Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 2 juni 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 2 juni 2007"

Transkript

1 Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 2 juni 2007

2 LOKALE AFDELINGER: STORKØBENHAVN: Torben Gejl Tlf: RØDOVRE: Kristine Dam Jensen Tlf KØGE BUGT: Willy Andersen Tlf: EGEDAL: Sanny Freund Tlf: FREDERIKSSUND: Frede Schulz Tlf: HALSNÆS: John Mortensen Tlf FURESØ: Helle Bomgaard Tlf: HELSINGØR: Kirsten Fazio Tlf NORDSJÆLLAND: Lisbeth Holmgaard Tlf: VESTSJÆLLAND: Lise Nielsen Tlf: SYDSJÆLLAND, MØN og LOLLAND-FALSTER: Arne Høegh Tlf: FYN: Lise Christiansen Tlf: SYDFYN: Lonnie Malmberg Tlf: SØNDERJYLLAND: Alite Karoline Petersen Tlf: VEJLE, FREDERICIA, KOLDING: Niels Henry Andersen Tlf: HEDENSTED-HORSENS: Berit Nybroe Tlf MIDT-VESTJYLLAND: Elmer S. Gade Tlf: VIBORG og SKIVE: Karen Else Christensen Tlf: SILKEBORG: Lizzy Søndergaard Tlf ÅRHUS-ØSTJYLLAND: Jette Sloth Tlf: MORS-THISTED: Jytte Brinck Nielsen Tlf: NORDJYLLAND: Hanne Frandsen Tlf RÅDGIVNING: Socialrådgiver Eva Hollænder Tlf: Onsdag (telefonrådgivning) kl Fredag (telefonrådgivning) kl ORGANISATIONSKONSULENT OG FUNDRAISER: Pernille Ibsen Hauge Tlf eller Akut støtte for pårørende (ASP) Er du pårørende til en person, der pludselig er ramt af ulykke eller sygdom, som påvirker hjernen? Bor du i Vestdanmark (herunder Fyn) kan du kontakte: Majbritt Andersen: tlf Bor du i Østdanmark kan du kontakte: Mette Braun: tlf Du kan også henvende dig direkte til ASP gennem Hjerneskadeforeningen på tlf Hjerneskadeforeningens hovedkontor: Brøndby Møllevej Brøndby Tlf Fax Girobank Hovedcirklen Ansvarshavende: Bestyrelsens forretningsudvalg ISSN Protektor for Hjerneskadeforeningen Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary Redaktion: Elmer S. Gade Lisbeth Holmgaard Marianne Schirrmacher Annoncetegning: Plus Tryk, Postboks 441, 8660 Skanderborg, tlf hvortil alle spørgsmål vedrørende annoncer bedes rettet til. Deadline 2007: Nr. 3: 9. august 2007 Redaktion af dette blad sluttede den Næste nummer udkommer september 2007 Abonnement: Abonnement og medlemskab koster kr. 200,- og tegnes ved henvendelse til Hjerneskadeforeningens kontor. Redaktionen modtager gerne artikler til bladet. Helst på diskette eller . Send billeder med. Artikler i bladet dækker ikke nødvendigvis Hjerneskadeforeningens synspunkt med undtagelse af lederen. Gengivelse af artikler fra bladet er tilladt med kildeangivelse. Hjerneskadeforeningen er en uafhængig brugerstyret interesseorganisation, der arbejder for hjerneskaderamte familier. I Danmark lever op mod mennesker med følgerne af en alvorlig senhjerneskade. RÅDGIVNING: Neuropsykolog Steffen Malik-Høegh Tlf: HJERNESKADEFORENINGENS TELEFONRÅDGIVNING Når der rettes henvendelse til rådgivningen vil vi registrere henvendelsesårsager, samt hvilken lokalitet i landet man ringer fra. Registreringen skal tjene til at pege på generelle behov og mangler for skadede og pårørende. Al brug af registreringen vil naturligvis ske i anonymiseret form. De hyppigste årsager til hjerneskader er: Kranietraume (slag mod hovedet som følge af ulykker eller vold). Trafikulykkerne står for 75% af tilfældene. Apopleksi (slagtilfælde som følge af blodprop eller blødning i hjernen). Andre udløsende årsager kan være infektionssygdomme som hjernebetændelse, tumorer, iltmangel ved hjertestop, samt organiske opløsningsmidler.

3 3 LEDER Af Niels-Anton Svendsen, landsformand Ny struktur nye ansigter ny energi! Foto: Henning Kaag Årets repræsentantskabsmøde blev afsluttet i april. Det var det første repræsentantskabsmøde efter at vi har indført vores nye struktur med kommuneforeninger, og hvor var det dog glædeligt at møde så mange nye mennesker og dermed også nye ideer til hvordan vores forening skal udvikle sig i årene fremover. Nu skal min indledning ikke forstås sådan, at der er/var noget i vejen med de gamle, men nye input er altid sundt for vores forening og den nye struktur indebærer at langt flere bliver aktive i vores foreningsarbejde! Det betyder en øget styrke!! Forventningerne til etablering af kommuneforeningerne på nuværende tidspunkt er fuldt ud blevet indfriet. Det viser sig, at der hvor Hjerneskadeforeningen kommer rigtig tæt på hjerneskaderamte familier betyder det flere medlemmer. Alle de steder, hvor der er etableret nye kommuneforeninger er der fremgang i medlemstallet! Nu skal vi så sikre os, at de nye medlemmer i videst muligt omfang får indfriet deres forventninger til foreningen. Repræsentantskabsmødet var også en god mulighed for at skabe kontakt mellem nye og gamle bestyrelsesmedlemmer, og jeg konstaterer med stor glæde, at man allerede nu er langt med at hjælpe og støtte hinanden i de udfordringer, der ligger i det lokale arbejde både med hensyn til arrangementer og ansøgninger om lokal støtte til vores vigtige arbejde. For mig er der derfor ingen tvivl om, at vores nye struktur og de nye aktive lokale bestyrelsesmedlemmer forløser ny energi til gavn og glæde for vores foreningsarbejde! Der skal også her lyde en stor tak til de 2 afgåede medlemmer af Hovedbestyrelsen Niels Henry Andersen og Søren Pind for deres store indsats gennem årene og velkommen til Berit Nybroe og Lonnie Malmberg samt genvalgte Jette Sloth og Elmer Gade. Men nu til noget helt andet. Hjerneskadeforeningen har et tæt og godt samarbejde med Hjerteforeningen. Viborg fik godkendt en ansøgning til TRYG-fonden om midler til genoplivningskurser. Disse vil nu blive gennemført i samarbejde med Hjerteforeningen. Alle i Hjerneskadeforeningen bør være i stand til at give hjertemassage og dermed redde liv! - Læs mere inde i bladet. Hjerneskadeforeningen har på det sidste været meget synlig i medierne i såvel dagblade, lokalaviser, ugeblade og TV. Synlighed er noget helt centralt for vores forening. Det gør os kendte i en bredere offentlighed og indebærer, at de hjerneskaderamte familier, der endnu ikke måtte have opdaget os, får en ny chance. Min opfordring til alle jer, der arbejder i kommuneforeningerne skal derfor være: Sørg for at bruge lokalaviserne send dem information om jeres arrangementer m.v. Vi har netop afholdt den årlige generalforsamling i Brain Injured & Families (BIF) i København. Glædeligt var det, at der nu er stiftet en hjerneskadeforening på Island og at en repræsentant deltog i mødet. Der vil i det kommende år blive arbejdet med 3 hovedemner: (1) Forsikringsselskabernes forsøg på via EU at få sat en stopper for at erstatningssager kan indbringes for domstolene. (2) Planlægning af en Europæiske konference for professionelle, pårørende og skadede i Wien i begyndelsen af (3) Gennemførelse af ETCD (European Traumatic Culturel Days) i Østrig i Lad mig til slut nævne, at jeg gennem DSI har fået en plads i Det Centrale Handicapråd. Her mødes vi med ledende embedsfolk fra ministerierne og de respektive ministre mødes ligeledes med rådet. Det giver gode muligheder for at sikre, at de specifikke problemer, der er forbundet med en erhvervet hjerneskade ikke bliver glemt eller overset - altså en ny og vigtig platform for Hjerneskadeforeningens interessepolitiske arbejde! Jeg ønsker jer alle en rigtig god, varm og solbeskinnet sommer men også god arbejdslyst med vores fælles projekt!! Forside: Repræsentantskabsmødet i april med mange nye ansigter efter gennemførelsen af foreningens omorganisering til kommuneforeninger. DIREKTØR Svend-Erik Andreasen Tlf: HOVEDBESTYRELSEN: Formand: Niels-Anton Svendsen Tlf: Næstformand: Elmer S. Gade Tlf: Lonnie Malmberg Tlf: Lisbeth Holmgaard Tlf: Erik Bundgaard Tlf Berit Nybroe Tlf Jette Sloth Tlf:

4 4 Hele verden står jo åben bevidstløs om. Jeg blev hurtigt kørt på Rigshospitalet, hvor jeg fik trombolysebehandling. Denne gang var der ikke så store fysiske skader, de var mest psykiske. Jeg har fået en grim korttidshukommelse. Jeg leder hele tiden efter et eller andet. Og hvis telefonen ringer, kan jeg bagefter ikke huske, hvad jeg lavede inden. Så jeg har skullet bygge mit liv op igen. Det har været hårdt, det har det. Interview og fotos af Thomas Steffensen Da Jeanne Borland for tre år siden pludselig faldt om på Dalgas Boulevard - ramt af en blodprop for anden gang, blev det begyndelsen til en lang, sej kamp for at få hverdagen til at fungere. I dag er hun stadig mærket af skaderne, men gennem en glødende passion for billedkunsten har hun fået livsglæden og glimtet i øjet tilbage. Hvordan var din hverdag inden din første blodprop? Jeg havde en travl hverdag. Jeg var sygeplejerske og havde to piger. Jeg havde også et galleri, hvor jeg solgte andres billeder, og lavede udstillinger bl.a. på virksomheder. Og så var jeg meget social engageret. Jeg brugte meget tid på foreningsliv, satte projekter i gang og lavede en hel masse ting for alle mulige andre. Jo, der var fart på. Så fik du din første blodprop? Ja, og den var ret slem. Jeg lå bevidstløs i tre dage og blev lam i venstre side. Men det var ikke så meget hovedet, der fik men, det var meget fysiske skader. Da jeg kom hjem fandt jeg ud af, at jeg overhovedet ikke kunne finde ud af, hvad der var op og ned. Jeg kunne ikke gå og tale samtidigt. Al min motorik var væk. Jeg glemte ting og gentog mig selv hele tiden. Jeg kunne for eksempel godt huske, hvordan frikadeller smagte, men jeg anede ikke længere, hvordan man lavede dem. Det er et specielt univers. Man mister sin realitetssans. Man tror, at det går væk på mandag. Men det gør det jo ikke. Det tog mig 10 år, før jeg kunne fungere fysisk, helt som jeg gjorde før. Men for tre år siden blev jeg så igen ramt af en blodprop efter en meget stresset periode af mit liv. Jeg gik ned ad Dalgas Boulevard, da jeg pludselig faldt Hvordan kom du videre? For et år siden begyndte jeg i Hovedhuset. Da jeg startede, kunne jeg hverken håndtere en mobiltelefon, læse, skrive eller modtage en besked. Men det hjalp Hovedhuset mig med. De lærte mig at bruge en computer. Jeg kunne simpelthen ikke huske, hvad en computer var. Men de to undervisere i Hovedhuset fik lært mig at bruge en computer, og det er det største, der er hændt mig. Og en af grundene til, at jeg fungerer så godt i dag. Nu kan jeg lægge alle min små huskesedler ind på computeren, og på den måde strukturere min hverdag. Og min hverdag er meget struktureret, for ellers kan jeg slet ikke finde ud af det. Så Hovedhuset har fået min hverdag til at hænge sammen. Og så er du begyndt at male? Ja! Efter min anden blodprop begyndte jeg at male. Som en sindssyg. Jeg malede både dag og nat. Hele tiden. Det reddede mig fra en depression. Hvis jeg ikke havde kunnet male, var jeg gået ned med flaget, det er jeg ikke i tvivl om. Og nu har jeg tiden. Til at begynde med var det ikke så struktureret, og de første billeder var forfærdelig dystre.

5 5 FAKTA OM ET NYT LIV Filmen er instrueret af Stine Korst og produceret for Videnscenter for Hjerneskade. Til undervisningsbrug, gennem Dansk Biblioteks Center (www.dbc.dk) eller på tlf Pris: kr. 625,- inkl. moms. Private henvises til Venus Film på mail: eller tlf: Pris: kr. 199,- inkl. moms Dem har jeg gemt væk i kælderen i dag - dem kan jeg ikke holde ud at se på. Men efterhånden blev billederne mere livsbekræftende. Det er blevet lyspunkter og nogle gode ting at se på. Jeg arbejder meget med sand og gips. Det gør at billedet arbejder for mig. Det giver nogle interessante strukturer, som jeg kan arbejde videre med. Det kan jeg rigtig godt lide. Jeg er også blevet undervist af en skøn kunstner, der hedder Ulla Hauge. Hun har sammen med kunstneren Hans Voigt Steffensen været vigtige inspirationskilder. Mine billeder er i dag udstillet i Hovedhuset, men det er planen, at de skal udstilles rundt omkring i landet. Og så går jeg med en drøm om at lave en udstilling sammen med andre hjerneskadede kunstnere. Det kunne være rigtig sjovt. Så det arbejder jeg lidt på. Ja, så det der i starten nærmest var en hobby, er i dag hele mit liv. mig og spurgte, om jeg ville være med i en film om mennesker, der er blevet ramt af en blodprop. Filmen hedder Et nyt liv og skal bruges som en hjælp og inspiration for folk, der arbejder med det her, og så naturligvis dem, der er blevet ramt af en blodprop. Sådan en film kunne jeg godt selv have haft brug for, så den film er vigtig. Man er meget overladt til sig selv og alle de tanker og spørgsmål, der vælter frem, når ulykken er ude. Så det havde jeg ingen betænkeligheder ved. Hvordan ser fremtiden ud? Den ser lys ud. Jeg er glad over hver dag jeg vågner og lever meget i nuet. Ikke fordi jeg er bange for at dø i morgen, men jeg har lært at sætte pris på de små ting og være mere nærværende. Jeg oplever naturen på en anden måde og sætter stor pris på mine venner. Og så er jeg blevet meget bevidst om det vigtige i, at vi roser hinanden. Vi er så hurtige til at kritisere hinanden, men vi glemmer at give positiv respons til hinanden. Jeg synes ikke, man skal dyrke det negative og sine nederlag. Dem kan man ikke bruge til noget. Du har døgnets 24 timer til rådighed. Så brug dem rigtigt. Hele verden står jo åben. Du har også været med i en film? Ja, instruktøren Stine Korst kontaktede

6 6 Rapport fra Hjerneskadeforeningens visit i Uganda april 2007 Af Frede Schulz Hjerneskadeforeningen besøgte Uganda Brain Injury Project (UBIP) for at deltage i midtvejsevalueringen af projektet. Deltagerne var Jørgen Meier samt Frede Schulz. Med på turen var DSIs nye medarbejder i ulandsafdelingen Peter Schultz som er organisationernes kontaktperson omkring disses projekter i Uganda. Peter var en stor hjælp ved evalueringen samt ved gennemgangen af det nye projekt. Udover midtvejsevalueringen bestod besøget i talrige besøg i selvhjælpsgrupper samt familiebesøg. Møder med Chairmen i divisionerne samt møde i Ministry of Gender Labor and Social Development hvor vi mødte ministeren. Der var aftalt møde med enkelte deltagere fra det Health Team, som projektet samarbejder med på Mulago Universitets Hospital. Vi mødtes med organisationerne Mental Health samt ESAU (epilepsiforeningen) samt aflagde et besøg hos Mukisa Foundation et privat projekt for handicappede børn. Rapporten vil primært afdække de møder, der har været med hhv. projektets ansatte, direktøren for UNAPD (Uganda National Action on Physical Disabilities) Hjerneskadeforeningens partner UNADP s bestyrelse, projektets styregruppe samt enkelte andre nøglepersoner. Midtvejs evalueringen af UBIP I Møde med styre gruppen Besøg i selvhjælpsgrupperne Besøg hos Chairmen (borgmestre) i Kawempe og Makindye divisionerne Møde med ministeren fra Ministry dreng på ca. 10 år med celebral parese. of Gender Labor and social Development General Meeting Gennemgang af det nye projekt UBIP II (forlængelse af nuværende) De briefing UNAPDs bestyrelse Midtvejsevalueringen af UBIP I: Vi gennemgik projektet, hvor Harriet redegjorde for det gennemførte samt de udfordringer man står over for. Budgettet blev grundigt gennemgået, og vi bad om at få regnskabet i Excel form fremover sammen med kvartalsrapporterne, så vi kan følge budgettet tættere. Ligeledes får vi revisorpåtegning af budgettet for 2006, som vi skal have i hænde senest i juni måned. Forsinkelsen skyldes den nye måde at føre regnskaberne i UNAPD. Projektet kører flot, man har oprettet flere selvhjælpsgrupper end der er planlagt, og de frivillige i selvhjælpsgrupperne udviser et stort engagement. Det opleves som de frivillige finder en form for ejerskab til projektet. Man har et formaliseret samarbejde med Health Teamet fra Mulago Hospital. Hjerneskadeforeningen finder, at projektet viser stor fremgang. Staben arbejder støt imod målene, og vi er overbeviste om at, arbejdet vil glide naturligt over i det nye projekt med samme engagement hos staben, UNAPD samt hjerneskadeforeningens ulandsudvalg, når projektet slutter ved udgangen af Møde med styregruppen: Formanden Milton Muto, Barbara Batesaki samt Olivia Nakato orienterede

7 7 om projektet, og de roste personalet for deres indsats og håbede, at projektet kan forlænges i yderligere 2 år. De besøgende fra DBIA orienterede om vigtigheden af at man allerede nu forsøger at få andre donorer ind i billedet måske fonde der kan betale for specielle aktiviteter/ undersøgelser i projektet samt at finde donorer der evt. kan tage over, når projektet er tilendebragt såfremt man ikke selv kan fortsætte arbejdet. Besøg i selvhjælpsgrupperne Besøget I selvhjælpsgrupperne var en god oplevelse. Man har etableret en gruppe bestående af børn og voksne med erhvervet hjerneskade samt cerebral parese. En gruppe kvinder fremstiller forskelligt håndarbejde, duge, hatte mv. Dette forsøger de at sælge, og overskuddet går til at hjælpe de mest trængende. Der er i denne selvhjælpsgruppe, såvel som i de 5 andre, 2 frivillige der indkalder til møde mv. I dagens anledning var der taler samt præsentation af medlemmerne af selvhjælpsgruppen. I en kommune var der samlet ca. 20 kvinder med handicappede børn samt enkelte voksne med erhvervet hjerneskade samt CP. Mange af de tilstedeværende udtrykte glæde ved projektet, der har fået dem til ikke længere at gemme deres børn inden døre og i stedet for at skamme sig over dem behandle dem som almindelige mennesker, der har krav på respekt og kærlighed. Igen her oplevede vi et stort engagement samt taknemlighed over at nogen bekymrer sig om børn og voksne med erhvervet hjerneskade samt CP. Det er ofte fortvivlende forhold, familierne lever under, og det er ofte Ung mand der ved trafik ulykke blev skadet. mødrene, der står alene tilbage med de handicappede børn. Mange børn bliver gemt af vejen, negligeret og understimuleret. Billederne ved de 4 besøg er næsten tro kopier af hinanden. Vi oplever stor armod, men en ukuelig vilje til at overleve og komme videre. Man har her spæde forsøg i gang med at lade enkelte mødre passe alle de handicappede børn i selvhjælpsgruppen, mens deres mødre forsøger at skaffe midler til dagen og vejen. I denne selvhjælpsgruppe, som i de andre, lærer mødre at træne deres børn og pårørende af en fysioterapeut, så de selv kan fortsætte/ fastholde træningen. Møder med chairmen i Kawempe samt Makindye divisionerne Formanden for Makindye divisionen bød os velkommen og roste det initiativ DBIA har taget og fandt forslaget om at etablere Day Care Centre i de landsbyer, hvor vi opererer, som en rigtig god ide. Vi drøftede blandt andet handicappedes muligheder for adgang til skoler mv. Formanden lovede, at han ville forsøge at lave en skole for handicappede. Vi foreslog at man i stedet burde gøre de nuværende skoler tilgængelige idet det er svært for de handicappede, at blive transporteret til en enkelt skole i det store distrikt. Chairman lovede at se på sagen. Tilskyndet af den nyligt vedtagne konvention, som vi bragte på bane, orienterede vi ham om de vigtige punkter, som alle lande skal leve op til. Vi blev vel modtaget her også. Chairmanden for 26 kommuner i Kawempe divisionen lyttede opmærksom til Harriets orientering, og det blev aftalt at han, sammen med Harriet og Geoffrey, besøger de tre selvhjælpsgrupper ca. hver tredje måned. En ide som man vil opfordre chairmanden for Makindye divisionen til at gøre efter. Der er ca mennesker i Kawempe divisionen. Møde med ministeren Vi besøgte ministeriet for ældre og handicappede, hvor ministeren gerne ville møde og høre lidt om både DBIAs projekt samt UNAPD. Ministeren er ny, og han viste stor interesse for dette projekt samt det nye projekt, der er på tegnebrættet. Ministeren var især begejstret for at vi starter på græsrodsniveau. Han var ligeledes interesseret i de data, vi samler ind i projektperioderne. Han vil gerne kunne præsentere parlamentet for antallet, typer etc. af mennesker med erhvervet hjerneskade og CP. Vi orienterede ham om at det kunne DSIs minipuljemidler ikke dække der skal søges større donationer, men vi er overbeviste om, at sådant analysemateriale kunne være med til at få parlamentet til at overveje at gå ind med hjælp på dette område. General Meeting Ca. 70 deltagere fra de 6 kommuner samt behandlere, stakeholders mv. del-

8 9 Selvhjælps gruppe fra Makindye divisionen. tog i mødet. Det var en meget positiv dag, vi fra DBIA oplevede. Igen i dag mødte vi engagerede mennesker fra både selvhjælpsgrupperne og behandlere. Der skulle vælges 2 pårørende til styregruppen samt 1 med erhvervet hjerneskade. 2 unge mænd med erhvervet hjerneskade stillede op, og man valgte at indlemme begge i styregruppen, idet der så var en skadet repræsenteret i styregruppen fra hver af de to divisioner. Styregruppen består nu af 7 medlemmer samt 2 fra staben. På mødet blev der nedsat en arbejdsgruppe med 6 medlemmer, 3 fra hver division som skal arbejde for at gøre projektet endnu mere kendt i de kommuner vi opererer i, for at finde frem til flere med erhvervet hjerneskade og CP. Det er vigtigt, at der er et organ, der kan lægge pres på det offentlige for at få mere hjælp til de trængende i landsbyerne. Målet er også på sigt, at få etableret UBIA (Uganda Brain Injury Association) med det ene formål at stå stærkere i lokalsamfundet. at gennemgå det forslag UNAPD har udarbejdet samt de ideer, DBIA har udarbejdet omkring forlængelsen af nuværende projekt. Mødet blev afbrudt af et besøg på Mulago Hospital for derefter af blive genoptaget. DBIA samt DSI roste projektets stab for det store arbejde og de gode forslag, man har lagt ind i aktiviteterne i det nye projekt. DBIA fandt dog planen for ambitiøs og alle kunne efterhånden se det var bedre, at man nåede det man fandt realisabelt set i lyset af budget, stab, muligheder mv. Vi blev enige om, at UNAPD i ansøgningen prioriterer de forskellige aktiviteter samt mål. Udover denne rapport er der udarbejdet en dagbog under besøget. På ulandsudvalgets vegne Frede Schulz Gennemgang af det nye projekt UBIP II Formiddagen og eftermiddag gik med 3 børn, alle skadede fra Mukisa foundation.

9 10 Du kan gøre en forskel: Hjertestart et kursus tilbud til dig Kursus afholdes i Dato Sted Esbjerg mandag den 27. august Hjerteforeningens Rådgivningscenter Frederikssund torsdag den 6. september Spørg din lokalforening Helsingør torsdag den 20. september Spørg din lokalforening Herning mandag den 20. august Spørg din lokalforening Kolding torsdag den 30. august Hjerteforeningens Rådgivningscenter Kolding København torsdag den 23. august Hjerteforeningens Rådgivningscenter København Lolland/Falster torsdag den 23. august Spørg din lokalforening Næstved torsdag den 16. august Hjerteforeningens Rådgivningscenteret Næstved Odense torsdag den 30. august Hjerteforeningens Rådgivningscenter Odense Thisted tirsdag den 4. september Spørg din lokalforening Viborg onsdag den 5. september Spørg din lokalforening Aabenraa onsdag den 29. august Spørg din lokalforening Aalborg torsdag den 30. august Hjerteforeningens Rådgivningscenter Aalborg Århus torsdag den 30. august Hjerteforeningens Rådgivningscenter Århus

10 11 Program for Hjerteforeningens 3 timers hjertestartkursus Præsentation af underviser. Hvorfor er det vigtigt at fokusere på hjertestart? Hjertets funktion. Teori omkring hjertestop-behandling. Advarselssignaler/symptomer på hjerteanfald og hjertestop. Årsager til hjertestop. Tilfælde der kan ligne hjertestop. Præsentation af overlevelseskæden. Handleplan ved hjertestop. Pause. Praktiske øvelser på dukke med hjertemassage og kunstigt åndedræt, samt demonstration af aflåst sideleje. Demonstration af brug af hjertestarter/defibrillator. Af Erik Bundgaard Da Hjerneskadeforeningen også arbejder for at forebygge erhvervede hjerneskader afholder vi kurser i hjertestart for vores medlemmer. Kurserne afholdes i samarbejde med Hjerteforeningen og med tilskud fra Tryg-fonden. Kurset består af en kort teoretisk gennemgang af hjertets funktion, advarselssymptomer samt en række praktiske øvelser. Kursus er på 3 timers varighed og afholdes i tidsrummet kl på Hjerteforeningens rådgivningscentre. Du kan også se datoen i dit nærområde i oversigten. Instruktørerne er Hjerteforeningens eget veluddannede personale, der afholder samme kursus for Hjerteforeningens medlemmer. Kursusindholdet kan læses ovenfor samt på vores hjemmeside. Kurserne er gratis for Hjerneskadeforeningens medlemmer, og der kan maximalt deltage 10 personer pr. kursus. (pladserne tildeles efter først-til-mølle princippet) Tilmelding finder sted til din lokalforening (se oversigten side 2) der også kan svare på spørgsmål af praktisk karakter. Tilmeldingsfristen er en uge før kursusstart. Spørg din lokalforening.

11 13 Afslutningsfest i Skolen for Sen-hjerneskadede Af Jette Sloth Ca. 80 personer var mødt op for at deltage i undervisningens afslutningsfest. Jette Sloth startede med at byde velkommen, hvorefter rådmand Flemming Knudsen holdt åbningstalen for udstillingen. Rådmand Flemming Knudsens åbningstale Tak for indbydelsen til at åbne udstillingen her i dag og jeg har set frem til at deltage i arrangementet Afslutningsfest på undervisning. Opstarten i 1999 var med et enkelt EDB-hold. I 2001 blev Skolen for Sen-Hjerneska dede oprettet, som en aftenskole med kommunalt tilskud via Folkeoplys nings loven, en spæd start i 2001 med 156 undervisningstimer til i 2006 med 846 undervisningstimer. Jeg er imponeret over, at man i foråret har haft 17 undervisningshold inden for bl.a. billedværksted, madlavning, blomsterdekoration, syning, motion og sprog. Hvilken udvikling jeg ikke tror der har været ret mange andre steder. Da jeg trådte ind i lokalerne, kunne jeg straks mærke den varme og det sammenhold der er her, og jeg synes, det er positivt, at der også er tilbud til personer med handicap. Udover deltagelse på undervisningsholdene er der også rig lejlighed til at indgå i sociale netværk, med nogle meget aktive kursister, som til stadighed har ønsker om deltagelse i nye aktiviteter. Jeg er imponeret over den ildhu, som skolens leder, Jette Sloth, lægger for dagen. Fuld fortjent at Jette for nylig modtog Sct. Georges Prisen for sit arbejde i skolen og i Hjerneskadeforeningen. Med prisen var der også en check på kr , som Jette straks donerede til Hjerneskadeforeningen. Jette kunne have valgt at bruge pengene anderledes, men beslutningen om at donere hele beløbet til Hjerneskadeforeningen er helt i Jettes ånd. Jeg har endnu ikke haft mulighed for at se udstillingen med billederne fra billedværkstedet samt udstilling fra syning, blomster og EDB. Jeg vil se frem til, at jeg om lidt får lejlighed til at se udstillingen. Efter velkomstdrink og åbningstalen blev der budt på frisk frugt, kage og kransekage samt kaffe og te. Herefter viste Jette rådmanden rundt mellem de mange flotte malerier, blomster og tøjkreationer. Alt i alt nogle hyggelige timer.

12 15 hjernekassen.dk en helt ny hjemmeside med værktøjer til hjerneskadesager for kommunale medarbejdere Af faglig medarbejder fysioterapeut, Cand. Scient. San. Hanne Pallesen, Videnscenter for Hjerneskade Videnscenter for Hjerneskade har udviklet en ny hjemmeside Hjemmesiden henvender sig primært til kommunale sagsbehandlere, jobkonsulenter og visitatorer, der efter 1. januar 2007 er blevet ansvarlige for rehabilitering og støtte til mennesker med hjerneskade efter afsluttet sygehusgenoptræning. Hjernekassen er tænkt som en slags værktøjskasse. Her kan kommunale fagfolk med hjerneskadesager som arbejdsområde hente konkrete værktøjer som skemaer, checklister og guidelines, samt viden og inspiration til at yde en individuel, sammenhængende og helhedsorienteret behandling af hjerneskadesager i kommunerne. Det kan være spørgsmål som: Har den hjerneskadede brug for pleje, praktisk bistand, behandling, fysisk eller mental genoptræning, forsørgelse eller pension? Har den skadede brug for hjælp til uddannelse, fleksjob eller revalidering til arbejdsmarkedet, eller måske hjælp til at komme i gang med fritidsaktiviteter? Hvordan kan indsatsen lægges til rette og koordineres? Og hvor findes de relevante tilbud? Her giver hjernekassen.dk hurtig adgang til råd og hjælp. Desuden indeholder Hjernekassen en beregningsside, hvor planlæggere eller politikere i kommunen kan foretage et groft skøn over antallet af hjerneskadede borgere i kommunen, og hvor mange der er kommet til i det seneste år. Både sagsbehandlere og pårørende kan også hente nyttig viden fra websiderne Spil sammen med familien eller f.eks. fra faktasiderne om de skjulte følger efter en hjerneskade (hukommelsesproblemer, træthed, orienteringsproblemer...). Det overordnede formål med Hjernekassen har været: at formidle overskuelig viden om hjerneskader og følgerne af dem med særligt fokus på de skjulte handicap at bidrage til at skabe overblik og sammenhæng i den ofte meget komplicerede sagsbehandling og koordinering af hjerneskadesager i kommunerne at medvirke til at skabe indsigt i den særlige handicapgruppe, som hjerneskadede udgør. De har også efter hospitalsfasen betydelige udviklingsmuligheder, hvis de får tilstrækkelig og relevant støtte at give kendskab til eksisterende tilbud til hjerneskadede via Tilbudsdatabasen på og at målrette tilbudene til hjerneskadede at sikre overblik over kurser, konferencer og uddannelsesmuligheder inden for hjerneskadeområdet, hvor neurofaglig viden kan erhverves at give mulighed for, via et særligt spørgerum Fagligt Forum at udveksle informationer og skabe et spørgerum om hjerneskadesager mellem fagfolk. En stor del af Hjernekassens indhold bygger på resultater fra de 40 amtslige og kommunale projekter på hjerneskadeområdet: Videreudvikling af indsatsen på Hjerneskadeområdet ( )1, samt Videnscenterets seks publikationer fra 2004 Sammenhæng i indsatsen 2 og en række publikationer og materialer fra konferencen Brug Hinanden fra Aktiv Pårørende-projektet ( )3. Arbejdsgruppen for udarbejdelse af Hjernekassen har bestået af: Socialrådgiver og cand. scient. soc. Eva Hollænder, Hjerneskadecenter BOMI, Roskilde samt Hjerneskadeforeningen, ergoterapeut og cand. scient. pol. Jette Nemming, Hjerneskadecenter Nordsjælland, sekretariatschef og neuropsykolog Brita Øhlenschlæger, informationsmedarbejder Mette Trier, fysioterapeut, cand. scient. san. Hanne Pallesen, alle tre fra Videnscenter for Hjerneskade samt praktikant og statskundskabsstuderende Marianne Rasmussen. Journalist Else Marie Andersen har været redaktør og tovholder på hjemmesidens tilblivelse. Desuden har en række af de tidligere amtslige hjerneskaderådgivere velvilligt stillet deres viden og materiale til rådighed.

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 4 december 2007

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 4 december 2007 Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 4 december 2007 LOKALE AFDELINGER STORKØBENHAVN: Torben Gejl Tlf: 4444 0249 gejl@12move.dk RØDOVRE: Kristine Dam Jensen Tlf. 6063 4474 kristinedam@mail.dk

Læs mere

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 17 nummer 2 juni 2005 HER FINDER DU HJERNESKADEFORENINGEN HOVEDKONTOR: Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby Girobank 195-0096 Tlf. 4343 2433, Fax: 4342 2430 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 21 nummer 2 juni 2010 STORKØBENHAVN: Lene Juul Tlf: 7755 4573 / 2229 2201 Lenejuulj@gmail.com RØDOVRE: Lørna Hejl Tlf. 4343 2433 / 2637 7777 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere

Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006. Hovedcirklen. Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede

Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006. Hovedcirklen. Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede Hovedcirklen Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006 Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede HER FINDER DU HJERNESKADEFORENINGEN HOVEDKONTOR: Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby Girobank

Læs mere

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 21 nummer 3 oktober 2010

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 21 nummer 3 oktober 2010 Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 21 nummer 3 oktober 2010 STORKØBENHAVN: Lene Juul Tlf: 7755 4573 / 2229 2201 Lenejuulj@gmail.com RØDOVRE: Lørna Hejl Tlf. 4343 2433 / 2637 7777 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere

hoved cirklen HJERNESKADEFORENINGEN årgang 16 nummer m 2 september er 2004

hoved cirklen HJERNESKADEFORENINGEN årgang 16 nummer m 2 september er 2004 hoved cirklen HJERNESKADEFORENINGEN årgang 16 nummer m 2 september er 2004 0 R E D A K T I O N Her finder du Hjerneskadeforeningen HovedCirklen Brøndby Møllevej 8 2605 Brøndby ISSN 1396-7924 Tlf. 4343

Læs mere

Hovedcirklen HJERNESKADE. Sekunder... minutter. Måneder...år

Hovedcirklen HJERNESKADE. Sekunder... minutter. Måneder...år Hovedcirklen HJERNESKADE Måneder...år Sekunder... minutter Hjerneskadeforeningen Nummer 3 September 2012 Hjerneskadeforeningens lokale afdelinger REGION HOVEDSTADEN EGEDAL Formand: Sanny Freund 4818 4031

Læs mere

Hjerneskadeforeningen

Hjerneskadeforeningen HOVEDCIRKLEN Hjerneskadeforeningen Nummer 2 Juni 2013 Hjerneskadeforeningens lokale afdelinger REGION HOVEDSTADEN EGEDAL Formand: Sanny Freund 4818 4031 4029 2731 e-mail: ksfreund@privat.dk FREDERIKSSUND

Læs mere

Hjerneskadeforeningen

Hjerneskadeforeningen HOVEDCIRKLEN Hjerneskadeforeningen Nummer 3 September 2013 Hjerneskadeforeningens lokale afdelinger REGION HOVEDSTADEN EGEDAL Formand: Sanny Freund 4818 4031 4029 2731 e-mail: ksfreund@privat.dk FREDERIKSSUND

Læs mere

Liv der reddes - skal også leves

Liv der reddes - skal også leves Liv der reddes - skal også leves En kort beretning om Hjerneskadeforeningens stiftelse, udvikling og aktiviteter på landsplan gennem 25 år Af Aase Engberg og Niels-Anton Svendsen Tilegnet alle frivillige,

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

AUTISME NR. 2 MAJ 2005

AUTISME NR. 2 MAJ 2005 Magasinpost ID-nummer - 05353 Landsforeningen Autisme Kiplings Allé 42, 1. sal 2860 Søborg Medlemsbladet udgives af: Landsforeningen Autisme Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson (e-mail: formand@autismeforening.dk)

Læs mere

Ordblinde. Forældreundervisning i Hillerød Se side 8. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark FOTO: ERIK K. RASMUSSEN

Ordblinde. Forældreundervisning i Hillerød Se side 8. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark FOTO: ERIK K. RASMUSSEN NR. NR. 13 MARTS SEPT. 2007 2000. ÅRGANG 6457 Ordblinde B L A D E T FOTO: ERIK K. RASMUSSEN Forældreundervisning i Hillerød Se side 8 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde/Dysleksiforeningen

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

Eva er ramt, Flemming slås Tema om aldersdiskrimination Repræsentantskabsmøde. Er din sag strandet? Sådan hjælper Hjernesagens

Eva er ramt, Flemming slås Tema om aldersdiskrimination Repræsentantskabsmøde. Er din sag strandet? Sådan hjælper Hjernesagens NR. 3 22. ÅRGANG JULI 2015 Eva er ramt, Flemming slås Tema om aldersdiskrimination Repræsentantskabsmøde 2015 Er din sag strandet? Sådan hjælper Hjernesagens rådgivere 2 Hjernesagen nr. 3 2015 Sommer i

Læs mere

NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015. Nye regler om genoptræning. de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED

NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015. Nye regler om genoptræning. de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015 Nye regler om genoptræning hvad betyder de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED 2 Hjernesagen nr. 1 2015 ÉN SAMLET BPA-LØSNING

Læs mere

NR. 3 20. ÅRGANG JULI 2013. Ny forskning sender flere i trombolyse

NR. 3 20. ÅRGANG JULI 2013. Ny forskning sender flere i trombolyse NR. 3 20. ÅRGANG JULI 2013 Ny forskning sender flere i trombolyse TEMA Efter blodproppen: Kan jeg køre bil igen? Repræsentantskabsmøde 2013 2 Hjernesagen nr. 3 2013 BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN VI TILBYDER:

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2012 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2012 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2012 ADHD-foreningen Viden og handling gav trivsel Side 4 og 5 Aflastningskolonien Karlsvognen Side 6-7 Kursuskatalog forår 2013 Midtersiderne - lige til at tage ud Sommerlejrens store

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

34. årgang, december 2014 nr. 4

34. årgang, december 2014 nr. 4 34. årgang, december 2014 nr. 4 Milepæl for alle parkinsonramte 6,8 millioner bevilget til fortsættelse af rehabiliteringsprojektet. Fra husmandssøn i Thy til bedstefar med Parkinson. Oberst Jens Chr.

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere. www.lap.dk

Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere. www.lap.dk Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere www.lap.dk Marts. nr. 1. årgang 10. 2008 Medlemsbladet LAP Kolofon 2008 Medlemsbladet LAP er medlemsblad for: LAP - Landsforeningen Af nuværende

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Fakta-rapport: Resten af livet

Fakta-rapport: Resten af livet Fakta-rapport Redaktør: Inger Nørreskov Jensen Projektmagere: Vejle amt, Aktivprojektet: Karen Lund og Anne Petersen Bornholms Regionskommun, Ressourcevejen: Hanne Nielsen og Annette Lund Storstrøms Amt,

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Vi stemmer på den nationale ADHD- handleplan Side 7 Gratis kursus tilbydes Side 21 Hjælp din ADHD- forening til at blive bedre Side 29 ADHD-foreningens kursuskatalog

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr. 4 19. årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives

Læs mere

33. årgang, december 2013 nr. 4. 'Stand Still'-kampagnen skabte opmærksomhed i den københavnske myldretid 2,2 mio. kroner uddelt i forskningsstøtte

33. årgang, december 2013 nr. 4. 'Stand Still'-kampagnen skabte opmærksomhed i den københavnske myldretid 2,2 mio. kroner uddelt i forskningsstøtte 33. årgang, december 2013 nr. 4 'Stand Still'-kampagnen skabte opmærksomhed i den københavnske myldretid 2,2 mio. kroner uddelt i forskningsstøtte Kolofon 33. årgang nr. 4 december 2013 Udgives af Parkinsonforeningen

Læs mere

LIVTAG. Seksualitet er meget mere end orgasme Stort tema side 14 # 2 2014. Hvad mener PTU egentlig om whiplash? Side 6

LIVTAG. Seksualitet er meget mere end orgasme Stort tema side 14 # 2 2014. Hvad mener PTU egentlig om whiplash? Side 6 Dit medlemsmagasin fra PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE LIVTAG # 2 2014 Seksualitet er meget mere end orgasme Stort tema side 14 Hvad mener PTU egentlig om whiplash? Side 6 Det

Læs mere

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta Fiskergade 26, DK-4220 Korsør Telefon: (+45) 5838 3514 * E-mail: mogensbc@mail.dk OI-Magasinet Indhold Officielt medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis

Læs mere