A-Z FORSKNINGSGUIDE DGCG s forskningsgruppe En guide til opstart af det gode forskningsprojekt- med særligt fokus på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A-Z FORSKNINGSGUIDE DGCG s forskningsgruppe En guide til opstart af det gode forskningsprojekt- med særligt fokus på"

Transkript

1 A-Z FORSKNINGSGUIDE DGCG s forskningsgruppe En guide til opstart af det gode forskningsprojekt- med særligt fokus på brug af data og materiale fra Dansk Gynækologisk Cancer Database og Dansk Cancer Biobank Forskningsgruppens medlemmer: Formand: Estrid Høgdall, Herlev Hospital Næstformand: Karina Steffensen, Vejle Sygehus Sekretær: Kirsten Jochumsen, Odense Universitetshospital Formand for database arbejdsgruppen: Claus Høgdall, Rigshospitalet Sofie Leisby Antonsen, Rigshospitalet Carsten Fagö-Olsen, Hillerød Hospital Kasper Ingerslev, Århus Universitetshospital, Skejby Fanny Håkonsson Jensen, Herlev Hospital Henriette Strøm Kahr, Aalborg Universitetshospital Tine Schnack, Hvidovre Hospital

2 Indholdsfortegnelse OPSTARTSFASEN... 3 VALG AF FORSKNINGSOMRÅDE... 3 VALG AF VEJLEDER OG EVT. SAMARBEJDSPARTNERE... 3 FORSKNINGSMILJØ... 4 GENNEMFØRLIGHED... 4 BESKRIVELSE AF PROJEKTET... 5 PROSPEKT/PROBLEMFORMULERING... 5 PROTOKOL... 6 FINANSIERING... 7 BUDGET... 8 ANMELDELSER...10 DATATILSYNET...10 VIDENSKABSETISK KOMITÉ...11 DATABASER...13 DANSK GYNÆLOGISK CANCER DATABASE (DGCD)...13 UDTRÆK FRA DGCD...14 ANSØGNING OM OPRETTELSE...14 BIOLOGISK MATERIALE RELATERET TIL DGCD...15 DANSK CANCERBIOBANK (DCB)...15 ANMODNING OM DATA VEDRØRENDE MATERIALE I DCB...16 HENVENDELSE OM SAMARBEJDE VEDR. ANVENDELSE AF MATERIALER I DCB...16 VEJLEDNING TIL BRUG AF DGCD...17 KOMMENTAR TIL DATAOPRENSNING...19 HVORDAN KOMMER JEG I GANG MED STATISTISKE ANALYSER?...19 HVOR SKAL JEG PUBLICERE MIT MANUSKRIFT?...20 APPENDIKS...22 CHECKLISTE

3 OPSTARTSFASEN VALG AF FORSKNINGSOMRÅDE Interesse Man bruger lang tid i selskab med sit forskningsprojekt, så det er en fordel, hvis man synes, at emnet er spændende. Alle projekter har perioder med nedture, og hvis emnet er uinteressant kan det blive rigtigt surt, når projektet støder på udfordringer. Her hjælper det på motivationen, hvis emnet er spændende. Man skal dog ikke vælge et emne alene på dette grundlag, det skal også være realistisk at gennemføre det. VALG AF VEJLEDER OG EVT. SAMARBEJDSPARTNERE Vejlederen bør være en senior læge med forskningserfaring. Såfremt der er tale om et Ph.d. forløb, skal hovedvejleder være tilknyttet et universitet. Vejlederen er en faglig sparingspartner der kan hjælpe dig igennem de teoretiske og praktiske elementer i projektet. Det er vigtigt at der er god kemi mellem dig og dine vejledere Afstem forventninger, arbejdsopgaver og økonomi før I starter projektet Emne og vejleder hænger typisk sammen. Spørg om din vejleder om denne har et netværk/samarbejde med andre nationale eller internationale forskningsmiljøer, som dækker projektets forskningsområde. 3

4 Det er en god idé at vurdere, om man tror, man kan samarbejde godt med en potentiel vejleder. Hvis man fra starten har en god kemi, skal man nok komme igennem projektet sammen. Det kan være fornuftigt at undersøge om den pågældende vejleder har ry for at gennemføre sine projekter eller tidligere har måtte opgive flere projekter, da der kan være en trend. Endvidere er det en god ide ar indhente erfaringer fra tidligere studerende. Det kan også godt betale sig at afklare, om vejleder har økonomi til at starte projektet, så ingen af jer bliver overraskede over økonomien senere i projektet (se økonomi-afsnit nedenunder). FORSKNINGSMILJØ Det er ligeledes vigtigt at undersøge om der er andre forskere herunder Ph.d. studerende, forskningsassistenter og seniorforskere tilknyttet det center eller den afdeling, hvor man påtænker at opstarte et forskningsprojekt. Det er for mange er en uvurderlig støtte at have andre ligestillede i nærheden, så man ikke sidder isoleret. En daglig kontakt til andre forskere giver en mulighed for at diskutere faglige problemstillinger relateret til ens projekt samt sociale forhold, hvilket for de fleste fremmer både kvaliteten af ens forskning og arbejdsglæden. GENNEMFØRLIGHED Tidperspektiv: 1) Hvor lang tid ønsker man at bruge på projektet? 2) Kan det laves ved siden af det kliniske arbejde eller er en stilling som forsker en forudsætning? 3) Hvornår kan det realistisk forventes/ønskes at se resultater? 4) Er data allerede indsamlet i f.eks. en database, eller skal det indhentes via journaler eller ved inklusion af patienter? (Sidstnævnte er tidskrævende). 4

5 5) Findes de variable i DGCD som jeg ønsker at se på? Hvornår blev de indført i databasen og hvordan er dækningsgraden? 6) Er biologisk materiale indsamlet eller skal det indsamles prospektivt? Findes der allerede resultater på materialet? 7) Kræver projektet mange års follow-up? 8) Er patient-flowet tilstrækkeligt? 9) Kræver projektet finansiering til løn og analyser som først skal søges? 10) Kunne etablering af et samarbejde med andre grupper være en gensidig fordel? Brug tid på at overveje om projektet er realistisk inden du starter - det er ærgerligt at bruge tid på noget, der alligevel ikke kan gennemføres og publiceres. Gør også brug af andres erfaringer. Hvis man kan finde nogen, der har lavet noget tilsvarende (enten samme emne, datakilde, lokalisation eller andet) kan man ofte få stor indsigt i problematikker og muligheder. Man kan spare meget tid og frustration ved ikke at gentage andres fejl. Du bør sammen med din vejleder/samarbejdspartnere afklare, om materialet eller patientgrundlaget er tilstrækkeligt til at gennemføre projektet. Der findes ved de forskellige universiteter glimrende kurser i projektstyring/projektledelse for både studerende og vejledere. På disse kurser fås værktøjer til at håndtere mange af de omtalte problemstillinger. BESKRIVELSE AF PROJEKTET PROSPEKT/PROBLEMFORMULERING Når vejleder er på plads og projektet begynder at tage form bør der skrives en kort protokol, hvor man får opstillet hypoteser og formål, hvilket materiale/data samt evt. biologisk materiale man har brug for samt, hvorfra 5

6 man kan få dette eller hvordan det kan indsamles. En fordel er at undersøge om det giver mening med en styrkeberegning idet det ofte skal anvendes i en efterfølgende godkendelse videnskabsetisk. Man kan her kort skitsere, hvilke metoder man vil bruge og hvor analyserne skal udføres. Det er også til stor hjælp senere hvis man mister overblik, at man har en rød tråd at støtte sig til i form af en projektbeskrivelse, som ridser linjerne op og afstikker en kurs for projektet. PROTOKOL Hvis man skal skrive ph.d. eller, hvis man skal søge penge, skal man have skrevet en protokol. Der findes mange gode vejledninger. Man kan eksempelvis kigge på Ph.d. skolers hjemmesider, link findes på de enkelte universiteters hjemmesider. Mange fonde har specifikke krav til indhold af protokol. Det er en god ide at have både en dansk og en engelsk protokol. Generelt skal en protokol indeholde: - Titel - Introduktion - Formål - Baggrund - Materiale og Metode afsnit (inklusiv statistik afsnit) - Tidsplan - Etiske overvejelser (herunder om projektet er anmeldt til datatilsynet og godkendt af videnskabsetisk komite - Forsikring om at man vil publicere positive såvel som negative resultater samt præsentere resultater på nationale og internationale konferencer - Projektdeltagere og samarbejdspartnere. - Medforfattere - Referencer 6

7 - Lægmandsresume på dansk - Engelsk resume Det er en god ide at få en kopi af tidligere protokoller lavet af din vejleder eller en af hans tidligere Ph.d. studerende til inspiration. En protokol kan også omskrives til en standard-ansøgning til fonds-ansøgninger og er altid god at vende tilbage til for at få overblik over projektet. FINANSIERING Økonomi er et helt kapitel for sig. Ofte kræver fundraising lang tid og en god protokol. Man skal vide, at det almindeligvis tager mindst 6 mdr. fra man har skrevet en protokol/ansøgning, til man har de første svar fra fonde og legater (og dermed ikke sagt, at der medfølger penge med disse svar). Det er ofte en fordel at have publiceret mindst 1 artikel før man skal søge penge til Ph.d.-løn, da det gør det væsentlig nemmere at få penge. Desuden er det et krav for indskrivning, at Ph.d.-lønnen er fuldt finansieret eller alternativt, at den afdeling, hvorpå Ph.d.én skal udføres, garanterer for den fulde løn til Ph.d. stipendiaten. De nøjagtige krav for indskrivning (herunder krav til tidligere publikationer, finansiering og sprogfærdigheder) kan findes på findes på de enkelte Ph.d. skolers hjemmesider. Link til disse findes via det pågældende universitets hjemmeside. Det er vores erfaring, at de første fondsmidler er dem der er sværest at få bevilget, men giv ikke op - alle har startet ét sted. En del fonde slås op i ugeskrift for læger o.a. tidsskrifter, men den nemmeste måde at finde frem til relevante fonde er gennem såkaldte fondsdatabaser se links neden for, hvor man kan målrette søgningen. 7

8 Region Midt: Forskningsstøtteenheden: Fondsdatabase: Region Nord: Forskningens Hus: Fondsdatabase: Region Syd: Syddansk Forskerstøtte: skforskerstoette Fondsdatabase: anskforskerstoette/saadan_finder_du_finansiering/research_professional/tem asoegning RegionH: eg+i+finansieringsdatabasen.htm BUDGET Et budget skal rumme en oversigt over alle de udgifter du forventer i projektperioden. Typisk vil det bestå af: Løn Driftsudgifter Apparatur Andet 8

9 Du skal angive de præcise forventede udgifter, og ikke runde op eller ned. Vær opmærksom på om de fonde du søger, dækker udgifter til overhead. Overhead er en betegnelse for de indirekte omkostninger, der er forbundet med at gennemføre et projekt. Det kan eksempelvis være udgifter til husleje, lokaler, administration. De fleste private fonde giver ikke bevillinger til overhead, og dette skal i så fald ikke indregnes i budgettet. Forsøg at gøre dit budget præcist og overskueligt. Det er en fordel at dele lønomkostninger ind i løn til hhv. videnskabeligt personale (VIP) og tekniskadministrativt personale (TAP). Husk at medregne feriepenge/pension. Et simpelt eksempel på budget ses nedenfor: Budgetpost Søges Egen Anden I alt hos finansiering ekstern Fonden finansiering LØN VIP Professor Phd. stud LØN TAP Bioanalytiker Sekretær Apparatur Pladeinkubator Bordcentrifuge Drift Blodprøvetagning (200stk, a 521kr) Honorar til

10 forsøgspersoner Andet Konferencerejser, Laptop til phd. stud I alt Hvis din afdeling støtter projektet, eller du har fået anden ekstern finansiering via andre fonde, skal det også fremgå af dit budget. Det viser, at andre tror på, og støtter op om dit forskningsprojekt. Husk at der skal være overensstemmelse mellem din protokol og budget, så de forskellige udgiftsposter er forklaret i protokollen. ANMELDELSER DATATILSYNET Hvad skal anmeldes? Forskningsprojekter med følsomme personoplysninger, f.eks. oplysninger om helbredsforhold, racemæssig eller etnisk baggrund, væsentlige sociale problemer m.v., skal anmeldes til Datatilsynet, og forskeren skal have tilladelse fra tilsynet inden projektet kan påbegyndes. Datatilsynets tilladelse indeholder en række vilkår, som forskeren skal overholde. Hvornår skal jeg anmelde mit projekt? Projektet skal anmeldes før du kan få udleveret data, dvs. tidligt i processen Hvordan anmelder jeg projektet? Anmeldelse sker centralt fra regionen. Hver region har udpeget en kontakt person, som varetager koordineringen. Datatilsynet og regionerne har 10

11 udarbejdet et antal paraply-anmeldelser (overordnede anmeldelser), som godkendes en gang årligt af datatilsynet. Det betyder, at du ikke skal anmelde direkte til datatilsynet. Du skal tage kontakt til regionens kontakt ansvarlige person inden projektet/forskningen påbegyndes. Regionale kontaktpersoner oplyses på Personlige erfaringer Efter kontakt til regionens kontaktperson får man tilsendt anmeldelses skemaer. De er nemme at udfylde og godkendelse sker typisk hurtigt inden for uger til 1 mdr. Det kan være en god ide at lave en bred anmeldelse, som indeholder, alt det du kan overveje at inkludere i din forskning, da man derved undgår at skulle genanmelde ved udvidelse af projektet. Selve ansøgningen til Datatilsynet er nem at udfylde og svartiden er kort. Hvor finder jeg yderligere oplysninger? Link: VIDENSKABSETISK KOMITÉ Hvilket projekter skal anmeldes? Sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, der involverer mennesker eller menneskeligt biologisk materiale så som væv, æg og celler. Herunder omfattes også kliniske forsøg med lægemidler og kliniske forsøg med medicinsk udstyr. Anonymt biologisk humant materiale skal ikke anmeldes til en videnskabsetisk komité, med mindre der er tale om et forskningsprojekt vedrørende befrugtede menneskelige æg samt kønsceller, som agtes anvendt til befrugtning. Godkendelse skal foreligge inden projektet må starte. Når man bruger væv fra Pelvic Mass*, er det ofte kun nødvendigt at anmelde en tillægsprotokol, hvilket er væsentligt mindre omfattende. 11

12 Der er både en national (DNVK) og flere regionale videnskabsetiske komiteerhvem skal jeg anmelde hos? I langt de fleste tilfælde anmeldes til den regionale komité. Projekter vedrørende særligt komplekse områder skal dog anmeldes til den nationale komité. Kriterierne for særligt komplekse områder ændrer sig løbende, så tjek DNVK s hjemmeside, eller kontakt dem hvis du er i tvivl. Hvilken regional komité skal jeg anmelde hos? Den region hvor den forsøgsansvarlige person er tilhørende. Hvordan ansøger jeg? Ansøgningsprocessen er tidskrævende, og for omfattende at beskrive her i detaljer. Det kan være en god ide og bede vejleder eller medstuderende om en kopi af en af deres tidligere anmeldelser af et sammenligneligt projekt. Se mere på DNVK s eller din regionale komités hjemmeside, hvor der ligger detaljerede vejledninger (se link nedenfor). Når du har ansøgt, bliver du sandsynligvis bedt om at uddybe nogle områder, eller at komme med yderligere dokumentation. Sørg for at være grundig med dette, da du ellers risikerer at skulle starte helt forfra. Husk du kan ansøge og få godkendelse fra Videnskabsetisk Komité, inden dit projekt er finansieret. Skal jeg lave en ny ansøgning hvis projektet ændrer sig undervejs? Alle væsentlige ændringer af et forskningsprojekt skal anmeldes til den videnskabsetiske komité, og må først iværksættes, når den videnskabsetiske komité har godkendt dem. Man skal her anmelde en tillægsprotokol, hvilket også gøres med en elektronisk anmeldelsesblanket. Kontakt dem hvis du er i tvivl om en ændring kræver tillægsprotokol det er surt at lave arbejdet, hvis det er unødvendigt. Det kan være en fordel at korrespondere pr. mail, fordi du så har dokumentation for din henvendelse. 12

13 Hvor lang er sagsbehandlingstiden? Loven fastlægger en frist på højest 60 dage til at træffe afgørelse. Fristen begynder først at løbe, når der foreligger en korrekt udformet ansøgning. Det er derfor vigtigt, at man er så grundig som muligt med sin ansøgning, så man ikke forsinker sit projekt. Kan man klage over afgørelserne? Man kan klage over et afslag til Den Nationale Videnskabsetiske Komité, senest 30 dage efter, at afgørelsen fra den regionale komité er modtaget. Hvor finder jeg yderligere oplysninger? DNVK s hjemmeside: Her kan også fremsøges liste med kontaktoplysninger på de regionale komiteer. DATABASER DANSK GYNÆLOGISK CANCER DATABASE (DGCD) Afgrænsning af databasen: Databasen indeholder data relateret til gynækologisk cancer og omfatter kræft i æggestokke (ovarier), æggeledere (tuba), livmoderen (corpus uteri) og livmoderhalsen (cervix) fra d. 1. januar Fra 2012 indeholder databasen tillige graviditets betingede celleforandringer i moderkagen (trofoblastsygdom) og sygeplejedata. Fra 1. januar 2013 er kræft i skeden (vagina) og skedeåbningen (vulva) også inkluderet. Databasen indeholder informationer om 97 % af alle gynækologiske cancer patienter primært diagnosticeret fra 1. januar 2005 og frem. Databasen indeholder forskellige dataark herunder et anamnese-, kirurgi- (indrapporteret af operatøren), patologi- (indrapporteret 13

14 af patolog), onkologi- og sygeplejefaglige dataark. Patienterne kan følges efterfølgende ved kobling til det danske landspatient register, patobanken og Dansk Cancer Biobank samt dødsårsagsregisteret ved brug af CPR nummeret. Link: Gyn%C3%A6kologisk+Cancer+Database+ (DGCD+).htm UDTRÆK FRA DGCD 1) Kontakt DGCD sekretariat 2) Ansøg om oprettelse ANSØGNING OM OPRETTELSE For at få adgang til data fra Dansk Gynækologisk Cancer Database, skal du udfylde et ansøgningsskema fra RKKP (Regionernes Kliniske Kvalitets Program) se link nedenfor. Hvis du skal bruge data fra egen afdeling, som der ikke skal laves publikation på, skal du kontakte DGCGs kontaktperson Marie Louise Shee Nielsen på: Du skal være opmærksom på, at for projekter der er privatanmeldt til datatilsynet eller som ligger uden for region hovedstaden, skal DGCDsekretariatet søge ekstra tilladelse hos datatilsynet for at udlevere data. Datatilsynet kan have op til to måneders behandlingstid, men tilstræber at godkende inden for en måned. Når DGCD bidrager til et projekt, skrives dette automatisk på en projektliste, der vil blive gjort tilgængelig på DGCGs hjemmeside. Hvis der er særlige forhold der gør, at du ikke ønsker dit projekt figurer på denne liste, skal du maile denne anmodning samt begrundelse til Marie Louise Nielsen se link ovenfor. 14

15 Derudover skal DGCD som minimum takkes i acknowledgement på alle publikationer, hvori data fra databasen indgår. Du finder ansøgningsskema og vejledning til forskningsadgang til data fra de kliniske kvalitets databaser på RKKPs hjemmeside: link: BIOLOGISK MATERIALE RELATERET TIL DGCD Sideløbende med etableringen af DGCD blev Pelvic Mass projektet (2004- ongoing) opstartet. Projektet udgik oprindeligt fra Rigshospitalet, men Aalborg, Odense og til dels Århus og Herlev hospital er senere blevet en del af projektet. Projektet inkluderer alle patienter, som er henvist til en af de pågældende afdelinger mhp. udredning og behandling for en potentielt malign tumor i det lille bækken og som har givet tilsagn til at de ønsker at indgå i projektet. Op til to uger før planlagt operation foretages klinisk undersøgelse og patienten udfylder et spørgeskema. Der tages ydermere en blod- og fra flere patienter endvidere en urinprøve. I forbindelse med operationen udtages der efter udtagelse af væv til diagnostik, væv som kan anvendes i forskningssammenhæng. Alt biologisk materiale registreres i Dansk CancerBiobank. DANSK CANCERBIOBANK (DCB) Dansk Cancerbiobank er et nationalt initiativ som efter tilsagn fra patienterne indsamler og opbevarer biologisk materiale f.eks. væv fra alle typer af cancer patienter. Biobanken er op startet i Dansk CancerBiobank består af en national database og 6 regionale biobankcentre, hvor det biologiske materiale opbevares. 15

16 DCB er en klinisk biobank egnet til forskning, derfor er formålet med biobanken: 1) At være en ressource for dansk kræftforskning 2) At anvende nedfrosset materiale i diagnostisk øjemed. ANMODNING OM DATA VEDRØRENDE MATERIALE I DCB Al kontakt til DCB varetages altid af en forsker, der er ansvarlig for det projekt, der søges til. Initialt anmodes om en søgning for at få overblik over om og hvor det ønskede materiale forefindes i DCB. Anmodningsskema og vejledning til anmodningsskema findes på hjemmesiden for DCB:www.cancerbiobank.dk. Alle kan få oplysninger om data vedrørende det biologiske materiale. HENVENDELSE OM SAMARBEJDE VEDR. ANVENDELSE AF MATERIALER I DCB Henvendelse om udlevering af materiale sendes til de(t) enkelte regionale biobankcenter(re), som opbevarer materialet, samt til kontaktpersonerne for projekter med projektreserveret materiale i DCB. Det aftales for hvert enkelt projekt hvilken grad af samarbejde (f.eks. metodologisk, ekstraktionsservice, videnskabeligt), der kan etableres imellem regionalt biobankcenter, evt. eksisterende projekter, og aktuel ansøger. Før udlevering af data kan ske skal godkendelse fra Datatilsynet og Videnskabsetisk Komité samt hvis relevant godkendelse til udlevering af data fra kliniske databaser (herunder DGCD og Pelvic Mass) foreligge. Før materiale udleveres til et forskningsprojekt skal det kontrolleres, at patienter ikke står anført i vævsanvendelsesregisteret (dette gøres af den afdeling/biobank, som udleverer materialet). 16

17 Ansøgningsskemaer og vejledning til ansøgningsskema er under udarbejdelse og vil blive publiceret på hjemmesiden (www.danskcancerbiobank.dk). Publikationer Ved publicering skal DCB som minimum nævnes i Acknowledgements. VEJLEDNING TIL BRUG AF DGCD 1) Importer data ind i relevant analyse portal eksempelvis SPSS, STATA, SAS eller EXCEL. Tal med din vejleder om, hvilket program han eller tilkoblet statistiker bruger, da det vil lette arbejdet for alle at I bruger samme system samt giver dig mulighed for at få hjælp. 2) Tjek dine data a. Svarer antallet af cases til det forventede b. Har du modtaget alle de variable, som du har ansøgt om c. Har du fået et udtræk svarende til den periode, du har anmodet om 3) Oprens data/validering - En proces, hvor data gennemgås og rettes for fejl, uoverensstemmelser. Et meget anvendt værktøj hertil er frekvens tabeller (en tabel med opgørelse over frekvensen af et givet udfald af en given variabel) og krydstabeller (en tabel hvor man kan se hvordan to variable samvarierer ved at stille dem over for hinanden). a. Er dine variable defineret i overensstemmelse med, hvad du vil undersøge? Er de komplette (hvor stor en andel er missing)? Er de konsistente (defineret ensartet over hele datasættet)? Det er vigtigt at undersøge hvordan variable er defineret i litteraturen i øvrigt, hvis man skal kunne sammenligne på tværs af studier. b. Er der registreret data som ligger uden for det forventede område (eks. menarche alder 3 år), og hvor skal de realistiske grænser sættes (tjek evt. hvad andre har gjort i litteraturen)? Outliers eller 17

18 værdier inden for et fastsat normal område kan evt. tjekkes i journalen, i andre registre og kan f.eks. skyldes fejltastning. c. Stadie fordelingen passer det til det forventede, missing data, korrekt stadie kan tjekkes i Patobank eller DGCD. d. Histologi (kan tjekkes i patobank eller DGCD) e. Cancertype (kan tjekkes i patobank) f. Behandling (kan tjekkes i patientens journal). Generelt er dækningsgraden i forhold til onkologiske data lav og du må forvente at skulle indhente data fra journalerne, hvis du ønsker at anvende disse data. Dækningsgrad i DGCD? spørg Claus Høgdall (link?) g. Missing data. Overvej hvor stor en andel af data for en given variabel, som mangler, ønsker du alligevel at anvende variablen kan du finde de manglende data et andet sted (journal, e-journal, andre registre) 4) Validering af DGCD a. Ved fund af fejl og mangler forventes det at disse indføres i et rette ark, som efterfølgende skal sendes ind til DGCD sekretariatet således, at forskere som efterfølgende skal anvende disse data ikke skal gøre arbejdet igen. 5) Definition af cases og kontroller a. Inklusionskriterier (kun stadie I og II, specifik histologi, specifikke cancertyper eller operationstyper). Tjek evt. litteraturen for inspiration. b. Eksklusionskriterier (eks.: manglende stadie, manglende info om behandling, manglende info om histologi, mv.) 18

19 KOMMENTAR TIL DATAOPRENSNING Oprensning og validering af datasættet er en tidskrævende proces, men et ordentlig oprenset materiale giver en højere kvalitet af den forskning man efterfølgende skal lave og kan spare meget tid i sidste ende også i forbindelse med publikation af artiklen. Man skal dog være opmærksom på, at der skal være en balance mellem dataoprensning/validering og produktion, således at man ikke går død i databehandlingen og man ikke mister for mange patienter, som følge af eksklusion af patienter med knap så vigtige missing data i datasættet. Som nævnt ovenfor kan det være nødvendigt at supplere/validere sit datasæt med data fra andre registre eller patient journaler. Man skal gerne gøre sig klart fra starten, hvilke data man ønsker at ud hente, da man ellers kommer til at gå journalerne igennem flere gange, hvilket er tidskrævende hver gang. HVORDAN KOMMER JEG I GANG MED STATISTISKE ANALYSER? En af de helt store udfordringer, når man begynder et forskningsprojekt er den statistiske analyse. Her er man helt afhængig af, at man har en vejleder eller statistiker, som kan hjælpe. Hvis man ikke har en vejleder eller statistiker, der kan hjælpe er der hjælp at hente på universiteterne, hvor man typisk kan ringe ind og få online hjælp eller bestille en tid hos en statistiker. Der findes naturligvis også en del statistik bøger. Under alle omstændigheder er det en god ide at sætte sig ind i de metoder, man har planlagt at anvende, så man kan forstå grundlaget bag analysen. Dette kan gøres ved at læse en statistik bog, finde tutorials på youtube.com eller ved at tjekke, hvordan andre har gjort i lignende artikler. Tutorials er bedst, hvis du ved hvilken analyse du skal 19

20 bruge, men er i tvivl om, hvordan man udfører den i det valgte analyse program. Anbefalede statistik bøger: D.G. Altman: Practical Statistics for Medical Research, forlaget er Chapman & Hall/CRC Essential Medical Statistics, Kirkwood and Sterne, Blackwell. Regression with Linear Predictors (Statistics for Biology and Health) HVOR SKAL JEG PUBLICERE MIT MANUSKRIFT? Først og fremmest skal man gøre sig klart, hvilket tidsskrift der kunne have interesse i artiklen. Det vil typisk være en god ide at spørge din vejleder om, hvilke tidsskrifter han mener vil være relevante Alternativt kan du orientere dig i forskellige tidsskriftsoversigter eller i referencer fra ens forskningsområde. De enkelte tidsskrifter har en beskrivelse af hvilke former for forskning, som de publicerer. Oversigterne kan være forskellige i opbygning og formål alt efter hvem, der udgiver dem, men fælles for dem alle er, at du kan skaffe dig et overblik over mulige tidsskrifter og deres karakteristika. Nogle tidsskriftsoversigter benyttes til at rangere tidsskrifter efter kvalitet, mens andre oversigter fungerer som en slags vejviser. Der findes nationale og internationale, samt fagspecifikke tidsskriftsoversigter, der rangerer tidsskrifter efter "kvalitet". Der henvises ofte til journal impact factors. 20

21 En tidsskriftsoversigt, der fungerer som en global tidsskriftsvejviser er Ulrichsweb, hvor du kan sammenligne udvalgte tidsskrifters karakteristika (f.eks. peer review og indeksering i databaser). Det er vigtigt, at du er realistisk i din vurdering af et tidskrift, da tilrettelse til det enkelte tidsskrift samt tidsskriftets vurdering af det indsendte materiale er tidskrævende. På den anden side vil man jo gerne publicere i tidsskrifter med så høj impact factor så muligt. Når du har besluttet, hvilket tidsskrift du vil indsende din artikel til, skal du gå ind på det pågældende tidsskrift hjemmeside. Her finder du typisk en guideline for Authors, som du skal følge punkt for punkt. Når du har indsendt din artikel må du afvente tidsskriftets vurdering af det indsendte materiale. Et afslag kan være i hus inden for timer, mens det ofte tager flere mdr. før der foreligger endelig afgørelse på om tidsskriftet ønsker at publicere dit manuskript. Ofte beder de om ændringer/uddybninger af indholdet, hvilket kan være omfattende og tidskrævende før en endelig accept af manuskriptet foreligger. MEEEN mist ikke modet, det er jo fantastisk, når det til sidst lykkes med en publikation. 21

22 APPENDIKS TJEKLISTE FOR OPSTART AF FORSKNINGSPROJEKT Vælg Interesse område Tjek baggrundslitteratur Find vejleder og evt. samarbejdspartnere Lav tidsplan Lav prospekt/problem formulering Skriv protokol Skriv budget Søg godkendelse fra Datatilsynet Søg godkendelse fra videnskabsetisk komite Finansiering overvej muligheder begynd at søge Indhent/indsamling/ansøg om data Ansøg om udtræk samt oprettelse til DGCD Indhent/ansøg om adgang til biologisk materiale Ansøg om biologisk materiale fra DanskCancerBiobank Indtast data Kontroller data kontroller biologisk materiale Oprens data Valider data Udfør planlagte analyser Databehandling Skriv artikel Udgiv artikel 22

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Godkendt af styregruppen for Dansk CancerBiobank den 28-01-2010 Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Dansk CancerBiobank (DCB) består af en national database og 6 regionale biobankcentre, hvor

Læs mere

Kursus i forskningsmetodologi - blok 8

Kursus i forskningsmetodologi - blok 8 1 Kursus i forskningsmetodologi - blok 8 Projektplanlægning og -gennemførelse - supplerende noter ved KOK Den bedste forudsætning for at få gennemført et projekt er, at planlægningen er i orden. God planlægning

Læs mere

Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret

Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCC-registret Juli 2014 Vejledning og ansøgningsskema vedr. forskningsadgang til data fra HNPCCregistret Betingelser, der skal opfyldes,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk CancerBiobank centerafdeling og klinisk afdeling/forskergruppe VÆV

Samarbejdsaftale mellem Dansk CancerBiobank centerafdeling og klinisk afdeling/forskergruppe VÆV Samarbejdsaftale mellem Dansk CancerBiobank centerafdeling og klinisk afdeling/forskergruppe VÆV Kontrakt ID Center - År/Fortløb.nr.- Afd. evt. organ Indsamling Indsamlende afdeling DCB center DCB lokal

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE

REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE A. DOKUMENTER DER SKAL INDSENDES. Bemærk at alt materiale skal indsendes elektronisk. Hvert dokument skal indsendes som en selvstændig PDF-fil. Dokumenterne skal være påført

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk CancerBiobank centerafdeling og klinisk afdeling/forskergruppe BLOD

Samarbejdsaftale mellem Dansk CancerBiobank centerafdeling og klinisk afdeling/forskergruppe BLOD Samarbejdsaftale mellem Dansk CancerBiobank centerafdeling og klinisk afdeling/forskergruppe BLOD Kontrakt ID Center - År/Fortløb.nr.- Afd. evt. organ Indsamling Klinisk afdeling DCB center DCB lokal afd.

Læs mere

Thomas Kristensen. Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder 21-09-2010

Thomas Kristensen. Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder 21-09-2010 1 Thomas Kristensen Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder Historik 2006: Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrkelse af infrastrukturen for den

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE

REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE A. DOKUMENTER DER SKAL INDSENDES. Bemærk at alt materiale skal indsendes elektronisk. Hvert dokument skal indsendes som en selvstændig PDF-fil. Dokumenterne skal være påført

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Dansk CancerBiobank CENTERAFDELING OG KLINISK AFDELING/FORSKERGRUPPE BLOD

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Dansk CancerBiobank CENTERAFDELING OG KLINISK AFDELING/FORSKERGRUPPE BLOD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Dansk CancerBiobank CENTERAFDELING OG KLINISK AFDELING/FORSKERGRUPPE BLOD Kontrakt ID Indsamling ved Biobankcenter Klinisk afdeling Periode for indsamling Center: Afd.: Fra: Afd.:

Læs mere

Formalia - tilladelser, hvor og hvordan. Rikke Guldberg Ulrik Schiøler Kesmodel Øjvind Lidegaard

Formalia - tilladelser, hvor og hvordan. Rikke Guldberg Ulrik Schiøler Kesmodel Øjvind Lidegaard Formalia - tilladelser, hvor og hvordan Rikke Guldberg Ulrik Schiøler Kesmodel Øjvind Lidegaard Datatilsynet Sundheds- Styrelsen Anmeldelse data- styrelsen for Patientsikkerhed Videnskabsetisk komité Good

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt 1 Deltagerinformation om videnskabeligt projekt om mulig sammenhæng mellem fertilitetsbehandling og Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt Projektets titel: Undersøgelse af mulig

Læs mere

Retningslinjer for forskningsadgang til data fra de støttede, landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser

Retningslinjer for forskningsadgang til data fra de støttede, landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser Retningslinjer for forskningsadgang til data fra de støttede, landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser Version 4.01, d. 25.09.15. Retningslinjerne for forskningsadgang er udarbejdet med udgangspunkt i

Læs mere

Ansøgningsfristen til uddeling er den 1. september Der er 3,5 mio. kr. i puljen i 2017.

Ansøgningsfristen til uddeling er den 1. september Der er 3,5 mio. kr. i puljen i 2017. Opslag og vejledning Region Sjællands og Region Syddanmarks forskningspulje til støtte af fælles tværgående forskningsprojekter og forskerstillinger, der omhandler forskning vedr. de specialiserede funktioner.

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

VEJLEDNING I ANSØGNING

VEJLEDNING I ANSØGNING VEJLEDNING I ANSØGNING OM DATA OG FORSKNINGSSAMARBEJDE GÆLDENDE FOR DEN LANDSDÆKKENDE AKUTLÆGEHELIKOPTERORDNING 2015 2020 Udarbejdet af Forskningsudvalget for Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskema til Datatilsynet

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskema til Datatilsynet Afdeling: Direktionssekretariatet Udarbejdet af: Dorte Riskjær Larsen Sagsnr.: 13/1121 E-mail: dorte.riskjaer.larsen @ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 26. september 2013 Telefon: 2128 4616 Vejledning til

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig Gældende fra 2. marts 2015 og erstatter tidligere vejledninger Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig forskning i Region Syddanmark Generelt om anmeldelse Alle forskningsprojekter

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG)

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) Vedtægter for Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) 1 1 Formål 1.1 DPCG er en multidisciplinær og nationalt dækkende organisation, hvis hovedformål er at forbedre behandlingen og prognosen for patienter

Læs mere

Mere skræddersyet behandling til patienterne

Mere skræddersyet behandling til patienterne Af Christian K. Thorsted / Foto Ole Ziegler Dansk CancerBiobank: Mere skræddersyet behandling til patienterne Dansk CancerBiobank skal være med til at forbedre diagnostik og behandling af cancer syg domme

Læs mere

Anmeldelse af biobanker i offentlig forskning Hvornår er en biobank offentlig? Hvad skal anmeldes, til hvem og hvordan gøres det?

Anmeldelse af biobanker i offentlig forskning Hvornår er en biobank offentlig? Hvad skal anmeldes, til hvem og hvordan gøres det? Anmeldelse af biobanker i offentlig forskning Hvornår er en biobank offentlig? Hvad skal anmeldes, til hvem og hvordan gøres det? Ved cand.jur. specialkonsulent Kirsten Ingrid Lindeblad, Sekretariat &

Læs mere

Godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter

Godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter Godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter -regler og egne erfaringer Rikke Lund, lektor cand.med. ph.d. Afdeling for Social Medicin Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet, sept.

Læs mere

Vejledning ved ansøgning til Den ordinære Pulje. under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond

Vejledning ved ansøgning til Den ordinære Pulje. under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Vejledning ved ansøgning til Den ordinære Pulje under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Elektronisk ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder

Læs mere

Det videnskabsetiske komitesystem

Det videnskabsetiske komitesystem Det videnskabsetiske komitesystem DanPedMed 2017 Jesper Johannesen Overlæge, klinisk lektor, dr.med Herlev Hospital Den historiske udvikling: Forsøg på mennesker under 2. verdenskrig Nürenbergproces Nürenbergkodeks

Læs mere

Ansøgningsskema. Ansøger: Øvrige medlemmer af den forskergruppe på hvis vegne der søges:

Ansøgningsskema. Ansøger: Øvrige medlemmer af den forskergruppe på hvis vegne der søges: Ansøgningsskema Ny Kongensgade 20 1557 København V Telefon 33 69 11 00 E-mail: vos@vos.dk Ansøgningen inkl. dette skema og bilag i alt max. 10 sider sendes som pdf-fil til el@vos.dk senest fredag den 13.

Læs mere

Vejledning om videregivelse. af personoplysninger til brug for forskning og statistik

Vejledning om videregivelse. af personoplysninger til brug for forskning og statistik Vejledning om videregivelse af personoplysninger til brug for forskning og statistik 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Definitioner 2.1. Personoplysning 2.2. Anonymiseret personoplysning (i persondatalovens

Læs mere

Jens K. Kjær, Hæmatologisk Afdeling R, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade

Jens K. Kjær, Hæmatologisk Afdeling R, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade CV 2002 2006: Bioanalytikeruddannelsen i Aarhus 2006 2010: Klinisk Biokemisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade 2008 2010: Sundhedsfaglig kandidatuddannelse, Cand.Scient.San, Aarhus

Læs mere

1. Anmeldelse til de Videnskabsetiske Komitéer

1. Anmeldelse til de Videnskabsetiske Komitéer Slotsholmsgade 12 DK-1216 København K Tel +45 7226 9370 Fax +45 7226 9380 cvk@sum.dk www.cvk.sum.dk 4. juli 2008/ihr 1. Anmeldelse til de Videnskabsetiske Komitéer Anmeldelse af nyt projekt Vigtige informationer

Læs mere

9. Dokumentation for den forsøgsansvarliges uddannelse (f.eks. autorisationsid).

9. Dokumentation for den forsøgsansvarliges uddannelse (f.eks. autorisationsid). Mødedato: REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE (vs-09_06-13) A. DOKUMENTER DER SKAL INDSENDES. Bemærk at alt materiale skal indsendes elektronisk. Hvert dokument skal indsendes som en selvstændig PDF-fil. Dokumenterne

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

Der er 4,8 mio. kr. i 2. opslag 2016.

Der er 4,8 mio. kr. i 2. opslag 2016. Opslag Region Syddanmarks Forskningspulje 2016 2. opslag - til støtte af tværgående sundhedsforskning Ansøgningsfrist: 1. december 2016 kl. 24. Ansøgninger kan indsendes fra 1. november 2016. Ansøgning

Læs mere

Sygeplejefaglige projekter

Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter - En vejledning Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afd. X Det er afdelingens ønske at skabe rammer for, at sygeplejersker

Læs mere

Generelle vilkår for forskningsbevilling fra Hørslev-Fonden

Generelle vilkår for forskningsbevilling fra Hørslev-Fonden Generelle vilkår for forskningsbevilling fra Hørslev-Fonden Disse generelle vilkår for forskningsbevilling (herefter "generelle bevillingsvilkår") er gældende for Hørslev-Fondens tildeling af bevillinger

Læs mere

Anmeldelsesskema for Videnskabelige og statistiske undersøgelser på SDU

Anmeldelsesskema for Videnskabelige og statistiske undersøgelser på SDU Anmeldelsesskema for Videnskabelige og statistiske undersøgelser på SDU Bemærk: Der henvises til vejledningen ved udfyldelsen af nedenstående anmeldelsesskema. 1. Dataansvarlig myndighed Myndighedens navn:

Læs mere

Fra protokol til fondsansøgning

Fra protokol til fondsansøgning Fra protokol til fondsansøgning En protokol adskiller sig på mange områder fra en ansøgning om eksternt finansierede forskningsmidler. En protokol er som regel meget omfangsrig, detaljeret og anderledes

Læs mere

7. Oktober Datatilsynet og forskningsregistrering

7. Oktober Datatilsynet og forskningsregistrering 7. Oktober 2015 Datatilsynet og forskningsregistrering Forskningsregistrering Rådgivning omkring datasikkerhed i forbindelse med forskningsdata Forskningsregistrering til regionens paraplyanmeldelse Registrering

Læs mere

Videnskabsetisk komite og biobanker. Dansk Selskab for Good Clinical Practice 28. januar 2015 Lone Gundelach

Videnskabsetisk komite og biobanker. Dansk Selskab for Good Clinical Practice 28. januar 2015 Lone Gundelach Videnskabsetisk komite og biobanker Dansk Selskab for Good Clinical Practice 28. januar 2015 De videnskabsetiske komiteer Anmeldelsespligtigt: Forsøg hvor man ønsker at opnå viden om menneskets biologi

Læs mere

Indtastningsvejledning. Dansk Gynækologisk Cancer Database Sygeplejeskemaet

Indtastningsvejledning. Dansk Gynækologisk Cancer Database Sygeplejeskemaet Indtastningsvejledning Dansk Gynækologisk Cancer Database Sygeplejeskemaet 25-02-2011 Indhold 1. Hvilke patienter skal indtastes og hvilke skal ikke?... 3 2. Login i Klinisk MåleSystem (KMS)... 4 2.1 Login

Læs mere

Registrering af forskningsprojekter

Registrering af forskningsprojekter Projektnummer: (udfyldes af Økonomi & Plan) Registrering af forskningsprojekter Registreringen skal omfatte alt arbejde, der er foretaget på et systematisk grundlag for at øge den eksisterende viden, samt

Læs mere

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet Regler for speciale Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet er på 30 ECTS. Specialet er en fri skriftlig individuel eller gruppe (max. 2 personer)

Læs mere

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Foreningen af Speciallæger årsmøde 5. oktober 2012, Vejle Erik Jakobsen, Kvaliteten af sundhedsydelser Kan brugen af kliniske databaser

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Budgetlægning. Linda Andresen Laboratorie og stabschef på Klinisk Forskningscenter. Amager og Hvidovre Hospital

Budgetlægning. Linda Andresen Laboratorie og stabschef på Klinisk Forskningscenter. Amager og Hvidovre Hospital Budgetlægning Linda Andresen Laboratorie og stabschef på Klinisk Forskningscenter Amager og Hvidovre Hospital, Københavns Universitet 1 På Amager Hvidovre Hospital er forskningen en del af hverdagen >500

Læs mere

Videnskabsetisk komite og biobanker. Dansk Selskab for Good Clinical Practice 3. november 2014 Lone Gundelach

Videnskabsetisk komite og biobanker. Dansk Selskab for Good Clinical Practice 3. november 2014 Lone Gundelach Videnskabsetisk komite og biobanker Dansk Selskab for Good Clinical Practice Forskningsbiobank Samling af personhenførbart biologisk materiale Indgår som integreret del af konkret forskningsprojekt Opbevares

Læs mere

Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv

Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv Ansøgninger indsendes via et elektronisk ansøgningsskema, som findes på www.friluftsrådet.dk/tilskud. Dér kan du også læse om, hvad

Læs mere

Vejledning for udfærdigelse af forsøgsprotokol

Vejledning for udfærdigelse af forsøgsprotokol Vejledning for udfærdigelse af forsøgsprotokol Forskningsudvalget Ortopædkirurgisk Afdeling O Odense Universitetshospital Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Vejledning for udfærdigelse af forsøgsprotokol...4

Læs mere

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Definition Onkologi-arbejdsgruppen er en lægefaglig, videnskabeligt understøttende arbejdsgruppe med reference til

Læs mere

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg 1 HVIS DU OVERVEJER AT DELTAGE I FORSØG For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt

Læs mere

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015 Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015 På Finansloven for 2015 er der afsat midler til et antal 3-årige ph.d.-stipendier med start 1. januar 2016. Stipendierne opslås inden for uddannelsesforskning

Læs mere

Hvem er vi? Dorte Warberg Wittus - dw@bib.sdu.dk. Kurt Bilde kub@sdu.dk. Bibliotekar på Syddansk Universitets Bibliotek, Odense

Hvem er vi? Dorte Warberg Wittus - dw@bib.sdu.dk. Kurt Bilde kub@sdu.dk. Bibliotekar på Syddansk Universitets Bibliotek, Odense PDS og PU:RE Hvem er vi? Dorte Warberg Wittus - dw@bib.sdu.dk Bibliotekar på Syddansk Universitets Bibliotek, Odense Kurt Bilde kub@sdu.dk Fuldmægtig i projektafdeling Hvorfor? Øget krav fra bevillingsgivere

Læs mere

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017 Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017 På Finansloven for 2017 er der afsat midler til et antal 3-årige ph.d.-stipendier med start 1. januar 2018. Stipendierne opslås inden for uddannelsesforskning

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data Forvaltning af adgang til -data Retningslinjer pr. august 2012 1. Indledende kommentarer -data (HHDD-data) er indsamlet i 2001, 2006 og 2010. Data baserer sig på postomdelte spørgeskemaer, hvori der spørges

Læs mere

KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet

KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts 2012 Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet Dansk Kræftforsknings Forum Infrastruktur for klinisk kræftforskning - arbejdsgruppe

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 5. august 2014 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

At skrive en god deltagerinformation (december 2011)

At skrive en god deltagerinformation (december 2011) At skrive en god deltagerinformation (december 2011) Generelt om deltagerinformationen I forbindelse med videnskabelige forsøg, der inddrager forsøgspersoner, er der fastsat regler for, hvordan man informerer

Læs mere

Referat af styregruppemøde i Dansk CancerBiobank

Referat af styregruppemøde i Dansk CancerBiobank N O T A T UDKAST 13-12-2012 Sag nr. 09/880 Dokumentnr. 53925/12 Maj-Britt Juhl Poulsen/Kristian Koch Enstrøm Tel. 35 29 81 17 E-mail: mjp@regioner.dk Referat af styregruppemøde i Dansk CancerBiobank Tidspunkt:

Læs mere

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 22. oktober 2016. Ansøgningsfrister: 1. runde: 15. marts 2017 kl. 24. Ansøgninger kan indsendes fra 15. januar 2017. 2. runde: 14. september 2017 kl. 24. Ansøgninger

Læs mere

Retningslinjer for udlevering af Hvordan har du det?-data til kommunerne i Region Midtjylland

Retningslinjer for udlevering af Hvordan har du det?-data til kommunerne i Region Midtjylland Retningslinjer for udlevering af -data til kommunerne i April 2016 Baggrund 1. Formålet med -undersøgelserne Formålet med (HHDD) er at kortlægge borgernes sundhed, trivsel og sygdom i at anvende resultaterne

Læs mere

Intro til Forskningsåret

Intro til Forskningsåret Intro til Forskningsåret I samarbejde med Studievejledningen Panums Ungdoms Forsker Forening Stor sammenlagt erfaring inden for: Forskningsområder Praktiske og administrative forhold Forskellige oplæg

Læs mere

RUTINE HJERTESCANNING

RUTINE HJERTESCANNING DELTAGERINFORMATION RUTINE HJERTESCANNING OG BIOBANK HOS NYFØDTE Tilbud til alle, der fødes i København indtil april 2018 Vi vil spørge, om du vil give tilsagn til, at dit barn kan deltage i et videnskabeligt

Læs mere

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd Formål: Forskningstræningen skal bidrage til at opbygge og styrke kompetencer til, at speciallægen selvstændigt kan opsøge, vurdere og

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Juridiske retningslinjer for prøver Indhold Retningslinjer for deltagelse eller inddragelse af patienter i interne kliniske prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen Odense... 3 Retningslinjer

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Register Udvikling og status Erik Jakobsen, leder Visionsmøde for de nationale kliniske kvalitetsdatabaser Tirsdag d. 16. juni 2009 Skejby Sygehus Hvad er Landsdækkende godkendt og støttet

Læs mere

Anmeldelsesskema for Videnskabelige og statistiske undersøgelser på SDU.

Anmeldelsesskema for Videnskabelige og statistiske undersøgelser på SDU. Anmeldelsesskema for Videnskabelige og statistiske undersøgelser på SDU. 1. Dataansvarlig myndighed Myndighedens navn: Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M Institut og fakultets navn: Fx Klinisk

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

Elektronisk ansøgningsskema

Elektronisk ansøgningsskema Den gode ansøgning Elektronisk ansøgningsskema Ansøgningsskema - login Hvis det er første gang du logger på, angiver du e-mail og klikker herefter Opret bruger. Du vil herefter modtage en e-mail med et

Læs mere

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D.

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. 1 AGENDA Ph.d. uddannelsen hvad er en ph.d.? hvordan får man tildelt en ph.d. grad?

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler E-mail Telefonnr. Sagsnr. 26. november 2015 Thomas Bøttern Christensen Thomas.Christensen@rm.dk 7841 0809 1-30-72-147-15

Læs mere

Deltagerinformation og samtykkeerklæring om deltagelse i en videnskabelig undersøgelse

Deltagerinformation og samtykkeerklæring om deltagelse i en videnskabelig undersøgelse Deltagerinformation og samtykkeerklæring om deltagelse i en videnskabelig undersøgelse Partnership projektet: Styrket samarbejde mellem kræftpatient, praktiserende læge og onkolog En undersøgelse, der

Læs mere

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter.

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Stipendier efterår 2009 Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Nedenfor er nævnt de typer

Læs mere

Vejledning om forskning på afdøde

Vejledning om forskning på afdøde Sagsnr. 1602385 Dok.nr. 248371 Holbergsgade 6 1057 København K Vejledning om forskning på afdøde T: +45 72 26 93 70 M: kontakt@nvk.dk W: www.nvk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Forskning i

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur

Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur 1 Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur Soetkin Versteyhe, Forskningskonsulent https://hjerteforeningen.dk/forskning/soeg-stoette-til/ https://www.boernehjertefonden.dk/sygdomsinformation/forskning/ansogning-om-forskningsstotte

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter Nr. 862 30. november 1999 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter Kapitel 1 Komitésystemet A. nr. 862 frá 30.

Læs mere

Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF

Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF LUFT November 2011 UCSF Forskerkursus Afsluttende skriftlig rapport Rapporten Kursisternes individuelle arbejde med selvvalgt klinisk

Læs mere

Vejledning om udfyldelse af ansøgningsskema om støtte fra Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis

Vejledning om udfyldelse af ansøgningsskema om støtte fra Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis FONDEN FOR FAGLIG UDVIKLING AF SPECIALLÆGE- PRAKSIS c/o Regionernes Lønnings- og Takstnævn Dampfærgevej 22, Postboks 2593, 2100 København Ø Telefon 35 29 81 00, Telefax 35 29 83 21 Vejledning om udfyldelse

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG)

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) Vedtægter for Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) 1 Formål 1.1 DPCG er en multidisciplinær og nationalt dækkende organisation, hvis hovedformål er at forbedre behandlingen og prognosen for patienter med

Læs mere

Opslag Region Syddanmarks Forskningspulje Ansøgningsfrist: 15. april kl. 24 Ansøgning sker på:

Opslag Region Syddanmarks Forskningspulje Ansøgningsfrist: 15. april kl. 24 Ansøgning sker på: Opslag Region Syddanmarks Forskningspulje 2015. Ansøgningsfrist: 15. april kl. 24 Ansøgning sker på: http://www.rsyd.dk/wm334219 Formål Region Syddanmarks forskningspulje skal medvirke til etablering af

Læs mere

Anmeldelse af behandling af data

Anmeldelse af behandling af data - 1. Skema udfyldt af: Dato: Anmeldelse af behandling af data 2. Databehandlingen er omfattet af Region Hovedstadens paraplyanmeldelse vedr.: OBS: kun 1 X 2007-58-0006 Patientbehandling 2012-58-0023 Kliniske

Læs mere

Projektbeskrivelse for undersøgelsen:

Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Sammenhænge mellem spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser hos unge Projektforankring og projektgruppe Projektet foregår ved Psykiatrisk Forskningsenhed i

Læs mere

Vedtægter for styregruppen for den nationale fødselskohorte Bedre Sundhed for Mor og Barn.

Vedtægter for styregruppen for den nationale fødselskohorte Bedre Sundhed for Mor og Barn. København, 20. september 2007 Opdateret november 2014 Vedtægter for styregruppen for den nationale fødselskohorte Bedre Sundhed for Mor og Barn. 1. Baggrund for det nationale fødselskohorteprojekt og dets

Læs mere

Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese

Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Projekt resume Helle Mätzke Rasmussen, Anders Holsgaard-Larsen, Niels Wisbech Pedersen, Søren Overgaard Engelsk titel Individually defined multidisciplinary interventions for children with cerebral palsy

Læs mere

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling*

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling* Blankettype: Privat forskning Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig, og som udelukkende

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

for Komitésystemets behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter med omfattende kortlægning af den menneskelige arvemasse

for Komitésystemets behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter med omfattende kortlægning af den menneskelige arvemasse Version 3 RETNINGSLINJER for Komitésystemets behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter med omfattende kortlægning af den menneskelige arvemasse Holbergsgade 6 DK-1057 København K Tel +45

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

Filen indeholder: - PowerPoint fra oplæg ved ph.d. cand.scient.bibl. Jens Peter Andersen, Medicinsk Bibliotek om Publiceringsstrategi (gennemført

Filen indeholder: - PowerPoint fra oplæg ved ph.d. cand.scient.bibl. Jens Peter Andersen, Medicinsk Bibliotek om Publiceringsstrategi (gennemført Filen indeholder: - PowerPoint fra oplæg ved ph.d. cand.scient.bibl. Jens Peter Andersen, Medicinsk Bibliotek om Publiceringsstrategi (gennemført november 2014 i relation til FU-møde) + Referat fra oplæg,

Læs mere

Det videnskabsetiske Komitésystem

Det videnskabsetiske Komitésystem En dyster fortid etisk selvransagelse Afvejning af videnskabelig god forskning versus etisk forsvarlig forskning Nürnbergkoden (1947): Det første internationale medicinsk etiske dokument (vægt på frivillighed

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg DEN CENTRALE VIDENSKABSETISKE KOMITÉ * FINSENSVEJ 15 * 2000 FREDERIKSBERG * TLF.: +45 72 26 93 70 * E-MAIL: CVK@SUM.DK * WWW.CVK.SUM.dk

Læs mere

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Den 28. august 2013 Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Forskning i klinisk sygepleje vil i de kommende år være koncentreret om visioner og strategier indenfor områderne: Klinisk forskning

Læs mere

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY 1. Østerbroundersøgelsen er oprettet som en selvstændig forskningsenhed. Stk. 2. Østerbroundersøgelsen drives hovedsagelig

Læs mere

Standarder for ansvarlig forskningspraksis ved Health

Standarder for ansvarlig forskningspraksis ved Health Standarder for ansvarlig forskningspraksis ved Health Grundlæggende retningslinjer, der skal støtte den enkelte forsker og forskergruppe på Health i at planlægge, gennemføre og afslutte et forskningsprojekt

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 20.februar 2015 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere