Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 2 juni 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 2 juni 2007"

Transkript

1 Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 2 juni 2007

2 LOKALE AFDELINGER: STORKØBENHAVN: Torben Gejl Tlf: RØDOVRE: Kristine Dam Jensen Tlf KØGE BUGT: Willy Andersen Tlf: EGEDAL: Sanny Freund Tlf: FREDERIKSSUND: Frede Schulz Tlf: HALSNÆS: John Mortensen Tlf FURESØ: Helle Bomgaard Tlf: HELSINGØR: Kirsten Fazio Tlf NORDSJÆLLAND: Lisbeth Holmgaard Tlf: VESTSJÆLLAND: Lise Nielsen Tlf: SYDSJÆLLAND, MØN og LOLLAND-FALSTER: Arne Høegh Tlf: FYN: Lise Christiansen Tlf: SYDFYN: Lonnie Malmberg Tlf: SØNDERJYLLAND: Alite Karoline Petersen Tlf: VEJLE, FREDERICIA, KOLDING: Niels Henry Andersen Tlf: HEDENSTED-HORSENS: Berit Nybroe Tlf MIDT-VESTJYLLAND: Elmer S. Gade Tlf: VIBORG og SKIVE: Karen Else Christensen Tlf: SILKEBORG: Lizzy Søndergaard Tlf ÅRHUS-ØSTJYLLAND: Jette Sloth Tlf: MORS-THISTED: Jytte Brinck Nielsen Tlf: NORDJYLLAND: Hanne Frandsen Tlf RÅDGIVNING: Socialrådgiver Eva Hollænder Tlf: Onsdag (telefonrådgivning) kl Fredag (telefonrådgivning) kl ORGANISATIONSKONSULENT OG FUNDRAISER: Pernille Ibsen Hauge Tlf eller Akut støtte for pårørende (ASP) Er du pårørende til en person, der pludselig er ramt af ulykke eller sygdom, som påvirker hjernen? Bor du i Vestdanmark (herunder Fyn) kan du kontakte: Majbritt Andersen: tlf Bor du i Østdanmark kan du kontakte: Mette Braun: tlf Du kan også henvende dig direkte til ASP gennem Hjerneskadeforeningen på tlf Hjerneskadeforeningens hovedkontor: Brøndby Møllevej Brøndby Tlf Fax Girobank Hovedcirklen Ansvarshavende: Bestyrelsens forretningsudvalg ISSN Protektor for Hjerneskadeforeningen Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary Redaktion: Elmer S. Gade Lisbeth Holmgaard Marianne Schirrmacher Annoncetegning: Plus Tryk, Postboks 441, 8660 Skanderborg, tlf hvortil alle spørgsmål vedrørende annoncer bedes rettet til. Deadline 2007: Nr. 3: 9. august 2007 Redaktion af dette blad sluttede den Næste nummer udkommer september 2007 Abonnement: Abonnement og medlemskab koster kr. 200,- og tegnes ved henvendelse til Hjerneskadeforeningens kontor. Redaktionen modtager gerne artikler til bladet. Helst på diskette eller . Send billeder med. Artikler i bladet dækker ikke nødvendigvis Hjerneskadeforeningens synspunkt med undtagelse af lederen. Gengivelse af artikler fra bladet er tilladt med kildeangivelse. Hjerneskadeforeningen er en uafhængig brugerstyret interesseorganisation, der arbejder for hjerneskaderamte familier. I Danmark lever op mod mennesker med følgerne af en alvorlig senhjerneskade. RÅDGIVNING: Neuropsykolog Steffen Malik-Høegh Tlf: HJERNESKADEFORENINGENS TELEFONRÅDGIVNING Når der rettes henvendelse til rådgivningen vil vi registrere henvendelsesårsager, samt hvilken lokalitet i landet man ringer fra. Registreringen skal tjene til at pege på generelle behov og mangler for skadede og pårørende. Al brug af registreringen vil naturligvis ske i anonymiseret form. De hyppigste årsager til hjerneskader er: Kranietraume (slag mod hovedet som følge af ulykker eller vold). Trafikulykkerne står for 75% af tilfældene. Apopleksi (slagtilfælde som følge af blodprop eller blødning i hjernen). Andre udløsende årsager kan være infektionssygdomme som hjernebetændelse, tumorer, iltmangel ved hjertestop, samt organiske opløsningsmidler.

3 3 LEDER Af Niels-Anton Svendsen, landsformand Ny struktur nye ansigter ny energi! Foto: Henning Kaag Årets repræsentantskabsmøde blev afsluttet i april. Det var det første repræsentantskabsmøde efter at vi har indført vores nye struktur med kommuneforeninger, og hvor var det dog glædeligt at møde så mange nye mennesker og dermed også nye ideer til hvordan vores forening skal udvikle sig i årene fremover. Nu skal min indledning ikke forstås sådan, at der er/var noget i vejen med de gamle, men nye input er altid sundt for vores forening og den nye struktur indebærer at langt flere bliver aktive i vores foreningsarbejde! Det betyder en øget styrke!! Forventningerne til etablering af kommuneforeningerne på nuværende tidspunkt er fuldt ud blevet indfriet. Det viser sig, at der hvor Hjerneskadeforeningen kommer rigtig tæt på hjerneskaderamte familier betyder det flere medlemmer. Alle de steder, hvor der er etableret nye kommuneforeninger er der fremgang i medlemstallet! Nu skal vi så sikre os, at de nye medlemmer i videst muligt omfang får indfriet deres forventninger til foreningen. Repræsentantskabsmødet var også en god mulighed for at skabe kontakt mellem nye og gamle bestyrelsesmedlemmer, og jeg konstaterer med stor glæde, at man allerede nu er langt med at hjælpe og støtte hinanden i de udfordringer, der ligger i det lokale arbejde både med hensyn til arrangementer og ansøgninger om lokal støtte til vores vigtige arbejde. For mig er der derfor ingen tvivl om, at vores nye struktur og de nye aktive lokale bestyrelsesmedlemmer forløser ny energi til gavn og glæde for vores foreningsarbejde! Der skal også her lyde en stor tak til de 2 afgåede medlemmer af Hovedbestyrelsen Niels Henry Andersen og Søren Pind for deres store indsats gennem årene og velkommen til Berit Nybroe og Lonnie Malmberg samt genvalgte Jette Sloth og Elmer Gade. Men nu til noget helt andet. Hjerneskadeforeningen har et tæt og godt samarbejde med Hjerteforeningen. Viborg fik godkendt en ansøgning til TRYG-fonden om midler til genoplivningskurser. Disse vil nu blive gennemført i samarbejde med Hjerteforeningen. Alle i Hjerneskadeforeningen bør være i stand til at give hjertemassage og dermed redde liv! - Læs mere inde i bladet. Hjerneskadeforeningen har på det sidste været meget synlig i medierne i såvel dagblade, lokalaviser, ugeblade og TV. Synlighed er noget helt centralt for vores forening. Det gør os kendte i en bredere offentlighed og indebærer, at de hjerneskaderamte familier, der endnu ikke måtte have opdaget os, får en ny chance. Min opfordring til alle jer, der arbejder i kommuneforeningerne skal derfor være: Sørg for at bruge lokalaviserne send dem information om jeres arrangementer m.v. Vi har netop afholdt den årlige generalforsamling i Brain Injured & Families (BIF) i København. Glædeligt var det, at der nu er stiftet en hjerneskadeforening på Island og at en repræsentant deltog i mødet. Der vil i det kommende år blive arbejdet med 3 hovedemner: (1) Forsikringsselskabernes forsøg på via EU at få sat en stopper for at erstatningssager kan indbringes for domstolene. (2) Planlægning af en Europæiske konference for professionelle, pårørende og skadede i Wien i begyndelsen af (3) Gennemførelse af ETCD (European Traumatic Culturel Days) i Østrig i Lad mig til slut nævne, at jeg gennem DSI har fået en plads i Det Centrale Handicapråd. Her mødes vi med ledende embedsfolk fra ministerierne og de respektive ministre mødes ligeledes med rådet. Det giver gode muligheder for at sikre, at de specifikke problemer, der er forbundet med en erhvervet hjerneskade ikke bliver glemt eller overset - altså en ny og vigtig platform for Hjerneskadeforeningens interessepolitiske arbejde! Jeg ønsker jer alle en rigtig god, varm og solbeskinnet sommer men også god arbejdslyst med vores fælles projekt!! Forside: Repræsentantskabsmødet i april med mange nye ansigter efter gennemførelsen af foreningens omorganisering til kommuneforeninger. DIREKTØR Svend-Erik Andreasen Tlf: HOVEDBESTYRELSEN: Formand: Niels-Anton Svendsen Tlf: Næstformand: Elmer S. Gade Tlf: Lonnie Malmberg Tlf: Lisbeth Holmgaard Tlf: Erik Bundgaard Tlf Berit Nybroe Tlf Jette Sloth Tlf:

4 4 Hele verden står jo åben bevidstløs om. Jeg blev hurtigt kørt på Rigshospitalet, hvor jeg fik trombolysebehandling. Denne gang var der ikke så store fysiske skader, de var mest psykiske. Jeg har fået en grim korttidshukommelse. Jeg leder hele tiden efter et eller andet. Og hvis telefonen ringer, kan jeg bagefter ikke huske, hvad jeg lavede inden. Så jeg har skullet bygge mit liv op igen. Det har været hårdt, det har det. Interview og fotos af Thomas Steffensen Da Jeanne Borland for tre år siden pludselig faldt om på Dalgas Boulevard - ramt af en blodprop for anden gang, blev det begyndelsen til en lang, sej kamp for at få hverdagen til at fungere. I dag er hun stadig mærket af skaderne, men gennem en glødende passion for billedkunsten har hun fået livsglæden og glimtet i øjet tilbage. Hvordan var din hverdag inden din første blodprop? Jeg havde en travl hverdag. Jeg var sygeplejerske og havde to piger. Jeg havde også et galleri, hvor jeg solgte andres billeder, og lavede udstillinger bl.a. på virksomheder. Og så var jeg meget social engageret. Jeg brugte meget tid på foreningsliv, satte projekter i gang og lavede en hel masse ting for alle mulige andre. Jo, der var fart på. Så fik du din første blodprop? Ja, og den var ret slem. Jeg lå bevidstløs i tre dage og blev lam i venstre side. Men det var ikke så meget hovedet, der fik men, det var meget fysiske skader. Da jeg kom hjem fandt jeg ud af, at jeg overhovedet ikke kunne finde ud af, hvad der var op og ned. Jeg kunne ikke gå og tale samtidigt. Al min motorik var væk. Jeg glemte ting og gentog mig selv hele tiden. Jeg kunne for eksempel godt huske, hvordan frikadeller smagte, men jeg anede ikke længere, hvordan man lavede dem. Det er et specielt univers. Man mister sin realitetssans. Man tror, at det går væk på mandag. Men det gør det jo ikke. Det tog mig 10 år, før jeg kunne fungere fysisk, helt som jeg gjorde før. Men for tre år siden blev jeg så igen ramt af en blodprop efter en meget stresset periode af mit liv. Jeg gik ned ad Dalgas Boulevard, da jeg pludselig faldt Hvordan kom du videre? For et år siden begyndte jeg i Hovedhuset. Da jeg startede, kunne jeg hverken håndtere en mobiltelefon, læse, skrive eller modtage en besked. Men det hjalp Hovedhuset mig med. De lærte mig at bruge en computer. Jeg kunne simpelthen ikke huske, hvad en computer var. Men de to undervisere i Hovedhuset fik lært mig at bruge en computer, og det er det største, der er hændt mig. Og en af grundene til, at jeg fungerer så godt i dag. Nu kan jeg lægge alle min små huskesedler ind på computeren, og på den måde strukturere min hverdag. Og min hverdag er meget struktureret, for ellers kan jeg slet ikke finde ud af det. Så Hovedhuset har fået min hverdag til at hænge sammen. Og så er du begyndt at male? Ja! Efter min anden blodprop begyndte jeg at male. Som en sindssyg. Jeg malede både dag og nat. Hele tiden. Det reddede mig fra en depression. Hvis jeg ikke havde kunnet male, var jeg gået ned med flaget, det er jeg ikke i tvivl om. Og nu har jeg tiden. Til at begynde med var det ikke så struktureret, og de første billeder var forfærdelig dystre.

5 5 FAKTA OM ET NYT LIV Filmen er instrueret af Stine Korst og produceret for Videnscenter for Hjerneskade. Til undervisningsbrug, gennem Dansk Biblioteks Center (www.dbc.dk) eller på tlf Pris: kr. 625,- inkl. moms. Private henvises til Venus Film på mail: eller tlf: Pris: kr. 199,- inkl. moms Dem har jeg gemt væk i kælderen i dag - dem kan jeg ikke holde ud at se på. Men efterhånden blev billederne mere livsbekræftende. Det er blevet lyspunkter og nogle gode ting at se på. Jeg arbejder meget med sand og gips. Det gør at billedet arbejder for mig. Det giver nogle interessante strukturer, som jeg kan arbejde videre med. Det kan jeg rigtig godt lide. Jeg er også blevet undervist af en skøn kunstner, der hedder Ulla Hauge. Hun har sammen med kunstneren Hans Voigt Steffensen været vigtige inspirationskilder. Mine billeder er i dag udstillet i Hovedhuset, men det er planen, at de skal udstilles rundt omkring i landet. Og så går jeg med en drøm om at lave en udstilling sammen med andre hjerneskadede kunstnere. Det kunne være rigtig sjovt. Så det arbejder jeg lidt på. Ja, så det der i starten nærmest var en hobby, er i dag hele mit liv. mig og spurgte, om jeg ville være med i en film om mennesker, der er blevet ramt af en blodprop. Filmen hedder Et nyt liv og skal bruges som en hjælp og inspiration for folk, der arbejder med det her, og så naturligvis dem, der er blevet ramt af en blodprop. Sådan en film kunne jeg godt selv have haft brug for, så den film er vigtig. Man er meget overladt til sig selv og alle de tanker og spørgsmål, der vælter frem, når ulykken er ude. Så det havde jeg ingen betænkeligheder ved. Hvordan ser fremtiden ud? Den ser lys ud. Jeg er glad over hver dag jeg vågner og lever meget i nuet. Ikke fordi jeg er bange for at dø i morgen, men jeg har lært at sætte pris på de små ting og være mere nærværende. Jeg oplever naturen på en anden måde og sætter stor pris på mine venner. Og så er jeg blevet meget bevidst om det vigtige i, at vi roser hinanden. Vi er så hurtige til at kritisere hinanden, men vi glemmer at give positiv respons til hinanden. Jeg synes ikke, man skal dyrke det negative og sine nederlag. Dem kan man ikke bruge til noget. Du har døgnets 24 timer til rådighed. Så brug dem rigtigt. Hele verden står jo åben. Du har også været med i en film? Ja, instruktøren Stine Korst kontaktede

6 6 Rapport fra Hjerneskadeforeningens visit i Uganda april 2007 Af Frede Schulz Hjerneskadeforeningen besøgte Uganda Brain Injury Project (UBIP) for at deltage i midtvejsevalueringen af projektet. Deltagerne var Jørgen Meier samt Frede Schulz. Med på turen var DSIs nye medarbejder i ulandsafdelingen Peter Schultz som er organisationernes kontaktperson omkring disses projekter i Uganda. Peter var en stor hjælp ved evalueringen samt ved gennemgangen af det nye projekt. Udover midtvejsevalueringen bestod besøget i talrige besøg i selvhjælpsgrupper samt familiebesøg. Møder med Chairmen i divisionerne samt møde i Ministry of Gender Labor and Social Development hvor vi mødte ministeren. Der var aftalt møde med enkelte deltagere fra det Health Team, som projektet samarbejder med på Mulago Universitets Hospital. Vi mødtes med organisationerne Mental Health samt ESAU (epilepsiforeningen) samt aflagde et besøg hos Mukisa Foundation et privat projekt for handicappede børn. Rapporten vil primært afdække de møder, der har været med hhv. projektets ansatte, direktøren for UNAPD (Uganda National Action on Physical Disabilities) Hjerneskadeforeningens partner UNADP s bestyrelse, projektets styregruppe samt enkelte andre nøglepersoner. Midtvejs evalueringen af UBIP I Møde med styre gruppen Besøg i selvhjælpsgrupperne Besøg hos Chairmen (borgmestre) i Kawempe og Makindye divisionerne Møde med ministeren fra Ministry dreng på ca. 10 år med celebral parese. of Gender Labor and social Development General Meeting Gennemgang af det nye projekt UBIP II (forlængelse af nuværende) De briefing UNAPDs bestyrelse Midtvejsevalueringen af UBIP I: Vi gennemgik projektet, hvor Harriet redegjorde for det gennemførte samt de udfordringer man står over for. Budgettet blev grundigt gennemgået, og vi bad om at få regnskabet i Excel form fremover sammen med kvartalsrapporterne, så vi kan følge budgettet tættere. Ligeledes får vi revisorpåtegning af budgettet for 2006, som vi skal have i hænde senest i juni måned. Forsinkelsen skyldes den nye måde at føre regnskaberne i UNAPD. Projektet kører flot, man har oprettet flere selvhjælpsgrupper end der er planlagt, og de frivillige i selvhjælpsgrupperne udviser et stort engagement. Det opleves som de frivillige finder en form for ejerskab til projektet. Man har et formaliseret samarbejde med Health Teamet fra Mulago Hospital. Hjerneskadeforeningen finder, at projektet viser stor fremgang. Staben arbejder støt imod målene, og vi er overbeviste om at, arbejdet vil glide naturligt over i det nye projekt med samme engagement hos staben, UNAPD samt hjerneskadeforeningens ulandsudvalg, når projektet slutter ved udgangen af Møde med styregruppen: Formanden Milton Muto, Barbara Batesaki samt Olivia Nakato orienterede

7 7 om projektet, og de roste personalet for deres indsats og håbede, at projektet kan forlænges i yderligere 2 år. De besøgende fra DBIA orienterede om vigtigheden af at man allerede nu forsøger at få andre donorer ind i billedet måske fonde der kan betale for specielle aktiviteter/ undersøgelser i projektet samt at finde donorer der evt. kan tage over, når projektet er tilendebragt såfremt man ikke selv kan fortsætte arbejdet. Besøg i selvhjælpsgrupperne Besøget I selvhjælpsgrupperne var en god oplevelse. Man har etableret en gruppe bestående af børn og voksne med erhvervet hjerneskade samt cerebral parese. En gruppe kvinder fremstiller forskelligt håndarbejde, duge, hatte mv. Dette forsøger de at sælge, og overskuddet går til at hjælpe de mest trængende. Der er i denne selvhjælpsgruppe, såvel som i de 5 andre, 2 frivillige der indkalder til møde mv. I dagens anledning var der taler samt præsentation af medlemmerne af selvhjælpsgruppen. I en kommune var der samlet ca. 20 kvinder med handicappede børn samt enkelte voksne med erhvervet hjerneskade samt CP. Mange af de tilstedeværende udtrykte glæde ved projektet, der har fået dem til ikke længere at gemme deres børn inden døre og i stedet for at skamme sig over dem behandle dem som almindelige mennesker, der har krav på respekt og kærlighed. Igen her oplevede vi et stort engagement samt taknemlighed over at nogen bekymrer sig om børn og voksne med erhvervet hjerneskade samt CP. Det er ofte fortvivlende forhold, familierne lever under, og det er ofte Ung mand der ved trafik ulykke blev skadet. mødrene, der står alene tilbage med de handicappede børn. Mange børn bliver gemt af vejen, negligeret og understimuleret. Billederne ved de 4 besøg er næsten tro kopier af hinanden. Vi oplever stor armod, men en ukuelig vilje til at overleve og komme videre. Man har her spæde forsøg i gang med at lade enkelte mødre passe alle de handicappede børn i selvhjælpsgruppen, mens deres mødre forsøger at skaffe midler til dagen og vejen. I denne selvhjælpsgruppe, som i de andre, lærer mødre at træne deres børn og pårørende af en fysioterapeut, så de selv kan fortsætte/ fastholde træningen. Møder med chairmen i Kawempe samt Makindye divisionerne Formanden for Makindye divisionen bød os velkommen og roste det initiativ DBIA har taget og fandt forslaget om at etablere Day Care Centre i de landsbyer, hvor vi opererer, som en rigtig god ide. Vi drøftede blandt andet handicappedes muligheder for adgang til skoler mv. Formanden lovede, at han ville forsøge at lave en skole for handicappede. Vi foreslog at man i stedet burde gøre de nuværende skoler tilgængelige idet det er svært for de handicappede, at blive transporteret til en enkelt skole i det store distrikt. Chairman lovede at se på sagen. Tilskyndet af den nyligt vedtagne konvention, som vi bragte på bane, orienterede vi ham om de vigtige punkter, som alle lande skal leve op til. Vi blev vel modtaget her også. Chairmanden for 26 kommuner i Kawempe divisionen lyttede opmærksom til Harriets orientering, og det blev aftalt at han, sammen med Harriet og Geoffrey, besøger de tre selvhjælpsgrupper ca. hver tredje måned. En ide som man vil opfordre chairmanden for Makindye divisionen til at gøre efter. Der er ca mennesker i Kawempe divisionen. Møde med ministeren Vi besøgte ministeriet for ældre og handicappede, hvor ministeren gerne ville møde og høre lidt om både DBIAs projekt samt UNAPD. Ministeren er ny, og han viste stor interesse for dette projekt samt det nye projekt, der er på tegnebrættet. Ministeren var især begejstret for at vi starter på græsrodsniveau. Han var ligeledes interesseret i de data, vi samler ind i projektperioderne. Han vil gerne kunne præsentere parlamentet for antallet, typer etc. af mennesker med erhvervet hjerneskade og CP. Vi orienterede ham om at det kunne DSIs minipuljemidler ikke dække der skal søges større donationer, men vi er overbeviste om, at sådant analysemateriale kunne være med til at få parlamentet til at overveje at gå ind med hjælp på dette område. General Meeting Ca. 70 deltagere fra de 6 kommuner samt behandlere, stakeholders mv. del-

8 9 Selvhjælps gruppe fra Makindye divisionen. tog i mødet. Det var en meget positiv dag, vi fra DBIA oplevede. Igen i dag mødte vi engagerede mennesker fra både selvhjælpsgrupperne og behandlere. Der skulle vælges 2 pårørende til styregruppen samt 1 med erhvervet hjerneskade. 2 unge mænd med erhvervet hjerneskade stillede op, og man valgte at indlemme begge i styregruppen, idet der så var en skadet repræsenteret i styregruppen fra hver af de to divisioner. Styregruppen består nu af 7 medlemmer samt 2 fra staben. På mødet blev der nedsat en arbejdsgruppe med 6 medlemmer, 3 fra hver division som skal arbejde for at gøre projektet endnu mere kendt i de kommuner vi opererer i, for at finde frem til flere med erhvervet hjerneskade og CP. Det er vigtigt, at der er et organ, der kan lægge pres på det offentlige for at få mere hjælp til de trængende i landsbyerne. Målet er også på sigt, at få etableret UBIA (Uganda Brain Injury Association) med det ene formål at stå stærkere i lokalsamfundet. at gennemgå det forslag UNAPD har udarbejdet samt de ideer, DBIA har udarbejdet omkring forlængelsen af nuværende projekt. Mødet blev afbrudt af et besøg på Mulago Hospital for derefter af blive genoptaget. DBIA samt DSI roste projektets stab for det store arbejde og de gode forslag, man har lagt ind i aktiviteterne i det nye projekt. DBIA fandt dog planen for ambitiøs og alle kunne efterhånden se det var bedre, at man nåede det man fandt realisabelt set i lyset af budget, stab, muligheder mv. Vi blev enige om, at UNAPD i ansøgningen prioriterer de forskellige aktiviteter samt mål. Udover denne rapport er der udarbejdet en dagbog under besøget. På ulandsudvalgets vegne Frede Schulz Gennemgang af det nye projekt UBIP II Formiddagen og eftermiddag gik med 3 børn, alle skadede fra Mukisa foundation.

9 10 Du kan gøre en forskel: Hjertestart et kursus tilbud til dig Kursus afholdes i Dato Sted Esbjerg mandag den 27. august Hjerteforeningens Rådgivningscenter Frederikssund torsdag den 6. september Spørg din lokalforening Helsingør torsdag den 20. september Spørg din lokalforening Herning mandag den 20. august Spørg din lokalforening Kolding torsdag den 30. august Hjerteforeningens Rådgivningscenter Kolding København torsdag den 23. august Hjerteforeningens Rådgivningscenter København Lolland/Falster torsdag den 23. august Spørg din lokalforening Næstved torsdag den 16. august Hjerteforeningens Rådgivningscenteret Næstved Odense torsdag den 30. august Hjerteforeningens Rådgivningscenter Odense Thisted tirsdag den 4. september Spørg din lokalforening Viborg onsdag den 5. september Spørg din lokalforening Aabenraa onsdag den 29. august Spørg din lokalforening Aalborg torsdag den 30. august Hjerteforeningens Rådgivningscenter Aalborg Århus torsdag den 30. august Hjerteforeningens Rådgivningscenter Århus

10 11 Program for Hjerteforeningens 3 timers hjertestartkursus Præsentation af underviser. Hvorfor er det vigtigt at fokusere på hjertestart? Hjertets funktion. Teori omkring hjertestop-behandling. Advarselssignaler/symptomer på hjerteanfald og hjertestop. Årsager til hjertestop. Tilfælde der kan ligne hjertestop. Præsentation af overlevelseskæden. Handleplan ved hjertestop. Pause. Praktiske øvelser på dukke med hjertemassage og kunstigt åndedræt, samt demonstration af aflåst sideleje. Demonstration af brug af hjertestarter/defibrillator. Af Erik Bundgaard Da Hjerneskadeforeningen også arbejder for at forebygge erhvervede hjerneskader afholder vi kurser i hjertestart for vores medlemmer. Kurserne afholdes i samarbejde med Hjerteforeningen og med tilskud fra Tryg-fonden. Kurset består af en kort teoretisk gennemgang af hjertets funktion, advarselssymptomer samt en række praktiske øvelser. Kursus er på 3 timers varighed og afholdes i tidsrummet kl på Hjerteforeningens rådgivningscentre. Du kan også se datoen i dit nærområde i oversigten. Instruktørerne er Hjerteforeningens eget veluddannede personale, der afholder samme kursus for Hjerteforeningens medlemmer. Kursusindholdet kan læses ovenfor samt på vores hjemmeside. Kurserne er gratis for Hjerneskadeforeningens medlemmer, og der kan maximalt deltage 10 personer pr. kursus. (pladserne tildeles efter først-til-mølle princippet) Tilmelding finder sted til din lokalforening (se oversigten side 2) der også kan svare på spørgsmål af praktisk karakter. Tilmeldingsfristen er en uge før kursusstart. Spørg din lokalforening.

11 13 Afslutningsfest i Skolen for Sen-hjerneskadede Af Jette Sloth Ca. 80 personer var mødt op for at deltage i undervisningens afslutningsfest. Jette Sloth startede med at byde velkommen, hvorefter rådmand Flemming Knudsen holdt åbningstalen for udstillingen. Rådmand Flemming Knudsens åbningstale Tak for indbydelsen til at åbne udstillingen her i dag og jeg har set frem til at deltage i arrangementet Afslutningsfest på undervisning. Opstarten i 1999 var med et enkelt EDB-hold. I 2001 blev Skolen for Sen-Hjerneska dede oprettet, som en aftenskole med kommunalt tilskud via Folkeoplys nings loven, en spæd start i 2001 med 156 undervisningstimer til i 2006 med 846 undervisningstimer. Jeg er imponeret over, at man i foråret har haft 17 undervisningshold inden for bl.a. billedværksted, madlavning, blomsterdekoration, syning, motion og sprog. Hvilken udvikling jeg ikke tror der har været ret mange andre steder. Da jeg trådte ind i lokalerne, kunne jeg straks mærke den varme og det sammenhold der er her, og jeg synes, det er positivt, at der også er tilbud til personer med handicap. Udover deltagelse på undervisningsholdene er der også rig lejlighed til at indgå i sociale netværk, med nogle meget aktive kursister, som til stadighed har ønsker om deltagelse i nye aktiviteter. Jeg er imponeret over den ildhu, som skolens leder, Jette Sloth, lægger for dagen. Fuld fortjent at Jette for nylig modtog Sct. Georges Prisen for sit arbejde i skolen og i Hjerneskadeforeningen. Med prisen var der også en check på kr , som Jette straks donerede til Hjerneskadeforeningen. Jette kunne have valgt at bruge pengene anderledes, men beslutningen om at donere hele beløbet til Hjerneskadeforeningen er helt i Jettes ånd. Jeg har endnu ikke haft mulighed for at se udstillingen med billederne fra billedværkstedet samt udstilling fra syning, blomster og EDB. Jeg vil se frem til, at jeg om lidt får lejlighed til at se udstillingen. Efter velkomstdrink og åbningstalen blev der budt på frisk frugt, kage og kransekage samt kaffe og te. Herefter viste Jette rådmanden rundt mellem de mange flotte malerier, blomster og tøjkreationer. Alt i alt nogle hyggelige timer.

12 15 hjernekassen.dk en helt ny hjemmeside med værktøjer til hjerneskadesager for kommunale medarbejdere Af faglig medarbejder fysioterapeut, Cand. Scient. San. Hanne Pallesen, Videnscenter for Hjerneskade Videnscenter for Hjerneskade har udviklet en ny hjemmeside Hjemmesiden henvender sig primært til kommunale sagsbehandlere, jobkonsulenter og visitatorer, der efter 1. januar 2007 er blevet ansvarlige for rehabilitering og støtte til mennesker med hjerneskade efter afsluttet sygehusgenoptræning. Hjernekassen er tænkt som en slags værktøjskasse. Her kan kommunale fagfolk med hjerneskadesager som arbejdsområde hente konkrete værktøjer som skemaer, checklister og guidelines, samt viden og inspiration til at yde en individuel, sammenhængende og helhedsorienteret behandling af hjerneskadesager i kommunerne. Det kan være spørgsmål som: Har den hjerneskadede brug for pleje, praktisk bistand, behandling, fysisk eller mental genoptræning, forsørgelse eller pension? Har den skadede brug for hjælp til uddannelse, fleksjob eller revalidering til arbejdsmarkedet, eller måske hjælp til at komme i gang med fritidsaktiviteter? Hvordan kan indsatsen lægges til rette og koordineres? Og hvor findes de relevante tilbud? Her giver hjernekassen.dk hurtig adgang til råd og hjælp. Desuden indeholder Hjernekassen en beregningsside, hvor planlæggere eller politikere i kommunen kan foretage et groft skøn over antallet af hjerneskadede borgere i kommunen, og hvor mange der er kommet til i det seneste år. Både sagsbehandlere og pårørende kan også hente nyttig viden fra websiderne Spil sammen med familien eller f.eks. fra faktasiderne om de skjulte følger efter en hjerneskade (hukommelsesproblemer, træthed, orienteringsproblemer...). Det overordnede formål med Hjernekassen har været: at formidle overskuelig viden om hjerneskader og følgerne af dem med særligt fokus på de skjulte handicap at bidrage til at skabe overblik og sammenhæng i den ofte meget komplicerede sagsbehandling og koordinering af hjerneskadesager i kommunerne at medvirke til at skabe indsigt i den særlige handicapgruppe, som hjerneskadede udgør. De har også efter hospitalsfasen betydelige udviklingsmuligheder, hvis de får tilstrækkelig og relevant støtte at give kendskab til eksisterende tilbud til hjerneskadede via Tilbudsdatabasen på og at målrette tilbudene til hjerneskadede at sikre overblik over kurser, konferencer og uddannelsesmuligheder inden for hjerneskadeområdet, hvor neurofaglig viden kan erhverves at give mulighed for, via et særligt spørgerum Fagligt Forum at udveksle informationer og skabe et spørgerum om hjerneskadesager mellem fagfolk. En stor del af Hjernekassens indhold bygger på resultater fra de 40 amtslige og kommunale projekter på hjerneskadeområdet: Videreudvikling af indsatsen på Hjerneskadeområdet ( )1, samt Videnscenterets seks publikationer fra 2004 Sammenhæng i indsatsen 2 og en række publikationer og materialer fra konferencen Brug Hinanden fra Aktiv Pårørende-projektet ( )3. Arbejdsgruppen for udarbejdelse af Hjernekassen har bestået af: Socialrådgiver og cand. scient. soc. Eva Hollænder, Hjerneskadecenter BOMI, Roskilde samt Hjerneskadeforeningen, ergoterapeut og cand. scient. pol. Jette Nemming, Hjerneskadecenter Nordsjælland, sekretariatschef og neuropsykolog Brita Øhlenschlæger, informationsmedarbejder Mette Trier, fysioterapeut, cand. scient. san. Hanne Pallesen, alle tre fra Videnscenter for Hjerneskade samt praktikant og statskundskabsstuderende Marianne Rasmussen. Journalist Else Marie Andersen har været redaktør og tovholder på hjemmesidens tilblivelse. Desuden har en række af de tidligere amtslige hjerneskaderådgivere velvilligt stillet deres viden og materiale til rådighed.

13 17 Hjernekassen rummer over 100 undersider Her er et par eksempler: Videnscenter for Hjerneskade har samlet erfaringerne fra en række projekter og uddraget 5 gode råd til kommunernes indsats over for de hjerneskadede. 1. Brug neurofaglig viden 2. Udpeg en koordinator. 3. Spil sammen med familien 4. Målret tilbudene 5. Deltag i Fagligt Forum De 5 gode råd kan bidrage til at skabe en meningsfuld tilværelse for den ramte og familien. Desværre får mange borgere med akut opstået hjerneskade ikke den optimale indsats i efterforløbet. Med depression, passivitet og skilsmisse i familien til følge. Hjemmesiden hjernekassen. dk opfordrer derfor kommunen til at spille sammen med familien. Hvordan kommunen samarbejde med familien kan have stor betydning for om familiens ressourcer mobiliseres i den svære situation. Det kræver især et lydhørt og langvarigt samspil med de pårørende. Hovedmenuen Spil sammen med familien har følgende underside Tag kontakt til de pårørende Inddrag de pårørende Lyt til de pårørende Inddrag netværk Familiens reaktioner Husk at hjælpe hele familien Hjælpemuligheder udefra Hjælp og støtte til sagsbehandler På disse undersider kan læseren få mere viden om, hvordan det gode samspil med familien effektueres. Genoptræningsplan og halvårseftersyn En af de vigtige bestemmelser i sundhedsloven er 84: regionsrådet tilbyder en genoptræningsplan til patienter, der har et lægefagligt begrundet behov for fortsat genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Ikke mindst for mennesker, der har fået en hjerneskade, er hurtig og effektiv genoptræning af vital betydning for at kunne komme til at fungere tilnærmelsesvis normalt igen. Det er naturligvis det udskrivende hospital, der skal udarbejde genoptræningsplanen. I ministerens vejledning om genoptræningsplaner fremhæves vigtigheden af, at indsatsen i forhold til planen er helhedsorienteret. Vi ved jo, at hjerneskaden ofte påvirker personens evne til at fungere i hverdagen, påvirker forholdet til ægtefælle, børn og kolleger. Vi ved også, at det ofte er svært for den skadede - og for den sags skyld: de pårørende - at overskue egen situation og reaktioner efter udskrivningen. Og det kan være pinagtigt for både den skadede og de pårørende at tage problemerne op til diskussion - også fordi man ofte, nogle måneder efter udskrivningen, ikke har noget klart overblik over prognosen. For de svært hjerneskadede, der udskrives fra de landsdækkende centre (Glostrup, Hammel), er det fast praksis, at patienten indkaldes til kontrol et halvt år efter udskrivelsen. Det er en god anledning til at få taget spørgsmål om hele livssituationen op: hvilke af funktionerne er genoptrænet, hvilke er ikke genetableret? Er der sket ændringer i forholdet mellem den skadede og medlemmerne i familien? Er der sket ændringer i rolle- og opgavefordelingen i familien? Er der ændringer, der gnaver eller belaster forholdet? Tabte evner? Svigtende hukommelse? Følelsesfladhed? Aggressivitet? Kan man i familien tale om sagerne - eller: gemmes problemerne under et trykkogerlåg af tavshed? Et vigtigt middel til at mindske risikoen for konflikter og familieopløsning er, at man får taget problemerne op, inden de vokser parterne over hovedet. At den skadede og familien får talt om problemerne. Det vil antagelig være en temmelig god idé, hvis også andre hospitaler indskriver en kontrol et halvt år efter udskrivningen som et led i genoptræningsplanen for patienter med en hjerneskade-relateret diagnose. Det kan være i form af indlæggelse og test en dag eller to. Det kan også være indkaldelse til ambulant kontrol og samtale. Det vil antagelig være optimalt, hvis også hospitalets socialrådgiver inddrages i en sådan efter-kontrol. Ole Davidsen, overlæge Jan Madsen, Høskovens trænings-, bo og aktivitetshus Viggo Jonasen, lektor emer. Medlemmer af bestyrelsen i Hjerneskadeforeningen Århus/Østylland

14 18 Samarbejde på tværs af landegrænser Tekst og fotos af Thomas Steffensen Hovedhuset lagde den maj rammer til det årlige møde i den europæiske sammenslutning: Brain Injured & Families Eurpoean Confederation. Europæisk besøg i Hovedhuset Den maj lagde Hovedhuset på Borups Allé rammer til det årlige møde i Brain Injured & Families European Confederation (BIF).13 deltagere fra en række europæiske lande var samlet i Hovedhuset, hvor projektmedarbejder Frederik Mellentin lagde ud med at vise rundt i Hovedhusets lokaler. Herefter fortalte han om Hovedhusets organisatoriske opbygning, dets idegrundlag og om det praktiske arbejde. Der blev lyttet med stor interesse og efterfølgende udvekslet erfaringer på kryds og tværs af de europæiske lande. Ny forening på Island En af dem, der fulgte debatten med stor interesse, var Elin Eiriksdottir fra Island. Hun var med på mødet som repræsentant for den nyoprettede islandske hjerneskadeforening: Hugofar. Elins søn pådrog sig en hjerneskade i 2001 efter en bilulykke. Det fik hende til at interessere sig for hjerneskadeproblematikken. Hun konstaterede hurtigt, at der ikke var megen hjælp at hente for de hjerneskaderamte og deres pårørende. På Island har man nemlig ikke noget specifikt tilbud til hjerneskadede. De hjerneskadede får samme form for genoptræning som enhver anden, der har været ude for en ulykke. De mangfol-

15 19 Frederik Mellentin. Elin Eiriksdottir. Niels-Anton Svendsen. dige og specielle skader som en hjerneskade giver, har der ikke været fokus på. Det fik hende til at gå med i en gruppe, der satte sig for at forbedre forholdene for hjerneskadede og pårørende. Første skridt var etableringen af en hjerneskadeforening: Der er så mange ting, der kan gøres bedre for at mennesker med en erhvervet hjerneskade kan få et godt liv. Og jeg håber, at foreningens arbejde kan gøre en forskel. Den 21. februar 2007 blev den islandske hjerneskadeforening så dannet efter hårdt arbejde: Vi var 7 personer, der arbejdede det meste vinteren 2006 med at få foreningen etableret. Og da det endelig lykkedes, føltes det som en stor sejr, siger Elin Eiriksdottir. Den europæiske stemme Den islandske hjerneskadeforening søger sandsynligvis om medlemskab senere på året, så man kan tage del i det europæiske samarbejde: Jeg er overbevist om, at deltagelsen i BIF har stor betydning for os, siger Elin Eiriksdottir. Og det er der god grund til at tro. For en af BIFs målsætninger er netop at skabe en bedre platform for at blive hørt. Det er vigtigt i en tid, hvor EU får større og større indflydelse på udviklingen i de enkelte medlemslande. Det er en erkendelse andre handicapbevægelser også har måttet sande, og derfor blev European Disability Forum (EDF) dannet for 10 år siden. EDF, der kan sammenlignes med vort hjemlige DSI, har haft stor betydning for synliggørelsen af hjerneskader. Niels-Anton Svendsen, der er Landsformand i Hjerneskadeforeningen siger: I dag afleveres der ikke mange udtalelser fra EDF til Europa Parlamentet og Kommissionen uden at hjerneskadeområdet er nævnt. Og det er vigtigt, for synlighed er første skridt til at skabe forbedringer. Et vigtigt forum Samarbejdet i europæisk regi er med andre ord vigtigt for at blive hørt. Det er det talerør, der kan skabe opmærksomhed omkring hjerneskader og de ganske særlige problematikker, der gør sig gældende. Men samarbejdet har også en anden, mindre politisk funktion. Samarbejdet i BIF er en mulighed for at lære: Hjerneskadeforeningen var med til at stifte BIF for at sikre os synlighed og en stemme på europæisk plan. Men det er også vigtigt at pege på den betydning udveksling af erfaringer mellem foreninger, der beskæftiger sig med samme målgruppe, har. Det kan give inspiration at høre, hvordan man løser opgaverne i andre lande, siger Niels- Anton Svendsen. Det kan man nikke genkendende til på Island, hvor man kiggede i retning af Danmark, da den islandske hjerneskadeforening skulle etableres: Vi har kigget meget på den Danske Hjerneskadeforening og har fundet megen inspiration og hjælp der, siger Elin Eiriksdottir. Hun er taknemmelig for den danske hjælp og forventer sig meget af samarbejdet i BIF: Jeg er overbevist om, at det nordiske og europæiske samarbejde har stor betydning. Jo flere lande der deltager i BIF, jo højere bliver vores stemme og synlighed, og det er rigtig vigtigt. En lys fremtid Det europæiske møde i Hovedhuset var et lille skridt i den rigtige retning. Vejen for at forbedre forholdene for hjerneskadede er lang og det bliver hårdt arbejde, men der er afgjort grund til optimisme: Jeg ser afgjort lyst på fremtiden for vores europæiske samarbejde, og jeg tror bestemt at beslutningen om at etablere BIF, var den helt rigtige beslutning., siger Niels- Anton Svendsen og tilføjer: Vi er efter omstændighederne nået ganske langt, men Rom blev som bekendt ikke bygget på en dag!

16 21 Af Ida-Kristine Appelquist Landsformand Hovedtropperne Kære alle Hovedtropper! I Hovedtropperne er vi stadig i fuld gang med diverse forberedelser med at realisere en selvstændiggørelse. Der er meget, der skal på plads i sådan en proces, så jeg og hele landsbestyrelsen beder om at I, kære Hovedtropper, må have tålmodighed med processen. I skal nok få at vide lige så snart, vi søsætter projektet for alvor. Det bliver stort, og der bliver brug for alle kræfter, så vel nationalt som lokalt. Så endnu engang vil jeg opfordre til, at hvis du gerne vil hjælpe til med et eller andet, så må du endelig give lyd fra dig enten til mig eller en af de andre i landsbestyrelsen. Hjerneskadeforeningen har jo i forbindelse med den nye strukturreform nedlagt amtskredsene og er begyndt at arbejde i den nye kommunalstruktur. Dette får selvfølgelig også betydning for Hovedtropperne rundt omkring lokalt, der også skal til at finde sig til rette i denne turbulente tid. Da alle er interesserede i, at Hovedtropperne ikke drukner i denne proces, er I meget velkomne til at kontakte os i landsbestyrelsen, hvis vi kan være behjælpelige med et eller andet. Dette er både en opfordring til de lokale hovedtropper, men også til lokalformændene i Hjerneskadeforeningen. Vi hjælper gerne. Så har der været landsbestyrelsesmøde i DSI-U, det er De Samvirkende Invalideorganisationers Ungdom, hvor Hovedtropperne er medlem. DSI-U er en paraplyorganisation, der varetager handicappede unges interesser. Det er meget vigtigt, at vi er med til at præge arbejdet her. Jennifer, vores næstformand og Rina, et af bestyrelsesmedlemmerne i landsbestyrelsen var med på dette møde. Det var et rigtig godt møde, hvor der var fokus på handicappedes muligheder og indflydelse. Rigmor og Oto Pechardt s Fond Rigmor og Oto Pechardt s Fond til støtte for Afasiramte Fonden uddeler i 2007 fondsmidler efter følgende formål i fondens fundats. At yde støtte til finansiering af pædagogiske, kreative og kulturelle aktiviteter til glæde for afatikerne og deres pårørende. Aktiviteten skal være af en sådan karakter, at der ikke er mulighed for at opnå finansiering gennem Taleinstituttets tilbud eller gennem offentlige tilbud. Fondsmidler i en eller flere portioner på mellem og kr. Der kan indsendes ansøgning til fondens formand: Ole Bøckmann, Jens Ibsens Vej 26, 8340 Malling, senest 1. oktober Senere ved årets udgang vil der blive givet meddelelse, hvis man er tilkendt midler fra Fonden. Der gøres opmærksom på er legatportionerne er skattepligtige. HER FINDER DU HOVEDTROPPERNE HOVEDTROPPERNE LANDSBESTYRELSE: Landsformand Ida-Kristine Appelquist Tlf Næstformand Jennifer Nielsen Tlf , Mobil: BESTYRELSESMEDLEMMER: Dorthe Christensen Jane Højgaard Vistesen UNGDOMSAFDELINGER: KØBENHAVN/ROSKILDE/ FREDERIKSBORG: Lars Klarskov Jensen Tlf VESTSJÆLLAND: Tlf STORSTRØM: Helle Jensen Tlf VIBORG: Jane Højgaard Vistesen, Tlf ÅRHUS: Tlf NORDJYLLAND: Anne Juhl Andersen tlf HJØRRING: Lone Jensen mobil FYN: Camilla Krag Larsen Tlf HOVEDTROPPERNE Ole Bøckmann, formand

17 23 Støt handicappedes rettigheder i EU Ved at indsamle en million underskrifter ønsker de europæiske handicaporganisationer at ændre EU s politik over for mennesker med handicap. Europæisk lovgivning indeholder kun få og spredte hensyn til mennesker med handicap. De europæiske handicaporganisationer kræver nu at få indført klare og håndgribelige rettigheder i EU-lovgivningen. Rettigheder, som kan bruges praktisk i hverdagen af europæere med handicap. For at opnå dette har paraplyorganisationen Europæisk Handicapforum (EDF) sat et ambitiøst mål: Der skal indsamles en million underskrifter til støtte for kravet. Denne indsats kan du støtte ved at skrive under på hjemmesiden Følg det danske flag, så finder du en dansksproget side. Du kan desuden støtte kampagnen ved at sprede budskabet til familie, venner og bekendte. Det gøres nok lettest ved at sende ovenstående link i en til folk i din omgangskreds. s kan jo spredes hurtigt, og på den måde kommer budskabet så langt ud som muligt. Målet er at indsamle en million underskrifter i hele EU, så enhver støtte er tiltrængt. Ideen om en underskriftindsamling er opstået, fordi der i udkastet til en ny EU-forfatningstraktat står, at man med en million indsamlede underskrifter har krav på at få taget et forslag om lovgivning op til overvejelse i EU-systemet. Forfatningstraktaten er som bekendt ikke vedtaget, så på nuværende tidspunkt er underskrifterne først og fremmest moralsk bindende. Den 4. oktober 2007 vil de indsamlede underskrifter blive overdraget til Europa-kommisisionen, Europa-Parlamentet og det portugisiske formandskab for EU. I Danmark støttes kampagnen af De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI), der er det danske medlem af Europæisk Handicapforum. Hvis du ønsker at støtte kampagnen ved at indsamle underskrifter på papir, kan du udskrive en særlig blanket fra kampagnens hjemmeside, eller fra DSI s hjemmeside Send underskrifterne ind til DSI, så sender de dem videre til Bruxelles. Gør handicapsagen synlig. Bak op om kampagnen HJERNESKADEFORENINGENS LOKALFORENING v/berit Nybroe HEDENSTED - HORSENS Den 21. april afholdt Hedensted-Horsens lokalforening i samarbejde med Pernille Nesbitt et foredrag på Vejlefjord. Afdelingsleder og psykolog, Hans Holdgaard holdt foredrag om bl.a. Vejlefjords tilbud til børn, unge og voksne med erhvervet senhjerneskade. Han fortalte også om Vejlefjords historie. Der var 34 der deltog i mødet. Der kom flere tilkendegivelser efter mødet om at det havde været et meget udbytterigt og spændende foredrag. Hvis du vil vide mere om Vejlefjord, kan du gå ind på deres hjemmeside: Der var 34 der deltog i mødet. Du kan også se hvad der sker i vores lokalforening på Hjerneskadeforeningens hjemmeside:

18 24 HJERNESKADEFORENINGENS LOKALFORENING v/helle Bomgaard FURESØ Medlemsmøde Furesø Afdeling har holdt sit første medlemsmøde, som var et hyggeligt og rart møde. Mødet blev afholdt i et af Værløse Kirkes mødelokaler, hvor vi oplevede en hyggelig og god atmosfære. Personalet var yderst hjælpsomme med praktikken, og der er fuld tilgængelighed for bevægelseshandicappede medlemmer. Mødet var uhyre oplysende, hvilket ikke mindst skyldtes Lisbeth Holmgaards aktive deltagelse. Café Mødestedet Skovgården og Gedevasevang I samarbejde med de øvrige handicaporganisationer i Furesø har vi etableret et uformelt mødeforum uden dagsorden eller referater, men hvor alle har adgang til at udtrykke deres erfaringer, videregive deres viden inden for handicapområdet. Desuden vil de få mulighed for at være sammen med ligestillede. Så mød op, hvis du har lyst til at være sammen med andre. Vi mødes den 3. onsdag i måneden på Skovgården i Værløse og den 1. mandag i måneden på Gedevasevang i Farum. Nærmere oplysninger kan I få ved at kontakte hos Helle Bomgaard tlf eller send en mail til adressen: Kommende arrangementer Vi har i samarbejde med de andre afdelinger i Nordsjælland planlagt følgende arrangementer: Sommerudflugt d. 25. august. Besøg på Nordisk Film den 9. oktober. Udflugt med bus til Frederiksværk. Julearrangement d. 24. november. Så sæt kryds i kalenderen allerede nu. Der vil blive udsendt nærmere information til medlemmerne. Furesø Kommune Furesø Afdeling har fået en positiv respons på henvendelsen til Furesø Kommune, hvor vi meddelte, at lokalforeningen nu er er etableret i Furesø. De vil gerne mødes med os om mulighederne for at etablere et konstruktivt samarbejde, hvilket vi ser meget frem til. Hjemmeside Hvis du er mere interesseret i, hvad der sker i vores afdeling, så husk at gå ind på vores hjemmeside under Hjerneskadeforeningen. HJERNESKADEFORENINGENS LOKALFORENING v/frede Schulz FREDERIKSSUND Foråret er gået med, blandt andet, at få søgt midler til drift af foreningen samt værestedet Onsdagsklubben. Resultatet af afdelingens indsats går i en positiv retning idet der er en vis interesse fra private virksomheder til at støtte os. Den 31. maj holdt vi et hilse-på-møde med vore medlemmer hvor vi fortalte lidt om afdelingens fremtid, som bestyrelsen ser den, og samtidig opfordrede vi vore medlemmer til at komme med ideer og forslag til arrangementer og lignende. På mødet blev der serveret smørrebrød samt øl/vand og kaffe. Den 17. marts deltog bestyrelsen i et kursus for nye bestyrel-

19 25 ser. Alle i den nye bestyrelse blev klogere denne dag. Sammen med alle de andre nyvalgte bestyrelser fra den tidligere amts afdeling samt enkelte nye var vi inviteret til kursus på specialskolen Egedammen i Hillerød. Den nu nedlagte amts afdeling var vært. Lisbeth Holmgaard og konsulent Pernille Hauge fortalte om bestyrelsesarbejdet, og Frede orienterede om hvordan man kan søge midler til afdelingerne. Dette gav de nye bestyrelsesmedlemmer et godt fundament til at komme videre med det lokale arbejde på. To deltagere fra bestyrelsen deltog i Hjerneskadeforeningens repræsentantskabsmøde der blev afholdt på Tune Landbrugs skole. Dette repræsentantskabsmøde var det første, efter nedlæggelse af de gamle amtskredse, og vi oplevede et stort engagement blandt både de gamle men ikke mindst hos mange af de nye repræsentanter fra afdelingerne rundt i landet. Det tegner godt for foreningens fremtid. HJERNESKADEFORENINGENS LOKALFORENING v/lisbeth Holmgaard NORDSJÆLLAND Nyhedsbrev I forbindelse med indbydelsen til vores tur til Danmarks Akvarium, udsendte vi lokalafdelingens første nyhedsbrev Knoppen til samtlige medlemmer - vi håber I synets om denne informationsform. Da Knoppen gene skulle betragtes som hele Lokalafdelingen Nordsjællands medie, modtager vi meget gerne indlæg fra alle vores medlemmer - det vil da være spændende, hvis vi derigennem bliver præsenteret for nogle interessante indlæg/ beretninger eller lign. Samarbejde med de øvrige lokalafdelinger i området Den 26. marts holdt alle lokalformændene i det gamle Frederiksborg amt møde - hvor vi besluttede, at alle kan deltage i alle lokalafdelingernes aktiviteter man er således ikke begrænset til kun at komme til sin egen forenings aktiviteter. Efterfølgende er det aftalt at også Storkøbenhavn og foreningens yngste lokalafdeling nemlig Rødovre også skal indgå i dette samarbejde. Udover lokalarrangementer blev der også aftalt fællesarrangementer som, f.eks. sommertur som vil finde sted den 25. august og en julefest som løber af staben den 24. november på El-værket i Frederikssund. I vil naturligvis senere modtage yderligere information om disse aktiviteter. Hjerneskaderamte medlemmerne af lokalafdeling Nordsjælland kan også fremover benytte Lyspunktet i Hillerød, ligesom Mødestedet i Helsingør og Onsdagsklubben i Frederikssund kan kontaktes. Ansøgning om penge Bestyrelsen har i løbet af foråret ansøgt henholdsvis Allerød, Gribskov, Hørsholm, Hillerød, Fredensborg samt Rudersdal kommune om støtte til vores arbejde. På nuværende tidspunkt har vi fået tilsagn om penge fra Allerød, Hørsholm og Gribskov kommune, hvilket vi er utrolig glade for. Udover at søge støtte hos kommunerne vil bestyrelsen nu forsøge at rette henvendelse til private firmaer om sponsorstøtte. Hvis der er nogle af vores medlemmer som har gode forslag til hvor vi kan søge penge, så hører vi meget gerne fra jer. Information via og internet Bestyrelsen ønsker at holde alle vores medlemmer orienteret om vores aktiviteter og hvad der i øvrigt rører sig på hjerneskadeområdet. For at give denne information så billigt og hurtigt som muligt, vil vi være vældig glade for at få jeres adresse oplyst. Send venligst denne til enten Lisbeth Holmgaard på adressen: eller til Rene Bøgeskov på adressen: Vi kan endnu en gang henvise til lokalafdelingens hjemmeside som kan ses på adressen: Du skal blot klikke ind på lokale afdelinger, og så gå videre til Region Hovedstanden og endelig klikke på Nordsjælland. Her vil du kunne se hvilke aktiviteter der foregår i lokalafdelingen, du vil kunne se referater fra bestyrelsesmøderne og endelig kan du se billeder af bestyrelsen. Vi lover løbende at holde hjemmesiden ajourført.

20 27 HJERNESKADEFORENINGENS LOKALFORENING v/sanny Freund EGEDAL Ja, som tidligere skrevet har vi fået en lokalforening banket op her i Egedal Kommune. Vi håber, at mange skadede og deres pårørende vil være med til at støtte og bakke op omkring os. Husk samlet gør vi en forskel. Vi havde vores første medlemsmøde den 26. marts 2007 på Græstedgård i Ølstykke. Det var en rigtig rar og hyggelig aften. Snakken og ideerne fløj omkring bordet, imens vi indtog en bid brød. Alle tilstedeværende blev enige om at forsætte den lystige stemning ved en grillaften den 15. juni 2007 på Græstedgård. Vi håber, at mange såvel nye som gamle medlemmer vil møde op om den varme grill. På glædelig gensyn! Planlagte fremtidige aktiviteter 15/6 Grillaften på Græstedgård kl. 17 -? 25/8 Sommertur med de øvrige lokalforeninger (mål ikke planlagt) 8/9 Loppemarked i Stenløse med synliggørelse af foreningen 11/11 Teatertur til Glostrup Amateurscene til forestillingen Harry og Kammertjeneren 24/11 Julearrangement på Elværket i Frederikssund sammen med de øvrige lokalforeninger Vi overvejer et foredrag med forfatteren Ejner Nielsen med bl.a. Handicap en udfordring, dato endnu ikke fastlagt. Lokalforeningerne i Egedal og Frederikssund samarbejder om Onsdagsklubben. Hver onsdag mødes en række mennesker til socialt samvær i Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6 i Frederikssund. Onsdagsklubben er 100% brugerstyret. Det drejer sig om at få livskvalitet ind i en til tider problematisk hverdag. Vi arrangerer museumsbesøg, teaterture, spise sammen arrangementer, og meget andet. Alt foregår for det meste på onsdage. Vi planlægger aktiviteterne et halvt år frem i tiden. Man skal være selvhjulpen, og det kræver medlemskab af Hjerneskadeforeningen at være med i Onsdagsklubben og dens aktiviteter. Onsdagsklubbens fremtidige aktiviteter 26/6 Sommerafslutning hos Sanny i Stenløse 8/8 Cirkusrevyen 16/8 Teatertur Frøken Nitouche friluftsscenen Glostrup Amateur 12/9 Christiania med rundvisning /9 Weekendtur til Hundested Kro 10/10 Nyboder Kastellet 14/11 Planetariet 5/12 Peter Beier Chokolade Stenløse 19/12 Julefrokost Hvis du vil høre mere om Hjerneskadeforeningen Egedal eller om Onsdagsklubben, kan du kontakte Sanny Freund, tlf Husker du i øvrigt at gå ind på Hjerneskadeforeningens hjemmeside: Her kan du bl.a. se hvem der er valgt til bestyrelsen i Hjerneskadeforeningen Egedal, ligesom vores afholdte aktiviteter. Du skal bare klikke ind på lokale afdelinger, og så gå videre til Region Hovedstaden og endelige klikke på Egedal. HJERNESKADEFORENINGENS LOKALFORENING v/lise Nielsen VESTSJÆLLAND Hjerneskadeforeningen Vestsjælland, dækker Sorø, Slagelse, Holbæk, Kalundborg, Odsherred og Ringsted kommune. Nyt Nyt, mandags cafe i Sorø, vi mødes den sidst mandag i måneden på her vil vi hygge og arrangere udflugter osv. Mød op og hav indflydelse på hvad der skal ske. Vi forsætter på Hellig Anders skolen i Slagelse med at mødes den første torsdag i måneden og mandags cafe i Sorø den sidste mandag i måneden. Vig efter aftale (Se nyhedsbrev). Vores mødested i Slagelse er på Hellig Anders Skolen Sverigesvej 15 i Slagelse.

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011. Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation Temadag om indsatsen for ældre apopleksiramte - En invitation Omkring hver 7. dansker rammes i løbet af livet af en blodprop eller blødning i hjernen også kaldet apopleksi, og sygdommen rammer årligt mellem

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Nordsjælland

Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Nordsjælland Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Nordsjælland Nyhedsbrev 2. Årgang nummer 3 - oktober 2008 Ligesom os har blomster sommetider en svær tilværelse, hvis de ikke finder støtte og hjælp. Lad os hjælpe

Læs mere

HVEM SKAL BESTEMME OVER DIN ARV?

HVEM SKAL BESTEMME OVER DIN ARV? HVEM SKAL BESTEMME OVER DIN ARV? INDHOLD FORORD... 2 HVORFOR OPRETTE ET TESTAMENTE?... 4 Hvad siger arveloven? Hvem arver hvem?... 4 Oprettelse af et testamente... 6 Omkostninger forbundet med oprettelse

Læs mere

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal.

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal. E-mail Nyhedsbrev nr. 31 Kære medlemmer af Scleroseafdelingens Lokalafdeling. Hermed fremsender vi invitation til arrangementer i januar, februar og marts 2014 Vi starter det nye år med en Caféaften med

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland *** Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen ønsker alle vores medlemmer, familie og venner en rigtig god sommer Nyhedsbrev Juli 2014 Aktivitetskalender 3. kvartal 2014 Torsdagscafé hver

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Rådgivning Region syd

Rådgivning Region syd Rådgivning Region syd Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-10 Aktiviteter i Rådgivning Odense 11 Aktiviteter i Rådgivning Varde 12

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Nyhedsbrev Juli 2015 Aktivitetskalender 3. kvartal 2015 Torsdagscafé hver anden torsdag fra kl. 14.00 til 16.00 i Sorø Torsdagscafeen tilbyder mange aktiviteter. Du har

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHD MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHDNORDSJÆLLAND SIDE 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Fisketur med SKJOLD på Øresund 11 Café for voksne med ADHD 13 Besøg foreningens hjemmeside

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Vejviser for senhjerneskadede. www.vejviserforsenhjerneskadede.dk

Vejviser for senhjerneskadede. www.vejviserforsenhjerneskadede.dk Vejviser for senhjerneskadede www.vejviserforsenhjerneskadede.dk 1 Indhold Vejviser for senhjerneskadede Af Johnny Sønnichsen Udgivet af CSV SydØstfyn Skovbrynet 17 5800 Nyborg Tlf. 62 23 49 40 Layout:

Læs mere

Årsberetning for Home-Start Familiekontakt Næstved

Årsberetning for Home-Start Familiekontakt Næstved Årsberetning for Home-Start Familiekontakt Næstved Dækker perioden fra 1.-12.-2013 til 1.-11.-2014 Home-Start Næstved lokalafdeling dækker Næstved kommune, der har 81.432 indbyggere 2014. Birgitte Askholm

Læs mere

Nyhedsbrev. december 2012. Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. Lyserød Lørdag

Nyhedsbrev. december 2012. Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. Lyserød Lørdag december 2012 Siden sidst! Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. En økonomisk håndsrækning Selvhjælp Sydvest har glædeligt modtaget en økonomisk donation på

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Ansøger: Aktivitet/Projekt: Formål/indsats: Ansøgning: Tidl. 18: Indstilling: Bevilling/

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 6 ~ Nr. 2. Marts 2007 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Et eksempel på hvordan vi kan samarbejde med kommunerne om at skabe sammenhængende forløb for hjertekarpatienterne. Frokost

Et eksempel på hvordan vi kan samarbejde med kommunerne om at skabe sammenhængende forløb for hjertekarpatienterne. Frokost VELKOMMEN Fredag d. 7. marts 10:30 11:00 Ankomst - kaffe, te og brød 11:00 11:30 Velkommen - status på Hjertemotion v/ projektleder Lise Sjelberg 11:30 12:15 Hvorfor er rehabilitering vigtig? v/ rådgivningsleder

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013 Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n Aktivitetsplan efterår 2013 1 indhold 3-4 Faste tilbud 5 Foredrag 6-8 Temamøder 9 Kurser 10 Hjertebilen, uderådgivning 11 Lad dig inspirere 12 Nyheder Bliv gratis medlem

Læs mere

Referat af møde i Frivilligudvalget

Referat af møde i Frivilligudvalget Referat af møde i Frivilligudvalget Dato: 13. november 2013 Tid: 16.00 18.30 Sted: Borgergade 10, 1300 København K, mødelokale 5. sal Mødeleder: IF Referent: HMJ Deltagere: Frivilligudvalget Afbud: Dagsorden

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Rådgivning. Aktivitetsplan forår 2015. Region sjælland og hovedstaden. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

Rådgivning. Aktivitetsplan forår 2015. Region sjælland og hovedstaden. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Aktivitetsplan forår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-7 Aktiviteter i Rådgivning København 8 Aktiviteter i

Læs mere

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-8 Aktiviteter i Rådgivning København 8-9 Aktiviteter

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 7 Frivilligcenter Fredensborg oktober 2011.

Nyhedsbrev nr. 7 Frivilligcenter Fredensborg oktober 2011. Nyhedsbrev nr. 7 Frivilligcenter Fredensborg oktober 2011. Fokus på frivilligheden med et europæisk Frivillighedsår SÆR NYHEDSBREV med FOKUS PÅ FRIVILLIGHEDEN Synlighedsdage i Kvarterhuset i Kokkedal Ældre

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Rådgivningscenter aarhus. Aktivitetsplan forår 2014

Rådgivningscenter aarhus. Aktivitetsplan forår 2014 Rådgivningscenter aarhus Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-5 Foredrag/temamøder 6-7 Kurser 8 Motion 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam I dette nummer: Det Mobile Omsorgs & Aktivitetsteam på Mors Hjerneskadeforeningen - hvad er en hjerneskade? En dejlig eftermiddag...

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland. Nyhedsbrev

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland. Nyhedsbrev Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 8 ~ Nr. 4 Juni 2009 Åbningstider, ferie og tlf. nr. Mandag: Jette Sloth kl. 8.00-10.00 Viggo Jonasen kl. 10.00-12.00 Ferie uge 28, 29, 30, 31 Tirsdag:

Læs mere

FRIVILLIGKURSER. Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid.

FRIVILLIGKURSER. Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid. København den 1. april 2011 Kære frivillige rundt i landet Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid. Siden sidste meddelelse om kursustilbud, er

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig.

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig. Forleden hørte jeg en kvinde sige, at det føltes helt forfærdeligt at fylde 50 år. Jeg kunne slet ikke forstå, at hun havde det sådan. Hun er da heldig, at hun er blevet 50. Lonnie, der fik diagnosen kronisk

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Juni 2014. Nyd sommeren!

Juni 2014. Nyd sommeren! Juni 2014 Nyd sommeren! Kære brugere af Multihuset. Caféåbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-15.00 I sommerferien planlægges menuen ad

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 5. September 2008 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere

Læs mere

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 4 december 2007

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 4 december 2007 Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 4 december 2007 LOKALE AFDELINGER STORKØBENHAVN: Torben Gejl Tlf: 4444 0249 gejl@12move.dk RØDOVRE: Kristine Dam Jensen Tlf. 6063 4474 kristinedam@mail.dk

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen 10-12 Hjertesundhed og social ulighed hvad virker og hvad virker

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

Skjulte handicap efter hjerneskade

Skjulte handicap efter hjerneskade Skjulte handicap efter hjerneskade GODE RÅD TIL HJERNESKADEDE OG PÅRØRENDE HJERNESKADECENTRET BOMI PRAKTISKE RÅD TIL DIG OG DINE PÅRØRENDE Med denne folder henvender vi os først og fremmest til hjerneskaderamte

Læs mere

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 1 Marts 2006

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 1 Marts 2006 Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 1 Marts 2006 HER FINDER DU HJERNESKADEFORENINGEN HOVEDKONTOR: Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby Girobank 195-0096 Tlf. 4343 2433, Fax: 4342 2430 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Samarbejde på tværs af forskelle

Samarbejde på tværs af forskelle Samarbejde mellem kommunerne, sundhedsvæsenet og amtets social- og undervisningssektor Eller Samarbejde på tværs af forskelle Erfaringer fra Frederiksborg Amts Projekt Rehabilitering i hjemmet når livet

Læs mere

36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014

36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014 36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014 DU INVITERES TIL FORTÆLLING OM SKOLEN OG GENERALFORSAMLING Sæt kryds i kalenderen ud for fredag den 28. marts, hvor du kan få nogle hyggelige

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 APRIL 2002 ÅRGANG 2 NUMMER 6 Formanden har ordet: Kommentar fra generalforsamlingen Det var med en vis spænding, vi i bestyrelsen, så frem til generalforsamlingen.

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter aalborg Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-6 Temamøder/fordrag 7 Kurser 8 Motion 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013 Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune Efterår 2013 Hjørring Kommunes tilbud om kræftrehabilitering Har du fået kræft indenfor det sidste år eller for nylig fået tilbagefald, vil vi gerne støtte og vejlede

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Liv der reddes - skal også leves

Liv der reddes - skal også leves Liv der reddes - skal også leves En kort beretning om Hjerneskadeforeningens stiftelse, udvikling og aktiviteter på landsplan gennem 25 år Af Aase Engberg og Niels-Anton Svendsen Tilegnet alle frivillige,

Læs mere

Rådgivningscenter. Aktivitetsplan forår 2015. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

Rådgivningscenter. Aktivitetsplan forår 2015. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig Rådgivningscenter Region syd Aktivitetsplan forår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-8 Aktiviteter i Rådgivning Odense 9 Aktiviteter i Rådgivning Varde

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Rådgivningscenter Esbjerg. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter Esbjerg. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter Esbjerg Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-7 Foredrag 8 Kurser 9-11 Faste tilbud Hjertepatient eller pårørende? så bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen November 2012 Afd. for Neurorehabilitering Frederikssund Hospital Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen Med denne pjece vil vi gerne byde dig

Læs mere

-foreningen Midt-Østjylland

-foreningen Midt-Østjylland -foreningen Midt-Østjylland Referat fra 13. ordinære generalforsamling lørdag den 28. februar 2009 Den 13. ordinære generalforsamling blev afholdt på Bogensholmlejeren, Fuglsøvej 27, Femmøller, 8400 Ebeltoft,

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn Sjældent har adoption fyldt så meget i medierne som i de forløbne måneder, og bevågenheden har været stor også politisk. For en adoptivfamilie er denne bevågenhed både

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Generalforsamling 13. maj 2014

Generalforsamling 13. maj 2014 Generalforsamling 13. maj 2014 Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg Deltagere fra bestyrelsen: Jørn Thrane, Lone Pedersen, Benedikte Daabeck, Gitte Beier, Leif Thomassen og Alan Mortensen Referent: Alan

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere