april er der medlemsmøde i København med titlen Digitalt Kamera 6. april er der medlemsmøde i Vissenbjerg, hvor der fortælles om hvad masseudtræk af tingbogen kan bruges til Læs mere om arrangementerne bagerst i bladet og på vores hjemmeside. En stor tak til de gode kræfter i arrangementsgrupperne og uddannelsesudvalget for endnu engang at give os et stærk forår med masser af aktiviteter. Make a real difference in digital Mapping Tele Atlas is a leading supplier of digital mapping, and the main supplier of geographic databases with detailed street level coverage. Our vision is to enable customers, partners, and the industry at large to develop technology that changes the way people explore the world, and new environments are built. The digital mapping industry is growing rapidly, and Tele Atlas accepts its foremost responsibility: to provide the best digital maps. Committed to innovation and excellence and the highest standards of accuracy, promoting and enabling some of the most advanced technologies, now s your opportunity to join a dynamic team where you will make a difference. Quality Training and Methods Co-ordinator based Copenhagen or Stockholm This is a crucial role responsible for leading and directing the training of production tools, working methods, and specifications within the local partner organisations. Working mainly on your own initiative, the Quality Training and Methods Co-ordinator will be responsible for initiating actions to ensure continuous improvements in quality, carrying out audits of databases as well as assessments within projects to ensure predictable and high quality output. Responsibilities will also cover organising and delivering trainings for local employees and partner organisations ensuring they are on the same education and training level and install check and roll out of hardware and tools. We are looking for a results oriented, quality minded individual. With a firm sense of initiative and a genuine interest in mapping, you will hold a relevant degree, or equivalent, and will have 3-5 years experience in project or quality coordination within an ISO certified company. This will be combined with advanced level knowledge of Access, MS Excel, and geographical data models and data processing (Map Info, ESRI). In return, we offer a competitive salary package, including pension, private health care, and a commitment to training. Interested? Then please your cv with letter of motivation (in English) to : Find out more about Tele Atlas on geoforum.dk 73 februar

6 Fra målebord til GPS og Georadar - Opmåling og arkæologi Referat af Lise Lausten Frederiksen Arrangementgruppe Øst afholdt d. 10. januar 2006 medlemsmøde omkring opmåling og arkæologi. Der var mødt mange spørgelystne medlemmer op, og de engagerede foredragsholdere gav et kig ind i en fascinerende verden bestående af blandt andet oldtidsagre, emissarie og georadar. Aftenen bød på tre meget engagerede foredragsholdere, der alle berettede om deres arbejdsfelt eller måleoplevelse. Matriklen før den første matrikel Niels-Christian Clemmensen, Kulturarvsstyrelsen Niels-Christian Clemmensen fortalte om Kulturarvsstyrelsens arbejde med at finde gamle oldtidsagre og dermed gamle markskel. Oldtidsagre er marker fra oldtiden (bronzealder eller jernalder). Disse oldtidsagre kan stadig ses i dag ved hjælp af de markskel, som fandtes omkring markerne. Oldtidsagrene er næsten udelukkende bevaret i skovområder, som ikke har været dyrket og dermed pløjet siden agrene var i brug. Omkring år 1800 var der forholdsvis lidt skov tilbage i Danmark, hvorfor områderne med bevarede oldtidsagre også er begrænsede. Af og til er det dog også muligt at ane oldtidsagrene i marker, der dyrkes i dag pga. særlige jordbundsforhold. Oldtidsagre kan på luftfotos vise sig som lysere eller mørkere striber i forhold til det omkringliggende område. Eftersøgningsarbejdet i marken består blandt andet i at genfinde de gamle passager og markskel omkring oldtidsagrene. Disse kan være markeret ved terrassekanter, skelvolde, stenrækker o.l. Skelvoldene er omkring cm høje og 3-5 meter bredde. At finde disse tegn på skel fra oldtiden kræver, efter de billeder Clemmensen viste, god øvelse og skarpe øjne. Hvis man går i skoven i foråret, kan man dog være heldig at erantis netop vokser på disse skelvolde, således det er muligt at se oldtidsagrenes afgrænsninger. Der ligger selvsagt et stort arbejde i blot at konstatere oldtidsagrene. Opmålingen af de gamle agre foregår i dag på moderne vis med totalstation og kodetabeller, hvorefter agrene optegnes i CAD og indgår i et GIS. Der optegnes skelvolde, terrassekanter, høje, højdekurver mv. efter udviklede signaturregler. Oldtidsagrene sammenlignes med det nutidige digitale matrikelkort, hvoraf ses, at de over 2000 år gamle skel fra oldtiden og skellene i dag ofte stemmer fascinerende overens. Derfor Matriklen før den første matrikel. Forskningen i oldtidsagre anvendes til at finde ud af, hvordan samfundet så ud, og hvordan man drev landbrug i oldtiden. Det handler bl.a. om markstørrelser, dyrehold, infrastruktur i form af veje, dyrkningsperioder mv. Der findes skel og veje som er 3500 år gamle. Clemmensen viste eksempler på fund af oldtidsagre på Sjælland og Bornholm. I Københavnsområdet er der for eksempel fundet en del oldtidsagre i Geel Skov ved Søllerød, i Rude Skov ved Birkerød og i Kirkeskoven ved Overød. Geoforum og Clemmensen arrangerer i samarbejde i foråret en eftermiddag i skoven i selskab med Niels-Christian Clemmensen, som vil vise os rundt i skovene og fortælle om oldtisagrene (se side 17 i dette blad). Aktiv ferie arkæologiske opmålinger i Nemi, Italien Thorbjørn Nielsen, Scankort A/S Thorbjørn Nielsen var i 2001 på en aktiv opmålings ferie i Nemi i Italien. Baggrunden var en fælles nordisk studieudgravning, hvor studerende og forskere fra Danmark, Finland, Sverige, Norge og USA arbejdede i somrene Thorbjørn gennemførte nogle opmålinger i området, 6 geoforum.dk 73 februar 2006

7 Fra målebord til GPS og Georadar - Opmåling og arkæologi fortsat... og fortalte denne aften om de oplevelser,arbejdet medførte. Nemi er en middelalderby, der ligger i en udslugt vulkan i Albanerbjergene 20 km sydøst for Rom. I området er der bl.a. fundet 4 villaer, 2 pragtskibe, en Dianahelligdom og et Emissarie til at kontrollere vulkansøens vandspejl. Dianahelligdommen indeholdte oprindeligt en del marmorskulpturer, men de vigtigste af disse står nu på Glyptoteket i København som et resultat af Carl Jacobsens interesse for arkæologi. Denne interesse betyder også, at Carlsbergfondet sammen med bl.a. Nordisk Ministerråd m.fl. finansierede den fællesnordiske udgravning. Thorbjørn var med til at supplere det eksisterende fikspunktsnet i området med en række nye plan- og højdefikspunkter samt at kontrolmåle de eksisterende fikspunkter. Grundet det frugtbare jord i vulkanområdet og den deraf vildvoksende vegetation, var det en udfordring blot at skabe sigtelinier mellem fikspunkterne. Fikspunkterne skulle bruges til det næste års udgravninger. En anden opgave var at gennemføre et omfattende fladenivellement på 5500 m 2 i et 2 meters grid, hvilket ligeledes foregik i det uvejsomme terræn. Nivellementet blev blandt andet anvendt til jordradarmålinger. Den sidste opgave gik ud på at opmåle emissariet. Emissariet er en tunnel gennem bjerget til nabodalen, der anvendtes til dræning af vulkansøen. Den er mere end 1500 meter lang, har et fald på ca. 20 meter og mange steder er der ikke ret højt til loftet. Det var også en vanskelig opgave pga. de trange forhold og sparsomt udstyr. Resultatet blev en plan over emissariet, hvilket var medvirkende til, at man fandt nye sammenhænge mellem tidligere fund og emsissariet. Det viste sig også, at en af de ældste romerske veje Via Appia ligger ovenpå emissariet. Til alle opgaverne anvendtes en totalstation. Arkæologiske opmålinger med georadar i 3D Poul Falkenberg, Falkenberg Miljørådgivning A/S Opmåling af underjordiske forekomster med georadar anvendes en del i udlandet, men Poul Falkenberg er en af de første i Danmark, som arbejder med teknikken. Han fortalte om teknikken og viste eksempler på brug af georadar i forbindelse med arkæologi. Georadaren udsender radarimpulser pr. sekund. Impulserne sendes ned i jorden, hvor de reflekteres tilbage til georadarens modtager. Der dannes en 3D visualisering af de forskellige jordlag og objekter, som findes i jorden. Georadaren er udstyret med en GPS-modtager, således georadaropmålingerne kan positioneres. Falkenberg Miljørådgivning råder over to typer af georadarer; en enkelt randet med kun én radarkanon og den helt nye flerrandede georadar importeret januar 2006, der har 14 radarkanoner med 12 cm ers mellemrum. Opløsningen i Z-retning (ned i jorden) er omkring 1 cm. Afhængig af radartype kan der måles ned til 5-10 meter under terræn. Efter opmåling, er der i diverse software mulighed for at fremstille horisontale og vertikale snit til analyse af jordbunden og dens indhold. Poul Falkenberg har anvendt georadar ved opmåling af gravhøje og ved opmåling på bl.a. Kronborg og Esrum kloster. På Kronborg har man bl.a. fundet gamle underjordiske minørgange (datidens landminer) fra midten af 1700-tallet ved hjælp af georadar. Der er også fundet gamle mure mv. under jorden på voldene omkring Kronborg. På Esrum Kloster er der bl.a. fundet stenfundamenter og trapper under jorden. Poul Falkenberg viste, hvordan man kunne se forskellige objekter under jorden i det indsamlede data. Også her må det konstateres, at der kræves et trænet øje. Instrumentet er ikke kun anvendeligt til arkæologi, men kan også anvendes til at finde nedgravede ledninger og analysere jordtyper. Alt i alt en spændende ny teknologi. Lise Lausten Frederiksen geoforum.dk 73 februar

8 Standardisering af forsyningsdata sådan gøres det! Referat af Kirsten Elbo Omkring 20 deltagere havde trodset vinterens mørke, og var mødt op i KMS for at høre om udviklingen og brugen af datamodeller på forsyningsområderne vand og kloak. Den første indlægsholder var Morten Haugaard Thomsen fra Dansk Vand- og Spildevandsforening(Da nva), der fortalte om udviklingen af det gamle DAS udvekslingsformat frem til den nye datamodel DAN-DAS (DANVA s Datamodel for AfløbsSystemer). Udvekslingsformatet DAS har eksisteret i 19 år og har i den tid fungeret som en dansk standard for ledningsudveksling på kloakområdet. Alt i alt, så må DAS siges at have været en succes, som branchen kan være stolte af. Men hvorfor så gå skridtet videre og udarbejde en egentlig datamodel? DAS er hen over årene kommet i nye versioner, senest DAS 4.0 og DAS 5.0, som begge anvendes sideløbende. Ydermere er der fra forskellig side udviklet individuelt på de eksisterende udvekslingsformater, således at der i dag er en situation, hvor der ikke eksisterer en entydig udvekslingsstandard og et ensartet brug. I 2001 gik arbejdet således i gang, efter at der i flere år fra kommunal side havde været efterspørgsel på en datamodel. Ydelsesbeskrivelse blev udarbejdet, forundersøgelse sat i gang, og 2002 blev NIRAS valgt, blandt en række af tilbudsgivende firmaer, til at stå for gennemførelsen af datamodelprojektet. Arbejdet blev afsluttet i 2004, efter at også COWI, DDH-data og InformiGis har været inde over udviklingsarbejdet. Hvad er fordelene så ved at have en fælles branchedatamodel frem for en udvekslingsstandard? synergi ved en fælles model, frem for egenudvikling hos de enkelte forsyninger, bl.a. ved at kunne deles om udviklingsomkostningerne. fælles begrebsapparat i en fremtidssikret struktur, hvor definerede nøgler til omverdenen sikrer mulighed for udveksling af data f.eks. BBR og FAS, således at opbevaring af redundante data kan undgås. Hvilke muligheder sikrer datamodellen DAN-DAS så reelt?: at der registreringsmæssigt kan opbygges et sammenhængende og veldefineret netværk, hvor stik er en del af netværket og som noget nyt - med datastruktur for knuder og ledninger på plads at GIS-integration er muligt at der kan opbygges fuld dokumentation også historik at planlagt drift kan registreres (dokumentation ift. retssager) at der er faciliteter omkring saneringsplaner, detailprojekter, data- 8 geoforum.dk 73 februar 2006

9 Standardisering af forsyningsdata sådan gøres det! grundlag for værdiansættelse og resultater fra MOUSE og SAMBA at hændelsesbegrebet er udvidet, til bl.a. at omfatte ejendomsoplysninger, deklarationer og drift på en lille del af ledningen. DANVA appellerer til systemudviklerne om at tage datamodellerne til sig og udvikle nogle gode applikationer, således at der i fremtiden vil være mange nye DANVA anvendelsesmuligheder, ingen bindinger mht. valg af applikation, billigere vedligehold og udvikling samt et bedre udviklingsmiljø!! Der er i dag 3 forhandlere af datamodellen: COWI, DDH-data og NIRAS, men der er måske flere på vej. Afslutningsvis kom Morten ind på udviklingen af datamodellen for vand DAN-VAND, som netop er færdigudviklet. Potentielle forhandlere vil blive indbudt til præsentationsmøde efter 15.marts Modellen bygger på de samme tekniske forudsætninger, som DAN-DAS, men med den væsentligste forskel, at der ikke er delledninger. Aftenens anden oplægsholder var Ole Johansen fra NIRAS, som trådte ind i stedet for Dorthe Juul Sørensen, NIRAS. Han talte over emnerne: Hvordan kan DAN-DAS vækkes til live? og hvordan er sammenhængen mellem DAN-DAS/ DAN-VAND og de standardiseringstiltag, der i øvrigt sker på GIS-området og hvordan er sammenhængen til Hvidbogen for IT-arkitektur. Ole indledt med at fortælle, at der i forbindelse med udarbejdelsen af datamodellen, havde været nogle rigtig gode diskussioner for at komme frem til en fælles forståelse omkring, hvordan skal vi forstå vores forretning? - og hvordan skal vi beskrive vores system for at kunne passe vores forretning? Hvis man tager eksemplet med historik, så muliggør datamodellen nu oplysninger om historik, men det er først muligt at anvende det, når udviklerne sørger for at det kommer med i applikationerne. DAN-DAS-datamodellen blev eksemplificeret ved de to applikationer DAS2005 og DAS xt, som NIRAS har udviklet mod henholdsvis DASsegmentet og CAD/GIS-segmentet. DAS2005 er et moderne ledningsregistreringsprogram, som består af DAS2005 Tool og DAS2005, hvor DAS2005 Tool indeholder en databasemanager, hvor konverteringen fra de gamle udvekslingsformater sker og hvor der er import af data i DAN-DAS-format(XML). DAS2005 indeholder selve databasemodulet, som sørger for overskuelige præsentationer af data i diverse skemaer og GIS-værktøjet DASGIS, til editering, digitalisering og præsentation. Som sagt henvender dette program sig til DAS-segmentet, dvs. de traditionelle ledningsregistreringsbrugere. Med DAS xt er der derimod tale om en overbygning, der i dette tilfælde retter sig mod Geomedia, men som kunne rette sig mod et hvilket som helst standard GIS-miljø. Ved at lægge en applikation på toppen af et standard GIS-miljø vil det f.eks. være muligt at udnytte GIS-miljøets funktionalitet til at indbygge yderligere krav end selve datamodellen opstiller. Behovet for at anvende datamodellen, er ifølge Ole Johansen helt klart tilstede, idet der i dag findes mange værdifulde afløbs- og vanddatabaser, som ikke nødvendigvis anvendes optimalt, på grund af dårlige datamodeller, lukkede proprietære databaser og filformater samt gammeldags ufleksible ledningsregistreringsprogrammer. DAN-DAS vil derfor også kunne bidrage til en højere nytteværdi i forhold til de mange afholdte investeringer, bl.a. fordi der nu også kan blive et marked for applikationer, der kan løfte mange nye typer af anvendelse. Forudsætningerne for en optimal nytteværdi er: Åbne, standardiserede, velstrukturede og veldokumenterede datamodeller Åbne, standardiserede, solide og (helst) spatiale databaser Åbne, standardiserede og integrerbare IT- og GIS-teknologier med en fleksibel flerlaget arkitektur, der overholder Hvidbog om IT-arkitektur fra MVTU, Dette må stå tilbage som aftenens konklusion - for med Ole Johansens afsluttende ord: hvorfor lave digital ledningsregistrering, hvis data kun bruges til at plotte ledningsplaner? har data nogen værdi, hvis de ikke bliver brugt? kan data blive slidt ved at blive brugt? nej de bliver kun bedre Der kan læses med om DAN-DAS og DAN-VAND på Kirsten Elbo geoforum.dk 73 februar

10 Markedsføring af Landinspektøruddannelsen Af Michael Tophøj Sørensen Landinspektøruddannelsen ved Aalborg Universitet har et problem! Det handler om vigende studentertal. Dermed har også kort- og geodatabranchen, landinspektørprofessionen samt arealforvalterog planlæggerprofessionen et problem i hvert fald potentielt. Med mindre tendensen med de vigende studentertal vendes. Kurven skal knækkes Med udstrakt støtte fra Den danske Landinspektørforening/Studenterfremmeudvalget og Institut for Samfundsudvikling og Planlægning arbejder Landinspektøruddannelsen ihærdigt og målrettet på at knække kurven, der igennem de seneste 2-3 år har været vigende, hvad angår søgningen til uddannelsen. I sommeren 2005 kulminerede det med et ansøgertal på bare 26 nye studerende. Samtidig var uddannelsen i den situation, at de godt 50 nye kandidater, der afsluttede landinspektøruddannelsen samme sommer, stort set var revet væk inden den afsluttende eksamen. Dette viser med al tydelighed den næsten bizarre situation, som uddannelse og branche befinder sig i: Vi har store problemer med at mætte erhvervslivets og den offentlige sektors efterspørgsel, men de unge svigter os Der er ikke tale om nogen akut trussel for hverken uddannelsen eller branchen/professionens overlevelse her og nu. Men tendensen skal vendes, ellers bliver det foruden at uddannelsen ikke producerer kandidater i takt med arbejdsmarkedets behov umuligt at udvikle og forny faget. Eller fagene, er det jo. For landinspektøruddannelsen er tværvidenskabelig og spænder fra det samfundsvidenskabelige (bl.a. jura og miljøforvaltning) til det hardcore teknisk-naturvidenskabelige (bl.a. opmåling og kortlægning). Og den tangerer endda humaniora med sit indhold af bl.a. fysisk planlægning og (geo)kommunikation. Men hvorfor viger de unge udenom landinspektøruddannelsen med sin unikke kombination af ingeniør-, arkitekt- og juristfaglighed? For hver for sig er både ingeniør-, arkitekt- og jurauddannelsen jo ganske populære. Endda selvom arbejdsløsheden indenfor disse fag er højere ja, i visse tilfælde katastrofalt høj sammenlignet med landinspektøruddannelsen. Hvorfor? har vi spurgt os selv og hinanden igen og igen. I fællesskab er vi nået frem til den hypotese, at vi simpelthen har været for lidt synlige. Synlighed, synlighed, synlighed Hele markedsføringskampagnen tjener det formål at gøre landinspektøruddannelsen synlig overfor potentielle studerende såvel som overfor deres forældre. Forældrene øver nemlig en ikke uvæsentlig påvirkning på de unge, når de skal vælge erhverv og karriere. Synliggørelsen sikres gennem en række initiativer bl.a. bred markedsføring i form af: Bagrudestreamers, der gør opmærksom på hjemmesiden Annoncering i Jyllands-Posten (avis og internetavis), MetroXpress uddannelsestillæg, m.fl. Hjemmesiden er blevet gennemgribende revideret både i tekst, grafik og med hensyn til brugervenlighed. Ligeledes er den officielle beskrivelse på hjemmesiden www. ug.dk blevet opdateret. Og endelig er beskrivelsen af uddannelsen i Aalborg Universitets Studieguide blevet opdateret og forfrisket. Uddannelsesbeskrivelsen fra Studieguiden er endvidere blevet trykt som poster, og opsat på alle landets gymnasier og HTX er. En miniudgave af posteren i A4-format er spredt i massevis sammesteds. 10 geoforum.dk 73 februar 2006

11 Der ud over er der iværksat en målrettet markedsføring overfor målgruppen med interesse for natur, kort og frisk luft: Annoncering i Danmarks Naturfredningsforenings medlemsblad Natur og Miljø, der når ud til mere end læsere med interesse for natur, miljø, byer og landskab Sponsorat af orienteringsløbernes Junior Cup (tryk på løbedragter, bannere, m.v.). Endelig vil mere end 60 landinspektørforretninger slå dørene op til Åbent Hus d. 2. marts. For at gøre opmærksom på arrangementet, har Landinspektøruddannelsen stået for layout af annoncer og plakater til indrykning i aviser hhv. ophængning i de deltagende landinspektørforretningers lokalområder. Og ikke at forglemme: Uddannelsen og Studenterfremmeudvalget har deltaget i to uddannelsesmesser i Fredericia og København. Disse initiativer er blot for at nævne de væsentligste Professionalisering af markedsføringen Det har været magtpåliggende for Landinspektøruddannelsen og Studenterfremmeudvalget at håndtere markedsføringsindsatsen professionelt. Vi har derfor allieret os med en professionel grafiker/layouter, lige som vi har trukket på den stab af markedsføringsfolk, herunder en journalist, der er ansat ved Aalborg Universitet. En klar og gennemgående linie i layout og grafik er tilstræbt hvilket kan ses ved et kik på annoncer, hjemmeside, streamer, m.v. En anden klar linie kan trækkes i det materiale, der er tiltænkt gymnasierne, hvilket kan ses ved et kik på Aalborg Universitets Studieguide og de posters, der er trykt og opsat på gymnasier og HTX er. Tekstmæssigt har der været en række folk indover: Først og fremmest er en tidlig udgave af hjemmesiden nu samt uddannelsesbeskrivelser blevet testet af gymnasieelever i et fokusgruppeinterview så sprogbrug, budskab og formidling i det hele taget rammer tidsånden. Bl.a. er vi blevet mere opmærksomme på, at de tre landinspektørfagligheder arealforvaltning/planlægning, geografisk informationssystemer og opmåling/kortlægning - skal promoveres mere ligeligt, ligesom det har været en erkendelse, at vi skal spille på langt flere ikoner og promovere langt flere jobmuligheder end hidtil. Alt skal med andre ord ikke kun fokuseres omkring manden med teodolitten og den privatpraktiserende landinspektør. Alle tekster og billeder har været igennem hænderne på både undervisere, landinspektører i forskellige jobfunktioner, potentielle såvel som nuværende studerende, professionelle markedsføringsfolk og mange flere! Nu er det bare at vente på resul tatet. Forhåbentlig vil vi høste frugterne af den ret krævende og dyre markedsføringsindsat allerede til sommer helst i form at et studenteroptag på studerende! Michael Tophøj Sørensen Studieleder geoforum.dk 73 februar

12 Nyhed på Et skridt på vejen til geo-sektorens snævre jobmarked Mange af vores medlemmer har erfaret at det kan være vanskelligt at få tilstrækkeligt med kvalificerede ansøgere, når en ledig stilling slås op. Når det nærmeste netværk er udtømt, melder spørgsmålet sig: Hvor bør man annoncere? Problemet er størst, når man skal finde en god specialist indenfor vores sektor. Med en lille risiko for at fornærme nogen, så tilhører specialisterne i vores medlemskreds måske ikke lige frem de personer, der bruger mest tid på proaktivt at trawle jobsøgningstjenester igennem. På den anden side er det jo heller ikke hver dag at et drømmejob inden for sektoren slås op. Geoforum har i nogle år kunne glæde en del medlemmer, både på arbejdsgiver og arbejdstagers side, med at medtage stillingsannoncer i bladet. Vi ved at stillingsannoncerne bliver læst og vi ved, at de har resulteret i ansøgninger og stillingsbesættelser. Engang imellem sker det så desværre, at deadlinen på vores blad ikke helt passer med behovet for en stillingsannonces ansøgningsfrist. Det vil vi nu kompensere for. Fremover vil der være et område på der hedder Ledige Jobs. Tanken er her, at beskrivelsen af en ledig stilling skal være kortfattet. Til gengæld vil der ofte være en henvisning til det fulde opslag, der normalt findes relevante offentlige eller private virksomheds hjemmeside. Sekretariatet håber således, at denne lille nyhed vil indgå i de fremtidige overvejelser om hvor man bør annoncere. Geoforum tilbyder nu, at medlemmerne kan få deres ledige jobs vist på som et supplement til en synlig stillingsannonce i bladet og som et alternativ til en seddel på opslagstavlen i det lokale supermarked. 12 geoforum.dk 73 februar 2006

13 Af en kortsamlers bekendelser Af Thorkild Høy Redaktionen har fra et af vores lidt ældre medlemmer, landinspektør og forfatter Thorkild Høy, modtaget denne beretning om en kortsamling lidt ud over det sædvanlige. I min bog Fra Himmerland til Pearyland som indeholder en del erin dringsstof, fortæller jeg også om min fascination af kort, og jeg har fået lyst til at expandere over dette emne. De fleste kortsamlere samler på gam le kort. Jeg har kun eet rigtig gammelt kort, et Danmarkskort med påtegningen Carel Allardt excudit. Carel Allardt virkede i Amsterdam omkring 1650 og kortet vi ser da også Danmark i besiddelse af Skåne, Halland og Blekinge. Kortet er indrammet og har oprindelig udgjort en del af et atlas. Eigil Knuth har givet mig det. Kortet er ikke nævnt i Bo Bramsens Gamle Danmarkskort. Nævnte værk er i øvrigt ikke ganske fejlfrit. Hovedparten af min kortsamling be står af nyere kort, uhjælpelig på vej til at blive ældre. De er dels falsede, dels plane, forvaret i kortskabe. Endvidere er der nok atlas og kortbøger. Der er udskrevet kartotekskort, hvorved jeg kan konstatere at antallet er noget over Kartoteket omfatter ikke helt nye danske kort, brugskort, men dækningen er indtegnet på et oversigtskort. På et tidspunkt bevilgede Geodætisk Institut et komplet sæt Danmark 1: Der er et betydeligt antal fotogrammetriske manuskript-kort, en del målebordsblade i 1: og alle blade med søer på i 1: Hvorledes opstår en sådan interesse bliver jeg undertiden spurgt. Jeg bliver svar skyldig, men den er ældre end min skolegang, for allerede inden jeg kom i skole som 7-årig, ønskede jeg mig et atlas. Undertiden svarer jeg med et mod- spørgsmål: Folk dyrker de mærkeligste sportsgrene. Hvordan er de kommet på den ide? Nåh ja, siger mange så. Folk kan have de særeste ideer, føjer jeg til for egen regning. Mit hjems beskedne bogsamling indeholdt kortbogen Generalstabens Kort Danmark i 1: I Jylland. Kjøbenhavn 1915 Pris 2,75 Kr. Den må være kommet min far i hænde mens han var indkaldt til sikringsstyrken Den lagde jeg efterhånden beslag på, og på et tidspunkt begyndte jeg med rødt tusch at fremhæve befar - ne veje med videre, en vane jeg har opretholdt til i dag, så min færden på kloden er veldokumenteret - kartografisk set. Omtalte kortbog besidder jeg stadig, men den bærer unægtelig spor af ikke alt for næn som behandling. I Himmerland, tæt ved Støvring, var der indtegnet en sø, Julstrup Sø, med en interessant konfiguration som jeg higede efter at se, men jeg kunne ikke finde den og måtte til sidst slutte, at den måtte være udtørret og indskrev med det rød tusch et u i søen. Adskillige himmerlandske søer fik denne påtegning, blandt andre Vilsted Sø, der på dette kort endnu var en sø af betydelig størrelse. Den er i øvrigt på vej til at blive genskabt. Begrænsede midler førte til, at jeg i mange år måtte klare mig med Geodætisk Instituts Automobilkort, 3 blade i målforholdet 1: Disse kort er stadig nyttige, hvis man får brug for at kende forløbet af nedlagte jernbanelinier. Senere anskaffede jeg mig de såkaldte 1-cm kort, stadig mit foretrukne kortværk under bilture i Danmark, de løse falsede blade. Jeg er meget bekymret over, om det på et tidspunkt bliver muligt at få opdaterede udgaver. Atlasudgaverne synes jeg er upraktiske at have i en bil. Dem reserverer jeg til hjemmebrug. Kortene i de forskellige navigations-apparaturer er ikke altid fuldt opdateret, hvad mange købere næppe er opmærksom på. Før min første længere udenlandsrejse, som gik til Norge i 1946, søgte jeg kortmateriale og fandt, at Norge var meget dårligt dækket med kort i mellemmålestokke. Over flere fylker fandtes kun altmodig udseende sort-hvide kort i 1: Senere aflagde jeg besøg i Norges Geografiske Oppmåling som havde til huse i en beskeden bygning nær kongeslottet. Jeg har også stukket næsen inden for i det væsentlig mere omfattende byggeri for Statens Kartverk - som det nu hedder - i Hønefoss, og i Kartverkets afdeling for farvandskortlægning i Stavanger. I min samling er der eksempler på de ældre serier i 1: , de såkaldte gradteigs-kart og rektangelkart, såvel som på det moderne kortværk i 1:50.000, der for længst dækker hele Norge. Desuden udgives der en række specialprodukter. Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen har i atlasform udgivet Dybdekart over Norske Innsjøer En af de drivende kræfter bag dette var Josef M. Santha, ungarsk flygtning i Norge. Jeg traf ham på kartografikongressen i Budapest i Omvæltningen har tilladt ham at nyde sit otium i sit fædreland. Da jeg begyndte at udforske Sverige, havde jeg Turistkartan over Sverige i 1: Af dette kortværk lykkedes det mig efterhånden at anskaffe samtlige 24 falsede blade, desuden nogle blade (efterhånden en hel del) af kortværket Generalstabens karta over Sverige, udgivet af Rikets allmänna kartverk i 1: (sydlige Sverige) og 1: (nordlige Sve- geoforum.dk 73 februar

14 Af en kortsamlers bekendelser rige), i hovedsagen sort-hvidt men dog med blåt på vandområder, terrænforhold vist med bakkestreger. På nogle af disse blade (Småland) var især søkonturer ikke alt for korrekte. Jeg gjorde en bemærkning herom til en geografiprofessor ved Lunds Universitet. Ja, sagde han, Man må være glad, blot længdeudstrækningen er rigtig. Siden da er Sverige blevet dækket af et moderne, flerfarvet kortværk i 1: flere afledede kortværker. Ifølge mit kartotek besidder jeg 46 blade af dette kortværk, de fleste falsede men også nogle piano, hvoriblandt forsøgsbladet Linköping, der blev udsendt i 1950, så brugerne kunne kommentere kortværket inden det blev sat i produktion, en fremgangsmåde flere lande har fulgt, men så vidt jeg ved, aldrig Danmark. Nogle blade af det såkaldte økonomiske kortværk fra egnen omkring Farabol i det nordvestlige Blekinge, hvor jeg engang købte ødegård, er der også. Dette kortværk, oftest i målforholdet 1:10.000, er et slags topografisk matrikelkort. Nær Farabol beså jeg i skoven Vitasten et overlevende grænsemærke sat af Sveriges og Danmarks konger i tidlig Middelalder. Turistkartan er blevet afløst af Bil & Turistkartan som dækker Sverige i 8 blade, de sydlige i 1: , de nordlige blade i 1: Der er gode overlapninger. Hvem kender ikke det at færdes på skillelinien mellem 2 kortblade. Over Skåne er der et specialkort i 1: (nyeste udgave i mit eje er fra 2001). Finland er også godt repræsenteret i min samling. Finland er et land, jeg nærer varme følelser over for siden en tur til landet i 1948, arrangeret for nordiske landinspektørstuderende. Kortlægningen af de store, finske søer sorterer under den marine kortlægning. I 1961 deltog jeg i kortlægningen af søen Pielinen i Karelen, en uforglemmelig oplevelse. Man brugte bl.a. at anbringe fixpunkter i toppen af høje træer, Trätoppsmarken, en metode det heldigvis ikke har været nødvendig at tage i brug i Danmark, selv om mange søer er omkranset af træbræmmer. Jeg misundte ikke de medarbejdere der skulle kravle op i høje graner og anbringe mærkerne. For så vidt angår de baltiske lande rummer samlingen kort fra tiden før 2. Verdenskrig. Nu er kortværker fra disse lande frit tilgængelige. Så længe Sovjetunionen eksisterede var ægte kort i større målforhold end ca. 1: utilgængelige. Det samme gjalt dens lydlande. Efter at krigen var slut i 1945 hørte jeg rygter om, at der fandtes en samling af originale russiske kort, kort som var erobret af tyskerne, men nu var i dansk besiddelse og blev forvaret i Geodætisk Instituts kortsamling. Med professor Niels Nielsens hjælp fik jeg adgang til denne samling. På en del af bladene var der indtrykt navnestof med latinske bogstaver. På et af bladene - jeg husker ikke længere målforholdet, måske 1: sås en arbejderkoloni (rabotjij posjolok). Jeg funderede over, om sådanne efterhånden kunne være blevet fyldt op med tvangsarbejdere. Det er nok sket i nogle tilfælde. Men ifølge russiskkyndige knytter der sig ikke negative følelser til fænomenet, da det bruges om det vi ville kalde skurbyer i forbindelse med store anlægsarbejder. Mange år senere ville jeg igen bruge denne kortsamling, Geodætisk Instituts, som siden er indlemmet i Det kgl. Biblioteks kortsamling. Den blev i øvrigt på dette tidspunkt opbevaret i matrikelarkivets tidligere lokale i hvælvingerne under Proviantgården. Det viste sig vanskeligere end forventet at få adgang, og jeg var under skarp overvågning af depotforvalteren. Efter omvæltningen er det blevet lettere at få ægte russiske kort. Min samling indeholder adskillige oblast-atlas i 1: Kort i større målforhold, synes det stadig at være vanskeligt at få, bortset fra visse specialkort, f.ex. købte jeg et kort over Ilmen-søen (1: ) i korthandelen i Moskva i Når jeg ovenfor skriver ægte russiske kort, skyldes det, at der i sovjettiden blev udgivet turistkort og bykort, som var manipulerede, visse ganske meget. Exempler på den slags kort har jeg adskillige af. De øvrige europæiske lande er vel dækket, mest i form af såkaldte turist- eller automobilkort, f.ex. har jeg over Tyskland samtlige blade i serien Generalkarte 1: , et fortræffeligt kortværk, hvis man ønsker afveksling fra det monotone motorvejskører, noget jeg er stærk forfalden til. Manglen ved disse kort og andre lignende er, at terrænforholdene skal man nærmest gætte sig til ud fra småvejenes krøllethed. For Frankrigs vedkommende er Michelin-kortene i 1: særdeles brugelige, især da prisen er yderst rimelig. Tendensen inden for den type kort er, at man mindsker antallet af blade, men de nye storblade er vanskeligere at håndtere. Samlingen indeholder et solidt antal kort i Bartholomew s Half-Inch (1:126,720) Series fra England og Skotland. Under, hvad der vist var, den anden internationale kartografikongres i Edinburgh 1964, beså vi det gamle firmas moderne trykkeri under vejledning af John Bartholomew, mit første møde med denne vindende person, 5. generation i ledelsen af dette gamle, velrenommerede familiefirma, som vist nu 14 geoforum.dk 73 februar 2006

15 Af en kortsamlers bekendelser er på andre hænder. Indledningsvis sagde han: I am afraid you will get nothing (i form af traktement). Vi var vel ikke i Skotland for ingenting. Senere er det mest Ordnance Surveys produkter, jeg har benyttet mig af, f.ex. serien Routemaster i 1: England har nølende adopteret metersystemet, og selv U.S.A. er endnu mere nølende på vej. Fra Asien er der ikke mange eksem - pler på officielle kort. Hemmelighedskræmmeriet lever stadig her. Men Israel er dog dækket i målforholdet 1: i 2 blade, hjembragt af min gode kollega Mogens Balslev. Han var i landet som Studentersanger. Kortene er trykt i 1963, altså før konflikten i 1967 og overfaldet på Israel 1973, konflikter landet gik ud af som sejrherre. Jeg er derfor lidt uforstående over for betegnelsen de besatte områder, burde hedde de erobrede områder. I Europa lever vi med betydelige grænseændringer som følge af krige. Undskyld mig denne digression. Indien og Kina er vel dækket af Nelles kort. Nelles Verlag, München, udgiver kort i en tiltalende kartografi. Fra besøget i Japan 1980 (kartografikongres) hjembragtes en del kort, sågar indsøkort. I kolonitiden udførte engelske (Directorate of Colonial Surveys senere Directorate of Overseas Surveys) og franske (Institut Geografique National) institutioner et stort arbejde med at kortlægge de enorme landområder disse lande besad, men efter afkoloniseringen er det mit indtryk, ar arbejdet med at ajourholde og forbedre kortlægningen er sat på vågeblus, så hvis man har brug for aktuelle data, er det nok bedst at benytte satellitbilleder, men her mangler navnestoffet. Fra Nord- og Sydamerika er der en del kort. Den på dette felt manglende amerikanske sans for hemmelighedskræmmeri gør sig gældende på disse to kontinenter. Jeg har besøgt flere kortlægningsinstitutioner i sydamerikanske lande og uden vanskeligheder købt kort i store målforhold. Som bilist i U.S.A. havner man kortmæssigt ofte ved kommercielle produkter af begrænset kartografisk kvalitet, der kan købes på enhver tankstation. De bedste bilkort produceres af organisationer for bilister som f.ex. AAA= American Automobile Association (i daglig tale Triple A). Men de er forbeholdt medlemmer. Henvisning til medlemskab af hjemlig forening gør det dog muligt at købe disse kort. Mit regionalgeografiske favoritområde har siden engang i 1930 erne været Oceanien, som jeg dog først nåede ud til i Fra Western Samoa - nu Samoa - hjembragte jeg med Karin Haldrups hjælp kortværket i 1:20.000(27 blade). Kingdom of Tonga findes dækket af 23 blade i 1:25.ooo Næsten alle de øvrige øgrupper er også godt dækket, men her og der er moderne kortlægning nået frem meget sent. Lad mig slutte af med at nævne, at min kortsamling selvfølgelig også rummer en del indsøkort fra Norge, Sverige, Finland, Rusland (Det kaspiske Hav, er i ordre og man meddeler, at det kan tage et år, inden det kan leveres). Og Baikal, Jordens dybeste sø, Polen, Tyskland, Østrig, Schweiz, Ungarn (Balaton). Endvidere: Det døde Hav, Victoriasøen, Tanganjika (Jordens næstdybeste), de store canadisk-amerikanske søer. I forbindelse med den 18. internationale FIG-kongres i Toronto besøgte jeg Canada Centre for Inland Waters i Burlington ved Ontariosøen, syd for Toronto, og så der en opmålingsbåd på trailer næsten magen til min egen, blot var den noget større. Kort der viser dybdeforholdene findes over Den store Saltsø i Utah og Titicacasøen på grænsen mellem Peru og Bolivia, den sø der ofte, til min irritation, betegnes som verdens højest beliggende, sejlbare sø. I Tibet findes mange søer der ligger højere, og de lader sig formentlig også besejle, men Titicaca er unik derved, at den har en skibsrute der, da jeg var på de kanter, kun havde afgange én gang om ugen, og det passede ikke ind i min tidsplan, men lejlighed til at sejle på søen skaffede jeg mig dog flere gange. Samlingen rummer også 62 kort over newzealandske søer, søer væsentlig større og dybere end de danske, Lake Hauroko, sydligt på Sydøen, har en maximumsdybde på 462 m. At disse kort findes i min samling, skyldes venskabet med New Zealands indsøkortlægger, Jack Irwin. Vi udvekslede kort, og jeg har besøgt ham privat 2 gange. Han og hans kone har også været i Danmark flere gange, og de varsler et nyt besøg i år. I tidens løb er der selvfølgelig aflejret en del nationale kortkataloger, de allerfleste nu stærkt forældede, men jeg abonnerer stadig på. ajourføring af Geokatalog 2 fra Internationales Landkartenhaus i Stuttgart. Thorkild Høy geoforum.dk 73 februar

16 Arrangementer i Geoforum Hvad kan masseudtræk af tingbogen anvendes til? Arrangementgruppe vest indbyder til medlemsmøde torsdag d. 6. april kl på Fyn Sammenstilling af Tingbog, ESR, Matrikelregister på baggrund af masseudtrækaf tingbogen og OIS (Middelfart kommune). Tingbogens registrering af lokalplaner og byplanvedtægter sammenholdt med en PlanDK2 registrering. Tematisering af off. retlige tinglyste rådighedsindskrænkninger på baggrund af tingbogsudtrækket: IT udviklingen stræber mod digital forvaltning som vil give det offentlige mulighed for at lave digital sagsbehandling eller f.eks. give borgere mulighed for at se samtlige forhold vedrørende sin ejendom. En afdækning af sammenhænge mellem registrene kan være med til at belyse forskellige ulemper, fejl eller mangler i de tre registre. Tinglysningsloven har til formål at registrere rettighedsforhold af samlede og bestemte faste ejendommen. Tingbogens føres således med dette for øje. Matriklen reguleres gennem udstykningsloven, hvis formål er at identificere fast ejendom. Denne identifikation anvendes i Tingbogen, men der ikke overensstemmelse mellem ejendomsbegreberne i Matrikelen og Tingbogen. Ejendomsvurderingen har til formål at vurdere en ejendom. En vurderingsejendom er ikke et ejendomsretligt begreb - dvs. det har ikke som formål at afgrænse og identificere ejdomsretten eller andre rettigheder vedrørende en fast ejedom, som sker i Matrikelregistret og Tingbogen. LIFA har i samarbejde med ESBT og Middelfart kommune lavet forskellige spændende analyser der afdækker ovenstående problemstillinger. Oplægget afholdes af bl.a. Lennart Hansen fra LIFA Mødet finder sted: Landbrugcenter Fyn, Damsborgvej 11, Vissenbjerg. Afkørsel 54 fra motorvejen. Deltagelse er gratis - men vi vil gerne have tilbagemelding på antal tilmeldte En trist historie Desværre har vi måtte flytte arrangementet om FOT to gange tidligere. Senest var flytningen til stor gene for flere af vores medlemmer, der var mødt op til et arrangement, som ikke blev afholdt. Dette undskylder vi meget. Vi vil derfor indtrængende opfordre alle til at tjekke for eventuelle sidste-øjebliks-ændringer, selvom disse er meget sjældne. 16 geoforum.dk 73 februar 2006

17 Arrangementer i Geoforum Status for Servicefællesskabets FOT-aktiviteter mm. Arrangementsgruppe Vest flytter medlemsmøde fra d i Viborg til d i Århus. På grund af sammenfald med andre relevante arrangementer har vi måttet flytte dette møde hele to gange. Vi beklager meget hvis nogen ikke rettidigt har modtaget information om den første flytning, derfor bedes tilmelding ske via hjemmesiden, således at direkte kommunikation er mulig. Emnerne er mere aktuelle end nogensinde, og indlægsholderne vil medtage helt frisk viden fra Projekt FOTdanmark s aktiviteter. Sæsonen for udbud og bestilling af årets kortlægnings- og ajourføringsopgaver er i gang, og mange har overvejelser om valg af kortstandard mm.. Vi sætter fokus på emnet med temaerne: Status for Servicefælleskabets FOT-aktiviteter ang. specifikationer og økonomi/organisation. v. Inge Flensted, Herning kommune og Bente Nerup, Hjørring kommune. Geokodning af bygningstemaet v. Bente Nerup Tirsdag d. 14. marts, kl. 14:00, hos Århus Kommunale værker, Bautavej 1, 8210 Århus V. Deltagelse er gratis, tilmelding via hjemmesiden. Matriklen før den første matrikel - Ekskursion til Nordsjællandske skove Søndag den 30. april 2006 kl Som opfølgning til det meget spændende oplæg med titlen Matriklen før den første matrikel på Geoforums møde d. 10. januar 2006 i Øst gruppen (se referat andetsteds i bladet) arrangeres en ekskursion til Rude Skov og hvis tiden tillader det Geel Skov og Kirkeskoven ved Søllerød. Niels-Christian Clemmensen fra Kulturarvsstyrelsen vil være guide, og det vil være muligt at se og opleve de skel fra oldtidens dyrkning, som stadig er synlige i flere af de Nordsjællandske skove, samt forskellige typer af fortidsminder, som næsten altid findes i forbindelse med agresystemerne. Mødested: Busstoppestedet Vildtfogedvej midtvejs på Kongevejen i Rude Skov mellem Hørsholm og Holte. Her er også mulighed for at parkere. På mødestedet samles vi i bilerne og kører rundt i skovene. Til slut vender vi tilbage til udgangspunktet. Af hensyn til indhentning af køretilladelser i statsskovene er tilmelding nødvendig. Tilmelding foregår på inden tirsdag den. 18. april Husk hensigtsmæssig beklædning og fodtøj og en tår varmt på termokanden. Geoforum sørger for kagen. Mød op til en hyggelig eftermiddag i skoven! geoforum.dk 73 februar

18 Kongresser og møder 2006 DATO TITEL OG STED 2006 I 2006 Alle 7 kommisioner i det Internationale selskab for fotogrammetri og remote Sensing, ISPRS afholder midvejskongreser/symposier. Oplysninger herom findes på marts Dansk Intergraph Brugerkonference på Hotel Munkebjerg i Vejle marts Geoforum 2006, De Norske Kortdage, se: marts The introductory Seminar takes place March 30 - March 31, 2006, in Enschede / The Netherlands. More details are published at april Co-ordinate Systems and Transformations for Spatial Data Position (K. Mooney, A. Martin, Dublin Institute of Technology) maj Positional Accuracy Improvements in GI Databases (C. Rönsdorf, Ordnance Survey UK, F. Gielsdorf, TU Berlin) maj 25th Urban Data Management Symposium, Aalborg, Danmark, se: juni Quality of Geospatial Data and on Related Statistical Concepts (A. Stein, T. Bouloucos, ITC) juni Methods for Checking and Improving of DTMs (J. Höhle, M.Potuckova, Aalborg University) juni CaGIS, Auto-carto 2006, the Cartography and Geographic Information Society (CaGIS) is hosting a research symposium on cartography in the 21st century august InterCarto-InterGIS 12, Berlin Germany se: sep. GIScience-2006, 4th International Conference on Geographic Information Science, Muenster, Germany oktober The Nordic GIS Conference in Helsinki, se: For detaljerede programmer vedrørende ISPRS arrangementer, se: 18 geoforum.dk 73 februar 2006

19 Geoforums Mødekalender DATO STED TITEL 2006 Tirsdag 7. marts København Geografien i kommunikationen Tirsdag 14. marts Århus Status for Servicefællesskabets FOT-aktiviteter mm. Torsdag 16. marts København Michael Jackson, OGC (på engelsk) april København Kursus i Grundlæggende GIS Tirsdag 4. april København Digitalt kamera Torsdag 6. april Fyn Hvad kan masseudtræk af tingbogen anvendes til? Tirsdag 25. april København Generalforsamling Søndag 30. april København Matriklen før den første matrikel Tirsdag 9. maj København Registeraften hos EBST Tirsdag 13. juni København Titel endnu ikke fastlagt november Herning Danske Kortdage 2006 Møder i København afholdes, hvor intet andet er anført, kl hos: Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej København NV Møder i Vest afholdes, hvor intet andet er anført, kl hos: Naturgas Midt-Nord I/S Vognmagervej Viborg Tilmeld dig Geoforums kursus i Grundlæggende GIS inden den 15. marts 2006 se: geoforum.dk 73 februar

20 Geoforum Danmark Lindevangs Allé 4 Postboks Frederiksberg Geografien i kommunikationen Tirsdag den 7. marts Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej København NV Arrangenmentsgruppe Vest Status for Servicefællesskabets FOT-aktiviteter m.m Tirsdag den 14. marts Århus Kommunale Værker Bautavej Århus V Bemærk ny dato og nyt sted An Evening with Mike Jackson Torsdag den 16. marts Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej København NV Kursus i Grundlæggende GIS Mandag den 3. april til onsdag den 5. april Geografisk Institut Øster Voldgade København K

74 Marts 2006. geoforum.dk. mødestedet for geografisk information. På vej mod fælles europæisk referencegrundlag Se Lederen side 3

74 Marts 2006. geoforum.dk. mødestedet for geografisk information. På vej mod fælles europæisk referencegrundlag Se Lederen side 3 74 Marts 2006 geoforum.dk mødestedet for geografisk information På vej mod fælles europæisk referencegrundlag Se Lederen side 3 Hvad får man egentlig for sit medlemskontingent? Side 4 Beretning om Geoforum

Læs mere

Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen

Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen M I L J Ø M I N I S T E R I E T KORT & MATRIKELSTYRELSEN Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen Version 1.1, 2002-08-19 Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej 8 2400 København NV Tlf.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

Fosako møde 19. marts 2009 - Nyt fra Grundkort Fyn

Fosako møde 19. marts 2009 - Nyt fra Grundkort Fyn 18/3-2009 GKF-09-007 Fosako møde 19. marts 2009 - Nyt fra Grundkort Fyn De fynske kommuner forventer i samarbejde med KMS at etablere FOT i 2010. Udbuddet forventes udarbejdet og udsendt ultimo 2009. Fyn

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Maj 2007 Geoforum har fået ny præsident De første ord fra vores nye Præsident Lederen side 3

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Maj 2007 Geoforum har fået ny præsident De første ord fra vores nye Præsident Lederen side 3 84 Maj 2007 Geoforum har fået ny præsident geoforum.dk mødestedet for geografisk information De første ord fra vores nye Præsident Lederen side 3 Invitation til afskedsreception for Peter Normann Hansen

Læs mere

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Julemøde i Vest 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Konsolidering i de autoritative registre Grunde i matriklen incl. ejerlejligheder og bygninger på lejet grund Præmatrikel Bygninger i

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 APRIL 2002 ÅRGANG 2 NUMMER 6 Formanden har ordet: Kommentar fra generalforsamlingen Det var med en vis spænding, vi i bestyrelsen, så frem til generalforsamlingen.

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

3D matriklen i et fremtidsperspektiv

3D matriklen i et fremtidsperspektiv 3D matriklen i et fremtidsperspektiv Lars Bodum Center for 3D GeoInformation Aalborg Universitet Esben Munk Sørensen Land Management Aalborg Universitet Hvad er problemet? Vi diskuterer mange gange løsninger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

FÅ HELE VERDEN INDENFOR

FÅ HELE VERDEN INDENFOR FÅ HELE VERDEN INDENFOR Vægkort, glober, atlas, dug, tapet, gulvlaminering og meget mere! Firmakatalog Her i vores nye katalog kan du se et lille udvalg af vores store sortiment. Nordisk Korthandel er

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS integration BRUGERMANUAL Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GS GIS-OIS integration Brugermanual Software manual Udgave: 1 Dato: 20-05-2008

Læs mere

NYHEDSBREV! 1/2013 udsendt uge 10

NYHEDSBREV! 1/2013 udsendt uge 10 KLYNGEKLUBBEN ODSHERRED er flyttet ind i Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sjælland. Den første del af 2013 har i høj grad stået i flytningens tegn det har også betydet at nogen af de planlagte

Læs mere

36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014

36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014 36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014 DU INVITERES TIL FORTÆLLING OM SKOLEN OG GENERALFORSAMLING Sæt kryds i kalenderen ud for fredag den 28. marts, hvor du kan få nogle hyggelige

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

DDO 2012 STILLER SKARPT PÅ DANMARK

DDO 2012 STILLER SKARPT PÅ DANMARK DDO 2012 STILLER SKARPT PÅ DANMARK Trelleborg ved Slagelse er en ringborg, opført ca. år 980. Inden for ringvolden er der spor af i alt 16 langhuse. DANMARKS DIGITALE ORTOFOTO 2012 COWI stiller endnu engang

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Tema 1: Standard Jobsøgning Oplæg 1-4 (ud af 9) CV - Få basis i orden, og få styr på de vigtigste krav dit CV skal opfylde ift. Indhold og opsætning. Lær hvordan du

Læs mere

VEJEN TIL FREM- TIDEN

VEJEN TIL FREM- TIDEN VEJEN TIL FREM- TIDEN Idékatalog til ungdomsuddannelser Inspiration og aktiviteter 22.-26. sep. 2014 Hvem står bag Dansk Naturvidenskabsfestival er non-kommerciel og arrangeres af Danish Science Factory

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret.

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Forretningsudvalgsmøde (20082012) Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Peter RønningBæk Thorben Meldgaard

Læs mere

VandGraf VarmeGraf ElGraf Brugermøde

VandGraf VarmeGraf ElGraf Brugermøde VandGraf VarmeGraf ElGraf Brugermøde Ved Lars Bodin & Jesper Stahl Madsen Program Programændringer og fejlrettelser: Ny VandGraf brugervejledning! Forbedret Lukkeplan v/jsma Brugerdefinerede layout og

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med tilføjelse af punkt om frivillig eksamen i forb. med speciallægeanerkendelse. 2.0 Velkommen til Naja Bjørslev

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Mødet afholdtes på DHI Institut for Vand og Miljø s adresse, Agern Alle 11, 2970 Hørsholm. Torkil Jønch-Clausen bød velkommen

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag d. 6/2-2013

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag d. 6/2-2013 Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag d. 6/2-2013 Tilstede: Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Hanne, Thomas og Rikke. Fraværende Marika (suppleanter) Herudover deltog nyvalgte suppleanter

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

citrus case Forsvaret

citrus case Forsvaret citrus case Forsvaret citrus case Forsvaret Med ca. 24.000 medarbejdere er Forsvaret i dag en moderne virksomhed i konstant udvikling, og der er derfor et stort rekrutteringsbehov til Forsvarets uddannelser,

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Kloakken Din hverdag nu og i fremtiden Den er lige under os. TV-Inspektionsgruppen i Danmark informerer om kloakledningerne

Kloakken Din hverdag nu og i fremtiden Den er lige under os. TV-Inspektionsgruppen i Danmark informerer om kloakledningerne Kloakken Din hverdag nu og i fremtiden Den er lige under os TV-Inspektionsgruppen i Danmark informerer om kloakledningerne TV-Inspektionsgruppen består af TV-inspektionsfirmaer, der løbende kontrolleres

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 4. februar 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 01-2008 19. januar 2008 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2007 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

Dialogmøde 3. maj 2012

Dialogmøde 3. maj 2012 Dialogmøde 3. maj 2012 Status i Novia Katastrofalt 2011 Nye lokalaftaler 3F og HK Løn freeze på de administrative 1. kvt 2012 på budget 1 års fødselsdag i Aviator familien Status udenfor Markedet er presset

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

Velkommen. Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune

Velkommen. Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune Velkommen Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune Velkommen til Aalborg Universitet i Ballerup Praktiske oplysninger. Kaffepause i forhallen, frokost med sandwich og lejlighed til at netværke,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere Grafisk design og layout for ikke-grafikere 4. og 5. maj 2009 Teknologisk Institut Taastrup 1. og 2. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Lær at opstille et appellerende og spændende layout Få indblik

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger den 27. marts 2008 i Aalborg

Referat fra generalforsamling i Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger den 27. marts 2008 i Aalborg Referat fra generalforsamling i Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger den 27. marts 2008 i Aalborg Deltagere: Fra bestyrelsen: Peder Vejsig Pedersen, Thorkild Green Jensen, Tøger Nis Thomsen og Torben

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Knud Pedersen Jernbanegade 20 4690 Haslev Nævnet har modtaget klagen den 28. januar 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Kære medlem Hvem er vi egentlig? Er det kun det grå guld, der tror på en nordisk identitet? Ser ungdommen et fællesskab? Hvad med vores nye

Læs mere

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi.

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi. OB-NYT April 2014 Overblik Fra bog til film I uge 14 og 15 har hele overbygningen været i gang med forskellige projekter. 7. og 8. klasse har arbejdet sammen på kryds og tværs i begge uger. Den første

Læs mere

Test din viden om verden!

Test din viden om verden! Test din viden om verden! STORBRITANNIEN SVAR: 1. Liverpool 2. London 3. Manchester Hvor stor en del af jordarealet anvendes til landbrug? 1. 24 % 2. 53 % 3. 78 % INDONESIEN 1. Bandung 2. Jakarta 3. Surabaya

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010 April 2010 Henvendelse: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Fax: 73 76 76 77 e-mail: post@aabenraa.dk hjemmeside: www.aabenraa.dk Retsregler: Grundene udbydes til salg jf. bekendtgørelse

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

31. august, 2012. A window of opportunity. Den kinesiske plejehjemssektor

31. august, 2012. A window of opportunity. Den kinesiske plejehjemssektor 31. august, 2012 A window of opportunity Den kinesiske plejehjemssektor Delegationsrejse til Vestkina d. 25.-29. november I forlængelse af informationsmøderne i Danmark arrangerer Eksportrådet en besøgstur

Læs mere

Destination Aalborg. Nye muligheder i Nordjylland

Destination Aalborg. Nye muligheder i Nordjylland Destination Aalborg Nye muligheder i Nordjylland læs mere om: Bentley Map til Københavns Kommune 3D i MicroStation & PowerCivil Maskinstyring - næste logiske skridt Rammeaftale med Aalborg Forsyning DANVA

Læs mere

Guiding Innovation Forward - Bliv en del af holdet hos Arrow ECS

Guiding Innovation Forward - Bliv en del af holdet hos Arrow ECS Guiding Innovation Forward - Bliv en del af holdet hos Arrow ECS 2 Arrow ECS Stedet hvor udfordringer bliver til muligheder Som medarbejder hos Arrow ECS bliver du en del af et innovativt arbejdsmiljø,

Læs mere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Hovedbestyrelsesmøde den 26. juni 2015 Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92 5592 Ejby og 27. juni 2015 på Ungdomslejren Skallebøllecentret, Vissenbjerg

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Ad 3. Opsamling fra referat fra 29. møde (beslutningspunkt) Ingen kommentarer

Ad 3. Opsamling fra referat fra 29. møde (beslutningspunkt) Ingen kommentarer Referat Specifikationssekretariatet GST/DAB Rentemestervej 8 2450 København NV Tlf.: 72 54 50 89 www.fotdanmark.dk e-mail: kft@gst.dk 30. møde i FOT Specifikationsforum den 21. november 2013, kl. 10:00-15:00

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Landbruget i landskabet FRA REGULERING TIL PLANLÆGNING Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Allan K. Olesen, ako@landbonord.dk

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding August 2010, nr. 6 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 17. august kl. 18:00 til virksomhedsbesøg hos Nordisk Skoletavlefabrik, Kolding Kl. 18:00 får vi en rundvisning på virksomheden.

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

- Går du rundt og. skaber dig?

- Går du rundt og. skaber dig? - Går du rundt og skaber dig? 2 Hvis du går rundt og skaber dig, er din organisation Arkitektforbundet er for skabende mennesker. Dvs. for arkitekter, designere og planlæggere. Ja, for alle, der arbejder

Læs mere

Å R S M Ø D E 2 0 0 7

Å R S M Ø D E 2 0 0 7 NORDISK FORUM FÖR BYGGNADSKALK RAKENNUSKALKIN POHJOISMAINEN FORUMI Å R S M Ø D E 2 0 0 7 Greenwich, England 14. 16. september 2007 The annual meeting for the Nordic Building Limes Forum 2007 is held in

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Dante i 1993 Dante Alighieri i Viborg 11.januar 1993

Dante i 1993 Dante Alighieri i Viborg 11.januar 1993 Dante i 1993 11.januar 1993 Der indkaldes herved til generalforsamling 4.februar 1993 i Biblioteket på Viborg Katedralskole kl.19.30. Dagsorden ifølge lovenes $ 9: 1.Formandens beretning. 2.Foreningens

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Invitation. - kun for kvinder

Invitation. - kun for kvinder Invitation Woman 2014 Torsdag d. 28. august 2014 - kun for kvinder Præstér, når det gælder! - og oplev suset fra saltvandsindsprøjtningen i mange aspekter af dit liv. Ikke mindst på jobbet! Energi, glæde,

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING. Palle Flebo-Hansen. Fortsættelse af nr.1. udvidet version. Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør

PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING. Palle Flebo-Hansen. Fortsættelse af nr.1. udvidet version. Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING Fortsættelse af nr.1. udvidet version Palle Flebo-Hansen Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør www-lovløsetidende.dk Mail: palleflebohansen@gmail.com

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

Erna Storgaard Kastanievænget 1 Tlf.: 22 25 90 30 7173 Vonge Mail: erna@storgaardinnovation.dk

Erna Storgaard Kastanievænget 1 Tlf.: 22 25 90 30 7173 Vonge Mail: erna@storgaardinnovation.dk Personlige oplysninger Født: 11. oktober 1965 Profil Jeg brænder virkelig for Lean-filosofien og implementering heraf, arbejder struktureret og selvstændigt i forhold til planlægning og gennemførsel af

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

IT Service Management - the ITIL approach

IT Service Management - the ITIL approach IT Service Management - the ITIL approach Mikael M. Hansen mhansen@cs.aau.dk 2.2.57 Mikael M. Hansen Page 1 TOC Mine indlæg Dagens program: IT Service Management Alternativerne ITIL

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere