geoforum.dk mødestedet for geografisk information Februar 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "geoforum.dk mødestedet for geografisk information Februar 2006"

Transkript

1 73 Februar 2006 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Der er et klart behov for at vi forholder os mere direkte til fødekæden fra forskning via uddannelse til erhvervslivet Se Lederen side 3 Vi går nu ind i en periode med masser af spændende arrangementer. Det bliver et stærkt forår Side 5, Et moderne kig bagud Læs om det interessante medlemsmøde om arkæologi og moderne målemetoder Side 6-7 En ny standard og datamodel er nu på plads til gavn for vores vandforsyning Side 8-9 Hvad gør man når interessen er ved at dø ud? Landinspektøruddannelsen har store udfordringer Side En usædvanlig privat kortsamling vi bringer et kig ind i Thorkild Høys kortverden Side Grundlæggende GIS - Tilmeld dig før pladsen slipper op! Se

2 geoforum.dk ISSN Medlemsblad for Geoforum Danmark, som er en ideel forening, der på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information. Geoforum Danmark Lindevangs Allé 4 Postboks 218 Lindevangs Allé 4 Postboks Frederiksberg Tlf.: Fax Redaktionen Ansvarshavende Lars Tyge Jørgensen Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej København NV Tlf Fax Jacob Gadd Geoforum Danmark Tlf Grafiker Mette Borg Geoforum Danmark Trykkeri C.A Backhausen aps Fuglevangsvej 12 C 1962 Frederiksberg C Tlf Fax Kommende numre Deadline Nr marts 2006 Nr april 2006 Nr maj 2006 Indholdsfortegnelse Leder: Vores forskning og den samlede fødekæde... 3 Farvel og stort tak til Vagn... 4 Stærkt forår... 5 Stillingsannonce... 5 Fra målebord til GPS og Georadar Opmåling og arkæologi Referat af Lise Lausten Frederiksen... 6 Standardisering af forsyningsdata sådan gøres det! Referat af Kirsten Elbo... 8 Markedsføring af Landinspektøruddannelsen Af Michael Tophøj Sørensen...10 Nyhed på Et skridt på vejen til geo-sektorens snævre jobmarked Af en kortsamlers bekendelser Af Thorkild Høy Geoforum s arrangementer...16 Kongresser og møder Geoforum mødekalender...19 Aktuelle arrangementer i Øst og Vest Bestyrelse og udvalgsformænd Bestyrelse Peter Normann Hansen, BlomInfo A/S, Johnny Fredericia, GEUS, Mads Staunskjær, Scankort A/S, Lars Brodersen, Aalborg Universitet, Bente Neerup, Hjørring Kommune, Per Friborg, Vejdirektoratet, Hans Skov-Petersen, Skov & Landskab, KVL, Suppleanter Inge Flensted, Herning Kommune, Michael Israelson, Intergraph, Sjællandske arrangementsgruppe (ArrØst) & geoforum.dk Lars Tyge Jørgensen, KMS, Jyske arrangementsgruppe (ArrVest) Carsten Sandgaard Christensen, Vejdirektoratet, Tidsskriftsgruppen Henning Sten Hansen, DMU, AAU, Uddannelsesudvalg Jacob Gadd, Geoforum, Geodataudveksling Vakant INSPIRE back-up Inge Flensted, Herning Kommune, Basisgeometrigruppen Lars Bodum, Ålborg Universitet, Kortdage 2006 & WMS/WFS gruppen Bo Overgaard, Carl Bro, Ortofotogruppen Søren Buch, BlomInfo A/S, geoforum.dk 73 februar 2006

3 Leder: Vores forskning og den samlede fødekæde Jeg har i tidligere Ledere berettet fra mine møder med DTU og Dansk Rumfartscenter. Her i januar har jeg besøgt yderligere to af vores forskningssteder, nemlig Aalborg Universitet og Københavns Universitet. Tiden er således til at trække linierne op. Situationen på arbejdsmarkedet er på nuværende tidspunkt af en sådan karakter, at der fra flere steder meldes om mangel på såvel kvalificeret akademisk som teknisk arbejdskraft indenfor vores sektor. Dette skyldes blandt andet den positive udvikling i bygge- og anlægssektoren vi oplever i disse år. Som paradoks til situationen på arbejdsmarkedet oplever Aalborg Universitet i øjeblikket et fald i interessen for landinspektøruddannelsen. Der er således kun 20 tilmeldte på 2005 holdet. Samtidig befinder vi os i en tid, hvor den samlede brug af geografisk information stiger, som en konsekvens af den generelle og brede udvikling i vores informationssamfund. Derfor er det vigtigt, at vi prøver at se på den samlede fødekæde inden for vores sektor. Vi skal for alvor vurdere, hvor Geoforum bedst kan sætte ind og vi skal handle. De problemstillinger vi står med, handler ikke alene om de svækkelser man oplever flere steder på vores universiteter på vores område specielt indenfor forskning etc.. Problemstillingerne berører den samlede fødekæde fra uddannelse til færdigudviklet arbejdskraft. Dette gælder uddannelse på både teknisk og akademisk niveau og det gælder arbejdskraft i såvel det offentlige som det private erhvervsliv. Når der hidtil har været på fokus på vores forskningssteder, skyldes det både nogle konkrete problemer, men i høj grad også det forhold, at det er her, at ny viden fødes og herfra at morgendagens vidensbehov i erhvervslivet skal stimuleres. I Geoforums bestyrelse er der en stor vilje til for alvor at arbejde med hele dette problemkompleks nu. Vi mener, at kunne se et behov for at Geoforum hjælper til med: at styrke koordinationen og øge dialogen og samarbejdet i mellem vores forsknings- og uddannelsessteder at styrke dialog og samarbejde mellem uddannelsesstederne og erhvervslivet at forsøge at øge bevidstheden omkring vores sektors forsknings- og uddannelsesbehov overfor det politiske system Geoforum vil derfor i den kommende tid etablere nogle initiativer, som forventeligt vil bringe os videre frem i den rigtige retning. Initiativerne vil løbende blive omtalt og behandlet her i vores medlemsblad. Og kære Geoforum medlem husk, at kommentarer og gode idéer og altid er velkomne. Med venlig hilsen Peter Normann Hansen INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Du indkaldes hermed til Generalforsamling i overensstemmelse med Geoforums vedtægter. Generalforsamlingen vil blive afholdt i København den 25. april 2006 I næste nummer af Geoforum.dk vil dagsorden, eventuelle fremsatte forslag og stedet for afholdelsen fremgå. Geoforum.dk nr. 74 vil være hos dig sidst i marts måned. geoforum.dk 73 februar

4 Farvel og stort tak til Vagn Torsdag den 9. februar holdt vi en velbesøgt afskedsreception for Vagn Laursen. Det blev et flot punktum for en meget flot karriere. En række prominente personer fra vores sektor valgte at hylde Vagn. 4 geoforum.dk 73 februar 2006

5 Stærkt Forår I skrivende stund ligger der et tyndt lag halv våd sne udenfor vinduet. Både klima og kalender fortæller, at det er stadigvæk vinter. Men foråret er på vej. Og det bliver et forår med en række gode tilbud til Geoforums medlemmer. Det skulle være nærmest mærkeligt, om du ikke er i målgruppen for mindst et af disse tilbud. Se blot listen over tilbudene for første halvdel af foråret: 7. marts kommer Lars Brodersen og Casper Sørensen til København for at fortælle og debattere om Geografien i Kommunikationen 14. marts giver arrangementsgruppe Vest en status for ServiceFællesskabets FOT-aktiviteter 16. marts er der foredrag i København med Professor Michael Jackson, der bl.a. har en fortid hos Laser-Scan og april afholder Geoforum kursus i Grundlæggende GIS 4. april er der medlemsmøde i København med titlen Digitalt Kamera 6. april er der medlemsmøde i Vissenbjerg, hvor der fortælles om hvad masseudtræk af tingbogen kan bruges til Læs mere om arrangementerne bagerst i bladet og på vores hjemmeside. En stor tak til de gode kræfter i arrangementsgrupperne og uddannelsesudvalget for endnu engang at give os et stærk forår med masser af aktiviteter. Make a real difference in digital Mapping Tele Atlas is a leading supplier of digital mapping, and the main supplier of geographic databases with detailed street level coverage. Our vision is to enable customers, partners, and the industry at large to develop technology that changes the way people explore the world, and new environments are built. The digital mapping industry is growing rapidly, and Tele Atlas accepts its foremost responsibility: to provide the best digital maps. Committed to innovation and excellence and the highest standards of accuracy, promoting and enabling some of the most advanced technologies, now s your opportunity to join a dynamic team where you will make a difference. Quality Training and Methods Co-ordinator based Copenhagen or Stockholm This is a crucial role responsible for leading and directing the training of production tools, working methods, and specifications within the local partner organisations. Working mainly on your own initiative, the Quality Training and Methods Co-ordinator will be responsible for initiating actions to ensure continuous improvements in quality, carrying out audits of databases as well as assessments within projects to ensure predictable and high quality output. Responsibilities will also cover organising and delivering trainings for local employees and partner organisations ensuring they are on the same education and training level and install check and roll out of hardware and tools. We are looking for a results oriented, quality minded individual. With a firm sense of initiative and a genuine interest in mapping, you will hold a relevant degree, or equivalent, and will have 3-5 years experience in project or quality coordination within an ISO certified company. This will be combined with advanced level knowledge of Access, MS Excel, and geographical data models and data processing (Map Info, ESRI). In return, we offer a competitive salary package, including pension, private health care, and a commitment to training. Interested? Then please your cv with letter of motivation (in English) to : Find out more about Tele Atlas on geoforum.dk 73 februar

6 Fra målebord til GPS og Georadar - Opmåling og arkæologi Referat af Lise Lausten Frederiksen Arrangementgruppe Øst afholdt d. 10. januar 2006 medlemsmøde omkring opmåling og arkæologi. Der var mødt mange spørgelystne medlemmer op, og de engagerede foredragsholdere gav et kig ind i en fascinerende verden bestående af blandt andet oldtidsagre, emissarie og georadar. Aftenen bød på tre meget engagerede foredragsholdere, der alle berettede om deres arbejdsfelt eller måleoplevelse. Matriklen før den første matrikel Niels-Christian Clemmensen, Kulturarvsstyrelsen Niels-Christian Clemmensen fortalte om Kulturarvsstyrelsens arbejde med at finde gamle oldtidsagre og dermed gamle markskel. Oldtidsagre er marker fra oldtiden (bronzealder eller jernalder). Disse oldtidsagre kan stadig ses i dag ved hjælp af de markskel, som fandtes omkring markerne. Oldtidsagrene er næsten udelukkende bevaret i skovområder, som ikke har været dyrket og dermed pløjet siden agrene var i brug. Omkring år 1800 var der forholdsvis lidt skov tilbage i Danmark, hvorfor områderne med bevarede oldtidsagre også er begrænsede. Af og til er det dog også muligt at ane oldtidsagrene i marker, der dyrkes i dag pga. særlige jordbundsforhold. Oldtidsagre kan på luftfotos vise sig som lysere eller mørkere striber i forhold til det omkringliggende område. Eftersøgningsarbejdet i marken består blandt andet i at genfinde de gamle passager og markskel omkring oldtidsagrene. Disse kan være markeret ved terrassekanter, skelvolde, stenrækker o.l. Skelvoldene er omkring cm høje og 3-5 meter bredde. At finde disse tegn på skel fra oldtiden kræver, efter de billeder Clemmensen viste, god øvelse og skarpe øjne. Hvis man går i skoven i foråret, kan man dog være heldig at erantis netop vokser på disse skelvolde, således det er muligt at se oldtidsagrenes afgrænsninger. Der ligger selvsagt et stort arbejde i blot at konstatere oldtidsagrene. Opmålingen af de gamle agre foregår i dag på moderne vis med totalstation og kodetabeller, hvorefter agrene optegnes i CAD og indgår i et GIS. Der optegnes skelvolde, terrassekanter, høje, højdekurver mv. efter udviklede signaturregler. Oldtidsagrene sammenlignes med det nutidige digitale matrikelkort, hvoraf ses, at de over 2000 år gamle skel fra oldtiden og skellene i dag ofte stemmer fascinerende overens. Derfor Matriklen før den første matrikel. Forskningen i oldtidsagre anvendes til at finde ud af, hvordan samfundet så ud, og hvordan man drev landbrug i oldtiden. Det handler bl.a. om markstørrelser, dyrehold, infrastruktur i form af veje, dyrkningsperioder mv. Der findes skel og veje som er 3500 år gamle. Clemmensen viste eksempler på fund af oldtidsagre på Sjælland og Bornholm. I Københavnsområdet er der for eksempel fundet en del oldtidsagre i Geel Skov ved Søllerød, i Rude Skov ved Birkerød og i Kirkeskoven ved Overød. Geoforum og Clemmensen arrangerer i samarbejde i foråret en eftermiddag i skoven i selskab med Niels-Christian Clemmensen, som vil vise os rundt i skovene og fortælle om oldtisagrene (se side 17 i dette blad). Aktiv ferie arkæologiske opmålinger i Nemi, Italien Thorbjørn Nielsen, Scankort A/S Thorbjørn Nielsen var i 2001 på en aktiv opmålings ferie i Nemi i Italien. Baggrunden var en fælles nordisk studieudgravning, hvor studerende og forskere fra Danmark, Finland, Sverige, Norge og USA arbejdede i somrene Thorbjørn gennemførte nogle opmålinger i området, 6 geoforum.dk 73 februar 2006

7 Fra målebord til GPS og Georadar - Opmåling og arkæologi fortsat... og fortalte denne aften om de oplevelser,arbejdet medførte. Nemi er en middelalderby, der ligger i en udslugt vulkan i Albanerbjergene 20 km sydøst for Rom. I området er der bl.a. fundet 4 villaer, 2 pragtskibe, en Dianahelligdom og et Emissarie til at kontrollere vulkansøens vandspejl. Dianahelligdommen indeholdte oprindeligt en del marmorskulpturer, men de vigtigste af disse står nu på Glyptoteket i København som et resultat af Carl Jacobsens interesse for arkæologi. Denne interesse betyder også, at Carlsbergfondet sammen med bl.a. Nordisk Ministerråd m.fl. finansierede den fællesnordiske udgravning. Thorbjørn var med til at supplere det eksisterende fikspunktsnet i området med en række nye plan- og højdefikspunkter samt at kontrolmåle de eksisterende fikspunkter. Grundet det frugtbare jord i vulkanområdet og den deraf vildvoksende vegetation, var det en udfordring blot at skabe sigtelinier mellem fikspunkterne. Fikspunkterne skulle bruges til det næste års udgravninger. En anden opgave var at gennemføre et omfattende fladenivellement på 5500 m 2 i et 2 meters grid, hvilket ligeledes foregik i det uvejsomme terræn. Nivellementet blev blandt andet anvendt til jordradarmålinger. Den sidste opgave gik ud på at opmåle emissariet. Emissariet er en tunnel gennem bjerget til nabodalen, der anvendtes til dræning af vulkansøen. Den er mere end 1500 meter lang, har et fald på ca. 20 meter og mange steder er der ikke ret højt til loftet. Det var også en vanskelig opgave pga. de trange forhold og sparsomt udstyr. Resultatet blev en plan over emissariet, hvilket var medvirkende til, at man fandt nye sammenhænge mellem tidligere fund og emsissariet. Det viste sig også, at en af de ældste romerske veje Via Appia ligger ovenpå emissariet. Til alle opgaverne anvendtes en totalstation. Arkæologiske opmålinger med georadar i 3D Poul Falkenberg, Falkenberg Miljørådgivning A/S Opmåling af underjordiske forekomster med georadar anvendes en del i udlandet, men Poul Falkenberg er en af de første i Danmark, som arbejder med teknikken. Han fortalte om teknikken og viste eksempler på brug af georadar i forbindelse med arkæologi. Georadaren udsender radarimpulser pr. sekund. Impulserne sendes ned i jorden, hvor de reflekteres tilbage til georadarens modtager. Der dannes en 3D visualisering af de forskellige jordlag og objekter, som findes i jorden. Georadaren er udstyret med en GPS-modtager, således georadaropmålingerne kan positioneres. Falkenberg Miljørådgivning råder over to typer af georadarer; en enkelt randet med kun én radarkanon og den helt nye flerrandede georadar importeret januar 2006, der har 14 radarkanoner med 12 cm ers mellemrum. Opløsningen i Z-retning (ned i jorden) er omkring 1 cm. Afhængig af radartype kan der måles ned til 5-10 meter under terræn. Efter opmåling, er der i diverse software mulighed for at fremstille horisontale og vertikale snit til analyse af jordbunden og dens indhold. Poul Falkenberg har anvendt georadar ved opmåling af gravhøje og ved opmåling på bl.a. Kronborg og Esrum kloster. På Kronborg har man bl.a. fundet gamle underjordiske minørgange (datidens landminer) fra midten af 1700-tallet ved hjælp af georadar. Der er også fundet gamle mure mv. under jorden på voldene omkring Kronborg. På Esrum Kloster er der bl.a. fundet stenfundamenter og trapper under jorden. Poul Falkenberg viste, hvordan man kunne se forskellige objekter under jorden i det indsamlede data. Også her må det konstateres, at der kræves et trænet øje. Instrumentet er ikke kun anvendeligt til arkæologi, men kan også anvendes til at finde nedgravede ledninger og analysere jordtyper. Alt i alt en spændende ny teknologi. Lise Lausten Frederiksen geoforum.dk 73 februar

8 Standardisering af forsyningsdata sådan gøres det! Referat af Kirsten Elbo Omkring 20 deltagere havde trodset vinterens mørke, og var mødt op i KMS for at høre om udviklingen og brugen af datamodeller på forsyningsområderne vand og kloak. Den første indlægsholder var Morten Haugaard Thomsen fra Dansk Vand- og Spildevandsforening(Da nva), der fortalte om udviklingen af det gamle DAS udvekslingsformat frem til den nye datamodel DAN-DAS (DANVA s Datamodel for AfløbsSystemer). Udvekslingsformatet DAS har eksisteret i 19 år og har i den tid fungeret som en dansk standard for ledningsudveksling på kloakområdet. Alt i alt, så må DAS siges at have været en succes, som branchen kan være stolte af. Men hvorfor så gå skridtet videre og udarbejde en egentlig datamodel? DAS er hen over årene kommet i nye versioner, senest DAS 4.0 og DAS 5.0, som begge anvendes sideløbende. Ydermere er der fra forskellig side udviklet individuelt på de eksisterende udvekslingsformater, således at der i dag er en situation, hvor der ikke eksisterer en entydig udvekslingsstandard og et ensartet brug. I 2001 gik arbejdet således i gang, efter at der i flere år fra kommunal side havde været efterspørgsel på en datamodel. Ydelsesbeskrivelse blev udarbejdet, forundersøgelse sat i gang, og 2002 blev NIRAS valgt, blandt en række af tilbudsgivende firmaer, til at stå for gennemførelsen af datamodelprojektet. Arbejdet blev afsluttet i 2004, efter at også COWI, DDH-data og InformiGis har været inde over udviklingsarbejdet. Hvad er fordelene så ved at have en fælles branchedatamodel frem for en udvekslingsstandard? synergi ved en fælles model, frem for egenudvikling hos de enkelte forsyninger, bl.a. ved at kunne deles om udviklingsomkostningerne. fælles begrebsapparat i en fremtidssikret struktur, hvor definerede nøgler til omverdenen sikrer mulighed for udveksling af data f.eks. BBR og FAS, således at opbevaring af redundante data kan undgås. Hvilke muligheder sikrer datamodellen DAN-DAS så reelt?: at der registreringsmæssigt kan opbygges et sammenhængende og veldefineret netværk, hvor stik er en del af netværket og som noget nyt - med datastruktur for knuder og ledninger på plads at GIS-integration er muligt at der kan opbygges fuld dokumentation også historik at planlagt drift kan registreres (dokumentation ift. retssager) at der er faciliteter omkring saneringsplaner, detailprojekter, data- 8 geoforum.dk 73 februar 2006

9 Standardisering af forsyningsdata sådan gøres det! grundlag for værdiansættelse og resultater fra MOUSE og SAMBA at hændelsesbegrebet er udvidet, til bl.a. at omfatte ejendomsoplysninger, deklarationer og drift på en lille del af ledningen. DANVA appellerer til systemudviklerne om at tage datamodellerne til sig og udvikle nogle gode applikationer, således at der i fremtiden vil være mange nye DANVA anvendelsesmuligheder, ingen bindinger mht. valg af applikation, billigere vedligehold og udvikling samt et bedre udviklingsmiljø!! Der er i dag 3 forhandlere af datamodellen: COWI, DDH-data og NIRAS, men der er måske flere på vej. Afslutningsvis kom Morten ind på udviklingen af datamodellen for vand DAN-VAND, som netop er færdigudviklet. Potentielle forhandlere vil blive indbudt til præsentationsmøde efter 15.marts Modellen bygger på de samme tekniske forudsætninger, som DAN-DAS, men med den væsentligste forskel, at der ikke er delledninger. Aftenens anden oplægsholder var Ole Johansen fra NIRAS, som trådte ind i stedet for Dorthe Juul Sørensen, NIRAS. Han talte over emnerne: Hvordan kan DAN-DAS vækkes til live? og hvordan er sammenhængen mellem DAN-DAS/ DAN-VAND og de standardiseringstiltag, der i øvrigt sker på GIS-området og hvordan er sammenhængen til Hvidbogen for IT-arkitektur. Ole indledt med at fortælle, at der i forbindelse med udarbejdelsen af datamodellen, havde været nogle rigtig gode diskussioner for at komme frem til en fælles forståelse omkring, hvordan skal vi forstå vores forretning? - og hvordan skal vi beskrive vores system for at kunne passe vores forretning? Hvis man tager eksemplet med historik, så muliggør datamodellen nu oplysninger om historik, men det er først muligt at anvende det, når udviklerne sørger for at det kommer med i applikationerne. DAN-DAS-datamodellen blev eksemplificeret ved de to applikationer DAS2005 og DAS xt, som NIRAS har udviklet mod henholdsvis DASsegmentet og CAD/GIS-segmentet. DAS2005 er et moderne ledningsregistreringsprogram, som består af DAS2005 Tool og DAS2005, hvor DAS2005 Tool indeholder en databasemanager, hvor konverteringen fra de gamle udvekslingsformater sker og hvor der er import af data i DAN-DAS-format(XML). DAS2005 indeholder selve databasemodulet, som sørger for overskuelige præsentationer af data i diverse skemaer og GIS-værktøjet DASGIS, til editering, digitalisering og præsentation. Som sagt henvender dette program sig til DAS-segmentet, dvs. de traditionelle ledningsregistreringsbrugere. Med DAS xt er der derimod tale om en overbygning, der i dette tilfælde retter sig mod Geomedia, men som kunne rette sig mod et hvilket som helst standard GIS-miljø. Ved at lægge en applikation på toppen af et standard GIS-miljø vil det f.eks. være muligt at udnytte GIS-miljøets funktionalitet til at indbygge yderligere krav end selve datamodellen opstiller. Behovet for at anvende datamodellen, er ifølge Ole Johansen helt klart tilstede, idet der i dag findes mange værdifulde afløbs- og vanddatabaser, som ikke nødvendigvis anvendes optimalt, på grund af dårlige datamodeller, lukkede proprietære databaser og filformater samt gammeldags ufleksible ledningsregistreringsprogrammer. DAN-DAS vil derfor også kunne bidrage til en højere nytteværdi i forhold til de mange afholdte investeringer, bl.a. fordi der nu også kan blive et marked for applikationer, der kan løfte mange nye typer af anvendelse. Forudsætningerne for en optimal nytteværdi er: Åbne, standardiserede, velstrukturede og veldokumenterede datamodeller Åbne, standardiserede, solide og (helst) spatiale databaser Åbne, standardiserede og integrerbare IT- og GIS-teknologier med en fleksibel flerlaget arkitektur, der overholder Hvidbog om IT-arkitektur fra MVTU, Dette må stå tilbage som aftenens konklusion - for med Ole Johansens afsluttende ord: hvorfor lave digital ledningsregistrering, hvis data kun bruges til at plotte ledningsplaner? har data nogen værdi, hvis de ikke bliver brugt? kan data blive slidt ved at blive brugt? nej de bliver kun bedre Der kan læses med om DAN-DAS og DAN-VAND på Kirsten Elbo geoforum.dk 73 februar

10 Markedsføring af Landinspektøruddannelsen Af Michael Tophøj Sørensen Landinspektøruddannelsen ved Aalborg Universitet har et problem! Det handler om vigende studentertal. Dermed har også kort- og geodatabranchen, landinspektørprofessionen samt arealforvalterog planlæggerprofessionen et problem i hvert fald potentielt. Med mindre tendensen med de vigende studentertal vendes. Kurven skal knækkes Med udstrakt støtte fra Den danske Landinspektørforening/Studenterfremmeudvalget og Institut for Samfundsudvikling og Planlægning arbejder Landinspektøruddannelsen ihærdigt og målrettet på at knække kurven, der igennem de seneste 2-3 år har været vigende, hvad angår søgningen til uddannelsen. I sommeren 2005 kulminerede det med et ansøgertal på bare 26 nye studerende. Samtidig var uddannelsen i den situation, at de godt 50 nye kandidater, der afsluttede landinspektøruddannelsen samme sommer, stort set var revet væk inden den afsluttende eksamen. Dette viser med al tydelighed den næsten bizarre situation, som uddannelse og branche befinder sig i: Vi har store problemer med at mætte erhvervslivets og den offentlige sektors efterspørgsel, men de unge svigter os Der er ikke tale om nogen akut trussel for hverken uddannelsen eller branchen/professionens overlevelse her og nu. Men tendensen skal vendes, ellers bliver det foruden at uddannelsen ikke producerer kandidater i takt med arbejdsmarkedets behov umuligt at udvikle og forny faget. Eller fagene, er det jo. For landinspektøruddannelsen er tværvidenskabelig og spænder fra det samfundsvidenskabelige (bl.a. jura og miljøforvaltning) til det hardcore teknisk-naturvidenskabelige (bl.a. opmåling og kortlægning). Og den tangerer endda humaniora med sit indhold af bl.a. fysisk planlægning og (geo)kommunikation. Men hvorfor viger de unge udenom landinspektøruddannelsen med sin unikke kombination af ingeniør-, arkitekt- og juristfaglighed? For hver for sig er både ingeniør-, arkitekt- og jurauddannelsen jo ganske populære. Endda selvom arbejdsløsheden indenfor disse fag er højere ja, i visse tilfælde katastrofalt høj sammenlignet med landinspektøruddannelsen. Hvorfor? har vi spurgt os selv og hinanden igen og igen. I fællesskab er vi nået frem til den hypotese, at vi simpelthen har været for lidt synlige. Synlighed, synlighed, synlighed Hele markedsføringskampagnen tjener det formål at gøre landinspektøruddannelsen synlig overfor potentielle studerende såvel som overfor deres forældre. Forældrene øver nemlig en ikke uvæsentlig påvirkning på de unge, når de skal vælge erhverv og karriere. Synliggørelsen sikres gennem en række initiativer bl.a. bred markedsføring i form af: Bagrudestreamers, der gør opmærksom på hjemmesiden Annoncering i Jyllands-Posten (avis og internetavis), MetroXpress uddannelsestillæg, m.fl. Hjemmesiden er blevet gennemgribende revideret både i tekst, grafik og med hensyn til brugervenlighed. Ligeledes er den officielle beskrivelse på hjemmesiden www. ug.dk blevet opdateret. Og endelig er beskrivelsen af uddannelsen i Aalborg Universitets Studieguide blevet opdateret og forfrisket. Uddannelsesbeskrivelsen fra Studieguiden er endvidere blevet trykt som poster, og opsat på alle landets gymnasier og HTX er. En miniudgave af posteren i A4-format er spredt i massevis sammesteds. 10 geoforum.dk 73 februar 2006

11 Der ud over er der iværksat en målrettet markedsføring overfor målgruppen med interesse for natur, kort og frisk luft: Annoncering i Danmarks Naturfredningsforenings medlemsblad Natur og Miljø, der når ud til mere end læsere med interesse for natur, miljø, byer og landskab Sponsorat af orienteringsløbernes Junior Cup (tryk på løbedragter, bannere, m.v.). Endelig vil mere end 60 landinspektørforretninger slå dørene op til Åbent Hus d. 2. marts. For at gøre opmærksom på arrangementet, har Landinspektøruddannelsen stået for layout af annoncer og plakater til indrykning i aviser hhv. ophængning i de deltagende landinspektørforretningers lokalområder. Og ikke at forglemme: Uddannelsen og Studenterfremmeudvalget har deltaget i to uddannelsesmesser i Fredericia og København. Disse initiativer er blot for at nævne de væsentligste Professionalisering af markedsføringen Det har været magtpåliggende for Landinspektøruddannelsen og Studenterfremmeudvalget at håndtere markedsføringsindsatsen professionelt. Vi har derfor allieret os med en professionel grafiker/layouter, lige som vi har trukket på den stab af markedsføringsfolk, herunder en journalist, der er ansat ved Aalborg Universitet. En klar og gennemgående linie i layout og grafik er tilstræbt hvilket kan ses ved et kik på annoncer, hjemmeside, streamer, m.v. En anden klar linie kan trækkes i det materiale, der er tiltænkt gymnasierne, hvilket kan ses ved et kik på Aalborg Universitets Studieguide og de posters, der er trykt og opsat på gymnasier og HTX er. Tekstmæssigt har der været en række folk indover: Først og fremmest er en tidlig udgave af hjemmesiden nu samt uddannelsesbeskrivelser blevet testet af gymnasieelever i et fokusgruppeinterview så sprogbrug, budskab og formidling i det hele taget rammer tidsånden. Bl.a. er vi blevet mere opmærksomme på, at de tre landinspektørfagligheder arealforvaltning/planlægning, geografisk informationssystemer og opmåling/kortlægning - skal promoveres mere ligeligt, ligesom det har været en erkendelse, at vi skal spille på langt flere ikoner og promovere langt flere jobmuligheder end hidtil. Alt skal med andre ord ikke kun fokuseres omkring manden med teodolitten og den privatpraktiserende landinspektør. Alle tekster og billeder har været igennem hænderne på både undervisere, landinspektører i forskellige jobfunktioner, potentielle såvel som nuværende studerende, professionelle markedsføringsfolk og mange flere! Nu er det bare at vente på resul tatet. Forhåbentlig vil vi høste frugterne af den ret krævende og dyre markedsføringsindsat allerede til sommer helst i form at et studenteroptag på studerende! Michael Tophøj Sørensen Studieleder geoforum.dk 73 februar

12 Nyhed på Et skridt på vejen til geo-sektorens snævre jobmarked Mange af vores medlemmer har erfaret at det kan være vanskelligt at få tilstrækkeligt med kvalificerede ansøgere, når en ledig stilling slås op. Når det nærmeste netværk er udtømt, melder spørgsmålet sig: Hvor bør man annoncere? Problemet er størst, når man skal finde en god specialist indenfor vores sektor. Med en lille risiko for at fornærme nogen, så tilhører specialisterne i vores medlemskreds måske ikke lige frem de personer, der bruger mest tid på proaktivt at trawle jobsøgningstjenester igennem. På den anden side er det jo heller ikke hver dag at et drømmejob inden for sektoren slås op. Geoforum har i nogle år kunne glæde en del medlemmer, både på arbejdsgiver og arbejdstagers side, med at medtage stillingsannoncer i bladet. Vi ved at stillingsannoncerne bliver læst og vi ved, at de har resulteret i ansøgninger og stillingsbesættelser. Engang imellem sker det så desværre, at deadlinen på vores blad ikke helt passer med behovet for en stillingsannonces ansøgningsfrist. Det vil vi nu kompensere for. Fremover vil der være et område på der hedder Ledige Jobs. Tanken er her, at beskrivelsen af en ledig stilling skal være kortfattet. Til gengæld vil der ofte være en henvisning til det fulde opslag, der normalt findes relevante offentlige eller private virksomheds hjemmeside. Sekretariatet håber således, at denne lille nyhed vil indgå i de fremtidige overvejelser om hvor man bør annoncere. Geoforum tilbyder nu, at medlemmerne kan få deres ledige jobs vist på som et supplement til en synlig stillingsannonce i bladet og som et alternativ til en seddel på opslagstavlen i det lokale supermarked. 12 geoforum.dk 73 februar 2006

74 Marts 2006. geoforum.dk. mødestedet for geografisk information. På vej mod fælles europæisk referencegrundlag Se Lederen side 3

74 Marts 2006. geoforum.dk. mødestedet for geografisk information. På vej mod fælles europæisk referencegrundlag Se Lederen side 3 74 Marts 2006 geoforum.dk mødestedet for geografisk information På vej mod fælles europæisk referencegrundlag Se Lederen side 3 Hvad får man egentlig for sit medlemskontingent? Side 4 Beretning om Geoforum

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Marts 2005 Du kan få indflydelse på udviklingen Europa. Grib chancen NU!

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Marts 2005 Du kan få indflydelse på udviklingen Europa. Grib chancen NU! 64 Marts 2005 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Du kan få indflydelse på udviklingen i både Danmark og i Europa. Grib chancen NU! Se leder side 3 Du har virkelig chancen for at komme vidt

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Januar 2007 Hvad byder det nye år os? Lederen side 3

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Januar 2007 Hvad byder det nye år os? Lederen side 3 81 Januar 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Hvad byder det nye år os? Lederen side 3 Geodata spiller en central rolle i fremtidens beredskab side 4 Nye stærke initiativer omkring Landinspektøruddannelsen

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2007 Lederen: Der er milliarder i GPSudstyr side 3 Ord og indtryk fra Kortdage side 6

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2007 Lederen: Der er milliarder i GPSudstyr side 3 Ord og indtryk fra Kortdage side 6 89 november 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Lederen: Der er milliarder i GPSudstyr side 3 Ord og indtryk fra Kortdage 2007 side 6 Et forsvar af den sjældne slags side 10 Rapport

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information

geoforum.dk mødestedet for geografisk information 62 Januar 200 Januar 2005 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Hvorfor mon de flager på borgen? Har de endelig hørt om geodata? Er det valget eller noget helt 3.die? Læs præsidentens Nytårshilsen

Læs mere

geoforum.dk KORTDAGE 2004 Mødestedet for geografisk information November 2004

geoforum.dk KORTDAGE 2004 Mødestedet for geografisk information November 2004 November 2004 60 geoforum.dk Mødestedet for geografisk information Infrastrukturen for Stedbestemt Information er den på plads? Teknisk måske men hvad med organisation og økonomi? Se lederen side 3 Ortofoto

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information oktober 2008 Kort er blevet et nyt medie i journalistik side 4 Automatisk bygningsgenkendelse

geoforum.dk mødestedet for geografisk information oktober 2008 Kort er blevet et nyt medie i journalistik side 4 Automatisk bygningsgenkendelse 97 oktober 2008 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Kort er blevet et nyt medie i journalistik side 4 Automatisk bygningsgenkendelse fra fly- og satellit billeder se side 8 Fremtidige perspektiver

Læs mere

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information August 2004 57 geoforum.dk Mødestedet for geografisk information Kortdage 2004 Mennesket i Fokus Se lederen side 3 Ridderne om det runde bord samlet i Odense for at diskutere FOT Geoforum bringer billederne!

Læs mere

geoforum.dk HUSK! Tilmelding til Kortdage mødestedet for geografisk information september 2007 Lederen: EC GI & GIS Workshop til Danmark side 3

geoforum.dk HUSK! Tilmelding til Kortdage mødestedet for geografisk information september 2007 Lederen: EC GI & GIS Workshop til Danmark side 3 HUSK! Tilmelding til Kortdage 87 september 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Lederen: EC GI & GIS Workshop til Danmark side 3 Helt nyt kursus i kartografi side 6 Tak til Jordbrugsakademikerne

Læs mere

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information Februar 2004 53 geoforum.dk Mødestedet for geografisk information Kan GINIE føre til SDI? Se lederen side 3 Kort og Kultur - hænger uløseligt sammen Se side 4 Kortdage 2004 - Call for Papers Møde i Nationalkomiteen

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information december 2008 Vi skal være mere internationale side 3 Bygninger i 3D - en realitet side 4

geoforum.dk mødestedet for geografisk information december 2008 Vi skal være mere internationale side 3 Bygninger i 3D - en realitet side 4 99 december 2008 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Vi skal være mere internationale side 3 Bygninger i 3D - en realitet side 4 GIS og geodata - my way side 8 Danmark set fra oven side 12

Læs mere

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information September 2004 58 geoforum.dk Mødestedet for geografisk information Kommer Connie til Kort eller... trækker hun måske alligevel det længste strå. Vi byder i hvert fald vores nye minister velkommen i geodataverdenen

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2008 Geoforums strategi 2013 lanceret side 3

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2008 Geoforums strategi 2013 lanceret side 3 98 november 2008 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Geoforums strategi 2013 lanceret side 3 Reportage og billeder fra Kortdage 2008 side 4, 7 og 8 Et liv med GIS ved Skov & Landskab side

Læs mere

Vi suser af sted i kassen på de fire hjul mellem arbejde, hjem og andre destinationer. Vi

Vi suser af sted i kassen på de fire hjul mellem arbejde, hjem og andre destinationer. Vi Så er der nyt i beretningen om Kim Verups deltidsstudium på Aalborg Universitet. Kim Vi suser af sted i kassen på de fire hjul mellem arbejde, hjem og andre destinationer. Vi Fra økonomistudier til et

Læs mere

MÅLEBLADET NR2/2013 MÅLEBLADET NR.1 FEBRUAR 2012. Morten Sølvsten, Geodatastyrelsen, om Rigsfællesskabets kontinental-sokkelprojekt,

MÅLEBLADET NR2/2013 MÅLEBLADET NR.1 FEBRUAR 2012. Morten Sølvsten, Geodatastyrelsen, om Rigsfællesskabets kontinental-sokkelprojekt, Bo Overgaard fra det nystartede Jeg har også et brevkort, der er benyttet Morten Sølvsten, Geodatastyrelsen, om Rigsfællesskabets kontinental-sokkelprojekt, med fokus på dybdedataopsamling i det Arktiske

Læs mere

NR.1/09. Marts. Målebladet NR1/09 1

NR.1/09. Marts. Målebladet NR1/09 1 NR.1/09 Marts Målebladet NR1/09 1 Målebladet udgives af: Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Sekretariatet: Tinglevgade 1 kld 8000 Århus C. Kontortid: Mandag:10-14 30 Tirsdag og onsdag: 9-14 30 Torsdag:

Læs mere

NR.4/09. December. Målebladet NR4/09 1

NR.4/09. December. Målebladet NR4/09 1 NR.4/09 December Målebladet NR4/09 1 Målebladet udgives af: Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Sekretariatet: Tinglevgade 1 kld 8000 Århus C. Kontortid: Mandag: 10-14 30 Tirsdag og onsdag: 9-14 30

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom ISSN 1901-1717 nr. 2 juni 2014 26. årgang A redaktionen Den gode historie annoncesalg Dansk Blad Service ApS Vestergade 11 A 5540 Ullerslev Telefon 70 70 12 25 kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00 E-mail: info@danskbladservcie.dk

Læs mere

NR.4/11. December. Målebladet nr4/11 1

NR.4/11. December. Målebladet nr4/11 1 NR.4/11 December Målebladet nr4/11 1 Målebladet udgives af: Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Sekretariatet: Anelystparken 37D, 8381 Tilst. Kontortid: Mandag - onsdag 10-14 30 Torsdag: 10-17 Fredag:

Læs mere

Indhold. Family Tree Maker. Generalforsamlingen 1998. Brothers Keeper. Læsekredsen. Nogle kirkebogserfaringer. GedComp i praksis

Indhold. Family Tree Maker. Generalforsamlingen 1998. Brothers Keeper. Læsekredsen. Nogle kirkebogserfaringer. GedComp i praksis Slægt & Data Indhold Udgives af DIS-Danmark (Databehandling i Slægtsforskning) E-mail: DIS@vip.cybercity.dk Web-side: users.cybercity.dk/~dko6959 Slægt & Data udkommer 4 gange årl. i månederne: Marts,

Læs mere

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 22 nr. 2-2008 DIS-Danmark Slægt & Data 2/2008

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 22 nr. 2-2008 DIS-Danmark Slægt & Data 2/2008 Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark DIS-Danmark Slægt & Data 2/2008 årgang 22 nr. 2-2008 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk admin@dis-danmark.dk

Læs mere

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012 Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening STATS PENSIONISTEN Nr. 4 NOVEMBER 2012 Leder: Der er plads til forbedringer i 2013 Generation Y Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Statspensionisternes

Læs mere

Program for KORTDAGE. 16. - 18. november Hotel Comwell Kolding

Program for KORTDAGE. 16. - 18. november Hotel Comwell Kolding Program for KORTDAGE 2005 16. - 18. november Hotel Comwell Kolding 09:00-10.00 Ankomst og registrering Konferenceprogram Onsdag d. 16. november 2005 Kortdage 2005 åbner 10.00-10.15 Velkomst ved Peter Normann

Læs mere

NR.1/10. Marts. Målebladet NR1/10 1

NR.1/10. Marts. Målebladet NR1/10 1 NR.1/10 Marts Målebladet NR1/10 1 Målebladet udgives af: Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Sekretariatet: Tinglevgade 1 kld 8000 Århus C. Kontortid: Mandag: 10-14 30 Tirsdag og onsdag: 9-14 30 Torsdag:

Læs mere

ADIOGRAFEN HVER TREDJE NEDLAGT FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE. Klinik i mumitroldenes ESTRO

ADIOGRAFEN HVER TREDJE NEDLAGT FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE. Klinik i mumitroldenes ESTRO ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - OKTOBER 2012 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE NEDLAGT SIDE 3 & 4 HVER TREDJE FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 16 I DETTE NUMMER: 10 ESTRO Klinik i mumitroldenes 14

Læs mere

MÅLEBLADET NR 1/2012 MÅLEBLADET NR.1 FEBRUAR 2012. Alle land inspektørfirmaer er bekendt med byggeretlige skel, som kan benyttes i situationer,

MÅLEBLADET NR 1/2012 MÅLEBLADET NR.1 FEBRUAR 2012. Alle land inspektørfirmaer er bekendt med byggeretlige skel, som kan benyttes i situationer, Et kig fra oven og nedad bestyrelsen og en enkelt redaktør Kursus i Statisk GNSS og GPS blev for første gang afviklet i efteråret 2011 den 13. og 14. december af Alle land inspektørfirmaer er bekendt med

Læs mere

DOF Udflytningspolitik

DOF Udflytningspolitik DOF Udflytningspolitik DOF-diplomtrænerprojekt af Johan Mac Lassen og Michael Sørensen Februar 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Indledning...4 3. Metodevalg, arbejdsproces, spørgeskema...5 4.

Læs mere

Den maritime havarikommission s. 10. Kristian bor om bord s. 14. Den blå konference s. 22. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Den maritime havarikommission s. 10. Kristian bor om bord s. 14. Den blå konference s. 22. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 29 27. februar 2012 Den maritime havarikommission s. 10 Kristian bor om bord s. 14 Den blå konference s. 22 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør Netværk,

Læs mere

Digital fremdrift! KTCs faggruppe for Digital forvaltning. Digital forvaltning i kommunerne er i fremdrift,

Digital fremdrift! KTCs faggruppe for Digital forvaltning. Digital forvaltning i kommunerne er i fremdrift, 30 TEKNIK & MILJØ I DIGITAL FORVALTNING Digital fremdrift! Digital forvaltning i kommunerne er i fremdrift, men de mange digitale fagsystemer som kommunerne bruger på teknik- og miljøområdet giver store

Læs mere