Det Blå Blad. Nr Udgiver af Det Blå Blad er LPO-DSB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Blå Blad. Nr 5. 2013. Udgiver af Det Blå Blad er LPO-DSB"

Transkript

1 Det Blå Blad Nr Udgiver af Det Blå Blad er LPO-DSB

2 LEDER Det Blå Blad Samarbejde og dialog - igen, igen Udgives af : Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB Af: Søren Max Kristensen, områdegruppeformand Redaktør: Peter Kanstrup Henvendelse til Det Blå Blad: Ansvarshavende redaktør Søren Max Kristensen Bernstorffsgade 20, 3. sal. vær København V Skribenter: Jesper Rodkjær Pedersen Thomas Knudsen Hans Schøn Merstrand Redigering: Jørn Weiss Indlæg til næste nummer indsendes på senest 6 februar 2014 ISSN X Indhold i Blad nr. 5 Leder Redaktørens klumme Et langt ude... Nye EU certifikater Lokal Nyt Greenspeed - pointgivning og sikkerhed Opslagstavlen (generalforsamlinger) Læserbrev 6 skarpe til... Trafikinformation Jubilæumslisten 2014 Læserbrev Bagsiden LOK-Out Måske kan det virke som om, lederskribenten i Det Blå Blad har fået en ridse i pladen. I de sidste udgaver af Det Blå Blad har samarbejde været det gennemgående emne. Det skyldes, at der med den nye ledelse i DSB er kommet en anden opfattelse af samarbejde, end vi i LPO er vant til. I sidste nummer blev det meddelt, at det efter LPO s mening gik den rigtige vej, men at der manglede en del endnu. For LPO er det utroligt vigtigt, at der samarbejdes i alle sager, der berører lokomotivpersonalet og ikke kun de sager, som ledelsen mener, der skal samarbejdes om. Samtidig er tidlig inddragelse en forudsætning for et konstruktivt samarbejde. Hvad er status så her kort før jul? LPO DSB har, efter en grundig gennemgang med alle lokalgruppeformænd i LPO s bestyrelse, indgået en ny ferieaftale. Her i skrivende stund er der lidt startvanskeligheder med lokalt at administrere aftalen, men LPO DSB vil gerne kvittere for en god forhandling. Den har sikret, at så mange som muligt kan få ferie i de attraktive perioder, samtidig med at der er tilstrækkeligt personale til produktionen. Forløbet af denne forhandling, som er foregået i gensidig tillid og respekt, burde danne skole for fremtidige forhandlinger med ledelsen. Den nye organisation i DSB Operation (tidligere Fjern & Regionaltog) er endnu ikke helt på plads. Her er de faglige organisationer kommet sent ind i forløbet, hvilket er beklageligt. Meget virak og støj kunne have været undgået ved tidligere inddragelse. Når det så er sagt, har der efterfølgende været en god dialog. Ikke alt hvad LPO kunne ønske sig er gået i opfyldelse, men ledelsen har taget LPO s bemærkninger og forslag alvorligt. LPO forventer, at den nye organisation, i sin grundform, er på plads ved årsskiftet (2013/2014). Der vil så løbende komme tilpasninger, men sådan er det i alle store organisationer. Det var så en god historie og en næsten god historie. Desværre er der stadig plads til forbedringer. Nu kommer den dårlige historie. Siden august har LPO forhandlet med ledelsen om Trafikinformation. I forbindelse med øget enmandsbetjening er det planen, at lokomotivførerne skal have en mere aktiv rolle end hidtil. LPO DSB er selvfølgelig stor tilhænger af god service overfor vores passagerer. Vi deltager også gerne i denne service. Men det skal ske med skyldig hensyntagen til lokomotivpersonalets primære opgave, som er sikkerheden, materiellet og driften. I den rækkefølge. Tekstforslag: Artikler, mv. er ikke nødvendigvis udtryk for redaktionens eller områdegruppens holdning, med mindre der er gjort opmærksom herpå. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte artikler og læserbreve. Det vil - hvis muligt - ske i samarbejde med skribenten.

3 LEDER fortsat.. Desværre viste det sig, at ledelsen ikke fægtede med åben pande. Skjulte dagsordener, alternativ opfattelse af sandheden og amatøragtig udførelse har præget forløbet. Selv om der næsten var opnået enighed efter måneders forhandling, valgte LPO til sidst at meddele, at vi ikke kan indgå aftaler eller opnå fælles forståelse, når grundlaget ikke er fuldt belyst, og når forhandlingerne ikke er foregået i respekt for hinanden. Se den uddybende artikel inde i bladet. Der mangler altså stadig en del før det gode samarbejde er genoprettet. I 2014 står vi overfor meget store udfordringer. For blot at nævne nogle få, så skal vi gennemgå vores aftaler og implementere ny struktur for både samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg. Ny trafikkontrakt skal omsættes til virkelighed, og vi skal så småt i gang med uddannelse i forbindelse med det nye signalsystem. LPO håber, at ledelsen viser ægte samarbejdsvilje på alle områder, ellers bliver det et meget svært år. For alle vel at mærke. I januar og februar er der lokale generalforsamlinger. Repræsentanter fra den daglige ledelse i LPO vil deltage i langt de fleste, og vi glæder os til at møde mange af jer medlemmer i den forbindelse. Alle medlemmer og læsere af Det Blå Blad ønskes en god jul og et lykkebringende nytår.

4 Redaktørens klumme Af: Peter Kanstrup, redaktør El-tog og el-lokomotiver under elledninger - naturligvis... Siden Storebæltsforbindelses åbning i 1997 har det været mere reglen end undtagelsen, at DSB's tog fremføres med dieseltrækkraft under køreledning. Et stykke hen ad vejen skyldes det, at hovedparten af fjerntogene Foto: fotogruppen.mono.net er tvunget til at køre med diesel på yderstrækningerne i Jylland, da køreledningerne i landsdelstrafikken - som bekendt - kun går til Fredericia (tog mod Aarhus / Aalborg / Frederikshavn / Struer), henholdsvis til Lunderskov (tog mod Esbjerg). Dieseltogsættene må derfor nødvendigvis med fra København, da man ellers mister de gennemgående forbindelser. Eller rettere man har i sin tid besluttet det skal være sådan, idet man dengang valgte at indkøbe togsæt, frem for lokomotiver og vogne, som jo ellers kunne have løst den udfordring, hvilket jeg skal komme tilbage til. Når jeg her 16 år efter sidder og skærer tænder i lige dele ærgrelse og raseri over det åbenlyst tåbelige i at forpeste luften med udstødningsgasser, hvor al udledningen kunne have været under maksimal kontrol på el-kraftværkerne - eller helt uden CO2 udledning, f.eks. ved etablering af et antal store hav vindmølleparker alene til det danske jernbanenet - skyldes det, at virksomheden tilsyneladende ikke i nævneværdig grad tager problemet seriøst. Hvis vi antager at førnævnte omkring fjerntogene i al væsentlighed er et strukturelt problem, hvorfor kigger man så ikke på strukturen? Og hvorfor fortsætter man langt hen ad vejen med at forstærke problemet? I perioden har virksomheden skilt sig af med 6 el-lokomotiver (ud over dem, der blev afleveret til Railion / DB Schenker ved frasalget af DSB Gods i 2001), og man har indkøbt intet mindre end 83 IC4 og 23 IC2 dieseltogsæt. Jeg ser i den forbindelse bort fra, at de stort set ikke udleder røggas / CO2, idet jeg fortsat antager, at det fra starten ikke har været meningen, at togsættene skulle fungere som læhegn i et antal P-rister rundt om i landet. Og for ligesom at gøre ondt værre kører vi hovedparten af regionaltogene på Vestfyn, en strækning hvor der er køreledninger hele vejen, med dieseltogsæt. Ligesom der fortsat er et antal afgange mellem Østerport og Ringsted, som - trods køreledning på hele strækningen - køres med diesellokomotiv og vogne. Sidstnævnte bliver der nu endelig gjort noget ved, idet de 6 tilbageværende EA

5 lokomotiver, efter et årelangt tilløb, endelig ombygges til kørsel med dobbeltdækkervogne. At årsagen så ikke er ønsket om at gøre noget ved den her skitserede problematik, men i stedet er et nødvendigt "onde" for at frigive ER togsæt til IC trafikken til Esbjerg, når køreledningerne forlænges dertil fra 2015, ja det taler vel næsten for sig selv. Tillad mig derfor dette opråb til beslutningstagere i DSB, og givetvis også i det trafikpolitiske og måske endda også det miljøpolitiske system. Den fulde udbygning af el-driften på fjernbanen ligger minimum 12 år ude i fremtiden, og fremtidens tog til fjerntrafikken er tidligst ud at køre på de danske skinner i Og også her har den fulde implementering lange udsigter. Indtil da må vi - med de midler der nu er til rådighed - prioritere el-drift under de eksisterende køreledninger. Af de oprindelige 44 ER togsæt, er et stort antal p.t. udlånt til DSB Øresund. Flest muligt af disse må - evt. ved politikernes mellemkomst, da udlånet er en del af udbuddet på Øresund - tilbageføres til DSB. Rygtet vil vide, at de EA lokomotiver, vi for år tilbage eksporterede til Bulgarien, henstår ubrugte dernede. Det skal hurtigst muligt undersøges, hvor mange af disse, der kan hentes hjem. Alternativt må det undersøges, om det er muligt at leje køreklare el-lokomotiver ude i Europa. Det er en øvelse, der er lykkedes for andre europæiske operatører, så mon ikke, det også kan lykkes her. Den øgede el-traktion skal primært indsættes i de togsystemer, der alene kører under eksisterende køreledninger, altså de førnævnte regionaltog systemer, og gældende for ER, som forstærkningstogsæt i lyntogene mellem Fredericia og København / Kastrup. hvor der er køreledning, ellers af dieselmaskiner, mens elektrificeringen udbygges? I øvrigt helt som man gør andre steder i Europa. Ja her er man endda flere steder gået et skridt videre og har anskaffet sig såkaldt hybrid trækkraft - altså tog der både kan køre på strøm og diesel. Indsættelsen af ovennævnte kombination mellem el-trækkraft og diesel ditto, skulle i så fald ske i IC 100-systemet til Aalborg / Lindholm, da dette system ikke har forgreninger til andre destinationer i Jylland. Tiltaget vil kræve påbygning af centralkoblinger på et antal EA (eller anden el-trækkraft) og på et antal (renoverede) ME lokomotiver, ændret dørstyring og en eller anden form for gennemgående styring (ZWS eller?). Også det antal IC4 togsæt, der i givet fald skulle anvendes som personvogne kræver en modificering omkring dørlukning, togvarme, mv. Til gengæld ville tiltaget bringe IC4 i anvendelse i landsdelstrafikken (som oprindelig planlagt) og løse en væsentlig del af togenes problemer omkring diverse computerstyrings systemer og med en afmontering af togets motorer ville den meget generende støj i flere togets afdelinger samtidig forsvinde. Rygtet vil vide, at de EA lokomotiver, vi for år tilbage eksporterede til Bulgarien, henstår ubrugte dernede. At de modificerede togsæt så samtidig ville skaffe brugbare reservedele til den del af IC4 flåden, som indsættes / er indsat i andre togsystemer, er vel heller ikke at kimse af. Ligesom frigivning af et stort antal MF togsæt (og et mindre antal ER togsæt) til andre togsystemer, betjent af ældre dieselosende materiel som MR og ME, vel heller ikke ville være den værste sidegevinst, man kunne få Og da vi i DSB nu har sagt farvel til lokomotivets fjende nr. 1, var det måske på sin plads - som nævnt her i bladet i december at overveje at indsætte IC4 som (verdens dyreste) personvogne, skubbet eller trukket af el-lokomotiver, Så det kan vel reelt kun gå for langsomt...

6 Et langt ude...områdegruppe-seminar! 2013 Af: Jesper Rodkjær Pedersen, lokalgruppeformand Tinglev Hvis man tager til verdens ende og fortsætter endnu et par kilometer, så kommer man til den lille vestjyske by, Outrup. En by så langt ude, at LPO DSB s formand har svært ved at udtale dens navn en by hvor et forkert skridt kan betyde, at man falder ud over kanten på jorden og forsvinder ud i intetheden. Bestyrelsen i LPO på arbejde! Seminar i Outrup. Den 4. november nåede en ekspedition bestående af både erfarne og mere grønne tillidsmænd fra LPO DSB frem til dette afsidesliggende sted i det vilde vesten. De var rejst hertil fra alle afkroge af det danske kongerige for at afholde det årlige seminar i områdegruppebestyrelsen et seminar der skulle vare indtil d. 7. november. Baggrunden for at afholde et seminar er bl.a. at styrke LPO DSB indefra, så de lokale tillidsmænd bliver klædt godt på til deres arbejde. Sammenholdet i LPO DSB er altafgørende - især i de tider som vi oplever lige nu. Når områdegruppen mødes til almindelige dagsmøder, så er tiden ofte lidt knap, da der ofte er en alenlang dagsorden og som regel en række togafgange, som sætter en deadline for mødet. Derfor er det befriende ved et seminar, at der er tid til fordybelse og erfaringsudveksling tillidsmændene imellem. Selvfølgelig er et seminar i første omgang givtigt for de deltagende tillidsfolk, men udbyttet skulle også meget gerne smitte af på LPO DSB s menige medlemmer i form af bedre information og dygtigere lokale tillidsfolk. Seminarets startede over middag d. 4. november med et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvorefter vi fik besøg af DJ s altid veloplagte og meget talende næstformand Preben S. Pedersen. Da LPO DSB udgør næsten en fjerdedel af DJ s medlemmer, så må samarbejdet mellem DJ og LPO DSB ikke svigte, hvilket der også var enighed om mellem Preben og områdegruppen. Preben redegjorde for DJ s arbejde i forhold til DSB, og talte om de udfordringer, der er i tiden. På et mere praktisk plan, så havde Preben som flittig togrejsende gjort sig den observation, at der ofte blev bremset meget kraftigt med f.eks., magnetskinnebremsen og kørt mere hidsigt end tidligere. I den forbindelse opfordrede han til, at lokomotivpersonalet trods stigende krav om tog til tiden ikke giver efter og glemmer at stå fast på, hvad god lokomotivførergerning er. Preben opfordrede endvidere den enkelte lokomotivfører til at gøre krav på praktisk litra efteruddannelse. Tirsdag den 5. november havde vi igen besøg. Denne gang af direktør i Operation Anders Egehus og personaledirektør Inger Ørum Kirk, som jo dog fortjener en vis respekt for at tage den farefulde færd med diligencen helt til Outrup. Anders Egehus startede med et kort oplæg, hvor han bl.a. understregede, at antallet af arbejdsulykker skulle nedbringes. Derudover opridsede han, hvad virksomhedens kerneområder er ikke overraskende har lokomotivførerne en central placering i den sammenhæng. forsætter på næste side

7 Herefter var der mulighed for at stille spørgsmål og debattere relevante emner. Der blev debatteret bredt om emner som MUS-V, Den Fælles Tilgang, enmandsbetjening, sikkerhedsbreve, arbejdsmiljørepræsentanternes arbejdsvilkår, postkassen til idéer, bortfald af personalebilletter og meget andet. Det kom i øvrigt frem, at Inger Ørum Kirk ikke var stolt af håndteringen af hele sagen om sikkerhedsbrevene. Hun var dog ret uforstående over for den negative modtagelse af postkasserne til idéer, da det efter hendes udsagn har virket fint i andre virksomheder. Alt i alt forløb mødet i en god atmosfære, men LPO DSB s mener stadig, at der er stor forskel på ledelsens og LPO DSB s opfattelse af en god samarbejdskultur. LPO DSB understregede, at vi historisk set altid har været villige til gennem samarbejde at levere resultater i svære tider. Anders Egehus og Inger Ørum Kirk så positivt på LPO DSB s opfordring til samarbejde, så nu må tiden vise, om der kommer handling bag ordene. Alt imens dagens program blev kørt igennem, så havde Morten Schroll Kristensen fra Aalborg været i gang med at langtidsstege en stykke gris, så vi kunne slutte dagen af med en kulinarisk oplevelse. Retten var det nye sort: pulled pork eller på Outrupsk: plukket svin. I en tid, hvor medierne svømmer over med folk, som taler om mad i en uendelighed, så lad os holde os til Outrupsk og sige: Det var ikke så ringe endda. Al madlavning og oprydning stod LPO DSBekspedition-Outrup selv for en ganske god øvelse i samarbejde og en rigtig fin måde at lære hinanden bedre at kende på. Onsdag d. 6. november stod i overenskomstforhandlingernes OK 2015 s tegn. De fremsatte ønsker til OK 2013 blev gennemgået og kigget igennem for eventuelt at blive genfremsat til OK Der bliver arbejdet videre med tingene i overenskomstudvalget. Det er jo desværre ikke en tid, hvor der er meget at komme...var det nye sort: pulled pork eller på Outrupsk: plukket svin. efter i overenskomstforhandlingerne, og LPO DSB er blot en lille gruppe i den store overenskomstsammenhæng, men det skal ikke forhindre os i at prøve at komme igennem med vores ønsker. Et andet emne, der var på programmet, var LPO DSB s informationsstrategi. Her blev der både talt om den interne kommunikation imellem daglig ledelse og områdegruppen og om kommunikationen i forhold til medlemskredsen. Der er en generel opfattelse af, at Det Blå Blad bliver læst ikke kun af medlemskredsen. Efter det nye digitale format er kommet, så vil der komme et blad lidt oftere end i det trykte blads tid. LPO DSB henstiller alle medlemmer til at bruge hjemmesiden da flere og flere informationer findes her. En væsentlig del af kommunikationen bør selvfølgelig også foregå som en dialog mellem de lokale tillidsfolk og medlemmerne. Dagen sluttede igen med et kulinarisk højdepunkt en festmiddag som Niels den store jæger Flaathen Jacobsen fra Aarhus var primus motor for. Niels havde med krudt og kugler selv nedlagt aftenens måltid en sød lille Bambi. Desværre fik Niels ikke udbytte af sine aktier i tandlægeindustrien, eftersom festmiddagsdeltagerne formåede at bide, hvor der ikke var hagl. Torsdag d. 7. november var der tid til lidt opsamling og en snak om, hvordan LPO DSB skal klare skærene i fremtiden. Det er selvfølgelig svært at finde klare svar på, hvis man ikke har en troværdig spåkugle, men der er ingen tvivl om, at der nok skal blive rigeligt at se til. Efter oprydningen og gribende afskedsscener, var det igen tid til at drage hjem til civilisationen og lokalområderne. Set med deltagernes øjne var det et givtigt seminar, som forhåbentlig også på længere sigt styrker LPO DSB og bliver til gavn for alle medlemmer.

8 Nye EU certifikater og opdelt infrastrukturkendskab på stationsområder Af: Bjarne Flintholm, Chef for DSB Operation Uddannelse og Peter Kanstrup, LPO, begge medlemmer af uddannelsesudvalget Alle lokomotivførere i DSB har nu modtaget en ny EU licens og efterfølgende et nyt EU certifikat, som evt. via efterfølgende tilretning nu gerne skulle være identisk med de oplysninger der fremgik af det hidtidige certifikat Der har i den anledning været nedsat en arbejdsgruppe under ESU s uddannelsesudvalg med deltagelse af repræsentanter fra både ledelse og LPO. Arbejdsgruppen har, udover at beskæftige sig med ovennævnte implementering af EU licenser og certifikater, sideløbende søgt at indarbejde et efterhånden gammelt ønske fra store dele af både ledelses- og medarbejderkredsen, om en meget mere omfattende opdeling af stationskendskabet, da der mange steder er behov for en mere præcis opdeling af stationsområdet. Arbejdsgruppen besluttede i 11. time at udskyde implementeringen af den mere præcise opdeling af stationskendskabet, idet færdiggørelsen af de nye EU certifikat blev prioriteret. Implementeringen af det opdelte infrastrukturkendskab er derfor udskudt til marts-april De indledende øvelser, som er en lokal afdækning af behovet for opdeling, er allerede iværksat, og arbejdet pågår i skrivende stund. Også Turplanlægningen er inddraget, således det om muligt sikres, at den geografiske opdeling samtidig afspejler de krav og behov tjenesternes opbygning afstedkommer. Når de geografiske og sikkerhedsmæssige skillelinjer er afdækket i alle lokalområder, vil der ske en tilpasning i SAP systemet, da det er SAP som håndterer og overfører oplysninger om infrastrukturkendskab til både certifikaterne og LTD systemet. Det er vores opfattelse, at der overordnet, i forhold til infrastrukturkendskab på stationsområderne, er behov for at skelne mellem: Foto: fotogruppen.mono.net 1. Spor hvortil der kan stilles ind, ud og gennemkørsel. Disse fremgår altid af TIB og er fremadrettet defineret som værende en del af strækningskendskabet. Dvs. har du strækningskendskab til en given strækning, f.eks. Fredericia-Aarhus, så har du også stationskendskab til ind, ud og gennemkørselssporene på de stationer, der er på strækningen. Det skal understreges, at det i den forbindelse er ligegyldigt om togfremførslen sker for signal eller ved ind og udrangering. 2. Spor som er dækket af stationens sikringsanlæg, og hvortil der kan stilles en rangertogvej. Altså den del af stationen, hvor stationsbestyreren har kontrol med sporskifternes stilling og kan give rangertilladelser (mundtlige eller for signal). Principielt vil det være det område, der tidligere blev omtalt som sikret område. Som udgangspunkt kræver nærværende kendskab til TIB for pågældende station og viden om stationens overordnede geografi (nord, syd, øst, vest, retninger i forhold til nabostationer, eller lign.). På større stationer vil dette område

9 have en størrelse og kompleksitet som gør, at det vil skulle inddeles i flere mindre geografiske områder i forhold til certifikatet, da det på sådanne stationer er et mindretal, der skal have infrastrukturkendskab til hele stationens område. 3. Spor som er dækket af omstillingsanlæg. De enkelte omstillingsanlæg kræver specifik indøvelse i de geografiske forhold og viden om spor, sporgrupper og zoner. På de største rangerområder med flere omstillingsanlæg vil det formentlig være hensigtsmæssigt med en underopdeling, da der næppe vil være behov for, at alle lokomotivførere skal kunne befare hele området. 4. Øvrige spor på stationen som ikke er dækket af et sikringsanlæg. Det er principielt de områder, der tidligere blev omtalt som usikret område, altså sporområder hvor der som udgangspunkt er særlige krav til lokomotivførerens kendskab til lokale rangerinstrukser. Også her kan en geografisk underopdeling være hensigtsmæssig, om end det nok oftest kun er de lokale lokomotivførere, der vil kunne befare disse områder. Af hensyn til de sikkerhedsmæssige aspekter i ovennævnte er Jernbanesikkerhed inddraget i arbejdet. Det har samtidig den umiddelbare fordel, at Jernbanesikkerhed kan forholde sig til en opstået problemstilling omkring rangering til / fra vendespor og rangerhoveder, hvor udfordringen er, at lokomotivføreren ofte er nødt til at passere mærke endepunkt for rangering for signal for at komme så langt frem, at han / hun efter førerrumsskifte holder bag det dværgsignal, hvorfra rangertilladelse i modsat retning gives. Nu skal man selvfølgelig være varsom med at kaste sig ud i en gættekonkurrence, men alligevel Mon ikke en ny SIN DSB instruks er påkrævet? Om ikke andet så fordi alternativet er meget vanskeligt at håndtere, da rigtig mange rangerhoveder og vendespor rundt om på stationerne i så fald skal beskrives i forhold til førnævnte punkt 4. Med mindre man da i stedet vil give fuld indøvelse i hele stationens usikrede område, blot for at kunne befare et eller flere vendespor / rangerhoveder. I forhold til ovennævnte skal hver enkelt lokomotivfører når alle de mulige kompetencer er oprettet i SAP tage stilling til, hvilke kompetencer vedkommende vil kvittere for, og i fornødent omfang, i samråd med egen gruppeleder, erhverve de kompetencer vedkommende mangler i forhold til de krav og forventninger, som fastsættes, primært af Turplanlægningen. Det skal naturligvis understreges, at det fortsat er lokomotivførerens ansvar at sige fra, hvis kompetencer mangler eller erhvervede kompetencer skal opdateres, ligesom det er lokomotivførerens ansvar, at certifikatet indeholder de kompetencer, vedkommende er i besiddelse af. Det er arbejdsgruppens forventning, at tilføjelse og fjernelse af kompetencer fremadrettet kan ske elektronisk på intranettet (abc.dsb). Tanken er, at lokomotivføreren opdaterer sit certifikat selv, i hvert fald for så vidt angår infrastrukturkendskab, og at opdateringen sendes til gruppelederen for godkendelse og udstedelse af nyt certifikat. Gruppelederen vil på den måde blive inddraget i evt. problemstillinger, mangler, mv. i forhold til lokomotivførerens kompetencer, hvilket er i tråd med det faktum, at det er gruppelederen, som har ansvaret for sikkerhedsledelsen af den enkelte medarbejder. Der vil formentlig opstå en udfordring omkring registrering ved erhvervelse af nye litra, da gruppelederen jo ikke er en del af attestudstedelsen. Det vil formentlig også blive nødvendigt at udarbejde en procedure for ændring af dato for certifikat udløb efter bestået efteruddannelse (ny termin) og tilføjelse af kompetencer, som erhverves ved hjælp at eksterne kurser (f.eks. EVAK). Arbejdsgruppen vil i den nære fremtid arbejde videre med disse spørgsmål, og vil desuden også forholde sig til fremtidige krav til erhvervelse af infrastrukturkendskab. Noget tyder på, at kravene (også her) skærpes, hvilket ESU Uddannelsesudvalget i første omgang har bedt Jernbanesikkerhed forholde sig til.

10 Tinglev Kunst på Fredericia station Af:Jesper Rodkjær Pedersen Og så kom stormen 28. oktober startede som en almindelig blæsende efterårsdag, men det skulle dog vise sig at blive en dag lidt ud over det normale. Moder natur havde nemlig tænkt sig at give jernbanen en lektion i kaos. Stormen kom fra sydvest, så derfor var Sønderjylland det første sted, som blev ramt. I første omgang var følgerne som forventet med træg trafik, lidt væltede træer og nogle tagsten, som troede de var blevet til trækfugle. Undertegnede blev selv forsinket på vej til arbejde pga. en lukket bro, men det tog driftslederen med knusende ro. Det var midt på eftermiddagen ved tiden, og det var intet problem at komme igennem til Metropolen. Roen og den gode forbindelse til Metropolen skulle dog hurtigt vise sig at forsvinde eftersom stormen drog østover og ramte Fyn og Sjælland. Tyskerne var ret hurtige til at indstille togdriften, for at udvise rettidig omhu. Måske er der en grund til at udtrykket Die dumme Dänen eksisterer, eller så var det bare lettere at lade væltede træer og nedfaldne køreledninger træffe beslutningen om at indstille togdriften. På Sønderborgbanen væltede et træ ned over køreledningen ved Kliplev, hvilket medførte, at et ER togsæt strandede et andet sted på strækningen mellem Gråsten og Kliplev pga. manglende kørestrøm. En lokal beboer i Kliplev havde set lysglimtet og hørt et brag i forbindelse med, at træet væltede ned over køreledningen. Han prøvede at alarmere DSB, men da han kom igennem var der ingen, som vidste hvor Kliplev lå, så den information nåede åbenbart ikke frem til rette vedkommende. Det medførte, at man sendte et MF togsæt ned for at hente den strandede ER. Det projekt opgav man så, da MF eren endte med at køre fast under det væltede træ i Kliplev. Ud over de to sæt på Sønderborgbanen, så havde vi også et strandet sæt i Flensborg samt tre standede lokomotivførere. På stuen i Tinglev kunne vi ikke gøre så meget, mens stormen rasede. Da stormen tabte kraft først på aftenen havde vi nok en forventning om, at vi kunne begynde at køre tog igen, men der tog vi grueligt fejl. Al togdrift blev indstillet til næste morgen, så der var intet arbejde til os i traditionel forstand. Der var dog stadig en meget vigtig opgave, som ingen rigtig tog sig af, og det var at få vores folk hentet hjem. Det var ikke muligt at få taxaer, så vi måtte ty til egne transportmidler. De tre folk i Flensborg fik Svend Christiansen hentet og den ene lokomotivfører på Sønderborgbanen fandt hjem på egen hånd. Det efterlod os kun tilbage med den stakkels Jesper Lismoes fra Odense, som sad fast i Kliplev. Køreledningen var ikke blevet jordet, så han ville naturligvis ikke forlade toget, før sikkerheden omkring det var på plads. Vi kontaktede FC for at få jordet køreledningen, men de mente ikke, at de kunne skaffe nogle folk til den slags, for de skulle komme langvejs fra. I FC var de åbenbart ikke klar over, at alle brandværn, som har jernbane med køreledning i deres område, er uddannet i jording. Ved hjælp af lokal lokomotivførers ekssvogers tantes tante fik vi fat i indsatslederen fra Aabenraa Brandværn. Det var muligvis ikke kommandovejen, men med en potentiel faresituation som en nedfalden køreledning, så skulle der handles. Det er muligt, at kommunikationen til det lokale brandværn ikke har været helt klar, for Hr. Lismoes mente måske ikke at situationen var helt alvorlig nok til, at der behøvede at komme ti brandfolk med blå blink og hylende sirener for at undsætte ham, når han nu havde siddet og ventet i syv timer uden at være i direkte livsfare. I dagene efter stormen var Sønderjylland et autonomt område i togmæssig forstand. Vi havde et MR togsæt til at køre mellem Tinglev og Kolding, og så kunne vi ellers selv finde ud af, hvordan vi ville klare det med det forhåndenværende personale og det klarede vi selvfølgelig. Strækningen Tinglev-Sønderborg og Tinglev-Flensborg blev først åbnet efter nogle dage. Havde der været en plan og vilje fra DSB s side til øjeblikkeligt at decentralisere driftsledelsen i en sådan situation, så kunne vi have gjort det meget bedre, for det blev meget tydeligt, at der er ekstra langt fra Metropolen og ud til yderområderne, når det hele vælter. En anden ting, der står klart i stormens kølvand er, at DSB har en kæmpe udfordring i forhold til vejledning og information til passagererne, når der opstår store uregelmæssigheder i togdriften.

11 Ingen var forberedt på, at stormen ville skabe skader af det omfang, som den gjorde, men det ændrer ikke ved, at DSB ikke er gode nok til at håndtere pludseligt opståede situationer i driften. Det er ikke nok bare at ringe og bestille en bus, og så regne med, at resten går af sig selv. CITAT: Jesper Rodkjær Pedersen Info fra Det Blå Blad: Sikkerhed er en grundforudsætning del 3 er udsat til næste nummer... Udsendte medlemsinformationer Der er i perioden udsendt følgende LPO DSB medlemsinformationer Medlemsinformation nr. 20 vedr. MTAPV Medlemsinformation nr. 21 vedr. trafikinformation Medlemsinformation nr. 22 vedr. TUC Medlemsinformationerne kan læses på Odense Af: Morten Kruse Jørgensen Så blev det december med alt det julehalløj, det nu medfører. I Odense har vi også taget vores del af juleræset, på den hyggelige måde, med en tur på Sydfyns veteranbane, som kører på den gamle bane mellem Faaborg og Korinth. Her var vi en lille sluttet kreds af kollegaer, der tog en tur med deres juletog søndag d. 8. december. Siden sidst har vi også afholdt vores novemberfest. Den blev holdt i et lokalt forsamlingshus i Odenses sydlige udkant, med masser af god mad og dertil hørende drikkelse, samt det herligt selskab af 36 forrygende kollegaer. I den lidt mere alvorlige ende har vi, i samarbejde med LO Fyn, afholdt en politisk høring vedr. fremtidens togbetjening på Vestfyn. Desuden var de lokale perspektiver omkring Togfonden.dk til debat. Der deltog 6 lokalpolitikere fra 6 forskellige partier i de 3 fynske kommuner banen krydser. Derudover var pendlerklubbens meget aktive talsmand og DJ s forbundsformand, Henrik Horup en del af panelet. Det primære tema var Transportministeriets ønske om som minimum at afvikle et antal af de mindre stationer mellem Odense og Middelfart, og i værste fald al regionaltrafik på Vestfyn. Desuden drøftede mødet banens besværlige køreplan med varierende afgangstider og reduceret betjening, dvs. 2 times drift, på de mindst benyttede stationer. Også de hyppige aflysninger blev berørt. Det er LPO Odenses indtryk, at lokalpolitikerne overordnet har et ønske om udvikling af regionaltrafikken på Vestfyn. Det finder vi særdeles positivt, da alle gode kræfter kan og skal bruges, hvis rapporten om den fremtidige lokale togbetjening fra ministeriet, står fast på de scenarier, det betyder indskrænkning eller afvikling. MQ 4115 Efter et møde med et træ på Svendborgbanen. Foto: Per Godsk Ottosen

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden En attraktiv jernbane nu og i fremtiden 1 Vi forbinder danskerne I Banedanmark sørger vi for, at der kan køre tog i Danmark Vi arbejder hver dag året rundt for, at togtrafikken kan afvikles smidigt og

Læs mere

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Vicedirektør Ove Dahl Kristensen, DSB Baggrund: Vedtagelse af En grøn transportpolitik p Den

Læs mere

Det Blå Blad Nummer 3 årgang 2012 www. lpo-dsb.dk

Det Blå Blad Nummer 3 årgang 2012 www. lpo-dsb.dk Side 3 Det Blå Blad Nummer 3 årgang 2012 www. lpo-dsb.dk Ny struktur i LPO Farvel til Preben Det nye Blå Blad Lederen Side 4-5 Sikkerhed først eller hva..? Side 6-7 Velfærdsforanstaltninger Hvad tror du

Læs mere

IC 4. Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015

IC 4. Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015 IC 4 Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015 Hvad er IC4? Et 4-vogns 200 km/h diesel togsæt, Ordret hos Ansaldo Breda i år 2000 Til levering og indsættelse frem mod 2006 Sort tekst: Fakta Blå

Læs mere

Regionaltog i Nordjylland

Regionaltog i Nordjylland 1 Regionaltog i Nordjylland Banebranchen 5. maj Fremtidens passagertrafik Svend Tøfting Region Nordjylland LIDT HISTORIE 2 2000 Nordjyllands amt overtager Skagens- og Hirtshalsbanen 3 Juni 2004 Nye skinner

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde.

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde. Aktionsgruppens Mailservice nr. 84 Indhold 1. Meddelelse fra redaktøren 2. Skriver du et læserbrev eller har lyst til det 3. Tal 4. Overarbejde 5. Støtte kronerne skal fordeles 6. Må vi få kammertonen

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

NOTAT: S-tog til Roskilde.

NOTAT: S-tog til Roskilde. Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 216672 Brevid. 1572357 Ref. CT Dir. tlf. 46 31 37 02 claust@roskilde.dk NOTAT: S-tog til Roskilde. 15. november 2012 1. Indledning Trafikstyrelsen har i 2011

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik Kontorchef Lasse Winterberg Hovedpunkter i oplæg 1) Baggrund for ny aftale om takstnedsættelser og investeringer 2)

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Elektrificering af banenettet

Elektrificering af banenettet Elektrificering af banenettet Strategisk analyse 09.05.2012 Oplæg på Banebranchens konference ved Martin Munk Hansen, Områdechef i Banedanmark Dagens program Strategisk analyse af elektrificering Politiske

Læs mere

DSB Pendler Rejsetidsgaranti. Gyldig fra 17. januar 2012

DSB Pendler Rejsetidsgaranti. Gyldig fra 17. januar 2012 DSB Pendler Rejsetidsgaranti Gyldig fra 17. januar 2012 DSB Pendler Rejsetidsgaranti Er du pendler og rejser med DSB fjerntog, regionaltog eller S-tog med et togkort, som gælder i mindst 30 dage, så gælder

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia.

Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia. Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør DSB Risk Management Uddannelsesstandard Sølvgade 40 Ustd nr. 9-02 1349 Kbh. K Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør 1. Indledning Denne standard er udarbejdet som

Læs mere

SAMMENFATNINGSNOTAT. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland. Baggrund

SAMMENFATNINGSNOTAT. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland. Baggrund SAMMENFATNINGSNOTAT Dato J. nr. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland Baggrund Der er mellem Region Sjælland og Transportministeriet aftalt en undersøgelse af eventuelle samdriftsmuligheder

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAARBORG BYS ANTENNEFORENING MANDAG DEN 22. APRIL 2013 KL.1900 på Hotel Faaborg Fjord Svendborgvej 175 5600 Faaborg Bestyrelsens beretning for året 2012 I henhold til foreningens

Læs mere

DSB Pendler Rejsetidsgaranti

DSB Pendler Rejsetidsgaranti DSB Pendler Rejsetidsgaranti Gyldig fra 19. januar 2014 DSB Pendler Rejsetidsgaranti Er du pendler og rejser med DSB fjerntog, regionaltog, Øresundstog eller S-tog med et togkort, som gælder i mindst 30

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Danske Naturister i Frederiksberg Svømmehal www.naturister.dk

Danske Naturister i Frederiksberg Svømmehal www.naturister.dk Bestyrelsesmøde den 5. januar 2014 i Deltagere: Helle Kristensen, Laila Qvant, Helge Bøgegaard og Søren Kristensen. Invitation til fællesmøde med DN København Bestyrelsen har modtaget en invitation til

Læs mere

Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift samt udgifter til korrespondance/tlf.

Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift samt udgifter til korrespondance/tlf. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0044 Klageren: XX 9900 Frederikshavn Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog Klagen vedrører: Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Elektrificering på Sjælland og i Jylland

Elektrificering på Sjælland og i Jylland Banebranchenskonference: Jernbaneni MEGA vækst? Elektrificering på Sjælland og i Jylland 11. maj 2011 Svend Poulsen Projektchef Indhold Forhistorien Fra damp til el i Europa Elektrificeringsprojektet i

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Det Blå Blad. Nr 1. 2013. Udgiver af Det Blå Blad er LPO-DSB

Det Blå Blad. Nr 1. 2013. Udgiver af Det Blå Blad er LPO-DSB Det Blå Blad Nr 1. 2013 NY STÆRK LE DELSE I LPO His En Udgiver af Det Blå Blad er LPO-DSB tor uhe ldi g ien om : kol leg a! Det Blå Blad Udgives af : Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB Henvendelse til

Læs mere

Notat DSB. Orientering til Pressen. Status pr. 20. maj 2009 for IC4 og IC2 leverancerne

Notat DSB. Orientering til Pressen. Status pr. 20. maj 2009 for IC4 og IC2 leverancerne Notat Orientering til Pressen DSB Status pr. 20. maj 2009 for IC4 og IC2 leverancerne 20. maj 2009 Nedenfor gennemgås status for opfyldelsen af DSB's ultimatum til AnsaldoBreda og DSB's beslutning om det

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Bestyrelsen er foreningens.

Bestyrelsen er foreningens. Forslag 6.1 Fremsat af Bestyrelsen. Nuværende lovtekst: Ændrings forslag: Motivering: Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og består af 7 medlemmer, der skal repræsentere foreningen i alle forhold

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen.

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0006 Klageren: XX på egne vegne og på vegne 11 medrejsende. Indklagede: DSB Klagen vedrører: Refundering af billetpris på 5.800 kr. i

Læs mere

Julefrokost I BØGESKOVEN

Julefrokost I BØGESKOVEN Julefrokost I BØGESKOVEN invitation julefrokost Det vil glæde os at se dig til Illux s julefrokost. I år holder vi festen i den gamle pavillon Capri i Bøgeskoven med SMUK stemning. SMUK event står for

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Der var mødt 32 stemmeberettede medlemmer op til generalforsamlingen. Tilstede er Keld Løvqvist fra Singlerock.dk. 2 & 3 valg af dirigent,

Læs mere

Det er forskellige behov, der afgør, hvad der betragtes som tilgængelighed før og under rejsen, men helt adskilles kan behovene ikke.

Det er forskellige behov, der afgør, hvad der betragtes som tilgængelighed før og under rejsen, men helt adskilles kan behovene ikke. TILGÆNGELIGHED FØR OG UNDER REJSEN af Mogens Kjøller, HT Manglende viden og negativ holdning er væsentlige årsager til, at mange ikke bruger den kollektive trafik. De vælger andre måder at transportere

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 1-2011

Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Ildløstjenesten AIA Kørsel Oprindeligt skulle AIA-aftalen have været genforhandlet i starten af marts. Vi har dog måttet konstatere, at ledelsen slet ikke har levet op til det, der

Læs mere

Instruktørvejledning

Instruktørvejledning Køreteknisk anlæg Fyn A/S Instruktørvejledning Køreteknik Efteruddannelse Kontaktpersoner på køreteknikken: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk

Læs mere

Det Blå Blad. Nr 3. 2013. Sikkerhed Den Store Sammenhæng. Medlemsmøder. Ikke alle bryder sig om faglige møder. Den røde tråd? Sikkerhed og evakuering

Det Blå Blad. Nr 3. 2013. Sikkerhed Den Store Sammenhæng. Medlemsmøder. Ikke alle bryder sig om faglige møder. Den røde tråd? Sikkerhed og evakuering Det Blå Blad Nr 3. 2013 Sikkerhed Den Store Sammenhæng Medlemsmøder Ikke alle bryder sig om faglige møder Den røde tråd? Sikkerhed og evakuering Redaktørens klumme Lokal nyt På tur med LPO Kh Bagsiden

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015

Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015 Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015 Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7

Læs mere

Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del Bilag 29 Offentligt. Status & Strategi. Møde med Transportudvalget Østerport, tirsdag 9.

Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del Bilag 29 Offentligt. Status & Strategi. Møde med Transportudvalget Østerport, tirsdag 9. Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del Bilag 29 Offentligt Status & Strategi Møde med Transportudvalget Østerport, tirsdag 9. oktober 2012 1 Program 1. Indledning Bestyrelsesformand Peter Schütze 2. Status

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Årsberetning LPO Områdegruppen 2013

Årsberetning LPO Områdegruppen 2013 Årsberetning LPO Områdegruppen 2013 Indledning Igen et ganske turbulent år i områdegruppen, et par faglige sager, og lidt forhandling af diverse aftaler mm. Ligeledes en trist afsked med 10 kollegaer,

Læs mere

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning 2014 i danske byer - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning i Danmark Sammenhæng mellem gæsteservice og skiltning

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima Toget på Banen - planen for bedre mobilitet og klima Med udgangspunkt i Infrastrukturkommissionens anbefalinger giver Banedanmark og DSB et bud på en strategi for fremtidens jernbane: Indhold: ƒbaggrund

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015 Særkøreplan Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7 Søndag 1 b g i 1 eller nat efter... (for de

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE 1 NAVN Togpersonalets lokalgruppe Odense 2 FORMÅL At søge medlemmernes interesse fremmet mest muligt. At søge samarbejde med andre personalegrupper, såvel

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0066 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag Referatet på de næste sider er fra mødet arrangeret af Egense Nord Fællesforening sammen med Landsforeningen af Fritidshusejere. Det var dette referat som der blev henvist til på generalforsamlingen i

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Indhold : En opfordring fra bestyrelsen: Hundeluftning i bebyggelsen.

Indhold : En opfordring fra bestyrelsen: Hundeluftning i bebyggelsen. Ørenlyd Grundejerforeningen Øresundsparken informerer Nr. 147 21 årgang 21. oktober 2011 Indhold : Hundeluftning i bebyggelsen Side 1 Regnskab for første halvår 2011 Side 2 Kommende arbejder Side 2 Antenne

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015.

Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015. Næstved, den 23. februar 2015. Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015. Kanaler i TV-pakke 1 Brugerforeningen

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2013

SKRIFTLIG BERETNING 2013 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 44. ordinære generalforsamling, onsdag den 21. august 2013 på Hotel Hvide Hus, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL s

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård Sporarbejder København H Nordhavn MERE KAPACITET PÅ HOVEDBANEGÅRDEN Lav Københavns Hovedbanegård om fra endestation til gennemkørselsstation Luk op for mere

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. juni

Læs mere

Referat fra DUG-møde nr. 38, afholdt 15. december 2011 hos VD i Kbh.

Referat fra DUG-møde nr. 38, afholdt 15. december 2011 hos VD i Kbh. Referat fra DUG-møde nr. 38, afholdt 15. december 2011 hos VD i Kbh. Deltagere: Jette B. Sørensen (JBS) Skive kommune Carsten D. Larsen (CDL) Odense kommune Peter Munch (PEMU) Lejre kommune Torben S. Pedersen

Læs mere

Dobbelt op i 2030. BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB

Dobbelt op i 2030. BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Dobbelt op i 2030 BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Køreplan o Dobbelt op en politisk ambition o Infrastrukturinvesteringer nytter o Hvad skal der til: o Et

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening Generalforsamling Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 19.00 Deltagere: Preben Dickow PDI Advokat Hans Bo Larsen HBL Bestyrelsesformand Søren S. Sørensen SSS Kasserer Jerrik S.

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Punkt 7 Hovedbestyrelsesmøde d. 30. august 2014 Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Hvorfor denne diskussion i Hovedbestyrelsen? Ungdomsårgangene falder

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMJU.

Nyhedsbrev fra DMJU. Nyhedsbrev fra DMJU. 2. årgang nr. 6 december 2011 Billedet vises med tilladelse fra my1287 I denne søde juletid: Vi ønsker os nye tog under træet og på skinnerne.. Kontaktperson nyhedsbrev: Gert Frikke

Læs mere

BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB

BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Dobbelt op i 2030 BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Køreplan o Dobbelt op en politisk ambition o Infrastrukturinvesteringer nytter o Hvad skal der til: o Et

Læs mere