Det Blå Blad. Nr Udgiver af Det Blå Blad er LPO-DSB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Blå Blad. Nr 5. 2013. Udgiver af Det Blå Blad er LPO-DSB"

Transkript

1 Det Blå Blad Nr Udgiver af Det Blå Blad er LPO-DSB

2 LEDER Det Blå Blad Samarbejde og dialog - igen, igen Udgives af : Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB Af: Søren Max Kristensen, områdegruppeformand Redaktør: Peter Kanstrup Henvendelse til Det Blå Blad: Ansvarshavende redaktør Søren Max Kristensen Bernstorffsgade 20, 3. sal. vær København V Skribenter: Jesper Rodkjær Pedersen Thomas Knudsen Hans Schøn Merstrand Redigering: Jørn Weiss Indlæg til næste nummer indsendes på senest 6 februar 2014 ISSN X Indhold i Blad nr. 5 Leder Redaktørens klumme Et langt ude... Nye EU certifikater Lokal Nyt Greenspeed - pointgivning og sikkerhed Opslagstavlen (generalforsamlinger) Læserbrev 6 skarpe til... Trafikinformation Jubilæumslisten 2014 Læserbrev Bagsiden LOK-Out Måske kan det virke som om, lederskribenten i Det Blå Blad har fået en ridse i pladen. I de sidste udgaver af Det Blå Blad har samarbejde været det gennemgående emne. Det skyldes, at der med den nye ledelse i DSB er kommet en anden opfattelse af samarbejde, end vi i LPO er vant til. I sidste nummer blev det meddelt, at det efter LPO s mening gik den rigtige vej, men at der manglede en del endnu. For LPO er det utroligt vigtigt, at der samarbejdes i alle sager, der berører lokomotivpersonalet og ikke kun de sager, som ledelsen mener, der skal samarbejdes om. Samtidig er tidlig inddragelse en forudsætning for et konstruktivt samarbejde. Hvad er status så her kort før jul? LPO DSB har, efter en grundig gennemgang med alle lokalgruppeformænd i LPO s bestyrelse, indgået en ny ferieaftale. Her i skrivende stund er der lidt startvanskeligheder med lokalt at administrere aftalen, men LPO DSB vil gerne kvittere for en god forhandling. Den har sikret, at så mange som muligt kan få ferie i de attraktive perioder, samtidig med at der er tilstrækkeligt personale til produktionen. Forløbet af denne forhandling, som er foregået i gensidig tillid og respekt, burde danne skole for fremtidige forhandlinger med ledelsen. Den nye organisation i DSB Operation (tidligere Fjern & Regionaltog) er endnu ikke helt på plads. Her er de faglige organisationer kommet sent ind i forløbet, hvilket er beklageligt. Meget virak og støj kunne have været undgået ved tidligere inddragelse. Når det så er sagt, har der efterfølgende været en god dialog. Ikke alt hvad LPO kunne ønske sig er gået i opfyldelse, men ledelsen har taget LPO s bemærkninger og forslag alvorligt. LPO forventer, at den nye organisation, i sin grundform, er på plads ved årsskiftet (2013/2014). Der vil så løbende komme tilpasninger, men sådan er det i alle store organisationer. Det var så en god historie og en næsten god historie. Desværre er der stadig plads til forbedringer. Nu kommer den dårlige historie. Siden august har LPO forhandlet med ledelsen om Trafikinformation. I forbindelse med øget enmandsbetjening er det planen, at lokomotivførerne skal have en mere aktiv rolle end hidtil. LPO DSB er selvfølgelig stor tilhænger af god service overfor vores passagerer. Vi deltager også gerne i denne service. Men det skal ske med skyldig hensyntagen til lokomotivpersonalets primære opgave, som er sikkerheden, materiellet og driften. I den rækkefølge. Tekstforslag: Artikler, mv. er ikke nødvendigvis udtryk for redaktionens eller områdegruppens holdning, med mindre der er gjort opmærksom herpå. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte artikler og læserbreve. Det vil - hvis muligt - ske i samarbejde med skribenten.

3 LEDER fortsat.. Desværre viste det sig, at ledelsen ikke fægtede med åben pande. Skjulte dagsordener, alternativ opfattelse af sandheden og amatøragtig udførelse har præget forløbet. Selv om der næsten var opnået enighed efter måneders forhandling, valgte LPO til sidst at meddele, at vi ikke kan indgå aftaler eller opnå fælles forståelse, når grundlaget ikke er fuldt belyst, og når forhandlingerne ikke er foregået i respekt for hinanden. Se den uddybende artikel inde i bladet. Der mangler altså stadig en del før det gode samarbejde er genoprettet. I 2014 står vi overfor meget store udfordringer. For blot at nævne nogle få, så skal vi gennemgå vores aftaler og implementere ny struktur for både samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg. Ny trafikkontrakt skal omsættes til virkelighed, og vi skal så småt i gang med uddannelse i forbindelse med det nye signalsystem. LPO håber, at ledelsen viser ægte samarbejdsvilje på alle områder, ellers bliver det et meget svært år. For alle vel at mærke. I januar og februar er der lokale generalforsamlinger. Repræsentanter fra den daglige ledelse i LPO vil deltage i langt de fleste, og vi glæder os til at møde mange af jer medlemmer i den forbindelse. Alle medlemmer og læsere af Det Blå Blad ønskes en god jul og et lykkebringende nytår.

4 Redaktørens klumme Af: Peter Kanstrup, redaktør El-tog og el-lokomotiver under elledninger - naturligvis... Siden Storebæltsforbindelses åbning i 1997 har det været mere reglen end undtagelsen, at DSB's tog fremføres med dieseltrækkraft under køreledning. Et stykke hen ad vejen skyldes det, at hovedparten af fjerntogene Foto: fotogruppen.mono.net er tvunget til at køre med diesel på yderstrækningerne i Jylland, da køreledningerne i landsdelstrafikken - som bekendt - kun går til Fredericia (tog mod Aarhus / Aalborg / Frederikshavn / Struer), henholdsvis til Lunderskov (tog mod Esbjerg). Dieseltogsættene må derfor nødvendigvis med fra København, da man ellers mister de gennemgående forbindelser. Eller rettere man har i sin tid besluttet det skal være sådan, idet man dengang valgte at indkøbe togsæt, frem for lokomotiver og vogne, som jo ellers kunne have løst den udfordring, hvilket jeg skal komme tilbage til. Når jeg her 16 år efter sidder og skærer tænder i lige dele ærgrelse og raseri over det åbenlyst tåbelige i at forpeste luften med udstødningsgasser, hvor al udledningen kunne have været under maksimal kontrol på el-kraftværkerne - eller helt uden CO2 udledning, f.eks. ved etablering af et antal store hav vindmølleparker alene til det danske jernbanenet - skyldes det, at virksomheden tilsyneladende ikke i nævneværdig grad tager problemet seriøst. Hvis vi antager at førnævnte omkring fjerntogene i al væsentlighed er et strukturelt problem, hvorfor kigger man så ikke på strukturen? Og hvorfor fortsætter man langt hen ad vejen med at forstærke problemet? I perioden har virksomheden skilt sig af med 6 el-lokomotiver (ud over dem, der blev afleveret til Railion / DB Schenker ved frasalget af DSB Gods i 2001), og man har indkøbt intet mindre end 83 IC4 og 23 IC2 dieseltogsæt. Jeg ser i den forbindelse bort fra, at de stort set ikke udleder røggas / CO2, idet jeg fortsat antager, at det fra starten ikke har været meningen, at togsættene skulle fungere som læhegn i et antal P-rister rundt om i landet. Og for ligesom at gøre ondt værre kører vi hovedparten af regionaltogene på Vestfyn, en strækning hvor der er køreledninger hele vejen, med dieseltogsæt. Ligesom der fortsat er et antal afgange mellem Østerport og Ringsted, som - trods køreledning på hele strækningen - køres med diesellokomotiv og vogne. Sidstnævnte bliver der nu endelig gjort noget ved, idet de 6 tilbageværende EA

5 lokomotiver, efter et årelangt tilløb, endelig ombygges til kørsel med dobbeltdækkervogne. At årsagen så ikke er ønsket om at gøre noget ved den her skitserede problematik, men i stedet er et nødvendigt "onde" for at frigive ER togsæt til IC trafikken til Esbjerg, når køreledningerne forlænges dertil fra 2015, ja det taler vel næsten for sig selv. Tillad mig derfor dette opråb til beslutningstagere i DSB, og givetvis også i det trafikpolitiske og måske endda også det miljøpolitiske system. Den fulde udbygning af el-driften på fjernbanen ligger minimum 12 år ude i fremtiden, og fremtidens tog til fjerntrafikken er tidligst ud at køre på de danske skinner i Og også her har den fulde implementering lange udsigter. Indtil da må vi - med de midler der nu er til rådighed - prioritere el-drift under de eksisterende køreledninger. Af de oprindelige 44 ER togsæt, er et stort antal p.t. udlånt til DSB Øresund. Flest muligt af disse må - evt. ved politikernes mellemkomst, da udlånet er en del af udbuddet på Øresund - tilbageføres til DSB. Rygtet vil vide, at de EA lokomotiver, vi for år tilbage eksporterede til Bulgarien, henstår ubrugte dernede. Det skal hurtigst muligt undersøges, hvor mange af disse, der kan hentes hjem. Alternativt må det undersøges, om det er muligt at leje køreklare el-lokomotiver ude i Europa. Det er en øvelse, der er lykkedes for andre europæiske operatører, så mon ikke, det også kan lykkes her. Den øgede el-traktion skal primært indsættes i de togsystemer, der alene kører under eksisterende køreledninger, altså de førnævnte regionaltog systemer, og gældende for ER, som forstærkningstogsæt i lyntogene mellem Fredericia og København / Kastrup. hvor der er køreledning, ellers af dieselmaskiner, mens elektrificeringen udbygges? I øvrigt helt som man gør andre steder i Europa. Ja her er man endda flere steder gået et skridt videre og har anskaffet sig såkaldt hybrid trækkraft - altså tog der både kan køre på strøm og diesel. Indsættelsen af ovennævnte kombination mellem el-trækkraft og diesel ditto, skulle i så fald ske i IC 100-systemet til Aalborg / Lindholm, da dette system ikke har forgreninger til andre destinationer i Jylland. Tiltaget vil kræve påbygning af centralkoblinger på et antal EA (eller anden el-trækkraft) og på et antal (renoverede) ME lokomotiver, ændret dørstyring og en eller anden form for gennemgående styring (ZWS eller?). Også det antal IC4 togsæt, der i givet fald skulle anvendes som personvogne kræver en modificering omkring dørlukning, togvarme, mv. Til gengæld ville tiltaget bringe IC4 i anvendelse i landsdelstrafikken (som oprindelig planlagt) og løse en væsentlig del af togenes problemer omkring diverse computerstyrings systemer og med en afmontering af togets motorer ville den meget generende støj i flere togets afdelinger samtidig forsvinde. Rygtet vil vide, at de EA lokomotiver, vi for år tilbage eksporterede til Bulgarien, henstår ubrugte dernede. At de modificerede togsæt så samtidig ville skaffe brugbare reservedele til den del af IC4 flåden, som indsættes / er indsat i andre togsystemer, er vel heller ikke at kimse af. Ligesom frigivning af et stort antal MF togsæt (og et mindre antal ER togsæt) til andre togsystemer, betjent af ældre dieselosende materiel som MR og ME, vel heller ikke ville være den værste sidegevinst, man kunne få Og da vi i DSB nu har sagt farvel til lokomotivets fjende nr. 1, var det måske på sin plads - som nævnt her i bladet i december at overveje at indsætte IC4 som (verdens dyreste) personvogne, skubbet eller trukket af el-lokomotiver, Så det kan vel reelt kun gå for langsomt...

6 Et langt ude...områdegruppe-seminar! 2013 Af: Jesper Rodkjær Pedersen, lokalgruppeformand Tinglev Hvis man tager til verdens ende og fortsætter endnu et par kilometer, så kommer man til den lille vestjyske by, Outrup. En by så langt ude, at LPO DSB s formand har svært ved at udtale dens navn en by hvor et forkert skridt kan betyde, at man falder ud over kanten på jorden og forsvinder ud i intetheden. Bestyrelsen i LPO på arbejde! Seminar i Outrup. Den 4. november nåede en ekspedition bestående af både erfarne og mere grønne tillidsmænd fra LPO DSB frem til dette afsidesliggende sted i det vilde vesten. De var rejst hertil fra alle afkroge af det danske kongerige for at afholde det årlige seminar i områdegruppebestyrelsen et seminar der skulle vare indtil d. 7. november. Baggrunden for at afholde et seminar er bl.a. at styrke LPO DSB indefra, så de lokale tillidsmænd bliver klædt godt på til deres arbejde. Sammenholdet i LPO DSB er altafgørende - især i de tider som vi oplever lige nu. Når områdegruppen mødes til almindelige dagsmøder, så er tiden ofte lidt knap, da der ofte er en alenlang dagsorden og som regel en række togafgange, som sætter en deadline for mødet. Derfor er det befriende ved et seminar, at der er tid til fordybelse og erfaringsudveksling tillidsmændene imellem. Selvfølgelig er et seminar i første omgang givtigt for de deltagende tillidsfolk, men udbyttet skulle også meget gerne smitte af på LPO DSB s menige medlemmer i form af bedre information og dygtigere lokale tillidsfolk. Seminarets startede over middag d. 4. november med et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvorefter vi fik besøg af DJ s altid veloplagte og meget talende næstformand Preben S. Pedersen. Da LPO DSB udgør næsten en fjerdedel af DJ s medlemmer, så må samarbejdet mellem DJ og LPO DSB ikke svigte, hvilket der også var enighed om mellem Preben og områdegruppen. Preben redegjorde for DJ s arbejde i forhold til DSB, og talte om de udfordringer, der er i tiden. På et mere praktisk plan, så havde Preben som flittig togrejsende gjort sig den observation, at der ofte blev bremset meget kraftigt med f.eks., magnetskinnebremsen og kørt mere hidsigt end tidligere. I den forbindelse opfordrede han til, at lokomotivpersonalet trods stigende krav om tog til tiden ikke giver efter og glemmer at stå fast på, hvad god lokomotivførergerning er. Preben opfordrede endvidere den enkelte lokomotivfører til at gøre krav på praktisk litra efteruddannelse. Tirsdag den 5. november havde vi igen besøg. Denne gang af direktør i Operation Anders Egehus og personaledirektør Inger Ørum Kirk, som jo dog fortjener en vis respekt for at tage den farefulde færd med diligencen helt til Outrup. Anders Egehus startede med et kort oplæg, hvor han bl.a. understregede, at antallet af arbejdsulykker skulle nedbringes. Derudover opridsede han, hvad virksomhedens kerneområder er ikke overraskende har lokomotivførerne en central placering i den sammenhæng. forsætter på næste side

7 Herefter var der mulighed for at stille spørgsmål og debattere relevante emner. Der blev debatteret bredt om emner som MUS-V, Den Fælles Tilgang, enmandsbetjening, sikkerhedsbreve, arbejdsmiljørepræsentanternes arbejdsvilkår, postkassen til idéer, bortfald af personalebilletter og meget andet. Det kom i øvrigt frem, at Inger Ørum Kirk ikke var stolt af håndteringen af hele sagen om sikkerhedsbrevene. Hun var dog ret uforstående over for den negative modtagelse af postkasserne til idéer, da det efter hendes udsagn har virket fint i andre virksomheder. Alt i alt forløb mødet i en god atmosfære, men LPO DSB s mener stadig, at der er stor forskel på ledelsens og LPO DSB s opfattelse af en god samarbejdskultur. LPO DSB understregede, at vi historisk set altid har været villige til gennem samarbejde at levere resultater i svære tider. Anders Egehus og Inger Ørum Kirk så positivt på LPO DSB s opfordring til samarbejde, så nu må tiden vise, om der kommer handling bag ordene. Alt imens dagens program blev kørt igennem, så havde Morten Schroll Kristensen fra Aalborg været i gang med at langtidsstege en stykke gris, så vi kunne slutte dagen af med en kulinarisk oplevelse. Retten var det nye sort: pulled pork eller på Outrupsk: plukket svin. I en tid, hvor medierne svømmer over med folk, som taler om mad i en uendelighed, så lad os holde os til Outrupsk og sige: Det var ikke så ringe endda. Al madlavning og oprydning stod LPO DSBekspedition-Outrup selv for en ganske god øvelse i samarbejde og en rigtig fin måde at lære hinanden bedre at kende på. Onsdag d. 6. november stod i overenskomstforhandlingernes OK 2015 s tegn. De fremsatte ønsker til OK 2013 blev gennemgået og kigget igennem for eventuelt at blive genfremsat til OK Der bliver arbejdet videre med tingene i overenskomstudvalget. Det er jo desværre ikke en tid, hvor der er meget at komme...var det nye sort: pulled pork eller på Outrupsk: plukket svin. efter i overenskomstforhandlingerne, og LPO DSB er blot en lille gruppe i den store overenskomstsammenhæng, men det skal ikke forhindre os i at prøve at komme igennem med vores ønsker. Et andet emne, der var på programmet, var LPO DSB s informationsstrategi. Her blev der både talt om den interne kommunikation imellem daglig ledelse og områdegruppen og om kommunikationen i forhold til medlemskredsen. Der er en generel opfattelse af, at Det Blå Blad bliver læst ikke kun af medlemskredsen. Efter det nye digitale format er kommet, så vil der komme et blad lidt oftere end i det trykte blads tid. LPO DSB henstiller alle medlemmer til at bruge hjemmesiden da flere og flere informationer findes her. En væsentlig del af kommunikationen bør selvfølgelig også foregå som en dialog mellem de lokale tillidsfolk og medlemmerne. Dagen sluttede igen med et kulinarisk højdepunkt en festmiddag som Niels den store jæger Flaathen Jacobsen fra Aarhus var primus motor for. Niels havde med krudt og kugler selv nedlagt aftenens måltid en sød lille Bambi. Desværre fik Niels ikke udbytte af sine aktier i tandlægeindustrien, eftersom festmiddagsdeltagerne formåede at bide, hvor der ikke var hagl. Torsdag d. 7. november var der tid til lidt opsamling og en snak om, hvordan LPO DSB skal klare skærene i fremtiden. Det er selvfølgelig svært at finde klare svar på, hvis man ikke har en troværdig spåkugle, men der er ingen tvivl om, at der nok skal blive rigeligt at se til. Efter oprydningen og gribende afskedsscener, var det igen tid til at drage hjem til civilisationen og lokalområderne. Set med deltagernes øjne var det et givtigt seminar, som forhåbentlig også på længere sigt styrker LPO DSB og bliver til gavn for alle medlemmer.

8 Nye EU certifikater og opdelt infrastrukturkendskab på stationsområder Af: Bjarne Flintholm, Chef for DSB Operation Uddannelse og Peter Kanstrup, LPO, begge medlemmer af uddannelsesudvalget Alle lokomotivførere i DSB har nu modtaget en ny EU licens og efterfølgende et nyt EU certifikat, som evt. via efterfølgende tilretning nu gerne skulle være identisk med de oplysninger der fremgik af det hidtidige certifikat Der har i den anledning været nedsat en arbejdsgruppe under ESU s uddannelsesudvalg med deltagelse af repræsentanter fra både ledelse og LPO. Arbejdsgruppen har, udover at beskæftige sig med ovennævnte implementering af EU licenser og certifikater, sideløbende søgt at indarbejde et efterhånden gammelt ønske fra store dele af både ledelses- og medarbejderkredsen, om en meget mere omfattende opdeling af stationskendskabet, da der mange steder er behov for en mere præcis opdeling af stationsområdet. Arbejdsgruppen besluttede i 11. time at udskyde implementeringen af den mere præcise opdeling af stationskendskabet, idet færdiggørelsen af de nye EU certifikat blev prioriteret. Implementeringen af det opdelte infrastrukturkendskab er derfor udskudt til marts-april De indledende øvelser, som er en lokal afdækning af behovet for opdeling, er allerede iværksat, og arbejdet pågår i skrivende stund. Også Turplanlægningen er inddraget, således det om muligt sikres, at den geografiske opdeling samtidig afspejler de krav og behov tjenesternes opbygning afstedkommer. Når de geografiske og sikkerhedsmæssige skillelinjer er afdækket i alle lokalområder, vil der ske en tilpasning i SAP systemet, da det er SAP som håndterer og overfører oplysninger om infrastrukturkendskab til både certifikaterne og LTD systemet. Det er vores opfattelse, at der overordnet, i forhold til infrastrukturkendskab på stationsområderne, er behov for at skelne mellem: Foto: fotogruppen.mono.net 1. Spor hvortil der kan stilles ind, ud og gennemkørsel. Disse fremgår altid af TIB og er fremadrettet defineret som værende en del af strækningskendskabet. Dvs. har du strækningskendskab til en given strækning, f.eks. Fredericia-Aarhus, så har du også stationskendskab til ind, ud og gennemkørselssporene på de stationer, der er på strækningen. Det skal understreges, at det i den forbindelse er ligegyldigt om togfremførslen sker for signal eller ved ind og udrangering. 2. Spor som er dækket af stationens sikringsanlæg, og hvortil der kan stilles en rangertogvej. Altså den del af stationen, hvor stationsbestyreren har kontrol med sporskifternes stilling og kan give rangertilladelser (mundtlige eller for signal). Principielt vil det være det område, der tidligere blev omtalt som sikret område. Som udgangspunkt kræver nærværende kendskab til TIB for pågældende station og viden om stationens overordnede geografi (nord, syd, øst, vest, retninger i forhold til nabostationer, eller lign.). På større stationer vil dette område

9 have en størrelse og kompleksitet som gør, at det vil skulle inddeles i flere mindre geografiske områder i forhold til certifikatet, da det på sådanne stationer er et mindretal, der skal have infrastrukturkendskab til hele stationens område. 3. Spor som er dækket af omstillingsanlæg. De enkelte omstillingsanlæg kræver specifik indøvelse i de geografiske forhold og viden om spor, sporgrupper og zoner. På de største rangerområder med flere omstillingsanlæg vil det formentlig være hensigtsmæssigt med en underopdeling, da der næppe vil være behov for, at alle lokomotivførere skal kunne befare hele området. 4. Øvrige spor på stationen som ikke er dækket af et sikringsanlæg. Det er principielt de områder, der tidligere blev omtalt som usikret område, altså sporområder hvor der som udgangspunkt er særlige krav til lokomotivførerens kendskab til lokale rangerinstrukser. Også her kan en geografisk underopdeling være hensigtsmæssig, om end det nok oftest kun er de lokale lokomotivførere, der vil kunne befare disse områder. Af hensyn til de sikkerhedsmæssige aspekter i ovennævnte er Jernbanesikkerhed inddraget i arbejdet. Det har samtidig den umiddelbare fordel, at Jernbanesikkerhed kan forholde sig til en opstået problemstilling omkring rangering til / fra vendespor og rangerhoveder, hvor udfordringen er, at lokomotivføreren ofte er nødt til at passere mærke endepunkt for rangering for signal for at komme så langt frem, at han / hun efter førerrumsskifte holder bag det dværgsignal, hvorfra rangertilladelse i modsat retning gives. Nu skal man selvfølgelig være varsom med at kaste sig ud i en gættekonkurrence, men alligevel Mon ikke en ny SIN DSB instruks er påkrævet? Om ikke andet så fordi alternativet er meget vanskeligt at håndtere, da rigtig mange rangerhoveder og vendespor rundt om på stationerne i så fald skal beskrives i forhold til førnævnte punkt 4. Med mindre man da i stedet vil give fuld indøvelse i hele stationens usikrede område, blot for at kunne befare et eller flere vendespor / rangerhoveder. I forhold til ovennævnte skal hver enkelt lokomotivfører når alle de mulige kompetencer er oprettet i SAP tage stilling til, hvilke kompetencer vedkommende vil kvittere for, og i fornødent omfang, i samråd med egen gruppeleder, erhverve de kompetencer vedkommende mangler i forhold til de krav og forventninger, som fastsættes, primært af Turplanlægningen. Det skal naturligvis understreges, at det fortsat er lokomotivførerens ansvar at sige fra, hvis kompetencer mangler eller erhvervede kompetencer skal opdateres, ligesom det er lokomotivførerens ansvar, at certifikatet indeholder de kompetencer, vedkommende er i besiddelse af. Det er arbejdsgruppens forventning, at tilføjelse og fjernelse af kompetencer fremadrettet kan ske elektronisk på intranettet (abc.dsb). Tanken er, at lokomotivføreren opdaterer sit certifikat selv, i hvert fald for så vidt angår infrastrukturkendskab, og at opdateringen sendes til gruppelederen for godkendelse og udstedelse af nyt certifikat. Gruppelederen vil på den måde blive inddraget i evt. problemstillinger, mangler, mv. i forhold til lokomotivførerens kompetencer, hvilket er i tråd med det faktum, at det er gruppelederen, som har ansvaret for sikkerhedsledelsen af den enkelte medarbejder. Der vil formentlig opstå en udfordring omkring registrering ved erhvervelse af nye litra, da gruppelederen jo ikke er en del af attestudstedelsen. Det vil formentlig også blive nødvendigt at udarbejde en procedure for ændring af dato for certifikat udløb efter bestået efteruddannelse (ny termin) og tilføjelse af kompetencer, som erhverves ved hjælp at eksterne kurser (f.eks. EVAK). Arbejdsgruppen vil i den nære fremtid arbejde videre med disse spørgsmål, og vil desuden også forholde sig til fremtidige krav til erhvervelse af infrastrukturkendskab. Noget tyder på, at kravene (også her) skærpes, hvilket ESU Uddannelsesudvalget i første omgang har bedt Jernbanesikkerhed forholde sig til.

10 Tinglev Kunst på Fredericia station Af:Jesper Rodkjær Pedersen Og så kom stormen 28. oktober startede som en almindelig blæsende efterårsdag, men det skulle dog vise sig at blive en dag lidt ud over det normale. Moder natur havde nemlig tænkt sig at give jernbanen en lektion i kaos. Stormen kom fra sydvest, så derfor var Sønderjylland det første sted, som blev ramt. I første omgang var følgerne som forventet med træg trafik, lidt væltede træer og nogle tagsten, som troede de var blevet til trækfugle. Undertegnede blev selv forsinket på vej til arbejde pga. en lukket bro, men det tog driftslederen med knusende ro. Det var midt på eftermiddagen ved tiden, og det var intet problem at komme igennem til Metropolen. Roen og den gode forbindelse til Metropolen skulle dog hurtigt vise sig at forsvinde eftersom stormen drog østover og ramte Fyn og Sjælland. Tyskerne var ret hurtige til at indstille togdriften, for at udvise rettidig omhu. Måske er der en grund til at udtrykket Die dumme Dänen eksisterer, eller så var det bare lettere at lade væltede træer og nedfaldne køreledninger træffe beslutningen om at indstille togdriften. På Sønderborgbanen væltede et træ ned over køreledningen ved Kliplev, hvilket medførte, at et ER togsæt strandede et andet sted på strækningen mellem Gråsten og Kliplev pga. manglende kørestrøm. En lokal beboer i Kliplev havde set lysglimtet og hørt et brag i forbindelse med, at træet væltede ned over køreledningen. Han prøvede at alarmere DSB, men da han kom igennem var der ingen, som vidste hvor Kliplev lå, så den information nåede åbenbart ikke frem til rette vedkommende. Det medførte, at man sendte et MF togsæt ned for at hente den strandede ER. Det projekt opgav man så, da MF eren endte med at køre fast under det væltede træ i Kliplev. Ud over de to sæt på Sønderborgbanen, så havde vi også et strandet sæt i Flensborg samt tre standede lokomotivførere. På stuen i Tinglev kunne vi ikke gøre så meget, mens stormen rasede. Da stormen tabte kraft først på aftenen havde vi nok en forventning om, at vi kunne begynde at køre tog igen, men der tog vi grueligt fejl. Al togdrift blev indstillet til næste morgen, så der var intet arbejde til os i traditionel forstand. Der var dog stadig en meget vigtig opgave, som ingen rigtig tog sig af, og det var at få vores folk hentet hjem. Det var ikke muligt at få taxaer, så vi måtte ty til egne transportmidler. De tre folk i Flensborg fik Svend Christiansen hentet og den ene lokomotivfører på Sønderborgbanen fandt hjem på egen hånd. Det efterlod os kun tilbage med den stakkels Jesper Lismoes fra Odense, som sad fast i Kliplev. Køreledningen var ikke blevet jordet, så han ville naturligvis ikke forlade toget, før sikkerheden omkring det var på plads. Vi kontaktede FC for at få jordet køreledningen, men de mente ikke, at de kunne skaffe nogle folk til den slags, for de skulle komme langvejs fra. I FC var de åbenbart ikke klar over, at alle brandværn, som har jernbane med køreledning i deres område, er uddannet i jording. Ved hjælp af lokal lokomotivførers ekssvogers tantes tante fik vi fat i indsatslederen fra Aabenraa Brandværn. Det var muligvis ikke kommandovejen, men med en potentiel faresituation som en nedfalden køreledning, så skulle der handles. Det er muligt, at kommunikationen til det lokale brandværn ikke har været helt klar, for Hr. Lismoes mente måske ikke at situationen var helt alvorlig nok til, at der behøvede at komme ti brandfolk med blå blink og hylende sirener for at undsætte ham, når han nu havde siddet og ventet i syv timer uden at være i direkte livsfare. I dagene efter stormen var Sønderjylland et autonomt område i togmæssig forstand. Vi havde et MR togsæt til at køre mellem Tinglev og Kolding, og så kunne vi ellers selv finde ud af, hvordan vi ville klare det med det forhåndenværende personale og det klarede vi selvfølgelig. Strækningen Tinglev-Sønderborg og Tinglev-Flensborg blev først åbnet efter nogle dage. Havde der været en plan og vilje fra DSB s side til øjeblikkeligt at decentralisere driftsledelsen i en sådan situation, så kunne vi have gjort det meget bedre, for det blev meget tydeligt, at der er ekstra langt fra Metropolen og ud til yderområderne, når det hele vælter. En anden ting, der står klart i stormens kølvand er, at DSB har en kæmpe udfordring i forhold til vejledning og information til passagererne, når der opstår store uregelmæssigheder i togdriften.

11 Ingen var forberedt på, at stormen ville skabe skader af det omfang, som den gjorde, men det ændrer ikke ved, at DSB ikke er gode nok til at håndtere pludseligt opståede situationer i driften. Det er ikke nok bare at ringe og bestille en bus, og så regne med, at resten går af sig selv. CITAT: Jesper Rodkjær Pedersen Info fra Det Blå Blad: Sikkerhed er en grundforudsætning del 3 er udsat til næste nummer... Udsendte medlemsinformationer Der er i perioden udsendt følgende LPO DSB medlemsinformationer Medlemsinformation nr. 20 vedr. MTAPV Medlemsinformation nr. 21 vedr. trafikinformation Medlemsinformation nr. 22 vedr. TUC Medlemsinformationerne kan læses på Odense Af: Morten Kruse Jørgensen Så blev det december med alt det julehalløj, det nu medfører. I Odense har vi også taget vores del af juleræset, på den hyggelige måde, med en tur på Sydfyns veteranbane, som kører på den gamle bane mellem Faaborg og Korinth. Her var vi en lille sluttet kreds af kollegaer, der tog en tur med deres juletog søndag d. 8. december. Siden sidst har vi også afholdt vores novemberfest. Den blev holdt i et lokalt forsamlingshus i Odenses sydlige udkant, med masser af god mad og dertil hørende drikkelse, samt det herligt selskab af 36 forrygende kollegaer. I den lidt mere alvorlige ende har vi, i samarbejde med LO Fyn, afholdt en politisk høring vedr. fremtidens togbetjening på Vestfyn. Desuden var de lokale perspektiver omkring Togfonden.dk til debat. Der deltog 6 lokalpolitikere fra 6 forskellige partier i de 3 fynske kommuner banen krydser. Derudover var pendlerklubbens meget aktive talsmand og DJ s forbundsformand, Henrik Horup en del af panelet. Det primære tema var Transportministeriets ønske om som minimum at afvikle et antal af de mindre stationer mellem Odense og Middelfart, og i værste fald al regionaltrafik på Vestfyn. Desuden drøftede mødet banens besværlige køreplan med varierende afgangstider og reduceret betjening, dvs. 2 times drift, på de mindst benyttede stationer. Også de hyppige aflysninger blev berørt. Det er LPO Odenses indtryk, at lokalpolitikerne overordnet har et ønske om udvikling af regionaltrafikken på Vestfyn. Det finder vi særdeles positivt, da alle gode kræfter kan og skal bruges, hvis rapporten om den fremtidige lokale togbetjening fra ministeriet, står fast på de scenarier, det betyder indskrænkning eller afvikling. MQ 4115 Efter et møde med et træ på Svendborgbanen. Foto: Per Godsk Ottosen

Samrådsspørgsmål AS, AT, AU, AV, AW og AX

Samrådsspørgsmål AS, AT, AU, AV, AW og AX Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 505 Offentligt TALEMANUSKRIPT Samrådsspørgsmål AS, AT, AU, AV, AW og AX Side 1 af 15 Samrådsspørgsmål AS Ministeren bedes redegøre

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

SR-information. Banedanmark. Indførelse af daglig La. Gyldighed. Indmelding af La-forhold m.v. Udsendelse. Udgivet af Trafiksikkerhed

SR-information. Banedanmark. Indførelse af daglig La. Gyldighed. Indmelding af La-forhold m.v. Udsendelse. Udgivet af Trafiksikkerhed Banedanmark SR-information I Udgivet af Trafiksikkerhed Indførelse af daglig La Gyldighed Fra den 15.01.2007 vil La kun have gyldighed i ét døgn ad gangen fra kl. 00.00 til kl. 24.00. Redaktionen afsluttes

Læs mere

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 416 Offentligt

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 416 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 416 Offentligt Afrapportering Fjern- og Regionaltog, 2. kvartal 2014 1. Antallet af rejser I 2. kvartal 2014 blev der foretaget 12,7 mio. rejser med DSB's fjern-

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 492 Offentligt

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 492 Offentligt Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 492 Offentligt Fra: Verner Jensen [mailto:dans@webspeed.dk] Sendt: 8. august 2006 11:19 Sendt til: Læst Samtale: Elendig kommunikation fra en stor statsvirksomhed Emne:

Læs mere

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog Dobbelt op i 2030 Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog 1 Ove Dahl Kristensen, Trafikteknik Dobbelt op i 2030 (på 20 år) Bredt

Læs mere

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Vicedirektør Ove Dahl Kristensen, DSB Baggrund: Vedtagelse af En grøn transportpolitik p Den

Læs mere

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon.

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon. Struer jernbaneklub Januar 2005 Mh 304 ved Struer MR center vest d.2004-09-18 samt formanden Egon. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen 97407433 Kasserer: Erik Linaa 97840687 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.09.2010 i København

Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.09.2010 i København Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.09.2010 i København Tilstede: Afbud: Preben S Pedersen LPO Carsten M Olesen Jørn Nicolaisen SPO Dan B Kirchhoff SPO Henning E Laursen SPO Niels Henrik Nielsen,

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

SR-information. Arbejde mellem stations og rangergrænse. Sikkerhedsafstand forsvinder. Udgivet af Trafiksikkerhed Nr.

SR-information. Arbejde mellem stations og rangergrænse. Sikkerhedsafstand forsvinder. Udgivet af Trafiksikkerhed Nr. SR-information Udgivet af Trafiksikkerhed Nr. 2, september 2007 Arbejde mellem stations og rangergrænse I dag står der i SR 86 pkt. 1 blandt andet: Hvis sporet mellem stationsgrænsen og rangergrænsen på

Læs mere

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund.

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund. Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund. Deltagere: Niels Henrik Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Lajla Hallundbæk,

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden En attraktiv jernbane nu og i fremtiden 1 Vi forbinder danskerne I Banedanmark sørger vi for, at der kan køre tog i Danmark Vi arbejder hver dag året rundt for, at togtrafikken kan afvikles smidigt og

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

I FORENINGEN - SPOR 0. Nr.17. Billeder og Tekst kender vi intet til på redaktionen, så vi fralægger os ethvert ansvar

I FORENINGEN - SPOR 0. Nr.17. Billeder og Tekst kender vi intet til på redaktionen, så vi fralægger os ethvert ansvar I FORENINGEN - SPOR 0 Nr.17 Billeder og Tekst kender vi intet til på redaktionen, så vi fralægger os ethvert ansvar Den Københavnske S-bane har fra 1. oktober overtaget de 2 MJ rangerlokomotiver fra DSB.

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Regionaltog i Nordjylland

Regionaltog i Nordjylland 1 Regionaltog i Nordjylland Banebranchen 5. maj Fremtidens passagertrafik Svend Tøfting Region Nordjylland LIDT HISTORIE 2 2000 Nordjyllands amt overtager Skagens- og Hirtshalsbanen 3 Juni 2004 Nye skinner

Læs mere

Beretning for LKI - Gruppen for 2012.

Beretning for LKI - Gruppen for 2012. Beretning for LKI - Gruppen for 2012. Når man skal skrive en beretning så skal man prøve at forklare hvad der er sket i det år der gået. Så det vil jeg prøve her, selvom det måske ikke er så interessant,

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 233 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 233 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 233 Offentligt Notat Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Orientering til TRU vedr. IC4-situationen

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at Ekstranummer Oktober 2017 Ved I, hvor dejligt det er at være økonoma på Storedam?... Og ved I, at vi har brug for flere økonomaer? Som alle ved, så skal vi på kursus for at blive stordammer. Når det slutter,

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Review af Signalprogrammet

Review af Signalprogrammet Review af Signalprogrammet 1 Ombordudstyr Udrustning er forsinket, men Deloittes kategorisering af togtypernes kompleksitet Der er forskel på, hvor svært det er, at udruste tog. Første Nordjyske tog ombordudrustet

Læs mere

Møde mellem DSB og Transportog Bygningsudvalget

Møde mellem DSB og Transportog Bygningsudvalget Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 289 Offentligt Møde mellem DSB og Transportog Bygningsudvalget 1 Dagsorden, Møde mellem DSB og Transport- og Bygningsudvalget DAGSORDEN 1. Status

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev Nyt fra Borgen Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005 Kære læser af mit nyhedsbrev Efterårsferien kom på et meget tiltrængt tidspunkt efter en kanonhård periode

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Statslig trafikplan

Statslig trafikplan Statslig trafikplan 2017-2032 Banebranchen 19. maj 2017 Indhold i trafikplan 2017-2032 - Opdatering af sidste plan - Formål: fælles vidensramme - Beskriver forventet udvikling 2017-2032: - Gennemgang af

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

"Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning".

Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning. Selvevaluering 2012 Sammenfatning og konklusion. Bestyrelsen for Skanderup Efterskole og skolens ledelse har i år besluttet at spørge forældregruppen om deres tilfredshed med skoleåret. Vi finder det meget

Læs mere

Hermed inviteres til det årlige landsmøde for Spors

Hermed inviteres til det årlige landsmøde for Spors Hermed inviteres til det årlige landsmøde for Spors medlemmer Lørdag den 24. maj 2014 kl. 11.00-16.00 Frivilligcenter Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia Program Kl. 9.30-11.00 Ankomst og indregistrering

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Protokol 6. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 Juni på Næsbylund.

Protokol 6. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 Juni på Næsbylund. Protokol 6. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 Juni på Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

Servicestandard for højttalerudkald i tog. for lokomotivførere

Servicestandard for højttalerudkald i tog. for lokomotivførere Servicestandard for højttalerudkald i tog for lokomotivførere Formålet er god trafikinformation til kunderne Forord Alle vores kunder har en plan, når de stiger på toget. De skal på arbejde, på ferie,

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB. Lokalgruppe København

V E D T Æ G T E R. Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB. Lokalgruppe København V E D T Æ G T E R Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB Lokalgruppe København Vedtægter LPO-DSB Lokalgruppe København 1. Lokalgruppens myndighed Lokalgruppens højeste myndighed er lokalgruppegeneralforsamlingen.

Læs mere

Beretning for Landsdel 1 2011-2013

Beretning for Landsdel 1 2011-2013 Beretning for 2011-2013 To år er gået siden sidst og det er nu igen tid ti landsdelsmøde. Det betyder også, at det er tid til at se tilbage på de to år der er gået og beskrive hvad landsdelsledelsen har

Læs mere

Lokal rangerinstruks for infrastruktur depotområdet i Taastrup DSB S-tog a/s

Lokal rangerinstruks for infrastruktur depotområdet i Taastrup DSB S-tog a/s Lokal Rangerinstruks Taastrup 1-2 Lokal rangerinstruks for infrastruktur depotområdet i Taastrup DSB S-tog a/s 13.07.2007 1 Lokal Rangerinstruks Taastrup 2-1 Fordeling: DSB S-tog a/s Trafiksikkerhed DSB

Læs mere

Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål E om genudbud i Midt- og Vestjylland. Samrådsspørgsmål E

Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål E om genudbud i Midt- og Vestjylland. Samrådsspørgsmål E Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 114 Offentligt TALEMANUSKRIPT Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål E om genudbud i Midt- og Vestjylland Side 1 af 12

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAARBORG BYS ANTENNEFORENING MANDAG DEN 22. APRIL 2013 KL.1900 på Hotel Faaborg Fjord Svendborgvej 175 5600 Faaborg Bestyrelsens beretning for året 2012 I henhold til foreningens

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri?

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri? Nytårsaften uden fyrværkeri? Efter år 1900 blev det almindeligt at fyre fyrværkeri af. Før hen var det kun soldater og jægere der skød op i luften for at markere årsskiftet. Dengang var det også skik at

Læs mere

På sporet af noget godt? Dagens Menu.

På sporet af noget godt? Dagens Menu. På sporet af noget godt? Dagens Menu. Præsentation af hvordan arbejder de danske pendlerklubber Hvordan foregår dialogen med DSB Hvordan arbejder Pendlerklubben Kystbanen Hvilke mål har Pendlerklubben

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Servicestandard for højttalerudkald i tog. for togpersonalet

Servicestandard for højttalerudkald i tog. for togpersonalet Servicestandard for højttalerudkald i tog for togpersonalet Formålet er god trafikinformation til kunderne Forord Alle vores kunder har en plan, når de stiger på toget. De skal på arbejde, på ferie, mødes

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen (2 stemmer)

Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0332 Klageren: XX 7800 Struer Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog Klagen vedrører: Godtgørelse af taxaregning på 552 kr. Ankenævnets

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Referat 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7 december 2016 på Park Hotel i Middelfart

Referat 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7 december 2016 på Park Hotel i Middelfart Referat 4. Områdegruppebestyrelsesmøde 6-7 december 2016 på Park Hotel i Middelfart Deltagere: Mikkel Channo Jessen, Susanne Bjørn Jensen, Dennis Desezar, Sten F. Larsen, Peter Ørn, Anette Strande, Hans

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Mange parforhold drukner i en travl hverdag og ender i krise. Det er dog muligt at håndtere kriserne, så du lærer noget af dem og kommer videre,

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Beretning Generalforsamling den

Beretning Generalforsamling den Beretning Generalforsamling den 29-01-2016 Velkommen til den årlige generalforsamling. Sang nummer? Jeg vil gerne have vi alle lige rejser os, for at mindes vores afdøde æresmedlem Andreas Hansen, som

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

IC 4. Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015

IC 4. Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015 IC 4 Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015 Hvad er IC4? Et 4-vogns 200 km/h diesel togsæt, Ordret hos Ansaldo Breda i år 2000 Til levering og indsættelse frem mod 2006 Sort tekst: Fakta Blå

Læs mere

Struer jernbaneklub. Oktober 2005

Struer jernbaneklub. Oktober 2005 Struer jernbaneklub Oktober 2005 Så er Ag 68 kommet ud af remisen efter den har fået lavet rust i vognkassen og på taget samt blevet malet op og har fået DSB litrering med nummer 50 86 17-44 0 50-0. Bestyrelsen:

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Dette notat er udarbejdet for at Region Sjælland får et første samlet overblik over investeringsbehovet på lokalbanerne i perioden 2016 2025.

Dette notat er udarbejdet for at Region Sjælland får et første samlet overblik over investeringsbehovet på lokalbanerne i perioden 2016 2025. Notat Til: Region Sjælland Kopi til: PEG + Regionstog Sagsnummer Sagsbehandler TFR Direkte +45 36 13 16 00 Fax - TFR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 9. marts 2015 Investeringsbehov

Læs mere

September Indhold i dette nr. bl.a.: ESBJERG TAXA NYT UDGIVES AF ESBJERG TAXA LILLEBÆLTSVEJ ESBJERG N.

September Indhold i dette nr. bl.a.: ESBJERG TAXA NYT UDGIVES AF ESBJERG TAXA LILLEBÆLTSVEJ ESBJERG N. September 2008 ESBJERG TAXA NYT UDGIVES AF ESBJERG TAXA LILLEBÆLTSVEJ 10 6715 ESBJERG N. REDAKTION: ESBJERG TAXA mail@esbjergtaxa.dk DEADLINE D. 15. UDGIVELSESDATO D. 26 Indhold i dette nr. bl.a.: Nyt

Læs mere

AFTER DARK. Billeder og Tekst kender vi intet til på Redaktionen så vi fralægger os et hvert ansvar.

AFTER DARK. Billeder og Tekst kender vi intet til på Redaktionen så vi fralægger os et hvert ansvar. AFTER DARK Billeder og Tekst kender vi intet til på Redaktionen så vi fralægger os et hvert ansvar. Skinner. DMJK har nu besluttet at gå over til 2 skinne drift. Allerede der vil vi på After Dark så gerne

Læs mere

STYR TIDSRØVERNE. 1 Styr tidsrøverne

STYR TIDSRØVERNE. 1 Styr tidsrøverne 1 Styr tidsrøverne 9 1 Styr tidsrøverne Hverdag i kontormiljøet Fred og ro! Det er nu du tager en større sag frem som vil kræve et par timers koncentreret arbejdsindsats. Måske en sag hvor du skal sætte

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Talepapir til åbent samråd i TRU den 7. oktober 2010 vedr. DSB s kundeservice

Talepapir til åbent samråd i TRU den 7. oktober 2010 vedr. DSB s kundeservice Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Svar på Spørgsmål 14 Offentligt Talepapir til åbent samråd i TRU den 7. oktober 2010 vedr. DSB s kundeservice Spørgsmål AJ: Er ministeren enig i, at DSB s dårlige serviceniveau

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

Jeg talte før om, at der kan være udefra kommende grunde til en opdatering af vedtægterne.

Jeg talte før om, at der kan være udefra kommende grunde til en opdatering af vedtægterne. Referat af ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Sandhøj 1. Valg af dirigent Torsdag den 29. marts 2012 kl. 19 i Snoldelev Sognegård Jørgen Olsen vælges til dirigent. Konstaterer at indkaldelse

Læs mere

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag Referatet på de næste sider er fra mødet arrangeret af Egense Nord Fællesforening sammen med Landsforeningen af Fritidshusejere. Det var dette referat som der blev henvist til på generalforsamlingen i

Læs mere

1. kvartal 2010. 2. kvartal 2010. 3. kvartal 2010

1. kvartal 2010. 2. kvartal 2010. 3. kvartal 2010 Trafikudvalget -11 TRU alm. del Bilag 98 Offentligt Notat Afrapportering Fjern- og Regionaltog, 3. 1. Antallet af rejser I 3. blev der foretaget ca. 12,8 mio. rejser med DSB's fjern- og regionaltog. Dette

Læs mere

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør DSB Risk Management Uddannelsesstandard Sølvgade 40 Ustd nr. 9-02 1349 Kbh. K Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør 1. Indledning Denne standard er udarbejdet som

Læs mere

Støjgener fra motorvejen

Støjgener fra motorvejen Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 6 Offentligt Støjgener fra motorvejen E20/E45 mellem afkørsel 62 til 64 Hvorfor er jeg her i dag? En dejlig sommerdag, hvor det skal gøre godt med lidt koldt

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk 23. januar 2010 Nummer 3 NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk Opdatering Af Jørn Haahr Kære medlemmer, bruger, sponsorer og andre interessenter af Vestjysk MotoCross

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget Folketinget

Transport- og Bygningsudvalget Folketinget MINISTEREN Transport- og Bygningsudvalget Folketinget Dato J. nr. 7. december 2016 2016-6067 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 41 71 27 00 Transport- og Bygningsudvalget har i brev af

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere