Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 2 juni 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 2 juni 2007"

Transkript

1 Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 2 juni 2007

2 LOKALE AFDELINGER: STORKØBENHAVN: Torben Gejl Tlf: RØDOVRE: Kristine Dam Jensen Tlf KØGE BUGT: Willy Andersen Tlf: EGEDAL: Sanny Freund Tlf: FREDERIKSSUND: Frede Schulz Tlf: HALSNÆS: John Mortensen Tlf FURESØ: Helle Bomgaard Tlf: HELSINGØR: Kirsten Fazio Tlf NORDSJÆLLAND: Lisbeth Holmgaard Tlf: VESTSJÆLLAND: Lise Nielsen Tlf: SYDSJÆLLAND, MØN og LOLLAND-FALSTER: Arne Høegh Tlf: FYN: Lise Christiansen Tlf: SYDFYN: Lonnie Malmberg Tlf: SØNDERJYLLAND: Alite Karoline Petersen Tlf: VEJLE, FREDERICIA, KOLDING: Niels Henry Andersen Tlf: HEDENSTED-HORSENS: Berit Nybroe Tlf MIDT-VESTJYLLAND: Elmer S. Gade Tlf: VIBORG og SKIVE: Karen Else Christensen Tlf: SILKEBORG: Lizzy Søndergaard Tlf ÅRHUS-ØSTJYLLAND: Jette Sloth Tlf: MORS-THISTED: Jytte Brinck Nielsen Tlf: NORDJYLLAND: Hanne Frandsen Tlf RÅDGIVNING: Socialrådgiver Eva Hollænder Tlf: Onsdag (telefonrådgivning) kl Fredag (telefonrådgivning) kl ORGANISATIONSKONSULENT OG FUNDRAISER: Pernille Ibsen Hauge Tlf eller Akut støtte for pårørende (ASP) Er du pårørende til en person, der pludselig er ramt af ulykke eller sygdom, som påvirker hjernen? Bor du i Vestdanmark (herunder Fyn) kan du kontakte: Majbritt Andersen: tlf Bor du i Østdanmark kan du kontakte: Mette Braun: tlf Du kan også henvende dig direkte til ASP gennem Hjerneskadeforeningen på tlf Hjerneskadeforeningens hovedkontor: Brøndby Møllevej Brøndby Tlf Fax Girobank Hovedcirklen Ansvarshavende: Bestyrelsens forretningsudvalg ISSN Protektor for Hjerneskadeforeningen Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary Redaktion: Elmer S. Gade Lisbeth Holmgaard Marianne Schirrmacher Annoncetegning: Plus Tryk, Postboks 441, 8660 Skanderborg, tlf hvortil alle spørgsmål vedrørende annoncer bedes rettet til. Deadline 2007: Nr. 3: 9. august 2007 Redaktion af dette blad sluttede den Næste nummer udkommer september 2007 Abonnement: Abonnement og medlemskab koster kr. 200,- og tegnes ved henvendelse til Hjerneskadeforeningens kontor. Redaktionen modtager gerne artikler til bladet. Helst på diskette eller . Send billeder med. Artikler i bladet dækker ikke nødvendigvis Hjerneskadeforeningens synspunkt med undtagelse af lederen. Gengivelse af artikler fra bladet er tilladt med kildeangivelse. Hjerneskadeforeningen er en uafhængig brugerstyret interesseorganisation, der arbejder for hjerneskaderamte familier. I Danmark lever op mod mennesker med følgerne af en alvorlig senhjerneskade. RÅDGIVNING: Neuropsykolog Steffen Malik-Høegh Tlf: HJERNESKADEFORENINGENS TELEFONRÅDGIVNING Når der rettes henvendelse til rådgivningen vil vi registrere henvendelsesårsager, samt hvilken lokalitet i landet man ringer fra. Registreringen skal tjene til at pege på generelle behov og mangler for skadede og pårørende. Al brug af registreringen vil naturligvis ske i anonymiseret form. De hyppigste årsager til hjerneskader er: Kranietraume (slag mod hovedet som følge af ulykker eller vold). Trafikulykkerne står for 75% af tilfældene. Apopleksi (slagtilfælde som følge af blodprop eller blødning i hjernen). Andre udløsende årsager kan være infektionssygdomme som hjernebetændelse, tumorer, iltmangel ved hjertestop, samt organiske opløsningsmidler.

3 3 LEDER Af Niels-Anton Svendsen, landsformand Ny struktur nye ansigter ny energi! Foto: Henning Kaag Årets repræsentantskabsmøde blev afsluttet i april. Det var det første repræsentantskabsmøde efter at vi har indført vores nye struktur med kommuneforeninger, og hvor var det dog glædeligt at møde så mange nye mennesker og dermed også nye ideer til hvordan vores forening skal udvikle sig i årene fremover. Nu skal min indledning ikke forstås sådan, at der er/var noget i vejen med de gamle, men nye input er altid sundt for vores forening og den nye struktur indebærer at langt flere bliver aktive i vores foreningsarbejde! Det betyder en øget styrke!! Forventningerne til etablering af kommuneforeningerne på nuværende tidspunkt er fuldt ud blevet indfriet. Det viser sig, at der hvor Hjerneskadeforeningen kommer rigtig tæt på hjerneskaderamte familier betyder det flere medlemmer. Alle de steder, hvor der er etableret nye kommuneforeninger er der fremgang i medlemstallet! Nu skal vi så sikre os, at de nye medlemmer i videst muligt omfang får indfriet deres forventninger til foreningen. Repræsentantskabsmødet var også en god mulighed for at skabe kontakt mellem nye og gamle bestyrelsesmedlemmer, og jeg konstaterer med stor glæde, at man allerede nu er langt med at hjælpe og støtte hinanden i de udfordringer, der ligger i det lokale arbejde både med hensyn til arrangementer og ansøgninger om lokal støtte til vores vigtige arbejde. For mig er der derfor ingen tvivl om, at vores nye struktur og de nye aktive lokale bestyrelsesmedlemmer forløser ny energi til gavn og glæde for vores foreningsarbejde! Der skal også her lyde en stor tak til de 2 afgåede medlemmer af Hovedbestyrelsen Niels Henry Andersen og Søren Pind for deres store indsats gennem årene og velkommen til Berit Nybroe og Lonnie Malmberg samt genvalgte Jette Sloth og Elmer Gade. Men nu til noget helt andet. Hjerneskadeforeningen har et tæt og godt samarbejde med Hjerteforeningen. Viborg fik godkendt en ansøgning til TRYG-fonden om midler til genoplivningskurser. Disse vil nu blive gennemført i samarbejde med Hjerteforeningen. Alle i Hjerneskadeforeningen bør være i stand til at give hjertemassage og dermed redde liv! - Læs mere inde i bladet. Hjerneskadeforeningen har på det sidste været meget synlig i medierne i såvel dagblade, lokalaviser, ugeblade og TV. Synlighed er noget helt centralt for vores forening. Det gør os kendte i en bredere offentlighed og indebærer, at de hjerneskaderamte familier, der endnu ikke måtte have opdaget os, får en ny chance. Min opfordring til alle jer, der arbejder i kommuneforeningerne skal derfor være: Sørg for at bruge lokalaviserne send dem information om jeres arrangementer m.v. Vi har netop afholdt den årlige generalforsamling i Brain Injured & Families (BIF) i København. Glædeligt var det, at der nu er stiftet en hjerneskadeforening på Island og at en repræsentant deltog i mødet. Der vil i det kommende år blive arbejdet med 3 hovedemner: (1) Forsikringsselskabernes forsøg på via EU at få sat en stopper for at erstatningssager kan indbringes for domstolene. (2) Planlægning af en Europæiske konference for professionelle, pårørende og skadede i Wien i begyndelsen af (3) Gennemførelse af ETCD (European Traumatic Culturel Days) i Østrig i Lad mig til slut nævne, at jeg gennem DSI har fået en plads i Det Centrale Handicapråd. Her mødes vi med ledende embedsfolk fra ministerierne og de respektive ministre mødes ligeledes med rådet. Det giver gode muligheder for at sikre, at de specifikke problemer, der er forbundet med en erhvervet hjerneskade ikke bliver glemt eller overset - altså en ny og vigtig platform for Hjerneskadeforeningens interessepolitiske arbejde! Jeg ønsker jer alle en rigtig god, varm og solbeskinnet sommer men også god arbejdslyst med vores fælles projekt!! Forside: Repræsentantskabsmødet i april med mange nye ansigter efter gennemførelsen af foreningens omorganisering til kommuneforeninger. DIREKTØR Svend-Erik Andreasen Tlf: HOVEDBESTYRELSEN: Formand: Niels-Anton Svendsen Tlf: Næstformand: Elmer S. Gade Tlf: Lonnie Malmberg Tlf: Lisbeth Holmgaard Tlf: Erik Bundgaard Tlf Berit Nybroe Tlf Jette Sloth Tlf:

4 4 Hele verden står jo åben bevidstløs om. Jeg blev hurtigt kørt på Rigshospitalet, hvor jeg fik trombolysebehandling. Denne gang var der ikke så store fysiske skader, de var mest psykiske. Jeg har fået en grim korttidshukommelse. Jeg leder hele tiden efter et eller andet. Og hvis telefonen ringer, kan jeg bagefter ikke huske, hvad jeg lavede inden. Så jeg har skullet bygge mit liv op igen. Det har været hårdt, det har det. Interview og fotos af Thomas Steffensen Da Jeanne Borland for tre år siden pludselig faldt om på Dalgas Boulevard - ramt af en blodprop for anden gang, blev det begyndelsen til en lang, sej kamp for at få hverdagen til at fungere. I dag er hun stadig mærket af skaderne, men gennem en glødende passion for billedkunsten har hun fået livsglæden og glimtet i øjet tilbage. Hvordan var din hverdag inden din første blodprop? Jeg havde en travl hverdag. Jeg var sygeplejerske og havde to piger. Jeg havde også et galleri, hvor jeg solgte andres billeder, og lavede udstillinger bl.a. på virksomheder. Og så var jeg meget social engageret. Jeg brugte meget tid på foreningsliv, satte projekter i gang og lavede en hel masse ting for alle mulige andre. Jo, der var fart på. Så fik du din første blodprop? Ja, og den var ret slem. Jeg lå bevidstløs i tre dage og blev lam i venstre side. Men det var ikke så meget hovedet, der fik men, det var meget fysiske skader. Da jeg kom hjem fandt jeg ud af, at jeg overhovedet ikke kunne finde ud af, hvad der var op og ned. Jeg kunne ikke gå og tale samtidigt. Al min motorik var væk. Jeg glemte ting og gentog mig selv hele tiden. Jeg kunne for eksempel godt huske, hvordan frikadeller smagte, men jeg anede ikke længere, hvordan man lavede dem. Det er et specielt univers. Man mister sin realitetssans. Man tror, at det går væk på mandag. Men det gør det jo ikke. Det tog mig 10 år, før jeg kunne fungere fysisk, helt som jeg gjorde før. Men for tre år siden blev jeg så igen ramt af en blodprop efter en meget stresset periode af mit liv. Jeg gik ned ad Dalgas Boulevard, da jeg pludselig faldt Hvordan kom du videre? For et år siden begyndte jeg i Hovedhuset. Da jeg startede, kunne jeg hverken håndtere en mobiltelefon, læse, skrive eller modtage en besked. Men det hjalp Hovedhuset mig med. De lærte mig at bruge en computer. Jeg kunne simpelthen ikke huske, hvad en computer var. Men de to undervisere i Hovedhuset fik lært mig at bruge en computer, og det er det største, der er hændt mig. Og en af grundene til, at jeg fungerer så godt i dag. Nu kan jeg lægge alle min små huskesedler ind på computeren, og på den måde strukturere min hverdag. Og min hverdag er meget struktureret, for ellers kan jeg slet ikke finde ud af det. Så Hovedhuset har fået min hverdag til at hænge sammen. Og så er du begyndt at male? Ja! Efter min anden blodprop begyndte jeg at male. Som en sindssyg. Jeg malede både dag og nat. Hele tiden. Det reddede mig fra en depression. Hvis jeg ikke havde kunnet male, var jeg gået ned med flaget, det er jeg ikke i tvivl om. Og nu har jeg tiden. Til at begynde med var det ikke så struktureret, og de første billeder var forfærdelig dystre.

5 5 FAKTA OM ET NYT LIV Filmen er instrueret af Stine Korst og produceret for Videnscenter for Hjerneskade. Til undervisningsbrug, gennem Dansk Biblioteks Center (www.dbc.dk) eller på tlf Pris: kr. 625,- inkl. moms. Private henvises til Venus Film på mail: eller tlf: Pris: kr. 199,- inkl. moms Dem har jeg gemt væk i kælderen i dag - dem kan jeg ikke holde ud at se på. Men efterhånden blev billederne mere livsbekræftende. Det er blevet lyspunkter og nogle gode ting at se på. Jeg arbejder meget med sand og gips. Det gør at billedet arbejder for mig. Det giver nogle interessante strukturer, som jeg kan arbejde videre med. Det kan jeg rigtig godt lide. Jeg er også blevet undervist af en skøn kunstner, der hedder Ulla Hauge. Hun har sammen med kunstneren Hans Voigt Steffensen været vigtige inspirationskilder. Mine billeder er i dag udstillet i Hovedhuset, men det er planen, at de skal udstilles rundt omkring i landet. Og så går jeg med en drøm om at lave en udstilling sammen med andre hjerneskadede kunstnere. Det kunne være rigtig sjovt. Så det arbejder jeg lidt på. Ja, så det der i starten nærmest var en hobby, er i dag hele mit liv. mig og spurgte, om jeg ville være med i en film om mennesker, der er blevet ramt af en blodprop. Filmen hedder Et nyt liv og skal bruges som en hjælp og inspiration for folk, der arbejder med det her, og så naturligvis dem, der er blevet ramt af en blodprop. Sådan en film kunne jeg godt selv have haft brug for, så den film er vigtig. Man er meget overladt til sig selv og alle de tanker og spørgsmål, der vælter frem, når ulykken er ude. Så det havde jeg ingen betænkeligheder ved. Hvordan ser fremtiden ud? Den ser lys ud. Jeg er glad over hver dag jeg vågner og lever meget i nuet. Ikke fordi jeg er bange for at dø i morgen, men jeg har lært at sætte pris på de små ting og være mere nærværende. Jeg oplever naturen på en anden måde og sætter stor pris på mine venner. Og så er jeg blevet meget bevidst om det vigtige i, at vi roser hinanden. Vi er så hurtige til at kritisere hinanden, men vi glemmer at give positiv respons til hinanden. Jeg synes ikke, man skal dyrke det negative og sine nederlag. Dem kan man ikke bruge til noget. Du har døgnets 24 timer til rådighed. Så brug dem rigtigt. Hele verden står jo åben. Du har også været med i en film? Ja, instruktøren Stine Korst kontaktede

6 6 Rapport fra Hjerneskadeforeningens visit i Uganda april 2007 Af Frede Schulz Hjerneskadeforeningen besøgte Uganda Brain Injury Project (UBIP) for at deltage i midtvejsevalueringen af projektet. Deltagerne var Jørgen Meier samt Frede Schulz. Med på turen var DSIs nye medarbejder i ulandsafdelingen Peter Schultz som er organisationernes kontaktperson omkring disses projekter i Uganda. Peter var en stor hjælp ved evalueringen samt ved gennemgangen af det nye projekt. Udover midtvejsevalueringen bestod besøget i talrige besøg i selvhjælpsgrupper samt familiebesøg. Møder med Chairmen i divisionerne samt møde i Ministry of Gender Labor and Social Development hvor vi mødte ministeren. Der var aftalt møde med enkelte deltagere fra det Health Team, som projektet samarbejder med på Mulago Universitets Hospital. Vi mødtes med organisationerne Mental Health samt ESAU (epilepsiforeningen) samt aflagde et besøg hos Mukisa Foundation et privat projekt for handicappede børn. Rapporten vil primært afdække de møder, der har været med hhv. projektets ansatte, direktøren for UNAPD (Uganda National Action on Physical Disabilities) Hjerneskadeforeningens partner UNADP s bestyrelse, projektets styregruppe samt enkelte andre nøglepersoner. Midtvejs evalueringen af UBIP I Møde med styre gruppen Besøg i selvhjælpsgrupperne Besøg hos Chairmen (borgmestre) i Kawempe og Makindye divisionerne Møde med ministeren fra Ministry dreng på ca. 10 år med celebral parese. of Gender Labor and social Development General Meeting Gennemgang af det nye projekt UBIP II (forlængelse af nuværende) De briefing UNAPDs bestyrelse Midtvejsevalueringen af UBIP I: Vi gennemgik projektet, hvor Harriet redegjorde for det gennemførte samt de udfordringer man står over for. Budgettet blev grundigt gennemgået, og vi bad om at få regnskabet i Excel form fremover sammen med kvartalsrapporterne, så vi kan følge budgettet tættere. Ligeledes får vi revisorpåtegning af budgettet for 2006, som vi skal have i hænde senest i juni måned. Forsinkelsen skyldes den nye måde at føre regnskaberne i UNAPD. Projektet kører flot, man har oprettet flere selvhjælpsgrupper end der er planlagt, og de frivillige i selvhjælpsgrupperne udviser et stort engagement. Det opleves som de frivillige finder en form for ejerskab til projektet. Man har et formaliseret samarbejde med Health Teamet fra Mulago Hospital. Hjerneskadeforeningen finder, at projektet viser stor fremgang. Staben arbejder støt imod målene, og vi er overbeviste om at, arbejdet vil glide naturligt over i det nye projekt med samme engagement hos staben, UNAPD samt hjerneskadeforeningens ulandsudvalg, når projektet slutter ved udgangen af Møde med styregruppen: Formanden Milton Muto, Barbara Batesaki samt Olivia Nakato orienterede

7 7 om projektet, og de roste personalet for deres indsats og håbede, at projektet kan forlænges i yderligere 2 år. De besøgende fra DBIA orienterede om vigtigheden af at man allerede nu forsøger at få andre donorer ind i billedet måske fonde der kan betale for specielle aktiviteter/ undersøgelser i projektet samt at finde donorer der evt. kan tage over, når projektet er tilendebragt såfremt man ikke selv kan fortsætte arbejdet. Besøg i selvhjælpsgrupperne Besøget I selvhjælpsgrupperne var en god oplevelse. Man har etableret en gruppe bestående af børn og voksne med erhvervet hjerneskade samt cerebral parese. En gruppe kvinder fremstiller forskelligt håndarbejde, duge, hatte mv. Dette forsøger de at sælge, og overskuddet går til at hjælpe de mest trængende. Der er i denne selvhjælpsgruppe, såvel som i de 5 andre, 2 frivillige der indkalder til møde mv. I dagens anledning var der taler samt præsentation af medlemmerne af selvhjælpsgruppen. I en kommune var der samlet ca. 20 kvinder med handicappede børn samt enkelte voksne med erhvervet hjerneskade samt CP. Mange af de tilstedeværende udtrykte glæde ved projektet, der har fået dem til ikke længere at gemme deres børn inden døre og i stedet for at skamme sig over dem behandle dem som almindelige mennesker, der har krav på respekt og kærlighed. Igen her oplevede vi et stort engagement samt taknemlighed over at nogen bekymrer sig om børn og voksne med erhvervet hjerneskade samt CP. Det er ofte fortvivlende forhold, familierne lever under, og det er ofte Ung mand der ved trafik ulykke blev skadet. mødrene, der står alene tilbage med de handicappede børn. Mange børn bliver gemt af vejen, negligeret og understimuleret. Billederne ved de 4 besøg er næsten tro kopier af hinanden. Vi oplever stor armod, men en ukuelig vilje til at overleve og komme videre. Man har her spæde forsøg i gang med at lade enkelte mødre passe alle de handicappede børn i selvhjælpsgruppen, mens deres mødre forsøger at skaffe midler til dagen og vejen. I denne selvhjælpsgruppe, som i de andre, lærer mødre at træne deres børn og pårørende af en fysioterapeut, så de selv kan fortsætte/ fastholde træningen. Møder med chairmen i Kawempe samt Makindye divisionerne Formanden for Makindye divisionen bød os velkommen og roste det initiativ DBIA har taget og fandt forslaget om at etablere Day Care Centre i de landsbyer, hvor vi opererer, som en rigtig god ide. Vi drøftede blandt andet handicappedes muligheder for adgang til skoler mv. Formanden lovede, at han ville forsøge at lave en skole for handicappede. Vi foreslog at man i stedet burde gøre de nuværende skoler tilgængelige idet det er svært for de handicappede, at blive transporteret til en enkelt skole i det store distrikt. Chairman lovede at se på sagen. Tilskyndet af den nyligt vedtagne konvention, som vi bragte på bane, orienterede vi ham om de vigtige punkter, som alle lande skal leve op til. Vi blev vel modtaget her også. Chairmanden for 26 kommuner i Kawempe divisionen lyttede opmærksom til Harriets orientering, og det blev aftalt at han, sammen med Harriet og Geoffrey, besøger de tre selvhjælpsgrupper ca. hver tredje måned. En ide som man vil opfordre chairmanden for Makindye divisionen til at gøre efter. Der er ca mennesker i Kawempe divisionen. Møde med ministeren Vi besøgte ministeriet for ældre og handicappede, hvor ministeren gerne ville møde og høre lidt om både DBIAs projekt samt UNAPD. Ministeren er ny, og han viste stor interesse for dette projekt samt det nye projekt, der er på tegnebrættet. Ministeren var især begejstret for at vi starter på græsrodsniveau. Han var ligeledes interesseret i de data, vi samler ind i projektperioderne. Han vil gerne kunne præsentere parlamentet for antallet, typer etc. af mennesker med erhvervet hjerneskade og CP. Vi orienterede ham om at det kunne DSIs minipuljemidler ikke dække der skal søges større donationer, men vi er overbeviste om, at sådant analysemateriale kunne være med til at få parlamentet til at overveje at gå ind med hjælp på dette område. General Meeting Ca. 70 deltagere fra de 6 kommuner samt behandlere, stakeholders mv. del-

8 9 Selvhjælps gruppe fra Makindye divisionen. tog i mødet. Det var en meget positiv dag, vi fra DBIA oplevede. Igen i dag mødte vi engagerede mennesker fra både selvhjælpsgrupperne og behandlere. Der skulle vælges 2 pårørende til styregruppen samt 1 med erhvervet hjerneskade. 2 unge mænd med erhvervet hjerneskade stillede op, og man valgte at indlemme begge i styregruppen, idet der så var en skadet repræsenteret i styregruppen fra hver af de to divisioner. Styregruppen består nu af 7 medlemmer samt 2 fra staben. På mødet blev der nedsat en arbejdsgruppe med 6 medlemmer, 3 fra hver division som skal arbejde for at gøre projektet endnu mere kendt i de kommuner vi opererer i, for at finde frem til flere med erhvervet hjerneskade og CP. Det er vigtigt, at der er et organ, der kan lægge pres på det offentlige for at få mere hjælp til de trængende i landsbyerne. Målet er også på sigt, at få etableret UBIA (Uganda Brain Injury Association) med det ene formål at stå stærkere i lokalsamfundet. at gennemgå det forslag UNAPD har udarbejdet samt de ideer, DBIA har udarbejdet omkring forlængelsen af nuværende projekt. Mødet blev afbrudt af et besøg på Mulago Hospital for derefter af blive genoptaget. DBIA samt DSI roste projektets stab for det store arbejde og de gode forslag, man har lagt ind i aktiviteterne i det nye projekt. DBIA fandt dog planen for ambitiøs og alle kunne efterhånden se det var bedre, at man nåede det man fandt realisabelt set i lyset af budget, stab, muligheder mv. Vi blev enige om, at UNAPD i ansøgningen prioriterer de forskellige aktiviteter samt mål. Udover denne rapport er der udarbejdet en dagbog under besøget. På ulandsudvalgets vegne Frede Schulz Gennemgang af det nye projekt UBIP II Formiddagen og eftermiddag gik med 3 børn, alle skadede fra Mukisa foundation.

9 10 Du kan gøre en forskel: Hjertestart et kursus tilbud til dig Kursus afholdes i Dato Sted Esbjerg mandag den 27. august Hjerteforeningens Rådgivningscenter Frederikssund torsdag den 6. september Spørg din lokalforening Helsingør torsdag den 20. september Spørg din lokalforening Herning mandag den 20. august Spørg din lokalforening Kolding torsdag den 30. august Hjerteforeningens Rådgivningscenter Kolding København torsdag den 23. august Hjerteforeningens Rådgivningscenter København Lolland/Falster torsdag den 23. august Spørg din lokalforening Næstved torsdag den 16. august Hjerteforeningens Rådgivningscenteret Næstved Odense torsdag den 30. august Hjerteforeningens Rådgivningscenter Odense Thisted tirsdag den 4. september Spørg din lokalforening Viborg onsdag den 5. september Spørg din lokalforening Aabenraa onsdag den 29. august Spørg din lokalforening Aalborg torsdag den 30. august Hjerteforeningens Rådgivningscenter Aalborg Århus torsdag den 30. august Hjerteforeningens Rådgivningscenter Århus

10 11 Program for Hjerteforeningens 3 timers hjertestartkursus Præsentation af underviser. Hvorfor er det vigtigt at fokusere på hjertestart? Hjertets funktion. Teori omkring hjertestop-behandling. Advarselssignaler/symptomer på hjerteanfald og hjertestop. Årsager til hjertestop. Tilfælde der kan ligne hjertestop. Præsentation af overlevelseskæden. Handleplan ved hjertestop. Pause. Praktiske øvelser på dukke med hjertemassage og kunstigt åndedræt, samt demonstration af aflåst sideleje. Demonstration af brug af hjertestarter/defibrillator. Af Erik Bundgaard Da Hjerneskadeforeningen også arbejder for at forebygge erhvervede hjerneskader afholder vi kurser i hjertestart for vores medlemmer. Kurserne afholdes i samarbejde med Hjerteforeningen og med tilskud fra Tryg-fonden. Kurset består af en kort teoretisk gennemgang af hjertets funktion, advarselssymptomer samt en række praktiske øvelser. Kursus er på 3 timers varighed og afholdes i tidsrummet kl på Hjerteforeningens rådgivningscentre. Du kan også se datoen i dit nærområde i oversigten. Instruktørerne er Hjerteforeningens eget veluddannede personale, der afholder samme kursus for Hjerteforeningens medlemmer. Kursusindholdet kan læses ovenfor samt på vores hjemmeside. Kurserne er gratis for Hjerneskadeforeningens medlemmer, og der kan maximalt deltage 10 personer pr. kursus. (pladserne tildeles efter først-til-mølle princippet) Tilmelding finder sted til din lokalforening (se oversigten side 2) der også kan svare på spørgsmål af praktisk karakter. Tilmeldingsfristen er en uge før kursusstart. Spørg din lokalforening.

11 13 Afslutningsfest i Skolen for Sen-hjerneskadede Af Jette Sloth Ca. 80 personer var mødt op for at deltage i undervisningens afslutningsfest. Jette Sloth startede med at byde velkommen, hvorefter rådmand Flemming Knudsen holdt åbningstalen for udstillingen. Rådmand Flemming Knudsens åbningstale Tak for indbydelsen til at åbne udstillingen her i dag og jeg har set frem til at deltage i arrangementet Afslutningsfest på undervisning. Opstarten i 1999 var med et enkelt EDB-hold. I 2001 blev Skolen for Sen-Hjerneska dede oprettet, som en aftenskole med kommunalt tilskud via Folkeoplys nings loven, en spæd start i 2001 med 156 undervisningstimer til i 2006 med 846 undervisningstimer. Jeg er imponeret over, at man i foråret har haft 17 undervisningshold inden for bl.a. billedværksted, madlavning, blomsterdekoration, syning, motion og sprog. Hvilken udvikling jeg ikke tror der har været ret mange andre steder. Da jeg trådte ind i lokalerne, kunne jeg straks mærke den varme og det sammenhold der er her, og jeg synes, det er positivt, at der også er tilbud til personer med handicap. Udover deltagelse på undervisningsholdene er der også rig lejlighed til at indgå i sociale netværk, med nogle meget aktive kursister, som til stadighed har ønsker om deltagelse i nye aktiviteter. Jeg er imponeret over den ildhu, som skolens leder, Jette Sloth, lægger for dagen. Fuld fortjent at Jette for nylig modtog Sct. Georges Prisen for sit arbejde i skolen og i Hjerneskadeforeningen. Med prisen var der også en check på kr , som Jette straks donerede til Hjerneskadeforeningen. Jette kunne have valgt at bruge pengene anderledes, men beslutningen om at donere hele beløbet til Hjerneskadeforeningen er helt i Jettes ånd. Jeg har endnu ikke haft mulighed for at se udstillingen med billederne fra billedværkstedet samt udstilling fra syning, blomster og EDB. Jeg vil se frem til, at jeg om lidt får lejlighed til at se udstillingen. Efter velkomstdrink og åbningstalen blev der budt på frisk frugt, kage og kransekage samt kaffe og te. Herefter viste Jette rådmanden rundt mellem de mange flotte malerier, blomster og tøjkreationer. Alt i alt nogle hyggelige timer.

12 15 hjernekassen.dk en helt ny hjemmeside med værktøjer til hjerneskadesager for kommunale medarbejdere Af faglig medarbejder fysioterapeut, Cand. Scient. San. Hanne Pallesen, Videnscenter for Hjerneskade Videnscenter for Hjerneskade har udviklet en ny hjemmeside Hjemmesiden henvender sig primært til kommunale sagsbehandlere, jobkonsulenter og visitatorer, der efter 1. januar 2007 er blevet ansvarlige for rehabilitering og støtte til mennesker med hjerneskade efter afsluttet sygehusgenoptræning. Hjernekassen er tænkt som en slags værktøjskasse. Her kan kommunale fagfolk med hjerneskadesager som arbejdsområde hente konkrete værktøjer som skemaer, checklister og guidelines, samt viden og inspiration til at yde en individuel, sammenhængende og helhedsorienteret behandling af hjerneskadesager i kommunerne. Det kan være spørgsmål som: Har den hjerneskadede brug for pleje, praktisk bistand, behandling, fysisk eller mental genoptræning, forsørgelse eller pension? Har den skadede brug for hjælp til uddannelse, fleksjob eller revalidering til arbejdsmarkedet, eller måske hjælp til at komme i gang med fritidsaktiviteter? Hvordan kan indsatsen lægges til rette og koordineres? Og hvor findes de relevante tilbud? Her giver hjernekassen.dk hurtig adgang til råd og hjælp. Desuden indeholder Hjernekassen en beregningsside, hvor planlæggere eller politikere i kommunen kan foretage et groft skøn over antallet af hjerneskadede borgere i kommunen, og hvor mange der er kommet til i det seneste år. Både sagsbehandlere og pårørende kan også hente nyttig viden fra websiderne Spil sammen med familien eller f.eks. fra faktasiderne om de skjulte følger efter en hjerneskade (hukommelsesproblemer, træthed, orienteringsproblemer...). Det overordnede formål med Hjernekassen har været: at formidle overskuelig viden om hjerneskader og følgerne af dem med særligt fokus på de skjulte handicap at bidrage til at skabe overblik og sammenhæng i den ofte meget komplicerede sagsbehandling og koordinering af hjerneskadesager i kommunerne at medvirke til at skabe indsigt i den særlige handicapgruppe, som hjerneskadede udgør. De har også efter hospitalsfasen betydelige udviklingsmuligheder, hvis de får tilstrækkelig og relevant støtte at give kendskab til eksisterende tilbud til hjerneskadede via Tilbudsdatabasen på og at målrette tilbudene til hjerneskadede at sikre overblik over kurser, konferencer og uddannelsesmuligheder inden for hjerneskadeområdet, hvor neurofaglig viden kan erhverves at give mulighed for, via et særligt spørgerum Fagligt Forum at udveksle informationer og skabe et spørgerum om hjerneskadesager mellem fagfolk. En stor del af Hjernekassens indhold bygger på resultater fra de 40 amtslige og kommunale projekter på hjerneskadeområdet: Videreudvikling af indsatsen på Hjerneskadeområdet ( )1, samt Videnscenterets seks publikationer fra 2004 Sammenhæng i indsatsen 2 og en række publikationer og materialer fra konferencen Brug Hinanden fra Aktiv Pårørende-projektet ( )3. Arbejdsgruppen for udarbejdelse af Hjernekassen har bestået af: Socialrådgiver og cand. scient. soc. Eva Hollænder, Hjerneskadecenter BOMI, Roskilde samt Hjerneskadeforeningen, ergoterapeut og cand. scient. pol. Jette Nemming, Hjerneskadecenter Nordsjælland, sekretariatschef og neuropsykolog Brita Øhlenschlæger, informationsmedarbejder Mette Trier, fysioterapeut, cand. scient. san. Hanne Pallesen, alle tre fra Videnscenter for Hjerneskade samt praktikant og statskundskabsstuderende Marianne Rasmussen. Journalist Else Marie Andersen har været redaktør og tovholder på hjemmesidens tilblivelse. Desuden har en række af de tidligere amtslige hjerneskaderådgivere velvilligt stillet deres viden og materiale til rådighed.

13 17 Hjernekassen rummer over 100 undersider Her er et par eksempler: Videnscenter for Hjerneskade har samlet erfaringerne fra en række projekter og uddraget 5 gode råd til kommunernes indsats over for de hjerneskadede. 1. Brug neurofaglig viden 2. Udpeg en koordinator. 3. Spil sammen med familien 4. Målret tilbudene 5. Deltag i Fagligt Forum De 5 gode råd kan bidrage til at skabe en meningsfuld tilværelse for den ramte og familien. Desværre får mange borgere med akut opstået hjerneskade ikke den optimale indsats i efterforløbet. Med depression, passivitet og skilsmisse i familien til følge. Hjemmesiden hjernekassen. dk opfordrer derfor kommunen til at spille sammen med familien. Hvordan kommunen samarbejde med familien kan have stor betydning for om familiens ressourcer mobiliseres i den svære situation. Det kræver især et lydhørt og langvarigt samspil med de pårørende. Hovedmenuen Spil sammen med familien har følgende underside Tag kontakt til de pårørende Inddrag de pårørende Lyt til de pårørende Inddrag netværk Familiens reaktioner Husk at hjælpe hele familien Hjælpemuligheder udefra Hjælp og støtte til sagsbehandler På disse undersider kan læseren få mere viden om, hvordan det gode samspil med familien effektueres. Genoptræningsplan og halvårseftersyn En af de vigtige bestemmelser i sundhedsloven er 84: regionsrådet tilbyder en genoptræningsplan til patienter, der har et lægefagligt begrundet behov for fortsat genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Ikke mindst for mennesker, der har fået en hjerneskade, er hurtig og effektiv genoptræning af vital betydning for at kunne komme til at fungere tilnærmelsesvis normalt igen. Det er naturligvis det udskrivende hospital, der skal udarbejde genoptræningsplanen. I ministerens vejledning om genoptræningsplaner fremhæves vigtigheden af, at indsatsen i forhold til planen er helhedsorienteret. Vi ved jo, at hjerneskaden ofte påvirker personens evne til at fungere i hverdagen, påvirker forholdet til ægtefælle, børn og kolleger. Vi ved også, at det ofte er svært for den skadede - og for den sags skyld: de pårørende - at overskue egen situation og reaktioner efter udskrivningen. Og det kan være pinagtigt for både den skadede og de pårørende at tage problemerne op til diskussion - også fordi man ofte, nogle måneder efter udskrivningen, ikke har noget klart overblik over prognosen. For de svært hjerneskadede, der udskrives fra de landsdækkende centre (Glostrup, Hammel), er det fast praksis, at patienten indkaldes til kontrol et halvt år efter udskrivelsen. Det er en god anledning til at få taget spørgsmål om hele livssituationen op: hvilke af funktionerne er genoptrænet, hvilke er ikke genetableret? Er der sket ændringer i forholdet mellem den skadede og medlemmerne i familien? Er der sket ændringer i rolle- og opgavefordelingen i familien? Er der ændringer, der gnaver eller belaster forholdet? Tabte evner? Svigtende hukommelse? Følelsesfladhed? Aggressivitet? Kan man i familien tale om sagerne - eller: gemmes problemerne under et trykkogerlåg af tavshed? Et vigtigt middel til at mindske risikoen for konflikter og familieopløsning er, at man får taget problemerne op, inden de vokser parterne over hovedet. At den skadede og familien får talt om problemerne. Det vil antagelig være en temmelig god idé, hvis også andre hospitaler indskriver en kontrol et halvt år efter udskrivningen som et led i genoptræningsplanen for patienter med en hjerneskade-relateret diagnose. Det kan være i form af indlæggelse og test en dag eller to. Det kan også være indkaldelse til ambulant kontrol og samtale. Det vil antagelig være optimalt, hvis også hospitalets socialrådgiver inddrages i en sådan efter-kontrol. Ole Davidsen, overlæge Jan Madsen, Høskovens trænings-, bo og aktivitetshus Viggo Jonasen, lektor emer. Medlemmer af bestyrelsen i Hjerneskadeforeningen Århus/Østylland

14 18 Samarbejde på tværs af landegrænser Tekst og fotos af Thomas Steffensen Hovedhuset lagde den maj rammer til det årlige møde i den europæiske sammenslutning: Brain Injured & Families Eurpoean Confederation. Europæisk besøg i Hovedhuset Den maj lagde Hovedhuset på Borups Allé rammer til det årlige møde i Brain Injured & Families European Confederation (BIF).13 deltagere fra en række europæiske lande var samlet i Hovedhuset, hvor projektmedarbejder Frederik Mellentin lagde ud med at vise rundt i Hovedhusets lokaler. Herefter fortalte han om Hovedhusets organisatoriske opbygning, dets idegrundlag og om det praktiske arbejde. Der blev lyttet med stor interesse og efterfølgende udvekslet erfaringer på kryds og tværs af de europæiske lande. Ny forening på Island En af dem, der fulgte debatten med stor interesse, var Elin Eiriksdottir fra Island. Hun var med på mødet som repræsentant for den nyoprettede islandske hjerneskadeforening: Hugofar. Elins søn pådrog sig en hjerneskade i 2001 efter en bilulykke. Det fik hende til at interessere sig for hjerneskadeproblematikken. Hun konstaterede hurtigt, at der ikke var megen hjælp at hente for de hjerneskaderamte og deres pårørende. På Island har man nemlig ikke noget specifikt tilbud til hjerneskadede. De hjerneskadede får samme form for genoptræning som enhver anden, der har været ude for en ulykke. De mangfol-

15 19 Frederik Mellentin. Elin Eiriksdottir. Niels-Anton Svendsen. dige og specielle skader som en hjerneskade giver, har der ikke været fokus på. Det fik hende til at gå med i en gruppe, der satte sig for at forbedre forholdene for hjerneskadede og pårørende. Første skridt var etableringen af en hjerneskadeforening: Der er så mange ting, der kan gøres bedre for at mennesker med en erhvervet hjerneskade kan få et godt liv. Og jeg håber, at foreningens arbejde kan gøre en forskel. Den 21. februar 2007 blev den islandske hjerneskadeforening så dannet efter hårdt arbejde: Vi var 7 personer, der arbejdede det meste vinteren 2006 med at få foreningen etableret. Og da det endelig lykkedes, føltes det som en stor sejr, siger Elin Eiriksdottir. Den europæiske stemme Den islandske hjerneskadeforening søger sandsynligvis om medlemskab senere på året, så man kan tage del i det europæiske samarbejde: Jeg er overbevist om, at deltagelsen i BIF har stor betydning for os, siger Elin Eiriksdottir. Og det er der god grund til at tro. For en af BIFs målsætninger er netop at skabe en bedre platform for at blive hørt. Det er vigtigt i en tid, hvor EU får større og større indflydelse på udviklingen i de enkelte medlemslande. Det er en erkendelse andre handicapbevægelser også har måttet sande, og derfor blev European Disability Forum (EDF) dannet for 10 år siden. EDF, der kan sammenlignes med vort hjemlige DSI, har haft stor betydning for synliggørelsen af hjerneskader. Niels-Anton Svendsen, der er Landsformand i Hjerneskadeforeningen siger: I dag afleveres der ikke mange udtalelser fra EDF til Europa Parlamentet og Kommissionen uden at hjerneskadeområdet er nævnt. Og det er vigtigt, for synlighed er første skridt til at skabe forbedringer. Et vigtigt forum Samarbejdet i europæisk regi er med andre ord vigtigt for at blive hørt. Det er det talerør, der kan skabe opmærksomhed omkring hjerneskader og de ganske særlige problematikker, der gør sig gældende. Men samarbejdet har også en anden, mindre politisk funktion. Samarbejdet i BIF er en mulighed for at lære: Hjerneskadeforeningen var med til at stifte BIF for at sikre os synlighed og en stemme på europæisk plan. Men det er også vigtigt at pege på den betydning udveksling af erfaringer mellem foreninger, der beskæftiger sig med samme målgruppe, har. Det kan give inspiration at høre, hvordan man løser opgaverne i andre lande, siger Niels- Anton Svendsen. Det kan man nikke genkendende til på Island, hvor man kiggede i retning af Danmark, da den islandske hjerneskadeforening skulle etableres: Vi har kigget meget på den Danske Hjerneskadeforening og har fundet megen inspiration og hjælp der, siger Elin Eiriksdottir. Hun er taknemmelig for den danske hjælp og forventer sig meget af samarbejdet i BIF: Jeg er overbevist om, at det nordiske og europæiske samarbejde har stor betydning. Jo flere lande der deltager i BIF, jo højere bliver vores stemme og synlighed, og det er rigtig vigtigt. En lys fremtid Det europæiske møde i Hovedhuset var et lille skridt i den rigtige retning. Vejen for at forbedre forholdene for hjerneskadede er lang og det bliver hårdt arbejde, men der er afgjort grund til optimisme: Jeg ser afgjort lyst på fremtiden for vores europæiske samarbejde, og jeg tror bestemt at beslutningen om at etablere BIF, var den helt rigtige beslutning., siger Niels- Anton Svendsen og tilføjer: Vi er efter omstændighederne nået ganske langt, men Rom blev som bekendt ikke bygget på en dag!

16 21 Af Ida-Kristine Appelquist Landsformand Hovedtropperne Kære alle Hovedtropper! I Hovedtropperne er vi stadig i fuld gang med diverse forberedelser med at realisere en selvstændiggørelse. Der er meget, der skal på plads i sådan en proces, så jeg og hele landsbestyrelsen beder om at I, kære Hovedtropper, må have tålmodighed med processen. I skal nok få at vide lige så snart, vi søsætter projektet for alvor. Det bliver stort, og der bliver brug for alle kræfter, så vel nationalt som lokalt. Så endnu engang vil jeg opfordre til, at hvis du gerne vil hjælpe til med et eller andet, så må du endelig give lyd fra dig enten til mig eller en af de andre i landsbestyrelsen. Hjerneskadeforeningen har jo i forbindelse med den nye strukturreform nedlagt amtskredsene og er begyndt at arbejde i den nye kommunalstruktur. Dette får selvfølgelig også betydning for Hovedtropperne rundt omkring lokalt, der også skal til at finde sig til rette i denne turbulente tid. Da alle er interesserede i, at Hovedtropperne ikke drukner i denne proces, er I meget velkomne til at kontakte os i landsbestyrelsen, hvis vi kan være behjælpelige med et eller andet. Dette er både en opfordring til de lokale hovedtropper, men også til lokalformændene i Hjerneskadeforeningen. Vi hjælper gerne. Så har der været landsbestyrelsesmøde i DSI-U, det er De Samvirkende Invalideorganisationers Ungdom, hvor Hovedtropperne er medlem. DSI-U er en paraplyorganisation, der varetager handicappede unges interesser. Det er meget vigtigt, at vi er med til at præge arbejdet her. Jennifer, vores næstformand og Rina, et af bestyrelsesmedlemmerne i landsbestyrelsen var med på dette møde. Det var et rigtig godt møde, hvor der var fokus på handicappedes muligheder og indflydelse. Rigmor og Oto Pechardt s Fond Rigmor og Oto Pechardt s Fond til støtte for Afasiramte Fonden uddeler i 2007 fondsmidler efter følgende formål i fondens fundats. At yde støtte til finansiering af pædagogiske, kreative og kulturelle aktiviteter til glæde for afatikerne og deres pårørende. Aktiviteten skal være af en sådan karakter, at der ikke er mulighed for at opnå finansiering gennem Taleinstituttets tilbud eller gennem offentlige tilbud. Fondsmidler i en eller flere portioner på mellem og kr. Der kan indsendes ansøgning til fondens formand: Ole Bøckmann, Jens Ibsens Vej 26, 8340 Malling, senest 1. oktober Senere ved årets udgang vil der blive givet meddelelse, hvis man er tilkendt midler fra Fonden. Der gøres opmærksom på er legatportionerne er skattepligtige. HER FINDER DU HOVEDTROPPERNE HOVEDTROPPERNE LANDSBESTYRELSE: Landsformand Ida-Kristine Appelquist Tlf Næstformand Jennifer Nielsen Tlf , Mobil: BESTYRELSESMEDLEMMER: Dorthe Christensen Jane Højgaard Vistesen UNGDOMSAFDELINGER: KØBENHAVN/ROSKILDE/ FREDERIKSBORG: Lars Klarskov Jensen Tlf VESTSJÆLLAND: Tlf STORSTRØM: Helle Jensen Tlf VIBORG: Jane Højgaard Vistesen, Tlf ÅRHUS: Tlf NORDJYLLAND: Anne Juhl Andersen tlf HJØRRING: Lone Jensen mobil FYN: Camilla Krag Larsen Tlf HOVEDTROPPERNE Ole Bøckmann, formand

17 23 Støt handicappedes rettigheder i EU Ved at indsamle en million underskrifter ønsker de europæiske handicaporganisationer at ændre EU s politik over for mennesker med handicap. Europæisk lovgivning indeholder kun få og spredte hensyn til mennesker med handicap. De europæiske handicaporganisationer kræver nu at få indført klare og håndgribelige rettigheder i EU-lovgivningen. Rettigheder, som kan bruges praktisk i hverdagen af europæere med handicap. For at opnå dette har paraplyorganisationen Europæisk Handicapforum (EDF) sat et ambitiøst mål: Der skal indsamles en million underskrifter til støtte for kravet. Denne indsats kan du støtte ved at skrive under på hjemmesiden Følg det danske flag, så finder du en dansksproget side. Du kan desuden støtte kampagnen ved at sprede budskabet til familie, venner og bekendte. Det gøres nok lettest ved at sende ovenstående link i en til folk i din omgangskreds. s kan jo spredes hurtigt, og på den måde kommer budskabet så langt ud som muligt. Målet er at indsamle en million underskrifter i hele EU, så enhver støtte er tiltrængt. Ideen om en underskriftindsamling er opstået, fordi der i udkastet til en ny EU-forfatningstraktat står, at man med en million indsamlede underskrifter har krav på at få taget et forslag om lovgivning op til overvejelse i EU-systemet. Forfatningstraktaten er som bekendt ikke vedtaget, så på nuværende tidspunkt er underskrifterne først og fremmest moralsk bindende. Den 4. oktober 2007 vil de indsamlede underskrifter blive overdraget til Europa-kommisisionen, Europa-Parlamentet og det portugisiske formandskab for EU. I Danmark støttes kampagnen af De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI), der er det danske medlem af Europæisk Handicapforum. Hvis du ønsker at støtte kampagnen ved at indsamle underskrifter på papir, kan du udskrive en særlig blanket fra kampagnens hjemmeside, eller fra DSI s hjemmeside Send underskrifterne ind til DSI, så sender de dem videre til Bruxelles. Gør handicapsagen synlig. Bak op om kampagnen HJERNESKADEFORENINGENS LOKALFORENING v/berit Nybroe HEDENSTED - HORSENS Den 21. april afholdt Hedensted-Horsens lokalforening i samarbejde med Pernille Nesbitt et foredrag på Vejlefjord. Afdelingsleder og psykolog, Hans Holdgaard holdt foredrag om bl.a. Vejlefjords tilbud til børn, unge og voksne med erhvervet senhjerneskade. Han fortalte også om Vejlefjords historie. Der var 34 der deltog i mødet. Der kom flere tilkendegivelser efter mødet om at det havde været et meget udbytterigt og spændende foredrag. Hvis du vil vide mere om Vejlefjord, kan du gå ind på deres hjemmeside: Der var 34 der deltog i mødet. Du kan også se hvad der sker i vores lokalforening på Hjerneskadeforeningens hjemmeside:

18 24 HJERNESKADEFORENINGENS LOKALFORENING v/helle Bomgaard FURESØ Medlemsmøde Furesø Afdeling har holdt sit første medlemsmøde, som var et hyggeligt og rart møde. Mødet blev afholdt i et af Værløse Kirkes mødelokaler, hvor vi oplevede en hyggelig og god atmosfære. Personalet var yderst hjælpsomme med praktikken, og der er fuld tilgængelighed for bevægelseshandicappede medlemmer. Mødet var uhyre oplysende, hvilket ikke mindst skyldtes Lisbeth Holmgaards aktive deltagelse. Café Mødestedet Skovgården og Gedevasevang I samarbejde med de øvrige handicaporganisationer i Furesø har vi etableret et uformelt mødeforum uden dagsorden eller referater, men hvor alle har adgang til at udtrykke deres erfaringer, videregive deres viden inden for handicapområdet. Desuden vil de få mulighed for at være sammen med ligestillede. Så mød op, hvis du har lyst til at være sammen med andre. Vi mødes den 3. onsdag i måneden på Skovgården i Værløse og den 1. mandag i måneden på Gedevasevang i Farum. Nærmere oplysninger kan I få ved at kontakte hos Helle Bomgaard tlf eller send en mail til adressen: Kommende arrangementer Vi har i samarbejde med de andre afdelinger i Nordsjælland planlagt følgende arrangementer: Sommerudflugt d. 25. august. Besøg på Nordisk Film den 9. oktober. Udflugt med bus til Frederiksværk. Julearrangement d. 24. november. Så sæt kryds i kalenderen allerede nu. Der vil blive udsendt nærmere information til medlemmerne. Furesø Kommune Furesø Afdeling har fået en positiv respons på henvendelsen til Furesø Kommune, hvor vi meddelte, at lokalforeningen nu er er etableret i Furesø. De vil gerne mødes med os om mulighederne for at etablere et konstruktivt samarbejde, hvilket vi ser meget frem til. Hjemmeside Hvis du er mere interesseret i, hvad der sker i vores afdeling, så husk at gå ind på vores hjemmeside under Hjerneskadeforeningen. HJERNESKADEFORENINGENS LOKALFORENING v/frede Schulz FREDERIKSSUND Foråret er gået med, blandt andet, at få søgt midler til drift af foreningen samt værestedet Onsdagsklubben. Resultatet af afdelingens indsats går i en positiv retning idet der er en vis interesse fra private virksomheder til at støtte os. Den 31. maj holdt vi et hilse-på-møde med vore medlemmer hvor vi fortalte lidt om afdelingens fremtid, som bestyrelsen ser den, og samtidig opfordrede vi vore medlemmer til at komme med ideer og forslag til arrangementer og lignende. På mødet blev der serveret smørrebrød samt øl/vand og kaffe. Den 17. marts deltog bestyrelsen i et kursus for nye bestyrel-

19 25 ser. Alle i den nye bestyrelse blev klogere denne dag. Sammen med alle de andre nyvalgte bestyrelser fra den tidligere amts afdeling samt enkelte nye var vi inviteret til kursus på specialskolen Egedammen i Hillerød. Den nu nedlagte amts afdeling var vært. Lisbeth Holmgaard og konsulent Pernille Hauge fortalte om bestyrelsesarbejdet, og Frede orienterede om hvordan man kan søge midler til afdelingerne. Dette gav de nye bestyrelsesmedlemmer et godt fundament til at komme videre med det lokale arbejde på. To deltagere fra bestyrelsen deltog i Hjerneskadeforeningens repræsentantskabsmøde der blev afholdt på Tune Landbrugs skole. Dette repræsentantskabsmøde var det første, efter nedlæggelse af de gamle amtskredse, og vi oplevede et stort engagement blandt både de gamle men ikke mindst hos mange af de nye repræsentanter fra afdelingerne rundt i landet. Det tegner godt for foreningens fremtid. HJERNESKADEFORENINGENS LOKALFORENING v/lisbeth Holmgaard NORDSJÆLLAND Nyhedsbrev I forbindelse med indbydelsen til vores tur til Danmarks Akvarium, udsendte vi lokalafdelingens første nyhedsbrev Knoppen til samtlige medlemmer - vi håber I synets om denne informationsform. Da Knoppen gene skulle betragtes som hele Lokalafdelingen Nordsjællands medie, modtager vi meget gerne indlæg fra alle vores medlemmer - det vil da være spændende, hvis vi derigennem bliver præsenteret for nogle interessante indlæg/ beretninger eller lign. Samarbejde med de øvrige lokalafdelinger i området Den 26. marts holdt alle lokalformændene i det gamle Frederiksborg amt møde - hvor vi besluttede, at alle kan deltage i alle lokalafdelingernes aktiviteter man er således ikke begrænset til kun at komme til sin egen forenings aktiviteter. Efterfølgende er det aftalt at også Storkøbenhavn og foreningens yngste lokalafdeling nemlig Rødovre også skal indgå i dette samarbejde. Udover lokalarrangementer blev der også aftalt fællesarrangementer som, f.eks. sommertur som vil finde sted den 25. august og en julefest som løber af staben den 24. november på El-værket i Frederikssund. I vil naturligvis senere modtage yderligere information om disse aktiviteter. Hjerneskaderamte medlemmerne af lokalafdeling Nordsjælland kan også fremover benytte Lyspunktet i Hillerød, ligesom Mødestedet i Helsingør og Onsdagsklubben i Frederikssund kan kontaktes. Ansøgning om penge Bestyrelsen har i løbet af foråret ansøgt henholdsvis Allerød, Gribskov, Hørsholm, Hillerød, Fredensborg samt Rudersdal kommune om støtte til vores arbejde. På nuværende tidspunkt har vi fået tilsagn om penge fra Allerød, Hørsholm og Gribskov kommune, hvilket vi er utrolig glade for. Udover at søge støtte hos kommunerne vil bestyrelsen nu forsøge at rette henvendelse til private firmaer om sponsorstøtte. Hvis der er nogle af vores medlemmer som har gode forslag til hvor vi kan søge penge, så hører vi meget gerne fra jer. Information via og internet Bestyrelsen ønsker at holde alle vores medlemmer orienteret om vores aktiviteter og hvad der i øvrigt rører sig på hjerneskadeområdet. For at give denne information så billigt og hurtigt som muligt, vil vi være vældig glade for at få jeres adresse oplyst. Send venligst denne til enten Lisbeth Holmgaard på adressen: eller til Rene Bøgeskov på adressen: Vi kan endnu en gang henvise til lokalafdelingens hjemmeside som kan ses på adressen: Du skal blot klikke ind på lokale afdelinger, og så gå videre til Region Hovedstanden og endelig klikke på Nordsjælland. Her vil du kunne se hvilke aktiviteter der foregår i lokalafdelingen, du vil kunne se referater fra bestyrelsesmøderne og endelig kan du se billeder af bestyrelsen. Vi lover løbende at holde hjemmesiden ajourført.

20 27 HJERNESKADEFORENINGENS LOKALFORENING v/sanny Freund EGEDAL Ja, som tidligere skrevet har vi fået en lokalforening banket op her i Egedal Kommune. Vi håber, at mange skadede og deres pårørende vil være med til at støtte og bakke op omkring os. Husk samlet gør vi en forskel. Vi havde vores første medlemsmøde den 26. marts 2007 på Græstedgård i Ølstykke. Det var en rigtig rar og hyggelig aften. Snakken og ideerne fløj omkring bordet, imens vi indtog en bid brød. Alle tilstedeværende blev enige om at forsætte den lystige stemning ved en grillaften den 15. juni 2007 på Græstedgård. Vi håber, at mange såvel nye som gamle medlemmer vil møde op om den varme grill. På glædelig gensyn! Planlagte fremtidige aktiviteter 15/6 Grillaften på Græstedgård kl. 17 -? 25/8 Sommertur med de øvrige lokalforeninger (mål ikke planlagt) 8/9 Loppemarked i Stenløse med synliggørelse af foreningen 11/11 Teatertur til Glostrup Amateurscene til forestillingen Harry og Kammertjeneren 24/11 Julearrangement på Elværket i Frederikssund sammen med de øvrige lokalforeninger Vi overvejer et foredrag med forfatteren Ejner Nielsen med bl.a. Handicap en udfordring, dato endnu ikke fastlagt. Lokalforeningerne i Egedal og Frederikssund samarbejder om Onsdagsklubben. Hver onsdag mødes en række mennesker til socialt samvær i Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6 i Frederikssund. Onsdagsklubben er 100% brugerstyret. Det drejer sig om at få livskvalitet ind i en til tider problematisk hverdag. Vi arrangerer museumsbesøg, teaterture, spise sammen arrangementer, og meget andet. Alt foregår for det meste på onsdage. Vi planlægger aktiviteterne et halvt år frem i tiden. Man skal være selvhjulpen, og det kræver medlemskab af Hjerneskadeforeningen at være med i Onsdagsklubben og dens aktiviteter. Onsdagsklubbens fremtidige aktiviteter 26/6 Sommerafslutning hos Sanny i Stenløse 8/8 Cirkusrevyen 16/8 Teatertur Frøken Nitouche friluftsscenen Glostrup Amateur 12/9 Christiania med rundvisning /9 Weekendtur til Hundested Kro 10/10 Nyboder Kastellet 14/11 Planetariet 5/12 Peter Beier Chokolade Stenløse 19/12 Julefrokost Hvis du vil høre mere om Hjerneskadeforeningen Egedal eller om Onsdagsklubben, kan du kontakte Sanny Freund, tlf Husker du i øvrigt at gå ind på Hjerneskadeforeningens hjemmeside: Her kan du bl.a. se hvem der er valgt til bestyrelsen i Hjerneskadeforeningen Egedal, ligesom vores afholdte aktiviteter. Du skal bare klikke ind på lokale afdelinger, og så gå videre til Region Hovedstaden og endelige klikke på Egedal. HJERNESKADEFORENINGENS LOKALFORENING v/lise Nielsen VESTSJÆLLAND Hjerneskadeforeningen Vestsjælland, dækker Sorø, Slagelse, Holbæk, Kalundborg, Odsherred og Ringsted kommune. Nyt Nyt, mandags cafe i Sorø, vi mødes den sidst mandag i måneden på her vil vi hygge og arrangere udflugter osv. Mød op og hav indflydelse på hvad der skal ske. Vi forsætter på Hellig Anders skolen i Slagelse med at mødes den første torsdag i måneden og mandags cafe i Sorø den sidste mandag i måneden. Vig efter aftale (Se nyhedsbrev). Vores mødested i Slagelse er på Hellig Anders Skolen Sverigesvej 15 i Slagelse.

Støt vores Sponsorer de støtter os. Lions Club Stenløse-Veksø. Oticon PEOPLE FIRST. Egedal Kommune. Opt m sten

Støt vores Sponsorer de støtter os. Lions Club Stenløse-Veksø. Oticon PEOPLE FIRST. Egedal Kommune. Opt m sten Støt vores Sponsorer de støtter os Lions Club Stenløse-Veksø Oticon PEOPLE FIRST Egedal Kommune Opt m sten Hjerneskadeforeningens lokalafdeling Vi planlægger aktiviteter et halvt år frem i tiden. Første

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

Støt vores Sponsorer de støtter os. Lions Club Stenløse-Veksø. Oticon PEOPLE FIRST. Egedal Kommune. Opt m sten

Støt vores Sponsorer de støtter os. Lions Club Stenløse-Veksø. Oticon PEOPLE FIRST. Egedal Kommune. Opt m sten Støt vores Sponsorer de støtter os Lions Club Stenløse-Veksø Oticon PEOPLE FIRST Egedal Kommune Opt m sten Vi planlægger aktiviteter et halvt år frem i tiden. Første gang i måneden er der fællesspisning

Læs mere

2014 nyhedsbrev nr. 2.

2014 nyhedsbrev nr. 2. 2014 nyhedsbrev nr. 2. Onsdagklubben Hver onsdag mødes en række senhjerneskaderamte mennesker til socialt samvær i Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6 i Frederikssund. Vi planlægger aktiviteter et halvt

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Nr Liv der reddes skal også leves.

Nr Liv der reddes skal også leves. Nyhedsbrevet opt m sten Egedal - Frederikssund Nr. 3. 2016. Liv der reddes skal også leves. Dette er hjerneskadeforeningens slogan. Vi ved der sidder mange rundt omkring med et stort behov for en bedre

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

Lokalafdeling Nordsjælland

Lokalafdeling Nordsjælland Lokalafdeling Nordsjælland Nyhedsbrev 9. Årgang nummer 2 - juli 2015 Ligesom os har blomster sommetider en svær tilværelse, hvis de ikke finder støtte og hjælp. Lad os hjælpe hinanden. Onsdags-Cafe: Første

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Nyhedsbrev Januar 2017 Aktivitetskalender 1. kvartal 2017 Torsdagscafé

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011. Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen,

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 1/2017

NYHEDSBREV NR. 1/2017 SELVHJÆLP Ringkøbing-Skjern NYHEDSBREV NR. 1/2017 I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om et nyt tilbud: Åben café for alle, der har erhvervet en senhjerneskade samt deres pårørende. Selvhjælp Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Hjerneskadeforeningens Lokalafdeling Egedal. Referat fra ORDINER GENERALFORSAMLING

Hjerneskadeforeningens Lokalafdeling Egedal. Referat fra ORDINER GENERALFORSAMLING Hjerneskadeforeningens Lokalafdeling Egedal Referat fra ORDINER GENERALFORSAMLING Torsdag d. 22 januar 2015 kl.19.00 På Græstedgård, Hovedhuset, lokale 10 Udlejervej 13B, 3650 Ølstykke Sanny byder alle

Læs mere

Lokalafdeling Nordsjælland

Lokalafdeling Nordsjælland Lokalafdeling Nordsjælland Nyhedsbrev 9. Årgang nummer 4 - december 2015 Ligesom os har blomster sommetider en svær tilværelse, hvis de ikke finder støtte og hjælp. Lad os hjælpe hinanden. Onsdagscafe

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2016

I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2016 F Å R I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2016 D U F O R M E G E T? S A L T Kære medlemmer i Hjernesagen Roskilde, Lejre, Greve Så er tiden inde til at starte 2. halvår, håber i alle

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen ønsker alle vores medlemmer, familier og venner et rigtigt godt efterår. Billedet viser udsigten ud over Vejlefjords skønne have Nyhedsbrev Oktober

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Velkommen til Rehab Syddjurs

Velkommen til Rehab Syddjurs Intensiv rehabilitering og genoptræning Velkommen til Rehab Syddjurs Rehab Syddjurs er videnscenter for borgere med en erhvervet hjerneskade. Vi har som opgave at tilbyder genoptræning og rehabilitering

Læs mere

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Afbud: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 36 Budget / Regnskab 1 37 Store Gå Dag 1 38 Struer Fjerkræklub 2 39 Lokalforeningen

Læs mere

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst.

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst. E-mail nyhedsbrev nr. 56 Cafe aften på Café Tower, kl. 18.00-20.00 Stürups Plads 1, dør 230 i Helsingør 3. marts 2016 Hver d. første torsdag i en måned er vi velkomne på restauranten til en cafeáften,

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal.

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal. E-mail Nyhedsbrev nr. 31 Kære medlemmer af Scleroseafdelingens Lokalafdeling. Hermed fremsender vi invitation til arrangementer i januar, februar og marts 2014 Vi starter det nye år med en Caféaften med

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Egedal afdeling. Årsberetning 2014

Hjerneskadeforeningen - Egedal afdeling. Årsberetning 2014 Hjerneskadeforeningen - Egedal afdeling Årsberetning 2014 1 Bestyrelsens årsberetning for 2014 Generalforsamlingen den 22. januar 2015 kl. 19 I denne beretning ser vi tilbage på året der gik i Hjerneskadeforeningens

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2013 Indledning 2013 har været et travlt år. Vi har i forbindelse med kommunevalget haft travlt med at søge at gøre politikerne opmærksomme

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom 1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Hvert år får ca. 2.500 danskere enten lymfekræft, leukæmi, MDS eller andre blodkræftsygdomme, og godt 20.000 lever i dag med en af disse sygdomme.

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2007

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2007 Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2007 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Den 9. januar var Styregruppen for Datastuen klar med nye kursustilbud. De blev offentliggjort i Egtved Posten. Se

Læs mere

Til medarbejdere. Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE

Til medarbejdere. Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE Til medarbejdere Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE Aktivt seniorliv Der er sket meget siden startskuddet for projekt Aktivt seniorliv i starten af året 2011. Styrk din hverdag

Læs mere

K U R S U S T I L B U D 2011

K U R S U S T I L B U D 2011 K U R S U S T I L B U D 2011 fra døvblindekonsulenterne At leve med et alvorligt syns og hørehandicap Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 For pårørende: At

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Presse- og kommunikationskursus. Aalborg, den 8. november 2013

Presse- og kommunikationskursus. Aalborg, den 8. november 2013 Presse- og kommunikationskursus Aalborg, den 8. november 2013 Program Kl. 11.10-12.30: Velkommen Jeres forventninger til kurset Værdien af omtale Hvordan skabes omtale Eksempler Forventninger til dagen

Læs mere

Kursuskatalog 2016. Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på. www.fibromyalgi.dk. DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S

Kursuskatalog 2016. Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på. www.fibromyalgi.dk. DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på www.fibromyalgi.dk Kursuskatalog 2016 DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S Tlf.: 33235560 Mail: dff@fibromyalgi.dk Husk at melde dig til

Læs mere

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010 Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2016 Indledning 2016 var det tredje år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn Sjældent har adoption fyldt så meget i medierne som i de forløbne måneder, og bevågenheden har været stor også politisk. For en adoptivfamilie er denne bevågenhed både

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland *** Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen ønsker alle vores medlemmer, familie og venner en rigtig god sommer Nyhedsbrev Juli 2014 Aktivitetskalender 3. kvartal 2014 Torsdagscafé hver

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

LYLE Patientforeningen for Lymfekræft & Leukæmi

LYLE Patientforeningen for Lymfekræft & Leukæmi Antal personer LYLE Patientforeningen for Lymfekræft & Leukæmi Generalforsamling i LYLE: 26. marts 2009 BESTYRELSENS BERETNING Formandens beretning: Jytte Gamby Det er 1½ år siden foreningen blev stiftet.

Læs mere

Hjerneskade foreningen Århus /Østjylland REFERAT AF GENERALFORSAMLING Lørdag d. 31. januar 2015

Hjerneskade foreningen Århus /Østjylland REFERAT AF GENERALFORSAMLING Lørdag d. 31. januar 2015 Hjerneskade foreningen Århus /Østjylland REFERAT AF GENERALFORSAMLING Lørdag d. 31. januar 2015 Inden vi gik i gang med den egl. Generalforsamling, fik foreningens nye direktør, Morten Lorenzen ordet for

Læs mere

Oktober 2014. Nyhedsbrev. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

Oktober 2014. Nyhedsbrev. Fattigdom i Danmark. Kære alle. Oktober 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Vi håber, at I nyder det smukke efterår og har samlet kræfter til vinteren og de lidt mørkere måneder. Samtidig betyder efteråret også, at der er gang i rigtig mange

Læs mere

Vi hjælper! Tilbud til dig med kræft og dine pårørende. Gratis rådgivning, træning og foredrag Mulighed for at mødes med andre

Vi hjælper! Tilbud til dig med kræft og dine pårørende. Gratis rådgivning, træning og foredrag Mulighed for at mødes med andre Vi hjælper! Tilbud til dig med kræft og dine pårørende Gratis rådgivning, træning og foredrag Mulighed for at mødes med andre Jeg savner omklædningsrummet eller rettere snakken, for det var her, erfaringerne

Læs mere

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation Temadag om indsatsen for ældre apopleksiramte - En invitation Omkring hver 7. dansker rammes i løbet af livet af en blodprop eller blødning i hjernen også kaldet apopleksi, og sygdommen rammer årligt mellem

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Eksempel på en borgerrejse for person med erhvervet hjerneskade

Eksempel på en borgerrejse for person med erhvervet hjerneskade Eksempel på en borgerrejse for person med erhvervet hjerneskade Skaden rammer En borger får typisk en hjerneskade ved en blodprop, en hjerneblødning eller et traume. Hospitalsindlæggelse På hospitalet

Læs mere

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg. Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april 2015 1 af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i 2014. Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.) Ud over hvad koordinatorerne lige har berettet, vil

Læs mere

Slå et slag for hjertet!

Slå et slag for hjertet! Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne.

Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne. Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne. Har du eller en i din familie et handicap? Har du brug for mere

Læs mere

REFERAT Generalforsamling Hjerneskadeforeningen Randers

REFERAT Generalforsamling Hjerneskadeforeningen Randers REFERAT Generalforsamling Hjerneskadeforeningen Randers Tid: torsdag den 29. januar 2015, kl. 19:00 Sted: Cafeen, Bakkevej 1, 8920 Randers NV Generalforsamlingen startede med smørrebrød kl. 18:00. Kl.

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Velkommen til. Medicinsk sengeafsnit 4

Velkommen til. Medicinsk sengeafsnit 4 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 4 Regionshospitalet Randers Medicinsk sengeafsnit 4 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 4 Medicinsk sengeafsnit 4, der har plads til 18 patienter, er et afsnit for patienter

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Daggenoptræning og rehabilitering af borgere med senhjerneskade. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140

Kvalitetsstandard. for Daggenoptræning og rehabilitering af borgere med senhjerneskade. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard for Daggenoptræning og rehabilitering af borgere med senhjerneskade Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

nyhedsbrev nr. 45

nyhedsbrev nr. 45 E-mail nyhedsbrev nr. 45 Da vi på årsmødet måtte sige farvel til Mette og Christian har vi brug for et par stykker, som kunne tænke sig at være med i bestyrelsen. Sune er indtrådt som bestyrelsesmedlem,

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Nr. Ansøger Målgruppe ------------------------ Aktivitet/projekt Tidligere bevilget i 2012, 2013 og 2014 Kr. Ansøgt beløb (afr.

Læs mere

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Notat Sagsnr.: 2014/0013472 Dato: 3. marts 2015 Titel: Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Sagsbehandler: Kirstine Andersen Udviklingskonsulent 1. Børns Vilkår Aktivitet:

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

En gave på fem millioner kroner fra Remmens Fond til støtte til hjerneskadede falder på et tørt sted.

En gave på fem millioner kroner fra Remmens Fond til støtte til hjerneskadede falder på et tørt sted. V og K: Bedre fremtid for hjerneskadede K og V er særdeles glade for, at et tidligere projekt for mennesker med erhvervet hjerneskade nu udbredes til hele landet. FOLKETINGET: - Det bliver fremover muligt

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Generalforsamling i Mediecentret. Forårslyset så at sige buldrer ind i det propfyldte lokale. De var der fra hele gamle

Læs mere

Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi

Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi Anne Lee, Senior konsulent, cand.scient.san., sygeplejerske. CAST, Syddansk Universitet Formål med undersøgelsen Hvordan hjemmetræning,

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHD MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHDNORDSJÆLLAND SIDE 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Fisketur med SKJOLD på Øresund 11 Café for voksne med ADHD 13 Besøg foreningens hjemmeside

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Frivilligcenterets Nyhedsbrev

Frivilligcenterets Nyhedsbrev NYHEDSBREV DECEMBER 2016 Nr. 4/2016 Frivilligcenterets Nyhedsbrev Udsendt til medlemmer og øvrige interessenter af Frivilligcenteret Indholdsfortegnelse Nyt fra Frivilligcenteret... 2 Årsmødet 2016 kickstartede

Læs mere

12. ORDINÆRE IT-AKTIVITETER GENERALFORSAMLING I S TØTTEFORENINGEN FOR H OSPICE S ØNDERJYLLAND DEN 18. NOVEMBER 2008.

12. ORDINÆRE IT-AKTIVITETER GENERALFORSAMLING I S TØTTEFORENINGEN FOR H OSPICE S ØNDERJYLLAND DEN 18. NOVEMBER 2008. F ORMANDSBERETNING FRA DEN 12. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I S TØTTEFORENINGEN FOR H OSPICE S ØNDERJYLLAND DEN 18. NOVEMBER 2008. I det forløbne år har vi holdt 8 bestyrelsesmøder og 2 dage med at pakke

Læs mere

Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30

Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30 Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30 Sted: Café Charlottenborg, Nyhavn 2, 1051 København K Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse

Læs mere

Lokalafdeling Nordsjælland

Lokalafdeling Nordsjælland Lokalafdeling Nordsjælland Nyhedsbrev 10. Årgang nummer 1 - marts 2016 Ligesom os har blomster sommetider en svær tilværelse, hvis de ikke finder støtte og hjælp. Lad os hjælpe hinanden. Onsdagscafe for

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland har været på minicuíse med DFDS til Oslo i november. Her ser du et smukt billede fra busturen til Holmekollen. Efter, at vi havde kørt

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Lise Almind Rønsholt blev nyt medlem i bestyrelsen velkommen til Lise.

Lise Almind Rønsholt blev nyt medlem i bestyrelsen velkommen til Lise. Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn I år afholdt vi den lokale generalforsamling i Odense midtby på Kulturmaskinen ved Brandts. Vi synes at Kulturmaskinen er et dejligt sted, gode lokaler, god stemning

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

Orientering om løst og fast fra formanden

Orientering om løst og fast fra formanden Orientering om løst og fast fra formanden I stedet for at sende en masse enkelte informationer ud, har jeg samlet det hele i dette skriv, som optakt til medlemsmødet onsdag den 28. september, kl. 19 i

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

NYHEDSBREV. Oktober 2016

NYHEDSBREV. Oktober 2016 NYHEDSBREV Oktober 2016 INDHOLD: Hilsen fra formanden Siden sidst Sommerfest Hverdagens helt Frivillighedsprisen Foredrag Diverse messer Kommende arrangementer: Julefrokost Hjerneugen 2017 Julefond Faste

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Notat Dato 6. marts 2013 CH Side 1 af 5 Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning v/ellen Hansen 3. Debat om vigtige

Læs mere

Slå et slag for hjertet!

Slå et slag for hjertet! Slå et slag for hjertet! Velkommen som instruktør i Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Du hjælper med de første skridt Hjertemotionsprojektet er et tilbud om Hjertemotion, Hjertecaféer

Læs mere